Vilkår og betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser"

Transkript

1 Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Du bør udskrive og gemme en kopi af disse vilkår og betingelser for fremtidig reference. 1. Hvordan disse vilkår og betingelser gælder Følgende vil hjælpe dig med at forstå anvendte betydninger: 1. "Elektronisk udstyr" og "enhed" betyder det elektroniske udstyr, som du ønsker at sælge til os i overensstemmelse med disse vilkår. Dette omfatter ikke SIM-kort, og derfor må SIM-kort ikke medsendes. emc europe kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle SIMkort efterladt i elektronisk udstyr. Glemte SIM-kort vil blive destrueret. 2. "Notat om affaldsoverførsel" er et certificeret dokument, der bekræfter, at det elektroniske udstyr er i overensstemmelse med WEEE-direktivet og sikrer, at emc europe tager det fulde ansvar for ejerskabet af udstyret. 3. "Vi /os/vores" betyder emc europe; 4. "Dig/din" betyder dig, den person/det firma, der sender det elektroniske udstyr. Disse vilkår gælder, når du accepterer at sende os elektronisk udstyr. Vi kan til hver en tid ændre disse vilkår og beder dig derfor om at gennemgå vilkårene forud for enhver afhentning. 1. Når du bruger vores hjemmeside, kan vi indsamle oplysninger om dig og dit besøg på vores hjemmeside. Vi forklarer, hvordan vi bruger disse oplysninger i vores Fortrolighedspolitik, som også er tilgængelig fra linket på hjemmesiden. Disse vilkår indarbejder Fortrolighedspolitiken, Betingelser for brug af websted og Ofte stillede spørgsmål, som tilsammen udgør aftalen mellem os. 2. Om os Salget af elektroniskudstyr og genvindingstjenesten leveres af emc europe, et selskab registreret i England under virksomhedsnummer , og hvis hjemsted er Environmental Mobile Control Ltd, 1 Wood Street, London, EC2V 7WS med momsnummer GB Vi bruger handelsnavnet "emc europe" og vores kontoradresse er: The Derby Turn Building, Derby Road, Burton on Trent, Staffordshire, DE14 1RS. 1

2 3. Hvordan kontrakten dannes mellem dig og os 1. Du skal have myndighed til at indgå transaktioner, hvor elektronisk udstyr bliver sendt til os. 2. Ejerskab af og risiko for det elektroniske udstyr videregives først til os, når vores værdiansættelse er blevet accepteret mundtligt eller skriftligt af dig i overensstemmelse med disse vilkår. Notat om affaldsoverførsel vil derefter blive udstedt, så du kan underskrive og returnere det. 3. Du må ikke overføre, tildele, opkræve afgift eller på anden måde afhænde en kontrakt eller dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til den uden vores forudgående skriftlige samtykke. 4. Vi kan til enhver tid overføre, tildele, opkræve afgift, udlicitere eller på anden måde afhænde en kontrakt eller vores rettigheder og forpligtelser i løbet af kontrakten. 4. Emballering af dine varer 1. Det anbefales på det kraftigste at du pakker dit elektroniske udstyr sikkert ind forud for afhentningen for at minimere risikoen for skader. Jfr. punkt 6 nedenfor, kan vi kun vurdere værdien af det elektroniske udstyr i den stand, vi modtager det i. Hvis du har brug for emballagerådgivning, kan du kontakte din personlige Account Manager. 5. Levering af dit elektroniske udstyr til os 1. Afhentningen vil blive foretaget gratis af emc europe eller en tredjepart efter forudgående aftale. Afhentningen vil blive foretaget fra det aftalte opsamlingssted mellem mandag og fredag med undtagelse af helligdage. Der kan anmodes om afhentning uden for dette tidsrum. 6. Beskadiget elektronisk udstyr 1. Vi vurderer værdien af alt elektronisk udstyr i den tilstand, vi modtager det i, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader under transport. Hvis en modtaget enhed er beskadiget, vurderer vi prisen under hensyntagen til skaderne (i overensstemmelse med vores klassificeringspolitik), og meddeler dette til dig. 7. Datasikkerhed 1. Al data lagret på mobilt kommunikationsudstyr og andet tilknyttet udstyr vil, når det er teknisk muligt, fjernes sikkert eller slettes i overensstemmelse med producentens retningslinjer eller tredjeparts dataudrensningsudbydere. 2. Alle SIM-kort skal fjernes forud for afhentningen af det elektroniske udstyr. Vi påtager os intet ansvar i tilfælde af, at SIM-kort sendes med en telefon og der deraf forekommer 2

3 afgifter. Du er fortsat selv ansvarlig for sådanne afgifter. Eventuelle SIM-kort, hukommelseskort eller andre data-lagringsenheder modtaget af os kan ikke sendes retur, og vil blive slettet for data i overensstemmelse med vores standard datasletningsproces eller blive destrueret, hvis det ikke har været teknisk muligt at gennemgå en datasletning. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle data på SIM-kort, hukommelseskort eller andre lagringsenheder (enten i form af personlige oplysninger, SMS, fotos, spil, sange eller andre data. 3. Når du sender os dit elektroniske udstyr, accepterer du at frigive os fra alle krav, tab eller skader med hensyn til enheden, data på/i enheden samt eventuelle medier. Vi påtager os intet ansvar i forhold til sikkerhed, beskyttelse, fortrolighed eller anvendelse af sådanne data, indtil modtagelsen af det elektronisk udstyr på vores kontoradresse, jfr. punkt 2 om os". 4. Medmindre andet aftalt med dig, vil alle enheder, hvor datasletning ikke er teknisk muligt, blive distribueret som separate dele eller brugt til reparation/genbrug. 5. Udstyr som er vurderet til ikke at have kommerciel værdi er sendt til et tredjepart WEEE akkrediteret genbrugsfirma, hvor udstyret raffineres for seperate dele, herunder metaller og plastik. 8. Klassificering og vurdering af elektroniske enheder 1. Ved modtagelse af varer vil vi behandle, klassificere og teste hver enhed. Ud fra dette vil værdien bestemmes, hvorefter du vil blive bedt om at acceptere værdiansættelsen og efterfølgende returnere et underskrevet Notat om affaldsoverførsel, som vil blive leveret af os. 2. Bemærk: Du er ansvarlig for at annullere kontrakter tilknyttet til hvert håndsæt/simkort. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle opkaldsomkostninger før eller efter modtagelse af dit håndsæt eller som skyldes andre mulige omstændigheder. 9. Stjålne og blokerede mobiltelefoner 1. Vi støtter og overholder en adfærdskodeks som bestemt af Indenrigsministeriet og National Mobile Phone Crime Unit (National mobiltelefonkriminalitetsenhed) for at sikre, at stjålne og blokerede mobiltelefoner ikke genvindes. Vi kontrollerer IMEI-numre på alle indgivne ordrer via CheckMEND for at sikre, at ingen blokerede eller stjålne telefoner sælges til os. Eventuelle håndsæt med en negativ historie vil blive holdt i karantæne i 28 dage, og hvis de ikke er blevet gjort krav på inden for denne fastsatte frist, bliver de emc europes ejendom. Hvis vi på noget tidspunkt bliver opmærksomme på negativ historie på specifikke håndsæt, forbeholder vi os retten til at tilbageholde/annullere betalingen for disse 3

4 pågældende håndsæt, og du accepterer at samarbejde med os og eventuelle myndigheder om nødvendigt. 10. Værdi og betaling 1. Vi tilstræber at give dig en værdiansættelse inden for 24 timer efter modtagelse af varerne. 2. De kriterier, der bruges til at værdiansætte elektronisk udstyr, er baseret på en lang række faktorer, herunder ændringer i markedsværdi, funktionalitet og kvalitet. Vi kan ændre den måde hvorpå vi værdiansætter elektronisk udstyr til enhver tid og uden varsel. Når værdien er udstedt, skal du bekræfte din accept af denne inden for 5 arbejdsdage. Skulle du undlade at reagere inden for den tidsperiode, antager emc europe, at værdiansættelsen er acceptabel, og at ejerskabet af udstyret overføres i linje med vores bedste praksis. Efter de 5 dage er passeret, og håndsættene af den ene eller anden grund ønskes returneret, kan vi erstatte disse håndsæt med lignende håndsæt i forhold til lagerstatus. Værdiansættelsen kan ændres efter de 5 dage, der er nævnt ovenfor. 3. Du forbeholder dig retten til at nægte godkendelse af værdiansættelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed om værdiansættelsen, vil al udstyr blive returneret vederlagsfrit. 4. Ingen betaling vil blive afsendt, før vi modtager dit elektroniske udstyr. Betaling sker i overensstemmelse med den metode du vælger i bestillingsprocessen. Den foretrukne betalingsmetode er BACS. 5. Vores standardvilkår er 30 dage fra fakturadatoen eller underskrevet Notat om affaldsoverførsel. Betalingsproces og -tid afhænger af tredjemand, som vi ikke har fuld kontrol over. Når vi har udsendt betalingsinstruktioner, er vi ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i din modtagelse af betaling som følge af en tredjeparts handlinger eller undladelser. 6. Betalingerne er også omfattet af validerings- og sikkerhedskontroller, som vi eller tredjemand kan fastsætte fra tid til anden. Betalingerne kan ikke overdrages til andre og vil blive udført til den navngivne betalingsmodtager som anvist på Notat for affaldsoverførsel. Hvis du ønsker, at en velgørenhed skal modtage betalingen, skal du sikre, at du har alle de korrekte oplysninger og tilladelser. I tilfælde af postale betalinger, vil betalingen blive sendt til adressen angivet på Notat for affaldsoverførsel. Betaling sker ved hjælp af de oplysninger, som du giver. Du skal sikre, at du giver alle de korrekte oplysninger, herunder betalings- og kontooplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis du ikke modtager en betaling eller lider tab som følge af, at du har leveret ukorrekte kontooplysninger. I tilfælde af, at endnu en check skal sendes på grund af forkerte oplysninger ved salg, er du ansvarlig for at dække alle administrative gebyrer, der opstår ved udstedelse af dette. Den samlede værdi vil blive fratrukket eventuelle betalinger. Hvis administrationsgebyret er større end det skyldige gebyr, vil der som resultat ikke blive sendt nogen check. 11. Generelt 4

5 1. emc europe er fuldt ud forpligtet til telekommunikationsregler og Databeskyttelsesloven og følger strenge processer for at sikre, at vi overholder dem. Vi registrerer alle opkald og forbeholder os ret til at gemme og lytte til disse telefonoptagelser. Disse optagelser vil blive gemt i vores system i 300 dage og vil blive anvendt til uddannelses- og kvalitetsformål. 2. Hvis en domstol eller kompetent myndighed beslutter, at eventuelle bestemmelser i disse vilkår er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves på nogen måde, vil bestemmelsen i dette omfang alene ophæves fra de øvrige vilkår, som vil fortsætte med at være gyldige i så fuldt omfang som tilladt ved lov. 3. Hvis det ikke lykkes os, mens disse vilkår er trådt i kraft, at insistere på, at du lever op til dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, betyder det ikke, at sådanne rettigheder eller retsmidler er frafaldet, og ej heller, at du ikke har pligt til at overholde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald på en misligholdelse fra dig, betyder det ikke, at vi automatisk vil give afkald på enhver efterfølgende misligholdelse fra dig. Ingen ophævelse af disse vilkår fra os er effektive, medmindre vi udtrykkeligt siger, at det er en ophævelse og vi giver dig besked skriftligt. 4. En person, der ikke er part i disse vilkår, har ikke nogen rettigheder i henhold til eller i forbindelse med dem under Contracts Act (Tredjeparters rettigheder) Vi kan lægge links ud på vores hjemmeside til andre virksomheders websteder, uanset om de er tilknyttet os eller ej. Vi kan ikke give nogen garanti for, at produkter du køber fra tredjeparter via vores hjemmeside eller fra virksomheder, til hvis hjemmeside har vi lagt links ud på vores hjemmeside, vil være af tilfredsstillende kvalitet og sådanne garantier FRASKRIVER vi os fuldstændigt. Denne ANSVARSFRASKRIVELSE påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder over for denne tredjepart. 6. Alle meddelelser fra dig til os skal sendes til emc europe, The Derby Turn Building, Derby Road, Burton on Trent, Staffordshire, DE14 1RS, England eller til Meddelelser vil blive anset for modtaget og behørigt forkyndt 2 arbejdsdage efter, at en er blevet sendt eller 5 arbejdsdage efter datoen for afsendelsen af et brev. For at bevise tjeneste af en meddelelse, vil det være tilstrækkeligt at bevise følgende: i tilfælde af et brev, at et sådant brev blev korrekt adresseret, frankeret og leveret til posten, og i tilfælde af en , at en sådan blev sendt til modtagerens angivne adresse. 7. Medmindre der er en underskrevet aftale mellem de 2 parter, som stadig er gyldig indenfor aftalens specifikke periode, udgør disse vilkår og ethvert dokument, der udtrykkeligt er nævnt i dem, hele aftalen mellem os i relation til emnet for kontrakten og afløser alle tidligere aftaler, forståelser og ordninger mellem os, hvad enten verbale eller skriftlige. 8. Disse vilkår er underlagt engelsk lovgivning, og vi er begge enige om den ikke-eksklusive jurisdiktion af de engelske domstole. 9. Bemærk, at vi har mulighed for at gemme oplysninger, som du giver på emc europes hjemmeside samt i henvendelsessektionen. Sådanne kontaktoplysninger og data kan bruges til at kontakte dig for at hjælpe med at besvare dine spørgsmål og forbedre vores service. 5

6 Bemærk: Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du indsender dit elektroniske udstyr til værdiansættels af emc europe. Du bør forstå, at ved at indsende dit elektroniske udstyr til salg til emc europe, accepterer du, at du er bundet af disse vilkår og betingelser. Du bør udskrive og gemme en kopi af disse vilkår og betingelser for fremtidig reference. Hvis du nægter at acceptere disse vilkår og betingelser, vil du ikke være i stand til at genvinde dit elektroniske udstyr hos emc europe. 6

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

1.1 Nikken forbeholder sig retten til at ændre disse regler og vilkår når som helst.

1.1 Nikken forbeholder sig retten til at ændre disse regler og vilkår når som helst. Regler og vilkår Dette netsted ejes og drives af Nikken UK Ltd (Nikken/vi/os/vor). Ved at gå ind på hjemmesiderne accepterer du (du/dig), at enhver brug af hjemmesiderne, medregnet alle transaktioner,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere