...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige"

Transkript

1

2 ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere angreb af bladsvampe. Tidlige var det accepteret at majsen havde visne blade frem mod høst. Men erfaringer med bekæmpelse af bladsvampe i majsen viser, at der kan opnås endda meget store merudbytter ved at holde majsen grøn. Fordelen er at planten opretholder sit produktionsapparat, og kolbe- og plante- udvikles optimalt HELE sæsonen frem til høst. I praksis er det ikke kun sygdomme der er et problem, men også stress som påvirker udbytte og kvalitet. Stress er mange ting. Ukrudt, sygdomme, tørke eller kulde, er med til at stresse majsen. Alt sammen vækstbetingelser som kan variere fra år til år, men påvirker majsen negativt. Opera, der har en god effekt mod bladsvampe i majsen, har ligeledes effekt mod en række fysiologiske effekter som vi hos BASF under ét kalder AgCelence. Mere udbytte & bedre kvalitet Fysiologiske effekter Sygdomsbekæmpelse Stresstolerance

3 - og bedre kvalitet Majs behandlet med Opera optimerer plantens vækst gennem hele vækstsæsonen. Sunde majs danner grundlaget for mere biomasse, energi og kvalitet. I forsøg i henholdsvis ensilage- og kernemajs i 2011 er der igen høstet store merudbytter: Kernemajs (hkg) 72 Ensilagemajs energi a.e % % Ubehandlet 2 x 0,75 l Opera 100 Ubehandlet 2 x 1,125 l Opera Forsøgene dokumenterer at der med Opera kan høstes op til 900FE i netto-merudbytte (altså efter omkostningerne er betalt). Erfaringer fra majsmarkerne viser, at der er mange fordele med de effekter Opera har på majsens evne til at øge udbytte og kvalitet. Mere udbytte og mere kvalitet

4 ...til ensilage Sunde og grønne majs sikrer en majsensilage af høj kvalitet og god fordøjelighed. Kvalitet i ensilagen er af afgørende betydning for mælkeydelsen. I 2011 er der i de officielle forsøg høstet et merudbytte på 900 FE ved en svampebekæmpelse med Opera, ved højt sygdomstryk. BASF har i2011 fulgt 30 demonstrationsmarker fordelt over hele landet. Sammen med forsøgene var årets resultatet, at Opera kunne påvirke kvaliteten af den høstede majs. Analyserne viser bl.a. at majs indeholdt mere energi(nel20 ae) og havde højere fordøjelighed (lavere kg ts/fe) Erfaringer og forsøg har vist at behandlet majs har flere grønne blade. Dette giver en klar fordel, når majsen i hele sit modningsforløb effektivt kan opbygge kvaliteten istængel, blade og kolber. Fra praksis kan man høre at snittet frisk majs, er lettere at komprimere i stakken, end nedvisnet og afmodnet majs. Derved har man mulighed for at begrænse spild og en forbedret holdbarhed i ensilagestakken.

5 - og kernemajs - majs til biogas Man kan opnå en række fordele med Opera. Forsøg har vist at det var muligt at øge kolbevægten med op til 44%. Danske forsøg med Opera mod svampesygdomme, har tydeligt påvist større kolbelængde, kolbediameter, kolbefyldning, kolbevægt og frøvægt Kolbevægt (gram) Majs er en optimal afgrøde for produktion af energi fra biomasse. I mange tilfælde er majs til biogas interessant som alternativ til vårsæd, især på de lidt lettere jorde. Ved en dyrkningsstrategi i majs til biogas, skal der satses på udbyttesikkerhed og højt tørstof-udbytte. Det opnår man med sunde grønne planter og optimal udvikling af kolben. En væsentlig del at plantens tørstof stammer nemlig fra kolben, og derfor er det vigtigt med optimal kolbeudvikling. Herved høster man samlet set det største tørstof-udbytte med optimalt tørstof-indhold Merudbytte hkg tørstof Ubehandlet 1x 1,5 Opera 2 x 0,75 Opera Frøvægt (gram) Ubehandlet 1x1,5 Opera 2 x 0,75 Opera Kilde: DJF - Flakkebjerg, 2011 Højere tørstof udbytte Større udbyttesikkerhed 0 8 forskellige behandlinger med Opera. 2 forsøg (Landsforsøgene 2011, tabel U23) Med Opera har man altså mulighed for både at sikre højere udbytte med sundere planter, samtidigt med at bedre kolbeudvikling sikrer optimal indlejring af tørstof.

6 ...sygdomme Majs har et meget stort bladareal og en lang vækstsæson, men der har indtil nu kun været lidt fokus på betydningen af svampesygdomme. Majsbladplet Majsøjeplet Majsrust Majsbladplet (Drechslera turcica) Indtil for få år siden den mest udbredte majssygdom idanmark. Udvikler typiske aflange læsioner på bladene. De første symptomer ses ijuli eller august på de nedre blade, som efterhånden visner helt ned og bliver pergamentagtige. Majsbladplet overlever på inficerede stub- og halmrester, som også er primær smittekilde for den følgende afgrøde. Sporerne spredes over kort afstand med vandstænk og med vind over længere afstand. Majsbladplet udvikles optimalt under varme og fugtige forhold. Majsøjeplet (Kabatiella zeae) Meget udbredt de seneste år. Viser sig istarten som små runde afgrænsede rødbrune pletter omkranset af en lysere gul cirkel. Bladene kan se ud som om de har fået et skud hagl. Symptomerne ses tydeligst i modlys. Senere flyder pletterne sammen til mere sammenhængende aflange nekroser afgrænset af bladnerverne. Kraftigt angrebne blade tørrer efterhånden ind. Majsøjeplet overlever ligesom majsbladplet på plante-rester og spredes herfra med vand og vind. Majsøjeplet udvikler sig optimalt ved fugtige forhold, og under lidt køligere forhold end majsbladplet.

7 - sprøjtning af majs Svøbet omkring kolberne er sammen med 2 blade over og under kolben ansvarlig for op til 80-90% af udbyttet. Opera er godkendt til anvendelse fra st med 1,5 l/ha. Det vil sige fra 1. knæ er mærkbart og indtil hanblomsten er mærkbar. Erfaringen gennem flere år viser, at en behandling når majsen har omkring 8-10 blade og er cm, fungerer optimalt for langt de fleste. I forsøgene har en strategi med splitbehandling, i langt de fleste tilfælde haft en bedre effekt, men ikke nødvendigvis givet et højere nettomerudbytte. Majsøjeplet er i reglen den første svampesygdom som forekommer, men udviklingen af svampen tager ofte først rigtig fart efter st. 51, hvor symptomerne ofte kun er små og få. Behandlingerne skal derfor foretages forebyggende eller allerførst når sygdommen kan ses. En hjælp kan være at holde et blad op mod lyset, hvor man så evt. kan se symptomerne på bladet. 1,0 l Opera i første behandling, giver mulighed for en opfølgning med 0.5 l Opera hvis der viser sig et behov. ca cm

8 Det giver Opera Grønnere friske majs Højere udbytte Bedre kvalitet Mere energi Færre kg ts/fe Fokus på foder Mere kvalitet Bedre snitlængde Optimer siloen med Bedre snitlængde God pakning Minimer ensilagetab Vil du vide mere om AgCelence så tag kontakt til vore konsulenter: Klaus Nielsen / Jakob Skodborg Jensen

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Denne artikel er skrevet dels på baggrund af de erfaringer man har haft

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO VELFÆRD FORNUFT ELLER FOR DYR? ØKOLOGI 1 1 2 3 1 2 3»At det vilde og naturlige liv er forbundet

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere