Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen"

Transkript

1 K Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen Side 1 af 64

2 Finansbacheloruddannelsen 7. semester 2012 Bachelorprojekt Værdiansættelse af Bang og Olufsen Rapporten er udarbejdet af Niels B. Markussen FB2 Underskrift: Vejleder: Kenneth Hansen Afleveringsdato: 17. december 2012 Antal tegn (med mellemrum) i rapporten: Antal normalsider: 39,14 Side 2 af 64

3 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE EMPIRISK ANALYTISK FORTOLKNINGSVIDENSKAB KRITISK TEORI Valg af metode FORKLARINGSTYPE BAGGRUND FOR VALGTE MODELLER PORTERS FIVE FORCES PEST VALG AF VÆRDIANSÆTTELSESMETODE AFGRÆNSNING VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION B&OS HISTORIE MARKEDER OG FORRETNINGSOMRÅDE B&OS STRATEGI PEST POLITISKE FAKTORER ØKONOMISKE FAKTORER SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD TEKNOLOGISKE FAKTORER PORTERS FIVE FORCES TRUSLEN FRA NYE KONKURRENTER KØBERNES FORHANDLING STYRKE LEVERANDØRENS FORHANDLINGSSTYRKE KONKURRENCEN FRA SUBSTITUERENDE PRODUKTER RIVALISERINGEN I BRANCHEN SWOT REFORMERING AF ÅRSREGNSKABERNE EGENKAPITALOPGØRELSE BALANCEN RESULTATOPGØRELSEN RENTABILITETSANALYSE ROE Side 3 af 64

4 11.2. ROIC FGEAR SPREAD OVERSKUDSGRADEN AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED BUDGETTERING NEGATIVT SCENARIE NEUTRALE SCENARIE POSITIVT SCENARIE Sandsynlighedsvægtede scenarie VÆRDIANSÆTTELSE WEIGHTED AVERAGE CAPITAL COST (WACC) Estimering af kapitalstrukturen Aktionærernes afkastningskrav (k e ) Den risikofri rente (R F ) Beta Fastsættelse af risikopræmie (RP M ) Beregning af aktionærernes afkastningskrav Långivers afkastningskrav Beregning af långivers afkastningskrav (k d ) Beregning af WACC VÆRDIANSÆTTELSE AF B&O AKTIEANBEFALING FØLSOMHEDSANALYSE FØLSOMHEDSANALYSE AF B&OS SALGSVÆKST I BUDGETPERIODEN FØLSOMHEDSANALYSE AF B&OS SALGSVÆKST I TERMINALPERIODEN FØLSOMHEDSANALYSE AF WACC FØLSOMHEDSANALYSE AF SCENARIER KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAGSLISTE Side 4 af 64

5 Abstract This study set out to find out if it would be profitable to invest in Bang & Olufsen(B&O) or not. To find out if would be a good investment, there is first made a strategic analyze of B&O. Next there was made an accounting analysis. Last there was made a budgeting, for the next four years, this will be used in a valuation model (Discounted Cash Flow model), and after this it should be possible to evaluate if it is would be profitable to invest in B&O. The strategic analyze contains a Porters five forces analyze of competition in the field of consumer electronics, and a PEST analyze to find out how it will influence B&O if there is changes macroeconomic conditions. The strategic analyze showed that competition level is high in the marked of consumer electronics, but also that at the moment there are not many direct competitors to B&Os high end electronics. The analysis also showed that B&O sales will be affected by changes in the macroeconomic conditions. The accounting analysis showed that in the last four years B&Os economy has improved, but it can from such a low level that the improvements have to continue if B&O wants be considered as a wise investment. The reason that B&Os economy did improve, was that they able to make the same turnover but at a lower coast. To make the most precise budgeting there was made three scenarios a negative, a neutral and a positive scenario. From those three scenarios there was made an average scenario, this average scenario was then used in the valuation model. By using the average scenario in the Discounted Cash Flow model gave the B&O company a total value of 2,4 billion DKK or a price share price at 61,99 DKK each. The 3 rd of December 2012 the B&O stock closed at the price 67,00 DKK pr. share. Therefore the conclusion was that at the moment it is not profitable to invest in B&O, and therefore it is not recommended to buy stocks in B&O, but on the other hand because the calculated price is close to the current price and there are so many uncertainties in calculating the right price, it is not recommended to sell your shares in B&O if you already owns shares in the company. Side 5 af 64

6 1. Indledning Hele verden er ramt af den økonomiske krise, dette har betydet, at mange både privatpersoner og virksomheder er i en økonomisk usikker situation. Den usikre økonomiske situation gør, dels at mange privatpersoner har mistet deres arbejde, og har derved har et mindre økonomiske råderum. Men også de privatpersoner der har samme det økonomiske råderum, som før krisen, bruger generelt færre penge, da de frygter for den økonomi situation i fremtiden, og vælger derfor at spare mere op end tidligere, ved at undlade at købe visse produkter eller vælge billigere alternativer 1. Den generelle økonomiske krise samt den faldene købelyst hos forbrugerne, gør at mange virksomheder har været nød til at lukke, mens mange andre kæmper med en dårlig økonomi. Dette har medført store svingninger på aktiemarkedet. Dette har gjort, at mange har tabt store beløb på deres investeringer de sidste par år. Men svingningerne på aktiemarkederne kan også betyde, at nogle aktier er faldet så meget, at de bliver attraktive købs emner. Men hvordan spotter man de gode investeringer fra de dårlige? Investeringsbanker og værdiansættelses afdelinger benytter sig af forskellige værdiansættelses modeller 2, til at fastsætte prisen på en bestemt virksomhed, for at kunne vurderer om det er en uattraktiv eller en attraktiv investering. Det er de færreste privat person, der vil lave en værdiansættelse, men mange læser investeringsråd fra banker eller lignende, som bygger på en værdiansættelse, inden de placer deres penge. I dette projekt vil der blive lavet en værdiansættelse af B&O, med det formål kunne rådgive privatpersoner i, om B&O er en attraktivt investering eller ej? 1 Danskernes spareiver fastholder krisen Af Ugebladet A4 2 Prisfastsættelsen på aktiemarkedet af PWC Side 6 af 64

7 2. Problemformulering Siden finanskrisens start er mange aktier faldet voldsomt, men markederne er begyndt og rette sig igen, og i dag er det danske C20 indeks på samme niveau som før finanskrisen. Men B&Os aktien er ikke steget igen, siden dens voldsomme fald i starten affinanskrisens. Hvad skyldes dette, er B&O en dårlig investering, eller er den blevet overset af markedet? Samtidigt har B&O også ansat en ny direktør, som har lanceret en ny ambitiøs strategiplan for B&Os fremtid. Derfor vil hovedspørgsmålet i denne opgave være: Er B&O aktien en profitabel investering? Figur 1. Udviklingen i C20 og B&O-aktien C20 B&0 Kilde: Egen tilvirkning og nasdaqomxnordic.com For at kunne besvare dette spørgsmål, vil der blive lavet en strategisk analyse samt en regnskabsanalyse af B&O, for at få en forståelse for deres strategiske og økonomiske situation. De vigtigste elementer fra den strategiske analyse vil blive opsamlet kort i en SWOT analyse. Herefter vil det der blive lavet et budget for B&Os, på baggrund i den tilegnede viden fra den strategiske og regnskabsanalysen, hvilket til sidst munder ud i selve værdiansættelsen af B&O, hvorved det er muligt at vurderer, om B&O er en attraktivt investering. Side 7 af 64

8 3. Metode 3.1. Empirisk analytisk Empirisk analytisk er kendetegnet ved, at man ved hjælp af iagttagelser eller undersøgelser, foretaget ud fra et passivt synspunkt, forsøger at opstille og teste en teori 3. Denne teori kan så af- eller bekræftes, ud fra den empiri man har indsamlet ved ens iagttagelser eller undersøgelse. Derfor er det vigtigt at det man ønsker at undersøge måleligt, da det derved er muligt at teste teorien. Ved den empirisk analytiske tankegang, kan man både arbejde induktivt og deduktivt. Det er meget vigtigt at man forholder sig objektivt, ellers opnår man ikke gyldig viden ifølge den empiriske analytiske tankegang Fortolkningsvidenskab Den empirisk analytiske metode antager at den samme videnskabsteori til at forklare naturvidenskaberne og menneskerne. Den fortolkningsvidenskabelige opfattelse er anderledes, her mener man der er forskel på de gældende metoderegler alt efter om man studere mennesker, eller man studere et naturvidenskabeligt problem 4. Efter den fortolkningsvidenskabelige opfattelse skal man forstå folks handlinger ud fra en fortolkning af deres motiver, hensigter, sociale normer, følelser. Andre menneskers handling skal forstås ligesom vores egne handlinger, at folk som hovedregel handler efter deres vilje og bevidsthed. Et naturvidenskabeligt problem vil efter den fortolkningsvidenskabelige metode forsøges forklaret ud fra årsagssammenhænge. Modsat empirisk analytisk kan man i visse tilfælde godt forholde sig subjektivt til en problemstilling, og stadig opnå gyldig viden Kritisk teori Kritisk teori er meget dynamisk. Der findes ikke en bestemt metode til, hvordan man skal lave en rapport ud fra et kritisk teoretisk synspunkt. Den kan indeholde elementer både fra den empiriske analytiske og fortolkningsvidenskabelig videnskabsteori. 3 Introduktion videnskabsteori og metodelære, af Heine Andersen s Introduktion videnskabsteori og metodelære, af Heine Andersen s. 154 Side 8 af 64

9 Den kritiske teori mener, at man skal forholde sig kritisk overfor de samfundsforhold, man undersøger, i modsætning til empiriske analytisk og fortolknings videnskab, som mener man skal være værdineutrale for at kunne opnå objektiv og gyldig viden. I den kritiske videnskabsteori kan der både arbejdes deduktivt og induktivt. Ved deduktivt princip arbejdes der ud fra en teoriramme og viden, og ved det induktivt princip observeres og tilegnes ny viden. Den kritiske teori mener, at en analyse af samfundsforhold skal tage udgangspunkt i enkeltheder, men hele tiden reflektere tilbage til helheden Valg af metode Til dette projekt er den valgte metode empirisk analytisk. Den empiriske analytiske metode passer godt sammen med problemstillingen i dette projekt. Ved den empiriske analytiske metode undersøger man noget bestemt under bestemte betingelser, og dette i sidste ende stilles op imod noget andet, for at kunne gøre konklusion målbar. I dette projekt vil værdien af B&O, blive undersøgt ud fra en bestemt værdiansættelses metode. Efter B&Os værdi er fastsat vil den blive stilles op imod kursen på B&Os aktie, for at kunne måle op B&O er en attraktiv investering. I dette projekt vil der arbejdes deduktivt, der vil arbejdes ud fra metode til at værdiansætte B&O, og denne empiri der opnås i gennem denne proces, bruges til at verificeres eller falsificeres at en investering i B&O vil være lønsom Forklaringstype Til dette projekt vil forklaringstypen kausalforklaring, som også er kendt som årsagsforklaring anvendes. Kausalforklaring hænger ofte sammen med den empirisk analytiske metode. Kausalforklaring forklarer et fænomen ved at henvise til et andet fænomen 6. På sammen måde vil B&Os aktiekurs blive beregnet, på baggrund af en række fænomener, og derved vil det være muligt at svare på problemstillingen. 5 Introduktion videnskabsteori og metodelære, af Heine Andersen s Introduktion videnskabsteori og metodelære, af Heine Andersen s. 206 Side 9 af 64

10 4. Baggrund for valgte modeller 4.1. Porters Five Forces Porters five forces er valgt til dette projekt, fordi den giver et godt overblik over hvilken konkurrence situation B&O befinder sig i. I dette projekt giver Porters five forces blandt andet et overblik, hvordan markedet for forbruger elektronik udvikler sig, og hvis det f.eks. er en stor stigning i efterspørgslen efter forbruger elektronik produkter, vil det tale for at budgetter en større vækst i B&Os omsætning og vice versa. En estimering af styrke forholdet mellem B&O og deres leverandører og kunder, giver en viden om hvor svært det er for B&O, at opret holde eller forbedre priserne på de produkter de køber og sælger, og derved til dels deres overskudsgrad. Derved giver Portes five forces viden, til at lave en mere korrekt budgettering, og derved en mere nøjagtig værdiansættelse af B&O PEST PEST-modellen bruges til at analysere B&Os omverden. I PEST-modellen analyserer man de makroøkonomiske forhold der påvirker B&O. Disse analyser af de makroøkonomiske forhold er vigtige, for at kunne lave en relevant diskussion omkring hvilken beta-værdi er den rigtige for B&O. Men den giver også en overblik over hvilke eksterne faktorer der på påvirker værdien af B&O, f.eks. vil forventningerne til den fremtidige konjunktur blive diskuteret i PEST-analysen. Den øjeblikkelig konjunktur har betydning for forbrugernes købelyst, derfor vil en analyse af konjunkturen, også kunne bruges til at lave en bedre budgettering Valg af værdiansættelsesmetode Overordnede findes der to forskellige typer værdiansættelsesmetoder de relative modeller og absolutte modeller 7. De relative modeller tager udgangspunkt i et vist aktivs værdi, og sammenligner dette med et andet aktiv eller et gennemsnit af en gruppe aktiver. Ud fra det princip at to ens aktiver skal handles til samme pris 8. Man kunne f.eks. tage udgangspunk i price-earning(p/e), der er aktiekursen divideret med overskud per aktie. Hvis P/E for virksomhed 1 er højere end P/E for en gruppe af sammenlignelige virksomheder, er virksomhed 1 overvurderet, og man bør derfor sælge sine aktier eller gå short. 7 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Ibid. s. 30 Side 10 af 64

11 De absolutte modeller bygger på en budgettering af den fremtidige pengestrøm som her efter bliver tilbagediskonteret til nutidsværdi 9. Der findes mange forskellige modeller inde for de absolutte modeller, to af de meste kendte er dividendemodel og den diskonterede cash flow-model (DCF). Dividendemodellen bygger på den ide, at værdien af hvilken som helst aktie kan udtrykkes ved hvad ejeren for udbetalt i dividende samt et fremtidigt salg af værdipapiret. De udbetalte dividender og den fremtidige salgsværdi skal herefter tilbagediskonteres og derved er nutidsværdien lig med værdien for aktien. DCF-modellen er kort fortalt værdiansættelses metoder hvor alle fremtidige pengestrømme, for f.eks. virksomhed, estimere og tilbagediskonteres til nutidsværdi. Denne nutidsværdi er derved lig med værdien af virksomheden, mens hvis man fratrækker de finansielle forpligtelser fås værdien af egenkapitalen. De relative modeller vil ikke blive benyttet i dette projekt, for her skal der gerne kunne findes en eller flere virksomheder fra samme branche, forventede vækst og risiko. Det er svært at finde virksomheder der minder nok om B&O, til at f.eks. en P/E sammenligning er relevant. Fra de absolutte modeller vil DCF-modellen blive benyttet i dette projekt. DCF-modellen er valgt af flere grunde. For det første så fokusere den på virksomheden, frem for aktiemarked og andre virksomheder, som der gøres i de relative modeller 10. For det andet er DCF-modellen mere gennemsigtig om hvordan de enkelte delelementer og vurderinger påvirker selve værdien af virksomheden. Dette gør det også nemmere at lave følsomhedsanalyser, og derved muligt at få et realistisk billede af hvordan forskellige scenarie vil påvirkevirksomheden 11. Samt at en cash flow-model generelt betages som værende andre værdiansættelses metoder overlegne af finanshuse og virksomhedsmæglere Afgrænsning I den strategiske analyse er det ikke alle forhold der er blevet diskuteret og analyseret, men kun de forhold der anses for at være de vigtigste og mest relevante. F.eks. er den politiske situation ikke analyseret på samtlige markeder B&O befinder sig på i PEST-analysen. 9 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Corporate Finance af Per Vestergaard Andersen s Ibid. s Ibid. s. 19 og Prisfastsættelse på aktiemarked 2010 af PWC Side 11 af 64

12 Det er valgt ikke at lave en analyse likviditetsanalyse. Pengestrømmen kunne være interessant at analysere, da den viser om der er likviditet til rådighed for den fremtidige drift og de planlagte investeringer. Men pengestrømmen ikke har nogen betydning for den valgte værdiansættelsesmodel, samt at der er en begrænsning på projektets længde, er en likviditetsanalyse fravalgt. Derfor består regnskabsanalysen udelukkende af en analyse af rentabiliteten. Side 12 af 64

13 6. Virksomhedspræsentation 6.1. B&Os historie B&O blev grundlagt i 1925 af to unge ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen, de havde begge en stor interesse for lyd 13. De gik sammen om at udviklede og producerede radioteknologien, som på daværende tidspunkt var tidens nye fænomen. Derfra udviklede B&O sig støt med større omsætning og flere produkter. Sidst i 60 erne og i starten af 70 erne havde B&O en større krise. Dels blev de presset af billigere produkter fra de asiatiske land, samt de havde også selv problemer med kvaliteten på deres egne produkter 14. B&O indså at de ikke kunne konkurrer på prisen overfor de asiatiske producenter. Dette medførte en ændring i strategien, hvorved B&O satsede benhårdt på design og kvalitet frem for prisen. I 1977 blev B&O børsnoteret. I 90 erne introducerede B&O en ny distributionsstrategi, hvor deres produkter ikke længere skulle forhandles af almindelige radio/tv forhandlere, men kun i butikker der udelukkende sælger B&Os produkter. Senere blev det muligt for andre radio/tv forhandlere at forhandle B&Os produkter, hvis en del af deres forretning blev dedikeret til udelukkende B&O produkter, en såkaldt shop-in-shop. B&O blev hårdt ramt af den globale økonomiske afmatning som fulgte med finanskrisen. B&O har forsøgt at vende udviklingen i med ny strategi kaldet Pole position og senere Leaner, faster, stronger, uden at de dog er vendt tilbage til fordomsstyrke Markeder og forretningsområde B&O deler deres forretningsområde op i to forskellige områder business-to-consumer(b2c) og Business-tobusiness(B2B). B2C forretningsområdet bliver igen delt op i to områder AV og B&O PLAY. AV området tæller B&Os traditionelle produkter indenfor lyd og video. AV området står for cirka 2/3 af B&Os samlede omsætning. B&O PLAY er B&Os nye satsning, som tilbyder lidt billigere produkter, der stadigt bygger på B&Os kernekompetencer indenfor lyd og design. B&O PLAY står for lidt over 10 % af B&Os samlede omsætning 15. B2B er også delt op i to områder Automovtive og ICEpower. Automovtive levere lydudstyr til en række dyrere bilmodeller, Automovtive havde i regnskabsåret 11/12 en omsætning på 559 mio. kr. hvilket svare til ca. 19 % af B&Os samlede omsætning. ICEpower producere delkomponenter indenfor lyd, der til dels brugers i B&Os 13 B&Os årsrapport 11/12 s Bang og Olufesen af Jacob Jensen m.fl. s B&Os årsrapport 11/12 s. 19 Side 13 af 64

14 egne produkter, samt videre sælges til andre producenter. ICEpower udgjorde cirka 4 % af B&Os samlede omsætning i 11/ B&O er i dag en international virksomhed som sælger sine produkter i over 70 forskellige lande. 72 % af B&Os produkter bliver afsat på det europæiske marked, hvor Tyskland er den største aftager herefter følger Danmark, Storbritannien og Schweiz. Herefter følger BRIK-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, der står for 11 % af B&Os samlede omsætning. Mens 6 % af B&Os samlede omsætning bliver afsat på det Nordamerikanske marked. Mens de resterende 11 % af omsætningen bliver afsat i de øvrige verdensdele B&Os strategi B&O lancerede i 2011 en ny strategi kaldet Leaner, Faster, Stronger som afløser til den daværende strategi Pole position. Leaner, Faster, Stronger har målsætning at udnytte B&Os potentiale fuldt ud, hvilket vil sige en omsætning på mellem 8-10 mia. og en EBIT-margin på over 12 %, til sammenligning havde B&O en omsætning på 3 mia. i regnskabsåret 11/12 og en EBIT-margin på 4,1 % 18. B&O har opstillet 6 områder der skal forbedres for at kunne opnå omsætningen 19 : Øget fokus på lyd og akustik og yderligere styrkelse af forretningsområdet Automotive. Lancering af ny produktkategori og udvidelse af distributionen gennem komplementære salgskanaler. Optimere distributionen Vokse på BRIK-markeder R&D transition udnyttelse af partnere inden for audio-video udvikling og indkøb Hurtigere og enklere eksekvering En meget offensiv strategi hvor B&O ønsker at opret holde deres høje kvalitet, og at deres omsætning skal øges ved hjælp af nye produktkategorier og udvidelse af distributionen, som eksempel B&O PLAY der er en helt ny produktkategori, som bl.a. også distribueres gennem Appel forretninger i Europa og USA, hvilket B&Os produkter ikke tidligere har gjort. B&O saster også på at vokse på BRIK-markederne, i dag er 11 % af deres samlede omsætning her, med B&Os chef Tue Mantoni, udtaler at hvis % af B&Os samlede salg i den 16 B&Os årsrapport 11/12 s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Side 14 af 64

15 nærmeste fremtid lå i alene Kina havde man gjort det godt, men udelukker heller ikke at det kunne være højere 20. Samtidigt satser man også på en mere effektiv organisation. 7. PEST 7.1. Politiske faktorer Som virksomhed har de politiske forhold stor betydning for hvordan man skal og kan drive virksomhed. Derfor er det vigtigt at B&O som virksomhed, forholder sig til den politiske virkelighed, og hvordan nye politiske forslag vil kunne påvirke B&O konkurrencesituation eller økonomisk. B&O har flere gange modtaget støtte til forskning af både EU og den danske stat. Blandt andet i 2011 hvor B&O startede et samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Aarhus, om udviklingen af en ny teknologi platform til deres video- og audioprodukter. Dette projekt er støttet med 10 mio. kr. fra EU 21. Dette gør at B&O sparer på deres egne udviklingsomkostninger, og får gratis arbejdskraft fra studerende fra Ingeniørhøjskolen, samt mulighed for at spotte talenter, der kunne være interessante at ansætte i fremtiden. Politiske faktorer kan også sætte begrænsninger for B&Os produkter. F.eks. vedtog EU ved lov at alle i 2010, at alle mindre elektronik produkter samt forbrugere elektronik, ikke måtte bruge mere end 1 watt i standby. Flere af B&Os produkter havde svært ved at leve op til de skærpede krav, derfor blev B&O nød til at bruge tid og penge på at leve op til de nye krav fra EU 22. I fremtiden kan der komme lignende krav fra f.eks. den danske stat eller EU, som B&O bliver nød til at tage hensyn til. B&O har en strategi, hvor de meget gerne vil vokse voldsomt på blandt andet det kinesiske marked. Det kinesiske politiske system er meget anderledes end det man kender til fra Danmark og resten af Europa. Flere danske virksomheder oplever at de kinesiske myndigheder stille urimelige eller ligegyldige krav til de danske producenter, eller der stilles krav om dyre gaver til kinesiske kontrollanter, som efter danske forhold ville blive betragtet som bestikkelse. Kina-konsulent i Dansk Industri Nis Høyrup Christensen kalder denne form bureaukrati og urimelige krav til danske virksomheder for en stigende tendens 23. Så B&O skal være forberedte på, at kunne møde forskellige former for modgang fra de kinesiske myndigheder. Men B&O har den fordel i forhold til mange andre små og mellem store danske virksomheder, at de har indgået et samarbejde med 20 Børsen.dk, B&O-chef: Vi har været for ringe i Kina(http://tinyurl.com/cdto9tf) 19/ Ingeniørhøjskolen, Ingeniørhøjskolen og B&O indgår samarbejde(http://tinyurl.com/bo9qsgh) 6/ Ingeniøren, Myndighederne efter B&O pga. standby-krav(http://tinyurl.com/cv8h9d9) 19/ Dr.dk, DI: Kina driller flere danske virksomheder (http://tinyurl.com/c2eu3br) 21/11-12 Side 15 af 64

16 kinesiske Sparkle Roll og investeringsfonden A Capital, som allerede har forholdsvis store forretninger på det kinesiske marked 24, og har derved en større forhandlingsstyrke end B&O ville have alene. Skatter og afgifter til den danske stat har også stor betydning for B&Os økonomi. Selskabsskatten i Danmark har generelt været faldende. Flere danske borgerlige partier udtrykker ønske om, at selskabsskatten skal falde yderligere for at få gang i økonomien, hvis dette sker, vil det betyde bedre økonomi og konkurrenceevne for B&O 25. Politiske ændringer der påvirker folks rådighedsbeløb, vil også kunne påvirke B&O omsætning. Hvis forbrugerne generelt får større rådighedsbeløb, vil en større gruppe af befolkningen have råd til at købe B&Os produkter. Så de forskellige landes økonomiske politik har betydning for B&Os omsætning Økonomiske faktorer Ved en konjunktur nedgang er en af de mest udsatte brancher producenter af luksusvare. Derfor bliver B&Os omsætning også stærkt påvirket af, hvordan konjunkturen udvikler sig på deres salgsmarkeder. Figur 2. Konjunktur forventninger i procent China Denmark Germany India Russia United Kingdom United States -10 Kilde: Egne tilvirkning og IMF Ovenfor ses en graf over udvalgte landes vækst i brutto national produkt fastpriser (BNP) faste priser. B&Os største markeder er Tyskland, Danmark og Storbritannien. International Monerary Fund (IMF) vurderer, at Danmark og Tyskland i de kommende år vil få en forholdsvis lav vækst på mellem 1-2 % af BNP. Mens det 24 Business.dk, B&O I selskab med den vildeste luksus (http://tinyurl.com/cl6ychu) 19/ Business.dk, Professor: lavere selskabsskat betaler sig selv (http://tinyurl.com/3rcsn8h) 25/4-11 Side 16 af 64

17 vurderes, at Storbritanniens BNP vil have en årlig vækst på mellem 2-3 % frem til Langt den største del af B&Os omsætning ligger i Europa. Med de lave vækstrater i den nærmeste fremtid, er det svært at øge væksten på deres nuværende hovedmarked med deres traditionelle produkter. Men B&Os nye mærke B&O PLAY, kan gå ind og stjæle markedsandele på marked for knap så dyre elektronikprodukter som B&Os traditionelle produkter. B&O vil gerne vækste på BRIK-markederne samt Amerika 26, og disse lande vurder IMF til at have en større vækst i BNP end den generelle vækst i Europa. USA og Rusland vurderes til at have en fremtidig vækst årlig vækst på 3-4 %, mens Indien og Kina forventes at have en årlig vækst i BNP på 7-9 %. Med den store vækst i BNP på disse markeder, giver det gode muligheder for øget salg. Men det kræver stadigt at B&O overbeviser kunderne om at de skal vælge deres produkter frem for konkurrenternes. 91 % af B&Os omsætning foregår i udenlandske valutaer. Valutarisikoen bliver dog mindre af at B&O forsøger at tilpasse deres køb valutaer med salgsvalutaerne, samt de også benytter sig af terminsforretninger til at afdække valutarisikoen. Derfor anses B&Os valutarisiko for at være ubetydelig Sociale og kulturelle forhold Den økonomiske krise der har ramt store dele af verden, har ændret folks forbrugsvaner. Der ses en generel tildens til at folk sparer mere op i krise tider 28. Dette kan være af frygt for at miste sit job, eller på anden måde blive ramt økonomisk. Dette betyder at nogle forbrugere der tidligere købte B&O produkter, vælger at købe en billigere model eller produkt, selvom de har samme rådighedsbeløb. Sådanne ændringer i forbrugsvaner rammer B&Os omsætnings negativt. B&O sælger deres produkter i hele verden, dette gør, at deres produkter kommer ud til mange forskellige kulturer, som har forskellige behov. Derved kan der være nødvendigt at lave små ændringer af ens produkter for at kunne tilpasse sig den nye kultur, og derved øge tilfredsheden blandt brugerne. B&O har f.eks. set det nødvendigt at lave en anderledes fjernbetjening til det kinesiske marked, for at den kunne passe bedre til deres behov Teknologiske faktorer Der har været stor teknologisk udviklingen inde video/audio i det sidste årti. Den almindelige forbruger er gået over til fladskærm. Siden fladskærmen blev introduceret har, teknologien også udviklet sig hastigt, der er 26 B&Os årsrapport 11/12 s Ibid. s Business.dk, Danskerne sparer mere op (http://tinyurl.com/cspakme) 23/ Business.dk, B&O laver speciel fjernbetjening til kinesere(http://tinyurl.com/cnudwon) 30/11-12 Side 17 af 64

18 plasma, LED, LCD og 3D-skærme, og det sidste nye er OLED skærme, hvor kontrasten er meget bedre, og gøre det muligt, at fremstille endnu tyndere skærme, end med de tidligere teknologier 30. Flere forbrugere ser også gerne at deres fjernsyn kan benyttes til at streame direkte fra f.eks. Netflix og bruge andre apps. Den konstante teknologiske udvikling gør, at B&O skal bruge mange ressourcer for at kunne følge med, og det kan være svært når man er oppe imod langt større udviklingsafdelinger og budgetter fra f.eks. Sony. Den teknologiske udvikling har også gjort, at langt flere handler over nettet end tidligere. B&O har haft den holdning, at deres produkter ikke skulle sælges over nettet, men kun i deres egne butikker eller shops-in-shops. Der er blevet lempet lidt på dette inde for de seneste år. Det er blevet muligt at købe B&O PLAY produkterne i B&Os egen online butik, og gennem andre forhandlere og i deres online butikker f.eks. Appel store. Men det er stadigt ikke muligt, at købe B&Os mere traditionelle produkter online eller i andre butikker end B&Os egne. Man kan diskutere, om det ikke ville give B&O en øget omsætning, hvis de gjorde det muligt at købe deres produkter online, men til gengæld er det med til at gøre B&Os produkter mere eksklusive. 8. Porters Five Forces 8.1. Truslen fra nye konkurrenter Truslen fra nye konkurrenter kan både komme fra nye virksomheder, eller virksomheder der allerede producere audio/video produkter, der pga. en strategisk ændring begynder at udbyde produkter, som er rettet mod samme målgruppe som B&O. Hvor stor truslen er fra nye konkurrenter afgøres af, hvor store indtrængningsbarrierer der er til dette marked. For at kunne trænge ind på audio/video marked som ny virksomhed skal man kunne tilbyde noget, som de nuværende produkter ikke kan. Det kunne f.eks. være ny teknologi eller lavere priser. For at kunne udvikle en ny teknologi kræver det store investeringer, det anses ikke som sandsynligt at en ny opstartede virksomhed, vil kunne konkurrere med de store etablerede audio/video virksomheder på ressourcer til at udvikling og forskning i ny teknologi. For at kunne konkurrere på prisen, vil det kræve bedre udnyttelse af ressourcer end de nuværende producenter, hvilket ej heller findes sandsynligt, pga. de store stordrifts fordele der er i branchen. Derfor anses truslen fra helt nye konkurrenter til at være lav, på grund af de store indtrængningsbarrierer til markedet. 30 TV2, Nu kommer den nye genration af fjernsyn (http://tinyurl.com/cb2uyzp) 01/09-12 Side 18 af 64

19 Til gengæld anses truslen fra virksomheder, der allerede producerer en form for elektronik som værende større. Det har f.eks. har det været beskrevet i Wall Street Journal, at Appel vil lancere deres eget TV 31. Apple der har haft stor succes med deres ipods, Mac computere, iphones og ipads op igennem 00 erne, og at udvikle deres eget TV kunne ses som en del af en naturlig udvikling. Om Appel kommer med et TV er stadigt på rygte basis, hvis de gør, vil de prismæssigt nok være en større konkurrent til B&O PLAY, end til de traditionelle B&O produkter. Modsætningsvis er Appel ligesom B&O meget kendt for deres design, og kunne derved blive en stor konkurrent for B&O. Truslen fra producent af andet elektronik anses som værende moderat. Samlet set ses truslen fra helt nye konkurrenter som værende meget lille. Mens truslen fra eksisterende producenter anses som værende større, da disse producenter allerede har en vis form for know how, kapital, produktions anlæg, samt en mulig positionering i forbrugerens bevidsthed Købernes forhandling styrke Køberne af B&Os produkter kan deles op i mellemhandlere og slutbrugere. Mellemhandlerne kan igen deles mellem B&Os eget distributions netværk af B1 butikker og shop-in-shops, derudover har B&O en række distributionsaftaler med forskellige virksomheder, endvidere sælger B&O også deres produkter til flere større bil fabrikanter. De enkelte mellemforhandleres forhandlingsstyrke vil blive analyseret nedenfor. B1 butikkerne består af en lang række franchistagerer, der får retten til at sælge B&Os produkter. Den enkelte franchistager har ofte en enkelte eller meget få butikker. Dette betyder, at den enkelte franchistager står for en meget lille del af B&Os samlede omsætning. Derfor anses den enkelte fanchistagerne ikke til have den store forhandlingsstyrke over for B&O. B&O har forskellige aftaler med forskellige forhandlere omkring shop-in-shops. F.eks. har B&O lavet en aftale med Shreyans om, at de skal forhandle, deres produkter i Indien 32. Shreyans har blandt andet stået for etableringen af salget af Ferrari og Porsche i Indien. Shreyans må i på grund af deres store erfaring samt viden om det indiske marked, anses som havende en stor handlingsstyrke. 31 Politikken, Appel fjernsyn på vej(http://tinyurl.com/dyt2kkj) 21/ B&Os årsrapport 11/12 s. 15 Side 19 af 64

20 B&O sælger lyd udstyr til Audi, Aston Martin, Mercedes-AMG og BMW for ca. kr. 450 millioner 33. B&O chef Tue Mantoni udtaler selv, at det er hårde forhandlinger med bilbranchen, og derfor svært at opretholde en god indtjening 34. Derfor vurderes det at, bilbranchen har et stærkt forhandlingsgrundlag over for B&O. B&Os produkter ligger i den dyre ende af prisskalaen, og kan betragtes som et luksusprodukt. De slutbrugere der vælger at købe B&Os produkter, må antages at vægte ting som design, mærke og kvalitet over prisen. Slutbrugeren har dog mange producenter og produkter at vælge imellem, hvilket giver dem en hvis styrke over for forhandlerne. Samlet set vurderes slutbrugernes forhandlingsstyrke som lav til middel Leverandørens forhandlingsstyrke B&O producerer en stor af deres komponenter selv, men er også afhæng i af mange forskellige virksomheder i Europa og Asien som leverer produktionsvarer og udviklingsydelser 35. B&O må betragtes som en mindre elektronik producent i forhold til de store producenter i Asien og Amerika. Også B&Os høje kvalitetskrav til deres egene produkter, betyder at de kun kan købe komponenter fra leverandører der lever op til B&Os kvalitetskrav. Samtidigt har B&O en målsætning om at finde en samarbejdspartner til deres indkøb 36. Sydbank anser også B&O som værende nød til at agere som pristagere over for deres leverandører 37. Ud fra ovenstående er B&Os forhandlingsstyrke vurderet til at være lav over for leverandørerne Konkurrencen fra substituerende produkter B&Os produkter dækker i høj grad et behov for underholdning, som det er at se en god film/serie, eller høre musik i høj kvalitet. Dette vil kunne blive substituerede med forskellige produkter. Et substituerende produkt kunne være PC en, da denne både kan afspille musik og film, samt bruges til at se tv på. PC en kan dog ikke kunne afspille musik og video i samme kvalitet som B&Os produkter, og kan derved ikke giver den samme underholdningsværdi. Man kan også investere i en projektor og et lærred, og bygge en hjemmebiograf, i stedet for at købe et TV. 33 Ibid. s Ritzau, B&O/CEO: Tror på Automotive-salg trods nærigere bilkunder (http://tinyurl.com/c7ukrv4) 35 B&Os årsrapport 11/12 s B&Os årsrapport 11/12 s Aktie nyt, Sydbank, Bang & Olufsen, Nr. 6 /2012 s.2 Side 20 af 64

21 Man ser også flere producenter sælge hvad der mere minder om en stor tablet end et fjernsyn. Hvor det er muligt at downloade apps, hvor man derved kan spille spil, tjekket vejret og meget mere direkte på ens tv. Man kan så diskutere om det mere er en udvikling af TV et end det er et substituerende produkt. B&O lever også meget af deres brand og deres design, og derved den også af den værdi og status det giver for kunden at have produkterne stående. Denne ekstra værdi og status kunne blive substituerede med at købe lækre designer møbler eller et maleri. Samlet set er der ikke mange produkter der kan substituere audio/video udstyr. Den største substituerende trussel for B&O vurderes til at være at forbrugeren, vælger at investere i et andet luksusprodukt end B&O til at tilfredsstille deres behov for anerkendelse og status Rivaliseringen i branchen Audio/video branchen er præget af store globale virksomheder. Der er dog ikke mange direkte konkurrenter til B&Os luksus produkter, mens B&Os B&O PLAY produkter ligger i en priskategori, hvor mange af de store internationale virksomheder har direkte konkurrerende produkter. Selve markedet for forbruger elektronik har også været ramt af den økonomiske krise. Figur 3. Markedsstørrelse for forbrugerelektronik i millioner i dollars , , , , , ,0 Asien Vest Europa Nord Amerika Syd Amerika Afrika Øst Europa Australien 0, Kilde: Egen tilvirkning og Euromonitor.com Side 21 af 64

22 Grafen viser at væksten i marked for forbruger elektronik, har været næsten stillestående på alle kontinenter lige på nær Asien. Dette betyder at hvis de forskellige elektronikproducenter ønsker sig en større omsætning, bliver de nød til at stjæle markedsandele fra hinanden. Dette er med til at gøre den samlede konkurrence mere intens. B&O differencer sig fra de øvrige elektronikproducenter ved at lægge ekstra vægt på deres design samt brand. Derfor kommer B&O også i konkurrence med andre luksusprodukter, der kan opflyde behovet for at have design lækre produkter til at stå i hjemmet. Samlet set vurderes rivaliseringen til at være høj på markedet, pga. de store aktører der er på markedet, samt at markedets samlede omsætning kun har været meget svagt stigende, med undtagelse af Asien. Derfor vurderes rivaliseringen på audio/video markedet til at være høj. 9. SWOT Styrker: - Stærke samarbejdspartnere på det indiske og kinesiske marked. - Band er kendt som kvalitet. - Godt forhold til bilbranchen. - God lyd. - Ambitiøs strategiplan for den nærmeste fremtid. Svagheder: - Svag forhandlingsstyrke over for deres leverandører. - Store investeringsomkostninger og produktionsomkostninger. - Produktkategorierne henvender sig til en lille målgruppe. Muligheder: - Høj vækst på nye salgsmarkeder - Øget frekvens på udskiftningen af forbrugerelektronik, grundet den hurtige teknologiske udvikling. - Støtte til forskning fra den danske stat og EU. Trusler: - Etablerede elektronik virksomheder udvider deres produktportefølje, så de henvender sig direkte til B&Os målgruppe (f.eks. Appel begynder at udbyde fjernsyn). - Svag vækst i markedet for forbruger elektronik - Lav vækst i Europa B&Os hovedmarked. Meget konjunktur følsomme. - Stærk konkurrence på markedet for forbruger elektronik. Side 22 af 64

23 10. Reformering af årsregnskaberne Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelsen er det første man analysere ved en værdiansættelse. Dette gøres fordi analysen giver et overblik transaktioner og posteringer, der vedrører egenkapitalen i virksomheden 38. Men før analysen af egenkapitalopgørelsen kan først gennemføres, skal alle indtægter, omkostninger, gevinster og tab der ikke indgår i resultatopgørelsen, disse er også kaldet dirty surplus-poster, justeres. Man kan se de forskellige dirty surplus-poster under totalindkomsten, i B&O årsregnskab, f.eks. valutakursregulering 39. Derved kommer den reformerede egenkapitalopgørelsen til at opfylde betingelserne for en clean surplus opgørelse 40. Dette betyder også at al værdiskabelse indgår i resultatopgørelsen. Den reformerede egenkapital vedrører ikke hele koncernens egenkapital, men kun for moderselskabet. Derfor medtages minoritets interesser ikke i den reformerede egenkapital. I B&O årsregnskab indeholder egenkapitalopgørelsen også medarbejder aktier og tildelte aktieoptioner. B&O skal ifølge IFRS 2 måle dagsværdien af tildelte aktieoptioner, og inddrage dem i resultatopgørelsen, og modpostere dette beløb direkte i egenkapitalen 41. Medarbejder aktier og tildelte aktieoptioner kan anses for at være en form for løn, og derved en udgift, men da de er modposteret i egenkapitalen, har denne udgift forøget egenkapitalen. Dette er der korrigeret for i den reformerede egenkapital Balancen For at kunne værdiansætte en virksomhed er det vigtigt at kendskab til og forståelse for virksomheden, og en forståelse for virksomhedens driftsaktiver, og derved hvordan virksomheden tjener sit overskud 42. For at få en bedre forståelse for virksomheden og dens driftsaktiver, bliver balancen opdelt i driftsaktiver og finansielle aktiver samt driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Likvide beholdninger er delt op imellem finansielle forpligtelser og kernedriftsaktiver i den reformerede balance. Under kernedrifts aktiver kommer en del af den likvide beholdning til at stå som driftslikviditet. Denne driftslikviditet bruges som en buffer til at betale de regninger der løbende kommer. Det oplyses ikke hvor 38 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s B&O Årsregnskab 2011/12 s Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Ibid s Ibid s. 177 Side 23 af 64

24 meget af B&O likvide beholdninger, derfor er der afsat 0,5 % af nettoomsætningen som værende nødvendigt driftslikviditet. Det resterende beløb er sat som likvide beholdninger under finansielle forpligtelser 43. I den reformerede egenkapital er der også en post der hedder ikke kernedriftsaktiver, dette er ikke-finansielle aktiver, der ikke bruges til at skabe værdi fra salg til kunder. B&O har nogle få investeringsejendomme blandt deres aktiver, da disse ikke værdi fra salg til kunder, vurderes de som værende ikke kernedriftsaktiver. Den reformerede balance kan ses i bilag 2. Det ses ud fra den reformere balance at langt størstedelen af B&O aktiver er kernedriftsaktiver mens meget lidt er investeret i ikke kernedriftsaktiver Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen skal også reformeres for at gøre den klar til analysen. Den reformerede resultatopgørelse bliver opdelt i poster vedrørende drift og finansiering. Den reformerede resultatopgørelse er opgjort på totalindkomstbasis, hvorved man inkludere de dirty surplus-poster, der ikke er medtaget i den reformerede egenkapital 44. En virksomhed skal betale skat af både dens drifts- og finansielle aktiviteter. Men i det officielle regnskab indeholder kun et beløb for skatteomkostninger. Derfor er det ene beløb blevet allokeres ud på både drifts- og de finansielle aktiviteter i den reformerede resultatopgørelse. Der har ikke været fortaget ændringer i selskabsskatteprocenten igennem hele analyseperioden, derfor er der også benyttet den nuværende skatteprocent på 25 % igennem hele analysen 45. Den reformerede resultatopgørelse kan ses i bilag Rentabilitetsanalyse Rentabilitetsanalysen giver et overblik over B&O nuværende økonomiske situation, og den afdækker hvilket faktorer der driver og påvirker den nuværende rentabilitet og indtjeningsevne. Med en forståelse for B&O nuværende økonomiske situation, vil det give et bedre grundlag for at forstå i hvilket retning B&O økonomiske situation vil bevæge sig i fremtiden, og derved er rentabilitetsanalysen også vigtig i forhold til at opnå en retvisende værdiansættelse af B&O. 43 Ibid s Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Skat.dk (http://tinyurl.com/bmmyxbx) 25/11-12 Side 24 af 64

25 Rentabilitetsanalysen vil laves med udgangspunkt i DuPont-pyramiden. Dette er en model der systematisk analysere hvilket sammenhænge der er imellem de forskellige nøgletal, og hvordan den økonomiske situation for B&O har udviklet sig i analyse perioden. Nedenstående figur 4 viser DuPont-pyramiden. Analysen vil fortages oppe fra og ned, og det vil blive analyseret hvordan de enkelte nøgletal vil påvirke ROE. Figur 4. Dupont-pyramiden Kilde: Egne tilvirkning og Regnskab og værdiansættelse af Ole Sørensen ROE ROE, også bedre kendt som egenkapitalens forrentning, er den øverste sten i DuPont-pyramiden. ROE beskriver rentabiliteten af ejernes investering i analyse perioden. ROE beregnes som 46 : ROE = Totalindkomst til moderselskabets ejere/gennemsnitlig egenkapital Tabel 11.1: Udviklingen i egenkapitalforrentningen År 08/09 09/10 10/11 11/12 Return of equity (ROE) -26,56% -1,62% 2,27% 5,55% 46 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 254 Side 25 af 64

26 Kilde: Egen tilvirkning Som det kan ses i ovenstående tabel er egenkapitalforrentningen kraftigt forbedret i analysen perioden fra - 26,56 % i 08/09 til 5,55 % i 11/12. B&O har været meget hårdt ramt af finanskrisen, men at siden finanskrisens indtog, har man igen har fået nogenlunde styr på økonomien. B&O er som sagt forhandler af luksusprodukter, og det vil ofte være sådanne produkter forbrugere fravælger først i krisetider. Ændringen i egenkapitalens forrentning skyldes næsten udelukkende ændring i totalindkomsten, da egenkapitalen har været minimal i analyse perioden. Men en egenkapitals forrentning på 5,5 % er heller ikke i den høje ende. Til sammenligning kunne man 31/ købe en 30 årig realkredit obligation, med en effektivrente på 4,8 % 47, eller en dansk 30 årig statsobligation med en effektivrente på 1,6 % 48. Sammenligner man B&Os egenkapitals forrentning med realkredit aktien, er der et lille risikotillæg, man får ved den øgede risiko i forhold til de mere sikre obligationer. Sammenlignet med statsobligationen ligget B&O forrentning en del højere, om risikotillægget er højt nok, er op til den enkelte at vurdere. Men samlet set har ROE udviklet sig positivt i analyseperioden, selvom den nuværende forrentning ikke kan anses som værende super attraktivt for investorer ROIC ROIC udvikling har stor betydning for, hvordan ROE udvikler sig. ROE kan også beregnes ved denne formel: ROE = ROIC+(FGEAR (ROIC-r)) Ud fra ovenstående formel kan man også se at ændringer i ROIC, vil betyder ændringer i ROE. ROIC beregnes ved denne formel: ROIC = Driftsoverskud/gennemsnitlig drifts aktiver 49 ROIC beskriver, hvor meget man har tjent i forhold til, hvor meget der er investeret i virksomheden. Uden der er taget hensyn til, om den investerede kapital er fremmede kapital eller egenkapital. ROIC er også bedre kendt som afkastningsgraden. Derved er en højere ROIC lig med en bedre rentabilitet af den investerede kapital. Tabel 11.2: Udviklingen i afkastningsgraden 47 Nasdaq, 5% Nykredit (http://tinyurl.com/c9scdz7) 48 Nasdaq, 4,5% Danske stat (http://tinyurl.com/conedkp) 49 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 256 Side 26 af 64

27 År 08/09 09/10 10/11 11/12 Return of investment capital (ROIC) -22,58 % -1,14 % 3,07 % 5,24 % Kilde: Egen tilvirkning B&O afkastningsgrad har ligesom deres ROE, haft en positiv udvikling i analyseperiode. ROIC er steget fra - 22,58 % i 08/09 til 5,24 % i 11/12. Udviklingen har været jævn med forbedringer hvert år, men med et stort spring fra -22,58 % til -1,14 % i 08/09 til 09/10. Ændringen i ROIC skyldes ændringer i driftsoverskuddet, da ændringerne i de gennemsnitlige drifts aktiver har været meget små igennem analyse perioden. ROIC har også en direkte sammenhæng til overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, disse to nøgletal vil blive analyseret senere, og derved give en dybere forståelse for ændringerne i ROIC. Virksomheder der forhandler forbrugsgoder, havde i perioden , en gennemsnitlig ROIC på 8,1 % 50. Med en ROIC på 5,24 % i 11/12, ligger B&O et stykke under branche gennemsnittet. B&O gennemsnitlige ROIC i analyse perioden ligger på -3,85 %, og derved også langt under branche gennemsnittet. Hvis B&O kan forsætte den positive udvikling, vil de hurtigt komme op på en ROIC, der kan konkurrer med branche gennemsnittet. ROIC har i analyse perioden udviklet sig positivt, hvilket har påvirket egenkapitalens forrentning positivt. ROIC kan også beregnes som overskudsgraden gange med aktivernes omsætningshastighed. Disse to nøgle tal vil blive analyseret senere, og derved komme dybere ned i hvorfor ROIC har udviklede sig som den har FGEAR Nøgletallet FGEAR beskriver, hvor stor en del af driftsaktiverne der finansieret med de finansielle forpligtelser i forhold til egenkapitalen. Desto mere der er finansieret med finansielle forpligtelser, desto højere er FGEAR og omvendt. FGEAR beregnes som 51 : FGEAR = Netto finansielle forpligtelser/gennemsnit egenkapital Tabel 11.3: Udviklingen i FGEAR 50 Ibid s Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 256 Side 27 af 64

28 År 08/09 09/10 10/11 11/12 FGEAR 0,094 0,028 0,069 0,167 Kilde: Egen tilvirkning Som det kan ses ud fra ovenstående tabel er FGEAR steget fra 0,094 til 0,167 i analyse perioden. FGEAR falder fra 08/09 til 09/10, men stiger ellers i resten af perioden. Med en FGEAR på 0,167 i 11/12 betyder at 16,7 % af B&O drifts aktiver er finansieret med gæld. Ændringen FGEAR skyldes i høj grad ændring i de netto finansielle forpligtelser, da der kun sker meget små ændringer i egenkapitalen i analyseperioden SPREAD SPREAD beregnes som ROIC divideret med låneomkostninger i % (r ), og hvor r beregnes som netto finansielle omkostninger divideret med netto finansielle forpligtelser. SPREAD beskriver, om virksomheden tjener penge på deres gearing eller ej. Hvis SPREAD er positivt, tjener virksomheden penge på at låne til deres driftsaktiviteter, mens hvis SPREAD er negativt, bidrager det negativt til virksomhedens indtjening 52. Tabel 11.4: Udviklingen i SPREAD Kilde: Egen tilvirkning Ovenstående tabel viser af SPREAD generelt har udviklet sig positivt i analyse perioden, fra -38,30 % i 08/09 til - 0,97 % 11/12, dog udviklede SPREAD sig negativt i fra 09/10 til 10/11. Grundet til forbedringen i SPREAD skyldes at både ROIC og r samlet set har forbedret sig igennem analyse perioden. Mens r er den eneste grund til den negative udvikling i SPREAD imellem 09/10 og 10/11. r er meget 52 Ibid s Side 28 af 64

29 svingende igennem analyse perioden, dette skyldes flere forskellige faktorer. For eksempel falder r fra 14,46 % i 10/11 til 6,21 %. Dette skyldes blandt andet at B&O i slutningen af regnskabsåret 11/12, optager et kortfristet kreditinstitut lån på 150 mio. kr. til at øge arbejdskapitalen pga. flere nye lanceringer i slutningen af regnskabsåret 53. Dette lån har betydet, at de gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser er steget med ca. 80 % i forhold til 10/11. Men da lånet blev optaget ultimo regnskabsåret 11/12, har det påvirket de finansielle omkostninger forholdsvis lidt, og er derved en af grundene til at nøgletallet r falder i 11/12 i forhold til 10/11. SPREAD negativ igennem hele analyse perioden, hvilket betyder at ROIC burde være større end ROE i hele analyseperioden. Årsagen til dette kunne være reformeringen, hvor visse teoretiske sammenhænge ikke har fungeret i praksis Overskudsgraden Overskudsgraden beregnes som driftsoverskud divideret med de gennemsnitlige netto driftsaktiver. Overskudsgraden beskriver hvor meget en virksomhed har tjent i procent i forhold til hver omsatte krone 54. Tabel 11.5: Udviklingen i overskudsgraden År 08/09 09/10 10/11 11/12 Overskudsgrad -13,42% -0,66% 1,75% 3,29% Kilde: Egen tilvirkning Overskudsgraden er i analyseperioden steget fra -13,42 % til 3,29 %. Dette er en positiv udvikling for B&O overskudsgrad. I nedenstående tabel er der beregnet indekstal for omsætningen og de vigtigste omkostninger, for at kunne analysere hvorfor overskudsgraden har udviklede sig som den har gjort. Tabel 11.6: Indekstal over omsætning og omkostninger 53 B&O Årsregnskab 2011/2012 s. 14 og s Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 261 Side 29 af 64

30 Kilde: Egen tilvirkning B&O største omkostning er produktionsomkostninger, den udgør cirka 50 % af B&O samlede omkostninger. I analyse perioden er omsætningen steget med 7,8 %, mens produktionsomkostningerne kun er steget med 6,4 %, produktions omkostningerne følger nettoomkostningerne meget tæt i alle årene, men har dog en positiv effekt på overskudsgraden, da den ikke er steget helt så meget. Distributions- og markedstingomkostninger har udviklet sig meget positivt i analyse perioden, de er samlet set faldet med 29,6 %, mens omsætningen som sagt er steget med 7,8 %. Nogenlunde samme udvikling kan ses i udviklingsomkostningerne. Faldet i B&O udviklingsomkostninger samt distributions- og markedstingomkostninger skyldes at B&O introducerede en ny strategi i regnskabsåret 08/09, kaldet Pole position. I den nye strategi med førte nedskæringen og besparelser i blandt andet B&O ide fabrik, hvor ideerne til fremtidens produkter bliver udtænkt, her blev cirka halvdele af de 40 medarbejdere afskediget 55. På kort sigt har B&O sparet en masse udgifter ved besparelserne i udviklingsomkostninger samt distributions- og markedstingomkostninger, men om det kan også kommer til at koste på B&O fremtidige omsætning, pga. mindre markedsføring og færre nye eller mindre innovative produkter. Administrationsomkostningernes udvikling har været lidt op og ned i analyse perioden. Men samlet set er administrationsomkostningerne faldet fra indeks 100 til indeks 97,2 i analyseperioden. Samlet set har udviklingen i overskudsgraden påvirket ROIC positivt, den positive udvikling skyldes i høj grad udviklingen i udviklingsomkostninger samt distributions- og markedstingomkostninger. 55 Business.dk, B&O drosler ned for udviklingen(http://tinyurl.com/ccub6cg) 21/3-09 Side 30 af 64

31 11.6. Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed beregnes som netto omsætningen divideret med de gennemsnitlige netto driftsaktiver 56. Aktivernes omsætningshastighed beskriver hvor gode en virksomhed er til at skabe omsætning i forhold til, hvor meget der er investeret i virksomheden. Tabel 11.7: Udviklingen i aktivernes omsætningshastighed Kilde: Egen tilvirkning Som det kan ses ud fra ovenstående tabel har der ikke været de store udsving i aktivernes omsætningshastighed i analyse periode. Men der er en lille forbedring fra 1,68 til 1,70. Dog falder aktivernes omsætningshastighed fra 1,77 til 1,70 i 10/11 til 11/12. Nettoomsætningen er steget svagt i analyseperioden, det sammen kan man sige om netto driftsaktiverne, derfor har der ikke været den store ændring i aktivernes omsætningshastighed. Den inverse omsætningshastighed for aktiverne viser hvor mange kroner der er bundet i driftsaktiverne for at skabe 1 kronens omsætning. Der er beregnet inverse omsætningshastigheder for de to største driftsaktiver i B&O regnskab. Tabel 11.8: Omsætningshastigheder Kilde: Egen tilvirkning Invers varelageret omsætningshastighed er svagt i analyseperioden, hvilket vil sige at B&O investering i deres varelager er steget mere end omsætningen er steget med. 56 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 268 Side 31 af 64

32 Den inverse omsætningshastighed for tilgodehavender fra salg er steget i analyseperioden fra 0,15 til 0,18. Dette betyder at B&O har valgt at give deres kunder længere tid til at betale deres regninger, eller at B&O kunder er blevet dårligere til at betale, og derfor kredittiden steget. Samlet set har ændring i aktivernes omsætningshastighed været med til at forbedre ROIC, men kun meget lidt, derfor kan man konkludere at den forbedrede ROIC, mest af alt skyldes den forbedrede overskudsgrad. 12. Budgettering En virksomheds værdi er i høj grad et udtryk for, hvilke forventninger der til den økonomiske udvikling for virksomheden. Derfor vil der i de kommende afsnit, blive lavet et skøn af den fremtidige værdiskabelse. Dette gøres ved at budgettere drifts-, investerings- og finansieringsaktiverne 57. Der vil blive lavet tre forskellige senarier. Senarierne vil tage udgangspunkt i B&O nuværende strategiplan Leaner, Faster, Stronger. Det første scenarie vil være forholdsvist pessimistisk, det andet scenarie vil være neutral og give B&O en vækst der følger markedet, mens det tredje og sidste vil være positivt, og B&O nye strategi implementeres med stor succes. Der vil ikke blive lavet et scenarie, der er mere positivt end B&O nuværende målsætning for den nuværende strategi. Dette skyldes, at den nuværende målsætning anses for at værende optimistisk, blandt andet er målsætningen en omsætning på 8-10 mia. kr. mod de nuværende cirka 3 mia. kr. i regnskabsåret 11/ Værdiansættelsesmodellen tager udgangspunkt i, at en virksomhed er going concern, og derved en uendelig pengestrøm. Men dette er ikke muligt i praksis. Derfor vil budgetperioden gå frem til regnskabsåret 15/16, hvor B&Os nuværende strategi efter planen skal være fuldt ud implementeret. IMF estimerer også kun væksten på de forskellige markeder frem til Derfor anses det som ikke værende sandsynligt at kunne forudsige den fremtidige udvikling for værdiskabelse for B&O. Derfor vil budgetperioden ikke være længere end til og med regnskabsåret 15/16. Herefter vil det gå over til terminalperioden. I terminalperioden vil alle de finansielle drivere forblive på samme konstante niveau. Hvorved B&Os markedsandele i branchen også stabilisere sig. Til sidste vil der blive lavet en sandsynlighedsvægtning imellem de forskellige scenarier. Sandsynlighederne vil gives efter, hvordan scenariet passer sammen med den strategiske analyse og regnskabsanalysen, samt 57 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s B&O årsregnskab 11/12 s. 11 Side 32 af 64

33 forventningerne til udviklingen i væksten på B&Os vigtige markeder. Værdiansættelsen vil blive lavet ud fra det sandsynlighedsvægtede scenarie, mens de forskellige scenarier vi blive brugt i følsomhedsanalysen Negativt scenarie Implementeringen af den nye strategi Leaner, Faster, Stronger lykkes ikke, hvilket giver B&O flere negative udfordringer i fremtiden. Lanceringen af blandt andet B&O PLAY bliver ikke godt modtaget af forbrugerne, og giver derfor ikke den ønskede forøgelse af omsætningen. B&Os samarbejde med nye distributionskanaler bliver heller ikke en succes, f.eks. bliver samarbejdet med Humac ikke den forventede succes, og man får ikke fat i de lidt yngre kundegrupper. Samlet set bliver lanceringen af nye produkter og distributions kanaler en mindre fiasko. Derudover vil B&O ikke opnå succes, med deres øgede fokus på lancering af deres produkter på BRIKmarkederne. Dette vil medføre, man ikke opnår den ønskede omsætning på disse markeder, men det vil medføre øgede markedsførings og distributionsomkostninger. Den økonomiske krise i Europa forsætter. Danske Banks cheføkonom Steen Bocian forventer en vækst på 1 % i det kommende år i Europa 59. Den lave vækst betyder, at man vil se en stagnere i efterspørgslen efter luksusprodukter blandt de europæiske forbrugere. Hvilket vil betyde, at B&O ikke vil opleve stigende omsætning på det europæiske marked. Den lave vækst vil medføre mindre salg af B&Os salg af lyd udstyr til biler, da bilbranchen også er hårdt ramt af lavkonjunkturen. Samlet set vil B&O i dette scenarie, vende den udvikling B&O har været igennem de sidste par regnskabsår vende, og nøgletallene begynder at udvikle sig i en negativ retning, pga. af øget distributions og markedsføringsomkostninger til BRIK-markederne, men uden en væsentlig forøgelse af salget. Mens den forsatte lavkonjunktur i Europa medfører at omsætningen stagnerer. Tabel 12.1: Negativt scenarie 59 TV2, De kommende år vil føles som krise (http://tinyurl.com/bp2wqpa) 30/11-12 Side 33 af 64

34 Kilde: egen tilvirkning Omsætningen og salget stiger svagt, som følge af lavkonjunkturen i Europa samt den svage vækst på BRIKmarkederne. Overskudsgraden falder på grund af de øgede markedsførings og distributionsomkostninger til BRIK landene, uden det giver den ønskede vækst i omsætningen. Aktivernes omsætningshastighed falder svagt, pga. øget varelagre til BRIK landene, men igen uden den ønskede stigning i omsætningen Neutrale scenarie Den positive udvikling som B&Os økonomi har været igennem de sidste par regnskabsår forsætter. B&Os nye strategi Leaner, Faster, Stronger begynder at vise sine styrker. B&Os satsning på nye produktkategorier bliver positivt modtaget af forbrugerne. Samarbejdet med blandt andet appel giver en bred eksponering og de vil få vist deres produkter i flere af deres butikker rundt omkring i verden 60. Dette giver en god start for B&Os nye mærke B&O PLAY. Samarbejdet med Appel forbedrer også kendskabet til B&O mange steder i verden, hvilke også medfører et større salg af B&O mere traditionelle produkter. De nye samarbejdes partnere på det kinesiske og indiske marked, viser sig at fungere fint, og salget stiger pænt på disse markeder. Samlet set stiger B&Os omsætning på de vigtige BRIK-markeder pænt, men uden at den eksploderer. I bestræbelserne på at optimere distributionen har B&O opgraderet deres butikskoncept 61. Også organisationen er blevet trimmet, disse ændringer giver en forbedring i deres distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger i forhold til omsætningen. Samlet set vi vil den positive udvikling B&O har været igennem forsætte. Nøgletallene vil forbedre sig svagt hvor efter de vil stabilisere sig på et gennemsnitligt niveau. 60 Business.dk, Appel er en dyr men dejlig partner (http://tinyurl.com/cgofdlu) 19/ B&O årsrapport 11/12, side 11 Side 34 af 64

35 Tabel 12.2: Neutralt Scenarie Kilde: Egen tilvirkning Stigningen i omsætning skyldes øget salg på BRIK-markederne, mens den forbedrede overskudsgrad skyldes et forbedret forhold mellem omsætning og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger Positivt scenarie Ved det positive scenarie udvikler det sig præcist som B&O ønsker sig i den nye strategi Leaner, Faster, Stronger. B&Os satsning på nye produktkategorier bliver meget positivt modtaget af forbrugerne. B&Os nye produkter bliver meget populære, og skaber et kæmpe boost i salget. B&O vil opleve kæmpe succes på BRIK-markederne, salget vil eksplodere med hjælp fra lokale samarbejdspartnere. I øjeblikket står Europa for ca. 70 % af B&Os omsætning. Men væksten på BRIKmarkederne er så stor, at de vil overtage pladsen som B&Os største marked. Især det kinesiske marked har taget B&O produkterne til sig. B&O indgår også samarbejde med en større audio-video producent om udviklingen af produkter og indkøb. Dette giver B&O en mere effektiv udvikling af deres produkter. Samtidigt gør samarbejdet omkring indkøb, at B&Os kan købe det nødvendige drift materiel billigere end tidligere, derved falder B&Os produktionsomkostninger i forhold til deres omkostning. Den trimmede organisation samt det forbedrede butikskoncept, har også forbedret forholdet mellem omsætningen og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger. Tabel 12.3: Positivt scenarie Side 35 af 64

36 Kilde: egen tilvirkning Samlet set stiger omsætningen pga. stor vækst i salget på BRIK-markederne, samt fint salg af B&Os nye produktkategorier. Overskudsgraden stiger pga. lavere omkostninger i produktionen, samt effektiviseringer i distributionen og administrationen. Aktivernes omsætningshastighed stiger som følge af forbedret stordrifts fordele, samt uudnyttede kapacitet. De forskellige terminalværdi ved de forskellige scenarier, skyldes blandt andet at B&Os markedsandele i BRIK-landene. Den fremtidige vækst på disse markeder er højere end i Europa, derfor vil B&Os terminalvækst størrelse hænge sammen med, hvor stor en del af deres omsætning der ligger i BRIK-landene Sandsynlighedsvægtede scenarie For de tre scenarier vil der blive fortaget en vægtning af, hvor sandsynligt det enkelte scenarie er. Det endelige vægtede scenarie vil blive brugt til selve værdiansættelsen. I første kvartal af regnskabsåret 12/13 er B&O omsætnings kun steget med 1 mio. kr. sammenlignet med første kvartal 11/ B&Os målsætning for 12/13 er tocifret salgsvækst, men væksten er forventet i andet og tredje kvartal, mens der ikke var forventninger om vækst i omsætningen i første kvartal 63. Distributions og marketingsomkostninger er steget med 18 % i første kvartal 11/12 i forhold til første kvartal 12/13. Af positive ting fra første kvartal 12/13, kan det nævnes, at omsætningen i henholdsvis Nordamerika og BRIKlandene er steget med henholdsvis 11 % og 6 %, samt produktionsomkostninger er faldet med lidt over 3 %. Af de tre scenarier vurderes det neutrale scenarie, som værende det mest sandsynlige. Dette sker på baggrund af B&Os egne forventninger, samt at første kvartal af regnskabsåret 12/13, er forløbet meget i stil med B&Os 62 B&O Delårsrapport 1. juni til 31. august 2012, s B&O årsrapport 11/12, s. 9 Side 36 af 64

37 egne forventninger. Samt den pæne salgsvækst i Nordamerika og i BRIK-landene. Derfor estimeres det neutrale scenarie til at have en sandsynlighed på 50 %. Det negative scenarie vægtes med 35 % sandsynlighed for at gå i opfyldelse. Dette skyldes især lavkonjunkturen på i Europa, som står for ca. 70 % af B&Os samlede omsætning, samt nulvæksten i omsætningen fra første kvartal 11/12 til første kvartal 12/13. Det positive scenarie vægtes med 15 % sandsynlighed for at gå i opfyldelse. Den lave sandsynlighed skyldes lav konjunktur i Europa, og at det anses at være svært at vækste nok i resten af verden til at opnå en omsætning på over 8 mia. kr. Tabel 12.4: Vægtede scenarie Kilde: egen tilvirkning 13. Værdiansættelse Herefter vil der blive fortaget en værdiansættelse nu fra Diskonteret Cash flow modellen (DCF), der er baseret på det frie cash flow. I DCF-modellen bliver den fremtidige pengestrøm tilbagediskonteret med Weighted Average Capital Cost (WACC). Formel for DCF-modellen 64 : Første led i DCF formlen brugens til at beregne værdi for budgetperioden, mens andet led bruges til at beregne værdien af terminalperioden. Før selve værdiansættelsen af B&O kan foretages skal WACC først estimeres. 64 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Side 37 af 64

38 DCF-modellen har også kritikpunkter. DCF-modellen bliver ofte kritiseret for at terminalværdien, udgøre en for stor del af den samlede virksomhedsværdi, eller hvis man vælger en lang budgetperiode bliver budgetteringen for upræcis Weighted Average Capital Cost (WACC) WACC er et udtryk for en virksomheds kapacitetsomkostninger, dette bliver bestemt ud fra et vægtede gennemsnit af afkastkravet fra ejerne og långiverne 65. WACC bliver så en rentesats som den budgetterede og den terminale pengestrøm skal tilbage diskonteres med. Formlen for WACC er som følgende: k d = rentesats på fremmedkapital G = markedsværdien af virksomheden gæld V = virksomhedens markedsværdi t = skatteprocenten k e = aktionærernes afkastningskrav EKV = værdien af egenkapitalen Estimering af kapitalstrukturen Kapitalstrukturen beskriver forholdet mellem egenkapitalen og fremmedkapitalen, og derved hvordan de forskellige afkastningskrav fra henholdsvis långivere og ejere skal vægtes. I årsregnskab 11/12 havde B&O rentebærende gæld på mio. kr. 248, samme dag havde B&Os aktie en krus på kr. 61,5, og med udstedte aktier, giver dette en markedsværdi af egenkapitalen på kr Dette giver en kapitalstruktur, hvor 10 % er fremmedkapital, mens 90 % er markedsværdien af egenkapitalen. B&O har traditionelt haft mål om at være mere eller mindre selvfinansieret. Men i 10/11 valgte B&O at gå væk fra denne model, for at kunne have det fornødne kapitalbehov til kunne implementere den nye strategi 67. B&O skriver ikke nogen nærmere målsætning for den fremtidige kapitalstruktur. Derfor vurderes det, at et skøn for B&Os fremtidige kapitalstruktur vil være meget usikkert. Men på baggrund af B&Os udmeldinger, er der lavet et skøn på, at den fremtidige kapitalstruktur vil bestå af 80 % egenkapital og 20 % fremmedkapital. 65 Aktie investering af Michael Christensen og Frank Pedersen s B&O årsrapport 11/12, s Ibid. s. 30 Side 38 af 64

39 Aktionærernes afkastningskrav (k e) Aktionærernes afkastningskrav kan beregnes med CAPM-modellen 68. CAPM-modellen tager udgangspunkt i den risikofrie rente, hvortil der bliver lagt et risikos tillæg, for den ekstra risiko aktionærerne løber i forhold til at investere i den risiko fri rente. Derved er aktionærernes afkastningskrav den risikofri rente plus. CAPM udtrykkes matematisk som 69 : R F = Den risikofrie rente Beta s = Aktiens beta RP M = Aktiemarkedets forventede afkast Den risikofri rente (R F ) Den risikofrie rente er lig med renten på en nul-kuponobligation, hvor der ikke kan forekomme konkurs eller reinvestering, og der matcher tidshorisonten på hver af de pengestrømme, som skal tilbagediskonteres 70. I praksis bruger man den effektive rente på en mellemlang statsobligation 71. En dansk statsobligation med udløb i 2023, har den 29/ en effektive rente på 1,33% 72, derfor vil dette blive benyttet som værende den risikofrie rente Beta Beta er et mål for en akties risiko sammenlignet med et aktieindeks. Betaværdien kan estimeres ved at sammenligne den enkelte akties afkast med afkastet på aktiemarked. Ved en betaværdi på 0 er investeringen risikofri. Ved en beta mellem 0 og 1 har aktien en mindre risiko, end den markedsportefølje man sammenligner med. Hvis aktien har en beta på 1, har den samme risiko som markedsporteføljen, men ved en betaværdi på over 1 er aktiens risiko større end markedsporteføljen 73. For at finde B&O aktiens beta vil denne blive sat op imod det danske c20 indeks. Som det fremgår i CAP-M, så øges aktionærens afkastningskrav ved en stigning i betaværdi. Dette skyldes at aktionærerne vil have en betaling, for at påtage sig den ekstra risiko. 68 Corporate Finance af Per Vestergaard Andersen s Ibid. s Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Corporate Finance af Per Vestergaard Andersen s Nasdaq, 1,5% Danske stat (http://tinyurl.com/bq9fzrp) 73 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 51 Side 39 af 64

40 Beta kan beregnes på flere forskellige måder, beta kan findes ud fra historiskdata ved hjælp af denne formel, beta er lig med aktiens volatilitet gange med korrelationen mellem aktien og markedet divideret med aktiemarkedets volatilitet 74. De nærmere beregninger for beta kan findes i bilag 10, mens hovedtallene er i nedenstående tabel. Tabel 13.1: Beregning af beta B&O månedlige volatilitet C20 månedlige volatilitet Korrelation Beta 19,51% 6,79% 22,76 % 0,653 Kilde: Egen tilvirkning Tallene er beregnet ud fra den månedlige ændring i B&Os kurs sammenlignet med ændringen i C20s indekskurs. Kursudviklingen er taget fra perioden juni 2008, derved bliver beta beregnet over samme periode som regnskabet er blevet analyseret i. Beregningen giver B&O en forholdsvis lav beta på 0,653. Denne beregning af beta tager udelukkende udgangspunkt i, hvordan kursudviklingen har været for henholdsvis B&O og C20. Figur 5: Kurs udviklingen for C20 og B&O C20 B&0 Kilde: Egen tilvirkning Som det kan ses ud af ovenstående graf, har udsvingene i B&Os aktie været stabile, siden starten af Hvorimod C20 indekset har haft både stigende og faldene tendenser. B&Os stabile kursudvikling i forhold C20s kursudvikling, gør at korrelationen bliver forholdsvis lille på 22,76 %. Aktier er normalt en korrelationskoefficient på mellem 50 % og 100 % Corporate Finance af Per Vestergaard Andersen s Ibid. s. 53 Side 40 af 64

41 En anden metode til at fastsætte betaværdien er at gøre det ud fra makroøkonomiske forhold f.eks. inflationsændringer, konjunktur ændringer og vækstforventninger, rentestrukturen m.m. 76 Hvorved en virksomhed der bliver kraftig påvirket af ændringer i de makroøkonomiske forhold har en større risici(beta), end virksomheder der ikke er så afhængige af de makroøkonomiske forhold. I det følgende afsnit vil B&Os beta blive forsøgt fastsat ud fra makroøkonomiske faktorer. Ændringer i inflation vil påvirke forbrugernes rådighedsbeløb. Som der er argumenteret for i den strategiske analyse, vil et lavere rådighedsbeløb, betyde at forbrugere ofte fravælger luksusprodukter som noget af det første. Derfor anses B&Os risiko større end markedsporteføljen på dette punkt. Som det allerede er skrevet i den strategiske analyse er B&O meget følsomme over for ændringer i konjunkturen og væksten. Det vurderes at B&O er mere konjunkturfølsomme end markedsporteføljen, og har derved har de en større risiko på dette punkt. Som tidligere beskrevet har B&O en lille gearing, derfor vurderes B&Os risiko til at være mindre end markedsporteføljen ved renteændringer. Samlet set vurderes det at B&O er mere risikofyldt end markedsporteføljen, og derved skal have en beta på over 1. Reuters.com estimeret B&Os beta til 1, Dette vurderes til at passe godt sammen med analysen af B&Os makroøkonomiske risici. Derfor vil den videre værdiansættelse benytte Reuters estimat af beta på 1, Fastsættelse af risikopræmie (RP M ) Risikopræmien er det ekstra afkast investorerne forventer at få, for at påtage sig den ekstra risiko der er, ved at invester i aktier i forhold til den risikofrie rente. Risikopræmien kan både vælges at beregnes ud fra historiske data, eller den kan estimeres, begge metoder er meget omdiskuteret. 78 Man kan også spørge et antal investorer om deres skøn over risikopræmien, og anvende et gennemsnit af deres vurderinger 79. PricewaterhouseCoopers ( PwC ) lavede i 2010 en sådan undersøgelse blandt en række af de førende aktører på aktiemarked omkring prisfastsættelse af aktier. I PWS undersøgelse havde aktørerne en gennemsnitlig risikopræmie på 4,9 % 80. Dette risikoestimat vil blive anvendt i den videre analyse Beregning af aktionærernes afkastningskrav Efter at have fastsat den risikofrie rente, aktiens beta samt aktiemarkeds forventede afkast er det nu mulig at beregne aktionærernes afkastningskrav. 76 Corporate Finance af Per Vestergaard Andersen s Reuters, B&O (http://tinyurl.com/brxzmab) 6/ Corporate Finance af Per Vestergaard Andersen s Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Prisfastsættelse på aktiemarked af PWC 2010 Side 41 af 64

42 Den risikofrie rente: R F = 1,33 % Aktiens beta: Beta s = 1,39 Aktiemarkedets forventede afkast: RP M =4,9 % k e = 1,33%+1,39 4,9% = 8,14 % Långivers afkastningskrav Långivernes afkastningskrav afspejler den rente B&O skal betale for at låne penge. Långivernes afkastningskrav kan beregnes ud fra følgende formel 81 : r f : den risikofrie rente r s : selskabsspecifikt risikotillæg t: selskabsskatte procenten Den er tidligere vurderet til at være 1,33 %. Selskabsskatte procenten i Danmark er i dag på 25 %, selvom der er flere borgerlige partier, der snakker om en nedsættelse af skatteprocenten, vurderes det til værende ikke sandsynligt den ændres lige foreløbigt. Derfor regnes der med en selskabsskatteprocent på 25 % gennem hele værdiansættelsen. Den selskabsspecifikke risiko er lidt mere kompliceret at fastsætte. Det foreslås at man anvender en rating fra kredit ratings firma 82, men da det ikke har været muligt at finde en rating af B&O, kan denne metode ikke anvendes. I stedet for undersøges det hvad B&O betaler for deres nuværende gældsforpligtelser. Ca. 2/3 af B&Os nuværende gæld er optaget ved realkreditinstitutter, hvor de betaler en rente på 3-5 % 83. Den sidste tredjedel er et kreditinstitut lån, hvor den pålydende rente ikke oplyses. Det må antages, at lånet hos kreditinstituttet har en større omkostningsprocent end lånene ved realkreditinstituttet og derved en 6-7 %. Derfor vil der blive regnet med et selskabsspecifikt risikotillæg på 6 % inklusiv den risikofri rente. 81 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s Aktie investering af Michael Christensen og Frank Pedersen s B&O årsrapport 11/12, s. 90 Side 42 af 64

43 Beregning af långivers afkastningskrav (k d) Efter at have fastsat selskabsskatten samt det selskabsspecifikt risikotillæg er det nu mulig at beregne aktionærernes afkastningskrav. k d = (r s +r f )(1-t) = (6%)(1-25%) = 4,50 % Beregning af WACC Efter at långivernes afkastningskrav aktionærens afkastningskrav samt kapitalstrukturen er fastsat er det nu muligt at beregne WACC. 14. Værdiansættelse af B&O B&Os budgetteret økonomiske udvikling danner baggrund for værdiansættelsen. Den valgte værdiansættelses model (DCF-modellen), kan med udgangspunkt i den budgetterede udvikling beregne den teoretiske værdi af B&O og derved også værdien af en B&O aktie. Første trin i værdiansættelsen er at finde det frie cash flow(fcf). FCF beskriver forskellen mellem pengestrømmen fra driften og ændringen i de samlede investeringer. FCF beregnes som driftsoverskuddet efter skat minus ændring i netto driftsaktiverne 84. Tabel 14.1: Beregning af FCF Kilde: Egen tilvirkning 84 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 56 Side 43 af 64

44 FCF fra budgetperiode skal herefter, årligt tilbagediskonteres med den med den tidligere beregnede diskonteringsfaktoren(wacc) på 7,41 %, for at få nutidsværdien af den fremtidige pengestrøm for budgetperioden. Derved er første led i DCF-modellen udregnet, og dette giver at budgetperioden giver B&O en værdi på mio. kr. 53,03. Tabel 14.2: Beregning af værdien af budgetperioden Kilde: Egen tilvirkning Andet led i DCF-modellen beregner nutidsværdien af B&Os terminalperiode. Dette gøres ved, at FCF for terminalperioden divideres med forskellen mellem WACC og den budgetterede terminalvækst, hvorefter det bliver tilbagediskonteret til dens nutidsværdi. Når dette gøres for B&O giver det en terminalværdi på 3.521,04 mio. kr., efter det er blevet tilbagediskonteret, giver en nutidsværdi af terminalværdien på 2.645,41 mio. kr. B&Os værdi er dermed 2.698,44 mio. kr. Som det kan ses, udgøre terminalperioden en meget stor del af den samlede værdi af B&O. Hvis det ønskes, at terminalperioden skulle udgøre en mindre andel, kunne budgetperioden gøres længere. Det er dog ikke anset som værende muligt at budgetter længere, da B&Os nuværende målsætning skal være nået i 2016, samt euromonitors konjunkturforventninger også kun går til For finde værdien af B&Os egenkapital skal den bogførte værdi af netto finansielle forpligtelser trækkes fra virksomhedens værdi. De netto finansielle forpligtelser er 264,1 mio. kr. og derved har egenkapitalen en værdi på 2.698,44 mio. kr., og da der er B&O aktier i omløb vil dette svare til en aktiekurs på 61,99 kr. pr. aktie Aktieanbefaling Ud fra den beregnede aktiekurs, er det nu muligt at komme med en anbefaling om B&O aktien er en lønsom investering. Den beregnede kurs blev fastsat til 61,99 kr. pr. aktie, dette er smule under den nuværende kurs, Side 44 af 64

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse

Strategisk analyse og værdiansættelse Strategisk analyse og værdiansættelse 14. december 2011 af B&O Sebastian Schröder 181281 Vejleder: Jesper Møller Banghøj Side 1 af 80 Indledning... 5 Problemformulering og formål... 6 Metode... 7 Afgrænsning...

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere