Nyt i PR- og kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i 1440. PR- og kommunikation"

Transkript

1 Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident Ron Burton har valgt Engage Rotary Change Lives som årets tema. Han har i sin Rotarykarriere engageret sig i Rotary Foundation og Rotary International. Kampen mod polio har været et centralt mål for ham. Det er derfor, vi som rotarianere gennem engagement og aktiviteter kan skabe ændringer. Han har oplevet, at den indsats som Rotary har ydet fortjener at blive fortalt. Rotarys omdømme skal styrkes. Vi er en organisation, der arbejder for at forbedre livsvilkår for de, der ikke har samme livsbetingelser som os. Vi skal fortælle den gode historie om Rotarys aktiviteter og have fjernet det negative omdømme som en organisation, der består af gamle mænd, der kun tænker på at spise og hygge sig. Det at nyde et måltid mad sammen med andre, er der ikke noget i vejen med men det udelukker ikke, at vi også skaber engagement i klubben. PR- og kommunikation PR og kommunikation er et tema i distriktets vision og strategi. Det har vi arbejdet med i distriktsrådet (læs mere andet steds i Nyt i 1440). Det falder helt i tråd med verdenspræsidentens ønsker om at forbedre Rotarys image. Vi arbejder målrettet på at skabe nogle værktøjer til brug for PR og kommunikation i klubberne, hvis de ønsker det. Det er ingen kunst at få et budskab ud men kunsten består i at få budskabet ind. Distriktskonference Årets distriktskonference holdes i Hanstholm. Hovedtaler på konferencen hedder Anne Bove-Nielsen fra ABOVE communications. Anne er kommunikationsspecialist og har mange års erfaring indenfor kommunikation. Hun vil bl.a. fortælle os om strategier, den gode historie og hvordan vi får solgt vores budskaber. Der er sendt indbydelse ud til alle klubber så husk at melde dig til. Venlig hilsen Jan Brinck

2 Nyt i side 2 Til venstre Torben Salomonsen, Capital Relations. Dernæst guvernør Jan Brinck og assisterende guvernør Kim Holst. Jens Søndergaard Distriktsguvernør Distrikt 1440 afholdt lørdag den 10. august en debatdag, et PR- og kommunikationsseminar for distriktsledelsen med ovennævnte titel, med den knapt så flatterende tilføjelse: Mindre sovs mere indhold. Begrundelsen for seminaret er dels den kendsgerning, at Rotary både nationalt og internationalt gennem de senere år har haft problemer med at fastholde og øge antallet af rotarianere, dels distriktets vision , der siger Distrikt 1440 er et innovativt distrikt i vækst. Innovativt betyder her, at distrik1440 står for: Nye ideer, dynamik, udvikling og handling (vi gør, hvad vi siger). Vækst: Vi vil øge og fastholde antallet af medlemmer, skabe værdier, samt øge antallet af klubber. Det betyder: Distriktet skal møde klubberne i øjenhøjde, være servicemindede så klubberne får en god oplevelse, når distriktet støtter. Baggrunden for visionen er fem udviklingsområder i 1440: 1. Uddannelsestilbud til klubberne. 2. Bedre til projekter. 3. Hvordan får vi fat i De nye generationer. 4. Øge medlemstallet og antallet af klubber. 5. Bedre til kommunikation og PR. Pkt. 1+2 er sat i værk med opstart i dette Rotaryår. De tre sidstnævnte punkter var den dybere baggrund for seminaret, hvor målet er, at udvikle værktøjer til brug i klubberne, for nøglen til succes ligger i klubberne. Operation fornyelse i Rotary Distriktet havde allieret sig med Torben Salomonsen, Capital Relations. Torben fungerede som oplægsholder, indpisker, moderator og vejleder. Torben, uddannet journalist, arbejder i dag med medieudvikling, PR og fornyelse i virksomheder. I oplægget kom Torben ind på Rotarys positive og negative sider, set fra en PR og kommunikationsmæssig vinkel. I overskrifter er det: Rotary har en fantastisk god historie at fortælle, pointen er, at Rotary skal huske at fortælle historien. Negativt set er Rotary faldet i søvn i sovsen. Få kender til Rotary, der virker lukket, med (i omverdens øjne) et præg af loge. Rotary skal se at få gang i hjulet. Man skal sørge for klart at få defineret målgruppen for de budskaber man kommer med. Hvem er budskaberne rettet mod, hvem ønskes som nye medlemmer og hvorfor? Budskaberne skal være klare, entydige, fortællende hvad Rotary står for, hvor god man er til hjælpeprogrammer, ungdomsudveksling, at Rotary betaler for en masteruddannelse, et Peace Scholarship på syv universiteter verden over osv. osv... Lidt for pæne? Lige nu er man for pæne i Rotary. Husk PR, forkortelsen for Public Relations, kan også stå for Pral Røve. Det er vigtigt at erindre, når Rotary skal fortælle sin historie. Det skal gøres direkte uden omsvøb og ikke underdrivende Rotarys rolle! Skal Rotary slå igennem, er det vigtigt først at få lavet et PR set up. På landsplan skal man have en PRkoordinator, der kan søsætte gode historier, sikre god kommunikation, vinkle historierne og fodre klubbernes PR folk. Hver dag, uge, måned med skarpe budskaber. Distrikterne skal være igangsættere, supportere og være fodringskanaler regionalt. Distrikterne skal levere både pisk og gulerod til klubberne. Nøglen til succes ligger hos klubberne. Klubberne er frontlinjen. I alle distriktets (og landets) klubber skal der findes og udpeges ansvarlige, kompetente PR-folk. De skal trænes og bør sidde i klubbens PR udvalg i flere år. Husk: Nye/yngste medlemmer i klubberne skal inddrages i PR arbejdet. Fordi: De er tættest på potentielle nye medlemmer. De har en positiv tilgang, giver nye friske input, er ikke belastet af fortiden og det har vi prøvet. Det er også meget vigtigt, at den enkelte rotarianer husker, i egen omgangs- og vennekreds, at fortælle positivt om Rotary og hvad Rotary står for og laver. Efter oplægget blev der arbejdet videre i grupper med emnerne: Hvad står Rotary for? Hvad får jeg ud at være/blive rotarianer? Hvad sker der i Rotary? Hvad kan gøres for: At synliggøre Rotary, at ændre Rotarys image? At gøre et Rotary medlemskab attraktivt? At få flere ny (og yngre) rotarianere af begge køn? Konklusionerne på en lang og spændende dag var: Klubberne skal motiveres til, at alle klubber får en PR medarbejder. Klubberne skal spørges: Hvad skal vi fortælle (om Rotary). Klubberne skal melde tilbage. Der skal laves et info-kursus i distriktet til klubbernes PR ansvarlige. Depechen skal tages op i klubberne. Der er nok af gode historier at fortælle. Fortæl dem! Der skal tænkes i sociale platforme. En lukket Facebook gruppe til kommunikation, Linkedin til at promovere Rotary. Mere følger senere. Jens Søndergaard

3 Hvor ska vi hen, do? Han Herred Rotary Klub har gennemført distriktets workshop om klubudvikling Distriktet har gennem vision og målsætninger sat fokus på det gode klubliv, gerne styrket ved samarbejde mellem klubberne og distriktet. Et af distriktets tilbud er en workshop, hvor der udarbejdes en vision og en udviklingsplan for klubben. Han Herred Rotary Klub sagde ja tak til distriktets tilbud, med en workshop fordelt over to mødeaftener under ledelse af distriktstræner Per Hylander og AG Thomas Blom. Per Hylander startede med at konstatere, at ønske om udvikling nødvendigvis også må medføre forandringer! Efterfølgende blev der lavet en analyse af klubben, og dermed også ønsker fra medlemmerne til, på hvilke punkter de ønskede, at klubben skulle udvikle sig. Han Herred Rotary Klub, der sidste år skiftede navn fra Fjerritslev RK., har været helt nede på 16 medlemmer, men er godt i gang med en foryngelseskur, så der nu er 22 medlemmer, og flere nye er på vej ind. Resultatet af de to inspirerende aftener blev fastlæggelse af de indsatsområder, som klubben vil arbejde videre med, med ønske - for dig, der ønsker en fortsat personlig udvikling og udvikling af Rotary! Nu starter en ny lederuddannelse i distrikt 1440 Rotary Leadership Institute (RLI). Uddannelsen er international, men er tilpasset danske forhold. Den henvender sig til rotarianere, der ønsker at udvide sit Rotary netværk, og som vil gøre en forskel i sin klub. Vi gennemfører de to første kurser, som er på hver tre moduler, i Hjørring 5. oktober samt 9. og 30. november og i Randers 22. marts, 5. april og 10. maj. Alle moduler varer fra kl Sidste frist for ansøgning til det første kursus er 1. september, men vi optager deltagere, så længe der er plads på kurset (max. 25). Nyt i side 3 om at forbedre klubbens image, bl.a. ved gennemførelse af projekter såvel lokalt som internationalt, og have fokus på klublivet samt hvordan nye medlemmer integreres. Der var god debat i klubben de to aftener med udvidet mødetid, og mange forhold blev drøftet intenst. Bestyrelsen arbejder nu videre med at opsætte handlingsplaner, der skal sikre fortsat engagement for udvikling af klubben, både hvad angår antallet af medlemmer, men også fastholdelse af et godt og aktivt klubliv. Peter Eigenbroth Han Herred RK Ny lederuddannelse i Rotary et spændende tilbud RLI er en investering i fremtiden for din klub Tilmelding er bindende og omfatter alle tre moduler. Prisen for deltagelse er kr., som vi håber, din klub vil investere i dig, hvis du er interesseret. Beløbet indsættes i Nordjyske Bank på reg. nr. 7420, konto nr Alle indbetalinger mærkes RLI. For dette beløb modtager du en øget viden om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer til brug i klubben, og du bliver en endnu mere entusiastisk og udviklingsorienteret rotarianer. RLI er således en investering i fremtiden for din klub. Uddannelsen er dialogbaseret og interaktiv i højt tempo, og vi arbejder med disse emner: Lederskab i en frivillig organisation (Rotary), Rotary Foundation, Medlemsudvikling, Analyse af en Rotaryklub, Rotarys muligheder, Kommunikation og PR, samt Deltagelse i internationale opgaver. Hvis du ønsker at deltage i denne nye uddannelse, skal du henvende dig til din præsident, som har ansøgningsskemaer til uddannelsen. Du kan læse mere om dette spændende tilbud ved at bruge dette link: rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/rlirotaryleadershipinstitute Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute. Per Hylander distriktstræner

4 Nyt i side 4 TOUR DE PARIS For mere end 500 dage siden startede dette fantastiske projekt. Indrømmet, da jeg fik rytterkontrakten tilsendt, virkede det både ufatteligt, uoverskueligt og uopnåeligt. Mange timers træning og mange, mange kilometer på raceren, har det kostet at nå i form til udfordringen. Den daglige kost blev sat under lup, der blev tænkt i proteiner og kulhydrater. Fredag den 12. juli kl var 90 ryttere i alderen 15 til 72 år klar til at indtage landevejen gennem Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og til sidst Frankrig. Sikke et farvel vi fik det var fantastisk at se så mange med flag og muntre tilråb ønske os god tur, det stoppede ikke før vi havde passeret Brønderslev. Første dag gik til Horsens: 200 km. Turen bestod af ni etaper hvor et par stykker bør nævnes: 7. etape var for mange Team Hjørring ryttere et af højdepunkterne. Der skulle prøves kræfter med Mur de Huy, som indgår i et af de store klassiske løb. 76% af rytterne cyklede op ad Muren - en virkelig flot præstation og et klart resultat af den meget seriøse og systematiske træningsindsats, der har været lagt for dagen. 9. etape - dagen hvor vi ramte Paris, cykelturen op ad den brostensbelagte Champs Elysèe rundt om Triumfbuen og ned ad Champs Elysèe med afslutning ved Champ de Mars og Eiffeltårnet. Det var STORT og en fantastisk afslutning på ni fantastiske dage. Hvorfor blev det til en helt unik oplevelse? Vi startede på cykelholdet under følgende motto en for alle og alle for en. Det blev praktiseret med hård hånd. Holdet var sammensat af ryttere på meget forskelligt niveau. Vi var nogle, der aldrig havde siddet på en racer før, som samtidigt var i en ret dårlig form. Vi skulle hjælpes meget. Igennem hele forløbet har der været en opbakning, støtte og hjælpsomhed helt ud over, hvad jeg ellers har oplevet. Der udviklede sig et fantastisk sammenhold, hvor der på alle områder blev ydet en stor indsats, det har været kendetegnende for alle de udvalg, som Team Hjørring består af, selvfølgelig med styregruppen som tovholder og indpisker. Hvis nogen tror, at man taber sig på en cykeltur Hjørring-Paris ja så kan man godt tro om igen. Med det servicehold vi havde med, var det ikke en mulighed. Sammen med Mads fra Bryghuset Vendia blev der hver dag på forunderlig vis disket op med den ene fantastiske ret efter den anden. Uden serviceholdets formidable indsats var det ikke gået. Vi var på turen velsignet med et fantastisk vejr, de allerfleste dage i høj solskin, og hold da op, hvor man lærer at sætte pris på god asfalt! Ja, ja, og så var det jo sommerferie, hvor dagen gik på følgende måde: Op kl om morgenen, cykle kl på hotellet mellem 17 og 18. Så er der bagsmæk (rytterne skal tankes op med øl, vand, vin, chips og rester fra frokosten). Så skal der ordnes cykel, vaskes cykeltø,j spises godt med aftensmad på hovedet i seng. Og sådan starter vi igen næste morgen kl. 6.00! Hu-ha, det godt nok hårdt at dyrke cykelsport. Men vi bli r ve, og snart vil man se os på Champs Élysées! Se meget mere om tilrettelæggelse, sponsorer osv. på Anni Stilling, Team Hjørring

5 Nyt i side 5 projektet sammen med en lokal Rotaryklub i Dar Es Salaam. Ringene spreder sig på landevejen For tredje år i træk arrangerede Rotaryklubberne i Hadsten, Hammel og Hinnerup velgørenhedsprojektet Team Rotary Favrskov. I 2013 er formålet støtte til lokale ungdomsprojekter indenfor sundhed, sport og kultur i Favrskov samt Rotarys humanitære projekter. TRF-projektet startede i 2011 med cykelturen til Paris og Team Rotary Favrskov- Vinen, og i år kom Team Rotary Favrskov- Lotteriet til, hvor lokalområdets unge, cykelrytterne og Rotarianerne i fællesskab solgte lodsedler. Børnene i 5. årgang på H-H-Skolen i Hinnerup har haft et skoleforløb om Børns Vilkår, og derved fået kendskab til Kisemvule Primary School, hvor projektet etablerer rent vand til skolens 800 elever. I dag opsamler skolen regnvand fra taget til skolens elever. Torben Sejr Hansen, Hinnerup Rotaryklub er nær sin Afrikanske Farm i Tanzania i fuldt gang med at planlægge Mødet med Le Mur Godt 30 cykelryttere og 10 servicefolk kørte til Paris de over km til Paris. Team Rotary Favrskov havde gennem forårets træning og på turen også to ryttere og en servicemand fra Rotaryklubberne i Hillerød tilknyttet som lærlinge, idet de i Nordsjælland planlægger en tur i Inden mødet med den lille bakke i Huy, kaldet Le Mur, gjorde rytterne holdt ved hotellet for at gøre sig klar til opstigningen. Godt forberedte kørte holdet videre gennem Huy for at indtage den meter lange Le Mur, som på sit værste sted har en stigningsprocent på 23 procent. Selvom Le Mur er et ekstra tilbud til rytterne, så ville alle med opad. Det blev rigtigt hårdt, varmen og de mange kilometer i benene gjorde det slemme ved mange af rytterne. Team Rotary Favrskov kører videre Projekterne i 2013 har givet godt kr til velgørenhedsformålene, et beløb der forventes større i De første ryttere har allerede tilmeldt sig, og planlægningen af næste års aktiviteter er allerede i fuld gang i Team Rotary Favrskov. Morten Rasmussen var omsætningen på ca. 500 millioner kr. I sidste regnskabsår var den på 7,2 milliarder kr. og havde 1500 ansatte i ind- og udland. Begrundelsen blev formuleret af bankdirektør Tom Frandsen og prisen, en kopi af et stykke af jernbanebroen, et diplom samt en check på kr. blev overbragt af klubbens præsident, Jørgen Plomgaard. Leon Sørensen erklærede straks, at pengene skulle doneres til Julemærkehjemmet i Hobro. Fra venstre: Borgmester Henning G. Jensen, præsident Jørgen Plomgaard, adm. direktør Leon Sørensen. Aalborg Søndre fyldte 50 år Der var mange gæster, bl.a. guvernør Jan Brinck, der i sin tale fremdrog træk fra Aalborg Søndres historie og frem til nutiden, hvor klubben bl.a. har taget initiativ til et stort projekt til støtte for grønlandske uddannelsessøgende i Aalborg. Han fremhævede også Aalborg Søndres nye initiativpris, der blev uddelt for første gang samme aften. Prisen kan enten tildeles en virksomhed i Nordjylland, der gennem en energisk indsats har fremmet kendskabet til Nordjylland og fastholdt eller øget beskæftigelsen, eller til en privatperson, der i en organisation eller forening har udvist gåpåmod, søgt alternative løsninger og udvist handlekraft. Den første modtager blev administrerende direktør for Euro Cater A/S med hovedsæde i Svenstrup, Leon Sørensen. Firmaet leverer alle mulige typer madvarer til tusinder af kunder, og da Leon Sørensen overtog ledelsen af virksomheden i 1986, Festtale af borgmesteren Aftenens festtale blev holdt af borgmester Henning G. Jensen, der causerede over erhvervsudviklingen i Aalborg siden Middelalderen. Efterfølgende blev han af Aalborg Søndres præsident, Jørgen Plomgaard, udnævnt til Poul Harris Fellow. Det er den højeste udmærkelse inden for Rotary, og den er opkaldt efter Rotarys grundlægger, og anerkendelsen tildeles personer, som i deres daglige gøren og laden i høj grad lever op til Rotarys motto Tjen andre. Jørgen Plomgaard begrundede udnævnelsen med, at Henning G. Jensen har været medlem af Aalborg Byråd i næsten 40 år, blev rådmand i 1982 og borgmester i Han har dermed haft stor indflydelse på byens udvikling, og det har han gjort på en slagkraftig og direkte facon, men også på den gode måde en meget personlig facon. Han har gennem sit mangeårige virke i høj grad tjent andre. Arne Sloth Kristoffersen Aalborg Søndre Rotary Klub

6 Nyt i side 6 Rebound, Alexander Helm Harvey, Randers Vestre, fortalte på spansk om sit ophold i Colombia 2012/13 Troll - Mascot for distrikt 1440, uddeles til de nyankomne udvekslingsstudenter Velkomstmøde for udvekslingsstudenter og værter Søndag den 18. august afholdt distrikt 1440 velkomstmøde for sommerholdet 2013 på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk ved Nibe med Nibe RK som arrangør. Der var i alt 162 deltagere til mødet fordelt på 60 unge tidligere, nuværende og kommende udvekslingsstudenter, værtsfamilier, forældre til kommende udvekslingsstudenter samt klub- og distriktscounsellorer. Det er dejligt at opleve, at der er stor opbakning fra så mange deltagere. Distriktscounsellor, Martin Bjørn fra Nibe RK, bød velkommen til deltagerne og fremlagde kort dagens program, inden alle unge deltagere kort præsenterede sig selv. Distriktsguvernør elect Jens Søndergaard, Hadsten RK, holdt herefter velkomsttale og uddelte distriktets maskot, Troll, til de nyankomne inbounds. Udvalget for ungdomsudvekslingen i distrikt 1440 stod herefter for forskellige indlæg om alle vigtige forhold i forbindelse med en udveksling. Blandt de unge var der 23 nye udvekslingsstudenter fra sommerholdet, som for første gang præsenterede sig i en større forsamling i deres nye værtsdistrikt. De fik her lejlighed til at hilse på distriktets inbounds fra vinterholdet, rebounds samt aspiranter til 2014/15-holdet. Gode råd på tre sprog I år var vi så heldige at få besøg af Thais Coliccio fra vinterholdet 2007, som var på besøg i sin tidligere værtsklub Bangsbostrand. Thais gav på dansk, engelsk og portugisisk en masse gode råd om at være udvekslingsstudent til de unge deltagere. Alexander Helm Harvey fra Randers Vestre var udvekslings-student i 2012/13 i Colombia. Han fortalte om sit ophold på spansk. Deltagere, som ikke forstår spansk, lærte hvor svært det kan være, når man ikke forstår et sprog. Efter middagsmaden fik udvekslingsstudenter, rebounds og aspiranter lejlighed til at gå en tur i den smukke natur i Lundbæk, hvor de oplevede en typisk dansk sommer med regn og lunt vejr. Snakken gik lystigt blandt alle de unge, og der blev talt om oplevelser og forventninger. Alle værtsforældre, forældre til kommende udvekslingsstudenter og klubcounsello- rer blev indgående informeret om Rotary s udvekslingsprogram og fik lejlighed til at udveksle erfaringer omkring arbejdet med udvekslingsstudenter. Holdet for ungdomsudvekslingen i distrikt 1440 havde tilrettelagt mødet på bedste vis, så alle deltagere fik en indholdsrig dag. Anna Grethe Rise Nibe RK DM i Rotaract Landets Rotaract klubber havde på initiativ af Aalborg Rotaract sat hinanden stævne i Aalborg i weekenden 30. august til 1. september. Hovedformålet med weekenden var dels at samle penge ind til Shelterboxe, dels at skabe et socialt fællesskab mellem klubberne. På forhånd havde Rotaract sendt materiale rundt til Rotaryklubber og virksomheder, hvor de fortæller om Shelterboxene og opfordrer modtagerne til at købe én eller i det mindste en del af en shelterbox. Donationer offentliggøres på projektets hjemmeside og i en takkeannonce, som bringes i Nordjyske Stiftstidende. Distrikt 1470 har flot tilbudt, at for hver to Shelterboxe, som Rotaract skaffer, lægger de én oveni! Det har vi ikke haft økonomisk mulighed for fra vores distrikt, men vi har dog støttet Rotaract ved at købe en enkelt Shelterbox. Lørdag den 31. august deltog rotaract erne i et gadeløb i Aalborg, hvor de profilerede Rotaract og Shelterboxprojektet. Til afvikling af løbet har Aalborg Rotaract søgt støtte fra distriktets klubber, og følgende klubber har lovet sin støtte: Dronninglund, Frederikshavn Bangsbostrand, Hadsund, Nibe, Nørresundby, Aalborg City, Aalborg Stigsborg og Aalborg Østre. Det er et flot initiativ, Rotaract i Aalborg har taget. Forhåbentlig vil det blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Læs mere om arrangementet og om Shelterboxene på dmirotaract.dk.

7 Nyt i side 7 Her finder du din assisterende guvernør Område 1: Jens Gram, Skagen RK. Mail: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen, Skagen morgen Klub, Sæby. Område 2: Anni Stilling, Hjørring Vestre RK. Mail: hjoerring.dk. Hirtshals, Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre. Område 3: Grethe Andersen, Hals RK. Mail: skolekom.dk. Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre, Aalborg City morgen, Nørresundby, Hals, Nibe. Område 4: Thomas Blom, Pandrup RK. Mail: dk. Thisted, Fjerritslev, Nykøbing Mors, Hanstholm, Pandrup, Åbybro, Skive, Skivehus, Skive Fjord morgen. Område 5: Jens Martin Hansen, Aars RK. Mail: Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, Rebild, Hadsund, Sydthy. Område 6: Kim Holst, Randers Vestre RK. Mail: com. Randers Vestre, Randers Søndre, Randers Østre, Randers Business Breakfast, Langå, Viborg, Viborg Morgen, Viborg-Asmild, Kjellerup, Bjerringbro. Distriktsaktiviteter i september og oktober (Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: Dokumenter, JanBrinck; Mødekalender) Oversigt over klubbesøg: Distriktsaktiviteter i september og oktober: September: Uge 36: Uge 37: Uge 38: Uge 39: Oktober: Uge 40: Uge 41: Uge 42: Uge 43: 50 års jubilæumsmøde i Aalborg Søndre. Klubbesøg: Rebild, Randers Business Breakfast og Randers Ø. Chair Youth Service: Møde med Randers Rotaract. DG deltager i distriktskonference i Kristiansand. Klubbesøg: Randers Vestre, Viborg, Pandrup og Viborg Morgen. DGE, DGN og Chair Foundation deltager i GETS, Institute og Foundation seminar i Skt. Petersburg. Klubbesøg: Langå og Hanstholm. Guvernørgruppemøde 2, AG-møde og distriktsrådsmøde 1. Distriktskonference og årsmøde i Hanstholm. Klubbesøg: Bjerringbro, Nibe, Hadsund, Aars. Distriktstræner: Møde med facilitatorer til Rotary Leadership Institute. Chair Youth Service deltager i møde sammen med Rotaract Hjørring Morgen. DG deltager i distriktskonference i Aarhus. Klubbesøg: Frederikshavn City Morgen, Frederikshavn, Skagen Morgen og Skagen Chair Youth Service: Møde i Hadsund RK. Rotary Leadership Institute, (RLI) Modul 1 (Hjørring). Klubbesøg: Løgstør og Hobro. Guvernørgruppemøde 3. Strategiseminar (12-12 møde) og DGE træning. Klubbesøg: Farsø og Sæby. Klubbesøg; Aalborg Stigsborg, Nørresundby, Frederikshavn Bangsbostrand. RYLA D1440 i Jesperhus Feriecenter. DG deltager i distriktskonference i Växjö. Område 7: Erik Salomonsen, Rønde RK. Mail: Rønde Ebeltoft, Grenaa, Grenå-Djurs, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm. Uge 44: Klubmøde: Hals. PrePets i Rebildhus (AG områder 4 & 5). DG deltager RD Forretningsudvalgsmøde 2. Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK. Klaksvikar, Thòrshavnar. NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle indlæg til næste nummer sendes til: Jan Brinck, distriktsguvernør Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Velkommen til nye medlemmer i 1440 i august 2013 Dronninglund Julie Nybo Randers Vestre Lars Michael Madsen Viborg Hanne Simony Gregersen Merete Søgaard Riise Lassen Rebild Peter Pilgaard Frederikshavn Preben Knipp Hjørnet Frederikshavn Bangsbostrand Jakob S. Johnsen

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

DANIO NYHEDSBREV. Indhold:

DANIO NYHEDSBREV. Indhold: Dette nyhedsbrev sendes ud af Rotaract Danmarks bestyrelse. Nyhedsbrevet udsendes kvartalvis og indeholder informationer om, hvad der sker i Rotaract nationalt og internationalt. Oktober 2014 Indhold:

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

Det har vist sig, at det har en gavnlig indvirkning. at deltage i disse kurser, fortæller Inger Johnsen. Kurserne, som er udviklet

Det har vist sig, at det har en gavnlig indvirkning. at deltage i disse kurser, fortæller Inger Johnsen. Kurserne, som er udviklet SLØJFEN26 Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige Juli 2007 Lokalforeningen og kommunen forår 2007: Få kommunen til at hjælpe kræftpatienter Kræftsygdommen bliver for mange kræftpatienter en kronisk sygdom.

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Fokus: Kongres I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften Kongresser Kongresser det sociale frirum Kongresminder At afholde en kongres Min kongresoplevelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet JCI 2012 Vi er klar! I dette nummer: Formandens ord Projekt FK2013 Indbydelse til afdelingsaften Referat af afdelingsaftenen Julefrokost 2011 Nationale poster I JCI jcinyt.dk 10 Hurtige

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere