DesignView på vej. Over to millioner design, og endnu flere på vej. Strømlining af IP-tjenester i Grækenland. ECTA kernen i det europæiske IP-system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DesignView på vej. Over to millioner design, og endnu flere på vej. Strømlining af IP-tjenester i Grækenland. ECTA kernen i det europæiske IP-system"

Transkript

1 DA DesignView på vej Over to millioner design, og endnu flere på vej Strømlining af IP-tjenester i Grækenland ECTA kernen i det europæiske IP-system

2 Tak for din feedback! EuropeanTMDN News blev lanceret for næsten et år siden, og vi oplever stadig stigende interesse og støtte fra vores læsere. De modtagne kommentarer, især fra personer, der beskæftiger sig professionelt med intellektuel ejendomsret, og fra vores kolleger på de europæiske IP-kontorer, hjælper os med at gøre nyhedsbrevet endnu bedre og få det ud til endnu flere. Hele redaktionsteamet takker hermed alle, der bidrager til at forbedre det europæiske varemærke- og designnetværk i EU. Feedback er en gave, og vi byder enhver kommentar til dette nyhedsbrev velkommen, ligesom vi gerne modtager forslag til emner, du gerne vil læse mere om. Send dine kommentarer til os på: EuropeanTMDN News redigeres af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) og udkommer hver fjerde måned på 23 EU-sprog. Nyhedsbrevet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med intellektuel ejendomsret i Europa. Det giver et overblik over det europæiske varemærke- og designnetværks indsats for at dele bedste praksis, harmonisere arbejdsmetoder og fjerne hindringer for erhvervslivet. Det er tilgængeligt i pdf-format på: og Nyhedsbrevet udarbejdes som støtte for aktionslinje 6 i OHIM's strategiske plan (udvikling af det europæiske netværk), nøgleinitiativ 27, 28 og 29. Spørgsmål bedes stillet til:

3 Indeks Hovedartikel DesignView på vej Interview Strømlining af IPtjenester i Grækenland Netværksinitiativer Væksten i IP-mediation Fokus på værktøjer Fremtiden er lige nu Forecasting tages i brug Brugerperspektivet ECTA kernen i det europæiske IP-system Konvergensprojekter Ny fælles meddelelse fra IP-kontorerne Nyheder kort fortalt Nyt fra de europæiske IP-kontorer Arrangementskalender Konvergensprogram Projektportefølje Samarbejdsfonden Projektportefølje... 23

4 Hovedartikel DesignView på vej Over to millioner design, og endnu flere på vej DesignView er et webbaseret søgeværktøj, der centraliserer og harmoniserer oplysninger om registrerede nationale, internationale og lokale design, som indgives af de deltagende IP-kontorer. Med design fra 18 deltagende kontorer er DesignView nu det største gratis værktøj til at søge efter registrerede design i hele verden. DesignView er allerede det største gratis værktøj til at søge efter registrerede design i hele verden. DesignView blev udviklet som en del af Samarbejdsfonden, som sponseres af Harmoniseringskontoret et projekt til 50 mio. EUR, hvis formål er at udvikle værktøjer og tjenester til og i samarbejde med europæiske, nationale og regionale IP-kontorer. Onlineværktøjet blev lanceret i november 2012 med designdata fra otte IP-kontorer Portugal, Benelux, Estland, Spanien, Grækenland-OBI, Bulgarien, Slovakiet og Harmoniseringskontoret. Siden da er det kun gået fremad. I løbet af 2013 sluttede flere og flere kontorer sig til værktøjet, så det fik både større rækkevidde og bredde. I begyndelsen af 2014 tog DesignView et gigantisk skridt fremad, idet man integrerede omkring design fra databasen for det franske patent- og varemærkekontor (INPI). Kort tid derefter integrerede Harmoniseringskontoret og det italienske kontor i fællesskab over italienske design, og der blev udviklet en række nye funktioner til værktøjet. Senest har Cyperns kontor tilsluttet sig værktøjet. DesignView giver brugerne mulighed for på en unik og intuitiv måde at søge efter registrerede design på én fælles platform. Det giver udførlige oplysninger om hvert register forskellige produktvisninger, angivelser, relevante datoer, klassificering, oplysninger om ejer, repræsentant, designer, udstillingsprioritet, konventionsprioritet, offentliggørelse, optagelse og fornyelse. 1

5 Hovedartikel DesignView indeholder også en avanceret søgefunktion, der giver brugerne mulighed for at finde resultater ved hjælp af forskellige søgekriterier, som f.eks. Locarno-klasse, ejer eller registreringsdato. Værktøjet omfatter en række andre avancerede funktioner, såsom et beskedsystem, som kan spore specifikke arrangementer, rapporter vedrørende designer-/ejerporteføljer og en statistikfunktion. Som om det ikke var nok, kan søgeresultaterne endda eksporteres til pdf- eller Excel-format og sendes via . Med DesignView kan man også oprette tilpassede søgerapporter, herunder statistikker over antal design pr. kontor, klasse eller andre kriterier. En fantastisk ressource allerede fra starten DesignView kan bruges til mange forskellige formål, også formål, der ikke vedrører registrering. Det er et effektivt værktøj til screening, hvor brugerne kan scanne eksisterende design fra hele EU og undersøge nyhedsværdien af deres egne designidéer. Det er også nemt at bruge for både IP-fagfolk og andre. Professionelle designere og innovative SMV'er kan desuden bruge værktøjet til at undersøge markedstendenserne for deres produkter ved hjælp af kun én kilde. Undervisere og studerende inden for industrielt design kan også bruge det som en gratis ressource i undervisningen. Designdata fra hele verden på ét sted I løbet af de næste par måneder udvides værktøjet med data fra Østrig, Ungarn, Irland og Polen. Der er undertegnet en række memoranda om internationalt samarbejde med SIPO (det kinesiske kontor for intellektuel ejendomsret), Marokko, KIPO (Korea), IMPI (Mexico) og NIPO (Norge), som udvider værktøjets omfang og rækkevidde endnu mere. Professionelle designere og innovative SMV'er kan også bruge værktøjet til at undersøge markedstendenserne for deres produkter ved hjælp af kun én kilde. Der er desuden indledt samarbejde inden for rammerne af ECAP-projektet med det formål at udvikle en DesignViewversion til ASEAN-medlemsstaterne. Selv om det kun er to år siden, at DesignView så dagens lys, er det nået langt. De næste par år vil bringe endnu flere udfordringer og yderligere integration og udvidelse af det gratis onlinesøgeværktøj for design. DesignView giver brugerne mulighed for på en unik og intuitiv måde at søge efter registrerede design på én fælles platform. Markedsanalytikere kan bruge de statistiske rapporter, der genereres af værktøjet, til at spore markedstendenser og aktiviteter i virksomheder på tværs af sektorer, tidsperioder eller lande. DesignView hjælper også med at lukke IP-cirklen. Håndhævelsesmyndigheder kan døgnet rundt gratis tjekke registrerede design og derved bedre identificere forfalskede produkter. 2

6 Hovedartikel DesignView i 7 trin 1 Gå til og vælg DesignView 2 Når en term er indtastet, vises en resultatliste. 3 I "galleritilstand" kan du se alle billederne på én skærm. 4 Brugerne kan tilpasse søgninger ved hjælp af den avancerede søgefunktion. 5 Hver registrering indeholder alle relevante oplysninger om det registrerede design. 6 Design kan ses fra forskellige vinkler 7 Værktøjet genererer tilpassede rapporter 3

7 Hovedartikel Over 2,4 millioner registrerede design 18 IPkontorer kort fortalt 24/7 onlinetilgængelighed 23 sprog Gratis Flere designvisninger Søgeresultater kan vises på lister eller i galleritilstand. Nogle design kan ses i forskellige vinkler. Avancerede søgninger og beskeder Brugerne kan udføre søgninger ved brug af 23 forskellige parametre. DesignView indeholder også et beskedsystem, som bruges til at spore bestemte begivenheder i forbindelse med design, der er valgt af registrerede brugere. Intelligent navigation Brugergrænsefladen i DesignView kan konfigureres med faner, som brugerne kan bruge til at starte flere designsøgninger samtidig. Flersproget platform Alle relevante juridiske oplysninger om hvert design, som findes på platformen, findes på 23 EU-sprog, og der kan foretages søgninger på alle disse sprog. 4

8 Interview Strømlining af IP-tjenester i Grækenland Vores kolleger i Grækenland forklarer, hvordan onlinetjenester og ny lovgivning ændrer den måde, brugerne arbejder med intellektuel ejendomsret på. OBI's kontor i Athen Varemærkekontoret har hovedkvarter i udviklings- og konkurrenceministeriets bygning i Athen Kostas Abatzis, direktør, afdelingen for ansøgninger og bevillinger, OBI Panagiota Georgopoulou, juridisk chefrådgiver, varemærkekontoret 5 Grækenland er i dag et spændende sted, hvad angår intellektuel ejendomsret. Varemærkekontoret, som er en del af Grækenlands generalsekretariat for handel, og den græske organisation for industriel ejendomsret (OBI), som er ansvarlig for design, leder arbejdet for at styrke bevidstheden om værdien og betydningen af intellektuel ejendomsret for små og mellemstore virksomheder og for at levere moderne tjenester med fokus på brugeren. Varemærkekontoret blev styrket af den nye græske varemærkelov, som trådte i kraft i oktober Panagiota Georgopoulou, chefjurist, varemærkekontoret, forklarer, at lovændringen betød, at "vi kunne indføre et enkelt og hurtigt system". Indtil lovændringen skulle det administrative varemærkeudvalg mødes for at behandle ansøgninger. I dag er dette ansvar overladt til undersøgere. Den nye lov åbner også døren for elektronisk registrering, onlineregistrering og e-business, og varemærkekontoret har sammen med Samarbejdsfonden ydet en ihærdig indsats for at implementere både værktøjer og tjenester. Takket være denne målrettede indsats kunne man den 3. november introducere det nye system til elektronisk registrering af varemærker. Panagiota opremser de mange projekter, som kontoret er involveret i, og afslører dermed sit dybe og tætte engagement. "Jeg er i dialog med Samarbejdsfonden hver eneste dag", fortæller hun. Varemærkekontoret blev styrket af den nye græske varemærkelov, som trådte i kraft i oktober Også OBI samarbejder med Harmoniseringskontoret. Kostas Abatzis, direktør, afdelingen for ansøgninger og bevillinger, fremhæver, at "vi og varemærkekontoret deltager i alle Harmoniseringskontorets projekter". DesignView er naturligvis et vigtigt værktøj for dem og deres designdata har været integreret siden 2012.

9 Interview Siden begyndelsen af 2014 har Kostas og hans kolleger kunnet tilbyde elektronisk registrering af design, et andet vigtigt projekt udviklet af Samarbejdsfonden, i første fase af projektets udrulning. Det græske varemærkekontor var faktisk et af pilotkontorerne for implementering af e-registrering af design inden for det europæiske varemærke- og designnetværk. Efter gennemførelsen af lovgivningen på nationalt plan vil kontoret snart kunne indføre de nødvendige strukturer og gå over til 100 % elektronisk registrering af design. Begge kontorer arbejder målrettet for at øge bevidstheden om værdien af intellektuel ejendomsret blandt de græske virksomheder. " Vi og varemærkekontoret deltager i alle Harmoniseringskontorets projekter" Kostas Abatzis Kostas påpeger, at kontoret regelmæssigt afholder arrangementer for både undervisere og studerende på et græsk universitet, som har et stort fakultet for industrielt design. Et andet vigtigt led i kontorets oplysningsindsats var konferencen "Græsk design Godt design", som blev afholdt i Athen i "Det var et virkelig godt initiativ", fremhæver Kostas. "Deltagerne kunne se, hvad de græske udviklere har opnået indtil videre, og alle udviklerne var samlet i ét lokale, hvor de havde lejlighed til at tale med hinanden og samarbejde". Nota og hendes kolleger har lige så travlt med at oplyse om betydningen af varemærker. "Vi oplyser virksomhederne om fordelene ved at registrere varemærker", fortæller hun. Sammen med kollegerne i OBI har de afholdt seminarer og konferencer om IP-registrering, hvor de altid besvarer spørgsmål om varemærker, og hvordan de registreres. Nota understreger, at varemærkekontoret også modtager mange direkte forespørgsler vedrørende registrering og beskyttelse. ejendomsret kan spille en vigtig rolle i indsatsen for at overvinde den økonomiske krise i Grækenland. Kostas påpeger, at "vi kommer i kontakt med mange, der ønsker at eksportere produkter fra Grækenland som følge af krisen, og et industrielt design kan hjælpe med det. Mange initiativer inden for olivenolie, oliven og andre landbrugsprodukter går rigtigt godt, fordi man har indført ny emballering og helt nye produktdesign. Græsk olivenolie har altid været af meget høj kvalitet, men det er markedsføringen af produktet, der gør hele forskellen. Det er brandet, det er emballagen, og det er produktet". Det græske varemærkekontor var et af pilotkontorerne for implementering af elektronisk registrering af design inden for det europæiske varemærke- og designnetværk Nota er enig. "Forbrugerne bombarderes med produkter og tjenester i dag", siger hun. "Varemærker repræsenterer derfor en mulighed for virksomhederne til at vise kvaliteten af deres produkter og tjenester. Varemærker er meget vigtige og derfor er kampen mod forfalskning så vigtig. Græske virksomheder ønsker at komme ind på de internationale markeder som følge af krisen, og de har brug for et system, der er hurtigt og effektivt. I Grækenland er vi nødt til at understrege værdien af varemærker for vores virksomheder". Intellektuel ejendomsret i Grækenland Regler om beskyttelse af industriel ejendomsret blev første gang indført i Grækenland i Grækenland tiltrådte Pariserkonventionen den 2. oktober 1924 OBI - kontoret for industriel ejendomsret (http://www.obi.gr) Oprettet den 1. januar Generaldirektør: I. Zaragas Designansøgninger (oktober 2014): Varemærkekontoret Generaldirektoratet for kommerciel og industriel ejendomsret, generalsekretæren for handel (http://gge. gov.gr/) Direktør: Eleni Alexandridou Varemærkeansøgninger (oktober 2014): nationale varemærker / IR ( ) Nota og Kostas er enige om, at intellektuel 6

10 Netværksinitiativer Væksten i IP-mediation Den alternative tvistbilæggelsesordning, som flere IP-kontorer tilbyder, sparer både omkostninger og tid for brugerne. Mediation har som sådan eksisteret længere, end man umiddelbart skulle tro. Dets rødder går helt tilbage til antikkens Grækenland og strækker sig helt frem til nutidens lovgivningssystemer. Mediation eller mægling er grundlæggende en proces, hvor to eller flere parter i en tvist selv frivilligt forsøger at nå til enighed om bilæggelsen af deres tvist med hjælp fra en mediator. Mediation er struktureret, fortrolig og som allerede anført fuldstændigt frivillig. Mediation er struktureret, fortrolig og som allerede anført fuldstændigt frivillig Processen adskiller sig fra konventionelle retlige procedurer i én meget vigtig henseende. I en konventionel retlig procedure fokuseres der på redegørelsen for parternes forskellige synspunkter, og der træffes afgørelse herom. I en mediationsproces fokuseres der på at løse tvisten ved at tage udgangspunkt i parternes interesser især deres virksomhedsinteresser og ved at afstemme deres forskelle. Som en rettighedsbaseret snarere end interessebaseret proces har mediation i flere år været anvendt i mange medlemsstater i forskellige sammenhænge, navnlig på det familieretlige område. Siden vedtagelsen i 2008 af EU-direktivet om mediation, som har til formål at tilskynde til mindelig tvistbilæggelse på det civil- og handelsretlige område, navnlig ved brug af mediation, er mediation som helhed dog blevet mere udbredt. Både det britiske og det portugisiske IP-kontor har længe tilbudt mediation til deres brugere som alternativ til klassisk tvistbilæggelse. I 2013 trådte lov 29/2013 om nye generelle principper for mediation i Portugal og de nye regler om mediation på det civil- og handelsretlige område i kraft. Siden den 24. oktober 2011 har Harmoniseringskontoret (OHIM) som det første EU-agentur også tilbudt en mediationstjeneste. 7

11 Netværksinitiativer Her har samarbejdet mellem IP-kontorerne i EU sikret klare fordele. OHIM's mediationstjeneste har fået stor hjælp fra kollegerne på det britiske IP-kontor (UKIPO), som har givet og fortsat giver gode råd og praktisk hjælp, både op til og efter lanceringen af tjenesten. UKIPO's beredvillige deling af viden og erfaringer har hjulpet OHIM's mediationstjeneste gennem opstarten og konsolideringen, så man i dag kan tilbyde mediation til brugerne. Og mediation er tydeligvis et værdifuldt værktøj for disse brugere. Intellektuel ejendomsret giver anledning til mange grænseoverskridende tvister som følge af den stadig øgede globalisering heraf. De høje omkostninger, der er forbundet med retssager, og de ofte langvarige processer får mange til at undlade at forfølge en sag, og det gælder især små virksomheder, der hverken kan afsætte tid eller penge til en langvarig retssag, som de ikke engang er sikre på at vinde. En undersøgelse, som netop er fremlagt for Europa- Parlamentet, om "rebooting" af mediationsdirektivet, viser desuden, at mediation i høj grad stadig er et aktuelt emne for både politikere og eksperter i hele EU. Mediation vinder frem i hele EU også inden for intellektuel ejendomsret Brugen af mediation varierer betydeligt mellem EU's 28 medlemsstater i nogle medlemsstater er mediation en naturlig del af systemet, mens fænomenet er forholdsvis ukendt i andre. Mediation er ikke et ukendt fænomen, når vi taler om intellektuel ejendomsret, hvor tvister traditionelt omfatter indsigelse, tilbagekaldelse, ugyldighed og appel. Spørgsmålet i de næste par år er, hvorvidt mediation kan blive integreret i tvister om intellektuel ejendomsret, og hvorvidt det vil blive institutionaliseret som en tvistbilæggelsesordning på EU-plan og nationalt plan. OHIM's egen mediationsprocedure er gratis, hvis den gennemføres på hovedkontoret i Alicante (mediation kan også gennemføres på OHIM's kontor i Bruxelles, dog mod et mindre gebyr). Samarbejdet mellem IPkontorerne i EU har sikret klare fordele Mediation vinder frem i hele EU også inden for intellektuel ejendomsret. På kun tre år er OHIM's mediationsafdeling vokset fra otte internationalt akkrediterede mediatorer til 25 mediatorer, som alle kan arbejde på tværs af flere EU-sprog, og som skal være en del af OHIM's personale. I en beslutningsproces med fire lag (retten i første instans, appelkammer, Retten og EU-Domstolen) giver mediation i OHIM-regi god mening. I maj 2014 afholdt OHIM sin første konference om IP-mediation, som tiltrak 40 betydningsfulde talere fra hele verden, hvilket viser den ekspertise, der findes inden for dette område. Konferencen havde fokus på deltagerne, og emnerne varierede fra simulerede mediationssessioner, diskussioner om mediation i praksis og livlige debatter. 8

12 Fokus på værktøjer Fremtiden er lige nu Forecasting tages i brug Værktøjet til udarbejdelse af prognoser, "Forecasting", er placeret i krydsfeltet mellem analyser og forudsigelser 9 Forecasting-værktøjet, der er en del af Samarbejdsfondens suite af IT-værktøjer til nationale og regionale IP-kontorer, er udviklet til at sætte de kontorer, der indgår i ETMDNnetværket, i stand til at udarbejde prognoser og analysere fremtidige registreringstendenser. Fundamentet for værktøjet er den banebrydende tidsserieteknologi, og selve værktøjet er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af prognosticeringseksperter fra IP-kontorerne i Spanien, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Polen, Danmark og Portugal samt EPO. Det havde dog ikke været muligt at gennemføre projektet uden hjælp fra en gruppe eksperter i avancerede analyser og tidsserier fra Madrids tekniske universitet. Professor Antonio Hidalgo fra universitetets fakultet for forretningsledelse og statistik siger, at Forecastingværktøjet er baseret på "en særdeles nyskabende prognosemetodologi, som har betydet, at vi har kunnet forbedre nøjagtigheden og pålideligheden af dets prognosemodeller i forhold til andre, mere traditionelle prognosemetoder". Det er ikke første gang, man anvender prognosesystemer i forbindelse med intellektuel ejendomsret, og udviklingen af Forecasting var baseret på eksisterende programmer, herunder forskning udført af det spanske IP-kontor i perioden , som omfattede test af forskellige prognosealgoritmer for varemærker og patenter. Funktionerne til datainput i Forecasting er særdeles omfattende. Historiske registreringsdata analyseres ved hjælp af en metode baseret på kunstig intelligens, og der kan anvendes variabler, som f.eks. landespecifik BNP-vækst, ledighed og privat forbrug, hvis der ønskes et endnu mere specifikt resultat. Foranstaltninger, der gennemføres af det enkelte kontor, kan desuden indtastes i modellen, så den bliver mere pålidelig.

13 Fokus på værktøjer Det betyder i praksis, at personalet på det nationale kontor kan indsætte data om f.eks. gebyrnedsættelse, indførelse af e-registrering på kontoret eller endda lovgivningsændringer faktisk alt, der vurderes at have betydning for en prognoses pålidelighed. Forecasting kan fra starten opfylde både nationale og regionale IP-kontorers behov og støtte deres nuværende arbejdsgange. Værktøjet sætter medlemmer af ETMDNnetværket i stand til at generere estimater, når de planlægger budgetter, udvikler markedsføringsaktiviteter eller evaluerer virkningen af tidligere eller kommende aktiviteter Værktøjet sætter medlemmer af ETMDNnetværket i stand til at generere estimater, når de planlægger budgetter, udvikler markedsføringsaktiviteter eller evaluerer virkningen af tidligere eller kommende aktiviteter Selv om dybdegående statistisk analyse er en kompleks disciplin, er det nemt både at implementere og anvende Forecastingværktøjet. Selve implementeringen sker via en front-end, der køres i Excel, som allerede anvendes i mange nationale og regionale IP-kontorer, og som ikke kræver yderligere installation. Værktøjet leveres også med en klar og brugervenlig manual. Fra idéfasen for Forecasting til selve implementeringen er der gået fem år. Slutresultatet er et værktøj, der kan anvendes af næsten enhver med grundlæggende viden om varemærker og design. Værktøjet foretager alle beregninger internt, og brugerne behøver derfor ikke have kendskab til avanceret økonometriske analyser eller uddannelse i statistik. Udviklerne af Forecasting er stolte over deres arbejde. Med algoritmer baseret på kunstig intelligens og maskinindlæring forbedrer værktøjet den måde, hvorpå man anvender avanceret dataanalyse på prognosticering af IP-indikatorer. Formålet med værktøjet var at give alle nationale og regionale IP-kontorer i EU adgang til et avanceret og pålideligt system, så de på den mest enkle og optimale måde kunne fastlægge prognoser for mængderne af varemærker og design. Forecasting er et nyt værktøj, men deltagerne i ETMDN-netværket vil hurtigt få øjnene op for dets potentiale i de kommende år. 10

14 Brugerperspektivet F. Peter Müller, formand for ECTA ECTA kernen i det europæiske IP-system Støtte og rådgivning om europæiske varemærker, design og geografiske betegnelser Hvis du ønsker at få et indtryk af, hvor stor betydning EF-varemærkesammenslutningen "European Community Trade Mark Association" (ECTA) har for europæisk IP, skal du kun huske på én ting. "Tænk på det på denne måde", siger ECTA's formand F. Peter Müller. "Vores medlemmer repræsenterer over 50 % af alle EU-varemærker". regelmæssigt med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Vi har faktisk haft møder med repræsentanter fra omkring 20 forskellige lande i løbet af de sidste to år, og vi forsøger at hjælpe dem ved at fortælle dem, hvad vi mener om lovgivningspakken". 11 ECTA er faktisk ældre end selve EF-varemærket. Da det første EF-varemærke blev registreret i 1996, var ECTA-sammenslutningen allerede 14 år gammel. Dens medlemmer var ifølge F. Peter Müller "dybt involveret i etableringen af Harmoniseringskontoret og deltog f.eks. i høringerne vedrørende udkastene til forordningen og direktivet i Siden da har ECTA været i meget tæt dialog med Harmoniseringskontoret". Men ECTA's arbejde stopper ikke her. F. Peter Müller, der blev formand for ECTA i juni i år efter Domenico de Simone, påpeger, at sammenslutningens område pr. definition er paneuropæisk. "Vi forsøger at opnå større indflydelse på nationalt plan via lovgivningspakken [vedrørende reformen af det europæiske varemærkesystem]", siger han. "Vi mødes " Vi fokuserer på god lovgivning, der kan understøtte driftig økonomisk udvikling og social ligevægt i EU" Han fremhæver, at ECTA's struktur præcist afspejler Rådets struktur. ECTA's egne bestyrelsesmedlemmer er hentet fra de 28 medlemsstater, og deres afstemningsregler afspejler Rådets, hvor de største lande har flere stemmer, og de mellemstore og små lande har færre.

15 Brugerperspektivet ECTA-medlemmerne foreslår kandidater fra deres eget land til sammenslutningens bestyrelse, men bestyrelsen vælges af alle ECTA-medlemmerne. Det betyder, at sammenslutningen har en tværnational karakter, hvor enkelte medlemsstater ikke dominerer arbejdet. De samme lighedsprincipper afspejles i reglen om, at sammenslutningens formand og to næstformænd (i øjeblikket Ruta Olmane fra Letland og Sozos-Christos Theoudoulu fra Cypern) skal være af forskellige nationalitet. Med omkring medlemmer, som primært kommer fra det private erhvervsliv, er ECTA med F. Peter Müllers ord "ikke en typisk lobbyorganisation. Vi fokuserer på god lovgivning, der kan understøtte driftig økonomisk udvikling og social ligevægt i EU, og vi forsøger at opnå en god balance mellem indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder og andre deltagere på EU-markedet, herunder forbrugerinteresser eller konkurrencemæssige interesser, samtidig med at vi overvejer ethvert spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med den nye ramme for varemærker, herunder globaliseringen af markederne, internettets eksplosionsagtige udvikling og ændringerne i verdensøkonomien". ECTA's store ekspertise betyder, at de er vigtige partnere i ETMDNnetværkets programmer. "ETMDNnetværkets grundlæggende idé og hele det arbejde, det udfører inden for konvergensprogrammet og Samarbejdsfonden er godt, og vi sætter stor pris på den indsats, der ydes for at harmonisere de forskellige procedurer", fastslår F. Peter Müller. På trods af dets navn og dets omfattende samarbejde med Harmoniseringskontoret (bl.a. via det meget aktive OHIM Link-udvalg under ledelse af Andreas Renck) arbejder ECTA dog ikke alene med intellektuel ejendomsret på tværnationalt plan. "Vi har altid på europæisk plan og på OHIM-plan sagt, at vi ønsker et tredobbelt system EU-varemærker, nationale varemærker og Madridsystemet", siger F. Peter Müller og understreger, at ECTA påskønner harmonisering, der har til formål at forenkle procedurer og reducere omkostninger, men som samtidig beskytter de nationale rettigheder. "Vi mener, at disse rettigheder er vigtige for især SMV'er og 'regionale afdelinger' af større selskaber", forklarer han og tilføjer, at sådanne virksomheder ofte kun har nationale interesser. "Hvis det er for let at opnå regionale rettigheder, som f.eks. EU-varemærker, vil registret over EU-varemærker bliver overfyldt af varemærker, som i mange tilfælde kun har national eller endda lokal betydning, og det vil hæmme konkurrencen i mange dele af EU", påpeger han. Ifølge ECTA bør der altid være en økonomisk overkommelig og rimelig mulighed for at opnå nationale rettigheder og nationale varemærker. " Vi har altid på europæisk plan og på OHIM-plan sagt, at vi ønsker et tredobbelt system EU-varemærker, nationale varemærker og Madridsystemet" På det praktiske plan roser F. Peter Müller de tekniske fremskridt, som ETMDN har sikret under Harmoniseringskontoret, herunder især udviklingen af gratis, ajourførte og søgbare databaser, som f.eks. TMview og DesignView. "At have adgang til alle databanker, at have nem adgang til søgninger det er en stor fordel, og vi sætter stor pris på det", siger han, "fordi det er, a) hvad ansøgeren har betalt for, og b) hvad konkurrenten skal vide. "Under den nye formand, António Campinos", fortsætter han, "har Harmoniseringskontoret fastlagt standarden i mange henseender og er i dag et pejlemærke for IP-kontorer i hele verden". ECTA er ikke kun et fikspunkt i EU's IP-landskab sammenslutningen er en del af selve IP-systemet i EU. F. Peter Müller, der møder os i München hos IP-firmaet Müller, Schnupfner & Partner, fremhæver de tætte og dynamiske forbindelser mellem ECTA, Harmoniseringskontoret og EU's system på nationalt plan. ECTA's årskonference 2014 året for Harmoniseringskontorets 20-års jubilæum blev afholdt i Alicante, som således var centrum for en fornøjelig uge, hvor IP-fagfolk mødtes med repræsentanter fra Harmoniseringskontoret i en sand fejring af intellektuel ejendomsret i EU. Med de mange aktive medlemmer, et tværeuropæisk fokus og en aktiv og engageret ledelse tegner fremtiden sig lyst for ECTA. Sammenslutningens engagement på alle tre niveauer i systemet fortiden, nutiden og fremtiden betyder, at den også fremover vil medvirke til at styrke intellektuel ejendomsret i EU. 12

16 Konvergensprojekter Ny fælles meddelelse fra IP-kontorerne Den fastlagte fælles praksis fokuserer på usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning, når risikoen for forveksling (relative hindringer) undersøges Den 4. oktober offentliggjorde de 25 gennemførelseskontorer i EU og de tre gennemførelseskontorer uden for EU en meddelelse om denne nye fælles praksis på deres websteder. Der fandtes på tidspunktet for iværksættelsen af projektet forskellige fortolkninger blandt Harmoniseringskontoret, BOIP og de nationale kontorer af, hvordan varemærkers usærprægede/svage bestanddele skal vurderes i forbindelse med undersøgelsen af relative hindringer for registrering (risiko for forveksling), og hvad konsekvenserne heraf vil være. Især var der forskellig praksis for og fortolkninger af, hvilken betydning, om overhovedet, der skulle tillægges det forhold, at et ældre og nyere varemærke, der omfatter identiske varer og/eller tjenesteydelser, har en sammenfaldende bestanddel uden (eller med kun et svagt) særpræg. Disse forskelle på praksis og fortolkninger førte til forskellige resultater i forbindelse med vurderingen af risiko for forveksling, selv om de faktiske omstændigheder var de samme (varemærkerne og de pågældende relevante varer og tjenesteydelser). Sådanne forskelle førte til uforudsigelighed og retlig usikkerhed med hensyn til undersøgelsen af relative hindringer for registrering. I konsekvens heraf erkendte IP-kontorerne behovet for harmonisering og fandt, at en fælles praksis ville være i både brugernes og deres egen interesse. Inden for rammerne af konvergensprogrammet (CP5-projektet) gennemførte kontorerne grundige analyser og sikrede konvergens med hensyn til varemærkers usærprægede/svage bestanddele med det formål at vurdere risikoen for forveksling, hvis det antages, at varerne og/eller tjenesterne er identiske. Den fælles praksis er defineret og beskrevet i dokumentet om "Principperne for den fælles praksis". Den fælles praksis består grundlæggende af fire målsætninger: Målsætning 1 Definere hvilke varemærker der er omfattet af en vurdering af særpræg: det ældre varemærke (og/eller dele heraf) og/eller det yngre varemærke (og/eller dele heraf) Ved bedømmelsen af risikoen for forveksling: vurderes det ældre varemærkes særpræg som helhed under hensyntagen til, at der er behov for at anerkende en vis grad af særpræg vurderes ligeledes det ældre og det yngre varemærkes bestanddele og deres særpræg, og sammenfaldende bestanddele prioriteres. 13

17 Målsætning 2 Fastlægge de kriterier, der skal anvendes til at vurdere særpræget af varemærket (og/eller dele heraf) Ved vurdering af varemærkernes særpræg i forbindelse med relative hindringer for registrering anvendes samme kriterier til at fastslå særpræg som dem, der anvendes i forbindelse med absolutte hindringer. Imidlertid bruges disse kriterier med hensyn til relative hindringer ikke alene til at bestemme, om et minimumsniveau af særpræg er overholdt, men også til at overveje de forskellige grader af særpræg. Målsætning 3 Fastlægge virkningen på risikoen for forveksling, hvis de fælles bestanddele har en lav grad af særpræg Når varemærker har et element med en lav grad af særpræg til fælles, vil vurderingen af risikoen for forveksling fokusere på de ikke-sammenfaldende bestanddeles virkning på varemærkernes helhedsindtryk. Den vil tage højde for de ikke-sammenfaldende bestanddeles ligheder/forskelle og særpræg. Et sammenfald i en bestanddel med en lav grad af særpræg vil normalt ikke i sig selv medføre en risiko for forveksling. Der kan imidlertid forekomme risiko for forveksling, såfremt: de øvrige komponenter har en lavere (eller lige lav) grad af særpræg eller er af ubetydelig visuel betydning, og varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden, eller varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden meget eller er identisk. Eksempler Ingen risiko for forveksling. MORELUX vs. INLUX (Klasse 44: Skønhedsbehandlinger) Risiko for forveksling COSMEGLOW vs. COSMESHOW (Klasse 3: Kosmetiske præparater) VS. VS. (Klasse 9: Kreditkort) (Klasse 43: Tjenester i forbindelse med ferieindkvartering) Målsætning 4 Fastlægge virkningen på risikoen for forveksling, hvis de fælles bestanddele mangler særpræg Når varemærker har en usærpræget bestanddel til fælles, vil vurderingen af risikoen for forveksling fokusere på de ikke-sammenfaldende bestanddeles virkning på varemærkernes helhedsindtryk. Den vil tage højde for de ikke-sammenfaldende bestanddeles ligheder/forskelle og særpræg. Et sammenfald alene i bestanddele uden særpræg medfører ikke risiko for forveksling. Når varemærker også indeholder andre figur- og/eller ordelementer, der ligner hinanden, vil der være risiko for forveksling, såfremt varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden meget eller er identisk. Eksempler Ingen risiko for forveksling BUILDGRO vs. BUILDFLUX (Klasse 19: Byggematerialer, Klasse 37: Byggevirksomhed) Risiko for forveksling TRADENERGY vs. TRACENERGY (Klasse 9: Solfangere til produktion af strøm) VS. VS. (Klasse 36: Finansiel virksomhed) (Klasse 9: Solfangere til produktion af strøm) GENNEMFØRELSE Den fælles praksis træder i kraft inden tre måneder efter offentliggørelsen af den fælles meddelelse. Gennemførelseskontorerne kan vælge at offentliggøre supplerende nationale oplysninger på deres websteder. Liste over gennemførelseskontorer: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR og UK Yderligere oplysninger findes i dokumentet "Principper for den fælles praksis" på: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/897c811d-65ca-4779-b91d-636c71de2ec9 14

18 NYHEDER kort fortalt Ny bølge af projekter under Samarbejdsfonden i EU En række IP-kontorer har i løbet af de seneste tre måneder afsluttet indførelsen af flere af de mest komplekse og nyskabende værktøjer fra Samarbejdsfonden. Grækenland og Letland har med godt resultat indført elektronisk registrering af varemærker, mens de nationale IP-kontorer i Litauen, Rumænien og Malta har indført elektronisk registrering af design. De nye systemer er en del af fondens softwarepakke, der har til formål at modernisere IT-kapaciteten og -processerne. Det betyder, at disse kontorer nu har et helt nyt frontofficesystem, som giver brugerne mulighed for at foretage alle registreringer elektronisk. Det østrigske IP kontor har samtidig indført det fælles supportværktøj for undersøgere CESTO. CESTO giver undersøgere mulighed for at foretage automatiserede søgninger i flere forskellige databaser, så de nemmere kan indsamle alle de oplysninger, der er relevante for en undersøgelse af absolutte hindringer. I september indførte INPI, det franske IP-kontor, "Quality", et onlineværktøj, der sætter brugerne i stand til at tjekke de 23 deltagende kontorers effektivitet og tjenester på ét sted. ECAP III-reception i Genève For andet år i træk var Harmoniseringskontorets formand, António Campinos, vært for en reception for delegerede fra de ASEANlande, der deltog i WIPO's møder i Genève, den 24. september Ved denne lejlighed gentog António Campinos Harmoniseringskontorets ønske om at fortsætte samarbejdet og understregede betydningen af kontorets forbindelser til ASEAN. Han nævnte særligt ASEAN TMview, ASEAN-landenes nye onlineværktøj for varemærkeoplysninger, som officielt blev lanceret i Singapore den 26. august 2014, og som indeholder mere end 2,2 millioner varemærkeansøgninger og -registreringer, der gælder i de deltagende ASEAN-lande. Med ASEAN TMview kan brugerne undersøge varemærker i ASEAN-regionen på en brugervenlig, men samtidig avanceret måde. Alle implementeringer blev udført af eksperter på de nationale kontorer i samarbejde med medarbejdere fra Samarbejdsfonden. Møder af forbindelsesofficerer om varemærker og design Det 12. møde af forbindelsesofficerer om varemærker og det 13. møde af forbindelsesofficerer om design mellem Harmoniseringskontoret og eksperter fra de nationale og regionale IP-kontorer blev afholdt henholdsvis den og oktober i OHIM's hovedsæde i Alicante. De delegerede blev orienteret om status for projekterne under konvergensprogrammet (harmonisering af varemærkeklassifikationen for varer og tjenesteydelser, absolutte hindringer figurmærker; relative hindringer risiko for forveksling; konvergensprojekter om design). En række andre emner, herunder Samarbejdsfonden og internationale samarbejdsprojekter, blev også præsenteret. Alle nationale og regionale IP-kontorer i EU deltog i møderne sammen med repræsentanter fra tredjelande, Europa-Kommissionen og WIPO. Der deltog også repræsentanter fra fire brugersammenslutninger i arrangementet. 15

19 NYHEDER kort fortalt OHIM på den årlige MARQUES-konference En delegation fra Harmoniseringskontoret deltog i den årlige MARQUESkonference, der blev afholdt den september i København. MARQUES er en europæisk sammenslutning, der repræsenterer varemærkeejeres interesser, og som er medlem af OHIM's brugergruppenetværk. De delegerede blev orienteret om OHIM's arbejde og arbejdet i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder. Dette års konference den 28. havde temaet "Traditionelle brands på et digitalt marked" og omfattede diskussioner om emner, som f.eks. nye forretningsmodeller på internettet, salg af forfalskede varer på websteder og begrænsninger på det digitale marked. Harmoniseringskontoret havde også en stand på konferencen, hvor man formidlede oplysninger om IP-værktøjer og ETMDN's aktiviteter. IP-værktøjer udbredes internationalt Flere IP-kontorer anvender nu TMclass, TMview og DesignView, og værktøjerne er således ved at udvikle sig til en global reference, der giver alle brugere i hele verden adgang til varemærke- og designoplysninger. IP-kontorerne i Canada, Norge, Island og Montenegro har for nylig indført TMclass, mens Tunesien nu anvender TMview. Samtidig fortsættes samarbejdet med andre IP-kontorer inden for rammerne af OHIM's internationale samarbejdsprogram. OHIM har indgået bilaterale samarbejdsaftaler om DesignView med IP-kontorerne i Korea, Mexico, Marokko og Norge. Der er også indgået en aftale med Island vedrørende TMview. Med de seneste tilføjelser deltager i alt 41 IP-kontorer, herunder OHIM og WIPO, i TMclass, som brugerne kan anvende til at søge efter og oversætte klassificeringsudtryk til og fra hvert af de tilgængelige 31 sprog. TMview omfatter nu 24,5 millioner varemærker fra 36 IP-kontorer, og brugergrænsefladen er oversat til 28 sprog. Database over forældreløse værker lanceret En ny onlinedatabase for "forældreløse værker", som dækker hele EU, er netop lanceret af Harmoniseringskontoret via observatoriet. Harmoniseringskontoret har fået ansvaret for at udvikle denne database i medfør af EU-direktivet om forældreløse værker, der trådte i kraft ved udgangen af 2012, og som fastlægger fælles regler for digitalisering og onlinevisning af forældreløse værker, der første gang blev offentliggjort i EU. Forældreløse værker er alle værker, som f.eks. bøger, film, avisartikler og andet kreativt materiale, der er ophavsretligt beskyttet, men hvis ejer ikke kan findes, og som ikke kan digitaliseres eller udbredes uden tilladelse fra forfatteren eller vedkommendes arvinger. Det anslås, at der er flere millioner forældreløse værker på biblioteker, på museer, i offentlige radio- og tv-selskabers arkiver og hos andre offentlige institutioner i EU. I databasen indsamles oplysninger om forældreløse værker, som de kulturelle institutioner har udpeget efter omhyggelige søgninger, og den vil være et nyttigt værktøj i forbindelse med digitaliseringen af disse værker, så Europas kulturarv kan vinde større udbredelse. Databasen findes på https://oami. europa.eu/orphanworks/ 16

20 Nyt fra de europæiske IP-kontorer Grækenland indfører e-registrering af varemærker GRÆKENLAND Grækenlands varemærkekontor har for nylig indført elektronisk registrering af varemærker, et værktøj udviklet inden for rammerne af Samarbejdsfonden i samarbejde med OHIM. Det nye elektroniske registreringssystem er et stort skridt fremad med hensyn til den måde, hvorpå varemærker behandles og registreres. Det omfatter en onlineregistreringsproces, der gør det lettere at indgive ansøgninger om varemærker, således at systemet bliver hurtigere og nemmere at bruge, hvilket vil være til gavn for alle brugere af det græske varemærkesystem. Finland er nu med i den harmoniserede database FINLAND Det finske patent- og registreringskontor sluttede sig i september til den fælles harmoniserede database for varer og tjenesteydelser til varemærkeklassificering. Den harmoniserede database er derfor nu oversat til finsk og er tilgængelig via TMclass-applikationen. De svenske oversættelser i den harmoniserede database accepteres også af det finske patent- og registreringskontor. E-Day fredag den 19. september IRLAND Fra den 19. september 2014 accepterer det irske patentkontor kun elektronisk betaling af gebyrer. Dette er til støtte for et initiativ fra den irske regering med titlen "e-day", som har til formål at øge anvendelsen af elektronisk betaling i den irske økonomi for at forbedre både konkurrenceevnen og effektiviteten. I overensstemmelse med regeringens reformagenda tilbyder patentkontoret nu en række muligheder for at foretage elektronisk betaling. 17

21 Kamilo Feher-prisen tildeles Gergely Papp UNGARN Den ungarske opfinder Gergely Papp har vundet Kamilo Feher-prisen for sit arbejde inden for udvikling af hi-fi-teknologi. Prisen blev overrakt af Miklós Bendzsel, leder af det ungarske IP-kontor, ved et arrangement i Budapest i oktober. Den ungarskfødte opfinder Kamilo Feher stiftede prisen for at støtte unge ungarske innovatorer og for at give dem mulighed for at opnå ungarsk og international beskyttelse af industriel ejendomsret i forbindelse med deres intellektuelle værker. Cypern med i DesignView CYPERN DRCOR (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver), som er en del af Cyperns handels-, industri- og turismeministerium, har leveret designdata til DesignView-søgeværktøjet. Integrationen af DRCOR's data er et konkret resultat af samarbejdsfondsprogrammet, som forvaltes af OHIM i samarbejde med kontorets europæiske partnere. OHIM ajourfører sine arbejdsgange i forbindelse med undersøgelse for at forbedre effektiviteten OHIM Fra den 24. november undersøger Harmoniseringskontoret kun varemærkeansøgninger og behandler post vedrørende dem, når kontoret har modtaget betaling herfor. Dette vil forbedre kontorets effektivitet, da det ikke længere behandler ansøgninger, som det i sidste ende ikke modtager betaling for. Som et EU-agentur, der betjener virksomheder i hele EU, er kontoret forpligtet over for alle, som bruger dets tjenester, til at arbejde så effektivt som muligt og til at give denne effektivitetsforbedring tilbage til brugerne. 4 % af de EF-varemærkeansøgninger, som OHIM modtager, undersøges, uden at kontoret modtager betaling herfor og dette tal er stigende, hvilket medfører tab af tid og effektivitet for kontoret. 18

22 Nyt fra de europæiske IP-kontorer SUR INTERNET, UN FAUX PRODUIT EST-IL UNE VRAIE AFFAIRE? Ny kampagne mod forfalskning på internettet Votre faux produit en un seul clic! ACHETER MAINTENANT DE LA CONTREFAÇON! FRANKRIG VOUS COMMUNIQUEZ AU CONTREFACTEUR VOS DONNÉES BANCAIRES ET PERSONNELLES CNAC (den nationale komité til bekæmpelse af forfalskning), INPI og Union des Fabricants (UNIFAB) har netop lanceret en kampagne blandt e-forbrugere om de risici og konsekvenser, der er forbundet med køb af forfalskede varer på internettet. VOUS AVEZ RENTRÉ VOTRE NUMÉRO DE CARTE BANCAIRE, MERCI ENCORE VOTRE COMPTE EST DÉBITÉ SANS VOTRE AUTORISATION VOUS AVEZ DONNÉ VOTRE ADRESSE , QUELLE SURPRISE VOTRE BOÎTE AFFICHE MESSAGES NON LUS Kampagnen er en informationsgrafik, der omhandler de tre vigtigste aspekter af forfalskning, nemlig tyveri af bankoplysninger, organiseret finansiering og skadelige virkninger for folkesundheden og miljøet. VOUS AVEZ COMMUNIQUÉ VOTRE ADRESSE IP, Kampagnen kan ses på VOTRE ARGENT FINANCE TOUTES SORTES D'ACTIVITÉS CRIMINELLES EN PRIME VOUS RECEVEZ LE TOUT DERNIER VIRUS INFORMATIQUE, VOTRE SOURIS MEURT D UNE LEPTOSPIROSE Workshop om geografisk oprindelse i Genève PLUS D IMPÔTS POUR VOUS VOUS PAYEZ CEUX QUE LES CONTREFACTEURS NE PAYENT PAS, SYMPA! PORTUGAL MOINS DE TRAVAIL BIEN JOUÉ VOUS ENCOURAGEZ LA FABRICATION CLANDESTINE DANS DES CONDITIONS DOUTEUSES VOUS DONNEZ DU TEMPS LIBRE À TOUS LES EMPLOYÉS DES MARQUES QUE VOUS PRÉFÉREZ, C EST GENTIL EM PLO VOUS RECEVEZ VOTRE CONTREFAÇON C EST PRATIQUE PAS BESOIN DE DÉBALLER VOTRE PRODUIT, SA QUALITÉ MÉDIOCRE VOUS INVITE À L ENVOYER DIRECTEMENT À LA POUBELLE UN BEAU GESTE ACHETER DU FAUX FABRIQUÉ SANS RESPECT DE L ENVIRONNEMENT FAIT DE NOTRE PLANÈTE UN ENDROIT TOUJOURS PLUS VERT QUELLE SURPRISE ÉCHAPPANT À TOUTES LES NORMES EUROPÉENNES, VOTRE COPIE EST VRAIMENT DÉTONANTE Portugal spiller en aktiv rolle i udviklingen af Lissabonarrangementet, som forvaltes af WIPO, og bidrager dermed til at indføre et hurtigere og mere attraktivt system for brugerne. EN ACHETANT DE LA CONTREFAÇON VOUS AVEZ TOUT FAUX. DES PRODUITS DE MARQUE À DES TARIFS SACRIFIÉS? SUR INTERNET, DES PHOTOS DE VRAIS PRODUITS CACHENT BIEN SOUVENT DES COPIES, RESTEZ VIGILANTS LORS DE VOS ACHATS. 19 Den 24. september afholdt INPI en workshop om Lissabonarrangementet om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres nationale registrering i anledningen af WIPO's 54. generalforsamling i Genève i samarbejde med International Geographical Indications Network (origin) og Portugals faste mission ved FN i Genève. Workshoppen, som WIPO's generaldirektør Francis Gurry deltog i, omfattede en interessant drøftelse af fordelene ved beskyttelse af geografisk oprindelse og fremtidsudsigterne for Lissabonarrangementet. Den blev efterfulgt af en reception, som markerede åbningen af fotoudstillingen "The Port Wine Route" I

23 Kalender over kommende IP-arrangementer INTA Leadership-møde OHIM's ABBC-møde Phoenix, USA november 2014 Alicante, Spanien november 2014 Konference i anledning af CEIPI's 50-års jubilæum Strasbourg, Frankrig november 2014 APRAM-konference Paris, Frankrig 28. november 2014 Årligt TM5-møde IP-topmøde 2014 Tokyo, Japan december 2014 Bruxelles, Belgien december 2014 MARQUES forårsmøde Alicante, Spanien marts

24 Konvergensprogram Projektportefølje Projekter AT BG BX CY CZ DE DK EE ES FI FR GR GR OBI HR CP 1 - Harmonisering af varemærkeklassifikationen CP 2 - Konvergens af klasseoverskrifter CP3 - Absolutte hindringer figurmærker CP4 - Omfanget af beskyttelse af varemærker i sort/hvid CP5 - Relative hindringer for registrering risiko for forveksling CP6 - Grafisk gengivelse af design CP 7 - Harmonisering af produktangivelse *Nationale & regionale IP-kontorer: implementeringer pr. 13. november Tallene for implementering omfatter ikke Harmoniseringskontoret. 21

25 Diagram Tegnforklaring Hensigt om implementering Implementeret HU IE IT LT LV MT PL PT RO SE SI SK UK Antal impl. Bemærkninger 25 Senest integreret i den harmoniserede database: Finland Dokument med ofte stillede spørgsmål om CP4 offentliggjort (findes på 00 Fælles meddelelse og principper for fælles praksis CP5 offentliggjort den 2. oktober Møde i arbejdsgruppen afholdt den 15. oktober vedrørende undersøgelsesresultater. 00 Møde i arbejdsgruppe afholdt den 18. september. 22

26 SAMARBEJDSFOND PROJEKTPORTEFØLJE Projekter AT BG BX CY CZ DE DK EE ES FI FR GR GR OBI HR HU IE IT TMview TMclass SP TM e-registrering SP elektroniske tjenester SP DS e-registrering SP backoffice Lighed Anciennitet Søgebillede Kvalitet Styringssystem TMDN Forecasting Håndhævelsesdatabase e-læring for SMV'er DesignView Fælles brugertilfredshedsundersøgelse Fælles indgang CESTO CCCT ACIST Nuværende impl. ved kontor *Nationale & regionale IP-kontorer: implementeringer pr. 13. november Tallene for implementering omfatter ikke Harmoniseringskontoret.

27 Diagram Tegnforklaring Hensigt om implementering Implementeret LT LV MT PL PT RO SE SI SK UK Antal impl. Bemærkninger Seneste integrationer: Grækenland (GGE) og Letland. 05 Seneste integrationer: Bulgarien, Litauen og Rumænien. 08 Seneste integrationer: Spanien, Litauen, Malta, Rumænien og Slovenien Seneste integrationer: BOIP, Polen og Rumænien Seneste integrationer: Kroatien og Frankrig Integrationer: Danmark, Finland, Kroatien, Letland, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien. 23 Seneste integration: Grækenland (OBI) Seneste integration: Cypern 26 Seneste integration: Østrig Seneste integrationer: Østrig og Danmark. 11 Seneste integrationer: Danmark, Grækenland (OBI), Portugal og Rumænien. 21 Seneste integration: Det Forenede Kongerige Implementeringer i alt

28 Opbygning af et stærkere IP-netværk i Europa for alle Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked Avenida de Europa 4 E Alicante, Spanien Tlf Fax Følg os på

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU 03 2014 DA Harmoniset database Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU Fra brugerens synsvinkel: e-registrering kommer til Irland Interview: Fuld fart frem i BOIP 03 2014 Europeantmdn news redigeres

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING

ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING SAMMENDRAG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 COM(2015) 145 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer DA

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere