Fremtidens bæredygtige bolig historisk set Oplæg på Boligforskerseminar 18. september 2012,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens bæredygtige bolig historisk set Oplæg på Boligforskerseminar 18. september 2012,"

Transkript

1 Fremtidens bæredygtige bolig historisk set Oplæg på Boligforskerseminar 18. september 2012, Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU. 1 I foråret 1949 udskrev Politiken en konkurrence om det levende hus. Præmiesummen var kr. Der indkom 150 forslag, 35 af dem blev året efter udgivet i bogform. Her kunne man studere arkitekternes forestillinger om det lille hus på prærien, bogstaveligt talt. De m2 store huse var nemlig placeret under høj himmel, på den bare mark. Tanken var, at husene skulle vokse med familien. Vinderhuset var en etværelseslejlighed lagt oven på en halv kælder med plads afsat til fyr og brændsel - det var på tide at få kakkelovnen ud og radiatorerne ind - cykler og tørresnor. Altanen var skiftet ud med en terrasse. Huset var udstyret med vaske- og baderum, hvor badekaret kunne bruges som skyllekar, spisekøkken, toilet, opholdsstue med sovealkove og to arbejdspladser, tiltænkt et ungt par, hvor den ene manden - stadig studerede og kvinden havde opgivet toiletbordet til fordel for et symaskinebord med hylder over. Stuen ommøbleredes, den gamle alkove blev reserveret til stille sysler, et spisebord til brug ved festlige lejligheder fandt vej til stuen, mens opholdsgruppen blev på sin plads foran det store vindue med udsigt til haven. Familiens femte medlem, bilen, fik naturligvis sin egen garage, men fordi den for de fleste kun var en drøm, kunne garagen også benyttes til andre formål f.eks. legerum, hvis husmoderen fandt de 126 m 2 for trange, når vinden peb om husets hjørner en vinterdag. Jo mere man studerer planerne, jo mere kan man konstatere, at her var en arkitekt, som havde lyttet godt efter, når familiens (formodede) boligbehov var til diskussion. Spisekøkken var et stort ønske hos familierne, viste en stor køkkenundersøgelse fra samme år; at kvinderne skulle have deres eget rum i hjemmet og at deres hverdag skulle lettes var en udbredt ønske i kredsen omkring Dansk kvindesamfund og at børnene skulle have adgang til frisk luft og eget værelse var udtalte krav i den pædagogiske verden. Hvad far drømte om, - måske bortset fra bilen og sin lænestol, hvor han kunne sidde med sin avis og sin pibe melder historierne til gengæld mindre om. Men at han skulle have pungen op af lommen eller at mor skulle ud på arbejdsmarkedet var der ingen tvivl om. Den årlige husleje lå i omegnen af kr., hvilket var omkring fire gange huslejen i 2-3 værelses lejlighed i det sociale boligbyggeri. Ikke underligt, at vinderprojektet, tegnet af arkitekten Robert Duelund Mortensen var foreslået opført af billige materialer. 2 1 Store dele af dette oplæg bygger på Ning de Coninck-Smith og Mogens Rüdiger: Typehus, energi og familieliv i Danmark i 1950 erne og 1960 erne, i Niels Finn Christiansen m.fl. (red.): Ole Lange fra kætter til koryfæ, Gyldendal 2007, s Det levende hus, Politikens forlag,

2 Om vinderforslaget var slået lidt for stort op eller var lidt for meget en vision, kunne en efterfølgende konkurrence tyde på. Året efter, i 1950, afholdt Arbejderbo nemlig en anden konkurrence under titlen Det lille hus, der ligeledes lagde op til at lejligheden skulle ned på jorden, dvs. huset skulle være etplans, men her uden kælder. Opgaven var at udarbejde en planskitse for små huse, som boligforeningerne kunne opføre og leje ud til en husleje, der var overkommelig for de fleste. Resultatet blev et traditionelt fritliggende længehus på enten 69 eller 81 m2 plus udhus, kun med få tekniske installationer, dvs. hverken centralvarme eller særskilt badeværelse. Rumfordelingen var nok mindre traditionel, med spisestue med udgang til terrassen, et lille 6 m2 nordvendt køkken med udsyn til bryggerset. Det lille hus blev ingen stor succes, det var lille og blev næppe set som fremtidssikret måske pga de spartanske installationer. I 1959 gik Arbejderbo sammen med andre boligforeninger i Dansk Familiehus sammen om et nyt forsøg. Det var året efter at statslånene blev erstattet af kreditforeningslån. Målet var stadig kvalitetshuse til en billig penge, blandt andet med flere værelser, der skulle kunne indrettes på en funktionel måde. Alice og Børge Kjær tegnede to modeller på hhv 77 og 98 m2 og nok så interessant var bundlinjen hævet for tekniske installationer eller moderne bekvemmeligheder: centralvarme, bad, lavtskyllende WC, installationer til køleskab og vaskemaskine blev standardudstyr (men altså ikke apparaterne). Det var der mere fremtid i! Eksemplerne er nogle af de initiativer, der understøttede gennembruddet for typehuset, en proces der blev fremmet fra flere sider, politisk og fagligt. Udviklingen af type- eller parcelhuset indvarslede en ny måde at bo på og gik hånd i hånd med hvad man kort kan kalde hverdagslivet modernisering. I typehuset materialiseredes tidens drømme om det gode liv for den almindelige familie, det var velfærd på mikroniveau, hvor drømmene blev forsøgt realiseret i husets indretning, hvor møblering og udstyr spillede sammen med en ny forståelse af menneskelig velvære. Bo Bedre prøvede midt i tresserne at indkredse hvordan velvære skulle forstås i form af en definition af en families basale krav til boligen: - Den skulle være et hjem hvor familien trivedes; - Der skulle være rigeligt med plads om end ikke for meget af hensyn til rengøring og vedligehold (på det tidspunkt var arealet typisk m2); - Alle familiens medlemmer skal kunne vælge mellem fællesskab og enrum; - Huset skal være smukt, oplevelsesrigt, praktisk og bekvemt. Det er interessant, at Bo Bedres definition er på bølgelængde med arkitekten Ole Buhls programmatiske erklæring fra 1932 om at fremtidens bolig (han taler om lejligheder) skal udvikles gennem standardisering og rationalisering, med en teknik der mulighed alsidighed og både kollektiv og individuel livsudfoldelse. 2

3 Der var dog en kant: arkitekterne kunne nok så meget foreskrive, hvordan boligen mest rationelt kunne udnyttes, men fx tanken om at splitte dobbeltsengen op, var dømt til at mislykkedes, ligesom børneværelset var blevet et must uanset om forældrene så skulle sove i stuen. Centralvarme Det er også interessant, at det tekniske ikke direkte indgår i Bo Bedres definition. Energi opvarmning og el nævnes ikke. Det er formentlig blevet en selvfølge. Men det vil jeg sige lidt om. I 1950 erne kom et af de store nybrud både i boligens og energiens historie med introduktionen af centralvarme. Den slog an fordi den var praktisk i de nye parcelhuse, men også fordi den kunne indpasses i etageejendomme og forbedre opvarmningen af lejligheder. Centralvarmen var interessant af to grunde. Den muliggjorde fleksible løsninger på boligens rumindretning til forskel fra de traditionelle kakkelovne, hvis punktvarme lagde anderledes snævre bånd på indretningen. Dernæst var centralvarmen medvirkende til, at de kolde zoner og rum i boligen gangarealerne og stadsestuen kunne afskaffes til fordel for en nogenlunde konstant temperatur på omkring grader. Den konstante varme passede fint til, at tekstilerne blev lettere og bomulden og kunststoffer blev foretrukket frem for uld. Hvis man skal slå ud med armene, blev centralvarmen en af forudsætningerne for en mere casual livsstil, hvor individet blev frigjort fra snærende bånd, hvad enten det drejede sig om klima eller tøj. Problemet med den tidlige centralvarme, hvor koksfyret var det foretrukne, var, at den var arbejdskrævende og støvende. I 1950 erne bød to løsninger sig til, fjernvarme og oliefyret. Begge var kendte teknologier allerede før 2. verdenskrig, men ingen af dem var for alvor slået an i de danske hjem. Det ville være oplagt at anlægge fjernvarme i de nye villakvarterer i forstæderne, fordi den flyttede generne væk fra boligen og fordi den gav en bedre udnyttelse af brændslerne og af boligen. Om den også ville være det billigste alternativ var svært at forudse; for det forudsatte blandt andet en nogenlunde tæt bebyggelse for at den kunne være rentabel. Og hvis ikke kommunen tog initiativet eller en gruppe borgere ville tage chancen, var den anden løsning, oliefyret, mere nærliggende. Derfor gik oliefyret i 1950 erne og 1960 erne sin sejrsgang fra villakvarter til villakvarter. [Det var der god grund til, hvis vi skal tro reklamerne og selv om de ikke afspejler den skinbarlige virkelighed, så fortæller de dog noget om de ønsker, menigmand med frue havde til deres bolig. Reklamerne var enten henvendt til husmoderen som ansvarlig for dagligdagen eller til manden, der forudsattes at være ansvarlig for økonomien. 3

4 I den første gruppe reklamer lægges der vægt på, at oliefyret er hygiejnisk, fordi det ikke støver. Det giver sundhed og velvære, det giver et rent, mildt og behageligt indeklima. Som bonus forlyder det - klæder radiatorerne stuerne harmonisk på, så der var al mulig grund til at omfavne fyret og byde det velkommen i familien. Reklamer der appellerede til manden lagde vægt på at oliefyret var let og økonomisk, at det var pladsbesparende, så der kunne blive plads til en gildesal i det tidligere fyrrum. Oliefyret ville være både arbejdsbesparende og driftssikkert, så Hansen kunne se frem til at gå rundt i kontorskjorten med opsmøgede ærmer i sit velopvarmede hus eller nyde et laaangt og varmt bad til en fornuftig pris.] Centralvarmen/fjernvarmen var en væsentlig årsag til etableringen af hvad man kan kalde 21 graders kulturen. I varmere lande spillede aircondition en lige så stor eller større rolle i frembringelsen af en weatherlessness. 3 Drivkraften i etableringen af 21 graders kulturen finder vi i behovet for og ønsket eller drømmen om at undgå ubehagelige ydre påvirkninger betinget af klimaet ved hjælp af forskellige teknologiske fornyelser: etableringen af centralvarme, nye brændsler, isolering af huset og regulering af temperaturen, foruden som nævnt brugen af lettere tekstiler som bomuld. Kort sagt, 21 graders kulturen handler om velvære eller komfort. Elektrificering For det andet blev boligen fyldt med energi i form af en elektrificering, som er rettet mod at rationalisere og effektivisere hverdagens mange gøremål, hvilket har bidraget til at øge det enkelte individs råderum - eller i det mindste ændre betingelserne for det. Elektrificeringen synes mere spektakulær end 21 graders kulturen fordi den opleves som en strøm af apparater, der tager ophold i boligen og hverdagen. Alle huslige opgaver og en væsentlig del af den personlige hygiejne og kropspleje blev influeret af elektrificeringen, og har gjort boligen til et kraftcenter. El signalerede modernitet, frihed, fritid og fremskridt. Elektrificeringen rettede sig i høj grad mod køkkenet. Ønske-køkkenet var rationelt og med elektriske hjælpemidler, ikke mindst køleskabet. [ Tænk på, hvor meget det betyder for husmoderen, at hun kan foretage sine indkøb, når det passer hende, købe mad til flere dage på én gang, og købe når der er et godt tilbud ( ). Køleskabet muliggør, at der købes ind i større portioner, hvilket altid er billigere. Desuden kan der laves mad til flere dage ad gangen, og det betyder en meget væsentlig arbejdsbesparelse. 4 ] 3 Marsha E. Ackermann: Cool Comfort. America s Romance With Air-Conditioning, Smithsonian Institution Press Bygge og Bo 1956:1. 4

5 Husmoderen skulle have mindre arbejde og mere tid af flere grunde. Køkkenarbejdets kvalitet skulle forbedres, hygiejnen hæves, men først og fremmest skulle hun have tid til at være andet end husmoder. [Dengang og nu betegnes det åbne køkken som amerikansk, men inspirationen fra de svenske standardkøkkener var nok mere direkte, fordi det blev opfattet som rummeligt, bekvemt, rigtigt dimensioneret og som regel med spiseplads. Spisekøkkenet stod højt på ønskelisten i etagebyggeriet, men skulle det fungere var det en absolut forudsætning at der var varme i køkkenet 5 og hvis det var tilfældet ville et køleskab næste være uundværligt. 6 ] Udstillingen Kvinde og hjem i Forum i 1950 blev trendsettende for det moderne køkken og køkkenarbejdets rationalisering. Og i forbindelse med en stor køkkenkonkurrence udskrevet af Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber argumenterede dommerne med at køkkenet haltede bagefter, at husmoderens arbejdssted sjældent har opnået den effektivitet og rationelle planlægning, som tilstræbes inden for andre produktionsgrene, der blot er anbragt uden for hjemmet. 7 I god overensstemmelse med tidens hang til arbejds- og tidsstudier skulle køkkenets kvalitet hæves. Et par år senere oprettede Fællesorganisationen et rådgivende kontor, Dansk Køkkensæt, der skulle fremme elementkøkkenet, der organiserede køkkenet så opbevaringspladsen blev forøget væsentligt og installationerne blev placeret mest rationelt. 8 Men kunne husmoderen følge med i denne rationelle og tekniske tankegang? En bebyggelse i Gladsaxe tvivlede åbenbart og udleverede derfor i 1948 et ordensreglement til nyindflyttede husmødre. 9 Siden gik det åbenbart lettere efterhånden som husmødrene havde fået rationaliteten ind under huden. Erfaringerne fra etagebyggeriet gled uden besvær ind i enfamilie- og typehuset, idet spisekøkkenet ofte men langt fra altid blev erstattet af et relativt lille laboratoriumkøkken placeret ved siden af spiseafdelingen i vinkelstuen. Tectum-køkkenet blev hurtigt populært, men der var mange typer elementkøkkener på markedet både billigere og dyrere mærker Edvard Heiberg: Om køkkener, Arkitekten U Jf. Edvard Heiberg, Eske Kristensen og Bent Salicath: Planlægning af køkkener i etagehuse, København De senere år har der været en del forskning i sammenhængen mellem det moderne køkken og den Kolde Krig. Det aspekt har jeg undladt her, men en god indgang er Ruth Oldenziel & Karin Zachmann (eds): Cold War Kitchen. Americanization, Technology and European Users, The MIT Press Som nævnt er jeg skeptisk over for en direkte, konkret inspiration fra de amerikanske køkkener og hælder i stedet til, at inspirationen nok så meget kommer fra Sverige. Den slags udsagn er dog svære at underbygge! 7 Resultatet af køkkenkonkurrencen, Arkitekten U Edvard Heiberg: Elementkøkkener der første erfaringer, Arkitekten U Ulla Tafdrup: Et Rækkehuskøkken, Arkitekten U Jf Bo Bedre s opgørelse i 1975:9. 5

6 Køleskabet, som begyndte at blive populært med det såkaldte folkekøleskab fra Atlas, var ikke blot en praktisk foranstaltning, der var mere driftsikker end dets forgænger isskabet. Det var et moderne symbol på at grænsen mellem det indre og det ydre blev stiplet. I tidens reklamer, og det både i 1950 erne og 1960 erne, er synet ind i køleskabet et blik ud i verden, til de friske og indbydende grønsager i alle farver, til det ferske kød, der blot skal løftes over i en anden af de elektriske nyskabelser, ovnen, for at blive til en lækker middag, til osten og den friske mælk, til de kolde drikke, hvidvin, øller og sodavand. De udendørs kvaliteter ligger lige her, i rigelige mængder, parat til at blive brugt. Ku det blive lettere? 11 Da strømmen først var nået til køkkenet var der ingen vej tilbage. Elektriske apparater som køkkenmaskinen, håndpiskeren, kaffemaskinen, el-komfuret, blenderen, saftpresseren, kummefryseren - you name it - for ikke at tale om opvaskemaskinen, der langsomt og sikkert har befriet menneskeheden fra en stor del af den kedsommelige opvask. 12 Det moderne køkken blev rationelt og elektrisk. Et andet område, hvor elektrificeringen fik stor indflydelse, var tøjvasken. [Husmoderen havde pligt til at sørge for, at familien fremstod velklædt og velsoigneret, også selv om familien var økonomisk mindrebemidlet. At være velpaaklædt og velsoigneret giver en Følelse af Velvære, af Sikkerhed i Optræden, af ydre og indre Form, og hvilken Værdi det har i det Kapløb, der hedder det daglige Liv, for at have Succes, ja derom behøves ingen Diskussion. Vasken var et spørgsmål om at være velklædt, om velbefindende, hygiejne, holdbarhed og økonomi. Det vil enhver Herre sætte pris på. 13 ] Den rene vask var noget af et åg, både fordi det var husmoderens succeskriterium udadtil, og fordi det var et forbandet slid. Netop fordi den blafrende tørresnor var et håndgribeligt bevis på husmoderens duelighed, var hendes skepsis over for de nye tekniske hjælpemidler stor. Vaskemaskinen var derfor længe om at finde vej til det almindelige hjem, men også fordi den var noget af en økonomisk udskrivning. [Det hjalp at flere familier gik sammen om at købe en Ferm, som gik på omgang, at der blev opført små vaskehuse i tilknytning til villakvarteret, eller at det blev almindeligt og acceptabelt at købe på afbetaling. 14 ] Ingen tvivl om at behovet var stort, og da først velstandsstigningen havde fået fat i begyndelsen af 1960 erne, gik det stærkt med at få installeret fuldautomatiske vaskemaskiner i parcelhusene. 11 Dette er inspireret af Sandy Isenstadt: Visions of Plenty: Refrigerators in America Around 1950, in Journal of Design History no 11, jf. Atlas-reklamerne i Bygge og Bo 1956:1 og i Bo Bedre 1965:4. Elektrificeringen af køkkenet beskrives i Bodil Olesen og Jytte Thorndal: Da danske hjem blev elektriske , kvindemuseets Forlag Jf erindringerne i Olesen og Thorndal Mary Atlung: Lidt om Vask Husmoderforeningen 1948 (Småtrykssamlingen, KB). 14 Olesen og Thorndal 2004 s. 40 ff. Se også beskrivelsen af den transportable vaskemaskine i Samvirke 1960:5. Jf. Gunna Eckert: Bosætningsbogen. Opslagsbog om hjemmets indretning, Chr. Erichsens Forlag

7 At vaskemaskinen medførte en arbejdsbesparelse er åbenlyst. Den bevirkede imidlertid tillige at der kunne afsættes betydelig mindre plads i boligen til denne funktion, fordi den uden besvær kunne placeres i bryggers, badeværelse eller køkken. Alt i alt bidrog både 21 graders kulturen og elektrificeringen af køkken og hjem til at gøre boligen mere rationel og mere fleksibel. Omvæltningen af boligen var imidlertid ikke et mål i sig selv. Målet var et bedre liv og i takt med velstandsboomet i 1960 erne blev der skabt nye rammer som formodedes at forbedre hverdagen, mindske det nødvendige arbejde i hjemmet og øge fritiden for derved at øge det enkelte menneskes velvære. Hvordan skal udviklingen forklares eller i det mindste kontekstualiseres? Denne udvikling kan som nævnt betegnes som modernitetens indtog i boligen - og familielivet. Aktører: Det er et interessant spørgsmål, hvem der så at sige bar moderniteten ind i boligen. En del forskning peger på, at det var husmoderen, der gradvist afførte sig den traditionelle rolle for at blive en selvstændig kvinde. Planlæggere, politikere, arkitekter, designere, socialmedicinere og sexologer der med enkelte undtagelser var mænd havde deres andel, men det er slående, at næsten alle deres budskaber rettede sig til en person, husmoderen, som med deres assistance moderniserede hverdagen og overlod ægtemanden til at betale for hjælpemidlerne. Periodisering: Moderniseringen forløb i forskellige tidsrytmer. I 1950 erne signalerede elektriske apparater behovet for et mindre arbejdsfyldt husarbejde, mens det i 60 erne mere handlede om overskud, rigelighed tilsat et stænk hedonism. Billedet skiftede med oliekriserne. Overordnet set satte de ressourcespørgsmålet på dagsordenen, dvs hvor hovedtrækkene i vores nuværende boligkultur til en vis grad blev udstukket med parcel- og typehuset i en tid hvor energien var rigelig og billig, så skiftede billedet. Først og fremmest blev prisen en regulerende faktor i forhold til energiforbruget på nær en parentes i 00 erne og efter 08. Efter at en gør-det-selv isoleringsrus hærgede de danske boliger i 1970 erne, fik vi en organiseret politisk indsats, hvor offentlig regulering udstak rammerne for en effektivisering af energien i boligen. En indsats som sammen med teknologiske fremskridt har holdt energiforbruget i ro og fik brudt den gamle diskurs om at vækst og fremgang har en tvilling i øget energiforbrug. Centrale træk: Historien viser, at ensartethed og forskellighed spiller sammen på den måde at det standardiserede fungerer som en forudsætning for individualisering. et centralt træk ved moderniteten. I det omfang vores forbrug er identitetsskabende bruger vi ensartetheden som markør for gruppetilhørsforhold, men vi bruger den også som middel til individualisering. Typehuset 7

8 er om noget en moderne boligform med dets kombination af standardisering og individualisering. Tryghed og frihed. Den beskrevne udvikling skal ses i lyset af velfærdsstatens dobbelte målsætning om på den ene side at forøge trygheden i samfundet og på den anden side give plads til at det enkelte individ får så meget plads som muligt. Typehuset er i den forstand velfærdsstaten på mikroniveau. Hverdagslivet er blevet æsteticeret, blandt andet i den forstand, at kroppen og især kropslig velvære komfort - er blevet en parameter af væsentlig betydning i vores måde at bo på. Lys, luft og renlighed blev et slagord i vedligeholdelse af kroppen (sund levevis mv), og på en velplejet krop (fitness mv). Brugen af energi er afgørende herfor, fordi brugen af energi grundlæggende handler om at ophæve naturgivne betingelser for livet, fx mørke, kulde eller varme. 21-graders kulturen frisatte så at sige boligen og muliggjorde en komfortabel livsstil. Og så lige en afrunding mhp det bæredygtige! Eller kan man lære af historien? Ja, noget kan man nogle centrale diskussioner: Samspillet privat og offentlig centraliseringen af energiforsyningen har været helt afgørende for at der er kommet styr på energiforbruget. Vedvarende energi har i et vist omfang peget i retning af en decentralisering af energiproduktionen. På vindområdet er det slut, mens vi for tiden ser et boom i decentral solenergi. Det klinger nok ud når/hvis tilskuddene bliver sat ned. Diskussionen om ændret livsstil vs om bæredygtighed er et teknologisk fix (politikere taler kun om det sidste). Kan man ændre på livsstilen for at fremme en bæredygtig udvikling? - Livsstil er ikke en statisk størrelse, så selvfølgelig ændres den - fortsat modernisering, men tvivlsomt om kvinden forklædt som husmor stadig er drivkraften manden er kommet med i billedet ud over det økonomiske. Fortsat moderne at renovere køkkener og badeværelser og nu også kældre. - [En af de store forhindringer for en ændret livsstil er nok, at energiens materialitet igennem det 20. århundrede er flyttet ud af boligen i en grad så energi kun er interessant når den skal betales - og når den ikke er der.] - Man kan lære af historien i den forstand at bæredygtigheden i hvert fald ikke fremmes af at rulle modernitetens hjul tilbage. Udgangspunktet for eller kravet til en bæredygtig bolig er de nævnte centrale træk, dvs den kultur der voksede frem med overgangen fra begrænset og dyr energi til rigelig og billig energi. Der er andre aspekter heraf, fx transport, langt til arbejdet, behovet for pc, internet osv. I 8

9 forhold til boligen (og måske generelt): vi vil ikke arbejde for at få energi. Vi vil ikke betale for bæredygtighed med ringere levevilkår, hvilket også klart fremgår af de internationale klimaforhandlinger. I dagligdagen abonnerer vi først og fremmest på bæredygtighed når det kan betale sig. - Det peger på at teknologiske løsninger er vigtige, dvs. en bedre energieffektivitet er det helt afgørende. Det er i og for sig ikke en konklusion, jeg er vild med, så jeg vil også tilføje, at man må håbe at teknologiske forbedringer kommer til at gå hånd i hånd med en livsstil, der lægger et mindre pres på forbruget af energi. 9

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Allerød - Grev Moltkevej

Allerød - Grev Moltkevej 10 12 14 16 18 20 Grev Moltkevej 22 24 26 Regnvandsbassin 28 30 N N www.lr-hus.dk Kombineret entré og bryggers med håndvask, teknik og vaskemaskine gemt bag skydedørslåger. åbent køkken/alrum og stuemiljø

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Energi og teknologi i fremtidens byggeri. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Energi og teknologi i fremtidens byggeri. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Energi og teknologi i fremtidens byggeri Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Befolkningsudviklingen

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Salgsopstilling Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: Udbetaling: Areal: 130 m2 Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Sags nr.: B nr. 1221, Sisimiut Nettoydelse: 7.272 Gennemrenoveret

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Salgsopstilling Adresse: Glahnip Aqq. 20, 3911 Sisimiut Kontantpris: 1.100.000,- Udbetaling: Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Sags nr.: B 379, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel (42%): 3.750

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Installationsbranchen i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Installationsbranchen i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Installationsbranchen i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 Befolkningsudviklingen i Danmark 7000 6000 5000 4000 3000 6.000.000

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien:

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien: Tilbudskatalog Kanon priser på boliger i Spanien: Foråret er over Spanien og det vrimler med kanon gode priser på hele boligmarkedet. Ligesom i Danmark, har bolig salget i Spanien været svagt i hele 2008,

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Præsentation og opsamling af erfaring og læring. Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg

Præsentation og opsamling af erfaring og læring. Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg Green Lab Brugerinnovation Præsentation og opsamling af erfaring og læring Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg Forbedringer Den overordnede

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Fjordvejen 35 6340 Kruså

Fjordvejen 35 6340 Kruså Fjordvejen 35 6340 Kruså Dejlig udsigtsvilla til den store familie Sag: 62300830 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk Boligen Opført/Ombygget: 1960/1976

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere