IF CM002_ (FINANCES TOTALLY SEPARATE) = 5. Sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF CM002_ (FINANCES TOTALLY SEPARATE) = 5. Sammen"

Transkript

1 Share 2004 Questionnaire version 10 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM002_ FINANCES TOTALLY SEPARATE Senere i dette interview vil jeg stille nogle spørgsmål om familiens økonomi, fx om familiens opsparing med henblik på pensionsalderen og økonomisk hjælp til børn og andre slægtninge. Vi behøver kun at stille disse spørgsmål til den ene part af et par, med undtagelse af at de ikke kender til hinandens opsparinger eller den støtte, der er givet til slægtninge. Er vi nødt til at stille disse spørgsmål til Dem enkeltvis, eller kan vi blot stille spørgsmålene én gang til Dem sammen? 1. Enkeltvis 5. Sammen IF CM002_ (FINANCES TOTALLY SEPARATE) = 5. Sammen CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Hvem af Dem vil bedst være i stand til at besvare spørgsmål om Deres økonomi? IWER: Kod kun én respondent 1. Navn på person 1 2. Navn på person 2 ENDIF ELSE ENDIF ENDIF DN001_ INTRO DEMOGRAPHICS Jeg vil gerne begynde med at stille nogle spørgsmål om Deres baggrund 1. Fortsæt IF RESPONDENT ID <> 1 DN002_ MONTH OF BIRTH

2 I hvilken måned og år er De født? MÅNED: ÅR: 1. Januar 2. Februar 3. Marts 4. April 5. Maj 6. Juni 7. Juli 8. August 9. September 10. Oktober 11. November 12. December DN003_ YEAR OF BIRTH I hvilken måned og år er De født? MÅNED: [{fødselsmåned}] ÅR: ( ) ELSE ENDIF DN004_ COUNTRY OF BIRTH Er De født i Danmark? 1. Ja 5. Nej IF DN004_ (COUNTRY OF BIRTH) = 5. Nej DN005_ OTHER COUNTRY OF BIRTH I hvilket land er De født? Angiv venligst det Deres land hed, da De blev født? DN006_ YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY I hvilket år flyttede De til Danmark? ( ) ENDIF DN007_ CITIZENSHIP COUNTRY Er De [dansk] statsborger? 1. Ja 5. Nej IF DN007_ (CITIZENSHIP COUNTRY) = 5. Nej DN008_ OTHER CITIZENSHIP Hvilket statsborgerskab har De?

3 ENDIF IF MN001_ (INTERVIEW COUNTRY) = 3 DN009_ WHERE LIVED SINCE 1989 I hvilket land boede De den 1. november i Danmark eller andet sted? 1. Danmark 3. Andet sted ENDIF DN010_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED Se kort 2. Hviad er den højeste skoleuddannelse, De har fuldført? klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen 5. Studentereksamen eller HF 6. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) 95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole 96. Ingen 97. Anden skole (også skole i udlandet) IF DN010_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED) = 97. Anden skole (også skole i udlandet) DN011_ OTHER HIGHEST EDUCATION Hvilket andet eksamensbevis eller eksamen har De fået? ENDIF DN012_ FURTHER EDUCATION Se venligst kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har De fuldført? IWER: Gerne flere svar. 1. Specialarbejderuddannelse 2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse 3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 4. Kort videregående uddannelse (under 3 år) 5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 6. Lang videregående uddannelse (over 4 år) 95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse 96. Ingen 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet) IF 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet) IN DN012_(FURTHER EDUCATION) DN013_ OTHER EDUCATION

4 Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har De? ENDIF DN014_ MARITAL STATUS Se venligst på kort 4. Hvad er Deres civilstand? 1. Gift og bor sammen med ægtefælle 2. Registreret partnerskab 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle 4. Har aldrig været gift 5. Fraskilt 6. Enke/-mand IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 1. Gift og bor sammen med ægtefælle IF RESPONDENT ID = 1 DN015_ YEAR OF MARRIAGE I hvilket år blev De gift? ( ) CHK: (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN002_Person[1].Age - 12) MAIN "^FLError[2]" ENDIF ENDIF IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2 DN016_ YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP I hvilket år indgik De registreret partnerskab? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle DN017_ YEAR OF MARRIAGE I hvilket år blev De gift? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Fraskilt DN018_ SINCE WHEN DIVORCED I hvilket år blev De skilt? IWER: Hvis mere end en skilsmisse, så angiv den seneste

5 ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Enke/-mand DN019_ SINCE WHEN WIDOWED I hvilket år blev De [enke/enkemand]? IWER: Angiv året for dødsfaldet ( ) ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Fraskilt OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Enke/-mand DN020_ AGE OF PARTNER I hvilket år er [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] født? IWER: Angiv fødselsåret for seneste ægtefælle ( ) DN021_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER Se venligst på kort 2. Hvad er højeste skoleuddannelse/eksamen [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] har fuldført? klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen 5. Studentereksamen eller HF 6. Højere Handelseksamen (HH, HF, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) 95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole 96. Ingen 97. Anden skole (også skole i udlandet) IF DN021_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER) = 97. Anden skole (også skole i udlandet) DN022_ OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED Hvilken anden eksamen eller uddannelse har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]

6 [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] fået? ENDIF DN023_ FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER Se venligst på kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde] [mand/kone/mand/kone/mand/kone] fuldført? IWER: Gerne flere svar. 1. Specialarbejderuddannelse 2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannesle 3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 4. Kort videregående uddannelse (under 3 år) 5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 6. Lang videregående uddannelse (over 4 år) 95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse 96. Ingen 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/udannelse i udlandet) IF 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/udannelse i udlandet) IN DN023_(FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER) DN024_ OTHER EDUCATION PARTNER Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde/][mand/kone/mand/kone/mand/kone]? ENDIF DN025_ LAST JOB OF PARTNER Hvad er det seneste job [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres] [{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone] havde? Beskriv det venligst nøjagtigt. ENDIF DN039_ INTRODUCTION PARENTS SIBLINGS Jeg har nu nogle spørgsmål om Deres forældre og søskende. 1. Fortsæt IF MN016_ (MOTHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig?

7 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land?

8 ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF MN018_ (MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT

9 Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden

10 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis

11 personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt

12 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN017_ (FATHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk

13 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF MN019_ (FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej

14 IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF

15 IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Lever [Deres/Deres] [biologiske/biologiske] [mor/far] stadig? 1. Ja 5. Nej IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Nej DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Hvor gammel var [Deres/Deres] [mor/far], da [hun/han] døde? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Hvor gammel er [Deres/Deres] [mor/far] nu? ( )

16 CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN002_Person[1].Age + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Hvad er eller var det sidste job, [Deres/Deres] [mor/far] havde? Beskriv det venligst helt nøjagtigt. IWER: Skriv fx ikke tømrer, men tømrersvend eller tømrermester, ikke "kontormedarbejder", men "speditør"; ikke "arbejder", men "maskinmontør". Hvis "embedsmand/tjenestemand", så angiv venligst først den officielle titel, dvs. "politibetjent" eller "lærer". Kun hvis personen aldrig har haft nogen beskæftigelse, så skriv "husmor/-far". IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ja DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Se venligst kort 5. Hvor bor [Deres/Deres] [mor/far]? 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km væk 4. Mellem 1 og 5 km væk 5. Mellem 5 og 25 km væk 6. Mellem 25 og 100 km væk 7. Mellem 100 og 500 km væk 8. Mere end 500 km væk 9. Mere end 500 km væk i et andet land IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY I hvilket land? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. I samme husstand DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Hvor ofte har De inden for de sidste 12 mdr. enten personligt eller pr. telefon eller pr. brev/ haft kontakt til [Deres/Deres] [mor/far]? 1. Dagligt 2. Adskillige gange om ugen 3. Ca. 1 gang om ugen 4. Ca. hver anden uge 5. Ca. 1 gang om måneden 6. Mindre end 1 gang om måneden 7. Aldrig

17 ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Hvordan vil De beskrive [Deres/Deres] [mor/far]'s helbred. Vil De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Meget godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF DN034_ EVER HAD ANY SIBLINGS Har de nogensinde haft nogen søskende? IWER: Medregn ikke-biologiske søskende. 1. Ja 5. Nej IF DN034_ (EVER HAD ANY SIBLINGS) = 1. Ja DN035_ OLDEST YOUNGEST CHILD Var De den ældste, den yngste eller et eller andet sted mellem dem? 1. Den ældste 2. Den yngste 3. Mellem dem DN036_ HOW MANY BROTHERS ALIVE Hvor mange brødre har De, som stadig lever? IWER: Medregn ikke-biologiske. (0..20) DN037_ HOW MANY SISTERS ALIVE Og hvor mange søstre har De, som stadig lever? IWER: Medregn ikke-biologiske. (0..20) ENDIF DN038_ INTERVIEWER CHECK DN IWER CHECK: HVEM SVAREDE PÅ SPØRGSMÅLENE I DENNE DEL? 1. Kun respondenten 2. Respondent og stedfortræder 3. Kun stedfortræder

18 PH001_ INTRO HEALTH Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres helbred 1. Fortsæt IF PH199_ (HEALTH: RANDOM NR 1..2) = 1 PH002_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 1 Vil De mene, at Deres helbred er Virkelig godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ELSE PH003_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Ville De sige, at Deres helbred er Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt ENDIF PH004_ LONG-TERM ILLNESS Nogle mennesker har kroniske eller langvarige helbredsproblemer. Ved langvarige mener vi noget, der har været et problem for Dem i en periode eller som sandsynligvis vil genere Dem i en periode. Har De nogen langvarige helbredsproblemer, sygdomme, handicap eller skavanker? IWER: Medregn psykiske helbredsproblemer. 1. Ja 5. Nej PH005_ LIMITED ACTIVITIES Inden for mindst det seneste halve års tid i hvilken grad har De på grund af et helbredsproblem følt begrænsninger i forhold til de aktiviteter, folk normalt laver? IWER: Læs op 1. Voldsomt begrænset 2. Begrænset, men ikke voldsomt 3. Ikke begrænset PH006_ DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS Se venligst på kort 6. Har en læge nogensinde fortalt Dem, at De har eller har haft nogle af de lidelser, der er vist på kortet? Fortæl mig

19 venligst nummeret eller numrene på lidelserne. IWER: Gerne flere svar 1. Hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet eller blodprop i kranspulsåre eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt eller vand i lungerne 2. For højt blodtryk 3. Højt kolesteroltal 4. Slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning 5. Sukkersyge/diabetes eller højt blodsukker 6. Kronisk lungesygdom som fx kronisk bronkitis eller emfysem (for store lunger) 7. Astma 8. Gigt inkl. slidgigt og leddegigt 9. Osteoporose eller knogleskørhed 10. Kræft eller ondartet knude, inkl. leukæmi eller lymfesygdom, men ekskl. godartet hudkræft 11. Mavesår eller sår på tolvfingertarmen 12. Parkinsons syge eller rystelammelse 13. Grå stær 14. Hoftebrud eller lårbensbrud 96. Ingen 97. Andre lidelser, der ikke er nævnt på kortet CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) MAIN "^FLError[5]" IF 97. Andre lidelser, der ikke er nævnt på kortet IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) PH007_ OTHER CONDITIONS Hvilke andre tilstande har der været? IWER: Spørg ind ENDIF LOOP cnt:= 1 TO 16 IF cnt IN PH006_ (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) OR cnt = 16 AND 97. Andre lidelser, der ikke er nævnt på kortet IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) IF IndexSub <> 15 IF IndexSub = 10 PH008_ CANCER IN WHICH ORGANS I hvilket organ eller i hvilken del af kroppen har De eller har De haft kræft? IWER: Gerne flere svar 1. Hjernen 2. Mundhulen 3. Strubehovedet 4. Svælget

20 5. Skjoldbruskkirtlen 6. Lungerne 7. Bryst 8. Spiserøret 9. Maven 10. Leveren 11. Bugspytkirtlen 12. Nyrerne 13. Blærehalskirtlen 14. Testiklerne 15. Æggestokkene 16. Livmoderhalsen 17. Livmoderen 18. Tyktarmen eller endetarmen 19. Blæren 20. Huden 21. Lymfen (non-hodgkins lymfon) 22. Leukæmi (blodkræft) 97. Andet organ ENDIF PH009_ AGE WHEN CONDITION STARTED Ca. hvor gammel var De, da De først fik at vide af lægen, at De havde [hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet eller blodprop i kranspulsåre eller andet hjerteproblem knkl. hjertesvigt eller vand i lungerne/for højt blodtryk/højt kolesteroltal/slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning/sukkersyge/diabetes eller højt blodsukker/kronisk lungesygdom som fx kronisk bronkitis eller emfysem (for store lunger)/astma/gigt inkl. slidgigt eller leddegigt/osteoporose eller knogleskørhed/kræft/mavesår eller sår på tolvfingertarmen/parkinsons syge/rystelammelse/grå stær/hoftebrud eller lårbensbrud/]? (0..125) CHK: PH009_AgeCond <= MN002_Person[1].Age MAIN "^FLError[4]" ENDIF ENDIF ENDLOOP PH010_ BOTHERED BY SYMPTOMS Se venligst på kort 7. Når De tænker på mindst de sidste 6 måneder, har De da været generet af nogle af helbredstilstandene nævnt på dette kort? Fortæl venligst hvilken eller hvilke. IWER: Gerne flere svar 1. Rygsmerter, knæsmerter, hoftesmerter eller andre ledsmerter 2. Hjerteproblemer eller angina pectoris, brystsmerter ved anstrengelse 3. Forpustethed, svært ved at få vejret 4. Vedvarende hoste 5. Hævede ben

21 6. Søvnproblemer 7. Episoder med fald 8. Frygt for at falde 9. Svimmelhed, besvimelser eller kortvarig bevidstløshed 10. Mave- eller fordøjelsesproblemer, inkl. forstoppelse, luft, diarré 11. Inkontinens eller ufrivillig vandladning 96. Ingen 97. Andre endnu ikke nævnte symptomer CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH010_Symptoms)) MAIN "^FLError[5]" PH011_ CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK Vores næste spørgsmål er om den medicin, De måske tager. Se venligst på kort 8. Tager De for øjeblikket piller eller anden medicin mindst én gang om ugen på grund af nævnte problemer? IWER: Gerne flere svar 1. Medicin mod højt kolesterol 2. Medicin mod højt blodtryk 3. Medicin mod hjertesygdom eller sygdom i hjernen 4. Medicin mod andre hjertesygdomme 5. Medicin mod astma 6. Medicin mod diabetes/sukkersyge 7. Medicin mod ledsmerter eller ledbetændelse 8. Medicin mod anden smerte (fx hovedpine, rygsmerter osv.) 9. Medicin mod søvnproblemer 10. Medicin mod angst eller depression 11. Medicin mod knogleskørhed, hormonelt betinget 12. Medicin mod knogleskørhed, andet end hormonelt betinget 13. Medicin mod mavesyre 14. Medicin mod kronisk bronkitis 96. Ingen 97. Anden endnu ikke nævnt medicin CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) MAIN "^FLError[5]" PH012_ WEIGHT OF RESPONDENT Omtrent hvor meget vejer De? IWER: Vægten angives i kg. ( ) PH013_ HOW TALL ARE YOU? Hvor høj er De? IWER: Højden angives i cm. ( ) PH041_ USE GLASSES Bruger De normalt briller eller kontaktlinser? 1. Ja 5. Nej PH042_ EYESIGHT Er Deres syn [når De bruger briller eller kontaktlinser som De plejer/{tom}/]...

22 IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt 6. SPONTANT registreret eller lovformeligt blind IF PH042_ (EYESIGHT) <> 6. SPONTANT registreret eller lovformeligt blind AND PH042_ (EYESIGHT) <> DONTKNOW AND PH042_ (EYESIGHT) <> REFUSAL PH043_ EYESIGHT DISTANCE Hvor godt er Deres syn med hensyn til at se ting på afstand såsom at genkende en ven på den anden side af gaden [når De bruge briller eller kontaktlinser som De plejer/{tom}]? Ville De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt PH044_ EYESIGHT READING Hvor godt er Deres syn med hensyn til at se ting tæt på, såsom at læse almindelig avisskrift [når De bruger briller eller kontaktlinser som De plejer/{tom}]? Ville De sige, at det er... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt ENDIF PH045_ USE HEARING AID Bruger De normalt høreapparat? 1. Ja 5. Nej PH046_ HEARING Er Deres hørelse [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}/]... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget god 3. God 4. Nogenlunde 5. Dårlig PH047_ HEARING WITH BACKGROUND NOISE

23 Synes De, det er svært at følge en samtale, hvis der er baggrundsstøj, som fx TV, radio eller legende børn [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}///]? 1. Ja 5. Nej PH055_ HEARING WITH SEVERAL PEOPLE Kan De tydeligt høre, hvad der bliver sagt i en samtale med mange mennesker [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}///]? 1. Ja 5. Nej PH056_ HEARING WITH ONE PERSON Kan De tydeligt høre, hvad der bliver sagt i en samtale med én person [når De bruger høreapparat som De plejer/{tom}///]? 1. Ja 5. Nej PH024_ USE DENTURES Har De tandproteser? IWER: Tandproteser er det, man før i tiden kaldte gebis, hvis det var hele over- eller undermund - evt. begge - der var erstattet af tandproteser. 1. Ja 5. Nej PH025_ BITE ON HARD FOODS [Når De har tandproteser/{tom}/] [kan De/Kan De] uden besvær bide eller tygge hårde madvarer som fx et hårdt æble? IWER: Tandproteser er det, man før i tiden kaldte gebis, hvis det var hele over- eller undermund - evt. begge - der var erstattet af tandproteser. 1. Ja 5. Nej PH048_ HEALTH AND ACTIVITIES Se venligst på kort 9. Vi skal finde ud af de vanskeligheder, folk måske har ved forskellige aktiviteter på grund af helbredsproblemer eller fysiske problemer. Fortæl mig venligst, hvorvidt De har nogen vanskelighed ved at foretage hver enkelt af dagligdagsaktiviteterne på kort 9. Udeluk vanskeligheder, som De forventer vil vare mindre end tre måneder. (Vil De sige, at De på grund af helbredsproblemer har vanskeligt ved at foretage nogen af aktiviteterne på dette kort?) IWER: Sonder: Gerne flere svar 1. At gå 100 m. 2. At sidde ned i ca. to timer 3. At rejse sig fra en stol efter at have siddet i lang tid 4. At gå ad trapper flere etager uden at holde hvil 5. At gå ad trapper én etage (et trappeløb) uden at holde hvil 6. At bøje forover, at knæle eller at sidde på hug 7. At række eller strække Deres arme over skulderniveau

24 8. At trække eller skubbe store ting såsom en dagligstuestol 9. At løfte eller bære noget, der vejer mere end 5 kg., som fx en tung pose købmandsvarer 10. At samle en lille mønt op fra bordet 96. Ingen af delene CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) MAIN "^FLError[5]" PH049_ MORE HEALTH AND ACTIVITIES Se venligst kort 10. Her er yderligere nogle få dagligdags-aktiviteter. Fortæl venligst, hvis De har noget besvær med disse ting på grund af fysiske, mentale, følelsesmæssige eller hukommelsesproblemer. Udeluk igen vanskeligheder, som De forventer vil vare mindre end tre måneder. (Har De på grund af et helbreds- eller hukommelsesproblem besvær med at gøre nogen af aktiviteterne på kort 10?) IWER: Sonder: Gerne flere svar 1. At tage tøj på, inkl. tage sko og sokker på 2. At gå igennem et værelse 3. At tage bad eller brusebad 4. At spise, fx selv at skære maden over 5. At komme i og ud af sengen 6. At gå på toilettet inkl. at rejse sig eller at sætte sig ned 7. At bruge et kort for at finde ud af, hvordan man skal komme rundt et sted, man ikke kender 8. At tilberede et varmt måltid mad 9. At gå på indkøb efter dagligvarer eller købmandsvarer 10. At foretage telefonopkald 11. At tage medicin 12. At arbejde i huset eller haven 13. At tage sig af pengesager såsom at betale regninger og holde øje med udgifterne 96. Ingen af delene CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) MAIN "^FLError[5]" IF NOT 96. Ingen af delene IN PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL OR 96. Ingen af delene IN PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL PH050_ HELP ACTIVITIES Tænk på de aktiviteter, De har problemer med, er der så nogensinde nogen, der hjælper Dem med disse aktiviteter? IWER: Inkl. Deres partner eller andre i husstanden 1. Ja 5. Nej IF PH050_ (HELP ACTIVITIES) = 1. Ja PH051_ HELP MEETS NEEDS Ville De sige, at den hjælp, De modtager, svarer til Deres behov? IWER: Læs op

25 1. Til hver en tid 2. Sædvanligvis 3. Nogen gange 4. Stort set aldrig ENDIF ENDIF IF PH199_ (HEALTH: RANDOM NR 1..2) = 1 PH052_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Ville De sige, at Deres helbred er Fremragende 2. Meget godt 3. Godt 4. Nogenlunde 5. Dårligt ELSE PH053_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 1 Ville De sige, at Deres helbred er Virkelig godt 2. Godt 3. Nogenlunde 4. Dårligt 5. Meget dårligt ENDIF PH054_ WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH iwer CHECK: HVEM BESVAREDE SPØRGSMÅLENE I DENNE DEL? 1. Kun respondenten 2. Respondent og stedfortræder 3. Kun stedfortræder BR001_ EVER SMOKED DAILY De følgende spørgsmål drejer sig om rygning og alkohol. Har De nogensinde dagligt røget cigaretter, cigarer, cerutter eller pibe i en periode på mindst ét år? 1. Ja 5. Nej IF BR001_ (EVER SMOKED DAILY) = 1. Ja BR002_ SMOKE AT THE PRESENT TIME Ryger De stadig? 1. Ja

26 5. Nej, er holdt op BR003_ HOW MANY YEARS SMOKED Hvor mange år i alt har [De/De] [røget/røg De/] [røget/røg De]? IWER: IWER: MEDREGN IKKE PERIODER, HVOR IP IKKE RØG. (0..150) CHK: BR003_HowManyYearsSmoked <= MN002_Person[1].Age MAIN "^FLError[27]" IF BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Nej, er holdt op BR004_ AGE STOPPED SMOKING Hvor gammel var De, da De holdt op med at ryge? (0..105) CHK: BR004_AgeStoppedSmoking <= MN002_Person[1].Age MAIN "^FLError[4]" ENDIF BR005_ WHAT DO OR DID YOU SMOKE Hvad [ryger/røg] [De/De] [ryger/røg De før De holdt op]? IWER: Læs op. Gerne flere svar 1. Cigaretter 2. Pibe 3. Cigarer eller cerutter IF 1. Cigaretter IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR006_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY Hvor mange cigaretter [ryger/røg/] [ryger/røg] [De/De] gennemsnitligt pr. dag? (0..120) ENDIF IF 2. Pibe IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR007_ AVERAGE AMOUNT OF PIPES PER DAY Hvor mange piber [ryger/røg//] [ryger/røg] [De/De] gennemsnitligt pr. dag? (0..120) ENDIF IF 3. Cigarer eller cerutter IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR008_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARS PER DAY Hvor mange cigarer eller cerutter [ryger/røg/] [ryger/røg] [De/De] gennemsnitligt pr. dag? (0..120) ENDIF

27 ENDIF BR010_ BEVERAGES CONSUMED LAST 6 MONTHS Jeg vil nu stille Dem nogle spørgsmål om, hvad De drikker - hvis De altså drikker. Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De drukket noget med alkohol i, såsom øl, vin, stærk spiritus eller cocktails inden for de sidste seks måneder? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Har slet ikke drukket inden for de sidste 6 måneder IF BR010_ (BEVERAGES CONSUMED LAST 6 MONTHS) < 7. Har slet ikke drukket inden for de sidste 6 måneder BR011_ FREQ MORE THAN 2 GLASSES BEER IN A DAY Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De drukket mere end to glas eller to flasker eller dåser øl på en enkelt dag inden for de sidste seks måneder? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder BR012_ FREQ MORE THAN 2 GLASSES WINE IN A DAY Se venligst på kort 11.Hvor ofte inden for de sidste seks måneder har De fået mere end to glas vin på én enkelt dag? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller 2 gange om ugen 5. En eller 2 gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder BR013_ FREQ MORE THAN 2 HARD LIQUOR IN A DAY Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De inden for de sidste seks måneder drukket mere end to cocktails eller mere end to glas stærk spiritus på en enkelt dag? 1. Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden

28 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder ENDIF BR015_ SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS Vi vil gerne vide, hvilken type og mængde af aktivitet, De udøver i Deres dagligdag. Hvor ofte foretager De Dem en hård fysisk aktivitet, såsom sport, hårdt husligt arbejde eller et stykke arbejde, der er forbundet med fysisk anstrengelse? IWER: Læs op 1. Mere end én gang om ugen 2. 1 gang om ugen gange om måneden 4. Næsten ikke eller aldrig BR016_ ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY Hvor ofte laver De aktiviteter, som er på et moderat energiniveau som fx havearbejde, bilvask eller spadsere en tur? IWER: Læs op 1. Mere end én gang om ugen 2. 1 gang om ugen gange om måneden 4. Næsten ikke eller aldrig BR017_ INTERVIEWER CHECK BR IWER CHECK: HVEM BESVAREDE SPØRGSMÅLENE I DENNE DEL? 1. Kun respondenten 2. Respondent og stedfortræder 3. Kun stedfortræder CF019_ INSTRUCTION FOR CF IWER: Udfyldelse af dette spørgeskema gælder selvfølgelig ikke evt. stedfortræder. Det skal også understreges, at evt. stedfortræder ikke må blande sig i CF-sektionen, selv om de godt må være til stede, hvis det er påkrævet af hensyn til respondentens tryghed. Hvis IP ikke selv er i stand til at besvare nogle af disse spørgsmål, så tryk på CTRL-K ved hvert af disse spørgsmål og skriv en bemærkning ved at bruge CTRL-M ved afslutningen af denne del (CF018). 1. Fortsæt CF001_ SELF-RATED READING SKILLS Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres læse- og skrivefærdigheder. Hvorledes vil De bedømme Deres læsefærdigheder, som De har brug for i det daglige? Vil De sige, at de er... IWER: Læs op

29 1. Fremragende 2. Meget gode 3. Gode 4. Nogenlunde 5. Dårlige CF002_ SELF-RATED WRITING SKILLS Hvorledes ville De bedømme Deres skrivefærdigheder, som De har brug for i det daglige. Ville De sige, at de er... IWER: Læs op 1. Fremragende 2. Meget gode 3. Gode 4. Nogenlunde 5. Dårlige CF003_ DATE-DAY OF MONTH En del af denne undersøgelse drejer sig om menneskers hukommelse og evne til at tænke over ting. Nu vil jeg først spørge Dem om datoen i dag. Hvilken dato i måneden er det i dag? IWER: Kod hvorvidt dato i måneden ([{dato i måneden}]) er angivet korrekt 1. Dato i måneden angivet korrekt 2. Dato i måneden ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken dato CF004_ DATE-MONTH Hvilken måned er vi i? IWER: Kod hvorvidt måned er angivet korrekt 1. Måned angivet korrekt 2. Måned ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken måned vi er i CF005_ DATE-YEAR Hvilket år er vi i? IWER: Kod hvorvidt år ([{nuværende år}]) er angivet korrekt 1. År er angivet korrekt 2. År er ikke angivet korrekt/ved ikke hvilket år CF006_ DAY OF THE WEEK Kan De sige mig, hvilken ugedag det er i dag? IWER: Korrekt svar: ([mandag/tirsdag/onsdag/torsdag/fredag/lørdag/søndag]) 1. Ugedag angivet korrekt 2. Ugedag ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken ugedag CF007_ INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING Jeg vil nu fra min computerskærm læse en liste op med 10 ord. Vi har med vilje lavet listen så lang, at det vil være svært for enhver at huske alle ordene. De fleste mennesker kan blot huske nogle få ord. Jeg vil bede Dem lytte opmærksomt, da ordene ikke bliver gentaget. Når jeg er færdig, vil jeg bede Dem om højt at gentage så mange af ordene, De kan. Rækkefølgen er underordnet. Er dette forstået? IWER: Hvis nej, så forklar yderligere, hvis ja, så tryk på "enter" for

30 at begynde testen og hav hæftet klar. 1. Fortsæt IF CF007_ (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = EMPTY CF008_ TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL Fortæl mig nu venligst alle de ord, De kan huske. IWER: Vent indtil ordene kommer frem på skærmen. Skriv ordene på det medbragte hæfte. Tillad respondenten at bruge så meget tid, han/hun ønsker - op til 1 min. Angiv ordene, respondenten husker korrekt 1. Smør 2. Arm 3. Brev 4. Dronning 5. Billet 6. Græs 7. Hjørne 8. Sten 9. Bog 10. Stok 96. Ingen af disse CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN CF008_Learn1)) MAIN "^FLError[5]" ENDIF ENDIF CF009_ VERBAL FLUENCY INTRO Jeg vil nu bede Dem nævne så mange forskellige dyr, De kan komme i tanker om. De får 1 min. til dette. Klar, start. IWER: Lad præcis et min. gå. Hvis respondenten stopper før tid, så tilskynd ham/hende til at finde flere ord. Hvis de ikke siger noget i 15 sekunder., så gentag den grundlæggende instruktion ("Jeg vil bede Dem om at nævne alle de dyr, De kan komme i tanker om"). Der gives ikke yderligere tid, selv om instruktionen skal gentages. 1. Fortsæt IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = RESPONSE IF CF011_ (INTRODUCTION NUMERACY) = EMPTY CF010_ VERBAL FLUENCY SCORE IWER: Points er summen af godtagne dyr. Der gives points for ethvert dyr inden for dyreverdenen, virkeligt eller mytologisk, der nævnes, undtagen gentagelser og egenavne. Bemærk særligt, at det følgende (også) giver point: Navnet på arten og enhver nævnt slægt inden for arten; navn på han, hun eller unger inden for arten. Kod antallet af dyr (0..100). (0..100)

31 ENDIF ENDIF CF011_ INTRODUCTION NUMERACY Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål, som vurderer, hvorledes man bruger tal i dagligdagen. IWER: Hvis nødvendigt, så tilskynd respondenten til at svare på hvert af talforståelsesspørgsmålene. 1. Fortsæt CF012_ NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000 Hvis risikoen for at få en sygdom er 10 procent, hvor mange mennesker for hver (et tusinde) vil forventes at få sygdommen? IWER: Læs ikke svarmulighederne op Andet svar IF CF012_ (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000) <> CF013_ NUMERACY-HALF PRICE På udsalg sælger en forretning alle varer til halv pris. Før udsalget koster en stol 300 [[{lokal møntsort}]]. Hvor meget vil den koste på udsalg? IWER: Læs ikke svarmulighederne op [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] 97. Andet svar ENDIF IF CF012_ (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000) = CF014_ NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE En forhandler sælger en brugt knallert for [[{lokal møntsort}]]. Dette er totredjedele af det, den koster som ny. Hvad koster knallerten som ny? IWER: Læs ikke svarmulighederne op [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] 97. Andet svar IF CF014_ (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE) = ^FLCurr

32 CF015_ AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT Lad os antage, at De har [[{lokal møntsort}]] på en opsparingskonto. Kontoen giver 10 procent i årlig rente. Hvor meget ville De have på kontoen efter 2 år? IWER: Læs ikke svarene op [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] [[{lokal møntsort}]] 97. Andet ENDIF ENDIF IF CF007_ (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE CF016_ TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL For et lille stykke tid siden læste jeg en liste af ord op, og De gentog de ord, som De kunne huske. Fortæl mig venligst nogle af de ord, som De kan huske nu. IWER: Skriv ordene på et ark og giv points for de rigtige ord. 1. Smør 2. Arm 3. Brev 4. Dronning 5. Billet 6. Græs 7. Hjørne 8. Sten 9. Bog 10. Stok 96. Ingen af disse CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN CF016_Learn4)) MAIN "^FLError[5]" ENDIF CF017_ CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST IWER: Var der nogle omstændigheder, som kan have forringet respondentens udførelse af prøverne? 1. Ja 5. Nej CF018_ WHO WAS PRESENT DURING CF IWER CHECK: HVEM VAR TIL STEDE UNDER DENNE DEL? IWER: Sonder: Gerne flere svar 1. Kun respondenten

33 2. Partner til stede 3. Barn (børn) til stede 4. Anden (andre) til stede CHK: NOT (( > 1) AND (1 IN CF018_IntCheck)) MAIN "^FLError[22]" MH001_ INTRO MENTAL HEALTH Tidligere talte vi om Deres fysiske helbred. Et andet helbredsmål er Deres følelsesmæssige helbred eller Deres velvære. 1. Fortsæt MH002_ DEPRESSION Har De inden for den sidste måned været ked af det eller deprimeret? IWER: Hvis respondenten beder om lidt præcisering, så sig 'med ked af det eller deprimeret, mener vi ulykkelig, i dårligt humør eller nedtrykt' 1. Ja 5. Nej MH003_ HOPES FOR THE FUTURE Hvad er Deres håb for fremtiden? IWER: Noter hvad enten håb nævnes eller ej. 1. Et hvilket som helst håb nævnt 2. Intet håb nævnt MH004_ FELT WOULD RATHER BE DEAD Har De inden for den sidste måned tænkt på, at De hellere ville være død? 1. Enhver angivelse af selvmordstanker og ønsker om at være død 2. Ikke sådanne tanker MH005_ FEELS GUILTY Har De tilbøjelighed til at bebrejde Dem selv eller at føle skyld over noget? 1. Tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse 2. Ikke sådanne følelser 3. Nævner skyld eller selvbebrejdelse, men det er uklart, om det udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse IF MH005_ (FEELS GUILTY) = 3. Nævner skyld eller selvbebrejdelse, men det er uklart, om det udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse MH006_ BLAME FOR WHAT Hvad bebrejder De Dem selv for? IWER: Bemærk, at der kun kodes for 1 for overdreven skyldfølelse, som er klart ude af proportioner i forhold til omstændighederne. Skylden vil ofte have været mindre, hvis der overhovedet var en. Berettiget eller passende skyld bør kodes Det givne eksempel (de givne eksempler) udgør tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse

34 2. Det givne eksempel (de givne eksempler) udgør ikke tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse, eller det forbliver uklart, om disse eksempler udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse ENDIF MH007_ TROUBLE SLEEPING Har De for nylig haft søvnproblemer? 1. Problemer med at sove eller nylige ændringer i søvnmønsteret 2. Har ikke søvnproblemer MH008_ LESS OR SAME INTEREST IN THINGS Hvordan har Deres interesse i løbet af den sidste måned været for tingene i almindelighed? 1. Mindre interesse end sædvanligvis nævnt 2. Ikke nævnt tab af interesse 3. Intet specifikt svar IF MH008_ (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS) = 3. Intet specifikt svar MH009_ KEEPS UP INTEREST Bliver De ved med at dyrke Deres interesser? 1. Ja 5. Nej ENDIF MH010_ IRRITABILITY Har De været irritabel i den senere tid? 1. Ja 5. Nej MH011_ APPETITE Hvordan har Deres appetit været? 1. Nedsat lyst til mad/dårlig appetit 2. Ikke nedsat lyst til mad 3. Intet specifikt svar IF MH011_ (APPETITE) = 3. Intet specifikt svar MH012_ EATING MORE OR LESS Har De spist mindre eller mere, end De plejer? 1. Mindre 2. Mere 3. Hverken mindre eller mere ENDIF MH013_ FATIGUE Har De inden for den sidste måned haft for lidt energi til at gøre de

35 ting, De har haft lyst til at gøre? 1. Ja 5. Nej MH014_ CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT Hvordan er Deres koncentration? Kan De fx koncentrere Dem om et TV-program, en film eller et radioprogram? 1. Vanskelighed ved at koncentrere sig om underholdning 2. Ikke nævnt en sådan vanskelighed MH015_ CONCENTRATION ON READING Kan De koncentrere Dem om det, De læser? 1. Vanskelighed ved at koncentrere sig om at læse 2. Ikke nævnt en sådan vanskelighed MH016_ ENJOYMENT Hvad har De for nylig nydt at gøre? 1. Kan IKKE nævne nogen fornøjelig aktivitet 2. Nævner en hvilken som helst fornøjelse ved en aktivitet MH017_ TEARFULNESS Har De på noget tidspunkt grædt inden for den sidste måned? 1. Ja 5. Nej MH018_ DEPRESSION EVER Har der været et tidspunkt eller flere tidspunkter i Deres liv, hvor De led af depressionssymptomer, som varede i mindst to uger? IWER: Afslutning på ikke-stedfortræder delen. Hvis respondenten ikke var i stand til at besvare de forudgående spørgsmål, så tryk CTRL-M og skriv en bemærkning. 1. Ja 5. Nej IF MH018_ (DEPRESSION EVER) = 1. Ja MH019_ AGE SYMPTOMS FIRST TIME Hvor gammel var De, da symptomerne opstod første gang? (0..120) MH020_ EVER TREATED BY DOCTOR OR PSYCHIATRIST Er De nogensinde blevet behandlet for en depression af Deres praktiserende læge eller af en psykiater? 1. Ja 5. Nej MH021_ EVER ADMITTED TO HOSPITAL OR PSYCHIATRIC WARD Er De nogensinde blevet indlagt på et hospital for sindslidende eller på en psykiatrisk afdeling? 1. Ja 5. Nej

36 ELSE IF MH018_ (DEPRESSION EVER) = 5. Nej ENDIF ENDIF HC002_ SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR Vi har nu nogle spørgsmål om pleje af Deres helbred. Tænk venligst på Deres helbred de sidste 12 måneder. Hvor mange gange i alt har De siden [januar/februar/marts/april/maj/juni/juli/august/september/oktober/november /december] [{sidste år}] været hos eller talt med en læge om Deres helbred? Udelad venligst tandlægebesøg og hospitalsophold, men inkluder skadestuebesøg eller ambulant behandling. IWER: Hvis flere end 98, så skriv 98 (0..98) IF HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) > 0 HC003_ CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER Hvor mange af disse henvendelser var til Deres almindelig praktiserende læge eller til en læge i Deres lægehus? IWER: Hvis mere end 98, så skriv 98. Inkluder ikke speciallæger i lægehuse/centre. (0..98) CHK: HC003_CGPract <= HC002_STtoMDoctor MAIN "^FLError[8]" ENDIF IF HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) > 0 AND HC003_ (CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER) < HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) OR HC002_ (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR) = DONTKNOW HC004_ CONTACTS WITH SPECIALISTS Se venligst på kort 12. Har De inden for de sidste 12 måneder konsulteret nogen af specialisterne, der er nævnt på kort 12? IWER: Kod alle svar. Hvis der nævnes tandlæge, så sig, at det kommer senere. 1. Ja 5. Nej IF HC004_ (CONTACTS WITH SPECIALISTS) = 1. Ja HC005_ LAST CONSULTATION TO SPECIALIST Se venligst stadig på kort 12. Hvilke af disse specialister har De senest

37 konsulteret? IWER: Hvis tandlæge nænes, så sig, at dette kommer senere. 1. Specialist i hjertesygdomme, lungesygdomme, mavesygdomme, diabetes eller kirtelsygdomme 2. Hudlæge 3. Neurolog 4. Øjenlæge 5. Øre-, næse- og halslæge 6. Gigtlæge 7. Ortopæd 8. Kirurg 9. Psykiater 10. Gynækolog 11. Specialist i urinvejssygdomme (urolog) 12. Specialist i kræftsygdomme (onkolog) 13. Specialist i alderdommens sygdomme (geriatriker) CHK: NOT ((MN002_Person[1].Gender = a1) AND ( = 10)) MAIN "^FLError[26]" HC006_ TYPE OF LAST CONSULTATION TO SPECIALIST Var Deres sidste besøg hos specialist på grund af en akut årsag, et ikke-akut helbredsproblem eller et almindeligt planlagt besøg, inkl. en helbredskontrol? 1. Akut 2. Et ikke-akut helbredsproblem (inkl. henvisning fra praktiserende læge) 3. Et almindeligt planlagt besøg inkl. en helbredskontrol IF HC006_ (TYPE OF LAST CONSULTATION TO SPECIALIST) = 1. Akut HC007_ DAYS WAITING FOR EMERGENCY CONSULTATION TO SPECIALIST Hvor mange dage måtte De vente, før De kunne få en tid til en konsultation hos denne specialist? IWER: Tæl hele dage. Skriv 0, hvis mindre end 24 timer. (0..98) ELSE IF HC006_ (TYPE OF LAST CONSULTATION TO SPECIALIST) = 2. Et ikke-akut helbredsproblem (inkl. henvisning fra praktiserende læge) HC008_ WEEKS WAITING FOR NON-EMERGENCY CONSULTATION Hvor mange uger måtte De vente for at få denne konsultation? IWER: Tæl en del af en uge for en hel uge. Hvis IP siger hele måneder, så tæl hver måned som 4 uger. (0..98) ENDIF ENDIF IF HC007_ (DAYS WAITING FOR EMERGENCY CONSULTATION TO

38 SPECIALIST) > 0 OR HC008_ (WEEKS WAITING FOR NON-EMERGENCY CONSULTATION) > 0 HC009_ WISH LAST SPECIALIST CONTACT EARLIER Ville De gerne have haft denne konsultation tidligere? 1. Ja 5. Nej ENDIF ENDIF ENDIF HC010_ SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST Har De i løbet af de sidste 12 måneder været hos tandlægen, en tandplejer eller hos en tandtekniker? IWER: Spørgsmålet omfatter alle tandlægekonsultationer inkl. rutinebesøg og også fx protesekonsultationer hos andre end tandlæger. 1. Ja 5. Nej IF HC010_ (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST) = 1. Ja HC011_ CONTACT DENTIST FOR ROUTINE CONTROL/PREVENTION OR TREATMENT Var det et rutinekontrol- eller et forebyggende besøg, var det et besøg for at få behandling eller var det begge dele? IWER: Hvis mere end én konsultation, så kod for alle konsultationerne tilsammen. 1. Kun rutinekontrol eller forebyggende 2. Kun behandling 3. Både forebyggende og behandling ENDIF HC012_ IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS Har De i løbet af de sidste 12 måneder været indlagt på et hospital natten over? Medregn venligst ophold på medicinske, kirurgiske, psykiatriske eller andre specialafdelinger. 1. Ja 5. Nej IF HC012_ (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS) = 1. Ja HC013_ TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL Hvor ofte har De i løbet af de sidste 12 måneder været indlagt? IWER: Medregn kun adskilte perioder. Kod 10 for 10 eller flere lejligheder. (1..10) HC014_ TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2.

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2. Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-09-27 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Senere i løbet

Læs mere

KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3

KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3 KORT 1 1. Ægtefælle 2. Partner/samboende 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror/søster 8. Barnebarn 9. Anden slægtning: Hvilken 10. Anden ikke-slægtning: Hvilken KORT 2 1. 7. klasse

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-27 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før sin død deltog [{afdødes navn}] i SHARE-undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Kortbog SHARE W5 Hoved_us_2013 US3039

Kortbog SHARE W5 Hoved_us_2013 US3039 Kortbog SHARE W5 Kort 1 1. Ægtefælle 2. Samlevende/partner 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror eller søster 8. Barnebarn 9. Andet familiemedlem (specificér) 10. Andet ikke-familiemedlem

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c XT104_ SEX OF DECENDENT Interviewer:Notér afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl) 1. Mand 2. Kvinde XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Lad mig lige gentage: Dette interview er frivilligt og fortroligt. Deres svar vil kun blive benyttet til forskning.

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Guide: Er du syg eller bare hypokonder?

Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Alt for mange danskere er overdrevent bange for at fejle noget alvorligt. Af Line Felholt, 7. november 2012 03 Er du dødssyg - igen? 04 Tjekliste - har du helbredsangst?

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. En sammenligning af forekomsten af udvalgte indikatorer. Anne Illemann Christensen,

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere