ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB"

Transkript

1 B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Matematik Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og C-niveau i kemi. Fysik Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og fysik samt evt. til B-niveau i kemi. Kemi Matematik og fysik el. kemi Supplering til A-niveau i matematik og kemi. Hvis man har kemi i stedet for fysik på tilvalgsniveau, skal der suppleres i fysik til B-niveau inden studiestart. Datalogi Matematik og fysik el. engelsk el. datalære Biologi Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Geografi Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Geologi Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Idræt (KU) Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Supplering til A-niveau i matematik. Hvis datalogi kombineres med et andet naturvidenskabeligt fag, skal der suppleres til A-niveau i fysik og C-niveau i kemi. Idræt og Sundhed (OU) Biologi eller fysik Dokumentation for aktiv idrætsudøvelse. Optagelsesprøve skal bestås.

2 INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Civilingeniør Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Diplomingeniør Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Forudsætninger i tysk på FA-niveau til visse uddannelsesretninger. Levnedsmiddelingeniør Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. SUNDHEDSVIDENSKAB Læge (medicin) Matematik og fysik Supplering i kemi efter optagelse. Gode engelskkundskaber. Biomekanik (Kiropraktor) Matematik, fysik samt kemi Gode engelskkundskaber. Eventuel optagelsesinterview. Tandlæge Matematik og fysik Supplering i kemi efter optagelse. Dyrlæge Matematik og fysik Supplering i kemi efter optagelse. Ergoterapeut Mindst 9 måneders erhvervserfaring. Fysioterapeut Mindst 9 måneders erhvervserfaring. Jordemoder Mindst 12 måneders erhvervserfaring. Hospitalslaborant Matematik Radiograf Matematik og fysik Mindst 9 måneders erhvervserfaring. SAMFUNDSVIDENSKAB M.V. Samfundsvidenskabelig basisuddannelse

3 Økonomi Samfundsøkonomi Erhvervsøkonomi - HA Erhvervsøkonomi - erhvervsret Erhvervsøkonomi - datalogi Erhvervsøkonomi - erhvervssprog Supplering til A-niveau i engelsk og B-niveau i tysk eller fransk, eller C- niveau i spansk. Psykologi Matematik eller psykologi samt engelsk Særdeles gode dansk og engelsk kundskaber. Sociologi Matematik Særdeles gode danskkundskaber. Jura Engelsk og samfundsfag Særdeles gode danskkundskaber. HUMANIORA Dansk (nordisk) Engelsk Supplering til C-niveau i tysk eller fransk. Engelsk Engelsk Supplering til A-niveau i engelsk og C-niveau i tysk eller fransk. Filosofi Engelsk Tysk på FSU A-niveau. Der skal i løbet af det første studieår suppleres til C- niveau i tysk. Særdeles gode danskkundskaber. Erhvervssprog Engelsk Supplering til A-niveau i engelsk og B-niveau i tysk eller fransk eller til C- niveau i spansk. Musik Musik og engelsk Dokumentation for færdighed i klaverspil og nodelæsning. Optagelsesprøven skal bestås. Supplering til C-niveau i tysk eller fransk.

4 ANDRE UDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Arkitekt Matematik og billedkunst Samfundsfag eller engelsk på tilvalgsniveau kan træde i stedet for matematik. Erhvervspilot Ved uddannelsens påbegyndelse skal ansøgeren være mellem 18 og 27 år. Efter indstilling om optagelse skal der bestås flere prøver. Bibliotekar Engelsk Tysk på mindst FUA-niveau. Fiskerikandidat (Norge) Matematik og kemi Mindst 6 måneders dokumenteret arbejde ved fiskeri og/eller fiskeindustri. Fiskeriteknolog Matematik og fysik el. kemi Til indledende trin: Mindst 2 års erfaring inden for fiskerierhvervet samt FUA i matematik og fysik-kemi samt FA i dansk og engelsk. Eller til det faglige trin: Bestået adgangsprøven efter indledende trin - eller mindst 1 års erfaring inden for fiskerisektoren, heraf skal mindst 3 måneder være til søs og mindst 3 måneder inden for fiskeindustri, samt supplering hvis man mangler et af fagene på B-niveau. Laborant Matematik Fysik-kemi og biologi på fællesfagsniveau skal være bestået med mindst karakteren 8. Eventuelt supplering på 6 måneders forkursus. Økonoma GU og mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse i et større institutions-køkken. Eller køkkenlederuddannelse med GU/HF på fællesfagsniveau i dansk, engelsk, fysik-kemi og matematik.

5 VIDEREGÅENDE TEKNIKER- OG ANDRE UDDANNELSER ADGANGSKRAV SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Adgangskursus til ingeniøruddannelser FUA i matematik og fysik-kemi og mindst FA i dansk, engelsk og tysk. Eventuelt en faglig uddannelse. Byggetekniker Elektroniktekniker Kort- og landmålingstekniker Maskintekniker Stærkstrømstekniker / El-installatør VVS-tekniker Laboratorietekniker, Miljøtekniker Levnedsmiddeltekniker Faglig uddannelse som murer, tømrer, snedker, VVS-montør eller teknisk assistent med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau. Eller GU suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i bygningsteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som elektronikmekaniker, elektriker, datamekaniker, radiomekaniker, automatikmekaniker eller kontormaskinemekaniker med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau. Eller GU med matematik og fysik på tilvalgsniveau, suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i svagstrømsteknik og 1 års relevant praktik. Teknisk assistent (bygge- og anlægsområdet) eller en anden relevant uddannelse med forudsætninger i dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi på FUA. Faglig uddannelse som smed, maskinarbejder, automekaniker eller flymekaniker med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau og FA-niveau i tysk. Eller GU suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i maskinteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som elektriker, elektromekaniker eller automatikmekaniker med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau. Til stærkstrømsteknikeruddannelsen giver elektronik- og radiomekanikeruddannelsen også adgang med ovennævnte forudsætninger på FUA-niveau. Eller GU suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i stærkstrømsteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som VVS-montør eller teknisk assistent samt forudsætninger i dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi på FUA-niveau. Uddannelse som laborant eller hospitalslaborant med almene kundskaber på GU-niveau. Faglig uddannelse inden for levnedsmiddel- / fiskeindustriområdet med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau. Eller GU med mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for levnedsmiddelområdet.

6 VIDEREGÅENDE TEKNIKER - OG ANDRE UDDANNELSER ADGANGSKRAV SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Maskinmester Skibsfører Musikkonservatorium Designuddannelse Billedkunst Gennemført skibsmaskinistuddannelsen umiddelbart før starten på maskinmesteruddannelsens 3. semester. Tysk på mindst FA-niveau. Anbefaling fra Saviminilerinermik Ilinniarfik. Bestået vagtofficeruddannelse og anbefaling fra Umiarsuit Aqumiussaannut Ilinniarfik. Dokumentation for musikalske forudsætninger og færdigheder i klaverspil og hørelære. Eller GU med musik på tilvalgsniveau. Ansøgeren skal være mellem 16 og 30 år. Særligt ansøgningsskema skal rekvireres og returneres inden 1. februar. Optagelsesprøven skal bestås. Relevant erhvervsuddannelse inden for beklædning, tegning og grafik af mindst 2 års varighed eller dokumenteret selvstændigt arbejde med tegning, form og farve. Anbefaling fra Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik. Eller GU med billedkunst på tilvalgsniveau med mindst 2 års koncentreret fagligt og teoretisk arbejde med kunstneriske discipliner. Særligt ansøgningsskema skal rekvireres og returneres inden 1. maj til vurdering. Eventuel optagelsesprøve skal bestås. Gennemført uddannelse på Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik med anbefaling. Særligt ansøgningsskema skal rekvireres og returneres inden 1. april med følgende selvstændige arbejder: A) som maler: 4-6 malerier, fulgt op af studier/skitser, B) som grafiker: grafiske arbejder, fulgt op af skitsemateriale, og C) som billedhugger: 4-6 værker, fulgt op af skitsematerialer.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere