Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1."

Transkript

1 Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. august Valg af ordstyrere og sekretærer Hans Ullemose Pedersen, Østervrå Baptistmenighed, og Jan Christensen, Sæby, blev valgt som ordstyrere, og Susanne Kofoed, Tølløse, og Gitte Elleby Jørgensen, BaptistKirken, blev valgt som sekretærer. 2. Valg af stemmetællere Karin Heilesen, Midtsjælland; Torsten Wendel-Hansen, Odense; Aksel Mølbæk, Aarhus; Ann Bylund, DBS, Camilla Gaarden, Bethelkirken og Ulla Holm, kasserer i BiD blev valgt. 3. Fortegnelse over stemmeberettigede Der var fremmødt 145 repræsentanter fra 45 menigheder og fem organisationer foruden ledelsen. 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyreren forelagde dagsordenen og konstaterede, at alle formalia var overholdt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 5. Formandens beretning v. Mogens Andersen Det er en begivenhedsrig sommer i år. I hvert fald hvad sport angår. EM i fodbold er afsluttet, Touren er slut og OL er i fuld gang. Milliarder af tv seere følger sportsbegivenheden verden over. 113 atleter deltager fra Danmark. De har alle forberedt sig i årevis på at kunne præstere det bedste, de overhovedet formår. Det er spændende at følge konkurrencerne. På TV får vi flotte billeder helt tæt på, og resultaterne kommer just in time med 1/100 sekunds nøjagtighed. Atleterne har i årevis forfulgt deres vision om en plads på podiet, en plads i top 10, eller hvad det nu er, de satser på. De har lagt planer for deres træning, og de har fulgt den minutiøst, for topresultater kommer ikke af sig selv. Og hvad har BaptistKirken så med OL at gøre? Paulus taler om livets sejrskrans. Han skriver til menigheden i Korinth (9,24): Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Jeg bliver fascineret af at høre om atleter, der satser al deres tid og penge på deres sport. Det får mig til at overveje, hvad det er, jeg brænder allermest for. Ledelsen har gennem det sidste år arbejdet meget med BaptistKirkens vision. Vi har bearbejdet de mange impulser, vi fik fra jer på regionale møder og landskonferencer. Derfor var det en glæde for os, at vi ved årets begyndelse kunne præsentere den ny vision. Og vi har efterfølgende arbejdet meget med, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at opfylde visionen som kirkesamfund og som menigheder. Men det hele afhænger i sidste ende af din og min indsats. Vil vi virkelig være i mission? Gå nye veje? Nå nye mennesker med evangeliet? Eller er vi tilfredse med Status Quo? Lad mig lige citere selve visionen: BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder, der har en autentisk, Kristus-centreret ledelse, som udruster og opmuntrer til missional tjeneste Visionen har tre hovedudfordringer: Missionale menigheder Uddannelse og udvikling Synlighed I kan selv læse videre på side 52 i håndbogen... Mange af jer er i fuld gang med spændende aktiviteter. Det fik vi indblik i på de regionale møder, hvor vi kunne præsentere fem menigheder, der på forskellig vis er i gang med missionsprojekter, der demonstrerer Jesu kærlighed i praksis. Tak for jeres medvirken i de fem små videoer og for den inspiration, I dermed gav os andre. Fra Lones besøg i vore 55 menigheder ved vi, at en del af jer er usikre på, hvilken vej I skal gå med jeres missionsudfordring. Nogle føler, at kræfterne ikke når længere end til at holde det hele kørende og sikre den - 1 -

2 ugentlige gudstjeneste. Nogle er usikre på, hvordan man kan komme i kontakt med nye mennesker og få spredt evangeliet til de mange, der ikke kender Jesus. Opgaven er ikke let, for tiden vi lever i forandrer sig hastigt. Vi lever nu i en efterkristen tid, hvor folk som udgangspunkt ikke kender noget til det kristne evangelium, men samtidig er enormt søgende efter et eller andet grundlag at bygge livet på. Hvordan kan vi her i 2012 få givet velsignelsen videre? For det er jo det, der er vores opgave. Gud velsigner os, for at vi kan give velsignelsen videre til vore medmennesker. Medens jeg forberedte denne tale, kom jeg til at tænke på Simon Peter, der en dag sagde: jeg tager ud for at fiske. Og så drog han ud på Genesarets sø sammen med fem af disciplene. Efter en hel nats arbejde uden fangst nærmede de sig bredden. Skuffede, trætte og sultne. På bredden står Jesus, men da det var efter opstandelsen, kendte de ham ikke. Han råber har I noget at spise, og det må de jo desværre svare nej til. kast nettet ud til højre for båden, så kommer der fisk i garnet. Måske havde de en anelse om, at det var Jesus, for de havde jo allerede oplevet to tilfælde, hvor han pludselig var i blandt dem. Så de gør, som han siger, og kaster garnet ud på højre side af båden. Og underet sker. Garnet er ved at sprænges. 153 store fisk er gået i garnet. Så ved disciplene, at det er Jesus, der har talt til dem. Måske har vi følt, at vi har fisket og fisket. Slidt og slæbt, uden de store resultater. Måske prøvet med nye garn, finere masker, roet endnu længere ud på søen, eller fisket på andre tider, men uden resultat. Hvad var årsagen til disciplenes succes? Var det fordi de smed garnet ud på højre side af båden? - Nej! De var super erfarne fiskere, og de vidste alt om, hvordan man fik fisk i garnene. Nej, det var fordi de kastede garnet ud på Jesu ord. Om to år kan Baptistkirken i Danmark fejre 175 års jubilæum. Ledelsen har bedt en Jubilæums Tænketank om at overveje, hvorledes denne anledning bedst kan fejres og udnyttes til livgivende aktiviteter i menighederne. Idekataloget ligger her så sørg for at få et eksemplar med hjem til jeres menighed, så I kan begynde at tænke frem mod denne spændende begivenhed. For vi ønsker at benytte anledningen til både at mindes og til en kickstart af de næste 175 år. Ledelsen er i fuld gang med at etablere en ressourcebank med ideer, forslag og tilbud, der kan hjælpe menighederne til at være missionale menigheder. Senere i dag får I præsenteret fire tilbud, der kan hjælpe jer med missionsopgaven. På fredag vil vi præsentere et femte forslag for jer. Det sker kl i Frikirkens lille sal. Det må I ikke snyde jer for. Det er Jerry Byrd fra International Commission, en amerikansk Baptist organisation, der hjælper menigheder over hele verden med missionsprojekter. Vi opfordrer alle menigheder til at overveje, om jeres menighed kan være base for et ekstraordinært missionsprojekt i International Commission skaffer teams af frivillige missionsmedarbejdere, der hjælper menighederne med gennemførelse af et missionsprojekt. Få meget mere at vide om det på fredag, når Jerry Byrd fortæller om organisationen. Det er en oplagt mulighed for jer til prøve noget, I ellers ikke har kræfter til at gøre Disciplene kastede garnet ud på Jesu ord. Vi er også nødt til at handle på Jesu ord, ellers går vi forgæves. Jeg ved ikke, hvordan I beder i jeres menighed. I min menighed er der god plads i kirkesalen, når vi tirsdag eftermiddag samles til bøn. Vi bekræfter ofte hinanden i, at bøn er afgørende for os. Min opfordring skal derfor være: Lad os satse mere på bøn! Både personligt, i cellegrupperne og i menighedens fællesskab. Lad os benytte bønnens mulighed for at hente kraft og inspiration hos vores Herre og Mester. Han vil vise os, hvor vi skal kaste garnet ud til fornyet fiskedræt. Lad bønnen blive indledningen til det kommende jubilæum, til en fornyet tjeneste for Gud. Jeg vil ønske, at vi alle sammen vil benytte det næste år til at planlægge, hvilket projekt vi kan sætte i værk i jubilæumsåret. Når vi i disse dage ser atleterne på sejrsskamlerne i London, så er det ingen tilfældighed, hvem der står øverst. Det er resultatet af, at deres sport har fået den absolutte førsteplads. De gør det, selv om de ved, at der ikke går mange år, før kroppen ikke kan følge med mere til topidræt. Vort mål er en sejrskrans, der aldrig visner. Et evigt liv, sammen med Jesus. Så lad os da arbejde målrettet og energisk på at give Gud førstepladsen i vort liv, og give velsignelsen videre til alle dem, der endnu ikke har mødt Jesus. Og Han har lovet os at være med os alle dage indtil verdens ende. Læser man BaptistKirkens årsberetning, som findes i håndbogen side 22 til 36, så ser man, at BaptistKirken er ramme om mange aktiviteter. Det er kun muligt, fordi der er så mange, der gør en indsats for vort kirkesamfund, og fordi vi har nogle få, men meget engagerede medarbejdere. En stor tak skal derfor lyde til enhver, der er med til at få vort kirkesamfund til at fungere, enhver der folder hænderne og beder for BaptistKirken og dens menigheder, til jer, der møder op og deltager aktivt, når vi kalder sammen til landskonferencer og regionale møder. Og en stor tak til alle jer, der kommer med positive og opmuntrende ord til dem, der slider med tingene. Det betyder meget at mærke opbakning og opmuntring. Gud velsigne os alle og inspirere os til at give velsignelsen videre. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandsberetningen

3 6. Forelæggelse af BaptistKirkens årsberetning 2011/2012 (side 22 til 36 i Baptisternes Håndbog 2012) Mogens Andersen tilføjede, at Diakonissestiftelsen ikke længere kan huse biblioteket, der tidligere har stået på seminariet i Tølløse. Det er blevet delt ud på tre dele. En del til SALT i Sverige, en del til 3K-uddannelsen i København, og Højskolen i Mariager har fået en tredje del. Hans Ullemose Pedersen tilføjede, at udkastet til forslag om nye retningslinjer for løn bliver fremsat på et personalemøde senere på ugen, og det forventes behandlet på landskonferencen i november. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 7. Forelæggelse af BaptistKirkens reviderede årsrapport med status (side 37 til 44 i Baptisternes Håndbog 2012) Ulla Holm fremlagde resultatopgørelsen og fortalte, at basisbudgettet i store træk er overholdt, økonomien er stabil og likviditeten er god takket være overskud i 2010 og Vi havde i 2011 et overskud på driften på kr. efter indtægter på næsten 8 mio. kr. og udgifter på 7,6 mio. kr. Der er indbetalt knap 3 mio. kr. fra menighederne til basis og projekter, og der er indgået godt 1,7 mio. kr. fra private givere. Andre indtægter - især tips/lottomidler, renteindtægter og projektbidrag udgjorde 1,2 mio. Desuden har vi modtaget 2,2 mio. i eksterne projektmidler. Menighedernes indbetalinger viser en lidt vigende tendens, og faldet er sket i projektindtægterne. Basisbidraget nåede 99 % af budgettet. Omkostningerne er fordelt med 2,7 mio. kr. til basis, 3,2 mio. kr. til vores egne projekter og 1,8 mio. kr. til eksternt finansierede projekter. Herefter fortalte Erik Søndergaard om balancen. Økonomien er forbedret, der er stabilitet i aktivitets- og udgiftsniveauet, og egenkapitalen er steget, så vi nu har 2,7 mio. i frie midler. Tips/lottomidlerne for 2011 blev først udbetalt i 2012, hvilket betyder, at tilgodehavender er ret store i regnskabet. Egenkapitalen er forøget med kr. i Den frie likviditet er faldet fra kr. til kr., men hvis tips/lottomidlerne havde været udbetalt, ville den have været på kr. BaptistKirken har i året i alt haft 6,5 ansatte. Der blev herefter givet mulighed for at kommentere eller stille spørgsmål, og Svend Eli Jensen, Vodskov, undrede sig over, at statistikken viser, at der er samlet ca. 4 mio. mere ind i menighederne ift. sidste år, men menighedernes indbetalinger til basis er ikke steget tilsvarende. Ulla Holm forklarede det med, at der er gjort et stort arbejde for at indhente statistiktal fra flere menigheder end tidligere, og dermed er flere menigheders indsamlinger med i statistikken ift. tidligere år. Svend Eli Jensen spurgte også til bemærkningen om en principiel sag om godkendelse iflg. Ligningslovens 8A og 12, stk. 3 i ledelsens beretning til regnskabet under andre basisudgifter. Mogens Andersen orienterede om, at International Baptistkirke på Amager har søgt om godkendelse, men fik afslag med begrundelse i, at menigheden består af mindre end 50 medlemmer. Det, mente ledelsen, var helt forkert og kørte derfor en sag mod SKAT, som desværre er afsluttet med samme resultat. Ledelsen arbejder med at løse problematikken ved at oprette menigheden som et projekt, hvor menighedens medlemmer kan indbetale deres bidrag via BaptistKirken og derved få fradrag. Der er ikke tegn på, at godkendelser tilbagetages, hvis man kommer under 50 medlemmer, men der er rygter om, at der måske kommer stramninger senere. Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. 8. Vedtagelse af budget for året 2013 Behandles på landskonference II den 10. november Forslag fra ledelsen vedrørende aflevering af BaptistKirkens kirkebøger I det udsendte bilag kunne læses følgende orientering: På Landskonference II, 2010 fik ledelsen opbakning til at forhandle med Kirkeministeriet om afskaffelse af menighedernes ret/pligt til at føre kirkebøger. Baggrunden herfor var de vanskeligheder der efterhånden er med at leve op til de krav, der knytter sig til denne opgave herunder: - at mange menigheder ikke har præster der kan føre kirkebøgerne - at nogle menigheder er ophørt med at føre kirkebøger helt eller delvis - at de mange nye migrantmenigheder ikke kan løfte denne opgave - 3 -

4 Ledelsen har forhandlet med både Kirkeministeriet og Familiestyrelsen, som er den myndighed trossamfundene udenfor Folkekirken hører under. I den forbindelse kan vi oplyse, at der er stor forståelse for vores ansøgning aflevering af kirkebøgerne, og de vil arbejde for at finde den bedste løsning på sagen. I skrivende stund ved vi ikke præcis hvordan sagen ender, men vi har brug for et klart mandat for at kunne forhandle sagen helt færdig. På baggrund heraf foreslår ledelsen følgende: Landskonferencen beslutter, at menighederne i Baptistkirken i Danmark afleverer kirkebøgerne snarest muligt. Ledelsen bemyndiges til at føre forhandlingerne med myndighederne til ende og træffe de nødvendige aftaler i forbindelse med sagen, herunder en eventuel ændring af status fra Anerkendt kirkesamfund til Godkendt kirkesamfund. Søren P. Grarup fremlagde forslaget: Hvis vi beslutter, at vi vil ophøre med at føre kirkebøger, skal bøgerne overdrages til en offentlig myndighed, som kan udskrive gyldige attester fra vore bøger. Der arbejdes på den enkleste løsning, at Landsarkivet overtager vore kirkebøger. Ministeriets jurister undersøger i øjeblikket, hvad en aflevering af kirkebøger vil betyde i forhold til vores statsanerkendelse. Mest sandsynligt vil vi overgå til at være godkendt trossamfund i stedet for statsanerkendt trossamfund. Den eneste forskel er kirkebøgerne. Baptistforældre kan ikke navngive deres børn til en baptistkirkebog, men kun til folkekirkens elektroniske kirkebog. Ved overgangen vil de præster, som har stående vielsesbemyndigelse beholde den, så længe han/hun er i den stilling, hvortil bemyndigelsen er givet. Men de stående vielsesbemyndigelser bliver udfaset både under vor nuværende anerkendelse og under en evt. kommende godkendelse. Familiestyrelsen har anlagt en ny praksis, så kun præster, der kan sandsynliggøre, at de vil have mindst én vielse om måneden, kan få stående vielsesbemyndigelse. Ledelsens anbefaling er, at vi genindfører den praksis, at brudefolk først går på rådhuset og bliver juridisk viet og derefter i kirken til kirkelig velsignelse. Men ønsker man, at den juridiske del også skal foregå i kirken, må præsten søge en ad hoc vielsesbemyndigelse. Øvrige rettigheder er de samme for Anerkendte og Godkendte trossamfund. En statusændring vil ikke berøre skattefradragsretten. Vi vil stadig være høringspart i forbindelse med relevante lovforslag. Hvis vi vedtager forslaget, bliver udfaldet af ledelsens forhandlinger med Familiestyrelsen bindende for alle menigheder. Det er jo ikke os selv, men staten, der afgør, hvad der skal ske med vore kirkebøger og tildeler anerkendelse og godkendelse. Efter en kort diskussion om, hvordan det praktiske fremover skal forløbe, og om Landskonferencen kan pålægge menighederne denne beslutning blev forslaget sat til afstemning: 111 stemte for, 6 stemte imod og 6 stemte hverken for eller imod. 10. Forslag indsendt fra menighederne. Der var ikke modtaget forslag fra menighederne. 11. Valg a) Formand for Baptistkirken i Danmark (valgperiode et år) Mogens Andersen valgt med138 ud af 143 afgivne stemmer. Mogens takkede for valget og fortalte, at dette bliver hans sidste periode som formand. Han opfordrede menighederne til at tænke i mulige kandidater allerede nu. b) to medlemmer til ledelsen (valgperiode to år) Lone Møller-Hansen præsenterede de tre kandidater. Evelyn K.J. Amara fra ICBC i København, Andreas Højmark Andersen Fra Bethelkirken i Aalborg og Lotte Holm Boeriis fra Korskirken i København. Herefter takkede Mogens Andersen de afgående ledelsesmedlemmer Anita Lindholst og Erik Søndergaard for indsatsen i BaptistKirkens ledelse. 144 stemmer blev afgivet. Andreas Højmark Andersen valgt med 122 stemmer. Evelyn K.J. Amara valgt med 94 stemmer. Lotte Holm Boeriis valgt som suppleant med 69 stemmer. c) Revisor (valgperiode to år) Ledelsen foreslår genvalg af Evan Klarholt, der blev valgt med139 ud af 142 afgivne stemmer. 12. Ressourcer til menighedernes udvikling - 4 -

5 Simon Skårhøj, Jan Kornholt, Poul Asger Beck og Thomas Willer fremlagde hver deres tilbud om hjælp til menighedernes fremtidige udvikling. Efterfølgende blev der udleveret et bilag med oplysninger fra hver oplægsholder og menighederne diskuterede hver især mulighederne. Der var også mulighed for at melde tilbage til ledelsen, hvilke andre redskaber der efterlyses til udvikling. 13. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af missionsstævne og Landskonferencer - landskonferencens anden samling i 2012 den 10. november 2012 i Vejle - landskonferencens første samling i 2013 på missionsstævnet - missionsstævnet i 2013 i uge 30 i Mariager De nye ledelser i Missionsforbundet og BaptistKirken har aftalt drøftelser af evt. fremtidigt samarbejde om stævner. 14. Eventuelt Jakob Broholm Møller, Karmelkirken, orienterede om, at der holdes Danske Kirkedage i Aalborg maj Menighederne skal have plakater og postkort med hjem. Poul-Erik Bjerg, Ingstrup, opfordrede til at overveje, om der skal være syv medlemmer i BaptistKirkens ledelse. Emil Lauge Ibsen, Østervrå Baptistmenighed, informerede om projektet Kildegården, som hjælper misbrugere. Der har været 30 års jubilæum og arbejdet bærer frugt. Opfordring til at hjælpe Kildegården økonomisk. Tak for støtte fra BaptistKirken. Anita Lindholst, Aarhus, opfordrede menighederne til at tage deres ansvar på sig i forhold til de opgaver, som ledelsen opfordrer og udfordrer til. Doris Trudslev, Sæby, takkede ledelsen for det store arbejde, de lægger i BaptistKirken. Konferencen sluttede med forbøn for ledelsen og for de ansatte ved Solveig Nielsen. Tølløse den 9. august 2012 København den 9. august 2012 Susanne Kofoed, sekretær Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Tårs den 11. august 2012 Sæby den 12. august 2012 Hans Ullemose Pedersen, ordstyrer Jan Christensen, ordstyrer Nørresundby den 30. august 2012 Mogens Andersen Søren P. Grarup Evelyn K.J. Amara Claus Mester-Christensen Andreas Højmark Andersen - 5 -

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Referat. Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte.

Referat. Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte. 21. juli 2015 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund - Landsmøde Side 1 af 5 Referat Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte. 1 a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter Åbne Døre Danmark

Vedtægter Åbne Døre Danmark Postboks 1062 DK-7500 Holstebro Tlf. 9740 7781 Cvr. nr. 20503270 Vedtægter Åbne Døre Danmark A. Grundlæggende om foreningen Navn og hjemsted 1 Åbne Døre Danmark er en landsdækkende, fælleskirkelig, dansk

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013

14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013 14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013 Sidste møde i ledelsen Video om retræte Baptisternes bibliotek flyttet Forskellighed og enhed 12 cykler og 250 bibler Gudstjenester 9. juni 2013 Gudstjenester

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna og Smyrna-Forsamlingen.

Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna og Smyrna-Forsamlingen. Vedtægt for Pinsekirken Randers Udgave: 2015 1 Navn og hjemsted: Menighedens navn er: Pinsekirken Randers dens hjemsted er i Randers kommune. Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION

Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION Kære IM-bestyrelse Tak for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet. Og mange tak for det arbejde, I gør, med at sætte fokus på indsamling

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere