Afklaring Udvikling Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afklaring Udvikling Uddannelse"

Transkript

1 Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed

2 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et godt tilbud... 4 Hvad er tilbudsfag?... 5 Hvad er FLEX10?... 5 Andre undervisningsaktiviteter Vejledning den vigtige røde tråd... 8 Brobygning eller brobygning og praktik... 9 Skoleåret og hverdagen Hvad gør du så nu? Tilmeldingsblanket... 1a Valgskema... 2a-3a Obligatorisk brobygning/praktik... 4a 2

3 Et år der peger fremad 10. klasse åbner dørene til ungdomsuddannelserne. I Brønderslev Kommune er 10. klasserne samlet i 2 centre. I denne folder kan du læse om tilbuddet i Brønderslev. Vi lægger vægt på: I et tæt samarbejde mellem eleven, forældre og skolen vælges en række af fag, der peger hen mod den enkeltes fremtidige uddannelse. Kort sagt, et nyt og spændende skoleår, hvor der lægges vægt på trivsel, troværdighed, engagement og faglighed, vekslende undervisningsformer og socialt samvær. Aktivt valg af skole, fag og uddannelse. Øget fokus på elevens uddannelsesplan. Større udbud af fag. Et inspirerende ungdomsmiljø med unge fra forskellige områder. Samarbejde med ungdomsuddannelserne. 3 3

4 Et godt tilbud Hvad skal du efter 9. klasse? Et tilbud om et 10. skoleår, der gør dig parat til din videre ungdomsuddannelse. Året afklarer dig personligt og af hjæl per frafald. Tilbuddene er mange, og valget kan være svært. Her kommer Brønderslev Kommune ind i billedet med et spænd ende tilbud til dig i Brønderslev Kommune. Nye venner og nye fag I 10. KlasseCentret kan vi tilbyde dig et anderledes skoleår, hvor du i et spændende miljø sammen med mange unge på din egen alder har mulighed for at fordybe dig i dine fag og udvikle dig personligt. Altså får du et gratis, spændende og udviklende skoleår i dit nærmiljø. Du får således et efterskoleår, hvor du kan sove i den egen seng! Skema Dit skema sammensætter du selv. Du kan vælge de fag, der passer til dine in teresser og evner. Derigennem kan du målrette dine valg mod den ungdomsuddannelse, som du ønsker. I lighed med ungdomsuddannelserne kan undervisningen også foregå i 8. lektion. De obligatoriske fag parallellægges i vid udstræk ning for at styrke holddannelse og niveaudeling. 10. klasse kort og godt Du skal minimum have 28 lektioner pr. uge. 14 lektioner er obligatoriske (dansk, matematik og engelsk, som alle er prøvefag). Resten af lektionerne er tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter. Mulighederne er mange både praktiske og boglige Du skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis du ønsker det, en karakter. Du skal i brobygning. Fagdage intensiv undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik og kemi. Du kan vælge at gå til 10.-klasse-prøven, og du bestemmer selv, om prøven skal være skriftlig og/eller mundtlig. Du får mulighed for at forbedre dine prøveresultater fra 9. klasse. Du får mulighed for at opnå merit på teknisk skole. Dit skema er normalt sammensat af moduler af 2 lektioners varighed. 4

5 Hvad er tilbudsfag? Hvad er FLEX10? FLEX10 er for dig, som trænger til lidt andre udfordringer end de boglige. En dag om ugen er du i brobygning på EUC-Nord, hvor du stifter bekendtskab med de forskellige udannelser på teknisk skole og handelsskolens hg. Du får transportudgifter dækket. Et godt tilbud til dig, som trænger til andre udfordringer end de boglige Et godt tilbud til dig, som "slås/bokser" med det faglige. Et godt tilbud til dig, som har brug for at afprøve dig selv i forhold til erhversuddannelser, inden du træffer det endelige valg. Et godt tilbud til dig, som gerne vil i praktik i stedet for 2 ugers brobygning. Følgende fag er tilbudsfag Fysik og kemi - prøvefag Fransk - prøvefag Tysk - prøvefag Dansk, læsning og skriftlig dansk Matematik Engelsk Naturfag - emner fra fysik og kemi, biologi og geografi Samfundsfag Idræt Kristendom/religion Lektiecafé Historie Bemærk: Fransk: Forudsætter, at du har haft faget i 8. og 9. klasse. Tysk: Forudsætter, at du har haft faget i 7., 8. og 9. klasse. Hvad er andre undervisningsaktiviteter? Disse aktiviteter vælger du for et halvt år ad gangen, og de oprettes, såfremt tilstrækkelig mange elever melder sig. På næste side kan du læse lidt mere om de mange muligheder. 5 3

6 Andre undervisningsaktiviteter SPORT OG FC-ZULU Vi prøver forskellige idrætsgrene i samsamarbejde med de lokale foreninger. For de fodboldgale opstiller vi et FC-Zulu, som deltager i en fodboldturnering med andre 10. kl. centre samt ungdoms- og efterskoler. MUSIK VÆRKSTED Her får du chancen for samspil og sang lav et band. WELLNESS Hvordan kan du påvirke din egen livskvalitet? Bliv bevidst om: God og sund mad Hvordan fungerer din krop? Fysisk velvære/bodywork Psykisk velvære (psykologi) KREATIVT VÆRKSTED Du får mulighed for at afprøve dine kreative evner inden for: Glasformning Syning Brodering Perler/smykkeværksted Silkemaling Billeder vha. speciel teknik Design Formgivning I får som hold mulighed for at vise jeres kunnen i en afslutningskoncert enten til jul eller til 10. KlasseCentrets afslutningsaften. HISTORIE Du får blandt andet mulighed for Selv at udarbejde et historieprojekt, hvor du fordyber dig i et bestemt område. At lære om og arbejde med kildekritik - hvordan man bedst læser og forstår historiske tekster. At deltage i klasse- og gruppediskussioner At deltage i rollespil, hvor du og dine kammerater spiller rollerne som gerningsmænd og ofre i retssag efter 2. verdenskrig. 6

7 Andre undervisningsaktiviteter MUMS! DET ER SUNDT OG GODT Det taler vel for sig selv. Gå trygt til fadet: Flerkulturel madlavning Mormor-mad Tema-mad Lær om mad og metoder Hygiejne osv. FØRSTE- HJÆLP TEATER Er der en skuespiller gemt i dig? Har du lyst til at stå på en scene? Går du med en instruktør i maven? Vil du være med til at lave 10. kl.centrets revy? Så vil vi sammen udfolde vores kreative evner på og omkring de skrå brædder - i samarbejde med musikholdet IVÆRKSÆTTERI Har du mod på/lyst til at starte dit eget firma? Lær om: Etablering af egen virksomhed Markedsføring Afsætning Kundebetjening Lovgivning Faglærer fra EUC Nord er tilknyttet faget. Du får teoretisk og praktisk kendskab til: Førstehjælp Brandslukning Brug af hjertestarter Ved gennemførelse får du kursusbevis, som du kan bruge ved erhvervelse af kørekort l senere brug i din uddannelse. AT FLYTTE HJEMMEFRA Du får mulighed for: At lægge budget At forstå dit skattekort At blive bevidst om låntagning At lave sund mad til én At lære din kommune at kende At skrive ansøgning At arbejde med selvvalgte områder m.m. 37

8 Vejledning den vigtige»røde tråd«et af de vigtige formål med 10. klasse er, at du får lavet en god plan for din videre uddannelse. Du skal i løbet af året finde ud af, hvor dine interesser og evner ligger. Du skal høre om de mange muligheder, der er og have svar på de spørgsmål, der melder sig. Du skal med andre ord have meget vejledning. Vejledning og rådgivningen går som en»rød tråd«gennem skoleåret. Vejlederen er en vigtig brik, og din klasselærer og dine øvrige lærere vil følge op på vejledningen og tale med dig om din personlige, faglige og uddannelsesmæssige udvikling. Uddannelsesplan I løbet af året vil du få hjælp til det fortsatte arbejde med din personlige uddannelsesplan, som du har med dig fra 9. klasse. Uddannelsesplanen er meget vigtig for dit senere valg af ungdomsuddannelse, og den skal have sammenhæng med den obligatoriske selvvalgte opgave, som du skal udarbejde i løbet af 10. klasse. 8

9 Brobygning Gennem brobygning får du et indgående kendskab til de ungdomsuddannelser, som du har mulighed for at vælge efter 10. klasse Uddrag fra lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv: Brobygning kan altså gøre dig afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse. Skal det være en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Kombinationsmulighederne er mange - se side 4a. Ungdommens Ungdomsvejledning Vendsyssel Øst Vest har vejledningsansvaret for: Unge fra 6. klasse til det 25. år. Unge som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskræftigelsesmæssig situation til de fylder 19 år. Unge fra år, som selv kontakter UU. Som FLEX10 elev er din brobygning fordelt over hele skoleåret. Til gengæld er 2 ugers praktik i uge 40 og 41 obligatorisk. Obligatorisk brobygning Der brobygges til mindst to forskellige ungdomsuddannelser på i alt to uger. Den ene af de to uger skal foregå på en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse (HHX-HTX). I vores område er der brobygning i uge 40 og 41. Er man stadig usikker, er der en mulighed for ekstra brobygning på et senere tidspunkt. Indholdet i brobygningsforløbene styres via portalen: hvor de enkelte brobygningsforløb er beskrevet. Det er også herfra, uu-vejlederen tilmelder eleven, ligesom skolen kan kommunikere med uddannelsesstedet om for eksempel fravær. Læs mere om brobygning på: 39

10 Om skoleåret og hverdagen Projekt skolestart Det er vigtigt at få en god start på et nyt kapitel af din skolegang. Derfor indleder vi skoleåret med en introuge, hvor du kan lære dine nye kammerater og lærere at kende. Vi laver et særligt program for dagene, og du får mulighed for at være med til at sætte præg på sko leårets forløb. I programmet indgår en introtur med overnatning, som samtidig er starten på en spændende og udfordrende hverdag i 10. Klasse- Centret. Centertur Som et alternativ til den daglige un dervisning med det formål at skabe et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter tilbydes du at deltage i en centertur til Norge eller Sverige normalt i uge 4. Deltagelse i turen er frivillig. En del af turen betales af forskellige indtægtsgivende arrangementer, og det resterende beløb vil du og dine forældre blive bedt om at bidrage til. Fællesarrangementer 10. klasserne samles jævnligt til et fællesmøde, der f.eks. kan byde på foredrag, en god film, teater eller indslag fra skolens elever. Centerråd I 10. KlasseCentret har vi eget centerråd, hvis medlemmer vælges blandt interesserede elever. Centerrådet arbejder i samarbejde med lærere og ledelse med de forslag og ønsker, I selv har. Transport Kommer du fra Brønderslev Kommune, har du ret til gratis transport eller tilskud til transport, hvis du har mere end 9 km fra dit hjem til 10. KlasseCentret. Kommer du fra en anden kommune, må du ved din hjemkommune undersøge reglerne for dækning af udgifter til transport. 10

11 Og hvad gør du så nu? Et år der peger fremad Du har nu fået et indtryk af, hvilke muligheder du har for at sammensætte et spændende skoleår. Har dette givet dig lyst til at vælge 10. klasse, så snak med dine forældre, din klasselærer og din vejleder om, hvad du skal vælge. Tilmelding og svar Når du har truffet dit valg, skal du udfylde den vedlagte tilmeldingsblanket og aflevere den til din vejleder senest den 1. marts Før sommerferien vil du modtage en folder med nærmere oplysninger om 10. KlasseCentret. 11 3

12 ÅBENT HUS Vi har altid åbent hus Tag dine forældre med Kontakt os i forvejen KlasseCentret Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev Tlf Fax: web: Brønderslev Bogtrykkeri - Tlf

13 Tilmeldingsblanket 10. KlasseCentret skoleåret Navn: Adresse: Postnr./by: Kommune: Nuværende skole: Cpr. nr.: Dit mobilnr.: Hjemmetlf.: Forældremobilnr.: Klasse: Før du udfylder resten af skemaet, skal du læse og rette dig efter denne vejledning: F Du skal have mindst 28 lektioner om ugen i 10. klasse. F De obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) udgør 14 lektioner. F Du skal altså mindst vælge yderligere 14 lektioner valgt som tilbudsfag og/eller andre undervisningsaktiviteter. F Fag under andre undervisningsaktiviteter er moduler på 2 lektioner i et halvår. F Hvert af disse fag tæller som 1 ugentlig lektion på dit skoleskema. F Førstehjælp tæller som 1 ugentlig lektion. F I hvert af de 2 semestre har du mulighed for at vælge max. 2 fag. F Fag under andre undervisningsaktiviteter oprettes, såfremt tilstrækkelig mange elever melder sig. F Valg af fag er bindende. Husk du skal aflevere udfyldt tilmelding sammen med uddannelsesplan på egen skole senest den 1. marts a 3

14 Valgskema for 10. klasse skoleåret Obligatoriske fag - hele året Sæt X Antal lektioner Dansk X 6 Matematik X 4 Engelsk X 4 Obligatoriske lektioner i alt 14 EUC-Nord - Teknisk skole - Handelsskole - hele året Sæt X Antal lektioner FLEX10-1 dag på EUC-Nord (se forudsætninger*). 6 Lektioner pr. uge Flex lektioner i alt FLEX10 er for dig, som trænger til lidt andre udfordringer end de boglige. En dag om ugen er du i brobygning på EUC-Nord, hvor du stifter bekendtskab med de forskellige uddannelser på teknisk skole og handelsskolens hg. Dine transportudgifter bliver betalt. Et godt tilbud til dig, som trænger til andre udfordringer end de boglige. Et godt tilbud til dig, som "slås/bokser" med det faglige. Et godt tilbud til dig, som har brug for at afprøve dig selv i forhold til erhvervsuddannelser, inden du træffer det endelige valg. Et godt tilbud til dig, som gerne vil i praktik i stedet for 2 ugers brobygning. Tilbudsfag - hele året Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Tysk prøvefag 4 Fysik og kemi prøvefag 2 Fransk prøvefag (se forudsætninger*) 2 Idræt 2 Lektiecafé (se forudsætninger*) 2 Samfundsfag 2 Kristendom/religion 2 Naturfag 2 Matematik 2 Engelsk 2 Dansk (læsning og skriftlig dansk) 2 Historie 2 Tilbudsfag lektioner i alt * Fransk forudsætter, at du har haft faget i 8. og 9. klasse. * Lektiecafé er for dig, som har brug for hjælp især til dansk, matematik og engelsk. 2a

15 Vælg max. 2 af nedenstående: Valgskema for 10. klasse skoleåret Andre undervisningsaktiviteter - 1. halvår Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner FC-Zulu 1 Wellness 1 Kreativt værksted 1 Teater 1 Andre undervisningsaktiviteter lektioner i alt Vælg max. 2 af nedenstående: Andre undervisningsaktiviteter - 2. halvår Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Musik 1 At flytte hjemmefra 1 Iværksætter 1 Mums, det er sundt og godt 1 Tilbudsfag lektioner i alt Kursus Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Førstehjælp 1 Andre undervisningsaktiviteter lektioner i alt ANTAL LEKTIONER I ALT (MINIMUM 28) Du har mulighed for at vælge 2 fag i hvert halvår. Ét fag er på 2 sammenhængende lektioner om ugen i et halvt år, men på din sammentælling for et ugeskema omregnes disse 2 lektioner til 1 lektion. Læs fagbeskrivelserne på midtersiderne grundigt, før du sætter dine krydser. 3a 3

16 Obligatorisk brobygning uge 40 og 41 / Gælder ikke FLEX10 Jeg har valgt brobygning inden for to følgende områder (ifølge min uddannelsesplan): - (sæt 2 krydser) Indgange på EUD Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Gymnasiale uddannelser Alment gymnasium (stx) Højere Handelseksamen (hhx) Højere Teknisk eksamen (htx) Højere forberedelseseksamen (hf) Du kan ikke sætte kryds i både hf og stx Hvis der er oplysninger, som I forældre mener er vigtige - så skriv det her - eller kontakt centeret. FLEX10 elever: Skriv evt. praktikønsker til uge 40 og 41 her: Skal udfyldes af alle elever og forældre. Tilmelding til 10. KlasseCentret skoleåret , valg af fag og brobygning bekræftes hermed: Dato: Forældre/værges underskrift Elevens underskrift 4a

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klasse 2010/11 Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Hvorfor vælge 10. klasse? Side 3 Fag og prøver Side 4 Øvrige aktiviteter Side 5 Linjerne Side 6 Handel og kommunikation Side 7 Sport10 Side 8 Global Side

Læs mere

klasse skoleåret 2013/2014

klasse skoleåret 2013/2014 klasse skoleåret 2013/2014 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE& PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2013/2014 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

10.klas 10.klasse. klasse. Skoleåret 2009/2010. & Privatskolerne i Århus. Århus Kommune, Børn og Unge

10.klas 10.klasse. klasse. Skoleåret 2009/2010. & Privatskolerne i Århus. Århus Kommune, Børn og Unge 10.klas 10.klasse klasse Skoleåret 2009/2010 Århus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Århus Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s 10. klasse hæftet

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus

skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus skoleåret 2012/2013, Aarhus KOMMUNE, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNE I aarhus 10. klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2012/2013 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus Copyright

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere