Personalebladet. Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 AALBORG KOMMUNE.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalebladet. Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 AALBORG KOMMUNE.DK"

Transkript

1 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 BACK TO THE FUTURE Læs i dette nummer om René, der med bostøttens hjælp er vendt tilbage til livet, psykiatrien, der er vendt på tværs og delegationen, der er vendt hjem fra Kina AALBORG KOMMUNE.DK

2 Hjørneværelset Samarbejde kommer jo ikke af sig selv. Det gode samarbejde afhænger blandt andet af, om der på arbejdspladsen er en kultur præget af normer med gensidige forpligtelser og respekt for hinandens opgaver. Et godt samarbejde er ikke kun, at man har det godt med hinanden. Det gode samarbejde drejer sig mere om, at der er klarhed om kerneopgaven, og at man kan arbejde effektivt sammen om denne. Om det er det gode samarbejde, der er årsag til, at sygefraværet er faldet markant, skal jeg lade være usagt. Jeg kan blot til min glæde konstatere, at det er faldet svarende til næsten én sygedag mindre pr. medarbejder. Det betyder mere tilfredse borgere, bedre opgaveløsning og mere tilfredse medarbejdere. At vi samtidig sparer en del i kroner og ører er derfor blot en ekstra bonus. Samarbejde. At arbejde sammen. Det er jo det, vi gør. Der er ingen her i forvaltningen, der kan løse sine opgaver uden at arbejde sammen med andre. Vi er alle i samme båd og er hinandens forudsætninger. Samarbejde og social kapital I Aalborg Kommune har samarbejde været i fokus i Blandt andet i forbindelse med arbejdet med social kapital, hvor samarbejde sammen med tillid og anerkendelse udgør tre nøglebegreber. Samarbejde og nybyggeri Det er også et samarbejde, der har en del af æren for, at vi med et af vores projekter i januar kunne være de stolte modtagere af arkitekturens Oscar. Det er botilbuddet Enghuset i Gistrup, der er den direkte årsag til prisen, men sådan et hus bygger jo ikke sig selv. Det er blevet til i et samarbejde mellem arkitekter, forvaltning, brugerrepræsentanter og håndværkere. Med Enghuset har vi fået en moderne bygning, der tager udgangspunkt i beboernes liv. Enghuset lever op til brugernes ønsker, og er samtidig en bygning med et elegant design, som er miljømæssigt bæredygtig. 2 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

3 Samarbejde på tværs Ligeledes er det samarbejdet, der præger hverdagen i vores nyetablerede Udskrivningsenhed, hvor vi så at sige har medarbejdere på fremmed grund. Vores godt 10 medarbejdere har til huse på Sygehus Syd. Her samarbejder de dagligt med læger og sygeplejersker for at skabe den bedst mulige overgang fra sygehus til hjem for ældre medicinske patienter. Det er et samarbejde mellem sektorer, der virkeligt er til gavn for borgerne. Samarbejde og udvikling Samarbejde er også et nøglebegreb i udviklingen af Center for Velfærdsteknologi, der får til huse i tilknytning til Hjælpemiddeldepotet på Fåborgvej i Aalborg Øst. I samarbejde med private leverandører vil vi skabe en bolig, hvor borgere, medarbejdere og andre interessenter kan se og opleve de nyeste muligheder inden for velfærdsteknologi. Alt samles i én bolig og i real life i en bolig, hvor visionerne er vakt til live. Enghuset i Gistrup, der i januar modtog Arkitekturens Oscar. Samtidigt skal centret understøtte og undervise medarbejdere i brugen af den nyeste velfærdsteknologi. Fokus er på brug af nye faglige metoder, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Det giver tryghed for borgerne og tilfredshed hos medarbejderne i forhold til korrekt anvendelse af de nye muligheder. Med Center for Velfærdsteknologi tror jeg, at vi nærmer os visionen om at være Danmarks førende kommune i brugen af velfærdsteknologi. Vi forventer at åbne centret i juni bliver et fantastisk år. Det er der som nævnt allerede meget, der tyder på, og med jeres hjælp og engagerede indsats er jeg sikker på, det lykkes. Med venlig hilsen Tina French Nielsen Rådmand Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 33

4 Kompetenceudvikling på demenso Af Marianne Aspegren Mortensen, Ældreområde Øst Efter to workshops og et afsluttet diplomprojekt er Ældreområde Øst nu godt i gang med et undervisningsforløb på demensområdet. På de to workshops blev der lavet forslag til kompetenceudvikling af de medarbejdere, der i hverdagen arbejder med borgere med demens. Der blev arbejdet med visioner, drømme og positive forestillinger om den fremtidige demensomsorg og pleje, samt udarbejdet forslag til opnåelse af disse. Imellem mange indsatsområder har vi i første omgang besluttet at koncentrere os om det behov, ressourcepersonerne har for ny viden og redskaber i demensplejen. I rollen som ressourceperson på demensområdet står man ofte i svære og komplekse situationer i demensplejen i forhold til borgere med udfordrende adfærd. Ofte får situationen lov til at udvikle sig og blive mere og mere fastlåst. En af ressourcepersonerne fortæller: Det er, når det bliver så massivt, at man tænker, hvordan man videre derfra. Nogen gange kører det så langt, at det både er synd for den demente og personalet. Ressourcegruppens forslag til kompetenceudvikling er netop at få undervisning i at kortlægge bevæggrundene bag det demensramte menneskes udfordrende adfærd. Da det sjældent er medicin, der skal til for at ændre en tilsyneladende fastlåst situation, efterlyser ressourcepersonerne metoder og redskaber til at forstå menneskets virkelighed. Det er vigtigt for at planlægge tilrettelæggelsen af rammer og omgivelser, så de fastlåste plejesituationer kan løses. Nye kompetencer Kompetenceudviklingsforløbet begyndte startede i august. Undervisningen foregik tre timer én gang om måneden i første omgang i fem måneder. Undervisningsformen var efter ønske fra ressourcepersonerne en blanding af tavleundervisning og case baseret vejledning, hvor metoder og redskaber blev anvendt konkret. Vi lærer bedst, når vi selv er med til at forme undervisningen når den rammer et behov i den daglige praksis. Derfor lægges der stor vægt på at ressourcepersonerne får mulighed for at italesætte egne erfaringer og viden i undervisningen. Erfaringsudvekslingen, diskussionerne og den praksisnære undervisning er lærerig og direkte anvendelig i praksis. Samtidig er den tværfaglige erfaringsudveksling meget givende. Det er godt at se faglige udfordringer med hver sin faglige vinkel og kompetence. Muligheden for at italesætte egen faglighed giver et godt udgangspunkt for læring. 4 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

5 området Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 5

6 Tilbage til fremtiden 2.0 Af Anders Lystrøm Redaktionen Umiddelbart er der langt fra 80-er klassikeren Tilbage til fremtiden, hvor Marty McFly rejser i tid og rum og til den stille villavej i Godthåb, hvor René bor. Men kun på overfladen. Faktisk har Rene været på en meget vildere rejse, end Marty McFly nogensinde har drømt om og til forskel fra den filmiske rejse, har Renés faktisk fundet sted i virkeligheden. Jeg møder René sammen med Else Overbye fra Team A - en afdeling under Fagcenter for autisme og ADHD. Det er Else, der har arrangeret mødet med René. Hun er bostøttemedarbejder, og det giver derfor god mening, at mødet foregår hjemme hos René. Stuen er lys og bærer præg af, at der bor en aktiv og musikalsk familie, der ud over René består af kone og to børn. Kaffen er på bordet, og René fortæller. Det er jo efterhånden ved at være en del år siden, det begyndte, siger René - Jeg underviste dengang i elektronik på Teknisk Skole ( i dag Tech College) i Aalborg- og det varjeg meget glad for. Jeg brændte er for faget og synes, det var sjovt at undervise. I min fritid var jeg aktiv musiker, og brugte desuden en del tid på at bygge mine guitarer om. Endelig er jeg gift og har børn. Der var fart på og det var måske nok for meget, husker René. Det var det i hvert fald, siger Else Overbye og fortsætter: Du ræsede af sted med 160 kilometer i timen uden hensyn til, at der var en fartbegrænsning på 80! Samtidig overhørte du alle kroppens faresignaler. Det er der jo ingen, der kan holde til. 6 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

7 Nej, det kan jeg jo godt se bagefter, siger René, og Han kom på sygedagpenge og kom derved i kontakt fortsætter: Jeg lyttede ikke efter, da jeg begyndte med Jobcentret i Aalborg Kommune. af få stress-symptomer som søvnproblemer og uro i kroppen. Jeg faldt i et meget dybt hul og lukkede mig inde i to år. Jeg blev en hulemand og isolerede mig fra alt og alle. Jeg tog 20 kilo på, og rullede bogstaveligt talt gardinerne ned ikke bare her i huset, men også mine indre gardiner, hvis der er noget, der hedder det. I den periode kom jeg ikke uden for en dør i hvert fald ikke i dagslys. Renés sygdom betød, at han ikke kunne beholde sit job som underviser på Teknisk Skole. For at gøre en lang historie kort, siger René, så fandt sagsbehandleren på Jobcentret hurtigt ud af, at jeg havde problemer, der strakte sig ud over ledighed. Det var Jobcentret, der gjorde opmærksom på mulighederne for professionel hjælp i Team A, der er en afdeling i Ældreog Handicapforvaltningens Fagcenter for Autisme og ADHD. De sørgede også for kontakten til bostøtteordningen.

8 Det er rigtigt, siger Else Overbye, vist nok mest henvendt til mig og det er faktisk også Jobcentret, der har opstartet støtten, mens det er socialområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, der har betalt for bostøtten. I den forbindelse er vi i Team A hyret som udførere. Det kan lyse lidt teknisk, men det korte af det lange er, at det er dejligt at opleve, når to forvaltninger kan arbejde sammen for at skabe det bedste resultat for borgerne. René nikker, og hunden, der tydeligt har sin faste plads ved siden af René, bliver kløet lidt bag ørerne. Hun giftede sig jo ikke med en grøntsag, siger René. Det viste sig jo, at jeg altid har haft en grad af ADHD, og at det var grunden til, at jeg gik helt ned med flaget. René fik bevilget bostøtte 4 timer om ugen, og det var samarbejdet med bostøttemedarbejderne, der fik René sporet ind på at vende tilbage til hverdagen. Struktur og planlægning Noget af det, som vi gik ind med i bostøtten, var at sørge for en døgnrytme. René havde jo vendt op og ned på alting, og intet havde rigtigt nogen betydning. Derfor var alting også lige meget, fortæller Else Overbye. Vi var så at sige Renés eksterne harddisk, der kunne minde ham om alt det, han engang havde lagret. Det er blandt andet det, vi gør i vores støttende samtaler. René nikker. Bostøtten gav René nogle redskaber, så han kunne bearbejde og arbejde med sin situation. Det var blandt andet en hverdag med struktur og planlægning og dertil den svære svær erkendelse at skulle definere sig selv som handicappet. Jeg har haft stor støtte af min familie og mine børn, og er dybt taknemmelig for, at de har kunnet holde mig ud i denne periode. Jeg er jo en helt anden mand i dag, end den mand min kone giftede sig med. Det var svært, men det er jo sådan, det er, siger René. Når man ikke turde gå ned at handle eller i det hele taget gå uden for en dør, så har man et handicap. Det er helt klart også et handicap i forhold til ens familie jeg kunne jo ikke deltage i møder og arrangementer på mine børns skole, og det har jeg været rigtig ked af. 8 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

9 Når det nu er sagt, siger Else Overbye, så er det jo ikke sådan, at bare vi leverer redskaberne, så er alting klaret. Det handler i høj grad om et samspil mellem os og borgeren. Og her har René været rigtig god at spille sammen med, selv om der selvfølgelig har været tidspunkter, hvor det har været mere vanskeligt end andre. Ja, siger René, men jeg må indrømme, at I irriterende tit har ret. Jeg har ofte haft det sådan, at når jeg har mødt den mindste modstand i mig selv, så har jeg været tilbøjelig til at give op. Her har bostøtten været helt fantastiske til at få mig til at fokusere på de positive elementer, hvor små de end har været. Det har været et langt og sejt træk, men det har hjulpet og bragt mig hen, hvor jeg er i dag. Udsluset: Tilbage til fremtiden Efter at have fået bostøtte i fem år, er René blevet udsluset, som det hedder. Han er kommet tilbage til at have en hverdag igen, om end det er en anden hverdag, end den han havde før. Jeg er jo ikke rask i ordets egentlige betydning, men har med bostøttens hjælp lært at leve med begrænsningerne. Jeg underviser ikke mere - det er simpelthen for stressende - men har fået flexjob i en elektronikvirksomhed. Det er jeg rigtigt glad for. Jeg er også begyndt at spille lidt igen. Men det allerbedste er, at jeg stadig har min kone og mine børn. De har måttet stå meget igennem, men har klaret det. Det er jeg taknemmelig for. Fakta om Team A og bostøtte Team A yder bostøtte til ca. 120 borgere med med autisme og/eller ADHD, der bor i eget hjem. Team A ledes af Mor ten Berg Møl ler, aalborg. dk Kontakt Team A - Bo støt te, AD HD og AST Lille Borgergade Nør re sund by Tlf Sikker mail: aalborg.dk Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 9

10 Psykiatri på Af tværs Karen Marie Lund Gaardsholt og Anders Lystrøm Radaktioenen Nu skal det være slut med borgernes oplevelse af, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør i den offentlige verden. Et projekt for voksne med spiseforstyrrelse skal sikre en sammenhæng mellem ambulant behandling på psykiatrisk sygehus og kommunens socialpsykiatri/bostøtte. Det skal ske gennem projektet: Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse. Målet er at skabe større tilfredshed hos de daglige brugere af psykiatrien og tillige større arbejdsglæde og faglig stolthed blandt medarbejderne. For medarbejderne er det endvidere en mulighed for at få mere viden og skabe sig et netværk i samarbejde med psykiatrien i Region Nordjylland. 40 medarbejdere har allerede nu gennemført et kursusforløb bestående af fire temadage, vejledning i netværksgrupper og evaluering. Deltagerne har været meget glade for det tværsektorielle samarbejde, da de ikke på forhånd kendte meget til hinandens faglighed, arbejdsområde og vilkår. Deltagerne fremhæver - at de største gevinster ved det fremtidige samarbejde kunne blive: FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs. To projekter fra Socialpsykiatrien blev valgt. Det ene med fokus på voksne med spiseforstyrrelser og det andet om arbejdet med sindslidende forældre med anden etnisk baggrund. Projektet Psykiatri på Tværs blev fremlagt på psykiatriens dag den 19. november Læs mere på kl.dk. Der er udarbejdet et magasin Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner med beskrivelse af de i alt 34 projekter. Større fælles faglig viden og øget arbejdsglæde. Bedre helhedsorienteret indsats. Bedre kvalificeret tilbud både behandlingsmæssigt og i bo støtten. Bedre målrettet behandlingsforløb. Større ensartethed i behandlingen af patienten/ borgeren. Større patienttilfredshed og bedre behandlingsresultater. Faglig tilfredshed ved større sammenhæng i indsatsen. At borgeren får mulighed for at leve et selvstændigt og godt liv. 10 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

11 Den norske professor, psykiater Finn Skårderud (billedet) sluttede projektet af med temaet den Mentaliseringsbaserede tilgang til kontakt og samtale med borgeren/patienten. En utrolig inspirerende og lærerig afslutning på et godt projekt. Flere af deltagerne på forløbet har udtalt, at konceptet/rammerne med fordel kan bruges tværsektorielt, hvis der er fokus på andre målgrupper. Projektgruppen Aalborg Kommune Anne Grethe Nørgaard, Tlf mail: Michele Oxlade, Tlf mail: Psykiatrien i Region Nordjylland Inger Becker, Tlf mail: Det er projektgruppens håb,at projektet får en afsmittende virkning og sætter skub i flere tværsektorielle initiativer. Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 11

12 Familiearbejde med sindslidende forældre som har en anden etnisk baggrund Det andet projekt, der har fået støtte handler om familiearbejdet med sindslidende forældre. Selv om der længe har været fokus på børn af psykisk syge, er børn af psykisk syge forældre fra etniske minoriteter stadig en overset gruppe. Et nyt samarbejde mellem Bostøtten, Aalborg Kommune og Team Børn af psykisk syge, Region Nordjylland afhjælper dette. I Bostøtten har vi hidtil haft særlig fokus på voksnes sindslidelse, men ikke på rollen som forælder. Team Børn af psykisk syge har særlig erfaring med at arbejde dynamisk med familierne og med at tale med børn, men kommer ikke ud i familiernes hjem. Nu vil Team Børn af psykisk syge undervise etnisk team i Bostøtten i systematisk tænkning og familiearbejde. Målet er at udvikle nye metoder i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund. Konkrete tiltag Med projektet Psykiatri på Tværs blev det muligt at gennemføre et uddannelsesforløb for 18 medarbejdere i Støtte- og kontaktordningen, Aalborg Kommune samt Specialiseret bostøtte, Region Nordjylland. Målet var at give medarbejderne et fælles sprogligt udtryk i samarbejdet. Forløbet var opdelt i tre temaer. 1. En forståelse af systemteori, og hvilken betydning det kan have for det socialpsykiatriske arbejde med udsatte borgere. 2. Introduktion til centrale begreber i systemisk teori, som afspejles i medarbejdernes konkrete handlinger og samarbejde med borgeren. 3. Beskrivelse af forskellige samarbejdsmodeller, som hjælper til større fælles forståelse. Projektet blev afsluttet med en fælles temadag. Oplægsholder Allan Holmgren (billedet til højre) tog på dagen udgangspunkt i de problemer, vi som mennesker oplever i hverdagen, men også i de formuleringer mennesker har om deres problemer, fordi der altid gemmer sig ikke udlevede intentioner, viden og muligheder i ethvert problem. Deltagerne blev på dagen introduceret til øvelser, hvor man kunne opleve effekten på sig selv, af at arbejde på denne måde i forhold til egne oplevelser med traumatiske hændelser. En meget gribende og brugbar afslutning på et forløb med fokus på elementerne i systemteorien og den fortællende tilgang i arbejdet med etniske borgere og deres familier. 12 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

13 Resultatet er, at deltagerne har lært en hel del om Projektgruppe hinandens tilbud, og at de fremover vil være mere Aalborg Kommune tilbøjelige til at trække på specialviden hos hinanden. Lene Kalstrup, Forløbet er endnu ikke helt slut, da den sidste del Tlf mail: tager et netværksopbyggende sigte. Der holdes en Psykiatrien i Region Nordjylland fælles temadag for de interessenter fra både kom- Jan Sandberg munens socialpsykiatri, og regionens behandlings- Tlf mail: psykiatri, som har målgruppen til fælles. Louise Holm Brøndum Tlf mail: Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 13

14 Cykel for sagen Af Malene Jensen Idræts- og Kulturtilbuddet I august ramte 120 cykelryttere i alle aldersgrupper og kropsbygninger Socialpsykiatriens Dag- og beskæftigelsestilbud på Poppelvej. Cykel for sagen - fra Varde til Skagen er et 450 kilometers velgørenhedsarrangement til fordel for borgere med sindslidelses mulighed for at dyrke idræt. Det strækker sig over i alt tre dage. Humøret blandt cykelryttere og modtagelseskomite var derfor strålende, og det store felt nåede Frejlev planmæssigt efter en hel dag i sadlen. Her stod repræsentanter fra Socialpsykiatriens Idræts- og Kulturtilbud samt direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen klar til at eskortere rytterne ind til Poppelvejcentret. Jan, der tidligere har kørt til Paris med Team Rynkeby, havde smurt sin rynkeracer i dagens anledning. Brugere og personale fra Idræts- og Kulturtilbuddet førte næste hold ind til Poppelvej, hvor der efter en kort velkomsttale blev budt på øl, vand, sandwich og kage. Der var også tilbud om massage fra fysioterapeutstuderende til de hårdt prøvede cykelryttere. Samarbejdet mellem Cykel for Sagen og Idræts- og Kulturtilbuddet startede sidste år. Dengang slog delttagerne også vejen forbi Aalborg. Modtagelsen af rytterne er et samarbejde mellem Socialpsykiatriens Dag- og beskæftigelses tilbud Poppelvejcentret, Bageriet Vestergården og Idræts- og Kulturtilbuddet. I år havde Cykel for sagen - fra Varde til Skagen dog en kæmpe overraskelse gemt i ærmet. Formand for Idræts- og Kulturtilbuddet, Henrik O. Jensen, blev kaldt op på scenen og fik her overrakt en check på kr. Beløbet er en økonomisk håndsrækning til Idræts- og Kulturtilbuddet, så de kan deltage i Idrætsfestival for sindslidende i Vejle næste år. Begejstringen var derfor ikke til at overse eller høre på Poppelvej, hvor klapsalverne rungede taktfast i lokalerne efter checken blev overrakt. Støtten er en enorm hjælp, der kan være med til at give brugerne i Idræts- og Kulturtilbuddet en fantastisk oplevelse i idrættens tegn. Idræt er et godt supplement til den øvrige behandling; den giver brugere overskud i hverdagen og giver dem mulighed for at blive kørt fysisk træt, så de svære tanker ikke får så meget plads. Fra Idræts- og Kulturtilbuddets side siger vi selvfølgelig 1000 tak for checken og på gensyn til næste år, hvor Cykel for sagen - fra Varde til Skagen forhåbentlig igen svinger forbi Aalborg. Vi glæder os selvfølgelig også til en stor oplevelse i Vejle til idrætsfestivalen, hvor vi nu har mulighed for at deltage med flere brugere end nogensinde før. 14 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

15 Anført af direktør Jan Nielsen fandt de 120 cyklister, der var med i Cykel for sagen, sikkert vej til Poppelvejscentret kroner - det var en stor og dejlig overraskelse for Idræts- og Kulturtilbuddet. Fakta om Idræts- og Kulturtilbuddet Idræts og kulturtilbuddet er et uvisiteret tilbud under Socialpsykiatriens dag- og beskæftigelses tilbud, der er målrettet sindslidende, der ønsker at dyrke idræt eller deltage i kulturelle aktiviteter med ligestillede. Målet er at give indhold i dagligdagen - at øge selvtilliden og livskvaliteten. Der er ca brugere, der benytter tilbuddet. Du kan kontakte Idræts- og Kulturtilbuddet på tlf , eller Du kan også sende en mail på Kendetegn hos Idræts- og Kulturtilbuddet: Det er et socialt og kulturelt mødested, som er med til at skabe netværk og venskaber. Ttræningen er for alle uanset ens fysiske form. Vi satser meget på tredje halvleg - altså at have tid til socialt samvær efter aktiviteter. Der laves individuelle aftaler med den enkelte og gives hjælp og støtte til at komme i gang med aktiviteterne. Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 15

16 Arbejdsglæde og respekt for forsk Af Jesper Bøss KOMMA riet Plejehjemmet Elmely i Nørresundby har altid været en god arbejdsplads med en engageret og trofast medarbejderstab. Alligevel var plejehjemsleder Kis Anette Lund overbevist om, at stedet kunne blive en endnu bedre arbejdsplads. Nøglen var fokus på medarbejdernes forskellighed og personlige kompetencer. Den dag, vi besøger plejehjemmet, er seks af medarbejderne samlet for at fortælle om det forløb, Elmely har været igennem. Ud over plejehjemsleder Kis Anette Lund og assisterende plejehjemsleder Astrid Bentsen, er det Mette Nørgaard, Trine Larsen, Gitte Christensen og Sabrina Buchwald. Tal mindre Lyt mere! har været en af grundstenene i forløbet. Noget, der tydeligvis bliver en udfordring denne eftermiddag. For hos alle seks medarbejdere brænder der en ægte glød i øjnene og en spirende fortællerlyst, der på alle måder understreger, at dette forløb har været en god og givende oplevelse. Selv for Sabrina, der rent faktisk ikke har været på arbejde, mens kollegerne har været igennem seancen: - Jeg har været på barsel. Derfor var forandringen også meget tydelig for mig, da jeg kom tilbage i februar måned i år. Tidligere bestod Elmely af fire individuelle afdelinger, som man hver især sørgede for at få til at fungere. I dag er vi et helt hus, alle hjælper alle. Arbejdsmiljøet er godt, og der er en helt anden tilgang til at kommunikere og respektere hinanden, fortæller Sabrina. Forståelse og tolerance Baggrunden for den tydelige forandring er et forløb, Elmely har gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden PeoplePartner. Kis Anette Lund fortæller: - Dybest set handler det om at gøre Elmely til en bedre arbejdsplads, og dermed også højne kvaliteten i den kerneydelse, vi leverer til beboerne. - Derfor startede vi med at analysere den enkelte medarbejder for at finde frem til de personlige stærke og svage sider. Både for at forstå, hvordan vi virker på andre mennesker, men i lige så høj grad for at få forståelse for vores forskellighed. - Det har givet medarbejderne en helt anden tolerance. Der er brug for os alle. Alle typer af mennesker bidrager med noget forskelligt i et teamsamarbejde. Det har højnet respekten for hinanden, fortæller Kis, der suppleres af Mette: - Det er blevet tydeligt, at vi alle har spidskompetencer, som vi er blevet bedre til at trække på hos hinanden. Det er blevet meget nemmere at bede en kollega om hjælp. Samtidig er du, modsat tidligere, også glad for at kunne tilbyde din hjælp, fortæller Mette, Hun blev i analysen betegnet som udadvendt, imødekommende, åben og meget hurtig på aftrækkeren. 16 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

17 ellighed Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 17

18 - Det er jo klart, at jeg skal tænke over den side af mig selv. Jeg kan godt sige nogle ting, der der måske opfattes anderledes, end det var hensigten. Jeg synes virkelig, at dette forløb har lært mig meget om mig selv. Samtidig har det givet mig en stor respekt og forståelse for de kolleger, der modsat mig er introverte, fortæller Mette. Introverte personer er mere indadvendte og henter deres energi i egne tanker, refleksioner og ideer. Løbende teamcoaching Ud over at hver enkelt medarbejder er blevet analyseret, er en vigtig del af forløbet også en løbende teamcoaching, som foregår i de enkelte afdelinger hver sjette uge. Kis er uddannet coach og bruger sin erfaring til både at coache fremadrettet og løbende samle op på de forskellige udfordringer i de respektive afdelinger. - Teamcoaching spiller en vigtig rolle. Måske særligt i de afdelinger, hvor der er opdelte dags- og aftenhold. Det er med til at sikre, at de afdelinger forbliver en enhed, der har stor respekt for hinandens arbejde, fortæller Kis, der også har mærket, at medarbejderne i langt højere grad tager ansvar i hverdagen: - Tidligere blev jeg draget ind i rigtig mange beslutninger, hvor det slet ikke var nødvendigt. I dag tager medarbejdere i langt højere grad beslutningerne selv. Det har givet dem et mere indholdsrigt job, og gjort min lederrolle anderledes. Førhen var jeg ofte en unødvendig flaskehals, hvilket der ikke kom noget godt ud af, beretter Kis, hvilket Trine underbygger: - Tidligere havde Kis 150 bolde i luften. Og gerne på én gang. Når hun prøvede at aflevere nogle af dem, sagde vi medarbejdere bare ja uden helt at forstå, hvad for en bold det var. Derefter gik vi ind til vores assisterende plejehjemsleder Astrid for at høre, om hun vidste, hvad det handlede om. - I dag er kommunikationen klar, og vi har forstået at bruge både Kis og Astrids forskellige lederegenskaber. De er nemlig meget forskellige, men det har vi i dag vendt til en stor styrke, beretter Trine. Klar til næste step Forløbet på Elmely er som nævnt gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden PeoplePartner ved ejer Gitte Bjørg og konsulent Christina Hjøllund. - Jeg kendte Christina fra uddannelsen som coach, og var overbevist om, at PeoplePartner kunne løfte opgaven. Og jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Det har virkelig været en givende proces, og det er en stor glæde, at medarbejderne har responderet så positivt. Enkelte var skeptiske, inden vi gik i gang, men det er blevet vendt til noget positivt. 18 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

19 Det gode arbejdsmiljø på Elmely smitter naturligvis også af på beboerne. Her er det Niels Gadegaard og Sirre Jensen, der får sig et godt grin sammen med Mette Nørgaard. - Første del af forløbet afsluttede vi med et internatkursus, men har naturligvis haft fokus på processen siden. Blandt andet med teamcoaching. Til efteråret skal vi igennem et forløb mere med PeoplePartner, og det glæder vi os meget til. Også hos PeoplePartner er man glad for samarbejdet med Elmely. - Det er været en spændende proces med Elmely. Medarbejderne er virkelig positive og engagerede og har haft stor lyst til at gøre deres arbejdsplads endnu bedre. Vi ser meget frem til det videre forløb, lyder det fra Christina Hjøllund. At dømme på gnisten i øjnene gør medarbejderne det samme Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 19

20 Lykkevang gik til filmen - for at løf Af MED udvalget Lykkevang Alle tog udfordringen op og fik styrket fællesskabet Umiddelbart har en dogmefilm ikke meget med et plejehjem at gøre. Ikke desto mindre har alle medarbejdere på Lykkevang i Svenstrup haft stor glæde af at blive kastet ud i deres eget filmprojekt. Det skete på MED-udvalgets temadag. Alle deltog i filmprojektet, så de i samlet flok kunne medvirke til at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. Der blev også lavet flere andre øvelser samme eftermiddag. Det hele var tilrettelagt som styrketræning med udgangspunkt i Lykkevangs måling af den sociale kapital. Ved hjælp af farverige styrkeprofiler kunne medarbejderne finde frem til deres fælles styrker og gå i gang med at træne dem. Lavede dogmefilm Det var noget af en udfordring: At lave sin egen dogmefilm. Nogle syntes i første omgang, det var lidt grænseoverskridende. Andre syntes bare, det var rigtig sjovt. Men undervejs fik alle dog et godt grin. Selvom det var et noget anderledes kursus og vi grinede så meget, at nogen af os blev helt ømme i ansigtet, så lærte vi en hel del af at se på det fra en modsat og komisk vinkel, sagde medarbejderne i evalueringen af dagens aktivitet. Vi nåede meget længere, end vi havde forventet. Vi er kommet i gang med at udvikle arbejdspladsen ud fra en positiv vinkel, hvor det er styrkerne i samarbejdet, der er drivkraften. Derfor bliver vi alle engagerede i at skabe noget sammen. Troen på vores stærke sider gør, at det vi gerne vil blive bedre til, bliver meget lettere. Med en farveskala til visning af den sociale kapital, fik alle på under 20 minutter en detaljeret forståelse af social kapital begrebet og de fælles styrker. Forløbet har givet blod på tanden til mere udvikling af samarbejde og den sociale kapital på Lykkevang. Vi har fået en masse input at arbejde videre ud fra, og det bliver sjovt at se dogme-filmene igen. Fakta: Social Kapital Social kapital er de nøglebegreber, som er grundlaget for det optimale samarbejde. Det er altså ikke en ny drejebog eller endnu et nyt ledelseskoncept. Social kapital er et særligt perspektiv på offentlige ledelse en måde at forstå, måle og tale om det en organisation kan opnå ved gode relationer og godt samarbejde. 20 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

21 te den sociale kapital Social kapitals tre grundbegreber er tillid, retfærdighed og samarbejde. Tillid Essensen i tillid drejer sig om, hvilke forventninger vi har til hinanden, og om vi kan regne med hinanden. På en arbejdsplads handler tillid også om at løbe en risiko. Det er derfor ikke helt som når man taler om tillid mellem venner eller familie. Retfærdighed Retfærdighed går i bund og grund ud på, om alle føler sig retfærdigt behandlet og føler at processer, beslutninger og andre procedurer foregår på retfærdig vis. Det hele skal gå ordentligt for sig. Samarbejde Godt samarbejde afhænger af, om der er en kultur præget af normer med gensidige forpligtelser. Der skal være klarhed om kerneopgaven, så man effektivt kan arbejde sammen om denne. Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 21

22 Rejsen til Kina Af Lars Nøhr Ældreområde Nord Fremtidens Plejehjem var på plakaten, da jeg og rådmand Tina French Nielsen deltog i delegationen The Danish Care Project (D Care) til Chongqing og Chengdu (Vestkina) i november Vi ville introducere danske interessenter til det store kinesiske marked for plejehjem og formidle danske plejekompetencer inden for design, drift, uddannelse, byggeri samt velfærdsteknologi. I delegationen var der desuden projektpartnerne fra Nørresundby Boligselskab, UCN, SOSU Nord samt Copenhagen Living Lab (The Aalborg Consotium). Vi fik et spændende og udbytterigt program. Eksplosiv vækst Den ældre del af den kinesiske befolkning vokser eksplosivt. I dag er der 178 millioner kinesere over 60 år, stigende til 282 millioner i Aktuelt mangler man ikke mindre end 3,4 millioner plejehjemspladser. Officielt hedder det, at Kina ønsker at gå direkte fra at børnene passer deres forældre og bedsteforældre, til at det offentlige tager hånd om dette. I den forbindelse er man meget interesseret i at høre om de danske erfaringer og knowhow. Byggeboom Vi mødtes blandt andet med Ronghui Real Estate, der i løbet af de sidste seks år har opført ikke mindre end boliger ved Yangtze-floden. Besøget blev afsluttet med en aftale om at der skal underskrives en hensigtserklæring - Letter of Intent - mellem RRE og Aalborg Consortium. Vi deltog også i to konferencer, hvor Fremtidens Plejehjem blev præsenteret både fra scene og fra stand. De kinesiske besøgende udviste en stor og spørgelysten interesse for projektet. Der er ingen tvivl om, at der er bud efter varianter af den Danske Model. Plejehjem på kinesisk Og selvfølgelig var der også afsat tid til møder med dem, det hele handler om - nemlig de ældre kinesere. Det blev blandt andet til et besøg i boliger for ældre i Ba Nan distriktet, der er bygget og drevet af det lokale byråd. Det er altså en form for kooperativ med ansatte til at hjælpe de ældre. Også Chengdu 1st Social Welfare Institution blev besigtiget, hvor der er plads til 500 ældre. Her bor man på dobbeltværelser for at undgå ensomhed og for at nyde hinandens selskab. Beboerne stillede velvilligt op til fotografering og de virkede at være glade for besøget. Der var ikke tale om plejekrævende beboere - bliver man fysisk eller psykisk syg og dermed plejekrævende, indlægges man som oftest på hospitalslignende institutioner. Kontrasterne til de ældre plejehjemsbeboere i Danmark er således stor. Nu vil vil Aalborg Consortium følge op med en handlingsplan i forhold til de aftaler, der blev indgået. 22 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen

23 Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen 23

24 Nyt om navne - 40 års jubilæum September Grethe Jensen Smedegåren aktivitetscenter 18. Jette Dalum Madsen Botilbuddet Vester Hassing Oktober Tove Aagaard Dohn Botilbuddet Astrupparken 15. Lis Pedersen Elmely Plejehjemsboliger November Lilli Marly Møller Pedersen Ungdomshjemmet Birkehjem December Jonna Kjelgaard Solgården Plejehjemsboliger - 25 års jubilæum Juli Jens Ole Olesen Fyensgade centret 1. Karl Larsen Hobitten 10. Gitte Ørsnes Jensen Økonomi og Byg 23. Susanne Nielsen Dag Hammerskjold August Jens Aastrup Botilbuddet Vester Hassing 1. Birthe Langgaard Nielsen Kærby 1. Elin Torngaard Korsbro Kastanieparken 7. Susanne Andersen Birkebo September Lisbeth Dalsgaard Botilbuddet Regnbuen 1. Lisbeth Søtang Olesen Lejbjergcentret 22 Anette Nielsen Beatesminde Oktober Astrid Skov Jensen Rengøring Syd 1. Bente Madsen Konvalvej 1. Jette Christensen Genoptræning Nord 1. Dorte Elisabeth Toudal Skovbrynet plejehjemsboliger 1. Lone Tolbod Hansen Beltoften Lone Rahbek Nielsen Botilbuddet Regnbuen 5. Anni Christensen Nr. Uttrup ældreboliger 12. Susanne Marianne Sudergaard Midtby/Lindholm 23. Lissy Nielsen Thomasminde 23. Merethe Houkjær Gug Geronto 24. Lene Kristensen Hans Egede Grønlands Torv 25. Janni Larsen Administrativt team Nord 30. Annie Kristensen Dag Hammerskjold November Anette Mariane Seiersen Udviklingshæm., AK og døve 5. Mona Lise Løth Solsidecentret December Bente Justesen Riishøjscentret 16. Helle Møller Arboe Dagtilbud ældre Demente Januar Bente Hansen Rengøring Gug/Vejgård 1. Jytte Sigaard Christensen Solvang Plejehjemsboliger 1 Kirsten Birgitte Lervang Hjemmesygeplejen Hasseris 4. Anni Merete Christensen Visitation Bevilling Vest 16. Joan Rye Hansen Drachmannshave 25. Anne-Marie Pedersen Skipper Klement plejehjem Februar Pia Hansen Køkken administrationen 2. Dorthe Jespergaard Pedersen Fyensgade 20. Doris Tøttrup Frejaparken ældreboliger 21. Kirsten Jensen Vejgård2 Marts Susanne Hvidberg Kristensen Hjemmesygepleje Lions Parken 1. Birthe Kloster Sørensen Enghuset 22. Anna Marie Simonsen Lions Parken Ældreboliger 28. Birgit Block Aagaarden Stuen Plejehjem Redaktionen Michael Engelsbæk (ansv.) Direktørens sekretariat Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Anders Lystrøm Direktørens sekretariat Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Redaktionsmedlemmer Birgitte Hvilsom Direktørens sekretariat Danmarksgade Aalborg Karin Gjørtz Direktørens sekretariat Danmarksagde 17, 9000 Aalborg Lone Margrethe Qvist Østergade Kollegiet Østergade 64 A 9400 Nørresundby Aase Knudsen Jensen Kongerslev Aktivitetscenter Kongensgade 16, 9293 Kongerslev Tryk: AKPrint Oplag: Eftertryk tilladt når kilden angives. Næste nummer udkommer juli 2013 Deadline for indlæg: 1. juni 2013

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spadestik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til 1. spadestik på havnefronten i Nørresundby. Det er

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Nye veje. Kort om Hornstrup

Nye veje. Kort om Hornstrup Kort om Hornstrup Hornstrup Kursuscenter ved Vejle ejes og drives af Frie skolers Lærerforening og arbejder målrettet med læringsmiljø. Kursuscenteret har satset på innovativ kompetenceudvikling og har

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN!

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! MOD FÆLLES MÅL Jobcentre og a-kasser er to systemer med ét fælles mål - at få den ledige hurtigst muligt i arbejde. For at lykkes kræver det

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013 Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde Katrinehaven Nord nsdag d. 9. oktober 2013 Intet er fuldkomment - selv en solsikke kaster skygge! Storm P. Årshjul faglige temamøder 2013 13. Marts

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER AF CAMILLA WITTENKAMP OG MARIE HELLES Lean Pit Stop med Københavns Energi et forløb med levende case

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social kapital på spil Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social Kapital på Spil Et læringsspiltil bedre samarbejde og kvalitet i det daglige arbejde. Spillet er kendetegnet ved at

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere