Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund"

Transkript

1 Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund ATK har givet resultater. Her er medaljetagerne ved dette års DM stafet i D Alle tre klubber har været med i ATK-projektet: OK Gorm, Tisvilde HOK, Søllerød OK ATK evaluering År ATK-evaluering år 3 1

2 Program for ATK-evalueringsdagen i Skibet den 26. nov Ankomst, kaffe og registrering Status set fra centralt hold (Henrik og KK) Overordnet status efter 3 år med ATK-projektet Fremtidige udfordringer for ATK-konceptet minutters pause ATK klubber fortæller sådan har vi gjort: Silkeborg OK: Træneruddannelsespolitik OK Gorm: Trænerudviklingssamtaler Tisvilde Hegn OK: Planlægning af træninger og læringsture (tema, niveau, terræn) OK Snab: Mærkeprøver 10 min. oplæg pr. klub efterfulgt af 10 min spørgsmål/kommentarer minutters pause Gruppediskussion: Hvor ser klubberne de fremtidige udfordringer for ATK-konceptet? Hvordan implementeres ATK-tankegangen til al træning i klubben? Specielle ønsker til træneruddannelser? Hvor vil det fortsat være relevant med forbunds understøttelse af ATKprincippet? Debat i grupperne i 30 minutter. Fremlæggelse og kommentarer til grupperne. 10 minutter pr gruppe Frokost Foredrag med Lise Kissmeyer omkring talentliv og glæden ved udvikling Afrunding Tak for i dag ATK-evaluering år 3 2

3 Deltagere på evalueringsdagen: Klub Navn Funktion Bemærkninger Søllerød OK Ulrik Illum koordinator Bo Konring træner - også trænerseminar Kim Find Andersen træner - også trænerseminar Kirsten Møller leder - også trænerseminar Casper Wilken - også trænerseminar Allerød OK Naja Dan Møller koordinator - også trænerseminar OK Gorm (TVO) Grethe Buch formand OK Snab (TVO) Peter Gammeljord træner - også trænerseminar Cæcilie Christoffersen leder Helle Schou koordinator Lone Rasmussen træner Niels Nygaard Jensen trænerassistent Horsens OK Ole Søgaard koordinator - også trænerseminar Farum OK Ulla Rosenberg koordinator Bodil Karlsmose træner - også trænerseminar Masha Semak træner - også trænerseminar Silkeborg OK Ida Bobach træner - også trænerseminar Lasse Holch Nielsen træner - også trænerseminar Stine Bagger Hagner træner Mette Voldum Jørgensen Dorthe Hansen formand - også trænerseminar Tisvilde Hegn OK Tim Falck Weber træner - formand Maria Weber træner -koordinator Ålborg OK Anna Bobach koordinator Sorø OK Kåre Sørensen FIF Hillerød Bo Simonsen - også trænerseminar OK Øst Søren Skaarup Larsen koordinator - træner - også trænerseminar Regionale konsulenter: Ulrik Staugaard, Morten Pedersen, Claus Bobach, Torbjørn Gasbjørn, Søren S. Larsen Der var afbud fra: René Rokkjær, Thomas Jensen Projektledelse: Henrik Jørgensen, ATK-konsulent og K. K. Terkelsen, projektleder ATK-evaluering år 3 3

4 Indledning: 2011 er sidste år af ATK-projektet, idet projektet slutter den Lige godt tre år er gået fra DOF af Team Danmark den fik godkendt sin projektansøgning om implementering af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) i DOF. Formålet med projektet og dens hovedelementer var defineret således: at omsætte det beskrevne træningskoncept i Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert til handling. at skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klubog regionalt niveau. at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne. at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. at fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de første senior år. at sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) implementeringen skulle bæres af tre hovedindsatsområder: 1) Implementering af ATK-konceptet i minimum 10 klubber med tilhørende træningsvejledning og uddannelse ude i klubberne over de kommende 3 år via Yde-Yde kontrakter. 2) Udbygning og strukturering af øvelseshjemmesiden på trainer.do-f.dk, den elektroniske del af Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert 3) Implementering af ATK-konceptet i træneruddannelser, uddannelse af trænere på alle forbundsniveauer i ATK-konceptet, uddannelse af ATKkonsulentkorps, uddannelse af trænere i ATK-klubber. I sidste års evalueringsrapport var målet for projektets afslutning klart formuleret: ATK skal være fuldt implementeret om et år. Projektledelsen har i projektperioden haft ganske god mulighed for at følge udviklingen i projektet og også løbende kunnet understøtte projektet, dels gennem de tilknyttede 7 regionale ATK-konsulenter, som gennem de tre år har haft direkte kontakt til ATKklubberne via klubbesøg, og dels ved den årlige evaluerings- og erfaringsudvekslingsdag i november, hvor alle klubber hvert år har deltaget. Før dette års evalueringsdag fik de 11 ATK-klubber tilsendt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at vurdere ATK-projektet, samt komme med bud på, hvad forbundet efter projektophør evt. skal gøre for fortsat at understøtte og udbrede ATK-konceptet, der er beskrevet i bogen Talentets udvikling fra nybegynder til ekspert. ATK-evaluering år 3 4

5 Klubberne blev bedt om følgende: 1. Beskriv og begrund klubbens to væsentligste resultater af at have deltaget i DOF- Team Danmarks ATK-projekt 2. Vil klubben efter projektets ophør fortsætte børne- og ungdomstræningen efter ATK-konceptet: Ja? Nej? 3. Hvor ser klubben de fremtidige udfordringer? 4. Ser klubben det som en mulighed at implementere ATK-konceptet i al træning i klubben? 5. Hvilke initiativer og hvilken understøttelse kunne fremover ønskes fra forbundsside? - uddannelse - andre initiativer Klubbernes tilbagemelding ser således ud: Klubbernes to væsentligste resultater af at have deltaget i DOF-Team Danmarks ATK-projekt Allerød: Vi har fået mere struktur på vores træning samt fået fokus på at uddanne flere trænere, så vi kan sikre kvalificeret træning fremadrettet. Vi har fået ros fra flere forældre, at de er glade for at sende deres børn til træning hos os, da det virker meget struktureret, og det rygtes. Efter sommerferien er der f.eks. startet 8 nye. Farum OK Vi har fået gang i en mere målrettet planlægning af den daglige (ugentlige) træning, hvilket vi hele tiden har haft som ønske. Det, at være tilknyttet ATK-projektet, har givet det sidste skub, til at få det gjort. Farum OKs ungdomsudvalg har i det hele taget nedfældet flere ting på papir planer, målsætninger, status, fremmøde, statistik, generelle informationer mm. Det har gjort kommunikationen og forventningsafstemningen med forældregruppen og klubbens bestyrelse nemmere. FIF Hillerød (der først er kommet med i projektet fra begyndelsen af dette år) Vi har fået en ramme, hvori vi har kunnet strukturere og genskabe vores ungdomstræning. ATK i FIF Hillerød har bragt mere aktivitet og liv til klubben, både på træninger, konkurrencer og ture. Vi har oplevet en stor stigning i deltagerantal på træninger og vi er især imponerede over, at det er lykkedes at få 8-årige til at løbe natløb tirsdag efter tirsdag. Vi har desværre ikke haft besøg af konsulenter, men det kan vi formentlig drage stor glæde af i I foråret 2012 skal vi også have formuleret en officiel uddannelsespolitik. ATK-evaluering år 3 5

6 Horsens OK Allerede inden ATK-projektet startede, brugte vi en del af principperne, men deltagelsen har skærpet fokus i planlægningen af træningen og har desuden givet mere struktur på træningen. Og ikke mindst har det givet inspiration til den daglige træning. Vi er ikke kommet i gang med mærkeprøverne, men forventer at gøre det i foråret. Silkeborg OK Gennem vores deltagelse og de midler vi har fået via projektet, har vi fået mulighed for at have deciderede ungdomstrænere, som kan koncentrere sig om at planlægge og gennemføre den træning, der tilbydes klubbens ungdomsløbere. Disse suppleres af ledere, som tager sig af det administrative og praktiske arbejde i ungdomsafdelingen. Vi har fået kontinuitet og en rød tråd i træningen i højere grad end tidligere, blandt andet med gennemgående temaer og tilhørende momenter, som kører over et antal træninger. Dette har sammen med principperne i ATK-projektet med aldersrelateret træning givet højere kvalitet i træningstilbuddet. Her i projektets år 3 har vi desuden fået indført særlige Junior-ATK aktiviteter (orienteringslege mm.) for de yngre løbere, som ikke er med i ATK-projektet. OK Sorø 1. Projektet har gjort, at vi har fået uddannet et antal trænere, ikke nok, men det er en begyndelse. 2. En ungdomskultur er i sin vorden. 3. Der laves ekstremt meget teknisk træning og træning med omtanke. Alt ovenstående er et resultat af den inspiration, vi har fået ved projektet. Søllerød OK Klubbens trænings tilbud ( ikke kun på ungdomsiden ) er blevet struktureret, niveauinddelt og planlagt i højere grad end tidligere. Dette har resulteret i en effektivere afvikling af træningen samt en hurtigere udvikling af de unge. Motivationen hos de unge er i top, og de har skabt nogle af de flotteste resultater i klubbens historie. Massen af gruppe 1 og 2 løbere er steget og der er flere potentielle løbere til U-16 og junioreliten. Med det økonomiske tilskud fra ATK-projektet blev der gennemført læringsture på højere niveau end tidligere til nye terræner, hvilket har resulteret i mere komplette løbere. Der vil såfremt økonomien tillader det, i fremtiden blive arrangeret læringsture til fjernere destinationer samt DK / Sydsverige min. to per år. Der er en reel fare for, at klubber, der ikke har en aktiv ungdomspolitik / træningstilbud, mister den unge gruppe. Vi har gennem det sidste år fået tilgang af flere unge fra naboklubberne, som ikke tilbyder decideret ungdomstræning, og / eller hvor miljøet ikke er til stede. ATK-evaluering år 3 6

7 Tisvilde Hegn OK THOK var allerede i gang med ATK-træning før projektets start, men vi har pga. ATKprojektet fået flere strukturerede træninger, da ATK har været et godt styringsredskab til at holde det høje niveau for træningerne og til at få opbakning og forståelse i klubben for arbejdet. Rent resultatmæssigt har vi fået skabt nogle af landets bedste u-løbere, et fantastisk sammenhold omkring træningerne samt en lyst til at ville o-løb på et højt plan. TVO (OK Gorm OK Snab) Målbar positiv udvikling af samtlige løbere, der er med i TVO, desuden inspiration og gulerod for de yngre i klubberne. Et super godt socialt fællesskab i TVO, der medvirker til fastholdelse. OK Øst Det er svært umiddelbart at nævne to væsentlige resultater af projektet intentionerne har været gode, men vi har manglet (og mangler stadig) hænderne til at løfte opgaverne. Umiddelbart er der kommet lidt mere system i træningen og der gøres godt brug af udviklingstrappen fra forbundets ATK bog, men jeg kan ikke over de sidste tre år nævne to væsentlige resultater, som direkte skyldes at vi har deltaget i dette projekt desværre. Ålborg OK Mere fokus på konstant udvikling af alle løberne gennem klubbens ungdomstræning: Der er kommet en mere bevidst tilrettelægning af træningen, ikke kun for at ramme de enkelte løberes niveau, men også for at sikre deres fortsatte udvikling. ATK-bogen har givet rigtige gode håndgribelige redskaber, som kan bruges af alle. Den enkelte løbers udvikling: For at sikre udviklingen af løberne har vi meget aktivt brugt LUS-skemaerne, som har været et godt redskab til få en god snak med løberne og sammen finde de fokusområder løberne skal arbejde med. Sammenfattende peger klubberne på følgende resultater: 90 % anfører: Mere målrettet og struktureret træning rød tråd i træningen 50% anfører: Har fremmet tilgang, fastholdelse, motivation af de unge og fremmet det sociale fællesskab Endv. anføres: - Skabt fokus på behov for træneruddannelse - Fokus på konstant udvikling af løberne - Synligt på klubbens ungdomsresultater - Ros fra forældre ATK-evaluering år 3 7

8 Vil klubben efter projektets ophør fortsætte børne- og ungdomstræningen efter ATK-konceptet: Ja Allerød OK Farum OK FIF Hillerød Horsens OK Silkeborg OK OK Sorø Søllerød OK Tisvilde Hegn OK TVO (OK Gorm og OK Snab) OK Øst Ålborg OK NEJ Sammenfattende: ALLE klubber fortsætter efter ATK-konceptet efter projektophør Hvis JA Hvor ser klubben de fremtidige udfordringer? Allerød Fastholdelse af de årige Få flere op i gruppe 1. Få træneruddannelsen i mere struktur Farum OK Som tidligere er vores helt store udfordring, fastholdelse. Vi oplever desværre år efter år, at flere af de ungdomsløbere, der efterhånden er ved at få fat i teknikken, samtidig kommer i en alder, hvor der er andre interesser, der vejer tungere end orientering. De modsvares heldigvis af nogle nye løbere, men vi vokser desværre ikke rigtig. Til gengæld har vi mange af løberne på et forholdsvist lavt teknisk niveau. Rekruttering af flere ledere og trænere. Tingene fungerer godt med det træner-team vi har i øjeblikket. Vi er blot temmelig skrøbelige, da vi er så få. Flere medhjælpere på alle niveauer vil være til stor hjælp. FIF Hillerød Med den store gruppe løbere vi har nu, kan vi i fremtiden komme til at mangle ledere og hjælpere. Allerede nu er det svært at nå ud til alle løbere med kvalificeret vejledning og træning på de ugentlige træninger. Horsens OK Primært i forhold til at få tilgang af kvalificerede trænere. ATK-evaluering år 3 8

9 Silkeborg OK Løbende rekruttering af trænere. Vores ungdomstrænere, som fortrinsvis selv er ældre ungdomsløbere, har vi som regel højst (som trænere) i 1 2 år. I det hele taget har vi udfordringer på trænersiden. Klubben har ikke mange potentielle emner. I år har vi forsøgt at rekruttere personlige trænere til de af vores ungdomsløbere, som har behov for det. Det har indtil videre ikke givet de store resultater. OK Sorø Udfordringen er at kunne fastholde især de lidt ældre løbere. De store og talentfulde drenge og piger forsvinder ved års alderen. Desuden skal vi lykkes med at lave en god ungdomskultur. Det skal være sejt at være til orienteringsløb. Skidt med fodbold. Vi har løbere nok men problemet er fastholdelse. Vi skal også være bedre til at favne bredt. Søllerød OK Rekruttering af trænere og skaffe penge til flere kvalitetsture, samt at få flere forældre involveret i arbejdet med de unge. Træningsture er et meget vigtigt redskab til at skabe mere komplette løbere. Tisvilde Hegn OK Udfordringen er at holde gejsten hos u-trænerne og u-ledere. Hvis deres børn stopper med o-løb, er det ikke sikkert, de selv ønsker at fortsætte i ungdomsudvalget. Vi vil forsøge at få nye forældre ind i arbejdet, men det er også en udfordring. Dette skyldes til dels, at vi er en klub i udkants Danmark (Sjællands Skagen), så det er/kan være en udfordring at samle alle løbere ved alle træninger, og det er en udfordring at få forældre til børn, der bor et stykke væk, til at deltage i dagligdagens gøremål, da transporten er afgørende for mange. Herudover har vi en udfordring i at fastholde de ældste u-løbere både fordi de måske søger væk fra området for at gå i skole andre steder, men også fordi de har brug for endnu større udfordringer i træningerne. Men det gælder bare om at finde mulighederne, der gør, at de unge stadig vælger o-løb og stadig vælger THOK. Desuden er det en udfordring at få flere og flere igennem LUS-skemaer, samtaler og at få dem til at skrive træningsdagbog samt at finde personlige trænere til dem (de hænger ikke på træerne) En anden udfordring er at få mærkeprøverne til at gælde alle i klubben (ungdom/voksne/bredden) TVO (OK Gorm OK Snab) Have ressourcer til vores ambitioner. Have trænere nok til at differentiere træningen på alle niveauer, så alle udfordres på deres niveau. ATK-evaluering år 3 9

10 OK Øst Klubben vil naturligvis fortsætte den ungdomstræning, der kører i øjeblikket, men der er ikke pt. ressourcer til at anvende LUS skemaer, udviklingssamtaler eller mærkeprøver. Derudover vurderes det også at være unødvendigt med den gruppe løbere, der i øjeblikket deltager i klubbens ungdomstræning. Alle gruppe 1 løbere har personlige trænere og henter sparring her. Ålborg OK Vi vil forsætte træningen efter ATK-principperne, måske ikke som en bibel, men som en god guideline. Vi har som de fleste andre klubber ikke en overflod af potentielle ungdomstrænere i klubben, og det er derfor en evig udfordring at fastholde og rekruttere nye træneremner. Det er derfor vigtigt for os, at det koncept vi gerne vil køre efter er let for nye at sætte sig ind i, og at der ikke skal være en masse udenoms arbejde for trænerne. Sammenfattende ses følgende udfordringer: Alle nævner: Rekruttering, fastholdelse, motivering, uddannelse af trænere. Bredere støtteapparat 40% nævner: Fastholdelse af de ældre unge Også nævnt: - Fortsat behov for læringsture - Afvikling af mærkeprøver - Gennemførelse af LUS Ser klubben det som en mulighed at implementere ATKkonceptet i al træning i klubben? Allerød Det har vi gjort Farum OK Det er ikke noget, vi har haft overvejet, men det vil da helt sikkert være en mulighed. I sær når vi i forvejen har den tekniske træning i fællesskab mellem ungdom og seniorer. FIF Hillerød Det har vi delvis gjort alle ATK-træninger er åbne for hele klubben, dog fokuserer vi vores tekniske læring udelukkende på ungdom. Horsens OK Ja, vi forsøger, men i forhold til klubtræningen vil det være en stor fordel med en voksen - træner/træningsudvalg. Der har været afholdt træninger med træningsoplæg og momentbaner, og der har været god opbakning til disse arrangementer. Vi har erkendt, at det ikke er muligt at indføre momentbaner på de almindelige lørdagstræningsløb. I forbindelse med ungdomstræningerne løber ca. 10 voksne momentbanerne, og ca. lige så mange løber banen uden moment. ATK-evaluering år 3 10

11 Silkeborg OK Ja, det har vi til dels allerede. Den træning, som vores ungdomstrænere laver ved den ugentlige tirsdagstræning, tilbydes også til voksne (fortrinsvis begyndere og knap så erfarne) som mødes samme tid, med separat instruktion. Yderligere uddybning af planerne for det samlede træningstilbud i klubben kan ses i vedhæftede trænerpolitik. Trænerpolitikken er udarbejdet i år i regi af ATK-projektet. OK Sorø Ja men der er ligger et stykke hårdt arbejde forude i forhold til ungdomstræningen. Søllerød OK Flere elementer indgår allerede i dag som en del af den samlede indsats for bredden i klubben: Planlægning af struktureret træningsmomenter Mødelister / statistik på fremmøde der er gået sport i at være mest med Tørtræningsforløb gennemført for bredden Resultatet ses i antallet af nye løbere, der bliver bedre hurtigere og forbliver i klubben. Tisvilde Hegn OK Det er allerede sket TVO (OK Gorm OK Snab) Al ungdomstræning er ATK og voksentræningen kører efter samme koncept. OK Øst Det har ikke været diskuteret at ændre i klubbens øvrige træning. Ålborg OK På den korte bane tror vi ikke, det er muligt. Men på længere sigt kunne det være hensigtsmæssigt, at de forløb, der køres for nye løbere, starter op efter ATK-stigen. Dette er nok i store træk sammenfaldende med det nuværende koncept uden dette er direkte bevidst. Sammenfattende - Allerød OK - Farum OK - FIF Hillerød - Horsens OK - Silkeborg OK - OK Sorø - Søllerød OK - Tisvilde HOK - TVO - OK Øst - Ålborg OK Ja x? x x x x x x x?? Bemærkninger Har vi gjort! Det har vi ikke overvejet. Delvis gjort. Vi forsøger. Har vi til dels allerede. Der ligger hårdt arbejde forude. Flere elementer indgår allerede. Er sket! Voksentræning kører efter ATK. Ikke været diskuteret. Ikke muligt på den korte bane. ATK-evaluering år 3 11

12 Hvilke initiativer og hvilken understøttelse kunne ønskes fra forbundsside fremover? - Uddannelse - Evt. andre initiativer Allerød Stadig tilbud om træneruddannelse og trænerseminar. Der kunne måske også stadig være et pkt. på trænerseminaret med ATK-sparring. Farum OK Uddannelse er helt klart et væsentligt punkt. De tilbud, der findes i øjeblikket virker relevante og tilstrækkelige. En erfaringsudvekslings-dag eller to om året vil være meget givtig. Ud over at få nogle gode råd fra ATK-konsulenten, er det altid sundt at høre om, hvordan tingene bliver grebet an i de andre klubber. Det vil give nogle flere informationer og dybere diskussioner, hvis det bliver arrangeret fra centralt hold, end hvis det er mere uformelt ved tilfældige møder. FIF Hillerød Et udbud af trænerkurser på Sjælland ville være velkomment. - Andre initiativer Det er svært at finde plads i terminslisten til at afholde læringsture. Kunne man forestille sig, at der reserveres en weekend eller to til det? Så kan man måske endda også tage af sted flere klubber sammen, uden at man skal tage hensyn til 3-4 klubkalendre? Horsens OK Det vil være en fordel vis ATK-grundkurset afholdes ind i mellem af hensyn til tilgang fra nye trænere/ledere. Vi kunne ønske os et Træner 3 kursus, der tidsmæssigt er som Træner 1 og 2. Vi føler, at der er behov for mere uddannelse og for mange vil det være uoverskueligt tidsmæssigt at gå i gang med Diplomtræneruddannelsen. Silkeborg OK Fortsat fokus på ATK-relaterede emner ved trænerseminarerne, fx en uddybning af ovenstående idé om at implementere ATK-konceptet i al træning i klubben. For voksne vil det jo ikke på samme måde være aldersrelateret, som når man for børn og unge udnytter viden om intellektuel og fysisk formåen på forskellige alderstrin til at tilrettelægge træningstilbuddet. OK Sorø Forbundet er godt på vej med deres uddannelsessystem. Måske mangler der noget i mellem træner 2 og Diplomtræneruddannelsen. Måske ligefrem en Træner 3, 4.. Diplomtræneruddannelsen synes at være for dem, der har rigtige trænerambitioner. ATK-evaluering år 3 12

13 - Andre initiativer Et konkret forslag er: KUM. I stedet for 6 tællende løbere, tæller kun 3 løbere, som er udtaget til førsteholdet. Udtag så et 2. og 3. hold, således at vi kan få flere løbere med til KUM. Vi giver de dårlige løbere lov til at komme med og få appetit. DOF bør lave flere rene ungdomsarrangementer. Søllerød OK Nogle 1 dags kurser lokalt i kredsene for trænere / udvikling af nye trænere det er svært at få folk til at tage en hel weekend til Jylland. Det må ikke trække for meget på resurserne. - Andre initiativer Eventuelle læringsture på kredsniveau ikke kun på U1-2-3 niveau og/eller på U1-2-3 på lands niveau. Klubben har lavet et program for de unge ( over 20 ), der egentlig ikke mere hører hjemme i ungdomsafdelingen, og som ikke løber eliteklasser. De unge samles her om tirsdagen i klubhuset 17.30, hvorefter de løber samlet en tur og laver mad sammen. De er pt. 4-6 løbere pr. gang. Tisvilde Hegn OK Vi kunne godt tænke os noget inspiration til at få ATK ind under huden på voksentræningen (bredden). Som det er nu, er det ungdommens trænere og ledere, som også forestår bredde/voksentræningen (da det kører samtidig), og det giver udfordringer/problemer, da det kræver ekstra kræfter og da disse kræfter (tid og opmærksomhed) så desværre går fra ungdomsløberne. Så vi kunne ønske os, at der kom fokus på, at bredden også skulle uddannes til at løbe o-løb efter ATK-modellen. Dette vil naturligvis kræve uddannelse af klubtrænere til bredden men inspirationen kunne godt komme fra DOF. Vi kunne også ønske os at få en mentaltræner ud at fortælle lidt om betydningen af mental træning. Nogle har været på mentaltræningskursus (med andre idrætsudøvere), men vi mener, det vil være bedst med en mentaltræner, der har kendskab til o-løb. Det kunne også være skønt at få nogle ledere/trænere fra landshold ud at fortælle lidt om muligheder for at komme på landshold, samt hvad det kræver af træning og indstilling/afsavn i hverdagen. TVO (OK Gorm OK Snab) Et træner 3 så man kan bygge videre på træner 2 uden at investere sig selv i en diplomuddannelse. Inspirationsdage / trænerkurser ( få gode ideer). Gerne også coaching-uddannelse. Kursus i pædagogik. ATK-evaluering år 3 13

14 - Andre initiativer Mest muligt materiale og øvelser i trænerkataloget, også tørtræning (jo mere man ikke selv skal finde på, jo lettere er det at være træner og dermed lettere at få flere trænere). Initiativet med mærkeprøver er rigtig godt. OK Øst Rekruttering såvel løbere som ledere. Vi har en fin ungdomstræning, men der er plads til mange flere deltagere. Derudover mangler der dog folk til at løfte arbejdet ud over den ugentlige træning f.eks. er der ingen til at stå for rekrutterings-arrangementer for ungdom. Ålborg OK Uddannelse er altid vigtigt, men måske mindre for diplomernes skyld, og mere som inspiration og erfaringsdeling. Vi tror det er vigtigt, at trænerne ikke føler de skal skoles til en bestemt religion, men at de får nogen redskaber, og mest af alt får ideer og input fra andre i samme situation. Sammenfattende mht. til ønsker om fremtidige understøttende forbundsinitiativer: Alle ønsker: Fortsat fokus på og tilbud om uddannelse som f.eks.: - Trænerseminar - ATK Grundkurser for nye i klubberne. - Årlig erfaringsudveksling/sparring - Træner III - 1 dagskurser i kredsene m. forskellige emner: pædagogik, mental, coach. Andre ønsker: - At ATK kommer ind under huden på voksentrænere. - Kredslæringsture - Mest muligt materiale og øvelser i trænerkataloget, også tørtræning ATK-evaluering år 3 14

15 På evalueringsdagen blev ATK-klubberne også givet mulighed for i grupper og i direkte dialog med hinanden at drøfte fremtiden for ATK og fremkomme med anbefalinger og ønsker. Her følger en opsamling af de anbefalinger, der kom frem i gruppediskussionen. Gruppe inddelingen så således ud: Gruppe 1: Ulrik Staugaard, Ulrik Illum, Søllerød OK, Grethe Buch, OK Gorm, Lone Rasmussen, OK Snab, Masha Semak, Farum OK, Dorthe Hansen, SOK, Bo Simonsen, FIF Hillerød Gruppe 2: Morten Pedersen, Bo Konring, Søllerød OK, Naja Dan Møller, Allerød OK, Niels Nygaard Jensen, OK Snab, Ida Bobach, SOK, Maria Falck Weber, THOK Gruppe 3: Claus Bobach, Kim Find Andersen, Søllerød OK, Peter Gammeljord, OK Snab, Ole Søgaard, Horsens OK, Lasse Holch Nielsen, SOK, Tim Falck Weber, THOK Gruppe 4: Torbjørn Gasbjerg, Kirsten Møller, Søllerød OK, Cæcilie Christoffersen, OK Snab, Ulla Rosenberg, Farum OK, Stinne Bagger Hagner, SOK, Anna Bobach, Aalborg OK Gruppe 5: Søren Larsen, Casper Wilken, Søllerød OK, Helle Schou, OK Snab, Bodil Karlsmose, Farum OK, Mette V. Jørgensen, SOK, Kåre Sørensen, Sorø OK Det skal bemærkes, at gruppe 5 s anbefalinger ikke er med, da deres papirer ikke var at finde. Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvor ser klubberne de fremtidige udfordringer for ATK-konceptet? Antallet af trænere skal forøges i takt med flere niveauer (let->svær). Fortsat at videregive info om ATK. At få unge trænere ind. Dedikation på sigt. Sikre nok og tilstrækkelig antal trænere. Bevare ATK-ånden, kravene og konceptet. At modtage nye løbere. At implementerer ATK i hele klubben og sikre opbakning, deltagelse, forståelse, styring, udvikling. Skaffe ressourcer (personer, økonomi). Fortsat ejerskab og forankring i hele klubben. Tilstrækkelig med trænerkræfter. Træneruddannelse. Lønnede/ikke lønnede trænere. At finde tid til at gennemføre ATK-tankerne. ATK-evaluering år 3 15

16 Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvordan implementeres ATK-tankegangen til al træning i klubben? At de voksne har deres egen træner. Nemmere at implementere ATK for de helt nye medlemmer end for de gamle. Læringsture for voksne. Koble Voksen-ATK med B/U-ATK (ressource spørgsmål) Træningstilbud med instruktion også til de voksne, hvor der er koblet nogle trænere/mentorer til. Uddanne flere i klubben, så ATK-tanker kan spredes ud til flere grupper og træninger. Mærkeprøver kan måske bruges til alle. Indføre udviklings- og læringskultur i klubben på alle niveauer. Styring og struktur på al træning. Synliggøre ATK-projektet afmystificere konceptet. Planlægning og koordinering af tekniske momenter. Udføres af ATKuddannet person. Information. Genbruge ATK-træninger en anden dag. Læringstur for voksne. Flere trænerressourcer, der kan gennemføre ATK-tanken. ATK-tanken kan sagten bruges på voksne. Læringstur for voksne. Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Specielle ønsker til træneruddannelser? Regionale træneruddannelser. Endagsseminarer/kurser. Sparring/læring fra andre klubber (naboklubber). Coaching-formidler uddannelse. Modulopbygning af Træner I og II (spredt fysisk og tidsmæssigt - giver mulighed for at sende af sted drypvis). Fastholde ATK-seminaret. Kortere kurser eller temadage. Orienteringsdage om ATK til alle som introduktion. Kurser om mentaltræning. Kurser om/for personlige trænere. Træner III. Workshop om træning/momentopbygning. Praktisk afholdelse af træning. Coaching. Mentaltræning. Skadespotning/forebyggelse/efterbehandling. Træneruddannelsesdage i forbindelse med eksisterende O-konkurrencer. Inspiration til unge, der kunne være potentielle trænere (oplæg på juniorkurser) Uddannelse i tørtræning ATK-evaluering år 3 16

17 Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvor vil det fortsat være relevant med forbunds understøttelse af ATK-princippet? Betaling af eksterne personer, der kan give friske input Konsulentunderstøttelse til nye klubber i ATK-familien Fortsættelse af konsulentordningen (ATK-konsulenter andre DOFpersoner). Regional pulje af klubber samles til oplæg/input om ATK. ATK-Introkurser for alle, kombineret med praktisk træning. Træneruddannelse. Økonomi til læringsture (som gulerod). ATK-light til mindre klubber med trænerstøtte fra DOF + økonomi. Erfarings- og inspirationskursus for ATK-trænere og klubber Træneruddannelse Konsulentgruppe som klubberne kan kontakte/trække på Evt. en konsulent, der følger op på alle klubber Input fra trænerseminaret.. søndag, hvor også mange ATK-folk var med. På trænerseminaret diskuterede deltagerne forbundets talentudvikling fra ATK til landshold. De synspunkter, der kom frem her, er taget med, da de absolut er relevante i forhold til ovenstående spørgsmål drøftet på ATK-evalueringen. Emnet der blev diskuteret i grupper var: Fra ATK til Landshold - talentudvikling i verdensklasse Hvad kan vi forbedre og udbygge for at have verdens bedste talentudvikling? De 4 grupper skulle komme med prioriterede bud på initiativer: Gruppe 1 1. BU og EU skal samarbejde om tilbud. Gentænke tilbuddene i udvalgene. Har vi for meget? - eller overlap? Primært ATK-TC og U-kurser skal gentænkes. 2. ATK skal fortsætte og udbredes. Små klubber skal samarbejde for at kunne rumme ATK. En indsats til mindre klubber. 3. Kulturændring: Lære at tage ansvar for andres læring. Man skal opdrages til at skygge og hjælpe hinanden. 4. Uddanne trænere tidligt. Lave en kultur, hvor det er fedt at være træner. 5. Kommunikation mellem grupper og klubber skal bedres. 6. Gøre det til en kultur at sige tak. 7. Det skal være acceptabelt ikke at deltage i alle aktiviteter. Gruppe 2 1. Koordinering mellem udvalgene omkring datoer af aktiviteter. 2. ATK-light til små klubber. Flere klubber i gang med regelmæssig u- træning. 3. Træner uddannelse gerne regionalt. Mentor ordning. Kunne få feedback på sin trænergerning. ATK-evaluering år 3 17

18 Gruppe 3 Gruppe 4 1. Opprioritering af trænerseminar: Flere klub- og kredstrænere med. Promovere og frede weekenden. 2. Trænerføl-ordning: Uddanne flere trænere. Engagere flere assistenttrænere i de etablerede træningsgrupper. 3. Kvalitativ breddetræning; god træning for bredden samtidig med ATKtræning, så der kan være noget socialt grupperne imellem efter træningen. 4. ATK - Light. Udbrede ATK til de klubber, der ikke er med i ATK. Erfaringsudveksle med ATK klubber. Gøre ATK nemmere at gå til for nye klubber. 1. Kurser for personlig træner på to niveauer. Et "venne"/ "vejleder" niveau og et mere ambitiøst niveau. 2. Styrke TC-Syd. Lave ugentlige træninger. Evt. hver 14. dag på Fyn vs. Jylland 3. Styrke TC-Syd: samarbejde med Team Vejle Orientering. 4. Årsplaner er tilgængelige fra landsholdene tidligere. 5. Teknisk sæsonplan på DOF/TC niveau. Så der arbejdes med samme tekniske færdighed i både TC og ATK i samme periode. Slutstatus på andre ATK- områder, der er blevet arbejdet med i 2011: Mærkeprøver. Mærkeprøver er på plads. Diplomer udarbejdet. Trænerkatalog Det elektroniske trænerkatalog på trainer.do-f.dk er på plads og meget anvendt og en stor hjælp i den daglige træning. Endnu mangler et link til siden direkte fra DOF s hjemmeside. Træningsdifferentiering To kurser i Træningsdifferentiering har været udbudt: 1) 14. maj på Sjælland 2) 4. juni i Jylland. Kun kurset på Sjælland havde tilmeldinger nok Træningsøvelser for de mindste Søren Larsens afsluttende diplomtræner projektopgave Sjov og lærende træning for 6-12 årige er lige på trapperne. ATK-evaluering år 3 18

19 Træneruddannelse trænerrekruttering Temaet var gennemgående på evalueringsdagen i 2010 og har været hovedindsatsområde i Alle ATK-klubber er blevet opfordret til at udarbejde en Uddannelsespolitik for trænere og ledere. Klubberne har fået tilbudt hjælp og sparring til processen af Henrik Jørgensen og K. K. Terkelsen ved klubbesøg. De fleste ATK-klubber har taget imod tilbuddet og processen fortsætter i 2012 indtil alle, der ønsker det, har godkendte politikker: Status ved udgangen af 2011: Klub Politik - udkast Besøg Politik - revideret Godkendt politik Gorm/TVO x x x x Snab/TVO x x x x Ålborg OK SOK x x x x Horsens OK x x x x OK Øst Søllerød OK THOK x Sorø OK Allerød OK x x x Farum OK x x x FIF Hillerød I alt ATK-evaluering år 3 19

20 Projektkonklusion Formålet med projektet og dens hovedelementer var defineret således: at omsætte det beskrevne træningskoncept i Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert til handling. Det vurderer vi i høj grad er sket. Dels er konceptet i de 11 klubber, der har deltaget, blevet måden at arbejde med træning på i børne- ungdomsafdelingen, men de fleste klubber anvender endvidere de samme principper også i voksentræningen. Alle klubber fortsætter efter ATK-principperne, også nu efter projektophør. at skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klub- og regionalt niveau. Lige bestemt større kvalitet, bedre struktur og mere målrettethed i træningen er det klubberne peger på som resultat af projektet. at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne. Flere klubber peger positivt på, at den måde at arbejde med træning på har skabt motivation hos de unge, skabt tilgang og været med til at fastholde også de ældre unge. at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. En følge af de foranstående resultater af ATK-processen at fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de første senior år. Dansk juniororienterings nuværende internationale niveau taler for sig selv. Og nuværende direktør for forbundet og tidligere U16 landsholdstræner tilkendegiver også, at der er sket en markant forbedring af det niveau løberne har nu, når de gør deres entré i landsholdssammenhæng, i forhold til tidligere. at sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) Det er meget positivt at konstatere den helt klare forståelse for nødvendigheden for træneruddannelse og trænerudvikling, der fra alle de medvirkende ATK-klubber gives udtryk for. ATK-konceptet er nu indarbejdet i alle træneruddannelser: Træner 1 og Træner 2 kurserne har i kursus-sæsonerne 2009/2010, 2010/2011 og nu i 2011/2012 været bygget op omkring ATK. Begge kurser indledes på 1.modul med et par timers introduktion til ATK. DOFs Børne- og Ungeudvalg og Eliteudvalg har besluttet, at ATK skal være den røde tråd i træningen på alle niveauer. implementeringen skulle bæres af tre hovedindsatsområder: 1. Implementering af ATK-konceptet i minimum 10 klubber med tilhørende træningsvejledning og uddannelse ude i klubberne over de kommende 3 år via Yde-Yde kontrakter. 11 klubber har været med hele perioden og en det sidste år. 2. Udbygning og strukturering af øvelseshjemmesiden på trainer.do-f.dk, den elektroniske del af Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert Er sket. Jfr. ovenfor. 3. Implementering af ATK-konceptet i træneruddannelser, uddannelse af trænere på alle forbundsniveauer i ATK-konceptet, uddannelse af ATKkonsulentkorps, uddannelse af trænere i ATK-klubber. Er sket. Jfr. ovenfor. ATK-evaluering år 3 20

21 Sammenfattende Det er særdeles glædeligt, at der er en helt entydig positiv og bekræftende tilbagemelding fra alle klubber på, at den måde at arbejde med børne- ungdomstræning på, er den måde klubberne også fremover vil arbejde. Svarene sender også et klart signal til forbundet om, at det efter projektophør er vigtigt med en fortsat understøttelse af ATK-konceptet, specielt på uddannelsessiden. ATK-konceptet er i dag indarbejdet i alle træneruddannelser, så ad den vej vil ATKkonceptet på sigt også sprede sig til de klubber, der ikke har været med i projektperioden, men der er også fra ATK-klubberne en anbefaling af, at forbundet herefter skal arbejde for, at ATK-konceptet mere direkte bredes ud til de klubber, der ikke har været med i projektet. Det kunne ske, som nogen udtrykker det, i form af en ATK-light. Hvad sker der nu: ATK Projektgruppen (Gert Nielsen, Udviklingskonsulent, Bjarne Hoffmann, Juniorlandstræner & Elite/talentudviklingskoordinator, Morten Pedersen, B&U, Henrik Jørgensen ATKprojektkonsulent, K. K. Terkelsen, ATK-projektleder) mødes den 9. januar 2012 for at diskutere, hvilke initiativer klubbernes anbefalinger og ønsker skal resultere i af fremtidige forbundsinitiativer. Med til mødet er også formanden for DOF s Børne- & Ungdomsudvalg Merete Spangsbjerg, juniorlandstræner Emil Thorsen og formanden for DOF s Eliteudvalg Dorthe Hansen. Bilag Et punkt på programmet på evalueringsdagen var 4 klubbers præsentation af emner de specielt havde arbejdet med i 2011: Silkeborg OK: Træneruddannelsespolitik OK Gorm: Trænerudviklingssamtaler Tisvilde Hegn OK: Planlægning af træninger og læringsture (tema, niveau, terræn) OK Snab: Mærkeprøver Deres indlæg er sendt direkte til ATK-klubberne. Andre kan finde indlæggene DOF s hjemmeside. Dec Henrik Jørgensen, projektkonsulent K. K. Terkelsen, projektleder ATK-evaluering år 3 21

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011.

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Dansk Orienteringsforbund s Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Formålet med ATK-projektet Godt træningsmiljø for orienteringstalenter var i ansøgningen beskrevet således: at omsætte det beskrevne

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Organisering af elitearbejdet

Organisering af elitearbejdet Talentudvikling 1 Organisering af elitearbejdet Elitecenter Orientering Senior Verdensklassegruppen U23 gruppen Elitegruppen Talentcenter Junior Klubber U20 gruppen U18 gruppen 2 DOFsTalentudvikling Den

Læs mere

Aldersrelateret træningskoncept (ATK) - FASE II

Aldersrelateret træningskoncept (ATK) - FASE II 12. juni 2008 Til HB - for orientering - indstilling til politisk godkendelse af fase II, Implementeringsfasen i Team Danmarks ATK Projekt Aldersrelateret træningskoncept (ATK) - FASE II Kort resumé af

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 2016 Tid: Lørdag den 16. januar 2016 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: Nyheder: Skolereformen Det gode partnerskab hvordan kommer vi

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15)

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) Tidsplan: 2016: Opgave Indhold Udført Januar-marts Markedsføring 1. klubbesøg: Klubbens bestyrelse og 1-2 trænere deltager i et informationsbesøg med DFF April sforløb

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Orientering sport & natur

Orientering sport & natur Eliten 2012 Elitekoncept og retningslinjer for Dansk Orienterings Forbunds elitegrupper sæson 2012. Indplacering foretages efter ansøgning fra den enkelte atlet på baggrund af det udarbejdede ansøgningsskema

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Trænerudvalgsmøde Deltagere: Afbud: Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen Dato: 1.dec. 2016 Sted:

Læs mere

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter. i Dansk Orienterings-Forbund

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter. i Dansk Orienterings-Forbund Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund Lasse Falck Weber fra Tisvilde HOK, som er med i ATK-projektet. ATK evaluering År 1-2009 1 Indledning: 21.11.2008

Læs mere

Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for:

Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for: Område formænd m/k Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for: Børne- og Ungeområdet, Motions- og Foreningsliv samt DOF Akademiet er ledige idet formændene efter

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team MBTO DM Stafet FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma 24-05-2010 18:31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Team Name Time Time D21- (7) 1 47 Farum OK 1 48:49 Ann-Dorthe Lisbygd 23:09 Anna

Læs mere

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Side 1 5. marts 2012 Program Præsentation af Ungdomsudvalget Præsentation af strategien Præsentation af aktiviteter 2012 Orientering om udvalg Trænerudviklingssamtaler

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

TC-Håndbog. Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer.

TC-Håndbog. Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer. TC-Håndbog Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer. Formål: TC fastholder og talentudvikler unge løbere, samt skaber en kontinuerlig udvikling af talentmassen. TC omsætter det beskrevne træningskoncept

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Evaluering af TKC-erne Konklusioner Evaluering af TKC-erne Konklusioner Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Eliteudvalget havde inviteret landsholdsløber Andreas Boesen til at fortælle om hans udvikling som talent i en mindre klub med få andre topløbere.

Eliteudvalget havde inviteret landsholdsløber Andreas Boesen til at fortælle om hans udvikling som talent i en mindre klub med få andre topløbere. Hillerød, den 11. juni 2017 Dansk s- Forbund Medlem af DIF og IOF Eliteklubforum, søndag den 4. juni 2017 FIF Hillerøds klubhus, Kompashuset Kl. 15:00 17:15 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Hvorfor en fokusmodel

Hvorfor en fokusmodel DOF FOKUSMODEL Hvorfor en fokusmodel UDFORDRING: - Vi vil skabe fokus på de indsatser, som skal være drivende for vores vækststrategi for disciplinerne, FOD-O, MTB-O og Præcisions-O - Områderne, som de

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Trænermanual for DS talentarbejde.

Trænermanual for DS talentarbejde. Trænermanual for DS talentarbejde. Hvordan skal træning fungere i træningscentre og på træningslejre? Tillæg til Talentkoncept 2011 og Talentcenter koncept 2011 (Bemærk at Kraftcentre også er Talentcentre)

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2013 Tid: Lørdag den 19. januar 2013 kl. 09.45-16.00 Sted: Åløkkeskolen, Kong Georgsvej 31, 5000 Odense C Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Præsentation af U-center og konsulent gruppen.

Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Formålet med konsulent team og etablering af U-center: 1. 2. 3. 4. At skabe en elite BSF tråd med et godt trænings og udviklingsmiljø. Skabe en større fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Linda

Læs mere

DGT Talentudvikling for alle

DGT Talentudvikling for alle Anders Madsen, 38 år gammel DGT Talentudvikling for alle 1992-1995 St. Restrup IF U-13 til U-15 1996-2005 AaB U-13 til U-19 2006-2008 FCM Akademi, chefscout, individuel træner S-Liga, Reservehold 2009-

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 Dagsorden - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 - Fremadrettede opgaver og planer for 2011 - Træning og tilbud - Havnesituationen - Sponsorer - Kraftcentret - Teambuilding

Læs mere

THOK udvikling Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht

THOK udvikling Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht THOK udvikling 2015-2020 Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht Mission Tisvilde Hegn OK er en klub med fokus på både elite og bredde indenfor orienteringsløb. Tisvilde

Læs mere

Klubledermøder, november 2012

Klubledermøder, november 2012 Klubledermøder, november 2012 Budget 2013 Find vej dagen 2013, inkl. skolemesterskab Motionsevent Naturløbet DOF Akademi Klub-o-meter Vision 2015 Medlemsfremgang Budget 2013 Grundforudsætninger: Fortsat

Læs mere