Uddannelse som talentvejleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse som talentvejleder"

Transkript

1 Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Dette gælder også de talentfulde elever. Talentindsatsen starter i skolen, hvor de første sten bliver lagt i den unges lange vej gennem uddannelsessystemet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne i dialog med skoleledelsen formulerer en strategi for gennemførelsen af talentundervisning på alle deres grundskoler. Skoleledelsen har imidlertid behov for vejledere og andre ressourcepersoner, når der skal udarbejdes og implementeres en talentstrategi ude på den enkelte skole, ligesom lærerne har brug for en synlig ledelse og pædagogisk vejledning, når de skal føre talentstrategien ud i livet. Der er derfor behov for at uddanne talentvejledere, der dels kan samarbejde med ledelsen om at udarbejde indhold og mål i en talentstrategi, og som dels kan vejlede lærere om gennemførelsen af talentundervisningen. ScienceTalenter har udarbejdet et pilotprojekt på en talentvejlederuddannelse for grundskolelærere og har igangsat det første pilotprojekt i efteråret Talentvejlederuddannelsen Baggrund: Ledelsens betydning for en effektiv talentindsats En skoles ledelse er afgørende for, at der skabes de bedst mulige rammer for talentindsatsen. Skoleledelsens deltagelse i og fremme af lærernes læring og udvikling samt planlægning, koordinering og evaluering af undervisningen har en effekt på elevernes udbytte af undervisningen (Skolens Rejsehold, 2010:40). Lærerne ønsker pædagogisk vejledning og en klar og tydelig ledelse, der udstikker klare mål for skolens arbejde. Det fremgår 1

2 imidlertid af en rapport, som NIRAS har udarbejdet til brug for regeringens talentrapport fra april 2011, at kun 12 procent af skolelederne har indarbejdet mål for at støtte de stærke elever i deres skoles målsætning (NIRAS, 201:50) Der er derfor behov for, at talentarbejdet gøres synligt og forpligtende. Dette vil i høj grad kunne understøttes ved, at der uddannes talentvejledere, der kan hjælpe med at udarbejde en talentstrategi på hver enkelt skole, der skaber fælles rammer og retning for talentarbejdet. Talentvejlederne skal også fungere som pædagogiske og faglige mentorer for de øvrige lærere. Talentvejledere Til at understøtte ledelsens opgave og lærernes arbejde med at fremme talentarbejdet på den enkelte skole er der behov for en konkret didaktisk og organisatorisk sparring. Talentarbejdsgruppen anbefaler derfor i talentrapporten, at der ses på muligheden for at udvikle og etablere talentvejledere, som det kendes fra for eksempel læsevejlederindsatsen. Talentvejlederne skal understøtte den fagdidaktiske og almendidaktiske udvikling på de enkelte skoler i forhold til de dygtigste elever. EVA konkluderede i 2009, at skolelederne anvender ressourcepersonernes viden meget aktivt i den pædagogiske ledelse, og at ressourcepersoner som læsevejleder, naturfagsvejledere m.v. styrker undervisningen. Uddannelsen som talentvejleder vil yderligere synliggøre karriere- og specialiseringsveje for skolens lærere, hvilket er et afgørende forhold for at fastholde og udvikle talenterne blandt lærerne og dermed hæve professionens attraktivitet. Det er tanken, at talentvejlederen skal indgå i tæt samarbejde med kommunen, og kunne fungere som tovholder for talentarbejdet på kommunens skoler, hvis kommunen ikke selv har ansat en talentkonsulent til dette arbejde, og ellers bidrage med viden og indsigt til styrkelse af kommunens talentindsats. 2

3 ScienceTalenters pilotprojekt til en talentvejlederuddannelse Da der ikke er megen forskning på det talent-didaktiske område i Danmark, vil pilotuddannelse dels tjene som uddannelse af de første 30 talentvejledere dels være en mulighed for at opsamle erfaringer på området og få afprøvet handleplaner og strategier på talentområdet på udvalgte skoler. Pilotprojekt: 1. Talentlærer - 2. Talentkoordinator - 3. Talentvejleder ScienceTalenter har udviklet et modulopbygget pilotprojekt, der ender med at blive en uddannelse for talentvejledere. Erfaringerne fra gennemførelsen af 1. modul, herunder evalueringen og feed back fra lærere og skoleledere, nyttiggøres til at foretage en nærmere justering og fastlæggelse af indholdet af 2. og 3. modul. ScienceTalenter udbyder 1. modul for 30 lærere og naturfagskoordinatorer ideelt set 15 skoler, som hver stiller med to lærere. Vi tilstræber en geografisk spredning af skoler og elevgrundlag for at sikre, at også skoler hvor forældreopbakningen ikke er så stor, kan deltage i pilotprojektet. Det er også vigtigt at flere fagområder er repræsenteret, men da der pt. er ikke megen dansk erfaring på talentområdet, vil i de første to årgange koncentrere os om fagene matematik, engelsk og naturfagene. Inden for disse tre områder kan vi drage nytte af allerede gennemførte undervisningsforløb for talenter og højt begavede børn og erfaringerne herfra. De 30 lærere søges udvalgt, så mindst 10 underviser i engelsk, mindst 10 underviser i matematik og mindst 10 underviser i et eller flere naturfag. 1. modul På det første modul inviteres 30 skolelærere, der arbejder med talentudvikling eller på anden måde er interesseret i området måske har de erfaring som naturfagsvejledere eller læsevejledere på et indledende kursus i talentundervisning på ScienceTa- 3

4 lenter. Her bliver de indført i den generelle viden og baggrund for talentindsatsen, samt konkrete erfaringer med spotning af talenter / højt begavede børn og talentundervisning kombineret med praktiske forløb om tilrettelæggelse af talentforløb, som sætter dem i stand til at vende tilbage til deres respektive skoler, og forestå en kvalificeret undervisning af talenterne. En del af det første modul har fokus på hands-on undervisning af talenterne i matematik, engelsk og naturfag. Det vil være en fordel, at hver skole stiller med mindst to lærere samt at ledelsen forpligtes til at deltage en enkelt dag i forløbet, for at sikre tilstrækkelig forankring af talentindsatsen på skolen. Det første modul strækker sig over i alt 10 dage i løbet af et skoleår på Videncentret i Sorø og indeholder hjemmeopgaver, idet lærerne efter ophold hos ScienceTalenter skal hjem på skolen og afprøve de nye værktøjer, de har lært. Derefter skal de formidle erfaringerne herfra for de øvrige kursister på ScienceTalenter på en anden del af modulet, hvor også lederne inviteres med en af dagene for at give lærerne mulighed for at demonstrere deres nyerhvervede kompetence overfor ledelsen, skabe fællesskab mellem lærer og ledelse om talentprojektet, og sikre ledelsens opbakning til talentindsatsens organisering hjemme på skolen. På de to sidste dage af modulet skal lærerne udveksle erfaringer fra det organisatoriske arbejde med talentindsatsen på deres skoler, som blev aftalt mellem ledere og lærere på den foregående del af modulet, herunder udvikling af handleplaner og strategier. Disse to dage tænkes afholdt i samarbejde med et University College. Første modul kan gennemføres som en selvstændig efteruddannelse eller kan følges op af modul 2 og modul modul På det andet modul, der afholdes første gang i efteråret 2014 skal deltagerne indføres mere generelt i talentpleje, herunder didaktiske teknikker som beriget og akkumuleret undervisningsdifferentiering m.fl., viden om forskellige typer talenter og begavelse samt den eksisterende danske og udenlandske forskning på området. Modulet fokuserer på at bibringe kursisterne en me- 4

5 re omfattende og detaljeret viden om talenter og talentdidaktik, som gør dem i stand til at arbejde mere kvalificeret med talentplejen. Modulet strækker sig over 5 dage og afsluttes med en teoretisk opgave på 8 10 sider. 3. modul På det tredje modul, som afholdes første gang i foråret 2014 skal deltagerne uddannes som egentlige talentvejledere. Her skal de indføres i teorier om organisationssammensætning og netværksdannelser, og klædes på til at kunne sparre og samarbejde med ledelsen om udarbejdelse af en talentstrategi for skolen, som fastlægger rammerne for organiseringen, indholdet og målene for de professionelles pædagogiske og faglige arbejde med talenterne. De skal indføres i en større viden om kommunerne og får som opgave at holde oplæg for relevante kommunalfolk i kommunen om talentindsatsen. De skal endvidere uddannes til at være (talent-)vejledere for andre lærere. Modulet strækker sig over 5 dage og afsluttes med en praksisnær opgave på egen institution. For yderligere info om efteruddannelsen som talentvejleder: Uffe Sveegaard/projektkoordinator Mail: eller Hanne Hautop /talentchef Mail: 5

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi talentrapport af Arbejdsgruppen til talentudvikling

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere