Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette Bundgaard HH1F + 1I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Markedsføringbegrebet Titel 2 Omverdensforhold Titel 3 Markedet Titel 4 Efterspørgselsforhold Titel 5 Udbudsforhold Side 1 af 19

2 Titel 1 Markedsføringbegrebet Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp de forskellelige koncepter - transaktions- og relationsmarkedsføring Artikel fra JP IT-millionær satser på jysk kildevand Relateret til konkurrenceforhold, markedsføringskoncept og ESP/USP/metoo (værdikæde) Kotler: Inside out og outside in perspektiv 6 lektioner a 60 minutter Kendskab til udviklingen inden for markedsføringskoncepter i et historisk perspektiv Skal kunne vurdere anvendelsen af markedsføringskoncepter som en del af virksomhedens strategiske planlægning. Klasseundervisning samt opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper Side 2 af 19

3 Titel 2 Omverdensforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønberghskeforlag 2005, pp afhængige omverden - uafhængige omverden - PEST analyse - Flere partnerskaber i dansk detailvarehandel Ritzau Voldsom vækst i butikstallet JP Jyske Bank hitter hos de unge Børsen Ca. 13 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Indsamle og analysere viden om virksomhedens eksterne forhold samt vurdere betydningen af disse for virksomheden. Anvende artikeldatabaser til informationssøgning Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejde om den uafhængige omverden med fremlæggelse og vurdering af gruppens arbejde mundtligt. IT indgik i gruppearbejdet med informationssøgning og fremstilling af præsentationsmateriale. Side 3 af 19

4 Titel 3 Markedet Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Udbud og efterspørgsel - Markedets opdeling, herunder delmarkeder - Totalmarkedets opgørelse - Udleverede ark om potentielle marked, effektive, latente, egen MA og konkurrenternes MA - Ekstra ark om delmarkeder på producentmarkedet 6 lektioner a 60 minutter Redegøre for, hvilke aktører der danner et marked Anvende viden om udbud og efterspørgsel i forbindelse med prisdannelse. Vurdere hvem der er konsumentenhed for et givet produkt. Vurdere om kunder befinder sig på konsumentmarkedet og/eller det organiserede marked herunder delmarked. Klasseundervisning samt opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med mundtlig præsentation omhandlende forskellige brancher. IT indgik i gruppearbejdet primært med informationssøgning Skriftlige afleveringsopgaver: - Nr. 2 Cykelopgave primært omhandlende: Omverdensforhold, udbud og efterspørgsel samt markeder. Individuel evaluering. Side 4 af 19

5 Titel 4 Efterspørgselsforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp Konsumentmarkedet - behov, motiver, adfærd, valgkriterier - købsadfærd - livsstil - politiske forbrugere Det organiserede marked - kendetegn og valgkriterier på de forskellige delmarkeder - købsadfærd Pengemagasinet DRTV om Minerva-modellen Specielt materiale om de forskellige elasticiteter. Ca. 27 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på konsument- og producentmarkedet med henblik på senere i faget at kunne anvende viden derom ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategier og markedsføring. Kunne se forskellene i de forskellige elasticiter, som grundlag for senere områder. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Arbejdet med statistisk materiale overført til indkomstelasticiteter. Skriftlige afleveringsopgaver - nr. 3 VIPP, der primært omfatter nærmiljø, fjernmiljø, konsumentenheder, behov og købemotiver. Individuel vurdering - nr. 4 Økologisk saft vedr. købsadfærd på de forskellige markeder. Individuel vurdering Side 5 af 19

6 Titel 5 Udbudsforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp bred og snæver konkurrence - krydselasticitet - konkurrenceformer - brancheanalyse - strategiske grupper - konkurrencemæssig position - konkurrentreaktioner - konkurrentanalyse Rejsebureau med fart på: JP 8/10-05 Engelsk bilmærke på vej ind i Danmark: Erhvervsbladet Materiale om priselasticiteter og priskrydselasticiteter samt eksempler Materiale om Porters konkurrencetrekant. Ca. 22 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Lære a arbejde med elasticiteter. Kunne vurdere forskellige konkurrenceformer samt konsekvens heraf. Analysere et marked ved hjælp af en brancheanalyse /5 forces. Indsamle data om firmaer for at kunne lave analyser om konkurrenterne (konkurrentanalyse, konkurrentreaktioner, konkurrencetrekant). Udnytte analyser til at vurdere konkurrencemæssige positioner. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejder med henblik på at lave forskellige brancheanalyser for eksisterende brancher ud fra enkelte firmaer.it indgik i gruppearbejdet primært med informationssøgning. Mundtlig præsentation og mundtlig evaluering Skriftlige afleveringsopgaver: Nr. 5 Beier Chokolade, primært omhandlende brancheanalyse, konkurrentreaktioner og elasticiteter. Side 6 af 19

7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2. år Silkeborg Handelsskole hhx Afsætning A Karen Mette Bundgaard HH2F + HH2I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Strategisk planlægning Titel 2 Segmentering Titel 3 Markedsføringsplanlægning Titel 4 Produkt Titel 5 Pris Titel 6 Place Titel 7 Promotion Side 7 af 19

8 Titel 1 Strategisk planlægning Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp , - Virksomhedens planlægningsniveauer - Strategisk udfaldsrum - Virksomhedens idé - Målsætninger - Værdier - SWOT-analyse - Værdikæden - Forsyningskæden - Kernekompetencer - Konkurrencemæssig fordel - Konkurrencestrategier - Vækststrategier - Porteføljeplanlægning - DR dokumentar om Punk Royal - Arla oprør Børsen Grundfos verdens største JP og Republic of Fritz Hansen, artikel fra Jyllands-Posten Unilever s global portfolio (globalt, produkter, lande, mærker) 15 lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlige opgaver: Nr. 6 Opgave om strategier (dyrefoder) Individuel evaluering Side 8 af 19

9 Titel 2 Segmentering Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Fastlæggelse af konsumentenheder og markeder - Segmentering - Målgruppestrategi - Valg af målgruppe på udenlandske markeder - Differentiering - Positionering ni arketypiske forbrugere politiken B&O hæver bil-ambitioner JP Virksomhedsbesøg hos Tvilum-Scanbirk, Fårvang 10 lektioner á 60 minutter Gennemføre segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgrupper Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Skriftlig aflevering: Nr. 7 Opgave som samler op på kapitler gennemgået indtil nu. Baggrund i Tvilum-Scanbirk. Individuel evaluering Side 9 af 19

10 Titel 3 Markedsføringsplanlægning Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Markedsbearbejdningsstrategier push/pull - Det internationale marketingsmiks 2 lektioner á 60 minutter Kunne vurdere samt give forslag til valg af markedsbearbejdningsstrategi. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Side 10 af 19

11 Titel 4 Produkt Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Klassifikation af produkter - Fysiske produkter - Serviceprodukt - Produktets livsforløb - Produktudvikling - Emballage - Mærke - Sortiment - Service Springet om Mobilpit og Whizzo sendt på tv2 i Materiale om dækbranchen i Europa. 10 lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens produktparametre på det nationale marked herunder bl.a. produktudvikling samt give forslag til anvendelse af disse Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlig aflevering: Nr. 8 Samlende opgave Bestseller individuel evaluering. Side 11 af 19

12 Titel 5 Pris Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Prispolitikken - Vurderings af markedets efterspørgsel - Estimering af omkostninger - Forhold vedrørende prisfastsættelsen - Fastsættelsen af prisen Supplerende stof - spar på den nye minibil artikel JP franske bøde til LEGO artikel JP springet om Codework sendt på TV danske aktier kan falde yderligere artikel JP øl på tilbud er steget i pris artikel JP lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens prispolitik og forhold, der har indflydelse på prisfastsættelsen på det nationale marked samt give forslag til anvendelse af prisparameteren. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Side 12 af 19

13 Titel 6 Place Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp samt Distributionskæden - Markedsdækning - Alternative distributionssystemer - Beliggenhed 7 lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens distribution og valg af beliggenhed på det nationale marked samt give forslag til anvendelse af distribution. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlig aflevering Tholstrup Ost - individuel evaluering. Side 13 af 19

14 Titel 7 Promotion del 1 Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp samt Kommunikationsprocessen - Mål for kommunikationen - Promotionformer - Reklame - Salespromotion - PR - Personligt salg - Salgsadministrationen - TDC største lanceringskampagne Børsen reklame - oreal.com, lektioner á 60 minutter Analyse og vurdere virksomhedens promotionindsats på det nationale marked. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med udgangspunkt i reklameplatform for forskellige lanceringer. Mundtlig fremlæggelse. Der blev anvendt IT til informationssøgning Skriftlig afleveringsopgave: Nr. 10 Lauritz Knudsen individuel vurdering Side 14 af 19

15 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 3. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette Bundgaard HH3F + 3I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 E-business Titel 2 Virksomheden på det internationale marked Titel 3 Markedsanalyse Titel 4 Handlingsparametre på internationale markeder Side 15 af 19

16 Titel 1 E-business Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Viksomhedens anvendelse af internette - de 3 net - Internettet og forbrugsadfærd Serie fra DR Når bundlinien bløder - Legeskolen 6 lektioner a 60 minutter Anvendelse og træning i at finde markedsføringseksempler via nettet Klasseundervisning samt casearbejde, i mindre grupper. Fremlæggelser for klassen. Mundtlig evaluering Side 16 af 19

17 Titel 2 Virksomheden på det internationale marked Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønberghskeforlag 2005, pp Baggrund for internationalisering - eksportmotiver - eksportberedskab Internationaliseringsmodeller Valg af udenlandske markeder Indtrængningsstrategier - eksport - kontraktarrangement - direkte investering Etableringsformer i forbindelse med valg af indstrængningsstrategi Kulturelle forhold Ca. 16 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Indsamle og analysere viden om eksisterende former og praksis samt øve stillingtagen til konkrete eksempler Klasseundervisning, opgaveløsning, cases, valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejde om praktiske eksempler. IT indgik i gruppearbejdet med informationssøgning og fremstilling af præsentationsmateriale. Mundtlig vurdering. Skriftlig opgave. Eksamenslignende, Kida Kaffe. Individuel vurdering. Side 17 af 19

18 Titel 3 Markedsanalyse Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Datakilder - Analysetyper - Informationsindsamlingsmetoder - Markedsanalyseprocessen - Kildekritik og repræsentativitet - Markedskort Supplerende stof - Categorizaton of date assessment of market potential in a country/ Svend Hollensen - DR Pengemagasinet Geomatic typeguide - Case om Cadbury - Artikel om Mystery shopping Ca. 6 uger Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Arbejde med praktiske eksempler på analyseformer både med hensyn til desk og field analyser. Benyttet it-databaser til at finde eksisterende data. Klasseundervisning, opgaveløsninger, gruppearbejder med fremlæggelser. Skriftlige afleveringer: - Markedsanalyseopgaver - Eksamensopgave Dyrberg/Kern Individuelle evalueringer Side 18 af 19

19 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Handlingsparametre på udenlandske markeder Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, diverse kapitler - de 4 P på forskellige markeder - standardisering contra tilpasning/differentiering - artikler om succeshistorier og fiaskoer Anvendt uddannelsestid Kendskab til forskellige præferencer på forskellige markeder, fordele og ulemper ved standardisering og differentiering. Klasseundervisning, arbejde med praktiske eksempler, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlige afleveringer: Eksamenslignende opgaver Merrild, Tiger, Day Birger Mikkelsen, Erik Jørgensen. Individuelle evalueringer Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1. år 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Karen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2008 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 3. år Handelsskolen Silkeborg HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2007 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2010/2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 / januar 2017 Institution Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76 Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2009/2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2013 Institution ZBC Zealand Business College, Handelsgymnasiet Vordingborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e) Joan Kaltoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1 år Silkeborg Handelsskole Hhx Afsætning B Charlotte Kirkegård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Charlotte Sattrup august til oktober 2013 Lotte Maliina Toftegård Knudsen fra oktober

Charlotte Sattrup august til oktober 2013 Lotte Maliina Toftegård Knudsen fra oktober Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-maj 15/16 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse

Læs mere

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 Termin Aug.07-maj10 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Jan Sørensen H3B Undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 11/12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Mona Rask Langerhuus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Freddy Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/2016 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2008/2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 juni 2016 Institution Niels Brock, JTP Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere