Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07"

Transkript

1 Broderimaskine Brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07

2 Varemærker FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56 FlashFX Pro is a trademark of Datalight, Inc. Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc. Copyright Datalight, Inc., All Rights Reserved Video powered by Mobiclip encoding and playback technology. IMPORTANT: READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING. By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software. Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library Copyright 000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistribution s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistribution s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided by the copyright holders and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage. All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

3 Indledning Tillykke med din nye broderimaskine! Før du tager maskinen i brug, bør du læse afsnittet VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER og denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af de forskellige funktioner. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Læs disse sikkerhedsregler, før maskinen tages i brug. FARE - Sådan undgår du at få elektrisk stød: Tag altid maskinens stik ud af stikkontakten med det samme, når du er færdig med at bruge maskinen, ved rengøring, når du foretager de servicejusteringer, der er nævnt i denne brugsanvisning, eller når du efterlader maskinen uden opsyn. ADVARSEL - Sådan undgår du forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade: Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du smører maskinen eller foretager andre brugerjusteringer, der er nævnt i denne brugsanvisning. Når du tager maskinens stik ud, skal du sætte kontakten på maskinen på symbolet O for at slukke maskinen og derefter tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen. Sæt stikket fra symaskinen direkte ind i stikkontakten. Der må ikke bruges forlængerledning. Tag altid maskinens stik ud, hvis strømmen svigter. Brug aldrig maskinen, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den har været tabt eller beskadiget, eller hvis der er spildt vand på enheden. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler/servicecenter, så de kan undersøge den, reparere den eller justere de elektriske eller mekaniske dele. For at undgå elektrisk stød eller brand må du ikke bruge et beskadiget strømforsyningsstik eller løs stikkontakt. Sørg for, at strømforsyningsstikket er sat helt i og sidder fast. Stop brugen af maskinen omgående, og tag strømledningen ud, hvis du bemærker noget usædvanligt, som f.eks. lugt, varme, misfarvning eller deformering under brug eller opbevaring af maskinen. Når du transporterer maskinen, skal du sørge for at løfte den nedefra. Hvis du løfter maskinen ved at tage fat i andre dele, kan det beskadige maskinen eller medføre, at maskinen tabes, hvilket kan forårsage personskader. Når du løfter maskinen, skal du passe på ikke at foretage pludselige eller uforsigtige bevægelser, idet du risikerer skader på ryg eller knæ. Når du transporterer maskinen, skal du være forsigtig med ikke at røre ved betjeningspanelet, trådleder eller andre dele, da det kan forårsage personskader. Indledning

4 4 Hold altid arbejdsområdet ryddeligt: Brug aldrig maskinen, hvis ventilationshullerne er blokerede. Hold maskinens ventilationsåbninger fri for trævler, støv og stofrester. Brug ikke forlængerledninger. Sæt stikket fra symaskinen direkte ind i stikkontakten. Du må aldrig tabe eller indsætte noget i nogen åbninger. Hold fingrene væk fra alle maskinåbninger såsom nær fremføringsmekanismen, da der ellers er risiko for personskade. Maskinen må ikke bruges på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor luften er iltfattig. Brug ikke maskinen i nærheden af en varmekilde såsom en ovn eller et strygejern. Ellers kan maskinen, strømledningen eller den beklædningsdel, der sys i, antændes og forårsage brand eller elektrisk stød. Brug ikke maskinen i nærheden af åben ild, da bevægelsen fra broderirammen kan få den beklædningsdel, der sys i til at gå i brand. Sæt ikke maskinen på en ustabil overflade som f.eks. et vakkelvornt eller skråt bord, da maskinen kan vælte ned og forårsage personskader. 5 Særlige forholdsregler ved syning: Vær altid meget opmærksom på nålen. Brug aldrig bøjede eller knækkede nåle. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær specielt forsigtig omkring symaskinenålen. Når du bruger maskinen, skal du holde dine hænder væk fra broderihovedet og alle bevægelige dele i nærheden af broderihovedet, da der ellers kan opstå personskader. Stil maskinens kontakt på symbolet O for at slukke for den, når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. udskiftning af nålen. Brug ikke en beskadiget eller forkert stingplade, da det kan få nålen til at knække. 6 Denne maskine er ikke legetøj: Hold godt øje med symaskinen, når den bruges af eller i nærheden af børn. Maskinen må ikke bruges af børn eller svage eller syge personer uden opsyn. Mindre børn skal holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med symaskinen. Du må ikke bruge den medfølgende saks eller opsprætter på andre måder, end det de er beregnet til. Du skal derudover passe på, at dine hænder ikke kommer i vejen for opsprætteren, da det ellers kan medføre personskade, hvis opsprætteren smutter. Den plastikpose, som maskinen blev leveret i, skal opbevares utilgængeligt for børn eller kasseres. Lad aldrig børn lege med posen, idet dette er forbundet med kvælningsfare. Må ikke anvendes udendørs.

5 7 Sådan forlænges maskinens levetid: Maskinen må ikke opbevares på steder, hvor den står i direkte sollys eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Brug/anbring ikke symaskinen tæt op ad et varmeapparat, strygejern, halogenlamper eller andre varme genstande. Når du gør opbevaringskassen ren, må du kun bruge almindelige sæber og rengøringsmidler. Brug aldrig benzol, fortynder eller skurepulver til rengøring, da dette kan beskadige kassen og maskinen. Læs altid i brugsanvisningen, inden du udskifter eller monterer nålen eller andre dele, så disse monteres korrekt. 8 Reparation og justering: Forsøg aldrig at adskille, reparere eller ændre maskinen på nogen måde, da der ellers kan opstå brand, elektrisk stød eller personskade. Hvis lampeenheden er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret forhandler. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis det er nødvendigt at foretage justeringer, skal du først kigge i fejlfindingsskemaet, som du finder bagest i brugsanvisningen. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du selv kan undersøge og justere symaskinen. Hvis problemet ikke kan løses, bedes du kontakte nærmeste autoriserede forhandler. Brug kun maskinen som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun det tilbehør, der anbefales af fabrikanten, og som er beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun det interfacekabel (USB-kabel), som fulgte med maskinen. Brug kun en mus, der er lavet specielt til denne maskine. Indholdet i denne brugsanvisning samt specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel. Yderligere produktoplysninger og opdateringer kan fås på vores hjemmeside, GEM DENNE BRUGSANVISNING Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet. Denne enhed må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de overvåges eller undervises i brugen af enheden af en person med ansvar for deres sikkerhed. Der skal altid føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

6 KUN FOR BRUGERE I STORBRITANNIEN, IRLAND SAMT PÅ MALTA OG CYPERN VIGTIGT Hvis stikkets sikring skal udskiftes, skal du bruge en sikring, der er godkendt af ASTA iht. BS 6, dvs. mærket med med den effekt, der er angivet på stikket. Husk altid at sætte dækslet på igen. Brug aldrig stik uden sikringsafdækning. Hvis den ledige stikkontakt ikke passer til det stik, der leveres med dette udstyr, skal du kontakte din autoriserede forhandler for at få den rigtige ledning. 4

7 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 5

8 Licensaftale Denne maskine omfatter data, software og/eller dokumentation (samlet INDHOLDET ) som er genstand for industriel ejendomsret tilhørende Brother Industries, Ltd. ( BROTHER ). VED AT ANVENDE INDHOLDET ACCEPTERER KUNDEN DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. BROTHER bevarer ejendomsretten over alle rettigheder til INDHOLDET og til de kopier af INDHOLDET, der følger med denne pakke. INDHOLDET gives som licens (sælges ikke) til dig ( KUNDEN ) i henhold til denne aftales vilkår og betingelser. KUNDEN er autoriseret til at: Bruge INDHOLDET sammen med en broderimaskine for at skabe broderi. Bruge INDHOLDET sammen med en broderimaskine, som KUNDEN ejer eller bruger, forudsat at INDHOLDET ikke bruges på mere end en broderimaskine ad gangen. Bortset fra hvad der ellers foreskrives heri, må KUNDEN ikke: Tillade at mere end en kopi af INDHOLDET er tilgængeligt ad gangen. Reproducere, ændre, offentliggøre, distribuere, sælge, udleje, videregive licens til eller på anden vis gøre INDHOLDET tilgængeligt for andre. Distribuere, udleje, videregive licens til, lease, sælge, overdrage eller tildele mediekortet eller INDHOLDET. Adskille, demontere eller på anden vis radikalt ændre INDHOLDET eller hjælpe andre med at gøre dette. Ændre, oversætte, modificere eller tilpasse INDHOLDET eller dele deraf til virksomhedsmæssige, forretningsmæssige eller industrielle formål. Sælge eller på anden vis distribuere BRODERIET, der er skabt ved at bruge INDHOLDET, DER OPRINDELIGT ER BELAGT MED BESTEMT COPYRIGHTMEDDELELSE UNDER NAVNET PÅ TREDJEMAND ANDEN END BROTHER (f.eks. DISNEY ). BROTHER bevarer alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives til KUNDEN heri. Intet i denne aftale udgør et afkald på BROTHERs rettigheder i henhold til enhver lov. Denne aftale skal være underlagt japansk ret. Alle forespørgsler angående denne aftale rettes skriftligt pr. post til Brother Industries, Ltd., -- Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya , Japan, Att.: P&H company Sales and Marketing Dept. 6

9 Advarselsmærkater Følgende advarselsmærkater findes på maskinen. Sørg for at overholde forholdsreglerne beskrevet på mærkaterne. Mærkaternes placering Giv krogen en dråbe olie en gang om dagen før brug. Advarselsmærkater 7

10 Maskinens dele og produktegenskaber Maskinbrodering med 6 nåle Maskinen har 6 nåle der hver kan trådes med forskellige trådfarver. Den kan sy broderimønstre i flere farver ved automatisk at vælge den rigtige nål til hver farve. Mekanismen der bevæger nålene op og ned, kaldes nålestangen og nålestængerne sidder i broderihovedet. Nålestængerne er navngivet fra højre til venstre: nålestang, nålestang, nålestang, nålestang 4, nålestang 5 og nålestang 6. De trådfarver, der er tildelt nålestængerne, angives på skærmen. Tråd nålestængerne som vist. Trådene, der er trådet på nålestængerne, vises her. Nålestang Nål Broderihovedet Spolepindene, trådspændingsknapperne, trådgiverne og trådstierne, der nævnes, når overtråden trådes, er forskellige i henhold til deres tilsvarende nålestangnummer. Maskinen tildeler automatisk en trådfarve til hver nål. Hvis en nål allerede er trådet med en farve, der skal bruges i det næste mønster, tildeler maskinen den farve til den nål, hvilket reducerer antallet af trådspoleskift. Det betyder også, at maskinen ikke altid tildeler farver i henhold til antallet af nåle, den tildeler farver baseret på de farver, der er trådet på det pågældende tidspunkt. Note Syningen udføres ikke nødvendigvis i rækkefølge efter nålestangnumrene. 8

11 Alle 6 nåle kan ikke bruges til at sy på samme tid. Én nål bevæges til broderiplaceringen ad gangen. I henhold til syrækkefølgen flyttes broderihovedet til venstre og til højre, så nålestangen og nåletråd med den nødvendige farve kan flyttes til broderiplaceringen. Nålen ved broderiplaceringen Nålen placeres over hullet i stingpladen. Når du starter maskinen, sænkes trykfoden automatisk. Broderiet sys og tråd trækkes væk fra materialet, når tråden klippes og når der skiftes trådfarve (hver gang broderihovedet flytter sig, så en ny farve kan sys.). Når syningen er færdig, stopper maskinen. Hvis mønsteret bruger 7 eller flere trådfarver, stopper maskinen, når der skal skiftes trådspole, og de tilsvarende instruktioner vises i LCD-displayet. Forskelle fra maskiner med én nål Kan sy broderimønstre, der bruger 6 eller færre farver, uden at der skal skiftes trådspoler På maskiner med én nål skal trådspolen skiftes, og maskinen skal trådes, hver gang der bruges en anden farve tråd. På denne maskine er det ikke nødvendigt at skifte trådspolen eller tråde maskinen igen i forbindelse med broderimønstre med 6 eller færre farver. Hvis det samlede antal farver er færre end 6 farver, og hvis det samlede antal farveændringer er mere end 7 gange, vender maskinen tilbage til den nål, som maskinen allerede har brugt og syr automatisk med den samme farve igen. Automatisk syning reducerer sytiden Bortset fra når der skal skiftes trådspoler i forbindelse med mønstre, der har 7 eller flere farver, når maskinen først er startet, fortsætter den automatisk med at køre fra trykfoden sænkes til udførelsen af de specificerede funktioner ved start- og slutplaceringerne og skifter også trådfarverne. Idet maskinen kan skifte tråde og afslutte sting, reduceres sytiden. Trækker og holder automatisk trådenderne til undersiden af stoffet i starten og slutningen af stinget Idet maskinen automatisk trækker overtråden under stoffet ved starten af en farve og trækker overtråden fra stoffet ved trådklipning, behøver du slet ikke bekymre dig om overtrådens ende. Flytter automatisk broderirammen til broderiplaceringen På maskiner med én nål vil broderimønsteret i de fleste tilfælde være centreret i rammen, og stoffet skal placeres korrekt inden i broderirammen, så midten i den ønskede broderiplacering justeres i forhold til midten i broderirammen. Med denne maskine flyttes broderirammen derimod for at bestemme broderiplaceringen, hvilket gør det lettere at sy mønstret hvor som helst i rammen. Derudover kan broderiplaceringen frit bestemmes, efter stoffet er monteret, og broderirammen er monteret i maskinen, uanset hvordan stoffet er placeret i broderirammen. Maskinens dele og produktegenskaber 9

12 Andre funktioner LCD-display der er let at aflæse og let at bruge Det store LCDfarvedisplay gør det let at få vist farverne i et broderimønster i et næsten realistisk billede. Idet LCD-displayet er et touchpanel, kan de viste taster endvidere berøres for nemt at udføre funktioner. Sikkerhedsmekanisme Maskinen er udstyret med en låsemekanisme, der hjælper med at forhindre personskade i tilfælde af betjening ved et uheld. Maskinen kan kun startes, når maskinen er blevet låst op. Farven på start-/stop-knappen skifter for at fortælle dig, om maskinen er låst. Udvidet trådfarvevisningsfunktion tillader, at farverne vises i nærmest ægte farve Farverne og trådfarvenumrene lagres i maskinens hukommelse. Fra dette trådfarvebibliotek kan du vælge farver for at skabe din egen trådfarvetabel. Hvis mønsterfarverne ændres ved hjælp af denne tabel, kan mønstret kun vises med de trådfarver, som du har. Derudover kan broderimønstret vises, sådan som det vil se ud, når det er broderet. Lyser rødt Blinker grønt Automatisk trådningsmekanisme Ved hjælp af den automatiske trådningsmekanisme er det let at tråde nålen. Maskinen er låst. Maskinen kan startes. Stort udvalg af indbyggede trådfarveoplysninger Trådfarveoplysningerne for producentens tråd er tilgængelige, hvilket gør det let at vælge den rette trådfarve. 0

13 USB-port medfølger som standardudstyr Ved at bruge det medfølgende USB-kabel kan en computer tilsluttes maskinen og derved hente broderimønstre fra computeren. Se Computer (USB) på side 56. Tilgængelige funktioner Design med en maks. størrelse på 00 mm (H) 00 mm (B) (7-7/8 tommer (H) -/4 tommer (B)) kan broderes. Hvis kasketrammen (ekstraudstyr) bruges, kan broderi sys på kasketter. Forskellige indbyggede mønstre Udover de mange indbyggede tegnmønstre, broderimønstre og rammemønstre udvider brugen af broderikort maskinens mønsterbibliotek meget. Hvis maskinen er placeret således, at USBkablet ikke kan nå computeren, kan broderimønstre hentes fra computeren ved at lagre dem midlertidigt på en USB-enhed, som derefter sluttes til maskinen. Se USB-medie på side 60. Redigering af broderimønster Bogstavs- og broderimønstre kan kombineres, eller der kan specificeres en tekstopstilling for at arrangere mønstrene. Maskinen kan også indstilles til gentagne gange at sy det samme mønster. Flytning eller trådning af en valgt nålestang på et vilkårligt tidspunkt Når du vælger, redigerer eller broderer et mønster, kan én af nålestængerne til enhver tid vælges til at blive trådet eller flyttet til en broderiposition. Berør for at åbne displaybilledet for nåleflytning, og vælg derefter nummeret på den nålestang, som du vil flytte eller tråde. (Se Flytning og trådning af en valgt nålestang på side 6.) Maskinens dele og produktegenskaber

14 Vejledninger Denne vejledning er opbygget som beskrevet nedenfor. Skal læses, inden maskinen tages i brug Kapitel: Forberedelse Klargøringen af maskinen og de forskellige forberedelser, der er nødvendige, før du starter med at sy, beskrives i dette kapitel. Kapitel : Broderivejledning Dette kapitel beskriver de grundlæggende broderifunktioner i rækkefølge - fra maskinen tændes og syning af et mønster til syningen er færdig. Følg vejledningstrinene for at brodere et mønster og lære, hvordan denne broderimaskine fungerer. Kapitel : Andre grundlæggende procedurer Dette kapitel forklarer anden brug end den, der beskrives i kapitel, som f.eks. når der sys et mønster med 7 eller flere farver og anden nødvendig betjening, f.eks. hvordan nålen udskiftes. Anvendes også til opslag, når man har behov for yderligere oplysninger Kapitel 4: Broderiindstillinger Dette kapitel indeholder beskrivelser af de forskellige broderiindstillinger, hvilket gør det enkelt at redigere mønstre. Kapitel 5: Vælg/Rediger/Gem mønstre Dette kapitel giver oplysninger om valg, redigering og lagring af broderimønstre. Kapitel 6: Grundlæggende indstillinger og hjælpfunktionen Dette kapitel beskriver brugen af indstillingstasten, maskinens betjeningsknap og hjælp-tasten. Der gives yderligere oplysninger om ændring af de grundlæggende broderimaskineindstillinger og visning af funktioner i LCD-displayet. Kapitel 7: Tillæg Dette kapitel beskriver teknikker til forskellige broderifunktioner, tips til hvordan man skaber smukke broderier og yderligere oplysninger om vedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår et problem. Søgning efter oplysninger Søgning i brugsanvisningen Efter titel Kontroller beskrivelserne til venstre for indholdet i hvert kapitel, og kontroller derefter indholdsfortegnelsen. For grundlæggende funktioner se listen over titler på første side i kapitel. Find den korrekte side ved at bruge fanerne i sidernes højre kant. Efter nøgleord Kig i indekset bagest i denne brugsanvisning. Kig efter det ønskede nøgleord, og gå så til den side, der henvises til. Ved hjælp af skærmen Beskrivelser af de taster og andre oplysninger, der vises på de overordnede LCDdisplaybilleder, angives i tabellerne på side 70 til 78. For yderligere oplysninger se den side, der henvises til. Efter forhold Flere mulige forhold og de tilsvarende funktioner er beskrevet på side 79. For yderligere oplysninger se den side, der henvises til. Søgning i maskinen Denne maskine er udstyret med en hjælpefunktion. Sådan udføres en funktion Tryk på knappen til maskinbetjeningsvejledning, og se efter de ønskede oplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan knappen til maskinbetjeningsvejledning bruges, se side 06.

15 Indholdsfortegnelse Indledning... VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER... Licensaftale...6 Advarselsmærkater...7 Maskinens dele og produktegenskaber...8 Maskinbrodering med 6 nåle... 8 Forskelle fra maskiner med én nål... 9 Andre funktioner... 0 Tilgængelige funktioner... Vejledninger... Skal læses, inden maskinen tages i brug... Anvendes også til opslag, når man har behov for yderligere oplysninger... Søgning efter oplysninger... FORBEREDELSE 9 Maskinens dele og deres funktion...0 Set forfra... 0 Maskinen set fra højre/bagfra... Betjeningspanel... Tilbehør... Medfølgende tilbehør... Ekstraudstyr... Klargøring af maskinen...4 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring og transport... 4 Placering... 5 Klargøring af maskinen... 6 Justering af betjeningspanelets position... 7 Forberedelse af trådledermonteringen... 8 Placering af spoleholderen... 9 Montering af broderirammeholderen... 9 BRODERIVEJLEDNING Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening... Forholdsregler ved strømforsyning... Forholdsregler ved nåle... Kontrol af nålen... Forholdsregler vedrørende spoletype... Overtrådsanbefalinger... 4 Anbefalet stof... 4 Display-anbefalinger... 4 Grundlæggende procedurer...5 Isætning af spolen...6 Sådan fjernes spolehuset... 6 Isætning af spolen... 6 Isætning af spolehuset... 7 Sådan tændes maskinen...8 Sådan aflæses displaybillederne... 9 Oversigt over displaybilleder Valg af et broderimønster...4 Valg af et broderimønster... 4 Redigering af broderimønsteret...44 Sådan fortsætter du til displaybilledet til broderiindstillinger Specificering af broderiindstilling...45 Visning af billedet...46 Kontrol af et prøvebillede Indholdsfortegnelse

16 Montering af stoffet i broderirammen...47 Montering af stoffet i broderirammen Montering af broderirammen på maskinen...49 Montering af broderirammen Kontrol af broderiområdet...5 Midlertidig stop for at kontrollere området... 5 Sådan fortsætter du til displaybilledet til broderi... 5 Trådning af overtråde...5 Kontrol af nålestænger og trådfarver... 5 Trådning af overtråde Trådning af nålen Sådan sys broderiet...6 Sådan startes brodering... 6 Sådan stoppes broderingen Kontrol af trådspændingen...67 Afmontering af broderirammen og stoffet...68 Afmontering af broderirammen Sådan afmonteres stoffet Sådan slukkes maskinen...69 Quickguide til displaybilledet...70 Tastvisninger Almindelige kontroller i displaybilledet Sådan aflæses displaybilledet til valg af mønstertype... 7 Sådan aflæses displaybilledet med mønsterliste... 7 Sådan aflæses displaybilledet til redigering af mønstre... 7 Sådan aflæses displaybilledet til broderiindstillinger Sådan aflæses displaybilledet til broderi Når du har et spørgsmål, kan dette måske hjælpe...79 TEKNISK TERMINOLOGI: MØNSTRE: BRODERI: USB-forbindelse ANDRE GRUNDLÆGGENDE PROCEDURER 85 Udskiftning af nålen...86 Udskiftning af nålen Korrekt brug af broderirammerne...88 Broderirammetyper og anvendelser Påstrygning af afstivende materiale på stoffet...90 Montering af stoffet...9 Montering af stoffet i den ekstra store og den store broderiramme...9 Sådan bruges broderiarket... 9 Store/små stykker stof... 9 Broderirammens placering og bevægelse...94 Ændring af broderiplacering...96 Justering af vinklen Omplacering af trådfarverne på skærmen...00 Brodering af mønster med 7 eller flere farver...0 Kontrol af hvorvidt trådspoleudskiftning er nødvendig... 0 Udskiftning af trådspolerne ved designs med 7 eller flere farver... 0 Skift trådspoler-meddelelse... 0 Let udskiftning af trådspolerne Hvis tråden knækker, eller undertråden løber ud, mens der broderes Hvis overtråden knækker Hvis undertråden knækker eller løber ud Brodering fra begyndelsen eller midten af et mønster Genoptag brodering, efter maskinen er blevet slukket...0 4

17 Regulering af trådspænding... Justering af spændingen på undertråden... Justering af overtrådens spænding... BRODERIINDSTILLINGER 5 Broderi med risting...6 Fremstilling af en applikation...7 Fremstilling af en applikation... 7 Brug af rammemønster til omrids... 0 Automatisk hæfteindstilling... Indstillinger til start-/slutplacering... Gentagen syning af et mønster langs en diagonal... 4 Brodering af sammenkædede tegn... 5 Maksimal syhastighedsindstilling...7 Sådan indstilles maskinen til at stoppe ved farveændringer...8 Sådan stoppes maskinen ved den næste farveændring... 8 Sådan specificeres pauseplaceringer før brodering... 8 Midlertidig nålestangindstilling...0 Uafbrudt brodering (med en enkelt farve)... Reserveret nålestangindstilling... VALG/REDIGERING/LAGRING AF MØNSTRE 5 Forholdsregler...6 Vedrørende broderidata... 6 Vedrørende broderikort som ekstraudstyr... 8 Vedrørende USB-medier... 9 Valg af et broderimønster...40 Generelt mønstervalg Broderimønstre... 4 Rammemønstre... 4 Monogram- og rammemønstre... 4 Alfabeter Blomsteralfabetmønstre Renæssancealfabet-mønstre Applikationsalfabet Græske bogstavmønstre... 5 Broderimønstre lagret i maskinens hukommelse... 5 Broderikort (ekstraudstyr)... 5 Computer (USB) USB-medie Redigering af broderimønsteret (Displaybillede til redigering af mønster)... 6 Kombinering af mønstre... 6 Valg af det mønster, der skal redigeres... 6 Flytning af et mønster... 6 Vandret drejning af mønsteret Ændring af et mønsters størrelse Drejning af et mønster Ændring af et tegns tekstopstilling Ændring af bogstavafstanden Adskillelse af kombinerede tegnmønstre Afklipning af trådene mellem bogstaverne Ændring af trådtætheden (kun for nogle bogstaver og rammemønstre) Specificering af flerfarve-tekst Ændring af mønsterets farver... 7 Design af gentagne mønstre... 7 Oprettelse af en brugertilpasset trådtabel Valg af farve fra den brugertilpassede trådtabel Kopiering af et mønster Sletning af et mønster Indholdsfortegnelse 5

18 Redigering af broderimønsteret (displaybillede til broderiindstillinger)... 8 Drejning af hele mønsteret... 8 Redigering af et kombineret mønster...8 Lagring af broderimønstre...87 Maskinens hukommelse Hvis broderimønsteret ikke kan lagres USB-medie Computer (USB) GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER OG HJÆLP-FUNKTIONEN 9 Brug af -indstillingstasten...94 Sådan aflæses displaybilledet til indstillinger Ændring af displayguider/hjælpelinjer Ændring af oplysninger om trådfarven Specificering af størrelse på billedeksempel Ændring af baggrundsfarven for broderimønstre eller billedeksempler Specificering af klipning af hopsting / DST -hopkoder, der skal justeres Sletning af korte sting... 0 Specifikation af den resterende trådlængde... 0 Ændring af indstillingerne for pauseskærm... 0 Slå sylampen TIL eller Fra... 0 Ændring af højtalerens lydstyrke Specificering af trådsensoren Skift formen på markøren, når der anvendes en USB-mus Ændring af måleenhederne Ændring af sproget Brug af tasten til maskinbetjeningsvejledningen...06 TILLÆG 09 Applikationssyning...0 Syning af applikationsmønstre... 0 Brug af et rammemønster til syning af applikationer ()... Brug af et rammemønster til syning af applikationer ()... Syning af store (delte) broderimønstre...4 Nyttige tip til betjening af maskinen...7 Kontrol af trådspændingen i de indbyggede mønstre... 7 Syning af et mønster, der er justeret i forhold til et mærke på stoffet... 8 Trådfarvetabel... 0 Farver fra Tajima-broderidata (.dst)... 0 Sådan skabes smukke broderier... Tråd... Afstivende materiale... Monteringsteknikker... Skema over kompatibilitet for stof/afstivende materiale... EKSTRAUDSTYR 4 Montering af broderiramme (ekstraudstyr) fra industriel broderimaskine... 4 Brug af kasketrammen (ekstraudstyr)...5 Kasketramme og tilbehør... 5 Kaskettyper... 6 Forholdsregler vedrørende stoffer... 7 Klargøring til brug af kasketramme... 7 Montering af kasketrammen... Montering af broderirammeholderen... 7 Yderligere oplysninger om digitalisering... 8 Brug af spoleapparat (ekstraudstyr)...40 Forholdsregler Spoleapparat (ekstraudstyr) og tilbehør Klargøring af spoleapparatet (ekstraudstyr)... 4 Tilslutning af netadapteren... 4 Vinding af spolen

19 Vedligeholdelse...45 Rengøring af LCD-displayet Rengøring af maskinens overflade Rengøring af griberlejet Rengøring omkring stingpladen Rengøring af spolehuset Rengøring af overtrådenes trådstier Smøring af maskinen Om vedligeholdelsesmeddelelsen... 5 Fejlfinding...5 Displaybilledet fejlfinding... 5 Fejlfinding... 5 Fejlmeddelelser... 6 Hvis maskinen ikke reagerer, når en tast berøres Specifikationer...70 Broderimaskinens specifikationer Opgradering af maskinens software...7 Opgraderingsprocedure vha. USB-medier... 7 Opgraderingsprocedure vha. en computer... 7 Stikordsregister...7 Indholdsfortegnelse 7

20 8

21 FORBEREDELSE Når maskinen er taget ud af emballagen, skal du gennemgå det medfølgende tilbehør på Tilbehør på side og kontrollere, at alt tilbehør på listen medfølger. Når du har kontrolleret, at alt tilbehør er kommet med, kan du klargøre broderimaskinen. Klargøring af maskinen og de forskellige forberedelser, der er nødvendige, inden du begynder at sy, er beskrevet i dette kapitel. Maskinens dele og deres funktion...0 Set forfra...0 Maskinen set fra højre/bagfra... Betjeningspanel... Tilbehør... Medfølgende tilbehør... Ekstraudstyr... Klargøring af maskinen...4 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring og transport...4 Placering...5 Klargøring af maskinen...6 Justering af betjeningspanelets position...7 Forberedelse af trådledermonteringen...8 Placering af spoleholderen...9 Montering af broderirammeholderen...9

22 FORBEREDELSE Maskinens dele og deres funktion Symaskinens forskellige dele og deres funktioner er beskrevet nedenfor. Sæt dig ind i de forskellige deles betegnelser, inden symaskinen tages i brug. Set forfra Knapper til justering af trådspænding Justerer trådens spænding. Broderihovedet Flytter sig til venstre og højre for at flytte nålen til broderiplaceringen. Nedre del af trådleder 4 Fremføringsmekanisme Montér broderirammen på fremføringsmekanismen. Når maskinen er tændt, eller når maskinen broderer, flyttes fremføringsmekanismen frem og tilbage, til venstre og til højre. 5 Spoledæksel/krog Åbn spoledækslet, og placer spolehuset i krogen. 6 Trådleder 7 Monteringsstøtte til trådleder 8 Spoleholder Placer 6 trådruller for at brodere. 9 Betjeningspanel 0 Fødder Brug fødderne til at justere længden på benene. A Sylampe Sylampen kan tændes eller slukkes fra displaybilledet til indstillinger. Se side 0. B Trådlederpinde C Overtrådleder D Mellemtrådleder 0

23 Maskinen set fra højre/bagfra Betjeningspanel Start-/stop-knap Tryk på start-/stop-knappen for at starte eller stoppe maskinen. Knappens måde at lyse på og farven skifter alt efter maskinens driftsbetingelse. Lyser rødt : Når maskinen ikke kan starte med at sy Blinker grønt : Når maskinen kan starte med at sy Lyser grønt : Når maskinen syr Slukket : Når maskinen er slukket Set nedenfra Primær (øverste) USB-port til medie For at kunne sende mønstre fra/til USB-medier, skal du sætte USB-mediet direkte i USB-porten. USB-port til mus USB-port til computer For at kunne importere/eksportere mønstre mellem en computer og maskinen, skal du sætte USB-kablet i USB-porten. 4 Berøringspenholder Sæt berøringspennen i denne holder, når den ikke bruges. 5 Håndhjul Drej håndhjulet for at bevæge nålen op og ned. Sørg for at dreje håndhjulet mod LCD-panelet (mod uret). 6 Strømforsyningsstik Sæt netledningen i strømforsyningsstikket. 7 Hovedkontakt Brug hovedkontakten til at tænde (I) og slukke ( ) for maskinen. 8 Ventilationssprækker Trådklipningsknap Tryk på trådklipningsknappen for at klippe både overog undertrådene. Automatisk trådningsknap Tryk på den automatiske trådningsknap for at tråde nålen. 4 Højtaler 5 LCD (berøringspanel) Tryk på tasterne, der vises i berøringspanelet for at vælge og redigere mønstre og bekræfte forskellige informationer. Maskinens dele og deres funktion

24 FORBEREDELSE Tilbehør Tilbehøret, der er angivet nedenfor, følger med denne maskine. Sørg for at bruge det tilbehør, der leveres sammen med maskinen. Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Hvis der mangler dele, eller hvis dele er beskadiget, skal du kontakte din autoriserede forhandler Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode Tilbehørskasse XC Nålesæt XC Foropspolet spole 6 XC Trådnet 6 S Opsprætter X Saks XC807-7 Pincet XC Berøringspen XA Nåleudskiftningsværk-tøj (trådeanordning) XE Afstandsstykke til stingplade XC Stjerneskruetrækker XC Alm. skruetrækker X Unbracoskruetrækker XC Vinkelskruetrækker XC Skiveformet skruetrækker XC Skruenøgle 0 XC Oliebeholder XZ Rengøringsbørste X Vægt XC USB-kabel XD85-05 Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode 4 Broderiramme (ekstra stor), 00 mm (H) 00 mm (B) (7-7/8 tommer (H) -/4 tommer (B)) PRH00 (Nord- og Sydamerika) PRH00:XC (Andet område) PRH80 (Nord- og Broderiramme (stor) 0 mm Sydamerika) (H) 80 mm (B) (5-/8 PRH80: XC tommer (H) 7-/8 tommer (B)) (Andet område) Broderiramme (medium) 00 mm (H) 00 mm (B) (4 tommer (H) 4 tommer (B)) Broderiramme (lille) 40 mm (H) 60 mm (B) (-/ tommer (H) -/8 tommer (B)) PRH00 (Nord- og Sydamerika) PRH00: XC (Andet område) PRH60 (Nord- og Sydamerika) PRH60: XC (Andet område) 5 Broderiark (ekstra stort) 00 mm (H) 00 mm (B) (7-7/8 tommer XC (H) -/4 tommer (B)) 6 Broderiark (stort) 0 mm (H) 80 mm (B) (5-/8 tommer XC57-05 (H) 7-/8 tommer (B)) 7 Broderiark (medium) 00 mm (H) 00 mm (B) (4 XC tommer (H) 4 tommer (B)) 8 Broderiark (lille) 40 mm (H) 60 mm (B) (-/ tommer XC (H) -/8 tommer (B)) 9 Brugsanvisning Denne brugsanvisning 0 Quickguide XF Spolefilt 6 XC74-05

25 Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode Nr. Reservedelsbetegnelse Reservedelskode Spolestopper PRCF (Nord- og Kortlæserholder XE Avanceret kasketramme sæt (Se side 5.) Sydamerika) PRCF:XE58-00 (Andet område) PRCFH (Nord- og Avanceret kasketramme Sydamerika) PRCFH:XE6-00 (Andet område) Note Den medfølgende berøringspen kan opbevares i berøringspenholderen på bagsiden af betjeningspanelet. Se side. Ekstraudstyr Symaskinen kan bruges med følgende ekstraudstyr Avanceret kasketramme 4 Monteringsophæng (Se side 5.) 5 Cylinderrammesæt 6 Cylinderramme 7 Fladramme PRCFH (Nord- og Sydamerika) PRCFH:XC (Andet område) PRCFJ (Nord- og Sydamerika) PRCFJ:XC76-05 (Andet område) PRCL (Nord- og Sydamerika) PRCL:XE66-00 (Andet område) PRCLH (Nord- og Sydamerika) PRCLH:XE70-00 (Andet område) PRF00 (Nord- og Sydamerika) PRF00:XE (Andet område) 8 Spoleapparatsæt (Se side 40.) PRBW 9 Metalspole Broderikortlæser SAECR Broderikort USB-mus XE54-0 Bemærk Reservedelskoden kan være forskellig, alt efter i hvilket land/område maskinen er købt. Broderikort, der er købt i udlandet, fungerer ikke sammen med din broderimaskine. Kontakt den nærmeste autoriserede forhandler for at få en komplet liste over det ekstra tilbehør og de broderikort, som fås til maskinen Note Brug altid det anbefalede tilbehør til denne maskine. Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Vær opmærksom på, at nogle specifikationer kan ændres uden varsel. Tilbehør

26 FORBEREDELSE Klargøring af maskinen Fremgangsmåden ved klargøring er beskrevet nedenfor. Hvis maskinen ikke klargøres korrekt, kan den ryste eller larme, og broderiet vil ikke blive syet korrekt. Der kan fås systativ som ekstraudstyr. Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring og transport FORSIGTIG Temperaturen, hvor maskinen skal bruges, bør ligge på mellem 5 C og 40 C. Hvis maskinen benyttes hvor det enten er for koldt eller for varmt, kan det medføre at maskinen ikke fungerer korrekt. Undlad at benytte maskinen på et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, da dette kan forårsage, at maskinen ikke fungerer korrekt. Placer maskinen med de fire fødder helt nede på bordpladen, så maskinen ikke vipper. Læg ikke noget under broderimaskinen, der kan blokere for ventilationssprækkerne, som er bagerst på maskinens underside, for at undgå at maskinens motor overopheder, hvilket muligvis kan medføre brand eller beskadigelse af maskinen. Maskinen vejer ca. 7 kg (8 lb). Man bør være to om at klargøre og transportere broderimaskinen. De personer, der transporterer maskinen, skal sørge for at løfte den fra bunden på de angivne steder. Hvis maskinen løftes fra andre steder, kan det beskadige maskinen eller medføre, at maskinen tabes, hvilket kan forårsage personskader. Sluk for maskinen i tordenvejr, og tag netledningen ud. Lyn kan medføre at maskinen ikke fungerer korrekt. Sæt ikke netledningen i, før klargøringen af maskinen er komplet, ellers kan man komme til skade, hvis der ved et uheld trykkes på start-/stop-knappen, og maskinen begynder at sy. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når maskinen smøres for at forhindre, at olie og smørefedt kommer i øjnene eller i kontakt med huden. Undlad at putte olien eller smørefedtet i munden. Olien og smørefedtet opbevares utilgængeligt for børn. 4

27 Placering Placer maskinen på et sted, der overholder følgende krav. Maskinen placeres mere end 50 mm ( tommer) fra væggen Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om maskinen Undlad at placere genstande inden for broderirammens bevægelsesområde Placer maskinen i nærheden af en stikkontakt Brug en plan og stabil overflade såsom et skrivebord Brug en overflade, der kan understøtte maskinens vægt (ca. 7 kg (8 lb.)) Sørg for, at der er luft omkring ventilationssprækkerne, der sidder bagerst på undersiden af maskinen. Mere end 50 mm ( tommer) 770 mm (0-5/6 tommer) 589 mm (-/6 tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) 5 mm (0-5/ tommer) Mere end 50 mm (-/4 tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) FORSIGTIG For at forhindre at maskinen ikke fungerer korrekt, eller beskadigelse af maskinen, undlad at opstille maskinen på et sted, der er udsat for følgende forhold. Væsker såsom vand Ekstremt meget støv Direkte sollys Utilstrækkelig plads Blokerede ventilationssprækker Genstande inden for broderirammens bevægelsesområde Ekstremt høje eller lave temperaturer. Temperaturen, hvor maskinen skal bruges, bør ligge på mellem 5 C og 40 C. En ustabil overflade Tilslutning til forlængerledninger eller flerdobbelte adaptere Bemærk Forsigtig: Da maskinen vejer ca. 7 kg (8 lb.), må den ikke stilles på et ustabilt bord. Klargøring af maskinen 5

28 FORBEREDELSE Klargøring af maskinen Når maskinen klargøres, justeres benene, så maskinen står stabilt. 4 Brug den medfølgende skruenøgle til at dreje fodens justerbare møtrik. Drejes møtrikken i retning, gøres benet længere; drejes møtrikken i retning gøres benet kortere. Sørg for, at al emballagetape, der sidder på maskinen, er taget af, og at al emballage er fjernet. Opstil maskinen, samtidig med at du sikrer, at der er tilstrækkelig plads omkring den. Mere end 50 mm ( tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) 5 mm (0-5/ tommer) Mere end 50 mm (9-7/8 tommer) 589 mm (-/6 tommer) Mere end 50 mm (-/4 tommer) 5 Justerbar fodmøtrik Juster alle fire ben, så de står forsvarligt fast på bordet. Når benene er justeret til den ønskede længde, strammes møtrikkerne med den medfølgende skruenøgle. Juster benene, så maskinen står stabilt. Brug den medfølgende skruenøgle til at løsne låsemøtrikken på det ben, du vil justere. 6 Låsemøtrik Tryk ned på hvert hjørne af broderimaskinen for at kontrollere, at den er stabil. Hvis den stadig er ustabil, gentag trin til 5 igen for at justere benene. Låsemøtrik Justerbar fodmøtrik Foden kan drejes. 6

29 Justering af betjeningspanelets position Juster betjeningspanelets indstilling og vinkel, så det er let at betjene. Løsn fingerskruer for at trække betjeningspanelet fremad. Juster betjeningspanelets indstilling. Løsn fingerskruen, juster betjeningspanelet til en position, hvor det er let at se det, og stram fingerskruen. Fingerskruer Juster betjeningspanelet til en position, hvor det er let at betjene, og stram fingerskruerne. 4 Fingerskrue Juster betjeningspanelets vinkel. Løsn de fingerskruer, juster betjeningspanelet til en vinkel, hvor det er let at se det, og stram fingerskruerne. (Fra siden) Fingerskruer (Set ovenfra) Bemærk Brug den medfølgende skiveformede skruetrækker til at løsne og stramme de fem fingerskruer. Klargøring af maskinen 7

30 FORBEREDELSE Forberedelse af trådledermonteringen Løft trådledermonteringen Find den medfølgende stjerneskruetrækker. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skruerne på venstre og højre side af trådledermonteringen, og løft trådlederen op, så det er plant. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skruerne på venstre side af monteringsstøtten til trådleder, således at trådledermonteringen kan løftes. Fjern skrue, og drej skrue tre eller fire gange for at løsne den. 4 Løsn skruerne. Stram skruerne på venstre og højre side af trådledermonteringen. Fjern skruen. Drej skruen -4 gange for at løsne den. Løft trådlederen på plads, og stram skrue til venstre. Sæt skrue i højre side af monteringsstøtten til trådleder, og stram til. Bemærk Hvis skruerne ikke løsnes tilstrækkeligt, kan det være svært at flytte monteringsstøtten til trådlederen og trådlederen. Undgå at bruge for voldsomme kræfter, når monteringsstøtten til trådlederen og trådlederen flyttes. Sørg for, at skruerne er løsnet tilstrækkeligt, før disse dele flyttes. Sørg for, at hver skrue strammes tilstrækkeligt, så monteringsstøtten til trådlederen og trådlederen sidder fast. Sæt skrue i, og stram til. Stram skruen. 8

31 Placering af spoleholderen Fastgør spoleholderen i broderiplaceringen. Løsn fingerskruen, og åbn spoleholderen mod venstre og højre. Montering af broderirammeholderen Montér broderirammeholderen på fremføringsmekanismen. Fjern de to fingerskruer på broderirammeholderen. Fingerskrue Spoleholder Når spoleholderen er helt åben, stram fingerskruen. Fingerskruer Juster hullerne i broderirammeholderen med pindene på fremføringsmekanismens rammemonteringsplade. Fastgør spoleholderen i den åbne position. Pindene på rammemonteringspladen Huller i broderirammeholderen Klargøring af maskinen 9

32 FORBEREDELSE Fastgør broderirammeholderen med de to fingerskruer, du fjernede i trin. Fingerskruer Bemærk Brug den medfølgende skiveformede skruetrækker til at stramme fingerskruerne godt til. Dette fuldender klargøringen af maskinen. 0

33 BRODERIVEJLEDNING Dette kapitel beskriver de grundlæggende broderifunktioner i rækkefølge - fra maskinen tændes og syning af et mønster til syningen er færdig. Følg vejledningstrinene for at brodere et mønster og lære, hvordan denne broderimaskine fungerer. Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening... Grundlæggende procedurer...5 Quickguide til displaybilledet...70 Når du har et spørgsmål, kan dette måske hjælpe...79 Isætning af spolen Sådan tændes maskinen Valg af et broderimønster Redigering af broderimønsteret Specificering af broderiindstilling Visning af billedet Montering af stoffet i broderirammen Montering af broderirammen på maskinen Kontrol af broderiområdet Trådning af overtråde Sådan sys broderiet Kontrol af trådspændingen Afmontering af broderirammen og stoffet Sådan slukkes maskinen

34 BRODERIVEJLEDNING Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening De nødvendige punkter for at sikre korrekt betjening af denne maskine er beskrevet nedenfor. Forholdsregler ved strømforsyning Sørg for at overholde følgende forholdsregler i forbindelse med tilslutning af strøm. ADVARSEL Brug kun almindelig strøm. Brug af andre strømkilder kan forårsage brand, stød eller beskadigelse af symaskinen. Kontroller, at strømledningens stik er sat helt ind i stikkontakten og strømkabelstikket på maskinen. Sæt ikke strømledningens stik i en stikkontakt, der ikke er i ordentlig stand. Hvis følgende indtræffer, sluk for broderimaskinen, og tag ledningen ud af stikkontakten, ellers kan det medføre brand, stød eller beskadigelse af maskinen. Når du forlader maskinen. Når du er færdig med at bruge maskinen. Hvis der opstår strømsvigt, mens maskinen er i brug. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, hvis der for eksempel er en løs eller afbrudt forbindelse. I tordenvejr. FORSIGTIG Brug kun strømledningen, der følger med denne maskine. Undlad at tilslutte maskinen med forlængerledninger eller stikdåser med flere stik med mange andre apparater tilsluttet, da dette kan forårsage brand eller stød. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Sluk altid på hovedkontakten, før du tager stikket til maskinen ud. Tag altid fat i stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan den blive beskadiget, og der er risiko for brand eller stød. Der må ikke skæres i strømledningen, og den må ikke beskadiges, ændres, bøjes, trækkes i, drejes rundt eller bundtes med andre ledninger. Anbring ikke tunge ting på ledningen, og udsæt ikke ledningen for varmepåvirkning, da dette kan beskadige ledningen eller forårsage brand eller stød. Hvis strømledningen eller stikket bliver beskadiget, stop med at bruge maskinen, og send den til reparation hos den nærmeste autoriserede forhandler, før den bruges igen. Tag stikket ud, hvis symaskinen ikke skal bruges i et længere tidsrum. Ellers kan der opstå brand. Når maskinen efterlades uden opsyn, skal der enten slukkes på hovedkontakten, eller stikket skal tages ud. Ved vedligeholdelse af maskinen eller ved afmontering af afdækninger skal stikket være taget ud.

35 Forholdsregler ved nåle Sørg for at overholde følgende forholdsregler vedrørende valg af korrekt nål til din maskine. FORSIGTIG Din maskine er designet til at bruge almindelige broderinåle. Fabrikken anbefaler, at nålen er HAX 0 EBBR (Organ). Schmetz nåle 0/705 H-E kan bruges som erstatning. Brug af andre nåle kan knække nålen eller tråden eller beskadige trådningsmekanismen eller forårsage personskade. Brug aldrig bøjede nåle. Bøjede nåle knækker let, hvilket kan føre til personskade. Kontrol af nålen Det er meget farligt at sy med en bøjet nål, da nålen kan knække under syningen. Anbring nålen med den flade side nedad på en plan flade, og kontroller, at afstanden mellem nålen og fladen er lige stor hele vejen. Hvis nålen er bøjet, eller nålens spids er knækket, skal nålen udskiftes med en ny. (Se Udskiftning af nålen på side 86.) God nål Dårlig nål Hvis afstanden mellem nålen og den plane overflade ikke er ens, er nålen bøjet. Du må aldrig bruge en bøjet nål. Flad side Nåletype Plan overflade Forholdsregler vedrørende spoletype Sørg for at overholde følgende forholdsregler ved håndtering af spolen. FORSIGTIG Brug kun for foropspolet spole (COATS L type/tru-sew POLYESTER Filaments ) eller spoler, der specifikt er beregnet til denne maskine. Ved brug af en anden spole er der risiko for personskader eller beskadigelse af maskinen. COATS L Polyester Spolen skal være vundet korrekt, da der ellers er risiko for, at nålen knækker, eller at trådspændingen bliver forkert. Når spolen spoles, brug kun spoleapparat (ekstraudstyr) (se side 40) og metalspoler (Reservedelskode: ). Når spolen spoles, sørg for at bruge bomuld eller spundet polyester undertråd (mellem 74 dtex/ og 00 dtex/). Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening

36 BRODERIVEJLEDNING Overtrådsanbefalinger Sørg for at følge følgende anbefalinger vedrørende overtråden. Bemærk Det anbefales, at der bruges rayon eller polyester broderitråd (0 den / 5 dtex / 40 vægt (i Nord- og Sydamerika og Europa) / #50 (i Japan)). Anbefalet stof Sørg for at følge følgende anbefalinger vedrørende stoffet. Bemærk Maskinen kan brodere stof, der er op til mm (/8 tomme) tykt. Hvis der sys i tykkere stof, kan nålen knække eller bøje. Når der broderes overlappende sting, er det svært for nålen at trænge gennem stoffet, hvilket kan få nålen til at knække eller bøje. Bemærk Anbring et afstivende materiale under tynde stoffer eller stretch-stoffer. (For yderligere oplysninger se Påstrygning af afstivende materiale på stoffet på side 90.) Sørg for, at stoffet ikke fanges i fremføringsmekanismen, når der broderes store stykker stof. Display-anbefalinger Sørg for at følge følgende anbefalinger vedrørende brugen af displayet. Bemærk Rør kun ved displayet med fingeren eller den medfølgende pen. Brug ikke en blyant, skruetrækker eller andre hårde eller skarpe ting. Tryk heller ikke kraftigt på displayets skærm, den kan tage skade. Displaybilledet kan blive mørkere, lige efter at der er tændt for broderimaskinen. Dette er normalt for baggrundsbelysningen og ikke et tegn på fejlfunktion. Efter ca. 0 minutter har displayet dets normale lysstyrke. Hvis du ikke sidder lige ud for betjeningspanelets display, kan farverne forvrænges, eller det kan være vanskeligt at læse displayet. Dette er normalt for displayet og ikke et tegn på fejlfunktion. Sid altid lige ud for displayet, når du skal se det. (Se Justering af betjeningspanelets position på side 7, hvis justering er nødvendigt.) 4

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere