Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio norske kroner svenske kroner britiske pund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund"

Transkript

1 Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund

2 Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan du investere i tre europæiske valutaer, som efter Jyske Banks mening ligger på et attraktivt kursniveau i forhold til euroen. Investeringen har en løbetid på to år, og afkastet afhænger af udviklingen i en kurv af følgende tre valutaer over for euroen (EUR): Svenske kroner (SEK) Norske kroner (NOK) Britiske pund (GBP) De tre valutaer har alle været hårdt ramt af finanskrisens hærgen. Dette har ifølge Jyske Banks analytikere resulteret i, at de tre valutaer på nuværende tidspunkt skønnes at være undervurderet i forhold til euroen. I takt med, at den verdensomspændende økonomiske krise aftager, forventer Jyske Bank, at de tre valutaer vil styrke sig. Samtidig har de alle tre en stærk individuel case, som gør, at Jyske Bank har positive forventninger til dem over investeringens løbetid. Styrkes de tre valuter samlet set over for euroen, deltager du ved investeringens udløb med 105 % i den samlede stigning (vi forventer en deltagelsesgrad på 105 % - se side 6). Hvis de tre valutaer derimod svækkes over for euroen, udbetaler investeringen kurs 100 ved udløb. Vigtige egenskaber - JB Valuta Trio 2011 giver eksponering mod en styrkelse af de tre underliggende valutaer over for euroen - Der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast - Den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) således, at man med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i EUR/DKK kursen - Investeringen er hovedstolsbeskyttet Du modtager som minimum 100 % af din nominelle investering ved udløb - Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger af Jyske Banks betalingsevne - Minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb - Investeringen er som udgangspunkt en køb og behold investering med en løbetid på to år Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Læs mere om strukturerede produkter på turerede Dette faktablad er en del af markedsføringen af JB Valuta Trio 2011 og er ikke en fuldstændig gengivelse af den bagvedliggende dokumentation for produktet, Final Terms. Vi opfordrer dig til at bestille og læse Final Terms, inden du investerer i JB Valuta Trio Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette faktablad og Final Terms, er det Final Terms, der gælder. Du kan bestille Final Terms hos din rådgiver i Jyske Bank. JB Valuta Trio 2011 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af faktabladet blev afsluttet den 7. oktober

3 JB Valuta Trio 2011 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de tre valutaer vil styrke sig over for euroen over de kommende to år. Ønsker at sprede dine investeringer på flere typer af aktiver. Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på to år. Kan undvære pengene i to år. Ønsker en bund under din investering i form af en 100 % hovedstolsbeskyttelse. JB Valuta Trio 2011 passer måske ikke til dig, hvis du Har en forventning om, at de tre valutaer ikke vil styrke sig over for euroen over de kommende to år. I forvejen er stærkt eksponeret over for valutaerne SEK, NOK og GBP. Kan få behov for pengene med kort varsel. JB Valuta Trio 2011 er som udgangspunkt en køb og behold investering, da udviklingen i valutakurven først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbeskyttelsen gælder også kun ved udløb. Ønsker en fastforrentet placering. Frygter, at Jyske Bank ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb. Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på valutamarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge JB Valuta Trio 2011, før den udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Sikkerheden i JB Valuta Trio 2011 er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank er udsteder af den strukturerede obligation og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. Jyske Bank A/S har udarbejdet dokumentet Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Final Terms er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. I Final Terms afsnittet om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i JB Valuta Trio Vi opfordrer dig til at læse Final Terms, som du kan bestille hos din rådgiver i Jyske Bank. 2

4 Valutakurven Den strukturerede obligations afkast afhænger af udviklingen i valutakurven. Valutakurven består af tre valutaer over for euroen og er udvalgt af Jyske Banks analytikere. Hver valuta vægter 1/3 i kurven. De tre valutaer i kurven ligger fast i hele investeringsperioden. Valutakryds EUR/SEK EUR/NOK EUR/GBP Beskrivelse Kursen på svenske kroner (SEK) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange svenske kroner man skal betale for én euro. En styrkelse af SEK vil altså betyde et fald i EUR/SEK-kursen. Kursen på norske kroner (NOK) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange norske kroner man skal betale for én euro. En styrkelse af NOK vil altså betyde et fald i EUR/NOK-kursen. Kursen på britiske pund (GBP) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange pund man skal betale for én euro. En styrkelse af GBP vil altså betyde et fald i EUR/GBP-kursen. Udviklingen i de tre valutaer over for euroen de seneste fem år Nedenstående graf viser hvorledes de tre valutaer har udviklet sig i forhold til euroen de seneste 5 år. Indekseret udvikling EUR/SEK EUR/NOK EUR/GBP Kilde: Bloomberg Vi tilbyder JB Valuta Trio 2011 fra den 19. oktober til den 30. oktober

5 Investeringscase Som følge af den dybe finansielle krise har mange landes valutaer været under pres gennem det seneste år. Investorerne er i særlig grad flygtet ud af mindre valutaer som SEK og NOK til fordel for større og traditionelt mere sikre og likvide valutaer som USD, JPY og CHF. Også lande, som har været stærkt eksponeret mod den finansielle sektor, har oplevet fald i deres valutakurs. Dette har eksempelvis været tilfældet for Storbritannien og det britiske pund. Efterhånden som den økonomiske udvikling vender, forventes investorernes interesse for de mindre valutaer at komme tilbage. Ligeledes ventes diverse ekspansive penge- og finanspolitiske tiltag, som er blevet iværksat af de lokale regeringer, også at vise sin effekt. Disse tiltag vil påvirke landenes vækst i en positiv retning, hvilket vil være understøttende for landenes valutaer. I det følgende ser vi nærmere på de tre underliggende valutaer i JB Valuta Trio Fælles for dem er, at de på nuværende tidspunkt er undervurderet ift. EUR målt på købekraftsparitet. Så selvom det for alle tre valutaer er svært at sige noget entydigt omkring udviklingen i kursen på kort sigt (1-3 måneder), har Jyske Bank positive forventninger til de tre valutakurser set over den strukturerede obligations løbetid på to år. Svenske kroner (SEK): Sverige er en lille åben økonomi, som er meget følsom over for udviklingen i verdensøkonomien. Desuden er Sverige meget eksponeret mod det usikre Baltikum, hvilket sammen med den globale økonomiske krise har sendt den svenske økonomi ind i sin værste recession siden bankkrisen i starten af 90 erne. Recessionen har naturligt nok haft en negativ indvirkning på den svenske valuta, som har oplevet store fald i løbet af krisens hærgen. Usikkerheden vedrørende Baltikum er imidlertid aftagende, ligesom der er tegn på et begyndende globalt opsving, og begge disse faktorer har positive effekter på den svenske krone. Vi vurderer dog, at SEK fortsat er undervurderet over for euro, og vi ser derfor et pænt potentiale for den svenske valuta over de næste to år. I takt med, at det globale opsving for alvor sætter ind, vil den svenske eksport styrkes, hvilket vil understøtte SEK. 4

6 Norske kroner (NOK): Selvom Norge ikke har været så hårdt påvirket af den globale økonomiske nedgang som så mange andre lande, har den norske krone alligevel været presset i løbet af krisen. Norge har imidlertid klaret sig godt igennem krisen relativt til Euroland, og i et globalt perspektiv er udsigterne for den norske økonomi forholdsvist fornuftige. Det samme gælder den norske valuta, som vi vurderer har et lovende potentiale fremadrettet. De positive fremtidsudsigter for NOK styrkes yderligere af forventningen om, at Norges Bank vil være blandt de centralbanker, som kommer først med renteforhøjelser. Dermed venter vi at rentespændet mellem NOK og EUR vil øges i løbet af de kommende to år, hvilket vil forhøje investorernes interesse for NOK. Britiske pund (GBP): Finanskrisen har i særdeleshed ramt det britiske pund hårdt og sendt pundet ned i det laveste niveau i reale termer siden slutningen af 1970 erne. En del af forklaringen på pundets negative udvikling i forbindelse med krisen skal findes i Londons status som finansielt centrum. Derfor forventes pundet også at styrke sig, efterhånden som den globale finanskrise aftager, ligesom positive nøgletal omkring britisk økonomi også vil kunne få pundet til at stige. Netop den britiske økonomi forventes at forbedres væsentligt over de kommende kvartaler og det relativt hurtigere end bl.a. euroland. Årsagen til denne forventning er først og fremmest, at Storbritannien har lempet både finans- og pengepolitikken voldsomt som svar på den økonomiske nedgangsperiode. Derudover forventes Bank of England også at komme den europæiske centralbank i forkøbet med hensyn til at hæve renten. Dette vil sammen med forbedringen af den britiske økonomi hjælpe pundet på vej mod et højere niveau. 5

7 Beregning af afkast og udløbskurs på JB Valuta Trio 2011 Beregning af afkast på valutakurven Afkastet på valutakurven beregnes som et simpelt gennemsnit af afkastet på de tre valutaer: 3 Afkast Kurv 1 3 Startværdi i Slutværdi i Startværdi i 1 for i = EUR/SEK, EUR/NOK og EUR/GBP Eftersom kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én euro, vil en styrkelse af valutaen over for euroen vise sig som et fald i kursen. Derfor beregnes afkastet som startværdien minus slutværdien. Startværdierne for de tre valutaer fastsættes den 3. november Slutværdierne for de tre valutaer fastsættes som et gennemsnit af fem ugentlige observationer over de sidste fire uger frem til den 3. november Disse observationer foretages på flg. datoer: 6. oktober 2011, 13. oktober 2011, 20. oktober 2011, 27. oktober 2011 og 3. november Beregning af udløbskurs Udløbskursen beregnes som: Udløbskurs Deltagelsesgrad MAX 0%; Afkast Kurv Altså får du som minimum udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Er afkastet på valutakurven positivt, får du endvidere dette positive afkast ganget med deltagelsesgraden. Hvis afkastet på valutakurven er negativt, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du 2 kurspoint som følge af en udstedelseskurs på 102. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de finansielle instrumenter. Om deltagelsesgrad Deltagelsesgraden er den andel i procent, som du får af det positive afkast på valutakurven ved udløb. Er deltagelsesgraden 100 %, får du hele det positive afkast på valutakurven. Vi forventer en deltagelsesgrad på ca. 105 %. Med andre ord forventer vi, at du får 105 % af det positive afkast på valutakurven ved udløb. Deltagelsesgraden afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Kan vi ikke opnå en deltagelsesgrad på minimum 95 %, vil udstedelsen blive annulleret, og vi hæver ingen penge på din konto. Deltagelsesgraden lægges fast på handelsdagen, som er den 3. november

8 Sådan virker JB Valuta Trio 2011 mulige udløbskurser Dette afsnit uddyber mulighederne for indfrielseskurser på JB Valuta Trio 2011 ved udløb d. 10. november Nedenfor er mulige afkast på JB Valuta Trio 2011 sammenlignet med dels en investering i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid og dels en direkte investering i valutakurven. Hvad kan DKK 102 blive til? Følgende tabel viser en række hypotetiske scenarier for indfrielseskursen ved en deltagelsesgrad på 105 % svarende til den forventede deltagelsesgrad. Investeringen i JB Valuta Trio 2011 er sammenlignet med en investering i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid. Ud fra markedskursen den 7. oktober 2009 vil en 6 % statsobligation med udløb den 15. november 2011 give et afkast på omkring 1,66 % om året. Udvikling i valutakurven Udløbskurs for JB Valuta Trio 2011 Deltagelsesgrad: 105 % Dansk statsobligation Udløb 15. november % 121,00 105,57 15 % 115,75 105,57 10 % 110,50 105,57 5 % 105,25 105,57 0 % 100,00 105,57-5 % 100,00 105,57-10 % 100,00 105,57-15 % 100,00 105,57-20 % 100,00 105,57 Eksempler på beregning af udløbskurs Nedenfor uddybes tre eksempler på beregningen af udløbskursen. Eksemplerne er ikke en indikation af den forventede udvikling i valutakurven eller det endelige indfrielsesbeløb ved udløb. Ligesom i ovenstående tabel forudsættes en deltagelsesgrad på 105 %. Scenarie 1: Positiv udvikling i valutakurven De tre valutaer har samlet set styrket sig med 10 % over for euroen, dvs. udviklingen i valutakurven er +10 %. Afkastet er således deltagelsesgraden ganget med den procentuelle udvikling i valutakurven, dvs. 105 % 10 % = 10,5 %. Indfrielsesbeløbet vil være 100 plus 10,5 % gange 100 = 110,5, svarende til 110,5 % af din nominelle investering Scenarie 2: Negativ udvikling i valutakurven De tre valutaer har samlet set svækket sig med 10 % over for euroen, dvs. udviklingen i valutakurven er -10 %. Da udviklingen i valutakurven er negativ, indfries den strukturerede obligation til kurs 100. Indfrielsesbeløbet er derfor 100, svarende til 100 % af din nominelle investering. Scenarie 3: Neutral udvikling i valutakurven De tre valutaer har samlet set hverken styrket eller svækket sig over for euroen, dvs. udviklingen i valutakurven er 0 %. Det betyder, at afkastet er nul (0 %), og indfrielsesbeløbet vil derfor være 100, svarende til 100 % af din nominelle investering. 7

9 Mulige udløbskurser Nedenstående graf viser mulige udløbskurser på dels JB Valuta Trio 2011 og dels en direkte investering i valutakurven ved forskellige scenarier for udviklingen i valutakurven. Bemærk at grafen forudsætter en deltagelsesgrad på 105 % og, at JB Valuta Trio 2011 holdes til udløb. Grafen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Udløbskurs Direkte investering JB Valutatrio Udvikling i valutakurven 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Kilde: Jyske Bank Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder den strukturerede obligation, til den udløber, da udviklingen i valutakurven først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Sådan er din investering sat sammen JB Valuta Trio 2011 er sat sammen af en obligationsdel og en investering i valutakurven via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 7. oktober 2009: Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,00 kr. 95,67 kr. 3,58 kr. 2,75 kr. De 95,67 kr. sætter Jyske Bank af for at sikre sig mindstekursen på 100 om 2 år. 8

10 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge den strukturerede obligation. Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i den strukturerede obligation, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB Valuta Trio Generelt JB Valuta Trio 2011 behandles skattemæssigt som en fordring i fremmed valuta og beskattes derfor efter realisationsprincippet. Gevinster og tab medregnes i den skattepligtige indkomst ved realisation og opgøres som forskellen mellem værdien af JB Valuta Trio 2011 ved investeringens indfrielse (afståelsessummen) og værdien ved investeringens begyndelse (anskaffelsessummen). Privatpersoner, frie midler Gevinster og tab beskattes som kapitalindkomst, hvis årets samlede gevinst eller tab overstiger 1000 kr. Den marginale skattesats for kapitalindkomst i 2010 er 52,2 % incl. Kirkeskat. Tab har en fradragsværdi mellem 33,5 % og 52,2 %. Investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Det bemærkes, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under (enlige) og (ægtefæller). JB Valuta Trio er især interessant for private investorer med negativ nettokapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst under kr. (enlige) eller kr. (ægtefæller). Pensionsmidler Den strukturerede obligation kan ikke anvendes til pensionsmidler, da den ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan ikke investere i JB Valuta Trio Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25 %. 9

11 Vilkår for JB Valuta Trio 2011 Fondskode B50135 Udsteder Jyske Bank A/S Standard & Poor s Rating Service har pr. 20. februar 2009 tildelt Jyske Bank karakteren A, Negative outlook for langfristet gæld. Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning. JB Valuta Trio 2011 udgør en simpel fordring mod Jyske Bank A/S. Regeringen og bankerne har indgået aftale om, at oprette en garantiordning, der sikrer alle indlån og simple fordringer mod tab i danske pengeinstitutter. Jyske Bank er gennem medlemskab af Det Private Beredskab omfattet af ordningen, der løber fra den 6. oktober 2008 og indtil 30. september Vi gør opmærksom på, at JB Valuta Trio 2011 derfor ikke er dækket af garantiordningen efter den 30. september Introduktionskurs DKK i øvrigt uden handelsomkostninger Årlige omkostninger i pct. 1,35 %. Derudover betales depotgebyr. Nominel kurs 100 Introduktionsperiode 19. oktober 2009 til 30. oktober 2009 Handelsdag 3. november På denne dato fastsættes de endelige betingelser for den strukturerede obligation, herunder deltagelsesgraden og startværdierne for valutakurven. Investeringsperiode 10. november 2009 til 10. november 2011 Investeringsvaluta Den strukturerede Obligation udstedes i danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering nominelt: DKK Udløbskurs Den strukturerede obligation indfries på udløbsdagen til et beløb, der beregnes som det nominelle beløb plus det positive afkast på valutakurven gange deltagelsesgraden. Er afkastet på valutakurven negativt udløber den strukturerede obligation til kurs 100. Dvs.: Udløbskurs Deltagelsesgrad MAX 0%; Afkast Kurv Deltagelsesgraden forventer vi bliver 105 %. Den kan blive højere eller lavere end 105 %, dog gennemføres udstedelsen ikke hvis, der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 95 %. Deltagelsesgraden fastsættes endeligt den 3. november Afkastet på valutakurven beregnes som gennemsnittet af den procentuelle udvikling i de tre valutaer. Da kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én euro, vil en styrkelse af valutaen over for euroen vise sig som et fald i kursen. Derfor beregnes afkastet for hver enkelt valuta som: Afkast = (Startværdi Slutværdi)/Startværdi 10

12 Start- og slutværdi Final Terms Børsnotering Køb og salg Startværdierne for de tre valutaer fastsættes den 3. november 2009, mens slutværdierne fastsættes som et gennemsnit af fem ugentlige observationer over de sidste fire uger af løbetiden første gang den 6. oktober 2011 og sidste gang den 3. november Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. JB Valuta Trio 2011 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Jyske Bank A/S har udarbejdet dokumentet Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Final Terms er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. Du kan bestille det hos din rådgiver i Jyske Bank. Den strukturerede obligation vil ikke blive børsnoteret Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe den strukturerede obligation, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af den strukturerede obligation, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge JB Valuta Trio Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun på udløbsdagen. Sælger du JB Valuta Trio 2011 inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i valutakurven vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i valutakurven kun delvis slå igennem i kursen på JB Valuta Trio Indtil 3. november 2009 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 95 %. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank de strukturerede obligationer i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet dette faktablad. Ved uoverensstemmelse mellem faktablad og Final Terms, vil det være Final Terms, der gælder. 11

13 JB/10.09

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer

tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer JB FX Step Up 2013 De nye markeder har det seneste årti været i rivende udvikling. Så når vi taler produktivitet, er disse lande halet

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere