Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af eksamen før, under og efter 5. Eksempel på mindmap 6. Afslutning 7. Litteraturliste 1. Forord Hvis du tror at dette lille hæfte kan hjælpe dig til mirakler, så tror du forkert. Dog skulle det gerne hjælpe dig til at blive bedre til eksamen. At du er i gang med at læse disse linier viser, at du har taget ansvaret for dine forestående eksaminer på dig, og det er en rigtig god start. Hæftet er især skrevet for stx- og HF-kursister, der skal til mundtlig eksamen. Efter deltagelse i undervisningen på VUF følger en eksamen, hvor du skal vise, hvad du kan, og det kan vel siges at være en naturlig afslutning på et undervisningsforløb. Du får en karakter efter 13- skalaen for din præstation, der afspejler din faglige viden, din personlighed og din indstilling til eksamen. Det bedste grundlag for en god præstation og karakter til eksamen er hovedsagelig: At have fulgt undervisningen og forberedt sig gennem hele forløbet. At have kendskab til, hvordan eksaminer foregår, og hvilke krav, der stilles til eksaminanden. At bruge effektive forberedelsesmetoder. At have en positiv indstilling til eksamen. Hæftet beskæftiger sig med de tre sidste punkter. I andet afsnit med overskriften: Den tekniske side af eksamen kan du læse om punkt 2 og 3. I det fjerde afsnit med overskriften: Nervøsitet kan du læse om punkt 4. Hæftet indeholder forslag til nogle forskellige måder at tackle eksamen på, og på grundlag af disse forslag kan du beslutte dig for, hvordan du vil gøre. To studieteknikker bliver demonstreret og kan samtidig bruges til at få overblik over indholdet i hæftet. De to metoder er tjekliste og mindmap, der er lavet over hhv. afsnit 2 og 4. Det er ikke meningen at du skal læse hele hæftet; læs blot de emner du har brug for at vide mere om. Lige nu er det nok ikke læsestof, du mangler. Frederiksberg VUC har i årene afholdt kurser i eksamenstræning op til eksamensperioderne. Disse kurser var både en parallel og et supplement til indholdet i dette hæfte. Hvis du er interesseret i at deltage på sådan et kursus, så hold øje med om muligheden opstår ved at orientere dig herom i VUF-info.

2 Jeg vil være glad for at blive gjort opmærksom på eventuelle fejl i hæftet og tager gerne imod forslag til forbedringer. 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter Dette afsnit indeholder forslag til, hvordan man kan forberede sig til eksamen både før og under læseferien herunder forskellige studieteknikker samt en redegørelse for, hvordan eksamen foregår. Afsnittene kommer i kronologisk rækkefølge startende med perioden før og under læseferien. Læseferie. Kig lige på ordet. Det er misvisende, for læseferie har intet med ferie at gøre. Egentlig burde man kalde perioden for eksamensforberedelse. Det er nemlig en tid med koncentreret arbejde, læsning og indlæring, men også en tid, hvor overblikket og sammenhænge i pensum gerne skulle blive synlige for læseren. Før læseferien starter Inden læseferien er det en god ide at undersøge, om du har en pensumliste og alle de opgivne kopier og bøger. Sæt kopierne ind i en mappe efter et system, du finder godt. Lav fx en indholdsfortegnelse over kopierne eller sæt faner i mappen til de forskellige emneområder. Ved at udføre dette arbejde har du allerede dannet dig et overblik over pensum. Husk også alle de noter du har lavet i løbet af undervisningen og anbring dem i mappen sammen med kopierne. Gør dig parat til læseferien med indstillingen om, at nu skal der bestilles noget. Fortæl dine omgivelser, at du nu skal arbejde intenst og måske gerne vil skånes for nogle forpligtelser, hvis det kan lade sig gøre. Til læseferien skal der laves en plan, og den kan du lave lige så snart eksamensdatoerne er offentliggjort. Tæl så, hvor mange dage du kan afsætte til læsning af hvert fag. Det er ideelt med en uge. Del så pensum op i det antal dage du kan afse og indføj i planen, hvilke sider du skal læse på de pågældende datoer. Afhængig af fag og kendskab til pensum er sider pr. dag passende for en kursist uden erhvervsarbejde. Nu er kunsten så at følge planen, hvilket virker beroligende og giver dig bevidstheden om at du gør alt, hvad du kan. Hvis du ikke kan nå at læse alle de opgivne sider, så koncentrer dig om at læse de sider, du har mindst styr på. Læsningen kan foregå forskellige steder afhængig af, hvad du foretrækker. Jeg har altid foretrukket at læse hjemme i et værelse med fuldstændig ro. Andre kan bedst lidt at læse på biblioteket, hvor de ikke bliver distraheret af dørklokken eller blomster, der skal vandes. Læseferien Læs på de tider af dagen, der passer til dig. Du skal kun regne med at kunne arbejde effektivt i sammenlagt 6 timer om dagen. Hold pauser, men husk at du skal tilbage og fortsætte læsningen. Læs med god samvittighed og hold fri med god samvittighed. Beløn dig selv for din gode arbejdsindsats: Gå nogle ture, spis noget god mad og sørg for at få din nattesøvn. Motion, rigtig ernæring og et udhvilet legeme er et perfekt grundlag for din indlæring, og en god planlægning giver dig ro i sindet.

3 Indlæringsteknikker Når du læser, er det vigtigt, at du forholder dig aktivt til teksten. Fra din mappe med faneblade eller indholdsfortegnelse og dine pensumsopgivelser har du allerede en emneliste til faget, og ud fra denne emneliste kan du fortsætte dit videre arbejde. Nogle emner har du måske allerede så meget styr på, at du i første omgang ikke behøver at beskæftige dig mere med dem. Andre emner kræver grundig læsning, og atter andre igen kan du hurtigt få på plads. Fra din lærer har du sikkert fået eksempler på eksamensspørgsmål, så du ved hvilke typer af spørgsmål, du vil blive stillet overfor til eksamen. Der er selvfølgelig forskelle på eksamensspørgsmålene fra fag til fag. I mange fag er eksamensopgaverne bygget op med to eller tre spørgsmål: Det første spørgsmål beder dig om at referere en teori eller et emne fra pensum. I næste spørgsmål skal du anvende din viden fra spørgsmål 1 til at forholde dig til et eksempel, analysere en case el.. I tredje og sidste spørgsmål skal du selvstændigt vurdere, diskutere, kritisere og/eller trække linjer til andre dele af pensum. Brug gerne disse udleverede eksamensspørgsmål til at teste dig selv og din viden med, så du kan finde de områder, hvor du skal koncentrere din eksamenslæsning. Måske har du mulighed for under repetitionsfasen på dit undervisningshold at holde et indlæg om et emne. Det er en god træning for dig, og du opdager, hvor meget du skal forberede dig for at kunne holde et tilfredsstillende indlæg. Bagefter kan du få en evaluering. Det er en rigtig god måde at starte din eksamensforberedelse på. Når du læser til eksamen, er der en række teknikker, du kan tage i brug. Herunder vil du finde forskellige muligheder, hvorfra du kan udvælge de metoder, du synes bedst om. Du bør altid tage noter, når du læser tekster, og der er forskellige måder at gøre det på. Husk på at du sandsynligvis også fra undervisningen har diverse noter, som du kan bruge i forbindelse med eksamenslæsningen. Lav tjeklister til de forskellige emner. En tjekliste indeholder kun væsentlige stikord eller nøglebegreber. Man kan kalde en tjekliste for en stormasket disposition. Ved hjælp af tjeklister kan du få overblik over stoffet i modsætning til almindelige noter, der ofte kan blive rigeligt omfattende. Tjeklister kan du bruge direkte til eksamen, og hvis du laver tjeklister til alle større emner, er du godt hjulpet på vej til eksamensopgavens spørgsmål 1. Et alternativ hertil er en mindmap. Her tegner man sine noter ind på en figur, der ligner et træ set oppefra. Inde i centrum (kronen) skriver man hovedemnet, og underpunkterne føjer man til som grene. Der kan så tegnes ligeså mange grene ind, som man har brug for for at dække emnet. Hvis der er yderligere punkter (underunderpunkter) føjes de ind på grenene som kviste. Ved at bruge mindmap får du samtidig struktureret dit stof, når du skal tegne grene og kviste. En mindmap er mere overskuelig end blot en side fyldt med noter, og du læser og husker faktisk stoffet bedre vha. denne metode. På biblioteket kan du låne bøger om mindmaps. Selvoverhøring. Luk bogen, når du har læst et afsnit og genfortæl indholdet. Sådan får du testet dig selv. Kan du bruge fagtermerne? Hvad er fokuspunkterne i stoffet? Hvordan er sammenhængen mellem de forskellige punkter. De faglige begreber skal du kende og kunne forklare. Her kan du lave din egen ordliste over begreberne og deres betydning.

4 Hvis du har mange ord du skal lære fx i et sprogfag kan du lave huskekort. En A4 side kan du dele i 8-10 lige store stykker. På den ene side af kortet skriver du fagordet og på den anden side forklaringen/oversættelsen. Når du har lavet et antal kort, kan du spille med dig selv. Kortene kan spilles både fra bagsiden og fra forsiden. Du ser fagtermen og skal komme med forklaringen, som du lige kan teste på bagsiden eller du ser forklaringen og skal sige fagtermen. Når du har spillet kortene igennem et par gange, er der allerede nogle ord, du har lært, og kortene med disse ord kan du så tage ud af bunken. I løbet af kort tid har du lært alle ordene. Denne metode er effektiv. Du lærer allerede nogle af termerne, mens du laver kortene, og huskekortene giver variation i din indlæring. Stil spørgsmål til teksten, så du finder sammenhænge indenfor emneområderne og paralleller mellem stofområderne. Læsegrupper er også et godt supplement i læseferien. Her er man sikker på at få trænet den mundtlige fremstilling, for I vil jo selvfølgelig tale sammen. Faren ved læsegrupper er, at kommunikationen bliver om alt muligt andet end pensum. Den sidste metode, der her skal nævnes, er muligheden for at overvære andres eksaminationer. Også på den måde kan man lære noget fagligt, plus at man kan se, hvordan en eksamen foregår. Denne metode er alt for lidt benyttet efter min mening. Eksamensdagen Nu er vi kommet frem til eksamensdagen, og læseferien er gennemført som planlagt. Aftenen inden bliver tasken pakket med de ting, som skal med til eksamen. NB! Hvad du må medbringe til eksamen, er forskelligt fra fag til fag. Hvis du medbringer noget, der ikke er opført under tilladelige hjælpemidler, kan du blive bortvist fra eksamen. Spørg din lærer eller læs i gymnasiebekendtgørelsen (det lilla hæfte). Som regel må flg. medbringes: Dine skriftlige opgaver og noter, skriveredskaber, et ur, de bøger og kopier, der er opført på pensumlisten. De lærebøger du har læst i gennem undervisningsperioden bærer præg af dig, og kaffepletten på side 71 hjælper dig til at huske indholdet, så derfor er det en god ide at bruge dine egne lærebøger i forberedelsen. Før trækning af eksamensspørgsmålet Mød op til den aftalte tid og gerne minutter før, hvis der skulle være sygemeldinger fra kursister. Hold dig i nærheden af eksamenslokalet, så du hurtigt og nemt kan kaldes ind af din lærer. Trækning af eksamensspørgsmålet Du bliver så kaldt ind til trækning, hvor du kan præsentere dig overfor censoren, idet det er censorens opgave at føre karakterlisten, hvorfor han skal kende dit navn. På et bord ligger der afhængig af faget nogle sedler eller opgaver, hvoraf du skal trække en. Du får din eksamensopgave i hånden og læser spørgsmålene igennem. Hvis du er i tvivl om noget i opgaven, så har du lige på dette tidspunkt mulighed for spørge din lærer herom indenfor censors hørevidde. Herefter bliver du fulgt til forberedelseslokalet. Hvis du har en mobiltelefon med, så skal du aflevere den til din lærer.

5 Forberedelse Her kan du regne med at tilbringe mellem minutter afhængig af faget. Dit opgave består nu i at læse spørgsmålene grundigt igennem og lave nogle besvarelser herpå. Lav en disposition og de nødvendige noter (brug evt. de noter du allerede har lavet hjemmefra). Husk på, at du skal bruge det særlige papir, der er lagt ind i forberedelseslokalet. Når tiden er udløbet, bliver du hentet af din lærer. Eksamination Du kommer nu ind i eksamenslokalet igen, og start gerne med at sige dit navn (så har du da sagt noget!).vær dig selv og husk at trække vejret. Fortæl så, hvilken eksamensopgave du har fået, og hvordan du vil bære dig ad med at besvare den. Du kan passende fremlægge din disposition og sige, hvordan du vil vægte dine besvarelser. Efter din fremstilling eller et stykke inde i din fremstilling når du og din lærer samt evt. din censor frem til en samtale. Nogle spørgsmål skal lede dig tilbage til emnet, hvis du er røget ud af en tangent. Andre spørgsmål skal afdække dybden af din forståelse. Dine noter har du selvfølgelig med for at du skal kunne benytte dem under eksaminationen. På den måde kan du støtte dig til din disposition, så du ved hvad du har talt om, og hvad du skal fortsætte med. Det betyder, at du ind imellem lige kaster et blik ned i dine noter. Når tiden er ved at udløbe, får du det at vide, så du kan runde emnet af. Ideelle besvarelser af eksamensspørgsmål er korrekte, grundige, veldisponerede, viser forståelse af stoffet og overblik over pensum, indeholder kritisk stillingtagen og er selvstændigt udført. Eksaminators og censors roller Eksaminators, dvs. din lærers, pligt under eksamen er at give det bredest mulige vurderingsgrundlag, så din præstation kan bedømmes korrekt. Censor skal medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censor må godt stille spørgsmål og på den måde deltage aktivt i kommunikationen. Karakterfastsættelse og karakteroverrækkelse Umiddelbart efter eksaminationen fastsætter lærer og censor din karakter, som du får fortalt i censors påhør. En kort begrundelse for karakteren kan gives, hvis der er tid. Karakterskalaen kan du læse om i Bekendtgørelse om karakterskala (det lilla hæfte). Klagemuligheder Du kan klage over bedømmelsen, eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold omfattet af bekendtgørelsen. Klagen indgives skriftligt og individuelt til forstanderen inden 14 dage efter eksamensafholdelsen. Yderligere informationer herom kan læses i Eksamensbekendtgørelsen under Eksamensklager (det lilla hæfte).

6 3. Eksempel på tjekliste I forrige afsnit under indlæringsteknikker blev tjeklister nævnt som en metode til at lære et stof. En tjekliste indeholder kun væsentlige stikord eller nøglebegreber. Nu følger et eksempel på en tjekliste, og den er lavet over afsnit 2, der omhandler den tekniske side af eksamen. Før læseferien: Har jeg pensumliste og materialer? Ordne mappen Lave en plan med læsestof og eksamensdatoer på Læseferie: Læse efter planen Huske at holde pauser Indlæringsteknikker: Tjeklister Mindmaps Selvoverhøring Faglige begreber, forstå og husk (huskekort) Læsegruppe Overvære andres eksamen Eksamensdagen: Medbringe tilladte hjælpemidler Møde op 30 minutter før Trækning af opgave: Spørg hvis du er i tvivl om noget Forberedelse: Lav en disposition og nogle få noter Eksamination: Fortæl din disposition, fremlæggelse og samtale Karaktergivning 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af eksamen før, under og efter Dette afsnit handler om stress og nervøsitet i forbindelse med eksamen, og hvad du kan gøre for at mindske de følelser og få en bedre indstilling. Ved at ændre dit syn på eksamen i en mere positiv retning, kan du faktisk også ændre din nervøsitet og eksamenspræstation til det bedre ifølge kognitiv terapi. Dit syn på forskellige ting i din tilværelse bunder i de kognitive skemaer, du har dannet gennem dit liv via de erfaringer, du har gjort dig. Det, som vi oplever og derefter lagrer i vores kognitive skemaer, sker i en subjektiv udvælgelsesproces. På den måde kan vi fastholde en opfattelse, vi engang har fået enten via egne eller andres erfaringer, på trods af at de sidste erfaringer på området faktisk var knap så ringe. Det skyldes, at de nye erfaringer ses i lyset af de eksisterende kognitive skemaer, og alt hvad der ikke passer ind i dem, overser vi. En kognitiv terapeut ville sige, at vi tolker alle oplevelser ud fra vores kognitive skemaer. Derfor kan vi godt synes, at vi har dårlige eksamenserfaringer til trods for, at den sidste eksamen faktisk lå i den bedre ende. Indenfor kognitiv terapi findes læresætningen: Man kan ændre sit liv ved at ændre måden, man tænker på. Samtidig findes en model, hvor der ses en sammenhæng mellem fire dele hos mennesker nemlig tanker (kognitive skemaer), følelser, krop og adfærd.

7 Den kognitive terapimodel Eksempelvis vil en kursist, der er til eksamen, fastholde sin negative indstilling, og derfor synes, at denne eksamen går lige så elendigt som de foregående, fordi han/hun har fokus på det negative og overser det positive. Han/hun er også meget nervøs, og allerede nu kan han/hun begynde at bebrejde sig selv, og stressniveauet stiger yderligere. Den negative spiral er i fuld gang. Fra kognitivt skema og følelser går virkningen nu videre til kroppen, der vil falde lidt sammen og glæden og energien er forsvundet. Vejrtrækningen bliver kortåndet, og talen bliver besværet. Adfærden bliver tøvende og usikker. Panikfølelser toner frem for hans/hendes indre blik, og der er nu al mulig grund til at være både nervøs og stresset. Ringen er sluttet og den negative spiral er i fuld firspring. Prøv at tolke denne mands følelser ud fra hans kropsholdning Det er muligt at komme ind i den positive spiral og på den måde ændre sin indstilling og sin måde at gå til eksamen på og sidst men ikke mindst sin eksamenskarakter. I princippet kan man starte med at ændre en af de fire dele og derefter få en effekt på de resterende tre dele. I det følgende findes forslag til forskellige måder at ændre sin eksamensindstilling, så nervøsiteten mindskes og eksamenspræstationen bedres. Men først kommer der lidt om stress. Stress Stressreaktioner opstår, når man udsættes for krav eller belastninger, der overstiger evnerne ifølge ens egen vurdering. Det er altså en subjektiv vurdering både, hvad der er belastende, og hvad der overstiger ens evner og den vurdering kan ændres. Positiv stress Mennesker er biologiske væsner, der er udstyret med evnen til at klare pludselige og kortvarige belastninger. Tænk på, hvordan du fx har oplevet dig selv løbe meget langt og meget hurtigt efter en bus, som du absolut skulle nå, i modsætning til dine mildt sagt ringe løbeevner i det daglige. Mekanikken bag den større præstation er, at efter man har sanset en fare, udskilles adrenalin fra

8 binyremarven. Adrenalinet medfører forøget puls og hjertebanken, stigende blodtryk, svedige hænder, ændret vejrtrækning m.m. og opmærksomheden er i top. Denne tilstand kan også kaldes for positiv stress, idet evnerne forøges og forbedres. Den positive stress kan også hjælpe dig til eksamen. De fysiske reaktioner følger med, men nu ved du, at stressen kan hjælpe dig og altså er ufarlig. Derfor behøver du heller ikke være så nervøs, når du mærker disse kropslige forandringer. Negativ stress Overfor den positive stress findes den negative stress. Forskellen mellem de to er varigheden af belastninger og opfattelsen af den opgave, som skal løses. Når stresspåvirkningen varer ved, stopper forøgelsen af ens evner desværre ja, faktisk forringes de under det normale niveau. Opmærksomheden og indlæringen mindskes, man laver fejl, der kommer muskelspændinger i nakke, skuldre osv., hovedpine, mavepine og træthed. Desuden kan der være søvn- og spiseforstyrrelser. Nervøsitet og panikforestillinger går hånd i hånd med negativ stress. I denne fase afgives et andet hormon fra binyrerne; cortisol. Hvis stresspåvirkningerne ikke forsvinder eller reduceres, kan de kropslige reaktioner forværres. Immunforsvaret svækkes, så der kan komme forskellige sygdomme, og de kropslige reaktioner forværres. Den negative stress kan i værste fald føre til angst, depression eller forskellige psykosomatiske symptomer. Den negative stress er altså en tilstand, der så vidt muligt skal undgås. Hvordan det kan gøres, kan du læse om på de næste sider. Indstillingen har betydning for resultatet Tidligere skrev jeg, at opfattelsen af en opgave også kan være med til at bringe dig i enten en positiv eller en negativ stresstilstand. En norsk forsker, Holger Ursin har ved et eksperiment undersøgt sammenhængen mellem indstillingen til en opgave, i dette tilfælde faldskærmsudspring, og kvaliteten af den udførte opgave. Forsøgspersonerne var uden forhåndskendskab til faldskærmsudspring, og deltagerne betragtede faldskærmsudspring som hhv. en udfordring eller en trussel. Ifølge Ursin var der en klar sammenhæng mellem indstillingen, præstationen og hormonudskillelsen hos den enkelte person. Hvis personen anså faldskærmsudspring som en udfordring, leverede han et godt og effektivt udspring og kom en i positiv stresstilstand (udskilte adrenalin). I modsætning hertil var der andre forsøgspersoner, der anså faldskærmsudspring som en trussel. De lavede en ineffektiv og dårlig indsats og kom i en negativ stresstilstand (udskilte cortisol) (Grønlykke og Jensen (1993). Konklusionen på dette afsnit er altså for dig, der skal til eksamen: Den positive stresstilstand kan være en hjælp i korte tidsrum fx til eksamen, og bør udnyttes. Den negative stresstilstand skal undgås, idet arbejdsindsatsen forringes og nervøsiteten stiger. En positiv indstilling til eksamen kan give et bedre resultat, da den positive stresstilstand aktiveres Hvordan kan den negative stress undgås? Den negative stress kan og skal undgås. Den opstod jo af langvarige stresspåvirkninger, så det er dem, der skal brydes. Hvis du overholder de aftaler, du har indgået med dig selv angående eksamenslæsning bl.a. at følge læseplanen i læseferien, at skrive gode noter og du kan se, at arbejdet skrider frem, så ved du, at du gør alt, hvad du kan, og det giver ro i sindet. Dette vil også mindske nervøsiteten.

9 Den langvarige stresspåvirkning kan også undgås ved at holde pauser i arbejdet, få sin gode nattesøvn, belønne sig selv for godt arbejde, komme ud i luften og bruge sin krop ved at dyrke motion. Giv dig selv nogle gaver, du er det værd og har fortjent dem med den store arbejdsindsats, du yder. Der er ingen grund til at straffe sig selv. Det vil kun sætte gang i en negativ spiral. Hvordan kan man så få en positiv indstilling til eksamen? Hvis du husker modellen fra kognitiv terapi med forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og krop, ja så er du nok med på, at man kan sætte ind i nogle af disse dele eller alle fire for at ændre indstilling til eksamen. I stedet for hele tiden at piske dig selv med negative budskaber, der jo også bunder i de kognitive skemaer, så prøv at skifte disse ud med nogle positive budskaber. Fx budskaber som : Jeg klarer mig godt til eksamen, eller jeg kan mit stof, og jeg er godt forberedt. Det tager noget tid at ændre på, men det kan lade sig gøre. Nervøsiteten vil også blive mindre på den måde. I de kommende afsnit om vejrtrækning og afslapning går øvelserne ud på at styrke kropsdelen i den kognitive model. I fantasirejsen arbejdes der både på kropsdelen og på tankedelen. Til alle øvelserne kan du spille blid musik. Vejrtrækning Sørg for at gøre noget godt for din krop ved at trække vejret godt igennem helt ned i maven. I situationer, hvor du mister grebet, vil du glemme at trække vejret ordentligt. Når du mangler ilt pga. nedsat vejrtrækning, vil din krop registrere endnu mere panik. Du kan på en helt almindelig og afslappet dag fremkalde panik ved at hæmme din vejrtrækning. Omvendt kan du faktisk bevare roen i pressede situationer, hvis du husker at trække vejret dybt og roligt. Sammen med den dybe vejrtrækning vil du slappe af i dine muskler, og du vil føle et stor velbehag, hvor du stresser af. Husk denne øvelse på selve eksamensdagen, både i forberedelsen og til eksaminationen. Her kommer en øvelse som du kan udføre i løbet af læseferien, og når du ellers har lyst: Sæt dig rigtig godt tilrette på en stol. Luk øjnene og slap af i alle muskler. Træk nu vejret ind dybt og roligt, hold vejret og pust langsomt ud. Fortsæt i nogle minutter. Læg din hånd på maven, så du kan mærke om vejrtrækningen er dyb. Træk vejret ind mens du tæller til fire : , hold vejret mens du tæller til fire : og pust langsomt ud mens du tæller til otte : Afslapning Vejrtrækningsøvelsen kan udvides til en afslapningsøvelse, hvor du har fokus på alle dine kropsdele efter tur, så dine muskler bliver afspændt. Princippet er som før en god og dyb vejrtrækning, der kombineres med en gennemgang af kroppens muskler. Øvelsen giver et dejligt velbehag og er afstressende.

10 Sæt dig godt tilrette på en stol. Luk øjnene og træk vejret dybt og roligt. Ud og ind. Ud og ind. Flyt din opmærksomhed ned i fødderne. Sørg for at spænde helt af i fødderne. Giv dig god tid. Tænk på dine ankler og spænd af. Fortsæt med knæ, lår, baller, mave, ryg, skuldre, hænder, underarme, overarme, skuldre, hals, ansigtet, kinderne, kæberne, rundt om øjnene, ørene og slut af med issen. Alle steder tager du dig god tid. Hvis du har svært ved at spænde af så start med at spænde alle muskler i den pågældende legemsdel for derefter at slappe af. Fantasirejse I fantasirejsen forestiller du dig hele eksamensforløbet sådan, som du ønsker, det skal foregå. Fantasirejsen foregår i en afslappet tilstand med det dybe og langsomme åndedræt. Dvs. du kan starte med vejrtrækningsøvelsen, fortsætte med afslapningsøvelsen og herefter gå over til fantasirejsen. Måske kan du få en kammerat til at læse fantasirejsen op for dig ganske langsomt, mens du slapper af, eller du kan indtale den på bånd og afspille den, mens du slapper helt af. De positive budskaber, som du siger til dig selv i en fantasirejse, går bedre ind og lagrer sig i dine kognitive skemaer, når du er afslappet. Fantasirejsen varer cirka 10 minutter. Jeg læser spørgsmålene igen. Kigger på bilagene. Jeg begynder at kunne se en grovskitse for, hvordan jeg vil besvare opgaven. Jeg laver en disposition. Tjekker lige et par ting i bøgerne. Skriver et par forklaringer på et ord, så jeg nu har rede på det meste. Jeg kigger på bilagene og arbejder mig roligt og sikkert igennem. Forberedelsestiden er nu gået og jeg er parat til at blive eksamineret. JEG ER NU PARAT TIL AT BLIVE EKSAMINERET. Læreren kommer med den næste kursist, der skal i forberedelsen. Jeg pakker mine ting sammen og forlader lokalet. Nu kommer jeg ind til censoren, som jeg igen hilser på. Jeg sætter mig på stolen, sætter fødderne godt i gulvet, retter mig op og tager et par dybe vejrtrækninger. Jeg er helt rolig og klar. JEG ER HELT ROLIG OG KLAR. Jeg ser, at lærer og censor også er parate, og jeg starter. Jeg fortæller, hvilken eksamensopgave jeg har fået, og hvad den går ud på. Jeg siger, hvordan jeg vil gribe opgaven an, herunder min disposition. Jeg ser på min lærer og får et venligt nik. Jeg starter nu besvarelsen. Jeg arbejder mig roligt og sikkert ned gennem spørgsmålene. Jeg taler højt og klart. Ordene kommer godt ud af min mund. Jeg har taget initiativet, og de næste minutter kører bare for mig. DET KØRER BARE FOR MIG. Censoren sidder og skriver noter, min lærer kigger på mig og nikker ind imellem. Jeg gennemgår et bilag og min lærer ser tilfreds ud. Min lærer stiller mig et spørgsmål, som jeg efter at have tænkt et par sekunder over svarer meget overbevisende på. Jeg kommer i tanke om nogle tilføjelser og siger også dem. Nu starter der en dialog mellem min lærer og mig. Læreren stiller nogle forskellige spørgsmål, og jeg hører efter og svarer godt for mig. Censoren fortæller, at tiden er ved at være gået og spørger, om jeg vil runde af. Jeg kigger på mine noter og får hurtigt sagt det, jeg synes passer godt ind her. Jeg forlader lokalet. Nu står jeg ude på gangen og bliver enig med mig selv om at eksaminationen gik godt. Jeg får noget at drikke og kigger mig lidt omkring. Der er holdkammerater, der venter på at skulle ind efter mig og nogle, der allerede er færdige.

11 Døren går nu op, og jeg går ind til min lærer og censor igen. Jeg lytter roligt til lærerens stemme. Jeg får min karakter og en kort begrundelse. Nu kan jeg slappe af. Jeg er tilfreds med karakteren. Jeg ser mig selv på skærmen og kanten af skærmen udenom. På skærmen står der: JEG ER TILFREDS MED MIN PRÆSTATION OG MIN KARAKTER. Jeg slukker for min skærm og gør klar til at forlade stedet. Jeg ser ud over landskabet. Jeg går ind i elevatoren og kører langsomt op, og så er jeg tilbage her i lokalet. 5. Eksempel på mindmap For at vise en mindmap kommer der nu et eksempel herpå. Mindmaps kan både laves i hånden og på computer. Det sidste er meget nemt at anvende, og et prøveabonnement til programmet kan downloades fra internettet. Nedenstående mindmap er lavet over afsnit 4: 6. Afslutning Du er nu kommet til slutningen af hæftet, og hvis du har læst alle afsnit, er du sandsynligvis blevet overvældet af alt det, der kan gøres for at forberede sig og komme godt igennem eksamensperioden. Du skal huske på, at du blot skal udvælge de metoder, som du synes, du kan bruge til noget. Vi er jo alle forskellige og har hver især vores måder at gøre tingene på, og hvis blot de fungerer, så er det jo fint. Jeg håber, du har fundet inspiration i hæftet til dit videre arbejde. God arbejdslyst og held og lykke med dine eksaminer.

12 7. Litteraturliste: Jan Arrhenius (1999): Nyttig eksamensangst Grønlykke og Jensen (1993): Tanke og personlighed Anne M. Hansen (2002): Bliv god til eksamen Kompendium. Stress er kognitiv terapi Hvad er stress? Sådan tackles stress. Bobby Zachariae. Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (det lilla hæfte) Eksamensbekendtgørelsen for HF (det lilla hæfte)

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

EKSAMEN her kommer JEG!

EKSAMEN her kommer JEG! EKSAMEN her kommer JEG! Malene Rossau INDHOLDSFORTEGNELSE: Klik på emne for at gå til den pågældende side. FORORD 8 HVOR LIGGER DINE UDFORDRINGER? 11 det praktiske DAGSPLANEN 19 LÆSEHASTIGHED 20 HVORFOR

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

EKSAMEN. Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

EKSAMEN. Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E EKSAME Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning Eksamen Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning Studenterrådgivningen 4 5 Eksamen, Gode råd og ideer

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergertilpasset pædagogik Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergerpædagogik Stress - typer og konsekvenser Faktorer, som kan udløse stress hos aspergere

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere