FOCUS. Nye medarbejdere skal styrke service og salg. Nyt kuld i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOCUS. Nye medarbejdere skal styrke service og salg. Nyt kuld i Århus"

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18, Nye medarbejdere skal styrke service og salg Nyt kuld i Århus Partner: Topdanmarks partnerafdeling sætter nu massivt ind for at forbedre service og rådgivning. Op til 15 nye medarbejdere ansættes i nyt team i Århus Af Kim Betak Pedersen Fem nye medarbejdere i første omgang og mulighed for at udvide med op til femten spillere. Fra den 1. november styrker Topdanmarks partnerafdeling bemandingen i Århus og ansætter nyt team. "Vi skal yde en bedre kundeservice, primært ved at have flere hænder til at tage telefonerne, når de ringer, men også ved at blive bedre rådgivere," siger kundeservicechef Jette Oksholm fra partnerafdelingen, der administrerer Topdanmarks samarbejde med Danske Bank- koncernen. Men de fem ekstra medarbejdere er kun begyndelsen på en ambitiøs satsning på at forbedre servicen, som længe har været på ønskesedlen i partnerafdelingen. Her forventede man, at en ensretning af teknikken og af de forsikringer, som sælges gennem de forskellige afsætningkanaler, efterhånden ville rationalisere arbejdsgangen, så der blev frigjort medarbejdere til at rådgive kunderne. Det er også sket, men samtidig er der opstået nye arbejdsopgaver blandt andet i forbindelse med samarbejdet med ejendomsmæglerkæden home. Opgaverne har lagt beslag på de medarbejderressourcer, som blev frie, og derfor blev det besluttet at ansætte op til 15 nye medarbejdere for at forbedre servicen primært over for de kunder, der har købt forsikringer gennem Danske Bank, BG Bank eller Danica Pension. "De har ofte ikke længere tilknytning til den Danica-assurandør eller den bankmedarbejder, som oprindelig har solgt dem forsikringen. Derfor kan kunderne være usikre på, hvor de kan henvende sig med deres forsikringsspørgsmål, så vi skal sikre, at de i hvert fald har god mulighed for at komme i kontakt med os via telefonen, siger Jette Oksholm. Og selv om salget gennem Topdanmarks samarbejdspartnere er inde i en god udvikling, så er salget gennem partnerafdelingens egne servicecentre også prioriteret op. "Siden årsskiftet har vi arbejdet efter et mål om at fordoble salget pr. arbejdsdag, og det har medarbejderne levet flot op til, siger Jette Oksholm. Lettere at rekruttere arbejdskraft Det nye serviceteam er placeret i Viby for at skabe et mere lige forhold mellem Ballerup og Viby på partnerområdet, men også for at udnytte de bedre muligheder for at rekruttere arbejdskraft i Viby. "Samtidig har vi oplevet et virkelig godt rekrutteringsgrundlag med mange uopfordrede ansøgninger. I udvælgelsen af de første fem servicemedarbejdere er vi primært gået efter erfaring med salg. Formelle kvalifikationer fra forsikringshøjskolen er blevet vægtet mindre," siger Jette Oksholm. "Mange er helt grønne i forsikringssammenhæng, men de har de personlige egenskaber og den gennemslagskraft, som vi efterspørger hos vores servicemedarbejdere," fortsætter Jette Oksholm. Hvis de nye medarbejderes resultater lever op til forventningerne, kan der ansættes yderligere medarbejdere 1. februar og 1. maj. Focus følger hen over vinteren opstarten af det nye partner-team i Århus. Fuld af energi trods strømsvigt side 2-3 Nordiske gæster vilde med HUSK side 5 Læs hvad Holger Poder griner af side 6-7

2 Jylland hjalp under strømsvigt i øst Skade: Fordele ved at have etableret skadecentre flere steder i landet blev synlige, da strømsvigt lammede hovedkontoret i Ballerup. Kollegerne i Jylland hjalp sjællændere uden strøm Af Kim Betak Pedersen Strømsvigtet i forrige uge, hvor Topdanmarks hovedkontor i Ballerup tirsdag var uden strøm fra lidt over middag og resten af arbejdsdagen, dokumenterede, at en strategi om delvis decentralisering af skadebehandlingen i Topdanmark, Danske Forsikring og BG Forsikring har virket, som den skal. "På trods af at skademedarbejderne i de to skadeservice-centre i Ballerup ikke kunne arbejde på systemerne, var vi i stand til at give kunderne en næsten normal service. De mærkede forholdsvis lidt til strømsvigtet, siger skadedirektør Lars Halling. Topdanmarks interne telefonsystem, som til daglig sørger for, at opkald ledes hen, hvor der er ledige medarbejdere til at tage telefonen, sikrede, at opkald blev ledt uden om Ballerup. Samtidig viste en tilpasning af organisationen, som blev sat i gang i 1999, at den har resulteret i en større fleksibilitet i skadeorganisationen. Den kan blandt andet udnyttes til at håndtere spidsbelastninger eller lokale tekniske problemer. "Formålet har været at forberede organisationen til for eksempel en ny stor orkan eller en hård vinter. Vi har blandt andet arbejdet på at skabe større tilgængelighed via telefonerne ved at gøre det muligt at flytte flere medarbejdere til telefonbetjening, når der er behov for det. Den mulighed kom os til gavn under strømsvigtet," siger Lars Halling. Blev på arbejde I skadeservice-centret i Viby, der var uberørt af strømproblemerne, rykkede medarbejderne sammen ved telefonerne og blev lidt længere på arbejde for at besvare spørgsmål fra kunderne. "Det kunne tydeligt mærkes, at vi manglede to centre i systemet, men vi løste det ved, at alle blev på pladserne også hen på eftermiddagen, hvor vi normalt drosler ned. Fire kolleger tilbød at blive til klokken 18," fortæller centerleder Marianne Lørincz. I 1999 var Topdanmark tæt på en fuldstændig centralisering af skadebehandlingen med kun en mindre tingskadeafdeling på kontoret i Viby til at aflaste skadeafdelingerne i Ballerup. Med købet af Danske Forsikring overtog Topdanmark selvstændige afdelinger i Århus og Odense, der behandlede skader. Og de afdelinger, der dengang lignede oplagte muligheder for at rationalisere, blev i stedet tænkt ind i en ændring af Fagleder Rasmus Larsen fra elafdelingen får travlt, når strømsvigt sætter arbejdet i stå for mange andre medarbejdere. En af opgaverne er opstart af Topdanmarks eget elværk, som består af en dieseldrevet generator og et no break-anlæg. organisationen. Ideen er at have et relativt stort antal medarbejdere til generel skadebehandling i skadecentrene i Viby, Odense og Ballerup. De betydeligt færre medarbejdere, der arbejder med komplicerede skadesager, vil fortsat være samlet i Ballerup. Beredskab fastholdes efter massivt Sikkerhed: Forrige uges strømsvigt, der delvis lammede hovedkontoret i Ballerup, får ikke Topdanmark til at investere i mere beredskab. Skader ude hos forsikringskunderne var begrænsede Af Kim Betak Pedersen Topdanmark er sikret tilstrækkeligt mod strømsvigt med det nuværende beredskab. Det konstaterer koncerndirektør Leif Larsen efter forrige uges strømsvigt. "Vi skal selvfølgelig være parat til at tage ved lære, men det er trods alt 22 år siden, vi sidst oplevede længerevarende strømsvigt i så store dele af landet. Og det strømsvigt, som ramte os denne gang, var efter min mening et sammenfald af så mange uheldige omstændigheder, at sandsynligheden for en gentagelse er meget lille," siger Leif Larsen. Han mener ikke, at Topdanmark skal skrue op for beredskabet mod strømsvigt og for eksempel sikre sig mere kapacitet til at producere strøm selv. "Det giver naturligvis problemer, når strømmen forsvinder, men den nuværende forsyningssikkerhed får os ikke til at ryste på hånden. Ulemperne under strømsvigtet var så relativt små, at de ikke kan retfærdiggøre en investering i et øget beredskab," siger Leif Larsen. Holder øje med trusler Han peger på, at Topdanmark løbende holder øje med de omstændigheder, der kan få betydning for selskabets drift eller økonomi og tager stilling til justeringer hen ad vejen. 2

3 IT-beredskab bestod prøven Beredskab: Fornuftige nødforanstaltninger, en heldig beslutning i fortiden og gunstige vejrforhold var med til at bringe de vigtige it-systemer på Topdanmarks hovedkontor igennem det største strømsvigt i nyere tid uden problemer Af Kim Betak Pedersen Topdanmarks beredskab for strømsvigt på hovedkontoret i Ballerup virkede, som det skulle, da et massivt udfald af strømmen i forrige uge efterlod Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm og store dele af Sydsverige uden strøm i op mod syv timer. Alarmcentralen TopAlarm kørte uden problemer, ingen data gik tabt, og butikker og kontorer uden for Sjælland kunne ubesværet arbejde videre. Det konstaterer Topdanmarks it-driftschef Ole Thørner. "På it-siden virkede alt som det skulle, og rent teknisk kørte alle de afgørende systemer videre, som om strømmen havde været der hele tiden," siger han. Alt andet ville dog også have været en overraskelse af de ubehagelige, for Topdanmark afprøver rutinemæssigt beredskabet for strømsvigt to gange om året - sidst for bare én måned siden. "Vi er så sikre, som man kan være på, at beredskabet fungerer. Men selvfølgelig er det noget andet, når strømmen forsvinder af sig selv, frem for at det er os, der går hen og slår hovedafbryderen fra," siger Ole Thørner. Helt uden problemer slap Topdanmarks medarbejdere på Sjælland dog ikke. Nødstrømforsyningen er kun dimensioneret til at holde it- og telefonsystemer i gang og sørge for et sparsomt orienteringslys i bygningen. Der er altså ingen strøm til medarbejdernes computere. Så med kun telefonsystemet i fejlfri drift fik strålende efterårssol over Ballerup medarbejdere, der var afskåret fra at arbejde ved deres terminaler, til at samle sagsakter sammen og søge hen til vinduerne for at arbejde videre. Forsikringsbutikkerne i Helsingør, Hillerød, Taastrup og Lyngby mistede dog deres telefonforbindelser, fordi deres egne omstillingssystemer gik ned. Til gengæld holdt Topdanmarks hjemmesider topdanmark.dk, bgforsikring.dk og danskeforsikring.dk sig oppe, mens flere konkurrerende selskaber måtte se deres hjemmesider gå ned. Gammel problematik En beslutning om at sikre sig så godt som muligt mod problemer i forbindelse med årtusindskiftet for snart fire år siden gjorde strømsvigtet i forrige uge lettere at komme igennem for Topdanmark. Dengang forudså mange, at skiftet fra 1999 til 2000 ville lægge computersystemer ned på stribe og efterlade samfundet mere eller mindre lammet. Så galt gik det som bekendt ikke, men forudsigelserne fik Topdanmark til at tænke en planlagt skrotning af hovedkontorets eget elværk, en dieseldrevet generator, igennem igen. I stedet blev generatoren renoveret, og den beslutning var man altså glade for i it-driftsafdelingen forrige tirsdag. Høj sol over Ballerup under strømsvigtet i forrige uge gjorde det muligt for nogle medarbejdere at arbejde videre på trods af sorte computerskærme. Kundekonsulent Anny Nielsen fra privatafdelingens kundecenter udnyttede sollyset fra kontorlandskabets vinduer til at gå antagelsessager igennem. strømsvigt Et eksempel er sandsynligheden for terrorhandlinger i Danmark, men overvejelser omkring forsyningssikkerhed kan også komme ind i billedet. "Fra USA har vi set eksempler på, hvordan liberalisering af elmarkedet førte til, at der ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på kapaciteten i nettet. Den situation kan medføre problemer også for forsikringsselskaberne, og med et mere liberalt dansk elmarked vil det da være naturligt for os at være opmærksomme på det aspekt," siger Leif Larsen. Skaderne i forbindelse med den aktuelle strømafbrydelse når ikke et omfang, hvor de kan få indflydelse på bundlinjen, når Topdanmarks resultat for 2003 skal gøres op. En foreløbig opgørelse fra dagen efter strømsvigtet den 23. september viser få og relativt begrænsede skader. På privatområdet indløb omkring 40 skader, på landbrug omkring 10, mens erhvervsområdet fik anmeldelser om cirka 30 sager. Største enkeltpost er en køleskade i et supermarked, som ventes at løbe op i omkring kroner. 3

4 Forhandlere til generalprøve i Monte Carlo Genforsikring: Hver september mødes genforsikringsfolk fra hele verden til seminar i Monte Carlo. Det handler både om at varme op til forhandling af genforsikringskontrakterne i oktober, men også om at netværke og være social Af Julie Rasmussen En enkelt gang om året smider genforsikringsfolk fra Topdanmark og hele verden slipset og dropper det mørke jakkesæt. I 28 graders varme er det mest behageligt at forhandle i skjorteærmer, lyder erkendelsen fra de knap reassurandører, forsikringsfolk, mæglere, revisorer og advokater, der hver september mødes til en lille uges international genforsikringskonference i Monte Carlo i Monaco, hvor lystyachterne ligger lige så tæt i havnen, som mågerne sværmer om en fiskekutter i Hanstholm. Den faglige dagsorden består af møder og forhandlinger fra tidlig morgen til sen aften, hvor det for selskaber som Topdanmark gælder om at få præsenteret sin forretning og gjort genforsikringsselskaberne interesserede i at genforsikre selskabet, når aftalerne indgås endeligt i Tyskland senere i oktober. Men en forhandling består ikke af fakta alene. "Man kommer selvfølgelig længst med et godt regnskab og en god forretningsstrategi, og Topdanmark har et godt navn i markedet, så der er mange, der er interesserede i at mødes med os. Men det vil være naivt at ignorere, at det også spiller ind, hvem man sidder overfor, og om man er på bølgelængde eller ej," siger Topdanmarks genforsikringschef, Jens Ellborg. Derfor bruges konferencen i Monte Carlo i mindst lige så høj grad til at lære hinanden at kende også udenfor forhandlingslokalerne. Arbejdet sker ikke kun med kuglepen i hånden, men i ligeså høj grad når parterne mødes med kniv og gaffel til de daglige forretningsfrokoster og uformelle sammenkomster. "Det betyder virkelig meget, om forhandlingerne foregår i en god, venskabelig tone, eller om rivejernene er fremme. Og grundlaget for en afslappet stemning rundt om mødebordet er, at man også kan hygge sig sammen under frokosten eller middagen og snakke om vin og fodbold, eller hvad der ellers lige kommer op," siger Jens Ellborg. Han var i Monte Carlo sammen med Topdanmarks vicedirektør Keld Boeck, direktør Poul Almlund og administrerende direktør Michael Pram Rasmussen. Hvide knoer Ud over et godt regnskab, en god strategi og en god stemning ved forhandlingsbordet, så er der selvfølgelig også blandet en god portion forhandlingsteknik i mødecocktailen. Regel nummer ét er at være godt forberedt, så man kan argumentere for sine holdninger. Men det er også vigtigt ikke at miste besindelsen. "Det kan godt være svært at bevare roen. Engang sad jeg til møde med en genforsikringsmand, som var ulideligt overlegen. Han sad tilbagelænet med hænderne foldet bag hovedet og ville have os til at betragte ham som en smuk kvinde, som vi skulle overtale til at vælge os. Han gad næsten ikke høre på os, og han var så gennemført ubehøvlet, at mine knoer blev mere og mere hvide. Men hvis du først mister besindelsen, så betyder det jo, at du ikke har flere argumenter, og så har du tabt," siger Jens Ellborg. Håber på lette forhandlinger Jens Ellborg håber, at selve forhandlingerne om brandprogrammet til oktober vil gå glattere end i mange år. "De sidste mange år har der været meget turbulens på genforsikringsmarkedet. Der var år 2000-problematikken, terror, kæmpe brandskader og generelt dårlige resultater i branchen. I år har vi en bedre sag end i mange år, så vi håber på en rolig og afdæmpet fornyelse af vores kontrakter, hvor vi slipper for at klynge os fast med det yderste af neglene," siger han og skynder sig lige at banke tre gange under bordet. Tommelfingerregler om forhandlingsteknik Vær forberedt, så du kan argumentere for dine holdninger Gør dig klart, hvorfor modparten har den holdning, han har Vær vedholdende, men ikke stædig Bliv ikke følelsesladet, og mist ikke besindelsen 4

5 Forsikringsstipendiater om udveksling: Hyvin, Bra, Väl Uddannelse: Flag på svensk finsk og norsk. Alle sejl var sat til for at fire såkaldte stipendiater fra Skandinavien kunne føle sig hjemme og blive klogere, da de var på besøg i Topdanmarks hovedkontor i Ballerup den 18. og 19. september Af Troels Leth Hyvin. Bra. Väl. Godt var et fattigt udtryk, da fire forsikringsfolk fra Finland, Norge og Sverige satte ord på deres følelser efter besøget på Topdanmarks hovedkontor. Stipendiaterne, som de kaldes, var på studieophold i Danmark, hvor de blandt andet besøgte Topdanmark. De fire, en nordmand, to svenskere og en finne, skulle hver især besøge de forretningsområder, som de selv til daglig beskæftiger sig med, og få nye indtryk og idéer med hjem. Bengt Mortensen fra det svenske selskab Folksam tilbragte dagene i Topdanmarks livselskab. "Jeg har fået mange indtryk og idéer under besøget. Blandt andet blev jeg inspireret af livselskabets arbejdsgange i forbindelse med flytning af eksisterende pensionsordninger. Og så har jeg fået et godt indblik i, hvordan der arbejdes med Topdanmarks visioner og personaleudvikling," siger Bengt Mortensen. spørge tilfældige medarbejdere om næsten alt mellem himmel og jord," supplerer produktchef Agnar Standal fra det norske selskab Gjensidige NOR. HUSK gør indtryk Agnar Standal tilbragte ligesom Bengt Mortensen dagene i livselskabet, hvor de også stiftede bekendtskab med Topdanmarks HUSK- værdier. "Jeg fornemmede, at der var sammenhæng mellem idéerne bag HUSK-værdierne, og hvordan medarbejderne havde det og udførte deres arbejde. Der var en meget uformel atmosfære og jeg kunne godt fornemme, at huset repræsenterede HUSKværdierne," siger Agnar Standal. Topdanmarks personaleafdeling med konsulent Lars Gleerup i spidsen havde inden besøget forberedt en mødeplan, sørget for at medarbejderne i de forskellige afdelinger var forberedte på besøget og i det hele taget tænkte på gæsterne. "Allerede da vi kom kørende i taxien fornemmede vi, at vi var velkomne. Det var rart at se det svenske flag, da vi ankom," siger Bengt Mortensen. Det var i det hele taget fire tilfredse gæster, der sagde farvel efter to udbytterige dage. På et punkt var kritikken dog stor og enstemmig: Topdanmarks rygepolitik, den var ikke gået i hverken Norge, Sverige eller Finland. "Jeg forstår ikke jeres liberale rygepolitik. Den hænger ikke sammen med min opfattelse af Topdanmark, der med motionsrum og fysioterapeut går meget op i medarbejdernes velvære og virksomhedens omdømme i forhold til samfundet," siger Jenny Westerlund. Du kan også komme på studietur i Norden Stipendiatordningen administreres af landenes forsikringsforeninger. Ansøgningen koordineres med den nærmeste leder og sendes til Forsikringsforeningen i Danmark, som sender ansøgningen videre til foreningerne i de andre lande. Læs mere om ordningen på TopNet, hvor der i april/maj vil komme nye opslag. To dage perfekt Topdanmark har i mange år modtaget nordiske kolleger på studieophold, hvor de besøgende har to dage i Ballerup. At besøget strækker sig over to dage var Jenny Westerlund fra det svenske selskab If meget glad for. Hun tilbragte dagene i Topdanmarks skade- og erhvervsafdelinger, hvor hun blev klogere af Topdanmarks erfaringer med erhvervs- og professionsansvar. "Det var to vældig fine dage i Topdanmark. Siden besøget strakte sig over to dage, fik jeg mulighed for at synke alle indtrykkene fra den første dag og næste dag følge op på nogle ting. I det hele taget fik jeg et fint indtryk af Topdanmark og et godt indblik i jeres sagsbehandling," siger Jenny Westerlund. "Og så var det en meget uformel atmosfære, hvor vi selv kunne bevæge os rundt og De nordiske gæster, der var på studietur hos Topdanmark, har fået mange indtryk og nye idéer med hjem. Fra venstre er det Agnar Standal, Gjensidige Nor, Norge; Jenny Westerlund, If, Sverige; Åsa Langels, Fennia, Finland og Bengt Mortensen, Folksam, Sverige. 5

6 Dyb koncentration ved rælingen. Alle blikke er rettet mod hjul og snører. "Jeg synes det er spændende at fiske. Det er også svært og kan nogle gange være lidt kedeligt. Det er sjovest, når jeg fanger flere fisk end min far," siger 13-årige Kasper Jensen. Han var taget med på turen sammen med sin far Glenn, sin 13-årige fætter Daniel og sin onkel Steen Jensen, der arbejder i Topdanmark Landbrug. Kasper var blandt de heldigste fiskere. Han havde fem flotte skrubber i spanden, da Ilse igen lagde til kaj, og blev dermed delt topscorer sammen med Henrik Poder. Tilsammen kunne familien Jensen putte 15 fisk i plastikposen, da togtet var slut. Kvalitetstid med spræl i Fritid: Havfiskestang, højt humør og Helly Hansen fra top til tå var det vigtigste, lystfiskerne i Topdanmarks fiskeklub skulle huske, da de stævnede med skibet Ilse ud i Sejerøbugten på årets sidste forsøg på at få rødspætte, skrubbe og ising på krogen Af Troels Leth Det var småkoldt, regnvådt og blæsende på kajen i Havnsø nord for Kalundborg, da ti Topdanmark-medarbejdere plus i alt elleve børn og gæster sprang ombord på lystfiskerskibet Ilse. På trods af vejret var humøret højt denne søndag eftermiddag for to uger siden. Største bekymring var skipperens evne til at finde en god fiskeplads. En god fisketur afhænger nemlig ikke så meget af vejret, som af at finde en god sandbund, hvor fladfiskene holder til. Men det er dog ikke den eventuelle fangst, der er hovedsagen. "Det vigtigste på vores fisketure er samværet. Det er en god lejlighed til at mødes med sine kolleger, og som far er det en anderledes måde at være sammen med sine børn," siger Jan Priess, der er IT-områdeleder i Topdanmark, og som havde taget sin søn Jesper og hans skolekammerat Mark med på turen. Da Ilse maste sig ud af havnen, gik bølgerne højt i Sejerøbugten mellem Røsnæs og Sjællands Odde. Større og mindre kaskader af saltvand stod ind over båden og fandt vej ned i støvler og ubeskyttede halsåbninger. Fjæsing på krogen Sejlturen varede kun godt et kvarter, så lå båden i læ af den lille ø Nekselø, og ankeret blev kastet. Snart fløj 20 blylod gennem luften, to på hver snøre, og der faldt ro over selskabet. Det var det, de kom herud for. Enkelte deltagere tog hul på dåseøllene, mens de ventede på gevinst. Og det skulle ikke vare længe, inden de første fik heldet med sig. Arrangøren af fisketuren, Jan Priess, og hans søn var de første til at juble. Jesper Priess kunne lægge en flot skrubbe i spanden. Far Jan måtte derimod finde en tang og dirke en lille, men giftig fjæsing af krogen. 6

7 Efter et stykke tid ét sted sejlede skipper Hans Hansen hen til en anden fiskeplads. Holger Poder (til venstre) udnytter ventetiden til at nyde en dåseøl og holde øje med sin søn Henrik (til højre) der sætter friske orm på sin fiskestang. Steen Jensen, i midten, nyder en tiltrængt smøg. Holger Poder fra Topdanmarks forvaltning satte rekord på turen ved at fange den suverænt mindste fladfisk. Den måtte tilbage i havet, hvis der ikke skulle blive vrøvl med fiskekontrollen. Holger Poder tog kollegernes mere eller mindre skadefro kommentarer med et smil. Tilbage i havet med den. At den første fladfisk spjættede i spanden, var godt nyt for alle på båden. Så måtte der jo være flere. Ganske rigtigt. Løbende hev deltagerne skrubber om bord, så næsten alle til sidst havde noget med hjem til stegepanden. Henrik mod Holger: 5-1 Da solen efter en god time på vandet endelig brød frem, var alle 21 fiskere enige med Kaptajn Hans Hansen og hans kone Birthe i, at Danmark er smukkest fra vandet. Selvom der endnu var kraftig blæst, var himlen efterhånden nærmest skyfri, og alle nød skibets vuggen og Holger Poders lavmælte eder, når afdelingslederen fra Topdanmarks forvaltning endnu engang hev en urørt snøre ind. Han var absolut en af dagens uheldigste. Til gengæld var hans søn Henrik Poder mere effektiv. Da Ilse igen lagde til kaj i Havnsø stod der således 5-1 i Henriks favør. I alt hev lystfiskerne 39 fisk om bord. Fisk truer pizza "Det er helt fint. Vi har før været ude og sejle, hvor vi simpelthen ikke har fanget noget som helst. Omvendt oplever vi ret tit, at vores spande ikke er store nok. Og det er også en del af charmen ved at fiske, at resultatet er ikke givet på forhånd. Jeg havde da også aftalt med min kone, at hvis vi ikke fangede noget, skulle vi nok sørge for pizza," siger Johnny Kinch Sørensen, der havde sine to sønner Ronnie og Lucas med på turen. Johnny Kinch Sørensen, som er gruppeleder i IT-informatik i Topdanmark, er også formand for Topdanmarks fiskeklub. Familien fangede i alt tre fisk. Det rakte lige til aftensmaden. Topdanmarks fiskeklub har 35 medlemmer og vil gerne have flere. Som hovedregel er alle turene åbne for gæster, men medlemmer har fortrinsret. Kontingentet er 25 kroner om måneden, hvilket delvis dækker omkostningerne for medlemmerne på turene. Gæster betaler typisk omkring 140 kroner pr. tur. Læs mere på TopNet under Topdanmark Fritid. 7

8 Valg i Topdanmark Kampen om en post som tillidsrepræsentant går nu ind i sin afgørende fase. I dag - fredag den 10. oktober - er sidste chance for at melde sig som kandidat. Læs i Topblomsten nr. 4 hvordan du kan stille op, praktiske oplysninger om valget og nuværende tillidsrepræsentanters erfaringer. Udnævnelser Til afdelingschef Peter Skovgaard Stub Topdanmark Ejendom Sven Holmbo Sørensen Privat båd Navnlig navne Fødselsdage Inger Margrete Aggernæs IT metode og teknik 50 år 17. oktober Hanne van Deurs Direktion 50 år 27. oktober RUNDT OM TOPDANMARK Stig Ellkier-Pedersen. Foto: Tryg Tryg går forrest Det vigtigste er, at kunderne tager godt imod ordningen. Og vores undersøgelser viser, at kunderne er mere end almindeligt godt tilfredse, siger direktør i Tryg, Stig Ellkier- Pedersen i medarbejderbladet Trygsøjlen den 19. september. Udtalelsen kommer i en leder om selskabets erfaringer siden marts 2003 med at samle reparationer af autoskader på færre værksteder. Dyrere bilskader Forsikringsselskaberne har i første halvår 2003 i gennemsnit udbetalt 8 procent mere i erstatning efter en motorskade. Det er især personskader, der er blevet dyrere. Udviklingen er helt i tråd med forventningerne til den nye erstatningsansvarslov, der trådte i kraft 1. juli sidste år, vurderer Forsikringsoplysningen i bladet Forsikring, 29. september PFA kontrolleret aktiv Markedet vil igen opleve PFA mere aktiv til glæde for virksomheder og forbrugere. Dog har vi i PFA stadig vores primære fokus på at betjene de eksisterende kunder og tager kun ny forretning ind i en meget kontrolleret proces, siger salgsdirektør Dick Magnussen i PFA s nyhedsbrev nr. 12 i september. Pinkode sikrer B&O Et system med pinkoder har gjort det sværere for tyve at afsætte stjålne B&O - produkter til hælere. På et år er antallet af tyverier af B&O-produkter faldet med 45 procent. Tyverisikringen installeres allerede på samlebåndet i fabrikken. Når en kunde køber produktet, følger en pinkode med. B&O har udviklet systemet sammen med politiet og Det Kriminalpræventive Råd, skriver Jyllands- Posten den 14. september. Forsikring i rummet De mere end satellitter, som farer rundt over os, er så værdifulde for den globale kommunikation, at de både er forsikret mod opsendelsesskader og uheld i rummet. Forsikring af en satellit er delt op, så der er en forsikring for opsendelsesforløbet på 10 procent af satellittens egenværdi, og en forsikring mod uheld i rummet på 3 procent af satellittens egenværdi, skriver bladet Forsikring, 29. september nye aktuarer Antallet af ansøgere til aktuarstudiet på Københavns Universitet falder fortsat, skriver bladet Forsikring, 29. september I efteråret 2003 er der kun startet 18 nye på studiet i forsikringsvidenskab. De 18 er næsten garanteret job, når de bliver færdige om fem år. Institutsekretariatet fortæller, at langt de fleste studerende får tilbudt job, inden de er færdige på studiet. Næste Focus Deadline Lene Dahl Erhverv support & kvalitet 60 år 23. oktober Hanne Irene Hesselberg Regnskab 60 år 24. oktober Hans Bach Christensen Landbrug 33/assurandør 60 år 28. oktober Pensionister Lisbeth Christensen Kilholmvej Vanløse 80 år 17. oktober Bente Hansen Kronprinsesse Sofiesvej 1, 2.th Frederiksberg 70 år 23. oktober Job i Top Bygningstaksator til Københavnsområdet Kontakt Jørn Allermann, telefon IT-medarbejder til driften af større databasesystemer, Ballerup Kontakt Maks Gabrielsen, telefon Assistent til Liv Firma Pension Aftaleordninger, Ballerup Kontakt Thomas Christensen, telefon Kundebetjener Erhverv Øst Support, Ballerup Kontakt Lene Richter, telefon REDAKTION Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen, Oliver Newton og Troels Leth Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Aktiechef - udenlandske aktier, Ballerup Kontakt Lars Thykier, telefon

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17, 26.09.2003 Nabohjælp giver kvalitet for pengene Uddannelse: Topdanmark indgår aftale, som øger mulighederne for personlig udvikling. Kurserne, der er udviklet

Læs mere

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved," siger Jan Hoffmann.

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved, siger Jan Hoffmann. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18, 30.09.2005 Liv vil tættere på kunderne Kundetilfredshed: Topdanmark Livsforsikring scorede igen i år høje karakterer i den årlige analyse af firmapensionsmarkedet

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget.

Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2, 31.01.2003 UFO letter fra Topdanmark Udvikling: Bedre beslutningsgrundlag og øget helhedssyn er nogle grundene til, at et helt nyt beslutningsorgan går i luften

Læs mere

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14, 18.08.2003 Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud Halvårsregnskab: Topdanmark har netto-tilgang af kunder inden for stort set alle forretningsområder i første

Læs mere

Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice.

Topdanmark efter en skade høje karakterer. Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 4, 28.02.2003 Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger Omdømme: Ni ud af ti små- og mellemstore virksomheder er tilfredse med at være kunder i Topdanmark, viser

Læs mere

20 millioner kr. til motorcykel-kunder

20 millioner kr. til motorcykel-kunder F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2. 25.01.2008 20 millioner kr. til motorcykel-kunder Privat: Topdanmark og Danske Forsikring tager konsekvensen af, at flere modne danskere kører motorcykel. De

Læs mere

Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre

Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 20, 07.11.2003 Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre Ulykke: Topdanmark introducerer som det første af de store selskaber en ulykkesforsikring,

Læs mere

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Nyt skadesystem et stærkt værktøj i hverdagen

Nyt skadesystem et stærkt værktøj i hverdagen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 23, 19.12.2003 Nyt skadesystem et stærkt værktøj i hverdagen Skade: Som det første selskab i Norden tager Topdanmark et nyudviklet IT-system i brug, der skal hjælpe

Læs mere

Det tavse flertal i Seest godt tilfreds

Det tavse flertal i Seest godt tilfreds FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad - Særnummer: Seest 25.10.2005 Foto: Nils Rosenvold Det tavse flertal i Seest godt tilfreds Undersøgelse: Enkeltsager har præget mediebilledet efter ulykken i Seets, men

Læs mere

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 29.08.2003 Lettere at få anerkendt en arbejdsskade Arbejdsskadereform: Plejesektoren ventes at opleve de største prisstigninger, når den nye arbejdsskadereform

Læs mere

Specialister kom frem i lyset

Specialister kom frem i lyset F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 11.01.2008 Specialister kom frem i lyset HR: Fra alle egne af Topdanmark mødte specialister op til temadag om deres fremtidige faglige udvikling. På tre timer

Læs mere

Nødberedskabet er sommerklar

Nødberedskabet er sommerklar F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 06.06.2008 Foto: Polfoto Nødberedskabet er sommerklar Skade: Efter sidste sommers mange skybrud har Skadeafdelingen op til den forestående skybrudssæson etableret

Læs mere

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 24.09.2009 Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? 50 40 30 20 10 Kilde: Forsikring

Læs mere

Flere og flere kunder vælger Topdanmark, og mange af dem gør det via en af de 41 butikker - her butikken i Skagen.

Flere og flere kunder vælger Topdanmark, og mange af dem gør det via en af de 41 butikker - her butikken i Skagen. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 23.08.2005 Konkurrencekraft giver flere kunder Hoved- og nøgletal 1. halvår 2005 I millioner kroner H1 2005 H1 2004 Skadeforsikring 4152 3900 Livsforsikring 1269

Læs mere

Liv tilbyder testamente

Liv tilbyder testamente F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 11.09.2008 Læs mere om DHLstafetten på side 7 Til den årlige DHL-stafet i Fælledparken løb Topdanmarks medarbejdere i alt 1.400 km, svarende til afstanden

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 01. 08.01.2009 Bilister: Frit valg og vejhjælp nu Privat: Danske bilejere vil have hurtig vejhjælp, når bilen strejker. Og de vil selv vælge værkstedet, hvis den

Læs mere

Industri i samarbejde med Allianz

Industri i samarbejde med Allianz F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 09.10.2008 Industri i samarbejde med Allianz Industri: Når Allianz, der er blandt verdens største forsikringsselskaber, går ud til de allerstørste danske virksomheder

Læs mere

Topdanmark opjusterer efter overskud på 590 mio. kr.

Topdanmark opjusterer efter overskud på 590 mio. kr. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 13. 27.08.2009 Topdanmark opjusterer efter overskud på 590 mio. kr. Direktion: Topdanmarks halvårsresultat for 2009 viser et overskud på 590 mio. kr. Flere og

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Ny telefoni åbner nye døre

Ny telefoni åbner nye døre F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10. 20.06.2008 Ny telefoni åbner nye døre IT: Til oktober skifter Topdanmark til IP-telefoni. Det er første skridt hen imod nyt samlet kommunikationssystem, der

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 17.01.2003 Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp Produktudvikling: Syge eller tilskadekomne landmænd kan fra 1. marts få hjælp til at betale for en afløser.

Læs mere

Ny kur mod overvægt. siger direktør Jan Hoffmann fra Topdanmark Livsforsikring.

Ny kur mod overvægt. siger direktør Jan Hoffmann fra Topdanmark Livsforsikring. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3, 14.02.2003 Ny kur mod overvægt Sundhedstilbud: Stadig flere danskere får problemer med overvægt og medfølgende helbredsproblemer. Nyetableret samarbejde mellem

Læs mere

Godt kvartal trods uvejr

Godt kvartal trods uvejr FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10, 06.05.2005 Godt kvartal trods uvejr Skade: Kunderne får 123 kroner retur for hver 100 kroner de betalte i forsikring i 1. kvartal af 2005. Fraregnet udgifter til

Læs mere

Villy Fiedler giver stafetten videre #4

Villy Fiedler giver stafetten videre #4 02 Partner Review NR. 2 - December 2009 - Partner revision rådgivende revisorer Villy Fiedler giver stafetten videre #4 Når samarbejde bliver til venskab #6 Cykelspecialisten drøner opad #8 Sparer 10 til

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere