TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014"

Transkript

1 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88%

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 6 JOB OG ORGANISERING 6 INDFLYDELSE 6 SAMARBEJDE MED KOLLEGER 6 LÆRING OG UDVIKLING KRAV I ARBEJDET 8 LEDELSE NÆRMESTE CHEF 8 LEDELSE I BRED FORSTAND 8 MOTIVATION OG ENGAGEMENT 8 TILFREDSHED 9 SYGEFRAVÆR 10 KRÆNKENDE ADFÆRD 12 INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN 12 INDEKLIMA 12 BEVÆGEAPPARATSBELASTNINGER 13 STØJ OG AKUSTIK 13 BEREDSKAB 14 DEL 3: BILAG 14 SVARFORDELINGER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Energistyrelsens trivselsmåling og bearbejdning af data. Trivselsmålingen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via udsendelse i perioden den 26. marts til 10. april. Hver medarbejder modtog en med et unikt link til spørgeskemaet. I alt har 326 medarbejdere i Energistyrelsen modtaget invitation til at deltage i undersøgelsen. I løbet af undersøgelsesperioden blev der udsendt to reminders til de, der endnu havde været inde på skemaet. Det anvendte spørgeskema, som er udviklet af Energistyrelsen, er et valideret standardspørgeskema med 6 spørgsmål fordelt på 16 emneområder, der omhandler trivsel og arbejdsmiljø. Besvarelserne er anonyme, hvilket betyder, at der kun udregnes resultater på grundlag af grupperinger på mindst fem fuldendte besvarelser. Denne rapport præsenterer det samlede resultat for Energistyrelsen i Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenten. Energistyrelsen, total Antal besvarelser 28 Svarprocent 88% Side 3

4 OM DENNE RAPPORT OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Denne del illustrerer de overordnede resultater. Indledningsvis findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for Energistyrelsen total. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - '' og for det mest positive svar - ' '. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret indgår i beregningen af gennemsnittet. Dog gælder det for enkelte spørgsmål, at i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. Derfor er gennemsnitsberegningen på dette spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Disse spørgsmål er markeret med *. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer en stiplet linje, som angiver gennemsnittet for Energistyrelsen total. Linjerne gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Den blå stiplede linje angiver det totale gennemsnit for energistyrelsen total (gennemsnit af alle skala spørgsmål pånær krav i arbejde). Emneområdet "Krav i arbejdet" består til dels af spørgsmål, der entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen og det skal hverken være for svært eller for let. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. Da det er muligt entydigt at sige, hvorvidt høje eller lave krav er bedst, er emneområdet "Krav i arbejdet" medtaget i beregningen af det overordnede gennemsnit for alle emneområder. I dette delelement præsenteres også frekvensfordelinger for emneområderne krænkende adfærd og sygefravær Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for virksomheden., der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål er ligeledes gengivet i frekvenstabellerne. Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Job og organisering 5, Indflydelse 5,1 Samarbejde med kolleger 5,6 Læring og udvikling 5,6 Krav i arbejdet 5,3 Ledelse nærmeste chef 5,4 Ledelse i bred forstand 5,2 Motivation og engagement 5,6 Tilfredshed 5,2 Sygefravær* 3,9 Indretning af arbejdspladsen 4,5 Indeklima 4,6 Bevægeapparatsbelastninger 5,5 Støj og akustik 4, Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 5

6 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER JOB OG ORGANISERING INDFLYDELSE du, hvad der er dine ansvarsområder? du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 6,2 5,8 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag? 5, Er der overensstemmelse mellem dine opgaver og dine kompetencer? 5, Har du indflydelse på beslutninger, der vedrører dine arbejdsopgaver? 5,4 Er der en klar forventningsafstemning af, hvornår arbejdet er udført godt nok? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,1 5,8 Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver? 4,3 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 5,9 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 4,1 Har du tilstrækkelig med afveksling i arbejdet? Oplever du, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde? 5,8 5,0 Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider? 5,8 SAMARBEJDE MED KOLLEGER LÆRING OG UDVIKLING Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 6,2 Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 6,0 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 6,0 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 5,8 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 5,9 Oplever du, at alle behandler hinanden med gensidig respekt? 5,9 Bliver du udfordret i tilstrækkelig grad i dit arbejde? 5,6 Oplever du, at konflikter bliver løst på en ordentlig måde? 5,2 Er der et godt samarbejde på tværs af områderne i Energistyrelsen? 4, Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 4,9 Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 6

7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KRAV I ARBEJDET Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 6,1 Er der ofte rigtig meget at lave? 6,1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 5,8 Er det ofte nødvendigt, at tage aftener og weekender i brug, for at nå dit arbejde? 4,4 Oplever du generelt dit arbejde som stressende? 4,1 Energistyrelsen, total 100% 1% 1% 1% 4% 80% 56% 58% 38% 3% 60% 40% 52% 49% 20% 39% 3% 0% 4% 4% 8% 9% Energistyrelsen, total [: 29] Energistyrelsen, total [: 153] Energistyrelsen, total [: 25] Energistyrelsen, total [: 192] Oplever du det, som et problem,at du skal overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Oplever du det som et problem, at der ofte er rigtig meget at lave? Oplever du det som et problem,at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Oplever du det som et problem, at det ofte er nødvendigt, at tage aftener og weekender i brug for at nå dit arbejde? Ja ofte Ja af og til Nej Side

8 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER LEDELSE NÆRMESTE CHEF LEDELSE I BRED FORSTAND Er din chef god til at organisere arbejdet? 5,1 Oplever du et godt samarbejdsklima mellem ledelsen og medarbejderne? 5,2 Har din chef fokus på at prioritere opgaverne i nærområdet? 5,3 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 5,3 Hjælper din chef med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Medvirker din chef til trivslen på arbejdspladsen? Har du et godt samarbejde med din chef? 5,3 5,5 5,9 Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om mål og opgaver? Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? 5,0 5,2 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? 5,3 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 5,2 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din chef? 5,6 Oplever du, at ledelsen arbejder for, at Energistyrelsen er en attraktiv arbejdsplads? 5,4 MOTIVATION OG ENGAGEMENT TILFREDSHED Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 5, Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 4, Har du lyst til at yde en ekstra indsats? 5,9 Tager du selv ansvar for at få dagligdagen til at fungere? 6,4 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 5,2 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,5 Er du tilfreds med balancen mellem arbejdsliv og privatliv? 5,4 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 4,5 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 5,5 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 5,6 Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 8

9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER SYGEFRAVÆR Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel som påvirker sygefraværet hos Energistyrelsen i negativ retning?* 3,9 100% 1% Energistyrelsen, total 3% 3% 80% 60% 96% 94% 95% 40% 20% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 1% Energistyrelsen, total [: 153] Energistyrelsen, total [: 153] Energistyrelsen, total [: 153] Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes psykiske forhold i arbejdet? Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes fysiske forhold i arbejdet? Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes stress i forhold til arbejdet? Ja, 20 dage+ Ja, 6-20 dage Ja, 2-5 dage Ja, 1-2 dage Nej Har dit fravær, som skyldes psykiske forhold, baggrund i Kolleger 20% Din chef 40% En anden chef 20% Underordnede Andre Ønsker at svare 40% Energistyrelsen, total [: 5] Side 9

10 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KRÆNKENDE ADFÆRD Har du inden for de sidste 12 måneder være udsat for følgende på din arbejdsplads? Mobning 2% Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold Fysisk vold Anden krænkende adfærd Ønsker at svare 3% 5% Nej, jeg har været udsat for krænkende adfærd. 88% 3% Energistyrelsen, total [: 283] Fra hvem, har du været udsat for mobning? Fra hvem, har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kolleger 60% Kolleger Din chef 20% Din chef En anden chef En anden chef Underordnede Underordnede Andre Ønsker at svare 20% Andre Ønsker at svare Kolleger Energistyrelsen, total [: 5] Fra hvem, har du været udsat for trusler om vold? Energistyrelsen, total [: 0] Fra hvem, har du været udsat for fysisk vold? Kolleger Din chef Din chef En anden chef En anden chef Underordnede Underordnede Andre Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 1] Andre Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 0] Side 10

11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Har du kendskab til, at kolleger inden for de sidste 12 måneder har været udsat for følgende på din arbejdsplads? Mobning 5% Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold Fysisk vold Anden krænkende adfærd 6% Ønsker at svare 2% Nej, jeg har kendskab til kollegaer der har været udsat for krænkende adfærd. 5% 13% Energistyrelsen, total [: 283] Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for mobning Deres Kolleger 40% Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed Deres Kolleger Deres nærmeste chef(er) 53% Deres nærmeste chef(er) Deres andre chef(er) Deres Underordnede Andre % % Deres andre chef(er) Deres Underordnede Andre Ønsker at svare Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 15] Energistyrelsen, total [: 0] Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for trusler om vold Deres Kolleger Deres nærmeste chef(er) Deres andre chef(er) Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for fysisk vold Deres Kolleger Deres nærmeste chef(er) Deres andre chef(er) Deres Underordnede Deres Underordnede Andre Andre Ønsker at svare Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 1] Energistyrelsen, total [: 0] Side 11

12 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN INDEKLIMA Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? 4,6 Er der generelt en tilfredsstillende temperatur på din arbejdsplads? 4,4 Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? 4,5 Er der generelt en tilfredsstillende luftkvalitet på din arbejdsplads? 4,5 Fungerer de IT redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? 4,2 Er der generelt et tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? 5,2 Fungerer de øvrige værktøjer og redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? 4,9 Er der generelt et tilfredsstillende rengøringsniveau på din arbejdsplads? 4,1 BEVÆGEAPPARATSBELASTNINGER Oplever du fysiske gener som følge af mangler ved indretning af din arbejdsplads?* 5,4 100% Kender du til din mulighed for, at få besøg af ergoterapeut ved din arbejdsplads? 80% 30% Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger, som belaster kroppen mindst muligt? 5,4 60% Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 5,6 40% 20% 0% 0% Energistyrelsen, total [: 283] Ja Nej Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 12

13 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER STØJ OG AKUSTIK I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af støj på kontoret eller dårlig akustik?* 4,4 I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af udefra kommende støj?* 5,0 Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total BEREDSKAB 100% 11% 80% 43% 60% 48% 40% 5% 20% 41% 0% Energistyrelsen, total [: 283] Energistyrelsen, total [: 283] Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted? Har du kendskab til evakueringsplanen i tilfælde af brand på dit arbejde? Ja Nej Side 13

14 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Job og organisering du, hvad der er dine ansvarsområder? 0% 0% 1% 1% 15% 44% 39% 1% 28 6,2 du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er der overensstemmelse mellem dine opgaver og dine kompetencer? Er der en klar forventningsafstemning af, hvornår arbejdet er udført godt nok? 0% 2% 2% % 20% 46% 24% 0% 28 5,8 0% 3% 3% % 1% 44% 25% 0% 28 5, 2% 4% % 15% 28% 29% 13% 2% 28 5,1 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 0% 1% 2% 4% 20% 52% 21% 0% 28 5,8 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 0% 0% 3% 5% 15% 46% 30% 1% 28 5,9 Har du tilstrækkelig med afveksling i arbejdet? 0% 1% 4% 9% 20% 38% 29% 0% 28 5,8 Oplever du, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde? 1% 5% 9% 14% 25% 33% % 5% 28 5,0 Indflydelse Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag? Har du indflydelse på beslutninger, der vedrører dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver? Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider? Samarbejde med kolleger Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Oplever du, at alle behandler hinanden med gensidig respekt? Oplever du, at konflikter bliver løst på en ordentlig måde? Er der et godt samarbejde på tværs af områderne i Energistyrelsen? Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Bliver du udfordret i tilstrækkelig grad i dit arbejde? Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 1% 1% 4% 5% 28% 33% 2% 0% 286 5, 0% 2% 5% % 33% 34% 1% 1% 286 5,4 4% 8% 16% 19% 31% 1% 4% 1% 286 4,3 5% 10% 13% 19% 29% 12% 3% % 286 4,1 2% 1% 2% % 21% 32% 36% 0% 286 5,8 0% 1% 1% 4% 11% 38% 46% 0% 285 6,2 0% 1% 2% 3% 18% 3% 38% 0% 285 6,0 0% 2% 2% 6% 18% 44% 26% 2% 285 5,8 1% 3% 2% 4% 14% 41% 34% 1% 285 5,9 1% 4% 5% 14% 16% 2% 12% 21% 285 5,2 1% 8% 8% 19% 20% 24% % 13% 285 4, 0% 1% 1% 4% 20% 40% 33% 0% 284 6,0 0% 1% 2% 5% 19% 41% 31% 0% 284 5,9 1% 2% 4% % 22% 3% 26% 0% 284 5,6 2% 5% 9% 15% 23% 20% 13% 14% 284 4,9 Side 14

15 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 0% 1% 1% 5% 13% 38% 42% 0% 284 6,1 Er der ofte rigtig meget at lave? 0% 0% 2% 6% 15% 33% 44% 0% 284 6,1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 0% 1% 2% 9% 19% 38% 31% 0% 284 5,8 Er det ofte nødvendigt, at tage aftener og weekender i brug, for at nå dit arbejde? Oplever du generelt dit arbejde som stressende? 10% 11% 9% 12% 24% 19% 13% 2% 284 4,4 8% 15% 12% 21% 21% 1% 6% 1% 284 4,1 Ledelse nærmeste chef Er din chef god til at organisere arbejdet? 1% 4% 5% 12% 21% 31% 8% 19% 284 5,1 Har din chef fokus på at prioritere opgaverne i nærområdet? Hjælper din chef med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Medvirker din chef til trivslen på arbejdspladsen? 1% 3% 4% 10% 22% 28% 13% 19% 284 5,3 1% 3% 4% % 13% 21% 11% 41% 284 5,3 2% 4% 2% 9% 18% 2% 24% 14% 284 5,5 Har du et godt samarbejde med din chef? 0% 1% 2% % 11% 35% 33% 10% 284 5,9 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din chef? Ledelse i bred forstand Oplever du et godt samarbejdsklima mellem ledelsen og medarbejderne? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om mål og opgaver? Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at ledelsen arbejder for, at Energistyrelsen er en attraktiv arbejdsplads? 2% 3% 3% 11% 25% 26% 19% 11% 284 5,3 1% 3% 3% % 1% 31% 23% 15% 284 5,6 0% 2% 4% 16% 25% 35% 9% 10% 284 5,2 1% 2% 5% 14% 22% 33% 15% % 284 5,3 1% 3% 8% 1% 25% 2% 12% % 284 5,0 1% 4% 6% 13% 21% 31% 16% % 284 5,2 0% 4% 4% 13% 14% 29% 10% 26% 284 5,2 1% 3% 3% 13% 21% 30% 15% 15% 284 5,4 Motivation og engagement Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 0% 3% 4% 4% 19% 42% 26% 1% 284 5, Har du lyst til at yde en ekstra indsats? 1% 2% 3% 4% 14% 39% 3% 1% 284 5,9 Tager du selv ansvar for at få dagligdagen til at fungere? 0% 0% 0% 0% 6% 45% 49% 0% 284 6,4 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 1% 2% 4% 14% 19% 3% 21% 3% 284 5,5 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 22% 18% 11% 13% 15% 13% 6% 2% 284 4,5 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 1% 3% 4% 12% 1% 35% 23% % 284 5,5 Side 15

16 DEL 3: BILAG Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med balancen mellem arbejdsliv og privatliv? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Sygefravær Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel som påvirker sygefraværet hos Energistyrelsen i negativ retning?* Indretning af arbejdspladsen Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? Fungerer de IT redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? Fungerer de øvrige værktøjer og redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? 2% % 8% 19% 21% 21% 9% 11% 284 4, 1% 6% 4% 13% 28% 32% 15% 1% 284 5,2 1% 5% % 12% 1% 36% 22% 1% 284 5,4 0% 3% 4% % 22% 40% 22% 1% 284 5,6 8% 10% 5% 14% 14% 15% 3% 32% 284 3,9 4% 8% 14% 18% 21% 26% 9% 0% 283 4,6 4% 10% 13% 18% 24% 24% % 0% 283 4,5 4% 12% 18% 15% 24% 22% 4% 1% 283 4,2 0% 6% 10% 12% 34% 29% 5% 5% 283 4,9 Indeklima Er der generelt en tilfredsstillende temperatur på din arbejdsplads? Er der generelt en tilfredsstillende luftkvalitet på din arbejdsplads? Er der generelt et tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? Er der generelt et tilfredsstillende rengøringsniveau på din arbejdsplads? 4% 9% 13% 1% 29% 23% 3% 1% 283 4,4 4% 9% 13% 16% 2% 26% 4% 2% 283 4,5 0% 4% 8% 11% 2% 3% 12% 1% 283 5,2 9% 11% 14% 18% 20% 23% 2% 2% 283 4,1 Bevægeapparatsbelastninger Oplever du fysiske gener som følge af mangler ved indretning af din arbejdsplads?* Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger, som belaster kroppen mindst muligt? 33% 2% % 15% 9% 4% 2% 3% 283 5,4 0% 5% 2% 11% 22% 35% 1% 8% 283 5,4 Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 1% 4% 4% 6% 21% 41% 20% 4% 283 5,6 Side 16

17 DEL 3: BILAG Støj og akustik I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af støj på kontoret eller dårlig akustik?* I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af udefra kommende støj?* 16% 21% 14% 12% 15% 14% 8% 0% 283 4,4 2% 25% 12% 10% 13% 8% 5% 0% 283 5,0 Side 1

18 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: 2.472 Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 LEJRE FORSYNING Totalrapport September 2012 Antal besvarelser: Svarprocent: 521 26% INDHOLD 2 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere