Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A"

Transkript

1 Forerunner 225 Brugervejledning Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet, ANT+, Auto Lap, Auto Pause og Forerunner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect og Garmin Express er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Philips er et registreret varemærke tilhørende Koninklijke Philips N.V. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer. M/N: A02740

3 Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Taster...1 Statusikoner... 1 Sådan bærer du enheden og registrerer puls... 1 Løb en tur...1 Visning af dine puls i urtilstand... 1 Garmin Connect...1 Brug af Garmin Connect... 2 Bluetooth connectede funktioner... 2 Opladning af enheden... 2 Træning... 2 Træning... 2 Følg en træning fra internettet... 2 Start af en træning... 2 Om træningskalenderen... 2 Intervaltræning... 3 Oprettelse af en intervaltræning...3 Start en intervaltræning...3 Stop en intervaltræning... 3 Personlige rekorder... 3 Visning af dine personlige rekorder... 3 Sletning af en personlig rekord... 3 Gendannelse af en personlig rekord... 3 Sletning af alle personlige rekorder... 3 Registrering af aktivitet... 3 Aktivering af Registrering af aktivitet...3 Brug af aktivitetsalarm... 3 Automatisk mål... 3 ANT+ sensorer... 4 Parring af ANT+ sensorer... 4 Fodsensor... 4 Løb en tur med brug af en fodsensor... 4 Kalibrering af fodsensor... 4 Historik... 4 Visning af historik...4 Visning af samlede data... 4 Sletning af historik... 4 Datahåndtering... 4 Sletning af filer... 4 Frakobling af USB-kablet... 4 Tilpasning af din enhed... 5 Indstilling af din brugerprofil... 5 Indstilling af dine pulszoner... 5 Pulsfarvezoner... 5 Konditionsmål... 5 Aktivitetsindstillinger... 5 Tilpasning af skærmbilleder... 5 Alarmer... 5 Brug af Auto Pause... 5 Markering af omgange efter distance... 5 Brug af automatisk rullefunktion...6 Indstillinger for timeout... 6 Systemindstillinger... 6 Ændring af enhedens sprog... 6 Tidsindstillinger... 6 Indstillinger for baggrundsbelysning... 6 Sådan ændres enhedens lydindstillinger... 6 Ændring af måleenhed...6 Sådan ændres farvetemaet... 6 Træning indendørs...6 Format opsætning... 6 Enhedsoplysninger... 6 Enhedsspecifikationer...6 Vedligeholdelse af enheden... 6 Rengøring af enheden... 7 Udskiftning af let forsegling... 7 Fejlfinding... 7 Tip til uregelmæssige pulsdata... 7 Support og opdateringer... 7 Sådan får du flere oplysninger... 7 Nulstilling af enheden... 7 Sletning af brugerdata... 7 Gendannelse af alle standardindstillinger... 7 Visning af enhedsoplysninger... 7 Opdatering af softwaren... 7 Maksimering af batterilevetiden... 8 Skift til Urtilstand... 8 Deaktivering af pulsmåleren... 8 Slukning af enheden... 8 Appendiks... 8 Udregning af pulszone... 8 Datafelter... 8 Softwarelicensaftale...8 Indeks... 9 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. 2 På skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge to gange for at låse op for enheden. 3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. Det kan tage nogle minutter at finde satellitsignaler. Satellitbjælken bliver grøn, og timerskærmbilledet kommer frem. Taster 4 Vælg for at starte timeren. 5 Løb en tur. 6 Vælg for at få vist skærmbilledet for puls. À Á Â Ã Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke for enheden. Vælg for at låse enheden op. Vælg for at starte og stoppe timeren. Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse. Vælg for at angive en ny omgang. Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og indstillingerne. Hold nede for at rulle hurtigt. Statusikoner Ikoner vises øverst på startskærmen. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller sensoren tilsluttes. GPS-status 7 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge for at stoppe timeren. 8 Vælg en funktion: Vælg Fortsæt for at genstarte timeren. Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Der vises et resumé. Bluetooth teknologistatus Pulsstatus Status for fodsensor Sådan bærer du enheden og registrerer puls Under træning bærer du Forerunner enheden over håndledsknoglen, og fastgør båndet stramt rundt om dit håndled for at sikre en korrekt registrering af pulsen. Du må ikke fjerne eller smide den lette forsegling på bagsiden af enheden væk. Se Fejlfinding for yderligere oplysninger. Pulsmålerfunktionen i Forerunner enheden er Philips licenseret teknologi. Løb en tur Enheden leveres delvist opladet. Du skal muligvis oplade enheden (Opladning af enheden), før du løber en tur. 1 Hold nede for at tænde enheden. BEMÆRK: Du kan uploade din løbetur på Garmin Connect. Vælg Slet for at slette løbeturen. Visning af dine puls i urtilstand Du kan få vist din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm) fra skærmen med klokkeslæt. 1 Vælg. 2 Vent nogle få sekunder. Din aktuelle puls vises. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon osv. Registrer en gratis konto på Introduktion 1

6 Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kadence, VO2 maksimal, løbedynamik, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter. BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks. pulssensor. Se i brugermanualen til din mobilenhed for at få oplysninger om at deaktivere Bluetooth trådløs teknologi. Opladning af enheden ADVARSEL Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pcomputer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset. 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og sæt opladerklipsen À godt fast på enheden. Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne. Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Brug af Garmin Connect Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til Garmin Connect for at kunne udføre omfattende analyser. Med Garmin Connect kan du se et kort over din aktivitet og dele dine aktiviteter med venner. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Bluetooth connectede funktioner Enheden Forerunner har adskillige Bluetooth tilknyttede funktioner til din kompatible smartphone eller mobile enhed ved brug af Garmin Connect Mobile app. Der er flere oplysninger på LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af eller sociale medier, hvilket lader dem se dine direkte data på en registreringsside til Garmin Connect. Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin Connect Mobile, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten. Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du uploader en aktivitet til Garmin Connect Mobile. Parring din smartphone med din Forerunner 1 Gå til og download Garmin Connect Mobile-app'en til din smartphone. 2 Placer din smartphone inden for en rækkevidde af 10 m (33 ft.) til din Forerunner. 3 På Forerunner startskærmbilledet skal du vælge Menu > Indstillinger > Bluetooth > Par den mobile enhed. 4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed. Vejledningen begynder under den indledende konfiguration eller, hvis du vælger > Min enhed. Deaktivering af Bluetooth trådløs teknologi På Forerunner startskærmbilledet skal du vælge Menu > Indstillinger > Bluetooth > Status > Fra. 3 Oplad enheden helt. 4 Tryk på Á for at fjerne laderen. Træning Træning Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra Garmin Connect og indlæse dem på din enhed. Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect. Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på din enhed. Følg en træning fra internettet Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect). 1 Tilslut enheden til din computer. 2 Gå til 3 Opret og gem en ny træning. 4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen. 5 Frakobl enheden. Start af en træning Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra Garmin Connect. 1 Vælg Træning > Min træning. 2 Vælg en træning. 3 Vælg Start træningen. Efter du starter en træning, viser enheden hvert trin i træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata. Om træningskalenderen Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect. 2 Træning

7 Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende træningskalender. Brug af Garmin Connect træningsplaner Før du kan indlæse en træningsplan fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect). Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan, planlægge træningerne og indlæse planen på din enhed. 1 Tilslut enheden til din computer. 2 Gå til 3 Vælg Plan > Træningsplaner. 4 Vælg og planlæg en træningsplan. 5 Vælg Plan > Kalender. 6 Vælg, og følg instruktionerne på skærmen. Intervaltræning Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid. Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller til banetræninger, og når du løber en kendt afstand. Når du vælger, registrerer enheden et interval og går til et hvileinterval. Oprettelse af en intervaltræning 1 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Interval > Type. 2 Vælg Distance, Tid eller Åben. TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille typen til Åben. 3 Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval for træningen, og vælg. 4 Vælg Hvile. 5 Vælg Distance, Tid eller Åben. 6 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for hvileintervallet, og vælg. 7 Vælg en eller flere valgmuligheder: Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge Gentag. Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Opvarmn. > Til. Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Nedkøling > Til. Start en intervaltræning 1 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen. 2 Vælg. 3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge for at starte det første interval. 4 Følg instruktionerne på skærmen. Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse. Stop en intervaltræning Du kan til enhver tid vælge for at stoppe et interval før tid. Du kan til enhver tid vælge for at stoppe timeren. Hvis du har tilføjet en nedkøling til intervaltræningen, skal du vælge for at afslutte intervaltræningen. løbetur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer samt længste løbetur. Visning af dine personlige rekorder 1 Vælg Menu > Rekorder. 2 Vælg en rekord. 3 Vælg Vis rekord. Sletning af en personlig rekord 1 Vælg Menu > Rekorder. 2 Vælg den rekord, der skal slettes. 3 Vælg Slet rekord > Ja. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Gendannelse af en personlig rekord Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere registrerede rekord. 1 Vælg Menu > Rekorder. 2 Vælg den rekord, der skal gendannes. 3 Vælg Forrige > Ja. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Sletning af alle personlige rekorder Vælg Menu > Rekorder > Slet alle rekorder > Ja. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Registrering af aktivitet Aktivering af Registrering af aktivitet Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige skridttal, mål for antallet af skridt, hvor langt du har bevæget dig, og hvor mange kalorier, du har forbrændt for hver dag, der er registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basis stofskifte plus aktivitetskalorier. Registrering af aktivitet kan aktiveres under den indledende opsætning af enheden, eller når som helst. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Registrering af aktivitet > Status > Til. Din skridttæller vises ikke, før enheden lokaliserer satellitter og indstiller tiden automatisk. Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne lokalisere satellitsignaler. 2 Vælg for at vende tilbage til skærmen med klokkeslættet. 3 Vælg eller for at få vist data om aktivitetssporing. Dit samlede antal skridt for hele dagen vises. Skridttælleren opdateres jævnligt. Brug af aktivitetsalarm Før du kan anvende aktivitetsalarmen, skal du aktivere registrering af aktivitet. Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg dig! og den røde bjælke. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger). Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen. Automatisk mål Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À. Personlige rekorder Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat på den pågældende Træning 3

8 Historik Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller fart, omgangsdata og evt. ANT+ sensoroplysninger. BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto. ANT+ sensorer Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer. Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer på Parring af ANT+ sensorer Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller installere sensoren. Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT+ de trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din Garmin enhed. 1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m). BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen. 2 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor. 3 Vælg en sensor. Når sensoren er parret med din enhed, vises der en meddelelse. Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata. Fodsensor Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt. Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom pulsmåleren). Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage. Løb en tur med brug af en fodsensor Før du løber en tur, skal du parre fodsensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer). Du kan løbe indendørs og bruge en fodsensor til at registrere tempo, distance og kadence. Du kan også løbe udendørs og bruge en fodsensor til at registrere kadencedata med dit GPStempo og distance. 1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med tilbehørsinstruktionerne. 2 Sluk om nødvendigt for GPS (Træning indendørs). 3 Vælg for at starte timeren. 4 Løb en tur. 5 Når du har overstået din løbetur, vælger du for at stoppe timeren. Kalibrering af fodsensor Fodsensoren er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS. Visning af historik 1 Vælg Menu > Historik > Aktiviteter. 2 Vælg eller for at få vist dine gemte aktiviteter. 3 Vælg en aktivitet. 4 Vælg en funktion: Vælg Oplysninger for at se flere oplysninger om aktiviteten. Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere oplysninger om hver omgang. Vælg Slet for at slette den valgte aktivitet. Visning af samlede data Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt på enheden. 1 Vælg Menu > Historik > Totaler. 2 Vælg evt. aktivitetstypen. 3 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler. Sletning af historik 1 Vælg Menu > Historik > Valgmuligheder. 2 Vælg en funktion: Vælg Slet alle aktiviteter for at slette alle aktiviteter fra historikken. Vælg Nulstil totaler for at nulstille alle totalværdier for distancer og tider. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. 3 Bekræft dit valg. Datahåndtering BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1 Åbn drevet eller disken Garmin. 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en fil. 4 Tryk på tasten Slet på tastaturet. Frakobling af USB-kablet Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde. 1 Fuldfør en handling: På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge din enhed. For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2 Tag kablet ud af computeren. 4 ANT+ sensorer

9 Tilpasning af din enhed Indstilling af din brugerprofil Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt og pulszone (Indstilling af dine pulszoner). Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Brugerprofil. 2 Vælg en funktion. Indstilling af dine pulszoner Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan også manuelt indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Brugerprofil > Pulszoner > Baseret på. 2 Vælg en funktion: Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr. minut. Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls. Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls). 3 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls. 4 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver pulszone. 5 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls. Pulsfarvezoner Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. Der findes fem almindeligt accepterede pulszoner, som er ordnet efter intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls. Grå Opvarmning Afslappet, roligt tempo Blå Let Behageligt tempo; konversation Grøn Aerob Moderat tempo, optimal kredsløbstræning Orange Tærskel Hurtigt tempo; forceret åndedræt Rød Maksimum Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid Konditionsmål Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper. Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (Udregning af pulszone) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine konditionsmål. Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. Aktivitetsindstillinger Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse enheden på basis af dine træningsbehov. Du kan f.eks. tilpasse dataskærmbilleder og aktivere alarmer og træningsfunktioner. Tilpasning af skærmbilleder Du kan tilpasse skærmbilleder til dine aktivitetsindstillinger. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Skærmbilleder. 2 Vælg et skærmbillede. 3 Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt. 4 Vælg et datafelt, hvis det er nødvendigt. Alarmer Brug alarmer til at træne mod bestemte mål for puls og tempo og til at indstille tidsintervaller for løb og gang. Indstilling af områdealarmer Med en områdealarm får du besked, når enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Hvis du f.eks. har en pulsmåler (ekstraudstyr), kan du indstille enheden til at sende en alarm, når pulsen er under 90 bpm (slag per minut) og over 180 bpm. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Alarmer. 2 Vælg Puls eller Tempo. 3 Slå alarmen til. 4 Angiv de minimale og maksimale værdier. Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval, vises en meddelelse. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger). Indstilling af alarmer for gåpauser I nogle programmer indlægges tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller. F.eks. kan du under en lang løbetur indstille enheden til at give dig besked om at løbe i 4 minutter, derefter gå i 1 minut og gentage dette. Auto Lap fungerer korrekt, når du bruger alarmer for løb/gang. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Alarmer > Løb/gå > Status > Til. 2 Vælg Løbetid, og indtast varighed. 3 Vælg Gåtid, og indtast varighed. Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger). Brug af Auto Pause Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller dit tempo falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Auto Pause. 2 Vælg en funktion: Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Vælg Brugerdefineret for automatisk at sætte timeren på pause, når dit tempo falder til under en angivet værdi. Markering af omgange efter distance Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en løbetur (f.eks. for hver 5 km eller 1 mile). 1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Auto Lap > Distance. 2 Vælg en distance. Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller Tilpasning af din enhed 5

10 vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger). Du kan eventuelt tilpasse skærmbillederne til at vise yderligere omgangsdata. Brug af automatisk rullefunktion Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at navigere gennem skærmbillederne med træningsdata, mens timeren kører. 1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Auto. rullefunktion. 2 Vælg en visningshastighed. Indstillinger for timeout Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Timeout. Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 5 minutters inaktivitet. Udvidet: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batterilevetid. Systemindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > System. Sprog (Ændring af enhedens sprog) Tidsindstillinger (Tidsindstillinger) Indstillinger for baggrundslys (Indstillinger for baggrundsbelysning) Lydindstillinger (Sådan ændres enhedens lydindstillinger) Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed) Temafarve (Sådan ændres farvetemaet) GPS (Træning indendørs) Formatindstillinger (Format opsætning) Ændring af enhedens sprog Vælg Menu > Indstillinger > System > Tekst sprog. Tidsindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > System > Ur. Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12- timers eller 24-timers format. Indstil tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra GPS-positionen. Baggrund: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid. Brug temafarve: Indstiller farvetonen for skærmbilledet med klokkeslæt til at være den samme som temafarven. Tidszoner Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler, registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt. Manuel indstilling af tid Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler. 1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Ur > Indstil tid > Manuel. 2 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt. Indstilling af alarm 1 Vælg Menu > Indstillinger > Alarm > Status > Til. 2 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt. Indstillinger for baggrundsbelysning Vælg Menu > Indstillinger > System > Baggrundslys. Tilstand: Indstiller baggrundsbelysningen, så den tændes manuelt eller ved tastetryk eller alarmer. Timeout: Indstiller længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker. Sådan ændres enhedens lydindstillinger Enhedens lyde omfatter tastetoner, alarmtoner og vibrationer. Vælg Menu > Indstillinger > System > Lyde. Ændring af måleenhed Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og hastighed og vægt. 1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Enheder. 2 Vælg en måletype. 3 Vælg måleenhed. Sådan ændres farvetemaet 1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Temafarve. 2 Vælg en farve. Træning indendørs Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare batterilevetid. 1 Vælg to gange for at låse enheden op. 2 Vælg > Fra. Når GPS er slukket, beregnes fart og distance vha. accelerometeret i enheden. Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS. Næste gang du tænder for enheden eller låser enheden op, vil den søge efter satellitsignaler. Format opsætning Format Menu > Indstillinger > System > Formater. Løb: Indstiller enheden til at vise fart eller tempo. Start på uge: Indstiller ugens første dag for dine samlede ugentlige historikker. Enhedsoplysninger Enhedsspecifikationer Batteritype Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri Batterilevetid Vandklassificering Driftstemperaturområde Op til 6 uger i urtilstand Op til 4 uger. i urtilstand med registrering af aktivitet 7 til 10 timer i GPS-tilstand ved brug af håndledspulsmåler 5 ATM* Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF) Temperatur ved opladning Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF) Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Bluetooth Smart trådløs teknologi *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde flere oplysninger på Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Undgå at trykke på tasterne under vandet. Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. 6 Enhedsoplysninger

11 Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Rengøring af enheden BEMÆRK Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel. 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. Udskiftning af let forsegling Enheden har en let forsegling, der kan udskiftes af brugeren. Du skal kontrollere, om den lette forsegling er slidt eller beskadiget. Hvis den lette forsegling er beskadiget, kan det resultere i unøjagtige pulsdata eller ubehag. 1 Brug en finger til at fjerne den eksisterende lette forsegling fra bagsiden af enheden. BEMÆRK: Brug ikke en skarp genstand til at fjerne den lette forsegling. 2 Placer den nye lette forsegling korrekt. 3 Brug en finger til at trykke den lette forsegling på plads. Der må ikke være mellemrum mellem den lette forsegling og bagsiden af enheden. Fejlfinding Tip til uregelmæssige pulsdata Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip. Vask og tør din arm, før du tager enheden på. Placer båndet over håndledsknoglen, og stram det godt til. BEMÆRK: Du kan prøve at bære enheden højere oppe på underarmen. Du kan prøve at bære enheden på den anden arm. Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du begynder på din aktivitet. BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op indendøre. Skyl enheden efter hver træning. Rengør den lette forsegling på bagsiden, og se efter tegn på beskadigelse (Udskiftning af let forsegling). Support og opdateringer Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Produktregistrering Brugervejledninger Data uploades til Garmin Connect Sådan får du flere oplysninger Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Nulstilling af enheden Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller indstillinger. 1 Hold nede i 15 sekunder. Enheden slukkes. 2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden. Sletning af brugerdata Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksværdierne. BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede oplysninger, men den sletter ikke din historik. 1 Hold nede, og vælg Ja for at slukke for enheden. 2 Mens du holder nede, skal du holde nede for at tænde for enheden. 3 Vælg Ja. Gendannelse af alle standardindstillinger BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og historik. Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg Menu > Indstillinger > System > Gendan stnd.indstil. > Ja. Visning af enhedsoplysninger Du kan se enheds-id, softwareversion, GPS-version og softwareoplysninger. Vælg Menu > Indstillinger > System > Om. Opdatering af softwaren Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin Express. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. Fejlfinding 7

12 Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til enheden. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express programmet downloader software. TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din aktivitetshistorik fra enheden. Dette skulle give tilstrækkelig hukommelsesplads til en opdatering. Maksimering af batterilevetiden Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Indstillinger for baggrundsbelysning). Reducer tiden, før skift til urtilstand (Indstillinger for timeout). Deaktiver registrering af aktivitet (Registrering af aktivitet). Deaktiver pulsmåleren (Deaktivering af pulsmåleren). Deaktiver den Bluetooth trådløse funktion (Deaktivering af Bluetooth trådløs teknologi). Skift til Urtilstand Du kan sætte enheden i en strømbesparende urtilstand, som låser enheden og forlænger batteriernes levetid. 1 Vælg, indtil vises. Enheden er i tilstanden Kun ur. 2 Vælg to gange for at låse enheden op. Deaktivering af pulsmåleren Vælg Menu > Indstillinger > Pulssensor > Fra. Slukning af enheden For langtidsopbevaring og for at forlænge batteriets levetid, kan du slukke for enheden. Hold nede, og vælg Ja for at slukke for enheden. Appendiks Udregning af pulszone Zone % af maksimal puls Opfattet anstrengelse Fordele % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke % Moderat tempo; mere besværligt at snakke % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position. Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre). Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt. Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle omgang. Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang. Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang. Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Pulszone: Det aktuelle interval for din puls. Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder). Tempo: Det aktuelle tempo. Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet. Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. Datafelter Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller den aktuelle aktivitet. Fart: Den aktuelle rejsehastighed. Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet. 8 Appendiks

13 Indeks A advarsler 5 alarmer 5, 6 ANT+ sensorer 4 parre 4 apps, smartphone 2 Auto Lap 5 Auto Pause 5 Automatisk rullefunktion 6 B baggrundsbelysning 6 baggrundslys 1 batteri maksimere 2, 6, 8 oplade 2 Bluetooth teknologi 1, 2 brugerdata, slette 4 brugerprofil 5 D data opbevare 1, 2 overføre 1, 2 datafelter 1, 5, 8 E enheds-id 7 F farveskærm 6 fejlfinding 7 fodsensor 4 G gangintervaller 5 Garmin Connect 2, 3 opbevare data 1, 2 Garmin Express opdatering af software 7 registrering af enheden 7 gemme aktiviteter 1 GPS 1 stoppe 6 H hastighed 6 historik 4, 6 sende til computer 1, 2 slette 4 I ikoner 1 indendørs træning 6 indstillinger 5 7 enhed 6 intervaller, træningsture 3 K kalender 2, 3 kort, opdatere 7 L låse, skærm 8 M menu 1 måleenheder 6 N nulstilling af enheden 7 O omgange 1 opdateringer, software 7 oplade 2 P parre, smartphone 2 parring af ANT+ sensorer 4 personlige rekorder 3 slette 3 produktregistrering 7 profiler, bruger 5 programmer 2 puls 1, 8 advarsler 5 måler 7 zoner 5, 8 R registrering af aktivitet 3 registrering af enheden 7 rengøring af enheden 6, 7 reservedele 7 S skærm 6 låse 8 slette alle brugerdata 4, 7 historik 4 personlige rekorder 3 smartphone parre 2 programmer 2 software opdatere 7 version 7 softwarelicensaftale 8 specifikationer 6 sprog 6 systemindstillinger 6 T taster 1, 6 tempo 5, 6 tid 6 indstillinger 6 tidszoner 6 tilbehør 4, 7 tilpasse enhed 5 timer 1, 4 toner 6 træning 2, 3, 5 planer 2, 3 sider 1 træningsture 2 indlæse 2 tænd/sluk-knap 8 U ur 6 urtilstand 6, 8 USB 7 frakoble 4 V vibration 6 Z zoner puls 5 tid 6 Indeks 9

14 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber +43 (0) (+52) (+35) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) (0) ct./anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./anruf

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning September 2016 190-02084-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Garmin Swim Brugervejledning

Garmin Swim Brugervejledning Garmin Swim Brugervejledning April 2016 Trykt i Taiwan 190-01453-36_0E Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Edge 20/25. Brugervejledning

Edge 20/25. Brugervejledning Edge 20/25 Brugervejledning Marts 2016 190-01884-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner 35. Brugervejledning

Forerunner 35. Brugervejledning Forerunner 35 Brugervejledning September 2016 190-02086-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Forerunner 230/235. Brugervejledning

Forerunner 230/235. Brugervejledning Forerunner 230/235 Brugervejledning December 2015 190-01955-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

vívofit 3 Brugervejledning

vívofit 3 Brugervejledning vívofit 3 Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Læs mere

Approach X40. Brugervejledning

Approach X40. Brugervejledning Approach X40 Brugervejledning Maj 2016 190-01985-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Edge. 510 Brugervejledning

Edge. 510 Brugervejledning Edge 510 Brugervejledning Januar 2013 190-01531-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

fēnix 3 Brugervejledning

fēnix 3 Brugervejledning fēnix 3 Brugervejledning Marts 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

epix Brugervejledning

epix Brugervejledning epix Brugervejledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01753-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Marts 2014 190-01694-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning vívosmart HR/HR+ Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive HR Brugervejledning September 2016 190-02044-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

fēnix 2 Brugervejledning

fēnix 2 Brugervejledning fēnix 2 Brugervejledning Marts 2014 190-01730-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vector og Vector S Brugervejledning

Vector og Vector S Brugervejledning Vector og Vector S Brugervejledning September 2014 Trykt i Taiwan 190-01450-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

300 HR BRUGSVEJLEDNING

300 HR BRUGSVEJLEDNING DA 300 HR BRUGSVEJLEDNING 3.1 3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 C 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 A DA Beskrivelse af apparatet (A) Displaymodul (B) Aftagelig rem (C) USB-stik (D)

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere