Nyt i PR- og kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i 1440. PR- og kommunikation"

Transkript

1 Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident Ron Burton har valgt Engage Rotary Change Lives som årets tema. Han har i sin Rotarykarriere engageret sig i Rotary Foundation og Rotary International. Kampen mod polio har været et centralt mål for ham. Det er derfor, vi som rotarianere gennem engagement og aktiviteter kan skabe ændringer. Han har oplevet, at den indsats som Rotary har ydet fortjener at blive fortalt. Rotarys omdømme skal styrkes. Vi er en organisation, der arbejder for at forbedre livsvilkår for de, der ikke har samme livsbetingelser som os. Vi skal fortælle den gode historie om Rotarys aktiviteter og have fjernet det negative omdømme som en organisation, der består af gamle mænd, der kun tænker på at spise og hygge sig. Det at nyde et måltid mad sammen med andre, er der ikke noget i vejen med men det udelukker ikke, at vi også skaber engagement i klubben. PR- og kommunikation PR og kommunikation er et tema i distriktets vision og strategi. Det har vi arbejdet med i distriktsrådet (læs mere andet steds i Nyt i 1440). Det falder helt i tråd med verdenspræsidentens ønsker om at forbedre Rotarys image. Vi arbejder målrettet på at skabe nogle værktøjer til brug for PR og kommunikation i klubberne, hvis de ønsker det. Det er ingen kunst at få et budskab ud men kunsten består i at få budskabet ind. Distriktskonference Årets distriktskonference holdes i Hanstholm. Hovedtaler på konferencen hedder Anne Bove-Nielsen fra ABOVE communications. Anne er kommunikationsspecialist og har mange års erfaring indenfor kommunikation. Hun vil bl.a. fortælle os om strategier, den gode historie og hvordan vi får solgt vores budskaber. Der er sendt indbydelse ud til alle klubber så husk at melde dig til. Venlig hilsen Jan Brinck

2 Nyt i side 2 Til venstre Torben Salomonsen, Capital Relations. Dernæst guvernør Jan Brinck og assisterende guvernør Kim Holst. Jens Søndergaard Distriktsguvernør Distrikt 1440 afholdt lørdag den 10. august en debatdag, et PR- og kommunikationsseminar for distriktsledelsen med ovennævnte titel, med den knapt så flatterende tilføjelse: Mindre sovs mere indhold. Begrundelsen for seminaret er dels den kendsgerning, at Rotary både nationalt og internationalt gennem de senere år har haft problemer med at fastholde og øge antallet af rotarianere, dels distriktets vision , der siger Distrikt 1440 er et innovativt distrikt i vækst. Innovativt betyder her, at distrik1440 står for: Nye ideer, dynamik, udvikling og handling (vi gør, hvad vi siger). Vækst: Vi vil øge og fastholde antallet af medlemmer, skabe værdier, samt øge antallet af klubber. Det betyder: Distriktet skal møde klubberne i øjenhøjde, være servicemindede så klubberne får en god oplevelse, når distriktet støtter. Baggrunden for visionen er fem udviklingsområder i 1440: 1. Uddannelsestilbud til klubberne. 2. Bedre til projekter. 3. Hvordan får vi fat i De nye generationer. 4. Øge medlemstallet og antallet af klubber. 5. Bedre til kommunikation og PR. Pkt. 1+2 er sat i værk med opstart i dette Rotaryår. De tre sidstnævnte punkter var den dybere baggrund for seminaret, hvor målet er, at udvikle værktøjer til brug i klubberne, for nøglen til succes ligger i klubberne. Operation fornyelse i Rotary Distriktet havde allieret sig med Torben Salomonsen, Capital Relations. Torben fungerede som oplægsholder, indpisker, moderator og vejleder. Torben, uddannet journalist, arbejder i dag med medieudvikling, PR og fornyelse i virksomheder. I oplægget kom Torben ind på Rotarys positive og negative sider, set fra en PR og kommunikationsmæssig vinkel. I overskrifter er det: Rotary har en fantastisk god historie at fortælle, pointen er, at Rotary skal huske at fortælle historien. Negativt set er Rotary faldet i søvn i sovsen. Få kender til Rotary, der virker lukket, med (i omverdens øjne) et præg af loge. Rotary skal se at få gang i hjulet. Man skal sørge for klart at få defineret målgruppen for de budskaber man kommer med. Hvem er budskaberne rettet mod, hvem ønskes som nye medlemmer og hvorfor? Budskaberne skal være klare, entydige, fortællende hvad Rotary står for, hvor god man er til hjælpeprogrammer, ungdomsudveksling, at Rotary betaler for en masteruddannelse, et Peace Scholarship på syv universiteter verden over osv. osv... Lidt for pæne? Lige nu er man for pæne i Rotary. Husk PR, forkortelsen for Public Relations, kan også stå for Pral Røve. Det er vigtigt at erindre, når Rotary skal fortælle sin historie. Det skal gøres direkte uden omsvøb og ikke underdrivende Rotarys rolle! Skal Rotary slå igennem, er det vigtigt først at få lavet et PR set up. På landsplan skal man have en PRkoordinator, der kan søsætte gode historier, sikre god kommunikation, vinkle historierne og fodre klubbernes PR folk. Hver dag, uge, måned med skarpe budskaber. Distrikterne skal være igangsættere, supportere og være fodringskanaler regionalt. Distrikterne skal levere både pisk og gulerod til klubberne. Nøglen til succes ligger hos klubberne. Klubberne er frontlinjen. I alle distriktets (og landets) klubber skal der findes og udpeges ansvarlige, kompetente PR-folk. De skal trænes og bør sidde i klubbens PR udvalg i flere år. Husk: Nye/yngste medlemmer i klubberne skal inddrages i PR arbejdet. Fordi: De er tættest på potentielle nye medlemmer. De har en positiv tilgang, giver nye friske input, er ikke belastet af fortiden og det har vi prøvet. Det er også meget vigtigt, at den enkelte rotarianer husker, i egen omgangs- og vennekreds, at fortælle positivt om Rotary og hvad Rotary står for og laver. Efter oplægget blev der arbejdet videre i grupper med emnerne: Hvad står Rotary for? Hvad får jeg ud at være/blive rotarianer? Hvad sker der i Rotary? Hvad kan gøres for: At synliggøre Rotary, at ændre Rotarys image? At gøre et Rotary medlemskab attraktivt? At få flere ny (og yngre) rotarianere af begge køn? Konklusionerne på en lang og spændende dag var: Klubberne skal motiveres til, at alle klubber får en PR medarbejder. Klubberne skal spørges: Hvad skal vi fortælle (om Rotary). Klubberne skal melde tilbage. Der skal laves et info-kursus i distriktet til klubbernes PR ansvarlige. Depechen skal tages op i klubberne. Der er nok af gode historier at fortælle. Fortæl dem! Der skal tænkes i sociale platforme. En lukket Facebook gruppe til kommunikation, Linkedin til at promovere Rotary. Mere følger senere. Jens Søndergaard

3 Hvor ska vi hen, do? Han Herred Rotary Klub har gennemført distriktets workshop om klubudvikling Distriktet har gennem vision og målsætninger sat fokus på det gode klubliv, gerne styrket ved samarbejde mellem klubberne og distriktet. Et af distriktets tilbud er en workshop, hvor der udarbejdes en vision og en udviklingsplan for klubben. Han Herred Rotary Klub sagde ja tak til distriktets tilbud, med en workshop fordelt over to mødeaftener under ledelse af distriktstræner Per Hylander og AG Thomas Blom. Per Hylander startede med at konstatere, at ønske om udvikling nødvendigvis også må medføre forandringer! Efterfølgende blev der lavet en analyse af klubben, og dermed også ønsker fra medlemmerne til, på hvilke punkter de ønskede, at klubben skulle udvikle sig. Han Herred Rotary Klub, der sidste år skiftede navn fra Fjerritslev RK., har været helt nede på 16 medlemmer, men er godt i gang med en foryngelseskur, så der nu er 22 medlemmer, og flere nye er på vej ind. Resultatet af de to inspirerende aftener blev fastlæggelse af de indsatsområder, som klubben vil arbejde videre med, med ønske - for dig, der ønsker en fortsat personlig udvikling og udvikling af Rotary! Nu starter en ny lederuddannelse i distrikt 1440 Rotary Leadership Institute (RLI). Uddannelsen er international, men er tilpasset danske forhold. Den henvender sig til rotarianere, der ønsker at udvide sit Rotary netværk, og som vil gøre en forskel i sin klub. Vi gennemfører de to første kurser, som er på hver tre moduler, i Hjørring 5. oktober samt 9. og 30. november og i Randers 22. marts, 5. april og 10. maj. Alle moduler varer fra kl Sidste frist for ansøgning til det første kursus er 1. september, men vi optager deltagere, så længe der er plads på kurset (max. 25). Nyt i side 3 om at forbedre klubbens image, bl.a. ved gennemførelse af projekter såvel lokalt som internationalt, og have fokus på klublivet samt hvordan nye medlemmer integreres. Der var god debat i klubben de to aftener med udvidet mødetid, og mange forhold blev drøftet intenst. Bestyrelsen arbejder nu videre med at opsætte handlingsplaner, der skal sikre fortsat engagement for udvikling af klubben, både hvad angår antallet af medlemmer, men også fastholdelse af et godt og aktivt klubliv. Peter Eigenbroth Han Herred RK Ny lederuddannelse i Rotary et spændende tilbud RLI er en investering i fremtiden for din klub Tilmelding er bindende og omfatter alle tre moduler. Prisen for deltagelse er kr., som vi håber, din klub vil investere i dig, hvis du er interesseret. Beløbet indsættes i Nordjyske Bank på reg. nr. 7420, konto nr Alle indbetalinger mærkes RLI. For dette beløb modtager du en øget viden om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer til brug i klubben, og du bliver en endnu mere entusiastisk og udviklingsorienteret rotarianer. RLI er således en investering i fremtiden for din klub. Uddannelsen er dialogbaseret og interaktiv i højt tempo, og vi arbejder med disse emner: Lederskab i en frivillig organisation (Rotary), Rotary Foundation, Medlemsudvikling, Analyse af en Rotaryklub, Rotarys muligheder, Kommunikation og PR, samt Deltagelse i internationale opgaver. Hvis du ønsker at deltage i denne nye uddannelse, skal du henvende dig til din præsident, som har ansøgningsskemaer til uddannelsen. Du kan læse mere om dette spændende tilbud ved at bruge dette link: rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/rlirotaryleadershipinstitute Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute. Per Hylander distriktstræner

4 Nyt i side 4 TOUR DE PARIS For mere end 500 dage siden startede dette fantastiske projekt. Indrømmet, da jeg fik rytterkontrakten tilsendt, virkede det både ufatteligt, uoverskueligt og uopnåeligt. Mange timers træning og mange, mange kilometer på raceren, har det kostet at nå i form til udfordringen. Den daglige kost blev sat under lup, der blev tænkt i proteiner og kulhydrater. Fredag den 12. juli kl var 90 ryttere i alderen 15 til 72 år klar til at indtage landevejen gennem Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og til sidst Frankrig. Sikke et farvel vi fik det var fantastisk at se så mange med flag og muntre tilråb ønske os god tur, det stoppede ikke før vi havde passeret Brønderslev. Første dag gik til Horsens: 200 km. Turen bestod af ni etaper hvor et par stykker bør nævnes: 7. etape var for mange Team Hjørring ryttere et af højdepunkterne. Der skulle prøves kræfter med Mur de Huy, som indgår i et af de store klassiske løb. 76% af rytterne cyklede op ad Muren - en virkelig flot præstation og et klart resultat af den meget seriøse og systematiske træningsindsats, der har været lagt for dagen. 9. etape - dagen hvor vi ramte Paris, cykelturen op ad den brostensbelagte Champs Elysèe rundt om Triumfbuen og ned ad Champs Elysèe med afslutning ved Champ de Mars og Eiffeltårnet. Det var STORT og en fantastisk afslutning på ni fantastiske dage. Hvorfor blev det til en helt unik oplevelse? Vi startede på cykelholdet under følgende motto en for alle og alle for en. Det blev praktiseret med hård hånd. Holdet var sammensat af ryttere på meget forskelligt niveau. Vi var nogle, der aldrig havde siddet på en racer før, som samtidigt var i en ret dårlig form. Vi skulle hjælpes meget. Igennem hele forløbet har der været en opbakning, støtte og hjælpsomhed helt ud over, hvad jeg ellers har oplevet. Der udviklede sig et fantastisk sammenhold, hvor der på alle områder blev ydet en stor indsats, det har været kendetegnende for alle de udvalg, som Team Hjørring består af, selvfølgelig med styregruppen som tovholder og indpisker. Hvis nogen tror, at man taber sig på en cykeltur Hjørring-Paris ja så kan man godt tro om igen. Med det servicehold vi havde med, var det ikke en mulighed. Sammen med Mads fra Bryghuset Vendia blev der hver dag på forunderlig vis disket op med den ene fantastiske ret efter den anden. Uden serviceholdets formidable indsats var det ikke gået. Vi var på turen velsignet med et fantastisk vejr, de allerfleste dage i høj solskin, og hold da op, hvor man lærer at sætte pris på god asfalt! Ja, ja, og så var det jo sommerferie, hvor dagen gik på følgende måde: Op kl om morgenen, cykle kl på hotellet mellem 17 og 18. Så er der bagsmæk (rytterne skal tankes op med øl, vand, vin, chips og rester fra frokosten). Så skal der ordnes cykel, vaskes cykeltø,j spises godt med aftensmad på hovedet i seng. Og sådan starter vi igen næste morgen kl. 6.00! Hu-ha, det godt nok hårdt at dyrke cykelsport. Men vi bli r ve, og snart vil man se os på Champs Élysées! Se meget mere om tilrettelæggelse, sponsorer osv. på Anni Stilling, Team Hjørring

5 Nyt i side 5 projektet sammen med en lokal Rotaryklub i Dar Es Salaam. Ringene spreder sig på landevejen For tredje år i træk arrangerede Rotaryklubberne i Hadsten, Hammel og Hinnerup velgørenhedsprojektet Team Rotary Favrskov. I 2013 er formålet støtte til lokale ungdomsprojekter indenfor sundhed, sport og kultur i Favrskov samt Rotarys humanitære projekter. TRF-projektet startede i 2011 med cykelturen til Paris og Team Rotary Favrskov- Vinen, og i år kom Team Rotary Favrskov- Lotteriet til, hvor lokalområdets unge, cykelrytterne og Rotarianerne i fællesskab solgte lodsedler. Børnene i 5. årgang på H-H-Skolen i Hinnerup har haft et skoleforløb om Børns Vilkår, og derved fået kendskab til Kisemvule Primary School, hvor projektet etablerer rent vand til skolens 800 elever. I dag opsamler skolen regnvand fra taget til skolens elever. Torben Sejr Hansen, Hinnerup Rotaryklub er nær sin Afrikanske Farm i Tanzania i fuldt gang med at planlægge Mødet med Le Mur Godt 30 cykelryttere og 10 servicefolk kørte til Paris de over km til Paris. Team Rotary Favrskov havde gennem forårets træning og på turen også to ryttere og en servicemand fra Rotaryklubberne i Hillerød tilknyttet som lærlinge, idet de i Nordsjælland planlægger en tur i Inden mødet med den lille bakke i Huy, kaldet Le Mur, gjorde rytterne holdt ved hotellet for at gøre sig klar til opstigningen. Godt forberedte kørte holdet videre gennem Huy for at indtage den meter lange Le Mur, som på sit værste sted har en stigningsprocent på 23 procent. Selvom Le Mur er et ekstra tilbud til rytterne, så ville alle med opad. Det blev rigtigt hårdt, varmen og de mange kilometer i benene gjorde det slemme ved mange af rytterne. Team Rotary Favrskov kører videre Projekterne i 2013 har givet godt kr til velgørenhedsformålene, et beløb der forventes større i De første ryttere har allerede tilmeldt sig, og planlægningen af næste års aktiviteter er allerede i fuld gang i Team Rotary Favrskov. Morten Rasmussen var omsætningen på ca. 500 millioner kr. I sidste regnskabsår var den på 7,2 milliarder kr. og havde 1500 ansatte i ind- og udland. Begrundelsen blev formuleret af bankdirektør Tom Frandsen og prisen, en kopi af et stykke af jernbanebroen, et diplom samt en check på kr. blev overbragt af klubbens præsident, Jørgen Plomgaard. Leon Sørensen erklærede straks, at pengene skulle doneres til Julemærkehjemmet i Hobro. Fra venstre: Borgmester Henning G. Jensen, præsident Jørgen Plomgaard, adm. direktør Leon Sørensen. Aalborg Søndre fyldte 50 år Der var mange gæster, bl.a. guvernør Jan Brinck, der i sin tale fremdrog træk fra Aalborg Søndres historie og frem til nutiden, hvor klubben bl.a. har taget initiativ til et stort projekt til støtte for grønlandske uddannelsessøgende i Aalborg. Han fremhævede også Aalborg Søndres nye initiativpris, der blev uddelt for første gang samme aften. Prisen kan enten tildeles en virksomhed i Nordjylland, der gennem en energisk indsats har fremmet kendskabet til Nordjylland og fastholdt eller øget beskæftigelsen, eller til en privatperson, der i en organisation eller forening har udvist gåpåmod, søgt alternative løsninger og udvist handlekraft. Den første modtager blev administrerende direktør for Euro Cater A/S med hovedsæde i Svenstrup, Leon Sørensen. Firmaet leverer alle mulige typer madvarer til tusinder af kunder, og da Leon Sørensen overtog ledelsen af virksomheden i 1986, Festtale af borgmesteren Aftenens festtale blev holdt af borgmester Henning G. Jensen, der causerede over erhvervsudviklingen i Aalborg siden Middelalderen. Efterfølgende blev han af Aalborg Søndres præsident, Jørgen Plomgaard, udnævnt til Poul Harris Fellow. Det er den højeste udmærkelse inden for Rotary, og den er opkaldt efter Rotarys grundlægger, og anerkendelsen tildeles personer, som i deres daglige gøren og laden i høj grad lever op til Rotarys motto Tjen andre. Jørgen Plomgaard begrundede udnævnelsen med, at Henning G. Jensen har været medlem af Aalborg Byråd i næsten 40 år, blev rådmand i 1982 og borgmester i Han har dermed haft stor indflydelse på byens udvikling, og det har han gjort på en slagkraftig og direkte facon, men også på den gode måde en meget personlig facon. Han har gennem sit mangeårige virke i høj grad tjent andre. Arne Sloth Kristoffersen Aalborg Søndre Rotary Klub

6 Nyt i side 6 Rebound, Alexander Helm Harvey, Randers Vestre, fortalte på spansk om sit ophold i Colombia 2012/13 Troll - Mascot for distrikt 1440, uddeles til de nyankomne udvekslingsstudenter Velkomstmøde for udvekslingsstudenter og værter Søndag den 18. august afholdt distrikt 1440 velkomstmøde for sommerholdet 2013 på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk ved Nibe med Nibe RK som arrangør. Der var i alt 162 deltagere til mødet fordelt på 60 unge tidligere, nuværende og kommende udvekslingsstudenter, værtsfamilier, forældre til kommende udvekslingsstudenter samt klub- og distriktscounsellorer. Det er dejligt at opleve, at der er stor opbakning fra så mange deltagere. Distriktscounsellor, Martin Bjørn fra Nibe RK, bød velkommen til deltagerne og fremlagde kort dagens program, inden alle unge deltagere kort præsenterede sig selv. Distriktsguvernør elect Jens Søndergaard, Hadsten RK, holdt herefter velkomsttale og uddelte distriktets maskot, Troll, til de nyankomne inbounds. Udvalget for ungdomsudvekslingen i distrikt 1440 stod herefter for forskellige indlæg om alle vigtige forhold i forbindelse med en udveksling. Blandt de unge var der 23 nye udvekslingsstudenter fra sommerholdet, som for første gang præsenterede sig i en større forsamling i deres nye værtsdistrikt. De fik her lejlighed til at hilse på distriktets inbounds fra vinterholdet, rebounds samt aspiranter til 2014/15-holdet. Gode råd på tre sprog I år var vi så heldige at få besøg af Thais Coliccio fra vinterholdet 2007, som var på besøg i sin tidligere værtsklub Bangsbostrand. Thais gav på dansk, engelsk og portugisisk en masse gode råd om at være udvekslingsstudent til de unge deltagere. Alexander Helm Harvey fra Randers Vestre var udvekslings-student i 2012/13 i Colombia. Han fortalte om sit ophold på spansk. Deltagere, som ikke forstår spansk, lærte hvor svært det kan være, når man ikke forstår et sprog. Efter middagsmaden fik udvekslingsstudenter, rebounds og aspiranter lejlighed til at gå en tur i den smukke natur i Lundbæk, hvor de oplevede en typisk dansk sommer med regn og lunt vejr. Snakken gik lystigt blandt alle de unge, og der blev talt om oplevelser og forventninger. Alle værtsforældre, forældre til kommende udvekslingsstudenter og klubcounsello- rer blev indgående informeret om Rotary s udvekslingsprogram og fik lejlighed til at udveksle erfaringer omkring arbejdet med udvekslingsstudenter. Holdet for ungdomsudvekslingen i distrikt 1440 havde tilrettelagt mødet på bedste vis, så alle deltagere fik en indholdsrig dag. Anna Grethe Rise Nibe RK DM i Rotaract Landets Rotaract klubber havde på initiativ af Aalborg Rotaract sat hinanden stævne i Aalborg i weekenden 30. august til 1. september. Hovedformålet med weekenden var dels at samle penge ind til Shelterboxe, dels at skabe et socialt fællesskab mellem klubberne. På forhånd havde Rotaract sendt materiale rundt til Rotaryklubber og virksomheder, hvor de fortæller om Shelterboxene og opfordrer modtagerne til at købe én eller i det mindste en del af en shelterbox. Donationer offentliggøres på projektets hjemmeside og i en takkeannonce, som bringes i Nordjyske Stiftstidende. Distrikt 1470 har flot tilbudt, at for hver to Shelterboxe, som Rotaract skaffer, lægger de én oveni! Det har vi ikke haft økonomisk mulighed for fra vores distrikt, men vi har dog støttet Rotaract ved at købe en enkelt Shelterbox. Lørdag den 31. august deltog rotaract erne i et gadeløb i Aalborg, hvor de profilerede Rotaract og Shelterboxprojektet. Til afvikling af løbet har Aalborg Rotaract søgt støtte fra distriktets klubber, og følgende klubber har lovet sin støtte: Dronninglund, Frederikshavn Bangsbostrand, Hadsund, Nibe, Nørresundby, Aalborg City, Aalborg Stigsborg og Aalborg Østre. Det er et flot initiativ, Rotaract i Aalborg har taget. Forhåbentlig vil det blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Læs mere om arrangementet og om Shelterboxene på dmirotaract.dk.

7 Nyt i side 7 Her finder du din assisterende guvernør Område 1: Jens Gram, Skagen RK. Mail: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen, Skagen morgen Klub, Sæby. Område 2: Anni Stilling, Hjørring Vestre RK. Mail: hjoerring.dk. Hirtshals, Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre. Område 3: Grethe Andersen, Hals RK. Mail: skolekom.dk. Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre, Aalborg City morgen, Nørresundby, Hals, Nibe. Område 4: Thomas Blom, Pandrup RK. Mail: dk. Thisted, Fjerritslev, Nykøbing Mors, Hanstholm, Pandrup, Åbybro, Skive, Skivehus, Skive Fjord morgen. Område 5: Jens Martin Hansen, Aars RK. Mail: Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, Rebild, Hadsund, Sydthy. Område 6: Kim Holst, Randers Vestre RK. Mail: com. Randers Vestre, Randers Søndre, Randers Østre, Randers Business Breakfast, Langå, Viborg, Viborg Morgen, Viborg-Asmild, Kjellerup, Bjerringbro. Distriktsaktiviteter i september og oktober (Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: Dokumenter, JanBrinck; Mødekalender) Oversigt over klubbesøg: Distriktsaktiviteter i september og oktober: September: Uge 36: Uge 37: Uge 38: Uge 39: Oktober: Uge 40: Uge 41: Uge 42: Uge 43: 50 års jubilæumsmøde i Aalborg Søndre. Klubbesøg: Rebild, Randers Business Breakfast og Randers Ø. Chair Youth Service: Møde med Randers Rotaract. DG deltager i distriktskonference i Kristiansand. Klubbesøg: Randers Vestre, Viborg, Pandrup og Viborg Morgen. DGE, DGN og Chair Foundation deltager i GETS, Institute og Foundation seminar i Skt. Petersburg. Klubbesøg: Langå og Hanstholm. Guvernørgruppemøde 2, AG-møde og distriktsrådsmøde 1. Distriktskonference og årsmøde i Hanstholm. Klubbesøg: Bjerringbro, Nibe, Hadsund, Aars. Distriktstræner: Møde med facilitatorer til Rotary Leadership Institute. Chair Youth Service deltager i møde sammen med Rotaract Hjørring Morgen. DG deltager i distriktskonference i Aarhus. Klubbesøg: Frederikshavn City Morgen, Frederikshavn, Skagen Morgen og Skagen Chair Youth Service: Møde i Hadsund RK. Rotary Leadership Institute, (RLI) Modul 1 (Hjørring). Klubbesøg: Løgstør og Hobro. Guvernørgruppemøde 3. Strategiseminar (12-12 møde) og DGE træning. Klubbesøg: Farsø og Sæby. Klubbesøg; Aalborg Stigsborg, Nørresundby, Frederikshavn Bangsbostrand. RYLA D1440 i Jesperhus Feriecenter. DG deltager i distriktskonference i Växjö. Område 7: Erik Salomonsen, Rønde RK. Mail: Rønde Ebeltoft, Grenaa, Grenå-Djurs, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm. Uge 44: Klubmøde: Hals. PrePets i Rebildhus (AG områder 4 & 5). DG deltager RD Forretningsudvalgsmøde 2. Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK. Klaksvikar, Thòrshavnar. NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle indlæg til næste nummer sendes til: Jan Brinck, distriktsguvernør Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Velkommen til nye medlemmer i 1440 i august 2013 Dronninglund Julie Nybo Randers Vestre Lars Michael Madsen Viborg Hanne Simony Gregersen Merete Søgaard Riise Lassen Rebild Peter Pilgaard Frederikshavn Preben Knipp Hjørnet Frederikshavn Bangsbostrand Jakob S. Johnsen

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Derfor har vi assisterende guvernører!

Derfor har vi assisterende guvernører! Nr. 5 november 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Derfor har vi assisterende guvernører! Nogle få klubledelser har stillet mig spørgsmålet: Er det med AG er ikke bare et fordyrende led i

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

DANIO NYHEDSBREV. Indhold:

DANIO NYHEDSBREV. Indhold: Dette nyhedsbrev sendes ud af Rotaract Danmarks bestyrelse. Nyhedsbrevet udsendes kvartalvis og indeholder informationer om, hvad der sker i Rotaract nationalt og internationalt. Oktober 2014 Indhold:

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

VI KØRER FOR BØRN OG UNGE I MIDDELFART & FREDERICIA VELKOMMEN TIL INFOMØDE 2014

VI KØRER FOR BØRN OG UNGE I MIDDELFART & FREDERICIA VELKOMMEN TIL INFOMØDE 2014 VELKOMMEN TIL INFOMØDE 2014 PRÆSENTATION TEAM BEST OF LILLEBÆLT 2014 19.-28. juli 2014 PROGRAM 3 ÅR MED TEAM VESTJYSKBANK 1 ÅR MED TEAM GIRO HORSENS 1 ÅR MED TEAM BEST OF HORSENS VÆRDIER OG OPLEVELSEN

Læs mere

www.vicyklersammen.dk Bestilling/kontakt: Tlf. 75 38 10 22 www.vicyklersammen.dk cykel@papuga.dk

www.vicyklersammen.dk Bestilling/kontakt: Tlf. 75 38 10 22 www.vicyklersammen.dk cykel@papuga.dk - At cykle til Paris er opnåelig for alle! If you can dream it - you can do it (Walt Disney) Kan du cykle til Paris? Agenda - At cykle til Paris er opnåelig for alle! 1. Velkomst v/ Carsten Papuga 2. Præsentation

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013.

Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013. Emne: S- M- C Nyhedsbrev November 2013 Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013. Forslag til ændret måde at køre på fra sæson start 2014: Bestyrelsen

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

TOUR de TAXA MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015. Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ

TOUR de TAXA MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015. Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ TOUR de TAXA Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015 Kære deltager. Her er vores rejse pris for deltagelse i Tour de Taxa's BIKE CAMP på Mallorca. 5.397,- kr. Det er

Læs mere

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Hvem er vi Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stifter i 1999. Har som formål at styrke interessen for motionscykling. Klubben er medlem af DCU s motionsafdeling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET.

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET. Søhestens pokal cup Inviterede er: Søhesten Koldkær Skagen Sindal Frederikshavn Trandbjerg Aabybro Hirtshals Sømærket Jarl, Arden JET, Pandrup Farsø Stidsholt Brønderslev Hirtshals Sømærket Jarl, Arden

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Vil du blive bedre til de tre løft?

Vil du blive bedre til de tre løft? Vil du blive bedre til de tre løft? Så tilmeld dig Dansk Styrkeløft Forbunds sommerlejr i uge 27 I samarbejde med Big Bench og Aalborg Sportshøjskole arrangerer Dansk Styrkeløft Forbund en ferielejr, hvor

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Derfor er det vigtigt! Sådan logger du ind Sådan retter du din profil Tips til hvad du kan skrive Administration af sider for de enkelte hold Mange flere ord om

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere