Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning"

Transkript

1 Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det er dejligt at se, at så mange af jer har taget turen til Herning for at deltage i årsmødet og i det sociale samvær her på Skarrildshus. Det er jo min første beretning som ny formand for Danske Guldsmede og Urmagere, og det ligger mig meget på sinde at styrke det kollegiale samarbejde i branchen, som vi har opbygget gennem årene. Med de udfordringer vi står overfor, er sammenholdet i branchen af afgørende betydning, og jo bedre vi kender hinanden jo bedre kan vi møde de nye krav fra vores kunder, leverandører og ikke mindst fra myndighederne. Som bekendt fratrådte Line Bech ved udgangen af marts måned for at gå på pension efter godt 8 år på posten. Som ny direktør og daglig leder af sekretariatet har vi ansat Trine Thorning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Trine hjertelig velkommen til branchen bestyrelsen har valgt at tilføre en profil der kan se på vor spændende branche med friske øjne. Efter disse indledende ord vil jeg fortælle om de særlige fokusområder, som har præget branchen på godt og ondt i det forløbne år. Indbrud, tyverier og røverier giver fortsat store udfordringer for vores branche og især for de forretninger, som bliver ramt. Det er en forfærdelig oplevelse for indehaver og medarbejdere at stå ansigt til ansigt med røvere eller komme til forretningen efter et indbrud. Det er en meget trist udvikling og fra foreningens side gør vi en stor indsats for at forebygge kriminaliteten mod vores branche blandt andet gennem løbende dialog med Rigspolitiet og med politikredsene. Antallet af røverier var 19 i 2011 mod 24 i 2010 altså en smule lavere. Dette kan skyldes, at politiet med deres task force og samarbejde over grænserne har været i stand til at optrevle flere kriminelle bander men antallet er fortsat uacceptabelt højt Men det er derfor fortsat uhyre væsentligt at holde politiet fokuseret på kriminaliteten mod vores branche, så kurven fortsat kan vendes nedad. Derfor har vi nu også indgået et samarbejde med Dansk Erhverv, som ved hjælp af bl.a. vores viden og erfaringer på området kan bruge deres indflydelse til at sætte et yderligere fokus på problemstillingen. Dette blev senest udmøntet ved en konference med justitsministeren den 6. juni. Side 1 af 7

2 Forsikringsselskaber Som følge af kriminaliteten mod branchen er der efterhånden kun få danske forsikringsselskaber, som ønsker at forsikre branchens forretninger, og de stiller mere og mere urealistiske krav til varemængden i forretningen både om dagen og om natten, ligesom kravene til sikringsforanstaltninger skærpes. Det er derfor helt afgørende at få sat en stopper for kriminaliteten i samarbejde med politiet og at få styrket dialogen med forsikringsselskaberne om bedre forsikringsvilkår. Dette vil være et af foreningens fokusområder i de næste år. Pirater i form af guldopkøbere har generet forretningerne i flere byer rundt om i landet selvom det er klart ulovligt. Når vi taler med Rigspolitiet bekræftes det, at det såkaldte Hotel-salg, som guldopkøbere anvender, ikke er lovligt. De lokale politikredse har imidlertid haft meget forskellige tolkninger af lovgivningen, hvilket vi har påpeget over for Rigspolitiet. Det seneste møde med Rigspolitiet har vi haft i maj måned, hvor vi pressede ekstra på for at få løst problemstillingen. Det har medført, at Rigspolitiet nu overfor Justitsministeriet har opfordret til en stramning af loven om handel med brugte genstande og har på et møde med politikredsene indskærpet, at Hotel-salget er ulovligt. Samtidigt har Rigspolitiet bedt os om at kontakte dem når vi som medlemmer støder på guldopkøbere i lokalområdet. Dette er netop blevet meddelt os i den forgangne uge. I samhandlen med branchens leverandører har vi stadig svært ved at acceptere betingelser, der binder forretningen til at købe varer, som bl.a. ikke efterspørges af forretningens kundekreds. Det er en af de store udfordringer, vi står overfor og det kræver et stærkt sammenhold i branchen at stå imod leverandørkrav, som gør det stadig vanskeligere for os at drive vores forretninger. Foreningen opfordrer derfor stadig leverandørerne til en konstruktiv dialog om dette. I 2010 trådte den seneste liberalisering af lukkeloven i kraft og vi fik mulighed for at holde åbent 31 søndage om året. Til oktober får vi så en helligdagslov, hvor forretningerne kan holde åbent alle dage, undtagen på helligdage. Det bliver en udfordring, men reglerne er fortsat, at ingen forretningsdrivende i lejekontrakter eller lignende kan pålægges at holde åbent på hverdage efter kl , på lørdage efter kl og på søndage. Det er en regel, som vi arbejdede hårdt på at få med i lovgivningen og vi er stolte af, at den fortsat er gældende ikke mindst for vores forretninger i butikscentrene. Arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger blev gennemført her i foråret og godkendt i april af de respektive områder. På butiksområdet afspejler overenskomstens lønudvikling for de næste 2 år også den tilbageholdenhed i købelyst, som detailhandlen har oplevet. Side 2 af 7

3 På den politiske arena er vi repræsenteret i de relevante udvalg i Dansk Erhverv der vedrører detailområdet, og sammen med de øvrige brancheorganisationer presser vi hårdt på for at få en forbedring af vilkårene for os, der driver forretning. Vi vil fremover arbejde på at styrke vores position indenfor den politiske interessevaretagelse. ØKONOMISK UDVIKLING Ser vi på den økonomiske udvikling tegner der sig et broget billede af branchens omsætning. I nogle forretninger udvikler omsætningen sig godt og positivt, mens andre forretninger stadig oplever en meget svag udvikling i omsætningen. Generelt har branchens omsætningstal været faldende siden 2007, og 2011 var det hidtil ringeste år siden krisen begyndte. Sættes 2007 til indeks 100 kom 2011 ud med et indekstal på 84,5. Dette skyldes især den skuffende julehandel. Heldigvis tegner der sig et mere positivt billede for de første 4 måneder af 2012, hvor vi ser en generel tendens til fremgang i omsætningen sammenlignet med de foregående år. Det bliver spændende at se de kommende måneders tal. Den positive tendens bekræftes af Danmarks Statistiks tal for forbrugertillid. Efter et stort dyk i sidste halvdel af 2011 steg forbrugertilliden i 1. kvartal 2012 med hele 10,4 procentpoint og nåede op på den magiske grænse omkring nul. Det er den største stigning på så kort tid i flere år, og vi håber, at denne udvikling vil fortsætte med øget købelyst til følge, så vi kan få rettet op på vores omsætningstal. MEDLEMMERNE Antallet af medlemsbutikker og filialer var 400 pr. 1. januar 2011 og 394 pr. 1. januar 2012 altså et fald i antallet af forretninger på 6. Antallet af filialer er nu 70. Også her mærker vi den økonomiske afmatning, hvilket blandt andet ses ved, at det nu er vanskeligere at finde en ny ejer til at overtage forretningen. Vi oplever også flere ophørsudsalg og konkurser, men dette er heldigvis stadig ikke så udbredt i vores branche. Vi er dog i bestyrelsen meget opmærksomme på denne udvikling, og sekretariatet yder råd og vejledning, hvor det er muligt. Sideløbende arbejder vi fortsat med initiativer til at forstærke akkvisitionen over for potentielle medlemmer. Sekretariatet får dagligt adskillige henvendelser fra medlemmer, der søger oplysninger, hjælp eller råd om et specifikt problem. Det drejer sig især om ansættelsesforhold, men også om forsikring, sikkerhed og om salg af forretning. Side 3 af 7

4 Rådgivningen er derfor en helt central del af foreningens virke og er med til at forstærke kontakten til medlemskredsen. Ud over disse forespørgsler, er henvendelser om leverandørforhold steget betydeligt gennem de senere år, ligesom henvendelser om forbrugerklager og arbejdsmiljø afspejler nogle af de problemstillinger, som branchen oplever i relation til leverandører, myndigheder og forbrugere. For at vores rådgivning og information til jer hele tiden ligger på et højt niveau, arbejder vi løbende på at efteruddanne medarbejderne i sekretariatet. Ligeledes samarbejder vi med andre organisationer i relevante sammenhænge, så vi hele tiden er i stand til at yde jer en professionel rådgivning. DGU Nyt udsendes nu på mail og fungerer som aktuelt nyhedsbrev med oplysning om områder, der har betydning for forretningen. Det er mit indtryk, at nyhedsformidlingen har fundet en form, hvor vi alle bliver opdateret løbende fra sekretariatet. I efteråret gennemførte vi sammen med analyse- og konsulentvirksomheden Damvad A/S en medlemsundersøgelse. Godt halvdelen af medlemmerne - svarende til en svarprocent på 44 procent - deltog i undersøgelsen som viste en branche med et godt fundament for fremtiden. Kun 5 procent af de adspurgte medlemmer forventer at deres butik bliver mindre i 2020, mens ca. halvdelen forventer en uændret størrelse og hele 34 procent forventer, at deres butik bliver større inden Dette må siges at være et glædeligt budskab! Særligt angiver de adspurgte medlemmer, at de vil øge butikkens salg ved at: styrke salgspersonalets kompetencer, sætte større fokus på lokal markedsføring udvikle og indbygge oplevelser til kunderne, og sætte øget fokus på salg via internettet og sociale netværk Alt i alt en meget spændende undersøgelse, og hvis I har lyst til at læse den i sin helhed er I velkomne til at kontakte sekretariatet som vil sende den til jer. Undersøgelsen vil også blive lagt ud på hjemmesiden. MARKEDSFØRING På Gavekortet.dk har branchen fået sin egen eksponering, og vi oplever en stabil stigning i salget af vores gavekort, der indløses i jeres forretninger. At vi i sin tid solgte vores DGU gavekort til Gavekortet.dk på nettet har været en stor succes. Der er nu godt og vel 200 forretninger med i ordningen og der kommer hele tiden flere til - så nu køber kunderne ikke blot gavekort til Matas og Imerco, men også til guldsmedene. Side 4 af 7

5 Vores landsdækkende bytteservice-ordning, hvor kunderne kan bytte deres varer overalt, er fortsat en succes 85 % af samtlige medlemmer er nu med i ordningen og taget i betragtning af de rigtig mange pakker, der sendes rundt i landet på kryds og tværs, har det vist sig at være forsvindende få pakker, der giver anledning til uenighed blandt kolleger som regel finder man selv ud af det. Medlemsbladet AuClock er vi ret stolte af, både fordi det er et flot blad, men også fordi bladet indeholder meget læseværdige artikler og personalia om branchen. Det udkommer som bekendt 6 gange om året og er et vigtigt bindeled for os alle i branchen. Ifølge den tidligere nævnte medlemsundersøgelse læses AuClock af hele 95 procent af medlemmerne. Det er en flot opbakning! SAMHANDEL Som jeg nævnte indledningsvis møder vi flere og flere krav fra vores leverandører krav som griber ind i vores handlefrihed som selvstændige erhvervsdrivende, og som medfører en stærk binding til de pågældende leverandører. På baggrund af en massiv storm af medlemshenvendelser har foreningen i 2011 beskæftiget sig med flere problemstillinger omkring samhandel. Bl.a. bragte medierne i 2011 megen omtale af en af de helt store leverandørers krav til forretningerne, og i pressen udtalte DGU sig om de mange forretninger, som var stærkt utilfredse med, at leverandøren tvang dem til at købe langt flere varer, end de kunne sælge. Leverandøren tog kritikken til efterretning og kom i dialog med forretningerne om tilbagekøb af ikke salgbare varer. En anden stor leverandør lancerede et nyt initiativ med en webshop, der sælger direkte til forbrugerne. Vi drøftede dette i bestyrelsen, og vi ser med stor bekymring på den tendens, at flere og flere leverandører lukker op for online salg. Denne bekymring bliver ikke mindre, når forretningerne er med til at finansiere og markedsføre leverandørernes webshop gennem udsendelse af leverandørernes kataloger, hvor markedsføringen af webshops er markant. En anden tendens, som er vokset voldsomt, er leverandørernes krav til forretningernes indretning. Køb af montrer, køb af pakker og specielle udstillinger i forretningerne er nogle af de betingelser, som flere og flere leverandører stiller til forretningerne. Som noget helt nyt stillede en betydelig leverandør sidste år krav om, at deres forhandlere ikke må have produkter i sortimentet, som efter leverandørens opfattelse ligner det samme design. Det er samtidigt leverandøren selv, som egenhændigt bestemmer om det er kopi eller plagiat, og som efterfølgende prøver at kræve en konkurrents produkter fjernet fra butikkens sortimentet. I bestyrelsen tager vi afstand fra kopiering og plagiering af produkter, men finder det urimeligt, at kampen bliver ført fra leverandør til forretning og ikke der, hvor den bør finde sted nemlig blandt leverandørerne selv. Side 5 af 7

6 Det er dog stadig den enkelte forretning, der tager stilling til, hvad der gavner forretningen, og hvad man vil acceptere i samhandlen med forretningens leverandører. I DGU opfordrer vi fortsat til en konstruktiv dialog om samhandelsforhold med leverandørerne, men afventer stadig et svar. UDDANNELSE Antallet af elever på Handelsfagskolen er dalet noget i 2011 og 2012, således er der nu 3 nye hold Guld 1 mod 5 hold for 2 år siden. Som branche er det vigtigt at have fokus på at uddanne unge mennesker, så vi kan have kompetente medarbejdere i vores forretninger og have dygtige folk til at tage over, når det bliver aktuelt. Der er dog stadig mangel på praktikpladser til de unge, så vi opfordrer alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed. Sortimentet af ure er omfattende i mange af branchens forretninger, og vi har arbejdet på at udvide undervisningen af ure på modulerne, uden at det går ud over indholdet i den eksisterende undervisning. Ifølge Handelsfagskolen vil den udvidede undervisning i ure være gældende fra efteråret. I det forløbne år har vi udbudt flere efteruddannelseskurser ikke alene til medarbejderne, men også til indehaverne. Desværre måtte vi aflyse flere af kurserne. Det tager vi som udtryk for, at det er blevet meget vanskeligere at trække medarbejdere væk fra forretningen selv for en kort periode og det går blandt andet ud over efteruddannelsen. Det er ærgerligt, for vi har i branchen stadig brug for at dygtiggøre os. Vores efteruddannelseskurser har været udbudt i det såkaldte AMU system, hvilket betyder, at arbejdsgiveren kan få godtgørelse for tabt arbejdsløn. Desværre har nogle danske virksomheder udnyttet disse regler på en ulovlig måde og konsekvensen er, at hele systemet er blevet revideret og strammet op. Desværre har det medført, at mulighederne for at gennemføre efteruddannelseskurser inden for systemet er blevet meget begrænsede. Sekretariatet arbejder derfor lige nu på en revidering af vores egne efteruddannelseskurser således at vi fremover kan tilbyde mere fleksible men stadig relevante kurser til jer og jeres medarbejdere. BOFÆLLESSKABET Som bekendt besluttede Guldsmedebranchens Leverandørforening i april sidste år at opsige bofællesskabet på Kongevejen 270 i Virum for at etablere alliancer med organisationer inden for tekstilbranchen. Leverandørforeningen planlagde at flytte deres del af sekretariatet til nye lokaler inden årets udgang, og ejendommen blev derfor sat til salg, da vi ikke ønskede at blive i huset med så få mennesker. Sideløbende har vi derfor sonderet bofællesskab/samarbejde med andre beslægtede organisationer inden for detailhandlen, for derigennem at få en synergieffekt, der kan styrke os på en række områder. Disse sonderinger Side 6 af 7

7 fortsætter, så vi har mulighed for at etablere os i nye rammer, når huset er afhændet. Markedet for salg af erhvervsejendomme er imidlertid meget stille, og der har endnu ikke vist sig interesserede købere. Leverandørforeningen har fortsat bopæl på Kongevejen, så indtil videre er forholdene uændrede. INITIATIVER I DE KOMMENDE ÅR Der er lagt op til store udfordringer men også spændende udviklingsmuligheder for branchen i de kommende år. Vi skal tiltrække nye kunder og genvinde de kunder, som er gået forbi vores dør i de seneste 2 til 3 år på grund af krisen. Det kan vi kun gøre ved at blive bedre til at markedsføre os og til at skabe opmærksomhed om de særlige kompetencer, vi kan tilbyde forbrugerne med vores unikke faglige viden, vores sortiment, service og moderne design. Vi skal tænke nyt i forhold til relationsbaseret markedsføring, som afspejler den unge forbrugers foretrukne adfærd. Det er bl.a. ved anvendelse af de sociale medier som Facebook, Twitter mv., som i stigende grad er med til at forme den moderne forbruger. Vi skal styrke den politiske interessevaretagelse og vi skal i fællesskab arbejde på at forbedre vores vilkår gennem forhandlinger med politi, forsikringsselskaber, leverandører og myndigheder ved at stå sammen har vi større mulighed for at påvirke udviklingen i en retning, hvor vi som branche kan få indflydelse og deraf følgende resultater. På baggrund af mange medlemshenvendelser har bestyrelsen også drøftet mulighederne for at etablere netværksgrupper, idet vi oplever en stærkt øget interesse for at kunne samles i mindre fora og drøfte nogle af de ting, vi slås med til daglig i forretningen. Vores nye direktør vil derfor som en af sine første større opgaver tage fat på at finde frem til de temaer, der vil være relevante for jer, og som kan danne rammerne for netværksgrupperne. Oplægget i går fra Poul Guldborg skal ses som en kickstart til etablering af netværk på tværs af branchen, og sekretariatet vil arbejde videre med opgaven på baggrund af de gode input som I kom med i går. Afslutningsvist vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle medlemmer for samarbejdet i det forløbne år og ikke mindst sige tak til sekretariatets medarbejdere for deres store arbejdsindsats. Jeg glæder mig til at følge den spirende tendens til større forbrugertillid og til et år med større optimisme. TAK Side 7 af 7

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 2. juni 2013 på Ledernes KonferenceCenter, Odense

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 2. juni 2013 på Ledernes KonferenceCenter, Odense Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 2. juni 2013 på Ledernes KonferenceCenter, Odense VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling lørdag den 21. juni 2016 på Hotel Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling lørdag den 21. juni 2016 på Hotel Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling lørdag den 21. juni 2016 på Hotel Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Danske Guldsmede og

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Beretning Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 17. maj 2009 på Hotel Haraldskær, Vejle

Beretning Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 17. maj 2009 på Hotel Haraldskær, Vejle DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE Beretning Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 17. maj 2009 på Hotel Haraldskær, Vejle Velkomst Et hjerteligt velkommen til Danske Guldsmede og Urmageres

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for en

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016/2017. Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. v/otto Skak

Bestyrelsens beretning 2016/2017. Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. v/otto Skak Bestyrelsens beretning 2016/2017 Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark v/otto Skak Talepunkt Velkommen til et historisk årsmøde Jan Højberg Tekst Kære alle, først og fremmest velkommen til

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Oprettet: 19-08-2010 4.635 arbejdstimer i en timebank skulle udbetales, selvom de kun stod der, fordi medarbejderne havde misforstået en lokalaftale I

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamling den 30/4 2016

Formandens beretning. Generalforsamling den 30/4 2016 Generalforsamling den 30/4 2016 Erhvervsorganisationen Ejerledernes formål: Større synlighed og forståelse for medlemmer og virksomheder Pleje medlemmers image Udbrede kendskab til og forståelse for medlemmers

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER DEN GODE EJENDOMSHANDEL STARTER MED, AT DE RIGTIGE MENNESKER MØDES OG LIDT TIL Hos Nybolig Erhverv Odense tager vi rollen som mægler alvorligt. For det

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

EDC Danebo. EDC Danebo. kom godt videre. Derfor EDC! Stærkt samarbejde=stærk kæde. Kildegade Nibe Tlf.:

EDC Danebo. EDC Danebo. kom godt videre. Derfor EDC! Stærkt samarbejde=stærk kæde. Kildegade Nibe Tlf.: Derfor EDC! Over 240 butikker i Danmark, hvor din bolig kan ses Danmark største køberklub Danmarks mest sete og hurtigste mæglerside: edc.dk Gratis flytteforsikring Stærkt samarbejde=stærk kæde i Nibe

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Skriftlig beretning for

Skriftlig beretning for 8. Medlemsrettede aktiviteter/indsatser Alle store butikscentre i afd. er blevet besøgt: Waves Hundige, Vestsjælland Centret, Ros Torv, Ringsted Outlet Center, Næstved Storcenter og Holbæk Megacenter.

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Sammen passer vi godt på din virksomhed. Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte

Sammen passer vi godt på din virksomhed. Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte Sammen passer vi godt på din virksomhed Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte Hvorfor erhvervsforsikring fra Privatsikring? Vi er specialister i de mindre virksomheder Når det gælder erhvervsforsikringer,

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere