ROCKWOOL NEWSLETTER. Vokseværk i Tyrkiet. Mød formanden. Produktionsopstart i USA. Turbo på facadeforretningen AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROCKWOOL NEWSLETTER. Vokseværk i Tyrkiet. Mød formanden. Produktionsopstart i USA. Turbo på facadeforretningen AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2014"

Transkript

1 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Vokseværk i Tyrkiet Mød formanden ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2014 Produktionsopstart i USA Turbo på facadeforretningen

2 Lederkommentar af CEO Eelco van Heel Der er forår i luften Første kvartal af 2014 viste en tilfredsstillende forbedring af vore resultater på både top- og bundlinje i forhold til samme periode sidste år. Vi husker 1. kvartal 2013 som en periode, hvor Europa var dækket af is og sne, hvilket forklarer en del af fremgangen. Men Europa er nu ved at vågne op økonomisk og begynder endelig at mærke, at der er forår i luften! Det ser ud til, at den europæiske forbruger langsomt, men gradvist er ved at genvinde tilliden til økonomien. Denne forbrugertillid er en vigtig hjørnesten for yderligere økonomisk vækst også i byggebranchen. Men billedet varierer meget: God udvikling på markeder som Storbritannien, Tyskland og Polen. Stærkt opsving i Sydeuropa især i Spanien. Og tøvende udvikling i Skandinavien, Frankrig og Holland. Den politiske situation i og omkring Ukraine er fortsat bekymrende. En eskalering af konflikten kan gå hen og få en negativ effekt på det begyndende opsving i Europa og stille kontinentet i en vanskelig situation, hvad angår energiforsyningssikkerheden. Indtil videre fortsætter vor forretning i Rusland med at udvikle sig godt. Men på længere sigt vil økonomien i landet lide og dermed påvirke den potentielle vækst for vor forretning på negativ vis. Det globale lyspunkt i disse dage fra et økonomisk synspunkt er Nordamerika. Vor forretning udvikler sig meget fint trods det faktum at det meste af kontinentet var plaget af hårdt vintervejr i første kvartal. Den første uld er blevet produceret på vor nye fabrik i Mississippi. Det er gode nyheder, da mangel på tilgængelig kapacitet efterhånden var begyndt at hæmme vore vækstmuligheder i Nordamerika. Vi ser frem til den officielle åbning af vor nye fabrik til september i år. Den 22. maj offentliggjorde koncernen, at den vil indstille projektet med at bygge en ny fabrik i det nordlige Kina. Den lovgivningsmæssige udvikling på området for anvendelse af ikke-brændbare isoleringsmaterialer har ikke levet op til vore tidligere antagelser og forventninger. Kina er dog fortsat et interessant isoleringsmarked, og koncernen vil derfor forfølge alternative strategier. Samlet set udvikler forretningen i hele Asien sig godt. Nu hvor vi er halvvejs gennem året, føler vi os sikre på, at vi er i stand til at nå de finansielle mål, som blev bekræftet i fondsbørsmeddelelsen af 22 maj. Der er forår i luften! Dette aktionærmagasin henvender sig til investorer, finansielle institutioner og analytikere samt medarbejdere. Aktionærmagasinet og artiklerne deri er ikke ment som markedsføring af omtalte produkter og ydelser. Redaktion: Thorkild Diness Jensen (ansvarshavende) og Kif Frimodt. Foto: Magnus Klitten o.a. Design og produktion: Boje Mobeck as. ROCKWOOL, GRODAN, HECK og Rajasil er ROCKWOOL koncernens registrerede varemærker. 2 ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene Danmark CVR No Telefon: Fax: De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i dette aktionærmagasin, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. I intet tilfælde kan ROCKWOOL International A/S gøres erstatningspligtig for nogen direkte, indirekte, deraf betinget tab eller tab i det hele taget som følge af mistet brugbarhed, data eller indtjening, det være sig i forbindelse med kontrakter, forsømmelighed eller anden handling som opstår af eller i forbindelse med brugen af information, som er til rådighed i dette aktionærmagasin.

3 Klar, parat, start! De første pakker ROCKWOOL isolering er nu blevet sendt af sted fra koncernens nye fabrik i Mississippi, USA. ROCKWOOL Nordamerika tager denne sommer hul på et nyt kapitel i sin 25-årige historie. Anledningen er, at produktionslinjen i Marshall County, Mississippi, i juni påbegyndte driften efter et år med store forventninger og opførelse af fabrikken. Jeg er meget stolt over at se fabrikken oppe at køre i dag præcis som planlagt for et år siden, siger Trent Ogilvie, direktør for ROCKWOOL koncernens selskab i Nordamerika. Hans team har arbejdet utrætteligt for at få både udstyr og uddannelse af personale klar til opstarten af produktionen, og erfarne procesoperatører fra andre ROCKWOOL fabrikker har hjulpet deres nye amerikanske kolleger i den vigtige indledende fase. I den periode bliver maskineriet indkørt, effektiviteten gradvist forbedret, samtidig med at produkt- og miljøkvaliteten bliver grundigt dokumenteret og verificeret. Ud over at blive lært op i selve produktionen har teamet deltaget i adskillige lederkurser og har gennemgået et 30 timers uddannelsesforløb i sikkerhed på arbejdspladsen; det sidste i fuld overensstemmelse med det amerikanske OSHA reglementet (Occupational Safety and Health Administration). Når oplæringen er gennemført, vil det nye team i Mississippi samlet have fået over timers uddannelse. Kapaciteten er fordoblet ROCKWOOL koncernen har i forvejen to fabrikker i Canada, og den nye fabrik øger den samlede kapacitet i Nordamerika med 50 % og beskæftiger omtrent 150 medarbejdere. Med denne Jeg er meget stolt over at se fabrikken oppe at køre i dag præcis som planlagt for et år siden. Trent Ogilvie, direktør for ROCKWOOL Nordamerika investering får virksomheden mulighed for at nå de sydlige stater i USA og sondere nye muligheder på markedet. USA er et af verdens største isoleringsmarkeder, og selvom det i dag er domineret af glasfibre- og plastskumsprodukter, er potentialet for vækst betydeligt. Trent Ogilvie siger: Den nye fabrik er en vigtig milepæl i vores langsigtede plan om at øge markedsandelen i Nordamerika. Der bor over 100 millioner mennesker i det sydlige USA, og vi har ikke været i stand til at dække markedet via vores eksisterende fabrikker. Selvom klimaet er varmere end i Canada og den nordlige del af USA, kræver bygningsreglementerne stadig isolering på et betydeligt niveau, der tilmed er blevet øget i løbet af de seneste år. Det sydlige USA er samtidig den hurtigst voksende del af landet og tiltrækker mange nye industrier som for eksempel store europæiske og japanske bilfirmaer, der er med til at skubbe på efterspørgslen efter isolering til bygningers klimaskærm. Den amerikanske golfkyst udgør desuden et stærkt industrielt marked for raffinaderier og petrokemiske anlæg, som har behov for store mængder teknisk isolering. 3

4 Det bedste af to verdener Den nye formand har indsigt i både finansverdenen og industri. For Bjørn Høi Jensen, vores nye bestyrelsesformand, er industri-og byggematerialer bestemt ikke nogen ny verden. Han har allerede solid baggrundserfaring, idet han blev medlem af ROCKWOOL koncernens bestyrelse i 2009 og også har siddet i bestyrelsen for VELUX Gruppens datterselskab inden for facadevinduer. Bjørn Høi Jensens hovedkarriere hidtil har imidlertid ligget indenfor finansiering. Tilbage i 1980 erne var han en af pionererne i den nystartede danske kapitalfondsverden. Han startede i den danske sparekasse SDS og stod i spidsen for en af de første virksomhedsovertagelser i Danmark. I 1994 tog han skridtet videre og grundlagde den skandinaviske kapitalfond EQT sammen med tre svenske partnere og med familien Wallenberg som en af de vigtigste investorer. I første omgang stod han i spidsen for kontoret i København, og senere overtog han ansvaret for den tyske og nordeuropæiske del. Hvordan ser du værdien af din erfaring inden for finansiering og private equity for en industriel virksomhed som ROCKWOOL koncernen? Er det ikke to forskellige verdener? De var måske adskilte verdener, da vi startede op i slutningen af 1980 erne, men logikkerne er rykket tættere på hinanden. Inden for private equity er det, man i virkeligheden gør, at fungere som ejerrepræsentant i den virksomhed, man har købt. Man har en værktøjskasse, som man straks aktiverer. Man sikrer, at interesser afstemmes mellem ejere og ledere for eksempel gennem aktieoptionsprogrammer, fastlæggelse af strategiske mål og ved at muliggøre hurtig implementering af planer via hurtige beslutningsprocesser. Min pointe er, at mens disse principper var radikalt nye, da jeg startede i erhvervslivet, har mange industrielle virksomheder i de senere år faktisk indført dem i deres måde at drive forretning på. Så jeg har en hel del erfaring at tilbyde koncernen, som jeg har opnået gennem mine mange års arbejde med industrirettede kapitalfonde. Hvor ser du de væsentligste forskelle? Der er selvfølgelig tidsperspektivet. Inden for private equity lægger man et vældigt tryk på det opkøbte selskab med det formål at levere en klar forbedring inden for 3-5 år. I en organisation som ROCK- WOOL koncernen har vi ofte en længere og bredere horisont. Der er dog stadig det klare perspektiv, at selv et langsigtet projekt for eksempel inden for forskning og udvikling eller ekspansion på nye kontinenter skal give et anstændigt afkast af investeringen inden for et afgrænset tidsrum. Desuden er der forskelle i måden at finansiere på. Inden for private equity er vi i vid udstrækning afhængige af banklån. ROCKWOOL koncernen har været klog nok til at operere med høj økonomisk soliditet for at kunne imødegå de op-og nedture, der er i den cykliske byggebranche. Vi ønsker ikke at være prisgivet til bankernes nåde i vanskelige tider. Ville det have været en fordel for dig at have haft erfaring som CEO for en større koncern? Ikke nødvendigvis. Man skal huske på bestyrelsens rolle. Vi er der for at styre og udfordre topledelsen, ikke til at køre forretningen. Hvis du selv har været koncerndirektør, er der en risiko for, at du kommer til at dykke ned i operationelle detaljer, som du burde holde dig fra, eller at du kommer for tæt på og får et for hyggeligt forhold til direktionen. Så kan du miste den nødvendige professionelle distance. At have en baggrund fra kapitalfondsverdenen synes bestemt at være værdsat i danske bestyrelser i dag. Bjørn Høi Jensens efterfølger som leder af EQT Danmark, Ole Andersen, er i øjeblikket bestyrelsesformand for landets største finansielle institution Danske Bank, design-ikonet B&O og Chr. Hansen, der fremstiller fødevareingredienser. Er vores nye formand også på vej til at indtage yderligere bestyrelsesposter i store virksomheder? Jeg har ikke planer om at sidde i en lang række bestyrelser i andre store industrivirksomheder. Jeg ser det ikke som en mulighed, hvis jeg skal levere den kvalitet, der er behov for, og der forventes, især 4

5 af en formand. Jeg har bevidst begrænset mine bestyrelsesposter til få udvalgte områder, som er tæt på mit hjerte og sind: ROCK- WOOL koncernen inden for international virksomhedsdrift, den liberale tænketank CEPOS inden for den politiske arena, ERHVERV- SINVEST inden for mit tidligere område private equity, og endelig BEVICA fonden, som er en velgørende fond, der støtter projekter for mennesker med et handicap. Det er nok for nærværende. Den stiftende familie har stadig en stor aktiepost i ROCKWOOL koncernen. Hvilke tanker gør du dig om det, og hvordan påvirker det dig som formand? Det er en fordel. Nylige erhvervsundersøgelser har vist, at målt over en længere periode klarer familieejede virksomheder sig bedre end andre virksomheder. Efter min mening hænger det sammen med, at der er en stærk interesse fra ejerne i udviklingen af virksomheden på lang sigt, bakket op af en klar struktur for forretningsførelse. Selvfølgelig betyder det også, at der vil være udfordringer som formand, men jeg ville aldrig have taget jobbet, hvis jeg ikke troede på, at jeg ville få den nødvendige frihed til at kunne fungere effektivt. Hvor ser du de store muligheder og udfordringer fremadrettet? I mange brancher er vi vidne til, hvordan den hastige teknologiske udvikling kan være i modstrid med traditionelle forretningsmodeller og helt udslette etablerede spillere. Kodak er et klassisk eksempel på en kæmpe, der trods alle bestræbelser ikke kunne levere de nødvendige ændringer, da det digitale big bang ramte fotoverdenen. Det er noget, vi er nødt til at se på, når vi laver vores prioriteringer. En af mine vigtigste leveregler er aldrig at hvile på laurbærrene, selv i gode tider. Koncernen har klaret finanskrisen godt, men vi må ikke blive selvtilfredse. Er vi i god form til at møde forandringens vinde? Eller endnu bedre måske kan vi skabe forandringens vinde! Vi har en stærk base af meget dygtige mennesker med mange års erfaring i branchen, men vi er også nødt til at have nye talenter til at levere innovative løsninger. Denne balance skal være på plads for at sikre vores fortsatte succes. Vi har virkelig en meget stærk platform, baseret på vores lederskab inden for stenuldsteknologi, som kan udnyttes yderligere på nye markeder og anvendelsesområder. Efter min mening har vi udvidet vores førende position i de sidste par år. De seneste tiltag med tilførsel af yderligere systemløsninger hvor vi sammensætter vores stenuldsprodukter med komplementære produkter er et eksempel på en værdifuld kundeorienteret tilgang. Hvis vi følger denne vej med klogskab, føler jeg mig overbevist om, at vi kan fortsætte med at levere fremragende præstationer. 5

6 Vokseværk i Tyrkiet Det tyrkiske byggemarked buldrer derudaf, og det får nu ROCKWOOL koncernen til at rette blikket mod landet, der binder øst og vest sammen. 6

7 Når man bor i et land, der svinger mellem ekstremt varme somre og iskolde vintre, stiller det krav til isoleringen i bygningen. Det gør ROCKWOOL koncernen og Tyrkiet til et perfekt match også selv om isolering måske ikke er det første, man forbinder med Tyrkiet. Høje energiafgifter og krav fra myndighederne er også med til at påvirke efterspørgslen på isoleringsmateriale i landet, der har over halvfjerds millioner indbyggere og flere stærke vækstcentre. Det gælder især områderne omkring metropolerne Istanbul og Ankara samt i kystområdet mod syd. Det tyrkiske isoleringsmarked er i dag på over 3 milliarder kroner og i stærk vækst. Vores produkter og løsninger passer perfekt ind i markedet, men det er nu, vi skal rykke for at positionere os i forhold til konkurrenterne, siger Thomas Juul Jensen, der er administrerende direktør i datterselskabet ROCKWOOL Tyrkiet. Øst og vest forbindelse Med sin beliggenhed på Balkan-halvøen har Tyrkiet dybe historiske, kulturelle og kommercielle rødder i regionen, men er også tæt forbundet med landene i Mellemøsten. ROCKWOOL koncernen har været aktiv i Tyrkiet i mange år, men har først for nylig sat turbo på forretningsudviklingen. Tyrkiet har en solid byggebranche med vækstprognoser, der ligger langt over det niveau, vi ser i Europa, og det tiltrækker naturligvis international opmærksomhed. På isoleringsområdet ser væksten desuden ud til at overgå den generelle vækst inden for byggeriet, og det skal vi naturligvis udnytte, siger Thomas Juul Jensen. Produkter og løsninger ROCKWOOL Tyrkiet kan tilbyde en række produkter og løsninger til kunder i regionen. Fokus er først og fremmest på udvendig facadeisolering og -beklædning, men sortimentet omfatter også standardløsninger til væg, loft, flade tage og sadeltage samt teknisk isolering til industrielt brug. 7

8 På den baggrund blev det i 2012 besluttet at etablere et datterselskab, der i dag er omdrejningspunktet for alle koncernens aktiviteter ikke bare i Tyrkiet, men også i den sydøstlige del af Balkan Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Albanien, Makedonien og Cypern samt Mellemøsten. Det skal give mulighed for at udnytte de åbenlyse synergieffekter, der er mellem landene i denne del af verden, der samlet har mere end 315 millioner indbyggere. Vejen til markedet Virksomheden, der i dag opererer fra salgskontorer i Bukarest, Sofia, Dubai samt hovedsædet Istanbul, er således i rivende udvikling. Det gælder ikke mindst i Tyrkiet, hvor virksomheden vinder markedsandele i det vigtige marked for udvendig facaderenovering (ETICS) og også oplever vækst i andre produktsegmenter. På sigt skal vi derfor beslutte os for, om det kunne være en løsning at etablere produktion i Tyrkiet. I dag foregår produktionen på koncernens fabrikker i EU, og det er ikke optimalt på grund af den lange transport, siger Thomas Juul Jensen og fortsætter: I denne del af verden bygger meget forretning på langsigtede relationer, så for kunderne ville det være et vigtigt signal om, at vi er kommet for at blive. Kæmpe marked for facadeisolering Det vil muligvis komme som en overraskelse, men Tyrkiet er i dag et af de største markeder for udvendig facadeisolering (ETICS) i Europa. Det er et område, hvor ROCKWOOL koncernen kan tilbyde en række systemer og løsninger, som også tyrkiske kunder kan få glæde af. Det tyrkiske datterselskab har da også allerede været med i flere store projekter, blandt andet et stort facadeisoleringsprojekt nær den tyrkiske hovedstad Ankara på intet mindre end 1,7 millioner kvadratmeter isolering. Der er i det hele taget mange højhus-projekter, hvor ROCKWOOL isolering vil være et stærkt bud på en optimal løsning. Hvis man ser ud over hele regionen fra landene i det sydøstlige Balkan til Tyrkiet bliver der hvert år installereret mere end 100 millioner kvadratmeter udvendig facadeisolering. Det svarer til cirka halvdelen af det samlede marked i Europa. Markedet er dog i øjeblikket domineret af skumisolering, mens stenuld kun har en markedsandel på 1-2 %. 8

9 I denne del af verden bygger meget forretning på langsigtede relationer, så for kunderne ville det være et vigtigt signal om, at vi er kommet for at blive. Thomas Juul Jensen, adm. direktør ROCKWOOL Tyrkiet Træning og uddannelse Thomas Juul Jensen oplyser, at der i dag er otte lokale stenuldsproducenter i Tyrkiet, og at der derfor allerede er et solidt kendskab at bygge videre på. Markedet er dog først og fremmest domineret af skumisolering, der i dag står for % procent af markedet. Vi fokuserer lige nu på at positionere ROCKWOOL brandet i markedet og skabe opmærksomhed omkring stenuldens unikke egenskaber. Vi er blandt andet i gang med at etablere et uddannelses- og træningscenter i Istanbul, hvor fagfolk kan opkvalificere deres viden på området. Det skal være med til at opbygge kendskabet til ROCKWOOL brandet og skabe troværdighed i markedet, slutter Thomas Juul Jensen. 9

10 Facadeforretningen i Europa får solidt løft ROCKWOOL koncernen glæder sig over at byde det tyske facadeselskab HECK Wall Systems velkommen i familien. Opkøbet skaber en vigtig platform for vækst i Europa. Det er travle tider i Marktredwitz, Tyskland, hvor HECK Wall Systems har base, kun to timers kørsel fra München lige i hjertet af Europa. Her arbejder nye kolleger fra ROCKWOOL koncernen og HECK Wall Systems tæt sammen om at forme en fælles fremtid som del af den samme familie. Humøret er højt og det samme er ambitionerne. Denne aftale er starten på et spændende nyt kapitel både for virksomheden og vores kunder. Med købet af HECK Wall Systems sigter vi på at tage markedsandele i Tyskland og udvide forretningen i hele Europa markant, siger Volker Christmann, administrerende direktør i ROCKWOOL Tyskland, med overordnet ansvar for det nye datterselskab. 100 års ekspertise Med sine to stærke brands Rajasil og HECK er HECK Wall Systems en af de førende producenter af produkter og isoleringssystemer til det tyske marked for renovering og modernisering af bygninger. Virksomheden, der har mere end 100 år på bagen, introducerede for godt 60 år siden verdens første udvendige facadeisoleringssystem et produktområde også kendt som ETICS (se boks). I dag har HECK Wall Systems omkring 200 medarbejdere. 10

11 Produktionen finder sted på fuldautomatiserede produktionsanlæg og omfatter fabriksfremstillet mineralbaseret tørmørtel samt våde, selvklæbende produkter og specialiserede byggematerialer til såvel holdbar renovering af værdifulde historiske bygninger som nye byggeprojekter. Porteføljen består af produkter til renovering af murværk, bindingsværk, naturstenskonstruktioner og -facader samt puds og belægninger, herunder efterbehandlingssystemer til udvendig isolering. Opbygning af en international virksomhed Med købet af den polske virksomhed FAST i 2010 har koncernen nu de nødvendige kerneteknologier inden for puds, mørtel og maling til at opbygge en international virksomhed inden for facadesystemer. Denne udvikling er i tråd med en klar tendens på markedet: Byggeriet er i stigende grad på udkig efter samlede systemløsninger, der kan optimere byggeprocessen. Købet af HECK Wall Systems komplementerer koncernens eksisterende forretning i Europa særdeles godt. Vi har i de seneste år oplevet en kraftig vækst i markedet for facadeisolering, som er et område med et stort potentiale for ROCKWOOL koncernen, siger Henrik Frank Nielsen, divisionsdirektør for den europæiske division. Hvad er ETICS? Siden 1960 erne er ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) blevet mere og mere populære i hele Europa. Deres vigtigste formål er at reducere varmetabet fra bygninger og spare energi til gavn for både beboere og miljøet. Systemerne har et lag af isolering almindeligvis af ekspanderet polystyren (EPS) eller mineraluldsplader dækket af lag af tynd puds såsom gips, maling eller puds. Ved at benytte ROCKWOOL isolering i et ETICS facadesystem kan man forbedre bygningens termiske ydeevne og opnå brandhæmmende og akustiske fordele uden at skulle bruge kostbart gulvareal indenfor til isolering af væggene. Alle disse fordele kombineret med en visuel ansigtsløftning udvendigt puster nyt liv i ældre bygninger. Købet af HECK Wall Systems blev afsluttet ultimo 2013, og integrationen med den eksisterende ROCKWOOL organisation er på plads, herunder arbejdet med IT- og forretningssystemer. Hovedopgaven lige nu er at tilpasse produkter, branding, marketing og kommunikationsaktiviteter, uden at det går ud over den eksisterende forretning. Flere facadesystemer på vej ROCKWOOL koncernen ser opkøb som en vigtig del af vækststrategien, men arbejder samtidigt aktivt på at udvikle og fremme nye systemløsninger til at møde kundernes efterspørgsel. I 2013 og 2014 lancerede virksomheden facadesystemerne REDAir og REDArt på en række europæiske markeder. Facadeisoleringsmarkedet forventes at vokse i Europa og andre steder i verden, da der er et massivt behov for at renovere ældre bygninger og for at forbedre deres energiforbrug. Facadeisolering er en attraktiv løsning, som tilbyder både bedre energieffektivitet og æstetiske forbedringer til en fordelagtig pris. 11

12 Innovativ vækst med færre ressourcer Gennem de sidste fyrre år har ROCKWOOL koncernen opbygget en profitabel og hurtigt voksende virksomhed indenfor vækstsubstrater til gartnerisektoren. Det er et specialiseret nicheområde uden relation til byggebranchen, men stadig baseret på stenuld. Der er i dagens samfund en øget opmærksomhed på de begrænsninger, der ligger i de traditionelle måder at producere fødevarer på. Jorden er ved at løbe tør for ressourcer, men samtidig skal vi kunne brødføde verdens stadigt voksende befolkning. Vores livskvalitet øges, og for første gang i historien lever der flere mennesker i byer end på landet. Vi skal derfor producere mange flere fødevarer, men kan kun bruge den halve mængde jord, vand, næringsstoffer og energi i områder med dårlige vækstbetingelser. Præcisionsdyrkning giver bæredygtig fremtid Den overordnede målsætning for GRODAN selskabet at yde et seriøst bidrag til bæredygtigt gartneri. Virksomhedens administrerende direktør, Hub Janssen, forklarer: Vi tror på, at man kan brødføde dobbelt så mange mennesker i verden med velsmagende, sunde og sikre friske råvarer men med halvdelen af de ressourcer, vi bruger i dag. Hvordan? Ved at tilbyde løsninger, der muliggør præcisionsdyrkning. Det er disse udfordringer, der driver GRODAN selskabet, som er en specialiseret enhed i ROCKWOOL koncernen. I mere end fyrre år har selskabet været verdensleder indenfor innovative og bæredygtige vækstsubstrater baseret på stenuld. Disse løsninger bruges af professionelle gartnerier til dyrkning af grøntsager, blomster og andre afgrøder. Virksomheden er aktiv i over 60 lande verden over med hovedkontor i Roermond, Holland. Dyrkningen af et kilo frilandstomater kræver 100 liter vand. Men hvis planterne dyrkes efter principper for præcisionsdyrkning med GRODAN stenuld, skal der kun bruges fire liter vand pr. kilo tomater. 12

13 Af en kubikmeter basalt sten kan der fremstilles halvtreds kubikmeter stenuld, hvilket rækker til at dyrke kilo tomater, en million agurker eller peberfrugter på bæredygtig vis. Efterfølgende kan stenulden genanvendes som råmateriale til at fremstilling af otte kubikmeter mursten. Det betyder, at man ved at genanvende stenulden skal bruge færre nye sten og kan reducere den mængde ler eller sand, som ellers skulle bruges som råmateriale til murstensproduktion. Præcisionsdyrkning betyder helt bogstaveligt at dyrke mere med færre ressourcer på en bedre måde. GRODAN selskabets løsninger kræver således ikke brug af jord. Det giver de professionelle gartnere mulighed for at arbejde med lukkede dyrkningssystemer og dermed bedre udnytte de værdifulde ressourcer. GRODAN vækstsystemer omfatter stenuldsklodser til kimplanter, stenuldsblokke til små planter og stenuldsplader til modne planter. Efter vækstsæsonen sørger GRODAN selskabet desuden for, at produkterne bliver indsamlet og genanvendt. I tillæg til vækstsystemerne tilbyder GRODAN selskabet skræddersyet rådgivning og specialiserede værktøjer. Det skal sikre kunderne maksimalt udbytte og kvalitet, samtidig med at deres forbrug af ressourcer som vand, næringsstoffer og jord bliver reduceret. Hub Janssen konkluderer: Det øger ikke kun gartneriets udbytte, men er også med til at holde omkostningerne nede. Så det er en win-win situation for såvel avlere og forbrugere som kloden. Dyrkningsløsninger benyttes globalt Gartnerisektoren verden over gør brug af GRODAN løsninger, som er et perfekt match til lukkede dyrkningssystemer. Gennem produkter og værktøjer af høj kvalitet får kunderne tilført en merværdi, som betyder, at virksomheden forventer at kunne fastholde sin førerposition på markedet. Virksomheden bliver desuden understøttet af lovgivningen; her kan som eksempel nævnes Nordamerika, hvor lovgivningen har spillet en væsentlig rolle i indsatsen for at stimulere brugen af lukkede dyrkningssystemer for at undgå forurening af søer og grundvand. Virksomheden ser også store forretningsmuligheder på de asiatiske markeder, hvor der er fokus på udbyttet pr. kvadratmeter og fødevaresikkerhed. Teknologien i vores produkter er allerede anerkendt som en perfekt løsning, når det gælder bæredygtig dyrkning i klimaer, hvor det har været umuligt at opnå et højt udbytte. Vi forventer desuden at se et øget brug af vores løsninger i det voksende marked for dyrkning i lukkede drivhuse,» forklarer Hub Janssen. Fremadrettet vil GRODAN selskabet fortsat arbejde for at bringe præcisionsdyrkning op på et endnu højere niveau. Hub Janssen udtaler: «Innovation i fødevareproduktion har betydning for menneskets overlevelse på jorden. Vores metode til at dyrke friske råvarer er vejen frem, og vi tror på, at det bliver måden at gøre tingene på globalt i nær fremtid. For mig går natur og højteknologiske løsninger hånd i hånd, hvad angår grøntsagsproduktion. På den måde kan vi få det bedste ud af naturen med kun en lille eller slet ingen negativ indvirkning på klodens tilstand. GRODAN virksomhedens innovative løsninger er helt i tråd med denne retning. 13

14 Spænding om ny energiaftale i Europa Det politiske spil om en ny europæisk klima- og energiaftale er i fuld gang. Pilen peger på stramninger, og det bliver hilst velkommen i ROCKWOOL koncernen. Der er lagt op til politisk spænding, når EU s 28 medlemslande i efteråret skal forhandle en ny klima- og energiaftale på plads for perioden Det er et område, hvor der traditionelt er stor uenighed blandt EU s medlemslande. For mens eksempelvis Danmark presser på for at øge kravene og opstille bindende mål for klima- og energiindsatsen, er der i et land som Polen stor bekymring for, hvordan dette vil påvirke økonomien og industrien. Årsagen til de nye politiske strømninger skal først og fremmest findes i konflikten mellem Rusland og Ukraine, der pludselig har bragt energisikkerheden i Europa øverst på dagsordenen. Europa er i dag stærkt afhængige af den russiske gas, og sammenlagt bliver over halvdelen EU s energiforbrug i dag importeret udefra. Det tal forventes at stige, hvis ikke der blev gjort en aktiv indsats for at trække i modsatte retning. Sæt i gang, EU Diskussionen om EU s nye klima- og energiaftale blev skudt i gang i begyndelsen af året, hvor EU-kommissionen med den danske klimakommissær Connie Hedegaard i spidsen fremlagde det, der blev kaldt verdens hårdeste klimaplan. Den omfattede blandt andet forslag om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent og øge andelen af vedvarende energi med mindst 27 procent frem mod Kommissionen understregede også behovet for at øge energieffektiviteten i EU, men ville ikke opstille konkrete målsætninger. Man foretrækker at afvente den evaluering af den nuværende aftale, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Her skal de 28 medlemslande give en status på deres planer og aktiviteter frem mod 2020, og det vil danne udgangspunkt for de nye målsætninger på energiområdet. Energisikkerheden i Europa Den nye klima- og energiaftale skal bygge videre på en aftale fra 2012, som blev forhandlet på plads under svære betingelser. Men til sidst lykkedes det statsledere og regeringschefer at blive enige om, at EU inden 2020 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 20 %, forbedre energieffektiviteten med 20 % og fremme brugen af vedvarende energikilder, så de udgør 20 % af EU s energisammensætning. Nu handler det så om perioden , og bølgerne forventes også denne gang at gå højt. På det seneste er der dog sket et holdningsskred blandt skeptikerne, som kan være med til at sætte skub i EU s energiambitioner, forklarer Claus Bugge Garn, der som Public Affairs direktør i ROCKWOOL Koncernen følger udviklingen tæt. Det er en holdning, vi bakker op om i ROCKWOOL koncernen. Vi tror på, at en grundig analyse vil føre til en bedre aftale, end hvis man forsøger at haste noget igennem, siger Claus Bugge Garn og fortsætter: Fra vores side skal der lyde en klar opfodring til EU om at være ambitiøse og tænke langsigtet, når det gælder klima og energi. Vi har i Europa faktisk teknologier, der kan være med til at reducere afhængigheden af energiimport og samtidig styrke klimaet, økonomien og jobskabelsen. Det gælder ikke mindst inden for energieffektivisering af bygninger, hvor isolering selvfølgelig spiller en helt central rolle. Så det er bare med at sætte i gang og stramme op, EU, slutter Claus Bugge. 14

15 EU skal satse på energirenovering Som husejer kan der være mange penge at spare ved at isolere sin bolig og dermed reducere energiforbruget. Men besparelserne handler ikke kun om den enkelte husejer. Hvis EU virkelig vil rykke på klima- og energiområdet, ligger nøglen til energi- og CO 2 besparelser på energirenovering af eksisterende bygninger. Det forklarer Claus Bugge Garn, Public Affairs direktør i ROCKWOOL koncernen: Bygninger står i dag for 40 % af det samlede energiforbrug i EU og er dermed en af de allerstørste energislugere og klimasyndere overhovedet. Der er i Europa omkring 200 millioner bygninger, og størstedelen af dem lever ikke op til moderne byggestandarder. Til sammenligning bliver der hvert år opført under 2 millioner nye bygninger, og det er selvfølgelig fint og godt, at de bliver bygget efter strammere energikrav end tidligere. Men det ændrer ikke ved, at det er i de eksisterende bygninger, det største potentiale for energibesparelser ligger. 15

16 Klimakommissær på visit Der var pæne ord til ROCKWOOL koncernen fra den danske klimakommissær Connie Hedegaard, da hun tidligere på året lagde vejen forbi hovedkontoret i Hedehusene for at drøfte EU s klima- og energipolitik med medarbejdere og ledelse. Klimakommissæren fik desuden en rundvisning i en af koncernens kontorbygninger, der efter en gennemrenovering nu er blevet energieffektiv og har fået skåret op mod 85 % af den årlige energiregning og det til en pris, der ligger cirka 30 millioner kroner under, hvad det ville have kostet at rive ned og bygge nyt. Under besøget understregede Connie Hedegaard, at det for hende er meget opmuntrende at komme ud og se nogle konkrete løsninger på, hvordan man kan være med til at løse udfordringerne med klimaforandringer. Hun sagde også, at det er vigtigt med positive løsninger, som folk kan gennemføre og har råd til og at isolering er en af de nemmeste og hurtigste veje til energibesparelser. Klimakommissæren kom desuden med en klar opfordring til ROCKWOOL koncernen om at lægge endnu større pres på politikerne for at løse klimaudfordringerne. Vil du være med til at spare penge og skåne miljøet? Hvert år betaler ROCKWOOL International A/S et større beløb til kuverter, papir og porto i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Vi udsender faktisk mere end kuverter i den forbindelse. Udover omkostningerne, så er meget papir også en belastning for miljøet. post, bedes man angive dette på aktionærportalen. Såfremt man ikke, inden vi udsender indkaldelsen til generalforsamlingen 2015, krydser af i feltet med skriftlig kommunikation, vil man kun få indkaldelsen tilsendt pr. , hvis man har oplyst sin adresse. Det ønsker vi at gøre noget ved. Vi vil derfor bede vores aktionærer registrere deres adresse under aktionærportalen på vores hjemmeside, således at de fra og med 2015 modtager indkaldelse til generalforsamling pr. . Skulle man stadig ønske at modtage indkaldelsen pr. Vi håber, mange aktionærer vil støtte os i at reducere vores omkostninger og papirforbrug ved at tilmelde sig denne online service. Udledningen af drivhusgasser fra fremstillingen af denne tryksag er beregnet i henhold til ClimateCalc. KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG Cert. no. CC /DK

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CMC opkøb styrker loftforretningen Ny ROCKPANEL fabrik åbnet Hurtig vækst i USA ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / DECEMBER 2013 Ny førstedame i Rusland Leverandør til Vinter-OL

Læs mere

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde Energibolig.dk har et netværk af professionelle partnere, som kan facilitere og supporte vores høje krav til vidensdeling og mission om at få energiforbedringer sat øverst på dagsordenen. Vi udbygger løbende

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Innovationer skaber bæredygtig vækst. Ny energi til det franske marked. Øget optimisme i Skandinavien

ROCKWOOL NEWSLETTER. Innovationer skaber bæredygtig vækst. Ny energi til det franske marked. Øget optimisme i Skandinavien ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Innovationer skaber bæredygtig vækst Ny energi til det franske marked ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2015 Øget optimisme i Skandinavien Forretningen vokser i bedste

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere