Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af eksamen før, under og efter 5. Eksempel på mindmap 6. Afslutning 7. Litteraturliste 1. Forord Hvis du tror at dette lille hæfte kan hjælpe dig til mirakler, så tror du forkert. Dog skulle det gerne hjælpe dig til at blive bedre til eksamen. At du er i gang med at læse disse linier viser, at du har taget ansvaret for dine forestående eksaminer på dig, og det er en rigtig god start. Hæftet er især skrevet for stx- og HF-kursister, der skal til mundtlig eksamen. Efter deltagelse i undervisningen på VUF følger en eksamen, hvor du skal vise, hvad du kan, og det kan vel siges at være en naturlig afslutning på et undervisningsforløb. Du får en karakter efter 13- skalaen for din præstation, der afspejler din faglige viden, din personlighed og din indstilling til eksamen. Det bedste grundlag for en god præstation og karakter til eksamen er hovedsagelig: At have fulgt undervisningen og forberedt sig gennem hele forløbet. At have kendskab til, hvordan eksaminer foregår, og hvilke krav, der stilles til eksaminanden. At bruge effektive forberedelsesmetoder. At have en positiv indstilling til eksamen. Hæftet beskæftiger sig med de tre sidste punkter. I andet afsnit med overskriften: Den tekniske side af eksamen kan du læse om punkt 2 og 3. I det fjerde afsnit med overskriften: Nervøsitet kan du læse om punkt 4. Hæftet indeholder forslag til nogle forskellige måder at tackle eksamen på, og på grundlag af disse forslag kan du beslutte dig for, hvordan du vil gøre. To studieteknikker bliver demonstreret og kan samtidig bruges til at få overblik over indholdet i hæftet. De to metoder er tjekliste og mindmap, der er lavet over hhv. afsnit 2 og 4. Det er ikke meningen at du skal læse hele hæftet; læs blot de emner du har brug for at vide mere om. Lige nu er det nok ikke læsestof, du mangler. Frederiksberg VUC har i årene afholdt kurser i eksamenstræning op til eksamensperioderne. Disse kurser var både en parallel og et supplement til indholdet i dette hæfte. Hvis du er interesseret i at deltage på sådan et kursus, så hold øje med om muligheden opstår ved at orientere dig herom i VUF-info.

2 Jeg vil være glad for at blive gjort opmærksom på eventuelle fejl i hæftet og tager gerne imod forslag til forbedringer. 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter Dette afsnit indeholder forslag til, hvordan man kan forberede sig til eksamen både før og under læseferien herunder forskellige studieteknikker samt en redegørelse for, hvordan eksamen foregår. Afsnittene kommer i kronologisk rækkefølge startende med perioden før og under læseferien. Læseferie. Kig lige på ordet. Det er misvisende, for læseferie har intet med ferie at gøre. Egentlig burde man kalde perioden for eksamensforberedelse. Det er nemlig en tid med koncentreret arbejde, læsning og indlæring, men også en tid, hvor overblikket og sammenhænge i pensum gerne skulle blive synlige for læseren. Før læseferien starter Inden læseferien er det en god ide at undersøge, om du har en pensumliste og alle de opgivne kopier og bøger. Sæt kopierne ind i en mappe efter et system, du finder godt. Lav fx en indholdsfortegnelse over kopierne eller sæt faner i mappen til de forskellige emneområder. Ved at udføre dette arbejde har du allerede dannet dig et overblik over pensum. Husk også alle de noter du har lavet i løbet af undervisningen og anbring dem i mappen sammen med kopierne. Gør dig parat til læseferien med indstillingen om, at nu skal der bestilles noget. Fortæl dine omgivelser, at du nu skal arbejde intenst og måske gerne vil skånes for nogle forpligtelser, hvis det kan lade sig gøre. Til læseferien skal der laves en plan, og den kan du lave lige så snart eksamensdatoerne er offentliggjort. Tæl så, hvor mange dage du kan afsætte til læsning af hvert fag. Det er ideelt med en uge. Del så pensum op i det antal dage du kan afse og indføj i planen, hvilke sider du skal læse på de pågældende datoer. Afhængig af fag og kendskab til pensum er sider pr. dag passende for en kursist uden erhvervsarbejde. Nu er kunsten så at følge planen, hvilket virker beroligende og giver dig bevidstheden om at du gør alt, hvad du kan. Hvis du ikke kan nå at læse alle de opgivne sider, så koncentrer dig om at læse de sider, du har mindst styr på. Læsningen kan foregå forskellige steder afhængig af, hvad du foretrækker. Jeg har altid foretrukket at læse hjemme i et værelse med fuldstændig ro. Andre kan bedst lidt at læse på biblioteket, hvor de ikke bliver distraheret af dørklokken eller blomster, der skal vandes. Læseferien Læs på de tider af dagen, der passer til dig. Du skal kun regne med at kunne arbejde effektivt i sammenlagt 6 timer om dagen. Hold pauser, men husk at du skal tilbage og fortsætte læsningen. Læs med god samvittighed og hold fri med god samvittighed. Beløn dig selv for din gode arbejdsindsats: Gå nogle ture, spis noget god mad og sørg for at få din nattesøvn. Motion, rigtig ernæring og et udhvilet legeme er et perfekt grundlag for din indlæring, og en god planlægning giver dig ro i sindet.

3 Indlæringsteknikker Når du læser, er det vigtigt, at du forholder dig aktivt til teksten. Fra din mappe med faneblade eller indholdsfortegnelse og dine pensumsopgivelser har du allerede en emneliste til faget, og ud fra denne emneliste kan du fortsætte dit videre arbejde. Nogle emner har du måske allerede så meget styr på, at du i første omgang ikke behøver at beskæftige dig mere med dem. Andre emner kræver grundig læsning, og atter andre igen kan du hurtigt få på plads. Fra din lærer har du sikkert fået eksempler på eksamensspørgsmål, så du ved hvilke typer af spørgsmål, du vil blive stillet overfor til eksamen. Der er selvfølgelig forskelle på eksamensspørgsmålene fra fag til fag. I mange fag er eksamensopgaverne bygget op med to eller tre spørgsmål: Det første spørgsmål beder dig om at referere en teori eller et emne fra pensum. I næste spørgsmål skal du anvende din viden fra spørgsmål 1 til at forholde dig til et eksempel, analysere en case el.. I tredje og sidste spørgsmål skal du selvstændigt vurdere, diskutere, kritisere og/eller trække linjer til andre dele af pensum. Brug gerne disse udleverede eksamensspørgsmål til at teste dig selv og din viden med, så du kan finde de områder, hvor du skal koncentrere din eksamenslæsning. Måske har du mulighed for under repetitionsfasen på dit undervisningshold at holde et indlæg om et emne. Det er en god træning for dig, og du opdager, hvor meget du skal forberede dig for at kunne holde et tilfredsstillende indlæg. Bagefter kan du få en evaluering. Det er en rigtig god måde at starte din eksamensforberedelse på. Når du læser til eksamen, er der en række teknikker, du kan tage i brug. Herunder vil du finde forskellige muligheder, hvorfra du kan udvælge de metoder, du synes bedst om. Du bør altid tage noter, når du læser tekster, og der er forskellige måder at gøre det på. Husk på at du sandsynligvis også fra undervisningen har diverse noter, som du kan bruge i forbindelse med eksamenslæsningen. Lav tjeklister til de forskellige emner. En tjekliste indeholder kun væsentlige stikord eller nøglebegreber. Man kan kalde en tjekliste for en stormasket disposition. Ved hjælp af tjeklister kan du få overblik over stoffet i modsætning til almindelige noter, der ofte kan blive rigeligt omfattende. Tjeklister kan du bruge direkte til eksamen, og hvis du laver tjeklister til alle større emner, er du godt hjulpet på vej til eksamensopgavens spørgsmål 1. Et alternativ hertil er en mindmap. Her tegner man sine noter ind på en figur, der ligner et træ set oppefra. Inde i centrum (kronen) skriver man hovedemnet, og underpunkterne føjer man til som grene. Der kan så tegnes ligeså mange grene ind, som man har brug for for at dække emnet. Hvis der er yderligere punkter (underunderpunkter) føjes de ind på grenene som kviste. Ved at bruge mindmap får du samtidig struktureret dit stof, når du skal tegne grene og kviste. En mindmap er mere overskuelig end blot en side fyldt med noter, og du læser og husker faktisk stoffet bedre vha. denne metode. På biblioteket kan du låne bøger om mindmaps. Selvoverhøring. Luk bogen, når du har læst et afsnit og genfortæl indholdet. Sådan får du testet dig selv. Kan du bruge fagtermerne? Hvad er fokuspunkterne i stoffet? Hvordan er sammenhængen mellem de forskellige punkter. De faglige begreber skal du kende og kunne forklare. Her kan du lave din egen ordliste over begreberne og deres betydning.

4 Hvis du har mange ord du skal lære fx i et sprogfag kan du lave huskekort. En A4 side kan du dele i 8-10 lige store stykker. På den ene side af kortet skriver du fagordet og på den anden side forklaringen/oversættelsen. Når du har lavet et antal kort, kan du spille med dig selv. Kortene kan spilles både fra bagsiden og fra forsiden. Du ser fagtermen og skal komme med forklaringen, som du lige kan teste på bagsiden eller du ser forklaringen og skal sige fagtermen. Når du har spillet kortene igennem et par gange, er der allerede nogle ord, du har lært, og kortene med disse ord kan du så tage ud af bunken. I løbet af kort tid har du lært alle ordene. Denne metode er effektiv. Du lærer allerede nogle af termerne, mens du laver kortene, og huskekortene giver variation i din indlæring. Stil spørgsmål til teksten, så du finder sammenhænge indenfor emneområderne og paralleller mellem stofområderne. Læsegrupper er også et godt supplement i læseferien. Her er man sikker på at få trænet den mundtlige fremstilling, for I vil jo selvfølgelig tale sammen. Faren ved læsegrupper er, at kommunikationen bliver om alt muligt andet end pensum. Den sidste metode, der her skal nævnes, er muligheden for at overvære andres eksaminationer. Også på den måde kan man lære noget fagligt, plus at man kan se, hvordan en eksamen foregår. Denne metode er alt for lidt benyttet efter min mening. Eksamensdagen Nu er vi kommet frem til eksamensdagen, og læseferien er gennemført som planlagt. Aftenen inden bliver tasken pakket med de ting, som skal med til eksamen. NB! Hvad du må medbringe til eksamen, er forskelligt fra fag til fag. Hvis du medbringer noget, der ikke er opført under tilladelige hjælpemidler, kan du blive bortvist fra eksamen. Spørg din lærer eller læs i gymnasiebekendtgørelsen (det lilla hæfte). Som regel må flg. medbringes: Dine skriftlige opgaver og noter, skriveredskaber, et ur, de bøger og kopier, der er opført på pensumlisten. De lærebøger du har læst i gennem undervisningsperioden bærer præg af dig, og kaffepletten på side 71 hjælper dig til at huske indholdet, så derfor er det en god ide at bruge dine egne lærebøger i forberedelsen. Før trækning af eksamensspørgsmålet Mød op til den aftalte tid og gerne minutter før, hvis der skulle være sygemeldinger fra kursister. Hold dig i nærheden af eksamenslokalet, så du hurtigt og nemt kan kaldes ind af din lærer. Trækning af eksamensspørgsmålet Du bliver så kaldt ind til trækning, hvor du kan præsentere dig overfor censoren, idet det er censorens opgave at føre karakterlisten, hvorfor han skal kende dit navn. På et bord ligger der afhængig af faget nogle sedler eller opgaver, hvoraf du skal trække en. Du får din eksamensopgave i hånden og læser spørgsmålene igennem. Hvis du er i tvivl om noget i opgaven, så har du lige på dette tidspunkt mulighed for spørge din lærer herom indenfor censors hørevidde. Herefter bliver du fulgt til forberedelseslokalet. Hvis du har en mobiltelefon med, så skal du aflevere den til din lærer.

5 Forberedelse Her kan du regne med at tilbringe mellem minutter afhængig af faget. Dit opgave består nu i at læse spørgsmålene grundigt igennem og lave nogle besvarelser herpå. Lav en disposition og de nødvendige noter (brug evt. de noter du allerede har lavet hjemmefra). Husk på, at du skal bruge det særlige papir, der er lagt ind i forberedelseslokalet. Når tiden er udløbet, bliver du hentet af din lærer. Eksamination Du kommer nu ind i eksamenslokalet igen, og start gerne med at sige dit navn (så har du da sagt noget!).vær dig selv og husk at trække vejret. Fortæl så, hvilken eksamensopgave du har fået, og hvordan du vil bære dig ad med at besvare den. Du kan passende fremlægge din disposition og sige, hvordan du vil vægte dine besvarelser. Efter din fremstilling eller et stykke inde i din fremstilling når du og din lærer samt evt. din censor frem til en samtale. Nogle spørgsmål skal lede dig tilbage til emnet, hvis du er røget ud af en tangent. Andre spørgsmål skal afdække dybden af din forståelse. Dine noter har du selvfølgelig med for at du skal kunne benytte dem under eksaminationen. På den måde kan du støtte dig til din disposition, så du ved hvad du har talt om, og hvad du skal fortsætte med. Det betyder, at du ind imellem lige kaster et blik ned i dine noter. Når tiden er ved at udløbe, får du det at vide, så du kan runde emnet af. Ideelle besvarelser af eksamensspørgsmål er korrekte, grundige, veldisponerede, viser forståelse af stoffet og overblik over pensum, indeholder kritisk stillingtagen og er selvstændigt udført. Eksaminators og censors roller Eksaminators, dvs. din lærers, pligt under eksamen er at give det bredest mulige vurderingsgrundlag, så din præstation kan bedømmes korrekt. Censor skal medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censor må godt stille spørgsmål og på den måde deltage aktivt i kommunikationen. Karakterfastsættelse og karakteroverrækkelse Umiddelbart efter eksaminationen fastsætter lærer og censor din karakter, som du får fortalt i censors påhør. En kort begrundelse for karakteren kan gives, hvis der er tid. Karakterskalaen kan du læse om i Bekendtgørelse om karakterskala (det lilla hæfte). Klagemuligheder Du kan klage over bedømmelsen, eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold omfattet af bekendtgørelsen. Klagen indgives skriftligt og individuelt til forstanderen inden 14 dage efter eksamensafholdelsen. Yderligere informationer herom kan læses i Eksamensbekendtgørelsen under Eksamensklager (det lilla hæfte).

6 3. Eksempel på tjekliste I forrige afsnit under indlæringsteknikker blev tjeklister nævnt som en metode til at lære et stof. En tjekliste indeholder kun væsentlige stikord eller nøglebegreber. Nu følger et eksempel på en tjekliste, og den er lavet over afsnit 2, der omhandler den tekniske side af eksamen. Før læseferien: Har jeg pensumliste og materialer? Ordne mappen Lave en plan med læsestof og eksamensdatoer på Læseferie: Læse efter planen Huske at holde pauser Indlæringsteknikker: Tjeklister Mindmaps Selvoverhøring Faglige begreber, forstå og husk (huskekort) Læsegruppe Overvære andres eksamen Eksamensdagen: Medbringe tilladte hjælpemidler Møde op 30 minutter før Trækning af opgave: Spørg hvis du er i tvivl om noget Forberedelse: Lav en disposition og nogle få noter Eksamination: Fortæl din disposition, fremlæggelse og samtale Karaktergivning 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af eksamen før, under og efter Dette afsnit handler om stress og nervøsitet i forbindelse med eksamen, og hvad du kan gøre for at mindske de følelser og få en bedre indstilling. Ved at ændre dit syn på eksamen i en mere positiv retning, kan du faktisk også ændre din nervøsitet og eksamenspræstation til det bedre ifølge kognitiv terapi. Dit syn på forskellige ting i din tilværelse bunder i de kognitive skemaer, du har dannet gennem dit liv via de erfaringer, du har gjort dig. Det, som vi oplever og derefter lagrer i vores kognitive skemaer, sker i en subjektiv udvælgelsesproces. På den måde kan vi fastholde en opfattelse, vi engang har fået enten via egne eller andres erfaringer, på trods af at de sidste erfaringer på området faktisk var knap så ringe. Det skyldes, at de nye erfaringer ses i lyset af de eksisterende kognitive skemaer, og alt hvad der ikke passer ind i dem, overser vi. En kognitiv terapeut ville sige, at vi tolker alle oplevelser ud fra vores kognitive skemaer. Derfor kan vi godt synes, at vi har dårlige eksamenserfaringer til trods for, at den sidste eksamen faktisk lå i den bedre ende. Indenfor kognitiv terapi findes læresætningen: Man kan ændre sit liv ved at ændre måden, man tænker på. Samtidig findes en model, hvor der ses en sammenhæng mellem fire dele hos mennesker nemlig tanker (kognitive skemaer), følelser, krop og adfærd.

7 Den kognitive terapimodel Eksempelvis vil en kursist, der er til eksamen, fastholde sin negative indstilling, og derfor synes, at denne eksamen går lige så elendigt som de foregående, fordi han/hun har fokus på det negative og overser det positive. Han/hun er også meget nervøs, og allerede nu kan han/hun begynde at bebrejde sig selv, og stressniveauet stiger yderligere. Den negative spiral er i fuld gang. Fra kognitivt skema og følelser går virkningen nu videre til kroppen, der vil falde lidt sammen og glæden og energien er forsvundet. Vejrtrækningen bliver kortåndet, og talen bliver besværet. Adfærden bliver tøvende og usikker. Panikfølelser toner frem for hans/hendes indre blik, og der er nu al mulig grund til at være både nervøs og stresset. Ringen er sluttet og den negative spiral er i fuld firspring. Prøv at tolke denne mands følelser ud fra hans kropsholdning Det er muligt at komme ind i den positive spiral og på den måde ændre sin indstilling og sin måde at gå til eksamen på og sidst men ikke mindst sin eksamenskarakter. I princippet kan man starte med at ændre en af de fire dele og derefter få en effekt på de resterende tre dele. I det følgende findes forslag til forskellige måder at ændre sin eksamensindstilling, så nervøsiteten mindskes og eksamenspræstationen bedres. Men først kommer der lidt om stress. Stress Stressreaktioner opstår, når man udsættes for krav eller belastninger, der overstiger evnerne ifølge ens egen vurdering. Det er altså en subjektiv vurdering både, hvad der er belastende, og hvad der overstiger ens evner og den vurdering kan ændres. Positiv stress Mennesker er biologiske væsner, der er udstyret med evnen til at klare pludselige og kortvarige belastninger. Tænk på, hvordan du fx har oplevet dig selv løbe meget langt og meget hurtigt efter en bus, som du absolut skulle nå, i modsætning til dine mildt sagt ringe løbeevner i det daglige. Mekanikken bag den større præstation er, at efter man har sanset en fare, udskilles adrenalin fra

8 binyremarven. Adrenalinet medfører forøget puls og hjertebanken, stigende blodtryk, svedige hænder, ændret vejrtrækning m.m. og opmærksomheden er i top. Denne tilstand kan også kaldes for positiv stress, idet evnerne forøges og forbedres. Den positive stress kan også hjælpe dig til eksamen. De fysiske reaktioner følger med, men nu ved du, at stressen kan hjælpe dig og altså er ufarlig. Derfor behøver du heller ikke være så nervøs, når du mærker disse kropslige forandringer. Negativ stress Overfor den positive stress findes den negative stress. Forskellen mellem de to er varigheden af belastninger og opfattelsen af den opgave, som skal løses. Når stresspåvirkningen varer ved, stopper forøgelsen af ens evner desværre ja, faktisk forringes de under det normale niveau. Opmærksomheden og indlæringen mindskes, man laver fejl, der kommer muskelspændinger i nakke, skuldre osv., hovedpine, mavepine og træthed. Desuden kan der være søvn- og spiseforstyrrelser. Nervøsitet og panikforestillinger går hånd i hånd med negativ stress. I denne fase afgives et andet hormon fra binyrerne; cortisol. Hvis stresspåvirkningerne ikke forsvinder eller reduceres, kan de kropslige reaktioner forværres. Immunforsvaret svækkes, så der kan komme forskellige sygdomme, og de kropslige reaktioner forværres. Den negative stress kan i værste fald føre til angst, depression eller forskellige psykosomatiske symptomer. Den negative stress er altså en tilstand, der så vidt muligt skal undgås. Hvordan det kan gøres, kan du læse om på de næste sider. Indstillingen har betydning for resultatet Tidligere skrev jeg, at opfattelsen af en opgave også kan være med til at bringe dig i enten en positiv eller en negativ stresstilstand. En norsk forsker, Holger Ursin har ved et eksperiment undersøgt sammenhængen mellem indstillingen til en opgave, i dette tilfælde faldskærmsudspring, og kvaliteten af den udførte opgave. Forsøgspersonerne var uden forhåndskendskab til faldskærmsudspring, og deltagerne betragtede faldskærmsudspring som hhv. en udfordring eller en trussel. Ifølge Ursin var der en klar sammenhæng mellem indstillingen, præstationen og hormonudskillelsen hos den enkelte person. Hvis personen anså faldskærmsudspring som en udfordring, leverede han et godt og effektivt udspring og kom en i positiv stresstilstand (udskilte adrenalin). I modsætning hertil var der andre forsøgspersoner, der anså faldskærmsudspring som en trussel. De lavede en ineffektiv og dårlig indsats og kom i en negativ stresstilstand (udskilte cortisol) (Grønlykke og Jensen (1993). Konklusionen på dette afsnit er altså for dig, der skal til eksamen: Den positive stresstilstand kan være en hjælp i korte tidsrum fx til eksamen, og bør udnyttes. Den negative stresstilstand skal undgås, idet arbejdsindsatsen forringes og nervøsiteten stiger. En positiv indstilling til eksamen kan give et bedre resultat, da den positive stresstilstand aktiveres Hvordan kan den negative stress undgås? Den negative stress kan og skal undgås. Den opstod jo af langvarige stresspåvirkninger, så det er dem, der skal brydes. Hvis du overholder de aftaler, du har indgået med dig selv angående eksamenslæsning bl.a. at følge læseplanen i læseferien, at skrive gode noter og du kan se, at arbejdet skrider frem, så ved du, at du gør alt, hvad du kan, og det giver ro i sindet. Dette vil også mindske nervøsiteten.

9 Den langvarige stresspåvirkning kan også undgås ved at holde pauser i arbejdet, få sin gode nattesøvn, belønne sig selv for godt arbejde, komme ud i luften og bruge sin krop ved at dyrke motion. Giv dig selv nogle gaver, du er det værd og har fortjent dem med den store arbejdsindsats, du yder. Der er ingen grund til at straffe sig selv. Det vil kun sætte gang i en negativ spiral. Hvordan kan man så få en positiv indstilling til eksamen? Hvis du husker modellen fra kognitiv terapi med forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og krop, ja så er du nok med på, at man kan sætte ind i nogle af disse dele eller alle fire for at ændre indstilling til eksamen. I stedet for hele tiden at piske dig selv med negative budskaber, der jo også bunder i de kognitive skemaer, så prøv at skifte disse ud med nogle positive budskaber. Fx budskaber som : Jeg klarer mig godt til eksamen, eller jeg kan mit stof, og jeg er godt forberedt. Det tager noget tid at ændre på, men det kan lade sig gøre. Nervøsiteten vil også blive mindre på den måde. I de kommende afsnit om vejrtrækning og afslapning går øvelserne ud på at styrke kropsdelen i den kognitive model. I fantasirejsen arbejdes der både på kropsdelen og på tankedelen. Til alle øvelserne kan du spille blid musik. Vejrtrækning Sørg for at gøre noget godt for din krop ved at trække vejret godt igennem helt ned i maven. I situationer, hvor du mister grebet, vil du glemme at trække vejret ordentligt. Når du mangler ilt pga. nedsat vejrtrækning, vil din krop registrere endnu mere panik. Du kan på en helt almindelig og afslappet dag fremkalde panik ved at hæmme din vejrtrækning. Omvendt kan du faktisk bevare roen i pressede situationer, hvis du husker at trække vejret dybt og roligt. Sammen med den dybe vejrtrækning vil du slappe af i dine muskler, og du vil føle et stor velbehag, hvor du stresser af. Husk denne øvelse på selve eksamensdagen, både i forberedelsen og til eksaminationen. Her kommer en øvelse som du kan udføre i løbet af læseferien, og når du ellers har lyst: Sæt dig rigtig godt tilrette på en stol. Luk øjnene og slap af i alle muskler. Træk nu vejret ind dybt og roligt, hold vejret og pust langsomt ud. Fortsæt i nogle minutter. Læg din hånd på maven, så du kan mærke om vejrtrækningen er dyb. Træk vejret ind mens du tæller til fire : , hold vejret mens du tæller til fire : og pust langsomt ud mens du tæller til otte : Afslapning Vejrtrækningsøvelsen kan udvides til en afslapningsøvelse, hvor du har fokus på alle dine kropsdele efter tur, så dine muskler bliver afspændt. Princippet er som før en god og dyb vejrtrækning, der kombineres med en gennemgang af kroppens muskler. Øvelsen giver et dejligt velbehag og er afstressende.

10 Sæt dig godt tilrette på en stol. Luk øjnene og træk vejret dybt og roligt. Ud og ind. Ud og ind. Flyt din opmærksomhed ned i fødderne. Sørg for at spænde helt af i fødderne. Giv dig god tid. Tænk på dine ankler og spænd af. Fortsæt med knæ, lår, baller, mave, ryg, skuldre, hænder, underarme, overarme, skuldre, hals, ansigtet, kinderne, kæberne, rundt om øjnene, ørene og slut af med issen. Alle steder tager du dig god tid. Hvis du har svært ved at spænde af så start med at spænde alle muskler i den pågældende legemsdel for derefter at slappe af. Fantasirejse I fantasirejsen forestiller du dig hele eksamensforløbet sådan, som du ønsker, det skal foregå. Fantasirejsen foregår i en afslappet tilstand med det dybe og langsomme åndedræt. Dvs. du kan starte med vejrtrækningsøvelsen, fortsætte med afslapningsøvelsen og herefter gå over til fantasirejsen. Måske kan du få en kammerat til at læse fantasirejsen op for dig ganske langsomt, mens du slapper af, eller du kan indtale den på bånd og afspille den, mens du slapper helt af. De positive budskaber, som du siger til dig selv i en fantasirejse, går bedre ind og lagrer sig i dine kognitive skemaer, når du er afslappet. Fantasirejsen varer cirka 10 minutter. Jeg læser spørgsmålene igen. Kigger på bilagene. Jeg begynder at kunne se en grovskitse for, hvordan jeg vil besvare opgaven. Jeg laver en disposition. Tjekker lige et par ting i bøgerne. Skriver et par forklaringer på et ord, så jeg nu har rede på det meste. Jeg kigger på bilagene og arbejder mig roligt og sikkert igennem. Forberedelsestiden er nu gået og jeg er parat til at blive eksamineret. JEG ER NU PARAT TIL AT BLIVE EKSAMINERET. Læreren kommer med den næste kursist, der skal i forberedelsen. Jeg pakker mine ting sammen og forlader lokalet. Nu kommer jeg ind til censoren, som jeg igen hilser på. Jeg sætter mig på stolen, sætter fødderne godt i gulvet, retter mig op og tager et par dybe vejrtrækninger. Jeg er helt rolig og klar. JEG ER HELT ROLIG OG KLAR. Jeg ser, at lærer og censor også er parate, og jeg starter. Jeg fortæller, hvilken eksamensopgave jeg har fået, og hvad den går ud på. Jeg siger, hvordan jeg vil gribe opgaven an, herunder min disposition. Jeg ser på min lærer og får et venligt nik. Jeg starter nu besvarelsen. Jeg arbejder mig roligt og sikkert ned gennem spørgsmålene. Jeg taler højt og klart. Ordene kommer godt ud af min mund. Jeg har taget initiativet, og de næste minutter kører bare for mig. DET KØRER BARE FOR MIG. Censoren sidder og skriver noter, min lærer kigger på mig og nikker ind imellem. Jeg gennemgår et bilag og min lærer ser tilfreds ud. Min lærer stiller mig et spørgsmål, som jeg efter at have tænkt et par sekunder over svarer meget overbevisende på. Jeg kommer i tanke om nogle tilføjelser og siger også dem. Nu starter der en dialog mellem min lærer og mig. Læreren stiller nogle forskellige spørgsmål, og jeg hører efter og svarer godt for mig. Censoren fortæller, at tiden er ved at være gået og spørger, om jeg vil runde af. Jeg kigger på mine noter og får hurtigt sagt det, jeg synes passer godt ind her. Jeg forlader lokalet. Nu står jeg ude på gangen og bliver enig med mig selv om at eksaminationen gik godt. Jeg får noget at drikke og kigger mig lidt omkring. Der er holdkammerater, der venter på at skulle ind efter mig og nogle, der allerede er færdige.

11 Døren går nu op, og jeg går ind til min lærer og censor igen. Jeg lytter roligt til lærerens stemme. Jeg får min karakter og en kort begrundelse. Nu kan jeg slappe af. Jeg er tilfreds med karakteren. Jeg ser mig selv på skærmen og kanten af skærmen udenom. På skærmen står der: JEG ER TILFREDS MED MIN PRÆSTATION OG MIN KARAKTER. Jeg slukker for min skærm og gør klar til at forlade stedet. Jeg ser ud over landskabet. Jeg går ind i elevatoren og kører langsomt op, og så er jeg tilbage her i lokalet. 5. Eksempel på mindmap For at vise en mindmap kommer der nu et eksempel herpå. Mindmaps kan både laves i hånden og på computer. Det sidste er meget nemt at anvende, og et prøveabonnement til programmet kan downloades fra internettet. Nedenstående mindmap er lavet over afsnit 4: 6. Afslutning Du er nu kommet til slutningen af hæftet, og hvis du har læst alle afsnit, er du sandsynligvis blevet overvældet af alt det, der kan gøres for at forberede sig og komme godt igennem eksamensperioden. Du skal huske på, at du blot skal udvælge de metoder, som du synes, du kan bruge til noget. Vi er jo alle forskellige og har hver især vores måder at gøre tingene på, og hvis blot de fungerer, så er det jo fint. Jeg håber, du har fundet inspiration i hæftet til dit videre arbejde. God arbejdslyst og held og lykke med dine eksaminer.

12 7. Litteraturliste: Jan Arrhenius (1999): Nyttig eksamensangst Grønlykke og Jensen (1993): Tanke og personlighed Anne M. Hansen (2002): Bliv god til eksamen Kompendium. Stress er kognitiv terapi Hvad er stress? Sådan tackles stress. Bobby Zachariae. Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (det lilla hæfte) Eksamensbekendtgørelsen for HF (det lilla hæfte)

Råd og vejledning til eksamen

Råd og vejledning til eksamen Råd og vejledning til eksamen Studievejledningen Århus Akademi foråret 2011 Navn: 1 DENNE FOLDER At være nervøs før en eksamen er helt naturligt. Adrenalinen stiger automatisk, når nedtællingen til den

Læs mere

Tips og Tricks til eksamen

Tips og Tricks til eksamen Tips og Tricks til eksamen 15.05.2013 Program Præsentation Udfordringerne i forbindelse med eksamen Inden eksamen Under eksamen Om eksamensangst Praktisk produkt Erhvervs case Synopsis Kort projekt Langt

Læs mere

DEN GODE EKSAMEN. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen?

DEN GODE EKSAMEN. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen? DEN GODE EKSAMEN Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen? De tre etaper Læseperioden - og nej, det er ikke en ferie! DAGEN!! Dagen derpå Læseferien - planlægning er ALT! Før læse ferien

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

EKSAMEN her kommer JEG!

EKSAMEN her kommer JEG! EKSAMEN her kommer JEG! Malene Rossau INDHOLDSFORTEGNELSE: Klik på emne for at gå til den pågældende side. FORORD 8 HVOR LIGGER DINE UDFORDRINGER? 11 det praktiske DAGSPLANEN 19 LÆSEHASTIGHED 20 HVORFOR

Læs mere

Få det bedste frem til eksamen: God eksamensadfærd 2016

Få det bedste frem til eksamen: God eksamensadfærd 2016 Få det bedste frem til eksamen: God eksamensadfærd 2016 I. Repetition I.a. Studieplanen Brug undervisningsbeskrivelserne som hjælp til at skabe overblik over de enkelte forløb med tilhørende kernestof

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Gode råd om eksamen. Til alle elever. Farmakonomuddannelsen

Gode råd om eksamen. Til alle elever. Farmakonomuddannelsen Gode råd om eksamen Til alle elever Farmakonomuddannelsen Indhold Dagen før eksamen, 3 På eksamensdagen, 4 Mundtlig eksamen, 5 Skriftlig eksamen, 6 2 Dagen før eksamen Overvej om du får noget ud af at

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge.

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Dagsorden for spørgetimen: Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Til slut sætter I jeres produkter frem, tjekker dem, og klargør dem så de er klar til at

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge.

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Spørgetime Teknologi Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Til slut sætter I jeres produkter op og I tjekker dem. Og I skal også tjekke at jeres PC kan kobles

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

EKSAMEN her kommer JEG!

EKSAMEN her kommer JEG! EKSAMEN her kommer JEG! Malene Rossau INDHOLDSFORTEGNELSE: Klik på emne for at gå til den pågældende side. FORORD 8 HVOR LIGGER DINE UDFORDRINGER? 11 det praktiske DAGSPLANEN 19 LÆSEHASTIGHED 20 HVORFOR

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

BLIV GOD TIL EKSAMEN

BLIV GOD TIL EKSAMEN BLIV GOD TIL EKSAMEN Anne M. Hansen BLIV GOD TIL EKSAMEN Frydenlund b l i v g o d til eksamen Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 87-7887-569-3 Grafisk tilrettelæggelse: Klaus Frederiksen

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst September 2012 Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapeuterne Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Denne pjece er udarbejdet af

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE

GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE På alle adresserne er der en eksamensansvarlig, som I refererer til : kontaktpersonen Mødested og -tid Eksamens starter På mødestedet Hvad ligger der i lokalet? Vagterne

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

www.mentaltrainingformusicians.com Bogens indhold.

www.mentaltrainingformusicians.com Bogens indhold. www.mentaltrainingformusicians.com Bogens indhold. Bogen er en selvhjælps bog, der består af kapitler, der indeholder meget forskellige teknikker, som tilsammen kan bekæmpe sceneskrækken/ præstationsangsten.

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Hvad kan du gøre ved eksamensangst?

Hvad kan du gøre ved eksamensangst? Hvad kan du gøre ved eksamensangst? - information - kortlægning - forslag Har du flere spørgsmål, så henvend dig til: Psykolog Irene R. Thomsen Børn & Ungeklinikken Vestergade 37, 7500 Holstbro www.boernogungeklinikken.dk

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. Side 1 af 7 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. At læse Alle har prøvet at læse noget som man bagefter overhovedet ikke kan huske. Man har brugt tid

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt 66 Luk øjnene Mærk kroppen punkt for punkt 67 Øvelse 1 Giv din bevidsthed til kroppen Du skal nu i gang med at føre din bevidsthed hen til forskellige områder af din krop og sanse din krop. Når du kan

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere