Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken 1 8700 Horsens langmarkskolen@horsens.dk."

Transkript

1 Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken Horsens Erhverv: 1

2 Drejebog i Projekt Samspil - mellem uddannelse og erhverv #15: Beskrivelse af samspillet ml. Stena Recycling, Glud & Marstrand og 7.a på Langmarkskolen Generel beskrivelse af samspillet: Fag Fysik/Kemi, Biologi og Geografi Alderstrin 7. årgang - 7.A. Langmarkskolen Tidsforbrug Omfang Virksomheder 6 timer pr. uge i fire uger. Under besøgene: Besøgene på virksomhederne afvikles i løbet af to temauger. Eleverne opdeles i mindre grupper på virksomhed 1 (Stena Recycling) og 2 grupper på virksomhed 2 (Glud & Marstrand). Efter besøgene: 1 dag samler vi op og efter-filmer eleverne. Eleverne skal færdiggøre og aflevere et produkt (rapport el. fremlæggelse af en art evt. for nogle andre elever fra 7. årgang) 21 elever og 2 lærere Stena Recycling: Stena Recycling er et genvindingsselskab, der genvinder og forfiner affald fra samtlige brancher i erhvervslivet, eksempelvis inden for maskin- og bilindustrien, kraft- og energiindustrien, detailhandel, kontorer, sundhedssektoren og kommunale virksomheder. Virksomheden i Horsens har stort set udelukkende jern og metal. Kontakt Claus T. Christiansen. Filialchef. Horsens. Stena Recycling A/S Ove Jensens alle Horsens Tlf.: Mobil.: fax: Mail: 2

3 Glud & Marstrand: Én af Europas førende leverandører indenfor metalemballage. Er en del af den mexicanske emballagekoncern Envases Universales, der har 27 fabrikker i Mellem - og Sydamerika. Virksomheden i Hedensted fremstiller mest blikdåser som dem vi kender med småkager i. Kontakt Robert Ruby Hansen: 3

4 Fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen: Hvad skal eleverne arbejde med? Emnerne køres så vidt muligt tværfagligt, men da vi er to lærere, har vi uddelegeret hvem der underviser i hvad, således der ikke bliver for mange gentagelser. Biologi: Produktionsaffald Genbrugsaffald Miljøaffald Elektronikaffald Jern og metal affald Pap og papir affald Øvrigt virksomhedsaffald Geografi: Transport lastbiler, skibe Vejning af affald, aflevering af affald, opbevaring af affald Geografisk placering af metaller Fysik/kemi: Jernmalm indvindes og produceres Øvrige metaller indvindes og produceres Det periodiske system (metaller i naturen, ressource graves op og den videre vej ) Anvendelse af metaller, bearbejdning Metallers egenskaber Rust, korrosion Genanvendelse Affald Miljøaffald Grønt flag Arbejdsmetoder: Forsøg Projektorienteret gruppearbejde Fælles teori Ekskursion/virksomhedsbesøg Mesterlære (Stena: eleverne opdeles to og to og følger en medarbejder) Interview Hands on. Eleverne skal selv prøve at bearbejde et stykke blik, så de kan få en fornemmelse af, hvad værktøjerne hos G&M skal kunne. Medieproduktion (før og efter filmning af elevernes forventninger) Dokumentation (billede, film, interview) 4

5 Fremlæggelse (Power Point eller lignende med video, billeder og tekst/teori) Formål og mål med aktiviteten/ forløbet Fælles mål biologi (trinmål efter 8. klasse): give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i naturforvaltningen kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med fysik/kemi og geografi) skelne mellem holdningsmæssige og faktuelle udsagn formulere relevante spørgsmål og hypoteser læse og forstå informationer i faglige tekster anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med fysik/kemi og geografi) præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser Fælles mål geografi (trinmål efter 8. klasse): beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af Jordens klima herunder hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen kende til forekomst og udnyttelsen af råstoffer i Danmark og andre regioner kende til udnyttelse af naturlige råstoffer kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande Fælles Mål fysik/kemi (trinmål efter 8. klasse) anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder fx korrosion kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser beskrive udvalgte produkters og materialers fremstilling, anvendelse, genanvendelse eller deponi 5

6 beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde. Hvem skal eleverne møde? Stena Recycling: Søs kontorassistent/flyver (Projektleder) Indvejning og registrerings mand (selvlært) Kranfører (ufaglært) Metalmand Lastbilchauffør Glud og Marstrand: Projektleder Robert Hansen Maskintekniker Jan Simris Eleverne ser desuden en masse folk i produktionen og deres forskellige arbejdsområder. Hvordan skal elevernes aktiviteter organiseres? 1. Fælles oplæg om projektet 2. Før interview og filmning af elevernes forventninger til hvad Stena Recycling laver og medarbejdernes jobfunktion og uddannelse 3. Forforståelse inden besøget på Stena Recycling 4. Virksomhedsbesøg på Stena Recycling (eleverne følger en medarbejder i sin jobfunktion observerer) 5. Teori og praktisk arbejde med emnerne indenfor projektet i geografi, biologi og fysik/kemi - herunder projektorienteret gruppearbejde (Bæredygtig bærbar, dåsefremstilling) 6. Besøg fra Glud & Marstrand og elevarbejde med bearbejdning af emballagemateriale 7. Før interview og filmning af elevernes forventninger til hvad Glud & Marstrand laver 8. Virksomhedsbesøg på Glud & Marstrand (eleverne får først et oplæg på stedet, derefter rundvisning og afkrydsning af spørgeskema undervejs, til sidst opsamling) 9. Evaluering af projektet, herunder fremlæggelse, efter-filme og evt. udfylde spørgeskema/mindmap. 6

7 Beskrivelse af forløbet opdelt i faser Fase 1: Fælles oplæg om projektet Mål: Kort sætte eleverne ind i forløbets målsætning, tværfaglighed og omfang (vise Projekt Samspils hjemmeside), uden at afsløre virksomhedernes områder i dybden, da det er målsætningen i fase 2, at eleverne skal komme med deres bud herpå. Desuden er målet også at eleverne bliver nysgerrige overfor emnet. Forløb: ca. 45 min. Didaktiske overvejelser: Eleverne skal efter oplægget filmes/interviewes omkring deres tanker, viden og forhåndsindtryk af de to virksomheders arbejde. Praktiske råd: Find en appetizer, som eleverne kan undre sig over og som sætter tanker i gang. Det kan være et billede eller et filmklip (evt. skræmmekampagne), hvor man ser miljøproblemer i verden. Bilag til fase 1: geografifaget.dk + biologiforlaget.dk Fase 2: Før-interview med eleverne Mål: Før-interview som afklarer elevernes forventninger/forhåndsopfattelse af virksomhederne. Forløb: ca. 45 lektion Didaktiske overvejelser: Belyse elevernes forhåndsviden for herved at skabe grobund for de teoretiske emner i undervisningen. Hvad ved eleverne i forvejen? Hvilke faglige områder er kendte/ukendte? Praktiske råd: Reservere kamera eller lign. Organisere klassen i øvrige opgaver, som de selv kan arbejde med, mens mindre grupper filmes. Spørgsmål til eleverne om Stena Recycling: 1. Hvad tror I det er for en virksomhed? 2. Hvad tror I de laver? 3. Hvilken uddannelse har medarbejderne? 4. Hvad tror I, I kan lære af at besøge virksomheden? Fase 3: Forforståelse Mål: Opbygge elevernes forforståelse i emnet og omkring Stena Recycling inden besøget Forløb: ca. 45 min. Didaktiske overvejelser: 1. Vise filmklippet Fra vugge til vugge (biologifaget.dk, vuggetilvugge.dk/film + forsiden), for at give eleverne et indtryk af begrebet Recycling. 2. Vise eleverne virksomhedens placering og zoome ind på grunden i Google map (Ove Jensens Allé 37), så eleverne får et overblik over virksomheden. 3. Vise eleverne for at give eleverne et indtryk af virksomhedens størrelse på landsplan, deres visioner omkring genvending og detaljer om afdelingen i Horsens. Fase 4: Besøget på Stena Mål: Give eleverne et større overblik over affaldets vej i praksis, ved at lade eleverne følge en medarbejder i dennes jobfunktion (2-3 elever pr. medarbejder). 7

8 Forløb: ca. 2 timer pr. gruppe (8 grupper fordelt over to dage, to grupper ad gangen, dvs. 8 timer i alt). Didaktiske overvejelser: To elevgrupper fulgtes til Stena Recycling, hvor de startede med et fælles oplæg (informationer om virksomheden, filmklip, sikkerhedsregler, samt forskellige procedurer på virksomheden). Herefter fulgte hver gruppe en medarbejder rundt på pladsen i dennes jobfunktion. Efterfølgende byttede grupperne medarbejder. Alle elever fik set/prøvet hvordan Stenas kran virkede og hvilke arbejdsområder der udføres med den og hvorfor, ind- og udvejning af lastbiler og sortering af metaller og kemisk affald (batterier) Få af eleverne oplevede køre med en lastbil for at hente affald og andre prøvede at styre den store havnekran. Bilag til fase 4: Se billeder og film Fase 5: Teori og praktisk arbejde med emnerne inden for projektet Mål for biologi og geografi Forløb: Undervisningen i biologi- og geografi-timerne i perioden mellem besøget på Stena og efterfølgende besøget på Glud & Marstrand tager udgangspunkt i et tværfagligt undervisningsforløb Forbrug og miljø fra hjemmesiderne og Undervisningen foregår hovedsageligt i elevernes klasselokale, samt biologilokalet på skolen. Det er en fordel at der er smartboard i lokalet, da aktiviteterne hermed kan vises på skærmen. Hensigten med forløbet er, at eleverne forholder sig til debatten omkring sammenhæng mellem forbrug og miljø og finder deres eget ståsted i forhold til disse problematikker. I miljøundervisningen er valgt en optimistisk vinkel, der lægger op til, at eleverne med deres egne handlinger har mulighed for at påvirke miljøet i en positiv retning. De konkrete undervisningsmål for forløbet er, at eleverne: forholder sig til deres eget forbrug og deraf følgende konsekvenser for miljøet kan gøre rede for, hvordan man kan mindske miljøbelastningen ved sit forbrug kan forklare, hvordan virksomheder kan mindske miljøbelastningen ved produktion af varer kan vurdere, hvilke interessemodsætninger der knytter sig til en mere bæredygtig udvikling Forløbet starter med en provokation, der forfølges i forskellige aktiviteter, som skal få eleverne til at forholde sig til sammenhængen mellem deres eget forbrug og miljøet. Et rids af dansk miljøpolitik gennem tiden peger på, at forbrugernes valg netop er i fokus for tiden. Eleverne kender til økologi-mærkningen, hvilket er afsættet for at beskæftige sig med bæredygtig produktion, miljømærkning og politikernes øvrige redskaber til at regulere adfærd. Afslutningsvis formulerer eleverne en vision for, hvordan deres forbrug og miljøet ser ud i fremtiden, hvilket fungerer som en evaluering af forløbet. Trinmål for geografi: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 8

9 Naturgrundlaget og dets udnyttelse forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget Kultur og levevilkår Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og biologi). Trinmål for biologi: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Miljø og sundhed Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi) Vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt analysere tilhørende interessemodsætninger Uddrag af emner til undervisningsforløbet Vi har undervist eleverne i nedenstående emner. Såfremt skolen ikke abonnerer på de to brugte hjemmesider, kan man selv tilrettelægge emnerne i undervisningen. Disse emner kunne være: Klima - klimatest Familiens affald og forbrug Dansk miljøpolitik gennem tiden Den økologiske tanke Bærerdygtig produktion Affaldets vej (film fra DR) Fra vugge til grav (affald og skrot) Fra vugge til vugge (recycling) En bæredygtig bærbar (eller anden bæredygtig produktion) Danmarks officielle miljømærker Grønne afgifter Fremtidens forbrug og miljø Undervisningsmateriale bilag: Del-forløb i fasen findes på eller under lærersider undervisningsforløb Forbrug og miljø. Vi har ikke gennemført aktiviteterne fra da skolen ikke abonnerer på denne side, og eleverne har ikke samfundsfag i 7. klasse. Man kan dog overveje at inddrage denne del. Power Point materiale: kort præsentation af forløbet (bilag A) Elevprodukt: En bæredygtig bærbar på planche Links: og 9

10 Mål for fysik/kemi Forløb: Undervisningen i fysik/kemi-timerne i perioden mellem besøget på Stena og efterfølgende besøget på Glud & Marstrand tager udgangspunkt i et emne om metaller fra bl.a hjemmesiden Undervisningen foregår hovedsageligt i fysiklokalet. Det er en fordel at der er smartboard eller projektor i lokalet, da aktiviteterne hermed kan vises på skærmen. Udover den almindelige fysikundervisning kommer der gæstelærere fra G&M, der vil supplere med deres viden om emnet. Til sidst indgår også i perioden et stort tema om Grønt flag, der i fysikundervisningen omhandler kemien i hverdagen - herunder fx kemisk affald, recycling, miljømærkning, faresymboler mm. Hensigten med forløbet er, at eleverne får et kendskab til metaller generelt og desuden ser en sammenhæng mellem forbrug og miljø - deres eget forbrug derhjemme og konsekvenserne heraf, men også en virksomheds forbrug. Desuden er hensigten med emnet om hverdagens kemi, at eleverne tager stilling til omgangen med kemiske stoffer. Begreber som nødvendighed, konsekvenser, overforbrug, alternativer, miljømærkning og faresymboler diskuteres. Eleverne opstiller principper og gode råd til skolens og hjemmets brug af kemikalier. Undervisningen er i høj grad præget at elevansvar og eksperimenter. Konkrete læringsmål: Det periodiske system (metaller i naturen, ressource graves op og den videre vej ) Anvendelse af metaller, bearbejdning Metallers egenskaber Rust, korrosion Genanvendelse Affald Miljøaffald (herunder kendskab til kemikalier, mærkning og faresymboler) Eget forbrug og konsekvenserne heraf (i forhold til bl. a. miljøet) Se trinmål for Fysik/kemi i skemaet højere oppe. Undervisningsmateriale: er brugt til størstedelen af undervisningen i metaller. Ny Prisma 9 har et emne om metaller, som vi har brugt en lille smule, men da vi har at gøre med 7. klasse er spændingsrækken mm. udeladt. Forsøg om bl.a metallers egenskaber, korrosion mm er taget både fra hjemmesiden og Ny Prisma. Undervisningen i hverdagens kemi er taget fra fysikkemifaget.dk og Ny Prisma 7 - se desuden Grønt Flags hjemmeside med krav osv til forløbet på Se vores beskrivelse af grønt flags-projektet i bilag Fase 6: Førfilmning af Glud og Marstrand 10

11 Mål: Før-interview som afklarer elevernes forventninger/forhåndsopfattelse af virksomheden. Forløb: ca. 60 min. Didaktiske overvejelser: Belyse elevernes forhåndsviden for herved at skabe grobund for de teoretiske emner i undervisningen. Hvad ved eleverne i forvejen? Hvilke faglige områder er kendte/ukendte? Hele klassen var med som tilskuere under filmningen. Spørgsmålene var skrevet til bestemte grupper i stigende sværhedsgrad, så det var nødvendigt at følge med undervejs. Praktiske råd: Reservere kamera eller lign. Bilag til fase 6: Spørgsmål til interview af eleverne ang. G&M (bilag B) Fase 7: Besøg fra G&M på Langmarkskolen Mål: At vække elevernes interesse og lyst til at komme ud på selve virksomheden. At eleverne ser andre voksne/rollemodeller undervise i deres kompetenceområder på lige fod med lærerne. At eleverne vha. små praktiske hands on opgaver oplever at stoffet bliver mere virkelighedsnært. Forløb: ca. 2 lektioner Didaktiske overvejelser: De faglige områder som Glud & Marstrand var inde på i deres undervisning: Metallet de anvender til dåser, dets tykkelse mm Metallet værktøjerne er lavet af Udregning af boltes løfteevne Metallers hårdhed ridse i forskellige materialer Et kig på magneter Formindskelse af spild prøve at tegne på blik Afskaffelse af spild til genanvendelse Sikkerhed (handsker, kittel og hat) Praktiske råd: Husk at give gæste-underviserne et indblik i eleverne. Her tænker vi på tosprogede elever, der har et snævert ordforråd og som derfor skal have forklaret begreberne, have dem gentaget og gerne sat ind i en sammenhæng. Bilag til fase 7: Billeder fra forløbet med gæste-undervisere. Fase 8: Praktisk arbejde på skolen Mål: At fremstille en dåse af blik uden brug af fine værktøjer for at få et godt kendskab til materialet inden besøget. Forløb: 4 lektioner inkl. fremvisning for hinanden. Didaktiske overvejelser: Da blik har meget skarpe kanter, er det nødvendigt med handsker og forsigtigt færdsel i lokalet under projektet. Opgaven er helt åben, så eleverne kommer ud for en masse problemstillinger undervejs, de selv skal løse. Praktiske råd: Der skal bruges gamle sakse, de bliver sløve af at klippe i metal. God idé at have mange, så de ikke skal vente på hinanden. Redskaber til opmåling og optegning er også nødvendigt. Bilag til fase 8: Billeder Fase 9: Besøget på Glud og Marstrand Mål: Eleverne skal opleve hvad naturfagene kan bruges til på en arbejdsplads. De skal møde personer med 11

12 forskellig uddannelse og jobfunktioner og de skal se hvordan virksomheden vha teknologi optimerer deres produkter. Forløb: Vi var på G&M i ca. 3,5 timer (dog kan det sagtens nås på 2,5 time) Didaktiske overvejelser: På Glud og Marstrand skal eleverne overvære produktionen af metal-emballage og snakke med virksomheden om miljøpolitik, affald og recycling. Fælles opstart i mødelokalet, hvor der var en grundig præsentation af virksomheden på storskærm. Eleverne fik et indtryk af hvor stor virksomheden er (også på verdensplan med andre samarbejdspartnere). Herefter blev eleverne vist rundt på virksomheden i to hold mens de skulle svare på en tipskupon. Som afslutning var vi tilbage i mødelokalet, hvor vi startede med at rette tipskuponen. Til sidst skulle eleverne skrive nogle spørgsmål ned, som de i samarbejde med Robert svarede på. Bilag til fase 9: Billeder Fase 10: Evaluering Mål: At elever såvel som lærere og virksomheder får samlet op og får genopfrisket deres læringsmål fra hele forløbet. Forløb: Eleverne har brugt 2 lektioner Didaktiske overvejelser: Eleverne evaluerer ved at udfylde skemaer til hver fase, hvor de forinden får opsummeret nogle få stikord omkring indholdet i fasen (se bilag). Praktiske råd: Vi havde delt skemaerne med eleverne i google docs - alternativt kan de laves på store plancher, hvor eleverne sætter Post-It s på Bilag til fase 10: Skemaer til eleverne, evalueringsspørgsmål til virksomhederne (bilag C og D) Evaluering Eleverne evaluerer forløbet ved at kommenterer på fire områder: Se de udfyldte elevskemaer i bilagene. Det gode Det mindre gode Det bevaringsværdige Det der skal ændres 12

13 Evaluering i gennemførelsesfasen (formativ evaluering): Se elevernes, lærernes og virksomhedernes evaluering i bilagene Evaluering til slut (summativ evaluering): Værdien af aktiviteterne for eleverne Målopfyldelse Tilpasning Eleverne har været langt omkring indenfor de 3 naturfag og i samarbejdet med de to virksomheder. De har fået nogle store oplevelser, lært mange nye ting (både fagligt og samfundsmæssigt) og mødt nogle fantastiske rollemodeller, der har været åbne og villige til at bringe eleverne ind i deres verden. Dog kunne det have givet mere værdi, hvis undervisningen/forløbet havde været planlagt mere tværfaglig. Vi har delt emnerne så de passer til fagene i stedet for at køre emnerne på tværs af fagene. Desuden blev vores forløb lidt rodet pga. ombytning af virksomhed 2 (fra B-rustfrit til G&M). Dette resulterede bl.a. i at forløbet blev strukket over en lang periode og emnerne i undervisningen skulle rettes til. Vi synes målene overordnet er blevet opfyldt - især målene med Projekt Samspil, som handler om at eleverne indgår i et samarbejde mellem uddannelse og erhverv for herved at skabe en kobling mellem undervisning i skolen og praktisk anvendelse i virksomheden. Eleverne har oplevet, hvordan viden om natur og teknik kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og set attraktive karriereveje indenfor det teknisknaturvidenskabelige område. De faglige mål i fysik, bio. og geo. er også opfyldt (se mål under fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen). Vi ville arbejde endnu mere på tværs af fagene næste gang. Lave en mere detaljeret fælles planlægning, dvs. et samlet undervisningsforløb i alle tre naturfag, som dog kan køres af to lærer hver for sig. På denne måde får eleverne en bedre fornemmelse for tværfagligheden i undervisningen. Forløbet skal køre over en kortere periode og være mere koncentreret, så eleverne ikke mister tråden. Det vil give endnu større sammenhæng, hvis lærerne og virksomhederne laver en fælles faglig planlægning, så vi har en overordnet plan over hvad eleverne skal undervises i - og hvem der gør hvad. 13

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv: Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole Erhverv: 1 Skabelon til drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Stensballeskolen 2.c Erhverv: Løvbjerg, Horsens 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Learnmark Horsens Tekniskgymnasium HTX Erhverv: Velux A/S 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / VIA University College Erhverv: Plastindustri 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

Drejebog fra case 1 et samspil mellem uddannelse og erhverv

Drejebog fra case 1 et samspil mellem uddannelse og erhverv Drejebog fra case 1 et samspil mellem uddannelse og erhverv Uddannelse: Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Allé 4 7130 Juelsminde www.hellebjerg.dk Erhverv: PALSGAARD A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Spændende naturvidenskab for piger

Spændende naturvidenskab for piger Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Spændende naturvidenskab for piger Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Erhverv: Eltronic styringssystemer BB-Electronics

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Underviser: Torben Rosenørn Lektor Center for Design, Læring og Innovation Aalborg Universitet Esbjerg Jeg er uddannet civilingeniør i Kemi og har

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Glud Skole Sønderbakken 27 7130 Juelsminde Tlf. 79741130 http://www.glud-skole.dk Erhverv: Økologisk landbrug (kvægbrug) Drejebog i

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen: Fysik/kemi Klasse: Lærer: 7. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet for fysik/kemi faget er i henhold til "Fælles mål" at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Vejledning til grundfaget Miljø fagbilag 16

Vejledning til grundfaget Miljø fagbilag 16 Vejledning til grundfaget Miljø fagbilag 16 Gældende fra 1. juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget fysik/kemi på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2007 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

Evaluering af projektsamarbejde om Udvandringen til Amerika

Evaluering af projektsamarbejde om Udvandringen til Amerika Evaluering af projektsamarbejde om Udvandringen til Amerika mellem Allerslev Skole og Sagnlandet Lejre Lotte Rask, Områdeleder for landbohusene i Sagnlandet Lejre: Samarbejdet har gået ud på at udarbejde

Læs mere

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole Human fysiologi på Helgenæs Efterskole af Thomas Kjerstein Thomas Kjerstein og hans elever på Helgenæs Naturefterskole tog på ski i Norge i en 10 dage. Vi medbragte en håndholdt datalogger fra Pasco for

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere