Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af eksamen før, under og efter 5. Eksempel på mindmap 6. Afslutning 7. Litteraturliste 1. Forord Hvis du tror at dette lille hæfte kan hjælpe dig til mirakler, så tror du forkert. Dog skulle det gerne hjælpe dig til at blive bedre til eksamen. At du er i gang med at læse disse linier viser, at du har taget ansvaret for dine forestående eksaminer på dig, og det er en rigtig god start. Hæftet er især skrevet for stx- og HF-kursister, der skal til mundtlig eksamen. Efter deltagelse i undervisningen på VUF følger en eksamen, hvor du skal vise, hvad du kan, og det kan vel siges at være en naturlig afslutning på et undervisningsforløb. Du får en karakter efter 13- skalaen for din præstation, der afspejler din faglige viden, din personlighed og din indstilling til eksamen. Det bedste grundlag for en god præstation og karakter til eksamen er hovedsagelig: At have fulgt undervisningen og forberedt sig gennem hele forløbet. At have kendskab til, hvordan eksaminer foregår, og hvilke krav, der stilles til eksaminanden. At bruge effektive forberedelsesmetoder. At have en positiv indstilling til eksamen. Hæftet beskæftiger sig med de tre sidste punkter. I andet afsnit med overskriften: Den tekniske side af eksamen kan du læse om punkt 2 og 3. I det fjerde afsnit med overskriften: Nervøsitet kan du læse om punkt 4. Hæftet indeholder forslag til nogle forskellige måder at tackle eksamen på, og på grundlag af disse forslag kan du beslutte dig for, hvordan du vil gøre. To studieteknikker bliver demonstreret og kan samtidig bruges til at få overblik over indholdet i hæftet. De to metoder er tjekliste og mindmap, der er lavet over hhv. afsnit 2 og 4. Det er ikke meningen at du skal læse hele hæftet; læs blot de emner du har brug for at vide mere om. Lige nu er det nok ikke læsestof, du mangler. Frederiksberg VUC har i årene afholdt kurser i eksamenstræning op til eksamensperioderne. Disse kurser var både en parallel og et supplement til indholdet i dette hæfte. Hvis du er interesseret i at deltage på sådan et kursus, så hold øje med om muligheden opstår ved at orientere dig herom i VUF-info.

2 Jeg vil være glad for at blive gjort opmærksom på eventuelle fejl i hæftet og tager gerne imod forslag til forbedringer. 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter Dette afsnit indeholder forslag til, hvordan man kan forberede sig til eksamen både før og under læseferien herunder forskellige studieteknikker samt en redegørelse for, hvordan eksamen foregår. Afsnittene kommer i kronologisk rækkefølge startende med perioden før og under læseferien. Læseferie. Kig lige på ordet. Det er misvisende, for læseferie har intet med ferie at gøre. Egentlig burde man kalde perioden for eksamensforberedelse. Det er nemlig en tid med koncentreret arbejde, læsning og indlæring, men også en tid, hvor overblikket og sammenhænge i pensum gerne skulle blive synlige for læseren. Før læseferien starter Inden læseferien er det en god ide at undersøge, om du har en pensumliste og alle de opgivne kopier og bøger. Sæt kopierne ind i en mappe efter et system, du finder godt. Lav fx en indholdsfortegnelse over kopierne eller sæt faner i mappen til de forskellige emneområder. Ved at udføre dette arbejde har du allerede dannet dig et overblik over pensum. Husk også alle de noter du har lavet i løbet af undervisningen og anbring dem i mappen sammen med kopierne. Gør dig parat til læseferien med indstillingen om, at nu skal der bestilles noget. Fortæl dine omgivelser, at du nu skal arbejde intenst og måske gerne vil skånes for nogle forpligtelser, hvis det kan lade sig gøre. Til læseferien skal der laves en plan, og den kan du lave lige så snart eksamensdatoerne er offentliggjort. Tæl så, hvor mange dage du kan afsætte til læsning af hvert fag. Det er ideelt med en uge. Del så pensum op i det antal dage du kan afse og indføj i planen, hvilke sider du skal læse på de pågældende datoer. Afhængig af fag og kendskab til pensum er sider pr. dag passende for en kursist uden erhvervsarbejde. Nu er kunsten så at følge planen, hvilket virker beroligende og giver dig bevidstheden om at du gør alt, hvad du kan. Hvis du ikke kan nå at læse alle de opgivne sider, så koncentrer dig om at læse de sider, du har mindst styr på. Læsningen kan foregå forskellige steder afhængig af, hvad du foretrækker. Jeg har altid foretrukket at læse hjemme i et værelse med fuldstændig ro. Andre kan bedst lidt at læse på biblioteket, hvor de ikke bliver distraheret af dørklokken eller blomster, der skal vandes. Læseferien Læs på de tider af dagen, der passer til dig. Du skal kun regne med at kunne arbejde effektivt i sammenlagt 6 timer om dagen. Hold pauser, men husk at du skal tilbage og fortsætte læsningen. Læs med god samvittighed og hold fri med god samvittighed. Beløn dig selv for din gode arbejdsindsats: Gå nogle ture, spis noget god mad og sørg for at få din nattesøvn. Motion, rigtig ernæring og et udhvilet legeme er et perfekt grundlag for din indlæring, og en god planlægning giver dig ro i sindet.

3 Indlæringsteknikker Når du læser, er det vigtigt, at du forholder dig aktivt til teksten. Fra din mappe med faneblade eller indholdsfortegnelse og dine pensumsopgivelser har du allerede en emneliste til faget, og ud fra denne emneliste kan du fortsætte dit videre arbejde. Nogle emner har du måske allerede så meget styr på, at du i første omgang ikke behøver at beskæftige dig mere med dem. Andre emner kræver grundig læsning, og atter andre igen kan du hurtigt få på plads. Fra din lærer har du sikkert fået eksempler på eksamensspørgsmål, så du ved hvilke typer af spørgsmål, du vil blive stillet overfor til eksamen. Der er selvfølgelig forskelle på eksamensspørgsmålene fra fag til fag. I mange fag er eksamensopgaverne bygget op med to eller tre spørgsmål: Det første spørgsmål beder dig om at referere en teori eller et emne fra pensum. I næste spørgsmål skal du anvende din viden fra spørgsmål 1 til at forholde dig til et eksempel, analysere en case el.. I tredje og sidste spørgsmål skal du selvstændigt vurdere, diskutere, kritisere og/eller trække linjer til andre dele af pensum. Brug gerne disse udleverede eksamensspørgsmål til at teste dig selv og din viden med, så du kan finde de områder, hvor du skal koncentrere din eksamenslæsning. Måske har du mulighed for under repetitionsfasen på dit undervisningshold at holde et indlæg om et emne. Det er en god træning for dig, og du opdager, hvor meget du skal forberede dig for at kunne holde et tilfredsstillende indlæg. Bagefter kan du få en evaluering. Det er en rigtig god måde at starte din eksamensforberedelse på. Når du læser til eksamen, er der en række teknikker, du kan tage i brug. Herunder vil du finde forskellige muligheder, hvorfra du kan udvælge de metoder, du synes bedst om. Du bør altid tage noter, når du læser tekster, og der er forskellige måder at gøre det på. Husk på at du sandsynligvis også fra undervisningen har diverse noter, som du kan bruge i forbindelse med eksamenslæsningen. Lav tjeklister til de forskellige emner. En tjekliste indeholder kun væsentlige stikord eller nøglebegreber. Man kan kalde en tjekliste for en stormasket disposition. Ved hjælp af tjeklister kan du få overblik over stoffet i modsætning til almindelige noter, der ofte kan blive rigeligt omfattende. Tjeklister kan du bruge direkte til eksamen, og hvis du laver tjeklister til alle større emner, er du godt hjulpet på vej til eksamensopgavens spørgsmål 1. Et alternativ hertil er en mindmap. Her tegner man sine noter ind på en figur, der ligner et træ set oppefra. Inde i centrum (kronen) skriver man hovedemnet, og underpunkterne føjer man til som grene. Der kan så tegnes ligeså mange grene ind, som man har brug for for at dække emnet. Hvis der er yderligere punkter (underunderpunkter) føjes de ind på grenene som kviste. Ved at bruge mindmap får du samtidig struktureret dit stof, når du skal tegne grene og kviste. En mindmap er mere overskuelig end blot en side fyldt med noter, og du læser og husker faktisk stoffet bedre vha. denne metode. På biblioteket kan du låne bøger om mindmaps. Selvoverhøring. Luk bogen, når du har læst et afsnit og genfortæl indholdet. Sådan får du testet dig selv. Kan du bruge fagtermerne? Hvad er fokuspunkterne i stoffet? Hvordan er sammenhængen mellem de forskellige punkter. De faglige begreber skal du kende og kunne forklare. Her kan du lave din egen ordliste over begreberne og deres betydning.

4 Hvis du har mange ord du skal lære fx i et sprogfag kan du lave huskekort. En A4 side kan du dele i 8-10 lige store stykker. På den ene side af kortet skriver du fagordet og på den anden side forklaringen/oversættelsen. Når du har lavet et antal kort, kan du spille med dig selv. Kortene kan spilles både fra bagsiden og fra forsiden. Du ser fagtermen og skal komme med forklaringen, som du lige kan teste på bagsiden eller du ser forklaringen og skal sige fagtermen. Når du har spillet kortene igennem et par gange, er der allerede nogle ord, du har lært, og kortene med disse ord kan du så tage ud af bunken. I løbet af kort tid har du lært alle ordene. Denne metode er effektiv. Du lærer allerede nogle af termerne, mens du laver kortene, og huskekortene giver variation i din indlæring. Stil spørgsmål til teksten, så du finder sammenhænge indenfor emneområderne og paralleller mellem stofområderne. Læsegrupper er også et godt supplement i læseferien. Her er man sikker på at få trænet den mundtlige fremstilling, for I vil jo selvfølgelig tale sammen. Faren ved læsegrupper er, at kommunikationen bliver om alt muligt andet end pensum. Den sidste metode, der her skal nævnes, er muligheden for at overvære andres eksaminationer. Også på den måde kan man lære noget fagligt, plus at man kan se, hvordan en eksamen foregår. Denne metode er alt for lidt benyttet efter min mening. Eksamensdagen Nu er vi kommet frem til eksamensdagen, og læseferien er gennemført som planlagt. Aftenen inden bliver tasken pakket med de ting, som skal med til eksamen. NB! Hvad du må medbringe til eksamen, er forskelligt fra fag til fag. Hvis du medbringer noget, der ikke er opført under tilladelige hjælpemidler, kan du blive bortvist fra eksamen. Spørg din lærer eller læs i gymnasiebekendtgørelsen (det lilla hæfte). Som regel må flg. medbringes: Dine skriftlige opgaver og noter, skriveredskaber, et ur, de bøger og kopier, der er opført på pensumlisten. De lærebøger du har læst i gennem undervisningsperioden bærer præg af dig, og kaffepletten på side 71 hjælper dig til at huske indholdet, så derfor er det en god ide at bruge dine egne lærebøger i forberedelsen. Før trækning af eksamensspørgsmålet Mød op til den aftalte tid og gerne minutter før, hvis der skulle være sygemeldinger fra kursister. Hold dig i nærheden af eksamenslokalet, så du hurtigt og nemt kan kaldes ind af din lærer. Trækning af eksamensspørgsmålet Du bliver så kaldt ind til trækning, hvor du kan præsentere dig overfor censoren, idet det er censorens opgave at føre karakterlisten, hvorfor han skal kende dit navn. På et bord ligger der afhængig af faget nogle sedler eller opgaver, hvoraf du skal trække en. Du får din eksamensopgave i hånden og læser spørgsmålene igennem. Hvis du er i tvivl om noget i opgaven, så har du lige på dette tidspunkt mulighed for spørge din lærer herom indenfor censors hørevidde. Herefter bliver du fulgt til forberedelseslokalet. Hvis du har en mobiltelefon med, så skal du aflevere den til din lærer.

5 Forberedelse Her kan du regne med at tilbringe mellem minutter afhængig af faget. Dit opgave består nu i at læse spørgsmålene grundigt igennem og lave nogle besvarelser herpå. Lav en disposition og de nødvendige noter (brug evt. de noter du allerede har lavet hjemmefra). Husk på, at du skal bruge det særlige papir, der er lagt ind i forberedelseslokalet. Når tiden er udløbet, bliver du hentet af din lærer. Eksamination Du kommer nu ind i eksamenslokalet igen, og start gerne med at sige dit navn (så har du da sagt noget!).vær dig selv og husk at trække vejret. Fortæl så, hvilken eksamensopgave du har fået, og hvordan du vil bære dig ad med at besvare den. Du kan passende fremlægge din disposition og sige, hvordan du vil vægte dine besvarelser. Efter din fremstilling eller et stykke inde i din fremstilling når du og din lærer samt evt. din censor frem til en samtale. Nogle spørgsmål skal lede dig tilbage til emnet, hvis du er røget ud af en tangent. Andre spørgsmål skal afdække dybden af din forståelse. Dine noter har du selvfølgelig med for at du skal kunne benytte dem under eksaminationen. På den måde kan du støtte dig til din disposition, så du ved hvad du har talt om, og hvad du skal fortsætte med. Det betyder, at du ind imellem lige kaster et blik ned i dine noter. Når tiden er ved at udløbe, får du det at vide, så du kan runde emnet af. Ideelle besvarelser af eksamensspørgsmål er korrekte, grundige, veldisponerede, viser forståelse af stoffet og overblik over pensum, indeholder kritisk stillingtagen og er selvstændigt udført. Eksaminators og censors roller Eksaminators, dvs. din lærers, pligt under eksamen er at give det bredest mulige vurderingsgrundlag, så din præstation kan bedømmes korrekt. Censor skal medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censor må godt stille spørgsmål og på den måde deltage aktivt i kommunikationen. Karakterfastsættelse og karakteroverrækkelse Umiddelbart efter eksaminationen fastsætter lærer og censor din karakter, som du får fortalt i censors påhør. En kort begrundelse for karakteren kan gives, hvis der er tid. Karakterskalaen kan du læse om i Bekendtgørelse om karakterskala (det lilla hæfte). Klagemuligheder Du kan klage over bedømmelsen, eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold omfattet af bekendtgørelsen. Klagen indgives skriftligt og individuelt til forstanderen inden 14 dage efter eksamensafholdelsen. Yderligere informationer herom kan læses i Eksamensbekendtgørelsen under Eksamensklager (det lilla hæfte).

6 3. Eksempel på tjekliste I forrige afsnit under indlæringsteknikker blev tjeklister nævnt som en metode til at lære et stof. En tjekliste indeholder kun væsentlige stikord eller nøglebegreber. Nu følger et eksempel på en tjekliste, og den er lavet over afsnit 2, der omhandler den tekniske side af eksamen. Før læseferien: Har jeg pensumliste og materialer? Ordne mappen Lave en plan med læsestof og eksamensdatoer på Læseferie: Læse efter planen Huske at holde pauser Indlæringsteknikker: Tjeklister Mindmaps Selvoverhøring Faglige begreber, forstå og husk (huskekort) Læsegruppe Overvære andres eksamen Eksamensdagen: Medbringe tilladte hjælpemidler Møde op 30 minutter før Trækning af opgave: Spørg hvis du er i tvivl om noget Forberedelse: Lav en disposition og nogle få noter Eksamination: Fortæl din disposition, fremlæggelse og samtale Karaktergivning 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af eksamen før, under og efter Dette afsnit handler om stress og nervøsitet i forbindelse med eksamen, og hvad du kan gøre for at mindske de følelser og få en bedre indstilling. Ved at ændre dit syn på eksamen i en mere positiv retning, kan du faktisk også ændre din nervøsitet og eksamenspræstation til det bedre ifølge kognitiv terapi. Dit syn på forskellige ting i din tilværelse bunder i de kognitive skemaer, du har dannet gennem dit liv via de erfaringer, du har gjort dig. Det, som vi oplever og derefter lagrer i vores kognitive skemaer, sker i en subjektiv udvælgelsesproces. På den måde kan vi fastholde en opfattelse, vi engang har fået enten via egne eller andres erfaringer, på trods af at de sidste erfaringer på området faktisk var knap så ringe. Det skyldes, at de nye erfaringer ses i lyset af de eksisterende kognitive skemaer, og alt hvad der ikke passer ind i dem, overser vi. En kognitiv terapeut ville sige, at vi tolker alle oplevelser ud fra vores kognitive skemaer. Derfor kan vi godt synes, at vi har dårlige eksamenserfaringer til trods for, at den sidste eksamen faktisk lå i den bedre ende. Indenfor kognitiv terapi findes læresætningen: Man kan ændre sit liv ved at ændre måden, man tænker på. Samtidig findes en model, hvor der ses en sammenhæng mellem fire dele hos mennesker nemlig tanker (kognitive skemaer), følelser, krop og adfærd.

7 Den kognitive terapimodel Eksempelvis vil en kursist, der er til eksamen, fastholde sin negative indstilling, og derfor synes, at denne eksamen går lige så elendigt som de foregående, fordi han/hun har fokus på det negative og overser det positive. Han/hun er også meget nervøs, og allerede nu kan han/hun begynde at bebrejde sig selv, og stressniveauet stiger yderligere. Den negative spiral er i fuld gang. Fra kognitivt skema og følelser går virkningen nu videre til kroppen, der vil falde lidt sammen og glæden og energien er forsvundet. Vejrtrækningen bliver kortåndet, og talen bliver besværet. Adfærden bliver tøvende og usikker. Panikfølelser toner frem for hans/hendes indre blik, og der er nu al mulig grund til at være både nervøs og stresset. Ringen er sluttet og den negative spiral er i fuld firspring. Prøv at tolke denne mands følelser ud fra hans kropsholdning Det er muligt at komme ind i den positive spiral og på den måde ændre sin indstilling og sin måde at gå til eksamen på og sidst men ikke mindst sin eksamenskarakter. I princippet kan man starte med at ændre en af de fire dele og derefter få en effekt på de resterende tre dele. I det følgende findes forslag til forskellige måder at ændre sin eksamensindstilling, så nervøsiteten mindskes og eksamenspræstationen bedres. Men først kommer der lidt om stress. Stress Stressreaktioner opstår, når man udsættes for krav eller belastninger, der overstiger evnerne ifølge ens egen vurdering. Det er altså en subjektiv vurdering både, hvad der er belastende, og hvad der overstiger ens evner og den vurdering kan ændres. Positiv stress Mennesker er biologiske væsner, der er udstyret med evnen til at klare pludselige og kortvarige belastninger. Tænk på, hvordan du fx har oplevet dig selv løbe meget langt og meget hurtigt efter en bus, som du absolut skulle nå, i modsætning til dine mildt sagt ringe løbeevner i det daglige. Mekanikken bag den større præstation er, at efter man har sanset en fare, udskilles adrenalin fra

8 binyremarven. Adrenalinet medfører forøget puls og hjertebanken, stigende blodtryk, svedige hænder, ændret vejrtrækning m.m. og opmærksomheden er i top. Denne tilstand kan også kaldes for positiv stress, idet evnerne forøges og forbedres. Den positive stress kan også hjælpe dig til eksamen. De fysiske reaktioner følger med, men nu ved du, at stressen kan hjælpe dig og altså er ufarlig. Derfor behøver du heller ikke være så nervøs, når du mærker disse kropslige forandringer. Negativ stress Overfor den positive stress findes den negative stress. Forskellen mellem de to er varigheden af belastninger og opfattelsen af den opgave, som skal løses. Når stresspåvirkningen varer ved, stopper forøgelsen af ens evner desværre ja, faktisk forringes de under det normale niveau. Opmærksomheden og indlæringen mindskes, man laver fejl, der kommer muskelspændinger i nakke, skuldre osv., hovedpine, mavepine og træthed. Desuden kan der være søvn- og spiseforstyrrelser. Nervøsitet og panikforestillinger går hånd i hånd med negativ stress. I denne fase afgives et andet hormon fra binyrerne; cortisol. Hvis stresspåvirkningerne ikke forsvinder eller reduceres, kan de kropslige reaktioner forværres. Immunforsvaret svækkes, så der kan komme forskellige sygdomme, og de kropslige reaktioner forværres. Den negative stress kan i værste fald føre til angst, depression eller forskellige psykosomatiske symptomer. Den negative stress er altså en tilstand, der så vidt muligt skal undgås. Hvordan det kan gøres, kan du læse om på de næste sider. Indstillingen har betydning for resultatet Tidligere skrev jeg, at opfattelsen af en opgave også kan være med til at bringe dig i enten en positiv eller en negativ stresstilstand. En norsk forsker, Holger Ursin har ved et eksperiment undersøgt sammenhængen mellem indstillingen til en opgave, i dette tilfælde faldskærmsudspring, og kvaliteten af den udførte opgave. Forsøgspersonerne var uden forhåndskendskab til faldskærmsudspring, og deltagerne betragtede faldskærmsudspring som hhv. en udfordring eller en trussel. Ifølge Ursin var der en klar sammenhæng mellem indstillingen, præstationen og hormonudskillelsen hos den enkelte person. Hvis personen anså faldskærmsudspring som en udfordring, leverede han et godt og effektivt udspring og kom en i positiv stresstilstand (udskilte adrenalin). I modsætning hertil var der andre forsøgspersoner, der anså faldskærmsudspring som en trussel. De lavede en ineffektiv og dårlig indsats og kom i en negativ stresstilstand (udskilte cortisol) (Grønlykke og Jensen (1993). Konklusionen på dette afsnit er altså for dig, der skal til eksamen: Den positive stresstilstand kan være en hjælp i korte tidsrum fx til eksamen, og bør udnyttes. Den negative stresstilstand skal undgås, idet arbejdsindsatsen forringes og nervøsiteten stiger. En positiv indstilling til eksamen kan give et bedre resultat, da den positive stresstilstand aktiveres Hvordan kan den negative stress undgås? Den negative stress kan og skal undgås. Den opstod jo af langvarige stresspåvirkninger, så det er dem, der skal brydes. Hvis du overholder de aftaler, du har indgået med dig selv angående eksamenslæsning bl.a. at følge læseplanen i læseferien, at skrive gode noter og du kan se, at arbejdet skrider frem, så ved du, at du gør alt, hvad du kan, og det giver ro i sindet. Dette vil også mindske nervøsiteten.

9 Den langvarige stresspåvirkning kan også undgås ved at holde pauser i arbejdet, få sin gode nattesøvn, belønne sig selv for godt arbejde, komme ud i luften og bruge sin krop ved at dyrke motion. Giv dig selv nogle gaver, du er det værd og har fortjent dem med den store arbejdsindsats, du yder. Der er ingen grund til at straffe sig selv. Det vil kun sætte gang i en negativ spiral. Hvordan kan man så få en positiv indstilling til eksamen? Hvis du husker modellen fra kognitiv terapi med forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og krop, ja så er du nok med på, at man kan sætte ind i nogle af disse dele eller alle fire for at ændre indstilling til eksamen. I stedet for hele tiden at piske dig selv med negative budskaber, der jo også bunder i de kognitive skemaer, så prøv at skifte disse ud med nogle positive budskaber. Fx budskaber som : Jeg klarer mig godt til eksamen, eller jeg kan mit stof, og jeg er godt forberedt. Det tager noget tid at ændre på, men det kan lade sig gøre. Nervøsiteten vil også blive mindre på den måde. I de kommende afsnit om vejrtrækning og afslapning går øvelserne ud på at styrke kropsdelen i den kognitive model. I fantasirejsen arbejdes der både på kropsdelen og på tankedelen. Til alle øvelserne kan du spille blid musik. Vejrtrækning Sørg for at gøre noget godt for din krop ved at trække vejret godt igennem helt ned i maven. I situationer, hvor du mister grebet, vil du glemme at trække vejret ordentligt. Når du mangler ilt pga. nedsat vejrtrækning, vil din krop registrere endnu mere panik. Du kan på en helt almindelig og afslappet dag fremkalde panik ved at hæmme din vejrtrækning. Omvendt kan du faktisk bevare roen i pressede situationer, hvis du husker at trække vejret dybt og roligt. Sammen med den dybe vejrtrækning vil du slappe af i dine muskler, og du vil føle et stor velbehag, hvor du stresser af. Husk denne øvelse på selve eksamensdagen, både i forberedelsen og til eksaminationen. Her kommer en øvelse som du kan udføre i løbet af læseferien, og når du ellers har lyst: Sæt dig rigtig godt tilrette på en stol. Luk øjnene og slap af i alle muskler. Træk nu vejret ind dybt og roligt, hold vejret og pust langsomt ud. Fortsæt i nogle minutter. Læg din hånd på maven, så du kan mærke om vejrtrækningen er dyb. Træk vejret ind mens du tæller til fire : , hold vejret mens du tæller til fire : og pust langsomt ud mens du tæller til otte : Afslapning Vejrtrækningsøvelsen kan udvides til en afslapningsøvelse, hvor du har fokus på alle dine kropsdele efter tur, så dine muskler bliver afspændt. Princippet er som før en god og dyb vejrtrækning, der kombineres med en gennemgang af kroppens muskler. Øvelsen giver et dejligt velbehag og er afstressende.

10 Sæt dig godt tilrette på en stol. Luk øjnene og træk vejret dybt og roligt. Ud og ind. Ud og ind. Flyt din opmærksomhed ned i fødderne. Sørg for at spænde helt af i fødderne. Giv dig god tid. Tænk på dine ankler og spænd af. Fortsæt med knæ, lår, baller, mave, ryg, skuldre, hænder, underarme, overarme, skuldre, hals, ansigtet, kinderne, kæberne, rundt om øjnene, ørene og slut af med issen. Alle steder tager du dig god tid. Hvis du har svært ved at spænde af så start med at spænde alle muskler i den pågældende legemsdel for derefter at slappe af. Fantasirejse I fantasirejsen forestiller du dig hele eksamensforløbet sådan, som du ønsker, det skal foregå. Fantasirejsen foregår i en afslappet tilstand med det dybe og langsomme åndedræt. Dvs. du kan starte med vejrtrækningsøvelsen, fortsætte med afslapningsøvelsen og herefter gå over til fantasirejsen. Måske kan du få en kammerat til at læse fantasirejsen op for dig ganske langsomt, mens du slapper af, eller du kan indtale den på bånd og afspille den, mens du slapper helt af. De positive budskaber, som du siger til dig selv i en fantasirejse, går bedre ind og lagrer sig i dine kognitive skemaer, når du er afslappet. Fantasirejsen varer cirka 10 minutter. Jeg læser spørgsmålene igen. Kigger på bilagene. Jeg begynder at kunne se en grovskitse for, hvordan jeg vil besvare opgaven. Jeg laver en disposition. Tjekker lige et par ting i bøgerne. Skriver et par forklaringer på et ord, så jeg nu har rede på det meste. Jeg kigger på bilagene og arbejder mig roligt og sikkert igennem. Forberedelsestiden er nu gået og jeg er parat til at blive eksamineret. JEG ER NU PARAT TIL AT BLIVE EKSAMINERET. Læreren kommer med den næste kursist, der skal i forberedelsen. Jeg pakker mine ting sammen og forlader lokalet. Nu kommer jeg ind til censoren, som jeg igen hilser på. Jeg sætter mig på stolen, sætter fødderne godt i gulvet, retter mig op og tager et par dybe vejrtrækninger. Jeg er helt rolig og klar. JEG ER HELT ROLIG OG KLAR. Jeg ser, at lærer og censor også er parate, og jeg starter. Jeg fortæller, hvilken eksamensopgave jeg har fået, og hvad den går ud på. Jeg siger, hvordan jeg vil gribe opgaven an, herunder min disposition. Jeg ser på min lærer og får et venligt nik. Jeg starter nu besvarelsen. Jeg arbejder mig roligt og sikkert ned gennem spørgsmålene. Jeg taler højt og klart. Ordene kommer godt ud af min mund. Jeg har taget initiativet, og de næste minutter kører bare for mig. DET KØRER BARE FOR MIG. Censoren sidder og skriver noter, min lærer kigger på mig og nikker ind imellem. Jeg gennemgår et bilag og min lærer ser tilfreds ud. Min lærer stiller mig et spørgsmål, som jeg efter at have tænkt et par sekunder over svarer meget overbevisende på. Jeg kommer i tanke om nogle tilføjelser og siger også dem. Nu starter der en dialog mellem min lærer og mig. Læreren stiller nogle forskellige spørgsmål, og jeg hører efter og svarer godt for mig. Censoren fortæller, at tiden er ved at være gået og spørger, om jeg vil runde af. Jeg kigger på mine noter og får hurtigt sagt det, jeg synes passer godt ind her. Jeg forlader lokalet. Nu står jeg ude på gangen og bliver enig med mig selv om at eksaminationen gik godt. Jeg får noget at drikke og kigger mig lidt omkring. Der er holdkammerater, der venter på at skulle ind efter mig og nogle, der allerede er færdige.

11 Døren går nu op, og jeg går ind til min lærer og censor igen. Jeg lytter roligt til lærerens stemme. Jeg får min karakter og en kort begrundelse. Nu kan jeg slappe af. Jeg er tilfreds med karakteren. Jeg ser mig selv på skærmen og kanten af skærmen udenom. På skærmen står der: JEG ER TILFREDS MED MIN PRÆSTATION OG MIN KARAKTER. Jeg slukker for min skærm og gør klar til at forlade stedet. Jeg ser ud over landskabet. Jeg går ind i elevatoren og kører langsomt op, og så er jeg tilbage her i lokalet. 5. Eksempel på mindmap For at vise en mindmap kommer der nu et eksempel herpå. Mindmaps kan både laves i hånden og på computer. Det sidste er meget nemt at anvende, og et prøveabonnement til programmet kan downloades fra internettet. Nedenstående mindmap er lavet over afsnit 4: 6. Afslutning Du er nu kommet til slutningen af hæftet, og hvis du har læst alle afsnit, er du sandsynligvis blevet overvældet af alt det, der kan gøres for at forberede sig og komme godt igennem eksamensperioden. Du skal huske på, at du blot skal udvælge de metoder, som du synes, du kan bruge til noget. Vi er jo alle forskellige og har hver især vores måder at gøre tingene på, og hvis blot de fungerer, så er det jo fint. Jeg håber, du har fundet inspiration i hæftet til dit videre arbejde. God arbejdslyst og held og lykke med dine eksaminer.

12 7. Litteraturliste: Jan Arrhenius (1999): Nyttig eksamensangst Grønlykke og Jensen (1993): Tanke og personlighed Anne M. Hansen (2002): Bliv god til eksamen Kompendium. Stress er kognitiv terapi Hvad er stress? Sådan tackles stress. Bobby Zachariae. Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (det lilla hæfte) Eksamensbekendtgørelsen for HF (det lilla hæfte)

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Klasseledelse og børn med særlige behov

Klasseledelse og børn med særlige behov Klasseledelse og børn med særlige behov 14.00 14.05 Velkommen og intro 14.05 14.30 Hjernen bag særlige behov 14.30 14.40 Klasseledelsens fokusområder 14.40 15.00 Praksiseksempler 15.00 15.10 Kort pause

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere