Personalebladet. Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 AALBORG KOMMUNE.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalebladet. Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 AALBORG KOMMUNE.DK"

Transkript

1 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 BACK TO THE FUTURE Læs i dette nummer om René, der med bostøttens hjælp er vendt tilbage til livet, psykiatrien, der er vendt på tværs og delegationen, der er vendt hjem fra Kina AALBORG KOMMUNE.DK

2 Hjørneværelset Samarbejde kommer jo ikke af sig selv. Det gode samarbejde afhænger blandt andet af, om der på arbejdspladsen er en kultur præget af normer med gensidige forpligtelser og respekt for hinandens opgaver. Et godt samarbejde er ikke kun, at man har det godt med hinanden. Det gode samarbejde drejer sig mere om, at der er klarhed om kerneopgaven, og at man kan arbejde effektivt sammen om denne. Om det er det gode samarbejde, der er årsag til, at sygefraværet er faldet markant, skal jeg lade være usagt. Jeg kan blot til min glæde konstatere, at det er faldet svarende til næsten én sygedag mindre pr. medarbejder. Det betyder mere tilfredse borgere, bedre opgaveløsning og mere tilfredse medarbejdere. At vi samtidig sparer en del i kroner og ører er derfor blot en ekstra bonus. Samarbejde. At arbejde sammen. Det er jo det, vi gør. Der er ingen her i forvaltningen, der kan løse sine opgaver uden at arbejde sammen med andre. Vi er alle i samme båd og er hinandens forudsætninger. Samarbejde og social kapital I Aalborg Kommune har samarbejde været i fokus i Blandt andet i forbindelse med arbejdet med social kapital, hvor samarbejde sammen med tillid og anerkendelse udgør tre nøglebegreber. Samarbejde og nybyggeri Det er også et samarbejde, der har en del af æren for, at vi med et af vores projekter i januar kunne være de stolte modtagere af arkitekturens Oscar. Det er botilbuddet Enghuset i Gistrup, der er den direkte årsag til prisen, men sådan et hus bygger jo ikke sig selv. Det er blevet til i et samarbejde mellem arkitekter, forvaltning, brugerrepræsentanter og håndværkere. Med Enghuset har vi fået en moderne bygning, der tager udgangspunkt i beboernes liv. Enghuset lever op til brugernes ønsker, og er samtidig en bygning med et elegant design, som er miljømæssigt bæredygtig. 2 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

3 Samarbejde på tværs Ligeledes er det samarbejdet, der præger hverdagen i vores nyetablerede Udskrivningsenhed, hvor vi så at sige har medarbejdere på fremmed grund. Vores godt 10 medarbejdere har til huse på Sygehus Syd. Her samarbejder de dagligt med læger og sygeplejersker for at skabe den bedst mulige overgang fra sygehus til hjem for ældre medicinske patienter. Det er et samarbejde mellem sektorer, der virkeligt er til gavn for borgerne. Samarbejde og udvikling Samarbejde er også et nøglebegreb i udviklingen af Center for Velfærdsteknologi, der får til huse i tilknytning til Hjælpemiddeldepotet på Fåborgvej i Aalborg Øst. I samarbejde med private leverandører vil vi skabe en bolig, hvor borgere, medarbejdere og andre interessenter kan se og opleve de nyeste muligheder inden for velfærdsteknologi. Alt samles i én bolig og i real life i en bolig, hvor visionerne er vakt til live. Enghuset i Gistrup, der i januar modtog Arkitekturens Oscar. Samtidigt skal centret understøtte og undervise medarbejdere i brugen af den nyeste velfærdsteknologi. Fokus er på brug af nye faglige metoder, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Det giver tryghed for borgerne og tilfredshed hos medarbejderne i forhold til korrekt anvendelse af de nye muligheder. Med Center for Velfærdsteknologi tror jeg, at vi nærmer os visionen om at være Danmarks førende kommune i brugen af velfærdsteknologi. Vi forventer at åbne centret i juni bliver et fantastisk år. Det er der som nævnt allerede meget, der tyder på, og med jeres hjælp og engagerede indsats er jeg sikker på, det lykkes. Med venlig hilsen Tina French Nielsen Rådmand Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 33

4 Kompetenceudvikling på demenso Af Marianne Aspegren Mortensen, Ældreområde Øst Efter to workshops og et afsluttet diplomprojekt er Ældreområde Øst nu godt i gang med et undervisningsforløb på demensområdet. På de to workshops blev der lavet forslag til kompetenceudvikling af de medarbejdere, der i hverdagen arbejder med borgere med demens. Der blev arbejdet med visioner, drømme og positive forestillinger om den fremtidige demensomsorg og pleje, samt udarbejdet forslag til opnåelse af disse. Imellem mange indsatsområder har vi i første omgang besluttet at koncentrere os om det behov, ressourcepersonerne har for ny viden og redskaber i demensplejen. I rollen som ressourceperson på demensområdet står man ofte i svære og komplekse situationer i demensplejen i forhold til borgere med udfordrende adfærd. Ofte får situationen lov til at udvikle sig og blive mere og mere fastlåst. En af ressourcepersonerne fortæller: Det er, når det bliver så massivt, at man tænker, hvordan man videre derfra. Nogen gange kører det så langt, at det både er synd for den demente og personalet. Ressourcegruppens forslag til kompetenceudvikling er netop at få undervisning i at kortlægge bevæggrundene bag det demensramte menneskes udfordrende adfærd. Da det sjældent er medicin, der skal til for at ændre en tilsyneladende fastlåst situation, efterlyser ressourcepersonerne metoder og redskaber til at forstå menneskets virkelighed. Det er vigtigt for at planlægge tilrettelæggelsen af rammer og omgivelser, så de fastlåste plejesituationer kan løses. Nye kompetencer Kompetenceudviklingsforløbet begyndte startede i august. Undervisningen foregik tre timer én gang om måneden i første omgang i fem måneder. Undervisningsformen var efter ønske fra ressourcepersonerne en blanding af tavleundervisning og case baseret vejledning, hvor metoder og redskaber blev anvendt konkret. Vi lærer bedst, når vi selv er med til at forme undervisningen når den rammer et behov i den daglige praksis. Derfor lægges der stor vægt på at ressourcepersonerne får mulighed for at italesætte egne erfaringer og viden i undervisningen. Erfaringsudvekslingen, diskussionerne og den praksisnære undervisning er lærerig og direkte anvendelig i praksis. Samtidig er den tværfaglige erfaringsudveksling meget givende. Det er godt at se faglige udfordringer med hver sin faglige vinkel og kompetence. Muligheden for at italesætte egen faglighed giver et godt udgangspunkt for læring. 4 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

5 området Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 5

6 Tilbage til fremtiden 2.0 Af Anders Lystrøm Redaktionen Umiddelbart er der langt fra 80-er klassikeren Tilbage til fremtiden, hvor Marty McFly rejser i tid og rum og til den stille villavej i Godthåb, hvor René bor. Men kun på overfladen. Faktisk har Rene været på en meget vildere rejse, end Marty McFly nogensinde har drømt om og til forskel fra den filmiske rejse, har Renés faktisk fundet sted i virkeligheden. Jeg møder René sammen med Else Overbye fra Team A - en afdeling under Fagcenter for autisme og ADHD. Det er Else, der har arrangeret mødet med René. Hun er bostøttemedarbejder, og det giver derfor god mening, at mødet foregår hjemme hos René. Stuen er lys og bærer præg af, at der bor en aktiv og musikalsk familie, der ud over René består af kone og to børn. Kaffen er på bordet, og René fortæller. Det er jo efterhånden ved at være en del år siden, det begyndte, siger René - Jeg underviste dengang i elektronik på Teknisk Skole ( i dag Tech College) i Aalborg- og det varjeg meget glad for. Jeg brændte er for faget og synes, det var sjovt at undervise. I min fritid var jeg aktiv musiker, og brugte desuden en del tid på at bygge mine guitarer om. Endelig er jeg gift og har børn. Der var fart på og det var måske nok for meget, husker René. Det var det i hvert fald, siger Else Overbye og fortsætter: Du ræsede af sted med 160 kilometer i timen uden hensyn til, at der var en fartbegrænsning på 80! Samtidig overhørte du alle kroppens faresignaler. Det er der jo ingen, der kan holde til. 6 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

7 Nej, det kan jeg jo godt se bagefter, siger René, og Han kom på sygedagpenge og kom derved i kontakt fortsætter: Jeg lyttede ikke efter, da jeg begyndte med Jobcentret i Aalborg Kommune. af få stress-symptomer som søvnproblemer og uro i kroppen. Jeg faldt i et meget dybt hul og lukkede mig inde i to år. Jeg blev en hulemand og isolerede mig fra alt og alle. Jeg tog 20 kilo på, og rullede bogstaveligt talt gardinerne ned ikke bare her i huset, men også mine indre gardiner, hvis der er noget, der hedder det. I den periode kom jeg ikke uden for en dør i hvert fald ikke i dagslys. Renés sygdom betød, at han ikke kunne beholde sit job som underviser på Teknisk Skole. For at gøre en lang historie kort, siger René, så fandt sagsbehandleren på Jobcentret hurtigt ud af, at jeg havde problemer, der strakte sig ud over ledighed. Det var Jobcentret, der gjorde opmærksom på mulighederne for professionel hjælp i Team A, der er en afdeling i Ældreog Handicapforvaltningens Fagcenter for Autisme og ADHD. De sørgede også for kontakten til bostøtteordningen.

8 Det er rigtigt, siger Else Overbye, vist nok mest henvendt til mig og det er faktisk også Jobcentret, der har opstartet støtten, mens det er socialområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, der har betalt for bostøtten. I den forbindelse er vi i Team A hyret som udførere. Det kan lyse lidt teknisk, men det korte af det lange er, at det er dejligt at opleve, når to forvaltninger kan arbejde sammen for at skabe det bedste resultat for borgerne. René nikker, og hunden, der tydeligt har sin faste plads ved siden af René, bliver kløet lidt bag ørerne. Hun giftede sig jo ikke med en grøntsag, siger René. Det viste sig jo, at jeg altid har haft en grad af ADHD, og at det var grunden til, at jeg gik helt ned med flaget. René fik bevilget bostøtte 4 timer om ugen, og det var samarbejdet med bostøttemedarbejderne, der fik René sporet ind på at vende tilbage til hverdagen. Struktur og planlægning Noget af det, som vi gik ind med i bostøtten, var at sørge for en døgnrytme. René havde jo vendt op og ned på alting, og intet havde rigtigt nogen betydning. Derfor var alting også lige meget, fortæller Else Overbye. Vi var så at sige Renés eksterne harddisk, der kunne minde ham om alt det, han engang havde lagret. Det er blandt andet det, vi gør i vores støttende samtaler. René nikker. Bostøtten gav René nogle redskaber, så han kunne bearbejde og arbejde med sin situation. Det var blandt andet en hverdag med struktur og planlægning og dertil den svære svær erkendelse at skulle definere sig selv som handicappet. Jeg har haft stor støtte af min familie og mine børn, og er dybt taknemmelig for, at de har kunnet holde mig ud i denne periode. Jeg er jo en helt anden mand i dag, end den mand min kone giftede sig med. Det var svært, men det er jo sådan, det er, siger René. Når man ikke turde gå ned at handle eller i det hele taget gå uden for en dør, så har man et handicap. Det er helt klart også et handicap i forhold til ens familie jeg kunne jo ikke deltage i møder og arrangementer på mine børns skole, og det har jeg været rigtig ked af. 8 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

9 Når det nu er sagt, siger Else Overbye, så er det jo ikke sådan, at bare vi leverer redskaberne, så er alting klaret. Det handler i høj grad om et samspil mellem os og borgeren. Og her har René været rigtig god at spille sammen med, selv om der selvfølgelig har været tidspunkter, hvor det har været mere vanskeligt end andre. Ja, siger René, men jeg må indrømme, at I irriterende tit har ret. Jeg har ofte haft det sådan, at når jeg har mødt den mindste modstand i mig selv, så har jeg været tilbøjelig til at give op. Her har bostøtten været helt fantastiske til at få mig til at fokusere på de positive elementer, hvor små de end har været. Det har været et langt og sejt træk, men det har hjulpet og bragt mig hen, hvor jeg er i dag. Udsluset: Tilbage til fremtiden Efter at have fået bostøtte i fem år, er René blevet udsluset, som det hedder. Han er kommet tilbage til at have en hverdag igen, om end det er en anden hverdag, end den han havde før. Jeg er jo ikke rask i ordets egentlige betydning, men har med bostøttens hjælp lært at leve med begrænsningerne. Jeg underviser ikke mere - det er simpelthen for stressende - men har fået flexjob i en elektronikvirksomhed. Det er jeg rigtigt glad for. Jeg er også begyndt at spille lidt igen. Men det allerbedste er, at jeg stadig har min kone og mine børn. De har måttet stå meget igennem, men har klaret det. Det er jeg taknemmelig for. Fakta om Team A og bostøtte Team A yder bostøtte til ca. 120 borgere med med autisme og/eller ADHD, der bor i eget hjem. Team A ledes af Mor ten Berg Møl ler, aalborg. dk Kontakt Team A - Bo støt te, AD HD og AST Lille Borgergade Nør re sund by Tlf Sikker mail: aalborg.dk Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 9

10 Psykiatri på Af tværs Karen Marie Lund Gaardsholt og Anders Lystrøm Radaktioenen Nu skal det være slut med borgernes oplevelse af, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør i den offentlige verden. Et projekt for voksne med spiseforstyrrelse skal sikre en sammenhæng mellem ambulant behandling på psykiatrisk sygehus og kommunens socialpsykiatri/bostøtte. Det skal ske gennem projektet: Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse. Målet er at skabe større tilfredshed hos de daglige brugere af psykiatrien og tillige større arbejdsglæde og faglig stolthed blandt medarbejderne. For medarbejderne er det endvidere en mulighed for at få mere viden og skabe sig et netværk i samarbejde med psykiatrien i Region Nordjylland. 40 medarbejdere har allerede nu gennemført et kursusforløb bestående af fire temadage, vejledning i netværksgrupper og evaluering. Deltagerne har været meget glade for det tværsektorielle samarbejde, da de ikke på forhånd kendte meget til hinandens faglighed, arbejdsområde og vilkår. Deltagerne fremhæver - at de største gevinster ved det fremtidige samarbejde kunne blive: FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs. To projekter fra Socialpsykiatrien blev valgt. Det ene med fokus på voksne med spiseforstyrrelser og det andet om arbejdet med sindslidende forældre med anden etnisk baggrund. Projektet Psykiatri på Tværs blev fremlagt på psykiatriens dag den 19. november Læs mere på kl.dk. Der er udarbejdet et magasin Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner med beskrivelse af de i alt 34 projekter. Større fælles faglig viden og øget arbejdsglæde. Bedre helhedsorienteret indsats. Bedre kvalificeret tilbud både behandlingsmæssigt og i bo støtten. Bedre målrettet behandlingsforløb. Større ensartethed i behandlingen af patienten/ borgeren. Større patienttilfredshed og bedre behandlingsresultater. Faglig tilfredshed ved større sammenhæng i indsatsen. At borgeren får mulighed for at leve et selvstændigt og godt liv. 10 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

11 Den norske professor, psykiater Finn Skårderud (billedet) sluttede projektet af med temaet den Mentaliseringsbaserede tilgang til kontakt og samtale med borgeren/patienten. En utrolig inspirerende og lærerig afslutning på et godt projekt. Flere af deltagerne på forløbet har udtalt, at konceptet/rammerne med fordel kan bruges tværsektorielt, hvis der er fokus på andre målgrupper. Projektgruppen Aalborg Kommune Anne Grethe Nørgaard, Tlf mail: Michele Oxlade, Tlf mail: Psykiatrien i Region Nordjylland Inger Becker, Tlf mail: Det er projektgruppens håb,at projektet får en afsmittende virkning og sætter skub i flere tværsektorielle initiativer. Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 11

12 Familiearbejde med sindslidende forældre som har en anden etnisk baggrund Det andet projekt, der har fået støtte handler om familiearbejdet med sindslidende forældre. Selv om der længe har været fokus på børn af psykisk syge, er børn af psykisk syge forældre fra etniske minoriteter stadig en overset gruppe. Et nyt samarbejde mellem Bostøtten, Aalborg Kommune og Team Børn af psykisk syge, Region Nordjylland afhjælper dette. I Bostøtten har vi hidtil haft særlig fokus på voksnes sindslidelse, men ikke på rollen som forælder. Team Børn af psykisk syge har særlig erfaring med at arbejde dynamisk med familierne og med at tale med børn, men kommer ikke ud i familiernes hjem. Nu vil Team Børn af psykisk syge undervise etnisk team i Bostøtten i systematisk tænkning og familiearbejde. Målet er at udvikle nye metoder i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund. Konkrete tiltag Med projektet Psykiatri på Tværs blev det muligt at gennemføre et uddannelsesforløb for 18 medarbejdere i Støtte- og kontaktordningen, Aalborg Kommune samt Specialiseret bostøtte, Region Nordjylland. Målet var at give medarbejderne et fælles sprogligt udtryk i samarbejdet. Forløbet var opdelt i tre temaer. 1. En forståelse af systemteori, og hvilken betydning det kan have for det socialpsykiatriske arbejde med udsatte borgere. 2. Introduktion til centrale begreber i systemisk teori, som afspejles i medarbejdernes konkrete handlinger og samarbejde med borgeren. 3. Beskrivelse af forskellige samarbejdsmodeller, som hjælper til større fælles forståelse. Projektet blev afsluttet med en fælles temadag. Oplægsholder Allan Holmgren (billedet til højre) tog på dagen udgangspunkt i de problemer, vi som mennesker oplever i hverdagen, men også i de formuleringer mennesker har om deres problemer, fordi der altid gemmer sig ikke udlevede intentioner, viden og muligheder i ethvert problem. Deltagerne blev på dagen introduceret til øvelser, hvor man kunne opleve effekten på sig selv, af at arbejde på denne måde i forhold til egne oplevelser med traumatiske hændelser. En meget gribende og brugbar afslutning på et forløb med fokus på elementerne i systemteorien og den fortællende tilgang i arbejdet med etniske borgere og deres familier. 12 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

13 Resultatet er, at deltagerne har lært en hel del om Projektgruppe hinandens tilbud, og at de fremover vil være mere Aalborg Kommune tilbøjelige til at trække på specialviden hos hinanden. Lene Kalstrup, Forløbet er endnu ikke helt slut, da den sidste del Tlf mail: tager et netværksopbyggende sigte. Der holdes en Psykiatrien i Region Nordjylland fælles temadag for de interessenter fra både kom- Jan Sandberg munens socialpsykiatri, og regionens behandlings- Tlf mail: psykiatri, som har målgruppen til fælles. Louise Holm Brøndum Tlf mail: Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 13

14 Cykel for sagen Af Malene Jensen Idræts- og Kulturtilbuddet I august ramte 120 cykelryttere i alle aldersgrupper og kropsbygninger Socialpsykiatriens Dag- og beskæftigelsestilbud på Poppelvej. Cykel for sagen - fra Varde til Skagen er et 450 kilometers velgørenhedsarrangement til fordel for borgere med sindslidelses mulighed for at dyrke idræt. Det strækker sig over i alt tre dage. Humøret blandt cykelryttere og modtagelseskomite var derfor strålende, og det store felt nåede Frejlev planmæssigt efter en hel dag i sadlen. Her stod repræsentanter fra Socialpsykiatriens Idræts- og Kulturtilbud samt direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen klar til at eskortere rytterne ind til Poppelvejcentret. Jan, der tidligere har kørt til Paris med Team Rynkeby, havde smurt sin rynkeracer i dagens anledning. Brugere og personale fra Idræts- og Kulturtilbuddet førte næste hold ind til Poppelvej, hvor der efter en kort velkomsttale blev budt på øl, vand, sandwich og kage. Der var også tilbud om massage fra fysioterapeutstuderende til de hårdt prøvede cykelryttere. Samarbejdet mellem Cykel for Sagen og Idræts- og Kulturtilbuddet startede sidste år. Dengang slog delttagerne også vejen forbi Aalborg. Modtagelsen af rytterne er et samarbejde mellem Socialpsykiatriens Dag- og beskæftigelses tilbud Poppelvejcentret, Bageriet Vestergården og Idræts- og Kulturtilbuddet. I år havde Cykel for sagen - fra Varde til Skagen dog en kæmpe overraskelse gemt i ærmet. Formand for Idræts- og Kulturtilbuddet, Henrik O. Jensen, blev kaldt op på scenen og fik her overrakt en check på kr. Beløbet er en økonomisk håndsrækning til Idræts- og Kulturtilbuddet, så de kan deltage i Idrætsfestival for sindslidende i Vejle næste år. Begejstringen var derfor ikke til at overse eller høre på Poppelvej, hvor klapsalverne rungede taktfast i lokalerne efter checken blev overrakt. Støtten er en enorm hjælp, der kan være med til at give brugerne i Idræts- og Kulturtilbuddet en fantastisk oplevelse i idrættens tegn. Idræt er et godt supplement til den øvrige behandling; den giver brugere overskud i hverdagen og giver dem mulighed for at blive kørt fysisk træt, så de svære tanker ikke får så meget plads. Fra Idræts- og Kulturtilbuddets side siger vi selvfølgelig 1000 tak for checken og på gensyn til næste år, hvor Cykel for sagen - fra Varde til Skagen forhåbentlig igen svinger forbi Aalborg. Vi glæder os selvfølgelig også til en stor oplevelse i Vejle til idrætsfestivalen, hvor vi nu har mulighed for at deltage med flere brugere end nogensinde før. 14 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

15 Anført af direktør Jan Nielsen fandt de 120 cyklister, der var med i Cykel for sagen, sikkert vej til Poppelvejscentret kroner - det var en stor og dejlig overraskelse for Idræts- og Kulturtilbuddet. Fakta om Idræts- og Kulturtilbuddet Idræts og kulturtilbuddet er et uvisiteret tilbud under Socialpsykiatriens dag- og beskæftigelses tilbud, der er målrettet sindslidende, der ønsker at dyrke idræt eller deltage i kulturelle aktiviteter med ligestillede. Målet er at give indhold i dagligdagen - at øge selvtilliden og livskvaliteten. Der er ca brugere, der benytter tilbuddet. Du kan kontakte Idræts- og Kulturtilbuddet på tlf , eller Du kan også sende en mail på Kendetegn hos Idræts- og Kulturtilbuddet: Det er et socialt og kulturelt mødested, som er med til at skabe netværk og venskaber. Ttræningen er for alle uanset ens fysiske form. Vi satser meget på tredje halvleg - altså at have tid til socialt samvær efter aktiviteter. Der laves individuelle aftaler med den enkelte og gives hjælp og støtte til at komme i gang med aktiviteterne. Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 15

16 Arbejdsglæde og respekt for forsk Af Jesper Bøss KOMMA riet Plejehjemmet Elmely i Nørresundby har altid været en god arbejdsplads med en engageret og trofast medarbejderstab. Alligevel var plejehjemsleder Kis Anette Lund overbevist om, at stedet kunne blive en endnu bedre arbejdsplads. Nøglen var fokus på medarbejdernes forskellighed og personlige kompetencer. Den dag, vi besøger plejehjemmet, er seks af medarbejderne samlet for at fortælle om det forløb, Elmely har været igennem. Ud over plejehjemsleder Kis Anette Lund og assisterende plejehjemsleder Astrid Bentsen, er det Mette Nørgaard, Trine Larsen, Gitte Christensen og Sabrina Buchwald. Tal mindre Lyt mere! har været en af grundstenene i forløbet. Noget, der tydeligvis bliver en udfordring denne eftermiddag. For hos alle seks medarbejdere brænder der en ægte glød i øjnene og en spirende fortællerlyst, der på alle måder understreger, at dette forløb har været en god og givende oplevelse. Selv for Sabrina, der rent faktisk ikke har været på arbejde, mens kollegerne har været igennem seancen: - Jeg har været på barsel. Derfor var forandringen også meget tydelig for mig, da jeg kom tilbage i februar måned i år. Tidligere bestod Elmely af fire individuelle afdelinger, som man hver især sørgede for at få til at fungere. I dag er vi et helt hus, alle hjælper alle. Arbejdsmiljøet er godt, og der er en helt anden tilgang til at kommunikere og respektere hinanden, fortæller Sabrina. Forståelse og tolerance Baggrunden for den tydelige forandring er et forløb, Elmely har gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden PeoplePartner. Kis Anette Lund fortæller: - Dybest set handler det om at gøre Elmely til en bedre arbejdsplads, og dermed også højne kvaliteten i den kerneydelse, vi leverer til beboerne. - Derfor startede vi med at analysere den enkelte medarbejder for at finde frem til de personlige stærke og svage sider. Både for at forstå, hvordan vi virker på andre mennesker, men i lige så høj grad for at få forståelse for vores forskellighed. - Det har givet medarbejderne en helt anden tolerance. Der er brug for os alle. Alle typer af mennesker bidrager med noget forskelligt i et teamsamarbejde. Det har højnet respekten for hinanden, fortæller Kis, der suppleres af Mette: - Det er blevet tydeligt, at vi alle har spidskompetencer, som vi er blevet bedre til at trække på hos hinanden. Det er blevet meget nemmere at bede en kollega om hjælp. Samtidig er du, modsat tidligere, også glad for at kunne tilbyde din hjælp, fortæller Mette, Hun blev i analysen betegnet som udadvendt, imødekommende, åben og meget hurtig på aftrækkeren. 16 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

17 ellighed Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 17

18 - Det er jo klart, at jeg skal tænke over den side af mig selv. Jeg kan godt sige nogle ting, der der måske opfattes anderledes, end det var hensigten. Jeg synes virkelig, at dette forløb har lært mig meget om mig selv. Samtidig har det givet mig en stor respekt og forståelse for de kolleger, der modsat mig er introverte, fortæller Mette. Introverte personer er mere indadvendte og henter deres energi i egne tanker, refleksioner og ideer. Løbende teamcoaching Ud over at hver enkelt medarbejder er blevet analyseret, er en vigtig del af forløbet også en løbende teamcoaching, som foregår i de enkelte afdelinger hver sjette uge. Kis er uddannet coach og bruger sin erfaring til både at coache fremadrettet og løbende samle op på de forskellige udfordringer i de respektive afdelinger. - Teamcoaching spiller en vigtig rolle. Måske særligt i de afdelinger, hvor der er opdelte dags- og aftenhold. Det er med til at sikre, at de afdelinger forbliver en enhed, der har stor respekt for hinandens arbejde, fortæller Kis, der også har mærket, at medarbejderne i langt højere grad tager ansvar i hverdagen: - Tidligere blev jeg draget ind i rigtig mange beslutninger, hvor det slet ikke var nødvendigt. I dag tager medarbejdere i langt højere grad beslutningerne selv. Det har givet dem et mere indholdsrigt job, og gjort min lederrolle anderledes. Førhen var jeg ofte en unødvendig flaskehals, hvilket der ikke kom noget godt ud af, beretter Kis, hvilket Trine underbygger: - Tidligere havde Kis 150 bolde i luften. Og gerne på én gang. Når hun prøvede at aflevere nogle af dem, sagde vi medarbejdere bare ja uden helt at forstå, hvad for en bold det var. Derefter gik vi ind til vores assisterende plejehjemsleder Astrid for at høre, om hun vidste, hvad det handlede om. - I dag er kommunikationen klar, og vi har forstået at bruge både Kis og Astrids forskellige lederegenskaber. De er nemlig meget forskellige, men det har vi i dag vendt til en stor styrke, beretter Trine. Klar til næste step Forløbet på Elmely er som nævnt gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden PeoplePartner ved ejer Gitte Bjørg og konsulent Christina Hjøllund. - Jeg kendte Christina fra uddannelsen som coach, og var overbevist om, at PeoplePartner kunne løfte opgaven. Og jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Det har virkelig været en givende proces, og det er en stor glæde, at medarbejderne har responderet så positivt. Enkelte var skeptiske, inden vi gik i gang, men det er blevet vendt til noget positivt. 18 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

19 Det gode arbejdsmiljø på Elmely smitter naturligvis også af på beboerne. Her er det Niels Gadegaard og Sirre Jensen, der får sig et godt grin sammen med Mette Nørgaard. - Første del af forløbet afsluttede vi med et internatkursus, men har naturligvis haft fokus på processen siden. Blandt andet med teamcoaching. Til efteråret skal vi igennem et forløb mere med PeoplePartner, og det glæder vi os meget til. Også hos PeoplePartner er man glad for samarbejdet med Elmely. - Det er været en spændende proces med Elmely. Medarbejderne er virkelig positive og engagerede og har haft stor lyst til at gøre deres arbejdsplads endnu bedre. Vi ser meget frem til det videre forløb, lyder det fra Christina Hjøllund. At dømme på gnisten i øjnene gør medarbejderne det samme Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 19

20 Lykkevang gik til filmen - for at løf Af MED udvalget Lykkevang Alle tog udfordringen op og fik styrket fællesskabet Umiddelbart har en dogmefilm ikke meget med et plejehjem at gøre. Ikke desto mindre har alle medarbejdere på Lykkevang i Svenstrup haft stor glæde af at blive kastet ud i deres eget filmprojekt. Det skete på MED-udvalgets temadag. Alle deltog i filmprojektet, så de i samlet flok kunne medvirke til at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. Der blev også lavet flere andre øvelser samme eftermiddag. Det hele var tilrettelagt som styrketræning med udgangspunkt i Lykkevangs måling af den sociale kapital. Ved hjælp af farverige styrkeprofiler kunne medarbejderne finde frem til deres fælles styrker og gå i gang med at træne dem. Lavede dogmefilm Det var noget af en udfordring: At lave sin egen dogmefilm. Nogle syntes i første omgang, det var lidt grænseoverskridende. Andre syntes bare, det var rigtig sjovt. Men undervejs fik alle dog et godt grin. Selvom det var et noget anderledes kursus og vi grinede så meget, at nogen af os blev helt ømme i ansigtet, så lærte vi en hel del af at se på det fra en modsat og komisk vinkel, sagde medarbejderne i evalueringen af dagens aktivitet. Vi nåede meget længere, end vi havde forventet. Vi er kommet i gang med at udvikle arbejdspladsen ud fra en positiv vinkel, hvor det er styrkerne i samarbejdet, der er drivkraften. Derfor bliver vi alle engagerede i at skabe noget sammen. Troen på vores stærke sider gør, at det vi gerne vil blive bedre til, bliver meget lettere. Med en farveskala til visning af den sociale kapital, fik alle på under 20 minutter en detaljeret forståelse af social kapital begrebet og de fælles styrker. Forløbet har givet blod på tanden til mere udvikling af samarbejde og den sociale kapital på Lykkevang. Vi har fået en masse input at arbejde videre ud fra, og det bliver sjovt at se dogme-filmene igen. Fakta: Social Kapital Social kapital er de nøglebegreber, som er grundlaget for det optimale samarbejde. Det er altså ikke en ny drejebog eller endnu et nyt ledelseskoncept. Social kapital er et særligt perspektiv på offentlige ledelse en måde at forstå, måle og tale om det en organisation kan opnå ved gode relationer og godt samarbejde. 20 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

21 te den sociale kapital Social kapitals tre grundbegreber er tillid, retfærdighed og samarbejde. Tillid Essensen i tillid drejer sig om, hvilke forventninger vi har til hinanden, og om vi kan regne med hinanden. På en arbejdsplads handler tillid også om at løbe en risiko. Det er derfor ikke helt som når man taler om tillid mellem venner eller familie. Retfærdighed Retfærdighed går i bund og grund ud på, om alle føler sig retfærdigt behandlet og føler at processer, beslutninger og andre procedurer foregår på retfærdig vis. Det hele skal gå ordentligt for sig. Samarbejde Godt samarbejde afhænger af, om der er en kultur præget af normer med gensidige forpligtelser. Der skal være klarhed om kerneopgaven, så man effektivt kan arbejde sammen om denne. Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 21

22 Rejsen til Kina Af Lars Nøhr Ældreområde Nord Fremtidens Plejehjem var på plakaten, da jeg og rådmand Tina French Nielsen deltog i delegationen The Danish Care Project (D Care) til Chongqing og Chengdu (Vestkina) i november Vi ville introducere danske interessenter til det store kinesiske marked for plejehjem og formidle danske plejekompetencer inden for design, drift, uddannelse, byggeri samt velfærdsteknologi. I delegationen var der desuden projektpartnerne fra Nørresundby Boligselskab, UCN, SOSU Nord samt Copenhagen Living Lab (The Aalborg Consotium). Vi fik et spændende og udbytterigt program. Eksplosiv vækst Den ældre del af den kinesiske befolkning vokser eksplosivt. I dag er der 178 millioner kinesere over 60 år, stigende til 282 millioner i Aktuelt mangler man ikke mindre end 3,4 millioner plejehjemspladser. Officielt hedder det, at Kina ønsker at gå direkte fra at børnene passer deres forældre og bedsteforældre, til at det offentlige tager hånd om dette. I den forbindelse er man meget interesseret i at høre om de danske erfaringer og knowhow. Byggeboom Vi mødtes blandt andet med Ronghui Real Estate, der i løbet af de sidste seks år har opført ikke mindre end boliger ved Yangtze-floden. Besøget blev afsluttet med en aftale om at der skal underskrives en hensigtserklæring - Letter of Intent - mellem RRE og Aalborg Consortium. Vi deltog også i to konferencer, hvor Fremtidens Plejehjem blev præsenteret både fra scene og fra stand. De kinesiske besøgende udviste en stor og spørgelysten interesse for projektet. Der er ingen tvivl om, at der er bud efter varianter af den Danske Model. Plejehjem på kinesisk Og selvfølgelig var der også afsat tid til møder med dem, det hele handler om - nemlig de ældre kinesere. Det blev blandt andet til et besøg i boliger for ældre i Ba Nan distriktet, der er bygget og drevet af det lokale byråd. Det er altså en form for kooperativ med ansatte til at hjælpe de ældre. Også Chengdu 1st Social Welfare Institution blev besigtiget, hvor der er plads til 500 ældre. Her bor man på dobbeltværelser for at undgå ensomhed og for at nyde hinandens selskab. Beboerne stillede velvilligt op til fotografering og de virkede at være glade for besøget. Der var ikke tale om plejekrævende beboere - bliver man fysisk eller psykisk syg og dermed plejekrævende, indlægges man som oftest på hospitalslignende institutioner. Kontrasterne til de ældre plejehjemsbeboere i Danmark er således stor. Nu vil vil Aalborg Consortium følge op med en handlingsplan i forhold til de aftaler, der blev indgået. 22 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

23 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 23

24 Nyt om navne - 40 års jubilæum September Grethe Jensen Smedegåren aktivitetscenter 18. Jette Dalum Madsen Botilbuddet Vester Hassing Oktober Tove Aagaard Dohn Botilbuddet Astrupparken 15. Lis Pedersen Elmely Plejehjemsboliger November Lilli Marly Møller Pedersen Ungdomshjemmet Birkehjem December Jonna Kjelgaard Solgården Plejehjemsboliger - 25 års jubilæum Juli Jens Ole Olesen Fyensgade centret 1. Karl Larsen Hobitten 10. Gitte Ørsnes Jensen Økonomi og Byg 23. Susanne Nielsen Dag Hammerskjold August Jens Aastrup Botilbuddet Vester Hassing 1. Birthe Langgaard Nielsen Kærby 1. Elin Torngaard Korsbro Kastanieparken 7. Susanne Andersen Birkebo September Lisbeth Dalsgaard Botilbuddet Regnbuen 1. Lisbeth Søtang Olesen Lejbjergcentret 22 Anette Nielsen Beatesminde Oktober Astrid Skov Jensen Rengøring Syd 1. Bente Madsen Konvalvej 1. Jette Christensen Genoptræning Nord 1. Dorte Elisabeth Toudal Skovbrynet plejehjemsboliger 1. Lone Tolbod Hansen Beltoften Lone Rahbek Nielsen Botilbuddet Regnbuen 5. Anni Christensen Nr. Uttrup ældreboliger 12. Susanne Marianne Sudergaard Midtby/Lindholm 23. Lissy Nielsen Thomasminde 23. Merethe Houkjær Gug Geronto 24. Lene Kristensen Hans Egede Grønlands Torv 25. Janni Larsen Administrativt team Nord 30. Annie Kristensen Dag Hammerskjold November Anette Mariane Seiersen Udviklingshæm., AK og døve 5. Mona Lise Løth Solsidecentret December Bente Justesen Riishøjscentret 16. Helle Møller Arboe Dagtilbud ældre Demente Januar Bente Hansen Rengøring Gug/Vejgård 1. Jytte Sigaard Christensen Solvang Plejehjemsboliger 1 Kirsten Birgitte Lervang Hjemmesygeplejen Hasseris 4. Anni Merete Christensen Visitation Bevilling Vest 16. Joan Rye Hansen Drachmannshave 25. Anne-Marie Pedersen Skipper Klement plejehjem Februar Pia Hansen Køkken administrationen 2. Dorthe Jespergaard Pedersen Fyensgade 20. Doris Tøttrup Frejaparken ældreboliger 21. Kirsten Jensen Vejgård2 Marts Susanne Hvidberg Kristensen Hjemmesygepleje Lions Parken 1. Birthe Kloster Sørensen Enghuset 22. Anna Marie Simonsen Lions Parken Ældreboliger 28. Birgit Block Aagaarden Stuen Plejehjem Redaktionen Michael Engelsbæk (ansv.) Direktørens sekretariat Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Anders Lystrøm Direktørens sekretariat Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Redaktionsmedlemmer Birgitte Hvilsom Direktørens sekretariat Danmarksgade Aalborg Karin Gjørtz Direktørens sekretariat Danmarksagde 17, 9000 Aalborg Lone Margrethe Qvist Østergade Kollegiet Østergade 64 A 9400 Nørresundby Aase Knudsen Jensen Kongerslev Aktivitetscenter Kongensgade 16, 9293 Kongerslev Tryk: AKPrint Oplag: Eftertryk tilladt når kilden angives. Næste nummer udkommer juli 2013 Deadline for indlæg: 1. juni 2013

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Ydelseskatalog. Fagcenter for Autisme og ADHD Aalborg Kommune Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 Mail: autisme-post@aalborg.

Ydelseskatalog. Fagcenter for Autisme og ADHD Aalborg Kommune Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 Mail: autisme-post@aalborg. Ydelseskatalog Fagcenter for Autisme og ADHD Aalborg Kommune Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 Mail: autisme-post@aalborg.dk Kære læser Med dette ydelseskatalog vil vi gerne invitere

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Ydelseskatalog MARTS 2015

Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere