Værdiskabelsesfaktorer i elektroniske betalingssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiskabelsesfaktorer i elektroniske betalingssystemer"

Transkript

1 Værdiskabelsesfaktorer i elektroniske betalingssystemer En komparativ analyse af værdiskabelsen overfor for forbrugerne i elektroniske betalingssystemer Engelsk titel: Value drivers in electronic payment systems A comparative analysis of value creation towards consumers in electronic payment systems Udarbejdet af: Christian Olsen Cand.merc.(dat.) Kandidatafhandling Vejleder: Jan Damsgaard Afleveret d. 28. juni 2010 Opgaven består af: 80,2 normalsider

2 Executive summary The main focus of this thesis is on electronic payment systems and on which factors there is creating value for the consumers in these systems. The starting point of the thesis is the development of a Danish electronic payment system that has a vision to replace cash payments in the Danish community. To increase the possibility of creating a successful system I wish to clarify factors affect the valuecreation towards the consumers in electronic payment systems. The thesis is structured as a comparative analysis which examines four electronic payment systems with the use of my own analysis model. The analysis model contains a series of research questions that examine certain factors present in the four systems. These factors are based on theoretical material that covers three theories which each to cover the areas: businesses, consumers and the market. For the analysis I have use two successful systems and to non successful systems. This will create a frame of references to see the difference between the presents of the factors in successful versus nonsuccessful systems. Next to my research questions I ve created a list of criteria s that have the main function to show the presence of the individual factor. These criteria are those in my model for comparison that determines if the factor were present or not. The result of this comparison will be validated whit the use of an electronic payment system that hasn t been a part of this analysis. The results my thesis shows is that there are two factors that are standing out by only being present in the successful systems. These two factors are complementary products and Lock in. These two factors are seen as critical in order to create value for the consumers in electronic payment systems. Besides these two factors there has been a number of factors present I both the successful and unsuccessful systems. These factors are seen as important to be able to create value for the consumers but not as critical as the two others. In other words they have to be present but they are not the essential ones for creating a successful system. These factors are: Efficiency, practical usage, conditional usage and emotions. 2

3 These factors all needs to be implemented in the development of a new electronic payment system on the Danish market to be able to create value to the consumers of such system. 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemstilling Målsætning Problemformulering Metodiske overvejelser Opgavens opbygning Afgrænsninger i opgaven Introduktion til elektroniske betalingssystemer Empirisk materiale Casesystemer Dexit Mondex PayPal Octopus Diskussion af empirisk materiale Opgavens teoretiske ramme Værdiskabelse i e virksomheder Fire faktorer der påvirker værdiskabelsen Opsummering Forbrugerens værdibegreb Eksemplificering af de fem værdibegreber Opsummering Netværkseffekter og standarder Opsummering

5 3.4 Sammenfatning af teoretisk grundlag Teoretisk sammenhæng Opbygning af analysemodel Anvendelse af faktorerne Faktor # 1 Nyskabelse Faktor #2 Fastlåsning Faktor # 3 Effektivitet Faktor # 4 Komplementære produkter Faktor # 5 Socialbetinget anvendelse Faktor # 6 Praktisk anvendelse Faktor # 7 Følelser Gennemgang og diskussion af faktorerne Overblik over analysemodel Model til sammenligning af casesystemer Opsummering af analysemodel Analyse af casesystemer Dexit Mondex PayPal Octopus Sammenfatning af analysemodellen Sammenligning af casesystemerne Sammenligning af faktorernes tilstedeværelse Konklusion af analysen Diskussion af analysen Validering af analyseresultater

6 6.1 Betalingssystem som valideringsgrundlag Metode for validering Interviewspørgsmål Resultater af valideringen Konklusion af valideringen Betydningen for et nyt dansk elektronisk betalingssystem Opgavens konklusion Litteraturliste Appendiks

7 1 Indledning Der ville være flere fordele ved et samfund, hvor penge kun eksisterede i elektronisk form, et samfund uden kontanter, det kontantløse samfund. I et sådan samfund ville alle udgifter til at producere og opretholde et velfungerende pengesystem, baseret på sedler og mønter, være elimineret. I det kontantløse samfund er visionen, at det ved hjælp af elektroniske betalingssystemer skal være muligt at kunne håndtere alle former for betalingssituationer, også der hvor der før skulle anvendes kontanter. Min opgave kommer til, at handle om hvordan denne vision kan komme et skridt tættere på virkeligheden. Projektet min opgaves problemstilling tager udgangspunkt i hedder Det kontantløse samfund. Projektet Det kontantløse samfund er et projekt ejet af Copenhagen Finance IT Region (CFIR) og har som vision at skabe verdens første kontantløse samfund, hvor penge ikke eksisterer i fysisk form, men udelukkende som elektroniske penge. Der er flere samfundsmæssige gevinster ved Det kontantløse samfund. Hele produktionen og håndteringen af mønter og sedler ville blive overflødiggjort, hvilket kan give store miljømæssige besparelser i forhold til et mindsket CO 2 udslip. Der ville være store samfundsmæssige besparelser i forhold til de økonomiske omkostninger, der er forbundet ved at opretholde en sikkert og fungerende seddelsystem styret af nationalbanken. Derudover vil der også være et sundhedsfremmende aspekt i at eliminere kontanter som smittekilde i samfundet samt en øget mulighed for at kunne bygge systemet på en måde, der gør det muligt at følge pengestrømmene i de kriminelle netværker (CFIR 2009). Alle transaktioner i Det kontantløse samfund skal ske ved hjælp af elektroniske penge, og målet er, at dette skal lykkes ved at anvende mobiltelefonen som hjælpemiddel. Mobiltelefonen skal i Det kontantløse samfund kunne anvendes som betalingsmiddel og erstatte de former for transaktioner, hvor der i dag bliver brugt kontanter eller checks. Dette kunne f.eks. være direkte pengeoverførsler fra person til person. Der er ingen tvivl om, at et velfungerende betalingssystem er helt afgørende for at et moderne samfund kan fungerer. I dette tilfælde er visionen at erstatte et analogt betalingssystem, baseret på sedler og mønter, med et betalingssystem der foretager alle transaktioner elektronisk. Derfor er det altafgørende ved udviklingen af et elektronisk betalingssystem, der kan overtage kontanternes funktion, at alle aspekter i sådan et system bliver analyseret før det udvikles. At lave en fuldstændig analyse af alle forhold 7

8 vedrørende en implementering af et nyt elektronisk betalingssystem, er et arbejde der omfangsmæssigt langt overstiger hvad der er muligt i en kandidatafhandling. Derfor er denne opgave afgrænset til at beskæftige sig med, at afdække hvilke faktorer, der har betydning for at skabe værdi hos forbrugeren i nye former for elektroniske betalingssystemer. Disse faktorer skal kunne anvendes som retningslinjer for, hvordan et system skal opbygges med tanke på at skabe en øget værdi for forbrugerne. Opgaven er et bidrag til, at skabe en forståelse af hvordan et elektronisk betalingssystem bør opbygges, så chancen for succes bliver størst mulig. 1.1 Problemstilling At skabe et elektronisk betalingssystem, der fuldstændigt kan erstatte kontanter og udfase dem som betalingsmiddel, vil kræve store omlægninger i et hvert samfund og have en stor direkte indflydelse på borgernes dagligdag i alle de situationer, hvor der skal foretages betalinger. Danmark er med helt i front, når det gælder anvendelse af IKT (Informations og kommunikationsteknologier). En undersøgelse lavet af IBM og The Economist i 2009 viser dette (IBM 2009). Heri bliver Danmark omtalt som det land i verden med den højeste e parathed. E paratheden viser, hvorvidt et land er i stand til at omsætte mulighederne inden for IT til social og økonomisk udvikling. Det samme billede viser sig i World Economic Forums årlige rapport omhandlende 127 landes e parathed (Dutta & Mia 2009). De vurderer e paratheden ud fra de enkeltes landes teknologiske infrastruktur, borgernes evne til at kunne anvende nye IT løsninger samt lovgivningens muligheder for at få udbredt IT innovationer. Heri bliver Danmark også placeret som nummer et, når det kommer til e paratheden i samfundet. Dette viser, at den danske befolkning har evnerne til at anvende nye IT løsninger, at vores teknologiske infrastruktur ligger på et meget højt plan, og den danske lovgivning er lempelig i forhold til udbredelsen af IT innovationer. Samtidigt viser IT og Telestyrelsens halvårlige rapport omkring danskernes forbrug af IT og teleydelser, at der i 2. halvår af 2008 var 124,4 mobilabonnementer per. 100 indbyggere i Danmark, hvilket svarer til et samlet antal på 6,9 millioner (ITST 2009). På trods af, at Danmark kan ses som det oplagte foregangsland i forhold til at skulle indføre et nyt elektronisk betalingssystem, der kan erstatte kontanter fuldstændigt, har tidligere erfaringer vist, at både de danske pengesedler og betalingsmidler er et ømtåligt 8

9 politisk emne. Danmark har som bekendt flere gange stemt nej til at være med i euroen på trods af, at vi alligevel har fastkurspolitik. Samtidigt blev et gebyr på 50 øre for brug af dankortet politisk fjernet efter hård kritik fra borgerne. Dette er nogle af de ting, der er med til at fortælle, hvor svært det kan være at lave ændringer i det danske pengesystem. At så skulle tænke sig at afskaffe konstanter fuldstændigt er derfor ikke bare noget, man gør, og det kræver stor planlægning og forberedelse at sikre sig, at det elektroniske betalingssystem, der skal erstatte kontanterne, kommer til at fungerer tilfredsstillende for alle involverede, ikke mindst forbrugerne. 1.2 Målsætning Denne opgave har som målsætning, at kunne opstille en række faktorer, der har betydning for den værdiskabelse der sker overfor for forbrugerne i elektroniske betalingssystemer. Disse faktorer skal vise hvilke kriterier der skal være til stede i et elektronisk betalingssystem, før at der bliver skabt en værdi over for forbrugerne, der vil gøre at de vil tage systemet til anvendelse. Formålet med dette er, at det kan være med til at forøge mulighederne for, at skabe et nyt succesfuldt elektronisk betalingssystem på det danske marked. Disse øgede muligheder for, at skabe et succesfuldt elektronisk betalingssystem, vil blive skabt igennem det øgede beslutningsgrundlag denne opgave kommer til at bidrage til. Dette beslutningsgrundlag vil have sin begrundelse i en teoretisk forståelsesramme, samt empirisk materiale, der sikre brugbare resultater. 1.3 Problemformulering For at kunne opfylde min opgaves målsætning, vil jeg besvare nedenstående spørgsmål igennem opgavens forløb. Svarene på spørgsmålene skal give et billede af hvilke faktorer der skaber værdi overfor forbrugerne af elektroniske betalingssystemer. Hvilke faktorer, der påvirker værdiskabelsen overfor forbrugerne, kan opstilles ud fra en teoretisk ramme? Hvilken tilstedeværelse har disse faktorer i elektroniske betalingssystemer? Hvorledes er sammenhængen i mellem faktorernes tilstedeværelse, og elektroniske betalingssystemers succes? Hvilken betydning har faktorerne for et nyt dansk elektronisk betalingssystem? 9

10 1.4 Metodiske overvejelser Målet for denne opgave er, at udarbejde en række faktorer der har betydning for værdiskabelsen over for forbrugerne i elektroniske betalingssystemer. Grundlaget for dette er, at øge det beslutningsgrundlag som projektet Det kontantløse samfund kan gøre brug af. Men det Kontantløse samfund er udelukkende en vision om, at kunne afskaffe kontanter som betalingsmiddel i Danmark, og erstatte det med et elektronisk betalingssystem der skal baserer sig på mobiltelefonen. Dvs. at der endnu ikke er udviklet et elektronisk betalingssystem, i forbindelse med Det kontantløse samfund, der kan tages udgangspunkt i. Derfor har jeg valgt, at kigge på allerede eksisterende elektroniske betalingssystemer, i min søgen efter hvilke faktorer der har betydning for værdiskabelsen overfor forbrugerne af elektroniske betalingssystemer. Disse eksisterende elektroniske betalingssystemer, skal danne grundlag for min analyse, der skal bevise hvilken tilstedeværelse de værdiskabende faktorer har i elektroniske betalingssystemer. Analysen kommer til at basere sig på et komparativt forskningsdesign, hvilket gør det muligt at sammenligne to eller flere cases (Boolsen 2004). Styrken i det komparative forskningsdesign, i forhold til min opgave, ligger i det større sammenligningsgrundlag, der opstår ved at anvende, som i mit tilfælde, fire forskellige cases. I mit tilfælde, vil jeg se på to succesfulde systemer, og derigennem finde frem til hvilke faktorer der har været til stede i disse. For at have en sammenligningsgrundlag, har jeg valgt to systemer der har vist sig at være ikke succesfulde. Dette skal give indblik i hvilken betydning de værdiskabende faktorer har i forhold til et elektronisk betalingssystems succes. At foretage en dataindsamling af fire elektroniske betalingssystemer, ud fra et tilfredsstillende grundlag, vil være omfangsmæssigt større end selve denne opgave. Derfor har jeg valgt at anvende casestudier af elektroniske betalingssystemer, der er udarbejdet ud fra akademiske principper, som grundlaget for mit empiriske materiale. Det er disse cases, der vil blive anvendt i min analyse af faktorernes tilstedeværelse. Analysen af de fire casesystemer, vil blive lavet ud fra en analysemodel, der bliver opbygget ud fra de faktorer der opstilles ud fra den teoretiske ramme. Analysemodellen vil blive gennemgået for hvert system, og give et indblik i de enkelte faktorers tilstedeværelse. 10

11 Min tilgang til opgaven bygger på et socialkonstruktivistisk perspektiv, da opgaven vil bygge på fortolkninger, der bliver skabt ud fra den teoretiske forståelsesramme. Jeg vil finde beviserne for svarene på mine undersøgelsesspørgsmål i teksterne, hvilket jeg vil fortolke betydningen af. Det er altså ikke teksten jeg vil fortolke, men betydningen af de beviser, jeg finder i mine teksters indflydelse på værdiskabelsen overfor de forbrugere, der har været i de enkelte betalingssystemer. Derfor har jeg også valgt som et element af min opgave, at foretage en validering af de resultater der bliver frembragt i analysen. Denne validering, vil være baseret på et succesfuldt elektronisk betalingssystem, der ikke har været en del af analysen. Hvis de resultater der er frembragt via min analysemodel passer på dette system, er sikkerheden for at resultaterne er mere generelle end, hvis de kun passer på de to systemer, der er brugt i analysen. 1.5 Opgavens opbygning Denne opgave er bygget op af fem hoveddele en opbygning af den teoretiske ramme der danner grundlag for mine faktorer, en udarbejdelse af en analysemodel og en model for sammenligning, en analyse og sammenligning af de fire casesystemer, en validering af mine analyseresultater og til sidst en diskussion af faktorernes betydning for et nyt dansk elektronisk betalingssystem. Den første del kapitel 3 indeholder den teoretiske gennemgang, der definerer den teoretiske ramme, der ligger til grund for denne opgave. Hver teori vil blive gennemgået hver for sig, og deres sammenhæng og tilknytning til opgaven vil blive diskuteret. Dette kapitel er fundamentet for de faktorer jeg skal anvende i min analyse af de fire casesystemer. Den anden del Kapitel 4 er den del af opgaven, hvor jeg udarbejder min analysemodel ud fra min teoretiske ramme. Analysemodellen vil indeholde en række undersøgelsesspørgsmål, der er udarbejdet ud fra de faktorer jeg har valgt at undersøge de fire cases for. Dertil vil også være opsat kriterier for tilstedeværelsen af de enkelte faktorer, så de skaber værdi for systemet. Den tredje del Kapitel 5 besår af min analyse af de fire casesystemer. Analysen bliver udført på baggrund af min analysemodel, ud fra de cases der udgør mit empiriske mate 11

12 riale. Her finder jeg frem til hvilke faktorer der har været til stede, i hvilket system, samt en sammenligning, og diskussion af faktorernes tilstedeværelse. Den fjerde del kapitel 6 er der hvor jeg validere de resultater min analyse har frembragt. Dette vil ske ved, at jeg tager fat i et elektronisk betalingssystem, der ikke har været en del af min opgave, indtil dette punkt. Dette skal være med til at bekræfte de resultater jeg har fået fra anvendelsen af min analysemodel, og øge sikkerheden af mine resultater. Den sidste del Kapitel 7 består af en diskussion af hvilken betydning de fundne faktorer har for et nyt dansk elektronisk betalingssystem. Diskussionen vil tage udgangspunkt i den forståelsesramme jeg har skabt igennem opbygningen og anvendelse af min analysemodel. Dertil vil der også være en konklusion der afslutter opgaven. Del 1 Kapitel 3 Del 2 Kapitel 4 Del 3 Kapitel 5 Del 4 Kapitel 6 Del 5 Kapitel 7 Opbygning af Udarbejdelse Anvendelse Validering af Betydningen teoretisk af analyse af analyse resultater for et nyt ramme for model på model med fremskaffet dansk system opgaven baggrund af cases som igennem min samt konklu teoretisk empirisk analyse sion på opga ramme materiale ven Figur 1 Opgavens opbygning 1.6 Afgrænsninger i opgaven Jeg har, i opgaven, afgrænset mig til at fokusere på, hvilke faktorer der skaber værdi overfor forbrugerne i et elektronisk betalingssystem. Dette er gjort for at komme dybt ned i det område der dækker forbrugerne frem for at, dække et større område overfladisk. Derfor fokuserer jeg ikke direkte på virksomhedens strategiske muligheder. Dog ser jeg resultatet af denne opgave, som en del af det strategiske beslutningsgrundlag for, udarbejdelsen af projektet Det kontantløse samfund. 12

13 Det empiriske materiale, er udvalgt ud fra kriterier der baserer sig på systemernes funktion, og deres succes. Jeg har valgt kun at anvende en case per system, og holdt mig til disse. Derfor er skal empirien der bliver anvendt til denne opgave også ses som en del af sandheden, men ikke den absolutte sandhed. Dette er gjort for, at lette overblikket over hvilke data der ligger til grund for besvarelsen af min opgave. Samtidigt har det ikke været en reel mulighed, at gå ud og fremskaffe data, der har gjort det muligt at foretage en så grundig analyse, som muligheden har været ved hjælp af disse cases. 1.7 Introduktion til elektroniske betalingssystemer For at gøre det klart hvad et elektronisk betalingssystem er, vil jeg her give en kort introduktion af begrebet, så læseren har en mulighed for at danne sig et overblik over, hvad denne opgave omhandler. Det første begreb, der skal være styr på, er en definition af, hvad et betalingssystem er, og hvordan det fungerer. Grundlæggende er betalingssystemer regler og procedurer, der regulerer betalinger i samfundet. Disse systemer har eksisteret siden, handlen gik over fra at være styret af bytteøkonomi til at være styret af penge økonomi (Nationalbanken 2005). Dette skifte skete af praktiske årsager, da det alt andet lige er lettere at anskaffe de varer, man har brug for ved hjælp af neutrale midler frem for at skulle bytte sig frem til den rette vare (Ferguson 2009). I Danmark har pengeøkonomien eksisteret siden år 800, hvor udviklingen mod det betalingssystem, vi kender fra i dag, blev grundlagt og som nu er styret af Nationalbanken. Elektroniske betalingssystemer er en naturlig samfundsmæssig udvikling af disse traditionelle betalingssystemer. Det overordnede ansvar er stadig Nationalbankens, og alle lovmæssige reguleringer bliver foretaget herfra. Et elektronisk betalingssystem adskiller sig fra et traditionelt system, ved at beviset for, hvor mange penge man havde til rådighed, er blevet digitalt i stedet for fysiske objekter. Dvs. at sedler og mønter er blevet erstattet af et tal i et system, der afgør hvilken værdi, du har til rådighed. Introduktionen af elektroniske betalingssystemer blev i Danmark indført i 1974 via betalingsservice systemet (Nationalbanken 2005). Dankortet blev introduceret i 1983 og var det første elektroniske betalingsmiddel i Danmark, der kunne anvendes i detailhandlen. Dette system er det mest anvendte elektroniske betalingssystem i Danmark på nuværende tidspunkt, til brug i detailhandlen (Nationalbanken 2005). 13

14 2 Empirisk materiale Det empiriske grundlag for denne opgave, er fire cases der hver omhandler et elektronisk betalingssystem. Disse cases skal danne grundlag for min komparative analyse af de fire systemer, og er udvalgt ud fra de elektroniske betalingssystemers egenskaber. Målet med opgaven er, at finde frem til hvilke faktorer, der påvirker værdiskabelsen overfor for brugerne af elektroniske betalingssystemer. Metoden til dette er, som tidligere beskrevet, en komparativ analyse. I stedet for, at se på fire tilfældige elektroniske betalingssystemer har jeg valgt, at kigge på to der har vist sig at være succesfulde, og to der har vist sig ikke at være succesfulde. Dette giver mig et billede af, om der er en forskel i tilstedeværelsen af faktorer i succesfulde elektroniske betalingssystemer, i forhold til elektroniske betalingssystemer der har vist sig ikke succesfulde. Sammenhængen mellem disse fire cases og Det kontantløse samfund er, at de alle beskæftiger sig med nye elektroniske betalingssystemer, der har været et alternativ til allerede eksisterende betalingssystemer, på det tidspunkt hvor de blev indført. På samme måde er visionen for Det kontantløse samfund, at gå ind og stå i stedet for et alternativ. Derfor et dette empiriske materiale brugbart i forhold til, at finde frem til hvordan de, fra teorien fundene faktorer, har deres tilstedeværelse i succesfulde og ikke succesfulde systemer, hvilket kan fortælle om hvilken betydning disse faktorer har i skabelsen af et nyt elektronisk betalingssystem. 2.1 Casesystemer De fire elektroniske betalingssystemer jeg har valgt, at anvende i min analyse, kommer alle fra forskellige steder i verden, men de har alle deres udgangspunkt i industrialiserede lande. To af betalingssystemerne har vist sig, at være succesfulde, hvorimod de to andre har vist sig ikke at være succesfulde. De fire systemer og cases, som er valgt, er: Octopus: Octopus An E cash Payment System Succes Story (Chau & Poon, 2003) PayPal: PayPal.com s Business Model (Prashanth & Gupta, 2004) Dexit Inc: Dexit A marketing opportunity (Lalani & Ritchie, 2005) Mondex: Mondex International: Reengineering Money (Ives & Earl, 1997) 14

15 Dexit Mondex PayPal Octopus Land/by (Case) Toronto, Canada Swindon, England Online Hongkong Teknologi RFID Mikrochip P2P/Online RFID Årstal Succesfuldt Nej Nej Ja Ja Tabel 1 Oversigt over casesystemer De følgende afsnit i dette kapitel vil beskrive de enkelte casesystemer nærmere, og give et indblik i hvilke systemernes funktion, samt caseartiklernes oprindelse Dexit Dexit er det første betalingssystem der er valgt som case. Systemet var et kontaktløst betalingssystem, grundlagt i Toronto, Canada i 2001, og blev eget af Bell Canada, National Bank of Canada og TELUS Mobility (Dexit Inc., 2009). Kortet blev udviklet som et alternativ til at anvende mønter og skulle som udgangspunkt anvendes til at betale småbeløb uden behov for at have mønter på sig (Waxer & Cindy, 2005). Kortet fungerede som et påfyldningskort, der kunne anvendes uden at skulle indtaste pinkode. Påfyldningen af kortet skete igennem et forud godkendt kreditkort, hvorfra der blev overført penge til Dexit kortet, når saldoen gik i nul. Dexits betalingssystem var baseret på RFID teknologien, og kortet var et kontaktløst betalingssystem, hvilket vil sige, at der ikke skulle være fysisk kontakt mellem betalingsterminalen og kortet. Selve kortet var udformet som et lille plastikmærke, der var designet til at passe i en nøglering. Systemet eksisterer ikke mere efter, at Dexit i 2006 ændrede navn til Dexit Hosted Data, og deres forsøg på at indføre et kontaktløst elektronisk betalingsmiddel i Canada bliver betragtet som mislykket (Roberge, 2006). Den case artikel er udarbejdet af Sohail Lalani under tilsyn af Professor Robin Ritchie Richard Ivey School of Business (Lalani & Ritchie 2005). Dette er udtryk for, at casen er udarbejdet ud fra generelle akademiske retningslinjer og derfor egner sig som en del af det empiriske materiale for denne opgave. Casen beskriver oprettelsen og indførelsen af Dexits systemer i Toronto, Canada. 15

16 2.1.2 Mondex Mondex blev oprettet af National Westminster Bank (NWB) i 1991 og var et elektronisk betalingsmiddel, hvorpå det var muligt at lagre penge i elektronisk form. Den første pilottest blev kørt ud i 1995 og var planlagt at vare i to år. Pilottesten blev udført i den engelske by Swindon og havde i maj 1996 omkring brugere. Omregnet til et nationalt niveau ville det svare til en kundebase på 2,5 millioner brugere. Den gennemsnitlige værdi for brugen af kortet lå på omkring 5 (Ives & Earl, 1997). Mondex fokuserede på at skulle anvendes i de situationer, hvor man normalt ville have brugt kontanter (Clemons, Croson & Weber, 1996). 51% af Mondex blev i 1998 købt af Mastercard med en forventning om at skulle kunne gøre sig gældende på markedet for loyalitets programmer og reklamefinansieret kort (Kutler, 1998). Mondex lukkede deres systemer i 2001 pga. af en række kontroverser omkring sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og deres økonomiske politik. Derudover nævnes manglen på support af systemet til forbrugerne som en mulig grund til, at det ikke lykkedes Mondex at få en større udbredelse af elektroniske betalingsmiddel (Stadler 2001). Artiklen omkring Mondex systemet er en artikel skrevet af Professor Blake Ives og Professor Michael Earl og er udgivet fra London Business School (Ives & Earl, 1997). Dette betragtes som udtryk for, at casen er udarbejdet ud fra generelle akademiske retningslinjer og derfor egner som en del af det empiriske materiale. Artiklen omhandler Mondex indkørsel i deres testby Swindon, der skulle agere som forsøg før, at Mondex kortet skulle køres ud på verdensmarkedet. Der er altså tale om en artikel, der beskriver indførelsen af et nyt elektronisk betalingssystem på et nyt marked, hvilket ligger i tråd med opgaven PayPal PayPal er et internetbaseret betalingssystem, der anvendes til at betale småbeløb over nettet. Virksomheden er oprettet i 1999 og har haft fokus på at ændre måden brugerne lavede online betalinger (ICMR 2004). PayPal har øget deres kundebase fra kunder i 1999 til over 45 millioner kunder i 2004 og med op til nye kunder om dagen (ICMR 2004). Grundlaget for PayPal ligger i, at brugeren opretter en konto hos PayPal, hvortil man kan overføre penge fra kreditkort og derefter kan kontoen bruges til at handle på nettet. Ebay, der købte PayPal i 2004, kræver f.eks., at man betaler for sine 16

17 handler via PayPal. Fordelen ved PayPal er, at man kun anvender sine kreditkort oplysninger på PayPals side, når man skal handle på nettet. Derfor mindskes risikoen ved nethandel betydeligt, da ens informationer kun bliver lagret et sted, og ikke alle de steder man har handlet. Samtidigt gør det handel på nettet mellem to privatpersoner muligt, uden at der skal bankoverførsel til. PayPal tilbyder flere former for elektroniske betalingsmidler udover deres netkonti. I 2008 startede PayPal med at udbyde forudbetalte kreditkort, der kunne anvendes til at handle på nettet på sider, der ikke modtager Pay Pal som betalingsmiddel. Derfor kunne brugere, der ikke har adgang til VISA elle MasterCard, handle på sider, der kræver betaling med disse kort (Cardline, 2008). Derudover kan PayPal anvendes til at overføre penge via mobiltelefonen. Dette sker gennem en internet applikation man logger sig på og laver overførelsen på sammen måde som man ville have gjort, hvis man havde adgang til sin computer. Dette kræver dog en smartphone med internetbrowser indbygget. Artiklen omkring PayPal er skrevet af Konakanchi Prashanth under tilsyn af Professor Vivek Gupta fra ICMR Center for Management Research, og casen er baseret på udgivet kilder. Casen er udgivet og distribueret via The European Case Clearing House. Casen beskriver PayPal.com s forretningsmodel set fra et historisk perspektiv Octopus Octopus er et kontaktløst betalingskort, der har sin base i Hongkongs offentlige transportsystem. Det kontaktløse betalingskort blev første gang taget i brug i 1997 og bliver på nuværende tidspunkt anvendt i alle Hongkongs offentlige transportmidler (Chau & Poon, 2003), derudover tager 2000 butikker eller serviceudbydere imod kortet. På nuværende tidspunkt anvender 95 % af befolkningen mellem år Octopus kortet, og der bliver lavet mere end 10 millioner transaktioner om dagen til en værdi på mere end HK$ 90 millioner (Octopus 2009). Grundlaget for virksomheden blev skabt af det offentlige transport system, der skulle finde et fælles betalingsmiddel, som kunne anvendes for Hongkongs syv millioner indbyggere. Systemet skulle kunne anvendes til samtlige Hongkongs transportsystemer, der på daglig basis har omkring 11 millioner passagerrejser. Octopus kortet kræver ikke nogen form for fysisk kontakt mellem passager om betalingsterminal (Chau & Poon 17

18 2009). Dette betyder i princippet, at passagererne kan gå tæt forbi betalingsterminalen uden at fjerne kortet fra deres jakke og derved betale. Artiklen omkring Octopus systemet er skrevet af Professor Patrick Chau og Professor Simpson Poon, og er blevet udgivet tidsskriftet Communications of the ACM (Chau & Poon, 2003). Artiklen handler om, hvordan Octopus systemet har udviklet sig i Hongkong fra at være udelukkende et system til offentlig transport til at være et betalingssystem. 2.2 Diskussion af empirisk materiale Det empiriske materiale, jeg har valgt at anvende i denne opgave, er som bekendt fire caseartikler, der har fokus på hver deres elektroniske betalingssystem. Grunden til, at jeg har valgt at anvende denne metode i forhold til f.eks. selv at indsamle min empiri, bunder i flere argumenter. Det første er, at til min komparative analyse er der brug for to succesfulde og ikke succesfulde systemer. Denne forskel i systemernes succes skal give den referenceramme som, jeg vil bruge til at sammenligne systemerne. Opgaven, at indsamle empiri fra ikke succesfulde elektroniske betalingssystemer, der har været forsøgt implementeret, men ikke eksisterer mere, ville have været umulig i forhold til de tidsmæssige og økonomiske ressourcer, der er til rådighed i arbejdet med,at skrive en kandidatafhandling. Grunden til, at jeg kun har valgt at anvende en artikel per system og kun bruge data fra denne til at besvare mine undersøgelsesspørgsmål, ligger i mit ønske om, at opgaven skal være gennemskuelig for læseren. Denne gennemskuelighed bliver større, hvis læseren ved, at informationerne omkring det enkelte system kommer fra én bestemt artikel og ikke er fundet frem via en hel række artikler, skrevet af forskellige personer. Rent praktisk har jeg i appendiks opstillet en tabel for hvert system, der indeholder de dele af teksten, som besvarer hvert enkelt af de spørgsmål, jeg opstiller i min analysemodel. Dette skal fungere som dokumentation for mine besvarelser i opgaven. 18

19 3 Opgavens teoretiske ramme Del 1 Kapitel 3 Del 2 Kapitel 4 Del 3 Kapitel 5 Del 4 Kapitel 6 Del 5 Kapitel 7 Opbygning af Udarbejdelse Anvendelse Validering af Betydningen teoretisk af analyse af analyse resultater for et nyt ramme for model på model med fremskaffet dansk system opgaven baggrund af cases som igennem min samt konklu teoretisk empirisk analyse sion på opga ramme materiale ven Figur 2 Opgavens opbygning del 1 Denne del af opgaven vil definerer den overordnede teoretiske ramme, der er til stede for denne opgave. Målet for denne ramme er, at den skal kunne danne grundlag for udvælgelsen af de værdiskabelsesfaktorer jeg vil anvende i min komparative analyse af de fire elektroniske betalingssystemer, der udgør grundlaget for mit empiriske materiale. Den teoretiske ramme vil dække over flere forbundne områder. Dette er de to aktører, forbrugeren og virksomheden, samt det marked de skal agere på. Da målet for opgaven er at finde frem til hvilke faktorer, der har afgørende betydning for værdiskabelsen over for forbrugerne af elektroniske betalingssystemer, er det selvfølgeligt oplagt at se på hvilke værdibegreber, der eksisterer i forhold til forbrugerne. Derfor vil jeg se på, hvordan forbrugerne ser på værdibegrebet og hvilke faktorer, der gør sig gældende i forhold til forbrugernes beslutningsproces. Dette bliver defineret af Sheth, Newman & Gross i deres teori omhandlende forbrugerværdier (Sheth, Newman & Gross 1991). Men selvom fokus er på forbrugeren, er forbrugeren kun den ene part i værdiskabelsen. Virksomheden, der producerer den service et elektronisk betalingssystem er, står som dem, som definerer, hvordan systemet skal se ud og funktionerne skal være. Dette har stor betydning for værdiskabelsesprocessen. Jeg vil derfor, som den anden teori, anvende Amit & Zotts teori, der ved hjælp af fire faktorer beskriver, hvordan værdiskabelsesprocessen opstår i e virksomheder (Amit & Zott 2001). 19

20 Disse to teorier giver tilsammen et billede af hvilke faktorer, der gør sig gældende i værdiskabelsesprocessen, set fra både virksomheden og forbrugerens synspunkt. For at kunne sammenholde forbrugeren og virksomheden er vi, som den tredje teori, nødt til at se på, hvordan markedet kan have indflydelse i denne værdiskabelsesproces, da dette er feltet, der forbinder forbrugeren og virksomheden. Til det har jeg valgt at inddrage Shapiro & Varians teori, der beskriver hvilke faktorer, som kan have indflydelse på en virksomheds evne til at overleve på et marked, der er influeret af netværkseksternaliteter (Shapiro & Varian 1999). 3.1 Værdiskabelse i e virksomheder For at kunne redegøre for hvordan værdien i virksomheden opstår, anvendes Amit & Zotts model (Amit & Zott, 2001). Modellen beskriver hvilke faktorer, der grundlæggende skal være til stede for at skabe denne værdi i e virksomheder. Den har til formål at beskrive de faktorer, der har indflydelse på værdiskabelsen, hvilket kan bruges til at opstille en forretningsmodel for en e virksomhed. Forretningsmodellen er netop den, som er afgørende for værdiskabelsen overfor virksomheden, deres leverandører, partnere og kunder (Amit & Zott, 2001). Derfor er det også helt afgørende at inddrage disse fire faktorer i min analysemodel for at kunne afgøre hvilke faktorer, der har indflydelse på hvordan værdiskabelsen overfor forbrugeren sker i elektroniske betalingssystemer Fire faktorer der påvirker værdiskabelsen De fire faktorer, der påvirker værdiskabelsen i e virksomheder er: Nyskabelse, Fastlåsning, Effektivitet og Komplementære produkter. De fire faktorer er uafhængige værdier, der hver især har en indvirkning på værdiskabelsesprocessen i en e virksomhed, men de kan have en indbyrdes påvirkning af hinanden. Modellen (Figur 3) bygger på data, der er indsamlet i en b t c kontekst (Johansson & Mollstedt 2006). Dette er en positiv faktor for denne afhandling, da det netop er denne kontekst omkring værdiskabelsen mellem virksomheden og forbrugeren jeg vil undersøge. Fokus i modellen er, hvordan der bliver skabt ny værdi, hvilket passer ind i forhold til de casesystemer jeg har valgt for analysen, der alle stod overfor et alternativ da de blev indført. I de kommende afsnit vil der være en nærmere beskrivelse af de fire faktorers egenskaber, samt eksemplificerer dem i forhold til hvordan det forholder sig i finansverdenen. 20

21 Nyhed Effektivitet Værdi Fastlåsning Komplementære produkter Figur 3 Faktorer for skabelse af værdi i e virksomheder, Kilde: (Amit & Zott 2001) Fastlåsning Fastlåsning er den værdiskabende faktor, der er med til at forhindre forbrugere og strategiske partnere at skifte over til konkurrerende virksomheder(amit & Zott 2001). Fastlåsning bliver opnået ved, at skifteomkostningerne bliver så betydelige, at forbrugeren ikke omkostningsfrit kan skifte over til et konkurrerende produkt. Prisen for denne omkostning skal derfor ligges oven i prisen på en konkurrerende virksomheds vare. Det vil sige, at virksomheden, der har skabt fastlåsningen, reelt kan tage en højere pris for deres vare end konkurrenterne, så længe at de holder den samlede pris under konkurrentens pris plus prisen for de samlede skifteomkostninger (Shapiro & Varian 1999). Denne fastlåsning vil samtidigt forringe forbrugerens evne til at kunne forhandle sig til en aftale, der ligger på niveau med konkurrenternes, da kundens reelle alternativer vil være forbundet med betydelige ekstraomkostninger. Fastlåsningen kan ses som en metode til at holde højere priser end konkurrenterne i et marked, hvor der ellers eksisterer konkurrence. Et af de typiske eksempler fra finansverdenen, hvor bankerne fastlåser deres kunder ved at øge omkostningerne ved at skifte bank, ligger i deres loyalitetsprogrammer. Loyalitetsprogrammerne fungerer ved, at kunderne får bedre vilkår, hvis de f.eks. har flere af bankens produkter. Det kan f.eks. 21

22 være lønkonto, pensionsopsparing, Visakort, og netbank. Kunderne, der har alle produkterne, kan derved opnå besparelser, de ellers ikke vil få, hvis de fravælger et enkelt af de produkter, de har. Prisen på at flytte sin pensionsopsparing kan således opgøres i de ekstra udgifter, kunden vil få ved at miste sit loyalitetsprogram. Det kunne f.eks. være en årlig udgift på 300 kroner for at have adgang til netbank. Denne pris er en del af de skifteomkostninger, der er til stede og er med til at skabe en fastlåsning af kunderne. Effektivitet Amit og Zott beskriver transaktionseffektiviteten som værende en af de vigtigste værdiskabere i forhold til e virksomheder (Amit & Zott 2001 ). Transaktionseffektiviteten kan forbedres ved at sænke transaktionsomkostningerne og derved skabe mere værdi. Transaktionsomkostningerne dækker over alle de omkostninger, der er forbundet med en vares transaktion og ikke kun selve købet eller salget af en vare. Dette kan være f.eks. være de omkostninger, der er forbundet med pris og informationssøgningen, når man skal handle en vare. Netop omkostningerne, der er forbundet med informationssøgningen, kan blive reduceret betydelig, hvis man sænker informationsasymmetrien mellem forbrugeren og virksomheden (Amit & Zott 2001). Transaktionsomkostningerne eksisterer for både virksomheden og forbrugeren, så ved at sænke transaktionsomkostningerne i det led, der forbinder forbrugeren med virksomheden, kan man derved være med til at sænke omkostningerne for forbrugerne. Et eksempel kan være betalingen af et girokort. Før netbanken eksisterede, skulle girokort betales i banken. Dette medførte en række transaktionsomkostninger for kunden, der bl.a. indebar at bruge tid på transport til banken, ventetid i banken og transport hjem igen. På samme måde havde banken omkostninger ved at have en medarbejder til rådighed til at kunne procederer disse fysiske girokort. Netbanken har gjort det muligt at indbetale sit girokort hjemmefra, hvilket har fjernet de transaktionsomkostninger for kunden, der omhandlede transport til og fra banken samt den ventetid, der kunne påregnes. Samtidigt har banken formået at fjerne de omkostninger, de havde i forhold til at have medarbejdere til at kunne håndtere disse giroindbetalinger. Oprettelsen af netbanken har ikke fjernet transaktionsomkostningerne, men den har ændret dem til nogle, der ikke har lige så store omkostninger for forbrugeren og virksomheden. Tesen er, at mere 22

23 informationsteknologi generelt vil sænke transaktionsomkostningerne (Amit & Zott 2001). Komplementære produkter To produkter er komplementære, når værdien for produkterne til sammen er højere end værdien for begge produkter enkeltvis (Amit og Zott 2001). Værdien for forbrugeren heri ligger i den højere værdi af ens produkt, forbrugeren får ved muligheden for at anskaffe sig et komplementerende produkt. Produktet behøver ikke at være fra egen virksomhed, men kan ligeså godt være fra en anden virksomhed. Det vigtige er bare, at der samlet set er tale om en øget værdi, når produkterne optræder samlet i forhold til produkternes værdi hver for sig. Der eksisterer to former for komplementære produkter: De horisontalt komplementære produkter og de vertikalt komplementære produkter. Et godt eksempel på dette kan f.eks. være flere af investeringsbankernes tilbud om, at det er muligt at se realtidskurser på sin investeringskonto mod de normalt 15 minutters forsinkede kurser. Her giver adgangen til realtidskurser, sammenholdt med en investeringskonto (hvorfra aktiekøb er muligt) en samlet øget værdi for forbrugeren i forhold til den værdi de ville have hver for sig. Denne realtid er en service der gør at den aktiehandlende forbruger for en øget værdi, men godt ville kunne anvende sit produkt til formålet uden at have adgang til denne service, og derfor er det et vertikalt komplementært produkt. Derimod vil et eksempel som en computer være et horisontalt komplementært produkt til netbank. Her er det muligt at have anskaffet sig netbank, men uden adgang til en computer har den en mindre værdi end med adgang til en computer. Når kunderne har adgang til disse komplementære produkter eller services forbundet til produktet med den primære interesse, vil interessen for produkterne også stige (Amit & Zott 2001). Nyskabelse Den sidste af de fire faktorer er nyskabelse. Amit og Zott anvender begrebet innovation til at beskrive, hvordan innovative måder at gøre forretning på kan være med til at skabe værdi for en virksomhed. I forhold til e virksomheder kan man tage den gamle Skandiabank som eksempel. De var en bank, der udelukkende tilbød netbank til deres kunder og havde derfor ingen traditionelle bankfilialer, hvor kunderne kunne komme ind og gøre 23

24 almindelige bankforretninger. Derved kunne de spare deres omkostninger til medarbejdere og filialer, hvilken gjorde dem i stand til at tilbyde lavere gebyrer og højere renter end deres konkurrenter. Dette var en ny måde at lave forretning på, og de skabte værdi ved at udnytte, at netbanken var blevet opfundet. Dette sker her igennem virtuelle kunderelationer, der kunne fjerne de geografiske og fysiske begrænsninger, og derved sænke transaktionsomkostningerne. Derudover kan der være afgørende fordele for den første på markedet (first mover advatage), da det er lettere derigennem at skabe skifteomkostninger, bl.a. ved hjælp af specifik kendskab til et bestemt mærke eller ved at skabe et godt ry (Amit & Zott 2001). Amit og Zott beskriver nyhedsværdi som værende den faktor, der har en direkte relation til de tre andre faktorer. Nyhedsværdi er forbundet med fastlåsning på to vigtige måder. Den første er innovative virksomheders fordel i at kunne tiltrække og holde på kunder samt at kunne levere det, kunden ønsker. Den anden måde, hvorpå nyskabelse og fastlåsning er forbundet på, er ved, at den første aktør på markedet stilles i en god position i forhold til at skabe positiv feedback og tjene på netværkseksternaliteter (Amit & Zott 2001). Positiv feedback er en dynamisk proces, der får de stærke til at blive stærkere, men samtidigt de svage til at blive svagere. Samtidigt arbejder positiv feedback med en fordel for det største netværk (Shapiro & Varian 1999), og derfor kan det være altafgørende at være først på markedet og sikre sig den største kundebase at arbejde med. Nyhedsværdi er også forbundet med komplementære produkter. Det kan f.eks. være nye måder at kombinere to komplementære produkter på, der ikke tidligere har været sat sammen. Disse nye måder at skabe komplementære produkter kan f.eks. blive skabt igennem nye teknologiske muligheder (Amit & Zott 2001). Et eksempel kan f.eks. være det mobile bredbånds måde at give nye muligheder for at skabe nye komplementære produkter. Dette har givet forbrugere, der investerer i aktier, mulighed for at have adgang til deres portefølje, uanset hvor de er ved hjælp af deres mobiltelefon. Derved er netbanken og mobiltelefonen blevet komplementære produkter, hvor de før ikke har haft nogen relation til hinanden. Til sidst er der også en vigtigt relation imellem nyhedsværdi og effektivitet. Dette kan f.eks. være informationsasymmetrien, der mindskes mellem kunden og virksomheden 24

25 ved hjælp af databaser, hvor alle parter har adgang til den samme prisinformation. Et eksempel på dette kan f.eks. være mybanker.dk, hvor alle bankers renter og rentevilkår er tilgængelige i en samlet database. Dette kan være med til at forhøje transaktionseffektiviteten ved at reducere chancerne for fejl i forbindelse med informationsproblemer (Amit & Zott 2001) Opsummering Disse fire ovenstående faktorer, der skaber værdi i e virksomheder, har en betydeligt og direkte indflydelse på, hvordan værdiskabelsesprocessen foregår over for virksomhedernes forbrugere. Derfor er det afgørende for at kunne lave en analyse af de fire casesystemer, at disse faktorer bliver implementeret i min analysemodel. De skal bidrage til, at redegøre for den del af værdiskabelsen, der bliver skabt fra virksomhedens side når analysemodellen skal opbygges. 3.2 Forbrugerens værdibegreb Netop fordi fokusset ligger på værdiskabelsen over for forbrugeren, er det helt centralt i denne afhandling at inddrage en model, der fokuserer på hvilke værdier, som påvirker forbrugeren til at tage er valg. Derfor er Sheth, Newman & Gross model valgt, da den beskriver hvilke fem værdier, der påvirker forbrugerens beslutningstagen, når denne stilles overfor et valg mellem to alternativer. Funktionel værdi Tilstandsbetinget værdi Social værdi Forbrugervalg Følelsesmæssig værdi Videnssøgende værdi Figur 4 Fem værdier der påvirker forbrugerens beslutning (Kilde: Sheth, Newman & Gross 1991) 25

26 Modellen beskriver den situation, der opstår hver gang en forbruger skal træffe et valg, hvilket altså gør modellen (Figur 4) i stand til at beskrive hvilke værdier, der har indflydelse på om, der kommer genanvendelse fra forbrugerens side, når der er tale om brugen af et produkt. Funktionel værdi Den funktionelle værdi er defineret som værende den opfattede anvendelighed, der kommer fra et alternativs kapacitet af funktionel eller fysisk udførelse (Sheth, Newman & Gross 1991). Dette betyder, at den funktionelle værdi er den værdi, der for en forbruger ligger i, at et produkt frem for et andet har en bedre fysisk eller funktionel formåen. Det er i den forbindelse, at en forbruger vil se på et produkts karakteristika og vurderer herfra hvilket produkt, der er det bedste, ud fra forbrugerens egen opfattelse af hvilken af disse karakteristika, der giver funktionel værdi. Sheth, Newman Gross beskriver som værende her, at det økonomisk rationelle menneske kommer til udtryk. Hvilket betyder, at hvis forbrugeren bliver stillet for et valg, vil forbrugeren altid vælge det, hvor de føler, at de får mest for pengene. Social værdi Den sociale værdi kommer fra et produkts tilknytning til en eller flere sociale grupper. Denne tilknytning skaber en social værdi gennem en positiv eller negativ stereotypificeret opfattelse af disse demografisk, socioøkonomisk eller etniske grupper (Sheth, Newman & Gross 1991). Det vil sige, at forbrugerens sociale værdi bliver skabt igennem forbrugerens egen opfattelse af hvilken social gruppe, produktet henvender sig til og den stereotypiske opfattelse af disse grupper. Derfor har det stor betydning for synligheden af produktet, hvor stor en betydning den sociale værdi har for forbrugerens valg. Tilstandsbetinget værdi Den tilstandsbetingede værdi bliver skabt som en form af en specifik situation eller række af begivenheder, der påvirker forbrugerens valg (Sheth, Newman & Gross 1991). Her er det derfor den situation, som forbrugeren befinder sig i i det øjeblik, hvor forbrugeren skal tage et valg, der er med til at bestemme den tilstandsbetingede værdi. 26

27 Følelsesmæssig værdi Den følelsesmæssige værdi bliver defineret som værende det, der giver et produkt evne til at kunne opildne eller fremkalde følelser eller emotionelle tilstande (Sheth, Newman & Gross 1991). Disse emotionelle tilstande og følelser bliver skabt i forbindelse med de associationer, der opstår hos forbrugeren, når de følelsesmæssigt kommer i kontakt med produktet. Den følelsesmæssige værdi, der bliver skabt ved et produkt, bliver skabt ud fra en profil af de følelser, der bliver associeret med et bestemt produkt. Videnssøgende værdi Den videnssøgende værdi er den værdi, der omhandler et produkts, frem for et andets, evne til at kunne vække nysgerrighed, nyhedsværdi eller trang efter at få ny viden hos forbrugerne (Sheth, Newman & Gross 1991). Her er der ofte nye produkter, der er med til at skabe denne værdi. Det kan både være i form af nyhedsværdien i, at de er nye, eller at der bliver skabt et alternativ, og forbrugeren finder det gamle alternativ kedeligt Eksemplificering af de fem værdibegreber De fem ovenstående værdier overført til et eksempel fra bankverdenen, f.eks. netbank, vil kunne beskrives således: Der skal fra forbrugerens synspunkt være tale om en mulighed for at anvende et alternativ. Dette kunne f.eks. være netbank i modsætning til traditionel anvendelse af banken, hvor forbrugeren møder fysisk op i en filial. De fem værdier er det, der har indflydelse på, hvorfor forbrugeren vælger at anvende netbank i stedet for at være fysisk kunde i en filial. Den funktionelle værdi vil i dette tilfælde være en afvejning fra forbrugeren af hvilke funktionelle attributter, anvendelsen af netbank har frem for traditionel bankforretning. Dette kan være netbankens 24 timers åbningstid, der er sat op imod en filials åbningstid fra mellem klokken Denne forskel i adgangen til banken vil blive opfattet som værende en højere funktionel værdi og vil derfor påvirke forbrugeren hen i mod et valg af netbanken. Den sociale værdi kræver høj grad af synlighed for at have størst indvirkning på forbrugerens valg. Brugen af netbank er forholdsvist anonymt og har derfor en lav synlighed, da det oftest vil foregå fra hjemmets computer. Men alternativet, der var at anvende en filial, er derimod høj grad synlig, og derfor vil den sociale værdi, de to sat op mod hinanden, også have indflydelse på valget af at an 27

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014 Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement Moderniseringsprojektet og afledte effekter Moderniseringsprojektet De danske pengeinstitutter har indledt en

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere