Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget"

Transkript

1 Kartoffelafgiftsfonden - Beløb i 1000 kr. Budget senest godk. Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år ,5 2 Produktionsafgifter ,9 3 Promillemidler CO 2 midler ,0 - Særbevilling og anden indtægt - Renter ,0 4 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,0 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,7 103,1 Forskning og forsøg i alt ,8 11,4 Produktudvikling i alt ,0 40,0 Rådgivning i alt 0,0 - Uddannelse i alt 0,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,3 0,0 Sygdomsbekæmpelse i alt ,2 0,0 Dyrevelfærd i alt 0,0 - Kontrol i alt 0,0 - Særlige foranstaltninger 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0,0 - II. Udgifter til formål i alt ,0 12,1 Fondsadministration Generel fondsadministration ,0 Revisionsudgifter ,0 5 Bestyrelseshonorar ,0 III. Administration i alt ,0 IV. Udgifter i alt ,6 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 1 7 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Aarhus Universitet, Det Jordbrugsv. Fak. (tidl. DJF) ,5 0,0 Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg ,5 0,0 Landbrugets Kartoffelfond ,4 7,0 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret ,6 17,4 KMC ,4 19,1 Forskningsfore.for frugt, grønt og kartofler ,2 93,3 AKV Langholt ,0 20,9 Københavns Universitet, Det Biov. Fak. (tidl. KVL) ,6 50,4

2 Beløb i 1000 kr. Budget senest godk. Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D Samsø Landboforening ,4 0,0 BJ-Agro Aps ,8 0,0 Dalum Uddannelsescenter ,4 - Force Technology ,9 - Danmarks Kartoffel Råd ,3 0,0 Smagens Dag ,1 0,0 V. I alt ,0 12,1 Noter til punkterne I - V 1. Overførsel til budgetteres til tkr pga. tilskud til Erstatningsordningen ikke er udnyttet i 2006 samt større indtægter fra produktionsafgifter i 2006 end budgetteret. 2. Produktionsafgift på kr. 0,40 per 100 kg kartofler. I 2005 registreres tkr. 281 fra lægge-; 693 fra spise- og fra industrikartofler I 2006 budgetteres med tkr. 260 fra lægge-; 584 fra spise- og fra industrikartofler I basisbudget indgår tkr. 260 fra lægge-; 610 fra spise- og fra industrikartofler Avlen af kartofler i 2006 var præget af laverer udbytter og tendens til ringe holdbarhed. I ændringsbudgettet er provenuet for industrikartofler reduceret med 15 % til tkr , mens øvrige er uændret. 3. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug anvendes til medfiansiering af projekt nr. 6, 9, 24, 25 og Fondens adm. udgifter finansieres af afkast fra kapitaldepot tilhørende Dansk Landbrug. 5. Rejsegodtgørelse tkr. 3 og honorar tkr. 7 til bestyrelsesmedlem indstillet af Forskningsrådene.

3 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Budget VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet, i alt Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt Markører for tolerance overfor mop-top virus DNA-markører til forældreudvalg I alt Forskning og forsøg Sygdomsbekæmpelse: 6. Kartoffelmeristemoprensning/-bank I alt Sygdomsbekæmpelse Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt Sygdombekæmpelse: 7. Erstatning for angreb af farlige skadegørere Administration I alt Sygdomsbekæmpelse Landbrugets Kartoffelfond i alt DNA-markører til forældreudvalg i kartoffel Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold Kartoffellinier med høj chip-/friteringskvalitet efter 4C lagring Kartoffellinier med bred resistens mod nematoden pallida Rust i kartofler - markør for tolerance for Mop-top Anvendelse og dyrkningsværdi af sorter med høj fosforindhold Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt I alt Afsætningsfremme: 13. Udsendelse af opskriftspjecer Sortslistegebyr (Asparges, Primula og Dianella) I alt Afsætningsfremme Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i alt Samkøring af GAP Potatoes og GAP Fruit & Vegetables Kvælstof optimering til stivelseskartofler Vækstregulering af læggekartofler

4 Beløb i 1000 kr. Budget 18. Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel Olierædikke til reduktion af rodfiltsvamp og fritlevende nematoder - 90 I alt Forskning og forsøg Sygdomsforebyggelse: 20. Bladlusregistering Skimmel- og coloradobillereg. på PlanteInfo I alt Sygdomsforebyggelse Produktudvikling: 22. Udvikling af rådgivningsværktøjer Storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier - 60 I alt Produktudvikling KMC i alt Sortsforsøg med stivelseskartofler Sortsforsøg med kartofler til pulver Gødningsstrategier i fabrikskartofler Læggeafstand i stivelseskartofler Grundgødskning af kartofler Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding - 46 I alt Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler i alt Afsætningsfremme 30. Opskriftshæfte - nemme kartofler året rundt Kartoffelferiekonkurrence Madfestival i Tivoli - 50 I alt Afsætningsfremme AKV Langholt i alt Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder Jordbearbejdnings betydning for udbytte i kartofler - 36 I alt Forskning og forsøg Samsø Landboforening i alt Sortsforsøg med tidlige kartofler Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test 90 90

5 Beløb i 1000 kr. Budget I alt Forskning og forsøg Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet i alt Forskning og forsøg 37. Sygdomsresistens ved bioteknologi Introduktion af vildartsegenskaber i kartoffel - 60 I alt Forskning og forsøg BJ-Agro Aps i alt Målrettet avl af små kartofler Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler I alt Dalum Uddannelsescenter i alt 0 95 Afsætningsfremme: 41. Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence Kartoflen i skolen - 30 I alt Afsætningsfremme: 0 95 Force Technology i alt 0 60 Forskning og forsøg 43. Bekæmpelse af overfladerelaterede sygdomme med ultralyd - 60 I alt Forskning og forsøg 0 60 Danmarks Kartoffel Råd i alt Afsætningsfremme: 44. Kartoffelarrangement på Egeskov Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag DM i dyrkning af frilandskartofler 1 1 I alt Afsætningsfremme: Smagens Dag i alt Afsætningsfremme: 47. Smagens dag I alt Afsætningsfremme 10 10

6 Beløb i 1000 kr. Budget Noter : 1. Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel. Formålet er at implementere en metode til bestemmelse af oosporer i jord samt udvikle en behandlings- og nedvisningsstrategi for kartofler, der sikre mindst mulig dannelse af jordsmitte.i slutningen af 1970'erne kom begge krydsningstyper (A1 og A2) af kartoffelskimmel til Europa. Siden har det været muligt af danne hvilelegemer (oosporer) som udgør svampens kønnede stadier. En oosporer kan overleve i jorden i flere år. Ved kartoflens fremspiring spirer oosporen ligeledes med et sporangier, der muligvis kan inficerer blade med jordkontakt. I 2005 har der været et forøget antal marker med primær infektioner, der er karakteristiske for jordsmitte. Projektet består af tre dele. Del 1 omfatter implementering af en jordtest til kvantificering af oosporter i jorden. Del 2 omfatter et forsøg med sædskiftets indflydelse på jordsmitte. Sidste del er en undersøgelse af forskellige bekæmpelses- og nedvisningsstrategiers indvirkning på dannelse af jordsmitte. Projektet har en planlagt varighed på to år hvortil der er bevilget tilskud til andet år. 2. Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel. Projektet er igangsat for at forbedre grundlaget for en optimal og behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel. PlanteInfo skal opdateres med de seneste resultater for sorters resistens samt information om fungicider og deres optimale anvendelse. Blight Management skal intregreres med den eksisterende beslutningsstøtte i PlanteInfo, og denne del udgør den største del af projektet. Informationen til avleren skal udbygges med SMS om vejrprognose, risiko for sygdomme og skadedyr samt nøgletal fra beregninger med Blight Management på baggrund af lokale vejrdata hvor brugeren bor. Projektet udføres i samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Aktiviteten er henført til forskning og forsøg, men indeholder også delelementer der kunne placeres under produktudvikling. 3. Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt. Energitæthed, stivelse og glykæmisk index er en vigtig del af sundhedsdebatten omkring indtag af kartofler i lyset af vækst i livsstilsygdomme. I projektet skal der udvikles og optimeres en in vitro hurtigmetode til bestemmelse af glykemisk index i forskellige sorter og kvaliteter af kartofler. I første halvår skal målemetoden etableres ved Danmarks JordbrugsForskning. I væsktsæsonen skal produceres kartofler af forskellige sorter og kvaliteter hos Landbrugets Kartoffelfond, som efterfølgende anvendes til bestemmelse af det glykæmiske index. 4. Markører for tolerance overfor mop-top virus. I forlængelse af tidligere mop-top rustprojekt er formålet med det nye projekt at finde genetiske markører, der er koblet til tolerance/følsomhed overfor mop-top virus ved at analysere en eksisterende krydsningsfamilie hos Landbrugets Kartoffelfond. Undersøgelsen er tre årig, og i projektet første år foretages oprensning af DNA og sideløbende test i klimarum af krydsningsfamilien. Det er endnu ikke lykkedes at finde en høj grad af resistens mod mop-top i dyrkede sorter, men der er ikke foretaget undersøgelser af vildarteres resistens. Hvis man kan finde en vildart med mop-top resistens vil det være en værdifuld krydsningsparter. En markør vil endvidere være velegnet til test af nye sorter før dyrkning i større skala for at undgå kassation af partier med synlige mop-topsymptomer. Afprøvning af sorters resistens i klimarum og analyse af markører foregår hos Landbrugets Kartoffelfond, mens Danmarks JordbrugsForskning kortlægger hvilke markører, der koder for tolerance overfor mop-top. Projektet er budgetteret til at løbe over 3 år. 5. DNA-markører til forældreudvalg. Projektet løber i sit sidste år, og har til formål at forbedre mulighederne for at udvælge relevante krydsningsforældre ved hjælp af DNA-markører. Med basis i udvalgte markørerne kan den genetiske afstand mellem to sorter beregnes, og supplere de øvrige oplysninger der indgår når der skal udvælges sorter som forældre til nye krydsninger. Projektet foregår dels hos Danmarks JordbrugsForskning med udvælgelse af microsatellitter til måling af markører og hos Landbrugets Kartoffelfond med oprensning af DNA og analyse i DNA sekvenatoren samt beregning af slægtsskab. 6. Kartoffelmeristemoprensning/-bank. Opgaven med oprensning og vedligeholdelse af kartoffelplanter er placeret hos Aarhus Universitet, DJF. Fra starten af meristemprogrammet har oprensning og testning af kartoffelmeristemerne været placeret hos Danmarks JordbrugsForskning, og fonden har gennem mange år ydet tilskud til denne aktivitet for at opretholde en høj sundhedsstatus samt et beredskab mod nye sygdomme. Specialudvalget for Kartofler forestår den praktiske drift af meristemprogrammet med optagelse og udfasning af sorter i meristembanken. Der indgår ca. 60 sorter i banken, som danner grundlaget for hovedparten af opformeringen af kartofler i Danmark. 7. Erstatning for angreb af farlige skadegørere. Tilskuddet er afsat til Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg så der kan ydes en delvis erstatning for tab hos avlere, der får konstateret ring- eller brunbakteriose i deres avl

7 Beløb i 1000 kr. Budget af kartofler. I de senste to sæsoner er der ikke fundet smitte, men smitten optræder sporratisk og kan forekomme efter flere års hvile. 8. Der afsættes tillige et tilskud til Udvalgets administration af erstatningsopgørelser. 9. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold. Formålet er at bevare og opretholde en samling af kartoffelsorter og Solanum vildarter til brug for forskning og forsøg, som er relevante for danske forhold. I projektet indgår ud over vedligeholdelse af sorter i mark, drivhus og laboratorie også test for relevante egenskaber. Genbanken leverer sortsmateriale til demonstration hos museer mm. 10. Kartoffellinier med høj chip-/friteringskvalitet efter 4 o C lagring. Kartofler til frittering kan normalt ikke lagres ved lav temperatur uden dannelse af reducerende sukkerarter, som giver mørkfarvning ved stegning. Til produktion af kartoffelpulver og -flakes ses tilsvarende ved lavtemperaturlagring. Kartofler til forarbejdningsindustrien lagres derfor ved en højere temperatur og behandles for ikke at spire. Nogle arter af kartofler har den egenskab at de kan lagres kold unden dannelse af sukker i knoldene, og formålet med projektet er at finde linier som er dyrkningsegnede. Disse linier kan benyttes som forældre i krydsning af nye sorter til chips, flakes og pulver. 11. Kartofler med bred resistens mod nematoden Globodera pallida. Hidtil har pallida nematoden ikke haft større udbredelse i Danmark, men den findes i både Tyskland og Holland, og frygtes at blive spredt hertil. Formålet er at finde linier med resistens mod pallida rase 2 og 3 med samtidig god resistens mod knold- og topskimmel. Disse linier kan benyttes som forældre i krydsning af nye sorter til stivelse, pommes frites mm. I projektet indgår kydsning med forældresorter med resistens for pallida og skimmel med efterfølgende test i marken. 12. Anvendelse og dyrkningsværdi af sorter med høj fosforindhold. Målet er dels at afprøve stivelsesegenskaber fra forædlingskloner med højt indhold af fosfor og dels at afprøve hvordan klonerne klarer sig sammenlignet med andre stivelsesorter. Høj fosforindhold giver en høj viskositet i stivelsen, og kan med fordel anvendes til glasnudler og fød-fas-produkter, hvor vandbindingsevnen er en vigtig parameter. Undersøgelsen skal afklare om forskellene taler for en sortsren produktion af stivelses til bestemte formål. KMC indgår i projektet med analyse af stivelsen samt afprøvning i diverse standardprodukter. Potentialet er, at sorter med højere fosforindhold kan erstatte en modificering af stivelsen. 13. Udsendelse af opskriftspjecer. Tilskuddet er til distribution af pjecer med kartoffelopskrifter, som fonden tidligere har givet tilskud til udarbejdelse og trykning af. Der findes fortsat et mindre restlager af pjecer. 14. Sortslistegebyr. Tilskuddet er til opretholdelse af tre frie sorter på den danske sortsliste. Sorterne har fortsat betydning for avlen af kartofler, og har et dansk særpræg. 15. Samkøring af GAP Potatoes og GAP Fruit & Vegetables. Med tilskud fra fonden blev GAP Potatoes oprettet i 2005 og er taget ibrug af de første avlere i denne sæson. Sideløbende er oprettet et tilsvarende sporbarheds og kvalitetssystem for frugt og grøntsager. Der er brugere som både har kartofler og frugt & grønt og formålet med tilskuddet er at samkøre de to systemer til et under Euregap. Herved sikre, at der er fælles dansk sporbarheds- og kvalitetsstyringssystem for alle producenter af kartofler og frugt & grønt. Tilskuddet omfatter halvdelen af budgettet og er betinget af tilskud fra GAU til den resterende del. 16. Kvælstofoptimering i stivelseskartofler. Undersøgelsen startede i indeværende år og har til formål at bestemme kvælstofoptimum for stivelseskartofler, hvor kvælstofgødningen placeres sammenlignet med bredspredt. Tillige er det målet at udvikle en model for positionsbestemt tildeling af kvælstof med placeringsudstyr. 17. Vækstregulering af læggekartofler. Ved Potato 2005 i Holland blev et vækstreguleringsmiddel baseret på udtræk fra kommen tildelt årets Innovation award. Midlet har en spirehæmmende effekt og ved behandling af læggekartofler har det samtidig en stimulerende effekt som får knoldene til at sætte mange spire. Formålet med forsøget er at efterprøve om behandlede læggekartofler sætter flere datterknolde per plante. Forsøget er budgetteret til at forløbe over 3 sæsoner. 18. Ukrudtbekæmpelse i kartofler. Et forsøg som forløber på trejde år, med det formål at undersøge forskellige midlers effekt og skadevirkning på henholdsvis ukrudt og kartofler, når midlerne anvendes efter kartoflernes frem-

8 Beløb i 1000 kr. Budget spiring. 19. Olierædikke til reduktion af rodfiltsvamp og fritlevende nematoder. Formålet er at afprøve effekten af olierædikke overfor rodfiltsvamp og fritlevende nematoder når den udlægges som efterafgrøde før avl af kartofler. Rodfoltsvamp i kartofler er et stigende problem og en af de mest alvorlige jordbårne sygdomme i kartofler. Angreb forekommer ofte i store pletter i marken. Udenlandske undersøgelser har vist at ekstrakter af arter af korsblomstrede afgrøber har en hæmmende effekt på svampe. Forsøgene skal afklare muligheden for at anvende organisk materiale til biosanering af rodfiltsvamp og fritlevende menatoder. Forsøgene anlægges i otte marker hos kartoffelavlere og tilskuddet omfatter anlæggelse af efterafgrøden. 20. Bladlusregistering. En registeringsnet, som har forløbet over mange sæsoner. Formålet er at give avlerne et varslingssystem for virussmitte, som kan medvirke til at sikre rettidig nedvisning i forhold til læggekartoflers udbytte og virussmitte. Registeringnettet er landsdækkende og offentgøres ugenligt på planteinfo. 21. Kartoffelskimmelregisteringsnet. Registeringsnettet skal sikre et hurtigt overblik over de første fund af kartoffelskimmel samt udbredelseshastigheden indtil skimlen er almindeligt udbredt i landet. Indsamlere af bladprøver er planteavlskonsulenter, officielle kontrollører, mfl. som sender prøver til analyse på Landscentret. Eventuelle fund offentliggøres dagen efter på planteinfo. Registeringsnettet omfatter tillige fund af coloradobiller med offenliggørelse på Internettet. 22. Udvikling af rådgivningsværktøj til sammenligning af produktionsresulter på kartoffelejendomme. Et projekt som blev startet i indeværende år, med det formål at udvikle værktøjer til at analysere en kartoffelejendoms driftsresultater i forhold til sammenlignelige bedrifters resultater. Herunder at kunne udpege fokusområder, hvor ejendommens indtjening kan forbedres. I projektet lægges vægt på at dataindsamlingen bliver så enkelt som muligt, bl.a. fra allerede eksisterende data fra gødningsregnskaber mm. I vil det også blive stivelsesproducenter der indgår i projektet, men det er planen senere at inddrage andre produktionsgrene. 23. Storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier. Formålet er at udvikle et forsøgskoncept, hvor der anvnedes storparceller i kartofler til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier under landmandspraksis. Forsøg med plantebeskyttelsesmidler udføres oftest i små parceller med unaturligt højt smittetryk. Der kan derfor være en fejlkilde ved tolkning af resultaterne idet smittetrykket er lavere i marker, der ikke indeholder ubehandlede led og ikke tilføres kunstig smitte. Forsøgene omfatter bekæmpelse af topskimmel og omfatter dels en rutine og dels en tilpasset bekæmpelsesstrategi. Undersøgelsen udføres i middelmodtagelige stivelsessorter hos tre kartoffelavlere. 24. Sortsforsøg med stivelseskartofler. En undersøgelser, der har forløbet over flere år med udskiftende sorter der alle er aktuelle for producenter af stivelseskartofler. Undersøgelsen omfatter 12 sorter og foregår dels i Vendsyssel, midtjylland og hos DJF, St. Jyndevad. Formålet er at afprøve egnede sorter til produktion af kartoffelstivelse. I undersøgelsen indgår egenskaber for udbytte, stivelsesprocent, skimmelresistens og lageregnethed. 25. Sortsforsøg med kartofler til kartoffelpulverproduktion. Erfaringen fra produktionen af kartoffelpulver har vist at der stilles meget store krav til kartoflerne. Det er primært Saturna der anvendes i dag, men der er ønske om at finde bedre sorter. I undersøgelsen indgår 6 sorter med udbyttemåling på to tidspunkter, tørstofindhold, knoldegenskaber, sukkerindhold ved høst og efter lagring samt lagringsegenskaber. 26. Gødningsstrategier i fabrikskartofler. Et forsøg som blev indledt i 2005 som demonstration og i større skala i Formålet med forsøgene er at afdække forskelle på om der anvendes placeret flydende N-gødning placeret fast N-gødnnig, placeret flydende ammoniak eller alimdelig flydende ammoniak ved samme kvælstofmængde. Resultaterne skal være med til at danne beslutningsgrundlag for om kartofleravlerne skal investerer i læggere med placeringsudstyr. 27. Læggeafstand i stivelseskartofler. Undersøgelsen skal afdække betydningen af læggeafstanden i nyere sorter til stivelse for udbytte, udnyttelse af nærringsstoffer i jorden og indtjening. I avlsåret 2006 blev udført et tilsvarende forsøg, som nu gentages. De foreliggende resultater tyder på at læggeafstanden kan minskes for tidlige, og fastholdes på de nuværende 33 cm ved sildige sorter.

9 Beløb i 1000 kr. Budget 28. Grundgødskning af kartofler. Placering af gødning har i forsøg vist gode resultater, og undersøgelsen skal afdække om både kvælstof, kalium og fosfor skal placeres eller om avleren kan nøjes med at placerer kvælstof. Undersøgelsen startede i 2006 og budgetteres til at løbe over 3 sæsoner. 29. Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding. Formålet er at undersøge om måleinstrumentet Aquaflex kan være et beslutnings- og styringsredskab ved kunstvanding af kartofler så vandresurserne udnyttes bedre, og udgår udvaskning af næringstoffer med over-. vanding. 30. Nemme kartofler året rundt - et opskriftshæfte. Opskriftshæftet skal primært henvende sig til forbrugere mellem år med fokus på børnefamilier. Opskriftshæftet skal indeholde opskrifter hvor kartofler indgår som hovedingrediens. Formålet med pjecen er at øge interessen for kartofler og dens anvendelse i en sund og velafbalanceret kost. De 8 nye kostråd hvori kartoflen indgår skal danne udgangspunt for opskrifter til en sund livsstil i en travl hverdag. 31. Kartoffelferiekonkurrence. Formålet er at tiltrække forbrugernes opmærksomheden på kartoflen i skolernes efterårsferie via en indlagt kon-. kurrence med spørgsmål vedrørende kartoffel. Årets tema er hvor kommer kartoflerne fra - hvordan og hvornår kom den til Europa og Danmark og ikke mindst hvor kommer de kartofler fra som ligger i butikkerne via åbenthus arrangement hos kartoffelavlere over hele landet. Aktiviterne skydes i gang i forbindelse med konkurrencen om de bedste kartoffelretter blandt kokke. 32. Madfestival i Tivoli. Under madfestivelen i Tivoli i uge 34 og 35 skal projektet gennem direkte formidling sætte fokus på vigtigheden af at kartoflen indgår som en del af den daglige kostsammensætning. Aktiviteten gennemføres af Dansk Familelandbrugs Famileudvalg og formidlingen rettes mod de forbrugere der ikke vanemæssigt anvender anvender kartoflerne som en narturlig del af kosten og de unge der er opvokset unden kartoflen som en fast bestandel af kosten. 33. Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder, sammenhæng til rodfiltsvamp og muligheder for reduktion af angreb. De tidligere undersøgelser har vist at en bekæmpelse af fritlevende nematoder kan reducere angreb af rodfiltsvamp samt at jordbehandlingen kan have en betydning for forekomst af fritlevende nematoder. I undersøgelsen indgår en optimering af de dyrkningsfaktorer, der begrænser risikoen for angreb af fritlevende nematoder via jordbearbejdning, sædskifte og efterafgrøder. Endvidere indgår gødning og andre bekæmpelsesmuligheder. Der måles på en mulig sammenhæng mellem bekæmpelse af fritlevende nematoder og bekæmpelse af rust i kartofler. 34. Jordbearbejdningens betydning for udbytte i kartofler. Undersøgelsen skal udbygge sidste års resultater om en grundig jordløsning giver et merudbytte i forhold til reducerede jordbehandlinger. I undersøgelsen indgår tillige måling af knold- og stivelsesudbytte parceller med organisk gødning og jordbearbejdningens effekt heraf. 35. Sortsundersøgelse af tidlige spisekartofler. De tidlige kartofler er en af de få sæsonspiser, der er tilbage. Undersøgelsen har til formål af afprøve nye tidlige kartoffelsorter via udbytteforsøg med og uden plastdække. I undersøgelsen indgår en smagsbedømmelse af alle deltagende sorter. Undersøgelsen har forløbet over nogle år med skiftende sorter. 36. Indkredsning af tendens til revnedannelse i sorter af tidlige kartofler. En afprøvning som startede i 2006 sæsonen med en GAP metode, som har vist sig velegnet i gulerødder. Revnedannelse var ikke et større problem i 2006, og målingen gentages i næste sæson. Formålet er at udvikle en metode, så avler og salgsled tidlig på sæsonen kan høste og salgsklare kartofler uden revner ved varierende nedbørsforhold. 37. Udvikling af kartoffelplanter med øget sygdomsresistens ved brug af bioteknologi inspireret af traditionel Andes kartoffeldyrkning. Det centrale Andes har en rig tradition for dyrkningssystemmer tilpasset de forskellige miljøer. Et eksempel herpå er co-kultivering af kartoffel og mashua i Andes højlandet. Mashua inde-

10 Beløb i 1000 kr. Budget holder en signifikant mængde af naturstoffet benzylglucosinolat, som spiller en vigtig rolle for beskyttelse af kartoffelplanter mod skimmel. Formålet med projektet er at udvikle en biologisk metode til fremstilling af sygdomsresistente kartoffelplanter baseret på traditionelle kartoffeldyrkning i Andesbjergene. Ved introduktion af glycosinolatbiosyntesevejen specifikt i kartoflens blade og stængler forventes at opnå en hæmmende effekt på skimmel. 38. Introduktion af vild-artsegenskaber i kartoffel. Projektet er rettet mod en forbredring af tekniken til cellefusion for at overføre egenskaber fra vildarter til kloner der kan klare sig under normale dyrkningsvilkår. Blandt de egenskaber der søges overføret via cellefusion er kartofler som ikke ophober reducerende sukker ved 4 o C lagring samt særlige stivelsesegenskaber. 39. Målrettet avl af små kartofler. Et forsøg som startede i 2005 med at teste og udvikle nye dyrkningskoncepter for målrettet avl af små kartofler via forskellige læggemetoder, plantetal og gødnnigstrategier. Pris og afsætningsmuligheder har gjort det attraktivt at øge andelen af små knolde. Undersøgelsen går ind i det trejde og sidste år. 40. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler. En undersøgelse som blev startet op i 2006 med en måling af de mest dyrkede spisesorter tilsvarende de øvrige sortstyper. Under ensartede betingelser på en lokalitet sammenlignes udbytte, sygdomsmodtagelighed og kvalitetsegenskaber for spisesorter. Forsøgene startede i 2006 og sortsforsøg skal helst gentages over flere år, men der er kun ydet tilskud til endnu 1 års forsøg. 41. Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence. Målet med konkurrencen er at sætte fokus op kartoflens anvendelsesmuligheder inden for gastronomien. 42. Kartoflen i skolen. Via et dagsforløb for grundskolens Klasser er det formålet at inddrage kartoflen i undervisnigen på en sådan måde det det bliver attraktivt at udforske i de muligheder kartoflen giver i madlavningen. Endvidere inviteres til kartoffelkonkurrence for grundskolerne om retter hvor kartoflen er hovedingediens. 43. Bekæmpelse af overfladerelaterede sygdomme med ultralyd. Formålet er at undersøge mulighederne for at bekæmpe overfladerelaterede sygdomme på kartoffelknolde ved hjælp af termisk ultralyd/sonasteam. De første undersøgelser blev foretaget i 2006 med varierende resultater. Med en anden teknik skal det efterprøves om det er muligt at bekæmpe de overfladerelaterede sygdomme på kartoffel uden at skade spireevnen. 44. Kartoffelarrangement på Egeskov. Et årsmøde som afholdes af Danmarks Kartoffel Råd for fremme af kartofler og som samtidig markerer starten på Danmarks mesterskabet i dyrkning af frilandskartofler. 45. Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag. En dag som markeres med servering af nye danske kartofler på plejehjem. Tilskuddet er til medfinansiering af Kartoffel Rådet arrangering af kartoffeldagen. 46. DM i dyrkning af frilandskartofler. En konkurrence om at leverer de tidligste og største kartofler fra friland. Tilskuddet er til medfinansering af arrangementet. 47. Smagens Dag. En årlig tilbagevende begivenhed hvor kokke og andre madinteresserede voksne deltager i en temadag på landets skoler. Temaet skifter, og bliver i "Smagens Sundhed". Et emne der skal gøre eleverne beviste om at se en sammenhæng mellem den gode smag og sundhed. Et arrangement hvor kartofler har en naturlig plads. 26. marts

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget Budget 2006 Regnskab Beløb i 1000 kr. (senest indsendte Budget 2007 2005 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008 Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008 Budget 2007 Beløb i 1000 kr. Regnskab (senest 2006 indsendte Budget 2008 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER:

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Oktober 2004 Budget Ændrings- Relativ Ændring Indtægter: Overført fra forrige år 99 99 0,0 1 Produktionsafgift på kartofler 4.125 4.20 3,5 Renter 60 60 0,0

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.195 571-74,0 2 Produktionsafgifter 550 620

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005 Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005 Oktober 2004 Indtægter: 1 Overført fra forrige år 2.399 997 261-73,8 2 Produktionsafgift på kartofler 4.273 4.125 4.194 1,7 Renter 127 60 60 0,0 Andre indtægter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - ændrings Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 571 2.189 283,4 2 Produktionsafgifter 620 620

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - budget fordeling 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E

Kartoffelafgiftsfonden - budget fordeling 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E Kartoffelafgiftsfonden - budget Ændring Relativ B => C fordeling indsendte 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.761 2.967 592-80,0 2 Produktionsafgifter 4.890

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2010 (senest indsendte budget)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2010 (senest indsendte budget) Kartoffelafgiftsfonden - ændringsb indsendte budget) Ændrings budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 592 2.260 281,8 2 Produktionsafgifter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2009 (senest indsendte budget)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2009 (senest indsendte budget) Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget indsendte budget) Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/ A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 1.425 2.967 108,2 2 Produktionsafgifter

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: Statusrapport 2011

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: Statusrapport 2011 Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Statusrapport 2011 Ansøger: Landbrugets Kartoffelfond Grindstedvej 55 7184 Vandel

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2011.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2011. Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2011. 1. Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser. Der er udviklet en model skimmelstyring som ud fra en beregnet prognose for angreb af kartoffelskimmel

Læs mere

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Slutrapport

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Slutrapport Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Slutrapport Landbrugets Kartoffelfond, Grindstedvej 55, 7184 Vandel, www.lkfvandel.dk

Læs mere

Succes eller katastrofe. Dansk Landbrugsrådgivning

Succes eller katastrofe. Dansk Landbrugsrådgivning Succes eller katastrofe Analyse af begrænsende faktorer i melkartofler i Holland Samarbejdsprojekt mellem Avebe og PPO Formål: at afdække årsagen til store udbytteforskelle mellem avlere hæve nettoudbyttet

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2012.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2012. Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2012. 1. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler. Læggekartofler angribes af en række sygdomme, hvoraf en del forekommer latent og først kommer til udbrud under lagring

Læs mere

Overskæring af læggekartofler

Overskæring af læggekartofler Overskæring af læggekartofler Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov i samarbejde med Lars Bødker, Videncentret for Landbrug Indhold Resumé... 3 Baggrund...

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget B => C Beløb i 1000 kr. indsendte. 100*(C-B)/B budget) Note B C D E

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget B => C Beløb i 1000 kr. indsendte. 100*(C-B)/B budget) Note B C D E Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget 2012 Budget 2012 Ændring Ændringsbudget fordeling Relativ (senest B => C Beløb i 1000 kr. indsendte 100*(C-B)/B 2012 af C i % budget) Note B C D E INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2017

Ansøgning om tilskud i 2017 1. Genbank for kartofler. Ansøgning om tilskud i 2017 2. Ansøger og projektansvarlig a. Navn og adresse: Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d.

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2016 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-6

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget 2016

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget 2016 Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Ændringsbudget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Delrapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé...

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005 Fonden for økologisk landbrug Axeltorv 3 1609 København V Fonden for økologisk landbrug Ændrings (juni ) Fonden er oprettet i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler 23. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker Videncentret for landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: Forsøget: 1.optagning Sort KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær DJF-Jyndevad Ove Edlefsen

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2011.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2011. Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2011. 1. Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser. Der er udviklet en model skimmelstyring som ud fra en beregnet prognose for angreb af kartoffelskimmel

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 213 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 213 BJ-Agro har de sidste par år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode salat- og babykartoffelsorter til det

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 214 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Knolde pr plante Chips/Pulver/Pommes Frites sorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning.

Læs mere

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011 Introduktion Udbytte og kvalitet af kartofler er af stor betydning for den endelige afregning som landmanden får for sine kartofler. Frit levende nematoder kan have stor indflydelse på udbyttet i marken.

Læs mere

Kartoflens genetiske puslespil

Kartoflens genetiske puslespil Kartoflens genetiske puslespil klassisk forædling og ny teknologi Kartoffelforædling lyder umiddelbart som en stilfærdig beskæftigelse, men forædleren skal være beredt på våbenkapløb med en svamp, klar

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2015.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2015. Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2015. 1. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning Kartofler kræver en optimal tilførsel af alle essentielle næringsstoffer igennem hele vækstsæsonen.

Læs mere

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4 Aquaflex. Projektansvarlig: KMC Annette Dam Jensen Landmand: Arne Martinussen - Grove Formål: At undersøge om Aquaflex i fremtiden kan være et muligt beslutnings- styringsredskab for landmændene i forbindelse

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler Dyrkningsvejledning Avl af pulverkartofler 2 Dyrkningsvejledning pulverkartofler Indhold Specifikke krav...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning...4 Vanding er vigtig... 6 Ensartet afmodning... 6 Nænsom

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010.

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010. Slutrapport Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø af Peter Bay Knudsen feb 2010. DATO: 02.02.2010 Ministeriet for Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug og Fiskeri Slutrapport for forsknings-

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 1 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 1 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

KartoffelNyt. Den 15. marts 2011 Nr. 7

KartoffelNyt. Den 15. marts 2011 Nr. 7 KartoffelNyt Den 15. marts 2011 Nr. 7 Behandling af læggekartofler Plantetæthed Bejdsning af læggekartofler Sædskiftets betydning for angreb af rodfiltsvamp Mustang forte kan give misvækst i kartofler

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 214 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Stivelsessorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter

Læs mere

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Rapport Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Støttet af Kartoffelafgiftsfonden Januar 214 Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker, Videncentret for Landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: 1.optagning Sort /ha KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Steen Møller Madsen DJF Jyndevad Ove

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af: Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Placering af gødning betaler sig

Placering af gødning betaler sig sorter, gødskning og etablering Placering af gødning betaler sig Tidlige sorter Sorten Solist har igen i 2008 vist sig som en stabil og højtydende sort blandt de meget tidlige og tidlige sorter, når den

Læs mere

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske KARTOFLER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske KARTOFLER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du e KARTOFLER Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Kartofler er sunde. De indeholder plantefibre og gode næringsstoffer, bl.a. mange forskellige vitaminer og mineraler. Kartoflen

Læs mere

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Af Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Der er nok at tage fat på Cystenematoder af racen Pallida Resultater af BJ-Agros sortsforsøg 2012

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2008 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 140, s. 71-80 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen I 2008 er der

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

KMC områdemøder vedr. nye sorter

KMC områdemøder vedr. nye sorter KMC områdemøder vedr. nye sorter Marts 2014 Bjarne Thisgaard Scanax A/S KMC Granules områdemøde Dyrkningsteknik Verdi Gødskning Mikronærring Modenhed Optagning Opbevaring Opformering Gødskning N min 160-180kg,

Læs mere

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt af 6 2-4-28 13:41 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 28 LandbrugsInfo > Planteavl

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger Kristian Elkjær Planter & Miljø Agenda Gødning Fosfortildeling Kalium/magnesiumforhold Mikronæringsstoffer Planteanalyser (samarbejde med lokale avlere)

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Økologisk landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg

Læs mere

Kalium til gulerødder

Kalium til gulerødder Kalium til gulerødder Formål: kan eftergødskning med kalium øge udbytte og kvalitet/holdbarhed i gulerødder til halmdækning? Baggrund: For 20 år siden var udbyttet i gulerødder markant lavere end det er

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2015 Senest Relativ godkendte Regnskab Afvigelse Beløb i 1.000 kr. fordeling af B i budget 2015 2015 (B-A/A) *100% % (ej revideret) Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Regnskab for året 1. januar - 31. december 2012 2 Indholdsfortegnelse Side 3. Navn, ledelsesforhold og revision 4. Ledelsespåtegning 5. - 6. Den uafhængige revisors erklæringer 7.

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2010 tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til følgende projekter:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2010 tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til følgende projekter: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2010 tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til følgende projekter: Forskning og forsøg Forsøg med sorter 447 Gødningsforsøg 143 Ukrudtsbekæmpelse og reduceret

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Steen Lykke Nielsen & Tina Tønnersen, AU, DJF Lars Bødker, Videncenter for Landbrug 1 Erwinia-komplekset Tidligere navn Nye navn Erwinia

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2012.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2012. Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2012. 1. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler. Læggekartofler angribes af en række sygdomme, hvoraf en del forekommer latent og først kommer til udbrud

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Roecystenematoder Heterodera schachtii. Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster

Roecystenematoder Heterodera schachtii. Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster Roecystenematoder Heterodera schachtii Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster Tyskland Nordzucker monitering 2008-2010 0: 14 pct Under 3000: 45 pct 3.000-10.000:

Læs mere

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Projektansvarlig LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel web-adresse: lkf@lkfvandel.dk Projektansvarlig: Hanne Grethe Kirk, hgk@lkfvandel.dk

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler Plantedirektoratet Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 05. oktober 2009

Læs mere

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Det handler om balance Minimumsloven Kvælstof Væsentlig bestanddel (protein, klorofyl) Afgørende for knoldudbyttet

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Hørt på avlermødet d. 19. februar 2015 på Agerskov Kro

Hørt på avlermødet d. 19. februar 2015 på Agerskov Kro Hørt på avlermødet d. 19. februar 2015 på Agerskov Kro Velkomst v. Peter Petersen: Peter C. Petersen startede med at byde alle avlere velkommen til en spændende dag. Desuden orienterede han om at der bliver

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere