personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet"

Transkript

1 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1

2 Jeg er glad for at kunne præsentere Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder for ældre- og handicapplejen. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Formålet med kvalitetsstandarderne er at give dig og dine pårørende en enkel og klar information om vores serviceniveau. Vi vil synliggøre vores mål og værdier. Samtidig vil vi gøre klart, hvilke forventninger vi har til modtagere af personlig og praktisk hjælp og hvad du som borger i Ishøj Kommune har mulighed for at modtage af hjælp. Jeg håber, at du og dine pårørende får svar på de spørgsmål, I måtte have i denne pjece. Med venlig hilsen Ole Bjørstorp 2

3 Politiske målsætninger Ishøj Kommune lægger vægt på, at du bevarer dine færdigheder, så længe som muligt. Derfor er ydelserne i kvalitetsstandarderne, som udgangspunkt, ikke et tilbud om at overtage opgaverne for dig. Målet er, at du fortsat eller igen kan udføre så mange opgaver som muligt i forbindelse med personlig pleje og praktiske opgaver i dit hjem. Vi ønsker, at du er selvhjulpen på så mange områder som muligt, så længe som muligt, fordi vi tror på, at det øger livskvaliteten for dig. Hvem kan tildes hjælp? Hvis du har folkeregisteradresse i Ishøj og opholder dig i Danmark Hvis du har folkeregisteradresse i anden dansk kommune og opholder dig midlertidigt i Ishøj Hvis du har folkeregisteradresse i Ishøj og opholder dig i en anden dansk kommune midlertidigt Hvis du midlertidigt ikke kan udføre opgaver inden for daglig husførelse og/eller personlig pleje Hvis du varigt ikke kan udføre opgaver inden for daglig husførelse og/eller personlig pleje 3

4 Hvad koster hjælpen? Varig hjælp er gratis. Ved midlertidig hjælp kan der forekomme egenbetaling, afhængig af husstandsindkomsten. Hvad kan du få hjælp til? Rengøring Indkøb Tøjvask Madordning Personlig pleje Hvordan får du hjælp? Du skal kontakte kommunens visitation (se oplysninger bagerst i pjecen) Ved et hjemmebesøg, vurderer visitator dit behov for hjælp. Vurderingen sker i samarbejde med dig Du har ret til, at der ved besøget er en pårørende eller en anden bisidder tilstede Visitator træffer efter besøget en afgørelse, og du modtager afgørelsen skriftligt 4

5 Hvor lang tid kan jeg modtage hjælpen? Bliver du visiteret til midlertidig hjælp, stopper hjælpen automatisk den dato, der fremgår af dit afgørelsesbrev. Hvis du fortsat har behov for hjælpen, kan du kontakte visitationen. Har visitator tildelt dig varig hjælp, fortsætter din hjælp så længe, du er berettiget til den. Din hjælp vil løbende blive revurderet og sker der ændringer i din funktionsevne kan din hjælp også ændres på baggrund heraf. Hvordan ydes hjælpen? Forskning og erfaringer viser, at en af nøglerne til fortsat at kunne være herre i eget liv er at holde sig fysisk aktiv. For den ældre del af befolkningen er fysisk aktivitet i høj grad forbundet med den aktivitet, der opnås igennem udførelse af de daglige aktiviteter i hjemmet. Derfor vil visitator ved tildelingen af hjælpen lægge vægt på, at du fortsat skal udføre de opgaver du selv kan. Det kan betyde, at I sammen afprøver nogle af de opgaver, du har svært ved at udføre. Du vil også kunne møde Ishøj Kommunes rehabiliteringskoordinator. Hun vil eksempelvis træne enkelte aktiviteter med dig; vejlede dig i forhold til arbejdsstillinger der er mere hensigtsmæssige for dig, eller anbefale at du anskaffer dig remedier, som kan gøre dig selvhjulpen. 5

6 Når du modtager hjælpen vil du opdage, at din hjælper arbejder rehabiliterende. Det vil sige, at I sammen løbende sætter mål for, hvad du selv skal øve dig i at gøre. Kan du bytte ydelser? Hjælpen leveres efter reglerne om fleksibel hjemmehjælp. Det betyder, at du kan være med til at tilrettelægge hvilke opgaver, der kan løses. Du har mulighed for at bytte til andre opgaver end dem, der er truffet aftaler om. Det kan eksempelvis være, at du har lyst til at gå en tur frem for at få støvsuget. Eller det kan dreje sig om samtale, cafebesøg, pynte til højtid m.m. Du skal selv lave aftale med leverandøren, når du ønsker at bytte til en anden opgave. Du skal være opmærksom på, at hvis der gentagne gange byttes til andre ydelser vil visitator revurdere dit behov i forhold til om den tildelte ydelse er varig Der kan ikke byttes fra personlig pleje til praktisk hjælp eller omvendt, med mindre du er visiteret til begge ydelser 6

7 Hvem leverer hjælpen? Du kan selv vælge, om du ønsker at leverandøren af hjælpen er kommunen eller et af de private firmaer, som kommunen har indgået kontrakt med Du har mulighed for, at skifte leverandør med en måneds varsel. Du skal kontakte visitator hvis du ønsker at skifte Du har mulighed for selv at udpege en hjælper, som bliver ansat af kommunen til at hjælpe dig Hvis du er visiteret til mere end 20 timers hjælp om ugen, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper. Dine udgifter til aflønning af hjælperen bliver kompenseret af kommunen 7

8 Kvalitetskrav Hjælpen skal ydes tilfredsstillende Hjælpen skal tilrettelægges, så den passer bedst muligt ind i din hverdag Ishøj Kommune har ansvaret for at følge op på den hjælp, du får Måden opfølgningen sker på Samtale mellem dig og medarbejderen i det daglige arbejde Anmeldte og uanmeldte besøg fra Visitationsteamet Samtale mellem leverandøren og kommunen Spørgeskemaundersøgelser 8

9 Leverandørens forpligtigelser Leverandørens personale skal være uddannet social- og sundhedshjælper, have anden relevant uddannelse eller have relevant sundhedsfaglig viden og erfaring Overholde tavshedspligten Udføre de aftalte opgaver Samarbejde med dig og visitationen Er ansvarsbevidst og pligtopfyldende Er forpligtiget til at meddele eventuelle ændringer i din situation til kommunens visitationsteam Er forpligtiget til at sørge for, at personalet udfører hjælpen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 9

10 Forpligtigelser mellem dig og leverandøren Du tilrettelægger i samarbejde med leverandøren hvornår hjælpen skal leveres Hvis leverandøren er nødsaget til at aflyse hjælpen, vil leverandøren efter en individuel vurdering af dine behov, erstatte det aflyste besøg Du skal være hjemme på det aftalte tidspunkt Hvis du ønsker at aflyse hjælpen, skal det ske med en varsel på 24 timer, med mindre leverandørens aflysningsfrist er anderledes Hvis du må aflyse besøget på grund af læge/ sygehusbesøg vil leverandøren bestræbe sig på at finde et andet tidspunkt hvor hjælpen kan leveres Leverandørens arbejde skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Der skal foretages en arbejdspladsvurdering (APV) af dit hjem Lovgivning Visitationen sker efter Servicelovens 83, 84, 94 og

11 Hvis du vil klage Visitator informerer dig om dine klagemuligheder. Klagevejledningen følger også med din skriftlige afgørelse. Du kan henvende dig til Visitationsteamet, hvis du er utilfreds med: Den tildelte hjælp Sagsbehandlingen De udførte opgaver Leverandørens personale Hvis din klage er mundtlig, tilbyder visitationen at formulere klagen på skrift. Inden klagen sendes til Det sociale Nævn, har visitationsteamet pligt til at høre dig og de implicerede parter i sagen for at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. 11

12 VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Kontaktoplysninger Visitation Telefon: Hvis du har både personlig og praktisk hjælp: Fødselsdato 1-12 Telefon: Fødselsdato Telefon: Hvis du kun har praktisk hjælp: Fødselsdato 1-7 Telefon: Fødselsdato 8-13 Telefon: Fødselsdato Telefon: Fødselsdato Telefon: Fødselsdato Telefon: Telefontid: mandag til fredag kl , torsdag dog kl Adresse: Ishøj Rådhus, 6. sal. Ishøj Store Torv Ishøj 12

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere