Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen Århus Universitet 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Summary Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Kildevalg Præsentation af Bang & Olufsen a/s Historie Ejerforhold Koncern Regnskabsanalyse Omsætning Rentabilitet Afkastningsgraden Overskudsgraden Driftsaktivernes omsætningshastighed Finansiel gearing Sammenfatning Strategisk analyse Analyse af eksterne forhold Analyse på samfundsniveau Politiske og lovgivningsmæssige forhold Økonomiske forhold Sociale og kulturelle forhold Teknologiske og miljømæssige forhold Analyse på brancheniveau Konkurrenceintensiteten i branchen...29 Udarbejdet af Pia Lauritsen 1

3 Truslen fra nye konkurrenter Konkurrence fra substituerende produkter Kundernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke Analyse af interne forhold Analyse af ressourcer Materielle anlægsressourcer Immaterielle ressourcer De menneskelige ressourcer Analyse af kernekompetencer Evne til innovation og produktudvikling Innovative medarbejdere Distributionsstrategi SWOT-analyse Kommentarer til SWOT-analyse Budgettering Vækstraten for salg Netto driftsaktiver og omsætningshastigheder Overskudsgrad Driftsoverskud efter skat Sammenfatning Værdiansættelse af B&O Værdiansættelsesmodeller Dividende-modellen Residualindkomstmodellen Cash Flow-modellen Terminalperiode Wacc en Beta Den risikofri rente og markedspræmie Långivers afkastkrav...54 Udarbejdet af Pia Lauritsen 2

4 7.3.4 Aktionærernes afkastkrav Kapitalstruktur Beregning af wacc en for B&O Det frie cash flow Terminalværdi Beregning af B&O s værdi Markedsværdien af B&O Modellens følsomhed Kommentering af beregnet markedsværdi i forhold til aktuel markedskurs Konklusion Litteraturliste...67 Bilag Udarbejdet af Pia Lauritsen 3

5 1. Summary The purpose of this thesis is to indicate the value of Bang & Olufsen Ltd. The purpose is to analyze whether the estimated market value of Bang & Olufsen Ltd. is attractive compared to the current market price or not. Bang & Olufsen Ltd. has a healthy basic operation where costs are continuously evaluated and adjusted to each year s sales and earnings. Through its long history Bang & Olufsen Ltd. has created a very strong brand based on its unique design, the quality of the products and the innovative atmosphere throughout the whole organization. Thus Bang & Olufsen Ltd. can also use these strengths in the future development and growth for the company, to their advantage. The biggest threat to Bang & Olufsen Ltd. is the current consumer trend which deviates from the company s design. Furthermore the lower private consumption and the lower economic growth on the established markets challenge the luxury products made by Bang & Olufsen Ltd. highly. The coming years growth will thus meet tough challenges for Bang & Olufsen Ltd. for which reason the estimated growth rate the next couple of years will be at the same level as the overall growth in society. Subsequently the growth in society is expected to rise again, and with the renewed focus on the main competences this will result in a higher growth level for Bang & Olufsen Ltd. The value indication for Bang & Olufsen Ltd. is calculated on the basis of the cash flow model. The model is very dependent on the assumptions that form the base of the calculation of the cash flow, and with the assumed growth rate in the terminal period. The deviation between the calculated price and the current market price can often occur as a result of that. The estimated growth is used as a point of reference in the calculation of the market value of Bang & Olufsen Ltd. according to the cash flow model. The theoretical price of Bang & Olufsen Ltd. is calculated to rate per stock. The closing rate on the 8 th of April 2008 is The valuation of Bang & Olufsen a/s is for that reason fair compared with the calculations of this thesis. Udarbejdet af Pia Lauritsen 4

6 2. Indledning Opbremsning i forbruget, subprime krise, stigende oliepriser, usikre boligmarkeder samt stigende inflation er blot nogle af de udfordringer, som selskaber over hele verden står over for i den kommende tid. Det er disse udfordringer, der gør, at usikkerheden om den globale vækst i de kommende år er meget stor. Også i Danmark opleves en bekymring for fremtiden. Dansk økonomi er åben, og de danske selskaber er derfor stærkt påvirkede af den globale udvikling. Det danske selskab Bang & Olufsen a/s (herefter B&O) er med sit salg af luksus hi-fi udstyr til forbrugere i Europa og USA også blevet ramt af den generelle afmatning i verdensøkonomien. Den 9. januar 2008 offentliggjorde B&O halvårsregnskabet for 2007/08. Regnskabet viste et kraftigt fald i indtjeningen, hvilket skuffede investorerne. Det dårlige halvårsregnskab sammenholdt med et svigtende salg i december er nogle af årsagerne til, at B&O s forventninger til indtjeningen for hele regnskabsåret 2007/08 er voldsomt nedjusteret. Offentliggørelsen af regnskabet for de første 3 kvartaler af 2007/08 bekræftede også, at både væksten og indtjeningen hos selskabet er reduceret markant i forhold til 2006/07. Dagen efter at have offentliggjort nedjusteringen blev den administrerende direktør Torben Ballegaard Sørensen fritstillet fra B&O. Ud over udfordringerne i den globale økonomi står B&O nu med en større udfordring i de interne rækker, idet selskabet skal igennem en kritisk periode med en ny administrerende direktør. Der er således ingen tvivl om, at B&O i den nærmeste fremtid vil blive fulgt tæt af aktieanalytikere og investorer med henblik på at vurdere selskabets udvikling og formåen til at komme helskindet gennem krisen. 2.1 Problemformulering Det er denne afhandlings hovedformål med udgangspunkt i en fundamental analyse af B&O, i form af en historisk regnskabsanalyse og en strategisk analyse, at foretage en værdiansættelse af selskabet med henblik på at undersøge, om den beregnede markedsværdi er attraktiv i forhold til den aktuelle markedskurs. Udarbejdet af Pia Lauritsen 5

7 Afhandlingen opdeles i følgende tre analysedele: I: Historisk regnskabsanalyse - analysen sker på baggrund af de tre seneste offentliggjorte årsregnskaber samt det seneste offentliggjorte kvartalsregnskab. II: Strategisk analyse - herunder en kort teoretisk gennemgang af eksterne og interne strategimodeller III: Værdiansættelse af B&O - herunder en kort teoretisk gennemgang af de tre værdiansættelsesmodeller: dividendemodellen, cash flow-modellen og residualindkomstmodellen indeholdende fordele og ulemper samt herunder en vurdering af relevansen af modellerne i forhold til en værdiansættelse. 2.2 Metode Afhandlingens disposition sker med baggrund i figur 1: Engelsk resumé Indledning, problemformulering, metode, afgrænsning og kildevalg Præsentation af Bang & Olufsen a/s Fundamental analyse Historisk regnskabsanalyse Strategisk analyse Værdiansættelse - budgettering - værdiansættelse - følsomhed Konklusion Figur 1: Disposition for afhandling Kilde: Egen tilvirkning Udarbejdet af Pia Lauritsen 6

8 Afhandlingen starter med et engelsk resumé. Det efterfølgende afsnit består af en indledning, der indeholder en problemformulering, metode, afgrænsning og kildevalg. Som introduktion og baggrundsviden til fundamentalanalysen er der en kort virksomhedspræsentation af B&O. Fundamental analysen er herefter opdelt i henholdsvis en historisk regnskabsanalyse og en strategisk analyse. Den historiske regnskabsanalyse af B&O koncernen vil tage udgangspunkt i en reformulering af egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse samt balance. Herved beregnes totalindkomsten, og analysen vil således tage højde for dirty-surplus accounting. 1 Analysen vil ske på baggrund af de offentliggjorte koncernregnskaber for perioderne 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samt regnskabet for 3. kvartal af 2007/08. Regnskabsanalysen vil samtidig ske på baggrund af en rentabilitetsanalyse, der tager udgangspunkt i den udvidede DuPont-model. ROE = ROIC + finansiel gearing Niveau 1 ROIC DO NDA FGEAR NFF EK SPREAD ROIC-r Niveau 2 OG DO Salg AOH Salg NDA Niveau 3 OG salg DO salg Salg OG andet DO Andet DO Salg Individuelle omsætningshastigheder Figur 2: Den udvidede DuPont-model Kilde: Elling, Jens O. m.fl., side 173. Egen tilvirkning 1 Se Elling, Jens O. m.fl., side 114 Udarbejdet af Pia Lauritsen 7

9 Den strategiske analyse vil blive udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående figur. Eksterne strategifaktorer Den politiske, økonomiske, sociale og teknologisk udvikling Konkurrenceforhold i branchen Krav til kundeorienteret udvikling Mix af overvejelser, der påvirker virksomhedens strategi Forandringsbehov (kritisk SWOT) Ressourcer, kapabilitet og kompetencer Struktur, systemer og processer Ejere og lederes præferencer Interne strategifaktorer Figur 3: Den røde tråd i strategisk analyse Kilde: Lægaard, Jørgen m.fl., side 38. Egen tilvirkning Den strategiske analyse vil omfatte en analyse af såvel eksterne som interne forhold i B&O for så vidt angår forretningsområdet Audio/Visual & Communication. De eksterne strategifaktorer på samfundsniveau og brancheniveau vil blive analyseret på baggrund af PEST og Porters Five forces, mens de interne strategifaktorer vil blive analyseret med udgangspunkt i de interne ressourcer og kernekompetencer. Som afsluttende helhedsbillede vil de enkelte elementer i den strategiske analyse blive samlet i en SWOT-analyse for at vurdere B&O s fremtidige potentiale. På baggrund af den historiske regnskabsanalyse og den strategiske analyse er det muligt at udarbejde et budget, der giver et begrundet skøn over den fremtidige værdiskabelse i B&O. Dette giver således et godt udgangspunkt for værdiansættelsen af B&O. Udarbejdet af Pia Lauritsen 8

10 Værdiansættelsen sker herefter på baggrund af cash flow-modellen (DCF-modellen), idet de øvrige værdiansættelsesmodeller, dividendemodellen og residualindkomstmodellen, dog kort vil blive gennemgået teoretisk samt indgå i vurderingen af relevansen af modellerne i forhold til en værdiansættelse. Værdiansættelsen vil blive efterfulgt af en vurdering af, om den beregnede markedspris af B&O er attraktiv i forhold til den aktuelle markedskurs. Med udgangspunkt heri vil følsomheden ved DCF-modellen blive vist, hvorefter årsager til en eventuel afvigelse mellem den beregnede markedspris og den aktuelle markedskurs vil blive kommenteret. I denne diskussion vil forskellige B&O-analytikeres kursmål også blive inddraget. Afhandlingen afsluttes med en samlet konklusion af de ovennævnte punkter. 2.3 Afgrænsning Denne afhandling er udelukkende udarbejdet på baggrund af det offentligt tilgængelige materiale om B&O. Derfor vil analysen af for eksempel de interne strategifaktorer således blive udarbejdet ud fra det kendskab til B&O, det er muligt at tilegne sig ved hjælp af dette materiale. Audio/Visual & Communication, brand-understøttet forretning, udgør det primære forretningsområde for B&O 2. Business-to-business forretningsområderne: Enterprise, Automotive samt den brand-uafhængige Bang & Olufsen ICEpower A/S udgør alene ca. 7 % af den samlede omsætning i B&O koncernen 3, hvorfor den strategiske analyse for overskuelighedens skyld alene vil tage udgangspunkt i det primære forretningsområde. Alle forretningsområder vil dog indgå i regnskabsanalysen for den samlede B&O koncern. Der tages i regnskabsanalysen ikke stilling til anvendt regnskabspraksis i det benyttede regnskabsmateriale. Årsrapporten for 2005/06 er B&O s første årsrapport, der er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Tidligere er årsregnskaberne aflagt efter Årsregnskabsloven og 2 Se B&O s årsrapport 2006/07, beretning, side 27 ff 3 Se B&O s årsrapport 2006/07, beretning side 30 og noter til resultatopgørelsen side 78 og 79 Udarbejdet af Pia Lauritsen 9

11 de danske regnskabsvejledninger. Med Årsrapporten for 2005/06 er sammenligningstallene for 2004/05 korrigeret, således at 2004/05 er ændret til at følge IFRS-bestemmelserne. Da regnskabet for 2003/04 ikke er korrigeret, er det således ikke muligt at reformulere regnskabet for 2003/04 på sammen måde som de følgende tre regnskabsår. Derfor vil nøgletal for 2004/05 alene blive beregnet og medtaget i regnskabsanalysen, når det teknisk er muligt. På baggrund af forskellige detaljeringsniveauer i kvartalsregnskaberne er det alene muligt at reformulere kvartalsregnskaberne for de første 3 kvartaler af henholdsvis 2006/07 og 2007/08. Derfor er det ikke muligt at beregne alle relevante nøgletal for de første 3 kvartaler af 2006/07, hvilket således gør det problematisk at analysere udviklingen for disse to perioder. Kvartalsregnskaberne for 2006/07 og 2007/08 vil således alene blive inddraget i regnskabsanalysen, når det analyseteknisk er muligt. I reformuleringen af resultatopgørelserne tages for alle tre regnskabsår udgangspunkt i en selskabsskat på 28 %. Dette er for at få et ensartet billede af regnskabsårene, idet selskabsskatten var 30 % i 2004, 28 % i 2005 og 2006 samt 25 % i Ved reformulering af regnskabet for de 3 første kvartaler af 2007/08 er imidlertid benyttet en selskabsskat på 25 %, idet denne skatteprocent er gældende i hele kvartalet. I regnskabsanalysen vil ROE alene blive dekomponeret i forhold til niveau 1 og niveau 2, og analysen vil således ikke omhandle de underliggende værdidrivere på niveau 3, jfr. figur 3. Værdiansættelsen af B&O sker på baggrund af cash flow-modellen (DCF-modellen), idet den har en fremtrædende plads inden for finansieringsteorien, samt er den mest anvendte i praksis. 4 De øvrige modeller vil således ikke indgå i en værdiansættelse. Ved beregning af långivers afkastkrav bruges renten på den 10-årige statsobligation for Der tages således ikke højde for, at regnskabsåret hos B&O løber fra 1. juni 2006 til 31. maj Sammenligningen af B&O s markedsværdi efter værdiansættelsen og den aktuelle markedskurs vil ske i forhold til lukkekursen pr. den 8. april Den 8. april 2008 er således også 4 Se Nierhoff, Palle H, side 2 Udarbejdet af Pia Lauritsen 10

12 skæringstidspunktet i afhandlingen for indsamling af information, idet B&O den dag aflægger regnskab for 3. kvartal af 2007/08. Til brug for beregning af beta sker indsamlingen af data fra den 10. april 2006 til og med den 7. april For at give det bedste billede af den teoretiske kurs pr. aktie forudsættes det, at kursen på A- aktierne er identisk med kurs på de børsnoterede B-aktier. Dette sker på trods af, at B&O s A- aktier ikke handles på et reguleret marked. 2.4 Kildevalg Ekstern information er primært hentet via bøger benyttet på HD FR studiet, B&O s hjemmeside, regnskaber og fondsbørsmeddelelser fra B&O samt avisartikler. Derudover vil eksterne værdiansættelsesanalyser af B&O, udarbejdet af pengeinstitutter, blive anvendt i det omfang, det findes relevant for afhandlingen. Ved brug af information fra ovenstående kilder vil der i nogle tilfælde være tale om skøn samt subjektive holdninger og vurderinger. Udarbejdet af Pia Lauritsen 11

13 3. Præsentation af Bang & Olufsen a/s B&O er en dansk elektronikvirksomhed med hovedsæde i Struer, hvor administrationen, udviklingsafdelingen og størstedelen af produktionen også er placeret. Selskabet udvikler og fremstiller forskellige audio/video-produkter og telefoner, der bliver solgt i mere end 100 lande over hele verden. B&O har over medarbejdere, der primært er beskæftigede i Danmark B&O koncernens hovedaktiviteter med audio/video-produkter samt telefoner tilhører den brand-understøttede forretning, hvor produkterne markedsføres under B&O brandet. Produkterne er kendetegnet ved høj designmæssig kvalitet, og der fokuseres på løsninger til det høje prissegment. Under betegnelsen brand-uafhængig forretning beskæftiger B&O sig endvidere med digitale forstærkerenheder. Ud af B&O s samlede omsætning går 85 % til eksport. Danmark er imidlertid fortsat det største enkeltområde med en omsætning på 15 %. Hele Europa (uden Danmark) udgør ca. 68 % af den samlede omsætning med Tyskland og Storbritannien, som de to største lande med henholdsvis 14 % og 13 % af den samlede omsætning. 5 Salget af B&O s produkter sker gennem B1-butikker, der kun forhandler B&O produkter, eller i shop in shop-butikker, hvor en del af butikkens indretning er tilegnet B&O produkter. Omsætningen fordeler sig med henholdsvis 75 % til B1-butikkerne og 25 % til shop in shopbutikkerne Historie B&O blev grundlagt i Grundlæggerne og ingeniørerne Peter Bang og Svend Olufsen havde, med deres fælles interesse for tidens nye fænomen: radioen, drømmen om at få det store gennembrud med udviklingen af en lysnetradio. 5 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 81 6 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 28 7 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 8 og 9 (for hele afsnit 3.1) Udarbejdet af Pia Lauritsen 12

14 Drømmen blev dog til virkelighed på en anden måde, da B&O s første gennembrudsprodukt blev eliminatoren en lysnetmodtager, der eliminerede behovet for batterier. Det viste sig at være perfekt timet, da det i Danmark på det tidspunkt begyndte at være almindeligt at have elektricitet i hjemmet. Det blev for alvor begyndelsen for B&O, da den nødvendige startkapital nu var til stede. I løbet af kort tid flyttede virksomheden fra Quistrup, et gods tilhørende Svend Olufsens forældre beliggende lige uden for Struer, til Gimsing (i dag vokset sammen med Struer), hvor virksomheden etablerede sin første egen fabrik. I årene herefter kæmpede B&O kampen for at retfærdiggøre sin eksistens på markedet, og det lykkedes for alvor i løbet af 1950 erne og 1960 erne. I løbet af disse årtier etablerede selskabet sig på det danske marked som Det danske kvalitetsmærke. I slutningen af 1960 erne, hvor der for alvor kom konkurrence fra Asien, valgte B&O at satse på produkternes ide, design og ikke mindst kvalitet. Dette blev selskabets overlevelse til forskel fra andre danske og europæiske konkurrenter, og samtidig blev det startskuddet til salg i udlandet. Mere end 85 % af B&O s omsætning stammer i dag som nævnt fra salg i udlandet. Perioden frem til i dag har dog ikke kun været fremgang. I slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne var B&O inde i nogle år med indtjeningskrise. Beslutningen om frasalg af aktiviteter, der ikke var kernekompetencer for virksomheden, samt en ny distributionsstrategi i form af de egentlige B&O butikker og shop in shop-konceptet førte dog B&O ud af krisen. 3.2 Ejerforhold Den samlede aktiekapital hos B&O er fordelt på henholdsvis A-aktier og B-aktier. De til A- aktierne tilknyttede stemmer udgør pr. 31. maj ,68 % af det samlede antal stemmer. Handlen med A-aktier er underlagt reglerne i overenskomsten for A-aktionærer, og A- aktierne handles således ikke på et reguleret marked. B-aktierne er derimod børsnoteret på OMX Den Nordiske Børs, København, hvor alle fysiske og juridiske personer har mulighed for at købe en aktiepost i B&O. 8 8 Se B&O s Årsrapport 2006/07, Aktionærinformation, side 45 Udarbejdet af Pia Lauritsen 13

15 Pr. 31. maj 2007 har følgende juridiske personer 5 % eller mere af B&O s pålydende kapital eller aktiekapitalens stemmerettigheder. Nominelt beløb i t.kr. Kapital i % Stemmer i % Lønmodtagernes Dyrtidsfond ,18 12,05 Nordea Companies Danmark A/S ,66 9,15 ATP ,89 6,02 Kirsten og Peter Bang a/s ,96 5,28 Bang & Olufsen a/s ,13 2,84 Figur 4: Oversigt over B&O s 5 største aktionærer Kilde: B&O s Årsrapport 2006/07, side 46, Egen tilvirkning 3.3 Koncern B&O koncernen består af flere forskellige selskaber. 10 Som det ses af nedenstående koncerndiagram er B&O a/s moderselskab i koncernen. Koncernen består derudover af en række datterselskaber, der fungerer med hver sin administrerende direktør. Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen Operations a/s 18 nationale salgsselskaber Bang & Olufsen s.r.o Koprivnice Bang & Olufsen Telecom a/s Bang & Olufsen Ejendomme a/s OÜ BO-Soft * Bang & Olufsen ICEpower a/s ** 3 datterselskaber Figur 5: Koncerndiagram Kilde: B&O s Årsrapport 2006/07, side 7. Egen tilvirkning * 90 % ejet ** 51 % ejet Derudover ejer B&O 35 % af B&O Medicom, der producerer og udvikler produkter til medicinalindustrien. Indtil den 1. marts 2007 ejede B&O selskabet 100 %. 9 Pr. 31. maj 2007 havde B&O således en beholdning af egne aktier svarende til 5,13 % af aktiekapitalen. 10 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side for overblik over de enkelte selskabers aktiviteter Udarbejdet af Pia Lauritsen 14

16 4. Regnskabsanalyse I dette afsnit udarbejdes der en nøgletalsanalyse. Analysen har til hensigt at afdække de finansielle værdidrivere, der har betydning for den historiske værdiskabelse. Aktiviteterne fra driften og finansieringen skaber den samlede værdi i en virksomhed, hvorfor en analyse af værdiskabelsen i B&O kræver en måling af afkastene for henholdsvis driften og finansieringen. I forhold til en værdiansættelse af B&O, der reelt er en vurdering af virksomhedens evne til at generere fremtidig indtjening, kan de historiske nøgletal og den historiske værdiskabelse synes irrelevante. For at vurdere fremtiden er det imidlertid særdeles relevant og en praktisk hjælp at se på de historiske resultater, idet de kan give en indikation af, hvor god B&O er til at udnytte vækstmuligheder. Som udgangspunkt for rentabilitetsanalysen er det nødvendigt at reformulere de officielle årsregnskaber til analyseformål 11, og det sikres således, at aktiviteterne fra driften og finansieringen reklassificeres til poster mellem driftsaktivitet og finansiel aktivitet. Herved er det muligt at beregne og analysere nøgletal 12, der giver et korrekt billede af B&O s aktiviteter, og ikke mindst hvor meget den primære kilde til værdiskabelse, driftsaktiviteten, udgør. Med reformuleringen indgår derudover de ikke-resultatførte værdireguleringer, dirty-suplus accounting, på egenkapitalen, således at de reformulerede resultatopgørelser tager højde for det. Regnskabsanalysen tager som nævnt under afsnit 2.2 udgangspunkt i den udvidede DuPontmodel. Rentabilitetsanalysen af B&O sker således på baggrund af egenkapitalforrentningen, ROE, og dens underliggende værdidrivere fra henholdsvis driften og finansieringen. 4.1 Omsætning Omsætningen for den samlede B&O-koncern har haft en positiv udvikling i analyseperioden fra 2004/05 til 2006/07, idet omsætningen således stiger med 17 %. Den største stigning ses fra 2004/05 til 2005/06, hvor omsætningen stiger med 13 % primært som følge af lanceringen af et komplet fladskærms-tv program. Hele porteføljen af fjernsyn har således alene skabt en 11 Se bilag 1 12 Se bilag 2 Udarbejdet af Pia Lauritsen 15

17 omsætningsfremgang på 286 mio. kr. i 2005/ I 2006/07 steg omsætningen alene med 4 %, og det lykkedes således ikke for B&O at indfri sine egne forventninger om en vækst i omsætningen i niveauet 8-10 %. 14 1/6-29/2 1/6 28/2 2006/ / / / /07 Koncernomsætning Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Danmark Central Europa Øvrige Europa Nordamerika (USA) Asien Figur 6: Indeksudvikling i omsætning fordelt på segmenter Kilde: Se bilag 2. Egen tilvirkning Koncernomsætningen følger i høj grad den brand-understøttede forretning, idet omsætningen for denne forretningsdel står for ca. 95 % af den samlede omsætning. Omsætningen for den brand-understøttede forretning stiger da også med i alt 18 % i analyseperioden, fordelt med en stigning på 12 % og 6 % i henholdsvis 2005/06 og 2006/07. Udviklingen i den brand-uafhængige forretning fra 2005/06 til 2006/07 er et resultat af, at B&O med virkning fra 1. marts 2007 har solgt 65 % af aktierne i B&O Medicom a/s. Det er således alene selskabets omsætning for de første 9 måneder af regnskabsåret, der indgår i omsætningen. Samtidig er omsætningen reduceret med ca. 50 mio. kr. i forhold til de første 9 måneder af regnskabsåret 2005/06. Udviklingen i den brand-understøttede forretning kan opdeles på forskellige landesegmenter. Som det ses af figur 6, er der fremgang på omsætningen i alle landesegmenter på nær USA. Den negative udvikling i USA er resultatet af en forsinket lancering af tv et BeoVision, der således ikke fik den forventede effekt på omsætningen. Faldet i omsætningen i Danmark fra 13 Se B&O s Årsrapport 2005/06, Beretning for Bang & Olufsen a/s koncernen, side Se B&O s Årsrapport 2005/06, Forventninger til regnskabsåret 2006/07, side 29 Udarbejdet af Pia Lauritsen 16

18 2005/06 til 2006/07 skyldes primært et dårligt 4. kvartal, hvor omsætningen var præget af afmatning efter en længere periode med et højt forbrug hos danskerne. 15 Danmark er dog fortsat det største marked for B&O, jfr. afsnit 3. Fremgangen i den samlede omsætning skal således primært søges i Central Europa og Øvrige Europa. Segmenterne står for ca. 59 % af den samlede omsætning, og det er således naturligt, at omsætningsstigninger i analyseperioden på henholdsvis 28 % og 21 % har en særdeles positiv effekt på den samlede omsætning. Den positive udvikling skal primært findes i, at B&O har stor fokus på at effektivisere og forbedre kvaliteten i distributionen af produkterne, og samtidig er det lykkedes at styrke B&O s position i de europæiske forbrugeres bevidsthed. Regnskabet for de første 3 kvartaler af 2007/08 viser en tilbagegang i omsætningen på 2 % i forhold til den tilsvarende periode for 2006/07. Før regnskabsårets start var B&O s egne forventninger en omsætningsvækst for hele 2007/08 på ca. 8 %. Trods en tilfredsstillende udvikling i den brand-understøttede forretning på 9 % i 1. halvår af 2007/08 har B&O imidlertid revurderet sine forventninger for hele året. Omsætningen i begyndelsen af 3. kvartal er præget af afmatningen i privatforbruget og den deraf følgende uforudsigelighed i USA og Europa. Dette ses da også ved, at væksten i omsætningen er reduceret kraftigt, og således alene er 1 % over omsætningen i samme periode sidste år. Derudover betyder forsinkelsen af et nyt audiokoncept, at B&O ikke har nogen væsentlige produktlanceringer i 2. halvår af 2007/08, der kan trække væksten op. 16 B&O forventer herefter en omsætningsnedgang for hele regnskabsåret på ca. 1-2 % Rentabilitet Rentabilitetsanalysen er reelt en analyse af hvilke elementer i en virksomhed, der har skabt den historiske egenkapitalforrentning. Analysen tager således udgangspunkt i nøgletallet ROE, der netop beskriver egenkapitalens forrentningsprocent, og således også er et sammenfattende mål for den værdiskabende aktivitet for ejerne af virksomheden. ROE rummer dels værdien af ejernes investerede kapital og dels resultatet af virksomhedens værdiskabende aktiviteter. 15 Se B&O s Årsrapport 2006/07, Brand-understøttet forretning, side 27 og Se analyse af Møller, Rune m.fl.: Midlertidig modgang aktien er billig 17 Se B&O s Fondsbørsmeddelelse nr af 14. marts 2008 Udarbejdet af Pia Lauritsen 17

19 1/6-29/2 1/6 28/2 2006/ / / / /07 ROE (afkast til ejere) 18 21,62 % 16,42 % 16,30 % 8,74 % - Figur 7: Rentabilitet Kilde: Se bilag 2. Egen tilvirkning Set over hele analyseperioden fra 2004/05 til 2006/07 stiger afkastet til B&O koncernens ejere med 33 % fra 16,30 % til 21,62 %. Den største fremgang ses imidlertid fra 2005/06 til 2006/07, hvor ROE stiger med 32 % på ét regnskabsår, mens ROE alene stiger med 1 % fra 2004/05 til 2005/06. Som det ses af DuPont-modellen, jfr. afsnit 2.2, består egenkapitalens forrentning både af ROIC, der måler driftsaktivitetens værdidrivere, og den finansielle aktivitets værdidrivere i form af FGEAR og SPREAD. I de følgende afsnit vil ROE blive analyseret nærmere Afkastningsgraden ROE afhænger i høj grad af udviklingen i ROIC, idet ROIC netop er et udtryk for afkastet på netto driftsaktiverne, og således et mål for en virksomheds evne til at udnytte sine ressourcer. Jo bedre virksomheden er til at udnytte sine ressourcer, jo større vil ejernes afkast alt andet lige blive. Som det se af niveau 2 i DuPont-modellen 19 har en virksomhed to muligheder for at få mere ud af sine ressourcer. Dels er der mulighed for at forbedre overskudsgraden, OG, der måler overskud pr. salgskrone, og dels er der mulighed for at øge netto driftsaktivernes omsætningshastighed, AOH, der måler salg pr. investeret kapitalkrone. Sagt med andre ord er OG et samlet mål for indtægts-omkostningstilpasningen i en virksomhed, mens AOH er et samlet mål for virksomhedens kapitalintensitet og -tilpasning. 18 I balancen for B&O indgår minoritetsinteresser. Til brug for beregning af den finansielle gearing er ROE derfor beregnet på baggrund af følgende formel: ROE = ROE før MIN x MIA. Se bilag 2 for mellemregning. 19 Se afsnit 2.2 Udarbejdet af Pia Lauritsen 18

20 1/6-29/2 1/6 28/2 2006/ / / / /07 ROIC 24,06 % 21,11 % 19,97 % 10,85 % - Overskudsgrad (OG) 8,69 % 6,71 % 7,33 % 4,79 % 8,80 % Driftsaktivernes oms. hastighed (AOH) 2,77 g 3,14 g - 2,27 g - Figur 8: Afkastningsgraden Kilde: Se bilag 2. Egen tilvirkning ROIC kan være sammensat af OG og AOH på forskellige måder. Brancher med høj overskudsgrad vil typisk vise lavere omsætningshastigheder, mens brancher med lave overskudsgrader modsat vil vise højere omsætningshastigheder. I en produktionsvirksomhed som B&O er der investeret store beløb i udviklingsprojekter, grunde og bygninger, maskiner samt varebeholdninger, og derfor vil driftsaktiverne omsætningshastighed alt andet lige være lav. Til gengæld er produktionsvirksomheder ofte kendetegnet ved høje overskudsgrader, idet der er en stor fortjeneste på de solgte varer. 20 Rentabiliteten i B&O er forbedret i analyseperioden, idet ROIC stiger med 20 % fra 19,97 % i 2004/05 til 24,06 % i 2006/07. ROIC ligger i alle tre regnskabsår på et meget højt niveau sammenlignet med renten på den toneangivende 10-årige statsobligation Overskudsgraden Stigningen i ROIC skyldes primært en forbedring i B&O s indtjeningsevne, det vil sige forholdet mellem selskabets primære indtægter og primære omkostninger. Fra 2004/05 til 2005/06 falder overskudsgraden fra 7,33 % til 6,71 %, men denne udvikling synes B&O at have vendt, idet overskudsgraden stiger med 30 % til 8,69 % i 2006/07. Den positive udvikling skal primært findes i en ændring i selskabets produktmiks, der har resulteret i en stigning i bruttoavancen fra 46,0 % i 2005/06 til 46,6 % i 2006/07. Derudover har B&O som nævnt haft en fremgang i omsætningen på 4 %, og samtidig en reduktion i omkostningerne til blandt andet distribution og administration, idet driftsoverskuddet før skat således stiger med 28 % Se Hamann, Dick, side Renten på den toneangivende 10-årige statsobligation steg fra ca. 3,3 pct. primo 2006 til ca. 3,9 pct. ultimo Se 22 Se bilag 1 Reformuleret resultatopgørelse Udarbejdet af Pia Lauritsen 19

21 B&O formår imidlertid ikke at følge den positive tendens fra 2006/07 op i de første 3 kvartaler af 2007/08. Overskudsgraden falder således til 4,79 %. Den negative udvikling skal primært findes i et ændret produktmiks med større vægt af tv, der som nævnt giver en stigning i omsætningen, men samtidig giver en lidt lavere bruttoavance på 46,1 %. 23 Derudover er driftsoverskuddet i høj grad påvirket af engangsomkostninger til en voldgiftskendelse samt en negativ nettoeffekt af aktivering af udviklingsomkostninger Driftsaktivernes omsætningshastighed Den positive udvikling i ROIC sker på trods af udviklingen i driftsaktivernes omsætningshastighed. Fra 2005/06 til 2006/07 falder AOH med 12 % fra 3,14 gange til 2,77 gange, og forholdet mellem nettoomsætningen og de gennemsnitlige driftsaktiver er således forringet. Stigningen i de gennemsnitlige netto driftsaktiverne er således ikke blevet fulgt op af en tilsvarende stigning i omsætningen. Dette kan blandt andet skyldes stigende udgifter til forskning og udvikling, der er aktiveret i balancen Finansiel gearing En virksomhed har som hovedregel finansieret sine nettodriftsaktiver med såvel finansielle forpligtelser som egenkapital. Den finansielle gearing definerer forholdet mellem de finansielle forpligtelser og egenkapitalen, samt hvilken indflydelse de har på ROE. Hvis virksomheden tjener mere på sin driftsaktivitet, end virksomheden kan låne til, så skaber den finansielle gearing et højere afkast til ejerne af virksomheden. Hvis det modsatte derimod er tilfældet, skaber den finansielle gearing derimod et lavere afkast til ejerne. B&O har netto finansielle aktiver i hele analyseperioden 25, og der er således et positivt afkast på finansieringsaktiviteterne i form af netto finansielle indtægter i 2005/06. De øvrige analyseår har B&O imidlertid netto finansielle omkostninger, og der har således været et negativt afkast på finansieringsaktiviteterne. 23 Se bilag 1 Reformuleret resultatopgørelse 24 Se B&O s Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november Side 1 og Se bilag 1 Reformuleret balance - finansielle aktiver Udarbejdet af Pia Lauritsen 20

22 I nedenstående figur 9 er nøgletal til belysning af den finansielle gearing beregnet. r definerer forholdet mellem netto finansielle omkostninger og netto finansielle forpligtelser, mens SPREAD udtrykker forskellen mellem ROIC og r: 1/6-29/2 1/6 28/2 2006/ / / / /07 r -4,58 % 0,43 % -1,15 % -8,08 % - SPREAD 28,64 % 20,68 % 21,12 % 18,93 % - FGEAR -0,08-0,22-0,10 - Figur 9: Finansiel gearing Kilde: Se bilag 2. Egen tilvirkning På baggrund af de netto finansielle aktiver har B&O, som det ses af figur 9, en negativ FGEAR i analyseperioden. FGEAR stiger fra -0,22 i 2005/06 til -0,08 i 2006/07, idet egenkapitalen falder forholdsmæssigt mindre end de netto finansielle aktiver. 26 SPREAD stiger fra 20,68 % i 2005/06 til 28,64 % i 2006/07, dels som følge af at ROIC i samme periode stiger fra 21,11 % til 24,06 %, samt af et fald i r på grund af stigende netto finansielle omkostninger sammenholdt med et fald i de netto finansielle aktiver. 27 Med den positive SPREAD har B&O som udgangspunkt en positiv gearing, da ROIC er gearet op til at give et højere afkast til ROE. Som en følge af den negative FGEAR på -0,22 i 2005/06 reduceres ROE imidlertid med 4,5 % (FGEAR -0,22 x SPREAD 20,68 %) i forhold til ROIC. B&O har således en negativ gearingseffekt på 4,5 % i 2005/06. I 2006/07 er gearingseffekten negativ med 2,3 % (FGEAR -0,08 x SPREAD 28,64 %), hvilket primært skyldes den mindre negative FGEAR. Den positive SPREAD i analyseårene har således ikke været i stand til at bidrage positivt til ROIC, hvorfor afkastet på netto finansielle aktiver bidrager negativt til ROE. Ved at se isoleret på effekten af gearingen i relation til ROE er der således et lavere afkast til ejerne af B&O. Den negative finansielle gearing er imidlertid ikke tilstrækkelig kraftig til at 26 Se bilag 1 Reformuleret balance - finansielle aktiver 27 Se bilag 1 Reformuleret resultatopgørelse og balance - finansielle aktiver Udarbejdet af Pia Lauritsen 21

23 reducere ROE fra 2005/06 til 2006/07, hvilket primært skyldes forbedringen i overskudsgraden, samt den deraf forbedrede rentabilitet. Forrentningen lå således i 2006/07 på 21,6 %, hvilket er et højt niveau sammenlignet med markedsrenten tillagt et risikotillæg Sammenfatning Omsætningen er i analyseperioden steget med 17 % primært som følge af vækst i den brandunderstøttede forretning i Europa, der udgør langt størstedelen af B&O s marked. Samtidig med væksten i omsætningen har B&O formået at tilpasse omkostningerne, idet overskudsgraden er forbedret i perioden. Virksomheden har således en god sammenhæng mellem omsætning og indtjening. Imidlertid har B&O ikke formået at fastholde niveauet for driftsaktivernes omsætningshastighed. Væksten i omsætningen har således ikke været tilstrækkelig til at kunne opveje stigningerne i blandt andet udviklingsprojekterne. Den finansielle gearing har i perioden været negativ som følge af, at B&O har netto finansielle aktiver, hvilket har påvirket egenkapitalens forrentning negativt. Forrentning af egenkapitalen er imidlertid blevet påvirket positivt af den stigende overskudsgrad og den forbedrede rentabilitet, og forrentningen lå således i 2006/07 på et højt niveau på 21,6 %. Den positive udvikling har B&O imidlertid ikke formået at følge til dørs i de første 3 kvartaler af 2007/08, idet væksten i omsætningen alene har været på 1 % i forhold til samme periode året før. Regnskabsåret har været præget af afmatning i privatforbruget på grund af den aktuelle økonomiske situation samt engangsomkostninger, hvorfor overskudsgraden således er reduceret fra 8,69 % til 4,79 %. På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at B&O som udgangspunkt har en god og sund basis drift, idet selskabet historisk har formået at revurdere og tilpasse omkostningerne løbende til omsætningen og indtjeningen. Denne evne giver således B&O et godt udgangspunkt i en periode, hvor udviklingen i privatforbruget ikke er gunstig for virksomheden. 28 Se afsnit Udarbejdet af Pia Lauritsen 22

24 5. Strategisk analyse I afsnit 4 afdækkes de finansielle værdidrivere, der måler, hvordan værdiskabelsen i B&O bliver realiseret fra den ene periode til den anden. De ikke-finansielle værdidrivere giver derimod et godt billede af, hvordan værdierne i B&O bliver skabt. Det er således reelt de ikkefinansielle værdidrivere, der som bagvedliggende faktorer, har en indflydelse på de finansielle værdidrivere og derved virksomhedens samlede værdiskabelse. I dette afsnit analyseres derfor de ikke-finansielle værdidrivere hos B&O. Analysen omfatter de eksterne forhold på henholdsvis samfunds- og brancheniveau samt de interne faktorer i form af interne ressourcer og kompetencer. Den strategiske analyse vil afslutningsvis blive rundet af med en opsamling af de enkelte konklusioner i en SWOT-analyse. Den strategiske analyse vil som nævnt i afsnit 2.3 alene tage udgangspunkt i forretningsområdet Audio/Visual & Communication. 5.1 Analyse af eksterne forhold Analyse på samfundsniveau Alle virksomheder indgår i større eller mindre omfang i et samspil med sine omgivelser. I forbindelse med en værdiansættelse af B&O er det således relevant at vurdere selskabet i forhold til den omverden og samfundet generelt, som har indflydelse på B&O. PEST-analysen tager netop højde for de overordnede forhold i samfundet i form af politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. I det følgende vil de enkelte forhold således blive analyseret nærmere Politiske og lovgivningsmæssige forhold Som udbyder af luksusvarer indenfor radio og TV 29 er B&O meget afhængig af forbrugernes lyst og økonomiske overskud til at forbruge dyre varer. Derfor er selskabet afhængig af alle de politiske tiltag, der kan give forbrugerne muligheden for at købe netop luksusvarer. 29 Se B&O s Årsrapport 2006/07, Forretningsmæssige risici, side 51 Udarbejdet af Pia Lauritsen 23

25 Det er således særdeles vigtigt for B&O, at den førte skattepolitik i det enkelte land tilgodeser forbrugslysten. I Danmark har der de senere år været skattestop, hvilket alt andet lige har givet de danske forbrugere mulighed for at øge forbruget af luksusvarer. Mere end 85 % af B&O s omsætning 30 stammer fra salg i udlandet, og selskabet er derfor i høj grad afhængig af det politiske samspil i verdenen. Det internationale politiske samarbejde i EU, OECD og FN kan således være med til at nedbryde handelsbarrierer mellem lande samt fremme den internationale varehandel. Jo større åbenhed og jo mere samarbejde der bliver på tværs af landegrænserne, jo bedre bliver salgsmulighederne for B&O. En kurre på tråden i det internationale samarbejde vil modsat reducere mulighederne i udlandet. B&O er ikke blot afhængig af det internationale politiske samarbejde, men i lige så høj grad af de politiske forhold i de enkelte lande. Selskabet er som nævnt afhængig af alle de politiske tiltag, der kan gavne forbrugernes lyst til at købe luksusvarer. I forbindelse med den amerikanske subprime krise og den heraf affødte verdensomspændende økonomiske krise indenfor banksektoren har det således været afgørende, hvordan politikerne har valgt at reagere. I USA har kongressen i starten af februar 2008 godkendt en hjælpepakke på 772 milliarder kr., der har til hensigt at give de amerikanske familier en økonomisk saltvandsindsprøjtning. 31 Formålet med redningsplanen er, at amerikanerne med flere penge mellem hænderne vil sætte skub i forbruget i USA igen. Hjælpepakken kan således være med til at give salget af B&O produkter i USA et løft efter en stille periode. Den senere tids fokus på det internationale samarbejde i forsøget på at afhjælpe den økonomiske krise vil give B&O gode muligheder for at øge salget af sine produkter i hele verden, når politikerne har fået krisen under kontrol og igen sikret økonomisk stabilitet og tillid hos forbrugerne Økonomiske forhold Som det ses af ovenstående har udviklingen i den nationale og internationale økonomi stor betydning for B&O omsætning og indtjening. Som sælger af luksusprodukter indenfor radio og TV mv., hvilket må betegnes som langvarige forbrugsgoder, er B&O som nævnt meget 30 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 9 31 Se artikel fra Ritzau (2008) Udarbejdet af Pia Lauritsen 24

26 afhængig af forbrugernes købekraft. I en højkonjunktur vil B&O s produkter være efterspurgte, mens selskabet i en lavkonjunktur vil opleve en faldende efterspørgsel Vækst i BNP Efter en meget høj vækst i den danske økonomi i perioden fra 2004 til 2006 ventes væksten i BNP at aftage fra henholdsvis 4 % i 2006 og 2 % i 2007 til 1,4 % i 2008 og 1 % i Dette vil primært være et resultat af, at produktionsvirksomhederne ikke kan fastholde væksten på grund af manglen på arbejdskraft. 32 I Euroområdet ventes væksten også at aftage, således at niveauet i 2008 og 2009 hedder henholdsvis 2,2 % og 2,1 %. Væksten har de senere år primært taget afsæt i erhvervslivets store investeringer og privatforbruget, men som en konsekvens af de høje oliepriser og et svagt boligmarked er vækstforventningerne til de kommende år blevet nedjusteret en smule. Især i Tyskland er væksten i forbruget stagneret de senere år, men det europæiske lokomotiv ser nu ud til at have vendt tendensen. Privatforbruget i Tyskland steg således i 2. og 3. kvartal af 2007, hvilket ventes at have en positiv effekt på væksten i hele Euroområdet. Den økonomiske vækst i Storbritannien lå i 2007 på 3,1 %, men også her ventes væksten i 2008 og 2009 at aftage til henholdsvis 2,2 % og 2,5 %. Forventningerne skyldes, at man ser en indikation på en nedgang i den private efterspørgsel/forbrug. Dette er et resultat af, at stigningen i huspriserne, der har drevet de senere års vækst, er dæmpet primært som en følge af de stigende renter hen over årsskiftet 2007/08 samt usikkerheden på de finansielle markeder. I USA ventes der en højere vækst end i Danmark i 2008 og 2009, idet forventninger er henholdsvis 1,7 % og 2,6 %. De senere måneder har vi set indikationer på svækkelse i væksten på det amerikanske arbejdsmarked og i det private forbrug. Dette har da også haft en indflydelse på B&O, idet virksomheden således siden begyndelsen af december har mærket en afmatning i omsætningen til netop USA. 33 Derudover er B&O s regnskab for de første 3 kvartaler af 2007/08 præget af, at omsætningsvæksten i USA fra tidligere år ikke er fuldt med, primært som følge af en vanskeligere detailhandel. 32 Se Finansministeriet (2008) (for hele afsnit ) 33 Se B&O s Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007, side 6 og 7 Udarbejdet af Pia Lauritsen 25

27 Udviklingen i USA har de seneste måneder været præget af mange negative tendenser. Økonomer 3435 peger nu på, at væksten i 2008 i stedet for 1,7 % nu nærmere hedder 1 %, idet man venter, at USA enten er eller ender i recession. Der er dog tiltro til, at der bliver tale om en kortere periode med recession, selvom niveauet for væksten efterfølgende vil være væsentlig lavere end før recessionen. I de asiatiske lande som for eksempel Kina er der imidlertid en helt anden positiv forventning til væksten de kommende år. Væksten i Kina ventes at blive fastholdt med tocifrede årlige vækstrater blandt andet drevet frem af et stigende privatforbrug. Dertil kommer de højere vækstrater i emerging markets lande som Rusland, Indien og Latinamerika, der i disse år oplever stor økonomisk vækst. I de kommende år vil B&O opleve den lavere vækst i sine primære afsætningsområder som Danmark, Tyskland og Storbritannien som en trussel mod sin egen vækst. Derimod er der dog fortsat stor mulighed for at søge mod nye eksportområder i lande, hvor væksten i de kommende år vil stige stødt Arbejdsløshed Størstedelen af B&O s medarbejdere 36 arbejder i Struer, og udviklingen i arbejdsløsheden er således af stor betydning for B&O. I Danmark er arbejdsløsheden i februar 2008 faldet til det laveste niveau nogensinde med ledige, der svarer til 2 % af arbejdsstyrken. 37 For at kunne sikre en konstant produktudvikling samt en høj kvalitet i de producerede produkter må B&O kunne tiltrække og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere, selv i en periode hvor arbejdsløsheden er meget lav. Som ledelsen i B&O også selv påpeger, så er flaskehalsene i udviklingen af selskabet præget af adgangen til de rigtige ressourcer og kompetencer i form af ansættelse af nye medarbejdere. 38 I en periode, hvor der er mangel på arbejdskraft, vil de danske virksomheder opleve et øget lønpres. Med forventede årlige lønstigninger i niveauet 5 % 39 vil de danske virksomheder, 34 Se analyse af Hansen, Per 35 Se artikel af Schrøder, Casper Fruergaard: Økonom: USA er nær en recession 36 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 11 og Se Danmarks Statistik 38 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 5 39 Se Finansministeriet (2008) Udarbejdet af Pia Lauritsen 26

28 der opererer i udlandet, få forringet deres konkurrenceevne, idet omkostningsniveauet stiger mere end de udenlandske konkurrenters. Manglen på arbejdskraft og lønpresset vil således være en trussel for B&O, der som nævnt beskæftiger størstedelen af sine medarbejdere i Danmark Valuta og rente Som nævnt er over 85 % af B&O s omsætning i udlandet, og samtidig samarbejder selskabet med leverandører i hele verden. For at minimere sin valutarisiko har B&O som politik at matche købs- og salgsvalutaer. Der er dog fortsat nettoindgange i EUR, GBP og CHF, mens nettoudgangene primært er eksponeret i USD. 40 Med en kraftig eksponering i USD har B&O alt andet lige været påvirket positivt af det store fald i kursen på USD i 2007, hvor kursen er faldet fra 562,50 til 507,57, og det seneste fald til kurs 475,33 pr. 8. april Det er i denne periode, alt andet lige, blevet billigere for selskabet at købe komponenter hos leverandørerne med afregningspriser i USD. Renteudvikling i samfundet er også et af de områder, som kan gøre tilværelsen besværlig for virksomhederne. Faldende renter vil give virksomhederne mulighed for større investeringer, mens stigende renter modsat mindsker noget af investeringslysten. B&O har sikret sin rentebærende gæld mod rentestigninger ved at optage fastforrentede lån Sociale og kulturelle forhold De senere års stigninger i ejendomspriser i specielt Danmark og de heraf følgende store friværdier har for alvor skabt fokus på boligindretning. Radio og TV branchen har da også oplevet at få sine produkter inddraget i selve indretningen af boligen, som for eksempel fladskærms-tv et, der har fået en central plads i det moderne hjem. Samtidig er det blevet mere og mere almindeligt, at alle familiens medlemmer, herunder også børnene, skal have sit eget tv, således at der altid er mulighed for at se yndlingsprogrammet. 40 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 52 Udarbejdet af Pia Lauritsen 27

29 I hele 2007 blev der således solgt fladskærms-tv i Danmark, hvorefter 29 % af samtlige husstande i Danmark har ét fladskærm-tv, 9 % har to, men 3 % har tre stk. hængende. 43 En tendens der også må forventes i resten af Europa og USA, og således giver B&O en god mulighed for at udvikle salget i disse områder Teknologiske og miljømæssige forhold For branchen, som B&O er en del af, er den teknologiske udvikling i høj grad med til at styre den enkelte virksomheds muligheder i forhold til konkurrenterne. Udviklingen indenfor for eksempel TV går i øjeblikket så stærkt, at der er fundet nye teknologiske muligheder på et produkt, inden det gamle reelt når at blive produceret og solgt. Både indenfor design og teknologi må B&O således til stadighed sikre en produktudvikling, der hele tiden er foran konkurrenternes. I det senere år er der i Danmark, men også i resten af verden kommet mere og mere fokus på miljøet og den bæredygtige udvikling fra politisk side. Samtidig er både kunder og medarbejdere blevet mere miljøbevidste, hvilket stiller store krav til et selskab som B&O. B&O er således tvunget til at inddrage miljøet i sine strategiske beslutninger, for derved at sikre et ry i markedet som et selskab med en bæredygtig udvikling. B&O har de senere år reduceret produkternes energiforbrug ved at fokusere på standbyforbruget ude hos forbrugerne, og samtidig er medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i fokus Analyse på brancheniveau Efter analyse af samfundets indflydelse på B&O er det relevant at gå tættere på branchens attraktivitet og indflydelse på selskabet. Det er her vigtigt at forholde sig til markedets konkurrenter, således at B&O kender den aktuelle og fremtidige situation, og dermed fortsat har mulighed for at agere i markedet og være konkurrencedygtig. For at kunne give en vurdering af konkurrencesituationen er det derfor relevant at analysere afhængigheden af kunder og leverandører samt B&O s styrke i forhold til konkurrenterne. En virksomheds konkurrencesituation kan belyses på baggrund af Porters Five Forces-model: 43 Se artikel af Nikolajsen, Mikkel 44 Se B&O s Årsrapport 2006/07, side 41 Udarbejdet af Pia Lauritsen 28

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Kasper Juhl Larsen Vejleder: Kim Andersen Opgave nr. 32 Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S Copenhagen

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Sarah Skov Andresen Vejleder: Otto Friedrichsen Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse Handelshøjskolen

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Copenhagen Business School 2012 CM Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Udarbejdet af: Anders Villars Jørgensen Cpr.nr.: 020486-xxxx Vejleder: Christian Würtz

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling Udarbejdet af: Søren Jacobsen Vejleder: Jens Oluf Elling 1 Indholdsfortegnelse 1. Executive

Læs mere

Copenhagen Business School. Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Copenhagen Business School. Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD(R) afgangsprojekt 2014 Copenhagen Business School Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 1 Indledning... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af. Carlsberg A/S. Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund. Vejleder: Jens Oluf Elling

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af. Carlsberg A/S. Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund. Vejleder: Jens Oluf Elling HD (R) - Afgangsprojekt Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund Vejleder: Jens Oluf Elling Afleveret onsdag 8. maj 2012 Copenhagen

Læs mere

OW Bunker mere end bare olie

OW Bunker mere end bare olie OW Bunker mere end bare olie Udarbejdet af: Michelle Rohde Pedersen Mie Ellegård Nielsen Copenhagen Business School HD(R) Regnskab og økonomistyring Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveringsdato: 12. maj

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora

Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2014 Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora Strategic Analysis and Valuation of Pandora

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

CBS Institut for Regnskab og Revision

CBS Institut for Regnskab og Revision 1 HD Regnskab og Økonomistyring Afsluttende hovedopgave - 8. semester, forår 2014 Opgaveskriver: Thomas Skov Blicher Vejleder: Morten Høgh-Petersen Strategisk analyse og værdiansættelse af Fiat Spa CBS

Læs mere

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Strategisk analyse og Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Forfatter: Søren Møller Vejleder: Thomas

Læs mere

Cand.merc. Finansiering og Regnskab

Cand.merc. Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Columbus IT, og en vurdering af mulige konsekvenser af den finansielle

Læs mere

En Værdiansættelse af Coloplast A/S

En Værdiansættelse af Coloplast A/S Afgangsprojekt, HD Finansiering Institut for Finansiering Copenhangen Business School, maj 2012 En Værdiansættelse af Coloplast A/S Udarbejdet af: Martin Bay Hansen Vejleder: Carl Agerbech Petersen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato og underskrift:

Dato og underskrift: HD i Regnskab og Økonomistyring Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København, Copenhagen Business School, 2010 Hovedopgave nr. 120, 8. semester, forår 2010 Strategisk analyse og værdiansættelse

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc.

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth Vejleder: Henning Skov Jensen Ord: 26.725 Tegn: 181.966 (155.746) Sider: 80 Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FIR,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af IC Companys A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af IC Companys A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af IC Companys A/S Udarbejdet af: Maria Jakobsen Copenhagen Business School HD Finansiering Vejleder: Peter Toftager Dato for aflevering: 1. November 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2009 Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Forfatter: Brian Larsen, cpr.nr.: Vejleder: Jesper Banghøj

Læs mere

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld 177.973 anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Dong Energy A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Dong Energy A/S Cand.merc.aud studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2008 Kandidatafhandling Strategisk analyse og værdiansættelse af Dong Energy A/S Strategic analysis and valuation of Dong

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere