Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg"

Transkript

1 Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult

2 Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder og omfang... 3 Vejr... 4 Resultater... 5 Amerika Plantage... 6 Gjern Bakker... 8 Øster Kejlstrup Vester Kejlstrup Kærsgård Plantage Langsøparken Lysbro Funder Krat Iskælderdal Indelukket Status for flagermusarter Kilder Eksempler på artsbestemmelse

3 Metode Der blev indsamlet flagermuslyde fra stationære flagermusdetektorer, samt en grundig gennemgang med en håndholdt flagermusdetektor. Der blev indsamlet data fra stationære flagermusdetektorer i både sommer og efterårsperioden, og data fra gennemgang med håndholdt udstyr i begge perioder. Flagermusundersøgelsen består af to dataopsamlingsmetoder: Gennemgang med håndholdt flagermusdetektor der registrerer flagermus, samt knytter dem til en gps position. Stationære flagermusdetektorer, der er placeret ved flere naturområder. Data blev opsamlet på SD kort og er efterfølgende analyseret på computer ved hjælp af særligt bioakustisk software. Alle lydfiler er valgt i 5 sek. sekvenser, hvilket betyder at en sekvens der måtte være længere bliver splittet op til flere. På flere af lydfilerne er der registreret flere arter samtidigt, hvilket øger det samlede antal registreringer af flagermus, som dermed er højere end det faktiske antal lydsekvenser. Enkelte lydfiler havde endda tre forskellige arter. Der blev anvendt stationære flagermusdetektorer af mærket Wildlife Acoustics Song Meter SM2+ og håndholdt detektor af mærket Wildlife Acoustics EM3. Artsbestemmelserne er foretaget efter forskrifterne fra Europäische Fledermäuse (European Bats), Bats of Britain, Europe and North Africa, Dansk Pattedyratlas og artikel af Ahlèn og Baagøe 1999 (Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe: experiences from field identification, surveys and monitoring). Et eksempel på artsbestemmelse følger sidst i rapporten. Særligt vanskelige arter blev forelagt Dr. Hans Baagøe for bedømmelse. I nogle tilfælde var der over tusinde registreringer på én nat på én maskine. I disse tilfælde blev ikke alle optagelser gennemgået, men der blev udvalgt en repræsentativ portion af disse optagelser (subsampling). Der blev valgt den første hele time og derefter det første kvarter af hver time til analyse. Ved gennemgang af resultater nedenfor nævnte arten Brandts flagermus. Man kan argumentere for at den burde kaldes Brandts/Skægflagermus, da det er næsten umuligt at kende de to arters lyde fra hinanden. Vi har valgt blot at kalde den for Brandts flagermus da Skægflagermus aldrig er fundet med sikkerhed i Jylland. Undersøgelsesområder og omfang Forekomst af flagermus i mølleområdet ved Silkeborg blev undersøgt i to perioder: Yngleperiode: Nætterne fra 31. juli til 2. august 2015 med stationære flagermusdetektorer og gennemgang med håndholdt flagermusdetektor. Efterår: Nætterne den september september 2015 med stationære flagermusdetektorer og gennemgang med håndholdt flagermusdetektor. Det var nogle gange vanskeligt at placere de faststående detektorer, da skovene i Silkeborg er meget befærdede og vi måtte passe på ikke at udsætte apparaterne for tyveri eller hærværk. For eksempel var der et stort musikarrangement i den nordlige del af Indelukket i de sommerdage hvor vejret tillod os at arbejde. Der var også andre steder i parker o. lign. hvor vi ikke kunne benytte flere oplagte steder til at lytte efter flagermus pga. færdsel af mennesker. 3

4 Figur 1. Undersøgte områder ved Silkeborg. Vejr Vejrforhold under gennemgangen af området sen aften og nat d. 31. juli til 2. august 2015 bød på svag vind fra vest, ca C, og næsten ingen nedbør. Vejrforhold under gennemgangen af området sen aften og nat i perioden den september 2015 bød på svag vind fra øst, ca C, og næsten ingen nedbør. Nætterne den september 2015 bød svag vind fra syd og lidt nedbør. Nattens temperatur ca C. Vejrforhold for undersøgelsens perioder var udmærkede til flagermusundersøgelser og detaljer kan læses nedenfor: Figur 2. Vejrforholdene i yngleperioden (Århus) fra Wind Guru ( Den nærmeste station til området er Århus. Det antages, at der generelt er store ligheder mellem de to lokaliteter, selvom de ikke kan sammenlignes direkte. 4

5 Resultater Overordnet set blev der optaget lydfiler og på grund af subsampling (se ovenfor) blev 3046 lydfiler ikke analyseret men blev. I tilfælde rummede optagelserne kun støj, i mange tilfælde lyde af græshopper eller fugle, men i alt optagelser rummede lyde fra en eller flere flagermusarter. Der blev identificeret flagermusarter gange. Tabel 1. Samtlige identifikationer af flagermus. Art Antal registreringer % Vandflagermus ,0 Damflagermus 309 1,8 Brandts flagermus 16 0,1 Frynseflagermus 30 0,2 Ubestemt myotis 329 1,9 Sydflagermus 546 3,1 Brunflagermus ,4 Skimmelflagermus 29 0,2 Brun/syd/skimmelflagermus 277 1,6 Dværgflagermus ,6 Troldflagermus ,2 Pipistrelflagermus 19 0,1 Trold/pipistrelflagermus 20 0,1 Langøret flagermus 410 2,3 Ubestemt flagermus 79 0,5 Total Der blev identificeret 11 arter hvoraf nogle var fåtallige, mens Dværgflagermus, Brunflagermus og Vandflagermus udgjorde tilsammen ca. 81% af registreringerne. Der blev fundet 11 arter om sommeren: Vandflagermus, Damflagermus, Brandts flagermus, Frynseflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Dværgflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus og Langøret flagermus. Der blev fundet 10 arter om efteråret: Vandflagermus, Damflagermus, Brandts flagermus, Frynseflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Dværgflagermus, Troldflagermus og Langøret flagermus. 5

6 Amerika Plantage Figur 3. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Amerika Plantage om sommeren. Figur 4. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Amerika Plantage om efteråret. 6

7 Tabel 2. Registreringer af flagermus ved Amerika Plantage om sommeren. Art/detektor MO9 MO17 MO19 Gamma Idun Odin Zeta Håndholdt Total Brandts flagermus Damflagermus Vandflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Langøret flagermus 2 2 Ubestemt myotis Ubestemt 1 1 flagermus Total Tabel 3. Registreringer af flagermus ved Amerika Plantage om efteråret. Art/detektor MO5 MO6 MO7 MO9 MO10 MO25 MO28 Zeta Håndholdt Total Brandts flagermus Damflagermus Vandflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Langøret flagermus Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Total Syv arter blev registreret her og alle syv også i ynglesæsonen. Det er en høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Om sommeren optrådte der flest Dværgflagermus ved detektor Odin i timen efter solnedgang og det kan tyde på at der er en ynglekoloni i nærheden. Om efteråret var Dværgflagermusene hyppigst ved MO5. Den sjældne Brandts flagermus kunne træffes flere steder i plantagen både om sommeren og i efteråret, men navnlig i de nedre dele omkring den asfalterede cykelsti. Især de stejle kløfter med væltede træer og et vildt præg syntes gunstige for flagermus og bør bevares. 7

8 Gjern Bakker Figur 5. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Gjern Bakker om sommeren. Figur 6. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Gjern Bakker om efteråret. 8

9 Tabel 4. Registreringer af flagermus ved Gjern Bakker om sommeren. Art/detektor MO8 Beta Delta Loke Omega Thor Håndholdt Total Damflagermus Frynseflagermus 2 2 Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Ubestemt flagermus 1 1 Total Tabel 5. Registreringer af flagermus ved Gjern Bakker om efteråret. Art/detektor MO6 MO9 MO10 MO16 MO17 MO29 Håndholdt Total Vandflagermus 1 1 Troldflagermus 2 2 Dværgflagermus Brunflagermus Langøret flagermus Brun/syd/skimmel Total Seks arter blev registreret, heraf fem i ynglesæsonen. Om sommeren optrådte der flest Dværgflagermus ved detektor Delta i timen efter solnedgang men ved Beta, Omega og Thor var der meget tidlige udflyvninger. Det kan tyde på at der er ynglekolonier i nærheden. Der var på samme måde meget tidlige udflyvninger af Brunflagermus ved detektor Delta og Thor. De fire Damflagermus var også tidligt ude. Efterårets optagelser med håndholdt udstyr nær MO6 tyder på, at den vestlige del af skovvejen er en vigtig ledelinje for flagermus. Flagermusdetektor MO6 var placeret i et relativt åbent område, hvor træerne i de senere år er ryddet. Dermed er der skabt en lysning i plantagen som giver de nødvendige livsbetingelser for en større rigdom af bundvegetation og dermed også insekter. Derfor er lysninger uden tvivl af stor betydning for fouragerende flagermus. 9

10 Øster Kejlstrup Figur 7. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Øster Kejlstrup om sommeren. Figur 8. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Øster Kejlstrup om efteråret. 10

11 Tabel 6. Registreringer af flagermus ved Øster Kejlstrup om sommeren. Art/detektor MO15 MO16 MO21 MO26 MO27 MO28 Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus Brandts flagermus 1 1 Frynseflagermus 3 3 Ubestemt myotis Sydflagermus Brunflagermus Skimmelflagermus Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Total Tabel 7. Registreringer af flagermus ved Øster Kejlstrup om efteråret. Art/detektor MO8 MO13 MO17 MO19 MO21 MO26 MO29 Håndholdt Total Brandts flagermus 1 1 Damflagermus Vandflagermus Frynseflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Langøret flagermus Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Trold/pipistrelflagermus 1 1 Ubestemt flagermus Total Ti arter blev registreret, heraf ni i ynglesæsonen. Det er en meget høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Rigtig mange registreringer blev gjort ved detektor MO21 sommer og efterår. Dette var forventeligt ved en placering ved søen, hvor mange dyr vil komme for at jage insekter. Søen var især vigtig for Vand- Dam- og Brunflagermus. Brun- og Damflagermusene dukkede tidligt op ved søen, hvilket antyder, at der er ynglekolonier i nærheden for disse arter. Søens kvalitet med god produktion af insekter er vigtig for de lokale flagermusbestande. Som noget særligt var der ved MO8 i efteråret mange registreringer af Langøret flagermus, så noget tyder på at de gamle og hule træer i området bliver benyttet som opholdssted. Der er her flere af Silkeborgs Kommunes forsøgstræer, hvor udvalgte træer er fældet og efterfølgende påhæftet levende træer. Noget tyder på at flagermusene (særligt Langøret flagermus) benytter disse eller nærliggende træer. Forekomsten var meget lokal med kun få registreringer andre steder. 11

12 Vester Kejlstrup Figur 9. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Vester Kejlstrup om sommeren. Figur 10. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Vester Kejlstrup om efteråret. 12

13 Tabel 8. Registreringer af flagermus ved Vester Kejlstrup om sommeren. Art/detektor MO13 MO20 MO21 MO27 Håndholdt Total Brandts flagermus 1 1 Damflagermus Vandflagermus Frynseflagermus 3 3 Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Ubestemt flagermus Total Tabel 9. Registreringer af flagermus ved Vester Kejlstrup om efteråret. Art/detektor MO8 MO15 MO19 MO22 MO27 Håndholdt Total Damflagermus Vandflagermus 5 5 Frynseflagermus 1 1 Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Langøret flagermus 1 1 Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Ubestemt flagermus Total Ni arter blev registreret, heraf otte i ynglesæsonen. Det er en høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Om sommeren stod MO13 og om efteråret MO15 ved en sø og her blev over halvdelen af alle optagelser lavet. Søen var et vigtigt fourageringsområde for fem arter og Damflagermus blev hovedsagligt kun fundet ved MO13 og MO15. Omkring halvdelen af registreringerne af Damflagermus var ret tidligt på natten og det indikerer, at de kan have haft en koloni i nærheden. Det samme gælder for Brun-, Trold- og Vandflagermus som kom tidligt til MO13. Brunflagermus blev også registreret tidligt og hyppigt ved MO27, mens Dværgflagermus kom tidligt til MO21. Disse tidlige forekomster antyder nærhed af kolonier. Søens kvalitet med god produktion af insekter er vigtig for de lokale flagermusbestande. 13

14 Kærsgård Plantage Figur 11. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Kærsgård Plantage om sommeren. Figur 12. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Kærsgård Plantage om efteråret. 14

15 Tabel 10. Registreringer af flagermus ved Kærsgård Plantage om sommeren. Art/detektor MO6 MO22 MO25 Håndholdt Total Brandts flagermus 1 1 Damflagermus Vandflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus 1 1 Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel 2 2 Total Tabel 11. Registreringer af flagermus ved Kærsgård Plantage om efteråret. Art/detektor MO13 MO17 MO21 MO29 Håndholdt Total Damflagermus 2 2 Vandflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Langøret flagermus Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Total Otte arter blev registreret, heraf syv i ynglesæsonen. Det er en høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Brun-, Trold-, og Dværgflagermus blev om sommeren registreret tidligt på natten ved MO22, så der var sikkert ynglekolonier i nærheden. Brunflagermus blev også registreret tidligt ved MO25. Mange Brunflagermus blev også registreret tidligt i nærheden af MO6 med håndholdt udstyr, men ikke særligt tidligt på selve MO6 boksen. Der er uden tvivl adskillige kolonier af Brunflagermus i denne plantage. Flagermusdetektor MO22 sommer og MO17 efterår lavede mange optagelser af flere arter af flagermus. De var begge placeret ved lysninger, der må betragtes som vigtige skovelementer for flagermus. 15

16 Langsøparken Figur 13. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Langsøparken om sommeren. Figur 14. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Langsøparken om efteråret. 16

17 Tabel 12. Registreringer af flagermus ved Langsøparken om sommeren. Art/detektor MO8 MO17 MO26 SIF Zeta Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus Ubestemt myotis Sydflagermus Brunflagermus Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Pipistrelflagermus Trold/pipistrelflagermus Ubestemt flagermus Total Tabel 13. Registreringer af flagermus ved Langsøparken om efteråret. Art/detektor MO7 MO26 MO28 Mo12 Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus Frynseflagermus 3 3 Brandts flagermus 1 1 Ubestemt myotis Brunflagermus Brun/syd/skimmelflagermus 2 2 Dværgflagermus Troldflagermus Langøret flagermus 1 1 Ubestemt flagermus 2 2 Total Ti arter blev registreret, heraf syv i ynglesæsonen. Det er en meget høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Brunflagermus blev om sommeren især registreret tidligt ved MO26 og navnlig ved MO17. Dværgflagermus blev især registreret tidligt ved Zeta og Troldflagermus ved MO17, MO26 og Zeta. Om efteråret var Brunflagermus og Dværgflagermus dominerende arter. Særligt for området gælder at der om efteråret blev observeret Frynseflagermus og Brandts flagermus. Vigtige områder er bl.a. skovkanterne og have op til skoven som fourageringsområder. 17

18 Lysbro Figur 15. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Lysbro om sommeren. Figur 16. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Lysbro om efteråret. 18

19 Tabel 14. Registreringer af flagermus ved Lysbro om sommeren. Art/detektor Idun Jota Odin Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus Brandts flagermus 1 1 Ubestemt myotis Sydflagermus Brunflagermus Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Pipistrelflagermus 1 1 Trold/pipistrelflagermus 2 2 Ubestemt flagermus Total Tabel 15. Registreringer af flagermus ved Lysbro om efteråret. Art/detektor MO9 MO16 MO17 Håndholdt Total Vandflagermus Frynseflagermus Ubestemt myotis Sydflagermus Brunflagermus Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Trold/pipistrelflagermus 2 2 Langøret flagermus 1 1 Ubestemt flagermus 1 1 Total Ti arter blev registreret, heraf otte i ynglesæsonen. Det er en meget høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Om sommeren blev der ved Idun registreret Dværg- og Troldflagermus tidligt på natten, mens Brunflagermus især blev fundet tidligt ved Jota. Det skal bemærkes at Frynseflagermus udelukkende er registreret på lokaliteten ved vandløbsstrækningen om efteråret (MO9) og en enkelt observation af Brandts flagermus om sommeren (Jota). Efteråret mange registreringer ved flagermusdetektor MO9 bevidner at vandløbsstrækningen har en stor betydning for fouragerende flagermus og som ledelinje. 19

20 Funder Krat Figur 17. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Funder Krat om sommeren. Figur 18. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Funder Krat om efteråret. 20

21 Tabel 16. Registreringer af flagermus ved Funder Krat om sommeren. Art/detektor Beta Gamma Loke Sigma Thor Håndholdt Total Damflagermus Vandflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Pipistrelflagermus 2 2 Brunflagermus Sydflagermus Langøret flagermus Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Ubestemt flagermus Total Tabel 17. Registreringer af flagermus ved Funder Krat om efteråret. Art/detektor MO6 MO13 MO15 MO29 Håndholdt Total Damflagermus Vandflagermus Frynseflagermus 2 2 Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus 4 4 Skimmelflagermus 6 6 Ubestemt myotis Brun/syd/skimmel Ubestemt flagermus 1 1 Total Ti arter blev registreret, heraf otte i ynglesæsonen. Det er en meget høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Om sommeren blev Brunflagermus registreret tidligt på natten de fleste steder på de faststående detektorer. Det samme gjaldt for Dværgflagermus undtagen ved Gamma og Sigma. Troldflagermusene kom især tidligt ved Beta men også ret tidligt ved de andre detektorer. Det er derfor sandsynligt, at der er ynglekolonier for Brun-, Dværg, Troldflagermus i Funder Krat. Der var mange optagelser ved to søer i området. Ved den mindste sø stod flagermusdetektor Thor i sommerperioden og MO13 i efteråret. Ved den største sø stod flagermusdetektor MO13 i efteråret. I sommerperioden er Damflagermus registreret ved søen og de nærved placerede detektorer. I efterårsperioden er Damflagermus hovedsagligt registreret ved den store sø, dernæst den lille sø. Særligt for området gælder at der om efteråret blev registreret Frynseflagermus ved den store sø. Søerne i skoven og i nærområdet har uden tvivl en stor betydning for tilstedeværelse af Damflagermus (og Frynseflagermus) på lokaliteten. 21

22 Iskælderdal Figur 19. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Iskælderdal om sommeren. Figur 20. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Iskælderdal om efteråret. Tabel 18. Registreringer af flagermus ved Iskælderdal om sommeren. Art/Detektor MO7 MO16 MO19 MO29 Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus 3 3 Brandts flagermus 1 1 Ubestemt myotis Sydflagermus Brunflagermus Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Ubestemt flagermus Total

23 Tabel 19. Registreringer af flagermus ved Iskælderdal om efteråret. Art/detektor MO5 MO6 MO9 Zeta Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus 2 2 Frynseflagermus 1 1 Ubestemt myotis 2 2 Sydflagermus Brunflagermus Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Langøret flagermus Ubestemt flagermus Total Ni arter blev registreret, heraf syv i ynglesæsonen. Det er en høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Brunflagermus kom tidligt frem ved MO16 og Dværgflagermus kom tidligt frem ved alle detektorer undtagen MO7. Troldflagermus var kun tidligt ude ved MO19. Der er tilsyneladende størst sandsynlighed for ynglekolonier i de nordlige og centrale dele af Iskælderdal. Den sydlige del repræsenteret ved MO7 havde dog flest optagelser, skønt de faldt senere, så denne del er nok vigtig for fouragering. Diversiteten af flagermus ser ud til at falde i efteråret for dette område, hvor Dværgflagermusene dominerer talmæssigt. 23

24 Indelukket Figur 21. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Indelukket om sommeren. Figur 22. Placering af detektorer og rute med håndholdt udstyr ved Indelukket om efteråret. Tabel 20. Registreringer af flagermus ved Indelukket om sommeren. Art/detektor MO5 MO9 MO15 MO28 Håndholdt Total Vandflagermus Damflagermus 1 Brandts flagermus 1 1 Frynseflagermus 1 1 Ubestemt myotis Brunflagermus Skimmelflagermus 5 5 Brun/syd/skimmelflagermus Dværgflagermus Troldflagermus Ubestemt flagermus 1 1 Total

25 Tabel 21. Registreringer af flagermus ved Indelukket om efteråret. Art/detektor MO10 MO16 MO25 Håndholdt Total Brunflagermus Damflagermus Dværgflagermus Frynseflagermus 1 1 Langøret flagermus 3 3 Ubestemt myotis 1 1 Troldflagermus Vandflagermus Total Ni arter blev registreret, heraf syv i ynglesæsonen. Det er en høj artsrigdom af flagermus også selv om man tager undersøgelsens omfang i betragtning. Dværgflagermus var altdominerende i både sommer og efterårsperioden. Optagelserne med håndholdt udstyr viste, at Gudenåen har stor betydning som fødesøgningssted og ledelinje, om sommeren men måske i mindre grad om efteråret 25

26 Status for flagermusarter Alle danske flagermus er på EU s habitatdirektiv bilag IV [1]. Ydermere er fem arter betegnet som sårbare (Vu) på den danske rødliste [2]. Sårbare arter - Den danske rødliste Fem arter er kategoriseret, som særligt sårbare (VU) på den danske rødliste. Det gælder arterne: Brandts flagermus, Bredøret flagermus, Damflagermus, Frynseflagermus og Skægflagermus. Af disse fem arter blev der fundet Brandts flagermus, Damflagermus og Frynseflagermus i skovpartierne ved Silkeborg. Ifølge Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus [3] er Damflagermus fundet i de aktuelle kvadrater (10 x 10 km), Brandts flagermus og Frynseflagermus er fundet i nærliggende undersøgelseskvadrater. Ingen af de øvrige arter er tidligere registreret i Jylland. Bilag IV arter Følgende 11 arter af flagermus, registreret i de undersøgte skovområder ved Silkeborg, er medtaget på EU s Habitatdirektiv bilag IV: Brandts flagermus, Damflagermus, Vandflagermus, Frynseflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Ifølge Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus [3], er der tidligere registreret Damflagermus, Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus og Langøret flagermus i de pågældende kvadrater. Brandts flagermus, Frynseflagermus, Pipistrelflagermus og Skimmelflagermus er nye fund i det pågældende kvadrat. Disse arter er dog tidligere fundet i nærliggende kvadrater og betragtes som sandsynlige forekomster i området. Bilag II arter Tre arter af danske flagermus er på EU s Habitatdirektiv bilag II. Det gælder arterne: Bechsteins flagermus, Bredøret flagermus og Damflagermus. Af de mulige bilag II arter er Damflagermus registreret ved projektområdet ved Silkeborg. Ingen af de øvrige arter er tidligere registreret i Jylland. Damflagermus er udbredt i hele det østlige Midtjylland og i Limfjordsområdet. 26

27 Kilder [1] DMU publikation 635: [2] [3] Møller JD., Baagøe HJ. & Degn HJ. (2013). Forvaltningsplan for flagermus beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Naturstyrelsen, Miljøministeriet pp. 27

28 Eksempler på artsbestemmelse Figur 23. Brunflagermus, Troldflagermus og Dværgflagermus på samme optagelse fra MO15 Vester Kejlstrup d. 10/ Figur 24. Damflagermus fra MO28 Langsøparken d. 10/

Flagermusundersøgelse i området: Marsvinslund

Flagermusundersøgelse i området: Marsvinslund i området: Marsvinslund Indeholder: Flagermusobservationer: Lydoptagelser fra stationære flagermusdetektorer i yngle- og efterårsperioden 2013 Lydoptagelser fra gennemgang med håndholdt flagermusdetektor

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 Flagermus Stevns kommune 2012-2014 Undersøgelsen er foretaget af: SeNatur Thomas W. Johansen Hærvejen 10 4660 Store Heddinge E-mail: Thomas.w.johansen@gmail.com Tlf.: +45

Læs mere

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer.

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer. Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Denmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.com CVR No. 48233511 Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk 2014 6. oktober 2014 Projekt: 30.9969.30 Udarbejdet

Læs mere

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 1 Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 2013 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Bilag 3 Flagermusundersøgelse

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Bilag 3 Flagermusundersøgelse Bilag 3 Flagermusundersøgelse Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Miljøvurdering Dusager 12 8200 Aarhus

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus PROJEKT: BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af

Læs mere

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage 2010 26. november

Læs mere

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune Flagermus projekt I Sønderborg kommune A.Andersen november 2012 Augustenborg den 12 november 2012 Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Baggrunden for at DN-Sønderborg har valgt at arbejde med flagermusen

Læs mere

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Notat 06.05.2010 Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Generelt om flagermusdrab ved vindmøller Det har vist

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø

Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø Rekvirent Rådgiver Rambøll A/S (Bane-Danmark) Orbicon Leif Hansen Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S +45 5161 1000 Ringstedvej

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

METODER OG RESULTATER...3

METODER OG RESULTATER...3 Vejdirektoratet Keld Andersen Planlægningsafd. Att: Mette Jeppesen/Ole Kirk nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT: Undersøgelser af flagermus samt forslag til afværgeforanstaltninger i forbindelse med Nye veje ved

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

Bevaring af træer til gavn for. Rugende Fugle og Flagermus

Bevaring af træer til gavn for. Rugende Fugle og Flagermus Bevaring af træer til gavn for Rugende Fugle og Flagermus C.Jervelund & A.Andersen september 2012 Forvaltning og beskyttelse af flagermusen i Sønderborg kommune. Baggrund for vores interesse i at arbejde

Læs mere

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp.

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp. Chiroptera sp. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ & Hans J. Baagøe² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet ² Statens Naturhistoriske Museum Henvisning

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Teknisk notat. Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle opstillet ved Widex i Vassingrød. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle opstillet ved Widex i Vassingrød. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..: Keld Andersen 29. juli 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

Projekt Troldflagermus i Nationalpark Mols Bjerge

Projekt Troldflagermus i Nationalpark Mols Bjerge Projekt Troldflagermus i Nationalpark Mols Bjerge 2013-15 Jørgen Terp Laursen sm. m. Naturhistorisk Museum Aarhus NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 2/2015 Kolofon: Titel: Projekt Troldflagermus

Læs mere

Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde

Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde Holstebro Kommune Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde Konsekvensvurdering af bilag IV-arter Oktober 2014 Udgivelsesdato : 10. oktober 2014 Projekt : 30.8624.01 Udarbejdet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Rødlistede pattedyr i Storstrøms Amt 2000

Rødlistede pattedyr i Storstrøms Amt 2000 Rødlistede pattedyr i Storstrøms Amt 2000 Rødlistede pattedyr i Storstrøms Amt 2000 Storstrøms Amt Teknik- og Miljøforvaltningen Natur- og Plankontoret Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Tekst: Hans J. Baagøe

Læs mere

OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN OPGRADERING AF E SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM-undersøgelse >>> Miljøvurderingsrapport - Del 2 RAPPORT 0 - OPGRADERING AF E SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM-undersøgelse

Læs mere

Formidlingsevents. giver os mere viden om truede arter

Formidlingsevents. giver os mere viden om truede arter Formidlingsevents giver os mere viden om truede arter Skov- og Naturstyrelsen på Fyn og i Sønderjylland arbejder sammen med to tyske partnere: Stiftung Naturschutz og Landesforsten, begge i Schleswig-Holstein,

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

23. oktober EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Lone Godske Att..

23. oktober EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Lone Godske Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Lone Godske (lgo@niras.dk) Att..: Keld Andersen 23. oktober 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Da der viste sig at være stor interesse for projektet er projektet videreført i 2011,2012 og 2013.

Da der viste sig at være stor interesse for projektet er projektet videreført i 2011,2012 og 2013. DN Furesø. Projekt til registrering af flagermus: 2013 Projektet er et fælles projekt mellem Furesø Kommune og DN Furesø til registrering af flagermus. Projektet er inspireret af Københavns Kommunes projekt

Læs mere

Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune

Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune af Leif Gjerde & Lea Likozar Amphi Consult - Forskerparken 10-5230 Odense M Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø

VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø VVM-SCREENINGEN FOR ERSTATNING AF OLIEUDSKILLER Projekt VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø Projektnummer 3631200010 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder HOFOR A/S VVM-screening

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Julie Dahl Møller² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

VEJLEDNING FLAGERMUS OG STØRRE VEJE. >>> Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger

VEJLEDNING FLAGERMUS OG STØRRE VEJE. >>> Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger VEJLEDNING FLAGERMUS OG STØRRE VEJE >>> Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger R A PP PPO O RT R T 3 82 8 2-20 2011 11 EN VEJLEDNING FLAGERMUS OG STØRRE VEJE Registrering af

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden 1 3500 Værløse Dispensation til at rydde pilekrat i Bringe Mose, matr.nr. 39 Borup Sø, 88 Kr. Værløse By, 23b Bringe By m.fl., beliggende på Værløse Flyvestation.

Læs mere

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej 72 3480 Fredensborg Vand og Natur Lisa Groth 72 56 23 90 Ligr@fredensborg.dk Sagsnr. 15/35894 09-12-2015 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Deres J.nre: NMK , NMK , NMK NMK , ref.: MACWA

Deres J.nre: NMK , NMK , NMK NMK , ref.: MACWA 1 of 19 09-12-2013 Natur- og miljøklagenævnet Sagsnr.: 12/31754 Rentemestervej 8 Sagsbehandler: 2400 København NV Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 Sendt på mail til: nmkn@nmkn.dk natur.miljoe@syddjurs.dk

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 07-05-2014 RFB_05_03_04_Nr1501 Naturvurdering af perron på Rødby Station Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Natur og Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation til at oprense en sø beliggende på de

Læs mere

Af vore i alt 17 registrerede flagermusarter, er nogle sårbare og andre direkte truede.

Af vore i alt 17 registrerede flagermusarter, er nogle sårbare og andre direkte truede. Side 1 af 9 Flagermus i huset Mange arter af flagermus For mange mennesker er flagermus slet og ret flagermus. Men der er faktisk omkring 950 arter i hele verden, og det betyder, at omkring en fjerdedel

Læs mere

Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest April 2015

Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest April 2015 Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest April 2015 Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering

Læs mere

Beskyttelse af flagermus i Mønsted Kalkgruber set i relation til en udvidelse af kørselsperioden for tog i gruberne

Beskyttelse af flagermus i Mønsted Kalkgruber set i relation til en udvidelse af kørselsperioden for tog i gruberne Beskyttelse af flagermus i Mønsted Kalkgruber set i relation til en udvidelse af kørselsperioden for tog i gruberne Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. december 2015 Bjarne Søgaard

Læs mere

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste. Lovliggørende dispensation til oprensning af sø. Afslag på ansøgning om dispensation til at anlægge forbindelse imellem søen og et kunstigt anlagt bassin på matr. nr. 17a Kirke Værløse samt påbud om at

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/ Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej 4 2980 Kokkedal Birgitte Sølvkjær Telefon: 72565937 bisk@fredensborg.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr.

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 18 BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 18 BILAG IV-ARTER 1312 18.1 Bilag IV-arter på Lolland 1312 18.2 Bilag-IV arter på Fehmarn 1320 18.3 Bilag-IV

Læs mere

Afgørelse i sag om vindmølleområde ved [adresse1] - [...], Viborg Kommune

Afgørelse i sag om vindmølleområde ved [adresse1] - [...], Viborg Kommune Afgørelse i sag om vindmølleområde ved [adresse1] - [...], Viborg Kommune UDEN STATUS Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 19. december 2013 Sagerne NMK-33-01510, NMK-34-00218, NMK-34-00244 og NMK-41-00219

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/10623 Gunnar Kloppenborg-Skrumsager Terpvej 24 Øster Lindet 6630 Rødding E-mail: Gunnar@lilterp.dk Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 Dato: 1.6.2017 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER

ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER Rekvirent Rådgiver ELF-Development

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 16 til opførelse af boligbebyggelse ved Sølystvej/Borgergade, 8600 Silkeborg

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 16 til opførelse af boligbebyggelse ved Sølystvej/Borgergade, 8600 Silkeborg Laban Arkitekter Torvet 9, 2. sal 8600 Silkeborg Att. Henrik Kamp Ditlev Sendt til e-mail: hkd@laban.as 30. august 2016 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 16 til opførelse af boligbebyggelse ved Sølystvej/Borgergade,

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser.

Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser. 1 Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser. Formålet med dette supplerende notat er at vurdere en række tiltag vedr. den projekterede

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere