Profil af den nye direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil af den nye direktør"

Transkript

1 : Profil af den nye direktør Udgivet af:

2 Forord Side 2 Kære læser Velkommen til Økonomisk Ugebrevs CEO/CFO Guide med titlen Profil af den nye direktør. Guiden er baseret på en stribe unikke analyser fra Økonomisk Ugebrev CFO/Finans og Økonomisk Ugebrev Ledelse. Hvert år gennemgår vores analytikere alle direktørskift det seneste år i de 1000 største danske erhvervsvirksomheder. Data trækkes fra Erhvervsstyrelsens register. Baggrunden for analysen er, at vi groft sagt kan tegne billedet af den nye direktørprofil i dansk erhvervsliv. Vi nøjes ikke med at registrere, hvem der er udskiftet og indskiftet i de 1000 største virksomheder. For de nye direktører indsamler vi oplysninger om alder, køn, uddannelse, tidligere funktion og branche. På den baggrund tegner vi billedet af den nye direktør. Kortlægningerne foretages for den nye CEO, den nye CFO og andre direktionsmedlemmer. I en anden kortlægning tegner vi billedet af Det nye bestyrelsesmedlem i de 100 største børsnoterede virksomheder, fordelt på alder, køn, baggrund og uddannelse. Også her gives et unikt billede af de tendenser, som præget de øverste ledelseslag i dansk erhvervsliv. God læselyst Med venlig hilsen Morten W. Langer, Chefredaktør, Økonomisk Ugebrev Forord side 2

3 Indhold Side 3 Indhold CEO 4 DSV tager hul på tabu omkring toplederløn 6 Analyse: Her er den nye CEO-profil 7 CEO 2014: Kvindeandel svagt stigende over 5 år 9 Opsigtsvækkende exits i Lundbeck og Rockwool 11 Tabel: Profil af de nye toperhvervsledere i de største virksomheder Den nye CEO i krydsild fra flere sider 14 Hvert sjette Top 100-selskab styres af udlændinge 15 Her er de fire vigtigste ledelseshåndtag 16 Kvinder i toppen af C20: Hvor er næste generation? CFO 17 Nye CFO er bliver stadig yngre 19 Tabel: Profil af de nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder Ti vigtige chefskift lige under CEO erne 22 CFO lukker bestyrelsens digitaliseringskløft 24 CFO rykkes længere frem i strategiarbejde BESTYRELSE 25 Aldersgrænser på vej ud af danske bestyrelser 26 Danfoss: Bestyrelsen skal konstant optimeres 27 Udlandet presser bestyrelser i C20 selskaber 28 Bestyrelser må ikke sidde på direktionens skød 29 B&O: Kan en bestyrelse spænde buen for hårdt? 30 Start bestyrelseskarrieren før du fylder Bestyrelsens sammensætning og kompetence 32 Tabel: Profil af de nye bestyrelsesmedlemmer i de 100 største virksomheder Tabel: Top 100 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer 36 Uløste konflikter i bestyrelsen koster dyrt 37 Fitnesstest for fremme af kvindelige ledere 38 En af de bedste bøger om bestyrelsesarbejde 39 Sådan håndteres konflikter i bestyrelseslokalet 40 Parken-sag skyldes brist i god selskabsledelse 42 Guide: Bestyrelsens 10 Fokuspunkter i 2015 Indhold side 3

4 CEO Side 4 DSV tager hul på tabu omkring toplederløn Komiteen for God Selskabsledelse har i flere år signaleret, at det ville være en god ide, hvis de danske børsnoterede selskaber i højere grad indrettede ledelsens variable aflønning efter en benchmark for, hvordan andre lignende selskaber har klaret sig det seneste år. Komiteen fastslår i sin Vejledning om Vederlagspolitik fra maj 2013, at på de variable dele (af incitamentslønnen. red) bør der være benchmark måling i forhold til sammenlignelige selskaber eller konkurrenter. Økonomisk Ugebrev Ledelse har de seneste år i kortlægninger af aflønningsstrukturen i danske selskaber påvist, at ingen selskaber har valgt at fastsætte variabel aflønning af topchefen i forhold en relevant peer group. Nu tager DSV dog forsigtigt hul på det, der i flere år har været en stærk international tendens og efterhånden en godt indarbejdet best practice. Ifølge selskabets redegørelse om aflønningspolitik er den kortsigtede kontantbonus til direktionen baseret på blandt andet selskabets aktiekursudvikling i forhold til det generelle aktiemarked, herunder konkurrenter, som det formuleres. Ingen andre af de større danske børsnoterede selskaber, som har aflagt regnskab for 2014, har på samme måde knyttet den variable løn på en peer group. Internationalt har der i en årrække været fokus på, at der i topledelsernes incitamentsordninger skulle være sammenhæng mellem ledelsens performance og størrelsen af den variable bonus eller aktieoptionstildeling, også kaldet pay-for-performance, som er udbredt international best practice. Eksempelvis ISS proxy advisors har udviklet et avanceret system for etablering af måling af performance i forhold til peers. Sammenhæng mellem løn og værdiskabelse Som det fremgår af ISS gennemgang lægges afgørende vægt på, at der er sammenhæng mellem topledelsens variable løn og den værdiskabelse, der er skabt for aktionærerne i forhold til konkurrenterne: Is the pay opportunity delivered to the CEO commensurate with the performance achieved by shareholders, relative to a comparable group of companies? The measure compares the percentile ranks of a company s CEO pay and TSR performance, relative to a of size, industry, and market capitalization, over one- and three-year periods comparison group of companies selected by ISS on the basis of size, industry, and market capitalization, over one- and three-year periods. Med andre ord anses det som udgangspunkt kun rimeligt, at give CEO en en ekstra bonus, hvis han har gjort det bedre end konkurrenterne. God performance i sig selv kan skyldes eksterne faktorer, som efterspørgsel, ændring i markedspriser og makroøkonomi, som CEO en ikke har indflydelse på. Det betyder, at absolutte målsætninger for bonus, eksempelvis overskudsgrader eller cash flow, ikke i sig selv giver mening. Men det er altså fortsat den slags fastlåste modeller, som anvendes af næsten alle danske børsnoterede selskaber. Navngivne peer group selskaber Internationalt praksis er således, at selskaberne oplyser om navngivne peer group selskaber, man sammenligner sig med, så investorer og analytikere har mulighed for at efterprøve, om sammenligningsgruppen er relevant, og om den udmålte bonus afspejler, at selskabets topledelse faktisk har gjort det bedre end konkurrenterne. I eksempelvis DSV s tilfælde har topledelsen fået en rekordstor bonus sidste år, selvom DSV aktiekursudvikling som helhed hverken har været bedre eller ringere end de nærmeste konkurrenters. Økonomisk Ugebrev har spurgt DSV, om de kunne oplyse, hvilke peer group selskaber, der anvendes i benchmark for udmåling af ledelsens bonus. DSV har ikke ønsket at kommentere forholdet, og bestyrelsesformand Kurt Larsen har heller ikke ønsket at uddybe baggrunden for, at DSV nu går foran på dette felt. Anbefaling af benchmarksmåling Fra Komiteen for God Selskabsledelse siger formand Birgit Aagaard Svendsen om udviklingen internationalt mod peer group sammenligninger, at det er en tendens som komiteen også har noteret sig, og faktisk har forholdt sig til uden dog eksplicit at henvise til aktiekursudviklingen. Det fremgår af Vejledning om Vederslagspolitik, at der På de variable dele bør der være benchmarkmåling i forhold til sammenlignelige selskaber eller konkurrenter (vejledningens side 5). Netop den manglende fokus på denne type variabel aflønning i danske selskaber betyder, at de store proxy advisors ofte stemmer nej til danske selskabers incitamentsprogrammer, som tidligere påvist af Økonomisk Ugebrev Ledelse. Ud fra de sparsomme oplysninger om incitamentsprogrammerne, er det ofte ikke muligt at vurdere, om de faktisk lever op til kravet om pay-forperformance, eller om det måske er bonus ved ringe performance....fortsættes på næste side CEO side 4

5 CEO Side 5...fortsat fra forrige side DSV tager hul på tabu omkring toplederløn Chokerende forskel på informationskvalitet Økonomisk Ugebrevs gennemgang af de første 2014-regnskaber omkring variabel aflønning tyder generelt på, at der ikke sker nogen fornyelse af betydning, og informationskvaliteten varierer chokerende meget. Ingen andre af de større danske børsnoterede selskaber, der p.t. har aflagt regnskab for 2014, anvender peer group sammenligninger i udmåling af topledelsen variable løn, heller ikke de traditionelle dukse som Novo Nordisk, Novozymes, Lundbeck, SimCorp og Carlsberg. I PWC s bestyrelseshåndbog omkring incitamentsaflønning hedder det blandt andet, at et ønske, vi tit hører, er, at virksomhederne gerne vil opsætte et incitamentsprogram til at understøtte den langsigtede vækst, men at programmet gerne skal sammensættes, så det ikke behøver revurdering, så snart der sker noget uforudset. Her kan brug af en peer group være et middel til at gøre væksten relativ i forhold til konkurrenterne. Ulempen ved brug af peer groups er, at det kan være svært løbende at følge med i udviklingen. Nogle nøgletal som TSR (total shareholder return) kan dog måles dagligt. En ekstra mulighed ved anvendelse af peer groups er, at man kan udforme programmet, så der belønnes efter, hvor i peer group en virksomheden placerer sig. På den måde sikres det, at incitamentet holdes både hvis det går bedre end forventet, eller hvis man er bagud i forhold til target. Dette kan være til særlig stor gavn for virksomheder i volatile brancher, fx rederier, oliebranchen og biotech. Morten W. Langer BESTYRELSESSKOLEN SÆSON II ER ÅBNET! Sådan bliver du et bedre bestyrelsesmedlem kom i gang med bestyrelseskarrieren Bestyrelsesskole fra Økonomisk Ugebrev, Bech-Bruun og Deloitte, 3 dage á 4 timer + networking, kr ,- + moms Du tilmelder dig på senest den 25. marts 2015, hvor du også kan downloade vores brochure. TILMELD HER FØR DER BLIVER UDSOLGT CEO side 5

6 CEO Side 6 Analyse: Her er den nye CEO-profil Kortlægning af CEO skift i de 1000 største danske erhvervsvirksomheder: Økonomisk Ugebrev Ledelse kortlægger hvert år profilen på den nye CEO, baseret på en analyse af samtlige CEO skift i de 1000 største erhvervsvirksomheder det foregående år. I år er billedet, at CEO er stadig mindre i skudlinjen for skift, hvor svingdøren kørte rigtig hurtigt i 2012 med 141 CEO skift i de 1000 største virksomheder. Tallet er faldet lige siden til 114 sidste år, hvilket er lidt lavere end forrige år. Udviklingen betyder, at der sidste år skete udskiftning af den øverste chef i hver niende virksomhed, mens andelen var hver syvende virksomhed for tre år siden. Resultaterne fremgår af dette års kortlægning af CEO-skift, som Økonomisk Ugebrev Ledelse her gennemfører for femte år i træk. Kortlægningen viser en stribe andre interessante udviklinger, som overordnet tegner billedet af den nye CEO-profil. Vi har i den omfattende kortlægning indsamlet omlysninger om den nye CEO, herunder alder, uddannelsesbaggrund, kompetencer, tidligere beskæftigelse og om der er tale om en intern eller ekstern rekruttering. Hensigten med kortlægningen er både at give nyttigt input til bestyrelser, virksomheder og rådgivere om, hvilke CEO profiler, der er i høj kurs, og hvilke karakteristika, der lægges vægt på i søgningen af den nye CEO. Uddannelsesfordelingen af nye CEO er Antal Andel af total Antal Andel af total Cand. merc 30 30% 17 17% MBA 17 17% 14 14% Ingeniør 16 16% 11 11% Anden akademisk uddandelse 8 8% 7 7% HA+HD+BSc 7 7% 17 17% Økonom 7 7% 11 11% Kemi/Medicinal 6 6% 4 4% Cand. scient. pol 2 2% 2 2% Andet 7 7% 15 15% I alt Kilde: Økonomisk Ugebrev Research Kortlægningen viser, at der fortsat bliver færre og færre nye topchefer, som har en meget anderledes uddannelsesmæssig og faglig baggrund. Halvdelen af årets nye CEO er er enten cand. merc. er eller MBA er, og andelen af nye CEO er over 50 år er nu faldet til under 40 % mod 45 % i Andelen af de helt unge CEO er under 40 år er dog fortsat relativ lav omkring 8-10 %, hvilket har været det samme over de seneste fire år. Hvor det grå guld lige efter finanskrisen fik en opblomstring, på grund af mange nødredninger og behov for stor erfaring, er andelen af de over 60-årige nye adm. direktører faldet støt fra 7 % i 2013 til kun 3 % sidste år. Er man over 60, er mulighederne for en CEO karriere altså ikke stor i de 1000 største erhvervsvirksomheder. Samtidig tyder kortlægningen for 2014 på, at virksomhederne bliver stadig bedre til intern karriereudvikling. Den internationale tendens til at topchefen rekrutteres internt slår nu også klart i gennem i de danske erhvervsvirksomheder. Hele 63 % af de nye CEO er blev sidste år rekrutteret internt, og det var betydeligt flere end året før med 54 %. Morten W. Langer Brancher med overnormal udskiftning af CEO s Population Andel af Antal Andel af Over/ population* skifte antal skifte* under** Papir- og emballageindustri 17 1,7 4 3,5 104,1 Medicinalindustri 48 4,9 10 8,8 80,7 Bygge- og boligmaterialer 42 4,2 7 6,1 44,6 IT, tele og elektronik 77 7, ,5 35,2 Engroshandel 67 6,8 10 8,8 29,5 Medier, forlag og reklame 23 2,3 3 2,6 13,2 Levneds- og nydelsesmidler , ,2 12,2 Underholdning og legetøj 8 0,8 1 0,9 8,4 Detailhandel 40 4,0 5 4,4 8,4 Finansielle institutioner 64 6,5 8 7,0 8,4 Møbelindustri og boligudstyr 17 1,7 2 1,8 2,1 Bilhandel og -import 46 4,7 5 4,4-5,7 Energi (fremstilling, salg) 57 5,8 6 5,3-8,7 Jern- og metalindustri 31 3,1 3 2,6-16,0 Entreprenører 43 4,3 4 3,5-19,3 Service, konsulentvirk. 79 8,0 7 6,1-23,1 Transport og logistik 59 6,0 5 4,4-26,5 Rederier, marine aktiviteter 24 2,4 2 1,8-27,7 Maskinindustri 71 7,2 4 3,5-51,1 Kemisk industri 21 2,1 1 0,9-58,7 Tekstil- og beklædningsindst. 16 1,6 0 0,0 N/A Konglomerater 23 2,3 0 0,0 N/A Total Note*: I procent. Note**: Procentsatsen angiver hvorvidt antallet af skift er over eller under populationsandelen Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 6

7 CEO Side 7 CEO 2014: Kvindeandel svagt stigende over 5 år I det følgende gennemgår vi nogle af de tendenser, som fremgår af årets kortlægning af den nye CEO profil, baseret på en gennemgang af CEO skift i de 1000 største erhvervsvirksomheder sidste år og i starten af Tendens: Relativt flest skift indenfor emballage, medicinal industri og bygge- og boligmaterialer. Vi har for første gang udregnet, hvilke brancher der har haft relativt flest CEO skift. Det er sket ved at sammenholde antallet af virksomheder i den pågældende branche i top 1000 universet, med den tilsvarende andel af de samlede CEO-skift. Af de 17 virksomheder indenfor papir- og emballageindustri var der CEO skift i hele fire virksomheder. Det svarer til, at der var dobbelt så mange CEO-skift, som hvis der havde været et gennemsnitligt antal CEOskift i branchen. Med andre ord kan man godt sige, at CEO erne i denne branche er mere udsatte for et skift end i de fleste andre brancher. Baggrunden for den høje andel skal antageligt søges i, at emballageindustrien er ekstremt konkurrenceudsat, at der sker en markant konsolidering, og at der hyppigt er brug for nye kompetencer på grund af sammensmeltningen med ny informationsteknologi og stadig mere avanceret produktionsudstyr. At der er relativt mange skift indenfor bygge- og boligmateriale er nok heller ikke overraskende, da det også er en branche, som har oplevet store bølgeskvulp, hvilket ikke mindst indikeres af årets overraskende CEOskift i Rockwool, samt indtjeningspres på flere store bolig- og møbelkæder. At der har været mange skift indenfor den ellers relativt stabile medicinalindustri er nok en større overraskelse. Generelt er denne industri dog også presset af patentudløb (eksempelvis Lundbeck) og myndighedernes pres på salgspriser, samt kopikonkurrence. Overraskende er det også, at der har været relativt få CEO skift inden for tekstil- og beklædningsindustri og maskinindustri. Det er begge brancher som gennem finanskrisen har været gennem store omvæltninger og omstruktureringer. Meget tyder på, at de overlevende virksomheder er kommet godt gennem krisen, og nu er inde i en mere stabil drift med de rette topdirektører, som ofte har været få år på posten. andel af kvinder blandt årets nye CEO er. Tilbage i 2010 var andelen af nye CEO-kvinder kun 4 %, mens andelen sidste år var 10 %. Der er også tale om en fremgang i forhold til 2013, hvor andelen var 7 % var et usædvanligt år med en kvindeandel på hele 14 %. Den store andel det år skyldes i høj grad flere nye CEO-kvinder ansat i udenlandske datterselskaber i Danmark. Kvindeandelen er typisk meget præget af en overnormal andel CEO-kvinder i udenlandsk datterselskaber i Danmark, og det er også tilfældet i dette års undersøgelse. Tendens: Mere specialisering i uddannelsesbaggrund. I de seneste års undersøgelser har der været en tendens til, at de hjemmelærte CEO er er røget mere og mere ud. Med andre ord er det de mest veluddannede som også lettest ryger til tops, og det kan også have noget at gøre med, at rekrutteringsprocesserne er blevet professionaliseret betydeligt, blandt andet gennem brugen af executive search firmaer. Blandt de nye CEO er sidste år er hele 22 % med en baggrund som ingeniør (16 %) og 6 % med en baggrund inden for kemi/medicin. Sidstnævnte er naturligvis mest fremherskende indenfor medicinal- og biotekvirksomheder. Det er fortsat de økonomiske og forretningsmæssige uddannelser, der dominerer billedet. Andelen med en MBA i baglommen har været støt stigende de seneste år, og af de nye CEO er har hele 17 % nu en MBA uddannelse. Hele 30 % har en cand. merc. uddannelse. Morten W. Langer Nye kvindelige CEO er som andel af total 15 Pct Tendens: Kvinder har fortsat svære kår i toppen af erhvervslivet, men der er visse lyspunkter. Set over en periode på fem år har der været en svagt stigende KIilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 7

8 ANNONCE Side 8 BLIV ET BEDRE BESTYRELSESMEDLEM Økonomisk Ugebrev Ledelse (tidligere Nyhedsbrev for Bestyrelser) har de seneste 12 år leveret inspiration til toppen af dansk erhvervsliv. Vores læsere lægger vægt på: at blive opdateret om nye tendenser i bestyrelsesarbejdet at læse om hvordan andre bestyrelser håndteret konkrete udfordringer at læse interviews med toneangivende bestyrelsesformænd at blive opdateret om internationale tendenser at læse vores kortlægninger/ analyser af bl.a. den nye CEO profil, den nye CFO profil og Top 50 DirektørRating at læse Top 100 ratings af Investor Relations og Top 100 Rating af God selskabsledelse Publikationen udkommer 22 gange årligt, og består af ensides artikler med fokus på konkret inspiration, nytteværdi og aktualitet. Prøv 3 måneder til særpris kr ,- + moms og modtag uden beregning artikelkompendium på 30 sider om Den nye Bestyrelsesformand TILMELD HER Læs mere og bestil på: ANNONCE side 8

9 CEO Side 9 Opsigtsvækkende exits i Lundbeck og Rockwool Tema om CEO skift i 2014: To fyringer - i Lundbeck og i Rockwool - gav opsigtsvækkende ledelsesændringer i et 2014, der ellers ikke var præget af mange udskiftninger på CEO-posterne i det største danske erhvervsliv. Udskiftningen i Pandora, der blev varslet i 2014, er ikke taget med i denne oversigt, idet både den hidtidige topchefs fratræden og den nyes tiltræden sker i Blandt de mest markante ændringer var følgende ti: Ulf Wiinberg Ulf Wiinberg måtte i november gå som topchef for Lundbeck. Han havde - uden bestyrelsens tilladelse - modtaget aktier i det britiske Stratified Medical, som Lundbeck senere investerede i. Ulf Wiinberg nåede at være chef for Lundbeck over seks år. Det lykkedes ham i den periode at løfte aktiekursen beskedent fra 118 til 128. Ulf Wiinberg arbejdede på at få fornyet selskabets aldrende produktportefølje med intensiv forskning, udvikling og virksomhedsopkøb, og den opgave må hans efterfølger gå videre med. Bestyrelsesformand Håkan Björklund har foreløbig overtaget funktionen som topchef. Eelco van Heel Hollænderen Eelco van Heel blev fyret i oktober og efterfølges her i foråret af svenskeren Jens Birgersson som topchef for Rockwool. Efter at van Heels har udbygget og investeret skal Birgersson nu - at dømme efter bestyrelsesformand Bjørn Høi Jensens udtalelser - udnytte potentialet til at skabe bedre resultater. Van Heel fik fra 2004 løftet Rockwool B-aktiens kurs fra 253 til omkring i 2007, men siden er den igen faldet tilbage til 840. Siden hans afgang er den faldet yderligere til 695. Carsten Mortensen Carsten Mortensen forlod i juni 2014 topposten i D/S Norden, og rederiet ledes af Klaus Nyborg, indtil Jan Rindbo tiltræder som ny CEO i forsommeren Carsten Mortensen fremstod efter sin tiltræden i 2005 som en fantastisk resultatskaber: Værdien af D/S Norden blev frem til 2007 mere end femdoblet, og det blev et af verdens største bulkrederier. Men kursen faldt kraftigt tilbage til 192 ved hans fratræden, og i den forgangne uge lå den med 143 i omtrent samme niveau, som da han kom til. Markedet for tørlast er gået stærkt tilbage, og D/S Norden, der ellers rustede sig til et nyt opsving, har indført investeringspause. Lars Viksmoen Lars Viksmoen forlod i 2014 efter fire resultatrige år posten som CEO for GN Resound, hvor han bliver afløst af Anders Hedegaard, der kommer fra Bavarian Nordic, og i GN Resound skal gøre en succes endnu større. Lars Viksmoen har gjort GN Resound til teknologileder. Målt på lønsomhed og prissætningen af aktien ligger hele GNkoncernen dog et stykke under schweiziske Sonova, der i de seneste år er blevet den største og mest profitable høreapparatvirksomhed. Eva Berneke Eva Berneke afløste i 2014 Lars Monrad-Gylling som topchef for it-virksomheden KMD, det tidligere Kommunedata, der i dag er ejet af en kapitalfond. Eva Berneke kommer fra TDC og har været hos McKinsey. Hun vil gøre KMD til en dansk it-champion, der skal levere til både offentlige og private og benytte sig af en betydelig viden om specifikke danske fagområder og agendaer - for at forberede KMD på, at fra 2017 får danske kommuner adgang til andre it-leverandører. Anders Wilhjelm Anders Wilhjelm, der kommer fra teknologivirksomhed GEA, er ny topchef for Solar efter Flemming H. Tomdrup. Solar er presset af byggekonjunkturerne, og af at stadig flere kunder over internettet køber ind direkte hos producenterne. Wilhjelm vil derfor gøre Solar til en sourcing- og servicevirksomhed, der ikke skal være distributør men indkøber på kundernes vegne. Amazon er et forbillede. Carsten Lyngsø Thomsen Carsten Lyngsø Thomsen kommer fra Lantmännen og skal fra 2014 finde en vej frem for slikkoncernen Toms, hvor hans forgænger Jesper Møller er blevet fyret efter et stort fald i indtjeningen i Toms presses af store multinationale rivaler og store kunder som Coop og Dansk Supermarked, der på Toms danske hovedmarked har massiv prissætningsmagt. Toms skal effektiviseres og fortsat prøve at gøre sig mindre afhængigt af Danmark....fortsættes på næste side CEO side 9

10 CEO Side 10...fortsat fra forrige side Opsigtsvækkende exits i Lundbeck og Rockwool Paul John Chaplin Paul John Chaplin afløste i 2014 Anders Hedegaard som topchef for Bavarian Nordic, hvor Hedegaard skal styre en virksomhed i fremgang videre. Chaplin har som tidligere forskningschef i Bavarian gode muligheder for at følge succesen med koppevacciner op ved blandt andet at satse på ebola-vaccine sammen med multinationale partnere. Yves Paletta Med en ny fransk topchef, Yves Paletta, der i 2014 har afløst Martin McCout, skal der mere system i den kapitalfondejede rørproducent Logstor, der i de seneste år har tabt store beløb. Logstor skal være en global leder inden for rør til fjernvarme, køling, olie og gas, hedder det. Derfor vil Paletta optimere produktion og logistik med standardiserede processer. Så vil det vise sig, om han på den måde kan skabe den stolthed, energi og det engagement, som han efterlyser hos medarbejderne. Peter Røpke Peter Røpke tiltrådte i 2014 som ny direktør for Flügger, der indledte sin ledelsesperiode med at aflyse en planlagt udflytning af 70 administrative stillinger til Polen. Dermed repræsenterer han også en ny og mere skeptisk indstilling i dansk topledelse til udflytning af arbejdspladser. Morten A. Sørensen CEO side 10

11 CEO Side 11 Profil af de nye toperhvervsledere i de største virksomheder 2014 Rank Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Årsag beskæftigelse ekstern 9 USTC Torben Østergård Nielsen 60 Keld R. Demant 48 VP Bunker Holding I Anden akademisk udd. N/A 18 Statoil Refining Denmark Rasmus Finnerup Wille 41 Jofrid T. Klokkehaug 54 VP Statoil I Anden akademisk udd. N/A 22 Siemens Wind Power Jan Kjærsgaard 47 Thomas Richterich 53 Vestas E Andet Nyt job 35 H. Lundbeck Ulf Wiinberg 56 Håkan Björklund 58 Bestyrelsesformand I Kemi/Medicinal Fyret 35 H. Lundbeck Ulf Arne Wiinberg 56 N/A Fyret 36 Rockwool International Eelco Lucas Dudok van Heel 59 Jens Birgersson 47 Senior VP ABB E Ingeniør 37 Danske Commodities Torben Nordal Clausen 45 Dirk Mausbeck 53 Shell & EnBW E Ingeniør Fyret 43 D/S Norden Carsten Mortensen 48 Jan Rindbo 40 COO, Pacific Basin Ship. E MBA Nyt job 51 Solar Flemming Henze Tomdrup 62 Anders Wilhjelm 47 CEO GEA groups E MBA Omstrukturering 68 Also Torben Qvist Rasmussen 56 Ole Eklund 56 Sales Dirct. - Scandinavia I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 71 BRFkredit Carsten Tirsbæk Madsen 52 Carsten T. Madsen 52 Direktør i BRF I cand.scient.pol. Andet 75 GN Resound Lars Viksmoen 66 Anders Hedegaard 54 Bavarian Nordic E Ingeniør Selv sagt op 80 SAS Institute Bent John Sørensen 59 Keld Zornig N/A Salgsdirektør Nordea I MBA Pension 82 Codan Michael A. Holliday-Williams 44 Kai Patrick Bergander 44 CFO I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 106 KMD Lars Monrad-Gylling 54 Eva M. Søfelde Berneke 46 TDC E Ingeniør Selv sagt op 119 Ditas Jens Ingvard Sørensen N/A Thorbjørn Sejer Jensen 47 Marketing direktør E cand.merc. Fyret 127 Saint-Gobain Distr. Lars Fournaise 61 Kåre Ivar Olsen Malo 62 Bestyrelsesformand I Økonom Selv sagt op 139 Nordic Sugar Flemming Lyngholm 43 Jesper R. Thomassen 54 head of production I Ingeniør Selv sagt op 141 Monberg & Thorsen Henriette Holmgreen Thorsen 44 Mats Åke Jönsson 58 Koncernchef, Coor E Ingeniør Andet 141 Monberg & Thorsen Jørgen Enegaard Nicolajsen 56 Henriette H. Thorsen 45 Bestyrelsesmedlem (I) I cand.merc. 152 JP/Politikens Hus Lars Henrik Munch 55 Stig Kirk Ørskov 45 COO I Anden akademisk udd. Omstrukturering 155 Bladt Industries Peter Rindebæk Andersen 45 Jan Kjærsgaard 47 Siemens Wind Power E MBA Overgået til anden fkt. 162 Zerochaos (Nordic) Jan Lynghøj Grønvang N/A Helen V. Seigfried 50 Vice president I N/A N/A 198 LB Foreningen Jørn Anker-Svendsen 65 Anne Mette Toftegaard 48 Executive VP I Anden akademisk udd. Pension 200 ALK Peter Bjørnskov-Johansen 43 Jens Bager 55 Bestyrelsesmedlem I cand.merc. N/A 203 Arriva Thomas Eybye Øster 39 Nikolaj Wendelboe 39 CFO I Økonom Forfremmet i selskbt. 209 Norpharma Per Wester N/A Anders With Fogstrup N/A Country manager (I) I Økonom Nyt job 221 Satair John Stær 63 Mikkel Bardram 39 Global logistik (VP) I cand.merc. Andet 222 SB Pork Jann Dollerup Vig Jensen 49 Torben I. Sønnichsen 49 VION Group E N/A Omstrukturering 228 Flügger Peter Karl Rosén 46 Peter Hergett Røpke 48 Group Executive VP E Ingeniør Omstrukturering 232 NCC Roads Thomas Rask Jensen 63 Anders Kargo 42 Nynas CEO E Ingeniør Selv sagt op 238 Toms Gruppen Jesper Eigen Møller 59 Villy Rasmussen 70 Bestyrelsesformand I Ingeniør Fyret 238 Toms Gruppen Villy Rasmussen 70 Carsten L. Thomsen 47 CEO, Lantmännen Cerealia E cand.merc. Andet 245 Vestjysk Bank Vagn Thorsager 65 Michael N. Petersen 51 Tidligere stabsdirektør I Overgået til anden fkt. 248 FTZ Autodele & Vrktj. Jens Prytz Sørensen 55 Michael Juul Hansen 48 Vicedirektør I N/A Selv sagt op 250 FF Skagen Morten Broberg 31 Johannes Palsson 55 Dirctor Prd., Norway Seafoods E Andet Fyret 259 Metro Danmark Christoph Schulte 41 Charles d'orban Kay 55 Director, Makro Cash and Carry E Andet N/A 260 GEA Process Engnrg. Anders Wilhjelm 48 Ron Youngs 62 VP GEA Process Engrng, GEA I Kemi/Medicinal N/A 261 ALD Automotive Michel Bernard Colbert 48 Guillaume de Leobardy N/A Dirctor. ALD Portugal/Russia I Ingeniør N/A 268 Hkscan Thomas Perkiö 57 Anders J. Jensen 46 CEO, Tican E MBA N/A 279 Dansk Retursystem Benny Steen Rasmussen 64 Lars K. Petersen 51 COO, Better Place E HA+HD+Bsc Selv sagt op 282 HEF AmbA Jan Leo Ravn 65 Martin R. Jensen 42 COO, EnergiMidt E Pension 283 Star Tour Birthe Madsen 47 Britt Eivor Andersson 53 N/A N/A N/A Omstrukturering 288 Tvilum Peter Arndrup Poulsen 52 Andrew Robert Long 50 VP Commercial, Tvilum I MBA Andet 293 Dentsu Aegis Network Lars Bo Jeppesen 47 Mads B. Hedegaard 41 Nordic COO I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 303 Th. Wessel & Vett Francis John McAuley N/A Peter King 54 Debenhams int. afdeling I cand.merc. Omstrukturering 305 IAI Holding Ib Andresen 84 Bjørn Thorsen 41 CEO - Andresen Towers I Ingeniør Pension 312 Leman Holding Hardy Petersen 62 Thomas Krøyer N/A Dirctor., Kuehne + Nagel E Andet Pension 334 Dako Britt Meelby Jensen 41 Simon Østergaard 50 Vice President I MBA Selv sagt op 341 Citroen Arnaud Y. Louis Leclerc 40 Fernand A. Duchemin 42 Leder i Europa, Citroën I Anden akademisk Forfremmet i selskbt. 353 Bavarian Nordic Anders Hedegaard 53 Paul John Chaplin 47 Executive VP I Kemi/Medicinal Nyt job 368 Actona Company Orla Dahl Jepsen 58 Torben Skov Villadsen 44 Commercial director I HA+HD+Bsc Andet 394 Sandoz Paul Geymayer N/A Rex Bernard Clements 42 Dirctor. and Country Head, UK I MBA N/A 395 Davidsens Tømrhndl. Poul Christian Davidsen 72 Mogens P. Pedersen 49 CFO I cand.merc. Omstrukturering 402 Løvbjerg Supermarked Frank Roswalld Andersen 46 Jesper Nakskov Due 37 Salgs- og marketingdirektør I HA+HD+Bsc Selv sagt op 422 Fujitsu Peter Krogsgaard 46 Helene A. Egebøl 43 Director, Key Account, ISS E cand.merc. Nyt job 425 Norisol Peter Stenderup Jensen 48 Carsten Lausen Hoeck 53 CEO, Sundolitt A/S E MBA N/A 436 Thrane & Thrane Walther Thygesen 64 Paul Henri Jona N/A CEO, CoActive Technologies E cand.merc. Pension Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 11

12 CEO Side 12 Profil af de nye toperhvervsledere i de største virksomheder 2014 Rank Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Årsag beskæftigelse ekstern 449 Knauf Carl Johan Klinge N/A Morten Ø.-Søborg N/A GM, Knauf Danoline I cand.merc. N/A 452 Philips Karen Lykke Sørensen 51 Astrid B. Joos 40 CEO - Creuna E cand.merc. Nyt job 456 Reckitt Benckiser Nordic Tomas K. B. Pietrangeli 42 Adam David Rodgers 39 Sales Director RB UK I Kemi/Medicinal Selv sagt op 458 U.P.S. Michael Düster N/A Boris Dobberstein 44 Business Devel. Manager, EU I N/A Forfremmet i selskbt. 462 Herning Shipping Jesper Fors Holmark 51 Per Sylvester Jensen 58 CEO - Eitzen Chemical E cand.merc. N/A 483 Lantmännen Cerealia Jim Trudslev 54 Sten Krister Zackari 51 CEO Gum&Candy E cand.merc. N/A 486 Pfizer Tolga Tanguler 42 Henriette Rosenquist 44 Portfolio Team Lead I Kemi/Medicinal Omstrukturering 490 Tele Greenland Michael Binzer 46 Steen S. Montgomery-A. 57 Økonomi- og vicedirektør I Økonom Selv sagt op 494 Fiat Group Automobiles Svend Overgaard Laursen 38 Alessio Castelli 42 CEO Fiat Sweden I Ingeniør Omstrukturering 504 Fan Milk International Jens Jørgen Kollerup 59 Edouard Spicher N/A N/A N/A N/A N/A 505 Volvo Søren Wettergreen 51 Niels Ryge Andersson N/A CFO I cand.merc. Andet 522 Logstor David John Williams N/A Yves Paletta 50 Director, SBM Offshore E Ingeniør N/A 530 Yara Danmark Henriette Magnussen N/A Peter Bille Martens 46 CEO, Yara Chemicals I MBA Omstrukturering 532 Albatros Travel Ariel Zlotnik 48 Berit L. Willumsgård N/A Marketing Manager I N/A N/A 548 Boehringer Ingelheim Timmo Rousku Andersen 40 Pascal Serge Caisey 47 Promotion director I cand.merc. Omstrukturering 551 VTB Holding Jens Christian Søholm 65 Jacob Søholm N/A Founder I Ingeniør N/A 562 MSD Danmark Patricia Massetti N/A Anita Bruhin 45 Global Marketing dirctor Merck E MBA Nyt job 565 Købstædernes Forsikring Steen Jørgensen 56 Anders Hestbech 48 Direktør for erhverv Codan E Anden akademisk udd. Omstrukturering 577 Roche Luc Jozef Leon Dirckx 55 Ronald Jeyung Park 47 Genentech - opkøbt af Roche I Kemi/medicinal Selv sagt op 581 Union Engineering Peter Kriklywi 47 Kim Christian Dalum 52 GM Market Unit Brewery E MBA Selv sagt op 583 Howden Axial Fans Allan Jan F. Kristensen 49 Carl Fredrik Albertson 44 COO I Anden akademisk udd. N/A 586 Würth Sven J. Møller Kristensen 48 Willem D. Moerkerk 39 Salgsdirektør I Andet Selv sagt op 591 Weber-Stephen Nordic Jens Christian Bindslev 65 Kirsten Ægidius 51 VP Marketing Carlberg E cand.merc. Pension 597 B. Nygaard Sørensen Lars Henrik Nielsen 51 Mikkel Baastrup 51 Afdelingschef I cand.merc. Selv sagt op 598 Indeks Retail Henrik Christensen 56 Steen O Hansen N/A CFO I cand.merc. Omstrukturering 604 Eltel Networks Sonny Hoffmann Nielsen 48 Steen Steensen N/A CFO I HA+HD+Bsc N/A 609 Robert Bosch Karl W. Gilbert Dubois 63 Thore H. Pedersen 46 Norge I Økonom Pension 619 Altia Denmark Søren Qvist 49 Troels Erik Husfeldt N/A Commercial Director I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 624 Jutlander Bank Poul Ivar Damgaard 67 Per Asbjørn Sønderup 58 N/A I N/A Andet 653 Lyreco Henrik Vaaben Brandt 45 Walter Maurice Raes 54 Director, Paperlinx Germany E Ingeniør Andet 657 Ardagh Glass Hlmgrd. Henrik Bonné 45 Bo Lennart Nilsson N/A VD I cand.merc. N/A 658 Bella Center Arne Bang Mikkelsen 71 Allan L.-Agerholm 50 CEO, Crown Plaza CPH E MBA Pension 673 Plus Pack Carl Frederik Stub Trock 60 René N. Christensen 43 Salg Nordvesteuropa, Lindpac E HA+HD+Bsc Omstrukturering 675 Legoland Henrik Höhrmann 56 Christian B. Woller 39 Retail Director, Legoland I cand.merc. Selv sagt op 695 System Frugt Steffen Molberg 36 Jan Gerber 45 CEO Danæg I HA+HD+Bsc Omstrukturering 701 Tamaco Holding Christian Skov Jacobsen N/A Karsten D. Kristensen 48 Board member tamaco I Anden akademisk udd. N/A 708 Itella Logistics Jesper Bjørn Ørvad N/A Claus Plath N/A MD Leman E cand.merc. Omstrukturering 710 Vega Sea Keld Askær Sørensen 60 Bo Rimer 55 Director, DLK Aarhus E MBA Omstrukturering 715 BHF (Bruger Hjælper) Daniel Sten Andersen 31 Brian Bisgaard N/A CFO I MBA 721 Norway Seafoods Frode Mikkelsen 50 Rami Haus Khoury 37 Production director I Økonom N/A 739 Mekonomen Ulla Løfberg 44 Christer Philip Blohm 49 Chef Mekonomen Finland I N/A N/A 741 Mcdonald's Danmark Stephen K. Shillington 42 Joachim B. Knudsen 40 Marketingsdirektør I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 756 Globalconnect Niels Zibrandtsen 57 Christian Christensen N/A Salgs og markingsdirektør I cand.scient.pol. Overgået til anden fkt. 794 Intermail Morten Damgaard 43 Jens Knudsen 46 Kommerciel Direktør ISS E cand.merc. Fyret 798 3M Lars Hanseid 55 Lars Olov Näslund 43 Regional Finance Manager I MBA Nyt job 811 Michael Henriksen Hol. Michael Henriksen 52 Christian Rindbøl N/A Direktør MH gruppen I N/A Andet 815 Benteler Aluminium Sys. Rainer Hartmann 65 Kristian K.-Persson N/A Plant Manager I HA+HD+Bsc N/A 827 Netcompany Ulrik Feldstedt Hjorth 41 André R. Rogaczewski 46 Salgs direktør og partner I Ingeniør Fyret 852 Stylepit Thomas Klüver Wandahl 40 Marc Angelo Jeilman 42 CFO I Økonom Fyret 856 SSG Michael Nielsen 53 Sonny Hoffmann Nielsen 50 CEO Eltel Networks E Andet Omstrukturering 859 Ardo Carsten Aalund 48 Stephen Waugh 56 Manager Ardo UK I N/A Omstrukturering 887 Sparekassen Thy Ivan Christiansen 61 Ole Beith 48 Underdirektør I Andet Selv sagt op 910 Royal Copenhagen Lotte Wamberg 48 Lars Tandrup 41 VP Sales Europe I cand.merc. N/A 913 Louis Poulsen Luigi Ferrando 45 Allan Bach Pedersen N/A Partner Polaris Private Equity E MBA Andet 961 Konica Minolta Bsiness Anton Eckert 60 Lars Wørzner 51 CEO & Founder 1C E cand.merc. Omstrukturering 993 Noreco Oil Denmark Svein Arild Killingland 58 Tommy Sundt N/A CFO Rocksource ASA E cand.merc. N/A Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 12

13 CEO Side 13 Den nye CEO i krydsild fra flere sider Erhvervslivets betydning for samfundet, og forventningerne til den rolle, topcheferne skal spille, har ændret sig dramatisk de seneste år. I forlængelse heraf har samfundets forventninger til CEO en også ændret sig markant. Det store spørgsmål er, hvordan nutidens topchefer udvikler de nødvendige kompetencer, så de kan leve op til de nye krav. På baggrund af interviews med 150 topchefer har headhunterfirmaet Heidrick & Struggles udarbejdet en analyse The CEO Report som forsøger at besvare spørgsmålet. Konsulentfirmaets udgangspunkt er, at CEO erne som helhed ikke har formået at tilpasse sig til de nye krav, og de har de seneste år udmøntet sig i stadig kortere åremål som topchef for virksomhederne, og generelt dalende tillid til erhvervslivet i den brede offentlighed. I undersøgelsen erkender mange af CEO erne, at de på nogle planer ikke har udviklet sig tilstrækkeligt i forhold til omgivelsernes forventninger. De er måske nok opdateret omkring de tekniske ledelsesmæssige discipliner med henblik på at optimere forretningen. Men de kikser ofte på de forventninger, som stakeholdere og det omgivende samfund stiller. Det påpeges, at det er vanskeligt at balancere de to roller, som ikke altid er forenelige, og det rigtige ud fra den ene vinkel er ikke altid det rigtige ud fra den anden vinkel. I sidste ende handler det om at finde en balance for virksomheden, som også matcher personlige og organisationsmæssige ønsker og mål. Ifølge Heidrick & Struggles stiller de nye udfordringer krav til CEO en om konstant udvikling, hvor CEO en søger at lære ud fra de daglige dilemmaer. I rapporten kaldes denne proces for on-the-job learning og egenudvikling gennem life-cycle of personal growth. Af de interviewede CEO er mener tre fjerdedele, at deres job havde ændret sig markant de seneste år, hvor især eksterne påvirkninger har vokset sig stadig stærkere, samtidig med at de interne relationer til bestyrelse, medarbejdere, aktionærer og kunder stadig skal varetages. CEO ens vekselvirkning med omgivelserne har over en årrække udviklet sig ganske meget, ikke mindst på grund af stigende samfunds- og myndighedskrav til virksomhederne. CEO erne skal ud over de interne relationer - forholde til sig en stribe eksterne relationer, blandt andet erhvervspolitik, myndighedsregulering, NGO krav, samfundsansvar, mangfoldighed, naturkatastrofer, konkurrenter og ny informationsteknologi, herunder sociale netværk, som betyder, at CEO ens ord kommer ud alle vegne meget hurtigt. Det påpeges, at den nye transparens betyder, at alle CEO ens beslutninger og gøremål kan googles, analyseres og rundspredes fra flere vinkler i realtime. Det stiller krav om en anden agtpågivenhed og opmærksomhed, og det betyder, at de skal være mere parate til at interagere, influere og respondere i forhold til omverdenen. Denne øgede synlighed í forhold til omgivelserne stiller også nye krav til topchefens personlighed og ansigt udadtil. De adspurgte CEO er vurderer, at de skal gøre sig meget mere umage med at kommunikere. Lytte, tage beslutninger og planlægge deres tid. Kravet er tillige præcise rapporter til investorer og analytikere, interviews med pressen og indfølende over for medarbejderne. Ofte giver det også anledning til at søge nye veje omkring virksomhedskulturen, organisationens værdier og team building. Nonetheless, CEO are still expected to be heroic leaders who own the chair, a fact of life that creates tension as companies recognize the benefits of involving more stakeholders in strategy, decision making and execution, hedder det. En anden del af CEO ens nye virkelighed, oven i al det andet, er de stadig hurtigere og større ændringer i virksomhedens omverden. På den ene side er der et pres på hurtig reaktion på ændringer i omverdensforholdene, og på den anden side er det vigtigt, at det undersøges grundigt, hvad de ændrede forhold betyder for virksomheden. Mange CEO er nævner brancheglidning med nye konkurrenter med mere effektive forretningsmodeller, teknologiske innovationer og nye markedskanaler, herunder sociale netværk, som både giver nye muligheder og nye udfordringer. Morten W. Langer CEO side 13

14 CEO Side 14 Hvert sjette Top 100-selskab styres af udlændinge Hvert sjette af de 100 største danske erhvervsvirksomheder styres af et flertal af udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Næsten hvert fjerde nye bestyrelsesmedlem i de 100 største selskaber var udlænding, hvor tallet retfærdigvis også er påvirket af, at flere af top 100 selskaberne er udenlandskejede datterselskaber i Danmark. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at også de danskejede selskaber mere og mere domineres af udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Tendensen skyldes helt klart de mere professionelle og internationaltorienterede searchprocesser, når de store selskaber søger nye bestyrelsesmedlemmer. Her søges oftere og oftere ikke kun herhjemme, men internationalt, efter særlige fagkundskaber og et internationalt udsyn, eksempelvis med erfaring fra andre globale erhvervsvirksomheder og kendskab til andre geografiske regioner. Tendensen er altså kommet for at blive, og den vil antageligt blive forstærket de kommende år. I bund og grund handler det om de store danske virksomheders ledelseskraft og dermed langsigtede konkurrenceevne. Ud af de 100 største danske erhvervsvirksomheder er der 50 % udenlandske bestyrelsesmedlemmer eller mere i 17 selskaber. I eksempelvis Novo Nordisk er 86 % af de eksterne bestyrelsesmedlemmer udlændinge. Og i Danske Bank er andelen nu 63 % udlændinge. I A.P. Møller-Mærsk er andelen 60 %, og i GN Store Nord er der 67 % udlændinge. Kvindeandelen halter bagefter Årets kortlægning af Top 100 selskabernes bestyrelseskompetencer viser også, at kvindeandelen fortsat halter langt bagefter fastsatte måltal i mangfoldighedsrapporter. Længst fremme med en høj kvindeandel er selskaber som Novozymed (33 %), DSV (33 %), Lundbeck (33 %) og Matas (40 %). Bagefter i forhold til en rimelig kvindeandel er selskaber som Jeudan, Ambu, Zealand Pharma, Rockwool og Sydbank. Endelig viser kortlægningen, at andelen af bestyrelsesmedlemmer med mere end 12 års sæde i bestyrelsen er ganske lav de fleste steder. Højeste andele har Coloplast (33 %), Sydbank (33 %), og DFDS med 33 %. Som tidligere år er topscorere med en overnormal andel af bestyrelsesmedlemmer med 12 år og derover Schouw med 57 % og 60 % i Jeudan. Mon ikke de to selskaber varmer op til en gevaldig foryngelseskur inden for de kommende år? Morten W. Langer Mere professionelle bestyrelser Udviklingen betyder antageligt, at vi herhjemme får stadig mere professionelle bestyrelser, idet udlændingene tager best practice med fra de udenlandske virksomheder, de har arbejdet for. Til gengæld betyder udviklingen også, at der bliver mindre og mindre plads til danske erhvervsfolk i det store erhvervsvirksomheders bestyrelser, især når de har hovedparten af deres salgsfokus udenfor landets grænser. Undersøgelsen viser også, at mange af Top 100 selskaberne ikke har udlændinge, og det drejer sig typisk om virksomheder med et hjemmemarkedsfokus. Eksempelvis Jyske Bank og Sydbank. Overraskende har DSV heller ikke udlændinge, selvom selskabet har hovedparten af sin forretning i udlandet. Også andre større selskaber som Schouw og IC Group ser ud til at have et underskud af udlændinge i bestyrelsen, i forhold til deres internationale markedsfokus. CEO side 14

15 CEO Side 15 Her er de fire vigtigste ledelseshåndtag Tusindvis af bøger er skrevet af kloge folk om, hvad der er god ledelse, og hvordan man udfører god ledelse i praksis. Det er ikke nogen stor hemmelighed, at god ledelse i enhver virksomhed er afgørende for dens performance og økonomiske resultater. Det er ligeså velkendt, som at det er nødvendigt med ilt for at trække vejret. Topledelserne i de fleste virksomheder har konstant fokus på at investere i bedre ledelse, og de ser det ofte som det vigtigste HR udviklingsområde i virksomheden. Men det helt store spørgsmål er, hvilken ledelsesmæssig adfærd der skal fremmes, skriver Mckinsey i en analyse af de vigtigste ledelsesgreb. Lederskab er på mange måder blevet en stor blandet teoribog, med rigtig mange teorier, og rigtig mange tilgange. Ja, hvor man som topleder konkret skal sætte ind for at udøve bedre ledelse, kan virke uoverskueligt, fordi der er rigtig mange muligheder. For at nævne nogle eksempler i flæng, kan man prioritere at følge andre rollemodeller, man kan efterstræbe hurtig beslutningstagning, definere nye visioner, eller skabe nye ledere, som er gode til at tilpasse sig en foranderlig omverden. Eller skal man som topchef forsøge at udvikle sin kommunikation til organisationen, så den i højere grad fremmer sammenhold, entusiasme eller noget andet? Hvor man skal sætte ind er der ingen konsensus om, hverken blandt praktikere eller i den akademiske verden, så der kan være stor risiko for, at man sætter ind de forkerte steder. McKinseys skriver, at hele 43 % af toplederne er usikre på, om de anvender ressourcerne rigtigt på lederudvikling. Konsulenthuset har imidlertid forsøgt at identificere nogle konkrete ledelsesdiscipliner for topledere, som ofte giver resultater. Konklusionen er baseret på et udvalg af 20 konkrete ledelsesdiscipliner eller særlig ledelsesadfærd, som er testet af overfor personer i 81 organisationer. De har hver vurderet, hvad de ser af vigtige ledelsesdiscipliner i deres egen organisation. De fire konkrete ledelsesdiscipliner, som fremhæves som de vigtigste, er: For det første at løse konkrete problemer effektivt. At løse problemer effektivt handler langt hen ad vejen om, at der træffes beslutninger på et velinformeret og gennemanalyseret grundlag. Så det handler ikke om at træffe hurtige beslutninger på et løst grundlag, hvilke ofte kaldes handlekraft. Det vigtige er at grundlaget for at træffe beslutningen eller løse problemet sker efter indsamling af data, analyse af alle relevante informationer og grundig overvejelse af forskellige muligheder. Først herefter kan der træffes en effektiv beslutning, eksempelvis om hvordan et problem skal håndteres. For det andet at operere med stærkt fokus på at opnå konkrete resultater. Toplederskab handler ikke kun om at udvikle og kommunikere visioner og målsætninger. Men det handler i høj grad også om at følge op på de konkrete opgaver og projekter for at opnå konkrete resultater. Topledere, der har fokus på at opnå konkrete resultater, plejer at lægge vægt på effektivitet og produktivitet, og de prioriterer de arbejdsopgaver og projekter, som er mest værdiskabende. For det tredje skal toplederen lægge stor vægt på at søge forskellige perspektiver på virksomhedens muligheder: For enhver topleder er det vigtigt, at man konstant forsøger at være opdateret på nye tendenser, som påvirker virksomhedens organisation og virksomhedens omverden, så man kan bidrage med nye perspektiver og ideer til, hvordan organisationen skal arbejde, og i hvilken retning, virksomheden bør udvikle sig i. Topchefen skal altså kunne se tingene i det store perspektiv, og det er vigtigt, at han kan se forskel på de vigtige og uvigtige tendenser. For det fjerde skal topchefen være god til at hjælpe og motivere andre: Gode topledere sørger for at hjælpe andre ledere i organisationen gennem sparring og ved at sikre sig, at de har det godt med arbejdet og på arbejdspladsen. Det kræver altså, at topchefen evner at fornemme hvordan andre har det, og hvordan de personligt fungerer i organisationen og med de opgaver, de har ansvaret for. Ved at være oprigtig og vise oprigtig interesse for de chefer, han omgiver sig med i hverdagen, opbygges der tillid, bedre mulighed for gensidig inspiration og lyst til at hjælpe kolleger med at overveje eller løse konkrete problemstillinger. McKinsey påpeger, at de fire ledelsesdiscipliner naturligvis kun er en grov rettesnor for, hvad der er vigtigt for den enkelte topleder, og at meget afhænger af den konkrete situation og de aktuelle udfordringer. Morten W. Langer CEO side 15

16 CEO Side 16 Kvinder i toppen af C20: Hvor er næste generation? Antallet af kvinder i de 19 danske C20-selskabers topledelser er skrumpet betydeligt i Nogle af Danmarks mest markante kvindelige erhvervsledere har forladt deres poster i store virksomheder i 2014: Fordi Lene Skole har forladt CFO-posten i Coloplast, Lise Kingo forlader posten som direktør for stakeholder relations i Novo Nordisk og Eva Berneke er gået fra TDC er antallet af kvindelige C20-topledere faldet med 38 %. For et år siden var der otte, nu er der fem. Eller med andre ord: Antallet af danske C20-selskaber, der overhovedet ikke har kvinder i topledelsen, er øget fra 10 til 12 ud af de 19. De øverste ledelser i A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank, Novo Nordisk, Chr. Hansen Holding, Coloplast, DSV, ISS, Jyske Bank, Novozymes, Pandora, William Demant Holding og Tryg består kun af mænd. De forskellige selskaber har ledelser af vidt forskellig størrelse, og det er ikke altid helt enkelt at identificere den egentlige topledelse Ved udvælgelsen har vi i hvert selskab forsøgt at gøre det ved kun at medtage ledere, der er del af koncernledelsen og på engelsk har Chief eller Executive som en del af stillingsbetegnelsen. Topledelsen består typisk af CEO, CFO, COO og eventuelt - som i A.P. Møller-Mærsk - af lederne af de største divisioner. TDC er - når man ser på topledelsen - faktisk Danmarks mest kvindevenlige store selskab med to kvindelige medlemmer, mens Carlsberg, FLSmidth og Vestas kan tegne sig for hver én kvinde i topledelsen. Interessant har netop en del af de selskaber, der har forholdsvis mange kvindelige kunder eller kvindelige medarbejdere, slet ingen kvinder i topledelsen. Det gælder for eksempel ISS og Pandora. Og i Jyske Banks Group Management på imponerende 18 medlemmer er der slet ingen kvinder. I den børsnoterede elite af dansk erhvervsliv er antallet af kvindelige topledere klart faldende. Også i de store børsnoterede selskaber uden for C20 er der stadig kun én kvindelig CEO i de største danske virksomheder, nemlig Karen Frøsig i Sydbank. Desuden er den strøm af kvinder, der sås overtage CFO-poster i erhvervslivet generelt i årene ikke rigtigt fortsat. Ved en stikprøve blandt vigtige ikke-noterede selskaber finder man fortsat ikke mange kvinder. Danfoss, Grundfos, Arla og Danish Crown har ingen kvindelige topledere. Derimod har Dong Energy en kvindelig CFO og Lego står med udnævnelsen af Julia Golding som ny Chief Marketing Officer for en af de meget få nye kvindelige topledere i det store danske erhvervsliv i Desuden har Eva Berneke forladt sin toplederpost i TDC for at blive CEO for det noget mindre selskab KMD. Til gengæld har Anne Broeng forladt posten som CFO i PFA, hvor hendes opgaver er overtaget af en ledelse, der nu kun består af mænd, og Birthe Madsen er gået fra posten som CEO i Star Tour. Overordnet får man dog et klart indtryk af, at kvindernes fremmarch i toppen af de største danske virksomheder er bremset kraftigt op i I direktioner, der slankes, sådan som det er sket i PFA og Novo Nordisk, er det tilsyneladende det kvindelige medlem, der går eller bliver gået. Nogle af de kvinder, som har sagt op, har selv forklaret hvorfor. Årsagen kan være, at de ikke var tilfredse med deres rolle i ledelsen, eller at de føler at arbejdet i for høj grad sluger deres liv - en begrundelse som kun få mænd formentlig ville turde bruge. Men en nok så væsentlig årsag kan være, at mange kvindelige topledere i dag har gode alternativer. Stine Bosse og Agnete Raaschou-Nielsen har for eksempel begge i en relativt ung alder forladt deres CEO-poster for at indlede succesfulde karrierer som professionelle bestyrelsesmedlemmer. Også Anne Broeng har med poster i Salling-fondene og ATP sikret sig gode placeringer i vigtige bestyrelser. Lene Skoles nye post som ny administrerende direktør for Lundbeck-fonden er også en post, der giver mere overordnet indflydelse i en stor pengetank. Men hvorfor har Danmarks største virksomheder ikke udviklet en ny generation af kvindelige ledere, som står klar til at træde ind i topledelserne? Morten A. Sørensen CEO side 16

17 CFO Side 17 Nye CFO er bliver stadig yngre De nyudnævnte CFO er er betydeligt yngre end den nyudnævnte CEO er, og de nybagte CFO er bliver faktisk yngre og yngre. I 2013 var 37 % af de nye CFO under 45 år, og den andel steg sidste år til 42 %. Fremgangen skyldes især en større andel helt unge under 40 år, hvor andelen blev fordoblet til 14 % mod 7 % året før. Kun 7 % af de nye CFO er var over 55 år mod 9 % året før. For CFO er over 55 år uden job er det altså mere end vanskeligt at få et tilsvarende job i en Top 1000 virksomhed, viser økonomisk Ugebrevs årlige kortlægning af CFO skift i de største danske erhvervsvirksomheder. fem år, og som fuldstændig har omdefineret økonomiog finansdirektørens rolle og funktion. At de færreste CFO er sidder på posten til pensionering fremgår også af oversigten over årsager til skift for den afgående CFO. Kun 8 % af de CFO er, som forlader deres stilling, er gået på pension. Hele 16 % forlader posten på grund af intern omstrukturering i virksomheden, og for andre 23 % oplyses, at de selv har sagt op, antageligt fordi de har fået nyt job eller blot er fyret. For andre 16 % oplyses, at de enten er blevet forfremmet i samme selskab, eller at de har fået en anden position i selskabet. Aldersfordeling af tiltrådte direktionsmedlemmer Aldersfordeling af fratrådte direktionsmedlemmer < < > >60 9% 7% 4% 3% 14% 9% 7% 4% 3% 14% 9% 16% 9% 16% 30% 28% 30% 28% 44% 35% 44% 35% 2013 KIilde: Økonomisk Ugebrev KIilde: Økonomisk Ugebrev 2014 Temaet viser en stribe andre interessante udviklinger, som overordnet tegner billedet af den nye CFO-profil. Vi har i den omfattende kortlægning indsamlet omlysninger om den nye CFO, herunder alder, uddannelsesbaggrund, kompetencer, tidligere beskæftigelse, og om der er tale om en intern eller ekstern rekruttering. Hensigten med kortlægningen er både at give nyttigt input til bestyrelser, virksomheder og rådgivere om, hvilke CFO profiler, der er i høj kurs, og hvilke karakteristika, der lægges vægt på i søgningen af den nye CFO Interessant er det også, at kun en mindre andel af de udgående CFO er var i nærheden af pensionsalderen. Af de afgående CFO er var 30 % af dem over 55 år sidste år, mod 29 % året før. Næsten to tredjedele af de afgående CFO er var altså under 55 år, hvilket antageligt afspejler de markant øgede krav til CFO en, både omkring langt mere deltagelse i strategiprocesser og forretningsmæssig og finansiel optimering, samt deltagelse og forståelse for de muligheder, der ligger i brug af kombinationen af Big Data, sociale netværk og analyseredskaber. Det er langt hen ad vejen nye discipliner, som først er kommet på CFO ens landkort de seneste Kun 10 % er skiftet til et job i et andet selskab. Samlet set tyder mønsteret på, at CFO erne oplever nogle meget urolige år, med store ændringer i krav, arbejdsområder og alsidighed. Årsager til direktionsskift i Antal Andel af total Antal Andel af total Andet 10 16% 15 24% Forfremmet i selskabet 7 11% 10 16% Fyring og lignende 1 2% 4 6% Ny stilling oprettet 6 10% 6 10% Omstrukturering 10 16% 12 19% Overgået til andet funktion 3 5% 0 0% Pension 5 8% 4 6% Selv sagt op 14 23% 10 16% Afgået ved døden 0 0% 2 3% Ny stilling i andet selskab 6 10% 0 0% I alt Kilde: Økonomisk Ugebrev Research...fortsættes på næste side CFO side 17

18 CFO Side 18...fortsat fra forrige side Nye CFO er bliver stadig yngre Færre kvinder blandt de nye direktions-medlemmer Indtil videre ser det ikke meget ud til, at Top 1000 virksomhedernes interne mangfoldighedsprogrammer for at fremme kvinder mod topposter i virksomheder virker særlig godt. Undersøgelsen af nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder viser, at kun 9 % var kvinder, hvilket er lavere end andelen på 13 % i 2013 og 15 % i Samtidig peger det ikke i den rigtige retning for det bedre rekrutteringsgrundlag for nye bestyrelsesmedlemmer, som der ellers er hårdt brug for. Nye kvindelige direktører som andel af total 15 Pct KIilde: Økonomisk Ugebrev Research Gennemgangen viser, at der sidste år kun var to nye kvindelige CFO er, mens resten af kvinderne typisk er inden for andre funktioner, eksempelvis HR, salg og marketing. Samlet set faldt andelen af kvindelige direktionsmedlemmer, da 13 % af de afgående menige direktionsmedlemmer var kvinder, hvilket var en del højere end året før med en andel på kun 4 %. Nye kvinder på direktionsposter er blandt andet Lene Groth, som er blevet HR chef hos Coop, og kommer fra et tilsvarende job hos Ikea. Eva Broeng forlod selv PFA Pension, og CFO Eva Berneke fra TDC hoppede videre som CEO hos KMD. Det blev oplyst, at Lene Skole hos Coloplast selv sagde op, og Anne Bornfeld stoppede hos IBM. Langt flest nye direktionsmedlemmer med uddannelse inden for økonomi og business Det er fortsat de erhvervsmæssige og økonomiske uddannelser, som giver den bedste adgangsbillet til direktionslokalerne i de største erhvervsvirksomheder. Erhvervsfolk med eksamenspapirer som cand. merc, HA/ HD og BsC. stod bag 53 % af de nye direktionsmedlemmer sidse år, i forhold til 48 % året før. Både MBA ere og ingeniører tog dog markedsandele i denne opgørelse over de mest populære uddannelsesretninger i direktionslokalerne, da begge gruppers andel steg fra 7 % i 2013 til 12 % sidste år. Nye direktionsmedlemmer fordelt på uddannelse Antal Andel af total Antal Andel af total Andet uni 8 10% 8 14% Cand.merc 25 32% 14 25% Cand.scient 4 5% 0 0% HA+HD+BSc 16 21% 13 23% Ingeninør 9 12% 4 7% MBA 9 12% 4 7% Økonom 5 6% 10 18% Andet 1 1% 3 5% I alt Kilde: Økonomisk Ugebrev Research Mange nye direktionsmedlemmer er ikke CFO er Blandt nye medlemmer i de største selskabers direktionen var 42 % sidste CFO er, hvilket er et fald i forhold til 50 % året før. Der har i en årrække været tendens til, at der blev trukket andre kompetencer ind i den øverste daglige ledelse, og denne tendens fortsætter tilsyneladende. Titlen på det nye direktionsmedlem var for 18 % COO, altså Chief Operation Officer, mod 8 % året før. Det kunne tyde på, at ansvaret for daglige forretninger i højere grad bliver uddelegeret til én bestemt person, så CEO og CFO i højere grad kan fokusere på strategiske spørgsmål og forretningsudvikling. Nye direktionsmedlemmer med kompetencer inden for salg og marketing udgør fortsat kun ca. 5 % af de nyudnævnte. Morten W. Langer Stillingsfordeling for tiltrådte direktionsmedlemmer 50 Pct CFO COO KIilde: Økonomisk Ugebrev Research HR Salg/Marketing Andet CFO side 18

19 CFO Side 19 Profil af de nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder 2014 Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Funktion Årsag beskæftigelse ekstern 2 Danske Bank James M. Ditmore 54 CTO, Allstate Insurance E Andet uni COO Andet 2 Danske Bank Robert D. Endersby 55 Andet Selv sagt op 3 OW Bunker Morten Skou 47 Kent Larsen 40 Group treasury manager I HA+HD+BSc CFO Overgået til anden fkt. 4 Novo Nordisk Lise L. Jensen 53 Andet Omstrukturering 9 USTC Jesper K. Hansen 49 CFO Bunker Holding I Cand.merc CFO Overgået til anden fkt. 15 Coop Danmark Elise B. Larsen 48 Lene Groth 48 HR chef, Ikea E HA+HD+BSc HR Selv sagt op 16 Nykredit Holding Karsten S. Knudsen Anders Jensen 50 Adm. direktør, Nordea E Cand. Scient Andet Andet 16 Nykredit Holding Per I. Ladegaard 61 Andet Pension 20 FLSmidth & Co. Ben Guren 53 Lars Vestergaard 40 VP & CIO, Carlsberg E Cand.merc CFO Selv sagt op 20 FLSmidth & Co. Peter Flanagan 49 Manfred Schaffer 56 Direktør, Sandvik surface E Ingeniør Andet Omstrukturering 20 FLSmidth & Co. Carsten R. Lund 52 Andet Omstrukturering 20 FLSmidth & Co. Eric T. Poupier 38 Strategy, Bain & Company E MBA COO 20 FLSmidth & Co. Bjarne M. Hansen 53 Grp. Executive VP I Ingeniør COO Omstrukturering 24 PFA Holding Anne Broeng 53 Anders Damgaard 44 Senior VP, Danske Bank E MBA Andet Selv sagt op 25 TDC Eva M. Berneke 44 Asger Jens Hattel 43 Executive Vice President I Økonom Andet Ny stilling, andet slskb. 25 TDC Anders Y. Jensen 45 Johan K. Brammer 38 Consultant, Egon Zehnder E MBA Salg/marketing Selv sagt op 28 Dagrofa Mogens H. Bagger Harald Grøndahl 54 Konstitueret CFO Selv sagt op 28 Dagrofa Harald Grøndahl 54 Michael Christiansen 46 CFO, DT Group E HA+HD+BSc CFO Andet 28 Dagrofa Mogens H. Bagger Henrik Christiansen 46 CFO DT Group E Cand.merc CFO Fyring eller lignende 32 DT Group Henrik Christiansen 46 Søren S. Pedersen 51 CFO Mærsk Line E HA+HD+BSc CFO Ny stilling, andet slskb. 37 Danske Commodities Kim F. Bendixen Helle Ø. Kristiansen CRO I Cand.merc CFO Selv sagt op 50 Coloplast Lene S.-Sørensen Allan B. Rasmussen 47 SVP of Global Operations I Ingeniør COO Selv sagt op 50 Coloplast Anders F. L.-Skovgaard 41 SVP of IT I Cand.merc CFO Ny stilling oprettet 50 Coloplast Kristian Villumsen 43 SVP of Emerging Markets I Cand.scient COO Ny stilling oprettet 55 Jyske Bank Sven A. Blomberg 64 CEO, BRF Kredit I HA+HD+BSc COO 55 Jyske Bank Jørgen M. Christensen Pandora Henrik Holmark 49 Peter M. Vekslund 48 SVP, grp. FIN, Lundbeck E Cand.merc CFO Ny stilling, andet slskb. 62 Ecco Holding Søren Stier 45 Regional Director I MBA 67 Icopal Janus Doré Pagh 75 GN Store Nord Lars K. Viksmoen 65 Anders Hedegaard 54 CEO, Bavarian Nordic E Kemi/Veterinær Selv sagt op 81 IBM Anne H. Bornfeld 81 IBM Anders E. Feddersen 46 Andet Ny stilling, andet slskb. 93 Orifarm Group Hans C. Teisen CFO 98 Atea Knud Martin Trolle Poul Bærentsen Direktør, Datacenter I Andet 106 KMD Carsten Fensholt 52 Jannich K. Lund 44 CFO, TDC E Økonom CFO 126 Saxo Bank Steen Blaafalk Treasury, Danske Bank E Økonom CFO 127 Saint-Gobain dist. Jesper Svendsen Niels E. Meidahl 41 CFO, H+H International E CFO Selv sagt op 128 DR Tine S. Andersen 49 Direktør, Gyldendal E Andet uni Andet Selv sagt op 132 LM Wind Power Damien Harte Nicholas A. Smith CFO 142 Dupont Nutrition Bios. Etienne J. Laurent 142 Dupont N. Bioscie. Deborah J. Wood 152 JP/Politikens Hus Dorthe B.-Knudsen 37 CEO, OMD Danmark E Andet Andet 152 JP/Politikens Hus Jens Bruun 63 Andet uni Andet Andet 160 Bang & Olufsen Stefan K. Persson 47 Dvlpmnt. EU, Sony Mobile E COO 160 Bang & Olufsen Henning B. Beck Anders A. Jensen 39 Grundfos E Økonom CFO Ny stilling, andet slskb. 203 Arriva Nikolaj Wendelboe 39 Anne-Mette Enoksen 44 Group controller, Arriva I HA+HD+BSc CFO Forfremmet i selskabet 211 F Group Ole J. Nielsen 54 Partner PwC E Cand.merc CFO 224 Kemp & Lauritzen Søren Petersen Tue Sjøntoft 44 CFO Hoffmann A/S E Cand.merc CFO Forfremmet i selskabet 228 Flügger Peter K. Rosén 47 CFO Scandinavia I HA+HD+BSc CFO Andet 232 NCC Roads Ann-Sofie Danielsson 56 Michael Hansen CFO I HA+HD+BSc Andet 232 NCC Roads Michael Hansen CFO I HA+HD+BSc CFO Omstrukturering 239 Kuehne+Nagel Markus Blanka-Graff 48 Carsten Usbeck Andet 239 Kuehne+Nagel Carsten Usbeck 50 Andet 248 FTZ Autodele & Vrktj. Leif Børge Larsen 62 Jens N. Andersen 42 Salgsdirektør, Mil-tek DEN E Cand.merc COO Pension 248 FTZ Autodele & Vrktj. Henrik B. Christiansen 53 Supply chain director, Jysk E Ingeniør COO Omstrukturering 250 FF Skagen Poul R. Poulsen CFO 255 Tumlare Corporation Eijiro Yamakita Shuji Aoe 257 Zebra Lennart Lajboschitz Henrik Skov CFO, Telenor E Cand.merc CFO 258 Unomedical Benedikte H. Holch 60 Andet 258 Unomedical Paul Moraviec Andet 259 Metro Danmark Jens P. Nielsen 286 BWSC Michael Kongerslev 49 Karsten R. Andersen 45 CFO NKT Cables E HA+HD+BSc CFO Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CFO side 19

20 CFO Side 20 Profil af de nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder 2014 Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Funktion Årsag beskæftigelse ekstern 288 Tvilum Andrew R. Long 50 Brian Dysted CFO I Cand.merc Forfremmet i selskabet 290 Inter IKEA Centre Grp. Hans R. Zlobeck 58 Peter Thommen CFO I 294 SPX Flow Technology Søren S. Rasmussen 49 Karsten H. Olesen Site Leader, SPX I HA+HD+BSc 294 SPX Flow Technology Derek R. Read 296 Grønbech & Sønner Axel Bang-Berthelsen Jeppe Rasmussen 53 Director, Schneider Electric E Andet 298 FIH Erhvervsbank Bjarne G Larsen 52 Palle Nordahl 39 CFO I Cand.merc COO Andet 305 IAI Holding Leif H. Nielsen 84 Bjørn Thorsen 41 Andresen Towers A/S I Ingeniør Pension 321 L'ORÉAL DEN Gregory S. Hayward 42 CFO - Middle east I Cand.merc Omstrukturering 321 L'ORÉAL DEN Francesca P. Gamboni I Andet Omstrukturering 321 L'ORÉAL DEN Lars G. Johnsen Business Development I Andet Andet Omstrukturering 326 Parken Sport & Ent. Thorsten Larsen-Seul 49 Omstrukturering 327 Crisplant Finn L. Pedersen 47 Peter Sendal From CEO at Linco Food Systems E Ingeniør COO 331 Kompan Henrik Olesen Peter Elkjær-Larsen 46 CFO fooddivision, Lantmännen E Cand.merc CFO 331 Kompan Jesper E. Jensen 47 Supply Chain Manager I Cand.merc Andet Ny stilling oprettet 353 Bavarian Nordic Ole Larsen 50 Cand.merc CFO 354 Haarslev Industries John Meyer 57 CFO Andet 376 Johannes Fog Peter Greisen 52 Ole Michael Kalør 53 CFO, Fritz Schur E Cand.merc CFO 377 Terma Per Thiesen SVP, Vestas E MBA CFO Ny stilling oprettet 398 Biogen Idec Manu. PAUL J. CLANCY Andrew Orkney Stober 402 Løvbjerg Supermarked Jesper Nakskov Due Salg/marketing 407 J. Poulsen Shipping Anders Finn Poulsen 46 Henrik Jørgensen 51 CEO, Grønvold & Schou E Cand.merc CFO Forfremmet i selskabet 429 Metroselskabet Anne-Grethe Foss 73 Louise Høst 38 Sekretariatschef E Cand.scient Andet 433 Stema Shipping Hans Repsold 434 Brüel & Kjær Arne Rasmussen Bjarne G.-Kristensen CFO 475 KK-Group Tonni Birk Sørensen 61 COO 479 DK Pelsdyr Foder Mogens Søndergaard Jan Hartvig Nielsen 44 Purchasing/Logistics Mng. I Cand.merc Andet Forfremmet i selskabet 513 Brenntag Nordic Stein Arve Løkstad Logstor Claus Brun 44 Mats Gärdfors 48 Distribution/Sales, Lindab E MBA COO 527 Haribo Lakrids Per Niclas Henerius 532 Albatros Travel René Schaufus 534 P. Christensen Flemming Sørensen Tommy Sørensen 39 Director I HA+HD+BSc CFO 543 Dinex Kim Toft Jensen 52 Niels P. Christiansen 47 CFO, Danfoss Pwr. Elctrncs. E Cand.merc CFO 568 Tivoli Elisabeth M. Hemg. 48 VP Global B2B Sales, SAS E HA+HD+BSc Andet Ny stilling oprettet 586 Würth Henrik Ørskov 39 Salg/marketing 617 HTHH Richard Pedersen 47 Claus Bilde 622 Sitecore Corporation Ahmed Rubaie 48 CFO, Fortinet E Andet uni CFO 624 Jutlander Bank Poul Damgaard 66 Lisa Frost Sørensen 51 Vicedirektør I Andet Pension 624 Jutlander Bank Lars Thomsen 43 Vicedirektør I Andet uni Andet Pension 627 Schades Erling Sørensen Paperlinx Bjarne O. Kusnitzoff Regionsdirektør Europa I Cand.merc COO 664 Atos Jesper Bursøe Leth Arjan Kes 48 Finansiel controller I Cand.merc CFO 669 Mascot Int. Niels H. Hald 40 Executive asistent I Cand.merc Andet 670 Züblin Stig Grønbæk Weis 53 Jesper R. Boilesen Ingeniør Andet 673 Plus Pack Birgitte Rasmussen 50 Anders Top Haustrup 36 Udviklingsdirektør I MBA CFO Selv sagt op 713 Sun-Air of Scand. Kristoffer E. Sundberg CEO Jointjet I Andet Andet 722 ACO Nordic Group Andre D. Thomsen 42 David S. Mendez 39 CFO South West Europe I MBA CFO 749 Claus Meyer Holding Lisbeth Dau CFO Dyrberg/Kern E Cand.merc CFO 755 Biofos Jens M. Prisum 60 CEO Avedøre E Ingeniør Andet Ny stilling oprettet 757 Bisca Michael B. Berthelsen Andet Selv sagt op 780 Exhausto Kenneth Bo Madsen 46 COO 794 Intermail Johannes M.-Mygdal 61 Tidl. konstitueret CEO I Andet uni COO Fyring eller lignende 809 Andritz Feed & Biofuel Kim P. Christensen 57 Andet Ny stilling, andet slskb. 838 Halliburton Lars K. Torbensen Mahmoud A. Fawadleh CFO 856 SSG Michael B. Blønd 55 Uffe Iversen 48 CFO Compass Group E MBA CFO 887 Sparekassen Thy Ivan Christiansen 61 Ole Beith 48 Direktør I HA+HD+BSc COO Forfremmet i selskabet 907 Esprit Christophe J. Bézu 57 Johan F. Munck 46 Head of retail, france I HA+HD+BSc COO 931 L.T. Rental Florian Hass 931 L.T. Rental Søren N. Outzen 931 L.T. Rental Kim Raun 953 Duba-B8 Henrik M. Mogensen Direktion, Grundfoss E Andet uni Andet 991 Eurodan Flemming B. Ulrich Andet 991 Eurodan Rasmus R. Dahl 30 I Ingeniør CFO Forfremmet i selskabet Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CFO side 20

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen i Børsen Executive Club

Velkommen i Børsen Executive Club PROGRAM 2015 Anders Fogh Rasmussen Rasmussen Global Morten Olsen Landstræner Eva Berneke KMD Kasper Rørsted Henkel Niels Bjørn Christiansen Danfoss Annika Falkengren SEB Mads Nipper Grundfos Michael Pram

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen Vælg mellem 11 involverende spor Fokus på din læring og dit udbytte Mød Stine Bosse,

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S Bilag 1 Kandidatliste Bestyrelsen Bent Østergaard Fødselsdato: 5. oktober 1944 Indtrådt i bestyrelsen: 1. april 2009 Genvalgt: 2011 Formand for Nomineringsudvalget og vederlæggelsesudvalget Direktionshverv:

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Aarhus 2. juni 2015. Dansk. ktionærforening. Danmarks største begivenhed for private investorer. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Aarhus 2. juni 2015. Dansk. ktionærforening. Danmarks største begivenhed for private investorer. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus Aarhus 2. juni 2015 Danmarks største begivenhed for private investorer Mediepartner Køb Lars Tvedes topaktuelle Kriser, krak og kaviar til særlig messepris Indbundet

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DIRF DAG 2010 BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET INDLÆG VED MORTEN W. LANGER

DIRF DAG 2010 BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET INDLÆG VED MORTEN W. LANGER DIRF DAG 2010 BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET INDLÆG VED MORTEN W. LANGER Baggrund: Cand. polit. Journalist (DJH), Erhvervsjournalist siden 1985 på Børsens Nyhedsmagasin, Ugebrev Mandag Morgen, siden

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel. DIRF medlemsmøde 21. oktober 2013

Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel. DIRF medlemsmøde 21. oktober 2013 Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel 01. Indhold 01. Indhold Indhold 1. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 2. Kommunikation før generalforsamlingen 3. Kommunikation

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Board Certificate. Intensiv bestyrelsesuddannelse. BoardAssure

Board Certificate. Intensiv bestyrelsesuddannelse. BoardAssure Board Certificate Intensiv bestyrelsesuddannelse Boardssure Baggrunden for uddannelsen Hos Board ssure har vi siden 2011 arbejdet med at forsikre danske bestyrelsesmedlemmer og direktører mod det stigende

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere