GERONTOLOGI. Aldring og ældre - forskning og udvikling Årg. 21, nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GERONTOLOGI. Aldring og ældre - forskning og udvikling Årg. 21, nr."

Transkript

1 1 GERONTOLOGI. Aldring og ældre - forskning og udvikling Årg. 21, nr. 3, 2005, pp Udgives af Dansk Gerontologisk Selskab. At leve er at rejse - efter en pla n af An ne Leonora Blaaki lde Livslø bet kan betragtes so m en rejse efter en bestemt kørepla n. Det er ikke bare en tur ud i det blå, vi foretager, n vi sigter efter at nå beste mte må l i b estemte aldre gen nem livet. år abstract: Livsløbet beskrives ofte som en rejse. Når man vokser op, lærer man, at rejsen også har nogle bestemte mål, man skal sigte efter. I den vestlige kultur har vi en forventning om, at det enkelte menneske skal udføre visse handlinger og nå bestemte mål på bestemte tidspunkter i sit livsløb, præcis som en rejse ud i verden med stop ved bestemte stationer og efter en på forhånd fastlagt køreplan. Det er noget af et regnestykke, at få sit eget liv til at passe med den kulturelt tilrettelagte køreplan, som vi alle prøver at følge mere eller mindre. Nogle forskere har givet det betegnelsen at synkronisere sit liv efter de givne aldersforventninger (Hareven 2000). Man kan også kalde det at stå på toget til tiden. Hvert enkelt menneske må selv sørge for at stå på toget og passe køreplanens tider. På hvert stop er der en form for ritual, man skal gennemgå, som er tilpasset ens alder. Hvis man gennemgår ritualet efter forskrifterne, opnår man både anerkendelse og billet til at køre videre. Ritualet kan være let genkendelige ting som eksaminer, 18-års fødselsdag, det første job, ægteskab eller første barn, men det kan også være skjulte handlinger som fx sexualdebut. I den danske kultur har vi ikke et ord for dét at følge livsløbets fastlagte køreplan, men på japansk hedder det tekirei og følges af 90 % af japanerne (Hareven 2000). I den vestlige kultur er livsløbets køreplan tilrettelagt sådan, at der er flest stoppesteder, som skal overholdes i de unge voksenår. Det er kendt, at køreplanen derfor giver mest stress i de ti år mellem 20 og 30 års alderen. Det kunne man kalde alders-stress, men 26-årige Laus Høybye kalder det aldersangst:

2 2 [Denne tekst må gerne komme i en slags boks?] Selv om jeg er midt i tyverne, så kan jeg godt få det sådan: "Aigh, jeg er ved at blive for gammel!" Eller: "Nå, nu har jeg fødselsdag igen - Fuck, hvad har jeg udrettet!?" Jeg hader det egentlig, for jeg gider ikke have aldersangst, for det er jo ligegyldigt; det er sådan en latterlig ting, fordi man KAN ikke gøre noget som helst ved, at man bliver ældre. Men der er mange, som bliver angste. Selv folk, som fylder 20, kan sige: "Aigh, nu er jeg også ved at blive for gammel". Den omve ndte tragt form Vi fokuserer mere på eksakt kronologisk alder, end vi nogensinde har gjort, og vi tæller livet i år, år for år, på præcis dato og klokkeslet (Kohli 1986). Man skal ikke meget mere end 100 år tilbage i tiden i Danmark, før man hverken talte år eller fulgte klokken præcist, som man gør det i dag (Frykman og Löfgren 1979). I nutiden har tallene fået langt større betydning for menneskers liv. Selve det faktum, at vi kan tælle vores egen alder og sammenligne den, både med andres og med kulturens forventninger til, hvad man bør kunne og skulle i bestemte aldre, kan give en rigtig god grobund for heftig aldersangst, som Laus Høybye giver udtryk for. Generelt mener vi ikke i vores kultur, at der er mulighed for at udvikle sig synderligt efter 35-års alderen, og derfor er der nogle samfundsmæssige krav til den enkelte om, at man skal have valgt sin vej, fulgt sin køreplan og fundet sin plads inden da. I begyndelsen giver livet indtryk af at være ét stort valgfrit paradis, men pludselig stikker voksenlivet sit alvorsfjæs frem og afslører den fastlagte køreplan, som betyder, at valgfriheden giver billet til én vej. Det er ikke muligt at vælge to veje samtidig, og tænk hvis man er kommet til at vælge den forkerte! Aldersangsten handler om skrækken for, at livets vej snævres ind til et ganske smalt spor, eller at man kommer ud på et blindt sidespor, men også en frustration over ikke at få brugt alle de muligheder, livet giver én; at man kommer til at fravælge nogle af alle de veje, man kan gå i livet, og derved mister muligheden for at vende tilbage. En del af denne bekymring skyldes fastlåste forventninger til bestemt aldersopførsel. Mange ældre personer er levende eksempler på, at karrierevejene ikke nødvendigvis lukkes efterhånden, men at man kan fortsætte i samme bredde, måske endda i bredere format, eller at man stadig kan finde nye veje, som bliver afprøvet. Fx begyndte Helle Gotved

3 at lave radioudsendelser i en alder af 53 år og sluttede (mod eget ønske), da hun var 79. Vi forestiller os livet som en tragt, der snævres ind allerede ved 35-års alderen, men vi burde indse, at tragten vender omvendt og åbner sig gennem livet. Det har altså store konsekvenser, at vi lever med en kulturelt skabt køreplan for, hvordan livet skal leves. De fleste følger den så godt som muligt, fordi man derved opnår ret til de særlige privilegier, som vores kultur uddeler efter tur og alder. Grunden til, at det giver anerkendelse at gennemgå de rigtige ritualer på de rigtige tidspunkter, er, at det enkelte menneske udfører en handling, som er synligt i overensstemmelse med de kulturelle normer for, hvad der anses for at være rigtigt. Det enkelte menneske bekræfter altså ved sin adfærd de kollektive værdier, og det belønnes man for ved at høste anerkendelse. Det omvendte kan også være tilfældet. Hvis man er ude af trit med køreplanen, kan det føre til sociale sanktioner eller eksklusioner fra fællesskabets rum. Ude af trit kan man fx være ved at få børn på forkerte tidspunkter, eller ved at savne et job i den livsfase, hvor man forventes at arbejde. 3 Voksen og ar bej dsso m Livsløbet blev engang opdelt i tre livsfaser; barndom, manddom og alderdom. Det hed dengang manddom, fordi der var tale om et patriarkalsk samfund, og kvinder blev ikke regnet for mennesker i samme forstand som mænd. Børn og gamle blev heller ikke regnet for fuldgyldige mennesker; ingen af dem skulle forsørge sig selv; de skulle derimod arbejde for den husbond, de nu var underlagt, og de blev til gengæld forsørget af ham. (Det samme kunne i øvrigt gælde andre mænd, hvis de ikke selv havde ejendom og derfor måtte arbejde og bo hos andre.) Dét at være hovedforsørgeren krævede, at man var en fuldt udvokset mand, som kunne overtage og varetage forsørgelsen og magten efter sine forgængere. En husbond kunne gå på aftægt, når det passede ham, og så blev han defineret som gammel ; nemlig som én, der ikke kunne eller behøvede at forsørge sig selv, og som derved mistede den høje status som mand (Blaakilde 2004). Det gamle livsløbsprincip er videreført i den danske velfærdsstat på den måde, at børn i dag ikke må have indtægtsgivende arbejde, og at gamle mennesker forventes at gå på pension; de må heller ikke arbejde for løn - dog med visse undtagelser. Til gengæld forventer man i vores samfund ligesom i de tidligere, at voksenlivet er et arbejds liv, forstået som en livsfase, hvor man er i stand til at forsørge sig selv ved hjælp af indtægtsgivende arbejde. Derfor kan man udelukkende få betegnelsen

4 arbejdsløs, når man bliver betragtet som én, der er voksen med de forventninger, der hører til dén position, eller som førtids pensionist, når man går for tidligt på pension. Som det var før, er det stadig: Voksenlivets definition som selvforsørgende giver status, og det betyder også, at børn, syge og gamle ikke nyder samme høje status. Borgerskabets udgave af denne livsopfattelse kan man se afbildet på forskellige historiske alderstrapper, der har form som en trappestige. Først kravler man opad, og fra 50 år nedad igen for at ende i døden. På trappens øverste trin, lige før nedturen, knejser en borgerlig mand, iført fint tøj og høj hat. Alderstrappen topper altid ved de 50 år, som er midten af det idealistisk beregnede menneskeliv på 100 år, skønt de færreste i praksis blev over 70. Gennemsnitsalderen var ca. 50 år ved begyndelsen af 1900-tallet og sikkert mindre tidligere. I dag er det 35 år, der betragtes som det magiske højdepunkt, hvorfra nedstigningen starter. 4 Kvi ndeligt livsløb Betegnelserne barndom, ungdom, manddom og alderdom er altså egentlig ikke skabt til kvinder. Der er stadig levn fra den patriarkalske samfundsorganisation og tankegang, fx i opfattelsen af livsløbet. Tanken om livets toppunkt og ansvaret for at forsørge andre, når man står på toppen, er i udgangspunktet mandligt bestemt. Selv om begge køn altid har arbejdet, skal vi ikke ret langt tilbage i historien, før det kun var det ene køn, der fik indkomst og magt i kraft af sit arbejde. Derfor har vi stadig en tendens til at tænke begrebet arbejde som noget, der har med indtægt at gøre, og derfor kan man i dag betegnes som arbejdsløs, selvom man har masser af arbejde; fx med at sørge for sine børn og sit hjem. I gamle dage havde dette arbejde en erhvervsmæssig titel som husmor. - En husmor ændrede i øvrigt heller ikke sit daglige virke, når hun blev pensionist ; hun fortsatte sit normale arbejde som sædvanlig, og det viser, at betegnelsen pensionist også er skabt efter en model for det traditionelt mandlige arbejde. For kvinder har livsløbet historisk set været udmålt i faserne barndom, moderskab og bedstemoderskab/alderdom. Når kvinden er kønsmoden, er hun teoretisk set klar til at blive mor, og dermed voksen. I Danmark har der dog ikke været tradition for at lade unge kvinder gifte sig, så snart de var kønsmodne, og det gjaldt slet ikke manden, som ofte kunne være ældre, før han havde den fornødne indkomst eller ejendom, hvorfra forsørgelsen til at stifte og holde en familie skulle komme. Derfor er mandens voksenliv historisk set defineret ved indkomstgivende

5 arbejde, mens kvindens er defineret ved moderskab. Hendes arbejdsopgaver var i hjemmet og måske omkring gården hele livet igennem, også i alderdommen. I den kvindelige livsløbskultur var man defineret som voksen, indtil man kom i overgangsalderen og ikke kunne føde flere børn. Så kom man ind i alderdomsfasen. I dag er kvinder forlængst gået ind i dén samfundsmæssige sfære, som vi kalder arbejdsmarkedet, og her følger man den traditionelt maskulint definerede livsløbskultur og dens regler. Men kvinderne er jo stadig det køn, der føder børnene, og kulturelt set er det noget fuldstændig nyt, at mænd er begyndt at påtage sig et større ansvar for arbejdet med at være og vedligeholde en familie med børn. Derfor er der stadig rigtig mange kvinder, der har hovedansvaret for det, der tidligere var det kvindeligt definerede arbejdsområde; familien, mens de også har travlt med at nå præcis de samme ting, som deres jævnaldrende mænd; at skabe en karriere og nå toppen inden de 35. Samtidig skal de, som Lotte Bundsgaard og mange af hendes yngre kvindelige politiker-kolleger oplever det, stå til offentligt regnskab for, hvordan de egentlig kan klare at passe en familie og være politikere samtidig - et spørgsmål, man aldrig stiller yngre mænd. Udover at mange kvinder også har påtaget sig at opfylde det mandligt definerede arbejdsområde med hensyn til en karriere, lider de desuden under det ekstra pres det er, at den kronologiske aldersforståelse er blevet så dominerende i vores kultur. På grund af kronologiseringens kulturelle magt har vi i dag mulighed for at skabe en fast, aldersmæssig forventning til, hvornår det er helt r igtigt at få sit første barn. Det skal passes ind i det stringente livsløb, og for kvinderne er det inden, man bliver 30, bl.a. fordi det biologiske ur sætter grænsen ca. 15 år senere. 5 Sl ip l ivet løs Moderskabets biologiske ur er én af de få stationer på rejsen, der vitterligt er biologisk betinget. Men resten af køreplanen er lagt alt for stramt. Livet er blevet længere og mulighederne større, end tilfældet var for fx 100 år siden, men alligevel tager køreplanen på den ene side udgangspunkt i nogle regler fra en tid, der var anderledes end i dag, og på den anden side har den fået tilført endnu flere regler, som gør den endnu strammere. I fremtiden vil vi nok møde flere krav om aldersmæssig frisættelse. De flade og anti-autoritære strukturer, der er i dag, betyder, at hvert enkelt menneske vil kræve sin ret og uafhængighed i et vist omfang, og

6 det gælder både børn, unge og gamle; mennesker, som tidligere nærmest pr. definition var underlagt hierarkiet, som det så ud på alderstrapperne fra tallet. Samtidig er de fastlagte, kulturelle forventninger til bestemte aldre dog øget op gennem tiden, og vi lever pt. i en kultur, der i stigende tempo ønsker fornyelserne fornyet. Den udbredte neofili - dyrkelsen af alt, der er nyt - betyder ikke bare, at ældre mennesker hurtigt bliver forældede, men også at selv de unge hurtigt bliver forældede. Dét giver alders-angst hos unge, mens mange midaldrende og lidt ældre til gengæld kan opleve en forpustet stoppen op og en pludselig opmærksomhed på, at det er jo gået godt. Hos en del af de ældste kan man derimod - hvis man går dem på klingen - høre en undertrykt beklagelse over, at de ikke bliver brugt lige så meget, som de egentlig har viden og engagement til. Man kunne godt ønske sig, at der ville ske en yderligere frisættelse, ikke bare af ungdommen og alderdommen, men af livsløbet og den fastlagte køreplan, som binder mennesker til at gå frem i livet og gøre bestemte ting til bestemt tid - helst meget hurtigt - og efter en stringent snor. Det ville være befriende, hvis livet kunne slippes løs, og man virkelig fik lov til at udforske, hvad der kan ske både forlæns, baglæns og sidelæns. 6 Referen cer Blaakilde, A.L. (2004). Løber tiden fra Kronos? Om kronologiseringens betydning for forestillinger om alder. Tidsskrift for kulturforskning: Alderens kulturelle konstruksjon, vol. 1, Novus forlag, Oslo, Norge. Frykman, J. og Orvar Löfgren (1979). Den kultiverade människan. Liber Läromedel, Lund. Hareven, T. (2000). Families, History, and Social Change: Life-Course & Cross-Cultural Perspectives. Westview Press, Perseus Press Books Group. Kohli, M. (1986). The World We Forgot: A Historical Review of the Life Course. I Marshall, Victor W. (Ed.) Later Life. The Social Psychology of Aging. Sage Publ. Pp Anne Leonora Blaakilde er cand. mag. i folkloristik og retorik, tilknyttet Gerontologisk Institut. Artiklen er skrevet på baggrund af hendes nyligt udkomne bog, hvorfra også citater og eksempler er hentet. Bogen

7 rummer interviews med bl.a. Laus Høybye, Lotte Bundsgaard, Helle Gotved og Klaus Rifbjerg og hedder: Livet skal leves - forlæns, baglæns og sidelæns. 12 samtaler om livsløb. Gyldendal. 272 s. 7

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Når pensionister flytter hjemmefra

Når pensionister flytter hjemmefra Redigeret af Anne Leonora Blaakilde Når pensionister flytter hjemmefra Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv Udarbejdet med støtte fra EGV Når pensionister flytter hjemmefra Ressourcer

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Personlig ledelse til overskud i hverdagen

Personlig ledelse til overskud i hverdagen Personlig ledelse til overskud i hverdagen 8 muligheder og spørgsmål februar 2014 Af: Eva Beierholm Bendtsen Overskudsmentor, mastercoach, ernæringsekspert, foredragsholder og kursusleder. www.livs-appetit.dk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere