Skolelederkursus efteråret 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederkursus efteråret 2012"

Transkript

1 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på de kristne friskoler. Derfor udbydes årets store lederkursus efter samme koncept. Man kan nøjes med at deltage i kurset eller man kan udvide det, så man får et modul i en diplomuddannelse i ledelse. Men der er altså mulighed for bare at være med på kurset uden at gå videre med diplommodulet! Kursusudvalget har valgt, at det er modulet om Ledelse og coaching, der udbydes nu. Kurset arrangeres i samarbejde med UC Lillebælt. På deres hjemmeside beskrives kurset sådan: En ressource i din ledelse Du får nye kommunikative kompetencer - både i et teoretisk og et praktisk perspektiv. Det er målet at give dig mulighed for alternative forståelser og betydninger i forhold til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. Du får viden om og praktiske færdigheder i at bruge coaching som en ressource i din ledelse - med fokus på ledelsesmæssige og organisatoriske udviklingsprocesser. Modulet giver 5 ECTS point og indbefatter en skriftlig opgave (se studieordning og eksamensregler i bilaget). Prisen er igen i år meget lav, da foreningen får tilskud fra restmidlerne i det nu afviklede Institut For Videreuddannelse (IFV). Kun Vejle Fjord: kr ,- Hele kurset: kr ,- Tillæg for eksamen: kr. 3000,- Husk at angive ved tilmelding, hvor meget du ønsker at deltage i.

2 Uddannelsesforløbet: 1. del: Vejlefjord Hotel, onsdag d. 19. september til fredag d. 21. september 2012 Onsdag d. 19. september Ankomst og indkvartering Middag Introduktion hvad er coaching? Teoretiske perspektiver og beslægtede samtaleformer. Grundbegreber i coaching. Hvordan virker Coaching? Torsdag d. 20. september Fra 7.00 Morgenmadsbuffet 8.30 Morgenandagt (evt. ude i parken) Lederens grundlæggende positioner i coaching og indledende om coachingmodeller. Coachingværktøjer, coachingteknikker og coachingmodeller. GROW. Coaching som individuelt udviklingsværktøj. Hvordan lærer man at coache? Første coachingseance gennemføres Mulighed for gåtur, besøg i De Termiske Bade m.m Middag Aftensamling Fredag d. 21. september Fra 7.00 Morgenmadsbuffet 8.30 Morgenandagt (evt. ude i parken) Lederen som coach og coaching i organisationer. Kort om videnskabsteoretiske betragtninger. Øvelse i brug af de 10 trin i coaching Frokost derefter afrejse.

3 2. del: Tirsdag d. 2. oktober 2012 på Campus, Vejle Fra 8.30 Morgenkaffe Den gode coach - Etiske regler og praktiske overvejelser. Feedback i coaching. Magt, etik og relationer ved coaching i organisationer. Metoder og modeller. Coaching og fastsættelse af mål. Introduktion til NLP, systemisk coaching, kognitiv coaching og narrativ coaching. Forberedelse til telefoncoaching. 3. del: Torsdag d. 8. november 2012 på Campus, Vejle Fra 8.30 Morgenkaffe Spørgsmålstyper. Aktiv anerkendende lytning og betydningen heraf. Coaching - Lærings- og kommunikationsdomæner. Cirkulære og refleksive spørgsmålstyper. Sammenstilling af de forskellig coachingmodeller og forståelse af opbygningen. Coachingøvelser og refleksion. Det kritiske blik på coaching. Forberedelse til telefoncoaching. Aflevering af skriftlig opgave, mandag d. 10. december 2012! Kursusledere er André Barsøe Jensen fra UC-Lillebælt og Hans Jørgen Hansen, FKF. Underviser på hele uddannelsesforløbet er Kim Bisgaard. Kim Bisgaard er uddannet cand.psyk.aut.fra Århus Universitet samt cand.negot. fra Syddansk Universitet. Han har desuden gennemført en række uddannelser og kurser, herunder fra Tavistock Institute, KCC London og DISPUK i systemisk konsultation samt fra Århus Universitet i strategisk ledelse. Kim har 15 års erhvervserfaring med ledelse, som konsulent og coach i større konsulentvirksomheder, herunder Udviklingskonsulenterne og Attractor, samt som direktør i egen konsulentvirksomhed. Omfattende undervisningserfaring på lederuddannelser og lederudviklingsforløb, samt inden for feltet psykologi, herunder som ekstern lektor på Syddansk Universitet og på Aalborg Universitet på kandidatuddannelser og som underviser på Diplomuddannelsen i ledelse.

4 Praktiske informationer: 1. del: Kursussted Vejlefjord Hotel og konference Sanatorievej Stouby Tlf og 3. del: Campus, Vejle Boulevarden 7100 Vejle Tilmeldingsfrist: 30. juni 2012 Tilmelding: Send en mail til med følgende oplysninger: Navn: Stilling: Skole: Angivelse om du ønsker at deltage i A. Kun Vejle Fjord B. Hele kurset C. Hele kurset incl. eksamen Anfør også om der ønskes vegetar/diabetikerkost eller andet. Vi glæder os til at udvikle vores lederkompetencer sammen! Mange hilsner Kursusudvalget Bilag: Studieordning for faget Formål At de studerende i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af coaching som ledelses-tænkning og ledelses-kommunikation i forhold til medarbejder- og organisationsudvikling. Mål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder om coaching, med fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier, begreber og metoder om coaching i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv. Skal kunne reflektere over teoriers, begrebers og metoders forskellige betydning og fremtrædelser på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.

5 Færdigheder Skal kunne iagttage og indsamle empiri om coaching og relatere denne til udvalgte dele af egen ledelsesmæssige praksis og organisatoriske kontekst på en relevant måde. Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende coaching i forhold til empirien og egen ledelsesmæssige praksis og organisatoriske kontekst. Kompetencer Skal kunne relatere egen ledelsesmæssig praksis og organisatoriske kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til coaching. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven og formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. Indhold Teorier om coaching begrebsforståelser. Coachingmetoder til at fremme konstruktiv organisationsudvikling, konflikthåndtering og magthåndtering. Coachingmetoder og -værktøjer til at fremme refleksion, læring og innovation såvel hos individer som i teams. Eksamensform og bestemmelser for tilvalgsmoduler Hver af tilvalgsmodulerne afsluttes med individuel eksamen med intern censur. Eksamen/bedømmelsen sker på baggrund af en af den studerende afleveret skriftlig opgave. Den skriftlige opgave må maksimalt have et omfang på 16 sider eksklusiv forside, litteraturliste og evt. bilag. Afleveringsfrist for den skriftlige opgave vil normalt ligge ca. 2 uger før bedømmelsen af opgaven skal foreligge for den studerende. Sekretariatet fremsender opgaven til eksaminator. Opgaveaflevering betragtes som eksamenstilmelding. På datoen for udmeldelse af bedømmelsen til den studerende (eller i umiddelbar forlængelse heraf) vil der blive tilbudt en mundtlig feedback på opgaven fra eksaminator. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Anbefalet litteratur: Reinhard Stelter: Coaching Læring og Udvikling. Dansk Psykologisk Forlag. Kim Gørtz og Anette Prehn: Coaching i perspektiv en grundbog. Hans Reitzels Forlag Der vil blive anbefalet en række artikler til læsning i løbet af undervisningen.

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24

Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Pædagogisk diplomuddannelse Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Med Albatros supervisoruddannelse, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, får du en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere