Profil af den nye direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil af den nye direktør"

Transkript

1 : Profil af den nye direktør Udgivet af:

2 Forord Side 2 Kære læser Velkommen til Økonomisk Ugebrevs CEO/CFO Guide med titlen Profil af den nye direktør. Guiden er baseret på en stribe unikke analyser fra Økonomisk Ugebrev CFO/Finans og Økonomisk Ugebrev Ledelse. Hvert år gennemgår vores analytikere alle direktørskift det seneste år i de 1000 største danske erhvervsvirksomheder. Data trækkes fra Erhvervsstyrelsens register. Baggrunden for analysen er, at vi groft sagt kan tegne billedet af den nye direktørprofil i dansk erhvervsliv. Vi nøjes ikke med at registrere, hvem der er udskiftet og indskiftet i de 1000 største virksomheder. For de nye direktører indsamler vi oplysninger om alder, køn, uddannelse, tidligere funktion og branche. På den baggrund tegner vi billedet af den nye direktør. Kortlægningerne foretages for den nye CEO, den nye CFO og andre direktionsmedlemmer. I en anden kortlægning tegner vi billedet af Det nye bestyrelsesmedlem i de 100 største børsnoterede virksomheder, fordelt på alder, køn, baggrund og uddannelse. Også her gives et unikt billede af de tendenser, som præget de øverste ledelseslag i dansk erhvervsliv. God læselyst Med venlig hilsen Morten W. Langer, Chefredaktør, Økonomisk Ugebrev Forord side 2

3 Indhold Side 3 Indhold CEO 4 DSV tager hul på tabu omkring toplederløn 6 Analyse: Her er den nye CEO-profil 7 CEO 2014: Kvindeandel svagt stigende over 5 år 9 Opsigtsvækkende exits i Lundbeck og Rockwool 11 Tabel: Profil af de nye toperhvervsledere i de største virksomheder Den nye CEO i krydsild fra flere sider 14 Hvert sjette Top 100-selskab styres af udlændinge 15 Her er de fire vigtigste ledelseshåndtag 16 Kvinder i toppen af C20: Hvor er næste generation? CFO 17 Nye CFO er bliver stadig yngre 19 Tabel: Profil af de nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder Ti vigtige chefskift lige under CEO erne 22 CFO lukker bestyrelsens digitaliseringskløft 24 CFO rykkes længere frem i strategiarbejde BESTYRELSE 25 Aldersgrænser på vej ud af danske bestyrelser 26 Danfoss: Bestyrelsen skal konstant optimeres 27 Udlandet presser bestyrelser i C20 selskaber 28 Bestyrelser må ikke sidde på direktionens skød 29 B&O: Kan en bestyrelse spænde buen for hårdt? 30 Start bestyrelseskarrieren før du fylder Bestyrelsens sammensætning og kompetence 32 Tabel: Profil af de nye bestyrelsesmedlemmer i de 100 største virksomheder Tabel: Top 100 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer 36 Uløste konflikter i bestyrelsen koster dyrt 37 Fitnesstest for fremme af kvindelige ledere 38 En af de bedste bøger om bestyrelsesarbejde 39 Sådan håndteres konflikter i bestyrelseslokalet 40 Parken-sag skyldes brist i god selskabsledelse 42 Guide: Bestyrelsens 10 Fokuspunkter i 2015 Indhold side 3

4 CEO Side 4 DSV tager hul på tabu omkring toplederløn Komiteen for God Selskabsledelse har i flere år signaleret, at det ville være en god ide, hvis de danske børsnoterede selskaber i højere grad indrettede ledelsens variable aflønning efter en benchmark for, hvordan andre lignende selskaber har klaret sig det seneste år. Komiteen fastslår i sin Vejledning om Vederlagspolitik fra maj 2013, at på de variable dele (af incitamentslønnen. red) bør der være benchmark måling i forhold til sammenlignelige selskaber eller konkurrenter. Økonomisk Ugebrev Ledelse har de seneste år i kortlægninger af aflønningsstrukturen i danske selskaber påvist, at ingen selskaber har valgt at fastsætte variabel aflønning af topchefen i forhold en relevant peer group. Nu tager DSV dog forsigtigt hul på det, der i flere år har været en stærk international tendens og efterhånden en godt indarbejdet best practice. Ifølge selskabets redegørelse om aflønningspolitik er den kortsigtede kontantbonus til direktionen baseret på blandt andet selskabets aktiekursudvikling i forhold til det generelle aktiemarked, herunder konkurrenter, som det formuleres. Ingen andre af de større danske børsnoterede selskaber, som har aflagt regnskab for 2014, har på samme måde knyttet den variable løn på en peer group. Internationalt har der i en årrække været fokus på, at der i topledelsernes incitamentsordninger skulle være sammenhæng mellem ledelsens performance og størrelsen af den variable bonus eller aktieoptionstildeling, også kaldet pay-for-performance, som er udbredt international best practice. Eksempelvis ISS proxy advisors har udviklet et avanceret system for etablering af måling af performance i forhold til peers. Sammenhæng mellem løn og værdiskabelse Som det fremgår af ISS gennemgang lægges afgørende vægt på, at der er sammenhæng mellem topledelsens variable løn og den værdiskabelse, der er skabt for aktionærerne i forhold til konkurrenterne: Is the pay opportunity delivered to the CEO commensurate with the performance achieved by shareholders, relative to a comparable group of companies? The measure compares the percentile ranks of a company s CEO pay and TSR performance, relative to a of size, industry, and market capitalization, over one- and three-year periods comparison group of companies selected by ISS on the basis of size, industry, and market capitalization, over one- and three-year periods. Med andre ord anses det som udgangspunkt kun rimeligt, at give CEO en en ekstra bonus, hvis han har gjort det bedre end konkurrenterne. God performance i sig selv kan skyldes eksterne faktorer, som efterspørgsel, ændring i markedspriser og makroøkonomi, som CEO en ikke har indflydelse på. Det betyder, at absolutte målsætninger for bonus, eksempelvis overskudsgrader eller cash flow, ikke i sig selv giver mening. Men det er altså fortsat den slags fastlåste modeller, som anvendes af næsten alle danske børsnoterede selskaber. Navngivne peer group selskaber Internationalt praksis er således, at selskaberne oplyser om navngivne peer group selskaber, man sammenligner sig med, så investorer og analytikere har mulighed for at efterprøve, om sammenligningsgruppen er relevant, og om den udmålte bonus afspejler, at selskabets topledelse faktisk har gjort det bedre end konkurrenterne. I eksempelvis DSV s tilfælde har topledelsen fået en rekordstor bonus sidste år, selvom DSV aktiekursudvikling som helhed hverken har været bedre eller ringere end de nærmeste konkurrenters. Økonomisk Ugebrev har spurgt DSV, om de kunne oplyse, hvilke peer group selskaber, der anvendes i benchmark for udmåling af ledelsens bonus. DSV har ikke ønsket at kommentere forholdet, og bestyrelsesformand Kurt Larsen har heller ikke ønsket at uddybe baggrunden for, at DSV nu går foran på dette felt. Anbefaling af benchmarksmåling Fra Komiteen for God Selskabsledelse siger formand Birgit Aagaard Svendsen om udviklingen internationalt mod peer group sammenligninger, at det er en tendens som komiteen også har noteret sig, og faktisk har forholdt sig til uden dog eksplicit at henvise til aktiekursudviklingen. Det fremgår af Vejledning om Vederslagspolitik, at der På de variable dele bør der være benchmarkmåling i forhold til sammenlignelige selskaber eller konkurrenter (vejledningens side 5). Netop den manglende fokus på denne type variabel aflønning i danske selskaber betyder, at de store proxy advisors ofte stemmer nej til danske selskabers incitamentsprogrammer, som tidligere påvist af Økonomisk Ugebrev Ledelse. Ud fra de sparsomme oplysninger om incitamentsprogrammerne, er det ofte ikke muligt at vurdere, om de faktisk lever op til kravet om pay-forperformance, eller om det måske er bonus ved ringe performance....fortsættes på næste side CEO side 4

5 CEO Side 5...fortsat fra forrige side DSV tager hul på tabu omkring toplederløn Chokerende forskel på informationskvalitet Økonomisk Ugebrevs gennemgang af de første 2014-regnskaber omkring variabel aflønning tyder generelt på, at der ikke sker nogen fornyelse af betydning, og informationskvaliteten varierer chokerende meget. Ingen andre af de større danske børsnoterede selskaber, der p.t. har aflagt regnskab for 2014, anvender peer group sammenligninger i udmåling af topledelsen variable løn, heller ikke de traditionelle dukse som Novo Nordisk, Novozymes, Lundbeck, SimCorp og Carlsberg. I PWC s bestyrelseshåndbog omkring incitamentsaflønning hedder det blandt andet, at et ønske, vi tit hører, er, at virksomhederne gerne vil opsætte et incitamentsprogram til at understøtte den langsigtede vækst, men at programmet gerne skal sammensættes, så det ikke behøver revurdering, så snart der sker noget uforudset. Her kan brug af en peer group være et middel til at gøre væksten relativ i forhold til konkurrenterne. Ulempen ved brug af peer groups er, at det kan være svært løbende at følge med i udviklingen. Nogle nøgletal som TSR (total shareholder return) kan dog måles dagligt. En ekstra mulighed ved anvendelse af peer groups er, at man kan udforme programmet, så der belønnes efter, hvor i peer group en virksomheden placerer sig. På den måde sikres det, at incitamentet holdes både hvis det går bedre end forventet, eller hvis man er bagud i forhold til target. Dette kan være til særlig stor gavn for virksomheder i volatile brancher, fx rederier, oliebranchen og biotech. Morten W. Langer BESTYRELSESSKOLEN SÆSON II ER ÅBNET! Sådan bliver du et bedre bestyrelsesmedlem kom i gang med bestyrelseskarrieren Bestyrelsesskole fra Økonomisk Ugebrev, Bech-Bruun og Deloitte, 3 dage á 4 timer + networking, kr ,- + moms Du tilmelder dig på senest den 25. marts 2015, hvor du også kan downloade vores brochure. TILMELD HER FØR DER BLIVER UDSOLGT CEO side 5

6 CEO Side 6 Analyse: Her er den nye CEO-profil Kortlægning af CEO skift i de 1000 største danske erhvervsvirksomheder: Økonomisk Ugebrev Ledelse kortlægger hvert år profilen på den nye CEO, baseret på en analyse af samtlige CEO skift i de 1000 største erhvervsvirksomheder det foregående år. I år er billedet, at CEO er stadig mindre i skudlinjen for skift, hvor svingdøren kørte rigtig hurtigt i 2012 med 141 CEO skift i de 1000 største virksomheder. Tallet er faldet lige siden til 114 sidste år, hvilket er lidt lavere end forrige år. Udviklingen betyder, at der sidste år skete udskiftning af den øverste chef i hver niende virksomhed, mens andelen var hver syvende virksomhed for tre år siden. Resultaterne fremgår af dette års kortlægning af CEO-skift, som Økonomisk Ugebrev Ledelse her gennemfører for femte år i træk. Kortlægningen viser en stribe andre interessante udviklinger, som overordnet tegner billedet af den nye CEO-profil. Vi har i den omfattende kortlægning indsamlet omlysninger om den nye CEO, herunder alder, uddannelsesbaggrund, kompetencer, tidligere beskæftigelse og om der er tale om en intern eller ekstern rekruttering. Hensigten med kortlægningen er både at give nyttigt input til bestyrelser, virksomheder og rådgivere om, hvilke CEO profiler, der er i høj kurs, og hvilke karakteristika, der lægges vægt på i søgningen af den nye CEO. Uddannelsesfordelingen af nye CEO er Antal Andel af total Antal Andel af total Cand. merc 30 30% 17 17% MBA 17 17% 14 14% Ingeniør 16 16% 11 11% Anden akademisk uddandelse 8 8% 7 7% HA+HD+BSc 7 7% 17 17% Økonom 7 7% 11 11% Kemi/Medicinal 6 6% 4 4% Cand. scient. pol 2 2% 2 2% Andet 7 7% 15 15% I alt Kilde: Økonomisk Ugebrev Research Kortlægningen viser, at der fortsat bliver færre og færre nye topchefer, som har en meget anderledes uddannelsesmæssig og faglig baggrund. Halvdelen af årets nye CEO er er enten cand. merc. er eller MBA er, og andelen af nye CEO er over 50 år er nu faldet til under 40 % mod 45 % i Andelen af de helt unge CEO er under 40 år er dog fortsat relativ lav omkring 8-10 %, hvilket har været det samme over de seneste fire år. Hvor det grå guld lige efter finanskrisen fik en opblomstring, på grund af mange nødredninger og behov for stor erfaring, er andelen af de over 60-årige nye adm. direktører faldet støt fra 7 % i 2013 til kun 3 % sidste år. Er man over 60, er mulighederne for en CEO karriere altså ikke stor i de 1000 største erhvervsvirksomheder. Samtidig tyder kortlægningen for 2014 på, at virksomhederne bliver stadig bedre til intern karriereudvikling. Den internationale tendens til at topchefen rekrutteres internt slår nu også klart i gennem i de danske erhvervsvirksomheder. Hele 63 % af de nye CEO er blev sidste år rekrutteret internt, og det var betydeligt flere end året før med 54 %. Morten W. Langer Brancher med overnormal udskiftning af CEO s Population Andel af Antal Andel af Over/ population* skifte antal skifte* under** Papir- og emballageindustri 17 1,7 4 3,5 104,1 Medicinalindustri 48 4,9 10 8,8 80,7 Bygge- og boligmaterialer 42 4,2 7 6,1 44,6 IT, tele og elektronik 77 7, ,5 35,2 Engroshandel 67 6,8 10 8,8 29,5 Medier, forlag og reklame 23 2,3 3 2,6 13,2 Levneds- og nydelsesmidler , ,2 12,2 Underholdning og legetøj 8 0,8 1 0,9 8,4 Detailhandel 40 4,0 5 4,4 8,4 Finansielle institutioner 64 6,5 8 7,0 8,4 Møbelindustri og boligudstyr 17 1,7 2 1,8 2,1 Bilhandel og -import 46 4,7 5 4,4-5,7 Energi (fremstilling, salg) 57 5,8 6 5,3-8,7 Jern- og metalindustri 31 3,1 3 2,6-16,0 Entreprenører 43 4,3 4 3,5-19,3 Service, konsulentvirk. 79 8,0 7 6,1-23,1 Transport og logistik 59 6,0 5 4,4-26,5 Rederier, marine aktiviteter 24 2,4 2 1,8-27,7 Maskinindustri 71 7,2 4 3,5-51,1 Kemisk industri 21 2,1 1 0,9-58,7 Tekstil- og beklædningsindst. 16 1,6 0 0,0 N/A Konglomerater 23 2,3 0 0,0 N/A Total Note*: I procent. Note**: Procentsatsen angiver hvorvidt antallet af skift er over eller under populationsandelen Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 6

7 CEO Side 7 CEO 2014: Kvindeandel svagt stigende over 5 år I det følgende gennemgår vi nogle af de tendenser, som fremgår af årets kortlægning af den nye CEO profil, baseret på en gennemgang af CEO skift i de 1000 største erhvervsvirksomheder sidste år og i starten af Tendens: Relativt flest skift indenfor emballage, medicinal industri og bygge- og boligmaterialer. Vi har for første gang udregnet, hvilke brancher der har haft relativt flest CEO skift. Det er sket ved at sammenholde antallet af virksomheder i den pågældende branche i top 1000 universet, med den tilsvarende andel af de samlede CEO-skift. Af de 17 virksomheder indenfor papir- og emballageindustri var der CEO skift i hele fire virksomheder. Det svarer til, at der var dobbelt så mange CEO-skift, som hvis der havde været et gennemsnitligt antal CEOskift i branchen. Med andre ord kan man godt sige, at CEO erne i denne branche er mere udsatte for et skift end i de fleste andre brancher. Baggrunden for den høje andel skal antageligt søges i, at emballageindustrien er ekstremt konkurrenceudsat, at der sker en markant konsolidering, og at der hyppigt er brug for nye kompetencer på grund af sammensmeltningen med ny informationsteknologi og stadig mere avanceret produktionsudstyr. At der er relativt mange skift indenfor bygge- og boligmateriale er nok heller ikke overraskende, da det også er en branche, som har oplevet store bølgeskvulp, hvilket ikke mindst indikeres af årets overraskende CEOskift i Rockwool, samt indtjeningspres på flere store bolig- og møbelkæder. At der har været mange skift indenfor den ellers relativt stabile medicinalindustri er nok en større overraskelse. Generelt er denne industri dog også presset af patentudløb (eksempelvis Lundbeck) og myndighedernes pres på salgspriser, samt kopikonkurrence. Overraskende er det også, at der har været relativt få CEO skift inden for tekstil- og beklædningsindustri og maskinindustri. Det er begge brancher som gennem finanskrisen har været gennem store omvæltninger og omstruktureringer. Meget tyder på, at de overlevende virksomheder er kommet godt gennem krisen, og nu er inde i en mere stabil drift med de rette topdirektører, som ofte har været få år på posten. andel af kvinder blandt årets nye CEO er. Tilbage i 2010 var andelen af nye CEO-kvinder kun 4 %, mens andelen sidste år var 10 %. Der er også tale om en fremgang i forhold til 2013, hvor andelen var 7 % var et usædvanligt år med en kvindeandel på hele 14 %. Den store andel det år skyldes i høj grad flere nye CEO-kvinder ansat i udenlandske datterselskaber i Danmark. Kvindeandelen er typisk meget præget af en overnormal andel CEO-kvinder i udenlandsk datterselskaber i Danmark, og det er også tilfældet i dette års undersøgelse. Tendens: Mere specialisering i uddannelsesbaggrund. I de seneste års undersøgelser har der været en tendens til, at de hjemmelærte CEO er er røget mere og mere ud. Med andre ord er det de mest veluddannede som også lettest ryger til tops, og det kan også have noget at gøre med, at rekrutteringsprocesserne er blevet professionaliseret betydeligt, blandt andet gennem brugen af executive search firmaer. Blandt de nye CEO er sidste år er hele 22 % med en baggrund som ingeniør (16 %) og 6 % med en baggrund inden for kemi/medicin. Sidstnævnte er naturligvis mest fremherskende indenfor medicinal- og biotekvirksomheder. Det er fortsat de økonomiske og forretningsmæssige uddannelser, der dominerer billedet. Andelen med en MBA i baglommen har været støt stigende de seneste år, og af de nye CEO er har hele 17 % nu en MBA uddannelse. Hele 30 % har en cand. merc. uddannelse. Morten W. Langer Nye kvindelige CEO er som andel af total 15 Pct Tendens: Kvinder har fortsat svære kår i toppen af erhvervslivet, men der er visse lyspunkter. Set over en periode på fem år har der været en svagt stigende KIilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 7

8 ANNONCE Side 8 BLIV ET BEDRE BESTYRELSESMEDLEM Økonomisk Ugebrev Ledelse (tidligere Nyhedsbrev for Bestyrelser) har de seneste 12 år leveret inspiration til toppen af dansk erhvervsliv. Vores læsere lægger vægt på: at blive opdateret om nye tendenser i bestyrelsesarbejdet at læse om hvordan andre bestyrelser håndteret konkrete udfordringer at læse interviews med toneangivende bestyrelsesformænd at blive opdateret om internationale tendenser at læse vores kortlægninger/ analyser af bl.a. den nye CEO profil, den nye CFO profil og Top 50 DirektørRating at læse Top 100 ratings af Investor Relations og Top 100 Rating af God selskabsledelse Publikationen udkommer 22 gange årligt, og består af ensides artikler med fokus på konkret inspiration, nytteværdi og aktualitet. Prøv 3 måneder til særpris kr ,- + moms og modtag uden beregning artikelkompendium på 30 sider om Den nye Bestyrelsesformand TILMELD HER Læs mere og bestil på: ANNONCE side 8

9 CEO Side 9 Opsigtsvækkende exits i Lundbeck og Rockwool Tema om CEO skift i 2014: To fyringer - i Lundbeck og i Rockwool - gav opsigtsvækkende ledelsesændringer i et 2014, der ellers ikke var præget af mange udskiftninger på CEO-posterne i det største danske erhvervsliv. Udskiftningen i Pandora, der blev varslet i 2014, er ikke taget med i denne oversigt, idet både den hidtidige topchefs fratræden og den nyes tiltræden sker i Blandt de mest markante ændringer var følgende ti: Ulf Wiinberg Ulf Wiinberg måtte i november gå som topchef for Lundbeck. Han havde - uden bestyrelsens tilladelse - modtaget aktier i det britiske Stratified Medical, som Lundbeck senere investerede i. Ulf Wiinberg nåede at være chef for Lundbeck over seks år. Det lykkedes ham i den periode at løfte aktiekursen beskedent fra 118 til 128. Ulf Wiinberg arbejdede på at få fornyet selskabets aldrende produktportefølje med intensiv forskning, udvikling og virksomhedsopkøb, og den opgave må hans efterfølger gå videre med. Bestyrelsesformand Håkan Björklund har foreløbig overtaget funktionen som topchef. Eelco van Heel Hollænderen Eelco van Heel blev fyret i oktober og efterfølges her i foråret af svenskeren Jens Birgersson som topchef for Rockwool. Efter at van Heels har udbygget og investeret skal Birgersson nu - at dømme efter bestyrelsesformand Bjørn Høi Jensens udtalelser - udnytte potentialet til at skabe bedre resultater. Van Heel fik fra 2004 løftet Rockwool B-aktiens kurs fra 253 til omkring i 2007, men siden er den igen faldet tilbage til 840. Siden hans afgang er den faldet yderligere til 695. Carsten Mortensen Carsten Mortensen forlod i juni 2014 topposten i D/S Norden, og rederiet ledes af Klaus Nyborg, indtil Jan Rindbo tiltræder som ny CEO i forsommeren Carsten Mortensen fremstod efter sin tiltræden i 2005 som en fantastisk resultatskaber: Værdien af D/S Norden blev frem til 2007 mere end femdoblet, og det blev et af verdens største bulkrederier. Men kursen faldt kraftigt tilbage til 192 ved hans fratræden, og i den forgangne uge lå den med 143 i omtrent samme niveau, som da han kom til. Markedet for tørlast er gået stærkt tilbage, og D/S Norden, der ellers rustede sig til et nyt opsving, har indført investeringspause. Lars Viksmoen Lars Viksmoen forlod i 2014 efter fire resultatrige år posten som CEO for GN Resound, hvor han bliver afløst af Anders Hedegaard, der kommer fra Bavarian Nordic, og i GN Resound skal gøre en succes endnu større. Lars Viksmoen har gjort GN Resound til teknologileder. Målt på lønsomhed og prissætningen af aktien ligger hele GNkoncernen dog et stykke under schweiziske Sonova, der i de seneste år er blevet den største og mest profitable høreapparatvirksomhed. Eva Berneke Eva Berneke afløste i 2014 Lars Monrad-Gylling som topchef for it-virksomheden KMD, det tidligere Kommunedata, der i dag er ejet af en kapitalfond. Eva Berneke kommer fra TDC og har været hos McKinsey. Hun vil gøre KMD til en dansk it-champion, der skal levere til både offentlige og private og benytte sig af en betydelig viden om specifikke danske fagområder og agendaer - for at forberede KMD på, at fra 2017 får danske kommuner adgang til andre it-leverandører. Anders Wilhjelm Anders Wilhjelm, der kommer fra teknologivirksomhed GEA, er ny topchef for Solar efter Flemming H. Tomdrup. Solar er presset af byggekonjunkturerne, og af at stadig flere kunder over internettet køber ind direkte hos producenterne. Wilhjelm vil derfor gøre Solar til en sourcing- og servicevirksomhed, der ikke skal være distributør men indkøber på kundernes vegne. Amazon er et forbillede. Carsten Lyngsø Thomsen Carsten Lyngsø Thomsen kommer fra Lantmännen og skal fra 2014 finde en vej frem for slikkoncernen Toms, hvor hans forgænger Jesper Møller er blevet fyret efter et stort fald i indtjeningen i Toms presses af store multinationale rivaler og store kunder som Coop og Dansk Supermarked, der på Toms danske hovedmarked har massiv prissætningsmagt. Toms skal effektiviseres og fortsat prøve at gøre sig mindre afhængigt af Danmark....fortsættes på næste side CEO side 9

10 CEO Side 10...fortsat fra forrige side Opsigtsvækkende exits i Lundbeck og Rockwool Paul John Chaplin Paul John Chaplin afløste i 2014 Anders Hedegaard som topchef for Bavarian Nordic, hvor Hedegaard skal styre en virksomhed i fremgang videre. Chaplin har som tidligere forskningschef i Bavarian gode muligheder for at følge succesen med koppevacciner op ved blandt andet at satse på ebola-vaccine sammen med multinationale partnere. Yves Paletta Med en ny fransk topchef, Yves Paletta, der i 2014 har afløst Martin McCout, skal der mere system i den kapitalfondejede rørproducent Logstor, der i de seneste år har tabt store beløb. Logstor skal være en global leder inden for rør til fjernvarme, køling, olie og gas, hedder det. Derfor vil Paletta optimere produktion og logistik med standardiserede processer. Så vil det vise sig, om han på den måde kan skabe den stolthed, energi og det engagement, som han efterlyser hos medarbejderne. Peter Røpke Peter Røpke tiltrådte i 2014 som ny direktør for Flügger, der indledte sin ledelsesperiode med at aflyse en planlagt udflytning af 70 administrative stillinger til Polen. Dermed repræsenterer han også en ny og mere skeptisk indstilling i dansk topledelse til udflytning af arbejdspladser. Morten A. Sørensen CEO side 10

11 CEO Side 11 Profil af de nye toperhvervsledere i de største virksomheder 2014 Rank Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Årsag beskæftigelse ekstern 9 USTC Torben Østergård Nielsen 60 Keld R. Demant 48 VP Bunker Holding I Anden akademisk udd. N/A 18 Statoil Refining Denmark Rasmus Finnerup Wille 41 Jofrid T. Klokkehaug 54 VP Statoil I Anden akademisk udd. N/A 22 Siemens Wind Power Jan Kjærsgaard 47 Thomas Richterich 53 Vestas E Andet Nyt job 35 H. Lundbeck Ulf Wiinberg 56 Håkan Björklund 58 Bestyrelsesformand I Kemi/Medicinal Fyret 35 H. Lundbeck Ulf Arne Wiinberg 56 N/A Fyret 36 Rockwool International Eelco Lucas Dudok van Heel 59 Jens Birgersson 47 Senior VP ABB E Ingeniør 37 Danske Commodities Torben Nordal Clausen 45 Dirk Mausbeck 53 Shell & EnBW E Ingeniør Fyret 43 D/S Norden Carsten Mortensen 48 Jan Rindbo 40 COO, Pacific Basin Ship. E MBA Nyt job 51 Solar Flemming Henze Tomdrup 62 Anders Wilhjelm 47 CEO GEA groups E MBA Omstrukturering 68 Also Torben Qvist Rasmussen 56 Ole Eklund 56 Sales Dirct. - Scandinavia I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 71 BRFkredit Carsten Tirsbæk Madsen 52 Carsten T. Madsen 52 Direktør i BRF I cand.scient.pol. Andet 75 GN Resound Lars Viksmoen 66 Anders Hedegaard 54 Bavarian Nordic E Ingeniør Selv sagt op 80 SAS Institute Bent John Sørensen 59 Keld Zornig N/A Salgsdirektør Nordea I MBA Pension 82 Codan Michael A. Holliday-Williams 44 Kai Patrick Bergander 44 CFO I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 106 KMD Lars Monrad-Gylling 54 Eva M. Søfelde Berneke 46 TDC E Ingeniør Selv sagt op 119 Ditas Jens Ingvard Sørensen N/A Thorbjørn Sejer Jensen 47 Marketing direktør E cand.merc. Fyret 127 Saint-Gobain Distr. Lars Fournaise 61 Kåre Ivar Olsen Malo 62 Bestyrelsesformand I Økonom Selv sagt op 139 Nordic Sugar Flemming Lyngholm 43 Jesper R. Thomassen 54 head of production I Ingeniør Selv sagt op 141 Monberg & Thorsen Henriette Holmgreen Thorsen 44 Mats Åke Jönsson 58 Koncernchef, Coor E Ingeniør Andet 141 Monberg & Thorsen Jørgen Enegaard Nicolajsen 56 Henriette H. Thorsen 45 Bestyrelsesmedlem (I) I cand.merc. 152 JP/Politikens Hus Lars Henrik Munch 55 Stig Kirk Ørskov 45 COO I Anden akademisk udd. Omstrukturering 155 Bladt Industries Peter Rindebæk Andersen 45 Jan Kjærsgaard 47 Siemens Wind Power E MBA Overgået til anden fkt. 162 Zerochaos (Nordic) Jan Lynghøj Grønvang N/A Helen V. Seigfried 50 Vice president I N/A N/A 198 LB Foreningen Jørn Anker-Svendsen 65 Anne Mette Toftegaard 48 Executive VP I Anden akademisk udd. Pension 200 ALK Peter Bjørnskov-Johansen 43 Jens Bager 55 Bestyrelsesmedlem I cand.merc. N/A 203 Arriva Thomas Eybye Øster 39 Nikolaj Wendelboe 39 CFO I Økonom Forfremmet i selskbt. 209 Norpharma Per Wester N/A Anders With Fogstrup N/A Country manager (I) I Økonom Nyt job 221 Satair John Stær 63 Mikkel Bardram 39 Global logistik (VP) I cand.merc. Andet 222 SB Pork Jann Dollerup Vig Jensen 49 Torben I. Sønnichsen 49 VION Group E N/A Omstrukturering 228 Flügger Peter Karl Rosén 46 Peter Hergett Røpke 48 Group Executive VP E Ingeniør Omstrukturering 232 NCC Roads Thomas Rask Jensen 63 Anders Kargo 42 Nynas CEO E Ingeniør Selv sagt op 238 Toms Gruppen Jesper Eigen Møller 59 Villy Rasmussen 70 Bestyrelsesformand I Ingeniør Fyret 238 Toms Gruppen Villy Rasmussen 70 Carsten L. Thomsen 47 CEO, Lantmännen Cerealia E cand.merc. Andet 245 Vestjysk Bank Vagn Thorsager 65 Michael N. Petersen 51 Tidligere stabsdirektør I Overgået til anden fkt. 248 FTZ Autodele & Vrktj. Jens Prytz Sørensen 55 Michael Juul Hansen 48 Vicedirektør I N/A Selv sagt op 250 FF Skagen Morten Broberg 31 Johannes Palsson 55 Dirctor Prd., Norway Seafoods E Andet Fyret 259 Metro Danmark Christoph Schulte 41 Charles d'orban Kay 55 Director, Makro Cash and Carry E Andet N/A 260 GEA Process Engnrg. Anders Wilhjelm 48 Ron Youngs 62 VP GEA Process Engrng, GEA I Kemi/Medicinal N/A 261 ALD Automotive Michel Bernard Colbert 48 Guillaume de Leobardy N/A Dirctor. ALD Portugal/Russia I Ingeniør N/A 268 Hkscan Thomas Perkiö 57 Anders J. Jensen 46 CEO, Tican E MBA N/A 279 Dansk Retursystem Benny Steen Rasmussen 64 Lars K. Petersen 51 COO, Better Place E HA+HD+Bsc Selv sagt op 282 HEF AmbA Jan Leo Ravn 65 Martin R. Jensen 42 COO, EnergiMidt E Pension 283 Star Tour Birthe Madsen 47 Britt Eivor Andersson 53 N/A N/A N/A Omstrukturering 288 Tvilum Peter Arndrup Poulsen 52 Andrew Robert Long 50 VP Commercial, Tvilum I MBA Andet 293 Dentsu Aegis Network Lars Bo Jeppesen 47 Mads B. Hedegaard 41 Nordic COO I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 303 Th. Wessel & Vett Francis John McAuley N/A Peter King 54 Debenhams int. afdeling I cand.merc. Omstrukturering 305 IAI Holding Ib Andresen 84 Bjørn Thorsen 41 CEO - Andresen Towers I Ingeniør Pension 312 Leman Holding Hardy Petersen 62 Thomas Krøyer N/A Dirctor., Kuehne + Nagel E Andet Pension 334 Dako Britt Meelby Jensen 41 Simon Østergaard 50 Vice President I MBA Selv sagt op 341 Citroen Arnaud Y. Louis Leclerc 40 Fernand A. Duchemin 42 Leder i Europa, Citroën I Anden akademisk Forfremmet i selskbt. 353 Bavarian Nordic Anders Hedegaard 53 Paul John Chaplin 47 Executive VP I Kemi/Medicinal Nyt job 368 Actona Company Orla Dahl Jepsen 58 Torben Skov Villadsen 44 Commercial director I HA+HD+Bsc Andet 394 Sandoz Paul Geymayer N/A Rex Bernard Clements 42 Dirctor. and Country Head, UK I MBA N/A 395 Davidsens Tømrhndl. Poul Christian Davidsen 72 Mogens P. Pedersen 49 CFO I cand.merc. Omstrukturering 402 Løvbjerg Supermarked Frank Roswalld Andersen 46 Jesper Nakskov Due 37 Salgs- og marketingdirektør I HA+HD+Bsc Selv sagt op 422 Fujitsu Peter Krogsgaard 46 Helene A. Egebøl 43 Director, Key Account, ISS E cand.merc. Nyt job 425 Norisol Peter Stenderup Jensen 48 Carsten Lausen Hoeck 53 CEO, Sundolitt A/S E MBA N/A 436 Thrane & Thrane Walther Thygesen 64 Paul Henri Jona N/A CEO, CoActive Technologies E cand.merc. Pension Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 11

12 CEO Side 12 Profil af de nye toperhvervsledere i de største virksomheder 2014 Rank Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Årsag beskæftigelse ekstern 449 Knauf Carl Johan Klinge N/A Morten Ø.-Søborg N/A GM, Knauf Danoline I cand.merc. N/A 452 Philips Karen Lykke Sørensen 51 Astrid B. Joos 40 CEO - Creuna E cand.merc. Nyt job 456 Reckitt Benckiser Nordic Tomas K. B. Pietrangeli 42 Adam David Rodgers 39 Sales Director RB UK I Kemi/Medicinal Selv sagt op 458 U.P.S. Michael Düster N/A Boris Dobberstein 44 Business Devel. Manager, EU I N/A Forfremmet i selskbt. 462 Herning Shipping Jesper Fors Holmark 51 Per Sylvester Jensen 58 CEO - Eitzen Chemical E cand.merc. N/A 483 Lantmännen Cerealia Jim Trudslev 54 Sten Krister Zackari 51 CEO Gum&Candy E cand.merc. N/A 486 Pfizer Tolga Tanguler 42 Henriette Rosenquist 44 Portfolio Team Lead I Kemi/Medicinal Omstrukturering 490 Tele Greenland Michael Binzer 46 Steen S. Montgomery-A. 57 Økonomi- og vicedirektør I Økonom Selv sagt op 494 Fiat Group Automobiles Svend Overgaard Laursen 38 Alessio Castelli 42 CEO Fiat Sweden I Ingeniør Omstrukturering 504 Fan Milk International Jens Jørgen Kollerup 59 Edouard Spicher N/A N/A N/A N/A N/A 505 Volvo Søren Wettergreen 51 Niels Ryge Andersson N/A CFO I cand.merc. Andet 522 Logstor David John Williams N/A Yves Paletta 50 Director, SBM Offshore E Ingeniør N/A 530 Yara Danmark Henriette Magnussen N/A Peter Bille Martens 46 CEO, Yara Chemicals I MBA Omstrukturering 532 Albatros Travel Ariel Zlotnik 48 Berit L. Willumsgård N/A Marketing Manager I N/A N/A 548 Boehringer Ingelheim Timmo Rousku Andersen 40 Pascal Serge Caisey 47 Promotion director I cand.merc. Omstrukturering 551 VTB Holding Jens Christian Søholm 65 Jacob Søholm N/A Founder I Ingeniør N/A 562 MSD Danmark Patricia Massetti N/A Anita Bruhin 45 Global Marketing dirctor Merck E MBA Nyt job 565 Købstædernes Forsikring Steen Jørgensen 56 Anders Hestbech 48 Direktør for erhverv Codan E Anden akademisk udd. Omstrukturering 577 Roche Luc Jozef Leon Dirckx 55 Ronald Jeyung Park 47 Genentech - opkøbt af Roche I Kemi/medicinal Selv sagt op 581 Union Engineering Peter Kriklywi 47 Kim Christian Dalum 52 GM Market Unit Brewery E MBA Selv sagt op 583 Howden Axial Fans Allan Jan F. Kristensen 49 Carl Fredrik Albertson 44 COO I Anden akademisk udd. N/A 586 Würth Sven J. Møller Kristensen 48 Willem D. Moerkerk 39 Salgsdirektør I Andet Selv sagt op 591 Weber-Stephen Nordic Jens Christian Bindslev 65 Kirsten Ægidius 51 VP Marketing Carlberg E cand.merc. Pension 597 B. Nygaard Sørensen Lars Henrik Nielsen 51 Mikkel Baastrup 51 Afdelingschef I cand.merc. Selv sagt op 598 Indeks Retail Henrik Christensen 56 Steen O Hansen N/A CFO I cand.merc. Omstrukturering 604 Eltel Networks Sonny Hoffmann Nielsen 48 Steen Steensen N/A CFO I HA+HD+Bsc N/A 609 Robert Bosch Karl W. Gilbert Dubois 63 Thore H. Pedersen 46 Norge I Økonom Pension 619 Altia Denmark Søren Qvist 49 Troels Erik Husfeldt N/A Commercial Director I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 624 Jutlander Bank Poul Ivar Damgaard 67 Per Asbjørn Sønderup 58 N/A I N/A Andet 653 Lyreco Henrik Vaaben Brandt 45 Walter Maurice Raes 54 Director, Paperlinx Germany E Ingeniør Andet 657 Ardagh Glass Hlmgrd. Henrik Bonné 45 Bo Lennart Nilsson N/A VD I cand.merc. N/A 658 Bella Center Arne Bang Mikkelsen 71 Allan L.-Agerholm 50 CEO, Crown Plaza CPH E MBA Pension 673 Plus Pack Carl Frederik Stub Trock 60 René N. Christensen 43 Salg Nordvesteuropa, Lindpac E HA+HD+Bsc Omstrukturering 675 Legoland Henrik Höhrmann 56 Christian B. Woller 39 Retail Director, Legoland I cand.merc. Selv sagt op 695 System Frugt Steffen Molberg 36 Jan Gerber 45 CEO Danæg I HA+HD+Bsc Omstrukturering 701 Tamaco Holding Christian Skov Jacobsen N/A Karsten D. Kristensen 48 Board member tamaco I Anden akademisk udd. N/A 708 Itella Logistics Jesper Bjørn Ørvad N/A Claus Plath N/A MD Leman E cand.merc. Omstrukturering 710 Vega Sea Keld Askær Sørensen 60 Bo Rimer 55 Director, DLK Aarhus E MBA Omstrukturering 715 BHF (Bruger Hjælper) Daniel Sten Andersen 31 Brian Bisgaard N/A CFO I MBA 721 Norway Seafoods Frode Mikkelsen 50 Rami Haus Khoury 37 Production director I Økonom N/A 739 Mekonomen Ulla Løfberg 44 Christer Philip Blohm 49 Chef Mekonomen Finland I N/A N/A 741 Mcdonald's Danmark Stephen K. Shillington 42 Joachim B. Knudsen 40 Marketingsdirektør I cand.merc. Forfremmet i selskbt. 756 Globalconnect Niels Zibrandtsen 57 Christian Christensen N/A Salgs og markingsdirektør I cand.scient.pol. Overgået til anden fkt. 794 Intermail Morten Damgaard 43 Jens Knudsen 46 Kommerciel Direktør ISS E cand.merc. Fyret 798 3M Lars Hanseid 55 Lars Olov Näslund 43 Regional Finance Manager I MBA Nyt job 811 Michael Henriksen Hol. Michael Henriksen 52 Christian Rindbøl N/A Direktør MH gruppen I N/A Andet 815 Benteler Aluminium Sys. Rainer Hartmann 65 Kristian K.-Persson N/A Plant Manager I HA+HD+Bsc N/A 827 Netcompany Ulrik Feldstedt Hjorth 41 André R. Rogaczewski 46 Salgs direktør og partner I Ingeniør Fyret 852 Stylepit Thomas Klüver Wandahl 40 Marc Angelo Jeilman 42 CFO I Økonom Fyret 856 SSG Michael Nielsen 53 Sonny Hoffmann Nielsen 50 CEO Eltel Networks E Andet Omstrukturering 859 Ardo Carsten Aalund 48 Stephen Waugh 56 Manager Ardo UK I N/A Omstrukturering 887 Sparekassen Thy Ivan Christiansen 61 Ole Beith 48 Underdirektør I Andet Selv sagt op 910 Royal Copenhagen Lotte Wamberg 48 Lars Tandrup 41 VP Sales Europe I cand.merc. N/A 913 Louis Poulsen Luigi Ferrando 45 Allan Bach Pedersen N/A Partner Polaris Private Equity E MBA Andet 961 Konica Minolta Bsiness Anton Eckert 60 Lars Wørzner 51 CEO & Founder 1C E cand.merc. Omstrukturering 993 Noreco Oil Denmark Svein Arild Killingland 58 Tommy Sundt N/A CFO Rocksource ASA E cand.merc. N/A Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CEO side 12

13 CEO Side 13 Den nye CEO i krydsild fra flere sider Erhvervslivets betydning for samfundet, og forventningerne til den rolle, topcheferne skal spille, har ændret sig dramatisk de seneste år. I forlængelse heraf har samfundets forventninger til CEO en også ændret sig markant. Det store spørgsmål er, hvordan nutidens topchefer udvikler de nødvendige kompetencer, så de kan leve op til de nye krav. På baggrund af interviews med 150 topchefer har headhunterfirmaet Heidrick & Struggles udarbejdet en analyse The CEO Report som forsøger at besvare spørgsmålet. Konsulentfirmaets udgangspunkt er, at CEO erne som helhed ikke har formået at tilpasse sig til de nye krav, og de har de seneste år udmøntet sig i stadig kortere åremål som topchef for virksomhederne, og generelt dalende tillid til erhvervslivet i den brede offentlighed. I undersøgelsen erkender mange af CEO erne, at de på nogle planer ikke har udviklet sig tilstrækkeligt i forhold til omgivelsernes forventninger. De er måske nok opdateret omkring de tekniske ledelsesmæssige discipliner med henblik på at optimere forretningen. Men de kikser ofte på de forventninger, som stakeholdere og det omgivende samfund stiller. Det påpeges, at det er vanskeligt at balancere de to roller, som ikke altid er forenelige, og det rigtige ud fra den ene vinkel er ikke altid det rigtige ud fra den anden vinkel. I sidste ende handler det om at finde en balance for virksomheden, som også matcher personlige og organisationsmæssige ønsker og mål. Ifølge Heidrick & Struggles stiller de nye udfordringer krav til CEO en om konstant udvikling, hvor CEO en søger at lære ud fra de daglige dilemmaer. I rapporten kaldes denne proces for on-the-job learning og egenudvikling gennem life-cycle of personal growth. Af de interviewede CEO er mener tre fjerdedele, at deres job havde ændret sig markant de seneste år, hvor især eksterne påvirkninger har vokset sig stadig stærkere, samtidig med at de interne relationer til bestyrelse, medarbejdere, aktionærer og kunder stadig skal varetages. CEO ens vekselvirkning med omgivelserne har over en årrække udviklet sig ganske meget, ikke mindst på grund af stigende samfunds- og myndighedskrav til virksomhederne. CEO erne skal ud over de interne relationer - forholde til sig en stribe eksterne relationer, blandt andet erhvervspolitik, myndighedsregulering, NGO krav, samfundsansvar, mangfoldighed, naturkatastrofer, konkurrenter og ny informationsteknologi, herunder sociale netværk, som betyder, at CEO ens ord kommer ud alle vegne meget hurtigt. Det påpeges, at den nye transparens betyder, at alle CEO ens beslutninger og gøremål kan googles, analyseres og rundspredes fra flere vinkler i realtime. Det stiller krav om en anden agtpågivenhed og opmærksomhed, og det betyder, at de skal være mere parate til at interagere, influere og respondere i forhold til omverdenen. Denne øgede synlighed í forhold til omgivelserne stiller også nye krav til topchefens personlighed og ansigt udadtil. De adspurgte CEO er vurderer, at de skal gøre sig meget mere umage med at kommunikere. Lytte, tage beslutninger og planlægge deres tid. Kravet er tillige præcise rapporter til investorer og analytikere, interviews med pressen og indfølende over for medarbejderne. Ofte giver det også anledning til at søge nye veje omkring virksomhedskulturen, organisationens værdier og team building. Nonetheless, CEO are still expected to be heroic leaders who own the chair, a fact of life that creates tension as companies recognize the benefits of involving more stakeholders in strategy, decision making and execution, hedder det. En anden del af CEO ens nye virkelighed, oven i al det andet, er de stadig hurtigere og større ændringer i virksomhedens omverden. På den ene side er der et pres på hurtig reaktion på ændringer i omverdensforholdene, og på den anden side er det vigtigt, at det undersøges grundigt, hvad de ændrede forhold betyder for virksomheden. Mange CEO er nævner brancheglidning med nye konkurrenter med mere effektive forretningsmodeller, teknologiske innovationer og nye markedskanaler, herunder sociale netværk, som både giver nye muligheder og nye udfordringer. Morten W. Langer CEO side 13

14 CEO Side 14 Hvert sjette Top 100-selskab styres af udlændinge Hvert sjette af de 100 største danske erhvervsvirksomheder styres af et flertal af udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Næsten hvert fjerde nye bestyrelsesmedlem i de 100 største selskaber var udlænding, hvor tallet retfærdigvis også er påvirket af, at flere af top 100 selskaberne er udenlandskejede datterselskaber i Danmark. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at også de danskejede selskaber mere og mere domineres af udenlandske bestyrelsesmedlemmer. Tendensen skyldes helt klart de mere professionelle og internationaltorienterede searchprocesser, når de store selskaber søger nye bestyrelsesmedlemmer. Her søges oftere og oftere ikke kun herhjemme, men internationalt, efter særlige fagkundskaber og et internationalt udsyn, eksempelvis med erfaring fra andre globale erhvervsvirksomheder og kendskab til andre geografiske regioner. Tendensen er altså kommet for at blive, og den vil antageligt blive forstærket de kommende år. I bund og grund handler det om de store danske virksomheders ledelseskraft og dermed langsigtede konkurrenceevne. Ud af de 100 største danske erhvervsvirksomheder er der 50 % udenlandske bestyrelsesmedlemmer eller mere i 17 selskaber. I eksempelvis Novo Nordisk er 86 % af de eksterne bestyrelsesmedlemmer udlændinge. Og i Danske Bank er andelen nu 63 % udlændinge. I A.P. Møller-Mærsk er andelen 60 %, og i GN Store Nord er der 67 % udlændinge. Kvindeandelen halter bagefter Årets kortlægning af Top 100 selskabernes bestyrelseskompetencer viser også, at kvindeandelen fortsat halter langt bagefter fastsatte måltal i mangfoldighedsrapporter. Længst fremme med en høj kvindeandel er selskaber som Novozymed (33 %), DSV (33 %), Lundbeck (33 %) og Matas (40 %). Bagefter i forhold til en rimelig kvindeandel er selskaber som Jeudan, Ambu, Zealand Pharma, Rockwool og Sydbank. Endelig viser kortlægningen, at andelen af bestyrelsesmedlemmer med mere end 12 års sæde i bestyrelsen er ganske lav de fleste steder. Højeste andele har Coloplast (33 %), Sydbank (33 %), og DFDS med 33 %. Som tidligere år er topscorere med en overnormal andel af bestyrelsesmedlemmer med 12 år og derover Schouw med 57 % og 60 % i Jeudan. Mon ikke de to selskaber varmer op til en gevaldig foryngelseskur inden for de kommende år? Morten W. Langer Mere professionelle bestyrelser Udviklingen betyder antageligt, at vi herhjemme får stadig mere professionelle bestyrelser, idet udlændingene tager best practice med fra de udenlandske virksomheder, de har arbejdet for. Til gengæld betyder udviklingen også, at der bliver mindre og mindre plads til danske erhvervsfolk i det store erhvervsvirksomheders bestyrelser, især når de har hovedparten af deres salgsfokus udenfor landets grænser. Undersøgelsen viser også, at mange af Top 100 selskaberne ikke har udlændinge, og det drejer sig typisk om virksomheder med et hjemmemarkedsfokus. Eksempelvis Jyske Bank og Sydbank. Overraskende har DSV heller ikke udlændinge, selvom selskabet har hovedparten af sin forretning i udlandet. Også andre større selskaber som Schouw og IC Group ser ud til at have et underskud af udlændinge i bestyrelsen, i forhold til deres internationale markedsfokus. CEO side 14

15 CEO Side 15 Her er de fire vigtigste ledelseshåndtag Tusindvis af bøger er skrevet af kloge folk om, hvad der er god ledelse, og hvordan man udfører god ledelse i praksis. Det er ikke nogen stor hemmelighed, at god ledelse i enhver virksomhed er afgørende for dens performance og økonomiske resultater. Det er ligeså velkendt, som at det er nødvendigt med ilt for at trække vejret. Topledelserne i de fleste virksomheder har konstant fokus på at investere i bedre ledelse, og de ser det ofte som det vigtigste HR udviklingsområde i virksomheden. Men det helt store spørgsmål er, hvilken ledelsesmæssig adfærd der skal fremmes, skriver Mckinsey i en analyse af de vigtigste ledelsesgreb. Lederskab er på mange måder blevet en stor blandet teoribog, med rigtig mange teorier, og rigtig mange tilgange. Ja, hvor man som topleder konkret skal sætte ind for at udøve bedre ledelse, kan virke uoverskueligt, fordi der er rigtig mange muligheder. For at nævne nogle eksempler i flæng, kan man prioritere at følge andre rollemodeller, man kan efterstræbe hurtig beslutningstagning, definere nye visioner, eller skabe nye ledere, som er gode til at tilpasse sig en foranderlig omverden. Eller skal man som topchef forsøge at udvikle sin kommunikation til organisationen, så den i højere grad fremmer sammenhold, entusiasme eller noget andet? Hvor man skal sætte ind er der ingen konsensus om, hverken blandt praktikere eller i den akademiske verden, så der kan være stor risiko for, at man sætter ind de forkerte steder. McKinseys skriver, at hele 43 % af toplederne er usikre på, om de anvender ressourcerne rigtigt på lederudvikling. Konsulenthuset har imidlertid forsøgt at identificere nogle konkrete ledelsesdiscipliner for topledere, som ofte giver resultater. Konklusionen er baseret på et udvalg af 20 konkrete ledelsesdiscipliner eller særlig ledelsesadfærd, som er testet af overfor personer i 81 organisationer. De har hver vurderet, hvad de ser af vigtige ledelsesdiscipliner i deres egen organisation. De fire konkrete ledelsesdiscipliner, som fremhæves som de vigtigste, er: For det første at løse konkrete problemer effektivt. At løse problemer effektivt handler langt hen ad vejen om, at der træffes beslutninger på et velinformeret og gennemanalyseret grundlag. Så det handler ikke om at træffe hurtige beslutninger på et løst grundlag, hvilke ofte kaldes handlekraft. Det vigtige er at grundlaget for at træffe beslutningen eller løse problemet sker efter indsamling af data, analyse af alle relevante informationer og grundig overvejelse af forskellige muligheder. Først herefter kan der træffes en effektiv beslutning, eksempelvis om hvordan et problem skal håndteres. For det andet at operere med stærkt fokus på at opnå konkrete resultater. Toplederskab handler ikke kun om at udvikle og kommunikere visioner og målsætninger. Men det handler i høj grad også om at følge op på de konkrete opgaver og projekter for at opnå konkrete resultater. Topledere, der har fokus på at opnå konkrete resultater, plejer at lægge vægt på effektivitet og produktivitet, og de prioriterer de arbejdsopgaver og projekter, som er mest værdiskabende. For det tredje skal toplederen lægge stor vægt på at søge forskellige perspektiver på virksomhedens muligheder: For enhver topleder er det vigtigt, at man konstant forsøger at være opdateret på nye tendenser, som påvirker virksomhedens organisation og virksomhedens omverden, så man kan bidrage med nye perspektiver og ideer til, hvordan organisationen skal arbejde, og i hvilken retning, virksomheden bør udvikle sig i. Topchefen skal altså kunne se tingene i det store perspektiv, og det er vigtigt, at han kan se forskel på de vigtige og uvigtige tendenser. For det fjerde skal topchefen være god til at hjælpe og motivere andre: Gode topledere sørger for at hjælpe andre ledere i organisationen gennem sparring og ved at sikre sig, at de har det godt med arbejdet og på arbejdspladsen. Det kræver altså, at topchefen evner at fornemme hvordan andre har det, og hvordan de personligt fungerer i organisationen og med de opgaver, de har ansvaret for. Ved at være oprigtig og vise oprigtig interesse for de chefer, han omgiver sig med i hverdagen, opbygges der tillid, bedre mulighed for gensidig inspiration og lyst til at hjælpe kolleger med at overveje eller løse konkrete problemstillinger. McKinsey påpeger, at de fire ledelsesdiscipliner naturligvis kun er en grov rettesnor for, hvad der er vigtigt for den enkelte topleder, og at meget afhænger af den konkrete situation og de aktuelle udfordringer. Morten W. Langer CEO side 15

16 CEO Side 16 Kvinder i toppen af C20: Hvor er næste generation? Antallet af kvinder i de 19 danske C20-selskabers topledelser er skrumpet betydeligt i Nogle af Danmarks mest markante kvindelige erhvervsledere har forladt deres poster i store virksomheder i 2014: Fordi Lene Skole har forladt CFO-posten i Coloplast, Lise Kingo forlader posten som direktør for stakeholder relations i Novo Nordisk og Eva Berneke er gået fra TDC er antallet af kvindelige C20-topledere faldet med 38 %. For et år siden var der otte, nu er der fem. Eller med andre ord: Antallet af danske C20-selskaber, der overhovedet ikke har kvinder i topledelsen, er øget fra 10 til 12 ud af de 19. De øverste ledelser i A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank, Novo Nordisk, Chr. Hansen Holding, Coloplast, DSV, ISS, Jyske Bank, Novozymes, Pandora, William Demant Holding og Tryg består kun af mænd. De forskellige selskaber har ledelser af vidt forskellig størrelse, og det er ikke altid helt enkelt at identificere den egentlige topledelse Ved udvælgelsen har vi i hvert selskab forsøgt at gøre det ved kun at medtage ledere, der er del af koncernledelsen og på engelsk har Chief eller Executive som en del af stillingsbetegnelsen. Topledelsen består typisk af CEO, CFO, COO og eventuelt - som i A.P. Møller-Mærsk - af lederne af de største divisioner. TDC er - når man ser på topledelsen - faktisk Danmarks mest kvindevenlige store selskab med to kvindelige medlemmer, mens Carlsberg, FLSmidth og Vestas kan tegne sig for hver én kvinde i topledelsen. Interessant har netop en del af de selskaber, der har forholdsvis mange kvindelige kunder eller kvindelige medarbejdere, slet ingen kvinder i topledelsen. Det gælder for eksempel ISS og Pandora. Og i Jyske Banks Group Management på imponerende 18 medlemmer er der slet ingen kvinder. I den børsnoterede elite af dansk erhvervsliv er antallet af kvindelige topledere klart faldende. Også i de store børsnoterede selskaber uden for C20 er der stadig kun én kvindelig CEO i de største danske virksomheder, nemlig Karen Frøsig i Sydbank. Desuden er den strøm af kvinder, der sås overtage CFO-poster i erhvervslivet generelt i årene ikke rigtigt fortsat. Ved en stikprøve blandt vigtige ikke-noterede selskaber finder man fortsat ikke mange kvinder. Danfoss, Grundfos, Arla og Danish Crown har ingen kvindelige topledere. Derimod har Dong Energy en kvindelig CFO og Lego står med udnævnelsen af Julia Golding som ny Chief Marketing Officer for en af de meget få nye kvindelige topledere i det store danske erhvervsliv i Desuden har Eva Berneke forladt sin toplederpost i TDC for at blive CEO for det noget mindre selskab KMD. Til gengæld har Anne Broeng forladt posten som CFO i PFA, hvor hendes opgaver er overtaget af en ledelse, der nu kun består af mænd, og Birthe Madsen er gået fra posten som CEO i Star Tour. Overordnet får man dog et klart indtryk af, at kvindernes fremmarch i toppen af de største danske virksomheder er bremset kraftigt op i I direktioner, der slankes, sådan som det er sket i PFA og Novo Nordisk, er det tilsyneladende det kvindelige medlem, der går eller bliver gået. Nogle af de kvinder, som har sagt op, har selv forklaret hvorfor. Årsagen kan være, at de ikke var tilfredse med deres rolle i ledelsen, eller at de føler at arbejdet i for høj grad sluger deres liv - en begrundelse som kun få mænd formentlig ville turde bruge. Men en nok så væsentlig årsag kan være, at mange kvindelige topledere i dag har gode alternativer. Stine Bosse og Agnete Raaschou-Nielsen har for eksempel begge i en relativt ung alder forladt deres CEO-poster for at indlede succesfulde karrierer som professionelle bestyrelsesmedlemmer. Også Anne Broeng har med poster i Salling-fondene og ATP sikret sig gode placeringer i vigtige bestyrelser. Lene Skoles nye post som ny administrerende direktør for Lundbeck-fonden er også en post, der giver mere overordnet indflydelse i en stor pengetank. Men hvorfor har Danmarks største virksomheder ikke udviklet en ny generation af kvindelige ledere, som står klar til at træde ind i topledelserne? Morten A. Sørensen CEO side 16

17 CFO Side 17 Nye CFO er bliver stadig yngre De nyudnævnte CFO er er betydeligt yngre end den nyudnævnte CEO er, og de nybagte CFO er bliver faktisk yngre og yngre. I 2013 var 37 % af de nye CFO under 45 år, og den andel steg sidste år til 42 %. Fremgangen skyldes især en større andel helt unge under 40 år, hvor andelen blev fordoblet til 14 % mod 7 % året før. Kun 7 % af de nye CFO er var over 55 år mod 9 % året før. For CFO er over 55 år uden job er det altså mere end vanskeligt at få et tilsvarende job i en Top 1000 virksomhed, viser økonomisk Ugebrevs årlige kortlægning af CFO skift i de største danske erhvervsvirksomheder. fem år, og som fuldstændig har omdefineret økonomiog finansdirektørens rolle og funktion. At de færreste CFO er sidder på posten til pensionering fremgår også af oversigten over årsager til skift for den afgående CFO. Kun 8 % af de CFO er, som forlader deres stilling, er gået på pension. Hele 16 % forlader posten på grund af intern omstrukturering i virksomheden, og for andre 23 % oplyses, at de selv har sagt op, antageligt fordi de har fået nyt job eller blot er fyret. For andre 16 % oplyses, at de enten er blevet forfremmet i samme selskab, eller at de har fået en anden position i selskabet. Aldersfordeling af tiltrådte direktionsmedlemmer Aldersfordeling af fratrådte direktionsmedlemmer < < > >60 9% 7% 4% 3% 14% 9% 7% 4% 3% 14% 9% 16% 9% 16% 30% 28% 30% 28% 44% 35% 44% 35% 2013 KIilde: Økonomisk Ugebrev KIilde: Økonomisk Ugebrev 2014 Temaet viser en stribe andre interessante udviklinger, som overordnet tegner billedet af den nye CFO-profil. Vi har i den omfattende kortlægning indsamlet omlysninger om den nye CFO, herunder alder, uddannelsesbaggrund, kompetencer, tidligere beskæftigelse, og om der er tale om en intern eller ekstern rekruttering. Hensigten med kortlægningen er både at give nyttigt input til bestyrelser, virksomheder og rådgivere om, hvilke CFO profiler, der er i høj kurs, og hvilke karakteristika, der lægges vægt på i søgningen af den nye CFO Interessant er det også, at kun en mindre andel af de udgående CFO er var i nærheden af pensionsalderen. Af de afgående CFO er var 30 % af dem over 55 år sidste år, mod 29 % året før. Næsten to tredjedele af de afgående CFO er var altså under 55 år, hvilket antageligt afspejler de markant øgede krav til CFO en, både omkring langt mere deltagelse i strategiprocesser og forretningsmæssig og finansiel optimering, samt deltagelse og forståelse for de muligheder, der ligger i brug af kombinationen af Big Data, sociale netværk og analyseredskaber. Det er langt hen ad vejen nye discipliner, som først er kommet på CFO ens landkort de seneste Kun 10 % er skiftet til et job i et andet selskab. Samlet set tyder mønsteret på, at CFO erne oplever nogle meget urolige år, med store ændringer i krav, arbejdsområder og alsidighed. Årsager til direktionsskift i Antal Andel af total Antal Andel af total Andet 10 16% 15 24% Forfremmet i selskabet 7 11% 10 16% Fyring og lignende 1 2% 4 6% Ny stilling oprettet 6 10% 6 10% Omstrukturering 10 16% 12 19% Overgået til andet funktion 3 5% 0 0% Pension 5 8% 4 6% Selv sagt op 14 23% 10 16% Afgået ved døden 0 0% 2 3% Ny stilling i andet selskab 6 10% 0 0% I alt Kilde: Økonomisk Ugebrev Research...fortsættes på næste side CFO side 17

18 CFO Side 18...fortsat fra forrige side Nye CFO er bliver stadig yngre Færre kvinder blandt de nye direktions-medlemmer Indtil videre ser det ikke meget ud til, at Top 1000 virksomhedernes interne mangfoldighedsprogrammer for at fremme kvinder mod topposter i virksomheder virker særlig godt. Undersøgelsen af nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder viser, at kun 9 % var kvinder, hvilket er lavere end andelen på 13 % i 2013 og 15 % i Samtidig peger det ikke i den rigtige retning for det bedre rekrutteringsgrundlag for nye bestyrelsesmedlemmer, som der ellers er hårdt brug for. Nye kvindelige direktører som andel af total 15 Pct KIilde: Økonomisk Ugebrev Research Gennemgangen viser, at der sidste år kun var to nye kvindelige CFO er, mens resten af kvinderne typisk er inden for andre funktioner, eksempelvis HR, salg og marketing. Samlet set faldt andelen af kvindelige direktionsmedlemmer, da 13 % af de afgående menige direktionsmedlemmer var kvinder, hvilket var en del højere end året før med en andel på kun 4 %. Nye kvinder på direktionsposter er blandt andet Lene Groth, som er blevet HR chef hos Coop, og kommer fra et tilsvarende job hos Ikea. Eva Broeng forlod selv PFA Pension, og CFO Eva Berneke fra TDC hoppede videre som CEO hos KMD. Det blev oplyst, at Lene Skole hos Coloplast selv sagde op, og Anne Bornfeld stoppede hos IBM. Langt flest nye direktionsmedlemmer med uddannelse inden for økonomi og business Det er fortsat de erhvervsmæssige og økonomiske uddannelser, som giver den bedste adgangsbillet til direktionslokalerne i de største erhvervsvirksomheder. Erhvervsfolk med eksamenspapirer som cand. merc, HA/ HD og BsC. stod bag 53 % af de nye direktionsmedlemmer sidse år, i forhold til 48 % året før. Både MBA ere og ingeniører tog dog markedsandele i denne opgørelse over de mest populære uddannelsesretninger i direktionslokalerne, da begge gruppers andel steg fra 7 % i 2013 til 12 % sidste år. Nye direktionsmedlemmer fordelt på uddannelse Antal Andel af total Antal Andel af total Andet uni 8 10% 8 14% Cand.merc 25 32% 14 25% Cand.scient 4 5% 0 0% HA+HD+BSc 16 21% 13 23% Ingeninør 9 12% 4 7% MBA 9 12% 4 7% Økonom 5 6% 10 18% Andet 1 1% 3 5% I alt Kilde: Økonomisk Ugebrev Research Mange nye direktionsmedlemmer er ikke CFO er Blandt nye medlemmer i de største selskabers direktionen var 42 % sidste CFO er, hvilket er et fald i forhold til 50 % året før. Der har i en årrække været tendens til, at der blev trukket andre kompetencer ind i den øverste daglige ledelse, og denne tendens fortsætter tilsyneladende. Titlen på det nye direktionsmedlem var for 18 % COO, altså Chief Operation Officer, mod 8 % året før. Det kunne tyde på, at ansvaret for daglige forretninger i højere grad bliver uddelegeret til én bestemt person, så CEO og CFO i højere grad kan fokusere på strategiske spørgsmål og forretningsudvikling. Nye direktionsmedlemmer med kompetencer inden for salg og marketing udgør fortsat kun ca. 5 % af de nyudnævnte. Morten W. Langer Stillingsfordeling for tiltrådte direktionsmedlemmer 50 Pct CFO COO KIilde: Økonomisk Ugebrev Research HR Salg/Marketing Andet CFO side 18

19 CFO Side 19 Profil af de nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder 2014 Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Funktion Årsag beskæftigelse ekstern 2 Danske Bank James M. Ditmore 54 CTO, Allstate Insurance E Andet uni COO Andet 2 Danske Bank Robert D. Endersby 55 Andet Selv sagt op 3 OW Bunker Morten Skou 47 Kent Larsen 40 Group treasury manager I HA+HD+BSc CFO Overgået til anden fkt. 4 Novo Nordisk Lise L. Jensen 53 Andet Omstrukturering 9 USTC Jesper K. Hansen 49 CFO Bunker Holding I Cand.merc CFO Overgået til anden fkt. 15 Coop Danmark Elise B. Larsen 48 Lene Groth 48 HR chef, Ikea E HA+HD+BSc HR Selv sagt op 16 Nykredit Holding Karsten S. Knudsen Anders Jensen 50 Adm. direktør, Nordea E Cand. Scient Andet Andet 16 Nykredit Holding Per I. Ladegaard 61 Andet Pension 20 FLSmidth & Co. Ben Guren 53 Lars Vestergaard 40 VP & CIO, Carlsberg E Cand.merc CFO Selv sagt op 20 FLSmidth & Co. Peter Flanagan 49 Manfred Schaffer 56 Direktør, Sandvik surface E Ingeniør Andet Omstrukturering 20 FLSmidth & Co. Carsten R. Lund 52 Andet Omstrukturering 20 FLSmidth & Co. Eric T. Poupier 38 Strategy, Bain & Company E MBA COO 20 FLSmidth & Co. Bjarne M. Hansen 53 Grp. Executive VP I Ingeniør COO Omstrukturering 24 PFA Holding Anne Broeng 53 Anders Damgaard 44 Senior VP, Danske Bank E MBA Andet Selv sagt op 25 TDC Eva M. Berneke 44 Asger Jens Hattel 43 Executive Vice President I Økonom Andet Ny stilling, andet slskb. 25 TDC Anders Y. Jensen 45 Johan K. Brammer 38 Consultant, Egon Zehnder E MBA Salg/marketing Selv sagt op 28 Dagrofa Mogens H. Bagger Harald Grøndahl 54 Konstitueret CFO Selv sagt op 28 Dagrofa Harald Grøndahl 54 Michael Christiansen 46 CFO, DT Group E HA+HD+BSc CFO Andet 28 Dagrofa Mogens H. Bagger Henrik Christiansen 46 CFO DT Group E Cand.merc CFO Fyring eller lignende 32 DT Group Henrik Christiansen 46 Søren S. Pedersen 51 CFO Mærsk Line E HA+HD+BSc CFO Ny stilling, andet slskb. 37 Danske Commodities Kim F. Bendixen Helle Ø. Kristiansen CRO I Cand.merc CFO Selv sagt op 50 Coloplast Lene S.-Sørensen Allan B. Rasmussen 47 SVP of Global Operations I Ingeniør COO Selv sagt op 50 Coloplast Anders F. L.-Skovgaard 41 SVP of IT I Cand.merc CFO Ny stilling oprettet 50 Coloplast Kristian Villumsen 43 SVP of Emerging Markets I Cand.scient COO Ny stilling oprettet 55 Jyske Bank Sven A. Blomberg 64 CEO, BRF Kredit I HA+HD+BSc COO 55 Jyske Bank Jørgen M. Christensen Pandora Henrik Holmark 49 Peter M. Vekslund 48 SVP, grp. FIN, Lundbeck E Cand.merc CFO Ny stilling, andet slskb. 62 Ecco Holding Søren Stier 45 Regional Director I MBA 67 Icopal Janus Doré Pagh 75 GN Store Nord Lars K. Viksmoen 65 Anders Hedegaard 54 CEO, Bavarian Nordic E Kemi/Veterinær Selv sagt op 81 IBM Anne H. Bornfeld 81 IBM Anders E. Feddersen 46 Andet Ny stilling, andet slskb. 93 Orifarm Group Hans C. Teisen CFO 98 Atea Knud Martin Trolle Poul Bærentsen Direktør, Datacenter I Andet 106 KMD Carsten Fensholt 52 Jannich K. Lund 44 CFO, TDC E Økonom CFO 126 Saxo Bank Steen Blaafalk Treasury, Danske Bank E Økonom CFO 127 Saint-Gobain dist. Jesper Svendsen Niels E. Meidahl 41 CFO, H+H International E CFO Selv sagt op 128 DR Tine S. Andersen 49 Direktør, Gyldendal E Andet uni Andet Selv sagt op 132 LM Wind Power Damien Harte Nicholas A. Smith CFO 142 Dupont Nutrition Bios. Etienne J. Laurent 142 Dupont N. Bioscie. Deborah J. Wood 152 JP/Politikens Hus Dorthe B.-Knudsen 37 CEO, OMD Danmark E Andet Andet 152 JP/Politikens Hus Jens Bruun 63 Andet uni Andet Andet 160 Bang & Olufsen Stefan K. Persson 47 Dvlpmnt. EU, Sony Mobile E COO 160 Bang & Olufsen Henning B. Beck Anders A. Jensen 39 Grundfos E Økonom CFO Ny stilling, andet slskb. 203 Arriva Nikolaj Wendelboe 39 Anne-Mette Enoksen 44 Group controller, Arriva I HA+HD+BSc CFO Forfremmet i selskabet 211 F Group Ole J. Nielsen 54 Partner PwC E Cand.merc CFO 224 Kemp & Lauritzen Søren Petersen Tue Sjøntoft 44 CFO Hoffmann A/S E Cand.merc CFO Forfremmet i selskabet 228 Flügger Peter K. Rosén 47 CFO Scandinavia I HA+HD+BSc CFO Andet 232 NCC Roads Ann-Sofie Danielsson 56 Michael Hansen CFO I HA+HD+BSc Andet 232 NCC Roads Michael Hansen CFO I HA+HD+BSc CFO Omstrukturering 239 Kuehne+Nagel Markus Blanka-Graff 48 Carsten Usbeck Andet 239 Kuehne+Nagel Carsten Usbeck 50 Andet 248 FTZ Autodele & Vrktj. Leif Børge Larsen 62 Jens N. Andersen 42 Salgsdirektør, Mil-tek DEN E Cand.merc COO Pension 248 FTZ Autodele & Vrktj. Henrik B. Christiansen 53 Supply chain director, Jysk E Ingeniør COO Omstrukturering 250 FF Skagen Poul R. Poulsen CFO 255 Tumlare Corporation Eijiro Yamakita Shuji Aoe 257 Zebra Lennart Lajboschitz Henrik Skov CFO, Telenor E Cand.merc CFO 258 Unomedical Benedikte H. Holch 60 Andet 258 Unomedical Paul Moraviec Andet 259 Metro Danmark Jens P. Nielsen 286 BWSC Michael Kongerslev 49 Karsten R. Andersen 45 CFO NKT Cables E HA+HD+BSc CFO Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CFO side 19

20 CFO Side 20 Profil af de nye direktionsmedlemmer i de største virksomheder 2014 Selsskab Ud Alder Ind Alder Tidligere Intern/ Uddannelse Funktion Årsag beskæftigelse ekstern 288 Tvilum Andrew R. Long 50 Brian Dysted CFO I Cand.merc Forfremmet i selskabet 290 Inter IKEA Centre Grp. Hans R. Zlobeck 58 Peter Thommen CFO I 294 SPX Flow Technology Søren S. Rasmussen 49 Karsten H. Olesen Site Leader, SPX I HA+HD+BSc 294 SPX Flow Technology Derek R. Read 296 Grønbech & Sønner Axel Bang-Berthelsen Jeppe Rasmussen 53 Director, Schneider Electric E Andet 298 FIH Erhvervsbank Bjarne G Larsen 52 Palle Nordahl 39 CFO I Cand.merc COO Andet 305 IAI Holding Leif H. Nielsen 84 Bjørn Thorsen 41 Andresen Towers A/S I Ingeniør Pension 321 L'ORÉAL DEN Gregory S. Hayward 42 CFO - Middle east I Cand.merc Omstrukturering 321 L'ORÉAL DEN Francesca P. Gamboni I Andet Omstrukturering 321 L'ORÉAL DEN Lars G. Johnsen Business Development I Andet Andet Omstrukturering 326 Parken Sport & Ent. Thorsten Larsen-Seul 49 Omstrukturering 327 Crisplant Finn L. Pedersen 47 Peter Sendal From CEO at Linco Food Systems E Ingeniør COO 331 Kompan Henrik Olesen Peter Elkjær-Larsen 46 CFO fooddivision, Lantmännen E Cand.merc CFO 331 Kompan Jesper E. Jensen 47 Supply Chain Manager I Cand.merc Andet Ny stilling oprettet 353 Bavarian Nordic Ole Larsen 50 Cand.merc CFO 354 Haarslev Industries John Meyer 57 CFO Andet 376 Johannes Fog Peter Greisen 52 Ole Michael Kalør 53 CFO, Fritz Schur E Cand.merc CFO 377 Terma Per Thiesen SVP, Vestas E MBA CFO Ny stilling oprettet 398 Biogen Idec Manu. PAUL J. CLANCY Andrew Orkney Stober 402 Løvbjerg Supermarked Jesper Nakskov Due Salg/marketing 407 J. Poulsen Shipping Anders Finn Poulsen 46 Henrik Jørgensen 51 CEO, Grønvold & Schou E Cand.merc CFO Forfremmet i selskabet 429 Metroselskabet Anne-Grethe Foss 73 Louise Høst 38 Sekretariatschef E Cand.scient Andet 433 Stema Shipping Hans Repsold 434 Brüel & Kjær Arne Rasmussen Bjarne G.-Kristensen CFO 475 KK-Group Tonni Birk Sørensen 61 COO 479 DK Pelsdyr Foder Mogens Søndergaard Jan Hartvig Nielsen 44 Purchasing/Logistics Mng. I Cand.merc Andet Forfremmet i selskabet 513 Brenntag Nordic Stein Arve Løkstad Logstor Claus Brun 44 Mats Gärdfors 48 Distribution/Sales, Lindab E MBA COO 527 Haribo Lakrids Per Niclas Henerius 532 Albatros Travel René Schaufus 534 P. Christensen Flemming Sørensen Tommy Sørensen 39 Director I HA+HD+BSc CFO 543 Dinex Kim Toft Jensen 52 Niels P. Christiansen 47 CFO, Danfoss Pwr. Elctrncs. E Cand.merc CFO 568 Tivoli Elisabeth M. Hemg. 48 VP Global B2B Sales, SAS E HA+HD+BSc Andet Ny stilling oprettet 586 Würth Henrik Ørskov 39 Salg/marketing 617 HTHH Richard Pedersen 47 Claus Bilde 622 Sitecore Corporation Ahmed Rubaie 48 CFO, Fortinet E Andet uni CFO 624 Jutlander Bank Poul Damgaard 66 Lisa Frost Sørensen 51 Vicedirektør I Andet Pension 624 Jutlander Bank Lars Thomsen 43 Vicedirektør I Andet uni Andet Pension 627 Schades Erling Sørensen Paperlinx Bjarne O. Kusnitzoff Regionsdirektør Europa I Cand.merc COO 664 Atos Jesper Bursøe Leth Arjan Kes 48 Finansiel controller I Cand.merc CFO 669 Mascot Int. Niels H. Hald 40 Executive asistent I Cand.merc Andet 670 Züblin Stig Grønbæk Weis 53 Jesper R. Boilesen Ingeniør Andet 673 Plus Pack Birgitte Rasmussen 50 Anders Top Haustrup 36 Udviklingsdirektør I MBA CFO Selv sagt op 713 Sun-Air of Scand. Kristoffer E. Sundberg CEO Jointjet I Andet Andet 722 ACO Nordic Group Andre D. Thomsen 42 David S. Mendez 39 CFO South West Europe I MBA CFO 749 Claus Meyer Holding Lisbeth Dau CFO Dyrberg/Kern E Cand.merc CFO 755 Biofos Jens M. Prisum 60 CEO Avedøre E Ingeniør Andet Ny stilling oprettet 757 Bisca Michael B. Berthelsen Andet Selv sagt op 780 Exhausto Kenneth Bo Madsen 46 COO 794 Intermail Johannes M.-Mygdal 61 Tidl. konstitueret CEO I Andet uni COO Fyring eller lignende 809 Andritz Feed & Biofuel Kim P. Christensen 57 Andet Ny stilling, andet slskb. 838 Halliburton Lars K. Torbensen Mahmoud A. Fawadleh CFO 856 SSG Michael B. Blønd 55 Uffe Iversen 48 CFO Compass Group E MBA CFO 887 Sparekassen Thy Ivan Christiansen 61 Ole Beith 48 Direktør I HA+HD+BSc COO Forfremmet i selskabet 907 Esprit Christophe J. Bézu 57 Johan F. Munck 46 Head of retail, france I HA+HD+BSc COO 931 L.T. Rental Florian Hass 931 L.T. Rental Søren N. Outzen 931 L.T. Rental Kim Raun 953 Duba-B8 Henrik M. Mogensen Direktion, Grundfoss E Andet uni Andet 991 Eurodan Flemming B. Ulrich Andet 991 Eurodan Rasmus R. Dahl 30 I Ingeniør CFO Forfremmet i selskabet Kilde: Økonomisk Ugebrev Research CFO side 20

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 De næste 45 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

DK1000 og fremtidens ledere. Er der et generationsskifte på vej i dansk erhvervsliv?

DK1000 og fremtidens ledere. Er der et generationsskifte på vej i dansk erhvervsliv? DK1 og fremtidens ledere Er der et generationsskifte på vej i dansk erhvervsliv? Om resultaterne Bygger på et udsnit af de 1 største danske virksomheder (DK1) Er baseret på oplysninger fra BiQ s database

Læs mere

Notat 4. oktober 2017

Notat 4. oktober 2017 Til: IDAs medlemmer Fra: Jura & Arbejdsvilkår Notat 4. oktober 2017 Når din virksomhed bruger Mercer Vi har i IDA i de senere år modtaget flere henvendelser fra medlemmer der fortæller, at deres arbejdsplads

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Bestyrelsesprofil under forandring

Bestyrelsesprofil under forandring Ledelsesevaluering og mangfoldighed Jens M. Howitz Managing Director Russell Reynolds Associates Januar 2014 Bestyrelsesprofil under forandring 1999 2013 Hvid, mand, midaldrende Homogen profil Mangfoldighed:

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Image-undersøgelsen 2006

Image-undersøgelsen 2006 Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt - virksomhed Analytikere: Rangering på forskellige lister Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Virksomheds etik Shareholder value Innovativ

Læs mere

Regnskabsanalysen 2015

Regnskabsanalysen 2015 Regnskabsanalysen 2015 Fem regnskabsår i dansk erhvervsliv Fakta Dataudtræk fra i uge 26 2015 indeholder regnskaber fra 810.956 virksomheder. Heraf har vi 5 års historik på 193.791 virksomheder. Af disse

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Aarhus 2014. Dansk ktionærforening 3. JUNI KL. 11.30-19.00 PROGRAM DANSK AKTIONÆRFORENING PRÆSENTERER:

Aarhus 2014. Dansk ktionærforening 3. JUNI KL. 11.30-19.00 PROGRAM DANSK AKTIONÆRFORENING PRÆSENTERER: DANSK AKTIONÆRFORENING PRÆSENTERER: Dansk ktionærforening Aarhus 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 3. JUNI KL. 11.30-19.00 PROGRAM Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Analysen består lige som sidste år af to dele:

Analysen består lige som sidste år af to dele: Infomedia sætter med CEO Superbrands 2016 for fjerde år i træk fokus på de absolutte hovedpersoner i dansk erhvervsliv topcheferne for 40 af landets største virksomheder. Undersøgelser viser, at op mod

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere Overordnede ranglister Erhvervsledere Samlet oversigt CEO's Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Aarhus. program. 12. juni 2012. Dansk Aktionærforening præsenterer: ScanDic aarhus city - Østergade 10-8000 AArhus

Aarhus. program. 12. juni 2012. Dansk Aktionærforening præsenterer: ScanDic aarhus city - Østergade 10-8000 AArhus knordik, Brdr. Hartmann, Dansk Aktionærforening, Danske Invest, Finanshuset i Fredensbor Handelsbanken, IG Markets, Maj Invest, Jyske Bank, Jyske Invest, Netfonds Bank, Nordea Ba s, Pandora, Saxo Privatbank,

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

konomisk Ugebrev Ledelse Nyhedsbrev for Bestyrelser

konomisk Ugebrev Ledelse Nyhedsbrev for Bestyrelser Udlandet tager kontrol med danske C20-selskaber Udenlandske professionelle investorer, som i december 2015 ejer 56,7 % af aktiekapitalen i danske børsnoterede selskaber, er nu for alvor begyndt at stemme

Læs mere

THE MASTERCLASS 2015 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS

THE MASTERCLASS 2015 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS THE MASTERCLASS 2015 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS DELTAGERE Anne Broeng Bl.a ATP Bestyrelsesmedlem Antoine Labrosse DHI CEO Berit Vinther Dansk Industri Direktør Bjarne Thorup Fonden - Maj Invest Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 De næste 60 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Alder på ledelsen i DK1000

Alder på ledelsen i DK1000 Alder på ledelsen i DK1 Om resultaterne Et udsnit af de 1 største danske virksomheder Bygger på oplysninger fra BiQ database over dansk erhvervsliv. BiQ har dels kontaktet virksomhederne for at få oplysninger

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1 Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I I DANMARK 27-11-2013 1 Afrapportering, diskussion og perspektivering i plenum FORENINGEN TIL UDVIKLING

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere