Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund"

Transkript

1 Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund ATK har givet resultater. Her er medaljetagerne ved dette års DM stafet i D Alle tre klubber har været med i ATK-projektet: OK Gorm, Tisvilde HOK, Søllerød OK ATK evaluering År ATK-evaluering år 3 1

2 Program for ATK-evalueringsdagen i Skibet den 26. nov Ankomst, kaffe og registrering Status set fra centralt hold (Henrik og KK) Overordnet status efter 3 år med ATK-projektet Fremtidige udfordringer for ATK-konceptet minutters pause ATK klubber fortæller sådan har vi gjort: Silkeborg OK: Træneruddannelsespolitik OK Gorm: Trænerudviklingssamtaler Tisvilde Hegn OK: Planlægning af træninger og læringsture (tema, niveau, terræn) OK Snab: Mærkeprøver 10 min. oplæg pr. klub efterfulgt af 10 min spørgsmål/kommentarer minutters pause Gruppediskussion: Hvor ser klubberne de fremtidige udfordringer for ATK-konceptet? Hvordan implementeres ATK-tankegangen til al træning i klubben? Specielle ønsker til træneruddannelser? Hvor vil det fortsat være relevant med forbunds understøttelse af ATKprincippet? Debat i grupperne i 30 minutter. Fremlæggelse og kommentarer til grupperne. 10 minutter pr gruppe Frokost Foredrag med Lise Kissmeyer omkring talentliv og glæden ved udvikling Afrunding Tak for i dag ATK-evaluering år 3 2

3 Deltagere på evalueringsdagen: Klub Navn Funktion Bemærkninger Søllerød OK Ulrik Illum koordinator Bo Konring træner - også trænerseminar Kim Find Andersen træner - også trænerseminar Kirsten Møller leder - også trænerseminar Casper Wilken - også trænerseminar Allerød OK Naja Dan Møller koordinator - også trænerseminar OK Gorm (TVO) Grethe Buch formand OK Snab (TVO) Peter Gammeljord træner - også trænerseminar Cæcilie Christoffersen leder Helle Schou koordinator Lone Rasmussen træner Niels Nygaard Jensen trænerassistent Horsens OK Ole Søgaard koordinator - også trænerseminar Farum OK Ulla Rosenberg koordinator Bodil Karlsmose træner - også trænerseminar Masha Semak træner - også trænerseminar Silkeborg OK Ida Bobach træner - også trænerseminar Lasse Holch Nielsen træner - også trænerseminar Stine Bagger Hagner træner Mette Voldum Jørgensen Dorthe Hansen formand - også trænerseminar Tisvilde Hegn OK Tim Falck Weber træner - formand Maria Weber træner -koordinator Ålborg OK Anna Bobach koordinator Sorø OK Kåre Sørensen FIF Hillerød Bo Simonsen - også trænerseminar OK Øst Søren Skaarup Larsen koordinator - træner - også trænerseminar Regionale konsulenter: Ulrik Staugaard, Morten Pedersen, Claus Bobach, Torbjørn Gasbjørn, Søren S. Larsen Der var afbud fra: René Rokkjær, Thomas Jensen Projektledelse: Henrik Jørgensen, ATK-konsulent og K. K. Terkelsen, projektleder ATK-evaluering år 3 3

4 Indledning: 2011 er sidste år af ATK-projektet, idet projektet slutter den Lige godt tre år er gået fra DOF af Team Danmark den fik godkendt sin projektansøgning om implementering af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) i DOF. Formålet med projektet og dens hovedelementer var defineret således: at omsætte det beskrevne træningskoncept i Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert til handling. at skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klubog regionalt niveau. at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne. at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. at fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de første senior år. at sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) implementeringen skulle bæres af tre hovedindsatsområder: 1) Implementering af ATK-konceptet i minimum 10 klubber med tilhørende træningsvejledning og uddannelse ude i klubberne over de kommende 3 år via Yde-Yde kontrakter. 2) Udbygning og strukturering af øvelseshjemmesiden på trainer.do-f.dk, den elektroniske del af Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert 3) Implementering af ATK-konceptet i træneruddannelser, uddannelse af trænere på alle forbundsniveauer i ATK-konceptet, uddannelse af ATKkonsulentkorps, uddannelse af trænere i ATK-klubber. I sidste års evalueringsrapport var målet for projektets afslutning klart formuleret: ATK skal være fuldt implementeret om et år. Projektledelsen har i projektperioden haft ganske god mulighed for at følge udviklingen i projektet og også løbende kunnet understøtte projektet, dels gennem de tilknyttede 7 regionale ATK-konsulenter, som gennem de tre år har haft direkte kontakt til ATKklubberne via klubbesøg, og dels ved den årlige evaluerings- og erfaringsudvekslingsdag i november, hvor alle klubber hvert år har deltaget. Før dette års evalueringsdag fik de 11 ATK-klubber tilsendt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at vurdere ATK-projektet, samt komme med bud på, hvad forbundet efter projektophør evt. skal gøre for fortsat at understøtte og udbrede ATK-konceptet, der er beskrevet i bogen Talentets udvikling fra nybegynder til ekspert. ATK-evaluering år 3 4

5 Klubberne blev bedt om følgende: 1. Beskriv og begrund klubbens to væsentligste resultater af at have deltaget i DOF- Team Danmarks ATK-projekt 2. Vil klubben efter projektets ophør fortsætte børne- og ungdomstræningen efter ATK-konceptet: Ja? Nej? 3. Hvor ser klubben de fremtidige udfordringer? 4. Ser klubben det som en mulighed at implementere ATK-konceptet i al træning i klubben? 5. Hvilke initiativer og hvilken understøttelse kunne fremover ønskes fra forbundsside? - uddannelse - andre initiativer Klubbernes tilbagemelding ser således ud: Klubbernes to væsentligste resultater af at have deltaget i DOF-Team Danmarks ATK-projekt Allerød: Vi har fået mere struktur på vores træning samt fået fokus på at uddanne flere trænere, så vi kan sikre kvalificeret træning fremadrettet. Vi har fået ros fra flere forældre, at de er glade for at sende deres børn til træning hos os, da det virker meget struktureret, og det rygtes. Efter sommerferien er der f.eks. startet 8 nye. Farum OK Vi har fået gang i en mere målrettet planlægning af den daglige (ugentlige) træning, hvilket vi hele tiden har haft som ønske. Det, at være tilknyttet ATK-projektet, har givet det sidste skub, til at få det gjort. Farum OKs ungdomsudvalg har i det hele taget nedfældet flere ting på papir planer, målsætninger, status, fremmøde, statistik, generelle informationer mm. Det har gjort kommunikationen og forventningsafstemningen med forældregruppen og klubbens bestyrelse nemmere. FIF Hillerød (der først er kommet med i projektet fra begyndelsen af dette år) Vi har fået en ramme, hvori vi har kunnet strukturere og genskabe vores ungdomstræning. ATK i FIF Hillerød har bragt mere aktivitet og liv til klubben, både på træninger, konkurrencer og ture. Vi har oplevet en stor stigning i deltagerantal på træninger og vi er især imponerede over, at det er lykkedes at få 8-årige til at løbe natløb tirsdag efter tirsdag. Vi har desværre ikke haft besøg af konsulenter, men det kan vi formentlig drage stor glæde af i I foråret 2012 skal vi også have formuleret en officiel uddannelsespolitik. ATK-evaluering år 3 5

6 Horsens OK Allerede inden ATK-projektet startede, brugte vi en del af principperne, men deltagelsen har skærpet fokus i planlægningen af træningen og har desuden givet mere struktur på træningen. Og ikke mindst har det givet inspiration til den daglige træning. Vi er ikke kommet i gang med mærkeprøverne, men forventer at gøre det i foråret. Silkeborg OK Gennem vores deltagelse og de midler vi har fået via projektet, har vi fået mulighed for at have deciderede ungdomstrænere, som kan koncentrere sig om at planlægge og gennemføre den træning, der tilbydes klubbens ungdomsløbere. Disse suppleres af ledere, som tager sig af det administrative og praktiske arbejde i ungdomsafdelingen. Vi har fået kontinuitet og en rød tråd i træningen i højere grad end tidligere, blandt andet med gennemgående temaer og tilhørende momenter, som kører over et antal træninger. Dette har sammen med principperne i ATK-projektet med aldersrelateret træning givet højere kvalitet i træningstilbuddet. Her i projektets år 3 har vi desuden fået indført særlige Junior-ATK aktiviteter (orienteringslege mm.) for de yngre løbere, som ikke er med i ATK-projektet. OK Sorø 1. Projektet har gjort, at vi har fået uddannet et antal trænere, ikke nok, men det er en begyndelse. 2. En ungdomskultur er i sin vorden. 3. Der laves ekstremt meget teknisk træning og træning med omtanke. Alt ovenstående er et resultat af den inspiration, vi har fået ved projektet. Søllerød OK Klubbens trænings tilbud ( ikke kun på ungdomsiden ) er blevet struktureret, niveauinddelt og planlagt i højere grad end tidligere. Dette har resulteret i en effektivere afvikling af træningen samt en hurtigere udvikling af de unge. Motivationen hos de unge er i top, og de har skabt nogle af de flotteste resultater i klubbens historie. Massen af gruppe 1 og 2 løbere er steget og der er flere potentielle løbere til U-16 og junioreliten. Med det økonomiske tilskud fra ATK-projektet blev der gennemført læringsture på højere niveau end tidligere til nye terræner, hvilket har resulteret i mere komplette løbere. Der vil såfremt økonomien tillader det, i fremtiden blive arrangeret læringsture til fjernere destinationer samt DK / Sydsverige min. to per år. Der er en reel fare for, at klubber, der ikke har en aktiv ungdomspolitik / træningstilbud, mister den unge gruppe. Vi har gennem det sidste år fået tilgang af flere unge fra naboklubberne, som ikke tilbyder decideret ungdomstræning, og / eller hvor miljøet ikke er til stede. ATK-evaluering år 3 6

7 Tisvilde Hegn OK THOK var allerede i gang med ATK-træning før projektets start, men vi har pga. ATKprojektet fået flere strukturerede træninger, da ATK har været et godt styringsredskab til at holde det høje niveau for træningerne og til at få opbakning og forståelse i klubben for arbejdet. Rent resultatmæssigt har vi fået skabt nogle af landets bedste u-løbere, et fantastisk sammenhold omkring træningerne samt en lyst til at ville o-løb på et højt plan. TVO (OK Gorm OK Snab) Målbar positiv udvikling af samtlige løbere, der er med i TVO, desuden inspiration og gulerod for de yngre i klubberne. Et super godt socialt fællesskab i TVO, der medvirker til fastholdelse. OK Øst Det er svært umiddelbart at nævne to væsentlige resultater af projektet intentionerne har været gode, men vi har manglet (og mangler stadig) hænderne til at løfte opgaverne. Umiddelbart er der kommet lidt mere system i træningen og der gøres godt brug af udviklingstrappen fra forbundets ATK bog, men jeg kan ikke over de sidste tre år nævne to væsentlige resultater, som direkte skyldes at vi har deltaget i dette projekt desværre. Ålborg OK Mere fokus på konstant udvikling af alle løberne gennem klubbens ungdomstræning: Der er kommet en mere bevidst tilrettelægning af træningen, ikke kun for at ramme de enkelte løberes niveau, men også for at sikre deres fortsatte udvikling. ATK-bogen har givet rigtige gode håndgribelige redskaber, som kan bruges af alle. Den enkelte løbers udvikling: For at sikre udviklingen af løberne har vi meget aktivt brugt LUS-skemaerne, som har været et godt redskab til få en god snak med løberne og sammen finde de fokusområder løberne skal arbejde med. Sammenfattende peger klubberne på følgende resultater: 90 % anfører: Mere målrettet og struktureret træning rød tråd i træningen 50% anfører: Har fremmet tilgang, fastholdelse, motivation af de unge og fremmet det sociale fællesskab Endv. anføres: - Skabt fokus på behov for træneruddannelse - Fokus på konstant udvikling af løberne - Synligt på klubbens ungdomsresultater - Ros fra forældre ATK-evaluering år 3 7

8 Vil klubben efter projektets ophør fortsætte børne- og ungdomstræningen efter ATK-konceptet: Ja Allerød OK Farum OK FIF Hillerød Horsens OK Silkeborg OK OK Sorø Søllerød OK Tisvilde Hegn OK TVO (OK Gorm og OK Snab) OK Øst Ålborg OK NEJ Sammenfattende: ALLE klubber fortsætter efter ATK-konceptet efter projektophør Hvis JA Hvor ser klubben de fremtidige udfordringer? Allerød Fastholdelse af de årige Få flere op i gruppe 1. Få træneruddannelsen i mere struktur Farum OK Som tidligere er vores helt store udfordring, fastholdelse. Vi oplever desværre år efter år, at flere af de ungdomsløbere, der efterhånden er ved at få fat i teknikken, samtidig kommer i en alder, hvor der er andre interesser, der vejer tungere end orientering. De modsvares heldigvis af nogle nye løbere, men vi vokser desværre ikke rigtig. Til gengæld har vi mange af løberne på et forholdsvist lavt teknisk niveau. Rekruttering af flere ledere og trænere. Tingene fungerer godt med det træner-team vi har i øjeblikket. Vi er blot temmelig skrøbelige, da vi er så få. Flere medhjælpere på alle niveauer vil være til stor hjælp. FIF Hillerød Med den store gruppe løbere vi har nu, kan vi i fremtiden komme til at mangle ledere og hjælpere. Allerede nu er det svært at nå ud til alle løbere med kvalificeret vejledning og træning på de ugentlige træninger. Horsens OK Primært i forhold til at få tilgang af kvalificerede trænere. ATK-evaluering år 3 8

9 Silkeborg OK Løbende rekruttering af trænere. Vores ungdomstrænere, som fortrinsvis selv er ældre ungdomsløbere, har vi som regel højst (som trænere) i 1 2 år. I det hele taget har vi udfordringer på trænersiden. Klubben har ikke mange potentielle emner. I år har vi forsøgt at rekruttere personlige trænere til de af vores ungdomsløbere, som har behov for det. Det har indtil videre ikke givet de store resultater. OK Sorø Udfordringen er at kunne fastholde især de lidt ældre løbere. De store og talentfulde drenge og piger forsvinder ved års alderen. Desuden skal vi lykkes med at lave en god ungdomskultur. Det skal være sejt at være til orienteringsløb. Skidt med fodbold. Vi har løbere nok men problemet er fastholdelse. Vi skal også være bedre til at favne bredt. Søllerød OK Rekruttering af trænere og skaffe penge til flere kvalitetsture, samt at få flere forældre involveret i arbejdet med de unge. Træningsture er et meget vigtigt redskab til at skabe mere komplette løbere. Tisvilde Hegn OK Udfordringen er at holde gejsten hos u-trænerne og u-ledere. Hvis deres børn stopper med o-løb, er det ikke sikkert, de selv ønsker at fortsætte i ungdomsudvalget. Vi vil forsøge at få nye forældre ind i arbejdet, men det er også en udfordring. Dette skyldes til dels, at vi er en klub i udkants Danmark (Sjællands Skagen), så det er/kan være en udfordring at samle alle løbere ved alle træninger, og det er en udfordring at få forældre til børn, der bor et stykke væk, til at deltage i dagligdagens gøremål, da transporten er afgørende for mange. Herudover har vi en udfordring i at fastholde de ældste u-løbere både fordi de måske søger væk fra området for at gå i skole andre steder, men også fordi de har brug for endnu større udfordringer i træningerne. Men det gælder bare om at finde mulighederne, der gør, at de unge stadig vælger o-løb og stadig vælger THOK. Desuden er det en udfordring at få flere og flere igennem LUS-skemaer, samtaler og at få dem til at skrive træningsdagbog samt at finde personlige trænere til dem (de hænger ikke på træerne) En anden udfordring er at få mærkeprøverne til at gælde alle i klubben (ungdom/voksne/bredden) TVO (OK Gorm OK Snab) Have ressourcer til vores ambitioner. Have trænere nok til at differentiere træningen på alle niveauer, så alle udfordres på deres niveau. ATK-evaluering år 3 9

10 OK Øst Klubben vil naturligvis fortsætte den ungdomstræning, der kører i øjeblikket, men der er ikke pt. ressourcer til at anvende LUS skemaer, udviklingssamtaler eller mærkeprøver. Derudover vurderes det også at være unødvendigt med den gruppe løbere, der i øjeblikket deltager i klubbens ungdomstræning. Alle gruppe 1 løbere har personlige trænere og henter sparring her. Ålborg OK Vi vil forsætte træningen efter ATK-principperne, måske ikke som en bibel, men som en god guideline. Vi har som de fleste andre klubber ikke en overflod af potentielle ungdomstrænere i klubben, og det er derfor en evig udfordring at fastholde og rekruttere nye træneremner. Det er derfor vigtigt for os, at det koncept vi gerne vil køre efter er let for nye at sætte sig ind i, og at der ikke skal være en masse udenoms arbejde for trænerne. Sammenfattende ses følgende udfordringer: Alle nævner: Rekruttering, fastholdelse, motivering, uddannelse af trænere. Bredere støtteapparat 40% nævner: Fastholdelse af de ældre unge Også nævnt: - Fortsat behov for læringsture - Afvikling af mærkeprøver - Gennemførelse af LUS Ser klubben det som en mulighed at implementere ATKkonceptet i al træning i klubben? Allerød Det har vi gjort Farum OK Det er ikke noget, vi har haft overvejet, men det vil da helt sikkert være en mulighed. I sær når vi i forvejen har den tekniske træning i fællesskab mellem ungdom og seniorer. FIF Hillerød Det har vi delvis gjort alle ATK-træninger er åbne for hele klubben, dog fokuserer vi vores tekniske læring udelukkende på ungdom. Horsens OK Ja, vi forsøger, men i forhold til klubtræningen vil det være en stor fordel med en voksen - træner/træningsudvalg. Der har været afholdt træninger med træningsoplæg og momentbaner, og der har været god opbakning til disse arrangementer. Vi har erkendt, at det ikke er muligt at indføre momentbaner på de almindelige lørdagstræningsløb. I forbindelse med ungdomstræningerne løber ca. 10 voksne momentbanerne, og ca. lige så mange løber banen uden moment. ATK-evaluering år 3 10

11 Silkeborg OK Ja, det har vi til dels allerede. Den træning, som vores ungdomstrænere laver ved den ugentlige tirsdagstræning, tilbydes også til voksne (fortrinsvis begyndere og knap så erfarne) som mødes samme tid, med separat instruktion. Yderligere uddybning af planerne for det samlede træningstilbud i klubben kan ses i vedhæftede trænerpolitik. Trænerpolitikken er udarbejdet i år i regi af ATK-projektet. OK Sorø Ja men der er ligger et stykke hårdt arbejde forude i forhold til ungdomstræningen. Søllerød OK Flere elementer indgår allerede i dag som en del af den samlede indsats for bredden i klubben: Planlægning af struktureret træningsmomenter Mødelister / statistik på fremmøde der er gået sport i at være mest med Tørtræningsforløb gennemført for bredden Resultatet ses i antallet af nye løbere, der bliver bedre hurtigere og forbliver i klubben. Tisvilde Hegn OK Det er allerede sket TVO (OK Gorm OK Snab) Al ungdomstræning er ATK og voksentræningen kører efter samme koncept. OK Øst Det har ikke været diskuteret at ændre i klubbens øvrige træning. Ålborg OK På den korte bane tror vi ikke, det er muligt. Men på længere sigt kunne det være hensigtsmæssigt, at de forløb, der køres for nye løbere, starter op efter ATK-stigen. Dette er nok i store træk sammenfaldende med det nuværende koncept uden dette er direkte bevidst. Sammenfattende - Allerød OK - Farum OK - FIF Hillerød - Horsens OK - Silkeborg OK - OK Sorø - Søllerød OK - Tisvilde HOK - TVO - OK Øst - Ålborg OK Ja x? x x x x x x x?? Bemærkninger Har vi gjort! Det har vi ikke overvejet. Delvis gjort. Vi forsøger. Har vi til dels allerede. Der ligger hårdt arbejde forude. Flere elementer indgår allerede. Er sket! Voksentræning kører efter ATK. Ikke været diskuteret. Ikke muligt på den korte bane. ATK-evaluering år 3 11

12 Hvilke initiativer og hvilken understøttelse kunne ønskes fra forbundsside fremover? - Uddannelse - Evt. andre initiativer Allerød Stadig tilbud om træneruddannelse og trænerseminar. Der kunne måske også stadig være et pkt. på trænerseminaret med ATK-sparring. Farum OK Uddannelse er helt klart et væsentligt punkt. De tilbud, der findes i øjeblikket virker relevante og tilstrækkelige. En erfaringsudvekslings-dag eller to om året vil være meget givtig. Ud over at få nogle gode råd fra ATK-konsulenten, er det altid sundt at høre om, hvordan tingene bliver grebet an i de andre klubber. Det vil give nogle flere informationer og dybere diskussioner, hvis det bliver arrangeret fra centralt hold, end hvis det er mere uformelt ved tilfældige møder. FIF Hillerød Et udbud af trænerkurser på Sjælland ville være velkomment. - Andre initiativer Det er svært at finde plads i terminslisten til at afholde læringsture. Kunne man forestille sig, at der reserveres en weekend eller to til det? Så kan man måske endda også tage af sted flere klubber sammen, uden at man skal tage hensyn til 3-4 klubkalendre? Horsens OK Det vil være en fordel vis ATK-grundkurset afholdes ind i mellem af hensyn til tilgang fra nye trænere/ledere. Vi kunne ønske os et Træner 3 kursus, der tidsmæssigt er som Træner 1 og 2. Vi føler, at der er behov for mere uddannelse og for mange vil det være uoverskueligt tidsmæssigt at gå i gang med Diplomtræneruddannelsen. Silkeborg OK Fortsat fokus på ATK-relaterede emner ved trænerseminarerne, fx en uddybning af ovenstående idé om at implementere ATK-konceptet i al træning i klubben. For voksne vil det jo ikke på samme måde være aldersrelateret, som når man for børn og unge udnytter viden om intellektuel og fysisk formåen på forskellige alderstrin til at tilrettelægge træningstilbuddet. OK Sorø Forbundet er godt på vej med deres uddannelsessystem. Måske mangler der noget i mellem træner 2 og Diplomtræneruddannelsen. Måske ligefrem en Træner 3, 4.. Diplomtræneruddannelsen synes at være for dem, der har rigtige trænerambitioner. ATK-evaluering år 3 12

13 - Andre initiativer Et konkret forslag er: KUM. I stedet for 6 tællende løbere, tæller kun 3 løbere, som er udtaget til førsteholdet. Udtag så et 2. og 3. hold, således at vi kan få flere løbere med til KUM. Vi giver de dårlige løbere lov til at komme med og få appetit. DOF bør lave flere rene ungdomsarrangementer. Søllerød OK Nogle 1 dags kurser lokalt i kredsene for trænere / udvikling af nye trænere det er svært at få folk til at tage en hel weekend til Jylland. Det må ikke trække for meget på resurserne. - Andre initiativer Eventuelle læringsture på kredsniveau ikke kun på U1-2-3 niveau og/eller på U1-2-3 på lands niveau. Klubben har lavet et program for de unge ( over 20 ), der egentlig ikke mere hører hjemme i ungdomsafdelingen, og som ikke løber eliteklasser. De unge samles her om tirsdagen i klubhuset 17.30, hvorefter de løber samlet en tur og laver mad sammen. De er pt. 4-6 løbere pr. gang. Tisvilde Hegn OK Vi kunne godt tænke os noget inspiration til at få ATK ind under huden på voksentræningen (bredden). Som det er nu, er det ungdommens trænere og ledere, som også forestår bredde/voksentræningen (da det kører samtidig), og det giver udfordringer/problemer, da det kræver ekstra kræfter og da disse kræfter (tid og opmærksomhed) så desværre går fra ungdomsløberne. Så vi kunne ønske os, at der kom fokus på, at bredden også skulle uddannes til at løbe o-løb efter ATK-modellen. Dette vil naturligvis kræve uddannelse af klubtrænere til bredden men inspirationen kunne godt komme fra DOF. Vi kunne også ønske os at få en mentaltræner ud at fortælle lidt om betydningen af mental træning. Nogle har været på mentaltræningskursus (med andre idrætsudøvere), men vi mener, det vil være bedst med en mentaltræner, der har kendskab til o-løb. Det kunne også være skønt at få nogle ledere/trænere fra landshold ud at fortælle lidt om muligheder for at komme på landshold, samt hvad det kræver af træning og indstilling/afsavn i hverdagen. TVO (OK Gorm OK Snab) Et træner 3 så man kan bygge videre på træner 2 uden at investere sig selv i en diplomuddannelse. Inspirationsdage / trænerkurser ( få gode ideer). Gerne også coaching-uddannelse. Kursus i pædagogik. ATK-evaluering år 3 13

14 - Andre initiativer Mest muligt materiale og øvelser i trænerkataloget, også tørtræning (jo mere man ikke selv skal finde på, jo lettere er det at være træner og dermed lettere at få flere trænere). Initiativet med mærkeprøver er rigtig godt. OK Øst Rekruttering såvel løbere som ledere. Vi har en fin ungdomstræning, men der er plads til mange flere deltagere. Derudover mangler der dog folk til at løfte arbejdet ud over den ugentlige træning f.eks. er der ingen til at stå for rekrutterings-arrangementer for ungdom. Ålborg OK Uddannelse er altid vigtigt, men måske mindre for diplomernes skyld, og mere som inspiration og erfaringsdeling. Vi tror det er vigtigt, at trænerne ikke føler de skal skoles til en bestemt religion, men at de får nogen redskaber, og mest af alt får ideer og input fra andre i samme situation. Sammenfattende mht. til ønsker om fremtidige understøttende forbundsinitiativer: Alle ønsker: Fortsat fokus på og tilbud om uddannelse som f.eks.: - Trænerseminar - ATK Grundkurser for nye i klubberne. - Årlig erfaringsudveksling/sparring - Træner III - 1 dagskurser i kredsene m. forskellige emner: pædagogik, mental, coach. Andre ønsker: - At ATK kommer ind under huden på voksentrænere. - Kredslæringsture - Mest muligt materiale og øvelser i trænerkataloget, også tørtræning ATK-evaluering år 3 14

15 På evalueringsdagen blev ATK-klubberne også givet mulighed for i grupper og i direkte dialog med hinanden at drøfte fremtiden for ATK og fremkomme med anbefalinger og ønsker. Her følger en opsamling af de anbefalinger, der kom frem i gruppediskussionen. Gruppe inddelingen så således ud: Gruppe 1: Ulrik Staugaard, Ulrik Illum, Søllerød OK, Grethe Buch, OK Gorm, Lone Rasmussen, OK Snab, Masha Semak, Farum OK, Dorthe Hansen, SOK, Bo Simonsen, FIF Hillerød Gruppe 2: Morten Pedersen, Bo Konring, Søllerød OK, Naja Dan Møller, Allerød OK, Niels Nygaard Jensen, OK Snab, Ida Bobach, SOK, Maria Falck Weber, THOK Gruppe 3: Claus Bobach, Kim Find Andersen, Søllerød OK, Peter Gammeljord, OK Snab, Ole Søgaard, Horsens OK, Lasse Holch Nielsen, SOK, Tim Falck Weber, THOK Gruppe 4: Torbjørn Gasbjerg, Kirsten Møller, Søllerød OK, Cæcilie Christoffersen, OK Snab, Ulla Rosenberg, Farum OK, Stinne Bagger Hagner, SOK, Anna Bobach, Aalborg OK Gruppe 5: Søren Larsen, Casper Wilken, Søllerød OK, Helle Schou, OK Snab, Bodil Karlsmose, Farum OK, Mette V. Jørgensen, SOK, Kåre Sørensen, Sorø OK Det skal bemærkes, at gruppe 5 s anbefalinger ikke er med, da deres papirer ikke var at finde. Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvor ser klubberne de fremtidige udfordringer for ATK-konceptet? Antallet af trænere skal forøges i takt med flere niveauer (let->svær). Fortsat at videregive info om ATK. At få unge trænere ind. Dedikation på sigt. Sikre nok og tilstrækkelig antal trænere. Bevare ATK-ånden, kravene og konceptet. At modtage nye løbere. At implementerer ATK i hele klubben og sikre opbakning, deltagelse, forståelse, styring, udvikling. Skaffe ressourcer (personer, økonomi). Fortsat ejerskab og forankring i hele klubben. Tilstrækkelig med trænerkræfter. Træneruddannelse. Lønnede/ikke lønnede trænere. At finde tid til at gennemføre ATK-tankerne. ATK-evaluering år 3 15

16 Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvordan implementeres ATK-tankegangen til al træning i klubben? At de voksne har deres egen træner. Nemmere at implementere ATK for de helt nye medlemmer end for de gamle. Læringsture for voksne. Koble Voksen-ATK med B/U-ATK (ressource spørgsmål) Træningstilbud med instruktion også til de voksne, hvor der er koblet nogle trænere/mentorer til. Uddanne flere i klubben, så ATK-tanker kan spredes ud til flere grupper og træninger. Mærkeprøver kan måske bruges til alle. Indføre udviklings- og læringskultur i klubben på alle niveauer. Styring og struktur på al træning. Synliggøre ATK-projektet afmystificere konceptet. Planlægning og koordinering af tekniske momenter. Udføres af ATKuddannet person. Information. Genbruge ATK-træninger en anden dag. Læringstur for voksne. Flere trænerressourcer, der kan gennemføre ATK-tanken. ATK-tanken kan sagten bruges på voksne. Læringstur for voksne. Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Specielle ønsker til træneruddannelser? Regionale træneruddannelser. Endagsseminarer/kurser. Sparring/læring fra andre klubber (naboklubber). Coaching-formidler uddannelse. Modulopbygning af Træner I og II (spredt fysisk og tidsmæssigt - giver mulighed for at sende af sted drypvis). Fastholde ATK-seminaret. Kortere kurser eller temadage. Orienteringsdage om ATK til alle som introduktion. Kurser om mentaltræning. Kurser om/for personlige trænere. Træner III. Workshop om træning/momentopbygning. Praktisk afholdelse af træning. Coaching. Mentaltræning. Skadespotning/forebyggelse/efterbehandling. Træneruddannelsesdage i forbindelse med eksisterende O-konkurrencer. Inspiration til unge, der kunne være potentielle trænere (oplæg på juniorkurser) Uddannelse i tørtræning ATK-evaluering år 3 16

17 Spørgsmål Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Hvor vil det fortsat være relevant med forbunds understøttelse af ATK-princippet? Betaling af eksterne personer, der kan give friske input Konsulentunderstøttelse til nye klubber i ATK-familien Fortsættelse af konsulentordningen (ATK-konsulenter andre DOFpersoner). Regional pulje af klubber samles til oplæg/input om ATK. ATK-Introkurser for alle, kombineret med praktisk træning. Træneruddannelse. Økonomi til læringsture (som gulerod). ATK-light til mindre klubber med trænerstøtte fra DOF + økonomi. Erfarings- og inspirationskursus for ATK-trænere og klubber Træneruddannelse Konsulentgruppe som klubberne kan kontakte/trække på Evt. en konsulent, der følger op på alle klubber Input fra trænerseminaret.. søndag, hvor også mange ATK-folk var med. På trænerseminaret diskuterede deltagerne forbundets talentudvikling fra ATK til landshold. De synspunkter, der kom frem her, er taget med, da de absolut er relevante i forhold til ovenstående spørgsmål drøftet på ATK-evalueringen. Emnet der blev diskuteret i grupper var: Fra ATK til Landshold - talentudvikling i verdensklasse Hvad kan vi forbedre og udbygge for at have verdens bedste talentudvikling? De 4 grupper skulle komme med prioriterede bud på initiativer: Gruppe 1 1. BU og EU skal samarbejde om tilbud. Gentænke tilbuddene i udvalgene. Har vi for meget? - eller overlap? Primært ATK-TC og U-kurser skal gentænkes. 2. ATK skal fortsætte og udbredes. Små klubber skal samarbejde for at kunne rumme ATK. En indsats til mindre klubber. 3. Kulturændring: Lære at tage ansvar for andres læring. Man skal opdrages til at skygge og hjælpe hinanden. 4. Uddanne trænere tidligt. Lave en kultur, hvor det er fedt at være træner. 5. Kommunikation mellem grupper og klubber skal bedres. 6. Gøre det til en kultur at sige tak. 7. Det skal være acceptabelt ikke at deltage i alle aktiviteter. Gruppe 2 1. Koordinering mellem udvalgene omkring datoer af aktiviteter. 2. ATK-light til små klubber. Flere klubber i gang med regelmæssig u- træning. 3. Træner uddannelse gerne regionalt. Mentor ordning. Kunne få feedback på sin trænergerning. ATK-evaluering år 3 17

18 Gruppe 3 Gruppe 4 1. Opprioritering af trænerseminar: Flere klub- og kredstrænere med. Promovere og frede weekenden. 2. Trænerføl-ordning: Uddanne flere trænere. Engagere flere assistenttrænere i de etablerede træningsgrupper. 3. Kvalitativ breddetræning; god træning for bredden samtidig med ATKtræning, så der kan være noget socialt grupperne imellem efter træningen. 4. ATK - Light. Udbrede ATK til de klubber, der ikke er med i ATK. Erfaringsudveksle med ATK klubber. Gøre ATK nemmere at gå til for nye klubber. 1. Kurser for personlig træner på to niveauer. Et "venne"/ "vejleder" niveau og et mere ambitiøst niveau. 2. Styrke TC-Syd. Lave ugentlige træninger. Evt. hver 14. dag på Fyn vs. Jylland 3. Styrke TC-Syd: samarbejde med Team Vejle Orientering. 4. Årsplaner er tilgængelige fra landsholdene tidligere. 5. Teknisk sæsonplan på DOF/TC niveau. Så der arbejdes med samme tekniske færdighed i både TC og ATK i samme periode. Slutstatus på andre ATK- områder, der er blevet arbejdet med i 2011: Mærkeprøver. Mærkeprøver er på plads. Diplomer udarbejdet. Trænerkatalog Det elektroniske trænerkatalog på trainer.do-f.dk er på plads og meget anvendt og en stor hjælp i den daglige træning. Endnu mangler et link til siden direkte fra DOF s hjemmeside. Træningsdifferentiering To kurser i Træningsdifferentiering har været udbudt: 1) 14. maj på Sjælland 2) 4. juni i Jylland. Kun kurset på Sjælland havde tilmeldinger nok Træningsøvelser for de mindste Søren Larsens afsluttende diplomtræner projektopgave Sjov og lærende træning for 6-12 årige er lige på trapperne. ATK-evaluering år 3 18

19 Træneruddannelse trænerrekruttering Temaet var gennemgående på evalueringsdagen i 2010 og har været hovedindsatsområde i Alle ATK-klubber er blevet opfordret til at udarbejde en Uddannelsespolitik for trænere og ledere. Klubberne har fået tilbudt hjælp og sparring til processen af Henrik Jørgensen og K. K. Terkelsen ved klubbesøg. De fleste ATK-klubber har taget imod tilbuddet og processen fortsætter i 2012 indtil alle, der ønsker det, har godkendte politikker: Status ved udgangen af 2011: Klub Politik - udkast Besøg Politik - revideret Godkendt politik Gorm/TVO x x x x Snab/TVO x x x x Ålborg OK SOK x x x x Horsens OK x x x x OK Øst Søllerød OK THOK x Sorø OK Allerød OK x x x Farum OK x x x FIF Hillerød I alt ATK-evaluering år 3 19

20 Projektkonklusion Formålet med projektet og dens hovedelementer var defineret således: at omsætte det beskrevne træningskoncept i Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert til handling. Det vurderer vi i høj grad er sket. Dels er konceptet i de 11 klubber, der har deltaget, blevet måden at arbejde med træning på i børne- ungdomsafdelingen, men de fleste klubber anvender endvidere de samme principper også i voksentræningen. Alle klubber fortsætter efter ATK-principperne, også nu efter projektophør. at skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klub- og regionalt niveau. Lige bestemt større kvalitet, bedre struktur og mere målrettethed i træningen er det klubberne peger på som resultat af projektet. at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne. Flere klubber peger positivt på, at den måde at arbejde med træning på har skabt motivation hos de unge, skabt tilgang og været med til at fastholde også de ældre unge. at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. En følge af de foranstående resultater af ATK-processen at fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de første senior år. Dansk juniororienterings nuværende internationale niveau taler for sig selv. Og nuværende direktør for forbundet og tidligere U16 landsholdstræner tilkendegiver også, at der er sket en markant forbedring af det niveau løberne har nu, når de gør deres entré i landsholdssammenhæng, i forhold til tidligere. at sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) Det er meget positivt at konstatere den helt klare forståelse for nødvendigheden for træneruddannelse og trænerudvikling, der fra alle de medvirkende ATK-klubber gives udtryk for. ATK-konceptet er nu indarbejdet i alle træneruddannelser: Træner 1 og Træner 2 kurserne har i kursus-sæsonerne 2009/2010, 2010/2011 og nu i 2011/2012 været bygget op omkring ATK. Begge kurser indledes på 1.modul med et par timers introduktion til ATK. DOFs Børne- og Ungeudvalg og Eliteudvalg har besluttet, at ATK skal være den røde tråd i træningen på alle niveauer. implementeringen skulle bæres af tre hovedindsatsområder: 1. Implementering af ATK-konceptet i minimum 10 klubber med tilhørende træningsvejledning og uddannelse ude i klubberne over de kommende 3 år via Yde-Yde kontrakter. 11 klubber har været med hele perioden og en det sidste år. 2. Udbygning og strukturering af øvelseshjemmesiden på trainer.do-f.dk, den elektroniske del af Talentets Udvikling fra nybegynder til ekspert Er sket. Jfr. ovenfor. 3. Implementering af ATK-konceptet i træneruddannelser, uddannelse af trænere på alle forbundsniveauer i ATK-konceptet, uddannelse af ATKkonsulentkorps, uddannelse af trænere i ATK-klubber. Er sket. Jfr. ovenfor. ATK-evaluering år 3 20

21 Sammenfattende Det er særdeles glædeligt, at der er en helt entydig positiv og bekræftende tilbagemelding fra alle klubber på, at den måde at arbejde med børne- ungdomstræning på, er den måde klubberne også fremover vil arbejde. Svarene sender også et klart signal til forbundet om, at det efter projektophør er vigtigt med en fortsat understøttelse af ATK-konceptet, specielt på uddannelsessiden. ATK-konceptet er i dag indarbejdet i alle træneruddannelser, så ad den vej vil ATKkonceptet på sigt også sprede sig til de klubber, der ikke har været med i projektperioden, men der er også fra ATK-klubberne en anbefaling af, at forbundet herefter skal arbejde for, at ATK-konceptet mere direkte bredes ud til de klubber, der ikke har været med i projektet. Det kunne ske, som nogen udtrykker det, i form af en ATK-light. Hvad sker der nu: ATK Projektgruppen (Gert Nielsen, Udviklingskonsulent, Bjarne Hoffmann, Juniorlandstræner & Elite/talentudviklingskoordinator, Morten Pedersen, B&U, Henrik Jørgensen ATKprojektkonsulent, K. K. Terkelsen, ATK-projektleder) mødes den 9. januar 2012 for at diskutere, hvilke initiativer klubbernes anbefalinger og ønsker skal resultere i af fremtidige forbundsinitiativer. Med til mødet er også formanden for DOF s Børne- & Ungdomsudvalg Merete Spangsbjerg, juniorlandstræner Emil Thorsen og formanden for DOF s Eliteudvalg Dorthe Hansen. Bilag Et punkt på programmet på evalueringsdagen var 4 klubbers præsentation af emner de specielt havde arbejdet med i 2011: Silkeborg OK: Træneruddannelsespolitik OK Gorm: Trænerudviklingssamtaler Tisvilde Hegn OK: Planlægning af træninger og læringsture (tema, niveau, terræn) OK Snab: Mærkeprøver Deres indlæg er sendt direkte til ATK-klubberne. Andre kan finde indlæggene DOF s hjemmeside. Dec Henrik Jørgensen, projektkonsulent K. K. Terkelsen, projektleder ATK-evaluering år 3 21

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Eliteudvalgets beretning 2006

Eliteudvalgets beretning 2006 Jelling den 14.1.2007 Eliteudvalgets beretning 2006 Formandens beretning v/ Helge Lang Pedersen 2006 vil vi frem for alt huske for den fantastiske orienteringsfest ved VM i Danmark. Vi har hver gang lejligheden

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er Orientering O-posten 57. årgang Nr. 4 November 2008 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund Tema: Eliten VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere Landstrænerne giver dig opskriften på succes Find ud

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

DOF Udflytningspolitik

DOF Udflytningspolitik DOF Udflytningspolitik DOF-diplomtrænerprojekt af Johan Mac Lassen og Michael Sørensen Februar 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Metodevalg, arbejdsproces, spørgeskema...5 4.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Få besøg 3 af rejseholdet. Kampagnern 4 nytter noget. O-sport på cykel 8 får fat. Tag til NOC 15 på Bornholm

Få besøg 3 af rejseholdet. Kampagnern 4 nytter noget. O-sport på cykel 8 får fat. Tag til NOC 15 på Bornholm 3 Torsdag 16. fe- Få besøg 3 af rejseholdet Kampagnern 4 nytter noget O-sport på cykel 8 får fat Tag til NOC 15 på Bornholm Orientering dk/o-posten 55. årgang Nr. 6 december 2006 Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere