DesignView på vej. Over to millioner design, og endnu flere på vej. Strømlining af IP-tjenester i Grækenland. ECTA kernen i det europæiske IP-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DesignView på vej. Over to millioner design, og endnu flere på vej. Strømlining af IP-tjenester i Grækenland. ECTA kernen i det europæiske IP-system"

Transkript

1 DA DesignView på vej Over to millioner design, og endnu flere på vej Strømlining af IP-tjenester i Grækenland ECTA kernen i det europæiske IP-system

2 Tak for din feedback! EuropeanTMDN News blev lanceret for næsten et år siden, og vi oplever stadig stigende interesse og støtte fra vores læsere. De modtagne kommentarer, især fra personer, der beskæftiger sig professionelt med intellektuel ejendomsret, og fra vores kolleger på de europæiske IP-kontorer, hjælper os med at gøre nyhedsbrevet endnu bedre og få det ud til endnu flere. Hele redaktionsteamet takker hermed alle, der bidrager til at forbedre det europæiske varemærke- og designnetværk i EU. Feedback er en gave, og vi byder enhver kommentar til dette nyhedsbrev velkommen, ligesom vi gerne modtager forslag til emner, du gerne vil læse mere om. Send dine kommentarer til os på: EuropeanTMDN News redigeres af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) og udkommer hver fjerde måned på 23 EU-sprog. Nyhedsbrevet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med intellektuel ejendomsret i Europa. Det giver et overblik over det europæiske varemærke- og designnetværks indsats for at dele bedste praksis, harmonisere arbejdsmetoder og fjerne hindringer for erhvervslivet. Det er tilgængeligt i pdf-format på: og Nyhedsbrevet udarbejdes som støtte for aktionslinje 6 i OHIM's strategiske plan (udvikling af det europæiske netværk), nøgleinitiativ 27, 28 og 29. Spørgsmål bedes stillet til:

3 Indeks Hovedartikel DesignView på vej Interview Strømlining af IPtjenester i Grækenland Netværksinitiativer Væksten i IP-mediation Fokus på værktøjer Fremtiden er lige nu Forecasting tages i brug Brugerperspektivet ECTA kernen i det europæiske IP-system Konvergensprojekter Ny fælles meddelelse fra IP-kontorerne Nyheder kort fortalt Nyt fra de europæiske IP-kontorer Arrangementskalender Konvergensprogram Projektportefølje Samarbejdsfonden Projektportefølje... 23

4 Hovedartikel DesignView på vej Over to millioner design, og endnu flere på vej DesignView er et webbaseret søgeværktøj, der centraliserer og harmoniserer oplysninger om registrerede nationale, internationale og lokale design, som indgives af de deltagende IP-kontorer. Med design fra 18 deltagende kontorer er DesignView nu det største gratis værktøj til at søge efter registrerede design i hele verden. DesignView er allerede det største gratis værktøj til at søge efter registrerede design i hele verden. DesignView blev udviklet som en del af Samarbejdsfonden, som sponseres af Harmoniseringskontoret et projekt til 50 mio. EUR, hvis formål er at udvikle værktøjer og tjenester til og i samarbejde med europæiske, nationale og regionale IP-kontorer. Onlineværktøjet blev lanceret i november 2012 med designdata fra otte IP-kontorer Portugal, Benelux, Estland, Spanien, Grækenland-OBI, Bulgarien, Slovakiet og Harmoniseringskontoret. Siden da er det kun gået fremad. I løbet af 2013 sluttede flere og flere kontorer sig til værktøjet, så det fik både større rækkevidde og bredde. I begyndelsen af 2014 tog DesignView et gigantisk skridt fremad, idet man integrerede omkring design fra databasen for det franske patent- og varemærkekontor (INPI). Kort tid derefter integrerede Harmoniseringskontoret og det italienske kontor i fællesskab over italienske design, og der blev udviklet en række nye funktioner til værktøjet. Senest har Cyperns kontor tilsluttet sig værktøjet. DesignView giver brugerne mulighed for på en unik og intuitiv måde at søge efter registrerede design på én fælles platform. Det giver udførlige oplysninger om hvert register forskellige produktvisninger, angivelser, relevante datoer, klassificering, oplysninger om ejer, repræsentant, designer, udstillingsprioritet, konventionsprioritet, offentliggørelse, optagelse og fornyelse. 1

5 Hovedartikel DesignView indeholder også en avanceret søgefunktion, der giver brugerne mulighed for at finde resultater ved hjælp af forskellige søgekriterier, som f.eks. Locarno-klasse, ejer eller registreringsdato. Værktøjet omfatter en række andre avancerede funktioner, såsom et beskedsystem, som kan spore specifikke arrangementer, rapporter vedrørende designer-/ejerporteføljer og en statistikfunktion. Som om det ikke var nok, kan søgeresultaterne endda eksporteres til pdf- eller Excel-format og sendes via . Med DesignView kan man også oprette tilpassede søgerapporter, herunder statistikker over antal design pr. kontor, klasse eller andre kriterier. En fantastisk ressource allerede fra starten DesignView kan bruges til mange forskellige formål, også formål, der ikke vedrører registrering. Det er et effektivt værktøj til screening, hvor brugerne kan scanne eksisterende design fra hele EU og undersøge nyhedsværdien af deres egne designidéer. Det er også nemt at bruge for både IP-fagfolk og andre. Professionelle designere og innovative SMV'er kan desuden bruge værktøjet til at undersøge markedstendenserne for deres produkter ved hjælp af kun én kilde. Undervisere og studerende inden for industrielt design kan også bruge det som en gratis ressource i undervisningen. Designdata fra hele verden på ét sted I løbet af de næste par måneder udvides værktøjet med data fra Østrig, Ungarn, Irland og Polen. Der er undertegnet en række memoranda om internationalt samarbejde med SIPO (det kinesiske kontor for intellektuel ejendomsret), Marokko, KIPO (Korea), IMPI (Mexico) og NIPO (Norge), som udvider værktøjets omfang og rækkevidde endnu mere. Professionelle designere og innovative SMV'er kan også bruge værktøjet til at undersøge markedstendenserne for deres produkter ved hjælp af kun én kilde. Der er desuden indledt samarbejde inden for rammerne af ECAP-projektet med det formål at udvikle en DesignViewversion til ASEAN-medlemsstaterne. Selv om det kun er to år siden, at DesignView så dagens lys, er det nået langt. De næste par år vil bringe endnu flere udfordringer og yderligere integration og udvidelse af det gratis onlinesøgeværktøj for design. DesignView giver brugerne mulighed for på en unik og intuitiv måde at søge efter registrerede design på én fælles platform. Markedsanalytikere kan bruge de statistiske rapporter, der genereres af værktøjet, til at spore markedstendenser og aktiviteter i virksomheder på tværs af sektorer, tidsperioder eller lande. DesignView hjælper også med at lukke IP-cirklen. Håndhævelsesmyndigheder kan døgnet rundt gratis tjekke registrerede design og derved bedre identificere forfalskede produkter. 2

6 Hovedartikel DesignView i 7 trin 1 Gå til og vælg DesignView 2 Når en term er indtastet, vises en resultatliste. 3 I "galleritilstand" kan du se alle billederne på én skærm. 4 Brugerne kan tilpasse søgninger ved hjælp af den avancerede søgefunktion. 5 Hver registrering indeholder alle relevante oplysninger om det registrerede design. 6 Design kan ses fra forskellige vinkler 7 Værktøjet genererer tilpassede rapporter 3

7 Hovedartikel Over 2,4 millioner registrerede design 18 IPkontorer kort fortalt 24/7 onlinetilgængelighed 23 sprog Gratis Flere designvisninger Søgeresultater kan vises på lister eller i galleritilstand. Nogle design kan ses i forskellige vinkler. Avancerede søgninger og beskeder Brugerne kan udføre søgninger ved brug af 23 forskellige parametre. DesignView indeholder også et beskedsystem, som bruges til at spore bestemte begivenheder i forbindelse med design, der er valgt af registrerede brugere. Intelligent navigation Brugergrænsefladen i DesignView kan konfigureres med faner, som brugerne kan bruge til at starte flere designsøgninger samtidig. Flersproget platform Alle relevante juridiske oplysninger om hvert design, som findes på platformen, findes på 23 EU-sprog, og der kan foretages søgninger på alle disse sprog. 4

8 Interview Strømlining af IP-tjenester i Grækenland Vores kolleger i Grækenland forklarer, hvordan onlinetjenester og ny lovgivning ændrer den måde, brugerne arbejder med intellektuel ejendomsret på. OBI's kontor i Athen Varemærkekontoret har hovedkvarter i udviklings- og konkurrenceministeriets bygning i Athen Kostas Abatzis, direktør, afdelingen for ansøgninger og bevillinger, OBI Panagiota Georgopoulou, juridisk chefrådgiver, varemærkekontoret 5 Grækenland er i dag et spændende sted, hvad angår intellektuel ejendomsret. Varemærkekontoret, som er en del af Grækenlands generalsekretariat for handel, og den græske organisation for industriel ejendomsret (OBI), som er ansvarlig for design, leder arbejdet for at styrke bevidstheden om værdien og betydningen af intellektuel ejendomsret for små og mellemstore virksomheder og for at levere moderne tjenester med fokus på brugeren. Varemærkekontoret blev styrket af den nye græske varemærkelov, som trådte i kraft i oktober Panagiota Georgopoulou, chefjurist, varemærkekontoret, forklarer, at lovændringen betød, at "vi kunne indføre et enkelt og hurtigt system". Indtil lovændringen skulle det administrative varemærkeudvalg mødes for at behandle ansøgninger. I dag er dette ansvar overladt til undersøgere. Den nye lov åbner også døren for elektronisk registrering, onlineregistrering og e-business, og varemærkekontoret har sammen med Samarbejdsfonden ydet en ihærdig indsats for at implementere både værktøjer og tjenester. Takket være denne målrettede indsats kunne man den 3. november introducere det nye system til elektronisk registrering af varemærker. Panagiota opremser de mange projekter, som kontoret er involveret i, og afslører dermed sit dybe og tætte engagement. "Jeg er i dialog med Samarbejdsfonden hver eneste dag", fortæller hun. Varemærkekontoret blev styrket af den nye græske varemærkelov, som trådte i kraft i oktober Også OBI samarbejder med Harmoniseringskontoret. Kostas Abatzis, direktør, afdelingen for ansøgninger og bevillinger, fremhæver, at "vi og varemærkekontoret deltager i alle Harmoniseringskontorets projekter". DesignView er naturligvis et vigtigt værktøj for dem og deres designdata har været integreret siden 2012.

9 Interview Siden begyndelsen af 2014 har Kostas og hans kolleger kunnet tilbyde elektronisk registrering af design, et andet vigtigt projekt udviklet af Samarbejdsfonden, i første fase af projektets udrulning. Det græske varemærkekontor var faktisk et af pilotkontorerne for implementering af e-registrering af design inden for det europæiske varemærke- og designnetværk. Efter gennemførelsen af lovgivningen på nationalt plan vil kontoret snart kunne indføre de nødvendige strukturer og gå over til 100 % elektronisk registrering af design. Begge kontorer arbejder målrettet for at øge bevidstheden om værdien af intellektuel ejendomsret blandt de græske virksomheder. " Vi og varemærkekontoret deltager i alle Harmoniseringskontorets projekter" Kostas Abatzis Kostas påpeger, at kontoret regelmæssigt afholder arrangementer for både undervisere og studerende på et græsk universitet, som har et stort fakultet for industrielt design. Et andet vigtigt led i kontorets oplysningsindsats var konferencen "Græsk design Godt design", som blev afholdt i Athen i "Det var et virkelig godt initiativ", fremhæver Kostas. "Deltagerne kunne se, hvad de græske udviklere har opnået indtil videre, og alle udviklerne var samlet i ét lokale, hvor de havde lejlighed til at tale med hinanden og samarbejde". Nota og hendes kolleger har lige så travlt med at oplyse om betydningen af varemærker. "Vi oplyser virksomhederne om fordelene ved at registrere varemærker", fortæller hun. Sammen med kollegerne i OBI har de afholdt seminarer og konferencer om IP-registrering, hvor de altid besvarer spørgsmål om varemærker, og hvordan de registreres. Nota understreger, at varemærkekontoret også modtager mange direkte forespørgsler vedrørende registrering og beskyttelse. ejendomsret kan spille en vigtig rolle i indsatsen for at overvinde den økonomiske krise i Grækenland. Kostas påpeger, at "vi kommer i kontakt med mange, der ønsker at eksportere produkter fra Grækenland som følge af krisen, og et industrielt design kan hjælpe med det. Mange initiativer inden for olivenolie, oliven og andre landbrugsprodukter går rigtigt godt, fordi man har indført ny emballering og helt nye produktdesign. Græsk olivenolie har altid været af meget høj kvalitet, men det er markedsføringen af produktet, der gør hele forskellen. Det er brandet, det er emballagen, og det er produktet". Det græske varemærkekontor var et af pilotkontorerne for implementering af elektronisk registrering af design inden for det europæiske varemærke- og designnetværk Nota er enig. "Forbrugerne bombarderes med produkter og tjenester i dag", siger hun. "Varemærker repræsenterer derfor en mulighed for virksomhederne til at vise kvaliteten af deres produkter og tjenester. Varemærker er meget vigtige og derfor er kampen mod forfalskning så vigtig. Græske virksomheder ønsker at komme ind på de internationale markeder som følge af krisen, og de har brug for et system, der er hurtigt og effektivt. I Grækenland er vi nødt til at understrege værdien af varemærker for vores virksomheder". Intellektuel ejendomsret i Grækenland Regler om beskyttelse af industriel ejendomsret blev første gang indført i Grækenland i Grækenland tiltrådte Pariserkonventionen den 2. oktober 1924 OBI - kontoret for industriel ejendomsret (http://www.obi.gr) Oprettet den 1. januar Generaldirektør: I. Zaragas Designansøgninger (oktober 2014): Varemærkekontoret Generaldirektoratet for kommerciel og industriel ejendomsret, generalsekretæren for handel (http://gge. gov.gr/) Direktør: Eleni Alexandridou Varemærkeansøgninger (oktober 2014): nationale varemærker / IR ( ) Nota og Kostas er enige om, at intellektuel 6

10 Netværksinitiativer Væksten i IP-mediation Den alternative tvistbilæggelsesordning, som flere IP-kontorer tilbyder, sparer både omkostninger og tid for brugerne. Mediation har som sådan eksisteret længere, end man umiddelbart skulle tro. Dets rødder går helt tilbage til antikkens Grækenland og strækker sig helt frem til nutidens lovgivningssystemer. Mediation eller mægling er grundlæggende en proces, hvor to eller flere parter i en tvist selv frivilligt forsøger at nå til enighed om bilæggelsen af deres tvist med hjælp fra en mediator. Mediation er struktureret, fortrolig og som allerede anført fuldstændigt frivillig. Mediation er struktureret, fortrolig og som allerede anført fuldstændigt frivillig Processen adskiller sig fra konventionelle retlige procedurer i én meget vigtig henseende. I en konventionel retlig procedure fokuseres der på redegørelsen for parternes forskellige synspunkter, og der træffes afgørelse herom. I en mediationsproces fokuseres der på at løse tvisten ved at tage udgangspunkt i parternes interesser især deres virksomhedsinteresser og ved at afstemme deres forskelle. Som en rettighedsbaseret snarere end interessebaseret proces har mediation i flere år været anvendt i mange medlemsstater i forskellige sammenhænge, navnlig på det familieretlige område. Siden vedtagelsen i 2008 af EU-direktivet om mediation, som har til formål at tilskynde til mindelig tvistbilæggelse på det civil- og handelsretlige område, navnlig ved brug af mediation, er mediation som helhed dog blevet mere udbredt. Både det britiske og det portugisiske IP-kontor har længe tilbudt mediation til deres brugere som alternativ til klassisk tvistbilæggelse. I 2013 trådte lov 29/2013 om nye generelle principper for mediation i Portugal og de nye regler om mediation på det civil- og handelsretlige område i kraft. Siden den 24. oktober 2011 har Harmoniseringskontoret (OHIM) som det første EU-agentur også tilbudt en mediationstjeneste. 7

11 Netværksinitiativer Her har samarbejdet mellem IP-kontorerne i EU sikret klare fordele. OHIM's mediationstjeneste har fået stor hjælp fra kollegerne på det britiske IP-kontor (UKIPO), som har givet og fortsat giver gode råd og praktisk hjælp, både op til og efter lanceringen af tjenesten. UKIPO's beredvillige deling af viden og erfaringer har hjulpet OHIM's mediationstjeneste gennem opstarten og konsolideringen, så man i dag kan tilbyde mediation til brugerne. Og mediation er tydeligvis et værdifuldt værktøj for disse brugere. Intellektuel ejendomsret giver anledning til mange grænseoverskridende tvister som følge af den stadig øgede globalisering heraf. De høje omkostninger, der er forbundet med retssager, og de ofte langvarige processer får mange til at undlade at forfølge en sag, og det gælder især små virksomheder, der hverken kan afsætte tid eller penge til en langvarig retssag, som de ikke engang er sikre på at vinde. En undersøgelse, som netop er fremlagt for Europa- Parlamentet, om "rebooting" af mediationsdirektivet, viser desuden, at mediation i høj grad stadig er et aktuelt emne for både politikere og eksperter i hele EU. Mediation vinder frem i hele EU også inden for intellektuel ejendomsret Brugen af mediation varierer betydeligt mellem EU's 28 medlemsstater i nogle medlemsstater er mediation en naturlig del af systemet, mens fænomenet er forholdsvis ukendt i andre. Mediation er ikke et ukendt fænomen, når vi taler om intellektuel ejendomsret, hvor tvister traditionelt omfatter indsigelse, tilbagekaldelse, ugyldighed og appel. Spørgsmålet i de næste par år er, hvorvidt mediation kan blive integreret i tvister om intellektuel ejendomsret, og hvorvidt det vil blive institutionaliseret som en tvistbilæggelsesordning på EU-plan og nationalt plan. OHIM's egen mediationsprocedure er gratis, hvis den gennemføres på hovedkontoret i Alicante (mediation kan også gennemføres på OHIM's kontor i Bruxelles, dog mod et mindre gebyr). Samarbejdet mellem IPkontorerne i EU har sikret klare fordele Mediation vinder frem i hele EU også inden for intellektuel ejendomsret. På kun tre år er OHIM's mediationsafdeling vokset fra otte internationalt akkrediterede mediatorer til 25 mediatorer, som alle kan arbejde på tværs af flere EU-sprog, og som skal være en del af OHIM's personale. I en beslutningsproces med fire lag (retten i første instans, appelkammer, Retten og EU-Domstolen) giver mediation i OHIM-regi god mening. I maj 2014 afholdt OHIM sin første konference om IP-mediation, som tiltrak 40 betydningsfulde talere fra hele verden, hvilket viser den ekspertise, der findes inden for dette område. Konferencen havde fokus på deltagerne, og emnerne varierede fra simulerede mediationssessioner, diskussioner om mediation i praksis og livlige debatter. 8

12 Fokus på værktøjer Fremtiden er lige nu Forecasting tages i brug Værktøjet til udarbejdelse af prognoser, "Forecasting", er placeret i krydsfeltet mellem analyser og forudsigelser 9 Forecasting-værktøjet, der er en del af Samarbejdsfondens suite af IT-værktøjer til nationale og regionale IP-kontorer, er udviklet til at sætte de kontorer, der indgår i ETMDNnetværket, i stand til at udarbejde prognoser og analysere fremtidige registreringstendenser. Fundamentet for værktøjet er den banebrydende tidsserieteknologi, og selve værktøjet er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af prognosticeringseksperter fra IP-kontorerne i Spanien, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Polen, Danmark og Portugal samt EPO. Det havde dog ikke været muligt at gennemføre projektet uden hjælp fra en gruppe eksperter i avancerede analyser og tidsserier fra Madrids tekniske universitet. Professor Antonio Hidalgo fra universitetets fakultet for forretningsledelse og statistik siger, at Forecastingværktøjet er baseret på "en særdeles nyskabende prognosemetodologi, som har betydet, at vi har kunnet forbedre nøjagtigheden og pålideligheden af dets prognosemodeller i forhold til andre, mere traditionelle prognosemetoder". Det er ikke første gang, man anvender prognosesystemer i forbindelse med intellektuel ejendomsret, og udviklingen af Forecasting var baseret på eksisterende programmer, herunder forskning udført af det spanske IP-kontor i perioden , som omfattede test af forskellige prognosealgoritmer for varemærker og patenter. Funktionerne til datainput i Forecasting er særdeles omfattende. Historiske registreringsdata analyseres ved hjælp af en metode baseret på kunstig intelligens, og der kan anvendes variabler, som f.eks. landespecifik BNP-vækst, ledighed og privat forbrug, hvis der ønskes et endnu mere specifikt resultat. Foranstaltninger, der gennemføres af det enkelte kontor, kan desuden indtastes i modellen, så den bliver mere pålidelig.

13 Fokus på værktøjer Det betyder i praksis, at personalet på det nationale kontor kan indsætte data om f.eks. gebyrnedsættelse, indførelse af e-registrering på kontoret eller endda lovgivningsændringer faktisk alt, der vurderes at have betydning for en prognoses pålidelighed. Forecasting kan fra starten opfylde både nationale og regionale IP-kontorers behov og støtte deres nuværende arbejdsgange. Værktøjet sætter medlemmer af ETMDNnetværket i stand til at generere estimater, når de planlægger budgetter, udvikler markedsføringsaktiviteter eller evaluerer virkningen af tidligere eller kommende aktiviteter Værktøjet sætter medlemmer af ETMDNnetværket i stand til at generere estimater, når de planlægger budgetter, udvikler markedsføringsaktiviteter eller evaluerer virkningen af tidligere eller kommende aktiviteter Selv om dybdegående statistisk analyse er en kompleks disciplin, er det nemt både at implementere og anvende Forecastingværktøjet. Selve implementeringen sker via en front-end, der køres i Excel, som allerede anvendes i mange nationale og regionale IP-kontorer, og som ikke kræver yderligere installation. Værktøjet leveres også med en klar og brugervenlig manual. Fra idéfasen for Forecasting til selve implementeringen er der gået fem år. Slutresultatet er et værktøj, der kan anvendes af næsten enhver med grundlæggende viden om varemærker og design. Værktøjet foretager alle beregninger internt, og brugerne behøver derfor ikke have kendskab til avanceret økonometriske analyser eller uddannelse i statistik. Udviklerne af Forecasting er stolte over deres arbejde. Med algoritmer baseret på kunstig intelligens og maskinindlæring forbedrer værktøjet den måde, hvorpå man anvender avanceret dataanalyse på prognosticering af IP-indikatorer. Formålet med værktøjet var at give alle nationale og regionale IP-kontorer i EU adgang til et avanceret og pålideligt system, så de på den mest enkle og optimale måde kunne fastlægge prognoser for mængderne af varemærker og design. Forecasting er et nyt værktøj, men deltagerne i ETMDN-netværket vil hurtigt få øjnene op for dets potentiale i de kommende år. 10

14 Brugerperspektivet F. Peter Müller, formand for ECTA ECTA kernen i det europæiske IP-system Støtte og rådgivning om europæiske varemærker, design og geografiske betegnelser Hvis du ønsker at få et indtryk af, hvor stor betydning EF-varemærkesammenslutningen "European Community Trade Mark Association" (ECTA) har for europæisk IP, skal du kun huske på én ting. "Tænk på det på denne måde", siger ECTA's formand F. Peter Müller. "Vores medlemmer repræsenterer over 50 % af alle EU-varemærker". regelmæssigt med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Vi har faktisk haft møder med repræsentanter fra omkring 20 forskellige lande i løbet af de sidste to år, og vi forsøger at hjælpe dem ved at fortælle dem, hvad vi mener om lovgivningspakken". 11 ECTA er faktisk ældre end selve EF-varemærket. Da det første EF-varemærke blev registreret i 1996, var ECTA-sammenslutningen allerede 14 år gammel. Dens medlemmer var ifølge F. Peter Müller "dybt involveret i etableringen af Harmoniseringskontoret og deltog f.eks. i høringerne vedrørende udkastene til forordningen og direktivet i Siden da har ECTA været i meget tæt dialog med Harmoniseringskontoret". Men ECTA's arbejde stopper ikke her. F. Peter Müller, der blev formand for ECTA i juni i år efter Domenico de Simone, påpeger, at sammenslutningens område pr. definition er paneuropæisk. "Vi forsøger at opnå større indflydelse på nationalt plan via lovgivningspakken [vedrørende reformen af det europæiske varemærkesystem]", siger han. "Vi mødes " Vi fokuserer på god lovgivning, der kan understøtte driftig økonomisk udvikling og social ligevægt i EU" Han fremhæver, at ECTA's struktur præcist afspejler Rådets struktur. ECTA's egne bestyrelsesmedlemmer er hentet fra de 28 medlemsstater, og deres afstemningsregler afspejler Rådets, hvor de største lande har flere stemmer, og de mellemstore og små lande har færre.

15 Brugerperspektivet ECTA-medlemmerne foreslår kandidater fra deres eget land til sammenslutningens bestyrelse, men bestyrelsen vælges af alle ECTA-medlemmerne. Det betyder, at sammenslutningen har en tværnational karakter, hvor enkelte medlemsstater ikke dominerer arbejdet. De samme lighedsprincipper afspejles i reglen om, at sammenslutningens formand og to næstformænd (i øjeblikket Ruta Olmane fra Letland og Sozos-Christos Theoudoulu fra Cypern) skal være af forskellige nationalitet. Med omkring medlemmer, som primært kommer fra det private erhvervsliv, er ECTA med F. Peter Müllers ord "ikke en typisk lobbyorganisation. Vi fokuserer på god lovgivning, der kan understøtte driftig økonomisk udvikling og social ligevægt i EU, og vi forsøger at opnå en god balance mellem indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder og andre deltagere på EU-markedet, herunder forbrugerinteresser eller konkurrencemæssige interesser, samtidig med at vi overvejer ethvert spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med den nye ramme for varemærker, herunder globaliseringen af markederne, internettets eksplosionsagtige udvikling og ændringerne i verdensøkonomien". ECTA's store ekspertise betyder, at de er vigtige partnere i ETMDNnetværkets programmer. "ETMDNnetværkets grundlæggende idé og hele det arbejde, det udfører inden for konvergensprogrammet og Samarbejdsfonden er godt, og vi sætter stor pris på den indsats, der ydes for at harmonisere de forskellige procedurer", fastslår F. Peter Müller. På trods af dets navn og dets omfattende samarbejde med Harmoniseringskontoret (bl.a. via det meget aktive OHIM Link-udvalg under ledelse af Andreas Renck) arbejder ECTA dog ikke alene med intellektuel ejendomsret på tværnationalt plan. "Vi har altid på europæisk plan og på OHIM-plan sagt, at vi ønsker et tredobbelt system EU-varemærker, nationale varemærker og Madridsystemet", siger F. Peter Müller og understreger, at ECTA påskønner harmonisering, der har til formål at forenkle procedurer og reducere omkostninger, men som samtidig beskytter de nationale rettigheder. "Vi mener, at disse rettigheder er vigtige for især SMV'er og 'regionale afdelinger' af større selskaber", forklarer han og tilføjer, at sådanne virksomheder ofte kun har nationale interesser. "Hvis det er for let at opnå regionale rettigheder, som f.eks. EU-varemærker, vil registret over EU-varemærker bliver overfyldt af varemærker, som i mange tilfælde kun har national eller endda lokal betydning, og det vil hæmme konkurrencen i mange dele af EU", påpeger han. Ifølge ECTA bør der altid være en økonomisk overkommelig og rimelig mulighed for at opnå nationale rettigheder og nationale varemærker. " Vi har altid på europæisk plan og på OHIM-plan sagt, at vi ønsker et tredobbelt system EU-varemærker, nationale varemærker og Madridsystemet" På det praktiske plan roser F. Peter Müller de tekniske fremskridt, som ETMDN har sikret under Harmoniseringskontoret, herunder især udviklingen af gratis, ajourførte og søgbare databaser, som f.eks. TMview og DesignView. "At have adgang til alle databanker, at have nem adgang til søgninger det er en stor fordel, og vi sætter stor pris på det", siger han, "fordi det er, a) hvad ansøgeren har betalt for, og b) hvad konkurrenten skal vide. "Under den nye formand, António Campinos", fortsætter han, "har Harmoniseringskontoret fastlagt standarden i mange henseender og er i dag et pejlemærke for IP-kontorer i hele verden". ECTA er ikke kun et fikspunkt i EU's IP-landskab sammenslutningen er en del af selve IP-systemet i EU. F. Peter Müller, der møder os i München hos IP-firmaet Müller, Schnupfner & Partner, fremhæver de tætte og dynamiske forbindelser mellem ECTA, Harmoniseringskontoret og EU's system på nationalt plan. ECTA's årskonference 2014 året for Harmoniseringskontorets 20-års jubilæum blev afholdt i Alicante, som således var centrum for en fornøjelig uge, hvor IP-fagfolk mødtes med repræsentanter fra Harmoniseringskontoret i en sand fejring af intellektuel ejendomsret i EU. Med de mange aktive medlemmer, et tværeuropæisk fokus og en aktiv og engageret ledelse tegner fremtiden sig lyst for ECTA. Sammenslutningens engagement på alle tre niveauer i systemet fortiden, nutiden og fremtiden betyder, at den også fremover vil medvirke til at styrke intellektuel ejendomsret i EU. 12

16 Konvergensprojekter Ny fælles meddelelse fra IP-kontorerne Den fastlagte fælles praksis fokuserer på usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning, når risikoen for forveksling (relative hindringer) undersøges Den 4. oktober offentliggjorde de 25 gennemførelseskontorer i EU og de tre gennemførelseskontorer uden for EU en meddelelse om denne nye fælles praksis på deres websteder. Der fandtes på tidspunktet for iværksættelsen af projektet forskellige fortolkninger blandt Harmoniseringskontoret, BOIP og de nationale kontorer af, hvordan varemærkers usærprægede/svage bestanddele skal vurderes i forbindelse med undersøgelsen af relative hindringer for registrering (risiko for forveksling), og hvad konsekvenserne heraf vil være. Især var der forskellig praksis for og fortolkninger af, hvilken betydning, om overhovedet, der skulle tillægges det forhold, at et ældre og nyere varemærke, der omfatter identiske varer og/eller tjenesteydelser, har en sammenfaldende bestanddel uden (eller med kun et svagt) særpræg. Disse forskelle på praksis og fortolkninger førte til forskellige resultater i forbindelse med vurderingen af risiko for forveksling, selv om de faktiske omstændigheder var de samme (varemærkerne og de pågældende relevante varer og tjenesteydelser). Sådanne forskelle førte til uforudsigelighed og retlig usikkerhed med hensyn til undersøgelsen af relative hindringer for registrering. I konsekvens heraf erkendte IP-kontorerne behovet for harmonisering og fandt, at en fælles praksis ville være i både brugernes og deres egen interesse. Inden for rammerne af konvergensprogrammet (CP5-projektet) gennemførte kontorerne grundige analyser og sikrede konvergens med hensyn til varemærkers usærprægede/svage bestanddele med det formål at vurdere risikoen for forveksling, hvis det antages, at varerne og/eller tjenesterne er identiske. Den fælles praksis er defineret og beskrevet i dokumentet om "Principperne for den fælles praksis". Den fælles praksis består grundlæggende af fire målsætninger: Målsætning 1 Definere hvilke varemærker der er omfattet af en vurdering af særpræg: det ældre varemærke (og/eller dele heraf) og/eller det yngre varemærke (og/eller dele heraf) Ved bedømmelsen af risikoen for forveksling: vurderes det ældre varemærkes særpræg som helhed under hensyntagen til, at der er behov for at anerkende en vis grad af særpræg vurderes ligeledes det ældre og det yngre varemærkes bestanddele og deres særpræg, og sammenfaldende bestanddele prioriteres. 13

17 Målsætning 2 Fastlægge de kriterier, der skal anvendes til at vurdere særpræget af varemærket (og/eller dele heraf) Ved vurdering af varemærkernes særpræg i forbindelse med relative hindringer for registrering anvendes samme kriterier til at fastslå særpræg som dem, der anvendes i forbindelse med absolutte hindringer. Imidlertid bruges disse kriterier med hensyn til relative hindringer ikke alene til at bestemme, om et minimumsniveau af særpræg er overholdt, men også til at overveje de forskellige grader af særpræg. Målsætning 3 Fastlægge virkningen på risikoen for forveksling, hvis de fælles bestanddele har en lav grad af særpræg Når varemærker har et element med en lav grad af særpræg til fælles, vil vurderingen af risikoen for forveksling fokusere på de ikke-sammenfaldende bestanddeles virkning på varemærkernes helhedsindtryk. Den vil tage højde for de ikke-sammenfaldende bestanddeles ligheder/forskelle og særpræg. Et sammenfald i en bestanddel med en lav grad af særpræg vil normalt ikke i sig selv medføre en risiko for forveksling. Der kan imidlertid forekomme risiko for forveksling, såfremt: de øvrige komponenter har en lavere (eller lige lav) grad af særpræg eller er af ubetydelig visuel betydning, og varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden, eller varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden meget eller er identisk. Eksempler Ingen risiko for forveksling. MORELUX vs. INLUX (Klasse 44: Skønhedsbehandlinger) Risiko for forveksling COSMEGLOW vs. COSMESHOW (Klasse 3: Kosmetiske præparater) VS. VS. (Klasse 9: Kreditkort) (Klasse 43: Tjenester i forbindelse med ferieindkvartering) Målsætning 4 Fastlægge virkningen på risikoen for forveksling, hvis de fælles bestanddele mangler særpræg Når varemærker har en usærpræget bestanddel til fælles, vil vurderingen af risikoen for forveksling fokusere på de ikke-sammenfaldende bestanddeles virkning på varemærkernes helhedsindtryk. Den vil tage højde for de ikke-sammenfaldende bestanddeles ligheder/forskelle og særpræg. Et sammenfald alene i bestanddele uden særpræg medfører ikke risiko for forveksling. Når varemærker også indeholder andre figur- og/eller ordelementer, der ligner hinanden, vil der være risiko for forveksling, såfremt varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden meget eller er identisk. Eksempler Ingen risiko for forveksling BUILDGRO vs. BUILDFLUX (Klasse 19: Byggematerialer, Klasse 37: Byggevirksomhed) Risiko for forveksling TRADENERGY vs. TRACENERGY (Klasse 9: Solfangere til produktion af strøm) VS. VS. (Klasse 36: Finansiel virksomhed) (Klasse 9: Solfangere til produktion af strøm) GENNEMFØRELSE Den fælles praksis træder i kraft inden tre måneder efter offentliggørelsen af den fælles meddelelse. Gennemførelseskontorerne kan vælge at offentliggøre supplerende nationale oplysninger på deres websteder. Liste over gennemførelseskontorer: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR og UK Yderligere oplysninger findes i dokumentet "Principper for den fælles praksis" på: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/897c811d-65ca-4779-b91d-636c71de2ec9 14

18 NYHEDER kort fortalt Ny bølge af projekter under Samarbejdsfonden i EU En række IP-kontorer har i løbet af de seneste tre måneder afsluttet indførelsen af flere af de mest komplekse og nyskabende værktøjer fra Samarbejdsfonden. Grækenland og Letland har med godt resultat indført elektronisk registrering af varemærker, mens de nationale IP-kontorer i Litauen, Rumænien og Malta har indført elektronisk registrering af design. De nye systemer er en del af fondens softwarepakke, der har til formål at modernisere IT-kapaciteten og -processerne. Det betyder, at disse kontorer nu har et helt nyt frontofficesystem, som giver brugerne mulighed for at foretage alle registreringer elektronisk. Det østrigske IP kontor har samtidig indført det fælles supportværktøj for undersøgere CESTO. CESTO giver undersøgere mulighed for at foretage automatiserede søgninger i flere forskellige databaser, så de nemmere kan indsamle alle de oplysninger, der er relevante for en undersøgelse af absolutte hindringer. I september indførte INPI, det franske IP-kontor, "Quality", et onlineværktøj, der sætter brugerne i stand til at tjekke de 23 deltagende kontorers effektivitet og tjenester på ét sted. ECAP III-reception i Genève For andet år i træk var Harmoniseringskontorets formand, António Campinos, vært for en reception for delegerede fra de ASEANlande, der deltog i WIPO's møder i Genève, den 24. september Ved denne lejlighed gentog António Campinos Harmoniseringskontorets ønske om at fortsætte samarbejdet og understregede betydningen af kontorets forbindelser til ASEAN. Han nævnte særligt ASEAN TMview, ASEAN-landenes nye onlineværktøj for varemærkeoplysninger, som officielt blev lanceret i Singapore den 26. august 2014, og som indeholder mere end 2,2 millioner varemærkeansøgninger og -registreringer, der gælder i de deltagende ASEAN-lande. Med ASEAN TMview kan brugerne undersøge varemærker i ASEAN-regionen på en brugervenlig, men samtidig avanceret måde. Alle implementeringer blev udført af eksperter på de nationale kontorer i samarbejde med medarbejdere fra Samarbejdsfonden. Møder af forbindelsesofficerer om varemærker og design Det 12. møde af forbindelsesofficerer om varemærker og det 13. møde af forbindelsesofficerer om design mellem Harmoniseringskontoret og eksperter fra de nationale og regionale IP-kontorer blev afholdt henholdsvis den og oktober i OHIM's hovedsæde i Alicante. De delegerede blev orienteret om status for projekterne under konvergensprogrammet (harmonisering af varemærkeklassifikationen for varer og tjenesteydelser, absolutte hindringer figurmærker; relative hindringer risiko for forveksling; konvergensprojekter om design). En række andre emner, herunder Samarbejdsfonden og internationale samarbejdsprojekter, blev også præsenteret. Alle nationale og regionale IP-kontorer i EU deltog i møderne sammen med repræsentanter fra tredjelande, Europa-Kommissionen og WIPO. Der deltog også repræsentanter fra fire brugersammenslutninger i arrangementet. 15

19 NYHEDER kort fortalt OHIM på den årlige MARQUES-konference En delegation fra Harmoniseringskontoret deltog i den årlige MARQUESkonference, der blev afholdt den september i København. MARQUES er en europæisk sammenslutning, der repræsenterer varemærkeejeres interesser, og som er medlem af OHIM's brugergruppenetværk. De delegerede blev orienteret om OHIM's arbejde og arbejdet i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder. Dette års konference den 28. havde temaet "Traditionelle brands på et digitalt marked" og omfattede diskussioner om emner, som f.eks. nye forretningsmodeller på internettet, salg af forfalskede varer på websteder og begrænsninger på det digitale marked. Harmoniseringskontoret havde også en stand på konferencen, hvor man formidlede oplysninger om IP-værktøjer og ETMDN's aktiviteter. IP-værktøjer udbredes internationalt Flere IP-kontorer anvender nu TMclass, TMview og DesignView, og værktøjerne er således ved at udvikle sig til en global reference, der giver alle brugere i hele verden adgang til varemærke- og designoplysninger. IP-kontorerne i Canada, Norge, Island og Montenegro har for nylig indført TMclass, mens Tunesien nu anvender TMview. Samtidig fortsættes samarbejdet med andre IP-kontorer inden for rammerne af OHIM's internationale samarbejdsprogram. OHIM har indgået bilaterale samarbejdsaftaler om DesignView med IP-kontorerne i Korea, Mexico, Marokko og Norge. Der er også indgået en aftale med Island vedrørende TMview. Med de seneste tilføjelser deltager i alt 41 IP-kontorer, herunder OHIM og WIPO, i TMclass, som brugerne kan anvende til at søge efter og oversætte klassificeringsudtryk til og fra hvert af de tilgængelige 31 sprog. TMview omfatter nu 24,5 millioner varemærker fra 36 IP-kontorer, og brugergrænsefladen er oversat til 28 sprog. Database over forældreløse værker lanceret En ny onlinedatabase for "forældreløse værker", som dækker hele EU, er netop lanceret af Harmoniseringskontoret via observatoriet. Harmoniseringskontoret har fået ansvaret for at udvikle denne database i medfør af EU-direktivet om forældreløse værker, der trådte i kraft ved udgangen af 2012, og som fastlægger fælles regler for digitalisering og onlinevisning af forældreløse værker, der første gang blev offentliggjort i EU. Forældreløse værker er alle værker, som f.eks. bøger, film, avisartikler og andet kreativt materiale, der er ophavsretligt beskyttet, men hvis ejer ikke kan findes, og som ikke kan digitaliseres eller udbredes uden tilladelse fra forfatteren eller vedkommendes arvinger. Det anslås, at der er flere millioner forældreløse værker på biblioteker, på museer, i offentlige radio- og tv-selskabers arkiver og hos andre offentlige institutioner i EU. I databasen indsamles oplysninger om forældreløse værker, som de kulturelle institutioner har udpeget efter omhyggelige søgninger, og den vil være et nyttigt værktøj i forbindelse med digitaliseringen af disse værker, så Europas kulturarv kan vinde større udbredelse. Databasen findes på https://oami. europa.eu/orphanworks/ 16

20 Nyt fra de europæiske IP-kontorer Grækenland indfører e-registrering af varemærker GRÆKENLAND Grækenlands varemærkekontor har for nylig indført elektronisk registrering af varemærker, et værktøj udviklet inden for rammerne af Samarbejdsfonden i samarbejde med OHIM. Det nye elektroniske registreringssystem er et stort skridt fremad med hensyn til den måde, hvorpå varemærker behandles og registreres. Det omfatter en onlineregistreringsproces, der gør det lettere at indgive ansøgninger om varemærker, således at systemet bliver hurtigere og nemmere at bruge, hvilket vil være til gavn for alle brugere af det græske varemærkesystem. Finland er nu med i den harmoniserede database FINLAND Det finske patent- og registreringskontor sluttede sig i september til den fælles harmoniserede database for varer og tjenesteydelser til varemærkeklassificering. Den harmoniserede database er derfor nu oversat til finsk og er tilgængelig via TMclass-applikationen. De svenske oversættelser i den harmoniserede database accepteres også af det finske patent- og registreringskontor. E-Day fredag den 19. september IRLAND Fra den 19. september 2014 accepterer det irske patentkontor kun elektronisk betaling af gebyrer. Dette er til støtte for et initiativ fra den irske regering med titlen "e-day", som har til formål at øge anvendelsen af elektronisk betaling i den irske økonomi for at forbedre både konkurrenceevnen og effektiviteten. I overensstemmelse med regeringens reformagenda tilbyder patentkontoret nu en række muligheder for at foretage elektronisk betaling. 17

21 Kamilo Feher-prisen tildeles Gergely Papp UNGARN Den ungarske opfinder Gergely Papp har vundet Kamilo Feher-prisen for sit arbejde inden for udvikling af hi-fi-teknologi. Prisen blev overrakt af Miklós Bendzsel, leder af det ungarske IP-kontor, ved et arrangement i Budapest i oktober. Den ungarskfødte opfinder Kamilo Feher stiftede prisen for at støtte unge ungarske innovatorer og for at give dem mulighed for at opnå ungarsk og international beskyttelse af industriel ejendomsret i forbindelse med deres intellektuelle værker. Cypern med i DesignView CYPERN DRCOR (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver), som er en del af Cyperns handels-, industri- og turismeministerium, har leveret designdata til DesignView-søgeværktøjet. Integrationen af DRCOR's data er et konkret resultat af samarbejdsfondsprogrammet, som forvaltes af OHIM i samarbejde med kontorets europæiske partnere. OHIM ajourfører sine arbejdsgange i forbindelse med undersøgelse for at forbedre effektiviteten OHIM Fra den 24. november undersøger Harmoniseringskontoret kun varemærkeansøgninger og behandler post vedrørende dem, når kontoret har modtaget betaling herfor. Dette vil forbedre kontorets effektivitet, da det ikke længere behandler ansøgninger, som det i sidste ende ikke modtager betaling for. Som et EU-agentur, der betjener virksomheder i hele EU, er kontoret forpligtet over for alle, som bruger dets tjenester, til at arbejde så effektivt som muligt og til at give denne effektivitetsforbedring tilbage til brugerne. 4 % af de EF-varemærkeansøgninger, som OHIM modtager, undersøges, uden at kontoret modtager betaling herfor og dette tal er stigende, hvilket medfører tab af tid og effektivitet for kontoret. 18

22 Nyt fra de europæiske IP-kontorer SUR INTERNET, UN FAUX PRODUIT EST-IL UNE VRAIE AFFAIRE? Ny kampagne mod forfalskning på internettet Votre faux produit en un seul clic! ACHETER MAINTENANT DE LA CONTREFAÇON! FRANKRIG VOUS COMMUNIQUEZ AU CONTREFACTEUR VOS DONNÉES BANCAIRES ET PERSONNELLES CNAC (den nationale komité til bekæmpelse af forfalskning), INPI og Union des Fabricants (UNIFAB) har netop lanceret en kampagne blandt e-forbrugere om de risici og konsekvenser, der er forbundet med køb af forfalskede varer på internettet. VOUS AVEZ RENTRÉ VOTRE NUMÉRO DE CARTE BANCAIRE, MERCI ENCORE VOTRE COMPTE EST DÉBITÉ SANS VOTRE AUTORISATION VOUS AVEZ DONNÉ VOTRE ADRESSE , QUELLE SURPRISE VOTRE BOÎTE AFFICHE MESSAGES NON LUS Kampagnen er en informationsgrafik, der omhandler de tre vigtigste aspekter af forfalskning, nemlig tyveri af bankoplysninger, organiseret finansiering og skadelige virkninger for folkesundheden og miljøet. VOUS AVEZ COMMUNIQUÉ VOTRE ADRESSE IP, Kampagnen kan ses på VOTRE ARGENT FINANCE TOUTES SORTES D'ACTIVITÉS CRIMINELLES EN PRIME VOUS RECEVEZ LE TOUT DERNIER VIRUS INFORMATIQUE, VOTRE SOURIS MEURT D UNE LEPTOSPIROSE Workshop om geografisk oprindelse i Genève PLUS D IMPÔTS POUR VOUS VOUS PAYEZ CEUX QUE LES CONTREFACTEURS NE PAYENT PAS, SYMPA! PORTUGAL MOINS DE TRAVAIL BIEN JOUÉ VOUS ENCOURAGEZ LA FABRICATION CLANDESTINE DANS DES CONDITIONS DOUTEUSES VOUS DONNEZ DU TEMPS LIBRE À TOUS LES EMPLOYÉS DES MARQUES QUE VOUS PRÉFÉREZ, C EST GENTIL EM PLO VOUS RECEVEZ VOTRE CONTREFAÇON C EST PRATIQUE PAS BESOIN DE DÉBALLER VOTRE PRODUIT, SA QUALITÉ MÉDIOCRE VOUS INVITE À L ENVOYER DIRECTEMENT À LA POUBELLE UN BEAU GESTE ACHETER DU FAUX FABRIQUÉ SANS RESPECT DE L ENVIRONNEMENT FAIT DE NOTRE PLANÈTE UN ENDROIT TOUJOURS PLUS VERT QUELLE SURPRISE ÉCHAPPANT À TOUTES LES NORMES EUROPÉENNES, VOTRE COPIE EST VRAIMENT DÉTONANTE Portugal spiller en aktiv rolle i udviklingen af Lissabonarrangementet, som forvaltes af WIPO, og bidrager dermed til at indføre et hurtigere og mere attraktivt system for brugerne. EN ACHETANT DE LA CONTREFAÇON VOUS AVEZ TOUT FAUX. DES PRODUITS DE MARQUE À DES TARIFS SACRIFIÉS? SUR INTERNET, DES PHOTOS DE VRAIS PRODUITS CACHENT BIEN SOUVENT DES COPIES, RESTEZ VIGILANTS LORS DE VOS ACHATS. 19 Den 24. september afholdt INPI en workshop om Lissabonarrangementet om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres nationale registrering i anledningen af WIPO's 54. generalforsamling i Genève i samarbejde med International Geographical Indications Network (origin) og Portugals faste mission ved FN i Genève. Workshoppen, som WIPO's generaldirektør Francis Gurry deltog i, omfattede en interessant drøftelse af fordelene ved beskyttelse af geografisk oprindelse og fremtidsudsigterne for Lissabonarrangementet. Den blev efterfulgt af en reception, som markerede åbningen af fotoudstillingen "The Port Wine Route" I

23 Kalender over kommende IP-arrangementer INTA Leadership-møde OHIM's ABBC-møde Phoenix, USA november 2014 Alicante, Spanien november 2014 Konference i anledning af CEIPI's 50-års jubilæum Strasbourg, Frankrig november 2014 APRAM-konference Paris, Frankrig 28. november 2014 Årligt TM5-møde IP-topmøde 2014 Tokyo, Japan december 2014 Bruxelles, Belgien december 2014 MARQUES forårsmøde Alicante, Spanien marts

24 Konvergensprogram Projektportefølje Projekter AT BG BX CY CZ DE DK EE ES FI FR GR GR OBI HR CP 1 - Harmonisering af varemærkeklassifikationen CP 2 - Konvergens af klasseoverskrifter CP3 - Absolutte hindringer figurmærker CP4 - Omfanget af beskyttelse af varemærker i sort/hvid CP5 - Relative hindringer for registrering risiko for forveksling CP6 - Grafisk gengivelse af design CP 7 - Harmonisering af produktangivelse *Nationale & regionale IP-kontorer: implementeringer pr. 13. november Tallene for implementering omfatter ikke Harmoniseringskontoret. 21

25 Diagram Tegnforklaring Hensigt om implementering Implementeret HU IE IT LT LV MT PL PT RO SE SI SK UK Antal impl. Bemærkninger 25 Senest integreret i den harmoniserede database: Finland Dokument med ofte stillede spørgsmål om CP4 offentliggjort (findes på 00 Fælles meddelelse og principper for fælles praksis CP5 offentliggjort den 2. oktober Møde i arbejdsgruppen afholdt den 15. oktober vedrørende undersøgelsesresultater. 00 Møde i arbejdsgruppe afholdt den 18. september. 22

26 SAMARBEJDSFOND PROJEKTPORTEFØLJE Projekter AT BG BX CY CZ DE DK EE ES FI FR GR GR OBI HR HU IE IT TMview TMclass SP TM e-registrering SP elektroniske tjenester SP DS e-registrering SP backoffice Lighed Anciennitet Søgebillede Kvalitet Styringssystem TMDN Forecasting Håndhævelsesdatabase e-læring for SMV'er DesignView Fælles brugertilfredshedsundersøgelse Fælles indgang CESTO CCCT ACIST Nuværende impl. ved kontor *Nationale & regionale IP-kontorer: implementeringer pr. 13. november Tallene for implementering omfatter ikke Harmoniseringskontoret.

27 Diagram Tegnforklaring Hensigt om implementering Implementeret LT LV MT PL PT RO SE SI SK UK Antal impl. Bemærkninger Seneste integrationer: Grækenland (GGE) og Letland. 05 Seneste integrationer: Bulgarien, Litauen og Rumænien. 08 Seneste integrationer: Spanien, Litauen, Malta, Rumænien og Slovenien Seneste integrationer: BOIP, Polen og Rumænien Seneste integrationer: Kroatien og Frankrig Integrationer: Danmark, Finland, Kroatien, Letland, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien. 23 Seneste integration: Grækenland (OBI) Seneste integration: Cypern 26 Seneste integration: Østrig Seneste integrationer: Østrig og Danmark. 11 Seneste integrationer: Danmark, Grækenland (OBI), Portugal og Rumænien. 21 Seneste integration: Det Forenede Kongerige Implementeringer i alt

28 Opbygning af et stærkere IP-netværk i Europa for alle Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked Avenida de Europa 4 E Alicante, Spanien Tlf Fax Følg os på

Konvergens 1. BAGGRUND

Konvergens 1. BAGGRUND Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning ) 2. oktober 2014 1. BAGGRUND Varemærkemyndighederne

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design DK Konvergens Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design A. GENERELLE SPØRGSMÅL 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid EN DA Konvergens Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver?

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver? Fælles meddelelse om den fælles praksis for omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort og hvid 15. april 2014 14 1. BAGGRUND Varemærkemyndighederne i Den Europæiske Union er i henhold til deres tilsagn

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

IP C&C. Indhold. cooperate and converge. At få samarbejdspuslespillet til at gå op. At få samarbejdspuslespillet til at gå op

IP C&C. Indhold. cooperate and converge. At få samarbejdspuslespillet til at gå op. At få samarbejdspuslespillet til at gå op IP C&C cooperate and converge Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) At få samarbejdspuslespillet til at gå op På mødet i februar mellem partnerne lanceres der tre nye projekter

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU 03 2014 DA Harmoniset database Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU Fra brugerens synsvinkel: e-registrering kommer til Irland Interview: Fuld fart frem i BOIP 03 2014 Europeantmdn news redigeres

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Fælles meddelelse om gengivelse af nye typer varemærker

Fælles meddelelse om gengivelse af nye typer varemærker Fælles meddelelse om gengivelse af nye typer varemærker 1 Fælles meddelelse om gengivelse af nye typer varemærker 1. Indledning Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

IP C&C. Indhold. cooperate and converge. Fokus på samarbejde

IP C&C. Indhold. cooperate and converge. Fokus på samarbejde IP C&C cooperate and converge Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) Fokus på samarbejde Samarbejdsfonden og konvergensprogrammet fører IP-systemet i EU ind på en kurs mod

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere