FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet"

Transkript

1 FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia

2 Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende digitalisering af detailhandlen bliver forbrugerne mere og mere kyndige, får mere overblik og stiller dermed også flere og større krav til butikkerne. Desuden har krisen skabt et ekstremt fokus på pris og værdi for pengene. Tendensen er altså, at det bliver sværere og sværere for detailhandlende at tilfredsstille forbrugerne. SPECIALBUTIKKERNE: Særligt udfordrende kan det være at følge med forbrugernes krav for de mindre specialbutikker (her defineret som enkeltstående butikker eller som kæder med op til fem butikker, og som er sortimentsmæssigt dybdefokuseret inden for den givne varekategori), der ikke altid har deciderede budgetter eller større tidsmæssige ressourcer til udvikling og innovation.

3 Formål med delprojektet At diskutere og vurdere, hvordan mindre danske specialbutikker kan arbejde med nogle af tidens vigtigste og i høj grad brugerdrevne tendenser. Hvilke muligheder og udfordringer er der i forhold til at arbejde med tendenserne? At indsamle viden, der i det overordnede projekt Forbrugeradfærd kan bruges til at målrette viden om forbrugertrends til specialbutikkerne. Målet er, at de endelige trendbriefinger og værktøjer skal være brugbare på netop de(t) stadie(r), hvor de danske specialbutikker befinder sig rent innovativt. => Formålet har således ikke været at identificere, hvilke tendenser der præger forbrugerne mest lige nu, men derimod at tage temperaturen ude i specialbutikkerne på tendenser, der på baggrund af tidligere undersøgelser, erfaringer fra større kæder og mediedebatten vurderes at være afgørende for forbrugerne.

4 Udvælgelse af temaerne kriterier Temaer, som store internationale kæder i stigende grad arbejder aktivt med, og som mindre specialbutikker derfor for også må forholde sig til for at kunne tage konkurrencen op. Temaer, som er relevante på tværs af brancher Temaer, som kan danne overskrifter for en række under trends og fænomener

5 Temaerne definitioner DET DIGITALE LIV Beskriver den udvikling, at forbrugerne i stigende grad bruger tid og shopper på nettet. EMPOWERMENT KULTUR Beskriver en særlig tilgang til service og oplevelser, og hvordan dagens forbrugere forventer at være aktive medskabere af de produkter og oplevelser, de omgiver sig med. BÆREDYGTIGHED Som en overskrift for den udvikling, at et stigende antal forbrugere i dag forventer, at butikker agerer som ansvarlige gatekeepere i forhold til at sætte produkter på hylderne, forbrugerne kan have tillid til, samt i det hele taget optræder som ansvarlige samfundsspillere.

6 Metode STEP 1: Desk research fase, hvor tendenserne er blevet kategoriseret, og der er indsamlet viden om dem. o o o o STEP 2: På baggrund heraf er der blevet udarbejdet en interviewguide til brug i en række kvalitative interviews med repræsentanter for specialbutikkerne. Formålet med disse interviews har været: At afdække, hvordan og i hvor høj grad specialbutikkerne forholder sig til og tilpasser sig de definerede trends. At se på forbrugerne med specialbutikkernes øjne. Hvad oplever de selv er vigtigt, når der skal appelleres til deres kunder? At indsamle viden om udfordringerne ved at tilpasse sig og bruge de definerede trends set fra danske specialbutikkers perspektiv. At give de involverede specialbutikker mulighed for at sætte ord på deres strategi og sparre omkring den.

7 Indsamlet interview materiale Ét fokusgruppe interview i Århus (med deltager fra fire specialbutikker i Århus og Odder området) Fire individuelle interviews i hhv. Kbh. og Jelling (afviklet i respondenternes egne butikker) Fire artikler fra magasinet Retail+ med interviews med hhv. fire danske specialbutikker.

8 De tre trends DEFINITIONER, BARRIERER OG BEST PRACTICES

9 TREND 1: det digitale liv MASTERTREND Det digitale liv Forbrugerne bruger mere og mere tid på nettet, og e handel bliver mere og mere udbredt UNDERTRENDS OG FÆNOMENER E handel (via computere, tablets, smartphones) Multi og crosschannel strategier Sociale medier QR koder Convenience Professionaliseret tilgang til forbrug muligheder for prissammenligning m.v. Interaktivitet

10 BARRIERER: det digitale liv Generelt udfordrende at supplere sin fysiske butik med salg via egen hjemmeside => multichannel satninger kræver omorganisering, der skal tages billeder, ansættes nogle til at pakke m.v. Svært at få net egnede billeder fra leverandørerne. Svært at hamle op med de store kæders tekniske løsninger på hjemmesiden. Det digitale er ikke det, der bidrager mest til bundlinjen. => Overordnet set forholder respondenterne sig til, at det digitale har et potentiale, men samtidig spores en vis berøringsangst over for de digitale platforme, som især er tydelig i det omfang, platformene betragtes som selvstændige, regulære salgskanaler

11 BEST PRACTICE: det digitale liv Digital tilstedeværelse behøver ikke altid at være ekstremt tidkrævende. Brug af eksempelvis Facebook, Twitter og en blog kan gøres inden for et overskueligt marketingbudget med fin virkning. Fokus på eksisisterende templates, specialbutikken selv kan fylde indhold på. Erfaringer med, at kunderne skaber sig overblik over sortimentet i e butikken (crosschannel effekt). E butikken er en vigtig markedsføringsplatform, selvom et regulært salg online for de færreste vægter tungest.

12 TREND 2: Empowerment MASTERTREND Empowerment Forbrugerne inviteres til og efterspørger i stigende grad at blive involveret som medskabere af oplevelser, produkter m.v. UNDERTRENDS OG FÆNOMENER Videreudvikling af forestillingen om oplevelsesøkonomi Co creation og customization Vidensdeling med kunden Kunden får mulighed for at give sine meninger til kende Inspiration til realisering af forbrugernes opfattelse af det gode liv (herunder permission marketing)

13 BARRIERER: Empowerment Generelt: Metodisk set svært at bringe emnet i tale i blandt respondenterne og tale om det på en måde, som afspejler vores egen def. Det blev i stedet primært en dialog om oplevelser og inspiration. Kan være svært at finde sælgere, der brænder for at sælge butikkens produkter, og som har indlevelsesevne og er gode til at kommunikere. Svært at systematisere og bruge kundernes tilbagemeldinger. Fokus på at skabe gode oplevelser via arrangementer i butikkerne og ikke så meget fokus på at reflektere over, hvordan man vidensdeler med kunderne => mere en god fornemmelse for, hvad der er en god oplevelse end en analytisk tilgang til, hvad en god oplevelse er. => Der arbejdes ikke strategisk med empowerment, men i stedet på ad hoc basis.

14 BEST PRACTICE: empowerment Service som vidensudveksling => erkendelse af, at det kræver fagkyndige, vidende medarbejdere. Erfaring med, at spørgen ind til kunden (fx hendes hjem) involverer hende i indkøbssituationen. Konceptuelt fokus på, at det er kundens oplevelse af et givent produkt, der tæller og skal determinere købet (og sortimentet i butikken). Personalet skal abonnere på det værdisæt, butikken repræsenteret for begejstret at kunne inspirere kunden.

15 TREND 3: Bæredygtighed MASTERTREND Bæredygtighed Kunden kan have tillid til butikken og de produkter, der står på hylderne UNDERTRENDS OG FÆNOMENER Økologi Sundhed CSR => virksomheden som sympatisk samfundsspiller (både globalt og lokalt) Omtanke i produktionen (miljø, dyrevelfærd, arbejdsforhold etc.) Mærkningsordninger Butikken som gatekeeper Kommunikationsindsatser, der opbygger tillid

16 BARRIERER: Bæredygtighed En bæredygtig profil er svær at få kommunikeret rundt blandt personalet. Erfaring: Personalet har stor indflydelse på, hvorvidt en bæredygtig profil fungerer eller falder igennem. Krisen har gjort det lidt sværere at sælge de dyrere, økologiske produkter (i dette tilfælde børnetøj). For en mindre butik kan det være svært at styre sin værdikæde og tjekke op på sine leverandører. De små har svært ved at stille krav til de store. Kan være svært at sige nej til velgørende støtte tiltag i lokalområdet hvilket kan skabe en noget fragmenteret CSR strategi, som er svær at kommunikere.

17 BEST PRACTICE: bæredygtighed Erkendelse af at specialbutikken må overleve på kvalitet og håndplukkede varer, og dét stiller krav i indkøbsfasen. Modsat de store kæder, der i stor stil kommunikerer bæredygtighed gennem mærkningsordninger, kan den lille specialbutik nogle gange vinde autoritet på, at der står en engageret ildsjæl bag. Eksempler på at have fundet CSR initiativer, der hænger kommunikativt fint sammen med produktuniverset og brandet.

18 o Overordnede konklusioner og input til det videre projektforløb Meget fokus på processer ved at drive butik forbrugeren italesættes sjældent som én, der har nogle behov, man skal imødekomme => Generelt behov for at arbejde målrettet med brugertrends Trend Mulige input Det digitale liv Empowerment Bæredygtighed Behov for større teknisk forståelse hvordan bliver en crosschannel /multichannel strategi mindre udfordrende? Vidensmæssige behov hvordan arbejder man målrettet med sin forbrugers mere emotionelle ønsker? Behov for redskaber og viden til at kunne købe bedre ind fra leverandørerne og ikke mindst behov for input til, hvordan bæredygtigheds /CSR strategien kan kommunikeres ud mod forbrugerne.

Forbrugertendenser og -adfærd

Forbrugertendenser og -adfærd Forbrugertendenser og -adfærd Service Platformen 2011-2012 1.0: Indledning I takt med en stigende digitalisering af detailhandlen bliver forbrugerne mere og mere kyndige, får mere overblik og stiller dermed

Læs mere

En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2012: æredygtighed. ørn, forældre og

En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2012: æredygtighed. ørn, forældre og En rapport fra Innovationsnetværket Service Platform 2012: B B æredygtighed ørn, forældre og 1 Børn, forældre og bæredygtighed November 2012 (Forsideillustration: Naseem Adil/123rf) En rapport fra Innovationsnetværket

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, kommunikation og Ledelse November 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruppe 1: Sanni Pedersen 189786 Mia Hjortshøj 219516 Michelle Nielsen 153371 Camilla Nissen 219543 Fag: Comtemporary Approaches to Brand Building Underviser: Erik Sloth Dato: 09/12/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Shopping på alle platforme

Shopping på alle platforme Direktøren for Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Betina Simonsen, ser et stort potentiale i handel fra mobiltelefoner. Foto: Flemming Hansen Tilstedeværelse på mange platforme er afgørende

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Muligheder og barrierer for samfundsansvar. virksomheder. 21. marts 2013. Rapport

Erhvervsstyrelsen. Muligheder og barrierer for samfundsansvar. virksomheder. 21. marts 2013. Rapport Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og mellemstore virksomheder Erhvervsstyrelsen Rapport 21. marts 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA Indhold 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59. EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.117 Anslag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Problemformulering s. 4

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Social Media FACTBOOK 2012

Social Media FACTBOOK 2012 Projektinvitation til Konsulent og rådgivningsvirksomheder: Social Media FACTBOOK 2012 - Vær med til at gøre Danmark til verdensmestre i sociale medier - Større fordi vi i år forventer mere end 100.000+

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme

Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme Analyse 2 Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, februar 2014 10.02.14 Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Jordbrug og oplevelsesøkonomi

Jordbrug og oplevelsesøkonomi Jordbrug og oplevelsesøkonomi Kompetencekrav og uddannelsesbehov knyttet til oplevelsesøkonomi i jordbrug Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere