Fakta om Foreningen Energi Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Foreningen Energi Horsens"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Fakta om Foreningen Energi Horsens Mission Energi Horsens styrker lokalområdet gennem investeringer i innovative tiltag. Det være sig: klimaansvarlig energianvendelse udnyttelse af fibernettets digitale servicefaciliteter naturvidenskabelig uddannelse forskning og produktudvikling kultur, sport og oplevelser Vision Energi Horsens vil gennem partnerskaber og forretningsmæssige investeringer i oplevelser, uddannelse, forskning, innovative iværksættere og virksomheder skabe Danmarks stærkeste tekniske kompetencecenter inden for kommunikation, energi og teknikken hertil. Hvem er Energi Horsens? Energi Horsens er en forening, der arbejder på fondslignende vilkår. Foreningen blev etableret 1. januar 2008 og har siden da investeret i projekter, som gavner erhvervs liv, institutioner, foreninger og borgere i området. Vores formål Udvikle området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde til en teknologisk kompetent og attraktiv del af Danmark. Vi arbejder med tre indsatsområder Innovation inden for energi og kommunikation Energi Horsens investerer i nye opfindelser eller forbedringer inden for energi og kommunikation. Vi er især på udkig efter projekter, som kan give os alle en renere energi. Eller projekter, som udnytter fibernettet optimalt til gavn for borgere, virksomheder og institutioner. Uddannelse og læring i naturvidenskabelige fag Børn og unge er fremtidens råstof. Derfor investerer vi i projekter i børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner, der kan tænde børn og unges interesse for naturvidenskabelige fag. F.eks. arrangementer eller bedre faciliteter. Sport og kultur Med investeringer i sport og kultur gør vi området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde endnu mere attraktivt at bosætte sig i og drive virksomhed fra. Hvor kommer pengene fra? 1. januar fusionerede forsyningsselskabet Energi Horsens med NRGi i Århus. På fusionstidspunktet havde Energi Horsens en merværdi i forhold til det gamle NRGi. Værdierne består primært af aktier i DONG Energy. Repræsentantskabet i forsyningsselskabet Energi Horsens besluttede, at merværdien skulle placeres i en fondslignende forening. Foreningen viderefører nu forsyningsselskabets indsats for at øge områdets udvikling inden for kommunikation, energi og teknikken bag. Medlemmer og repræsentantskab Energi Horsens er opbygget som en demokratisk forening. Vores øverste myndighed er repræsentantskabet, som er valgt blandt foreningens ca medlemmer. Repræsentantskabet repræsenterer det netværk og den viden, som Energi Horsens har brug for for at kunne drive virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag. Vores medlemmer er alle borgere, virksomheder og institutioner med en elinstallation i det tidligere forsyningsselskab Energi Horsens dækningsområde. Dvs. i området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde. Foreningens bestyrelse er udpeget fra repræsentantskabets midte og har den endelige beslutningskompetence. Den daglige drift er lagt i hænderne på foreningens direktør og medarbejdere. 2

3 Så kom vi i gang! Indholdsfortegnelse 2 Fakta om Foreningen Energi Horsens 3 Forord Foreningen Energi Horsens er nu en realitet. Området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde har i 2008 fået en ny medspiller, som har innovativ kompetence og økonomisk muskelkraft til at løfte vores egn ind i fremtiden som en nyskabende og teknologisk kompetent del af Danmark. Det første år har været præget af etablering og opstart. Det har været vigtigt for os at komme rigtigt i gang. Vi har formuleret mission og vision og defineret fokusområder. Vi har sat os overordnede mål og lagt en strategi. Vi har udarbejdet retningslinier for at sikre en professionel vurdering af ansøgninger, og vi har ansat dygtige medarbejdere, der kan realisere de ambitiøse mål og gøre Energi Horsens til en værdiskabende organisation. Energi Horsens er med andre ord kommet rigtig godt fra start. I 2009 vil vi markere os endnu skarpere som en medspiller og opfordre til endnu flere nyskabende projektforslag fra borgere, virksomheder og institutioner. Vi glæder os. Vi siger tak for den store velvilje og interesse, Foreningen Energi Horsens har mødt i sit første leveår. Vi glæder os til samarbejdet med borgere, virksomheder og institutioner i 2009 og til at gøre en forskel, der kan mærkes i området. Venlig hilsen 5 Innovation, interview: Eksempler på erhvervsprojekter 9 Uddannelse, interview: Eksempler på uddannelsesprojekter 13 Sport og kultur, interview: Eksempler på projekter inden for sport og kultur 16 Beretning 24 Medlemmer af repræsentantskab og bestyrelse samt medarbejdere Projektforslag er strømmet ind i fra det tidlige forår. I alt 118 forespørgsler har vi modtaget i det første år. Ved siden af opstart og etablering har vi investeret 5 mio. kr. i lokalsamfundet og bygger sammen med VIA University College områdets kommende væksthus og bro mellem erhvervsliv og uddannelse: Vitus Bering Innovation Park. Mogens Vig Pedersen adm. direktør Ulrik Kragh bestyrelsesformand Påtegninger: 27 Ledelsespåtegning 28 Den uafhængige revisors påtegning 29 Foreningsoplysninger Energi Horsens har i sit første år også fået markeret sig som igangsætter og facilitator. Vi har bl.a. samlet lokale virksomheder i en workshop om mulighederne for at koble sig på elbilindustrien, der er i rivende vækst. Og vi har etableret en god dialog med uddannelsesinstitutioner og lærere inden for naturvidenskabelige fag for at klarlægge, hvordan vi i fællesskab tænder de unges lyst til at vælge de naturvidenskabelige uddannelser. 30 Hoved- og nøgletal for koncernen Koncern- og årsregnskab 1. januar december: 31 Resultatopgørelse 32 Balance 34 Egenkapitalopgørelse 3

4 Innovation Karsten Lumbye Jensen Innovationschef 4

5 Velkommen til det skæve og anderledes Energi Horsens vil prikke til vanetænkning og opfordre til mere idéudvikling og samarbejde mellem lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Målet er at blive en kreativ rugekasse for iværksættere. Innovationschef Karsten Lumbye Jensen ser gerne, at lynet slår ned i området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde og helst ofte. I hvert fald hvis det er lynnedslag i kreative hjerner, der resulterer i innovation og vækstvirksomheder. - En særlig innovativ tænkning skal være vores områdes kendetegn, hvis vi skal blive Danmarks stærkeste, tekniske kompetencecenter inden for energi og kommunikation. Vi skal lære at tænke skævt og anderledes og øve os i at se mulighederne og gribe dem. Det gælder virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere, siger han. Det er en ambitiøs målsætning. Området bliver ikke en markant kreativ og innovativ del af landet over en enkelt nat. Det kræver en konstant vilje til at udfordre og prikke til vanetænkningen og tvinge sig selv til at løfte blikket og se efter nye muligheder. Den vilje har Karsten Lumbye Jensen og Energi Horsens. - Jeg ser Energi Horsens som en facilitator. Vi har de økonomiske muskler til at tage teten og skubbe til en udvikling her i området. Vi kan bringe folk med forskellige kompetencer sammen og skabe fora, hvor nye tanker kan opstå og måske føre til produktudvikling eller nye virksomheder. Vi vil med andre ord gøre, hvad vi kan for at tiltrække lyn til vores område, fortæller Karsten Lumbye Jensen. Men det er ikke nok med bare en god idé. Der skal også innovation til. Det vil sige den kreative bearbejdning og tekniske videreudvikling af en god idé, så den får form og indhold og i sidste ende kan afsættes på et marked. Til den del af processen kan Energi Horsens både yde risikovillig kapital og professionel rådgivning. - Vi er glade, hvis vores arrangementer kaster så gode ideer af sig, at deltagerne ser et potentiale i at arbejde videre med dem selv. Det er de velkomne til. Men det er klart, at hvis vi investerer tid og penge i at udvikle og understøtte en idé sammen med en virksomhed eller iværksætter, så forventer vi også et afkast, forklarer Karsten Lumbye Jensen. Han har allerede gennemlæst mange projektforslag, som er strømmet ind hos Energi Horsens igennem det første leveår. Gode projekter med ildsjæle bag. De mange teknologiske talenter i lokalområdet glæder han sig til at forene i kreative fora og forhåbentlig inspirere dem til at samarbejde i partnerskaber, der kan løfte endnu større og perspektivrige udviklingsprojekter. Til endnu større gavn for lokalområdet. - Målet er at ændre områdets erhvervsprofil til at være mere præget af videnstunge, teknologiske virksomheder, hvor krøllede hjerner stortrives i et kreativt miljø og opfinder fremtidens energibesparende eller CO2-neutrale opfindelser. Eller opfindelser, der udnytter fibernettets muligheder optimalt til glæde for erhvervsliv og borgere. Måske begge dele, siger Karsten Lumbye Jensen. 5

6 Innovation Eksempler på investeringer Erhvervsprojekter i støbeskeen I årets løb er Energi Horsens blevet præsenteret for en række spændende erhvervsprojekter som mulige investeringsemner. Nogle af iværksætterne bag projekterne ligger vi i skrivende stund i forhandlinger med, og andre projekter er vi endnu ved at vurdere. Vi lægger stor vægt på at behandle alle projektansøgninger med diskretion. Inden en fast aftale om samarbejde og investering er indgået med en virksomhed, kan vi derfor ikke offentliggøre hverken navn eller emne. 6

7 Workshop om elbiler Elbil-industrien er i rivende udvikling. Potentialet er stort for virksomheder, der i tide udvikler brugbare komponenter til de nye biltyper. Med en målrettet indsats, kan Juelsminde-halvøen blive det førende leverandør-område til elbiler. For at skubbe til en udvikling og åbne erhvervslivets øjne for de mange muligheder for at koble sig på succesen, inviterede Energi Horsens udvalgte virksomheder og aktører til en fælles workshop i december. Idéværkstedet fra Via University College guidede deltagerne igennem dagens innovative processer, hvor de sammen skulle finde løsninger på konkrete udfordringer og skitsere handlingsplaner inden for områder med særlig interesse. Konsulenterne Lars Overgaard og Kjeld Nørregaard, IT og udviklingschef Peter Lykke, NRGi fortalte desuden deltagerne om potentialerne og producenternes behov i forbindelse med en storskala udbredelse af elbiler. De mange ideer og input fra dagen har Energi Horsens sammen med Teknologisk Institut bearbejdet i en rapport, der er et brugbart grundlag for Energi Horsens kommende strategi for investeringer i elbil-relateret innovation. Networking og gruppediskussioner til elbilworkshoppen i december

8 Uddannelse Hans Jørn Hansen Uddannelseschef 8

9 Naturfagslærernes mekka Landets mest kompetente undervisere i naturvidenskabelige fag skal undervise børn og unge i Horsens-, Vejle- og Juelsminde-området. Uddannelseschef i Energi Horsens, Hans Jørn Hansen, har en vigtig opgave. Han skal realisere foreningens vision om at gøre området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde landskendt for at have det mest stimulerende læringsmiljø for naturvidenskabelige fag. Lige fra børnehaver til videregående uddannelser. - Vi har brug for smittende, engagerede og begejstrede lærerkræfter, der kan tænde gnisten i børn og unge og gøre det nørdede prestigefyldt og sejt. Kompetente lærerkræfter er altafgørende for, at flere vil uddanne sig til ingeniører, teknikere, it-udviklere eller lignende, siger Hans Jørn Hansen. De veluddannede unge skal løfte området ind i fremtiden som en innovativ og kompetent erhvervsdel i Danmark. Derfor vil Energi Horsens arbejde på at skabe optimale forhold for lokale undervisere i naturvidenskabelige fag. Området skal være kendt for at give faglærerne udfordringer og muligheder, der kan løfte både deres egen arbejdsglæde, men i høj grad også eleverne og de studerendes udbytte af undervisningen. - Vi vil nedbryde de rammer, som I dag stækker underviserne i at tænke innovativt og anderledes, når de planlægger undervisningsforløb. Vi vil hjælpe dem med at realisere de planer, som virkelig kan gøre en forskel, siger Hans Jørn Hansen. Øget samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutionerne, øget samarbejde og kontakt til lokale virksomheder, hjælp til at udvikle fælles undervisningsforløb, økonomisk mulighed for at hyre inspirerende gæstelærere og mere efteruddannelse er nogle af de muligheder, som Hans Jørn Hansen ser for at løfte læringsmiljøet i de naturvidenskabelige fag. Alt sammen i et tæt samarbejde med de ansvarlige uddannelsesinstitutioner. - Vi har mange gode ideer til, hvad der kan gøre vores område attraktivt for undervisere og studerende i naturvidenskabelige fag. Vi vil ikke overtage ansvaret fra skolerne, men derimod byg ge oven på det nuværende og gøre det ekstraordinære muligt i et samarbejde med skolerne, siger Hans Jørn Hansen. Naturvidenskab er en pædagogisk udfordring i hele den moderne verden. Vores avancerede teknologi er blevet et selvfølgeligt gode, og ikke mange undrer sig over, hvorfor der kommer strøm ud af stikkontakter, lyd ud af radioen eller billeder på fladskærmen. Teknologien bag er skjult og appellerer ikke længere til nysgerrige pilfingre. Eller undren. Børn og unge har vænnet sig til, at tingene bare er der og fungerer. - Teknologi foregår i dag i en sort boks og fanger ikke nogens opmærksomhed. Tværtimod. De få teknikglade, der interesserer sig for processerne bag vores computere eller andet, opfatter vi som nørdede. Det bør vi ændre, hvis vi fortsat skal være innovative og opfinde morgendagens teknologiske løsninger, siger Hans Jørn Hansen. 9

10 Uddannelse Billede 1: Fokus på naturfagene til Kick- Off-dagen. Billede 2: Bestyrelsesformand Ulrik Kragh deler legater ud til superstudenter. Billede 3: As Friskole på tur med mobile feltlaboratorier. Kick-Off-dag for naturfag Dygtige ingeniører, forskere og teknikere er vigtige for fortsat udvikling og vækst, men for få unge vælger de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. På en konference den 22. november bad Energi Horsens derfor undervisere fra lokalområdets uddannelsesinstitutioner diskutere, hvordan vi udvikler landets bedste og mest inspirerende undervisning i matematik, fysik, naturvidenskab og it. Lige fra folkeskole til VIA University College. Dialogen med faglærerne er vigtig for Energi Horsens. De er dagligt tæt på børnene og de unge, og de ved, hvor der er plads til forbedringer. Eller hvor der er behov for at tænke nyt og anderledes. Derfor kaldte Energi Horsens dagen for Kick-Off-dag for vores indsats på uddannelsesområdet. I marts 2009 udgav Energi Horsens en (h)vid-bog med konklusionerne fra Kick-Off-dagen og foreningens strategi fremover for investeringer i området lige fra børnehave til videregående uddannelse. Som tak for hjælpen til de knap 100 naturfagslærere, som brugte en hel lørdag på at idéudvikle med os, gav Energi Horsens alle deltagere adgang til The White Concert samme aften i Forum Horsens. Se side 14. Se mere om vores Kick-Off-dag på Legater til superstudenter I juni uddelte Energi Horsens legater til dygtige, nyudsprunge studenter fra lokale gymnasier, HF, HHX og HTX. Alle havde fået topkarakteren 12 i matematik, fysik, natur- og teknik eller IT. Legatet vil fremover blive en fast tradition for Energi Horsens, der ønsker at vise anerkendelse til naturvidenskabelige talenter. For at komme i betragtning til legatet, skal studentens uddannelsesinstitution indstille den unge ud fra kriterier om samarbejdsevner og positiv væremåde. Desuden skal den studerende have mindst én topkarakter i et naturvidenskabeligt eller teknisk fag. Legatet er på kr. og skal gå til indkøb af it-udstyr til de videre studier. F.eks. en bærbar computer eller software. De i alt 21 legatmodtagere i 2008 var: Anders Rechter, Vodskov, Thomas Flø Jensen, Give, Morten From Hjort, Spettrup, Mia Kahr, Hedensted, Henrik Lunding Nielsen, Løsning, Nick Holmelund Melgaard, Horsens, Chaddi Abdel-Halim, Vejle, Signe Kjempenæs, Brædstrup, Helene Kierkegaard, Horsens, Pernille Bogetofte Thomas, Horsens, Christian Bjerregaard, Søvind, Jesper Nørgaard Kjær, Tønning, Kevin Joseph, Horsens, Stephan Skov Dalsgaard, Fredericia, Michael Duch, Horsens, Mark Hvilsted Jensen, Horsens, Dennis Hove, Horsens, Marit Edna Ohlensbusch, Horsens, Nihada Corejevic, Vejle Kasper Monrad, Vejle, Cecilie Nøhr Pedersen, Hedensted. 10

11 Mobile laboratorier til As Friskole Stjernekikkert og kamera til Taurus Observatoriet Med Energi Horsens hjælp har As Friskole ved Juelsminde indkøbt to cykeltrailere med mobilt laboratorieudstyr, så eleverne kan cykle til stranden, skoven eller mindre vandhuller og få undervisning i faget natur/teknik og biologi. Ved selv at snuse, føle og se fanger flere børn interesse for faget, og oplevelserne gør et dybere indtryk, end hvis de bare havde læst om f.eks. larver eller anemoner i en lærebog. Samtidig er det skolens erfaring, at børnene bagefter har lettere ved at koble teorien med deres praktiske oplevelser i naturen. I cykeltrailerne er der fangstnet og flere forskellige bægre og beholdere, som børnene kan indsamle deres fund i. Desuden er der bestemmelsesnøgler, der ligner store plastikduge med print. Bestemmelsesnøglerne bruger børnene til at artsbestemme fundene. Kasserne indeholder også waders, en vandkikkert, sorteringsbakker, målebånd, dåselupper, en almindelig kikkert, ph-papir, insektsugere og termometre. Endelig er der i hver trailer et mikroskop med genopladelige batterier og transportkasse. Flere astronomi-interesserede kan nu få en virtuel rejse ud i rummet. Energi Horsens har gjort det muligt for Taurus Observatoriet på taget af Horsens Statsskole at købe en avanceret stjernekikkert. Den nye stjernekikkert er computerstyret og kan på få sekunder opsøge et objekt på stjernehimlen og automatisk følge objektets bevægelse hen over himlen. Det er en væsentlig gevinst for observatoriet, hvor den gamle kikkert krævede manuel indstilling. Taurus Observatoriet fik også penge til at købe et CCD-videokamera. Kameraet monteres på stjernekikkerten, og billedet kan vises på storskærm, så flere kan få en oplevelse samtidigt. Via internettet kan observatoriet også sende billedsignalet til storskærme i forsamlingshuse eller andre skoler, og derfor kan en endnu større kreds af interesserede få glæde af Taurus Observatoriets udstyr. Endelig gav bevillingen også observatoriet mulighed for at købe en solkikkert. Solkikkerten er flytbar, og derfor planlægger Horsens Astronomiske Forening dage med fortovsastronomi på gågaden i Horsens, hvor folk kan se udbrud på solens overflade. Det er As Friskoles plan at skemalægge halve eller hele dage i foråret og efteråret, hvor børnene kan cykle ud i naturen og få fuld glæde af de to cykeltraileres muligheder. Taurus Observatoriet har over 12 åbent hus-arrangementer om året foruden særarrangementer for klubber, skoler og foreninger. Se programmet på Lærer i astronomi, Knud Erik Sørensen, med ny stjerne kikkert i Taurus Observatoriet. 11

12 Sport og kultur Mogens Vig Pedersen Adm. direktør 12

13 Sport og kultur skaber kreativ energi Kulturelle oplevelser og et mangfoldigt sportsliv skal skabe trivsel for borgere i vores område og national anseelse. Derfor er sport og kultur et vigtigt investeringsområde for Energi Horsens. Når Horsens, Vejle og Juelsminde-egnen rager op nationalt med enten et kulturelt arrangement eller flotte sportsresultater glæder det mange flere, end de involverede. Det smitter positivt af på hele områdets selvfølelse. Samtidig bliver det mere oplagt for borgere og virksomheder at have området med i overvejelserne som et attraktivt sted at bo og drive virksomhed fra. Gode sportsresultater og kulturelle begivenheder er med til at sælge området. - Alle bliver stolte, når det er præstationer i vores område, som resten af landet taler begejstret om. Man føler sig som en del af en succes. Det skal vi bruge konstruktivt til at tiltrække flere talenter, siger administrerende direktør i Energi Horsens, Mogens Vig Pedersen. De opsigtsvækkende præstationer kan være koncerter, kunstudstillinger, festivaler eller kunstværker, som markerer området som kulturelt ambitiøst. Det kan også være en markant talentudvikling i sportsverdenen som slår igennem med flotte sportsresultater nationalt og internationalt. - Vi støtter både eliten og bredden. Eliten fordi det er den, der motiverer og styrker bredden og skaber den nationale og internationale bevågenhed. Og bredden fordi borgere i vores område skal have mulighed for at dyrke fritidsinteresser på et inspirerende og kvalificeret niveau, siger Mogens Vig Pedersen. Energi Horsens vil bygge bro mellem talent og bredde. F.eks. ved at gøre det økonomisk muligt for mindre sportsklubber i en periode at få elitesportsudøvere som gæstetrænere. Det kan give bredden et kvalitetsløft og indsigt i elitens verden fra mentaltræning og ernæring til fysisk hård udøvelse. Kontakten til eliten vil også blive mere nærværende for almindelige sportsudøvere og dermed mere interessant at følge i deres udøvelse. Energi Horsens forventer ikke direkte afkast af sine investeringer i sport og kultur. Men i høj grad indirekte. Med et stærkt kreativt, udfordrende og eksperimenterende kulturmiljø og sportsfaciliteter af høj kvalitet, kan Horsens, Vejle og Juelsminde-området tiltrække talentmassen. Det vil sige veluddannede mennesker, der stiller krav til kulturelle og sportslige tilbud. Med talentmassen følger de videnstunge virksomheder. - Desuden giver gode sportslige og kulturelle tilbud i fritiden trivsel og overskud og i sidste evne bedre forudsætninger for at innovere. Motion giver mental energi og overskud, og kulturelle oplevelser får os til at reflektere og se hverdagen med andre øjne. Det er sundt for både erhvervsliv og borgere, siger Mogens Vig Pedersen. 13

14 Sport og kultur Dansk Revyfestival med Lisbeth Dahl i dommerpanelet. Foto: Dansk Revyfestival. Sponsorstøtte til Dansk Revyfestival Det er lykkedes en flok ildsjæle at skabe en ny, spændende aktivitet i Danmark. Dansk Revyfestivals DM i Revy i Juelsminde har vist sig at være en stor succes, som både i 2007 og 2008 har trukket hundreder af glade amatører, turister og medier til lokalområdet. Bl.a. dækkede TV2 Nyhederne festivalen med et fire minutter langt landsdækkende indslag i bedste sendetid. I 2008 deltog 31 amatørrevyer fra hele landet med 49 numre, der fik latteren til at rulle og tårerne til at trille. Et dommerpanel med bl.a. Lisbeth Dahl udvalgte årets vindere i kategorier som Bedste Sceneshow, Bedste monolog og Årets revynummer. Festpladsen blev i 2008 indrettet med et kvm stort, opvarmet revytelt og en 400 kvm stor kunstnerfoyer lige i strandkanten tæt på Juelsminde havn. På pladsen var diverse telte med mad og drikke, foruden en udendørsscene, udstillinger og borde og bænke. The White Concert Den 22. november 2008 var det præcis 40 år siden, at The Beatles udgav albummet The Beatles. Blandt bandets millioner af fans verden over kom albummet aldrig til at hedde andet end The White Album pga. det hvide cover. For at hylde The Beatles på årsdagen, arrangerede Horsens & Friends og Kulturafdelingen i Horsens Kommune et brag af en koncert i Forum Horsens, The White Concert. Energi Horsens var head presenter på koncerten, der blev transmitteret direkte på DR1 og senere også på svensk, norsk og finsk TV. For første og eneste gang kunne publikum opleve alle 30 sange fra det legendariske dobbelt-album spillet live af en lang række danske og internationale topnavne. Det blev en koncertoplevelse helt ud over det sædvanlige, som endnu en gang satte Horsens på landkortet som en ambitiøs og nyskabende kulturby i landet. The White Concert med Energi Horsens som headpresenter. Foto: DR. Energi Horsens støttede arrangementet med et sponsorat. Se The Beatles var et innovativt band, der gang på gang brød alle normer og grænser for både sig selv og musikbranchen. Samme kreativitet og nytænkning har vi i dag brug for i formidlingen af de naturvidenskabelige fag til børn og unge. Energi Horsens brugte derfor sin rolle som head presenter af koncerten til at indbyde naturfagslærere i området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde til koncerten og forinden en udbytterig Kick-Off-dag. Se side

15 Optimistjolle til Horsens Sejlklub Flytning af transformatortårn til Glud Museum Horsens Sejlklub er en meget velfungerende klub med et godt samarbejde mellem børn, unge og voksne og mellem amatører og elitesejlere. Klubben har også opnået topplaceringer i internationale kapsejladser. I 2008 ønskede Horsens Sejlklub at købe to nye optimistjoller til sin Ungdomsafdeling. Jollerne havde begge deltaget i VM i Portugal tidligere på året, men var ellers helt nye. Energi Horsens gav tilsagn om at sponsere den ene af jollerne, hvis Horsens Sejlklub kunne finde en sponsor til den anden jolle. Det lykkedes, og i sensommeren kunne unge sejlere fra klubben sejle ud på Horsens Fjord i de nye joller. Den ene bærer Energi Horsens logo. Glud Museum er et statsanerkendt frilandsmuseum, der viser livet på landet i Østjylland de seneste 350 år. Museet planlægger en udvidelse, hvor besøgende også kan lære historien på landet at kende fra 1928 og frem til i dag. Derfor er Glud Museum stærkt interesseret i at finde bygninger fra den periode til Den ny Landsby. I 2008 fik museet et ældre transformatortårn foræret af NRGi. Tårnet, der står ved landevejen mellem Vejle og Juelsminde, skal i 2009 flyttes ind i frilandsmuseet og vil fremover være museets vartegn for Den Nye Landsby. Nedtagning, flytning og genopførelse af tårnet er et kompliceret og dyrt projekt, som Energi Horsens sammen med Fødevareministeriets landdistriktsprogram derfor har bevilliget penge til. Transformatortårn flytter til Glud Museum. Der er omkring 850 medlemmer i Horsens Sejlklub, som trækker medlemmer helt fra Varde. I Ungdomsafdelingen er tilmeldt ca. 100 børn og unge. Nogle af de unge har deres egne joller, mens en stor gruppe er afhængig af at kunne låne en jolle af sejlklubben. På fotoet ses Stine Thomassen, der træner i jollen for at kvalificere sig til Nordiske Mesterskaber. Når tårnet er genopført i Glud Museum, skal det fortælle historien om elektricitetens indførelse på landet og give voksne og især børn indsigt i elektricitetens enorme betydning for samfundets udvikling. Museet planlægger at gøre en del af formidlingen digital, og Energi Horsens har opfordret museet til at udarbejde tilhørende undervisningsmateriale til skoleelever. Transformatortårnet er fra 1953 og otte meter højt. Det blev taget ud af drift for ca. ti år siden, men er stadig velbevaret. Stine Thomassen træner i den nye op timistjolle. 15

16 12 travle og effektive måneder Repræsentantskabsmøde i den nyetablerede forening har været Foreningen Energi Horsens første leveår. Som nystartet forening var den første og meget væsentlige opgave at definere og formulere vores strategiske grundlag, vision og mission. Derefter kunne vi begynde opbygningen af en organisation, vedtage retningslinier for investeringer m.m. Der har således været mange og vidt forskellige opgaver og udfordringer i det første år. Og mange mennesker har ydet en stor indsats for at få foreningen godt fra start. Overordnet præsterede Energi Horsens i 2008: Vedtagelse af strategisk grundlag Opbygning af organisation Retningslinjer Investeringer Arrangementer Vitus Bering Innovation Park Hjemmeside Netværk Vedtagelse af strategisk grundlag Målsætning I årets første fire måneder gennemførte bestyrelsen og repræsentantskabet en interessentanalyse for foreningen, formulerede en mission og en vision udpegende fokusområder og klarlagde foreningens strategiske grundlag. Efter det omfattende arbejde lyder Energi Horsens langsigtede målsætning: Vi vil, med risikovillighed, være Danmarks mest inspirerende, nyskabende og forretningsorienterede aktør, med fokus på at skabe resultater indenfor udvikling og lokal udbredelse af digitale servicefaciliteter, klimaansvarlig energianvendelse og teknikken hertil. Vi vil være den innovative udviklers foretrukne danske samarbejdspartner. Vi vil etablere lokale partnerskaber, så medlemmerne får konkurrenceevne, produktudvikling og fremtidens arbejdspladser gennem foreningens virke. Vi vil investere i naturvidenskabelig uddannelse og forskning, så den lokale talentmasse får de bedste rammevilkår i Danmark. Vi vil støtte såvel de eksperimenterende kulturmiljøer som investere i de ekstraordinære kulturelle og sportslige oplevelser, der gør det attraktivt at bosætte sig og drive virksomhed i området. Målsætningen ligger til grund for alle beslutninger og aktiviteter i Energi Horsens. Den tidligere administrerende direktør i forsyningsselskabet Energi Horsens a.m.b.a., Per Sørensen, ydede en stor indsats i samarbejde med bestyrelsesformand Ulrik Kragh og den øvrige bestyrelse for at skabe rammer og vilkår for foreningen i opstartsfasen. Også repræsentantskabet blev inddraget i arbejdet via to ekstraordinære møder. Først for at fastlægge formålsparagraffen og dernæst for at give bestyrelsen sparring på den udarbejdede strategi. 16

17 Opbygning af organisation Ansættelse af medarbejdere Med Mogens Vig Pedersens tiltrædelse 1. maj fik Energi Horsens muskelkraft til at føre bestyrelsens og repræsentantskabets ambitiøse planer ud i livet. Mogens Vig Pedersen kom fra en stilling som chef for Center for Produktudvikling på Teknologisk Institut i Århus. Her havde han varetaget en bred vifte af ledelsesopgaver og været med til at hjælpe gode ideer frem inden for bl.a. energisektoren. Mest opmærksomhed i offentligheden fik den nye direktør dog for sin fortid som Team Danmark-støttet faldskærmsudspringer og for at have kørt gennem Afrika, Asien og Australien på motorcykel. Hurtigt efter sin tiltrædelse ansatte Mogens Vig Pedersen Karsten Lumbye Jensen som innovationschef. Karsten Lumbye Jensen var inden da project manager og innovation activist hos Velux, og har derudover arbejdet med produktudvikling, innovative partnerskaber og forretningsudvikling for flere virksomheder. Bl.a. har han været udstationeret to gange i USA, hvor han etablerede internationale samarbejder for danske virksomheder som Lego, Danfoss og B&O. Midt i november ansatte Energi Horsens Hans Jørn Hansen som uddannelseschef. Hans Jørn Hansen har i 24 år været ansat på VIA University College som rektor og senest projektleder på Vitus Bering Innovation Park-projektet. Lokaler Energi Horsens lejede sig i forsommeren ind i lokaler hos Horsens Erhvervsråd i Tobaksgården, hvor praktiske opgaver som indkøb af kontormøbler, etablering af it, telefoner og lignende blev løst med god hjælp fra personalet i First Office. Tobaksgården blev bl.a. valgt som domicil, da der er gode muligheder for synergi og samarbejde med dels Horsens Erhvervsråd og dels iværksættermiljøet i First Office. Retningslinier Principper for god fondspraksis For at professionalisere tilgangen til opgaverne valgte Energi Horsens i foråret at tilslutte sig Danske Fonde & Fondspraksis formulering af syv principper for god fondspraksis. Se principperne til højre. Principperne stiller krav til: Åbenhed, kommunikation og information Faglighed, kompetence og professionalisme Samarbejde med ansøgere, bevillingsmodtagere og andre interessenter Evaluering af uddelingsvirksomheden Regnskab Bestyrelsen Administration daglig ledelse Læs evt. mere om principperne på 1. oktober tiltrådte Berit Lehmann Kristiansen som administrativ koordinator. Også hun har en fortid hos bl.a. Velux og har senest arbejdet som porteføljemanager for Dansk Supermarked. 17

18 Rammer ansøgningen foreningens formål Løser ansøgningen et aktuelt eller et kommende behov? Vil resultatet betyde/gøre en forskel? Er der et behov? Nej = afslag Ansøgningen scores i hvert fokusområde. Eksempel med produktudvikling: Er ideen nyskabende? Er der tale om ny teknologi? Er produktet let at kopiere? Er produktet realiserbart? Kan produktet/teknologien beskyttes (patent, varemærke mv.)? Kan produktet produceres? Øget klima ansvarlighed Oplevelser Bedre teknisk uddannelse for børn og unge Komfort gennem fiber-nettet Produkt udvikling For at komme igennem nåleøjet for vurdering skal der opnås en min. score. Med baggrund i risikovurderingen vurderes de forretningsmæssige aspekter for investering og involvering. Begrundelse for tilsagn/afslag. Risikoanalyse og vurdering Tilsagn/afslag vurdering Udarbejdelse af konkret forretningsplan Hvilke strategiske, taktiske, operationelle og finansielle risici er der? Teknologisk risiko (virker det?) Markedsrisiko (vil kunderne købe det?) Økonomisk risiko (god forretning?) Ledelsesmæssig risiko (personerne bag?) Exit muligheder Resultatet af risikoanalysen giver en risikoprofil Afledte virkninger ved tilsagn/afslag: Berettiger tilsagn støtte til andre lignende projekter? Udelukker afslag støtte til andre lignende projekter? Systematik i behandling af projektforslag Alle ansøgere har krav på en kvalificeret og systematisk behandling af projektforslag. Da projektforslag strømmede ind allerede fra foråret, udarbejdede Energi Horsens hurtigt retningslinier for vurderingsproceduren af forespørgsler. Dels vurderer vi projekterne i forhold til foreningens formål, og dels vurderer vi projekterne ud fra en række kriterier som bl.a.: Hvor mange vil få gavn af projektet, er der mulighed for partnerskaber og er projektet nyskabende. Modellen har vist at fungere godt i praksis og er i dag et nyttigt redskab i sagsbehandlingen for medarbejdere, direktion og bestyrelse. 18

19 Investeringer Lige siden etableringen af Energi Horsens blev kendt, har vi modtaget projektansøgninger i en lind strøm. Ansøgningerne spænder meget bredt i forhold til Energi Horsens formål, og geografisk er ansøgerfeltet rimeligt jævnt fordelt i det gamle forsyningsområde, hvilket er meget positivt. De projektforslag, som vi vælger at investere i, inddeler vi i tre kategorier: Erhvervsprojekter inden for energi, kommunikation og teknikken hertil Uddannelse og læring af børn og unge på det naturvidenskabe lige område Kultur og sport, som gør vores område attraktivt og kendt I 2008 fik Energi Horsens i alt 118 projektforslag. Fordelingen på vores tre hovedkategorier har været nogenlunde jævn, men investeringerne er fortrinsvis placeret inden for uddannelsessektoren og kultur og sport. Erhvervsinvesteringer Det lykkedes os desværre ikke at nå at investere i et erhvervsprojekt i Investeringer i erhvervsprojekter drejer sig om store beløb, og derfor kræver de en grundig vurdering og analyse, så alle risici og perspektiver er klarlagt. Det tager tid. Der er dog landet mange spændende projekter på vores bord, og vi har en god dialog med flere af idémagerne bag og er i forhandlinger med nogle enkelte. Alt tyder på, at Energi Horsens vil foretage en række spændende erhvervsinvesteringer i Investeringer i uddannelse og læring Energi Horsens har modtaget en del ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner og har også investeret i flere af projekterne. Typisk har investeringerne drejet sig om nyt udstyr til brug i undervisningen som f.eks. mobile feltlaboratorier, vejrstationer, astronomkikkert og kamera. I 2009 glæder vi os til at investere i flere pædagogisk sammenhængende forløb og større samarbejder på tværs af institutionerne. Vi er i 2008 kommet langt med at definere en strategi for vores investeringer i bedre læring og uddannelse inden for de naturvidenskabelige fag. Ikke mindst takket være vores store Kick Offdag i Forum Horsens i november og en god dialog med faglærere i naturvidenskabelige fag og deres institutioner. Investeringer i sport og kultur Sponsorater og bidrag til sportslige og kulturelle aktiviteter har fyldt en del i Investeringer i denne kategori kommer mange mennesker til gavn hurtigt, og har samtidig givet Energi Horsens en synlighed, som har været vigtig i opstartsperioden. Det er bl.a. blevet til sponsorstøtte til DM i Triatlon 08, Holmboe festivalen 09 og partnerskab med Team Horsens for at nævne Østjysk Klatreklub får støtte til en ny bouldergrotte til børn og nybegyndere i Torstedhallen, Horsens. Her ses den eksisterende klatrevæg. 19

20 Borgmester Jan Trøjborg indleder naturfagenes Kick-Off-dag i Forum Horsens. nogle få. Endelig var Energi Horsens head presenter på The White Concert, som gav området stor eksponering både nationalt og internationalt. Arrangementer Det er Energi Horsens mål at agere som en facilitator i området, der bringer mennesker med forskellige kompetencer og muligheder sammen for at skabe nye samarbejder og skubbe til en positiv udvikling. I 2008 nåede vi at være vært for tre større arrangementer: Workshop og networking om elbil-industrien I december 2008 arrangerede vi en workshop om de mange gode muligheder for at koble sig på elbil-industrien, der er i rivende ud vikling. Flere virksomheder i vores område er potentielle leverandører til industrien, og med en rettidig indsats kan vores område blive det førende leverandør-område til den internationale elbilindustri. Kick Off-dag for naturfagslærere Energi Horsens arrangerede en Kick Off-dag i november for knap 100 naturfagslærere fra områdets folkeskoler, ungdomsuddannelser og VIA. Sammen fik vi en god dialog og mange brugbare bud på, hvordan vi sammen kan tænde børn og unges interesse for de naturvidenskabelige fag igen. De mange gode input fra dagen har Energi Horsens samlet i en (h)vidbog, der udkom for nylig. (H)vidbogen er nu grundlag for vores strategi for investeringer i uddannelsesområdet. Åbent Hus I november inviterede Energi Horsens til åbent hus for alle samarbejdspartnere, ansøgere, leverandører, naboer og gode venner af huset. Det gav endnu en gang Energi Horsens mulighed for at præsentere sine visioner om at løfte området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde til en kreativ og teknologisk kompetent del af Danmark. Og til at opfordre til masser af projektforslag. Blandt dagens oplægsholdere var direktør Niels Christian Nielsen, USA, der er internationalt anerkendt som ekspert i viden, innovation og netværk. Superstudenter til legatoverrækkelse på Horsens Kunstmuseum. Ideer og muligheder fra workshoppen arbejder vi videre med i 2009 i samarbejde med Teknologisk Institut og NRGi. Bl.a. ved at udlåne elbiler til familier i Juelsminde, hvis oplevelser og erfaringer med elbilerne er med til at gøre os klogere på mulige komponentforbedringer. 20

21 Vitus Bering Innovation Park Tidligt på året besluttede Energi Horsens at indgå som bygherre sammen med VIA University College i byggeriet af et stort fælles kontor- og uddannelsesbyggeri på Chr. M. Østergaards Vej 4 i Horsens. Bygningen vil stå færdig med sine seks etager og 8000 m 2 i efteråret 2009 og kommer til at hedde Vitus Bering Innovation Park. Vitus Bering Innovation Park skal både rumme undervisningslokaler til studerende på VIAs teknisk-merkantile uddannelser og et kontormiljø for iværksættere og vidensvirksomheder. Bl.a. Energi Horsens selv. Idégrundlaget i Vitus Bering Innovation Park matcher perfekt Energi Horsens målsætning om at bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og styrke videns- og innovationsniveauet til glæde for både virksomheder, institutioner og borgere. Vitus Bering Innovation Park er tegnet af artikektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue. Ud over at betale 35 procent af byggesummen på ca. 100 mio. kr. investerer Energi Horsens også i fremtidssikrede, kommunikative faciliteter i bygningen og energibesparende foranstaltninger. Vitus Bering Innovation Park bliver dermed det første større kontorbyggeri i Danmark, der lever op til de skrappe krav i lavenergiklasse 1 uden at inddrage energi fra eks. solfangere. Energimærkningen bliver alene opnået ved et ekstremt lavt energiforbrug i huset. Læs mere om Vitus Bering Innovation Park og mulighederne for at leje kontorlokaler i bygningen på 21

22 Forside og Erlings værelse fra Energi Horsens hjemmeside. Ny hjemmeside og designlinie Energi Horsens ændrede logofarve sidst på året. I stedet for et rødt logo har vi nu et orange, som er en moderne, energisk og ung farve, som passer godt til vores speciale: Innovation og nytænkning. Samtidig lancerede Energi Horsens en ny hjemmeside. Hjemmesiden er en vigtig kommunikationsplatform over for både borgere, virksomheder og institutioner, der både skal kunne finde ansøgningsskema og eksempler på projekter, vi har investeret i. Børn og unge er også en vigtig målgruppe for Energi Horsens. Hjemmesiden har derfor fået sit eget børnehjørne med Erlings værelse, hvor unge kan dyste med spil og finde links til naturvidenskabelige hjemmeside. Netværk Endelig skal det også nævnes, at en stor del af 2008 er gået med netværksdannelse. Det har været vigtigt for Energi Horsens at bygge et kendskab op til relevante aktører og beslutningstagere i området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde, ligesom medarbejderne har gjort et stort arbejde med at fortælle om Energi Horsens mål og muligheder ved en række forskellige arrangementer. Bl.a. har Energi Horsens investeret en del tid i møder med kommuner, erhvervsorganisationer, erhvervsråd, politikere, videnscentre, VIA University College campus Horsens o.a. uddannelsesorganisationer, eksperter, business angels og investeringspartnere. Økonomi Energi Horsens investerede for i alt 5 mio. kr. i Vi havde håbet på at få mindst en større erhvervsinvestering på plads inden nytår, hvilket trods ihærdig indsats ikke blev nået. Derfor er det investerede beløb mindre end forventet. I 2009 fortsætter arbejdet med at udbygge hjemmesiden, ligesom vi har store planer med at bruge figurerne Erling og Rolf i andre kommunikationstiltag over for skolebørn og studerende. Se hjemmesiden på Finanskrisen har fyldt meget i medierne i 2008 og haft stor indflydelse på bankerne og dermed erhvervslivets muligheder for nytænkning. Krisen har også haft betydning for Energi Horsens. Den anmeldte børsnotering af DONG Energy A/S i januar 2008 blev udsat og ik ke som forventet gennemført i løbet af

23 Foreningens formue er bundet i aktier i DONG Energy A/S. DONG har klaret sig rigtig flot i 2008, jf. regnskabet af 3. kvartal, hvilket skaber forventning til et godt udbytte for året. Udbyttet for 2007 som er indtægtsført i regnskabsåret 2008, blev på 5 kr. per aktie svarende til ca. 63 mio. kr. Som finanskrisen har udviklet sig i løbet at året, må DONG i 2008 trods den manglende børsnotering, betragtes som et fornuftigt aktiv at have haft Energi Horsens værdier bundet i. Ved værdiansættelse af DONG aktierne i forbindelse med stiftelse af foreningen er der taget udgangspunkt i aktiernes sidste handelsværdi. Af regnskabsmæssige grunde er her tale om en forsigtig værdiansættelse, også sammenholdt med at forventningerne til værdierne i DONG Energy A/S ved indgangen til året var væsentlig større på grund af den forestående børsnotering. Værdiansættelsen i årsrapporten er fastholdt på det forsigtige niveau trods DONGs positive udvikling i egenkapital. Finanskrisen har formentlig også medført en øget interesse for søgning af foreningens kapital fra iværksættere som har fået sværere vilkår for risikovillig kapital i bankerne. Energi Horsens resultat blev på 9,7 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er disponeret i form af investeringer i løbet af året, således at 4,7 mio. kr. overføres til egenkapitalen. Årsrapporten for 2008 findes på hjemmesiden Mål i 2009 Energi Horsens har mange mål i det nye år, og flere vil komme til. Vi har allerede godt gang i mange aktiviteter, aktiviteter som vil komme områdets borgere og virksomheder til gavn og glæde. Her skal blot nævnes de mest overordnede: Udvikle den værdiskabende organisation, så vi har kræfter og kompetencer til hurtig og saglig vurdering af især større erhvervsprojekter og til at samle og facilitere flere kreative erhvervsmæssige fora. Videreudvikle organisationen så den understøtter foreningens formål og skabe rammer og vilkår for kompetent og professionel rådgivning i forbindelse med foreningens virke. Energi Horsens vil indgå som bestyrelsesmedlemmer og eksterne rådgivere i forbindelse med erhvervsinvesteringer. Vi vil skabe et forum og samle områdets virksomheder med henblik på at blive kompetencecenter for udvikling af komponenter og løsninger til elbil-industrien Vi vil tiltrække nogle af landets bedste undervisere og talentfulde unge indenfor naturvidenskab Vi vil udbygge og forankre vores kommunikationsindsats. As Friskoles 5. klasse cykler ud med to mobile feltlaboratorier. Wrestling møder opera med sponsorstøtte fra Energi Horsens i december Foto: Kammeroperaen. 23

24 Repræsentantskabet for Foreningen Energi Horsens Aage Jensen VVS-installatør VK: Horsens City Aage Kristensen Landmand VK: Bredballe- Bybæk-Hornstrup Agner Holmbjerg Civilingeniør VK: Skjold-Brund- Stourup Alexander Holst Cand.scient.soc. VK: Horsens City Almar Havekrog Ingeniør VK: Dagnæs-Tyrsted Anders Buhl Jensen Direktør VK: Bredballe- Assendrup-Engum Arild Pedersen Direktør VK: Barrit-Breth- Staksrode Arne Gundel Maskinmester VK: Horsens Nord Øst-Endelave Assia Zouauoi Systemudvikler VK: Horsens Nord Øst-Endelave Birger Hansen Produktionschef VK: Kragelund-Øsnede- Båstrup-Sol Carl Jessen Driftschef VK: Juelsminde- Klakring-Vesterby Carsten J. Christensen Eksportchef VK: Bredballe- Bybæk-Hornstrup Carsten Schrøder Ingeniør, best. medlem VK: Dagnæs-Tyrsted Dan Michaelsen Systemkonstruktør VK: Løsning Danni Petersen Mestersvend VK: Dagnæs-Tyrsted Ebbe Lohmann Madsen Elektroingeniør VK: Bjerre Elin Steen Bankrådgiver VK: Horsens Syd Vest Erik Christiansen Driftschef VK: Stenderup-Braa- Nr&Sdr. Aldum Erik Jensen Tømrermester VK: Horsens Syd Vest Erik Laursen Gårdejer VK: Glud-Snaptun- Sønderby-Hjarnø Finn Damgaard Malermester VK: Horsens Nord Øst-Endelave Finn Rohdemeier Direktør VK: Horsens Syd Vest Georg E. Hedager Lærer VK: Rårup-Gramrode- Møgelkær Gert Fruelund Murer VK: Horsens City Gunnar Hansen Systemkonstruktør VK: Løsning Gunnar Jensen Gårdejer VK: Glud-Snaptun- Sønderby-Hjarnø Hans P. Hansen Filialchef VK: Kvorning- Merring Henning Christensen EDB-assistent VK: Ølsted-Bottrup- Oens Henning Thorøe Læge VK: Hedensted Inge Lise Stenkær Fuldmægtig VK: Juelsminde- Klakring-Vesterby Jens Bak Andersen Lærer VK: Stouby-Belle- Hyrup-Hostrup Jens Frederiksen Gårdejer VK: Hosby-As- Kirkholm Jens Kvorning Aut. installatør VK: Hatting-Eriknauer John Majlund Direktør VK: Horsens City Jytte Holm Byrådsmedlem VK: Horsens City Jørgen Brønd Cand.agro VK: Sejet-Uth Jørn Blume Schmidt Uddeler, best. medlem VK: Juelsminde- Klakring-Vesterby Karin Woetmann Jensen Ingeniør VK: Horsens City Kathrine Pedersen Studerende VK: Horsens City Lis Emborg Overlærer, best. medlem VK: Torsted- Thorsvang Lone Bach Sygeplejerske VK: Horsens Nord Øst-Endelave Marianne Kjerkegaard Kristensen Regnskabschef VK: Hedensted Michael Richter Direktør VK: Dagnæs-Tyrsted Mogens Vinter Poulsen Autoforhandler VK: Dagnæs-Tyrsted Nicolai Værebro Direktør, best. medlem VK: Hedensted Ole Kramer Ejendomsmægler, best. medlem VK: Horsens City Ole Tinbæk Kristensen Elektriker VK: Løsning Ove Juul Konsulent VK: Bredballe- Bybæk-Hornstrup 24

25 Observatører Bestyrelse Medarbejdere Peder Damgaard Sørensen Gårdejer VK: Daugård Per Lykke Jensen Direktør VK: Juelsminde- Klakring-Vesterby Per Madsen Tømrer VK: Ørum-Urlev- Store Dalby Allan Petersen Kommunalt udpeget VK: Hedensted Carsten Schrøder Ingeniør, best. medlem VK: Dagnæs-Tyrsted Jørn Blume Schmidt Uddeler, best. medlem VK: Juelsminde- Klakring-Vesterby Mogens Vig Pedersen Adm. direktør Berit Lehmann Kristiansen Administrativ koordinator Peter Sven Sørensen Adm. direktør, best. medlem VK: Hornsyld- Nebsager Poul Erik Rasmussen Boligforeningsformand VK: Horsens Syd Vest Poul Thomsen Miljøchef VK: Horsens Syd Vest Anders Sørensen Kommunalt udpeget VK: Bredballe- Bybæk-Hornstrup Lis Emborg Overlærer, best. medlem VK: Torsted- Thorsvang Nicolai Værebro Direktør, best. medlem VK: Hedensted Hans Jørn Hansen Uddannelseschef Karsten Lumbye Jensen Innovationschef Søren Høeg Gårdejer VK: Vrigsted-Hornum Søren Peter Hansen Direktør VK: Dagnæs-Tyrsted Søren Seindal Agner Virk. konsulent VK: Hedensted Helle Frost Kommunalt udpeget VK: Horsens City Ole Kramer Ejendomsmægler, best. medlem VK: Horsens City Peter Sven Sørensen Adm. direktør, best. medlem VK: Hornsyld- Nebsager Mikael Boye Enig Business Analyst Søren Munk Forretningsudvikler Ulrik Kragh Ingeniør, bestyrelsesformand VK: Horsens Syd Vest Vagn Bøgely Beredskabsmester VK: Horsens City Søren Sørensen Adm. direktør NRGi Ulrik Kragh Ingeniør, Den kommitterede for Hjemmeværnet, bestyrelsesformand VK: Horsens Syd Vest Ane Søby Eskildsen Kommunikationsmedarbejder 25

26 Årsrapport 2008 Foreningen Energi Horsens Dette er et uddrag af den samlede årsrapport for koncernen. Den samlede årsrapport for koncernen kan findes på 26

27 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Energi Horsens. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den 25. februar 2009 Direktion: Mogens Vig Pedersen Bestyrelse: Ulrik Kragh Jørn Blume Schmidt Lis Emborg Ole Kramer formand næstformand Carsten Schrøder Peter Sven Sørensen Nicolai Værebro 27

28 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Århus, den 25. februar 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Til repræsentantskabet i Energi Horsens Vi har revideret årsrapporten for Energi Horsens for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Søren P. Nielsen statsaut. revisor En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte 28

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for tiden 24.09.14 31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. april 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88 Årsrapport 2015 Nordea Bank-fonden CVR-nr.: 11 70 34 88 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generelle oplysninger 4 Ledelsesberetning 6 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006 =H Ernst &Yo u n g Dansk Historisk Fællesråd Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr.22223917 Årsrapport for 2006 Godkendt på fæ llesrådets ordinære generalforsamling, den / 2007 dirigent 310 =!I Er

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. august 2008 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark Geo Danmark - det fælles datagrundlag Årsrapport 2015 for GeoDanmark Indhold side Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere