Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Markedskommunikation, niveau C Erna Timmer Vfb10mkih32 3A, 3B & 3C Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til faget Titel 2 Virksomhedens kommunikation Titel 3 Virksomhedens kommunikationsstrategi Titel 4 Kommunikationsplatform og kampagner Titel 5 Medieplaner herunder medier og kommunikation Titel 6 Effektmålinger Titel 7 Udarbejdelse af egen kampagne længere forløb Side 1 af 13

2 Titel 1 Introduktion til faget 4 lektioner a 45 minutter Opnå forståelse for fagets identitet og formål Læreplanens mål: Sætte eleven i stand til at udvikle deres evner til at forholde sig til virksomheders markedskommunikation under hensyn til virksomhedens strategi og markedsmæssige muligheder. Progression: Gennem præsentationen af fagets hovedområder og gennemgang af lektionsplan for resten af året skal eleven opnå en reflektion over samspil med især elementer fra afsætningsøkonomi og dansk. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Virtuelle arbejdsformer især inddragelse af videoklip fra YouTube og virksomhedshjemmesider der indeholder eksempler på viral markedsføring Klasse diskussioner Side 2 af 13

3 Titel 2 Virksomhedens kommunikation Kernestof: Bregendahl, Haase & Madsen: Markedskommunikation Forlaget Systime, 2006 Side: Reklamen til Eksamen Vol. 3: Danmarks første storytelling-kampagne Børsens Forlag 2004 International Markedskommunikation, side Af: Frandsen, Johansen & Nielsen Systime 1997 Reklamedrøm i det 21. århundrede, side Af: Asger Liebst Informationsforlag 2004 Cool & Hip marketing, side Af: Henrik Vejlgaard Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, lektioner a 45 minutter Markedskommunikationsformer Kommunikationsprocessen Integreret markedskommunikation Kommunikationsplatform Kommunikationsmål Mål- og modtagergrupper Købsadfærd i relation til kommunikationsmål Positionering Branding Public Relation og pressekontakt Sales Promotion Sponsorering Side 3 af 13

4 Læreplanens mål: Eleverne skal kunne redegøre for virksomhedens kommunikation i forhold til den overordnede strategi Progression: Identificere kommunikationsparametre og redegøre for relevante kommunikationsmodeller på et grundlæggende niveau. Eleven skal kunne gennemskue sammenhængen mellem disse dette kræver viden om kommunikationsmodeller samt forskellige former for markedskommunikation. Eleven skal kunne identificere afsenderen af en kommunikationskampagne samt redegøre for sammenhængen mellem målgruppen og kampagnens udformning. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Virtuelle arbejdsformer Projektarbejdsform Klassediskussioner Side 4 af 13

5 Titel 3 Virksomhedens kommunikationsstrategi Kernestof: Bregendahl, Haase & Madsen: Markedskommunikation Forlaget Systime, 2006 Side: & & lektioner a 45 minutter Den kreative strategi: Kreative teknikker / ideudvikling Budskabsindhold og udformning Reklamepsykologi Reklameanalyse Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation Internationale retningslinier Markedsføringsloven Retningslinjer for radio og tv-reklamer Direct Marketing Kort gennemgang af værktøjer Læreplanens mål: Eleven skal kunne anvende viden om markedskommunikation og samarbejdspartnere til at diskutere virksomhedens kommunikationsstrategi Progression: I forhold til Titel 2 betyder dette at eleven skal kunne sætte forskellige synspunkter op overfor hinanden og på baggrund heraf argumentere for en virksomheds forskellige strategiske muligheder i forhold til kommunikation. Her tilstræbes at Side 5 af 13

6 bygge på viden opnået i grundfaget dansk. Dette kræver viden om markedskommunikationens placering i virksomhedens marketingmix (parametermix inddragelse af viden fra afsætning) samt de enkelte kommunikationsparametre. Desuden skal eleven kunne identificere vigtige samarbejdspartnere i strategiarbejdet samt redegøre for sammensætningen af de forskellige kommunikationsparametre. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Virtuelle arbejdsformer Projektarbejdsform Skriftligt arbejde herunder opgaveløsning Eksperimentelt arbejde herunder udarbejdelse af story boards og reklamer Side 6 af 13

7 Titel 4 Kommunikatiosplatform og kampagner Kernestof: Bregendahl, Haase & Madsen: Markedskommunikation Forlaget Systime, 2006 Side: lektioner a 45 minutter Informations- og opbygningskampagners kendetegn Planlægningsprocedurer for informations- og oplysningscampagner Casearbejde Læreplanens mål: Eleven skal kunne anvende viden om virksomhedens kommunikationsplatform til at diskutere og udarbejde forslag til kampagner Progression: Eleven skal kunne sætte synspunkter op overfor hinanden og på baggrund heraf argumentere for en virksomheds kommunikationsplatform. Eleven skal desuden kunne udarbejde et overordnet forslag til en reklamekampagne på baggrund af viden om punkterne i en kommunikationsplatform samt viden om kampagneplanlægning. Med udgangspunkt i en konkret kampagne skal eleven kunne identificere de en- Side 7 af 13

8 kelte punkter i en kommunikationsplatform. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Virtuelle arbejdsformer Projektarbejdsform casearbejde Skriftligt arbejde dokumentation for kampagneplanlægning + udarbejdelse af reklamer mv. Opgaveløsning Side 8 af 13

9 Titel 5 Medieplaner herunder medier og kommunikation Kernestof: Bregendahl, Haase & Madsen: Markedskommunikation Forlaget Systime, 2006 Side lektioner a 45 minutter Interetttet: Internettet og kommunikationsmål Internettet og promotionparametre E-handelsmarkeder De tre net Internettet som kommunikationsmedie Hjemmeisdetyper Online community M-Commerce Permission marketing Planlægning af kommunikationsindsatsen: Mediebeskutningerne Kriterier for valg af medier Budgetteringe af reklameaktiviteterne Tidsmæssigplanlægning af kommunikationsaktiviteterne Læreplanens mål: Eleverne skal kunne anvende viden om medier og kommunikation til at diskutere indhold og udformning af et budskab. Endvidere skal eleven kunne udforme og analysere konkrete medieplaner. Side 9 af 13

10 Progression: Eleven skal kunne sætte forskellige synspunkter op over for hinanden og på baggrund heraf argumentere for indhold og udformning af et budskab. Det kræver viden om kommunikationsparametrene samt reklamemidler og medier. På baggrund af denne viden skal eleverne også kunne vurdere de enkelte kommunikationsparametre, reklamemidler og mediers relevans i forbindelse med en praktisk problemstilling. På baggrund af en konkret situation skal eleven kunne udforme en medieplan. Dette kræver viden om forskellige medier samt deres egnethed i forskellige situationer. Eleven skal med udgangspunkt i en medieplan kunne analysere valget af kommunikationsparameter under hensyn til målgruppen for kampagnen. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Klassediskussion Parvist arbejde Praktisk opgaveløsning Side 10 af 13

11 Titel 6 Effektmålinger Kernestof: Bregendahl, Haase & Madsen: Markedskommunikation Forlaget Systime, 2006 Side lektioner a 45 minutter Effektmålinger Pretestmetoder Posttestmetoder Læreplanens mål: Eleven skal kunne redegøre for anvendelse af effektmålinger Progression: Eleven skal kunne redegøre for formålet med effektmålinger samt kunne forklare sammenhængen mellem kampagneplanlægning og effektmålinger. Dette forudsætter viden om begrebet effekt samt forskellige metoder til brug for måling af reklamers effekt, Desuden skal eleverne kunne redegøre for brugen af effektmålinger som kontrol af de enkelte kampagneaktiviteter på operationelt plan. Eleven skal kunne gøre rede for hvordan effektmålinger kan foretages. Væsentligste Klasseundervisning Side 11 af 13

12 arbejdsformer Opgaveløsning Side 12 af 13

13 Titel 7 Udarbejdelse af egen kampagne længere forløb Kernestof: Bregendahl, Haase & Madsen: Markedskommunikation Forlaget Systime, 2006 Hele bogen. Tilvejebringes af eleverne individuelt eller i grupper. 20 lektioner a 45 minutter Træne sammenhæng mellem teori og praksis inden for markedskommunikation. Læreplanens mål: Undervisningen tilrettelægges med mindst en længere sammenhængende periode, svarende til mindst 10% af den samlede uddannelsestid. Progression: Forløbet tilrettelægges, således at elevens evne til at demonstrere faglige færdigheder inden for markedskommunikation fremmes, og således elevens evner til at diskutere og vurdere problemstillinger inden for kommunikation med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær kontekst udvikles. Væsentligste arbejdsformer Klassediskussioner Informationsindsamling Udarbejdelse af en rapport omhandlende kampagneplanlægning Side 13 af 13

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 2010/11 Silkeborg Handelsskole Hhx Finansiering,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere