Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken 1 8700 Horsens langmarkskolen@horsens.dk."

Transkript

1 Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken Horsens Erhverv: 1

2 Drejebog i Projekt Samspil - mellem uddannelse og erhverv #15: Beskrivelse af samspillet ml. Stena Recycling, Glud & Marstrand og 7.a på Langmarkskolen Generel beskrivelse af samspillet: Fag Fysik/Kemi, Biologi og Geografi Alderstrin 7. årgang - 7.A. Langmarkskolen Tidsforbrug Omfang Virksomheder 6 timer pr. uge i fire uger. Under besøgene: Besøgene på virksomhederne afvikles i løbet af to temauger. Eleverne opdeles i mindre grupper på virksomhed 1 (Stena Recycling) og 2 grupper på virksomhed 2 (Glud & Marstrand). Efter besøgene: 1 dag samler vi op og efter-filmer eleverne. Eleverne skal færdiggøre og aflevere et produkt (rapport el. fremlæggelse af en art evt. for nogle andre elever fra 7. årgang) 21 elever og 2 lærere Stena Recycling: Stena Recycling er et genvindingsselskab, der genvinder og forfiner affald fra samtlige brancher i erhvervslivet, eksempelvis inden for maskin- og bilindustrien, kraft- og energiindustrien, detailhandel, kontorer, sundhedssektoren og kommunale virksomheder. Virksomheden i Horsens har stort set udelukkende jern og metal. Kontakt Claus T. Christiansen. Filialchef. Horsens. Stena Recycling A/S Ove Jensens alle Horsens Tlf.: Mobil.: fax: Mail: 2

3 Glud & Marstrand: Én af Europas førende leverandører indenfor metalemballage. Er en del af den mexicanske emballagekoncern Envases Universales, der har 27 fabrikker i Mellem - og Sydamerika. Virksomheden i Hedensted fremstiller mest blikdåser som dem vi kender med småkager i. Kontakt Robert Ruby Hansen: 3

4 Fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen: Hvad skal eleverne arbejde med? Emnerne køres så vidt muligt tværfagligt, men da vi er to lærere, har vi uddelegeret hvem der underviser i hvad, således der ikke bliver for mange gentagelser. Biologi: Produktionsaffald Genbrugsaffald Miljøaffald Elektronikaffald Jern og metal affald Pap og papir affald Øvrigt virksomhedsaffald Geografi: Transport lastbiler, skibe Vejning af affald, aflevering af affald, opbevaring af affald Geografisk placering af metaller Fysik/kemi: Jernmalm indvindes og produceres Øvrige metaller indvindes og produceres Det periodiske system (metaller i naturen, ressource graves op og den videre vej ) Anvendelse af metaller, bearbejdning Metallers egenskaber Rust, korrosion Genanvendelse Affald Miljøaffald Grønt flag Arbejdsmetoder: Forsøg Projektorienteret gruppearbejde Fælles teori Ekskursion/virksomhedsbesøg Mesterlære (Stena: eleverne opdeles to og to og følger en medarbejder) Interview Hands on. Eleverne skal selv prøve at bearbejde et stykke blik, så de kan få en fornemmelse af, hvad værktøjerne hos G&M skal kunne. Medieproduktion (før og efter filmning af elevernes forventninger) Dokumentation (billede, film, interview) 4

5 Fremlæggelse (Power Point eller lignende med video, billeder og tekst/teori) Formål og mål med aktiviteten/ forløbet Fælles mål biologi (trinmål efter 8. klasse): give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i naturforvaltningen kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med fysik/kemi og geografi) skelne mellem holdningsmæssige og faktuelle udsagn formulere relevante spørgsmål og hypoteser læse og forstå informationer i faglige tekster anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med fysik/kemi og geografi) præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser Fælles mål geografi (trinmål efter 8. klasse): beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af Jordens klima herunder hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen kende til forekomst og udnyttelsen af råstoffer i Danmark og andre regioner kende til udnyttelse af naturlige råstoffer kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande Fælles Mål fysik/kemi (trinmål efter 8. klasse) anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder fx korrosion kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser beskrive udvalgte produkters og materialers fremstilling, anvendelse, genanvendelse eller deponi 5

6 beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde. Hvem skal eleverne møde? Stena Recycling: Søs kontorassistent/flyver (Projektleder) Indvejning og registrerings mand (selvlært) Kranfører (ufaglært) Metalmand Lastbilchauffør Glud og Marstrand: Projektleder Robert Hansen Maskintekniker Jan Simris Eleverne ser desuden en masse folk i produktionen og deres forskellige arbejdsområder. Hvordan skal elevernes aktiviteter organiseres? 1. Fælles oplæg om projektet 2. Før interview og filmning af elevernes forventninger til hvad Stena Recycling laver og medarbejdernes jobfunktion og uddannelse 3. Forforståelse inden besøget på Stena Recycling 4. Virksomhedsbesøg på Stena Recycling (eleverne følger en medarbejder i sin jobfunktion observerer) 5. Teori og praktisk arbejde med emnerne indenfor projektet i geografi, biologi og fysik/kemi - herunder projektorienteret gruppearbejde (Bæredygtig bærbar, dåsefremstilling) 6. Besøg fra Glud & Marstrand og elevarbejde med bearbejdning af emballagemateriale 7. Før interview og filmning af elevernes forventninger til hvad Glud & Marstrand laver 8. Virksomhedsbesøg på Glud & Marstrand (eleverne får først et oplæg på stedet, derefter rundvisning og afkrydsning af spørgeskema undervejs, til sidst opsamling) 9. Evaluering af projektet, herunder fremlæggelse, efter-filme og evt. udfylde spørgeskema/mindmap. 6

7 Beskrivelse af forløbet opdelt i faser Fase 1: Fælles oplæg om projektet Mål: Kort sætte eleverne ind i forløbets målsætning, tværfaglighed og omfang (vise Projekt Samspils hjemmeside), uden at afsløre virksomhedernes områder i dybden, da det er målsætningen i fase 2, at eleverne skal komme med deres bud herpå. Desuden er målet også at eleverne bliver nysgerrige overfor emnet. Forløb: ca. 45 min. Didaktiske overvejelser: Eleverne skal efter oplægget filmes/interviewes omkring deres tanker, viden og forhåndsindtryk af de to virksomheders arbejde. Praktiske råd: Find en appetizer, som eleverne kan undre sig over og som sætter tanker i gang. Det kan være et billede eller et filmklip (evt. skræmmekampagne), hvor man ser miljøproblemer i verden. Bilag til fase 1: geografifaget.dk + biologiforlaget.dk Fase 2: Før-interview med eleverne Mål: Før-interview som afklarer elevernes forventninger/forhåndsopfattelse af virksomhederne. Forløb: ca. 45 lektion Didaktiske overvejelser: Belyse elevernes forhåndsviden for herved at skabe grobund for de teoretiske emner i undervisningen. Hvad ved eleverne i forvejen? Hvilke faglige områder er kendte/ukendte? Praktiske råd: Reservere kamera eller lign. Organisere klassen i øvrige opgaver, som de selv kan arbejde med, mens mindre grupper filmes. Spørgsmål til eleverne om Stena Recycling: 1. Hvad tror I det er for en virksomhed? 2. Hvad tror I de laver? 3. Hvilken uddannelse har medarbejderne? 4. Hvad tror I, I kan lære af at besøge virksomheden? Fase 3: Forforståelse Mål: Opbygge elevernes forforståelse i emnet og omkring Stena Recycling inden besøget Forløb: ca. 45 min. Didaktiske overvejelser: 1. Vise filmklippet Fra vugge til vugge (biologifaget.dk, vuggetilvugge.dk/film + forsiden), for at give eleverne et indtryk af begrebet Recycling. 2. Vise eleverne virksomhedens placering og zoome ind på grunden i Google map (Ove Jensens Allé 37), så eleverne får et overblik over virksomheden. 3. Vise eleverne for at give eleverne et indtryk af virksomhedens størrelse på landsplan, deres visioner omkring genvending og detaljer om afdelingen i Horsens. Fase 4: Besøget på Stena Mål: Give eleverne et større overblik over affaldets vej i praksis, ved at lade eleverne følge en medarbejder i dennes jobfunktion (2-3 elever pr. medarbejder). 7

8 Forløb: ca. 2 timer pr. gruppe (8 grupper fordelt over to dage, to grupper ad gangen, dvs. 8 timer i alt). Didaktiske overvejelser: To elevgrupper fulgtes til Stena Recycling, hvor de startede med et fælles oplæg (informationer om virksomheden, filmklip, sikkerhedsregler, samt forskellige procedurer på virksomheden). Herefter fulgte hver gruppe en medarbejder rundt på pladsen i dennes jobfunktion. Efterfølgende byttede grupperne medarbejder. Alle elever fik set/prøvet hvordan Stenas kran virkede og hvilke arbejdsområder der udføres med den og hvorfor, ind- og udvejning af lastbiler og sortering af metaller og kemisk affald (batterier) Få af eleverne oplevede køre med en lastbil for at hente affald og andre prøvede at styre den store havnekran. Bilag til fase 4: Se billeder og film Fase 5: Teori og praktisk arbejde med emnerne inden for projektet Mål for biologi og geografi Forløb: Undervisningen i biologi- og geografi-timerne i perioden mellem besøget på Stena og efterfølgende besøget på Glud & Marstrand tager udgangspunkt i et tværfagligt undervisningsforløb Forbrug og miljø fra hjemmesiderne og Undervisningen foregår hovedsageligt i elevernes klasselokale, samt biologilokalet på skolen. Det er en fordel at der er smartboard i lokalet, da aktiviteterne hermed kan vises på skærmen. Hensigten med forløbet er, at eleverne forholder sig til debatten omkring sammenhæng mellem forbrug og miljø og finder deres eget ståsted i forhold til disse problematikker. I miljøundervisningen er valgt en optimistisk vinkel, der lægger op til, at eleverne med deres egne handlinger har mulighed for at påvirke miljøet i en positiv retning. De konkrete undervisningsmål for forløbet er, at eleverne: forholder sig til deres eget forbrug og deraf følgende konsekvenser for miljøet kan gøre rede for, hvordan man kan mindske miljøbelastningen ved sit forbrug kan forklare, hvordan virksomheder kan mindske miljøbelastningen ved produktion af varer kan vurdere, hvilke interessemodsætninger der knytter sig til en mere bæredygtig udvikling Forløbet starter med en provokation, der forfølges i forskellige aktiviteter, som skal få eleverne til at forholde sig til sammenhængen mellem deres eget forbrug og miljøet. Et rids af dansk miljøpolitik gennem tiden peger på, at forbrugernes valg netop er i fokus for tiden. Eleverne kender til økologi-mærkningen, hvilket er afsættet for at beskæftige sig med bæredygtig produktion, miljømærkning og politikernes øvrige redskaber til at regulere adfærd. Afslutningsvis formulerer eleverne en vision for, hvordan deres forbrug og miljøet ser ud i fremtiden, hvilket fungerer som en evaluering af forløbet. Trinmål for geografi: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 8

9 Naturgrundlaget og dets udnyttelse forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget Kultur og levevilkår Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og biologi). Trinmål for biologi: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Miljø og sundhed Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi) Vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt analysere tilhørende interessemodsætninger Uddrag af emner til undervisningsforløbet Vi har undervist eleverne i nedenstående emner. Såfremt skolen ikke abonnerer på de to brugte hjemmesider, kan man selv tilrettelægge emnerne i undervisningen. Disse emner kunne være: Klima - klimatest Familiens affald og forbrug Dansk miljøpolitik gennem tiden Den økologiske tanke Bærerdygtig produktion Affaldets vej (film fra DR) Fra vugge til grav (affald og skrot) Fra vugge til vugge (recycling) En bæredygtig bærbar (eller anden bæredygtig produktion) Danmarks officielle miljømærker Grønne afgifter Fremtidens forbrug og miljø Undervisningsmateriale bilag: Del-forløb i fasen findes på eller under lærersider undervisningsforløb Forbrug og miljø. Vi har ikke gennemført aktiviteterne fra da skolen ikke abonnerer på denne side, og eleverne har ikke samfundsfag i 7. klasse. Man kan dog overveje at inddrage denne del. Power Point materiale: kort præsentation af forløbet (bilag A) Elevprodukt: En bæredygtig bærbar på planche Links: og 9

10 Mål for fysik/kemi Forløb: Undervisningen i fysik/kemi-timerne i perioden mellem besøget på Stena og efterfølgende besøget på Glud & Marstrand tager udgangspunkt i et emne om metaller fra bl.a hjemmesiden Undervisningen foregår hovedsageligt i fysiklokalet. Det er en fordel at der er smartboard eller projektor i lokalet, da aktiviteterne hermed kan vises på skærmen. Udover den almindelige fysikundervisning kommer der gæstelærere fra G&M, der vil supplere med deres viden om emnet. Til sidst indgår også i perioden et stort tema om Grønt flag, der i fysikundervisningen omhandler kemien i hverdagen - herunder fx kemisk affald, recycling, miljømærkning, faresymboler mm. Hensigten med forløbet er, at eleverne får et kendskab til metaller generelt og desuden ser en sammenhæng mellem forbrug og miljø - deres eget forbrug derhjemme og konsekvenserne heraf, men også en virksomheds forbrug. Desuden er hensigten med emnet om hverdagens kemi, at eleverne tager stilling til omgangen med kemiske stoffer. Begreber som nødvendighed, konsekvenser, overforbrug, alternativer, miljømærkning og faresymboler diskuteres. Eleverne opstiller principper og gode råd til skolens og hjemmets brug af kemikalier. Undervisningen er i høj grad præget at elevansvar og eksperimenter. Konkrete læringsmål: Det periodiske system (metaller i naturen, ressource graves op og den videre vej ) Anvendelse af metaller, bearbejdning Metallers egenskaber Rust, korrosion Genanvendelse Affald Miljøaffald (herunder kendskab til kemikalier, mærkning og faresymboler) Eget forbrug og konsekvenserne heraf (i forhold til bl. a. miljøet) Se trinmål for Fysik/kemi i skemaet højere oppe. Undervisningsmateriale: er brugt til størstedelen af undervisningen i metaller. Ny Prisma 9 har et emne om metaller, som vi har brugt en lille smule, men da vi har at gøre med 7. klasse er spændingsrækken mm. udeladt. Forsøg om bl.a metallers egenskaber, korrosion mm er taget både fra hjemmesiden og Ny Prisma. Undervisningen i hverdagens kemi er taget fra fysikkemifaget.dk og Ny Prisma 7 - se desuden Grønt Flags hjemmeside med krav osv til forløbet på Se vores beskrivelse af grønt flags-projektet i bilag Fase 6: Førfilmning af Glud og Marstrand 10

11 Mål: Før-interview som afklarer elevernes forventninger/forhåndsopfattelse af virksomheden. Forløb: ca. 60 min. Didaktiske overvejelser: Belyse elevernes forhåndsviden for herved at skabe grobund for de teoretiske emner i undervisningen. Hvad ved eleverne i forvejen? Hvilke faglige områder er kendte/ukendte? Hele klassen var med som tilskuere under filmningen. Spørgsmålene var skrevet til bestemte grupper i stigende sværhedsgrad, så det var nødvendigt at følge med undervejs. Praktiske råd: Reservere kamera eller lign. Bilag til fase 6: Spørgsmål til interview af eleverne ang. G&M (bilag B) Fase 7: Besøg fra G&M på Langmarkskolen Mål: At vække elevernes interesse og lyst til at komme ud på selve virksomheden. At eleverne ser andre voksne/rollemodeller undervise i deres kompetenceområder på lige fod med lærerne. At eleverne vha. små praktiske hands on opgaver oplever at stoffet bliver mere virkelighedsnært. Forløb: ca. 2 lektioner Didaktiske overvejelser: De faglige områder som Glud & Marstrand var inde på i deres undervisning: Metallet de anvender til dåser, dets tykkelse mm Metallet værktøjerne er lavet af Udregning af boltes løfteevne Metallers hårdhed ridse i forskellige materialer Et kig på magneter Formindskelse af spild prøve at tegne på blik Afskaffelse af spild til genanvendelse Sikkerhed (handsker, kittel og hat) Praktiske råd: Husk at give gæste-underviserne et indblik i eleverne. Her tænker vi på tosprogede elever, der har et snævert ordforråd og som derfor skal have forklaret begreberne, have dem gentaget og gerne sat ind i en sammenhæng. Bilag til fase 7: Billeder fra forløbet med gæste-undervisere. Fase 8: Praktisk arbejde på skolen Mål: At fremstille en dåse af blik uden brug af fine værktøjer for at få et godt kendskab til materialet inden besøget. Forløb: 4 lektioner inkl. fremvisning for hinanden. Didaktiske overvejelser: Da blik har meget skarpe kanter, er det nødvendigt med handsker og forsigtigt færdsel i lokalet under projektet. Opgaven er helt åben, så eleverne kommer ud for en masse problemstillinger undervejs, de selv skal løse. Praktiske råd: Der skal bruges gamle sakse, de bliver sløve af at klippe i metal. God idé at have mange, så de ikke skal vente på hinanden. Redskaber til opmåling og optegning er også nødvendigt. Bilag til fase 8: Billeder Fase 9: Besøget på Glud og Marstrand Mål: Eleverne skal opleve hvad naturfagene kan bruges til på en arbejdsplads. De skal møde personer med 11

12 forskellig uddannelse og jobfunktioner og de skal se hvordan virksomheden vha teknologi optimerer deres produkter. Forløb: Vi var på G&M i ca. 3,5 timer (dog kan det sagtens nås på 2,5 time) Didaktiske overvejelser: På Glud og Marstrand skal eleverne overvære produktionen af metal-emballage og snakke med virksomheden om miljøpolitik, affald og recycling. Fælles opstart i mødelokalet, hvor der var en grundig præsentation af virksomheden på storskærm. Eleverne fik et indtryk af hvor stor virksomheden er (også på verdensplan med andre samarbejdspartnere). Herefter blev eleverne vist rundt på virksomheden i to hold mens de skulle svare på en tipskupon. Som afslutning var vi tilbage i mødelokalet, hvor vi startede med at rette tipskuponen. Til sidst skulle eleverne skrive nogle spørgsmål ned, som de i samarbejde med Robert svarede på. Bilag til fase 9: Billeder Fase 10: Evaluering Mål: At elever såvel som lærere og virksomheder får samlet op og får genopfrisket deres læringsmål fra hele forløbet. Forløb: Eleverne har brugt 2 lektioner Didaktiske overvejelser: Eleverne evaluerer ved at udfylde skemaer til hver fase, hvor de forinden får opsummeret nogle få stikord omkring indholdet i fasen (se bilag). Praktiske råd: Vi havde delt skemaerne med eleverne i google docs - alternativt kan de laves på store plancher, hvor eleverne sætter Post-It s på Bilag til fase 10: Skemaer til eleverne, evalueringsspørgsmål til virksomhederne (bilag C og D) Evaluering Eleverne evaluerer forløbet ved at kommenterer på fire områder: Se de udfyldte elevskemaer i bilagene. Det gode Det mindre gode Det bevaringsværdige Det der skal ændres 12

13 Evaluering i gennemførelsesfasen (formativ evaluering): Se elevernes, lærernes og virksomhedernes evaluering i bilagene Evaluering til slut (summativ evaluering): Værdien af aktiviteterne for eleverne Målopfyldelse Tilpasning Eleverne har været langt omkring indenfor de 3 naturfag og i samarbejdet med de to virksomheder. De har fået nogle store oplevelser, lært mange nye ting (både fagligt og samfundsmæssigt) og mødt nogle fantastiske rollemodeller, der har været åbne og villige til at bringe eleverne ind i deres verden. Dog kunne det have givet mere værdi, hvis undervisningen/forløbet havde været planlagt mere tværfaglig. Vi har delt emnerne så de passer til fagene i stedet for at køre emnerne på tværs af fagene. Desuden blev vores forløb lidt rodet pga. ombytning af virksomhed 2 (fra B-rustfrit til G&M). Dette resulterede bl.a. i at forløbet blev strukket over en lang periode og emnerne i undervisningen skulle rettes til. Vi synes målene overordnet er blevet opfyldt - især målene med Projekt Samspil, som handler om at eleverne indgår i et samarbejde mellem uddannelse og erhverv for herved at skabe en kobling mellem undervisning i skolen og praktisk anvendelse i virksomheden. Eleverne har oplevet, hvordan viden om natur og teknik kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og set attraktive karriereveje indenfor det teknisknaturvidenskabelige område. De faglige mål i fysik, bio. og geo. er også opfyldt (se mål under fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen). Vi ville arbejde endnu mere på tværs af fagene næste gang. Lave en mere detaljeret fælles planlægning, dvs. et samlet undervisningsforløb i alle tre naturfag, som dog kan køres af to lærer hver for sig. På denne måde får eleverne en bedre fornemmelse for tværfagligheden i undervisningen. Forløbet skal køre over en kortere periode og være mere koncentreret, så eleverne ikke mister tråden. Det vil give endnu større sammenhæng, hvis lærerne og virksomhederne laver en fælles faglig planlægning, så vi har en overordnet plan over hvad eleverne skal undervises i - og hvem der gør hvad. 13

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv: Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole Erhverv: 1 Skabelon til drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Stensballeskolen 2.c Erhverv: Løvbjerg, Horsens 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Horsens Statsskole Studentervænget 2 8700 Horsens Videregående uddannelse: Maskin-ingeniør uddannnelsen v/ Inge Lundrup Chr. M. Østergaards

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Learnmark Horsens Tekniskgymnasium HTX Erhverv: Velux A/S 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Dong: Studstrupværket. Tandergaard/ LRØ: biogasanlæg. Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse. og Erhverv. Uddannelse: Midtbyskolen.

Dong: Studstrupværket. Tandergaard/ LRØ: biogasanlæg. Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse. og Erhverv. Uddannelse: Midtbyskolen. Dong: Studstrupværket og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse Uddannelse: Midtbyskolen Skolegade 8700 Horsens midtbyskolen@horsens.dk VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4

Læs mere

Drejebog fra case 1 et samspil mellem uddannelse og erhverv

Drejebog fra case 1 et samspil mellem uddannelse og erhverv Drejebog fra case 1 et samspil mellem uddannelse og erhverv Uddannelse: Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Allé 4 7130 Juelsminde www.hellebjerg.dk Erhverv: PALSGAARD A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / VIA University College Erhverv: Plastindustri 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver Fysik Fysikkens og kemiens verden. Fællesmål efter 8.kl anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft anvende enkle fysiske

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Geografi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Globale

Læs mere

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014 Årsplan /Fysik /fysik 7. klasse 2013-2014 Oversigt / Fysik faget på Al Salam skolen foregår med 7. Klasse. Vi vil arbejde med grundbogen som udgangspunkt, men tit hoppe til andre læremidler og faglokaler

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget FYSIK/KEMI Indholdsfortegnelse: Fysik/kemi 1. Generelt for faget fysik/kemi.... 3 2. Formål for faget fysik/kemi... 4 3. Slutmål..

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Spændende naturvidenskab for piger

Spændende naturvidenskab for piger Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Spændende naturvidenskab for piger Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Erhverv: Eltronic styringssystemer BB-Electronics

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Undervisningsplan fysik kemi 7.klasse

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke FYSIK/KEMI Stof og stofkredsløb Eleverne kan gøre rede for hvilke faktorer, der har indflydelse på problemstilling fra en af fagteksterne Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af bæredygtighed med særligt

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE: 7 ÅR:

Læs mere

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Se også listen med "idéer og links til energiundervisnng" via ESCO-fanebladet på Intra. Fælles Mål n/t efter 2.klasse Teknologi og ressourcer i hverdagen

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan formulere en 1. Eleven formulerer og belyser en problemstilling, der tager udgangspunkt problemstilling

Læs mere

Lærervejledning - Fremtidsgrøn

Lærervejledning - Fremtidsgrøn Lærervejledning - Fremtidsgrøn Besøg på ARC for 5.-7. klasse 14. marts 2016 Side 1 af 5 Indhold Formål med besøget Vigtigt! Praktisk info Besøgsprogram Før og efter besøget Lærer dine opgaver Forberedelsesmateriale

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Batteri i naturen kommentarer til opgaver

Batteri i naturen kommentarer til opgaver Batteri i naturen kommentarer til opgaver Det kan ske, at vi efterlader et batteri i naturen. fx en tabt cykellygte. Der vil det langsomt gå i stykker og sprede sit indhold. Hvad kan det betyde for naturen?

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. a/b - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. a/b - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. a/b - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk

Tørring Kraftvarmeværk Drejebog til case 11: Lokal energiproduktion, er det interessant? Varme og strøm En selvfølge? Uddannelse: Rosborg Gymnasium og Tørring Gymnasium Erhverv: Tørring Kraftvarmeværk Tørring Kraftvarmeværk

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Glacial baggrund for en lokalindustri

Glacial baggrund for en lokalindustri Eksempel på undervisningsmateriale/forløb Glacial baggrund for en lokalindustri Nord for Svendborg ligger et fladt område, der for 10.000 år siden var bunden af en smeltevandssø, der lå indeklemt mellem

Læs mere

Vejledende læseplan Fysik/kemi

Vejledende læseplan Fysik/kemi 2012 Vejledende læseplan Fysik/kemi Fjordskolen Fysik/kemi Om faget Ifølge Folkeskoleloven, 5 stk. 2, omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget fysik/kemi for alle elever på 7. til 9. klassetrin.

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Regionale og globale mønstre placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone)

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

Rensning af spildevand

Rensning af spildevand Problemstilling: Miljø og bæredygtig udvikling. Rensning af spildevand Indledning: Opgaven omhandler et undervisningsforløb om Rensning af spildevand til en 8. klasse, løbende over 4 uger. Emneforløb skal

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Hovedgaard skole, 8. klasse. Erhverv:

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Hovedgaard skole, 8. klasse. Erhverv: Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Hovedgaard skole, 8. klasse. Erhverv: 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag

Læs mere

Naturfagslæseplan. Bagterpskolens læseplan 2015/16. Ingenting forsvinder. Vores fantastiske jord. Det daglige brød. Mennesket i vandets kredsløb

Naturfagslæseplan. Bagterpskolens læseplan 2015/16. Ingenting forsvinder. Vores fantastiske jord. Det daglige brød. Mennesket i vandets kredsløb Naturfagslæseplan Bagterpskolens læseplan 2015/16 7.klasse 8.klasse 9.klasse Ingenting forsvinder Vores fantastiske jord Det daglige brød By og bolig Den globale teenager Mennesket i vandets kredsløb Vand

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren Til læreren Energi og læring Energiforsyning nu og i fremtiden Udskoling 7. 9. klasse Forord - til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Faghæfte 16

Fælles Mål 2009. Faghæfte 16 Fælles Mål 2009 Fysik/kemi Faghæfte 16 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 18 2009 Indhold Formål for faget fysik/kemi 3 Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin 4 Trinmål for faget fysik/kemi

Læs mere

Geografi evaluering 2013-2014. Regionale og globale mønstre

Geografi evaluering 2013-2014. Regionale og globale mønstre Regionale og globale mønstre Trinmål efter 8. klassetrin placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone) sætte det

Læs mere

Del- og slutmål for faget geografi.

Del- og slutmål for faget geografi. Del- og slutmål for faget geografi. Delmål for faget Geografi efter 8. klassetrin beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter beskrive det globale vandkredsløb placere de væsentligste elementer

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Underviser: Torben Rosenørn Lektor Center for Design, Læring og Innovation Aalborg Universitet Esbjerg Jeg er uddannet civilingeniør i Kemi og har

Læs mere

Fokus på de fire naturfaglige kompetencer

Fokus på de fire naturfaglige kompetencer Fokus på de fire naturfaglige kompetencer Ved planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen frem mod prøven skal de naturfaglige kompetenceområder være i fokus. Nedenfor er beskrevet

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE PRODUKTION

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE PRODUKTION CASE FÆLLESLIGT FOKUSOMRÅDE I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE PRODUKTION MADSPILD I KØKKENET OG DERHJEMME Fællesfagligt fokusområde i naturfag Formålet med forløb i de fællesfaglige forløb i naturfag er at give

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Geografi årsplan 2014/15

Geografi årsplan 2014/15 Geografi årsplan 2014/15 Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi og geografisk forskning i samspil med de øvrige naturfag bidrager til

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Beton, et stærkt materiale

Beton, et stærkt materiale Beton, et stærkt materiale Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Natur/teknologi Forløbet kan udvikles ved at kombineres med Håndværk og Design 6. klasse Undersøgelse, kommunikation

Læs mere