Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens"

Transkript

1 Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

2 Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad er inflation? Hvad er niveauet for inflationen i DK? Har det nogensinde i nyere tid været over 10%? Hvilken talserie anvender man til at sige noget om konjunkturudviklingen? Hvad er et vækstregnskab? Hvad er totalfaktorproduktivitet versus arbejdsproduktivitet?

3 Udviklingslinier 2 Hvad er betalingsbalancen? Hvordan opstår offentlige underskud?

4 Nationalregnskab Hvad er en forsyningsbalance? Hvad er forskellen på, om man regner brutto eller netto? Hvad indgår i produktionsværdien? Hvordan kommer man fra produktionsværdi til BVT? Måler BVT alt? Hvad er en input-output tabel?

5 Nationalregnskab Hvorfor anvender man nogle gange købekraftpariteter, når man skal sammenligne BNP pr indbygger mellem landene? Hvad er en købekraftparitet?

6 Demografi Hvordan måler man fertilitet i en befolkning? Hvad er den aldersbetingede fertilitet? Hvad er nettoreproduktionstallet? Hvorfor falder nettoreproduktionstallet, når et samfund bliver mere udviklet?

7 Offentlig sektor Hvorfor har vi en offentlig sektor? Nævn tre grunde. Hvordan opgør man skattetrykket? Gør rede for de væsentligste udgiftstyper på det off budget. Indkomstoverførsler er den ene Hvad består indkomstoverførsler af, og hvilke principper anvendes ved udmåling Hvilken type skat bærer hovedbyrden i Danmark? Er det det samme i andre lande? Forklar kort indkomstskattesystemets indretning i Danmark

8 Skatter Hvad vil det sige, at en skat er progressiv? Tegn! Er den den danske indkomstskat progressiv? Gør rede for bruttoskat, bundskat, mellemskat og topskat Hvad er momsen i Danmark? Hvordan beregnes den? Skatteharmonisering, hvad er det?

9 Offentlige sektor 2 Hvorfor skelner man mellem opgave og byrdefordelingen i den offentlige sektor? Hvem hører sygehuse under? Hvem hører folkeskolerne under? Hvordan opstår den offentlige sektors bruttoopsparing? Hvilket mål siger noget om statens påvirkning af købekraften i samfundet?

10 Arbejdsmarked Hvad er en aldersbetinget erhvervsfrekvens? Hvordan har de aldersbetingede erhvervsfrekvenser for kvinder udviklet sig? Hvordan opgør man arbejdsløshed i Danmark? Beskriv hovedelementerne i arbejdsløshedsunderstøttelsen i DK Hvad er hovedelementerne i arbejdsmarkedspolitikken i Danmark Hvordan forhandler man løn i Danmark? Hvor ofte og hvem forhandler?

11 Penge- og kapitalmarked Hvad er en terminshandel? Gør rede for hvad den officielle pengemængde består af. Indgår jeres evt indestående i en bank? Hvilke muligheder har Nationalbanken for at påvirke den primære likviditet? Hvordan er den danske krones relation til $ og til euro? Forklar Nationalbankens sædvanlige politik under en valutakrise har det noget med valutakassen at gøre?

12 Penge- og kapitalmarked 2 Hvilke krav stilles til pengeinstitutternes sikkerhed og likviditet? Hvilket organ har kontrollen? Hvad er en obligation? Forklar hvad rentestrukturen er Forklar pengepolitikken under en valutakrise

13 Udenrigshandel og betalingsbalance Hvilke delbalancer består betalingsbalancen af? Hvad er betalingsbalancens kapitalposter? Hvilke politikker kan man anvende, hvis der er et vedvarende underskud på betalingsbalancens løbende poster? Samme, hvis der er et vedvarende overskud på bblp

14 International samarbejde Diskuter hvilke hindringer, der kan være for fri handel. EU: Hvordan ledes EU? Hvad er ideen i det indre marked? Forklar hvad EU s stabilitetspagt består af. Hvad laver WTO og OECD?

15 Energi og Miljø Hvad betyder bæredygtig udvikling? Forklar hvilke styringsinstrumenter man kan anvende for at begrænse forurening

16 Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Hvordan er danske virksomheders størrelse sammenlignet med andre landes? Hvordan er det offentlige engagement i erhvervslivet sammenlignet med andre lande? Hvad er formålet med erhvervspolitik? Hvad er erhvervspolitikkens virkemidler?

17 Landbrug Gør rede for hovedprincipperne i EU s landbrugspolitik grundmodellen. Og på hvilke punkter adskiller den nuværende politik sig fra grundmodellen? Hvad er konsekvenserne for EU s borgere af den nuværende landbrugspolitik? Hvad er konsekvenserne for verdensmarkedsprisen?

18 Fremstillingsvirksomhed, bygge og anlæg Hvordan måler man produktivitet? Hvilke faktorer spiller en rolle for produktivitetsudviklingen? Hvordan finansierer man privat byggeri (ejer boliger)? Hvordan finansierer man socialt boligbyggeri?

19 Bygge og anlæg 2 Hvordan er sammenhængen mellem byggepriser, prisen på brugte huse og byggeri. Hvordan fastsættes husleje i det private boligbyggeri? Hvordan fastsættes husleje i de almennyttige boliger Giv en kort beskrivelse af dansk boligpolitik

20 Serviceerhverv, pristal mm Hvilke erhverv indgår under serviceerhverv Hvordan beregner man prisindeks? Beskriv hvordan man kan rense en tidsserie for sæsonmæssige udsving? For tilfældige udsving?

Samlet ordliste Alfabetisk

Samlet ordliste Alfabetisk Samlet ordliste Alfabetisk Administrative indgreb - Er typisk direkte indgreb hvor der blevet reguleret for forholdene mellem virksomhederne og husholdningen ved hjælp af regler og forbud. Der er også

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Tabel 1: BNP Hvad betyder BNP: En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Hvordan beregnes BNP: Opgøres som produktionsværdien

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi A Niels Bentsen HH3a10 Lærebog Kureer og Lundgreen / International økonomi A, bind

Læs mere

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor Den offentlige sektor Kap 4 % 50 40 Størrelsen af den offentlige sektor Angola 30 20 10 Namibia Israel Sverige DK Norge Tyskland USA Japan Singapore Venezuela 0 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN

CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN Januar 2013 Bilag #01 CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN Bilag udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin Hvidt Thelle 2 1 Velstand og bruttonationalproduktet (BNP)

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A I de følgende afsnit gives eksempler på forskellige undervisningsforløb. Forløbene er medtaget i tilfældig orden, da undervisningen i faget,

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 2 Forord Nalakkersuisut har i oktober 2009 nedsat en Skatte- og Velfærdskommission med den opgave at

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam.

Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam. Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam.dk 1 Hovedemner Befolkningen: stiger langsomt Samfundssystem: rig, kapitalistisk,

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere