MarieBladet. ter. esultater. Hvor går vi hen... etningen. Fælles arbejdstidsregler - 1. maj fridag for os alle. Leder Vi er sammen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarieBladet. ter. esultater. Hvor går vi hen... etningen. Fælles arbejdstidsregler - 1. maj fridag for os alle. Leder Vi er sammen!"

Transkript

1 MarieBladet I fællesskab får vi bedre e resulta esultater ter Kirsten Thyr hyregod - Mariehjemmenes eminence EDBudvik vikling - nu rykker vi endnu tættere e sammen Hvor går vi hen... - Fondens bestyrelse else sætter retning etningen en Fælles arbejdstidsregler - 1. maj fridag for os alle Leder Vi er sammen! Oktober 2006 FONDEN HJEMMENE

2 Adresser FONDEN MARIEHJEMMENE Onsgårdsvej Hellerup, Leder ROSE MARIEHJEMMET Brodersens Alle Hellerup, ELSE MARIEHJEMMET Kystvej Humlebæk, DORTHE MARIEHJEMMET Rødovrevej Rødovre, ELLEN MARIEHJEMMET Vesterbrogade 3 C 3250 Gilleleje, RIKKE MARIEHJEMMET Skodsborg Strandvej Skodsborg, KIRSTEN MARIE Vinkelvej Lyngby, KAREN MARIE Skovvej 7, Nyrup 4262 Sandved, METTE MARIE Hyltebjerg Allé Vanløse, LOUISE MARIEHJEMMET Svenskelejren Brønshøj, HANNE MARIEHJEMMET KVINDELY Ringstedvej Roskilde, LINE MARIE Stationsvej Slangerup, BIRTHE MARIE Liselundager 13 A 2640 Hedehusene, Forsiden viser skitserne til 2 bofællesskaber i Ringsted, som Fonden har under projektering - et med 18 boliger til yngre mennesker med autisme og et med 18 boliger til yngre blinde/svagtseende mennesker med udviklingshandicap. Vi er sammen! Jesper Maarbjerg, formand Fonden Mariehjemmene Når vi i redaktionsgruppen sætter os sammen for at finde ud af, hvad der skal stå i et kommende MarieBlad, så peger vi i reglen på noget, der har direkte relation til en eller flere af hjemmene. Denne gang synes vi, der skal ses på nogle af de ting, der viser, at vi i Mariehjemmene er sammen om at løse vores opgaver. Styrken ved Mariehjemmene er, at vi på den ene side er en relativ lille organisation, men på den anden side store nok til, at vi i fællesskab kan få bedre resultater, end hvis vi arbejdede hver for sig. Vi kan få udviklet smidige personaleoverenskomster, vi kan få gode fælles IT-løsninger og vi kan ret hurtigt selv finde ud af, hvad det er for opgaver vi vil kaste os over. Men vi har også et interview med en af de markante personer, som har sikret den stil, der kendetegner Mariehjemmene. Vores størrelse giver os således en god mulighed for at forvalte en selvstændighed, så vi ikke hver for sig bliver os selv nok, men faktisk skaber udvikling for hinanden. God læselyst ønskes af redaktionsgruppen. 2

3 Redaktionelt Redaktion Jesper Maarbjerg Flemming Høj Jermiin Arne Skovgaard Nielsen ansvarshavende Lone Markussen FONDEN MARIEHJEMMENE Onsgårdsvej Hellerup Tlf Fax Leder Vi er sammen!... 2 Redaktionelt... 3 Fra vor egen verden EDBudvikling Hvad skal vi kaste os over i fremtiden Kirsten Thyregod Fælles arbejdstidsaftale i Mariehjemmene Bagsiden Mariehjemmene lige nu Grethe Hostrup har 25 års jubilæum Citat og gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. ISSN Trykning StormTryk Faste links: Ankestyrelsen: Beskæftigelsesministeriet: Indenrigs og sundhedsministeriet: Socialministeriet: Videnscentre MarieBladet trykkes i et oplag på 750 stk. og sendes til alle medarbejdere og alle bestyrelsesmedlemmer samt samarbejdspartnere. Desuden udleveres MarieBladet til interessede pårørende. I Mariehjemmene er der aktuelt ansat 508 medarbejdere og antallet af bestyrelsesmedlemmer er i alt 73 i de 18 bestyrelser. Mariehjemmenes webmaster gør opmærksom på, at han har indrettet hjemmesiden, så MarieBladet også kan læses på 3

4 Fra vores egen verden Artikel af Arne Skovgaard Nielsen EDBudvikling Fonden Mariehjemmene gennemfører i oktober måned 2006 en opgradering og konsolidering af den nuværende infrastruktur i samarbejde med firmaet Netkoncept. Konsolideringen betyder bl.a., at alle data samles ét sted, at opgaven med vedligeholdelse af programmer og brugerdata flyttes fra de enkelte hjem til en central løsning hos Fonden, at de enkelt hjem stadigvæk vil opleve, at de arbejder som sig selv, at de enkelte hjems datasikkerhed ikke vil forringes, at beskyttelsen af medarbejderes og beboeres personfølsomme data ikke ændres. Konsolideringen er meget omfattende, da Mariehjemmenes IT infrastruktur i dag ikke har været ændret gennem adskillige år. Det betyder, at projektet vil ændre de mest grundlæggende principper i både design og udstyr. Løsningen i dag bygger på decentral drift, hvor hvert hjem har en egen it-løsning. Dette giver en del arbejde ved opdateringer og installation af programmer samt vedligeholdelse af serverudstyr, hvor arbejdet skal gentages på hvert enkelt hjem. Lokalt har man i dag ansvar for datasikkerhed og drift af backuprutiner. Ved den central løsning vil alt dette blive klaret fra ét sted, og alle vil omgående have glæde af nye eller opgraderede programmer. Gradvis ibrugtagning Ibrugtagningen af det nye system vil ske gradvist hen over vinteren. I løbet af oktober og november flyttes alle de filer, der er produceret i Windowsprogrammer - hovedsageligt fra word og excel - til det centrale system. Økonomi og lønsystemet flyttes også i oktober-november. De to beboer- og personaleadministrative systemer flyttes hjem for hjem hen over vinteren. Internet og En af de grafikiske opstillinger, der viser, hvordan det kommende nye system vil blive skruet sammen. Alle mails styres i dag fra en server, der er placeret i Bofællesskabet Kirsten Marie i Lyngby. Her er Mariehjemmenes hjemmeside også placeret. 4

5 I fællesskab får vi bedre e resulta esultater ter Både mails og hjemmeside flyttes til den centrale server i oktober måned. Mailsystemet vil blive ændret og forbedret i forbindelse med ibrugtagning af et nyt program Microsoft Exchange Server. I dag plages mailsystemer meget af spam og anden uønsket . Det nye program byder på et par gode nyheder på anti-spam fronten, og vi håber, det vil kunne reducere og helst helt udelukke modtagelsen af uønskede s. Sikkerhed En anden grafisk opstilling, der viser, hvordan en Firewall indgår i beskyttelsen af vore systemer mod uindbudte gæster. Sikkerheden mod virus og anden indtrængen udefra bliver forbedret væsentligt i forbindelse med etablering af en såkaldt Firewall mellem os og Internettet. Sikkerhed for indtrængen udefra i de programmer, som håndterer personfølsomme data sikres via brugernes anvendelse af adgangskoder. På dette område sker der ingen ændringer. I Mariehjemmene anvendes programmer, der arbejder med personfølsomme data, som uvedkommende ikke må have adgang til. Det drejer sig om Rambøll Care, hvor data vedrørende beboerne håndteres, Vagt Plan / Lessor Løn, som rummer alt omkring personalets løn og ansættelsesforhold samt Navision Financials, som håndterer alt omkring økonomi og regnskaber. Der er en høj grad af sikkerhed indbygget i disse programmer - både hvad angår beskyttelse mod uvedkommendes adgang til data og sikring mod tab af data. Programmerne opfylder lovgivningsmæssige krav om datasikkerhed med registrering af log-in på programmerne samt registrering af samtlige transaktioner, som brugeren foretager under arbejdet i programmet. 5 Beskyttelse mod uvedkommendes adgang til data Enhver bruger af programmerne skal anvende et brugernavn samt et password for at få adgang til programmet. Password skal ændres med jævne mellemrum, der defineres af systemadministratoren. Mislykkede log-in forsøg bliver registreret af systemet og efter et antal mislykkede forsøg - defineret af systemadministratoren - bliver brugerens adgang til systemet spærret. Når nu alle data fra 12 Mariehjem lægges sammen på den samme server i den samme database kunne en og anden spørge, hvordan disse data holdes adskilte hjem for hjem. Det spørgsmål er artiklens forfatter i hvert fald blevet afæsket et klart svar på fra Fonden Mariehjemmenes bestyrelse. Og svaret er rimeligt enkelt: Dataene ligger hulter til bulter i databasen, men programmerne afgrænser den enkelte brugers adgang til data og funktionalitet på to forskellige måder, nemlig: Funktionalitet Enhver bruger er tilknyttet en brugergruppe (et hjem eller hovedkontoret). En brugergruppe giver adgang til en af systemadministratoren nøje specificeret delmængde af systemets samlede funktionalitet (skærm-vinduer). Endvidere er adgangen til de enkelte funktioner i systemet for brugergruppen defineret som en eller flere af følgende rettigheder: ret til at oprette data, ret til at læse eller ret til at ændre. Data Den enkelte bruger har kun adgang til data tilknyttet et bestemt hjem eller områder i et hjem fastsat af systemadministratoren. Sikring mod tab af data Enhver edbadministrators mareridt er tabet af data. I Mariehjemmenes 25 årige edb-historie er det kun sket enkelte gange i mindre omfang. Dette skyldes en meget stram holdning til backuprutiner. Med sammenlægningen af alle data fra Mariehjemmene et sted kan man godt forestille sig, hvilke tanker, der løber gennem edbadministrators hoved. Så han har sikret sig! Dels ved at dataene hele tiden spejles altså ligger dobbelt, men også at der tages almindelig backup, som dagligt bringes uden for huset af hensyn til muligheden for brand.

6 Fra vores egen verden Her i Mariebladet har vi flere gange nævnt det arbejde, der skulle finde sted efter sidste bestyrelses- og lederkonference i Helsinge sidste år. Spørgsmålet, konferencen gav anledning til, var, om ikke vi skulle lægge os på en klarere linie mht., hvad det er for opgaver, vi i Mariehjemmene skal kaste os over i fremtiden. Artikel Jesper Maarbjerg Fondens bestyrelse nedsatte derfor en arbejdsgruppe til at fremkomme med et forslag, og det forslag blev drøftet på bestyrelsens møde i juni i år. Det blev ikke til konkrete forslag, men snarere til et oplæg om, hvordan vi skal få taget stilling til i de konkrete sager om der er tale om opgaver, vi i Mariehjemmene skal tage os på. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget. Hvad gik oplægget så ud på? Hvad skal vi kaste os over i fremtiden? Som udgangspunkt er Mariehjemmene en privat organisationen med en nonprofit status, og derfor er det vigtigt, at vi tilbyder at løse opgaver der er atypiske, ikke passer ind i de almindelige kommunale strukturer eller som fordrer helt atypiske arbejdsformer. Det er derfor logisk, at der altid vil være et betydeligt element af uforudsigelighed mht. hvilke opgaver, man skal løse. De senere års nydannelser viser med al tydelighed, at vi med kompetence har engageret os i at løse nogle problemer hos målgrupper, hvor vi ikke har haft mulighed for forlods at forudsige tilbuddenes art. Mariehjemmene bør stadig løse opgaver på såvel ældreområdet som på områder, der vedrører særlige gruppe af mennesker. Særlige grupper De særlige grupper med især forskellige former for socialpsykiatriske problemer, vil der formentlig være et stort behov for at støtte - allerede i den nære fremtid og vi må her formentlig imødese nye former for tilbud, 6 der kan være karakteriseret ved nye rammer for de socialpædagogiske indsatser. Som privat organisation har vi således en opgave i at være socialpolitisk initiativtager, dvs. tage opgaver op, der ikke i forvejen løses af en offentlig myndighed, hvor mennesker er kommet i klemme eller er blevet glemt i lovgivningen, eller hvor nye sociale behov opstår, hvis løsning ikke umiddelbart falder ind under en myndigheds opgaveområde. Hvor store skal vi være? Vi bør forblive en mindre, men fleksibel organisation, der definerer sig ved at være på forkant, tage initiativ og påtage sig entreprenørarbejde. Vi skal ikke blot udvide vores kapacitet på de kendte områder vi skal også nyudvikle samtidig med, at vi sikrer at vores eksisterende tilbud ikke stagnerer. Mariehjemmene skulle gerne kunne indgå i projektopgaver, hvor der gøres forsøg for en kortere årrække, men forudsætningen er, at der foreligger et sikkert økonomisk grundlag for forsøgsarbejdet (bevillinger fra satspuljen,

7 I fællesskab får vi bedre e resulta esultater ter EU s sociale fond eller fra andre fonde, der er etableret med henblik på udvikling), så Fondens eventuelle risiko kendes, før man går i gang. Boligen rammen for privatlivet En vision i forhold til de boligtilbud vi ønsker at tilbyde er, at det skal være boliger af høj kvalitet, dvs. boliger der svarer til almene boliger. Vi ønsker ikke ensartethed i vore boligtilbud, og vi lægger vægt på, at beboerne kan indrette deres bolig efter egne behov og ønsker. Boligerne indgår i et samlet leve- bomiljø Bomiljøet skal vurderes i lyset af, om beboerne får en meningsfyldt samlet tilværelse med aktiviteter eller egentlig beskæftigelse af arbejdsmæssig karakter. Dette kan være afgørende for den geografiske placering af tilbuddene, samarbejdsrelationerne med kommunen og tilstedeværelsen af tilbud fra andre institutioner eller virksomheder. Sammen med Mariehjemmenes rådgivere fortsætter udviklingen af mindre bofællesskaber. Ovenfor ses skitser til det kommende bofællesskab i Ringsted til 18 yngre blinde og udviklingshæmmede yngre mennesker 7 Det er imidlertid ikke løsningen at udvikle totalinstitutioner, hvor man får ansvaret for alle aspekter af beboernes tilværelse, når der er tale om mennesker, der vil komme til at modtage botilbud i mange år frem. Vi ønsker at koncentrere os om forskellige former for botilbud, men er åbne overfor alternative eller supplerende sideaktiviteter styret af botilbuddene, uanset at tilbuddene er åbne for andre end beboerne i boltilbuddet. Personalet betydning De opgaver, der løses af Mariehjemmene, er ikke blot at stille et antal boliger til rådighed. Kommunerne betaler for en persons tilknytning til et af Mariehjemmenes tilbud, fordi de ønsker, der skal ydes en pleje, omsorg eller anden form for støtte, der bevirker, at pågældendes samlede situation bedres. Der er her en klar fælles forståelse for, at der skal kunne tilbydes en attraktiv og udviklingsorienteret personalepolitik for at tiltrække og fastholde medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring. Elementerne i en sådan personalepolitik er uddelegering af ansvar og kompetence, inddragelse i institutionens og fondens aktiviteter og løbende tilbud om efteruddannelse mv. Kan vi løse et behov? Det er i forberedelsen af projekterne at udkrystalliseringen af opgaverne sker. Når der til Mariehjemmene kommer henvendelser fra kommuner, enkeltpersoner eller organisationer om at gå ind i en opgave eller et projekt udarbejdes et beslutningsgrundlag, hvor en behovsvurdering sættes sammen med de førnævnte retningslinier. Vi skal derfor inden vi går ind i projektet have belyst, hvor stort behovet er, om der er andre, der tager sig af det, hvilke brugerorganisationer og kommuner der skal samarbejdes med, hele det lovkompleks, man skal ind i, og så selvfølgelig hvordan økonomien vil blive. Hvis vi på den måde kan se en overensstemmelse med de retningslinier, der ovenfor er nævnt, så er det en opgave, vi bør kaste os over med det engagement, vi hidtil har kunnet demonstrere. Så er vi kaldet til at løse behovet!

8 Fra vores egen verden Kirsten Thyregod Mariehjemmenes eminence i over 30 år Efter at have været aktiv i Mariehjemmene på bestyrelsesniveau siden 1974 trådte Kirsten Thyregod ud af Fondsbestyrelsen i slutningen af Hvad var det der drev Kirsten Thyregod til at gå ind i Mariehjemmene, hvor ser vi i dag hendes fingeraftryk. Kirsten Thyregod fik sit første indtryk af Mariehjemmene og Rose Marie Rørdam Holm, da hun som socialudvalgsmedlem i Gentofte Kommune i 1972 besøgte Rikke Marie. Rose Mariehjemmet Allerede ved det besøg fandt Kirsten Thyregod miljøet og stilen i Mariehjemmenes tilbud interessante, ligesom fru Rørdam Holm hurtigt gav udtryk for sin interesse i at få Kirsten Thyregod ind i sin bestyrelse. Det måtte imidlertid vente til 1974, hvor Venstre ved valget måtte gå helt ud af kommunalbestyrelsen. Så kunne døren åbnes for et medlemskab af Rose Maries bestyrelse. Kofoeds Skole Kirsten Thyregod var venstre-politiker, men udover sit kommunalbestyrelsesarbejde sad hun allerede i nogle børneinstitutioners bestyrelser i Gentofte og ikke mindst i Kofoeds Skoles bestyrelse. Privat arbejdede hun som socialrådgiver indenfor psykiatrien på Kommunehospitalet, hvor også fru Rørdam Holm havde arbejdet. At sidde i en bestyrelse den gang var en aktiv tilværelse. Det var helt naturligt, at man havde kendskab til alle beboerne og i høj grad deltog i aktiviteter på Mariehjemmet, så Kirsten Thyregod fik et godt og detaljeret indblik i hvordan Rose Marie blev drevet og det syntes hun godt om. Socialpsykiatriens indtog Godt nok var Rose Mariehjemmet et plejehjem for gamle mennesker, men allerede fra starten havde det sin særlige force i at tage sig af beboere, der også havde nogle psykiske problemer. Det var derfor ikke unaturligt for Kirsten Thyregod og fru Rørdam Holm i 1977, da Rose blev renoveret, at ændre dets status til et egentligt botilbud for personer med psykiske lidelser. En udvikling startes 8 Den udvikling, som Kirsten Thyregod hermed startede, har vist sig at være ganske speciel for organisatio-

9 I fællesskab får vi bedre e resulta esultater ter For Kirsten Thyregod var Rose Mariehjemmet hjertensbarnet ner, der, som Mariehjemmene, driver institutioner og botilbud for ældre. Det, at man også går ind i at hjælpe andre grupper, er faktisk ikke almindeligt, og vi kan se, hvordan linien med tilbud til personer med psykiske problemer blev fulgt op først med Kirsten Marie (ja, opkaldt efter denne artikels hovedperson!), hvor Søvighusskandalen fra 1995, blev løst i et forbilledligt samarbejde mellem Lyngby-Tårbæk Kommune og Mariehjemmene - med et nybygget tilbud fra og senere med tilbud som Mette Marie, Hanne Mariehjemmet - Kvindely og vores nye projekt i Skovbo Kommune. Når man her betænker, hvor mange kompromis-forslag og midlertidige ændringer, der formuleredes i den 5-årige periode, er det imponerende så klart et resultat, der kom ud af det. Sådan noget sker ikke uden en stærk mægler. Lange Mange der har talt med Kirsten Thyregod om hendes arbejde i Mariehjemmene har hørt om hendes bestræbelser for at få John Lange Jacobsen (formand for Fonden Mariehjemmene fra ) til at gå ind i fondens bestyrelse. Der er her næppe tvivl om, at hun i stort omfang har sået det frø, der har sikret Mariehjemmenes udvikling i de senere år. Man skal her være klar over hvilken krise, Mariehjemmene faktisk befandt sig i i begyndelsen af 1990-erne. Det hed nedlæggelser og opsigelser af driftsoverenskomster hele tiden, og der var mange, der havde spået Mariehjemmene en meget kort årrække at leve videre i. Kirsten Thyregod kendte Lange fra hans tid på Kofoeds Skole og var således klar over hans evner til at sætte ting sammen på de rigtige måder. Hun brugte megen tid på at få overtalt Lange og ikke mindst hans kone til at gå ind i Mariehjemmene Vi kan ved selvsyn se, hvor klart Kirsten Thyregod så og især med hvilken styrke Lange levede op til Kirsten Thyregods forudsigelser og fik ændret en nedtur til en optur. Bestyrelsesstrukturen i Mariehjemmene I den store opstramning af Mariehjemmenes bestyrelsesstruktur, som fandt sted i 1981, var Kirsten Thyregod også en diskret men aktiv medspiller. Der var flere stærke personligheder ikke bare fru Rørdam Holm og dermed stejle holdninger til forskellige ændringsforslag og ændringer, der introduceredes i perioden fra 1976, og som endte med den struktur Mariehjemmene har i dag. Den centrale samarbejdspartner var her Otto Vestergaard. 9 Eminence Fonden Mariehjemmene kan således være taknemmelig over, at Kirsten Thyregod har været med i så mange år, men vi kan også være glade over, at hun selv ikke opfatter sit virke som overflødigt, men tvært imod ser tilbage på sin Mariehjemstid med stor tilfredshed og glæde. Det er ikke forkert at kalde Kirsten Thyregod Mariehjemmenes eminence. Interview og artikel af Jesper Maarbjerg

10 Fra vores egen verden Imellem Fonden Mariehjemmene og personalets faglige organisationer indgås nu aftale om, at alle arbejdstidsbestemte ydelser behandles ens uanset stilling og ansættelsessted og på tværs af alle overenskomster. Aftalen er et godt eksempel på, at både Mariehjemmene som organisation og de faglige organisationer rykker sig i disse år. Fælles arbejdstidsaftale i Mariehjemmene Artikel Arne Skovgaard Nielsen Både i Mariehjemmene og i de faglige organisationer har der i de seneste par år været fokuseret på, at er man i den samme virksomhed, skal man have de samme vilkår. Det er for så vidt banebrydende og en helt anden måde for os at lave aftaler på. Altså at lønnen er forskellig ud fra medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og ansvar, men ens i alle andre aftaleforhold. Alle fagforeninger er med i aftalen Mariehjemmene består i dag af 12 hjem med ca. 510 ansatte. Hovedparten af de ansatte, er social- og sundhedshjælpere og assistenter, men i vekslende grad har hjemmene også ansat personer fra følgende grupper: socialpædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, rengøringsassistent, afspændingspædagog, omsorgsmedhjælper, økonoma, ernæringsassistent m.fl. Hver af disse personalegrupper repræsenteres af en faglig organisation (FOA Fag og Arbejde, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogernes Landsforbund, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Afspændingspædagoger samt Kost og Ernæringsforbundet) med egen overenskomst. Ved de løbende overenskomstforhandlinger har de enkelte faglige organisationer gennem årene opnået at sætte deres specielle aftryk og resultatet blev et virvar af forskellige arbejdstidsbestemte ydelser. Det er disse ydelser, der på tværs af alle personalegrupper nu bliver ens i alle Mariehjem. Fast vagtturnus kan give fast løn 10 Ikke nok med det, men det er også aftalt, at arbejdstidsbestemte ydelser kan indregnes i lønbrøken for alle personalegrupper. Det betyder, at enhver med en fast vagtturnus nu også kan få en fast løn, der ikke længere varierer måned for måned. Denne del af aftalen har med stor succes været afprøvet i et år i henhold til aftale med FOA. Hvert hjem skal tage aktiv stilling For at arbejdstidsaftalen kan blive gældende i de enkelte Mariehjem, skal den tiltrædes af hjemmet. Dermed understreges det overfor alle, at de enkelte Mariehjem er suveræne i forhold til en sådan aftales indgåelse. Det enkelte Mariehjem skal således tage aktiv stilling til aftalens indhold. I indledningen til arbejdstidsaftalen skrives derfor: Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning i forhold til opgaveløsningen, organiseringen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fastholde og rekruttere personale. Arbejdstidsaftalens parter finder det derfor væsentligt, at Vælger du som ansat at få indregnet dine arbejdsbestemte ydelser i en fast løn, vil alle ydelserne være pensionsgivende

11 I fællesskab får vi bedre e resulta esultater ter der på arbejdspladserne (på hjemmene) finder en drøftelse sted omkring de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. I disse drøftelser kan indgå forhold omkring: - Arbejdstidsplanlægning - Planlægning af frihedsperioder - Anvendelse af tjenestetyper - Planlægning af afspadsering - Anvendelse af tilkald - Anvendelse af deltidsansættelse og vikarer - Anvendelse af vikarbureau - Afløserforhold omkring sygdom, barsel, kurser - Indregning af alle arbejdstidsbestemte tillæg i lønbrøken Aftalens grundlag er grundigt afprøvet Som udgangspunkt for aftalen har Mariehjemmene sammen med organisationerne valgt arbejdstidsaftalen mellem FOA og Kommunernes Landsforening. Dels benyttes den af den største gruppe ansatte i Mariehjemmene, Fakta-box Antallet af overenskomster reduceres Lige før redaktionens lukning meddelte en gruppe af fagforeninger kaldet Sundhedskartellet endelig godkendelse af én fælles overenskomst til erstatning for fem overenskomster med følgende fagforeninger: Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Afspændingspædagoger samt Kost og Ernæringsforbundet. Forhandlinger har pågået mellem Fonden Mariehjemmene og Sundhedskartellet siden foråret. MarieBladets redaktion håber på, at forhandlingsrepræsentanten fra Dansk Sygeplejeråd lægger ord til en artikel i næste nummer af bladet om denne epokegørende nyskabelse. og dels gav den de øvrige organisationer en bedre aftale end de havde i forvejen. - og rummer interessante nyheder Hvis du er administrativ medarbejder og arbejder i Vagt Plan, vil du opleve, at visse ting bliver noget enklere og ligetil. Når aftalen er underskrevet bliver den tilgængelig for alle ansatte på Mariehjemmenes hjemmeside hvor den nærmere kan studeres. Men her følger smagsprøver på et par af nyhederne. Fast rulleplan til en fast løn: Som ansat kan du vælge at få fast løn, når du kører i fast rul. Uanset din stilling og uanset hvornår i døgnets 24 timer, du arbejder, vil alle arbejdstidsbestemte ydelser (også søgnehelligdage og særlige fridage) blive beregnet på baggrund af din rulleplan og tillagt din overenskomstbestemte løn. Det giver gennemskuelighed og en mere forståelig lønseddel. Mere til pensionskassen: Vælger du som ansat at få indregnet dine arbejdsbestemte ydelser i en fast løn, vil alle ydelserne være pensionsgivende og forenkler tilværelsen for mange Som arbejdsgiver (forstander og lønkontor) betyder aftalen en meget stor forenkling og opfyldelsen af en længe næret drøm. At aftalen så falder i hak samtidig med hele edb-sammenlægningen betyder, at antallet af beregningsregler i Vagt Plan samtidig kan ændres til en brøkdel af det nuværende antal.

12 Mariehjemmene lige nu... MarieBladets bagside 25 års jubilæum Den 5. oktober 2006 kan sygehjælper Grethe Hostrup fejre 25 års jubilæum som ansat i Dorthe Mariehjemmet. Det gør det til en fornøjelse og en berigelse at kende hende. Som enkelperson, som kollega og som leder kan man være sikker på Grethes loyalitet og positive vilje til at finde løsninger, at være imødekommende og konstruktiv. Det er formentlig de egenskaber, der har gjort, at Grethe gennem mange år har været valgt som fælles tillidsrepræsentant for sine kolleger og i den funktion repræsenteret medarbejderne i forhold til ledelsen. Solidt og redeligt med sin naturlige robusthed har hun talt deres sag. Grethe sidder i Dorthe Mariehjemmets bestyrelse og er ligeledes indvalgt i DORTHEFONDENS bestyrelse, ligesom hun er valgt medarbejderrepræsentant i Mariehjemmenes fælles medarbejder forum, alt sammen en understregning af hendes vilje til at arbejde for de fælles værdier, den fælles sag. Det er et af de store træer i skoven, vi skal fejre på denne dag! Grethe er med sin jordbundne snusfornuft én af de medarbejdere, som over årene har fået solidt rodfæste og står klippefast, som store træer oftest gør. Grethes knastørre humor er båret af hendes vilje til at ville sine omgivelser og af hendes gode begavelse; der er bid og vid i de knappe og rappe meldinger, der kommer fra hendes mund, og man skal ikke tro, at hun ikke har lavet sine egne analyser af den situation, man er sammen med hende i!! Stort og solidt bevarer hun overblik og fatning, uanset hvad Hun vælter ikke, hvis det skulle blæse lidt!! Men ligeså sikker og rolig hun er, ligeså varm og kærlig er hun i forhold til de gamle, som hun kommer i berøring med. Grethe har stor omsorg for de gamle, som hun møder med den naturlige ligeværdighed, det er ét af hendes varemærker: om man er høj eller lav, om man er rig eller fattig, stærk eller svag: Grethe kan os alle: hun møder den enkelte med det helt ligeværdige og uimponerede udgangspunkt, at man kan regne med Grethes respekt og indlevelsesevne. Omvendt kan man være lige så sikker på, at falde på halen for nogen; det gør hun ikke!! 12 Det er godt at have store træer som hende i skoven. Nogen at tage pejling efter. Der er reception på dagen fra kl. 10 og selvfølgelig vil Grethe have, at dagen markeres sammen med de personligheder, der giver hendes arbejdsliv relief: de gamle, der bor i afdelingen, så derfor er det i Oasen, på Dorthe Mariehjemmet, vi mødes. Flemming Høj Jermiin, forstander, Dorthe Mariehjemmet

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

MarieBladet. Ansvar - Magt - Indflydelse. Fælles arbejdstidsaftale - Forhandlingsleder med gang i. Indflydelse??... tjah!! - gummistempel??... nææh!!

MarieBladet. Ansvar - Magt - Indflydelse. Fælles arbejdstidsaftale - Forhandlingsleder med gang i. Indflydelse??... tjah!! - gummistempel??... nææh!! MarieBladet Ansvar - Magt - Indflydelse Fælles arbejdstidsaftale - Forhandlingsleder med gang i Beboer boere e i bestyrelsen elsen - det er vi andre,, der må ændre os Indfly lydelse som en byr yrde --

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie Mariehjemmenes historie Mariehjemmenes historie er en historie om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede at forbedre forholdene for hjemløse,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

Rikke Mariehjemmet ophører efter 33 år som plejehjem

Rikke Mariehjemmet ophører efter 33 år som plejehjem Særudgave af MarieBladet Rikke Mariehjemmet ophører efter 33 år som plejehjem Juni 2007 Adresser FONDEN MARIEHJEMMENE Onsgårdsvej 35 2900 Hellerup, 39 62 23 33 Leder ROSE MARIEHJEMMET Brodersens Alle 16

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie FONDEN HJEMMENE Mariehjemmenes historie En historie om en organisation, der altid har været i bevægelse Mariehjemmenes historie er en historie om en stærk og socialt indigneret kvinde, der ønskede at forbedre

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Virksomhedsplan 2008

Virksomhedsplan 2008 Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 3 ORGANISATIONSPLAN... 4 FORORD... 5 INDLEDNING... 5 IDÉGRUNDLAG... 6 VISION... 6 VÆRDIGRUNDLAG... 6 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

MarieBladet. Tema: Aktivitet og beskæftigelse. else. Sved på panden - Karen Marie ta r fat. Strøm til aktivering. eringen

MarieBladet. Tema: Aktivitet og beskæftigelse. else. Sved på panden - Karen Marie ta r fat. Strøm til aktivering. eringen MarieBladet Tema: Aktivitet og beskæftigelse else Strøm til aktivering eringen en - Gentofte sætter fart i aktiveringen Et job må man ha - eller noget at rive i Dage med indhold - dage med liv Sved på

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

MarieBladet. Min far. ars sidste hjem - hvem indretter det? Med vid og bid - glimt fra dengang og nu. Bor du godt? - trives du i din bolig?

MarieBladet. Min far. ars sidste hjem - hvem indretter det? Med vid og bid - glimt fra dengang og nu. Bor du godt? - trives du i din bolig? MarieBladet Vi i bygger hjem Med vid og bid - glimt fra dengang og nu Kærlighed eller rummelighed - men størst af alt er... Min far ars sidste hjem - hvem indretter det? Bor du godt? - trives du i din

Læs mere

MarieBladet. Det er i Ringsted, det sner to nye Mariehjem på vej. Strategiproces med LEGO Karen Marie på klods

MarieBladet. Det er i Ringsted, det sner to nye Mariehjem på vej. Strategiproces med LEGO Karen Marie på klods MarieBladet Strategiproces med LEGO Karen Marie på klods Friplejeboligloven 3000 meter forhindringsløb Det er i Ringsted, det sner to nye Mariehjem på vej Mangfoldighed et must hvordan fanger vi mænd?

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN Socialpædagogerne er en løsningsorienteret fagforening. Det betyder, at vi lægger vores forslag til løsninger frem og samarbejder bredt politisk med dem, der måtte

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

MarieBladet. erspektiv. Vi i har en sofac - og hvad godt er der så ved det!? Forældr - støtteforening giver super støtte

MarieBladet. erspektiv. Vi i har en sofac - og hvad godt er der så ved det!? Forældr - støtteforening giver super støtte MarieBladet Vi i har en sofac acyk ykel - og hvad godt er der så ved det!? Forældr orældreløs i Humlebæk - støtteforening giver super støtte Leder Tillykk illykke med det nye hovedk edkontor! Per erspektiv

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

MarieBladet Tema: Måltid og fællesskab

MarieBladet Tema: Måltid og fællesskab MarieBladet Tema: Måltid og fællesskab Dagens ret - fiskefrikadeller med det hele... Hvad ska vi ha til middag - måltidet som kulturbærer To seje sild - om fisk og andet mundgodt På lovens grund - når

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

MarieBladet. Imagepleje - social mission som mærkevare? Tomhedens modstilling... - at få mening i sit eget livs historie

MarieBladet. Imagepleje - social mission som mærkevare? Tomhedens modstilling... - at få mening i sit eget livs historie MarieBladet Tomhedens modstilling... - at få mening i sit eget livs historie Intet kommer af intet - hårdt arbejde er vejen til succes Imagepleje - social mission som mærkevare? Beboerne går til gryderne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

MarieBladet. Mennesker og maskiner en kærlighed, der aldrig ruster :-) Pædagogikken styrkes viden og erfaring til nyt hjem

MarieBladet. Mennesker og maskiner en kærlighed, der aldrig ruster :-) Pædagogikken styrkes viden og erfaring til nyt hjem MarieBladet Mennesker og maskiner en kærlighed, der aldrig ruster :-) Focus på bestyrelsen spørgsmål og svar Pædagogikken styrkes viden og erfaring til nyt hjem Omsorg og magt hvordan finder vi den svære

Læs mere

MarieBladet. Stasimetoder. Fripleje. boliger. es - lad os så få en rimelig kritik. Et liv med omsorg og ansvar. ar - 35 år i Mariehjemmene

MarieBladet. Stasimetoder. Fripleje. boliger. es - lad os så få en rimelig kritik. Et liv med omsorg og ansvar. ar - 35 år i Mariehjemmene MarieBladet Tema: Omsorg og Ansvar Fripleje riplejebolig boliger - et begreb,, der måske får sin egen en lov Et liv med omsorg og ansvar ar - 35 år i Mariehjemmene Noget et for noget - om bøder og bonus

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

MarieBladet. ementet. Småt og godt - en mangelvare! Line Marie i front. rammer - en samtale om fremtidens brugerkrav

MarieBladet. ementet. Småt og godt - en mangelvare! Line Marie i front. rammer - en samtale om fremtidens brugerkrav MarieBladet Bestyrelsesmedlemmer elsesmedlemmer har ordet Styrken kommer fra engagementet - engagementet ementet kommer fra indignationen Konstant vækst kræver vide rammer - en samtale om fremtidens brugerkrav

Læs mere