WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI"

Transkript

1 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI

2 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

3 BYGGEPOLITISK STRATEGI I REGERINGEN BESLUTTEDE I 2012 AT UDARBEJDE EN SAMLET STRATEGI FOR BYGGEOMRÅDET. HOVEDFORMÅLET MED STRATEGIEN ER AT FORMULERE REGERINGENS SAMLEDE POLITIK FOR BYGGEOMRÅDET. BYGGEPOLITISK STRATEGI SKAL FUNGERE SOM EN OVERORDNET STRATEGISK RAMME FOR INDSATSER INDEN FOR BYGGERIET I DANMARK.

4 BYGGEPOLITISK STRATEGI II STYRKET KONKURRENCE I BYGGERIET EFFEKTIVT OFFENTLIGT BYGGERI BÆREDYGTIGT BYGGERI VÆKST PRODUKTIVITET BESKÆFTIGELSE REGULERING AF BYGGERIET VÆKSTVILKÅR I VIRKSOMHEDERNE

5 BYGGEPOLITISK STRATEGI III

6 BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET HVORFOR? BYGGEBRANCHEN KAN LEVERE ET STORT BIDRAG TIL DEN GRØNNE OMSTILLING OG DANMARKS AMBITIØSE KLIMAPOLITIK. OG BIDRAGE TIL VÆKST GENNEM OPBYGNING AF STYRKEPOSITIONER, DER KAN GØRE VIRKSOMHEDERNE KONKURRENCEDYGTIGE PÅ DET INTERNATIONALE MARKED FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI. STATUS NY BYGGEVAREFORORDNING GIVER MULIGHED FOR AT STILLE KRAV TIL BYGGEVARERS BÆREDYGTIGHEDSEGENSKABER. STIGENDE EFTERSPØRGSEL EFTER BÆREDYGTIGT BYGGERI. MUGLIGHEDER NATIONALT: - FREMME BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET. - UDARBEJDE VEJLEDNINGER OG KONKRETE REDSKABER, FX LCC/LCA. -ØGET KVALITET I GENANVENDELSE AF BYGGE-OG ANLÆGSAFFALD INTERNATIONALT: -AKTIVT PÅVIRKE FASTSÆTTELSEN AF EU-KRAV OM BÆREDYGTIGE BYGGEVARER.

7 VORES INSTRUMENTBRÆT VEJLEDNINGER + VÆRKTØJER + FRIVILLIGE ELEMENTER I BR + OBLIGATORISKE KRAV I BR BYGGEVARE BYGNING

8 HVAD ER VORES INDGANGSVINKEL? BYGNINGERNE SOM HELHED SKAL I FOKUS -VI SKAL BETRAGTE HELE BYGNINGER GENNEM HELE DERES LEVETID DER EFTERSPØRGES FÆLLES RAMMER OG REFERENCEGRUNDLAG FOR BYGNINGERS TOTALØKONOMI OG SAMLEDE MILJØPÅVIRKNING RESSOURCEDAGSORDENEN HERUNDER GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEAFFALD

9 FORMÅL MED WORKSHOPPEN? HØRE JERES BUD PÅ: HVILKE HINDRINGER STÅR I VEJEN FOR FREMME AF BÆREDYGTIGT BYGGERI? HVAD HAR I BRUG FOR FRA ENS/ANDRE MYNDIGHEDER FOR AT KUNNE ARBEJDE MERE MÅLRETTET MED BÆREDYGTIGHED?

10 VI ER I ARBEJDSTØJET OG ER HER FOR AT LYTTE, DRØFTE OG DISKUTERE OG TAGER ALLE INPUT -STORE SOM SMÅ -MED HJEM PÅ SKRIVEBORDET

11 INTRODUKTION TIL DAGENS PROGRAM VELKOMST VED ENERGISTYRELSEN INTRODUKTION TIL DAGENS PROGRAM MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI JASPER STEINHAUSEN, CHIEF INNOVATION MANAGER, COWI INDSPARK I OG II HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? BENTE DAMSGAARD SEJERSEN, AARHUS KOMMUNE ANDERS LENDAGER, LENDAGER ARKITEKTER WORKSHOP & FROKOST INDSPARK III HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? BALDER JOHANSEN, LOGIK & CO WORKSHOP KAFFEPAUSE DEBAT I PLENUM OPSAMLING OG AFRUNDING

12 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI JASPER STEINHAUSEN, CHIEF INNOVATION MANAGER CLIMATE & SUSTAINABILITY, COWI

13 Morgendagens konkurrencedygtige byggeri Jasper Steinhausen, Chief Innovation Manager, Climate & Sustainability MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

14 Dagens ret Nye tider nye behov Sådan kan det gøres Cirkulær økonomi Hvordan kommer vi videre Ordret er jeres MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

15 Det dobbelte pres Accelererende teknologisk udvikling + Nye arbejdsformer og adfærd + Ressourceknaphed + Nye krav fra markedet + Øget behov for innovation og nye forretningsmuligheder + Klimaforandringer og ikke-bæredygtig udvikling Tid til nytænkning! Source: Ellen MacArthur Foundation MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

16 Forandringer har forandret sig Vi kommer til at se lige så mange forandringer de næste 25 år, som vi har set de sidste 5000 år Singularity University MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

17 MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

18 Genbrug MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

19 Grønne lunger MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

20 Affald som ressource MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

21 Ved Cirkulær økonomi forstås En cirkulær økonomi har som intention af re-generere - som alternativt til traditionel "brug-og-smid-væk" tænkning Skifter over imod vedvarende energi Eliminerer giftige kemikalier der forhindre genbrug og sigter på at eliminere affald gennem innovativt design af materialer, produkter og systemer herunder også forretningsmodeller MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

22 Centrale principper Affald = Føde (næringsstoffer bliver næringsstoffer igen) Brug den indkomne solenergi (vind, bølgekraft, solenergi, geotermi etc.) Understøt mangfoldighed (biodiversitet, kulturel diversitet, konceptuel diversitet, innovation) Forvent udvikling (levetid, fleksibilitet, forventninger) Kilde: 3XN MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

23 En ny vinkel på tingene Blue ocean Race to the bottom 27. MAJ MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

24 Genbrug på flere måder 1. Direkte genbrug 2. Genanvendelse 3. Re-produktion 4. Genbrug (systemniveau) MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI Kilde: Ellen MacArthur Foundation 2012

25 Derfor! Der er penge i det! Det udvider virksomhedernes perspektiv i deres værdikæde Nye alliancer Nye værdistrømme Nye forretningsmodeller Nye muligheder Øger innovationskapaciteten CE redefinerer den gode løsning MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

26 Perspektiver for dansk byggeri Optimeringer og besparelser f.eks. råvarer og affald Reduceret risiko priser, prissvingninger og leveringssikkerhed Nye forretningsmuligheder vækst, arbejdspladser og eksport af teknologi og kompetencer Innovation - ydelser, materialer og (bedre) produkter Styrket omdømme samt øget og mere transparent aktionærværdi Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere På forkant med morgendagens regulering Overlevelse MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

27 Et simpelt greb til at fremme omstillingen Integrer iboende energi i energiklasserne Fuldt ud accepteret og bruges - men ser kun på driftsfasen Energiforbruget til byggematerialerne ved at være en betydelig andel af byggeriers samlede energiforbrug Genbrug er "gratis" Energiklasserne kunne blive en driver for innovation og nye typer af energirigtigt byggeri Fremme genbrug af byggematerialer Give mulighed for at bygge energirigtig billigere Der virker! MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

28 Tak for jeres tid! Spørgsmål? MAJ 2014 MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI

29 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI INDSPARK I HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? BENTE DAMSGAARD SEJERSEN, PROJEKTLEDER ADMINISTRATION OG EJENDOMME, AARHUS KOMMUNE

30 Hvilke af disse bygninger er bæredygtige? Vi vil som bygherre gerne vise at vores bygninger er bæredygtige giver det mening? Hvad er bæredygtighed? Har vi forskellige opfattelser af hvad bæredygtighed er afhængig af hvilken kasket vi har på?

31 Samtænkning Hvorfor sidder arkitekter og ingeniører i hvert sit firma? Frem for et fælles kontor? Kan man lave integreret design ved at mødes nogle timer om ugen? Og hvordan bliver bygherren en større del af projekteringen/projektet?

32 Viden Hvorfor har alle arkitekter og ingeniører ikke et bæredygtighedsfokus? Hvorfor skal vi som bygherre altid vide det hele for at kunne stille de rigtige spørgsmål? Og få det rigtige produkt? Hvad forventes af bygherren, hvad skal vi vide for at få det optimale i en given situation?

33 Hvor kan rammerne forbedres? Er det dyrere at tænke og bygge bæredygtigt? NEJ, Måske, ja Totaløkonomi frem for anlægsøkonomi Totalværdi.. Lovgivningen: bygningsreglementet, VE afregning m.m., skatter og afgifter, Nye løsninger / produkter godkendelse

34 Et lille eksempel Grøndalsvej 1 administrationsbygning - hvad vægter vi mest i konkurrencen? - hvordan indgår bæredygtighed? - hvem tager risikoen? Udbudsmaterialet hvor meget betyder det? Danmarks første 0-energi kontorhus

35 360 grader Aarhus Kommunes Bæredygtighedsmodel

36 Aarhus Kommunes Bæredygtighedsmodel

37 Fokusering Skal vi fokusere på bestemte elementer af bæredygtighed for at gøre en forskel? -NEJ og JA, fokuser på det som giver mening i jeres byggeri Fortælle om de gode og dårlige eksempler, vidensdeling

38 Bæredygtighed kommer ikke af sig selv Man skal vælge sit fokus Et valg kan være det samme som et andet fravalg Giv jer tid i den indledende fase til at gøre de rigtige valg. Bygherrer sørg for at være med overlad det ikke til rådgiverne.

39 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI INDSPARK II HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? ANDERS LENDAGER, ARKITEKT STIFTER AF LENDAGER ARKITEKTER

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP & FROKOST

71 PROGRAMMET FORTSAT VELKOMST VED ENERGISTYRELSEN INTRODUKTION TIL DAGENS PROGRAM MORGENDAGENS KONKURRENCEDYGTIGE BYGGERI JASPER STEINHAUSEN, CHIEF INNOVATION MANAGER, COWI INDSPARK I OG II HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? BENTE DAMSGAARD SEJERSEN, AARHUS KOMMUNE ANDERS LENDAGER, LENDAGER ARKITEKTER WORKSHOP & FROKOST INDSPARK III HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? BALDER JOHANSEN, LOGIK & CO WORKSHOP KAFFEPAUSE DEBAT I PLENUM OPSAMLING OG AFRUNDING

72 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI INDSPARK III HVORDAN FREMMER VI BÆREDYGTIGT BYGGERI? BALDER JOHANSEN, DAGLIG LEDER LOGIK & CO

73 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP

74 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KAFFEPAUSE

75 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI DEBAT I PLENUM

76 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI OPSAMLING OG AFRUNDING

77 BYGGEPOLITISK STRATEGI III

78 WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI TAK FOR I DAG! WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

VISION 2020. Byggeri med mening

VISION 2020. Byggeri med mening VISION 2020 Byggeri med mening Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave 87-91340-35-7 Elektronisk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder

Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder Grøn omstilling Praktisk læring fra virksomheder Hvad er grøn omstilling? Grøn omstilling er en forandringsproces, hvor en virksomhed igennem en periode med innovation, udvikling, test og tilpasning forandrer

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige?

Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige? refleksion chance Interessent Prisstigninger på materialer Du er en produktionsvirksomhed hvis produkter er baseret på tre nøglematerialer. Du er blevet bekendt med, at et af dine nøglematerialer kommer

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere