IF CM002_ (FINANCES TOTALLY SEPARATE) = 5. Sammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF CM002_ (FINANCES TOTALLY SEPARATE) = 5. Sammen"

Transkript

1 Share 2004 Questionnaire version 10 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM002_ FINANCES TOTALLY SEPARATE Senere i dette interview vil jeg stille nogle spørgsmål om familiens økonomi, fx om familiens opsparing med henblik på pensionsalderen og økonomisk hjælp til børn og andre slægtninge. Vi behøver kun at stille disse spørgsmål til den ene part af et par, med undtagelse af at de ikke kender til hinandens opsparinger eller den støtte, der er givet til slægtninge. Er vi nødt til at stille disse spørgsmål til Dem enkeltvis, eller kan vi blot stille spørgsmålene én gang til Dem sammen? 1. Enkeltvis 5. Sammen IF CM002_ (FINANCES TOTALLY SEPARATE) = 5. Sammen CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Hvem af Dem vil bedst være i stand til at besvare spørgsmål om Deres økonomi? IWER: Kod kun én respondent 1. Navn på person 1 2. Navn på person 2 ENDIF ELSE ENDIF ENDIF DN001_ INTRO DEMOGRAPHICS Jeg vil gerne begynde med at stille nogle spørgsmål om Deres baggrund 1. Fortsæt IF RESPONDENT ID <> 1 DN002_ MONTH OF BIRTH

2 I hvilken måned og år er De født? MÅNED: ÅR: 1. Januar 2. Februar 3. Marts 4. April 5. Maj 6. Juni 7. Juli 8. August 9. September 10. Oktober 11. November 12. December DN003_ YEAR OF BIRTH I hvilken måned og år er De født? MÅNED: [{fødselsmåned}] ÅR: ( ) ELSE ENDIF DN004_ COUNTRY OF BIRTH Er De født i Danmark? 1. Ja 5. Nej IF DN004_ (COUNTRY OF BIRTH) = 5. Nej DN005_ OTHER COUNTRY OF BIRTH I hvilket land er De født? Angiv venligst det Deres land hed, da De blev født? DN006_ YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY I hvilket år flyttede De til Danmark? ( ) ENDIF DN007_ CITIZENSHIP COUNTRY Er De [dansk] statsborger? 1. Ja 5. Nej IF DN007_ (CITIZENSHIP COUNTRY) = 5. Nej DN008_ OTHER CITIZENSHIP Hvilket statsborgerskab har De?

3 ENDIF IF MN001_ (INTERVIEW COUNTRY) = 3 DN009_ WHERE LIVED SINCE 1989 I hvilket land boede De den 1. november i Danmark eller andet sted? 1. Danmark 3. Andet sted ENDIF DN010_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED Se kort 2. Hviad er den højeste skoleuddannelse, De har fuldført? klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen 5. Studentereksamen eller HF 6. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) 95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole 96. Ingen 97. Anden skole (også skole i udlandet) IF DN010_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED) = 97. Anden skole (også skole i udlandet) DN011_ OTHER HIGHEST EDUCATION Hvilket andet eksamensbevis eller eksamen har De fået? ENDIF DN012_ FURTHER EDUCATION Se venligst kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har De fuldført? IWER: Gerne flere svar. 1. Specialarbejderuddannelse 2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse 3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 4. Kort videregående uddannelse (under 3 år) 5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 6. Lang videregående uddannelse (over 4 år) 95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse 96. Ingen 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet) IF 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet) IN DN012_(FURTHER EDUCATION) DN013_ OTHER EDUCATION

4 Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har De? ENDIF DN014_ MARITAL STATUS Se venligst på kort 4. Hvad er Deres civilstand? 1. Gift og bor sammen med ægtefælle 2. Registreret partnerskab 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle 4. Har aldrig været gift 5. Fraskilt 6. Enke/-mand IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 1. Gift og bor sammen med ægtefælle IF RESPONDENT ID = 1 DN015_ YEAR OF MARRIAGE I hvilket år blev De gift? ( ) CHK: (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN002_Person[1].Age - 12) MAIN "^FLError[2]" ENDIF ENDIF IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2 DN016_ YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP I hvilket år indgik De registreret partnerskab? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle DN017_ YEAR OF MARRIAGE I hvilket år blev De gift? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Fraskilt DN018_ SINCE WHEN DIVORCED I hvilket år blev De skilt? IWER: Hvis mere end en skilsmisse, så angiv den seneste

5 ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Enke/-mand DN019_ SINCE WHEN WIDOWED I hvilket år blev De [enke/enkemand]? IWER: Angiv året for dødsfaldet ( ) ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Fraskilt OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Enke/-mand DN020_ AGE OF PARTNER I hvilket år er [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] født? IWER: Angiv fødselsåret for seneste ægtefælle ( ) DN021_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER Se venligst på kort 2. Hvad er højeste skoleuddannelse/eksamen [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] har fuldført? klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen 5. Studentereksamen eller HF 6. Højere Handelseksamen (HH, HF, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) 95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole 96. Ingen 97. Anden skole (også skole i udlandet) IF DN021_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER) = 97. Anden skole (også skole i udlandet) DN022_ OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED Hvilken anden eksamen eller uddannelse har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]

6 [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] fået? ENDIF DN023_ FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER Se venligst på kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde] [mand/kone/mand/kone/mand/kone] fuldført? IWER: Gerne flere svar. 1. Specialarbejderuddannelse 2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannesle 3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 4. Kort videregående uddannelse (under 3 år) 5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 6. Lang videregående uddannelse (over 4 år) 95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse 96. Ingen 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/udannelse i udlandet) IF 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/udannelse i udlandet) IN DN023_(FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER) DN024_ OTHER EDUCATION PARTNER Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde/][mand/kone/mand/kone/mand/kone]? ENDIF DN025_ LAST JOB OF PARTNER Hvad er det seneste job [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] havde? Beskriv det venligst nøjagtigt. ENDIF DN039_ INTRODUCTION PARENTS SIBLINGS Jeg har nu nogle spørgsmål om Deres forældre og søskende. 1. Fortsæt IF MN016_ (MOTHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig?

7 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land?

8 ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF MN018_ (MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT

9 Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden

10 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis

11 personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt

12 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN017_ (FATHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk

13 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF MN019_ (FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej

14 IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF

15 IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( )

16 CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig

17 ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF DN034_ EVER HAD ANY SIBLINGS Har de nogensinde haft nogen søskende? IWER: Medregn ikke-biologiske søskende. 1. Ja 5. Nej IF DN034_ (EVER HAD ANY SIBLINGS) = 1. Ja DN035_ OLDEST YOUNGEST CHILD Var De den ældste, den yngste eller et eller andet sted mellem dem? 1. Den ældste 2. Den yngste 3. Mellem dem DN036_ HOW MANY BROTHERS ALIVE Hvor mange brødre har De, som stadig lever? IWER: Medregn ikke-biologiske. (0..20) DN037_ HOW MANY SISTERS ALIVE Og hvor mange søstre har De, som stadig lever? IWER: Medregn ikke-biologiske. (0..20) ENDIF DN038_ INTERVIEWER CHECK DN IWER CHECK: HVEM SVAREDE PÅ SPØRGSMÅLENE I DENNE DEL? 1. Kun respondenten 2. Respondent og stedfortræder 3. Kun stedfortræder

18 PH001_ INTRO HEALTH Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres helbred 1. Fortsæt IF PH199_ (HEALTH: RANDOM NR 1..2) = 1 PH002_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 1 Vil De mene, at Deres helbred er Virkelig godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ELSE PH003_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Ville De sige, at Deres helbred er Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt ENDIF PH004_ LONG-TERM ILLNESS Nogle mennesker har kroniske eller langvarige helbredsproblemer. Ved langvarige mener vi noget, der har været et problem for Dem i en periode eller som sandsynligvis vil genere Dem i en periode. Har De nogen langvarige helbredsproblemer, sygdomme, handicap eller skavanker? IWER: Medregn psykiske helbredsproblemer. 1. Ja 5. Nej PH005_ LIMITED ACTIVITIES Inden for mindst det seneste halve års tid i hvilken grad har De på grund af et helbredsproblem følt begrænsninger i forhold til de aktiviteter, folk normalt laver? IWER: Læs op 1. Voldsomt begrænset 2. Begrænset, men ikke voldsomt 3. Ikke begrænset PH006_ DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS Se venligst på kort 6. Har en læge nogensinde fortalt Dem, at De har eller har haft nogle af de lidelser, der er vist på kortet? Fortæl mig

19 venligst nummeret eller numrene på lidelserne. IWER: Gerne flere svar 1. Hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet eller blodprop i kranspulsåre eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt eller vand i lungerne 2. For højt blodtryk 3. Højt kolesteroltal 4. Slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning 5. Sukkersyge/diabetes eller højt blodsukker 6. Kronisk lungesygdom som fx kronisk bronkitis eller emfysem (for store lunger) 7. Astma 8. Gigt inkl. slidgigt og leddegigt 9. Osteoporose eller knogleskørhed 10. Kræft eller ondartet knude, inkl. leukæmi eller lymfesygdom, men ekskl. godartet hudkræft 11. Mavesår eller sår på tolvfingertarmen 12. Parkinsons syge eller rystelammelse 13. Grå stær 14. Hoftebrud eller lårbensbrud 96. Ingen 97. Andre lidelser, der ikke er nævnt på kortet CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) MAIN "^FLError[5]" IF 97. Andre lidelser, der ikke er nævnt på kortet IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) PH007_ OTHER CONDITIONS Hvilke andre tilstande har der været? IWER: Spørg ind ENDIF LOOP cnt:= 1 TO 16 IF cnt IN PH006_ (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) OR cnt = 16 AND 97. Andre lidelser, der ikke er nævnt på kortet IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) IF IndexSub <> 15 IF IndexSub = 10 PH008_ CANCER IN WHICH ORGANS I hvilket organ eller i hvilken del af kroppen har De eller har De haft kræft? IWER: Gerne flere svar 1. Hjernen 2. Mundhulen 3. Strubehovedet 4. Svælget

20 5. Skjoldbruskkirtlen 6. Lungerne 7. Bryst 8. Spiserøret 9. Maven 10. Leveren 11. Bugspytkirtlen 12. Nyrerne 13. Blærehalskirtlen 14. Testiklerne 15. Æggestokkene 16. Livmoderhalsen 17. Livmoderen 18. Tyktarmen eller endetarmen 19. Blæren 20. Huden 21. Lymfen (non-hodgkins lymfon) 22. Leukæmi (blodkræft) 97. Andet organ ENDIF PH009_ AGE WHEN CONDITION STARTED Ca. hvor gammel var De, da De først fik at vide af lægen, at De havde [hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet eller blodprop i kranspulsåre eller andet hjerteproblem knkl. hjertesvigt eller vand i lungerne/for højt blodtryk/højt kolesteroltal/slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning/sukkersyge/diabetes eller højt blodsukker/kronisk lungesygdom som fx kronisk bronkitis eller emfysem (for store lunger)/astma/gigt inkl. slidgigt eller leddegigt/osteoporose eller knogleskørhed/kræft/mavesår eller sår på tolvfingertarmen/parkinsons syge/rystelammelse/grå stær/hoftebrud eller lårbensbrud/]? (0..125) CHK: PH009_AgeCond <= MN002_Person[1].Age MAIN "^FLError[4]" ENDIF ENDIF ENDLOOP PH010_ BOTHERED BY SYMPTOMS Se venligst på kort 7. Når De tænker på mindst de sidste 6 måneder, har De da været generet af nogle af helbredstilstandene nævnt på dette kort? Fortæl venligst hvilken eller hvilke. IWER: Gerne flere svar 1. Rygsmerter, knæsmerter, hoftesmerter eller andre ledsmerter 2. Hjerteproblemer eller angina pectoris, brystsmerter ved anstrengelse 3. Forpustethed, svært ved at få vejret 4. Vedvarende hoste 5. Hævede ben

21 6. Søvnproblemer 7. Episoder med fald 8. Frygt for at falde 9. Svimmelhed, besvimelser eller kortvarig bevidstløshed 10. Mave- eller fordøjelsesproblemer, inkl. forstoppelse, luft, diarré 11. Inkontinens eller ufrivillig vandladning 96. Ingen 97. Andre endnu ikke nævnte symptomer CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH010_Symptoms)) MAIN "^FLError[5]" PH011_ CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK Vores næste spørgsmål er om den medicin, De måske tager. Se venligst på kort 8. Tager De for øjeblikket piller eller anden medicin mindst én gang om ugen på grund af nævnte problemer? IWER: Gerne flere svar 1. Medicin mod højt kolesterol 2. Medicin mod højt blodtryk 3. Medicin mod hjertesygdom eller sygdom i hjernen 4. Medicin mod andre hjertesygdomme 5. Medicin mod astma 6. Medicin mod diabetes/sukkersyge 7. Medicin mod ledsmerter eller ledbetændelse 8. Medicin mod anden smerte (fx hovedpine, rygsmerter osv.) 9. Medicin mod søvnproblemer 10. Medicin mod angst eller depression 11. Medicin mod knogleskørhed, hormonelt betinget 12. Medicin mod knogleskørhed, andet end hormonelt betinget 13. Medicin mod mavesyre 14. Medicin mod kronisk bronkitis 96. Ingen 97. Anden endnu ikke nævnt medicin CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) MAIN "^FLError[5]" PH012_ WEIGHT OF RESPONDENT Omtrent hvor meget vejer De? IWER: Vægten angives i kg. ( ) PH013_ HOW TALL ARE YOU? Hvor høj er De? IWER: Højden angives i cm. ( ) PH041_ USE GLASSES Bruger De normalt briller eller kontaktlinser? 1. Ja 5. Nej PH042_ EYESIGHT Er Deres syn [når De bruger briller eller kontaktlinser som De plejer/{tom}/]...

22 IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt 6. SPONTANT registreret eller lovformeligt blind IF PH042_ (EYESIGHT) <> 6. SPONTANT registreret eller lovformeligt blind AND PH042_ (EYESIGHT) <> DONTKNOW AND PH042_ (EYESIGHT) <> REFUSAL PH043_ EYESIGHT DISTANCE Hvor godt er Deres syn med hensyn til at se ting på afstand såsom at genkende en ven på den anden side af gaden [når De bruge briller eller kontaktlinser som De plejer/{tom}]? Ville De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt PH044_ EYESIGHT READING Hvor godt er Deres syn med hensyn til at se ting tæt på, såsom at læse almindelig avisskrift [når De bruger briller eller kontaktlinser som De plejer/{tom}]? Ville De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt ENDIF PH045_ USE HEARING AID Bruger De normalt høreapparat? 1. Ja 5. Nej PH046_ HEARING Er Deres hørelse [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}/]... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget god 3. God 4. Nogenlunde 5. Dårlig PH047_ HEARING WITH BACKGROUND NOISE

23 Synes De, det er svært at følge en samtale, hvis der er baggrundsstøj, som fx TV, radio eller legende børn [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}///]? 1. Ja 5. Nej PH055_ HEARING WITH SEVERAL PEOPLE Kan De tydeligt høre, hvad der bliver sagt i en samtale med mange mennesker [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}///]? 1. Ja 5. Nej PH056_ HEARING WITH ONE PERSON Kan De tydeligt høre, hvad der bliver sagt i en samtale med én person [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}///]? 1. Ja 5. Nej PH024_ USE DENTURES Har De tandproteser? IWER: Tandproteser er det, man før i tiden kaldte gebis, hvis det var hele over- eller undermund - evt. begge - der var erstattet af tandproteser. 1. Ja 5. Nej PH025_ BITE ON HARD FOODS [Når De har tandproteser/{tom}/] [kan De/Kan De] uden besvær bide eller tygge hårde madvarer som fx et hårdt æble? IWER: Tandproteser er det, man før i tiden kaldte gebis, hvis det var hele over- eller undermund - evt. begge - der var erstattet af tandproteser. 1. Ja 5. Nej PH048_ HEALTH AND ACTIVITIES Se venligst på kort 9. Vi skal finde ud af de vanskeligheder, folk måske har ved forskellige aktiviteter på grund af helbredsproblemer eller fysiske problemer. Fortæl mig venligst, hvorvidt De har nogen vanskelighed ved at foretage hver enkelt af dagligdagsaktiviteterne på kort 9. Udeluk vanskeligheder, som De forventer vil vare mindre end tre måneder. (Vil De sige, at De på grund af helbredsproblemer har vanskeligt ved at foretage nogen af aktiviteterne på dette kort?) IWER: Sonder: Gerne flere svar 1. At gå 100 m. 2. At sidde ned i ca. to timer 3. At rejse sig fra en stol efter at have siddet i lang tid 4. At gå ad trapper flere etager uden at holde hvil 5. At gå ad trapper én etage (et trappeløb) uden at holde hvil 6. At bøje forover, at knæle eller at sidde på hug 7. At række eller strække Deres arme over skulderniveau

24 8. At trække eller skubbe store ting såsom en dagligstuestol 9. At løfte eller bære noget, der vejer mere end 5 kg., som fx en tung pose købmandsvarer 10. At samle en lille mønt op fra bordet 96. Ingen af delene CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) MAIN "^FLError[5]" PH049_ MORE HEALTH AND ACTIVITIES Se venligst kort 10. Her er yderligere nogle få dagligdags-aktiviteter. Fortæl venligst, hvis De har noget besvær med disse ting på grund af fysiske, mentale, følelsesmæssige eller hukommelsesproblemer. Udeluk igen vanskeligheder, som De forventer vil vare mindre end tre måneder. (Har De på grund af et helbreds- eller hukommelsesproblem besvær med at gøre nogen af aktiviteterne på kort 10?) IWER: Sonder: Gerne flere svar 1. At tage tøj på, inkl. tage sko og sokker på 2. At gå igennem et værelse 3. At tage bad eller brusebad 4. At spise, fx selv at skære maden over 5. At komme i og ud af sengen 6. At gå på toilettet inkl. at rejse sig eller at sætte sig ned 7. At bruge et kort for at finde ud af, hvordan man skal komme rundt et sted, man ikke kender 8. At tilberede et varmt måltid mad 9. At gå på indkøb efter dagligvarer eller købmandsvarer 10. At foretage telefonopkald 11. At tage medicin 12. At arbejde i huset eller haven 13. At tage sig af pengesager såsom at betale regninger og holde øje med udgifterne 96. Ingen af delene CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) MAIN "^FLError[5]" IF NOT 96. Ingen af delene IN PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL OR 96. Ingen af delene IN PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL PH050_ HELP ACTIVITIES Tænk på de aktiviteter, De har problemer med, er der så nogensinde nogen, der hjælper Dem med disse aktiviteter? IWER: Inkl. Deres partner eller andre i husstanden 1. Ja 5. Nej IF PH050_ (HELP ACTIVITIES) = 1. Ja PH051_ HELP MEETS NEEDS Ville De sige, at den hjælp, De modtager, svarer til Deres behov? IWER: Læs op

25 1. Til hver en tid 2. Sædvanligvis 3. Nogen gange 4. Stort set aldrig ENDIF ENDIF IF PH199_ (HEALTH: RANDOM NR 1..2) = 1 PH052_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Ville De sige, at Deres helbred er Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt ELSE PH053_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 1 Ville De sige, at Deres helbred er Virkelig godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF PH054_ WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH iwer CHECK: HVEM BESVAREDE SPØRGSMÅLENE I DENNE DEL? 1. Kun respondenten 2. Respondent og stedfortræder 3. Kun stedfortræder BR001_ EVER SMOKED DAILY De følgende spørgsmål drejer sig om rygning og alkohol. Har De nogensinde dagligt røget cigaretter, cigarer, cerutter eller pibe i en periode på mindst ét år? 1. Ja 5. Nej IF BR001_ (EVER SMOKED DAILY) = 1. Ja BR002_ SMOKE AT THE PRESENT TIME Ryger De stadig? 1. Ja

26 5. Nej, er holdt op BR003_ HOW MANY YEARS SMOKED Hvor mange år i alt har [De/De] [røget/røg De/] [røget/røg De]? IWER: IWER: MEDREGN IKKE PERIODER, HVOR IP IKKE RØG. (0..150) CHK: BR003_HowManyYearsSmoked <= MN002_Person[1].Age MAIN "^FLError[27]" IF BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Nej, er holdt op BR004_ AGE STOPPED SMOKING Hvor gammel var De, da De holdt op med at ryge? (0..105) CHK: BR004_AgeStoppedSmoking <= MN002_Person[1].Age MAIN "^FLError[4]" ENDIF BR005_ WHAT DO OR DID YOU SMOKE Hvad [ryger/røg] [De/De] [ryger/røg De før De holdt op]? IWER: Læs op. Gerne flere svar 1. Cigaretter 2. Pibe 3. Cigarer eller cerutter IF 1. Cigaretter IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR006_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY Hvor mange cigaretter [ryger/røg/] [ryger/røg] [De/De] gennemsnitligt pr. dag? (0..120) ENDIF IF 2. Pibe IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR007_ AVERAGE AMOUNT OF PIPES PER DAY Hvor mange piber [ryger/røg//] [ryger/røg] [De/De] gennemsnitligt pr. dag? (0..120) ENDIF IF 3. Cigarer eller cerutter IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR008_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARS PER DAY Hvor mange cigarer eller cerutter [ryger/røg/] [ryger/røg] [De/De] gennemsnitligt pr. dag? (0..120) ENDIF

27 ENDIF BR010_ BEVERAGES CONSUMED LAST 6 MONTHS Jeg vil nu stille Dem nogle spørgsmål om, hvad De drikker - hvis De altså drikker. Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De drukket noget med alkohol i, såsom øl, vin, stærk spiritus eller cocktails inden for de sidste seks måneder? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Har slet ikke drukket inden for de sidste 6 måneder IF BR010_ (BEVERAGES CONSUMED LAST 6 MONTHS) < 7. Har slet ikke drukket inden for de sidste 6 måneder BR011_ FREQ MORE THAN 2 GLASSES BEER IN A DAY Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De drukket mere end to glas eller to flasker eller dåser øl på en enkelt dag inden for de sidste seks måneder? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder BR012_ FREQ MORE THAN 2 GLASSES WINE IN A DAY Se venligst på kort 11.Hvor ofte inden for de sidste seks måneder har De fået mere end to glas vin på én enkelt dag? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller 2 gange om ugen 5. En eller 2 gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder BR013_ FREQ MORE THAN 2 HARD LIQUOR IN A DAY Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De inden for de sidste seks måneder drukket mere end to cocktails eller mere end to glas stærk spiritus på en enkelt dag? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden

28 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder ENDIF BR015_ SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS Vi vil gerne vide, hvilken type og mængde af aktivitet, De udøver i Deres dagligdag. Hvor ofte foretager De Dem en hård fysisk aktivitet, såsom sport, hårdt husligt arbejde eller et stykke arbejde, der er forbundet med fysisk anstrengelse? IWER: Læs op 1. Mere end én gang om ugen 2. 1 gang om ugen gange om måneden 4. Næsten ikke eller aldrig BR016_ ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY Hvor ofte laver De aktiviteter, som er på et moderat energiniveau som fx havearbejde, bilvask eller spadsere en tur? IWER: Læs op 1. Mere end én gang om ugen 2. 1 gang om ugen gange om måneden 4. Næsten ikke eller aldrig BR017_ INTERVIEWER CHECK BR IWER CHECK: HVEM BESVAREDE SPØRGSMÅLENE I DENNE DEL? 1. Kun respondenten 2. Respondent og stedfortræder 3. Kun stedfortræder CF019_ INSTRUCTION FOR CF IWER: Udfyldelse af dette spørgeskema gælder selvfølgelig ikke evt. stedfortræder. Det skal også understreges, at evt. stedfortræder ikke må blande sig i CF-sektionen, selv om de godt må være til stede, hvis det er påkrævet af hensyn til respondentens tryghed. Hvis IP ikke selv er i stand til at besvare nogle af disse spørgsmål, så tryk på CTRL-K ved hvert af disse spørgsmål og skriv en bemærkning ved at bruge CTRL-M ved afslutningen af denne del (CF018). 1. Fortsæt CF001_ SELF-RATED READING SKILLS Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres læse- og skrivefærdigheder. Hvorledes vil De bedømme Deres læsefærdigheder, som De har brug for i det daglige? Vil De sige, at de er... IWER: Læs op

29 1. Fremragende 2. Meget gode 3. Gode 4. Nogenlunde 5. Dårlige CF002_ SELF-RATED WRITING SKILLS Hvorledes ville De bedømme Deres skrivefærdigheder, som De har brug for i det daglige. Ville De sige, at de er... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget gode 3. Gode 4. Nogenlunde 5. Dårlige CF003_ DATE-DAY OF MONTH En del af denne undersøgelse drejer sig om menneskers hukommelse og evne til at tænke over ting. Nu vil jeg først spørge Dem om datoen i dag. Hvilken dato i måneden er det i dag? IWER: Kod hvorvidt dato i måneden ([{dato i måneden}]) er angivet korrekt 1. Dato i måneden angivet korrekt 2. Dato i måneden ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken dato CF004_ DATE-MONTH Hvilken måned er vi i? IWER: Kod hvorvidt måned er angivet korrekt 1. Måned angivet korrekt 2. Måned ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken måned vi er i CF005_ DATE-YEAR Hvilket år er vi i? IWER: Kod hvorvidt år ([{nuværende år}]) er angivet korrekt 1. År er angivet korrekt 2. År er ikke angivet korrekt/ved ikke hvilket år CF006_ DAY OF THE WEEK Kan De sige mig, hvilken ugedag det er i dag? IWER: Korrekt svar: ([mandag/tirsdag/onsdag/torsdag/fredag/lørdag/søndag]) 1. Ugedag angivet korrekt 2. Ugedag ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken ugedag CF007_ INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING Jeg vil nu fra min computerskærm læse en liste op med 10 ord. Vi har med vilje lavet listen så lang, at det vil være svært for enhver at huske alle ordene. De fleste mennesker kan blot huske nogle få ord. Jeg vil bede Dem lytte opmærksomt, da ordene ikke bliver gentaget. Når jeg er færdig, vil jeg bede Dem om højt at gentage så mange af ordene, De kan. Rækkefølgen er underordnet. Er dette forstået? IWER: Hvis nej, så forklar yderligere, hvis ja, så tryk på "enter" for

30 at begynde testen og hav hæftet klar. 1. Fortsæt IF CF007_ (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = EMPTY CF008_ TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL Fortæl mig nu venligst alle de ord, De kan huske. IWER: Vent indtil ordene kommer frem på skærmen. Skriv ordene på det medbragte hæfte. Tillad respondenten at bruge så meget tid, han/hun ønsker - op til 1 min. Angiv ordene, respondenten husker korrekt 1. Smør 2. Arm 3. Brev 4. Dronning 5. Billet 6. Græs 7. Hjørne 8. Sten 9. Bog 10. Stok 96. Ingen af disse CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN CF008_Learn1)) MAIN "^FLError[5]" ENDIF ENDIF CF009_ VERBAL FLUENCY INTRO Jeg vil nu bede Dem nævne så mange forskellige dyr, De kan komme i tanker om. De får 1 min. til dette. Klar, start. IWER: Lad præcis et min. gå. Hvis respondenten stopper før tid, så tilskynd ham/hende til at finde flere ord. Hvis de ikke siger noget i 15 sekunder., så gentag den grundlæggende instruktion ("Jeg vil bede Dem om at nævne alle de dyr, De kan komme i tanker om"). Der gives ikke yderligere tid, selv om instruktionen skal gentages. 1. Fortsæt IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = RESPONSE IF CF011_ (INTRODUCTION NUMERACY) = EMPTY CF010_ VERBAL FLUENCY SCORE IWER: Points er summen af godtagne dyr. Der gives points for ethvert dyr inden for dyreverdenen, virkeligt eller mytologisk, der nævnes, undtagen gentagelser og egenavne. Bemærk særligt, at det følgende (også) giver point: Navnet på arten og enhver nævnt slægt inden for arten; navn på han, hun eller unger inden for arten. Kod antallet af dyr (0..100). (0..100)

31 ENDIF ENDIF CF011_ INTRODUCTION NUMERACY Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål, som vurderer, hvorledes man bruger tal i dagligdagen. IWER: Hvis nødvendigt, så tilskynd respondenten til at svare på hvert af talforståelsesspørgsmålene. 1. Fortsæt CF012_ NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000 Hvis risikoen for at få en sygdom er 10 procent, hvor mange mennesker for hver (et tusinde) vil forventes at få sygdommen? IWER: Læs ikke svarmulighederne op Andet svar IF CF012_ (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000) <> CF013_ NUMERACY-HALF PRICE På udsalg sælger en forretning alle varer til halv pris. Før udsalget koster en stol 300 [[{lokal møntsort}]]. Hvor meget vil den koste på udsalg? IWER: Læs ikke svarmulighederne op [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] 97. Andet svar ENDIF IF CF012_ (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000) = CF014_ NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE En forhandler sælger en brugt knallert for [[{lokal møntsort}]]. Dette er totredjedele af det, den koster som ny. Hvad koster knallerten som ny? IWER: Læs ikke svarmulighederne op [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] 97. Andet svar IF CF014_ (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE) = ^FLCurr

32 CF015_ AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT Lad os antage, at De har [[{lokal møntsort}]] på en opsparingskonto. Kontoen giver 10 procent i årlig rente. Hvor meget ville De have på kontoen efter 2 år? IWER: Læs ikke svarene op [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] 97. Andet ENDIF ENDIF IF CF007_ (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE CF016_ TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL For et lille stykke tid siden læste jeg en liste af ord op, og De gentog de ord, som De kunne huske. Fortæl mig venligst nogle af de ord, som De kan huske nu. IWER: Skriv ordene på et ark og giv points for de rigtige ord. 1. Smør 2. Arm 3. Brev 4. Dronning 5. Billet 6. Græs 7. Hjørne 8. Sten 9. Bog 10. Stok 96. Ingen af disse CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN CF016_Learn4)) MAIN "^FLError[5]" ENDIF CF017_ CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST IWER: Var der nogle omstændigheder, som kan have forringet respondentens udførelse af prøverne? 1. Ja 5. Nej CF018_ WHO WAS PRESENT DURING CF IWER CHECK: HVEM VAR TIL STEDE UNDER DENNE DEL? IWER: Sonder: Gerne flere svar 1. Kun respondenten

33 2. Partner til stede 3. Barn (børn) til stede 4. Anden (andre) til stede CHK: NOT (( > 1) AND (1 IN CF018_IntCheck)) MAIN "^FLError[22]" MH001_ INTRO MENTAL HEALTH Tidligere talte vi om Deres fysiske helbred. Et andet helbredsmål er Deres følelsesmæssige helbred eller Deres velvære. 1. Fortsæt MH002_ DEPRESSION Har De inden for den sidste måned været ked af det eller deprimeret? IWER: Hvis respondenten beder om lidt præcisering, så sig 'med ked af det eller deprimeret, mener vi ulykkelig, i dårligt humør eller nedtrykt' 1. Ja 5. Nej MH003_ HOPES FOR THE FUTURE Hvad er Deres håb for fremtiden? IWER: Noter hvad enten håb nævnes eller ej. 1. Et hvilket som helst håb nævnt 2. Intet håb nævnt MH004_ FELT WOULD RATHER BE DEAD Har De inden for den sidste måned tænkt på, at De hellere ville være død? 1. Enhver angivelse af selvmordstanker og ønsker om at være død 2. Ikke sådanne tanker MH005_ FEELS GUILTY Har De tilbøjelighed til at bebrejde Dem selv eller at føle skyld over noget? 1. Tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse 2. Ikke sådanne følelser 3. Nævner skyld eller selvbebrejdelse, men det er uklart, om det udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse IF MH005_ (FEELS GUILTY) = 3. Nævner skyld eller selvbebrejdelse, men det er uklart, om det udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse MH006_ BLAME FOR WHAT Hvad bebrejder De Dem selv for? IWER: Bemærk, at der kun kodes for 1 for overdreven skyldfølelse, som er klart ude af proportioner i forhold til omstændighederne. Skylden vil ofte have været mindre, hvis der overhovedet var en. Berettiget eller passende skyld bør kodes Det givne eksempel (de givne eksempler) udgør tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse

34 2. Det givne eksempel (de givne eksempler) udgør ikke tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse, eller det forbliver uklart, om disse eksempler udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse ENDIF MH007_ TROUBLE SLEEPING Har De for nylig haft søvnproblemer? 1. Problemer med at sove eller nylige ændringer i søvnmønsteret 2. Har ikke søvnproblemer MH008_ LESS OR SAME INTEREST IN THINGS Hvordan har Deres interesse i løbet af den sidste måned været for tingene i almindelighed? 1. Mindre interesse end sædvanligvis nævnt 2. Ikke nævnt tab af interesse 3. Intet specifikt svar IF MH008_ (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS) = 3. Intet specifikt svar MH009_ KEEPS UP INTEREST Bliver De ved med at dyrke Deres interesser? 1. Ja 5. Nej ENDIF MH010_ IRRITABILITY Har De været irritabel i den senere tid? 1. Ja 5. Nej MH011_ APPETITE Hvordan har Deres appetit været? 1. Nedsat lyst til mad/dårlig appetit 2. Ikke nedsat lyst til mad 3. Intet specifikt svar IF MH011_ (APPETITE) = 3. Intet specifikt svar MH012_ EATING MORE OR LESS Har De spist mindre eller mere, end De plejer? 1. Mindre 2. Mere 3. Hverken mindre eller mere ENDIF MH013_ FATIGUE Har De inden for den sidste måned haft for lidt energi til at gøre de

35 ting, De har haft lyst til at gøre? 1. Ja 5. Nej MH014_ CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT Hvordan er Deres koncentration? Kan De fx koncentrere Dem om et TV-program, en film eller et radioprogram? 1. Vanskelighed ved at koncentrere sig om underholdning 2. Ikke nævnt en sådan vanskelighed MH015_ CONCENTRATION ON READING Kan De koncentrere Dem om det, De læser? 1. Vanskelighed ved at koncentrere sig om at læse 2. Ikke nævnt en sådan vanskelighed MH016_ ENJOYMENT Hvad har De for nylig nydt at gøre? 1. Kan IKKE nævne nogen fornøjelig aktivitet 2. Nævner en hvilken som helst fornøjelse ved en aktivitet MH017_ TEARFULNESS Har De på noget tidspunkt grædt inden for den sidste måned? 1. Ja 5. Nej MH018_ DEPRESSION EVER Har der været et tidspunkt eller flere tidspunkter i Deres liv, hvor De led af depressionssymptomer, som varede i mindst to uger? IWER: Afslutning på ikke-stedfortræder delen. Hvis respondenten ikke var i stand til at besvare de forudgående spørgsmål, så tryk CTRL-M og skriv en bemærkning. 1. Ja 5. Nej IF MH018_ (DEPRESSION EVER) = 1. Ja MH019_ AGE SYMPTOMS FIRST TIME Hvor gammel var De, da symptomerne opstod første gang? (0..120) MH020_ EVER TREATED BY DOCTOR OR PSYCHIATRIST Er De nogensinde blevet behandlet for en depression af Deres praktiserende læge eller af en psykiater? 1. Ja 5. Nej MH021_ EVER ADMITTED TO HOSPITAL OR PSYCHIATRIC WARD Er De nogensinde blevet indlagt på et hospital for sindslidende eller på en psykiatrisk afdeling? 1. Ja 5. Nej

36 ELSE IF MH018_ (DEPRESSION EVER) = 5. Nej ENDIF ENDIF HC002_ SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR Vi har nu nogle spørgsmål om pleje af Deres helbred. Tænk venligst på Deres helbred de sidste 12 måneder. Hvor mange gange i alt har De siden [januar/februar/marts/april/maj/juni/juli/august/september/oktober/november /december] [{sidste år}] været hos eller talt med en læge om Deres helbred? Udelad venligst tandlægebesøg og hospitalsophold, men inkluder skadestuebesøg eller ambulant behandling. IWER: Hvis flere end 98, så skriv 98 (0..98) IF HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) > 0 HC003_ CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER Hvor mange af disse henvendelser var til Deres almindelig praktiserende læge eller til en læge i Deres lægehus? IWER: Hvis mere end 98, så skriv 98. Inkluder ikke speciallæger i lægehuse/centre. (0..98) CHK: HC003_CGPract <= HC002_STtoMDoctor MAIN "^FLError[8]" ENDIF IF HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) > 0 AND HC003_ (CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER) < HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) OR HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) = DONTKNOW HC004_ CONTACTS WITH SPECIALISTS Se venligst på kort 12. Har De inden for de sidste 12 måneder konsulteret nogen af specialisterne, der er nævnt på kort 12? IWER: Kod alle svar. Hvis der nævnes tandlæge, så sig, at det kommer senere. 1. Ja 5. Nej IF HC004_ (CONTACTS WITH SPECIALISTS) = 1. Ja HC005_ LAST CONSULTATION TO SPECIALIST Se venligst stadig på kort 12. Hvilke af disse specialister har De senest

37 konsulteret? IWER: Hvis tandlæge nænes, så sig, at dette kommer senere. 1. Specialist i hjertesygdomme, lungesygdomme, mavesygdomme, diabetes eller kirtelsygdomme 2. Hudlæge 3. Neurolog 4. Øjenlæge 5. Øre-, næse- og halslæge 6. Gigtlæge 7. Ortopæd 8. Kirurg 9. Psykiater 10. Gynækolog 11. Specialist i urinvejssygdomme (urolog) 12. Specialist i kræftsygdomme (onkolog) 13. Specialist i alderdommens sygdomme (geriatriker) CHK: NOT ((MN002_Person[1].Gender = a1) AND ( = 10)) MAIN "^FLError[26]" HC006_ TYPE OF LAST CONSULTATION TO SPECIALIST Var Deres sidste besøg hos specialist på grund af en akut årsag, et ikke-akut helbredsproblem eller et almindeligt planlagt besøg, inkl. en helbredskontrol? 1. Akut 2. Et ikke-akut helbredsproblem (inkl. henvisning fra praktiserende læge) 3. Et almindeligt planlagt besøg inkl. en helbredskontrol IF HC006_ (TYPE OF LAST CONSULTATION TO SPECIALIST) = 1. Akut HC007_ DAYS WAITING FOR EMERGENCY CONSULTATION TO SPECIALIST Hvor mange dage måtte De vente, før De kunne få en tid til en konsultation hos denne specialist? IWER: Tæl hele dage. Skriv 0, hvis mindre end 24 timer. (0..98) ELSE IF HC006_ (TYPE OF LAST CONSULTATION TO SPECIALIST) = 2. Et ikke-akut helbredsproblem (inkl. henvisning fra praktiserende læge) HC008_ WEEKS WAITING FOR NON-EMERGENCY CONSULTATION Hvor mange uger måtte De vente for at få denne konsultation? IWER: Tæl en del af en uge for en hel uge. Hvis IP siger hele måneder, så tæl hver måned som 4 uger. (0..98) ENDIF ENDIF IF HC007_ (DAYS WAITING FOR EMERGENCY CONSULTATION TO

38 SPECIALIST) > 0 OR HC008_ (WEEKS WAITING FOR NON-EMERGENCY CONSULTATION) > 0 HC009_ WISH LAST SPECIALIST CONTACT EARLIER Ville De gerne have haft denne konsultation tidligere? 1. Ja 5. Nej ENDIF ENDIF ENDIF HC010_ SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST Har De i løbet af de sidste 12 måneder været hos tandlægen, en tandplejer eller hos en tandtekniker? IWER: Spørgsmålet omfatter alle tandlægekonsultationer inkl. rutinebesøg og også fx protesekonsultationer hos andre end tandlæger. 1. Ja 5. Nej IF HC010_ (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST) = 1. Ja HC011_ CONTACT DENTIST FOR ROUTINE CONTROL/PREVENTION OR TREATMENT Var det et rutinekontrol- eller et forebyggende besøg, var det et besøg for at få behandling eller var det begge dele? IWER: Hvis mere end én konsultation, så kod for alle konsultationerne tilsammen. 1. Kun rutinekontrol eller forebyggende 2. Kun behandling 3. Både forebyggende og behandling ENDIF HC012_ IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS Har De i løbet af de sidste 12 måneder været indlagt på et hospital natten over? Medregn venligst ophold på medicinske, kirurgiske, psykiatriske eller andre specialafdelinger. 1. Ja 5. Nej IF HC012_ (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS) = 1. Ja HC013_ TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL Hvor ofte har De i løbet af de sidste 12 måneder været indlagt? IWER: Medregn kun adskilte perioder. Kod 10 for 10 eller flere lejligheder. (1..10) HC014_ TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2.

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2. Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-09-27 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Senere i løbet

Læs mere

KORT 1 1. Ægtefælle 2. Samlevende 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder/Forældre 6. Svigerforælder/Svigerforældre 7. Bror eller søster 8. Barnebarn 9. Andet familiemedlem (specificér) 10. Anden ikke-familiemedlem

Læs mere

KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3

KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3 KORT 1 1. Ægtefælle 2. Partner/samboende 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror/søster 8. Barnebarn 9. Anden slægtning: Hvilken 10. Anden ikke-slægtning: Hvilken KORT 2 1. 7. klasse

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

KORT 1 1. Ægtefælle 2. Partner/samboende 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Søskende 8. Barnebarn 9. Anden slægtning (Hvilken?) 10. Anden ikke-slægtning (Hvilken?) KORT 2 1. 7. klasse

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat)

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Spørgsmålene er beregnet til børn som dig, der har cystisk fibrose. Dine svar vil hjælpe os med at forstå, hvordan det er at have sygdommen, og hvordan behandlingerne

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-27 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før sin død deltog [{afdødes navn}] i SHARE-undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen.

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

SHARE w2 Coverscreen version CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME

SHARE w2 Coverscreen version CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME SHARE w2 Coverscreen version 2.7 2006-09-28 CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME Interviewer:Afholdes dette interview på et plejehjem? Et plejehjem defineres som en boligform, hvor der kan ydes følgende service

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse

AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse Periode: Spørgsmålene skal indgå i hele 2. kvartal 2002 Placering: Tillægsspørgsmålene skal placeres som en samlet blok i slutningen af det normale

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By. adresse. Telefonnummer

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By.  adresse. Telefonnummer Samtykke til databehandling? Ja Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By E-mailadresse Telefonnummer Hvor har du hørt om os? Fra egen læge Fra jobcenteret Fra medier Fra en pårørende

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS: BØRN & BØRNEBØRN: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad din forventninger er til behandlingen?

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE + POST NR.: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS + BØRN & BØRNEBØRN: TELEFON & MOBIL NR: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning)

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Fulde navn: Personnummer: Telefonnummer: Adresse: Postnr.: By Mail: Jeg tager imod tilbuddet om at kommer på Forsvarets Dag og gennemføre

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema

sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema Navn Fødselsdato Sådan udfyldes skemaet Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om blandt andet kost, fysisk aktivitet, kontakt med andre mennesker,

Læs mere

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

Vi har via sygehusets edb-system fået oplyst, at dit barn inden for de seneste år har fået konstateret en kræftsygdom.

Vi har via sygehusets edb-system fået oplyst, at dit barn inden for de seneste år har fået konstateret en kræftsygdom. Først beder vi dig hjælpe os med at sikre, at vore oplysninger er korrekte. Dernæst spørger vi om lov til at måtte sende et lægespørgeskema og om evt. at måtte hente oplysninger fra dit barns sygehusjournal.

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Interviewer:Venligst kontroller: Hvem svarer på spørgeskemaet? 1. Udelukkende IP 2. Både IP og proxy 3. Udelukkende proxy

Interviewer:Venligst kontroller: Hvem svarer på spørgeskemaet? 1. Udelukkende IP 2. Både IP og proxy 3. Udelukkende proxy Sharelife: 50+ in Europe Main interview version 3.9.4c ST001a CHECK IF PROXY Interviewer:Venligst kontroller: Hvem svarer på spørgeskemaet? 1. Udelukkende IP 2. Både IP og proxy 3. Udelukkende proxy IF

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom En undersøgelse blandt parkinsonramte og pårørende UCB Nordic & Parkinsonforeningen // 29.04.2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det beh k høver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og by: E-mailadresse: HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Vi sender dig hermed et helbredsspørgeskema, som du bedes udfylde og returnere til os. Selvom

Læs mere

Kortbog SHARE W5 Hoved_us_2013 US3039

Kortbog SHARE W5 Hoved_us_2013 US3039 Kortbog SHARE W5 Kort 1 1. Ægtefælle 2. Samlevende/partner 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror eller søster 8. Barnebarn 9. Andet familiemedlem (specificér) 10. Andet ikke-familiemedlem

Læs mere