Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund"

Transkript

1 Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund ATK har givet resultater. Her er medaljetagerne ved dette års DM stafet i D Alle tre klubber har været med i ATK-projektet: OK Gorm, Tisvilde HOK, Søllerød OK ATK evaluering År ATK-evaluering år 3 1

2 Program for ATK-evalueringsdagen i Skibet den 26. nov Ankomst, kaffe og registrering Status set fra centralt hold (Henrik og KK) Overordnet status efter 3 år med ATK-projektet Fremtidige udfordringer for ATK-konceptet minutters pause ATK klubber fortæller sådan har vi gjort: Silkeborg OK: Træneruddannelsespolitik OK Gorm: Trænerudviklingssamtaler Tisvilde Hegn OK: Planlægning af træninger og læringsture (tema, niveau, terræn) OK Snab: Mærkeprøver 10 min. oplæg pr. klub efterfulgt af 10 min spørgsmål/kommentarer minutters pause Gruppediskussion: Hvor ser klubberne de fremtidige udfordringer for ATK-konceptet? Hvordan implementeres ATK-tankegangen til al træning i klubben? Specielle ønsker til træneruddannelser? Hvor vil det fortsat være relevant med forbunds understøttelse af ATKprincippet? Debat i grupperne i 30 minutter. Fremlæggelse og kommentarer til grupperne. 10 minutter pr gruppe Frokost Foredrag med Lise Kissmeyer omkring talentliv og glæden ved udvikling Afrunding Tak for i dag ATK-evaluering år 3 2

3 Deltagere på evalueringsdagen: Klub Navn Funktion Bemærkninger Søllerød OK Ulrik Illum koordinator Bo Konring træner - også trænerseminar Kim Find Andersen træner - også trænerseminar Kirsten Møller leder - også trænerseminar Casper Wilken - også trænerseminar Allerød OK Naja Dan Møller koordinator - også trænerseminar OK Gorm (TVO) Grethe Buch formand OK Snab (TVO) Peter Gammeljord træner - også trænerseminar Cæcilie Christoffersen leder Helle Schou koordinator Lone Rasmussen træner Niels Nygaard Jensen trænerassistent Horsens OK Ole Søgaard koordinator - også trænerseminar Farum OK Ulla Rosenberg koordinator Bodil Karlsmose træner - også trænerseminar Masha Semak træner - også trænerseminar Silkeborg OK Ida Bobach træner - også trænerseminar Lasse Holch Nielsen træner - også trænerseminar Stine Bagger Hagner træner Mette Voldum Jørgensen Dorthe Hansen formand - også trænerseminar Tisvilde Hegn OK Tim Falck Weber træner - formand Maria Weber træner -koordinator Ålborg OK Anna Bobach koordinator Sorø OK Kåre Sørensen FIF Hillerød Bo Simonsen - også trænerseminar OK Øst Søren Skaarup Larsen koordinator - træner - også trænerseminar Regionale konsulenter: Ulrik Staugaard, Morten Pedersen, Claus Bobach, Torbjørn Gasbjørn, Søren S. Larsen Der var afbud fra: René Rokkjær, Thomas Jensen Projektledelse: Henrik Jørgensen, ATK-konsulent og K. K. Terkelsen, projektleder ATK-evaluering år 3 3

4 Indledning: 2011 er sidste år af ATK-projektet, idet projektet slutter den Lige godt tre år er gået fra DOF af Team Danmark den fik godkendt sin projektansøgning om implementering af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) i DOF. Formålet med projektet og dens hovedelementer var defineret således: at omsætte det beskrevne træningskoncept i Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert til handling. at skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klubog regionalt niveau. at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne. at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. at fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de første senior år. at sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) implementeringen skulle bæres af tre hovedindsatsområder: 1) Implementering af ATK-konceptet i minimum 10 klubber med tilhørende træningsvejledning og uddannelse ude i klubberne over de kommende 3 år via Yde-Yde kontrakter. 2) Udbygning og strukturering af øvelseshjemmesiden på trainer.do-f.dk, den elektroniske del af Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert 3) Implementering af ATK-konceptet i træneruddannelser, uddannelse af trænere på alle forbundsniveauer i ATK-konceptet, uddannelse af ATKkonsulentkorps, uddannelse af trænere i ATK-klubber. I sidste års evalueringsrapport var målet for projektets afslutning klart formuleret: ATK skal være fuldt implementeret om et år. Projektledelsen har i projektperioden haft ganske god mulighed for at følge udviklingen i projektet og også løbende kunnet understøtte projektet, dels gennem de tilknyttede 7 regionale ATK-konsulenter, som gennem de tre år har haft direkte kontakt til ATKklubberne via klubbesøg, og dels ved den årlige evaluerings- og erfaringsudvekslingsdag i november, hvor alle klubber hvert år har deltaget. Før dette års evalueringsdag fik de 11 ATK-klubber tilsendt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at vurdere ATK-projektet, samt komme med bud på, hvad forbundet efter projektophør evt. skal gøre for fortsat at understøtte og udbrede ATK-konceptet, der er beskrevet i bogen Talentets udvikling fra nybegynder til ekspert. ATK-evaluering år 3 4

5 Klubberne blev bedt om følgende: 1. Beskriv og begrund klubbens to væsentligste resultater af at have deltaget i DOF- Team Danmarks ATK-projekt 2. Vil klubben efter projektets ophør fortsætte børne- og ungdomstræningen efter ATK-konceptet: Ja? Nej? 3. Hvor ser klubben de fremtidige udfordringer? 4. Ser klubben det som en mulighed at implementere ATK-konceptet i al træning i klubben? 5. Hvilke initiativer og hvilken understøttelse kunne fremover ønskes fra forbundsside? - uddannelse - andre initiativer Klubbernes tilbagemelding ser således ud: Klubbernes to væsentligste resultater af at have deltaget i DOF-Team Danmarks ATK-projekt Allerød: Vi har fået mere struktur på vores træning samt fået fokus på at uddanne flere trænere, så vi kan sikre kvalificeret træning fremadrettet. Vi har fået ros fra flere forældre, at de er glade for at sende deres børn til træning hos os, da det virker meget struktureret, og det rygtes. Efter sommerferien er der f.eks. startet 8 nye. Farum OK Vi har fået gang i en mere målrettet planlægning af den daglige (ugentlige) træning, hvilket vi hele tiden har haft som ønske. Det, at være tilknyttet ATK-projektet, har givet det sidste skub, til at få det gjort. Farum OKs ungdomsudvalg har i det hele taget nedfældet flere ting på papir planer, målsætninger, status, fremmøde, statistik, generelle informationer mm. Det har gjort kommunikationen og forventningsafstemningen med forældregruppen og klubbens bestyrelse nemmere. FIF Hillerød (der først er kommet med i projektet fra begyndelsen af dette år) Vi har fået en ramme, hvori vi har kunnet strukturere og genskabe vores ungdomstræning. ATK i FIF Hillerød har bragt mere aktivitet og liv til klubben, både på træninger, konkurrencer og ture. Vi har oplevet en stor stigning i deltagerantal på træninger og vi er især imponerede over, at det er lykkedes at få 8-årige til at løbe natløb tirsdag efter tirsdag. Vi har desværre ikke haft besøg af konsulenter, men det kan vi formentlig drage stor glæde af i I foråret 2012 skal vi også have formuleret en officiel uddannelsespolitik. ATK-evaluering år 3 5

6 Horsens OK Allerede inden ATK-projektet startede, brugte vi en del af principperne, men deltagelsen har skærpet fokus i planlægningen af træningen og har desuden givet mere struktur på træningen. Og ikke mindst har det givet inspiration til den daglige træning. Vi er ikke kommet i gang med mærkeprøverne, men forventer at gøre det i foråret. Silkeborg OK Gennem vores deltagelse og de midler vi har fået via projektet, har vi fået mulighed for at have deciderede ungdomstrænere, som kan koncentrere sig om at planlægge og gennemføre den træning, der tilbydes klubbens ungdomsløbere. Disse suppleres af ledere, som tager sig af det administrative og praktiske arbejde i ungdomsafdelingen. Vi har fået kontinuitet og en rød tråd i træningen i højere grad end tidligere, blandt andet med gennemgående temaer og tilhørende momenter, som kører over et antal træninger. Dette har sammen med principperne i ATK-projektet med aldersrelateret træning givet højere kvalitet i træningstilbuddet. Her i projektets år 3 har vi desuden fået indført særlige Junior-ATK aktiviteter (orienteringslege mm.) for de yngre løbere, som ikke er med i ATK-projektet. OK Sorø 1. Projektet har gjort, at vi har fået uddannet et antal trænere, ikke nok, men det er en begyndelse. 2. En ungdomskultur er i sin vorden. 3. Der laves ekstremt meget teknisk træning og træning med omtanke. Alt ovenstående er et resultat af den inspiration, vi har fået ved projektet. Søllerød OK Klubbens trænings tilbud ( ikke kun på ungdomsiden ) er blevet struktureret, niveauinddelt og planlagt i højere grad end tidligere. Dette har resulteret i en effektivere afvikling af træningen samt en hurtigere udvikling af de unge. Motivationen hos de unge er i top, og de har skabt nogle af de flotteste resultater i klubbens historie. Massen af gruppe 1 og 2 løbere er steget og der er flere potentielle løbere til U-16 og junioreliten. Med det økonomiske tilskud fra ATK-projektet blev der gennemført læringsture på højere niveau end tidligere til nye terræner, hvilket har resulteret i mere komplette løbere. Der vil såfremt økonomien tillader det, i fremtiden blive arrangeret læringsture til fjernere destinationer samt DK / Sydsverige min. to per år. Der er en reel fare for, at klubber, der ikke har en aktiv ungdomspolitik / træningstilbud, mister den unge gruppe. Vi har gennem det sidste år fået tilgang af flere unge fra naboklubberne, som ikke tilbyder decideret ungdomstræning, og / eller hvor miljøet ikke er til stede. ATK-evaluering år 3 6

7 Tisvilde Hegn OK THOK var allerede i gang med ATK-træning før projektets start, men vi har pga. ATKprojektet fået flere strukturerede træninger, da ATK har været et godt styringsredskab til at holde det høje niveau for træningerne og til at få opbakning og forståelse i klubben for arbejdet. Rent resultatmæssigt har vi fået skabt nogle af landets bedste u-løbere, et fantastisk sammenhold omkring træningerne samt en lyst til at ville o-løb på et højt plan. TVO (OK Gorm OK Snab) Målbar positiv udvikling af samtlige løbere, der er med i TVO, desuden inspiration og gulerod for de yngre i klubberne. Et super godt socialt fællesskab i TVO, der medvirker til fastholdelse. OK Øst Det er svært umiddelbart at nævne to væsentlige resultater af projektet intentionerne har været gode, men vi har manglet (og mangler stadig) hænderne til at løfte opgaverne. Umiddelbart er der kommet lidt mere system i træningen og der gøres godt brug af udviklingstrappen fra forbundets ATK bog, men jeg kan ikke over de sidste tre år nævne to væsentlige resultater, som direkte skyldes at vi har deltaget i dette projekt desværre. Ålborg OK Mere fokus på konstant udvikling af alle løberne gennem klubbens ungdomstræning: Der er kommet en mere bevidst tilrettelægning af træningen, ikke kun for at ramme de enkelte løberes niveau, men også for at sikre deres fortsatte udvikling. ATK-bogen har givet rigtige gode håndgribelige redskaber, som kan bruges af alle. Den enkelte løbers udvikling: For at sikre udviklingen af løberne har vi meget aktivt brugt LUS-skemaerne, som har været et godt redskab til få en god snak med løberne og sammen finde de fokusområder løberne skal arbejde med. Sammenfattende peger klubberne på følgende resultater: 90 % anfører: Mere målrettet og struktureret træning rød tråd i træningen 50% anfører: Har fremmet tilgang, fastholdelse, motivation af de unge og fremmet det sociale fællesskab Endv. anføres: - Skabt fokus på behov for træneruddannelse - Fokus på konstant udvikling af løberne - Synligt på klubbens ungdomsresultater - Ros fra forældre ATK-evaluering år 3 7

8 Vil klubben efter projektets ophør fortsætte børne- og ungdomstræningen efter ATK-konceptet: Ja Allerød OK Farum OK FIF Hillerød Horsens OK Silkeborg OK OK Sorø Søllerød OK Tisvilde Hegn OK TVO (OK Gorm og OK Snab) OK Øst Ålborg OK NEJ Sammenfattende: ALLE klubber fortsætter efter ATK-konceptet efter projektophør Hvis JA Hvor ser klubben de fremtidige udfordringer? Allerød Fastholdelse af de årige Få flere op i gruppe 1. Få træneruddannelsen i mere struktur Farum OK Som tidligere er vores helt store udfordring, fastholdelse. Vi oplever desværre år efter år, at flere af de ungdomsløbere, der efterhånden er ved at få fat i teknikken, samtidig kommer i en alder, hvor der er andre interesser, der vejer tungere end orientering. De modsvares heldigvis af nogle nye løbere, men vi vokser desværre ikke rigtig. Til gengæld har vi mange af løberne på et forholdsvist lavt teknisk niveau. Rekruttering af flere ledere og trænere. Tingene fungerer godt med det træner-team vi har i øjeblikket. Vi er blot temmelig skrøbelige, da vi er så få. Flere medhjælpere på alle niveauer vil være til stor hjælp. FIF Hillerød Med den store gruppe løbere vi har nu, kan vi i fremtiden komme til at mangle ledere og hjælpere. Allerede nu er det svært at nå ud til alle løbere med kvalificeret vejledning og træning på de ugentlige træninger. Horsens OK Primært i forhold til at få tilgang af kvalificerede trænere. ATK-evaluering år 3 8

9 Silkeborg OK Løbende rekruttering af trænere. Vores ungdomstrænere, som fortrinsvis selv er ældre ungdomsløbere, har vi som regel højst (som trænere) i 1 2 år. I det hele taget har vi udfordringer på trænersiden. Klubben har ikke mange potentielle emner. I år har vi forsøgt at rekruttere personlige trænere til de af vores ungdomsløbere, som har behov for det. Det har indtil videre ikke givet de store resultater. OK Sorø Udfordringen er at kunne fastholde især de lidt ældre løbere. De store og talentfulde drenge og piger forsvinder ved års alderen. Desuden skal vi lykkes med at lave en god ungdomskultur. Det skal være sejt at være til orienteringsløb. Skidt med fodbold. Vi har løbere nok men problemet er fastholdelse. Vi skal også være bedre til at favne bredt. Søllerød OK Rekruttering af trænere og skaffe penge til flere kvalitetsture, samt at få flere forældre involveret i arbejdet med de unge. Træningsture er et meget vigtigt redskab til at skabe mere komplette løbere. Tisvilde Hegn OK Udfordringen er at holde gejsten hos u-trænerne og u-ledere. Hvis deres børn stopper med o-løb, er det ikke sikkert, de selv ønsker at fortsætte i ungdomsudvalget. Vi vil forsøge at få nye forældre ind i arbejdet, men det er også en udfordring. Dette skyldes til dels, at vi er en klub i udkants Danmark (Sjællands Skagen), så det er/kan være en udfordring at samle alle løbere ved alle træninger, og det er en udfordring at få forældre til børn, der bor et stykke væk, til at deltage i dagligdagens gøremål, da transporten er afgørende for mange. Herudover har vi en udfordring i at fastholde de ældste u-løbere både fordi de måske søger væk fra området for at gå i skole andre steder, men også fordi de har brug for endnu større udfordringer i træningerne. Men det gælder bare om at finde mulighederne, der gør, at de unge stadig vælger o-løb og stadig vælger THOK. Desuden er det en udfordring at få flere og flere igennem LUS-skemaer, samtaler og at få dem til at skrive træningsdagbog samt at finde personlige trænere til dem (de hænger ikke på træerne) En anden udfordring er at få mærkeprøverne til at gælde alle i klubben (ungdom/voksne/bredden) TVO (OK Gorm OK Snab) Have ressourcer til vores ambitioner. Have trænere nok til at differentiere træningen på alle niveauer, så alle udfordres på deres niveau. ATK-evaluering år 3 9

10 OK Øst Klubben vil naturligvis fortsætte den ungdomstræning, der kører i øjeblikket, men der er ikke pt. ressourcer til at anvende LUS skemaer, udviklingssamtaler eller mærkeprøver. Derudover vurderes det også at være unødvendigt med den gruppe løbere, der i øjeblikket deltager i klubbens ungdomstræning. Alle gruppe 1 løbere har personlige trænere og henter sparring her. Ålborg OK Vi vil forsætte træningen efter ATK-principperne, måske ikke som en bibel, men som en god guideline. Vi har som de fleste andre klubber ikke en overflod af potentielle ungdomstrænere i klubben, og det er derfor en evig udfordring at fastholde og rekruttere nye træneremner. Det er derfor vigtigt for os, at det koncept vi gerne vil køre efter er let for nye at sætte sig ind i, og at der ikke skal være en masse udenoms arbejde for trænerne. Sammenfattende ses følgende udfordringer: Alle nævner: Rekruttering, fastholdelse, motivering, uddannelse af trænere. Bredere støtteapparat 40% nævner: Fastholdelse af de ældre unge Også nævnt: - Fortsat behov for læringsture - Afvikling af mærkeprøver - Gennemførelse af LUS Ser klubben det som en mulighed at implementere ATKkonceptet i al træning i klubben? Allerød Det har vi gjort Farum OK Det er ikke noget, vi har haft overvejet, men det vil da helt sikkert være en mulighed. I sær når vi i forvejen har den tekniske træning i fællesskab mellem ungdom og seniorer. FIF Hillerød Det har vi delvis gjort alle ATK-træninger er åbne for hele klubben, dog fokuserer vi vores tekniske læring udelukkende på ungdom. Horsens OK Ja, vi forsøger, men i forhold til klubtræningen vil det være en stor fordel med en voksen - træner/træningsudvalg. Der har været afholdt træninger med træningsoplæg og momentbaner, og der har været god opbakning til disse arrangementer. Vi har erkendt, at det ikke er muligt at indføre momentbaner på de almindelige lørdagstræningsløb. I forbindelse med ungdomstræningerne løber ca. 10 voksne momentbanerne, og ca. lige så mange løber banen uden moment. ATK-evaluering år 3 10

11 Silkeborg OK Ja, det har vi til dels allerede. Den træning, som vores ungdomstrænere laver ved den ugentlige tirsdagstræning, tilbydes også til voksne (fortrinsvis begyndere og knap så erfarne) som mødes samme tid, med separat instruktion. Yderligere uddybning af planerne for det samlede træningstilbud i klubben kan ses i vedhæftede trænerpolitik. Trænerpolitikken er udarbejdet i år i regi af ATK-projektet. OK Sorø Ja men der er ligger et stykke hårdt arbejde forude i forhold til ungdomstræningen. Søllerød OK Flere elementer indgår allerede i dag som en del af den samlede indsats for bredden i klubben: Planlægning af struktureret træningsmomenter Mødelister / statistik på fremmøde der er gået sport i at være mest med Tørtræningsforløb gennemført for bredden Resultatet ses i antallet af nye løbere, der bliver bedre hurtigere og forbliver i klubben. Tisvilde Hegn OK Det er allerede sket TVO (OK Gorm OK Snab) Al ungdomstræning er ATK og voksentræningen kører efter samme koncept. OK Øst Det har ikke været diskuteret at ændre i klubbens øvrige træning. Ålborg OK På den korte bane tror vi ikke, det er muligt. Men på længere sigt kunne det være hensigtsmæssigt, at de forløb, der køres for nye løbere, starter op efter ATK-stigen. Dette er nok i store træk sammenfaldende med det nuværende koncept uden dette er direkte bevidst. Sammenfattende - Allerød OK - Farum OK - FIF Hillerød - Horsens OK - Silkeborg OK - OK Sorø - Søllerød OK - Tisvilde HOK - TVO - OK Øst - Ålborg OK Ja x? x x x x x x x?? Bemærkninger Har vi gjort! Det har vi ikke overvejet. Delvis gjort. Vi forsøger. Har vi til dels allerede. Der ligger hårdt arbejde forude. Flere elementer indgår allerede. Er sket! Voksentræning kører efter ATK. Ikke været diskuteret. Ikke muligt på den korte bane. ATK-evaluering år 3 11

12 Hvilke initiativer og hvilken understøttelse kunne ønskes fra forbundsside fremover? - Uddannelse - Evt. andre initiativer Allerød Stadig tilbud om træneruddannelse og trænerseminar. Der kunne måske også stadig være et pkt. på trænerseminaret med ATK-sparring. Farum OK Uddannelse er helt klart et væsentligt punkt. De tilbud, der findes i øjeblikket virker relevante og tilstrækkelige. En erfaringsudvekslings-dag eller to om året vil være meget givtig. Ud over at få nogle gode råd fra ATK-konsulenten, er det altid sundt at høre om, hvordan tingene bliver grebet an i de andre klubber. Det vil give nogle flere informationer og dybere diskussioner, hvis det bliver arrangeret fra centralt hold, end hvis det er mere uformelt ved tilfældige møder. FIF Hillerød Et udbud af trænerkurser på Sjælland ville være velkomment. - Andre initiativer Det er svært at finde plads i terminslisten til at afholde læringsture. Kunne man forestille sig, at der reserveres en weekend eller to til det? Så kan man måske endda også tage af sted flere klubber sammen, uden at man skal tage hensyn til 3-4 klubkalendre? Horsens OK Det vil være en fordel vis ATK-grundkurset afholdes ind i mellem af hensyn til tilgang fra nye trænere/ledere. Vi kunne ønske os et Træner 3 kursus, der tidsmæssigt er som Træner 1 og 2. Vi føler, at der er behov for mere uddannelse og for mange vil det være uoverskueligt tidsmæssigt at gå i gang med Diplomtræneruddannelsen. Silkeborg OK Fortsat fokus på ATK-relaterede emner ved trænerseminarerne, fx en uddybning af ovenstående idé om at implementere ATK-konceptet i al træning i klubben. For voksne vil det jo ikke på samme måde være aldersrelateret, som når man for børn og unge udnytter viden om intellektuel og fysisk formåen på forskellige alderstrin til at tilrettelægge træningstilbuddet. OK Sorø Forbundet er godt på vej med deres uddannelsessystem. Måske mangler der noget i mellem træner 2 og Diplomtræneruddannelsen. Måske ligefrem en Træner 3, 4.. Diplomtræneruddannelsen synes at være for dem, der har rigtige trænerambitioner. ATK-evaluering år 3 12

13 - Andre initiativer Et konkret forslag er: KUM. I stedet for 6 tællende løbere, tæller kun 3 løbere, som er udtaget til førsteholdet. Udtag så et 2. og 3. hold, således at vi kan få flere løbere med til KUM. Vi giver de dårlige løbere lov til at komme med og få appetit. DOF bør lave flere rene ungdomsarrangementer. Søllerød OK Nogle 1 dags kurser lokalt i kredsene for trænere / udvikling af nye trænere det er svært at få folk til at tage en hel weekend til Jylland. Det må ikke trække for meget på resurserne. - Andre initiativer Eventuelle læringsture på kredsniveau ikke kun på U1-2-3 niveau og/eller på U1-2-3 på lands niveau. Klubben har lavet et program for de unge ( over 20 ), der egentlig ikke mere hører hjemme i ungdomsafdelingen, og som ikke løber eliteklasser. De unge samles her om tirsdagen i klubhuset 17.30, hvorefter de løber samlet en tur og laver mad sammen. De er pt. 4-6 løbere pr. gang. Tisvilde Hegn OK Vi kunne godt tænke os noget inspiration til at få ATK ind under huden på voksentræningen (bredden). Som det er nu, er det ungdommens trænere og ledere, som også forestår bredde/voksentræningen (da det kører samtidig), og det giver udfordringer/problemer, da det kræver ekstra kræfter og da disse kræfter (tid og opmærksomhed) så desværre går fra ungdomsløberne. Så vi kunne ønske os, at der kom fokus på, at bredden også skulle uddannes til at løbe o-løb efter ATK-modellen. Dette vil naturligvis kræve uddannelse af klubtrænere til bredden men inspirationen kunne godt komme fra DOF. Vi kunne også ønske os at få en mentaltræner ud at fortælle lidt om betydningen af mental træning. Nogle har været på mentaltræningskursus (med andre idrætsudøvere), men vi mener, det vil være bedst med en mentaltræner, der har kendskab til o-løb. Det kunne også være skønt at få nogle ledere/trænere fra landshold ud at fortælle lidt om muligheder for at komme på landshold, samt hvad det kræver af træning og indstilling/afsavn i hverdagen. TVO (OK Gorm OK Snab) Et træner 3 så man kan bygge videre på træner 2 uden at investere sig selv i en diplomuddannelse. Inspirationsdage / trænerkurser ( få gode ideer). Gerne også coaching-uddannelse. Kursus i pædagogik. ATK-evaluering år 3 13

14 - Andre initiativer Mest muligt materiale og øvelser i trænerkataloget, også tørtræning (jo mere man ikke selv skal finde på, jo lettere er det at være træner og dermed lettere at få flere trænere). Initiativet med mærkeprøver er rigtig godt. OK Øst Rekruttering såvel løbere som ledere. Vi har en fin ungdomstræning, men der er plads til mange flere deltagere. Derudover mangler der dog folk til at løfte arbejdet ud over den ugentlige træning f.eks. er der ingen til at stå for rekrutterings-arrangementer for ungdom. Ålborg OK Uddannelse er altid vigtigt, men måske mindre for diplomernes skyld, og mere som inspiration og erfaringsdeling. Vi tror det er vigtigt, at trænerne ikke føler de skal skoles til en bestemt religion, men at de får nogen redskaber, og mest af alt får ideer og input fra andre i samme situation. Sammenfattende mht. til ønsker om fremtidige understøttende forbundsinitiativer: Alle ønsker: Fortsat fokus på og tilbud om uddannelse som f.eks.: - Trænerseminar - ATK Grundkurser for nye i klubberne. - Årlig erfaringsudveksling/sparring - Træner III - 1 dagskurser i kredsene m. forskellige emner: pædagogik, mental, coach. Andre ønsker: - At ATK kommer ind under huden på voksentrænere. - Kredslæringsture - Mest muligt materiale og øvelser i trænerkataloget, også tørtræning ATK-evaluering år 3 14

15 På evalueringsdagen blev ATK-klubberne også givet mulighed for i grupper og i direkte dialog med hinanden at drøfte fremtiden for ATK og fremkomme med anbefalinger og ønsker. Her følger en opsamling af de anbefalinger, der kom frem i gruppediskussionen. Gruppe inddelingen så således ud: Gruppe 1: Ulrik Staugaard, Ulrik Illum, Søllerød OK, Grethe Buch, OK Gorm, Lone Rasmussen, OK Snab, Masha Semak, Farum OK, Dorthe Hansen, SOK, Bo Simonsen, FIF Hillerød Gruppe 2: Morten Pedersen, Bo Konring, Søllerød OK, Naja Dan Møller, Allerød OK, Niels Nygaard Jensen, OK Snab, Ida Bobach, SOK, Maria Falck Weber, THOK Gruppe 3: Claus Bobach, Kim Find Andersen, Søllerød OK, Peter Gammeljord, OK Snab, Ole Søgaard, Horsens OK, Lasse Holch Nielsen, SOK, Tim Falck Weber, THOK Gruppe 4: Torbjørn Gasbjerg, Kirsten Møller, Søllerød OK, Cæcilie Christoffersen, OK Snab, Ulla Rosenberg, Farum OK, Stinne Bagger Hagner, SOK, Anna Bobach, Aalborg OK Gruppe 5: Søren Larsen, Casper Wilken, Søllerød OK, Helle Schou, OK Snab, Bodil Karlsmose, Farum OK, Mette V. Jørgensen, SOK, Kåre Sørensen, Sorø OK Det skal bemærkes, at gruppe 5 s anbefalinger ikke er med, da deres papirer ikke var at finde. Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvor ser klubberne de fremtidige udfordringer for ATK-konceptet? Antallet af trænere skal forøges i takt med flere niveauer (let->svær). Fortsat at videregive info om ATK. At få unge trænere ind. Dedikation på sigt. Sikre nok og tilstrækkelig antal trænere. Bevare ATK-ånden, kravene og konceptet. At modtage nye løbere. At implementerer ATK i hele klubben og sikre opbakning, deltagelse, forståelse, styring, udvikling. Skaffe ressourcer (personer, økonomi). Fortsat ejerskab og forankring i hele klubben. Tilstrækkelig med trænerkræfter. Træneruddannelse. Lønnede/ikke lønnede trænere. At finde tid til at gennemføre ATK-tankerne. ATK-evaluering år 3 15

16 Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvordan implementeres ATK-tankegangen til al træning i klubben? At de voksne har deres egen træner. Nemmere at implementere ATK for de helt nye medlemmer end for de gamle. Læringsture for voksne. Koble Voksen-ATK med B/U-ATK (ressource spørgsmål) Træningstilbud med instruktion også til de voksne, hvor der er koblet nogle trænere/mentorer til. Uddanne flere i klubben, så ATK-tanker kan spredes ud til flere grupper og træninger. Mærkeprøver kan måske bruges til alle. Indføre udviklings- og læringskultur i klubben på alle niveauer. Styring og struktur på al træning. Synliggøre ATK-projektet afmystificere konceptet. Planlægning og koordinering af tekniske momenter. Udføres af ATKuddannet person. Information. Genbruge ATK-træninger en anden dag. Læringstur for voksne. Flere trænerressourcer, der kan gennemføre ATK-tanken. ATK-tanken kan sagten bruges på voksne. Læringstur for voksne. Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Specielle ønsker til træneruddannelser? Regionale træneruddannelser. Endagsseminarer/kurser. Sparring/læring fra andre klubber (naboklubber). Coaching-formidler uddannelse. Modulopbygning af Træner I og II (spredt fysisk og tidsmæssigt - giver mulighed for at sende af sted drypvis). Fastholde ATK-seminaret. Kortere kurser eller temadage. Orienteringsdage om ATK til alle som introduktion. Kurser om mentaltræning. Kurser om/for personlige trænere. Træner III. Workshop om træning/momentopbygning. Praktisk afholdelse af træning. Coaching. Mentaltræning. Skadespotning/forebyggelse/efterbehandling. Træneruddannelsesdage i forbindelse med eksisterende O-konkurrencer. Inspiration til unge, der kunne være potentielle trænere (oplæg på juniorkurser) Uddannelse i tørtræning ATK-evaluering år 3 16

17 Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvor vil det fortsat være relevant med forbunds understøttelse af ATK-princippet? Betaling af eksterne personer, der kan give friske input Konsulentunderstøttelse til nye klubber i ATK-familien Fortsættelse af konsulentordningen (ATK-konsulenter andre DOFpersoner). Regional pulje af klubber samles til oplæg/input om ATK. ATK-Introkurser for alle, kombineret med praktisk træning. Træneruddannelse. Økonomi til læringsture (som gulerod). ATK-light til mindre klubber med trænerstøtte fra DOF + økonomi. Erfarings- og inspirationskursus for ATK-trænere og klubber Træneruddannelse Konsulentgruppe som klubberne kan kontakte/trække på Evt. en konsulent, der følger op på alle klubber Input fra trænerseminaret.. søndag, hvor også mange ATK-folk var med. På trænerseminaret diskuterede deltagerne forbundets talentudvikling fra ATK til landshold. De synspunkter, der kom frem her, er taget med, da de absolut er relevante i forhold til ovenstående spørgsmål drøftet på ATK-evalueringen. Emnet der blev diskuteret i grupper var: Fra ATK til Landshold - talentudvikling i verdensklasse Hvad kan vi forbedre og udbygge for at have verdens bedste talentudvikling? De 4 grupper skulle komme med prioriterede bud på initiativer: Gruppe 1 1. BU og EU skal samarbejde om tilbud. Gentænke tilbuddene i udvalgene. Har vi for meget? - eller overlap? Primært ATK-TC og U-kurser skal gentænkes. 2. ATK skal fortsætte og udbredes. Små klubber skal samarbejde for at kunne rumme ATK. En indsats til mindre klubber. 3. Kulturændring: Lære at tage ansvar for andres læring. Man skal opdrages til at skygge og hjælpe hinanden. 4. Uddanne trænere tidligt. Lave en kultur, hvor det er fedt at være træner. 5. Kommunikation mellem grupper og klubber skal bedres. 6. Gøre det til en kultur at sige tak. 7. Det skal være acceptabelt ikke at deltage i alle aktiviteter. Gruppe 2 1. Koordinering mellem udvalgene omkring datoer af aktiviteter. 2. ATK-light til små klubber. Flere klubber i gang med regelmæssig u- træning. 3. Træner uddannelse gerne regionalt. Mentor ordning. Kunne få feedback på sin trænergerning. ATK-evaluering år 3 17

18 Gruppe 3 Gruppe 4 1. Opprioritering af trænerseminar: Flere klub- og kredstrænere med. Promovere og frede weekenden. 2. Trænerføl-ordning: Uddanne flere trænere. Engagere flere assistenttrænere i de etablerede træningsgrupper. 3. Kvalitativ breddetræning; god træning for bredden samtidig med ATKtræning, så der kan være noget socialt grupperne imellem efter træningen. 4. ATK - Light. Udbrede ATK til de klubber, der ikke er med i ATK. Erfaringsudveksle med ATK klubber. Gøre ATK nemmere at gå til for nye klubber. 1. Kurser for personlig træner på to niveauer. Et "venne"/ "vejleder" niveau og et mere ambitiøst niveau. 2. Styrke TC-Syd. Lave ugentlige træninger. Evt. hver 14. dag på Fyn vs. Jylland 3. Styrke TC-Syd: samarbejde med Team Vejle Orientering. 4. Årsplaner er tilgængelige fra landsholdene tidligere. 5. Teknisk sæsonplan på DOF/TC niveau. Så der arbejdes med samme tekniske færdighed i både TC og ATK i samme periode. Slutstatus på andre ATK- områder, der er blevet arbejdet med i 2011: Mærkeprøver. Mærkeprøver er på plads. Diplomer udarbejdet. Trænerkatalog Det elektroniske trænerkatalog på trainer.do-f.dk er på plads og meget anvendt og en stor hjælp i den daglige træning. Endnu mangler et link til siden direkte fra DOF s hjemmeside. Træningsdifferentiering To kurser i Træningsdifferentiering har været udbudt: 1) 14. maj på Sjælland 2) 4. juni i Jylland. Kun kurset på Sjælland havde tilmeldinger nok Træningsøvelser for de mindste Søren Larsens afsluttende diplomtræner projektopgave Sjov og lærende træning for 6-12 årige er lige på trapperne. ATK-evaluering år 3 18

19 Træneruddannelse trænerrekruttering Temaet var gennemgående på evalueringsdagen i 2010 og har været hovedindsatsområde i Alle ATK-klubber er blevet opfordret til at udarbejde en Uddannelsespolitik for trænere og ledere. Klubberne har fået tilbudt hjælp og sparring til processen af Henrik Jørgensen og K. K. Terkelsen ved klubbesøg. De fleste ATK-klubber har taget imod tilbuddet og processen fortsætter i 2012 indtil alle, der ønsker det, har godkendte politikker: Status ved udgangen af 2011: Klub Politik - udkast Besøg Politik - revideret Godkendt politik Gorm/TVO x x x x Snab/TVO x x x x Ålborg OK SOK x x x x Horsens OK x x x x OK Øst Søllerød OK THOK x Sorø OK Allerød OK x x x Farum OK x x x FIF Hillerød I alt ATK-evaluering år 3 19

20 Projektkonklusion Formålet med projektet og dens hovedelementer var defineret således: at omsætte det beskrevne træningskoncept i Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert til handling. Det vurderer vi i høj grad er sket. Dels er konceptet i de 11 klubber, der har deltaget, blevet måden at arbejde med træning på i børne- ungdomsafdelingen, men de fleste klubber anvender endvidere de samme principper også i voksentræningen. Alle klubber fortsætter efter ATK-principperne, også nu efter projektophør. at skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klub- og regionalt niveau. Lige bestemt større kvalitet, bedre struktur og mere målrettethed i træningen er det klubberne peger på som resultat af projektet. at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne. Flere klubber peger positivt på, at den måde at arbejde med træning på har skabt motivation hos de unge, skabt tilgang og været med til at fastholde også de ældre unge. at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. En følge af de foranstående resultater af ATK-processen at fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de første senior år. Dansk juniororienterings nuværende internationale niveau taler for sig selv. Og nuværende direktør for forbundet og tidligere U16 landsholdstræner tilkendegiver også, at der er sket en markant forbedring af det niveau løberne har nu, når de gør deres entré i landsholdssammenhæng, i forhold til tidligere. at sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) Det er meget positivt at konstatere den helt klare forståelse for nødvendigheden for træneruddannelse og trænerudvikling, der fra alle de medvirkende ATK-klubber gives udtryk for. ATK-konceptet er nu indarbejdet i alle træneruddannelser: Træner 1 og Træner 2 kurserne har i kursus-sæsonerne 2009/2010, 2010/2011 og nu i 2011/2012 været bygget op omkring ATK. Begge kurser indledes på 1.modul med et par timers introduktion til ATK. DOFs Børne- og Ungeudvalg og Eliteudvalg har besluttet, at ATK skal være den røde tråd i træningen på alle niveauer. implementeringen skulle bæres af tre hovedindsatsområder: 1. Implementering af ATK-konceptet i minimum 10 klubber med tilhørende træningsvejledning og uddannelse ude i klubberne over de kommende 3 år via Yde-Yde kontrakter. 11 klubber har været med hele perioden og en det sidste år. 2. Udbygning og strukturering af øvelseshjemmesiden på trainer.do-f.dk, den elektroniske del af Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert Er sket. Jfr. ovenfor. 3. Implementering af ATK-konceptet i træneruddannelser, uddannelse af trænere på alle forbundsniveauer i ATK-konceptet, uddannelse af ATKkonsulentkorps, uddannelse af trænere i ATK-klubber. Er sket. Jfr. ovenfor. ATK-evaluering år 3 20

21 Sammenfattende Det er særdeles glædeligt, at der er en helt entydig positiv og bekræftende tilbagemelding fra alle klubber på, at den måde at arbejde med børne- ungdomstræning på, er den måde klubberne også fremover vil arbejde. Svarene sender også et klart signal til forbundet om, at det efter projektophør er vigtigt med en fortsat understøttelse af ATK-konceptet, specielt på uddannelsessiden. ATK-konceptet er i dag indarbejdet i alle træneruddannelser, så ad den vej vil ATKkonceptet på sigt også sprede sig til de klubber, der ikke har været med i projektperioden, men der er også fra ATK-klubberne en anbefaling af, at forbundet herefter skal arbejde for, at ATK-konceptet mere direkte bredes ud til de klubber, der ikke har været med i projektet. Det kunne ske, som nogen udtrykker det, i form af en ATK-light. Hvad sker der nu: ATK Projektgruppen (Gert Nielsen, Udviklingskonsulent, Bjarne Hoffmann, Juniorlandstræner & Elite/talentudviklingskoordinator, Morten Pedersen, B&U, Henrik Jørgensen ATKprojektkonsulent, K. K. Terkelsen, ATK-projektleder) mødes den 9. januar 2012 for at diskutere, hvilke initiativer klubbernes anbefalinger og ønsker skal resultere i af fremtidige forbundsinitiativer. Med til mødet er også formanden for DOF s Børne- & Ungdomsudvalg Merete Spangsbjerg, juniorlandstræner Emil Thorsen og formanden for DOF s Eliteudvalg Dorthe Hansen. Bilag Et punkt på programmet på evalueringsdagen var 4 klubbers præsentation af emner de specielt havde arbejdet med i 2011: Silkeborg OK: Træneruddannelsespolitik OK Gorm: Trænerudviklingssamtaler Tisvilde Hegn OK: Planlægning af træninger og læringsture (tema, niveau, terræn) OK Snab: Mærkeprøver Deres indlæg er sendt direkte til ATK-klubberne. Andre kan finde indlæggene DOF s hjemmeside. Dec Henrik Jørgensen, projektkonsulent K. K. Terkelsen, projektleder ATK-evaluering år 3 21

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK)

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) #. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) Der er følere ude hos Nord samt Øst. Strategisk mål #.1: Tilsikre Klubudviklingsprojektet

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

DBU Sjælland VELKOMMEN

DBU Sjælland VELKOMMEN VELKOMMEN SESSION 3: SOCIAL INKLUSION Coach- og mentoruddannelsen Et partnerskabsprojekt mellem DBU, Høje Tåstrup Kommune, Fløng Hedehusene Fodbold, Høje Tåstrup IF og Taastrup FC. Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere