Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%"

Transkript

1 Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 SOCIAL KAPITAL 8 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 8 JOB OG ORGANISERING 8 INDFLYDELSE 8 LEDELSE 8 SAMARBEJDE 9 LÆRING OG UDVIKLING 9 KRAV I ARBEJDET 9 MIT EGET BIDRAG 9 TILFREDSHED 10 KRÆNKENDE ADFÆRD 15 SYGEFRAVÆR 16 DEL 3: BILAG 16 SVARFORDELINGER 19 ÅBNE BESVARELSER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for gennemførsel og rapportudarbejdelse af Trivselsprofil 2014 i Sønderborg Kommune. Målingen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via udsendelse samt fysiske papirspørgeskemaer i perioden den 10. marts 26. marts Hver medarbejder modtog enten en med et unikt link til spørgeskemaet eller et fysisk papirspørgeskema. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål fordelt på emneområder, der omhandler trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Denne rapport indeholder resultaterne for teamet benchmarket mod resultaterne for forvaltningen samt mod Sønderborg Kommune, total. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Gråsten Skole Børn og Uddannelse Sønderborg Kommune Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Antal besvarelser Svarprocent % % Del 1 - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks (MTI). Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for teamet benchmarket mod forvaltningen samt Sønderborg Kommune, total. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - 'Slet ikke' og 7 for det mest positive svar - 'I meget høj grad'. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Dog gælder det for enkelte spørgsmål, at i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. Derfor er gennemsnitsberegningen på dette spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Disse spørgsmål er markeret med *. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer to stiplede linjer, som angiver gennemsnittet dels for teamet, dels for forvaltningen. Linjerne gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Den blå stiplede linje angiver gennemsnittet for teamet, mens den grå stiplede linje angiver gennemsnittet for forvaltningen. Emneområdet "Krav i arbejdet" består til dels af spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen og det skal hverken være for svært eller for let. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. Da det ikke er muligt entydigt at sige, hvorvidt høje eller lave krav er bedst, er emneområdet "Krav i arbejdet" ikke medtaget i beregningen af det overordnede gennemsnit for alle emneområder. Sidst i dette delelement præsenteres frekvensfordelinger for emneområderne krænkende adfærd og sygefravær. Del 3 - Bilag Bilaget indeholder tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for kommunen. Basis, der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål, er ligeledes gengivet i frekvenstabellerne. Andet bilag gengiver eventuelle åbne besvarelser, som medarbejderne har haft mulighed for at afgive i spørgeskemaet. Besvarelserne fremstår i uredigeret form. Side 3

4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle spørgsmål i spørgeskemaet. MTI vises for teamet og benchmarkes mod forvaltningen samt hele Sønderborg Kommune. På illustrationen nedenfor fremgår placeringen af MTI. MTI Gråsten Skole 5,7 Børn og Uddannelse Sønderborg Kommune Gråsten Skole 5,7 Børn og Uddannelse Sønderborg Kommune 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Ringe Middel God Top Et resultat mellem 1 og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4,1 og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5,1 og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem og 7 betragtes som helt i Top. Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for teamet er benchmarket mod gennemsnittet for forvaltningen samt Sønderborg Kommune. 6,0 Job og organisering 5,4 Indflydelse 5,5 5,4 Ledelse 5,5 5,5 Samarbejde 5,7 Læring og udvikling 5,7 5,7 5,2 Krav i arbejdet 5,1 5,0 Mit eget bidrag 5,2 Tilfredshed 5,2 5,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Gråsten Skole Børn og Uddannelse Sønderborg Kommune Samlet gennemsnit for emnet, Samlet gennemsnit for emnet, Forvaltning Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER SOCIAL KAPITAL Begrebet Social kapital er kommet i fokus på flere og flere danske arbejdspladser de seneste år. I modsætning til tidligere, hvor man hovedsageligt har beskæftiget sig med det psykosociale arbejdsmiljø ud fra en individorienteret tilgang, kan social kapital defineres som en egenskab ved hele arbejdspladsen dvs. der er ikke tale om en egenskab ved den enkeltes job eller den enkelte medarbejder. I stedet dækker social kapital over en egenskab ved hele arbejdspladsen, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Social kapital bygger på de tre områder Tillid, Retfærdighed og Samarbejde. Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. Høj social kapital i en organisation medvirker til høj kvalitet, mere effektivitet, engagerede og innovative medarbejdere, lavere medarbejderomsætning samt færre problemer med stress og sygefravær både nu og i fremtiden. Du kan læse mere om Social Kapital på interresearch's hjemmeside: I grafikkerne på næste side er den sociale kapital for nærværende team beregnet. Først som et samlet mål for social kapital, et såkaldt Social Kapital Indeks (SKI), som opsummerer spørgsmål omkring samarbejde, tillid og retfærdighed i ét indekstal, gående fra er således det højest opnåelige. SKI for teamet er benchmarket mod SKI for forvaltningen, hele kommunen samt et eksternt kommunebenchmark. Under SKI'et findes de enkelte indekstal for de tre søljer, Samarbejde, Tillid og Retfærdighed for teamet. Den sociale kapital beregnes på baggrund af følgende spørgsmål: Samarbejde: Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Tilid: Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed: Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Side 6

7 Forvaltning Sønderborg Kommune Kommune benchmark Forvaltning Sønderborg Kommune Kommune benchmark Forvaltning Sønderborg Kommune Kommune benchmark DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER SOCIAL KAPITAL INDEKS (SKI) Gråsten Skole 82 Børn og Uddannelse 79 Sønderborg Kommune 79 Kommune benchmark SOCIAL KAPITAL: SAMARBEJDE, TILID OG RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE TILLID RETFÆRDIGHED Samarbejde Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis For 4_1 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 3_2 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 4_2 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 4_3 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Tillid 3_3 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3_4 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed 4_5 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 1_6 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 3_5 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 3_6 Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 0% 0% 0% 4% 1 57% 28% 0% 47 0% 0% 4% 9% 26% 40% 19% 47 0% 0% 0% 6% 17% 47% 30% 0% 47 6,0 0% 0% 0% 4% 17% 47% 3 0% 47 0% 0% 0% 0% 6% 38% 55% 0% 47 6,5 0% 0% 0% 6% 2 38% ,0 0% 0% 1 17% 47% % 0% 17% 17% 45% 15% 4% 47 5,4 0% 0% 0% 6% 19% 5 2 0% 47 5,5 0% 4% 19% 26% 30% 15% 4% 47 5,3 5,2 Side 7

8 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER JOB OG ORGANISERING INDFLYDELSE 1_1 Ved du, hvad der er dine ansvarsområder? 6,4 6,4 2_1 Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 1_2 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 6,4 2_2 Har du indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver? 1_3 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 1_4 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? 1_5 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,0 4,8 5,0 2_3 Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 2_4 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 5,4 5,4 4,4 4,7 4,7 1_6 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 5,4 5,4 2_5 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 4,6 4,8 4, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad = Slet ikke; 7 = I meget høj grad LEDELSE SAMARBEJDE 3_1 Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 3_2 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 3_3 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3_4 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 3_5 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 3_6 Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 3_7 Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 3_8 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 5,4 5,3 5,3 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,3 5,2 5,2 6,0 5,4 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad 4_1 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 4_2 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 4_3 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 4_4 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 4_5 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 6,0 6, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Gråsten Skole Børn og Uddannelse Sønderborg Kommune Samlet gennemsnit for emnet, Samlet gennemsnit for emnet, Forvaltning Side 8

9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER LÆRING OG UDVIKLING KRAV I ARBEJDET 5_1 Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 6_1 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 6,0 5_2 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 5_3 Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 5,0 4,8 5,1 6_2 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 6_3 Er der ofte rigtig meget at lave? 6_4 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 5,2 5,0 4,5 6,0 4,6 4,6 4,7 5_4 Er der positive udfordringer i dit arbejde? 6_5 Oplever du modsatrettede krav til dig i dit arbejde? 3,8 3,8 3, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad = Slet ikke; 7 = I meget høj grad MIT EGET BIDRAG 7_1 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 7_2 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 7_3 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 7_4 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 7_5 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 7_6 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 7_7 Opsøger du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? 7_8 Bidrager du til god ledelse på din arbejdsplads? 7_9 Hjælper og påskønner du dine kolleger? 7_10 Bidrager du til et godt samarbejde på arbejdspladsen? 6,4 6,4 6,4 6,4 6,0 5,7 5,1 5,2 5,4 5,2 5,1 5,5 6, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Gråsten Skole Børn og Uddannelse Sønderborg Kommune TILFREDSHED 8_1 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 8_2 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 8_3 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 8_4 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 3,9 4,6 5,0 5,2 5,0 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Samlet gennemsnit for emnet, Samlet gennemsnit for emnet, Forvaltning Side 9

10 Fysisk vold Trusler om vold Uønsket seksuel opmærksomhed Mobning DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KRÆNKENDE ADFÆRD I denne sektion vises resultaterne på undersøgelsens spørgsmål vedrørende krænkende adfærd. Pga. anonymitetshensyn vises der kun resultater på spørgsmål, som minimum fem medarbejdere har besvaret. Mens alle medarbejdere har besvaret det indledende spørgsmål omkring krænkende adfærd er det kun de, der har svaret at de har været udsat for en eller flere former for dette, der har fået stillet de efterfølgende spørgsmål. Derfor kan det ske, at der ikke fremgår resultater i en eller flere af grafikkerne på de følgende sider. Antallet af besvarelser på det enkelte spørgsmål kan ses i [Basis: ] hhv. under og ved siden af de enkelte grafikker. Har du inden for de sidste 12 måneder være udsat for følgende i Sønderborg Kommune? Gråsten Skole [Basis: 47] 4% 94% Børn og Uddannelse [Basis: 1662] 7% 90% Sønderborg Kommune [Basis: 4235] 8% 89% Gråsten Skole [Basis: 47] 100% Børn og Uddannelse [Basis: 1662] 98% Sønderborg Kommune [Basis: 4236] 96% Gråsten Skole [Basis: 47] 98% Børn og Uddannelse [Basis: 1662] 9% 87% Sønderborg Kommune [Basis: 4236] 10% 85% Gråsten Skole [Basis: 47] 100% Børn og Uddannelse [Basis: 1662] 8% 89% Sønderborg Kommune [Basis: 4236] 9% 87% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Side 10

11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER MOBNING Fra hvem har du været udsat for mobning? Kollegaer Min leder En leder fra en anden afdeling Underordnede Borger Andre Ønsker ikke at svare % 1 14% 9% 30% 4 39% 38% Gråsten Skole [Basis: 3] Børn og Uddannelse [Basis: 161] Sønderborg Kommune [Basis: 454] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Gråsten Skole [Basis: 3] Børn og Uddannelse [Basis: 161] 55% 45% Sønderborg Kommune [Basis: 439] 54% 46% Ja Nej Side 11

12 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER SEKSUEL OPMÆRKSOMHED Fra hvem har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kollegaer Min leder En leder fra en anden afdeling Underordnede Borger Andre Ønsker ikke at svare 7% 15% % 3 38% 55% Gråsten Skole [Basis: 0] Børn og Uddannelse [Basis: 39] Sønderborg Kommune [Basis: 191] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Gråsten Skole [Basis: 0] Børn og Uddannelse [Basis: 39] 26% 74% Sønderborg Kommune [Basis: 185] 39% 6 Ja Nej Side 12

13 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER TRUSLER OM VOLD Fra hvem har du været udsat for trusler om vold? Kollegaer Min leder En leder fra en anden afdeling Underordnede Borger 49% 75% Andre 16% 4 Ønsker ikke at svare 1 9% Gråsten Skole [Basis: 1] Børn og Uddannelse [Basis: 223] Sønderborg Kommune [Basis: 650] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Gråsten Skole [Basis: 1] Børn og Uddannelse [Basis: 223] 70% 30% Sønderborg Kommune [Basis: 646] 7 28% Ja Nej Side 13

14 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER FYSISK VOLD Fra hvem har du været udsat for fysisk vold? Kollegaer Min leder En leder fra en anden afdeling Underordnede Borger 4 7 Andre Ønsker ikke at svare % 46% Gråsten Skole [Basis: 0] Børn og Uddannelse [Basis: 191] Sønderborg Kommune [Basis: 566] Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Gråsten Skole [Basis: 0] Børn og Uddannelse [Basis: 192] 7 27% Sønderborg Kommune [Basis: 557] 77% 2 Ja Nej Side 14

15 Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes fysiske forhold i arbejdet? Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes psykiske forhold i arbejdet? DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER SYGEFRAVÆR Gråsten Skole [Basis: 47] 98% Børn og Uddannelse [Basis: 1662] 8% 89% Sønderborg Kommune [Basis: 4226] 8% 90% Gråsten Skole [Basis: 47] 98% Børn og Uddannelse [Basis: 1662] 7% 90% Sønderborg Kommune [Basis: 4225] 8% 89% Ja Nej Ved ikke Har dit fravær, forårsaget af psykiske forhold, skyldtes Kollegaer 19% 19% Min leder 16% 17% En leder fra en anden afdeling 4% Underordnede Borger 14% 17% Andre 27% 35% Ønsker ikke at svare 3 35% Gråsten Skole [Basis: 0] Børn og Uddannelse [Basis: 138] Sønderborg Kommune [Basis: 321] Side 15

16 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Job og organisering 1_1 Ved du, hvad der er dine ansvarsområder? 1_2 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 1_3 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 1_4 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? 1_5 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 1_6 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis 0% 0% 0% 4% 40% 5 0% 47 6,4 6,4 0% 0% 0% 4% 6% 38% 5 0% 47 6,4 0% 0% 0% 4% 4% 45% 47% 0% 47 4% 2 30% 30% 1 0% 47 5,0 4,8 5,0 0% 0% 0% 4% % 0% 47 0% 0% 17% 17% 45% 15% 4% 47 5,4 5,4 For Total Indflydelse Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis For Total 2_1 Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 2_2 Har du indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver? 2_3 Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 2_4 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 2_5 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 0% 0% 4% 6% 40% 47% 0% 47 0% 0% 4% 6% 6% 36% 45% 47 0% 0% 4% 15% % 47 5,4 5,4 6% % 15% ,4 4,7 4,7 4% 4% 1 15% 38% 17% 9% 0% 47 4,6 4,8 4,8 Ledelse Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis For Total 3_1 Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 3_2 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 3_3 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3_4 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 3_5 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 3_6 Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 3_7 Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 3_8 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 0% 0% 0% 19% 28% 40% ,4 5,3 5,3 0% 0% 4% 9% 26% 40% 19% 47 5,5 0% 0% 0% 0% 6% 38% 55% 0% 47 6,5 0% 0% 0% 6% 2 38% ,0 0% 0% 0% 6% 19% 5 2 0% 47 5,5 5,5 0% 4% 19% 26% 30% 15% 4% 47 5,3 5,2 5,2 0% 0% 0% % 34% 47 6,0 0% 0% 0% 1 15% 47% 26% 0% 47 5,4 5,5 Side 16

17 DEL 3: BILAG Samarbejde Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis For Total 4_1 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 4_2 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 4_3 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 4_4 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 4_5 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 0% 0% 0% 4% 1 57% 28% 0% 47 0% 0% 0% 6% 17% 47% 30% 0% 47 6,0 0% 0% 0% 4% 17% 47% 3 0% 47 0% 0% 0% 6% 15% 6 17% 0% 47 6,0 0% 0% 1 17% 47% Læring og udvikling Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis For Total 5_1 Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 5_2 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 5_3 Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 5_4 Er der positive udfordringer i dit arbejde? 0% 0% 6% 26% % 0% 0% 6% 15% 3 47% 0% 47 6% 6% 15% 19% 30% 1 9% 47 5,0 4,8 5,1 0% 0% 0% % 30% 0% 47 Krav i arbejdet 6_1 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 6_2 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 6_3 Er der ofte rigtig meget at lave? 6_4 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 6_5 Oplever du modsatrettede krav til dig i dit arbejde? Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis 0% 0% 6% 1 28% 5 0% 47 6,0 6% 6% 0% % ,2 5,0 4,5 0% 0% 0% 4% % 47 6,0 1 6% 15% 30% 26% 6% 47 4,6 4,6 4,7 6% 19% 1 17% 9% 17% 4% 17% 47 3,8 3,8 3,7 For Total Side 17

18 DEL 3: BILAG Mit eget bidrag 7_1 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 7_2 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 7_3 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 7_4 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 7_5 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 7_6 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 7_7 Opsøger du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? 7_8 Bidrager du til god ledelse på din arbejdsplads? 7_9 Hjælper og påskønner du dine kolleger? 7_10 Bidrager du til et godt samarbejde på arbejdspladsen? Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis 0% 0% 0% 15% 40% 4 0% 47 0% 0% 0% 4% 6% 4 47% 0% 47 6,4 6,4 0% 0% 6% 4% 17% 49% 2 0% 47 0% 0% 0% 0% 1 40% 47% 0% 47 6,4 6,4 0% 0% 4% 17% 36% 36% 4% 47 6,0 38% 30% 1 9% 4% 4% 47 5,7 5,1 5,2 0% 0% 4% 26% 1 45% ,4 5,2 5,1 0% % 19% ,5 0% 0% 0% 9% 1 55% 2 0% 47 0% 0% 0% 15% 60% 2 0% 47 6,0 For Total Tilfredshed 8_1 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 8_2 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 8_3 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 8_4 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Slet ikke I meget høj grad 7 Ved ikke Basis 15% 1 15% 17% 17% 1 9% 4% 47 3,9 4,6 5,0 0% 4% 9% 17% 28% 19% ,2 5,0 5,1 0% 0% 0% % 19% 0% 47 0% 0% 4% % 47 For Total Side 18

19 DEL 3: BILAG ÅBNE BESVARELSER Har du uddybende kommentarer til sygefravær bedes du angive dem her: Er aldrig fraværende pga. sygdom!! Mit fravær skyldes, at jeg er blevet opereret en del gange, ellers er jeg stort set altid på arbejde. Har du yderligere kommentarer til det psykiske arbejdsmiljø, kan du angive dem her: Den nye skolereform,mangel på struktur i den samt tryningen under konflikten gør det psykisk hårdt at være engageret.politikere med urealistiske ideer til Folkeskolen det samme. Der forlanges fremadrettet stor tilstedeværelse på skolen, men at der har været sået tvivl om, at den enkelte medarbejder skal have sin egen arbejdsplads siger bare alt. Resurserne til at oprette arbejdspladserne er også små, så det bliver selvfølgelig derefter. Det kan være svært at overskue indflydelse på egen tilrettelæggelse af sit arbejde næste år på nuværende tidspunkt. Det er meget belastende ikke at vide om man har den fornødne tid til forberedelse eller om man bliver sat på så mange konfrontationstimer uden form for særlig forberedelse til man ikke har ro omkring sig. Der er også usikkerhed på om man få pauser i løbet af dagen eller om alt går op i arbejde fra Der er trods alt tilsyn i vores nuværende pauser, så man kan frygte at nogle dagen skal gennemføres uden pauser. Alt er p.t. uklart. Det, der er stressende, er. at nogle kolleger kan få lov til noget, som andre ikke kan. Det er frustrerende, at alle ikke bare gør det, de skal, men forsøger at snyde sig fra noget. Megen usikkerhed om fremtidens opgaver og forhold nej Side 19

20 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere