Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette Bundgaard HH1F + 1I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Markedsføringbegrebet Titel 2 Omverdensforhold Titel 3 Markedet Titel 4 Efterspørgselsforhold Titel 5 Udbudsforhold Side 1 af 19

2 Titel 1 Markedsføringbegrebet Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp de forskellelige koncepter - transaktions- og relationsmarkedsføring Artikel fra JP IT-millionær satser på jysk kildevand Relateret til konkurrenceforhold, markedsføringskoncept og ESP/USP/metoo (værdikæde) Kotler: Inside out og outside in perspektiv 6 lektioner a 60 minutter Kendskab til udviklingen inden for markedsføringskoncepter i et historisk perspektiv Skal kunne vurdere anvendelsen af markedsføringskoncepter som en del af virksomhedens strategiske planlægning. Klasseundervisning samt opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper Side 2 af 19

3 Titel 2 Omverdensforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønberghskeforlag 2005, pp afhængige omverden - uafhængige omverden - PEST analyse - Flere partnerskaber i dansk detailvarehandel Ritzau Voldsom vækst i butikstallet JP Jyske Bank hitter hos de unge Børsen Ca. 13 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Indsamle og analysere viden om virksomhedens eksterne forhold samt vurdere betydningen af disse for virksomheden. Anvende artikeldatabaser til informationssøgning Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejde om den uafhængige omverden med fremlæggelse og vurdering af gruppens arbejde mundtligt. IT indgik i gruppearbejdet med informationssøgning og fremstilling af præsentationsmateriale. Side 3 af 19

4 Titel 3 Markedet Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Udbud og efterspørgsel - Markedets opdeling, herunder delmarkeder - Totalmarkedets opgørelse - Udleverede ark om potentielle marked, effektive, latente, egen MA og konkurrenternes MA - Ekstra ark om delmarkeder på producentmarkedet 6 lektioner a 60 minutter Redegøre for, hvilke aktører der danner et marked Anvende viden om udbud og efterspørgsel i forbindelse med prisdannelse. Vurdere hvem der er konsumentenhed for et givet produkt. Vurdere om kunder befinder sig på konsumentmarkedet og/eller det organiserede marked herunder delmarked. Klasseundervisning samt opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med mundtlig præsentation omhandlende forskellige brancher. IT indgik i gruppearbejdet primært med informationssøgning Skriftlige afleveringsopgaver: - Nr. 2 Cykelopgave primært omhandlende: Omverdensforhold, udbud og efterspørgsel samt markeder. Individuel evaluering. Side 4 af 19

5 Titel 4 Efterspørgselsforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp Konsumentmarkedet - behov, motiver, adfærd, valgkriterier - købsadfærd - livsstil - politiske forbrugere Det organiserede marked - kendetegn og valgkriterier på de forskellige delmarkeder - købsadfærd Pengemagasinet DRTV om Minerva-modellen Specielt materiale om de forskellige elasticiteter. Ca. 27 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på konsument- og producentmarkedet med henblik på senere i faget at kunne anvende viden derom ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategier og markedsføring. Kunne se forskellene i de forskellige elasticiter, som grundlag for senere områder. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Arbejdet med statistisk materiale overført til indkomstelasticiteter. Skriftlige afleveringsopgaver - nr. 3 VIPP, der primært omfatter nærmiljø, fjernmiljø, konsumentenheder, behov og købemotiver. Individuel vurdering - nr. 4 Økologisk saft vedr. købsadfærd på de forskellige markeder. Individuel vurdering Side 5 af 19

6 Titel 5 Udbudsforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp bred og snæver konkurrence - krydselasticitet - konkurrenceformer - brancheanalyse - strategiske grupper - konkurrencemæssig position - konkurrentreaktioner - konkurrentanalyse Rejsebureau med fart på: JP 8/10-05 Engelsk bilmærke på vej ind i Danmark: Erhvervsbladet Materiale om priselasticiteter og priskrydselasticiteter samt eksempler Materiale om Porters konkurrencetrekant. Ca. 22 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Lære a arbejde med elasticiteter. Kunne vurdere forskellige konkurrenceformer samt konsekvens heraf. Analysere et marked ved hjælp af en brancheanalyse /5 forces. Indsamle data om firmaer for at kunne lave analyser om konkurrenterne (konkurrentanalyse, konkurrentreaktioner, konkurrencetrekant). Udnytte analyser til at vurdere konkurrencemæssige positioner. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejder med henblik på at lave forskellige brancheanalyser for eksisterende brancher ud fra enkelte firmaer.it indgik i gruppearbejdet primært med informationssøgning. Mundtlig præsentation og mundtlig evaluering Skriftlige afleveringsopgaver: Nr. 5 Beier Chokolade, primært omhandlende brancheanalyse, konkurrentreaktioner og elasticiteter. Side 6 af 19

7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2. år Silkeborg Handelsskole hhx Afsætning A Karen Mette Bundgaard HH2F + HH2I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Strategisk planlægning Titel 2 Segmentering Titel 3 Markedsføringsplanlægning Titel 4 Produkt Titel 5 Pris Titel 6 Place Titel 7 Promotion Side 7 af 19

8 Titel 1 Strategisk planlægning Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp , - Virksomhedens planlægningsniveauer - Strategisk udfaldsrum - Virksomhedens idé - Målsætninger - Værdier - SWOT-analyse - Værdikæden - Forsyningskæden - Kernekompetencer - Konkurrencemæssig fordel - Konkurrencestrategier - Vækststrategier - Porteføljeplanlægning - DR dokumentar om Punk Royal - Arla oprør Børsen Grundfos verdens største JP og Republic of Fritz Hansen, artikel fra Jyllands-Posten Unilever s global portfolio (globalt, produkter, lande, mærker) 15 lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlige opgaver: Nr. 6 Opgave om strategier (dyrefoder) Individuel evaluering Side 8 af 19

9 Titel 2 Segmentering Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Fastlæggelse af konsumentenheder og markeder - Segmentering - Målgruppestrategi - Valg af målgruppe på udenlandske markeder - Differentiering - Positionering ni arketypiske forbrugere politiken B&O hæver bil-ambitioner JP Virksomhedsbesøg hos Tvilum-Scanbirk, Fårvang 10 lektioner á 60 minutter Gennemføre segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgrupper Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Skriftlig aflevering: Nr. 7 Opgave som samler op på kapitler gennemgået indtil nu. Baggrund i Tvilum-Scanbirk. Individuel evaluering Side 9 af 19

10 Titel 3 Markedsføringsplanlægning Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Markedsbearbejdningsstrategier push/pull - Det internationale marketingsmiks 2 lektioner á 60 minutter Kunne vurdere samt give forslag til valg af markedsbearbejdningsstrategi. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Side 10 af 19

11 Titel 4 Produkt Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Klassifikation af produkter - Fysiske produkter - Serviceprodukt - Produktets livsforløb - Produktudvikling - Emballage - Mærke - Sortiment - Service Springet om Mobilpit og Whizzo sendt på tv2 i Materiale om dækbranchen i Europa. 10 lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens produktparametre på det nationale marked herunder bl.a. produktudvikling samt give forslag til anvendelse af disse Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlig aflevering: Nr. 8 Samlende opgave Bestseller individuel evaluering. Side 11 af 19

12 Titel 5 Pris Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Prispolitikken - Vurderings af markedets efterspørgsel - Estimering af omkostninger - Forhold vedrørende prisfastsættelsen - Fastsættelsen af prisen Supplerende stof - spar på den nye minibil artikel JP franske bøde til LEGO artikel JP springet om Codework sendt på TV danske aktier kan falde yderligere artikel JP øl på tilbud er steget i pris artikel JP lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens prispolitik og forhold, der har indflydelse på prisfastsættelsen på det nationale marked samt give forslag til anvendelse af prisparameteren. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Side 12 af 19

13 Titel 6 Place Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp samt Distributionskæden - Markedsdækning - Alternative distributionssystemer - Beliggenhed 7 lektioner á 60 minutter Analysere og vurdere virksomhedens distribution og valg af beliggenhed på det nationale marked samt give forslag til anvendelse af distribution. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlig aflevering Tholstrup Ost - individuel evaluering. Side 13 af 19

14 Titel 7 Promotion del 1 Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp samt Kommunikationsprocessen - Mål for kommunikationen - Promotionformer - Reklame - Salespromotion - PR - Personligt salg - Salgsadministrationen - TDC største lanceringskampagne Børsen reklame - oreal.com, lektioner á 60 minutter Analyse og vurdere virksomhedens promotionindsats på det nationale marked. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med udgangspunkt i reklameplatform for forskellige lanceringer. Mundtlig fremlæggelse. Der blev anvendt IT til informationssøgning Skriftlig afleveringsopgave: Nr. 10 Lauritz Knudsen individuel vurdering Side 14 af 19

15 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 3. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette Bundgaard HH3F + 3I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 E-business Titel 2 Virksomheden på det internationale marked Titel 3 Markedsanalyse Titel 4 Handlingsparametre på internationale markeder Side 15 af 19

16 Titel 1 E-business Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Viksomhedens anvendelse af internette - de 3 net - Internettet og forbrugsadfærd Serie fra DR Når bundlinien bløder - Legeskolen 6 lektioner a 60 minutter Anvendelse og træning i at finde markedsføringseksempler via nettet Klasseundervisning samt casearbejde, i mindre grupper. Fremlæggelser for klassen. Mundtlig evaluering Side 16 af 19

17 Titel 2 Virksomheden på det internationale marked Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønberghskeforlag 2005, pp Baggrund for internationalisering - eksportmotiver - eksportberedskab Internationaliseringsmodeller Valg af udenlandske markeder Indtrængningsstrategier - eksport - kontraktarrangement - direkte investering Etableringsformer i forbindelse med valg af indstrængningsstrategi Kulturelle forhold Ca. 16 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Indsamle og analysere viden om eksisterende former og praksis samt øve stillingtagen til konkrete eksempler Klasseundervisning, opgaveløsning, cases, valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejde om praktiske eksempler. IT indgik i gruppearbejdet med informationssøgning og fremstilling af præsentationsmateriale. Mundtlig vurdering. Skriftlig opgave. Eksamenslignende, Kida Kaffe. Individuel vurdering. Side 17 af 19

18 Titel 3 Markedsanalyse Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp Datakilder - Analysetyper - Informationsindsamlingsmetoder - Markedsanalyseprocessen - Kildekritik og repræsentativitet - Markedskort Supplerende stof - Categorizaton of date assessment of market potential in a country/ Svend Hollensen - DR Pengemagasinet Geomatic typeguide - Case om Cadbury - Artikel om Mystery shopping Ca. 6 uger Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Arbejde med praktiske eksempler på analyseformer både med hensyn til desk og field analyser. Benyttet it-databaser til at finde eksisterende data. Klasseundervisning, opgaveløsninger, gruppearbejder med fremlæggelser. Skriftlige afleveringer: - Markedsanalyseopgaver - Eksamensopgave Dyrberg/Kern Individuelle evalueringer Side 18 af 19

19 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Handlingsparametre på udenlandske markeder Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, diverse kapitler - de 4 P på forskellige markeder - standardisering contra tilpasning/differentiering - artikler om succeshistorier og fiaskoer Anvendt uddannelsestid Kendskab til forskellige præferencer på forskellige markeder, fordele og ulemper ved standardisering og differentiering. Klasseundervisning, arbejde med praktiske eksempler, pararbejde eller i mindre grupper. Skriftlige afleveringer: Eksamenslignende opgaver Merrild, Tiger, Day Birger Mikkelsen, Erik Jørgensen. Individuelle evalueringer Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 Indhold 5 Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 1.1. Markedsføring gennem tiderne........................... 16 1.1.1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse hhx Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A Råd og vink Om Afsætning niveau B og A 1. INDLEDNING...3 1.1 FAGETS FORMÅL...3 1.2 STRUKTUREN I RÅD OG VINK...3 2. AFSÆTNING B...5 2.1 UNDERVISNINGENS MÅL...5 2.2 SAMMENHÆNG TIL SALG OG SERVICE...6 2.3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning Afsætning niveau B Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Kompendium i Erhvervscase Synopsis

Kompendium i Erhvervscase Synopsis Kompendium i Erhvervscase Synopsis Pia Petersen Lene Damgård Ole Reinholdt Claus Christensen Revideret dec. 2010 Erhvervscase kompendium Indhold 1. Studieområde og erhvervscase...3 1.1 Hvad går erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere