Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken 1 8700 Horsens langmarkskolen@horsens.dk."

Transkript

1 Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Langmarkskolen Nørrebakken Horsens Erhverv: 1

2 Drejebog i Projekt Samspil - mellem uddannelse og erhverv #15: Beskrivelse af samspillet ml. Stena Recycling, Glud & Marstrand og 7.a på Langmarkskolen Generel beskrivelse af samspillet: Fag Fysik/Kemi, Biologi og Geografi Alderstrin 7. årgang - 7.A. Langmarkskolen Tidsforbrug Omfang Virksomheder 6 timer pr. uge i fire uger. Under besøgene: Besøgene på virksomhederne afvikles i løbet af to temauger. Eleverne opdeles i mindre grupper på virksomhed 1 (Stena Recycling) og 2 grupper på virksomhed 2 (Glud & Marstrand). Efter besøgene: 1 dag samler vi op og efter-filmer eleverne. Eleverne skal færdiggøre og aflevere et produkt (rapport el. fremlæggelse af en art evt. for nogle andre elever fra 7. årgang) 21 elever og 2 lærere Stena Recycling: Stena Recycling er et genvindingsselskab, der genvinder og forfiner affald fra samtlige brancher i erhvervslivet, eksempelvis inden for maskin- og bilindustrien, kraft- og energiindustrien, detailhandel, kontorer, sundhedssektoren og kommunale virksomheder. Virksomheden i Horsens har stort set udelukkende jern og metal. Kontakt Claus T. Christiansen. Filialchef. Horsens. Stena Recycling A/S Ove Jensens alle Horsens Tlf.: Mobil.: fax: Mail: 2

3 Glud & Marstrand: Én af Europas førende leverandører indenfor metalemballage. Er en del af den mexicanske emballagekoncern Envases Universales, der har 27 fabrikker i Mellem - og Sydamerika. Virksomheden i Hedensted fremstiller mest blikdåser som dem vi kender med småkager i. Kontakt Robert Ruby Hansen: 3

4 Fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen: Hvad skal eleverne arbejde med? Emnerne køres så vidt muligt tværfagligt, men da vi er to lærere, har vi uddelegeret hvem der underviser i hvad, således der ikke bliver for mange gentagelser. Biologi: Produktionsaffald Genbrugsaffald Miljøaffald Elektronikaffald Jern og metal affald Pap og papir affald Øvrigt virksomhedsaffald Geografi: Transport lastbiler, skibe Vejning af affald, aflevering af affald, opbevaring af affald Geografisk placering af metaller Fysik/kemi: Jernmalm indvindes og produceres Øvrige metaller indvindes og produceres Det periodiske system (metaller i naturen, ressource graves op og den videre vej ) Anvendelse af metaller, bearbejdning Metallers egenskaber Rust, korrosion Genanvendelse Affald Miljøaffald Grønt flag Arbejdsmetoder: Forsøg Projektorienteret gruppearbejde Fælles teori Ekskursion/virksomhedsbesøg Mesterlære (Stena: eleverne opdeles to og to og følger en medarbejder) Interview Hands on. Eleverne skal selv prøve at bearbejde et stykke blik, så de kan få en fornemmelse af, hvad værktøjerne hos G&M skal kunne. Medieproduktion (før og efter filmning af elevernes forventninger) Dokumentation (billede, film, interview) 4

5 Fremlæggelse (Power Point eller lignende med video, billeder og tekst/teori) Formål og mål med aktiviteten/ forløbet Fælles mål biologi (trinmål efter 8. klasse): give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i naturforvaltningen kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med fysik/kemi og geografi) skelne mellem holdningsmæssige og faktuelle udsagn formulere relevante spørgsmål og hypoteser læse og forstå informationer i faglige tekster anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med fysik/kemi og geografi) præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser Fælles mål geografi (trinmål efter 8. klasse): beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af Jordens klima herunder hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen kende til forekomst og udnyttelsen af råstoffer i Danmark og andre regioner kende til udnyttelse af naturlige råstoffer kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande Fælles Mål fysik/kemi (trinmål efter 8. klasse) anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder fx korrosion kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser beskrive udvalgte produkters og materialers fremstilling, anvendelse, genanvendelse eller deponi 5

6 beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde. Hvem skal eleverne møde? Stena Recycling: Søs kontorassistent/flyver (Projektleder) Indvejning og registrerings mand (selvlært) Kranfører (ufaglært) Metalmand Lastbilchauffør Glud og Marstrand: Projektleder Robert Hansen Maskintekniker Jan Simris Eleverne ser desuden en masse folk i produktionen og deres forskellige arbejdsområder. Hvordan skal elevernes aktiviteter organiseres? 1. Fælles oplæg om projektet 2. Før interview og filmning af elevernes forventninger til hvad Stena Recycling laver og medarbejdernes jobfunktion og uddannelse 3. Forforståelse inden besøget på Stena Recycling 4. Virksomhedsbesøg på Stena Recycling (eleverne følger en medarbejder i sin jobfunktion observerer) 5. Teori og praktisk arbejde med emnerne indenfor projektet i geografi, biologi og fysik/kemi - herunder projektorienteret gruppearbejde (Bæredygtig bærbar, dåsefremstilling) 6. Besøg fra Glud & Marstrand og elevarbejde med bearbejdning af emballagemateriale 7. Før interview og filmning af elevernes forventninger til hvad Glud & Marstrand laver 8. Virksomhedsbesøg på Glud & Marstrand (eleverne får først et oplæg på stedet, derefter rundvisning og afkrydsning af spørgeskema undervejs, til sidst opsamling) 9. Evaluering af projektet, herunder fremlæggelse, efter-filme og evt. udfylde spørgeskema/mindmap. 6

7 Beskrivelse af forløbet opdelt i faser Fase 1: Fælles oplæg om projektet Mål: Kort sætte eleverne ind i forløbets målsætning, tværfaglighed og omfang (vise Projekt Samspils hjemmeside), uden at afsløre virksomhedernes områder i dybden, da det er målsætningen i fase 2, at eleverne skal komme med deres bud herpå. Desuden er målet også at eleverne bliver nysgerrige overfor emnet. Forløb: ca. 45 min. Didaktiske overvejelser: Eleverne skal efter oplægget filmes/interviewes omkring deres tanker, viden og forhåndsindtryk af de to virksomheders arbejde. Praktiske råd: Find en appetizer, som eleverne kan undre sig over og som sætter tanker i gang. Det kan være et billede eller et filmklip (evt. skræmmekampagne), hvor man ser miljøproblemer i verden. Bilag til fase 1: geografifaget.dk + biologiforlaget.dk Fase 2: Før-interview med eleverne Mål: Før-interview som afklarer elevernes forventninger/forhåndsopfattelse af virksomhederne. Forløb: ca. 45 lektion Didaktiske overvejelser: Belyse elevernes forhåndsviden for herved at skabe grobund for de teoretiske emner i undervisningen. Hvad ved eleverne i forvejen? Hvilke faglige områder er kendte/ukendte? Praktiske råd: Reservere kamera eller lign. Organisere klassen i øvrige opgaver, som de selv kan arbejde med, mens mindre grupper filmes. Spørgsmål til eleverne om Stena Recycling: 1. Hvad tror I det er for en virksomhed? 2. Hvad tror I de laver? 3. Hvilken uddannelse har medarbejderne? 4. Hvad tror I, I kan lære af at besøge virksomheden? Fase 3: Forforståelse Mål: Opbygge elevernes forforståelse i emnet og omkring Stena Recycling inden besøget Forløb: ca. 45 min. Didaktiske overvejelser: 1. Vise filmklippet Fra vugge til vugge (biologifaget.dk, vuggetilvugge.dk/film + forsiden), for at give eleverne et indtryk af begrebet Recycling. 2. Vise eleverne virksomhedens placering og zoome ind på grunden i Google map (Ove Jensens Allé 37), så eleverne får et overblik over virksomheden. 3. Vise eleverne for at give eleverne et indtryk af virksomhedens størrelse på landsplan, deres visioner omkring genvending og detaljer om afdelingen i Horsens. Fase 4: Besøget på Stena Mål: Give eleverne et større overblik over affaldets vej i praksis, ved at lade eleverne følge en medarbejder i dennes jobfunktion (2-3 elever pr. medarbejder). 7

8 Forløb: ca. 2 timer pr. gruppe (8 grupper fordelt over to dage, to grupper ad gangen, dvs. 8 timer i alt). Didaktiske overvejelser: To elevgrupper fulgtes til Stena Recycling, hvor de startede med et fælles oplæg (informationer om virksomheden, filmklip, sikkerhedsregler, samt forskellige procedurer på virksomheden). Herefter fulgte hver gruppe en medarbejder rundt på pladsen i dennes jobfunktion. Efterfølgende byttede grupperne medarbejder. Alle elever fik set/prøvet hvordan Stenas kran virkede og hvilke arbejdsområder der udføres med den og hvorfor, ind- og udvejning af lastbiler og sortering af metaller og kemisk affald (batterier) Få af eleverne oplevede køre med en lastbil for at hente affald og andre prøvede at styre den store havnekran. Bilag til fase 4: Se billeder og film Fase 5: Teori og praktisk arbejde med emnerne inden for projektet Mål for biologi og geografi Forløb: Undervisningen i biologi- og geografi-timerne i perioden mellem besøget på Stena og efterfølgende besøget på Glud & Marstrand tager udgangspunkt i et tværfagligt undervisningsforløb Forbrug og miljø fra hjemmesiderne og Undervisningen foregår hovedsageligt i elevernes klasselokale, samt biologilokalet på skolen. Det er en fordel at der er smartboard i lokalet, da aktiviteterne hermed kan vises på skærmen. Hensigten med forløbet er, at eleverne forholder sig til debatten omkring sammenhæng mellem forbrug og miljø og finder deres eget ståsted i forhold til disse problematikker. I miljøundervisningen er valgt en optimistisk vinkel, der lægger op til, at eleverne med deres egne handlinger har mulighed for at påvirke miljøet i en positiv retning. De konkrete undervisningsmål for forløbet er, at eleverne: forholder sig til deres eget forbrug og deraf følgende konsekvenser for miljøet kan gøre rede for, hvordan man kan mindske miljøbelastningen ved sit forbrug kan forklare, hvordan virksomheder kan mindske miljøbelastningen ved produktion af varer kan vurdere, hvilke interessemodsætninger der knytter sig til en mere bæredygtig udvikling Forløbet starter med en provokation, der forfølges i forskellige aktiviteter, som skal få eleverne til at forholde sig til sammenhængen mellem deres eget forbrug og miljøet. Et rids af dansk miljøpolitik gennem tiden peger på, at forbrugernes valg netop er i fokus for tiden. Eleverne kender til økologi-mærkningen, hvilket er afsættet for at beskæftige sig med bæredygtig produktion, miljømærkning og politikernes øvrige redskaber til at regulere adfærd. Afslutningsvis formulerer eleverne en vision for, hvordan deres forbrug og miljøet ser ud i fremtiden, hvilket fungerer som en evaluering af forløbet. Trinmål for geografi: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 8

9 Naturgrundlaget og dets udnyttelse forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget Kultur og levevilkår Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og biologi). Trinmål for biologi: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Miljø og sundhed Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi) Vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt analysere tilhørende interessemodsætninger Uddrag af emner til undervisningsforløbet Vi har undervist eleverne i nedenstående emner. Såfremt skolen ikke abonnerer på de to brugte hjemmesider, kan man selv tilrettelægge emnerne i undervisningen. Disse emner kunne være: Klima - klimatest Familiens affald og forbrug Dansk miljøpolitik gennem tiden Den økologiske tanke Bærerdygtig produktion Affaldets vej (film fra DR) Fra vugge til grav (affald og skrot) Fra vugge til vugge (recycling) En bæredygtig bærbar (eller anden bæredygtig produktion) Danmarks officielle miljømærker Grønne afgifter Fremtidens forbrug og miljø Undervisningsmateriale bilag: Del-forløb i fasen findes på eller under lærersider undervisningsforløb Forbrug og miljø. Vi har ikke gennemført aktiviteterne fra da skolen ikke abonnerer på denne side, og eleverne har ikke samfundsfag i 7. klasse. Man kan dog overveje at inddrage denne del. Power Point materiale: kort præsentation af forløbet (bilag A) Elevprodukt: En bæredygtig bærbar på planche Links: og 9

10 Mål for fysik/kemi Forløb: Undervisningen i fysik/kemi-timerne i perioden mellem besøget på Stena og efterfølgende besøget på Glud & Marstrand tager udgangspunkt i et emne om metaller fra bl.a hjemmesiden Undervisningen foregår hovedsageligt i fysiklokalet. Det er en fordel at der er smartboard eller projektor i lokalet, da aktiviteterne hermed kan vises på skærmen. Udover den almindelige fysikundervisning kommer der gæstelærere fra G&M, der vil supplere med deres viden om emnet. Til sidst indgår også i perioden et stort tema om Grønt flag, der i fysikundervisningen omhandler kemien i hverdagen - herunder fx kemisk affald, recycling, miljømærkning, faresymboler mm. Hensigten med forløbet er, at eleverne får et kendskab til metaller generelt og desuden ser en sammenhæng mellem forbrug og miljø - deres eget forbrug derhjemme og konsekvenserne heraf, men også en virksomheds forbrug. Desuden er hensigten med emnet om hverdagens kemi, at eleverne tager stilling til omgangen med kemiske stoffer. Begreber som nødvendighed, konsekvenser, overforbrug, alternativer, miljømærkning og faresymboler diskuteres. Eleverne opstiller principper og gode råd til skolens og hjemmets brug af kemikalier. Undervisningen er i høj grad præget at elevansvar og eksperimenter. Konkrete læringsmål: Det periodiske system (metaller i naturen, ressource graves op og den videre vej ) Anvendelse af metaller, bearbejdning Metallers egenskaber Rust, korrosion Genanvendelse Affald Miljøaffald (herunder kendskab til kemikalier, mærkning og faresymboler) Eget forbrug og konsekvenserne heraf (i forhold til bl. a. miljøet) Se trinmål for Fysik/kemi i skemaet højere oppe. Undervisningsmateriale: er brugt til størstedelen af undervisningen i metaller. Ny Prisma 9 har et emne om metaller, som vi har brugt en lille smule, men da vi har at gøre med 7. klasse er spændingsrækken mm. udeladt. Forsøg om bl.a metallers egenskaber, korrosion mm er taget både fra hjemmesiden og Ny Prisma. Undervisningen i hverdagens kemi er taget fra fysikkemifaget.dk og Ny Prisma 7 - se desuden Grønt Flags hjemmeside med krav osv til forløbet på Se vores beskrivelse af grønt flags-projektet i bilag Fase 6: Førfilmning af Glud og Marstrand 10

11 Mål: Før-interview som afklarer elevernes forventninger/forhåndsopfattelse af virksomheden. Forløb: ca. 60 min. Didaktiske overvejelser: Belyse elevernes forhåndsviden for herved at skabe grobund for de teoretiske emner i undervisningen. Hvad ved eleverne i forvejen? Hvilke faglige områder er kendte/ukendte? Hele klassen var med som tilskuere under filmningen. Spørgsmålene var skrevet til bestemte grupper i stigende sværhedsgrad, så det var nødvendigt at følge med undervejs. Praktiske råd: Reservere kamera eller lign. Bilag til fase 6: Spørgsmål til interview af eleverne ang. G&M (bilag B) Fase 7: Besøg fra G&M på Langmarkskolen Mål: At vække elevernes interesse og lyst til at komme ud på selve virksomheden. At eleverne ser andre voksne/rollemodeller undervise i deres kompetenceområder på lige fod med lærerne. At eleverne vha. små praktiske hands on opgaver oplever at stoffet bliver mere virkelighedsnært. Forløb: ca. 2 lektioner Didaktiske overvejelser: De faglige områder som Glud & Marstrand var inde på i deres undervisning: Metallet de anvender til dåser, dets tykkelse mm Metallet værktøjerne er lavet af Udregning af boltes løfteevne Metallers hårdhed ridse i forskellige materialer Et kig på magneter Formindskelse af spild prøve at tegne på blik Afskaffelse af spild til genanvendelse Sikkerhed (handsker, kittel og hat) Praktiske råd: Husk at give gæste-underviserne et indblik i eleverne. Her tænker vi på tosprogede elever, der har et snævert ordforråd og som derfor skal have forklaret begreberne, have dem gentaget og gerne sat ind i en sammenhæng. Bilag til fase 7: Billeder fra forløbet med gæste-undervisere. Fase 8: Praktisk arbejde på skolen Mål: At fremstille en dåse af blik uden brug af fine værktøjer for at få et godt kendskab til materialet inden besøget. Forløb: 4 lektioner inkl. fremvisning for hinanden. Didaktiske overvejelser: Da blik har meget skarpe kanter, er det nødvendigt med handsker og forsigtigt færdsel i lokalet under projektet. Opgaven er helt åben, så eleverne kommer ud for en masse problemstillinger undervejs, de selv skal løse. Praktiske råd: Der skal bruges gamle sakse, de bliver sløve af at klippe i metal. God idé at have mange, så de ikke skal vente på hinanden. Redskaber til opmåling og optegning er også nødvendigt. Bilag til fase 8: Billeder Fase 9: Besøget på Glud og Marstrand Mål: Eleverne skal opleve hvad naturfagene kan bruges til på en arbejdsplads. De skal møde personer med 11

12 forskellig uddannelse og jobfunktioner og de skal se hvordan virksomheden vha teknologi optimerer deres produkter. Forløb: Vi var på G&M i ca. 3,5 timer (dog kan det sagtens nås på 2,5 time) Didaktiske overvejelser: På Glud og Marstrand skal eleverne overvære produktionen af metal-emballage og snakke med virksomheden om miljøpolitik, affald og recycling. Fælles opstart i mødelokalet, hvor der var en grundig præsentation af virksomheden på storskærm. Eleverne fik et indtryk af hvor stor virksomheden er (også på verdensplan med andre samarbejdspartnere). Herefter blev eleverne vist rundt på virksomheden i to hold mens de skulle svare på en tipskupon. Som afslutning var vi tilbage i mødelokalet, hvor vi startede med at rette tipskuponen. Til sidst skulle eleverne skrive nogle spørgsmål ned, som de i samarbejde med Robert svarede på. Bilag til fase 9: Billeder Fase 10: Evaluering Mål: At elever såvel som lærere og virksomheder får samlet op og får genopfrisket deres læringsmål fra hele forløbet. Forløb: Eleverne har brugt 2 lektioner Didaktiske overvejelser: Eleverne evaluerer ved at udfylde skemaer til hver fase, hvor de forinden får opsummeret nogle få stikord omkring indholdet i fasen (se bilag). Praktiske råd: Vi havde delt skemaerne med eleverne i google docs - alternativt kan de laves på store plancher, hvor eleverne sætter Post-It s på Bilag til fase 10: Skemaer til eleverne, evalueringsspørgsmål til virksomhederne (bilag C og D) Evaluering Eleverne evaluerer forløbet ved at kommenterer på fire områder: Se de udfyldte elevskemaer i bilagene. Det gode Det mindre gode Det bevaringsværdige Det der skal ændres 12

13 Evaluering i gennemførelsesfasen (formativ evaluering): Se elevernes, lærernes og virksomhedernes evaluering i bilagene Evaluering til slut (summativ evaluering): Værdien af aktiviteterne for eleverne Målopfyldelse Tilpasning Eleverne har været langt omkring indenfor de 3 naturfag og i samarbejdet med de to virksomheder. De har fået nogle store oplevelser, lært mange nye ting (både fagligt og samfundsmæssigt) og mødt nogle fantastiske rollemodeller, der har været åbne og villige til at bringe eleverne ind i deres verden. Dog kunne det have givet mere værdi, hvis undervisningen/forløbet havde været planlagt mere tværfaglig. Vi har delt emnerne så de passer til fagene i stedet for at køre emnerne på tværs af fagene. Desuden blev vores forløb lidt rodet pga. ombytning af virksomhed 2 (fra B-rustfrit til G&M). Dette resulterede bl.a. i at forløbet blev strukket over en lang periode og emnerne i undervisningen skulle rettes til. Vi synes målene overordnet er blevet opfyldt - især målene med Projekt Samspil, som handler om at eleverne indgår i et samarbejde mellem uddannelse og erhverv for herved at skabe en kobling mellem undervisning i skolen og praktisk anvendelse i virksomheden. Eleverne har oplevet, hvordan viden om natur og teknik kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og set attraktive karriereveje indenfor det teknisknaturvidenskabelige område. De faglige mål i fysik, bio. og geo. er også opfyldt (se mål under fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen). Vi ville arbejde endnu mere på tværs af fagene næste gang. Lave en mere detaljeret fælles planlægning, dvs. et samlet undervisningsforløb i alle tre naturfag, som dog kan køres af to lærer hver for sig. På denne måde får eleverne en bedre fornemmelse for tværfagligheden i undervisningen. Forløbet skal køre over en kortere periode og være mere koncentreret, så eleverne ikke mister tråden. Det vil give endnu større sammenhæng, hvis lærerne og virksomhederne laver en fælles faglig planlægning, så vi har en overordnet plan over hvad eleverne skal undervises i - og hvem der gør hvad. 13

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv: Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole Erhverv: 1 Skabelon til drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af

Læs mere

Samlede undervisningsbeskrivelser

Samlede undervisningsbeskrivelser Projekt C Naturvidenskab for alle - et tværfagligt projekt biologi, fysik/kemi og geografi på 8. klassetrin 2004-06 Samlede undervisningsbeskrivelser Naturvidenskab for alle et tværfagligt projekt biologi,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Learnmark Horsens Tekniskgymnasium HTX Erhverv: Velux A/S 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / VIA University College Erhverv: Plastindustri 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Stensballeskolen 2.c. Erhverv: Løvbjerg, Horsens Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Stensballeskolen 2.c Erhverv: Løvbjerg, Horsens 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne LÆRERVEJLEDNING Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere