Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07"

Transkript

1 Broderimaskine Brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07

2 Varemærker FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56 FlashFX Pro is a trademark of Datalight, Inc. Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc. Copyright Datalight, Inc., All Rights Reserved Video powered by Mobiclip encoding and playback technology. IMPORTANT: READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING. By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software. Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library Copyright 000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistribution s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistribution s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided by the copyright holders and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage. All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

3 Indledning Tillykke med din nye broderimaskine! Før du tager maskinen i brug, bør du læse afsnittet VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER og denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af de forskellige funktioner. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Læs disse sikkerhedsregler, før maskinen tages i brug. FARE - Sådan undgår du at få elektrisk stød: Tag altid maskinens stik ud af stikkontakten med det samme, når du er færdig med at bruge maskinen, ved rengøring, når du foretager de servicejusteringer, der er nævnt i denne brugsanvisning, eller når du efterlader maskinen uden opsyn. ADVARSEL - Sådan undgår du forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade: Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du smører maskinen eller foretager andre brugerjusteringer, der er nævnt i denne brugsanvisning. Når du tager maskinens stik ud, skal du sætte kontakten på maskinen på symbolet O for at slukke maskinen og derefter tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen. Sæt stikket fra symaskinen direkte ind i stikkontakten. Der må ikke bruges forlængerledning. Tag altid maskinens stik ud, hvis strømmen svigter. Brug aldrig maskinen, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den har været tabt eller beskadiget, eller hvis der er spildt vand på enheden. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler/servicecenter, så de kan undersøge den, reparere den eller justere de elektriske eller mekaniske dele. For at undgå elektrisk stød eller brand må du ikke bruge et beskadiget strømforsyningsstik eller løs stikkontakt. Sørg for, at strømforsyningsstikket er sat helt i og sidder fast. Stop brugen af maskinen omgående, og tag strømledningen ud, hvis du bemærker noget usædvanligt, som f.eks. lugt, varme, misfarvning eller deformering under brug eller opbevaring af maskinen. Når du transporterer maskinen, skal du sørge for at løfte den nedefra. Hvis du løfter maskinen ved at tage fat i andre dele, kan det beskadige maskinen eller medføre, at maskinen tabes, hvilket kan forårsage personskader. Når du løfter maskinen, skal du passe på ikke at foretage pludselige eller uforsigtige bevægelser, idet du risikerer skader på ryg eller knæ. Når du transporterer maskinen, skal du være forsigtig med ikke at røre ved betjeningspanelet, trådleder eller andre dele, da det kan forårsage personskader. Indledning

4 4 Hold altid arbejdsområdet ryddeligt: Brug aldrig maskinen, hvis ventilationshullerne er blokerede. Hold maskinens ventilationsåbninger fri for trævler, støv og stofrester. Brug ikke forlængerledninger. Sæt stikket fra symaskinen direkte ind i stikkontakten. Du må aldrig tabe eller indsætte noget i nogen åbninger. Hold fingrene væk fra alle maskinåbninger såsom nær fremføringsmekanismen, da der ellers er risiko for personskade. Maskinen må ikke bruges på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor luften er iltfattig. Brug ikke maskinen i nærheden af en varmekilde såsom en ovn eller et strygejern. Ellers kan maskinen, strømledningen eller den beklædningsdel, der sys i, antændes og forårsage brand eller elektrisk stød. Brug ikke maskinen i nærheden af åben ild, da bevægelsen fra broderirammen kan få den beklædningsdel, der sys i til at gå i brand. Sæt ikke maskinen på en ustabil overflade som f.eks. et vakkelvornt eller skråt bord, da maskinen kan vælte ned og forårsage personskader. 5 Særlige forholdsregler ved syning: Vær altid meget opmærksom på nålen. Brug aldrig bøjede eller knækkede nåle. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær specielt forsigtig omkring symaskinenålen. Når du bruger maskinen, skal du holde dine hænder væk fra broderihovedet og alle bevægelige dele i nærheden af broderihovedet, da der ellers kan opstå personskader. Stil maskinens kontakt på symbolet O for at slukke for den, når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. udskiftning af nålen. Brug ikke en beskadiget eller forkert stingplade, da det kan få nålen til at knække. 6 Denne maskine er ikke legetøj: Hold godt øje med symaskinen, når den bruges af eller i nærheden af børn. Maskinen må ikke bruges af børn eller svage eller syge personer uden opsyn. Mindre børn skal holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med symaskinen. Du må ikke bruge den medfølgende saks eller opsprætter på andre måder, end det de er beregnet til. Du skal derudover passe på, at dine hænder ikke kommer i vejen for opsprætteren, da det ellers kan medføre personskade, hvis opsprætteren smutter. Den plastikpose, som maskinen blev leveret i, skal opbevares utilgængeligt for børn eller kasseres. Lad aldrig børn lege med posen, idet dette er forbundet med kvælningsfare. Må ikke anvendes udendørs.

5 7 Sådan forlænges maskinens levetid: Maskinen må ikke opbevares på steder, hvor den står i direkte sollys eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Brug/anbring ikke symaskinen tæt op ad et varmeapparat, strygejern, halogenlamper eller andre varme genstande. Når du gør opbevaringskassen ren, må du kun bruge almindelige sæber og rengøringsmidler. Brug aldrig benzol, fortynder eller skurepulver til rengøring, da dette kan beskadige kassen og maskinen. Læs altid i brugsanvisningen, inden du udskifter eller monterer nålen eller andre dele, så disse monteres korrekt. 8 Reparation og justering: Forsøg aldrig at adskille, reparere eller ændre maskinen på nogen måde, da der ellers kan opstå brand, elektrisk stød eller personskade. Hvis lampeenheden er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret forhandler. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis det er nødvendigt at foretage justeringer, skal du først kigge i fejlfindingsskemaet, som du finder bagest i brugsanvisningen. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du selv kan undersøge og justere symaskinen. Hvis problemet ikke kan løses, bedes du kontakte nærmeste autoriserede forhandler. Brug kun maskinen som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun det tilbehør, der anbefales af fabrikanten, og som er beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun det interfacekabel (USB-kabel), som fulgte med maskinen. Brug kun en mus, der er lavet specielt til denne maskine. Indholdet i denne brugsanvisning samt specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel. Yderligere produktoplysninger og opdateringer kan fås på vores hjemmeside, GEM DENNE BRUGSANVISNING Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet. Denne enhed må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de overvåges eller undervises i brugen af enheden af en person med ansvar for deres sikkerhed. Der skal altid føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

6 KUN FOR BRUGERE I STORBRITANNIEN, IRLAND SAMT PÅ MALTA OG CYPERN VIGTIGT Hvis stikkets sikring skal udskiftes, skal du bruge en sikring, der er godkendt af ASTA iht. BS 6, dvs. mærket med med den effekt, der er angivet på stikket. Husk altid at sætte dækslet på igen. Brug aldrig stik uden sikringsafdækning. Hvis den ledige stikkontakt ikke passer til det stik, der leveres med dette udstyr, skal du kontakte din autoriserede forhandler for at få den rigtige ledning. 4

7 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 5

8 Licensaftale Denne maskine omfatter data, software og/eller dokumentation (samlet INDHOLDET ) som er genstand for industriel ejendomsret tilhørende Brother Industries, Ltd. ( BROTHER ). VED AT ANVENDE INDHOLDET ACCEPTERER KUNDEN DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. BROTHER bevarer ejendomsretten over alle rettigheder til INDHOLDET og til de kopier af INDHOLDET, der følger med denne pakke. INDHOLDET gives som licens (sælges ikke) til dig ( KUNDEN ) i henhold til denne aftales vilkår og betingelser. KUNDEN er autoriseret til at: Bruge INDHOLDET sammen med en broderimaskine for at skabe broderi. Bruge INDHOLDET sammen med en broderimaskine, som KUNDEN ejer eller bruger, forudsat at INDHOLDET ikke bruges på mere end en broderimaskine ad gangen. Bortset fra hvad der ellers foreskrives heri, må KUNDEN ikke: Tillade at mere end en kopi af INDHOLDET er tilgængeligt ad gangen. Reproducere, ændre, offentliggøre, distribuere, sælge, udleje, videregive licens til eller på anden vis gøre INDHOLDET tilgængeligt for andre. Distribuere, udleje, videregive licens til, lease, sælge, overdrage eller tildele mediekortet eller INDHOLDET. Adskille, demontere eller på anden vis radikalt ændre INDHOLDET eller hjælpe andre med at gøre dette. Ændre, oversætte, modificere eller tilpasse INDHOLDET eller dele deraf til virksomhedsmæssige, forretningsmæssige eller industrielle formål. Sælge eller på anden vis distribuere BRODERIET, der er skabt ved at bruge INDHOLDET, DER OPRINDELIGT ER BELAGT MED BESTEMT COPYRIGHTMEDDELELSE UNDER NAVNET PÅ TREDJEMAND ANDEN END BROTHER (f.eks. DISNEY ). BROTHER bevarer alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives til KUNDEN heri. Intet i denne aftale udgør et afkald på BROTHERs rettigheder i henhold til enhver lov. Denne aftale skal være underlagt japansk ret. Alle forespørgsler angående denne aftale rettes skriftligt pr. post til Brother Industries, Ltd., -- Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya , Japan, Att.: P&H company Sales and Marketing Dept. 6

9 Advarselsmærkater Følgende advarselsmærkater findes på maskinen. Sørg for at overholde forholdsreglerne beskrevet på mærkaterne. Mærkaternes placering Giv krogen en dråbe olie en gang om dagen før brug. Advarselsmærkater 7

10 Maskinens dele og produktegenskaber Maskinbrodering med 6 nåle Maskinen har 6 nåle der hver kan trådes med forskellige trådfarver. Den kan sy broderimønstre i flere farver ved automatisk at vælge den rigtige nål til hver farve. Mekanismen der bevæger nålene op og ned, kaldes nålestangen og nålestængerne sidder i broderihovedet. Nålestængerne er navngivet fra højre til venstre: nålestang, nålestang, nålestang, nålestang 4, nålestang 5 og nålestang 6. De trådfarver, der er tildelt nålestængerne, angives på skærmen. Tråd nålestængerne som vist. Trådene, der er trådet på nålestængerne, vises her. Nålestang Nål Broderihovedet Spolepindene, trådspændingsknapperne, trådgiverne og trådstierne, der nævnes, når overtråden trådes, er forskellige i henhold til deres tilsvarende nålestangnummer. Maskinen tildeler automatisk en trådfarve til hver nål. Hvis en nål allerede er trådet med en farve, der skal bruges i det næste mønster, tildeler maskinen den farve til den nål, hvilket reducerer antallet af trådspoleskift. Det betyder også, at maskinen ikke altid tildeler farver i henhold til antallet af nåle, den tildeler farver baseret på de farver, der er trådet på det pågældende tidspunkt. Note Syningen udføres ikke nødvendigvis i rækkefølge efter nålestangnumrene. 8

11 Alle 6 nåle kan ikke bruges til at sy på samme tid. Én nål bevæges til broderiplaceringen ad gangen. I henhold til syrækkefølgen flyttes broderihovedet til venstre og til højre, så nålestangen og nåletråd med den nødvendige farve kan flyttes til broderiplaceringen. Nålen ved broderiplaceringen Nålen placeres over hullet i stingpladen. Når du starter maskinen, sænkes trykfoden automatisk. Broderiet sys og tråd trækkes væk fra materialet, når tråden klippes og når der skiftes trådfarve (hver gang broderihovedet flytter sig, så en ny farve kan sys.). Når syningen er færdig, stopper maskinen. Hvis mønsteret bruger 7 eller flere trådfarver, stopper maskinen, når der skal skiftes trådspole, og de tilsvarende instruktioner vises i LCD-displayet. Forskelle fra maskiner med én nål Kan sy broderimønstre, der bruger 6 eller færre farver, uden at der skal skiftes trådspoler På maskiner med én nål skal trådspolen skiftes, og maskinen skal trådes, hver gang der bruges en anden farve tråd. På denne maskine er det ikke nødvendigt at skifte trådspolen eller tråde maskinen igen i forbindelse med broderimønstre med 6 eller færre farver. Hvis det samlede antal farver er færre end 6 farver, og hvis det samlede antal farveændringer er mere end 7 gange, vender maskinen tilbage til den nål, som maskinen allerede har brugt og syr automatisk med den samme farve igen. Automatisk syning reducerer sytiden Bortset fra når der skal skiftes trådspoler i forbindelse med mønstre, der har 7 eller flere farver, når maskinen først er startet, fortsætter den automatisk med at køre fra trykfoden sænkes til udførelsen af de specificerede funktioner ved start- og slutplaceringerne og skifter også trådfarverne. Idet maskinen kan skifte tråde og afslutte sting, reduceres sytiden. Trækker og holder automatisk trådenderne til undersiden af stoffet i starten og slutningen af stinget Idet maskinen automatisk trækker overtråden under stoffet ved starten af en farve og trækker overtråden fra stoffet ved trådklipning, behøver du slet ikke bekymre dig om overtrådens ende. Flytter automatisk broderirammen til broderiplaceringen På maskiner med én nål vil broderimønsteret i de fleste tilfælde være centreret i rammen, og stoffet skal placeres korrekt inden i broderirammen, så midten i den ønskede broderiplacering justeres i forhold til midten i broderirammen. Med denne maskine flyttes broderirammen derimod for at bestemme broderiplaceringen, hvilket gør det lettere at sy mønstret hvor som helst i rammen. Derudover kan broderiplaceringen frit bestemmes, efter stoffet er monteret, og broderirammen er monteret i maskinen, uanset hvordan stoffet er placeret i broderirammen. Maskinens dele og produktegenskaber 9

12 Andre funktioner LCD-display der er let at aflæse og let at bruge Det store LCDfarvedisplay gør det let at få vist farverne i et broderimønster i et næsten realistisk billede. Idet LCD-displayet er et touchpanel, kan de viste taster endvidere berøres for nemt at udføre funktioner. Sikkerhedsmekanisme Maskinen er udstyret med en låsemekanisme, der hjælper med at forhindre personskade i tilfælde af betjening ved et uheld. Maskinen kan kun startes, når maskinen er blevet låst op. Farven på start-/stop-knappen skifter for at fortælle dig, om maskinen er låst. Udvidet trådfarvevisningsfunktion tillader, at farverne vises i nærmest ægte farve Farverne og trådfarvenumrene lagres i maskinens hukommelse. Fra dette trådfarvebibliotek kan du vælge farver for at skabe din egen trådfarvetabel. Hvis mønsterfarverne ændres ved hjælp af denne tabel, kan mønstret kun vises med de trådfarver, som du har. Derudover kan broderimønstret vises, sådan som det vil se ud, når det er broderet. Lyser rødt Blinker grønt Automatisk trådningsmekanisme Ved hjælp af den automatiske trådningsmekanisme er det let at tråde nålen. Maskinen er låst. Maskinen kan startes. Stort udvalg af indbyggede trådfarveoplysninger Trådfarveoplysningerne for producentens tråd er tilgængelige, hvilket gør det let at vælge den rette trådfarve. 0

13 USB-port medfølger som standardudstyr Ved at bruge det medfølgende USB-kabel kan en computer tilsluttes maskinen og derved hente broderimønstre fra computeren. Se Computer (USB) på side 56. Tilgængelige funktioner Design med en maks. størrelse på 00 mm (H) 00 mm (B) (7-7/8 tommer (H) -/4 tommer (B)) kan broderes. Hvis kasketrammen (ekstraudstyr) bruges, kan broderi sys på kasketter. Forskellige indbyggede mønstre Udover de mange indbyggede tegnmønstre, broderimønstre og rammemønstre udvider brugen af broderikort maskinens mønsterbibliotek meget. Hvis maskinen er placeret således, at USBkablet ikke kan nå computeren, kan broderimønstre hentes fra computeren ved at lagre dem midlertidigt på en USB-enhed, som derefter sluttes til maskinen. Se USB-medie på side 60. Redigering af broderimønster Bogstavs- og broderimønstre kan kombineres, eller der kan specificeres en tekstopstilling for at arrangere mønstrene. Maskinen kan også indstilles til gentagne gange at sy det samme mønster. Flytning eller trådning af en valgt nålestang på et vilkårligt tidspunkt Når du vælger, redigerer eller broderer et mønster, kan én af nålestængerne til enhver tid vælges til at blive trådet eller flyttet til en broderiposition. Berør for at åbne displaybilledet for nåleflytning, og vælg derefter nummeret på den nålestang, som du vil flytte eller tråde. (Se Flytning og trådning af en valgt nålestang på side 6.) Maskinens dele og produktegenskaber

14 Vejledninger Denne vejledning er opbygget som beskrevet nedenfor. Skal læses, inden maskinen tages i brug Kapitel: Forberedelse Klargøringen af maskinen og de forskellige forberedelser, der er nødvendige, før du starter med at sy, beskrives i dette kapitel. Kapitel : Broderivejledning Dette kapitel beskriver de grundlæggende broderifunktioner i rækkefølge - fra maskinen tændes og syning af et mønster til syningen er færdig. Følg vejledningstrinene for at brodere et mønster og lære, hvordan denne broderimaskine fungerer. Kapitel : Andre grundlæggende procedurer Dette kapitel forklarer anden brug end den, der beskrives i kapitel, som f.eks. når der sys et mønster med 7 eller flere farver og anden nødvendig betjening, f.eks. hvordan nålen udskiftes. Anvendes også til opslag, når man har behov for yderligere oplysninger Kapitel 4: Broderiindstillinger Dette kapitel indeholder beskrivelser af de forskellige broderiindstillinger, hvilket gør det enkelt at redigere mønstre. Kapitel 5: Vælg/Rediger/Gem mønstre Dette kapitel giver oplysninger om valg, redigering og lagring af broderimønstre. Kapitel 6: Grundlæggende indstillinger og hjælpfunktionen Dette kapitel beskriver brugen af indstillingstasten, maskinens betjeningsknap og hjælp-tasten. Der gives yderligere oplysninger om ændring af de grundlæggende broderimaskineindstillinger og visning af funktioner i LCD-displayet. Kapitel 7: Tillæg Dette kapitel beskriver teknikker til forskellige broderifunktioner, tips til hvordan man skaber smukke broderier og yderligere oplysninger om vedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår et problem. Søgning efter oplysninger Søgning i brugsanvisningen Efter titel Kontroller beskrivelserne til venstre for indholdet i hvert kapitel, og kontroller derefter indholdsfortegnelsen. For grundlæggende funktioner se listen over titler på første side i kapitel. Find den korrekte side ved at bruge fanerne i sidernes højre kant. Efter nøgleord Kig i indekset bagest i denne brugsanvisning. Kig efter det ønskede nøgleord, og gå så til den side, der henvises til. Ved hjælp af skærmen Beskrivelser af de taster og andre oplysninger, der vises på de overordnede LCDdisplaybilleder, angives i tabellerne på side 70 til 78. For yderligere oplysninger se den side, der henvises til. Efter forhold Flere mulige forhold og de tilsvarende funktioner er beskrevet på side 79. For yderligere oplysninger se den side, der henvises til. Søgning i maskinen Denne maskine er udstyret med en hjælpefunktion. Sådan udføres en funktion Tryk på knappen til maskinbetjeningsvejledning, og se efter de ønskede oplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan knappen til maskinbetjeningsvejledning bruges, se side 06.

15 Indholdsfortegnelse Indledning... VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER... Licensaftale...6 Advarselsmærkater...7 Maskinens dele og produktegenskaber...8 Maskinbrodering med 6 nåle... 8 Forskelle fra maskiner med én nål... 9 Andre funktioner... 0 Tilgængelige funktioner... Vejledninger... Skal læses, inden maskinen tages i brug... Anvendes også til opslag, når man har behov for yderligere oplysninger... Søgning efter oplysninger... FORBEREDELSE 9 Maskinens dele og deres funktion...0 Set forfra... 0 Maskinen set fra højre/bagfra... Betjeningspanel... Tilbehør... Medfølgende tilbehør... Ekstraudstyr... Klargøring af maskinen...4 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring og transport... 4 Placering... 5 Klargøring af maskinen... 6 Justering af betjeningspanelets position... 7 Forberedelse af trådledermonteringen... 8 Placering af spoleholderen... 9 Montering af broderirammeholderen... 9 BRODERIVEJLEDNING Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening... Forholdsregler ved strømforsyning... Forholdsregler ved nåle... Kontrol af nålen... Forholdsregler vedrørende spoletype... Overtrådsanbefalinger... 4 Anbefalet stof... 4 Display-anbefalinger... 4 Grundlæggende procedurer...5 Isætning af spolen...6 Sådan fjernes spolehuset... 6 Isætning af spolen... 6 Isætning af spolehuset... 7 Sådan tændes maskinen...8 Sådan aflæses displaybillederne... 9 Oversigt over displaybilleder Valg af et broderimønster...4 Valg af et broderimønster... 4 Redigering af broderimønsteret...44 Sådan fortsætter du til displaybilledet til broderiindstillinger Specificering af broderiindstilling...45 Visning af billedet...46 Kontrol af et prøvebillede Indholdsfortegnelse

16 Montering af stoffet i broderirammen...47 Montering af stoffet i broderirammen Montering af broderirammen på maskinen...49 Montering af broderirammen Kontrol af broderiområdet...5 Midlertidig stop for at kontrollere området... 5 Sådan fortsætter du til displaybilledet til broderi... 5 Trådning af overtråde...5 Kontrol af nålestænger og trådfarver... 5 Trådning af overtråde Trådning af nålen Sådan sys broderiet...6 Sådan startes brodering... 6 Sådan stoppes broderingen Kontrol af trådspændingen...67 Afmontering af broderirammen og stoffet...68 Afmontering af broderirammen Sådan afmonteres stoffet Sådan slukkes maskinen...69 Quickguide til displaybilledet...70 Tastvisninger Almindelige kontroller i displaybilledet Sådan aflæses displaybilledet til valg af mønstertype... 7 Sådan aflæses displaybilledet med mønsterliste... 7 Sådan aflæses displaybilledet til redigering af mønstre... 7 Sådan aflæses displaybilledet til broderiindstillinger Sådan aflæses displaybilledet til broderi Når du har et spørgsmål, kan dette måske hjælpe...79 TEKNISK TERMINOLOGI: MØNSTRE: BRODERI: USB-forbindelse ANDRE GRUNDLÆGGENDE PROCEDURER 85 Udskiftning af nålen...86 Udskiftning af nålen Korrekt brug af broderirammerne...88 Broderirammetyper og anvendelser Påstrygning af afstivende materiale på stoffet...90 Montering af stoffet...9 Montering af stoffet i den ekstra store og den store broderiramme...9 Sådan bruges broderiarket... 9 Store/små stykker stof... 9 Broderirammens placering og bevægelse...94 Ændring af broderiplacering...96 Justering af vinklen Omplacering af trådfarverne på skærmen...00 Brodering af mønster med 7 eller flere farver...0 Kontrol af hvorvidt trådspoleudskiftning er nødvendig... 0 Udskiftning af trådspolerne ved designs med 7 eller flere farver... 0 Skift trådspoler-meddelelse... 0 Let udskiftning af trådspolerne Hvis tråden knækker, eller undertråden løber ud, mens der broderes Hvis overtråden knækker Hvis undertråden knækker eller løber ud Brodering fra begyndelsen eller midten af et mønster Genoptag brodering, efter maskinen er blevet slukket...0 4

17 Regulering af trådspænding... Justering af spændingen på undertråden... Justering af overtrådens spænding... BRODERIINDSTILLINGER 5 Broderi med risting...6 Fremstilling af en applikation...7 Fremstilling af en applikation... 7 Brug af rammemønster til omrids... 0 Automatisk hæfteindstilling... Indstillinger til start-/slutplacering... Gentagen syning af et mønster langs en diagonal... 4 Brodering af sammenkædede tegn... 5 Maksimal syhastighedsindstilling...7 Sådan indstilles maskinen til at stoppe ved farveændringer...8 Sådan stoppes maskinen ved den næste farveændring... 8 Sådan specificeres pauseplaceringer før brodering... 8 Midlertidig nålestangindstilling...0 Uafbrudt brodering (med en enkelt farve)... Reserveret nålestangindstilling... VALG/REDIGERING/LAGRING AF MØNSTRE 5 Forholdsregler...6 Vedrørende broderidata... 6 Vedrørende broderikort som ekstraudstyr... 8 Vedrørende USB-medier... 9 Valg af et broderimønster...40 Generelt mønstervalg Broderimønstre... 4 Rammemønstre... 4 Monogram- og rammemønstre... 4 Alfabeter Blomsteralfabetmønstre Renæssancealfabet-mønstre Applikationsalfabet Græske bogstavmønstre... 5 Broderimønstre lagret i maskinens hukommelse... 5 Broderikort (ekstraudstyr)... 5 Computer (USB) USB-medie Redigering af broderimønsteret (Displaybillede til redigering af mønster)... 6 Kombinering af mønstre... 6 Valg af det mønster, der skal redigeres... 6 Flytning af et mønster... 6 Vandret drejning af mønsteret Ændring af et mønsters størrelse Drejning af et mønster Ændring af et tegns tekstopstilling Ændring af bogstavafstanden Adskillelse af kombinerede tegnmønstre Afklipning af trådene mellem bogstaverne Ændring af trådtætheden (kun for nogle bogstaver og rammemønstre) Specificering af flerfarve-tekst Ændring af mønsterets farver... 7 Design af gentagne mønstre... 7 Oprettelse af en brugertilpasset trådtabel Valg af farve fra den brugertilpassede trådtabel Kopiering af et mønster Sletning af et mønster Indholdsfortegnelse 5

18 Redigering af broderimønsteret (displaybillede til broderiindstillinger)... 8 Drejning af hele mønsteret... 8 Redigering af et kombineret mønster...8 Lagring af broderimønstre...87 Maskinens hukommelse Hvis broderimønsteret ikke kan lagres USB-medie Computer (USB) GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER OG HJÆLP-FUNKTIONEN 9 Brug af -indstillingstasten...94 Sådan aflæses displaybilledet til indstillinger Ændring af displayguider/hjælpelinjer Ændring af oplysninger om trådfarven Specificering af størrelse på billedeksempel Ændring af baggrundsfarven for broderimønstre eller billedeksempler Specificering af klipning af hopsting / DST -hopkoder, der skal justeres Sletning af korte sting... 0 Specifikation af den resterende trådlængde... 0 Ændring af indstillingerne for pauseskærm... 0 Slå sylampen TIL eller Fra... 0 Ændring af højtalerens lydstyrke Specificering af trådsensoren Skift formen på markøren, når der anvendes en USB-mus Ændring af måleenhederne Ændring af sproget Brug af tasten til maskinbetjeningsvejledningen...06 TILLÆG 09 Applikationssyning...0 Syning af applikationsmønstre... 0 Brug af et rammemønster til syning af applikationer ()... Brug af et rammemønster til syning af applikationer ()... Syning af store (delte) broderimønstre...4 Nyttige tip til betjening af maskinen...7 Kontrol af trådspændingen i de indbyggede mønstre... 7 Syning af et mønster, der er justeret i forhold til et mærke på stoffet... 8 Trådfarvetabel... 0 Farver fra Tajima-broderidata (.dst)... 0 Sådan skabes smukke broderier... Tråd... Afstivende materiale... Monteringsteknikker... Skema over kompatibilitet for stof/afstivende materiale... EKSTRAUDSTYR 4 Montering af broderiramme (ekstraudstyr) fra industriel broderimaskine... 4 Brug af kasketrammen (ekstraudstyr)...5 Kasketramme og tilbehør... 5 Kaskettyper... 6 Forholdsregler vedrørende stoffer... 7 Klargøring til brug af kasketramme... 7 Montering af kasketrammen... Montering af broderirammeholderen... 7 Yderligere oplysninger om digitalisering... 8 Brug af spoleapparat (ekstraudstyr)...40 Forholdsregler Spoleapparat (ekstraudstyr) og tilbehør Klargøring af spoleapparatet (ekstraudstyr)... 4 Tilslutning af netadapteren... 4 Vinding af spolen

19 Vedligeholdelse...45 Rengøring af LCD-displayet Rengøring af maskinens overflade Rengøring af griberlejet Rengøring omkring stingpladen Rengøring af spolehuset Rengøring af overtrådenes trådstier Smøring af maskinen Om vedligeholdelsesmeddelelsen... 5 Fejlfinding...5 Displaybilledet fejlfinding... 5 Fejlfinding... 5 Fejlmeddelelser... 6 Hvis maskinen ikke reagerer, når en tast berøres Specifikationer...70 Broderimaskinens specifikationer Opgradering af maskinens software...7 Opgraderingsprocedure vha. USB-medier... 7 Opgraderingsprocedure vha. en computer... 7 Stikordsregister...7 Indholdsfortegnelse 7

20 8

21 FORBEREDELSE Når maskinen er taget ud af emballagen, skal du gennemgå det medfølgende tilbehør på Tilbehør på side og kontrollere, at alt tilbehør på listen medfølger. Når du har kontrolleret, at alt tilbehør er kommet med, kan du klargøre broderimaskinen. Klargøring af maskinen og de forskellige forberedelser, der er nødvendige, inden du begynder at sy, er beskrevet i dette kapitel. Maskinens dele og deres funktion...0 Set forfra...0 Maskinen set fra højre/bagfra... Betjeningspanel... Tilbehør... Medfølgende tilbehør... Ekstraudstyr... Klargøring af maskinen...4 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring og transport...4 Placering...5 Klargøring af maskinen...6 Justering af betjeningspanelets position...7 Forberedelse af trådledermonteringen...8 Placering af spoleholderen...9 Montering af broderirammeholderen...9

22 FORBEREDELSE Maskinens dele og deres funktion Symaskinens forskellige dele og deres funktioner er beskrevet nedenfor. Sæt dig ind i de forskellige deles betegnelser, inden symaskinen tages i brug. Set forfra Knapper til justering af trådspænding Justerer trådens spænding. Broderihovedet Flytter sig til venstre og højre for at flytte nålen til broderiplaceringen. Nedre del af trådleder 4 Fremføringsmekanisme Montér broderirammen på fremføringsmekanismen. Når maskinen er tændt, eller når maskinen broderer, flyttes fremføringsmekanismen frem og tilbage, til venstre og til højre. 5 Spoledæksel/krog Åbn spoledækslet, og placer spolehuset i krogen. 6 Trådleder 7 Monteringsstøtte til trådleder 8 Spoleholder Placer 6 trådruller for at brodere. 9 Betjeningspanel 0 Fødder Brug fødderne til at justere længden på benene. A Sylampe Sylampen kan tændes eller slukkes fra displaybilledet til indstillinger. Se side 0. B Trådlederpinde C Overtrådleder D Mellemtrådleder 0

23 Maskinen set fra højre/bagfra Betjeningspanel Start-/stop-knap Tryk på start-/stop-knappen for at starte eller stoppe maskinen. Knappens måde at lyse på og farven skifter alt efter maskinens driftsbetingelse. Lyser rødt : Når maskinen ikke kan starte med at sy Blinker grønt : Når maskinen kan starte med at sy Lyser grønt : Når maskinen syr Slukket : Når maskinen er slukket Set nedenfra Primær (øverste) USB-port til medie For at kunne sende mønstre fra/til USB-medier, skal du sætte USB-mediet direkte i USB-porten. USB-port til mus USB-port til computer For at kunne importere/eksportere mønstre mellem en computer og maskinen, skal du sætte USB-kablet i USB-porten. 4 Berøringspenholder Sæt berøringspennen i denne holder, når den ikke bruges. 5 Håndhjul Drej håndhjulet for at bevæge nålen op og ned. Sørg for at dreje håndhjulet mod LCD-panelet (mod uret). 6 Strømforsyningsstik Sæt netledningen i strømforsyningsstikket. 7 Hovedkontakt Brug hovedkontakten til at tænde (I) og slukke ( ) for maskinen. 8 Ventilationssprækker Trådklipningsknap Tryk på trådklipningsknappen for at klippe både overog undertrådene. Automatisk trådningsknap Tryk på den automatiske trådningsknap for at tråde nålen. 4 Højtaler 5 LCD (berøringspanel) Tryk på tasterne, der vises i berøringspanelet for at vælge og redigere mønstre og bekræfte forskellige informationer. Maskinens dele og deres funktion

24 FORBEREDELSE Tilbehør Tilbehøret, der er angivet nedenfor, følger med denne maskine. Sørg for at bruge det tilbehør, der leveres sammen med maskinen. Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Hvis der mangler dele, eller hvis dele er beskadiget, skal du kontakte din autoriserede forhandler Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode Tilbehørskasse XC Nålesæt XC Foropspolet spole 6 XC Trådnet 6 S Opsprætter X Saks XC807-7 Pincet XC Berøringspen XA Nåleudskiftningsværk-tøj (trådeanordning) XE Afstandsstykke til stingplade XC Stjerneskruetrækker XC Alm. skruetrækker X Unbracoskruetrækker XC Vinkelskruetrækker XC Skiveformet skruetrækker XC Skruenøgle 0 XC Oliebeholder XZ Rengøringsbørste X Vægt XC USB-kabel XD85-05 Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode 4 Broderiramme (ekstra stor), 00 mm (H) 00 mm (B) (7-7/8 tommer (H) -/4 tommer (B)) PRH00 (Nord- og Sydamerika) PRH00:XC (Andet område) PRH80 (Nord- og Broderiramme (stor) 0 mm Sydamerika) (H) 80 mm (B) (5-/8 PRH80: XC tommer (H) 7-/8 tommer (B)) (Andet område) Broderiramme (medium) 00 mm (H) 00 mm (B) (4 tommer (H) 4 tommer (B)) Broderiramme (lille) 40 mm (H) 60 mm (B) (-/ tommer (H) -/8 tommer (B)) PRH00 (Nord- og Sydamerika) PRH00: XC (Andet område) PRH60 (Nord- og Sydamerika) PRH60: XC (Andet område) 5 Broderiark (ekstra stort) 00 mm (H) 00 mm (B) (7-7/8 tommer XC (H) -/4 tommer (B)) 6 Broderiark (stort) 0 mm (H) 80 mm (B) (5-/8 tommer XC57-05 (H) 7-/8 tommer (B)) 7 Broderiark (medium) 00 mm (H) 00 mm (B) (4 XC tommer (H) 4 tommer (B)) 8 Broderiark (lille) 40 mm (H) 60 mm (B) (-/ tommer XC (H) -/8 tommer (B)) 9 Brugsanvisning Denne brugsanvisning 0 Quickguide XF Spolefilt 6 XC74-05

25 Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode Spolestopper PRCF (Nord- og Kortlæserholder XE Avanceret kasketramme sæt (Se side 5.) Sydamerika) PRCF:XE58-00 (Andet område) PRCFH (Nord- og Avanceret kasketramme Sydamerika) PRCFH:XE6-00 (Andet område) Note Den medfølgende berøringspen kan opbevares i berøringspenholderen på bagsiden af betjeningspanelet. Se side. Ekstraudstyr Symaskinen kan bruges med følgende ekstraudstyr Avanceret kasketramme 4 Monteringsophæng (Se side 5.) 5 Cylinderrammesæt 6 Cylinderramme 7 Fladramme PRCFH (Nord- og Sydamerika) PRCFH:XC (Andet område) PRCFJ (Nord- og Sydamerika) PRCFJ:XC76-05 (Andet område) PRCL (Nord- og Sydamerika) PRCL:XE66-00 (Andet område) PRCLH (Nord- og Sydamerika) PRCLH:XE70-00 (Andet område) PRF00 (Nord- og Sydamerika) PRF00:XE (Andet område) 8 Spoleapparatsæt (Se side 40.) PRBW 9 Metalspole Broderikortlæser SAECR Broderikort USB-mus XE54-0 Bemærk Reservedelskoden kan være forskellig, alt efter i hvilket land/område maskinen er købt. Broderikort, der er købt i udlandet, fungerer ikke sammen med din broderimaskine. Kontakt den nærmeste autoriserede forhandler for at få en komplet liste over det ekstra tilbehør og de broderikort, som fås til maskinen Note Brug altid det anbefalede tilbehør til denne maskine. Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Vær opmærksom på, at nogle specifikationer kan ændres uden varsel. Tilbehør

26 FORBEREDELSE Klargøring af maskinen Fremgangsmåden ved klargøring er beskrevet nedenfor. Hvis maskinen ikke klargøres korrekt, kan den ryste eller larme, og broderiet vil ikke blive syet korrekt. Der kan fås systativ som ekstraudstyr. Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring og transport FORSIGTIG Temperaturen, hvor maskinen skal bruges, bør ligge på mellem 5 C og 40 C. Hvis maskinen benyttes hvor det enten er for koldt eller for varmt, kan det medføre at maskinen ikke fungerer korrekt. Undlad at benytte maskinen på et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, da dette kan forårsage, at maskinen ikke fungerer korrekt. Placer maskinen med de fire fødder helt nede på bordpladen, så maskinen ikke vipper. Læg ikke noget under broderimaskinen, der kan blokere for ventilationssprækkerne, som er bagerst på maskinens underside, for at undgå at maskinens motor overopheder, hvilket muligvis kan medføre brand eller beskadigelse af maskinen. Maskinen vejer ca. 7 kg (8 lb). Man bør være to om at klargøre og transportere broderimaskinen. De personer, der transporterer maskinen, skal sørge for at løfte den fra bunden på de angivne steder. Hvis maskinen løftes fra andre steder, kan det beskadige maskinen eller medføre, at maskinen tabes, hvilket kan forårsage personskader. Sluk for maskinen i tordenvejr, og tag netledningen ud. Lyn kan medføre at maskinen ikke fungerer korrekt. Sæt ikke netledningen i, før klargøringen af maskinen er komplet, ellers kan man komme til skade, hvis der ved et uheld trykkes på start-/stop-knappen, og maskinen begynder at sy. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når maskinen smøres for at forhindre, at olie og smørefedt kommer i øjnene eller i kontakt med huden. Undlad at putte olien eller smørefedtet i munden. Olien og smørefedtet opbevares utilgængeligt for børn. 4

27 Placering Placer maskinen på et sted, der overholder følgende krav. Maskinen placeres mere end 50 mm ( tommer) fra væggen Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om maskinen Undlad at placere genstande inden for broderirammens bevægelsesområde Placer maskinen i nærheden af en stikkontakt Brug en plan og stabil overflade såsom et skrivebord Brug en overflade, der kan understøtte maskinens vægt (ca. 7 kg (8 lb.)) Sørg for, at der er luft omkring ventilationssprækkerne, der sidder bagerst på undersiden af maskinen. Mere end 50 mm ( tommer) 770 mm (0-5/6 tommer) 589 mm (-/6 tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) 5 mm (0-5/ tommer) Mere end 50 mm (-/4 tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) FORSIGTIG For at forhindre at maskinen ikke fungerer korrekt, eller beskadigelse af maskinen, undlad at opstille maskinen på et sted, der er udsat for følgende forhold. Væsker såsom vand Ekstremt meget støv Direkte sollys Utilstrækkelig plads Blokerede ventilationssprækker Genstande inden for broderirammens bevægelsesområde Ekstremt høje eller lave temperaturer. Temperaturen, hvor maskinen skal bruges, bør ligge på mellem 5 C og 40 C. En ustabil overflade Tilslutning til forlængerledninger eller flerdobbelte adaptere Bemærk Forsigtig: Da maskinen vejer ca. 7 kg (8 lb.), må den ikke stilles på et ustabilt bord. Klargøring af maskinen 5

28 FORBEREDELSE Klargøring af maskinen Når maskinen klargøres, justeres benene, så maskinen står stabilt. 4 Brug den medfølgende skruenøgle til at dreje fodens justerbare møtrik. Drejes møtrikken i retning, gøres benet længere; drejes møtrikken i retning gøres benet kortere. Sørg for, at al emballagetape, der sidder på maskinen, er taget af, og at al emballage er fjernet. Opstil maskinen, samtidig med at du sikrer, at der er tilstrækkelig plads omkring den. Mere end 50 mm ( tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) 5 mm (0-5/ tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) 589 mm (-/6 tommer) Mere end 50 mm (-/4 tommer) 5 Justerbar fodmøtrik Juster alle fire ben, så de står forsvarligt fast på bordet. Når benene er justeret til den ønskede længde, strammes møtrikkerne med den medfølgende skruenøgle. Juster benene, så maskinen står stabilt. Brug den medfølgende skruenøgle til at løsne låsemøtrikken på det ben, du vil justere. 6 Låsemøtrik Tryk ned på hvert hjørne af broderimaskinen for at kontrollere, at den er stabil. Hvis den stadig er ustabil, gentag trin til 5 igen for at justere benene. Låsemøtrik Justerbar fodmøtrik Foden kan drejes. 6

29 Justering af betjeningspanelets position Juster betjeningspanelets indstilling og vinkel, så det er let at betjene. Løsn fingerskruer for at trække betjeningspanelet fremad. Juster betjeningspanelets indstilling. Løsn fingerskruen, juster betjeningspanelet til en position, hvor det er let at se det, og stram fingerskruen. Fingerskruer Juster betjeningspanelet til en position, hvor det er let at betjene, og stram fingerskruerne. 4 Fingerskrue Juster betjeningspanelets vinkel. Løsn de fingerskruer, juster betjeningspanelet til en vinkel, hvor det er let at se det, og stram fingerskruerne. (Fra siden) Fingerskruer (Set ovenfra) Bemærk Brug den medfølgende skiveformede skruetrækker til at løsne og stramme de fem fingerskruer. Klargøring af maskinen 7

30 FORBEREDELSE Forberedelse af trådledermonteringen Løft trådledermonteringen Find den medfølgende stjerneskruetrækker. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skruerne på venstre og højre side af trådledermonteringen, og løft trådlederen op, så det er plant. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skruerne på venstre side af monteringsstøtten til trådleder, således at trådledermonteringen kan løftes. Fjern skrue, og drej skrue tre eller fire gange for at løsne den. 4 Løsn skruerne. Stram skruerne på venstre og højre side af trådledermonteringen. Fjern skruen. Drej skruen -4 gange for at løsne den. Løft trådlederen på plads, og stram skrue til venstre. Sæt skrue i højre side af monteringsstøtten til trådleder, og stram til. Bemærk Hvis skruerne ikke løsnes tilstrækkeligt, kan det være svært at flytte monteringsstøtten til trådlederen og trådlederen. Undgå at bruge for voldsomme kræfter, når monteringsstøtten til trådlederen og trådlederen flyttes. Sørg for, at skruerne er løsnet tilstrækkeligt, før disse dele flyttes. Sørg for, at hver skrue strammes tilstrækkeligt, så monteringsstøtten til trådlederen og trådlederen sidder fast. Sæt skrue i, og stram til. Stram skruen. 8

31 Placering af spoleholderen Fastgør spoleholderen i broderiplaceringen. Løsn fingerskruen, og åbn spoleholderen mod venstre og højre. Montering af broderirammeholderen Montér broderirammeholderen på fremføringsmekanismen. Fjern de to fingerskruer på broderirammeholderen. Fingerskrue Spoleholder Når spoleholderen er helt åben, stram fingerskruen. Fingerskruer Juster hullerne i broderirammeholderen med pindene på fremføringsmekanismens rammemonteringsplade. Fastgør spoleholderen i den åbne position. Pindene på rammemonteringspladen Huller i broderirammeholderen Klargøring af maskinen 9

32 FORBEREDELSE Fastgør broderirammeholderen med de to fingerskruer, du fjernede i trin. Fingerskruer Bemærk Brug den medfølgende skiveformede skruetrækker til at stramme fingerskruerne godt til. Dette fuldender klargøringen af maskinen. 0

33 BRODERIVEJLEDNING Dette kapitel beskriver de grundlæggende broderifunktioner i rækkefølge - fra maskinen tændes og syning af et mønster til syningen er færdig. Følg vejledningstrinene for at brodere et mønster og lære, hvordan denne broderimaskine fungerer. Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening... Grundlæggende procedurer...5 Quickguide til displaybilledet...70 Når du har et spørgsmål, kan dette måske hjælpe...79 Isætning af spolen Sådan tændes maskinen Valg af et broderimønster Redigering af broderimønsteret Specificering af broderiindstilling Visning af billedet Montering af stoffet i broderirammen Montering af broderirammen på maskinen Kontrol af broderiområdet Trådning af overtråde Sådan sys broderiet Kontrol af trådspændingen Afmontering af broderirammen og stoffet Sådan slukkes maskinen

34 BRODERIVEJLEDNING Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening De nødvendige punkter for at sikre korrekt betjening af denne maskine er beskrevet nedenfor. Forholdsregler ved strømforsyning Sørg for at overholde følgende forholdsregler i forbindelse med tilslutning af strøm. ADVARSEL Brug kun almindelig strøm. Brug af andre strømkilder kan forårsage brand, stød eller beskadigelse af symaskinen. Kontroller, at strømledningens stik er sat helt ind i stikkontakten og strømkabelstikket på maskinen. Sæt ikke strømledningens stik i en stikkontakt, der ikke er i ordentlig stand. Hvis følgende indtræffer, sluk for broderimaskinen, og tag ledningen ud af stikkontakten, ellers kan det medføre brand, stød eller beskadigelse af maskinen. Når du forlader maskinen. Når du er færdig med at bruge maskinen. Hvis der opstår strømsvigt, mens maskinen er i brug. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, hvis der for eksempel er en løs eller afbrudt forbindelse. I tordenvejr. FORSIGTIG Brug kun strømledningen, der følger med denne maskine. Undlad at tilslutte maskinen med forlængerledninger eller stikdåser med flere stik med mange andre apparater tilsluttet, da dette kan forårsage brand eller stød. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Sluk altid på hovedkontakten, før du tager stikket til maskinen ud. Tag altid fat i stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan den blive beskadiget, og der er risiko for brand eller stød. Der må ikke skæres i strømledningen, og den må ikke beskadiges, ændres, bøjes, trækkes i, drejes rundt eller bundtes med andre ledninger. Anbring ikke tunge ting på ledningen, og udsæt ikke ledningen for varmepåvirkning, da dette kan beskadige ledningen eller forårsage brand eller stød. Hvis strømledningen eller stikket bliver beskadiget, stop med at bruge maskinen, og send den til reparation hos den nærmeste autoriserede forhandler, før den bruges igen. Tag stikket ud, hvis symaskinen ikke skal bruges i et længere tidsrum. Ellers kan der opstå brand. Når maskinen efterlades uden opsyn, skal der enten slukkes på hovedkontakten, eller stikket skal tages ud. Ved vedligeholdelse af maskinen eller ved afmontering af afdækninger skal stikket være taget ud.

35 Forholdsregler ved nåle Sørg for at overholde følgende forholdsregler vedrørende valg af korrekt nål til din maskine. FORSIGTIG Din maskine er designet til at bruge almindelige broderinåle. Fabrikken anbefaler, at nålen er HAX 0 EBBR (Organ). Schmetz nåle 0/705 H-E kan bruges som erstatning. Brug af andre nåle kan knække nålen eller tråden eller beskadige trådningsmekanismen eller forårsage personskade. Brug aldrig bøjede nåle. Bøjede nåle knækker let, hvilket kan føre til personskade. Kontrol af nålen Det er meget farligt at sy med en bøjet nål, da nålen kan knække under syningen. Anbring nålen med den flade side nedad på en plan flade, og kontroller, at afstanden mellem nålen og fladen er lige stor hele vejen. Hvis nålen er bøjet, eller nålens spids er knækket, skal nålen udskiftes med en ny. (Se Udskiftning af nålen på side 86.) God nål Dårlig nål Hvis afstanden mellem nålen og den plane overflade ikke er ens, er nålen bøjet. Du må aldrig bruge en bøjet nål. Flad side Nåletype Plan overflade Forholdsregler vedrørende spoletype Sørg for at overholde følgende forholdsregler ved håndtering af spolen. FORSIGTIG Brug kun for foropspolet spole (COATS L type/tru-sew POLYESTER Filaments ) eller spoler, der specifikt er beregnet til denne maskine. Ved brug af en anden spole er der risiko for personskader eller beskadigelse af maskinen. COATS L Polyester Spolen skal være vundet korrekt, da der ellers er risiko for, at nålen knækker, eller at trådspændingen bliver forkert. Når spolen spoles, brug kun spoleapparat (ekstraudstyr) (se side 40) og metalspoler (Reservedelskode: ). Når spolen spoles, sørg for at bruge bomuld eller spundet polyester undertråd (mellem 74 dtex/ og 00 dtex/). Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening

36 BRODERIVEJLEDNING Overtrådsanbefalinger Sørg for at følge følgende anbefalinger vedrørende overtråden. Bemærk Det anbefales, at der bruges rayon eller polyester broderitråd (0 den / 5 dtex / 40 vægt (i Nord- og Sydamerika og Europa) / #50 (i Japan)). Anbefalet stof Sørg for at følge følgende anbefalinger vedrørende stoffet. Bemærk Maskinen kan brodere stof, der er op til mm (/8 tomme) tykt. Hvis der sys i tykkere stof, kan nålen knække eller bøje. Når der broderes overlappende sting, er det svært for nålen at trænge gennem stoffet, hvilket kan få nålen til at knække eller bøje. Bemærk Anbring et afstivende materiale under tynde stoffer eller stretch-stoffer. (For yderligere oplysninger se Påstrygning af afstivende materiale på stoffet på side 90.) Sørg for, at stoffet ikke fanges i fremføringsmekanismen, når der broderes store stykker stof. Display-anbefalinger Sørg for at følge følgende anbefalinger vedrørende brugen af displayet. Bemærk Rør kun ved displayet med fingeren eller den medfølgende pen. Brug ikke en blyant, skruetrækker eller andre hårde eller skarpe ting. Tryk heller ikke kraftigt på displayets skærm, den kan tage skade. Displaybilledet kan blive mørkere, lige efter at der er tændt for broderimaskinen. Dette er normalt for baggrundsbelysningen og ikke et tegn på fejlfunktion. Efter ca. 0 minutter har displayet dets normale lysstyrke. Hvis du ikke sidder lige ud for betjeningspanelets display, kan farverne forvrænges, eller det kan være vanskeligt at læse displayet. Dette er normalt for displayet og ikke et tegn på fejlfunktion. Sid altid lige ud for displayet, når du skal se det. (Se Justering af betjeningspanelets position på side 7, hvis justering er nødvendigt.) 4

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 0 Yderligere funktioner i PR650e Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version og. Før maskinen tages i

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Nye produktegenskaber for PR-650 version 2 DA

Nye produktegenskaber for PR-650 version 2 DA Nye produktegenskaber for PR-650 version 2 DA Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version 2. Før maskinen tages i brug, bør du omhyggeligt læse både denne brugsanvisning og brugsanvisningen,

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port V3 V3 Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port Håndværks inspireret Brodér

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port V3 V3 Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port Håndværks inspireret Brodér

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e PR1000e PR1000e Broderimaskine Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e 360 x 200 mm broderiareal Høj opløselig ASV LCD touch screen Avanceret dagslys lyssystem Variabel hastighed:

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere