Akseltorv anno 1920 Her ses telefonstationens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akseltorv anno 1920 Her ses telefonstationens"

Transkript

1 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 9 FEBRUAR 2014 Foto: Kolding Stadsarkiv Akseltorv anno 1920 Her ses telefonstationens ledningstårn på taget af Akseltorv 4. I stuen Kolding Andelssvineslagteris udsalg. I bygningen til højre Rosenbergs Hotel, hvor Julekomiteen senere gennem mange år holdt sine møder. Om Julekomiteen læs Side 5-7

2 KOLDING SENIOR 2 Velfærd på udsalg Det har sikkert givet rystelser dybt inde i Socialdemokraternes bagland, da finansminister Bjarne Corydon luftede sine tanker om at lade flere private firmaer stå for plejen af ældre og børn. Og timingen er heller ikke velvalgt, når man tænker på den ballade, der opstod, da vælgerne protesterede mod Goldman Sachs indmarch på det danske marked med opkøb af aktier i DONG. De spor burde skræmme, men de får åbenbart ikke ministeren til at ryste på hånden. SF har reageret skarpt på ministerens planer, som de finder i strid med, hvad regeringen gik til valg på. At nogle borgerlige politikere klapper i hænderne, kan ikke undre, for ministerens planer passer ind i deres tankegang. Omsorgen for vore ældre og børn er livsnerven i den danske velfærd, og den må ikke sættes på udsalg. Hvis man mener, at private kan yde bedre service for færre penge, så bør man i stedet kikke det offentlige mere i sømmene og finde effektivisering og nationalisering. LGH KOLDING SENIOR Redaktion: Lars Gregers Hansen (ansv.) Olaf Hermansen Web-adresse: Annoncer: PR Centret tlf KOLDING SENIOR opdateres hver søndag

3 KOLDING SENIOR 3 En del af Buen i Kolding lukkes for trafik Fra lørdag den 1. marts lukkes Buen i Kolding for trafik på strækningen mellem Kolding Å og Ågade. Da mange bilister plejer at bruge den pågældende strækning, forventes lukningen specielt i starten at skabe ekstra trængsel i de omkringliggende gader. - Jeg vil anbefale bilister, som plejer at bruge strækningen, til at tage lidt tidligere afsted, når de skal på arbejde mandag den 3. marts om morgenen. Vi har udskiftet og justeret en række af bydelens trafiksignaler, så trafikken i de omkringliggende gader kommer til at glide bedst muligt, men specielt i starten må bilisterne forvente at skulle bruge lidt ekstra tid på transport, siger trafikchef Martin Pape, Kolding Kommune. Efter lukningen af den pågældende strækning vil der fortsat være adgang til Statoil, KL Antik & Genbrug og til P-pladsen foran Buen for bilister, der kommer fra Sdr. Havnegade eller fra den nordlige ende af Buen. Der vil også fortsat være fri adgang til Ågade fra den sydlige del af Buen. Lukningen af strækningen er vedtaget politisk. Målet er at skabe et mere sammenhængende campusområde mellem det nye universitet og de øvrige uddannelsesinstitutioner i området. Det vil udbygge Koldings position som studieby og bidrage til at skabe et dynamisk vækstområde med masser af liv på tværs af uddannelsesinstitutioner og studerende. Omlægningen kommer til at foregå i to faser: Fase 1: I perioden 1. marts-21. april lukkes strækningen for al trafik, mens vejen bliver brudt op og retableret med ny belægning, vejtræer, m.m. Fase 2: Senest 22. april genåbnes strækningen som gågade. Cykler, busser og rutebiler må benytte strækningen, men de skal tage hensyn til gående. På den måde ønsker byrådet at styrke cyklismen og den kollektive trafik i området. God buffet til din næste fest Tlf Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges og kaviar. Kun 3 X STEG: Mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler. Æbletærte med cremefraiche eller islagkage. Sælges kun i hele á 8 pers. * Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers Alt medfølger! Forret, 3 x steg, Salatbar og kartofler. Dessert kun 10,00 LEVERES GRATIS OVERALT Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen kr. 350,00

4 KOLDING SENIOR 4 En trist succeshistorie om socialt bedrageri 360 anmeldelser om bedrageri landede på bordet hos Kontrolgruppen i Kolding Kommune i løbet af 2013, kun 20 % af anmeldelserne viste sig ubegrundede. Antallet af anmeldelser om socialt bedrageri er steget igennem årene, og de 360 anmeldelser i 2013, er også en markant stigning i forhold til de 233 sager i Men sammen med antallet af anmeldelser, kommer også en stigning i antallet af sager hvor det bliver klart, at borgere får uberettigede ydelser fra det offentlige. Således sparede Kontrolgruppens arbejde Kolding Kommune for nettoydelser på 4,9 mio. kr. alene i Vi betaler til en fælles kasse, for at sikre, at vi som samfund har mulighed for at hjælpe de borgere, der virkeligt har behov for hjælpen. Der er altså stadigvæk både ældre, handicappede og udsatte børn, der kunne gøres mere for. Blandt andet derfor er det uacceptabelt, når borgere får - eller sagt lige ud - selv tager fra kassen, uden at have ret til det, siger Lis Ravn Ebbesen, socialudvalgsformand, Kolding Kommune. Den øgede besparelse på de 4,9 mio. kr. i 2013, sammenlignet med en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2012, er til dels kommet ved et øget samarbejde internt i kommunens forvaltninger. Kontrolgruppen modtager dog stadigvæk mange anonyme anmeldelser fra borgere, og i løbet af 2014 vil de blive yderligere suppleret med såkaldte Crunch -lister. Det er Udbetaling Danmark, der begynder at rundsende lister til alle landets kontrolgrupper. Listerne bygger på data fra Udbetaling Danmarks IT-systemer, der ved samkøringer har fundet indikationer for, at der er forhold, der måske ikke er, som de burde være. - Det er helt forståeligt og på sin plads, at borgerne reagerer, hvis de oplever lignende tilfælde som dem vi har fået præsenteret i socialudvalget over årene: Ugentlige fridage, der er betalt via sygedagpenge. Par der er reelt samboende med fælles børn og økonomi, men hvor en ene part alligevel hæver forhøjet børnetilskud. Studerende der rent faktisk er hjemmeboende, men er tilmeldt en anden adresse. Det, der undrer mig mest, er, at snyderne ofte er et bredt udsnit af Hr. og Fru Kolding - som bestemt ikke er hvad jeg vil kalde svage eller udsatte, siger Lis Ravn Ebbesen, socialudvalgsformand, Kolding Kommune.

5 KOLDING SENIOR 5 Julekomiteen bragte glæde til tusinder af familier (2) Som bladmand træffer man mange interessante mennesker, som man lærer at sætte stor pris på. En af dem, jeg mødte og havde meget samarbejde med, var ingeniør Valdemar Jørgensen. Han havde flere tillidsposter og var bl.a. i mange år formand for bestyrelsen for bryggeriet Slotsmøllen. I 22 år var han formand for Julekomiteen, som Kolding Folkeblad gennem årtier havde et tæt samarbejde med. I 1992 havde jeg forladt Kolding Folkeblad og arbejdede som freelance journalist. Jeg interviewede Valdemar Jørgensen, og her er uddrag af artiklen: Fra begyndelsen indførte Julekomiteen ansøgningsskemaer, som skulle udfyldes. Ikke sært, at det oftest var kvinder, der på familiens vegne søgte om julehjælp. Fra starten kunne også pensionister søge julehjælp, men det ophørte, da man senere fik rimelige pensioner til de ældre. Behovet for hjælp helt frem til 1992, var i øvrigt meget konstant. Der var tale om personer i Kolding, som havde svært ved at skaffe penge til at holde jul for. Uddelingen af de mange pakker skete de første mange år på børnebespisningen i Skolegade, hvor glade og taknemlige mennesker gennem årtier har hentet julepakker. Senere gik man over til at bruge KIF-Hallen til uddelingen. Det skal tilføjes, at Kolding Andels- Svineslagteri, som dengang havde udsalg på Akseltorv, hvor nu Erhvervenes Hus er, var meget spendabelt og lagde mange tons gode ben oven i pakkerne i mange år. Selve udskæringen af de halve grise fandt sted i slagteriudsalget, og pakkerne blev så båret over i Skolegade. Viggo Jørgensen var gennem årtier med til dette arbejde, og han huskede det store arbejde, der lå i at skæ- re 18 hele grise op. Men når man så de glade ansigter, var trætheden som blæst væk. Nisseoptoget og raslebøsserne var blevet en tradition i Kolding, og der kom mange gode julepenge ind. Landsretssagfører Halvor Petersen, som var meget aktiv i komiteen, skrev i 1953 en lille artikel om de dengang 30 års aktivitet. Han kommer heri ind på besættelsestiden. I komiteen havde man drøftet, hvordan man skulle forholde sig til tyskerne, når det drejede sig om juleindsamlingen. I Kolding var der som bekendt så mange tyske soldater, at de svarede til halvdelen af byens befolkning. Komiteen besluttede, at man ikke ville rasle for tyskerne, men man ville tage imod de penge, de selv tilbød. Der var jo altid mange tyskere på gaden og på restauranterne. ʺDet skete mere end én gangʺ, skriver Halvor Petersen, ʺat man kunne

6 KOLDING SENIOR 6 se tyske soldater, underofficerer og officerer med tårer i øjnene, når de hørte julens gamle melodier. Vi oplevede gang på gang, at tyskerne bad de omkringstående børn om at lægge penge i vore bøsser.ʺ Befrielsen kom, og der skulle rasles igen. Julekomiteen fik den dristige tanke, da man holdt møde i ʺhovedkvarteretʺ, Hotel Rosenberg, at man kunne tage ud til englænderlejren, hvor de engelske befrielsesstyrker holdt til. Her kunne man bede om at låne en bus, for det øsregnede, og det var svært at holde sig tørre, når man skulle gå gade op og gade ned. Komiteen ringede til politivagten, som med vanlig venlighed stillede en bil til rådighed, så man kunne køre til englænderne. Her ankom så en flok nisser og julemænd, som vandrede ind til lejrvagten hos de forbløffede englændere. Man forelagde sagen, og en officer blev tilkaldt. Der gik lang tid. Så kom officeren tilbage og spurgte, om julemanden og hans nisser havde benzin. Det havde man selvfølgelig ikke, men englænderne stillede nu benzin, bus og en chauffør til rådighed. Med ekstra gåpåmod gik julestyrken i gang med at rasle penge ind. Det foregik i øvrigt til harmonikaspil ved Halvor Petersen, som nåede at slide fem harmonikaer op under de mange juleindsamlinger. Pantefoged Orla Sørensen havde afløst H. L. Hansen som formand, og efter krigen var Jørgen Jørgensen (Valdemar Jørgensens far) kasserer i Julekomiteen. Valdemar Jørgensen havde i nogle år læst i Århus, og i Lørdag den 22. december 1956 om eftermiddagen var der udlevering af julepakker i børnebespisningens lokaler. Uddelingen blev foretaget af Julekomiteen, og midlerne blev bl.a. fremskaffet gennem Kolding Folkeblads julelotteri. I løbet af eftermiddagen blev der udleveret ca. 800 pakker med kolonialvarer, smør, ost og flæsk m.m. til unge og ældre. (Kolding Stadsarkiv) 1946 kom han hjem med en ingeniøreksamen og blev ansat i faderens virksomhed. I Aarhuus Stiftstidende havde han set, at avisen havde et tæt samarbejde med den lokale julekomite. Man havde et julelotte-

7 KOLDING SENIOR 7 stede 1 kr. pr. stk., og den pris blev fastholdt de næste årtier. Man gik i 1960ʹerne bort fra julepakker, som krævede et meget stort arbejde, og i stedet gav man et beløb i kontanter, der svarede til 100 kr. pr. familiemedlem. Artiklen fortsættes i næste uge. Redaktør Vilhelm Behrens, Kolding Folkeblad. ri sammen. Julekomiteen i Kolding tog kontakt til Kolding Folkeblad, og sammen startede de i 1948 et julelotteri. Redaktør Vilhelm Behrens blev medlem af komiteen, og med avisens opbakning blev julelotteriet en kæmpe succes. Lodderne ko-

8 KOLDING SENIOR 8 En guldgrube for historisk interesserede For nogen tid siden fortalte vi her i Kolding Senior om Statsbibliotekets planer om at digitalisere danske aviser. Som det er nu, kan man se ældre avisårgange på de maskiner, de lokale biblioteker råder over. Aviserne er filmet på mikrofilm, som man kan spole på. Men er der ikke ønske om at se den lokale avis men én fra et andet område, skal filmen bestilles hjem fra Statsbiblioteket. En lang række aviser bliver nu digitaliseret, så man kan se dem på skærme på alle landets biblioteker. De to første, der bliver digitaliseret, er Jyllands-Posten ( ) og Bornholms Tidende ( ). Scanningen er i gang i Hamborg. Digitaliseringen af ældre danske aviser er et omfattende projekt med scanning af 32 mio. avissider. Digitaliseringen bliver en guldgrube for slægtsforskere og historisk interesserede, som nu får let og hurtig adgang til ældre danske aviser. I første omgang kan det ske på landets biblioteker. Og hvem ved, måske bliver det også engang muligt for lånerne at få adgang til dette arkiv hjemmefra og hvad deraf fulgte Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn har en aften med fokus på 1864 og hvad deraf fulgte. Poul Berrig fra Kongeåmuseet i Vamdrup har gennem mange år samlet oplysninger om den grænse og de begivenheder, som skabtes efter krigen i Derfor falder det naturligt, at en del af historien bliver ridset op 150 år efter Danmark nederlag til Preusserne. Det var dog ikke katastrofe alt sammen. Ikke mindst den nuværende Kolding Kommune havde grund til at glæde sig over grænsedragningen, selv om ikke ret mange af datidens mennesker følte det på den måde. Hør også om, hvordan man blandt visse folk talte om at bytte Sønderjylland med bl.a. de Dansk Vestindiske øer. Mødet er onsdag den 26. februar 2014, kl i Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, Kolding.

9 KOLDING SENIOR 9 Visens Venner fejrer Sigfred Pedersen I marts måned 2014 ville Sigfred Pedersen være fyldt 111 år. I den anledning afholder Visens Venner i Kolding en koncert, hvor vi sætter fokus på denne folkekære visedigter, som med rette kunne kaldes vårens digter. Hvem kender ikke Nu går våren gennem Nyhavn, Katinka, Katinka, Tørresnoren og Nu lokker atter de lange veje? for blot at nævne nogle eksempler på hans elskede viser. Koncerten finder sted på Nicolai scenen søndag den 9. marts kl dagen før Sigfred Pedersens fødselsdag. Der er gratis adgang og alle er velkomne, men der er kun 100 siddepladser i koncertsalen. Desuden vil Lene Oustrup fra Visens Venner i Kolding fortælle historier og anekdoter fra Sigfred Pedersens liv og levned lige fra hans fødsel og opvækst på Dalagergaard ved Harndrup på Fyn, over studentereksamen fra Odense Katedralskole til København, hvor han senere blev værtshusejer og stiftede foreningen Visens Venner i København i Foredrag om demens Torsdag den 27. februar kl er der på Værestedet Basagerhus foredrag om demens ved Lisbeth Tveskov, Kolding Kommune. Der forklares om forskellige former for demens, og hvordan man kan være opmærksom på demens, når ens kære pludselig forandrer adfærd. Tilmelding af hensyn til kaffebestilling (20 kr.) til Connie Hermansen, Bogen om Koldings graffitiscene Udgivelsen af Spraytrip Kolding fejres ved bog-release i Nicolaikomplekset, Skolegade 2 i Kolding fredag d. 28. februar kl.17. Der vil være musik ved DJ Kool Bandi, taler af flere af de malere, der har bidraget til bogen, lidt godt til ganen og selvfølgelig mulighed for at kigge i og købe bogen. Spraytrip Kolding er en fortælling om og en billedlig dokumentation af graffitiens historie og graffitikulturen i Kolding fra 1984 til i dag. Et specielt stykke dansk kulturhistorie, bl.a. på grund af Koldings lovlige graffititunnel, der til trods for byens ringe størrelse, har været med til at sætte Kolding på det danske graffitiog kulturkort. En tunnel, som næsten alle danske graffitimalere har været igennem i deres karriere, siden dens åbning i Bogens røde tråd er den unikke samling af billeder. Opsat i kronologisk orden fra det allerførste piece i Kolding i 1985 til de nyeste i Et sjældent og aldrig før set, samlet indblik i udviklingen af den danske graffitiscene i en by. Bogen er på 256 sider og indeholder over 450 billeder. Bogen fortælles i interviewform af et bredt udsnit af de malere, der har været i byen igennem tiden. Dette for at præsentere et bredt, nuanceret og direkte indblik i graffitikulturen og malernes tankegang. Forord er skrevet af Peter Grønlund, forfatter til bl.a. Subkultur undergrund og modkultur, Sub-land, Kategori C hooligans i Europa og senest Fodboldhæren. Bogens redaktører er Rune Lorentsen og Lars Skouboe. Bogen er udgivet i samarbejde med Kolding Stadsarkiv og er støttet af Kolding kommunes Kulturpulje.

10 KOLDING SENIOR 10 Mød forfatteren Elsebeth Egholm i Christiansfeld Forelsket i den gode krimi foredrag med Elsebeth Egholm på Christiansfeld Bibliotek Krimigenren er for længst gået fra at være kiosklitteratur til at figurere på bestsellerlister. I dag er det populært at læse krimier. Men hvad er en god krimi? Med udgangspunkt i romanerne om Dicte Svendsen og de seneste om Svendsens søn, Peter Boutrup, giver Elsebeth Egholm sit bud på, hvad den gode krimi er for en størrelse: Hvad er det, drabet som handling sætter i gang? Hvad skal der til for, at vi gider følge hovedpersonen i tykt og tyndt? Hvad er vigtigst: plot eller personer? Og hvad er det, krimien kan og som gør, at så mange fanges af universet med drab, efterforskning og opklaring? Mød Elsebeth Egholm på Christiansfeld Bibliotek torsdag den 6. marts kl. 19. Billetter á 50 kr. kan købes via på et af kommunens biblioteker eller reserveres på tlf Krigen i 1864 og hva så? Tema på Koldingbibliotekerne d. 1. marts 15. maj. I år er det 150-året for krigen i Koldingbibliotekerne sætter derfor i foråret fokus på krigen, der i høj grad var med til at forme danskernes selvforståelse. Der er flere 1864 lytteklubber på alle Koldingbibliotekerne gennem hele perioden, det førstkommende ligger den 4. marts. Den 7. april besøger SMUK Slesvigske Musikkorps Kolding Bibliotek og giver en 1864-koncert. Der bliver en heldagsudflugt til Als og Dybbøl: Herman Bangs Tine og Oldemors rejse til USA i 1800-tallet Tirsdag den 18. marts kl taler psykolog Keld Molin, Kolding, om Min oldemors rejse fra Lolland til Amerika i slutningen af 1800-tallet - Ingen i min familie har rigtigt vidst noget om min oldemors ophold i USA, siger han, dengang da rejser både var besværlige og tidskrævende. Hvorfor rejste hun? Hvor var hun? Hvad lavede hun? En efterforskning i registre og på internettet gav mig en spændende indsigt i samtiden og min oldemors ukendte liv.

11 KOLDING SENIOR 11 Lokalhistorie på DVD PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD er, som kan købes på Kolding Stadsarkiv. Befrielsen i maj 1945 (21 min.) Kolding Egtved Jernbane (28 min.) Historien om Kolding Folkeblad (45 min.) I frihed bag pigtråd (25 min.) Jernbanegade under besættelsen (32 min.) Kolding Miniby (33 min.) Kolding i 1930 erne (39 min.) Historien om Kolding Banegård (50 min.) OK Klubben Torsdag den 27. februar kl.14: John Mogensen v. Flemming Baade. John Mogensen døde for mere end 35 år siden, men hans sange lever endnu. John Mogensen blev kun 48 år. Han havde succes med gruppen Four Jacks fra , derefter fulgte nogle omtumlede år med fiaskoer og druk, indtil han brød igennem på Dansktoppen i En spændende historie om et spændende liv. Flemming Baade holder et musikalsk foredrag om John Mogensen hans liv og ikke mindst hans musik. Et foredrag med masser af musik og sang. Et arrangement i samarbejde med OK-Skolen.

12 KOLDING SENIOR 12 Få en gratis rubrikannonce Kolding Senior tilbyder nu gratis rubrik-annoncer. Tilbuddet gælder indtil videre. Her kan du sælge, købe, efterlyse eller tilbyde gratis ting til afhentning. Din annonce må højst fylde 35 ord og bliver stående, indtil du aflyser den. Din annonce kan underskives med tlf.nr. eller adresse, som du ønsker det. Men når du bestiller på bedes du oplyse dit navn og adresse til redaktionen. Vi optager ikke annoncer for arrangementer/møder, handel med husdyr SÆLGES B&O Beovision LX ". Perfekt stand. Mørk Palisander. Kr Tlf Mobil Super Philips fjernsyn (ikke fladskærm), mange finesser bl.a. lagring af kanaler, stand by m.v. DVD tilslutning, stor skærm. Pris fra ny ca Velegnet til sommerhus, kun 975 kr. Tlf El-guitar Tokai 335 model som ny 3500,- Jeg reparerer også din guitar! Tlf: Lokalhistorie for slægtsforskere. Trap Danmark 1924, Hjørring Amt, Thisted Amt og Aalborg Amt, 788 sider, indbundet med læderryg og med guldtryk. Pris 50 kr. Tlf el. mail RUBRIKANNONCER Motorcykel, HONDA, km, årg. 98 (med papirer), synet, CBR, motor str. 900., 135 HK, farve: Rød/hvid, gule lilla aftegninger. Kom og se. Sælges for højeste bud over kr. Nr. Bjert, Kolding, Herrecykel så flot som ny med 3 gear (fast) sælges for kun 875 kr. Solid pigecykel med gear til 6-10 år kr. 475 Tlf Varmeapparat/olie, skal tilsluttes el, god til vinterhave, 8 ripper, sælges. Kr. 300, -. Mobil / Flot nyt hundehus dejligt isoleret, til mindre hund, (har ikke været i brug), sælges grundet anden bestemmelse, kr Drengecykel, 8-10 år, blå, kr. 300, EFTERLYSES Jeg søger slægtninge efter skomagermester Rudolf Paulsen Starup og hustru Cecilie Marie Starup født Petersen. De boede i Stepping på adressen Jomfrugang 5. Alle oplysninger til Lillian Krag, mail Bogprojekt om Holger Drachmanns ophold i og omkring Kolding søger frivillige hjælpere at søge informationer og gennemgå arkiver. Er du interesseret? Så kontakt Forlaget Birmar: eller Ældgammel Kolding-melodi, som hedder Nis og Nille sejler på Kolding Fjord. Ifølge min lokale sangbog er den fra år Oplysninger til Bent Eliasen tlf Alle oplysninger er hjertelig velkomne. KØBES Løbebånd i pæn stand købes. Tlf Bedst efter kl. 17 Reol bredde max. 55 cm, højde max. 200 cm. Gerne fritstående men intet krav. Tlf

13 KOLDING SENIOR 13 Herbert von Hörensagen...er ikke så naiv, at han tror tre EU-ministre kan tage til Kiev og vupti på timer forhandle en fred på plads. Spørgsmålet er, hvad har EU lovet de stridende parter, og hvad kommer det til at koste? Bliv gratis abonnent Send en mail til og vi sætter dig på listen, så du får besked, når en ny KOLDING SENIOR er på nettet. Rør ikke ved min øl! Tre skildpadder var ude og gå en tur: To store skildpadder og en lille skildpadde. Da de havde gået et stykke tid kom de forbi en bar. De blev enige om at gå ind og få en enkelt øl for at slukke tørsten. Da de havde siddet et stykke tid, opdager de, at det begyndte at regne. De diskuterede hvem af dem, der skulle hjem efter paraplyen. De store skildpadder bliver enige om at den lille skildpadde, skal gå hjem efter den. "Ok", siger den lille skildpadde, "men kun hvis I lover ikke at drikke min øl imens." Dette accepterer de to store skildpadder og den lille drager afsted. Der går én uge. Der går to uger. Der går tre uger. Så siger den ene store skildpadde til den anden: "Skal vi ikke drikke den lilles øl?" Den anden tænker sig lidt om. "Jo, det kan vi da godt!" Så lyder der en lille spinkel stemme fra den anden ende af lokalet ved døren: "Hvis I rører min øl, så henter jeg overhovedet ikke den paraply!" BASAGERHUS Nr. Bjertvej EGEBO Vesterløkke Sdr. Bjert KIRSEBÆRHA- VEN Kirsebærvej KLØVERHØJ Kløvervej MIDTGÅRDEN Nicolai Plads MUNKENSDAM Tøndervej DREYERSHUS Agtrupvej PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE VONSILDHAVE Hjarupvej OLIVENHAVEN Munkevænget KONGSBJERG- HJEMMET Reinholdts Bakke 27 Lunderskov BIRKEBO Birkevej 22 Christiansfeld SØNDERVANG Gl. Kongevej 10 Christiansfeld TOFTEGÅRDEN Hovedgaden 28 Jordrup VESTERLED Ødis Byvej 6 Ødis ELIM Villagade 2 Vamdrup TEGLGÅRDS- PARKEN Sankt Hedvigs Vej KONGEBRO- CENTRET Kongebrocentret 1-4 Christiansfeld BERTRAM KNUDSENS HA- VE Bertram Knudsens Vej

DR er klar med otte nye afsnit af serien om stormagasinet

DR er klar med otte nye afsnit af serien om stormagasinet KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 8 FEBRUAR 2014 DR er klar med otte nye afsnit af serien om stormagasinet Side 8-9 Husker De Julekomiteen, hvis frivillige hjalp mange

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2014. Masser af Koldinghistorie. faderens fotoalbum.

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2014. Masser af Koldinghistorie. faderens fotoalbum. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2014 Masser af Koldinghistorie i faderens fotoalbum Side 5-6 KOLDING SENIOR 2 Et anderledes EU valg Den 25. maj er der valg

Læs mere

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2014 Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Læs mere

Månedens sange udgives nu som nodehæfte

Månedens sange udgives nu som nodehæfte KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 32 AUGUST 2014 Månedens sange udgives nu som nodehæfte Side 4 Book en byggesagsbehandler og spar tid Side 5 Kunstneren John Olsen har

Læs mere

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2014 Årets julemand i Nr. Bjært Side 9 Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede

Læs mere

Tre glade brødre Brødrene Johannesen

Tre glade brødre Brødrene Johannesen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2014 Foto: Kurt Nielsen Tre glade brødre Brødrene Johannesen - Tage (til venstre), Flemming (i midten) og Preben - havde en

Læs mere

Baronessens bogcafé klar til julehygge - Side 5

Baronessens bogcafé klar til julehygge - Side 5 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 47 NOVEMBER 2014 Baronessens bogcafé klar til julehygge - Side 5 KOLDING SENIOR 2 Personnumrene flyder I 1968 fik alle danskere et

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2014

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2014 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2014 Nærvær og fordybelse Det er temaet for to kunstneres udstilling i Nicolai. Man kan møde kunstnerne og høre dem fortælle

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 38 SEPTEMBER 2014

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 38 SEPTEMBER 2014 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 38 SEPTEMBER 2014 1.000 sundhedskort savner ejermænd På billedet ses gruppeleder Jette Møller fra Borgerservice ved kasserne med de

Læs mere

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Det er krible og krable uge i Kolding Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2014 Side 3 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR 2 Den nye it tids forbandelser

Læs mere

Se hvem der blev årets Koldingborger 2014 Side 5. Kolding Miniby har fået ny borgmester. Side 8. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Se hvem der blev årets Koldingborger 2014 Side 5. Kolding Miniby har fået ny borgmester. Side 8. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 4 JANUAR 2015 Se hvem der blev årets Koldingborger 2014 Side 5 Kolding Miniby har fået ny borgmester Side 8 KOLDING SENIOR 2 Skal vandet

Læs mere

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 44 OKTOBER 2013 Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR 2 Terrorfrygt og havneafspærring Det er grim verden vi lever

Læs mere

Se malerier og kunstværker fra udstillingen om Kolding Banegård

Se malerier og kunstværker fra udstillingen om Kolding Banegård KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2013 Se malerier og kunstværker fra udstillingen om Kolding Banegård Side 6-7 Strandhuse får et Liva Stormarked Maleri:

Læs mere

Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2013

Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2013 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2013 Her værner man om mindet om Elvira Madigan og Sixten Sparre Side 9-10 Man sparer og får råd til mere hjemmehjælp Side 8

Læs mere

Ny rose døbes i Geografisk Have. Side 6. Side 7-8. Sådan opstod Brødremenigheden. Drachmann-forening stiftet i Kolding Side 4

Ny rose døbes i Geografisk Have. Side 6. Side 7-8. Sådan opstod Brødremenigheden. Drachmann-forening stiftet i Kolding Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2015 Ny rose døbes i Geografisk Have Side 6 Drachmann-forening stiftet i Kolding Side 4 Sådan opstod Brødremenigheden Side

Læs mere

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2015 Kommunen går til kamp med fælder mod undslupne mink Side 3 Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby Side 4-5 KOLDING

Læs mere

Side 3. Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8. 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Side 3. Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8. 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 17 APRIL 2015 Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv Side 3 KOLDING

Læs mere

Slut med 20 års alkoholmisbrug

Slut med 20 års alkoholmisbrug KOLDING SENIOR Kolding Senior Uret fra Søndergade blev genfundet og skal nu restaureres Side 7-8 Foto: Kolding Stadsarkiv Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2015 Slut med 20 års alkoholmisbrug

Læs mere

Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde

Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 14 MARTS/APRIL 2015 Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde omkring Slotssøen, og det fortsætter

Læs mere

Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4

Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 30 JULI 2015 Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4 KOLDING SENIOR 2 Den græske tragedie Problemerne i Grækenland har været

Læs mere

Tag på kryddersnapsetur med smagsprøver - Side 8

Tag på kryddersnapsetur med smagsprøver - Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 33 AUGUST 2015 Tag på kryddersnapsetur med smagsprøver - Side 8 KOLDING SENIOR 2 Ældremilliarden spøger Der hersker stor usikkerhed

Læs mere

Hvorfor blev christiansfelderovnen. kaldt oven for de dovne? Biblioteket hylder det levende ord. 735 til kæmpe fest for frivillige. Side 8.

Hvorfor blev christiansfelderovnen. kaldt oven for de dovne? Biblioteket hylder det levende ord. 735 til kæmpe fest for frivillige. Side 8. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 37 SEPTEMBER 2015 Biblioteket hylder det levende ord 735 til kæmpe fest for frivillige Side 3 Side 7 Hvorfor blev christiansfelderovnen

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Pludselig indskydelse gav 30.000 kroner. Årets Kolding-borger taler i Bjert. Læs side 5. Læs side 7. Læs side 3

Pludselig indskydelse gav 30.000 kroner. Årets Kolding-borger taler i Bjert. Læs side 5. Læs side 7. Læs side 3 Nummer 2, 20. årgang, februar 2014 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Lene er en blæksprutte når de fester på Tresu Læs side 3 Pludselig indskydelse gav 30.000 kroner

Læs mere

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 26 Maj 2015 Bitterhed kan man ikke bruge til noget Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv 11 Ældreråd Medlemmerne klædt på til arbejdet 15 Tema Transport Din arv kan redde dyr Betænker

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

Nattergalen synger nu igen - efter 20 år. Bjert-Stenderup Avis berømt i hele landet. Læs side 10 og11. Læs side 4 og 5. Læs side 3

Nattergalen synger nu igen - efter 20 år. Bjert-Stenderup Avis berømt i hele landet. Læs side 10 og11. Læs side 4 og 5. Læs side 3 Nummer 11, 19. årgang, december 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Stenen og stigen i kirken Læs side 3 Nattergalen synger nu igen - efter 20 år Læs side 10

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere