Medarbejdertrivselsmåling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertrivselsmåling 2014"

Transkript

1 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TOP OG BUND 5 7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 7 TRIVSELSMÅLING 7 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 7 ARBEJDSINDHOLD OG VARIATION 7 INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE 8 FORUDSIGELIGHED 8 BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV 8 NÆRMESTE LEDER 8 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS ELLER GRUS) 9 STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE 9 SAMARBEJDE 9 TILLID OG RETFÆRDIGHED 9 ANERKENDELSE 10 KRÆNKENDE ADFÆRD 10 VOLD, TRUSLER ELLER CHIKANE 13 MOBNING 21 SYGEFRAVÆR 22 BAGGRUNDINFO 23 DEL 3: BILAG 23 SVARFORDELINGER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for at udarbejde rapporter for Odder Kommunes trivselsundersøgelse. Trivselsmålingen er gennemført i oktober 2014 via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Denne rapport analyserer resultaterne for hele Odder Kommune. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Odder Kommune, total Antal besvarelser Svarprocent Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks. Endvidere er en oversigt over top og bund 5. Her fremgår de fem spørgsmål, der er vurderet højest af medarbejderne, samt de fem spørgsmål, der er vurderet lavest af medarbejderne. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for Odder kommune. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer en stiplet linje, der angiver det samlede gennemsnit for emneområdet. Linjen gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Den mørke blå linje angiver gennemsnittet for Odder Kommune, total. Del 3 - Bilag Dette bilag indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål (Basis) samt det samlede gennemsnit for hele Odder kommune er ligeledes gengivet her. Side 3

4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle spørgsmål i spørgeskemaet. MTI vises for Odder kommunen. På illustrationen nedenfor fremgår placeringen af MTI. Odder Kommune, total 5,6 Et resultat mellem 1 og 3,9 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4 og 4,9 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5 og 5,9 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6 og 7 betragtes som helt i Top. Ringe Middel God Top Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. TRIVSELSMÅLING Arbejdsmængde og tidspres 4,6 Arbejdsindhold og variation 5,8 Indflydelse på eget arbejde 5,1 Forudsigelighed 5,3 Balance mellem arbejdsliv og privatliv 5,7 Nærmeste leder 5,7 Støtte fra kolleger og ledelse 6,1 Samarbejde 5,6 Tillid og retfærdighed 5,9 Anerkendelse 5,9 Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER TOP OG BUND 5 TOP 5 Tillid og retfærdighed - Ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 6,2 Arbejdsindhold og variation - Jeg har afveksling i arbejdet 6,2 Støtte fra kolleger og ledelse - Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for 6,2 Samarbejde - Man hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 6,2 Arbejdsindhold og variation - Jeg har mulighed for at bruge min kunnen og færdigheder i arbejdet 6,1 BUND 5 Arbejdsmængde og tidspres - Jeg skal ikke overskue for mange ting på en gang i mit arbejde 3,7 Arbejdsmængde og tidspres - Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende 4,0 Arbejdsmængde og tidspres - Mit arbejde er jævnt fordelt, så det ikke hober sig op 4,1 Arbejdsmængde og tidspres - Det er ikke nødvendigt, at jeg arbejder over 4,2 Arbejdsmængde og tidspres - Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 4,4 Odder Kommune, total Side 6

7 TRIVSELSMÅLING ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES I ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES II Jeg har en tilpas arbejdsmængde 4,8 Jeg har mulighed for at holde pauser i løbet af arbejdsdagen 5,1 Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 4,4 Jeg skal ikke overskue for mange ting på en gang i mit arbejde 3,7 Jeg når stort set altid mine arbejdsopgaver 4,8 Mit arbejde er jævnt fordelt, så det ikke hober sig op 4,1 Jeg kan arbejde i et passende tempo 4,8 Målene for mine arbejdsopgaver er klare 5,4 Det er ikke nødvendigt, at jeg arbejder over 4,2 Kravene til mine arbejdsopgaver er forenelige med hinanden 5,0 Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende 4,0 ARBEJDSINDHOLD OG VARIATION INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE Jeg har afveksling i arbejdet 6,2 Jeg har indflydelse på beslutninger om eget arbejde 5,5 Jeg har mulighed for at bruge min kunnen og færdigheder i arbejdet 6,1 Jeg har indflydelse på, hvordan arbejdet udføres 5,9 Jeg lærer tilpas meget nyt gennem arbejdet 5,5 De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine faglige kvalifikationer 5,8 Jeg har indflydelse på mængden af eget arbejde 4,5 De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine personlige kvalifikationer 5,9 Jeg har mulighed for at påvirke placeringen af mine arbejdstider 4,8 Jeg har mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse, der sikrer, at min faglige og personlige kunnen svarer til det arbejde, jeg skal udføre 5,2 Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads 4,8 Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 7

8 TRIVSELSMÅLING FORUDSIGELIGHED BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV Jeg får information om vigtige beslutninger, fx om omstrukturering, rationaliseringstiltag eller lignende forhold 5,4 Jeg har mulighed for at adskille arbejdsliv og privatliv 5,8 Jeg har de nødvendige informationer til at udføre arbejdet tilfredsstillende 5,5 Jeg har mulighed for at skabe balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 5,6 Forventninger til, hvornår mit arbejde er udført godt nok, er afstemt 5,2 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er klare 5,7 Jeg har klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til målsætning, opgaver og serviceniveau 5,2 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er gode 5,5 NÆRMESTE LEDER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS ELLER GRUS) Min nærmeste leder er god til at organisere arbejdet 5,4 Jeg har indenfor de sidste 12 måneder deltaget i MUS- eller GRUS-samtale med min nærmeste leder [Basis: 903] Min nærmeste leder hjælper med løsning af konflikter, når det er nødvendigt Min nærmeste leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger 5,8 5,6 Jeg har indenfor de sidste 12 måneder fået tilbudt en MUSeller GRUS-samtale med min nærmeste leder [Basis: 903] 65% 35% Min nærmeste leder prioriterer trivselen på arbejdspladsen højt 5,9 Jeg har en aktuel handleplan for min kompetenceudvikling (aftale om kurser, efteruddannelse, nye opgaver m.v.) [Basis: 903] 42% 58% Ja Nej 25% 5 75% Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 8

9 TRIVSELSMÅLING STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE SAMARBEJDE Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for 6,2 Der er et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på min arbejdsplads Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på min arbejdsplads 5,6 5,3 Jeg får den hjælp og støtte fra min nærmeste leder, som jeg har behov for 5,9 Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads 6,0 Omgangstonen mellem kollegerne er behagelig og respektfuld 6,0 Der er et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde med min institution og andre institutioner/afdelinger i Odder Kommune 5,5 5,3 Omgangstonen mellem medarbejderne og nærmeste leder er behagelig og respektfuld 6,1 Man hjælper kolleger, der har for meget at lave Man hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 5,7 6,2 TILLID OG RETFÆRDIGHED ANERKENDELSE Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 6,0 6,2 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af mine kolleger 6,0 Forslag fra medarbejderne bliver behandlet respektfuldt af ledelsen 6,0 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af min nærmeste leder 6,0 Medarbejderne kan give udtryk for deres meninger og følelser 6,0 Medarbejderne har i almindelighed tillid til hinanden 6,1 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af den øverste ledelse 5,6 Konflikter bliver løst på en retfærdig måde Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde 5,7 5,5 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af brugere eller andre, der drager nytte af mit arbejde 6,1 Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 9

10 KRÆNKENDE ADFÆRD VOLD, TRUSLER ELLER CHIKANE Har du været udsat for vold, trusler eller chikane de seneste 12 mdr.? [Basis: 901] 3% 1% 3% 13% Har du kendskab til, at kolleger har været udsat for vold, trusler eller chikane indenfor de sidste 12 måneder? [Basis: 901] 6% 2% 8% 26% 59% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Fra hvem har du været udsat for vold, trusler eller chikane? 28% 1 2% 1% Kollega Nærmeste leder Anden leder Medarbejder Borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. 5% Odder Kommune, total [Basis: 395] 2% 1 Børn og unge Andre Har du være udsat for vold, trusler eller chikane fra andre end de nævnte kan du notere her fra hvem. Side 10

11 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra kollega? 61% 22% 14% 8% 11% 11% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for krænkelser kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 36] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra nærmeste leder? Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 5] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra anden leder? Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplever andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 4] Side 11

12 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra en medarbejder? 59% 6% 18% 24% 18% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trulser eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 17] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign.? 69% 33% 36% 7% 5% 5% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller distkriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 238] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra børn og unge? 73% 59% 26% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn 1% 3% 5% Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 108] Side 12

13 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra andre? 75% 25% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 8] MOBNING Har du været udsat for mobning indenfor de seneste 12 mdr.? [Basis: 902] 1% 1% 3% 96% Har du kendskab til, at kolleger har været udsat for mobning indenfor de sidste 12 måneder? [Basis: 902] 1% 2% 1% 6% 91% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Side 13

14 KRÆNKENDE ADFÆRD Fra hvem har du været udsat for mobning? 53% 8% 5% Kollega Nærmeste leder Anden leder Medarbejder Borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. 13% 13% Børn og unge 8% Andre Odder Kommune, total [Basis: 40] Hvordan er mobning fra kollega kommet til udtryk? 55% 45% 55% 15% 1 Verbale krænkelser, fx Bagtalelse eller udelukkelse sårende bemærkninger eller fra det sociale og faglige latterliggørelse fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre former for mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 20] Hvor længe har mobning fra kollega stået på? Er problemet med mobning fra kollega blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder 45% Ja 53% 6 måneder eller mere 55% Nej 47% Odder Kommune, total [Basis: 20] Odder Kommune, total [Basis: 19] Side 14

15 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra nærmeste leder kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx Bagtalelse eller udelukkelde sårende bemærkninger eller fra det sociale og faglige latterliggørelse fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre former for mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 3] Hvor længe har mobningen fra nærmeste leder stået på? Er problemet med mobning fra nærmeste leder blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 3] Odder Kommune, total [Basis: 3] Side 15

16 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra anden leder kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 2] Hvor længe har mobning fra anden leder stået på? Er problemet med mobning fra anden leder blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 2] Odder Kommune, total [Basis: 2] Side 16

17 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra en medarbejder kommet til udtryk? 5 63% 38% 13% 13% Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 8] Hvor længe har mobningen fra en medarbejder stået på? Er problemet med mobning fra en medarbejder blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder 25% Ja 38% 6 måneder eller mere 75% Nej 63% Odder Kommune, total [Basis: 8] Odder Kommune, total [Basis: 8] Side 17

18 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Krænkende telefonsamtaler Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 5] Hvor længe har mobningen fra en borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. stået på? Er problemet med mobning fra borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 5] Odder Kommune, total [Basis: 5] Side 18

19 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra børn og unge kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer krænkende telefonsamtaler Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 5] Hvor længe har mobningen fra børn og unge stået på? Er problemet med mobning fra børn og unge blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 5] Odder Kommune, total [Basis: 5] Side 19

20 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra andre kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Nedvurdering af arbejdsindsats eller kopmetencer Krænkende telefonsamtaler Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 3] Hvor længe har mobningen fra andre stået på? Er problemet med mobning fra andre blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 3] Odder Kommune, total [Basis: 3] Side 20

21 SYGEFRAVÆR HAR DU INDENFOR DE SENESTE 12 MDR. HAFT SYGEFRAVÆR PGA.... dårlig luftkvalitet, temperaturforhold, ringe belysning, akustik eller andre påvirkninger fra indeklimaet? [Basis: 901] 1% 3% 4% 2% 84% 6%... dårlige arbejdsstillinger, manglende variation i arbejdet, eller andre ergonomiske påvirkninger? [Basis: 901] 1% 1% 2% 6% 84% 6%... manglende trivsel, dårligt samarbejde, stress eller andre psykiske påvirkninger? [Basis: 901] 3% 2% 13% 1% 78% 4% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ikke relevant Side 21

22 BAGGRUNDINFO ALDER Under 30 6% % % % 60 eller derover 1 Odder Kommune, total [Basis: 900] ANCIENNITET I NUVÆRENDE JOB under 2 15% % % 11 eller derover 42% Odder Kommune, total [Basis: 900] Side 22

23 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for kommunen. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. Arbejdsmængde og tidspres Helt enig Jeg har en tilpas arbejdsmængde 18% 24% 13% 11% 8% 4% 1% 908 4,8 Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 12% 19% 23% 14% 14% 11% 6% 1% 908 4,4 Jeg når stort set altid mine arbejdsopgaver 17% 25% 21% 14% 1 8% 4% 908 4,8 Jeg kan arbejde i et passende tempo 18% 24% 19% 15% 12% 7% 5% 1% 908 4,8 Målene for mine arbejdsopgaver er klare 25% 3 13% 6% 5% 1% 1% 908 5,4 Kravene til mine arbejdsopgaver er forenelige med hinanden 17% 29% 19% 15% 8% 6% 3% 4% 908 5,0 Jeg har mulighed for at holde pauser i løbet af arbejdsdagen 27% 24% 17% 12% 11% 7% 3% 908 5,1 Jeg skal ikke overskue for mange ting på en gang i mit arbejde 7% 13% 16% 16% 15% 15% 17% 908 3,7 Mit arbejde er jævnt fordelt, så det ikke hober sig op 8% 17% 18% 19% 15% 13% 8% 1% 908 4,1 Det er ikke nødvendigt, at jeg arbejder over 12% 19% 14% 16% 12% 14% 11% 2% 908 4,2 Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende 12% 15% 14% 16% 13% 12% 15% 3% 908 4,0 Arbejdsindhold og variation Helt enig Jeg har afveksling i arbejdet 51% 3 12% 5% 1% 1% 906 6,2 Jeg har mulighed for at bruge min kunnen og færdigheder i arbejdet 49% 29% 13% 5% 2% 1% 1% 906 6,1 Jeg lærer tilpas meget nyt gennem arbejdet 27% 32% 19% 12% 6% 3% 2% 906 5,5 Helt uenig 1 Helt uenig 1 Ved ikke Ved ikke Basis Basis Gns. Total Gns. Total De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine faglige kvalifikationer De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine personlige kvalifikationer Jeg har mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse, der sikrer, at min faglige og personlige kunnen svarer til det arbejde, jeg skal udføre 33% 36% 18% 7% 3% 2% 1% 906 5,8 35% 37% 14% 7% 4% 1% 1% 906 5,9 28% 24% 14% 11% 8% 8% 4% 5% 906 5,2 Indflydelse på eget arbejde Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Jeg har indflydelse på beslutninger om eget arbejde 25% 34% 11% 4% 3% 1% 1% 907 5,5 Jeg har indflydelse på, hvordan arbejdet udføres 36% 36% 16% 7% 3% 1% 1% 907 5,9 Jeg har indflydelse på mængden af eget arbejde 12% 19% 21% 1 1 6% 1% 907 4,5 Jeg har mulighed for at påvirke placeringen af mine arbejdstider 24% 23% 17% 9% 7% 9% 9% 1% 907 4,8 Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads 15% 23% 22% 16% 9% 8% 3% 3% 907 4,8 Side 23

24 DEL 3: BILAG Forudsigelighed Jeg får information om vigtige beslutninger, fx om omstrukturering, rationaliseringstiltag eller lignende forhold Jeg har de nødvendige informationer til at udføre arbejdet tilfredsstillende Forventninger til, hvornår mit arbejde er udført godt nok, er afstemt Jeg har klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til målsætning, opgaver og serviceniveau Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 28% 29% 19% 12% 6% 3% 2% 1% 907 5,4 21% 37% 21% 11% 5% 2% 1% 1% 907 5,5 18% 3 21% 14% 8% 3% 2% 4% 907 5,2 21% 3 19% 13% 8% 4% 2% 2% 907 5,2 Balance mellem arbejdsliv og privatliv Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Jeg har mulighed for at adskille arbejdsliv og privatliv 31% 13% 7% 5% 2% 1% 1% 906 5,8 Jeg har mulighed for at skabe balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 35% 3 15% 1 5% 3% 1% 1% 906 5,6 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er klare 39% 3 1 7% 5% 4% 3% 2% 906 5,7 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er gode 33% 27% 12% 8% 5% 4% 4% 6% 906 5,5 Nærmeste leder Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Min nærmeste leder er god til at organisere arbejdet 24% 28% 19% 13% 5% 4% 1% 5% 903 5,4 Min nærmeste leder hjælper med løsning af konflikter, når det er nødvendigt Min nærmeste leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min nærmeste leder prioriterer trivselen på arbejdspladsen højt Støtte fra kolleger og ledelse Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for Jeg får den hjælp og støtte fra min nærmeste leder, som jeg har behov for Omgangstonen mellem kollegerne er behagelig og respektfuld Omgangstonen mellem medarbejderne og nærmeste leder er behagelig og respektfuld 39% 29% 13% 9% 3% 2% 1% 5% 903 5,8 32% 29% 16% 11% 4% 3% 1% 4% 903 5,6 42% 26% 13% 8% 3% 2% 1% 4% 903 5,9 Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 48% 33% 11% 4% 2% 1% 1% 902 6,2 41% 29% 17% 7% 3% 2% 1% 2% 902 5,9 46% 3 13% 6% 3% 1% 902 6,0 45% 32% 12% 5% 3% 1% 2% 902 6,1 Side 24

25 DEL 3: BILAG Samarbejde Der er et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på min arbejdsplads Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde med min institution og andre institutioner/afdelinger i Odder Kommune Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 26% 33% 11% 5% 2% 1% 3% 902 5,6 21% 3 22% 12% 6% 4% 2% 3% 902 5,3 36% 36% 17% 6% 2% 1% 1% 902 6,0 22% 32% 22% 13% 4% 2% 1% 4% 902 5,5 15% 26% 19% 15% 5% 2% 1% 16% 902 5,3 Man hjælper kolleger, der har for meget at lave 34% 3 17% 9% 4% 2% 1% 3% 902 5,7 Man hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 47% 31% 13% 4% 2% 3% 902 6,2 Tillid og retfærdighed Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 34% 14% 6% 3% 2% 1% 901 6,0 Ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Forslag fra medarbejderne bliver behandlet respektfuldt af ledelsen Medarbejderne kan give udtryk for deres meninger og følelser 48% 33% 1 4% 1% 1% 4% 901 6,2 36% 34% 15% 6% 3% 1% 5% 901 6,0 42% 34% 13% 6% 3% 2% 1% 901 6,0 Medarbejderne har i almindelighed tillid til hinanden 39% 39% 12% 6% 2% 1% 1% 901 6,1 Konflikter bliver løst på en retfærdig måde 25% 35% 17% 8% 3% 1% 1% 11% 901 5,7 Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde 31% 11% 5% 2% 1% 9% 901 5,5 Anerkendelse Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af mine kolleger Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af min nærmeste leder Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af den øverste ledelse Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af brugere eller andre, der drager nytte af mit arbejde Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 39% 35% 14% 7% 2% 1% 2% 901 6,0 32% 13% 7% 2% 1% 1% 4% 901 6,0 29% 25% 13% 8% 3% 3% 2% 17% 901 5,6 38% 37% 13% 5% 2% 1% 4% 901 6,1 Side 25

26 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016 Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede:.8 Antal besvarelser:. Svarprocent: 8, % Mig og mit arbejde Nedenfor vises den samlede gennemsnitlige score

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: 2.472 Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 LEJRE FORSYNING Totalrapport September 2012 Antal besvarelser: Svarprocent: 521 26% INDHOLD 2 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere