Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!"

Transkript

1 Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune Tilsynet er gennemført af Visitator Britta Kristensen.

2 Baggrund. Ifølge lovgivningen på det sociale område, skal der gennemføres årlige tilsyn med den hjælp, som borgerne er bevilget. Det er i Fredensborg kommune besluttet, at visitationen gennemfører det årlige anmeldte tilsyn hos den kommunale leverandør og de godkendte private leverandører. I 2013 er der gennemført tilsyn hos borgere der modtager personlig pleje og praktisk hjælp fra private leverandører. Kommunen har kontrakt med 13 leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp 3 leverandører til tøjvask 2 leverandører til madservice. Tilsynsmetode. Tilsynet i Fredensborg kommune har i november 2013 gennemført en række anmeldte tilsynsbesøg hos borgere i eget hjem, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Derudover blev der gennemført telefon interview af borgere, der modtager hjælp til indkøb, tøjvask og madservice. Tilsynet gennemførte anmeldte besøg hos 25 borgere i kommunen. Der er blevet gennemført telefoninterview af 37 borgere. Tilsynet udvalgte op til 10 borgere fra hver leverandør, ud fra en vilkårlig fødselsdato. Tilsynsmaterialet blev tilsendt leverandørerne og de udvalgte borgeren 2 uger før tilsynet. Leverandørerne udvalgte op til 6 borgere, der skulle deltage i tilsynet. Det valgte antal borgere svarer til 10% af de borgere, som har valgt leverandøren, dog max 6 borgere. De leverandører, der har mindre end 10 borgere, er der ikke ført tilsyn hos. ( 4 leverandører) Tilsynsførende sendte brev til de udvalgte borgere om dato, tidspunkt og indhold af besøget. Tilsynet aflagde besøg hos leverandørerne, hvor journalen og den skriftlige dokumentation, samt udførelsen af hjælpen, blev gennemgået i forhold til spørgeguiden, dels med gruppelederen og dels med hjælperen. Tilsynet gennemføres ud fra et spørgeskema der tager udgangspunkt i 5 indsatsområder. Spørgsmålene er blevet læst op for borgerne, og borgerne har derefter svaret på en skala fra 1-5. ( 1. altid, 2. ofte, 3. nogle gange, 4 sjældent, 5. aldrig.)

3 Formålet med tilsynet er at sikre at ydelserne, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med den bevilgede hjælp. Videre skal tilsynet belyse om den bevilligede hjælp er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov, gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder. Tilsynet skal således sikre kvaliteten i opgaveløsningen. Endelig er der ført tilsyn med borgernes tilfredshed med den ydede hjælp. De 5 indsatsområder i tilsynet er: 1. Fokusområde skriftlig dokumentation 2. Fokusområde ydelsesleverance 3. Fokusområde omsorg 4. Fokusområde arbejdsmiljø 5. Medicingivning. Konklusion Hos Stabil Pleje blev der ført tilsyn med fokusområderne 1-5. Der er ført tilsyn hos 3 borgere, som alle 3 får hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Der var kontaktoplysninger i omsorgssystemet til borgeren i alle tilfælde, hos en fandtes ikke oplysninger om pårørende. Der findes et eller flere journalnotater om alle 3 borgere indenfor det seneste år. Aflysninger er dokumenteret i FOS disponering, og der gives altid erstatningsbesøg. Borgerne oplever at de har nogenlunde faste hjælpere, der i overvejende grad kommer til den aftalte tid. Ingen af borgerne har lagt mærke til om hjælperen bærer synlig identifikation. 2 borgere er altid tilfreds med udførelsen, 1 er ofte tilfreds. Alle borgere oplyser at de medinddrages i opgave udførelsen, i det omfang det er muligt. Dokumentationen for APV (vurdering af arbejdsmiljø) forefindes i FOS hos alle 3 borgere, dog kun udfyldt i skemaet for rengøring. Hjælperne oplyste at de var velinformeret om opgaverne og følte sig i stand til at udføre dem. Der er de relevante arbejdsredskaber i alle hjem. Hjælperen kender til fleksibel hjemmehjælp, og kender Fredensborg kommunes kvalitetsstandard. Fokusområderne 1-4 godkendes uden bemærkninger. Fokusområde 5 ikke relevant, da medarbejderne er ikke involveret i medicingivning hos nogen af de 3 borgere. Gennemgang af den skriftlige dokumentation med gruppeleder. Er borgerens stamdata udfyldt/opdateret? Tlf.nr til borgeren: 100 %

4 Er der tilbudt erstatningsbesøg? Ikke aktuelt Er der døgnrytmeplan? 100 % ja (alle udfyldt 30/10) Kontaktinformationer på pårørende:33,3 % havde oplysninger, 66,7 % havde ikke Er der dokumenteret for aflysning af besøg? Leverandøren registrerer aflysninger i disponeringsmodul Dokumentation Forefindes der en APV? 100 % har APV, kun udfyldt i formularen for praktisk hjælp Forefindes de nødvendige arbejdsredskaber til brug for plejen? Ja 100 %. Er de visiterede ydelser i overensstemmelse med de leverede? Ja 100 % Samtale mellem de primære kontaktpersoner og tilsynsførende: (2 medarbejdere) Er du faglært/ufaglært? 50 % er rengøringsassistent og 50 % er ssh. Er du fastansat eller vikar? 100 % er fastansat, Kender du til Fredensborgs kvalitetsstandarder for det visiterede område? 100 % svarer ja til dette. Er din introduktion til tilstrækkelig ift. opgaverne hos borgeren? Medinddrager du borgeren i tilrettelæggelsen og udførelsen af opgaverne? 100 % svarer ja, hvor borgeren er i stand til det. Dokumenterer du mundtlig eller skriftlig ved ændringer/observationer i borgerens tilstand? 100 % svarer at de dokumenterer mundtligt og det skrives af gruppeleder. Forefindes de nødvendige arbejdsredskaber? Oplever du, at borgeren får den hjælp som de har brug for indenfor kommunens standarder? Er du fortrolig med opgaven: Besøg hos borgeren: Personlig pleje. (3 borgere)

5 Er du bekendt med de opgaver du er visiteret til? Er du tilfreds med udførelsen af hjælpen? Har du mulighed for aktiv deltagelse? 66,7 % svarer altid. 33,3 % svarer nogle gange. Oplever du at hjælperen er venlig og imødekommende? Oplever du at hjælperen kommer aftalt tid? 33,3 % svarer altid, 33,3 % svarer ofte, 33,3 % svarer nogle gange (oplever ikke at have en aftalt tid) Hvis hjælpen aflyses får du så et erstatningsbesøg? 66,7 % har ikke oplevet aflysning, 33,3 % svarer altid Har du indenfor det seneste år benyttet fleksibel hjælp? 66,7 % svarer ja, 33,3 % svarer nej Ernæring (2 borgere) Er du tilfreds med udførelsen af hjælpen? Oplever du hjælper er venlig og imødekommende? Oplever du hjælper kommer til den aftalte tid? Hvis jælpen aflyses får du så erstatningsbesøg? Oplever du at få tilstrækkelig mad/drikke i løbet af døgnet? Er du tilfreds med kvalitet af maden? Rengøring.

6 (3 borgere) Er du bekendt med de opgaver, som du er visiteret til? 66,7 % svarer ja, 33,3 % er lidt usikre. Er du tilfreds med udførelsen af rengøringen? Har du mulighed for aktiv deltagelse i rengøringen? Oplever du at hjælperne er venlige og imødekommende? Oplever du at hjælpen kommer til den aftalte tid? Hvis hjælpen aflyses får du så et erstatningsbesøg? 100% svarer ja. Har du indenfor det seneste år benyttet fleksibel hjemmehjælp? 100 % svarer har ikke benyttet. Tøjvask i eget hjem (3 borgere) Er du tilfreds med udførelsen af hjælpen? 100 % svarer altid Har du mulighed for aktiv deltagelse? Oplever du at hjælperen er venlig og imødekommende? Oplever du at hjælper kommer til aftalt tid? Hvis hjælpen aflyses får du så erstatningsbesøg? Aftaleoverholdelse: Har du selv aflyst besøg indenfor de sidste 2 måneder?

7 33,3 % svarer nej, 66,7 % svarer ja Har du gennemgående en fast hjælper? 100% svarer ja ( 1 tilføjer: periodevis skiftende) Oplever du overensstemmelse mellem den visiterede og leverede indsats? 66,7% svarer ja, 33,3 % svarer delvis Oplever du at personalet tager hensyn til dine ønsker/livsstil? 66,7 % svarer ja, 33,3 % svarer i det store og hele (mangl. besked ved forsinkelser påvirker dagsplan) Har du haft kontakt til leverandørens gruppeleder og oplever du, at du bliver venligt behandlet? 100 % svarer ja Bærer personalet synligt identifikationsbevis? 100 % svarer at de ikke har lagt mærke til det. Kvaliteten af udførelsen. ( tilsynsførende objektive vurdering hos borgeren.) Soigneringstilstand? % 100 ok Ernæringstilstand? 66,7 % ok, 33,3 % undervægtig. Sociale forhold/netværk. 100 % har et netværk Psykisk balance. 66,7 % ok, 33,3 % livstræt Hukommelse. 100 % ok. Fremtræder hjemmet rent ud fra kommunes serviceniveau? 100 % ok. Modtager borgeren sin medicin på de ordinerede tidspunkter? 66,7 % styrer selv medicinen, 33,3 % får doseret af spl., men tager det selv.

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Dokumentation i praksis

Dokumentation i praksis Hanne Søndergård Pedersen, Martin Sandberg Buch og Christina Holm-Petersen Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere