Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.visensvenner-kbh.dk"

Transkript

1 Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 12, nr. 1 - Januar 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 1, 2010 Alt ved det gamle?... 2 Vi har vundet hos Jørn Hjorting!... 3 Kirsten Fogtmann er død Nyt æresmedlem: Jørgen Jacobsen Kalender... 8 At være aktiv i Visens Venner København Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen m.m. adresser, kolofon Har vi din rigtige mailadresse? Foreningen sparer penge, hver gang vi bruger ! (og du modtager de seneste nyheder) ALT VED DET GAMLE? Af Kim Ravn-Jensen Nu er jul og nytår overstået, og traditionerne har fået alt, hvad der tilkommer dem. Januar er derimod den måned, hvor regningerne kommer dryssende. Også girokortet fra Visens Venner København (inde i bladet). Det kan I gå på posthuset og betale, men så skal I lægge 20 kr. i gebyr oven i kontingentets 175 kr.. Elektronisk betaling er en fordel for både medlemmerne og bestyrelsen. Når Hanne Nielsen har modtaget årets kontingentindbetalinger, har hun som kasserer prøvet et komplet år i foreningen. Hanne er blevet noget overrasket over, at mange medlemmer betragter det som temmelig uvigtigt at betale kontingent inden udgangen af januar. Forbered jer på nye tider... Og når I så har sluppet slanterne, er tiden inde til at få investeringen tjent hjem igen. Det gør I bedst ved at deltage med medlemsrabat i alle foreningens arrangementer. Og de aktive (som udgør omkring halvdelen af foreningens medlemmer) kan gå til gratis hulemøder, hygge sig med ligesindede og opleve vore nye aspiranter. Smid vinterdepressionen væk (forenings)livet er fyldt med muligheder!

3 VI HAR VUNDET HOS JØRN HJORTING! af Kim Ravn-Jensen Mandag den 26. september mødte 6 damer fra Visens Venner København op i Rådmandsgade på Nørrebro for at medvirke i "Quiz med Jørn Hjorting". Optagelsen blev sendt på "dk4" onsdag den 2. december kl. 19. Quizzen var arrangeret som en dyst mellem vor forening og Håndarbejdets Fremme. Der var i alt tre runder, og i hver runde kappedes to deltagere fra hver forening om at besvare spørgsmål. Vore tre hold bestod af Tonna Nørrelund og Annmari Sol, Ayio og Mona Rasmussen samt Marianne le Dous og Mette Brabæk. Undervejs optrådte Annmari og Ayio akkompagneret af Claus Alsted. Slutresultatet blev, at vor forening vandt med 19 points mod 17. Præmien var en check på kr. til foreningskassen. Bestyrelsen vil snarest gå i tænkeboks for at finde ud af, hvordan beløbet bedst kommer os alle sammen til gode. Herfra skal der lyde en stor tak til alle deltagerne for at have synliggjort foreningen på fornem vis. 3.

4 KIRSTEN FOGTMANN ER DØD Ved Ulrik Reimann Foreningens æresmedlem Kirsten Fogtmann døde den 8. oktober efter lang tids fravær fra foreningen, 92 år gammel. Ulrik Reimann har skrevet følgende mindeord. Med Kirsten Fogtmanns død er en af de sidste store damer i Visens Venner København borte. Kirsten var - længe før Visens Venner - aktiv som skuespiller og visesanger i bl.a. Studenterrevyen. Da en kreds af viseinteresserede med Sigfred Pedersen og Eigil Jensen i spidsen i 1953 ville oprette en dansk pendant til Samfundet Visans Vänner i Stockholm, var Kirsten selvskreven. Ved stiftelsen af Visens Venner København i februar 1953 var Kirsten med i Admiral Gjeddes Gård i Store Kannikkestræde. Og ved foreningens 40 års jubilæum var vi - for én aften - tilbage på åstedet i Digterkroen og Holbergsalen. Kirsten kunne den aften vise os, hvor stiftelsen foregik, og hvor hun sad ved det store mahognibord. Kirsten var umådelig aktiv i foreningen og deltog flittigt i alle arrangementer og tog sin tørn i bestyrelsesarbejdet som næstformand gennem flere år. Især arrangementer i de nordiske foreninger, hvor hun var en kendt og elsket gæst, betød meget for hende. Privatfoto udlånt af Marjanne Reinau Kirsten formåede både at fortolke den alvorlige vise, som fx Nå og den mere løsslupne revyvise. I en alder af 70+ kunne hun - sammen med Karen Glargaard og iført til lejligheden passende kostume - stadig give rollen som "dame i liberalt erhverv..." i visen om saneringspigerne. Kirsten havde et omfattende repertoire, og hver vise blev leveret med sikkerhed, musikalitet og - ikke mindst perfekt - udtale. Der var ikke ét ord tilhøreren manglede. 4.

5 Og der var altid lagt op til en festlig aften, når Kirsten var til stede. Et yngre medlem af Visens venner foreslog en gang - lidt friskfyragtigt - at hun og han skulle stikke af sammen og leve af hendes folkepension, hvortil hun kvikt replicerede - "Ja... og dit studielån!" Selv i sin høje alderdom bevarede hun et lyst og positivt sind, også da synet ubønhørligt forsvandt. Vi vil i foreningen savne Kirsten og det hun stod for og trøste os med, at vi på plader og bånd i foreningens arkiv heldigvis i mange år kan glæde os over hendes viser. Se (Visens Venner i Danmark) for andre Visens Venner-arrangementer. Samme sted findes CD-anmeldelser samt oplysninger om visetræf, søsterforeninger, paraplyorganistationer med videre Husk, at medlemmer af Visens Venner København kommer ind til medlemspris i alle Visens Venner-foreninger Du kan hjælpe foreningen med at markedsføre visekoncerterne i Krudttønden: Hent plakater på hjemmesiden, fordel dem i dit nærområde, og tag en ven med! Og husk så liige kontingentet! 175 kr. per medlem, som senest den 31. januar indsættes på foreningens konto med registreringsnummer 1551 og kontonummer (brug evt. det vedlagte girokort) 5.

6 NYT ÆRESMEDLEM: JØRGEN JACOBSEN Af Kim Ravn-Jensen På årets sidste viseaften, søndag den 8. november, udnævnte bestyrelsen Jørgen Jacobsen til æresmedlem af foreningen. Jørgen er med sine 90 år vort ældste aktive medlem, men han har såmænd "kun" været medlem siden Jeg ledsagede udnævnelsen af disse ord (let renskrevet): Når man er formand for sådan en forening som denneher, så er der nedgangstider en gang imellem Det kan gå hen og blive lidt deprimerende, og så kan jeg finde på at spørge mig selv: "Hvorfor er det nu, at jeg gør det her?" Få sekunder efter dukker der en enkeltperson op i min erindring, og så siger jeg: "Nå ja, det var jo egentlig derfor." Der er tale om en enkeltperson, der har gjort en stor indsats for foreningen. Indsatsen har tidligere bestået i at være bestyrelsesmedlem, og jeg forstår på historierne om de bestyrelsesmøder, at de var da egentlig ganske hyggelige, og forplejningen var egentlig ganske god... 6.

7 Det er bare én måde, man kan gøre en indsats for foreningen på. Man kan også være med til at markere foreningen udadtil. Den person, jeg tænker på, har også gjort en indsats dér, og det er vi meget taknemlige for. Så kan han også synge viser - det er vi jo nogle stykker, der bilder os ind, at vi kan. På dette sted kunne jeg godt tænke mig lige at henlede opmærksomheden på hans musikalitet. Det er måske ikke stemmepragten, folk falder i svime over, men det er en kendsgerning, at foreningens akkompagnatører står i kø for komme til at spille til ham. Egentlig synes jeg, at det som er allermest værdifuldt, det er, at hvis man har haft kontakt med vedkommende og går væk, så har man haft en oplevelse. Så er der et eller andet, man har fået. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har det på den måde. Blot som ét eksempel ud af mange søgte jeg for nogle måneder siden efter inspiration til et viseskrivningsprojekt, jeg havde kastet mig ud i. Den bedste ide til det bedste vers modtog jeg fra Jørgen Jacobsen... Derfor er det en stor ære og glæde for mig og bestyrelsen at kunne udnævne Jørgen til æresmedlem af Visens Venner København. Jørgen og Claus på hulemødet den 28/

8 AT VÆRE AKTIV I VISENS VENNER KØBENHAVN Af Kim Ravn-Jensen Det er ganske tænkeligt, at der er mindst lige så mange holdninger til, hvad det vil sige at være aktiv i foreningen, som der er aktive. Og dem er der mange af - 62 ved sidste optælling. Når jeg nedenfor tager chancen og formulerer, hvordan det er at være aktiv, sker det dels på opfordring fra bladets redaktør (det er osse mig), dels for oplyse om, hvordan tingene ser ud fra bestyrelsens synsvinkel. Foreningen har i lighed med landets øvrige Visens Venner-foreninger ændret sig med tiden. Da foreningen stiftedes i 1953, bestod medlemskredsen af lutter aktive, udvalgt i tråd med stiftelsen af den første forening i Stockholm i 1936: Alle var kompetente udøvere, en del tilhørte samfundets spidser, og til sidstnævnte kategori stilledes muligvis færre krav til færdigheder med hensyn til at udøve... Siden er snobværdien i at være aktiv i Visens Venner faldet drastisk, og i det hele taget er mange ting vendt på hovedet i de forløbne 57 år. Det er fortsat en kerneværdi, at "Her i foreningen gør vi det for sjov og ikke for penge." Tidligere var det imidlertid i udpræget grad sådan, at de aktive var professionelle uden for foreningen og kun amatører indenfor. I dag er foreningens aktive som hovedregel højst halvprofessionelle, og samtidig fylder Visens Venners arrangementer forholdsmæssigt mere og mere på markedet for visesang. Det gør det svært at være aktivt medlem og professionel visekunstner samtidig, og vi har desværre i lang tid ikke optaget nye i den kategori. Med tanke for denne begrænsning "opadtil" er det fortsat vigtigt, at de aktive, som går på scenen i Visens Venner-regi, er blevet godkendt efter veldefinerede kriterier. I vor forening er det bestyrelsens ansvar at optage nye aktive udøvere. Det bør i den forbindelse tydeliggøres, at begrebet "godkendt" skal forstås i forhold til sceneoptræden. Til daglig stræber vi efter det samme uhøjtidelige foreningsliv som alle vore forgængere. Vor tidligere formand Tonna Nørrelund er et fint eksempel på et medlem, som gør og har gjort en stor indsats i foreningen uden nogensinde at have optrådt. 10.

9 I sammenhæng hermed krydser bestyrelsen også fingre for, at alle "vennekredsmedlemmerne" er tilfredse med blot at nyde foreningens tilbud uden at skulle yde andet end at betale kontingent. For foreningens optrædende medlemmer er den en nydelse at have et stampublikum. Da vedtægterne i 2007 blev ændret, så at vennekredsmedlemmerne foreningsretsligt ligestilledes med de aktive, skete det for at understrege, at der er en naturlig arbejdsdeling, men at vi alle har brug for hinanden. Når jeg derfor i det følgende beskriver nogle rettigheder, som de aktive har, bør rettighederne ses som en naturlig følge af arbejdsdelingen. Bestyrelsen stræber efter at minimere alle praktiske problemer i den sammenhæng. Hulemøder Når en visekunstner - amatør eller ej - optræder på en scene, sker det i fuld bevidsthed om, at han eller hun optræder for folk, han eller hun ikke kender. For at være fuldt påklædt til det ansvar, må man forinden have optrådt for nogen, man kender. "Hulemøder" er svaret på det behov. På foreningens hjemmeside kan I se, at hulemøderne for tiden ligger umiddelbart før en visekoncert. På den måde får de optrædende lejlighed til at mødes og få de sidste detaljer på plads, inden der kommer publikum på. Hulemøde i Café Peber & Mynte, Valby 11.

10 Men det er et vigtigt element i hulemødernes formål og praksis, at en viseoptræden kan blive afprøvet på et hulemøde i alle dens faser op til, at den er klar til fremførelse. Når et godt hulemøde er forbi, har deltagerne både lært nyt, er blevet herligt underholdt og har følt det salige gys ved at "være på". For tiden foregår vore hulemøder i Café Peber & Mynte på Vigerslevvej i Valby. Her er der næppe plads til 62 deltagere, men det problem har bestyrelsen ikke behøvet at bekymre sig om endnu... Nytårshulemødet Nytårshulemødet i begyndelsen af januar er Visens Venner Københavns udgave af den årlige forkælelse af de aktive, som de fleste Visens Venner-foreninger har i en eller anden form hos os betaler deltagerne alle udgifter. Til nytårshulemødet møder deltagerne op i deres flotteste skrud til fin middag et sted i byen. Efter middagen er der almindeligt samvær, visesang og dans. Der er efterhånden fastslået en række traditioner omkring nytårshulemødet: Ulrik Reimann er toastmaster, vi inviterer vore naboforeninger, og foreningens elghoved (en gave fra Visens Venner i Oslo) er også med. 12. Foreningens elghoved til nytårshulemødet i 2009

11 Kontakt til andre Visens Venner-foreninger Visens Venner København kan prale af, at vi bidrog, da paraplyforeningen Visens Venner i Danmark blev stiftet i Her er rammerne lagt for et smidigt samarbejde mellem Danmarks 33 Visens Vennerforeninger. For eksempel gælder værdigrundlaget "Vi gør det for sjov og ikke for penge" i form af, at optræden i en anden forening blot honoreres med transportgodtgørelse, et par flasker vin og almindeligt godt værtskab. Kontakterne forud for et sådant besøg skabes for eksempel til Visens Venner i Danmarks årlige regionalmøder og landsmøder. En anden kilde til kontakt er, at flere af vore aktive (formanden indbefattet) også er aktive i en anden viseforening. Sidste nummer af Vi edommen beskrev det meget vellykkede kursus på Vrå Folkehøjskole, som paraplyforeningen arrangerede i sensommeren Det kursus vil blive gentaget i dagene 7-13/ Både vennekredsmedlemmer og aktive medlemmer kan nyde godt af en anden rammeaftale: Er man medlem af én Visens Venner-forening, kommer man ind til medlemspris til alle andre VV-foreningers arrangementer. Elektronisk debatforum Visens Venner i Danmark har etableret et internetbaseret debatforum inden for rammerne af systemet Groupcare, der både har et gratis og et betalbart serviceniveau. Systemet indeholder de funktioner, der er brug for, men benyttes ikke særlig flittigt. Noget tyder imidlertid på, at systemet bruges efter behov, og at behovet blot har vist sig ikke at være særlig stort. Det har flere gange vist sig effektivt, når en tekst eller en node er blevet efterlyst og efterfølgende er fremskaffet ad kanaler, som spørgeren næppe havde fundet frem til på anden måde. Systemet sender s ud til brugerne, når der sker noget. Derfor behøver man ikke gøre noget særligt for blot at følge med. For at "komme ind i systemet" skal man inviteres af en, som allerede er medlem. Jeg bidrager gerne med at invitere alle slags medlemmer af Visens Venner København. 13.

12 Målet for de aktives bestræbelser Denne artikel fortæller om de tilbud, et aktivt medlem af Visens Venner København kan benytte sig af for at være godt forberedt, når han eller hun når frem til målet: at kunne give publikum den bedst mulige oplevelse. Så kan det til gengæld se ud som billederne nedenunder viser det: 14.

13 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes alle medlemmer (både vennekredsen og de aktive) til ordinær generalforsamling i Visens Venner København Onsdag den 24. marts 2010 kl i Café Peber & Mynte Vigerslevvej Valby Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabet 4. Valg af kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Ad punkt 4: Følgende er på valg: Hanne L. Nielsen (kasserer) Marjanne Reinau Vibeke Bonné Claus Alsted modtager genvalg modtager genvalg modtager genvalg modtager genvalg Ad punkt 6: Ifølge vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts MÆRKEDAGE Jørgen Ebert fylder 70 år den 5. marts 2010 Vi ønsker til lykke! 15.

14 Afsender: VVK v/claus Alsted, Gl. Bagsværdvej 40, 2800 Lyngby BESTYRELSEN Kim Ravn-Jensen, formand, Dæmningen 5, 2500 Valby / Hanne Nielsen, kasserer, Vibeke Kirst, næstformand og aspirantkontakt, Tybjergvej 40, 2720 Vanløse Claus Alsted, sekretær, Gl. Bagsværdvej 40, 2800 Lyngby Vibeke Bonné, medlemspleje og vennekredskontakt, Fredskovhellet 20, 1. th, 3400 Hillerød / Jan Lauridsen, Emdrup Vænge 21, 2100 København Ø Marjanne K.B. Reinau, Hammeren 32, 1/197, 2630 Tåstrup / Tonna Nørrelund, udeoptræden, Tjørnelunds Alle 17, 2500 Valby / UDEN FOR BESTYRELSEN Arkivar Mette Brabæk sommer Redaktion: Kim Ravn-Jensen (ansv.), Vibeke Bonné, Claus Alsted CVR nr Kontingent: Kr. 175,- pr. år (januar-december) Girokonto ; Bankkonto Vi edommen trykkes i ca. 200 eksemplarer og sendes/uddeles til Visens Venner Københavns medlemmer, alle danske Visens Venner-foreninger, til biblioteker og til andre institutioner og organisationer. Næste deadline: 15. april 2010

www.visensvenner-kbh.dk

www.visensvenner-kbh.dk Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 16, nr. 3 - September 2014 www.visensvenner-kbh.dk INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 3, 2014 Sæt tænderne i en saftig visebog... 2 De aktives hulemøder... 3 Sommerbilleder

Læs mere

www.visensvenner-kbh.dk

www.visensvenner-kbh.dk Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 16, nr. 1 - Januar 2014 www.visensvenner-kbh.dk INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 1, 2014 At lære en vise... 2 Revyminder og Bodil Steen-viser... 3 Unge møder gamle

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto- Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009 Medlemsblad nr. 2, Okto- Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere