Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio norske kroner svenske kroner britiske pund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund"

Transkript

1 Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund

2 Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan du investere i tre europæiske valutaer, som efter Jyske Banks mening ligger på et attraktivt kursniveau i forhold til euroen. Investeringen har en løbetid på to år, og afkastet afhænger af udviklingen i en kurv af følgende tre valutaer over for euroen (EUR): Svenske kroner (SEK) Norske kroner (NOK) Britiske pund (GBP) De tre valutaer har alle været hårdt ramt af finanskrisens hærgen. Dette har ifølge Jyske Banks analytikere resulteret i, at de tre valutaer på nuværende tidspunkt skønnes at være undervurderet i forhold til euroen. I takt med, at den verdensomspændende økonomiske krise aftager, forventer Jyske Bank, at de tre valutaer vil styrke sig. Samtidig har de alle tre en stærk individuel case, som gør, at Jyske Bank har positive forventninger til dem over investeringens løbetid. Styrkes de tre valuter samlet set over for euroen, deltager du ved investeringens udløb med 105 % i den samlede stigning (vi forventer en deltagelsesgrad på 105 % - se side 6). Hvis de tre valutaer derimod svækkes over for euroen, udbetaler investeringen kurs 100 ved udløb. Vigtige egenskaber - JB Valuta Trio 2011 giver eksponering mod en styrkelse af de tre underliggende valutaer over for euroen - Der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast - Den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) således, at man med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i EUR/DKK kursen - Investeringen er hovedstolsbeskyttet Du modtager som minimum 100 % af din nominelle investering ved udløb - Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger af Jyske Banks betalingsevne - Minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb - Investeringen er som udgangspunkt en køb og behold investering med en løbetid på to år Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Læs mere om strukturerede produkter på turerede Dette faktablad er en del af markedsføringen af JB Valuta Trio 2011 og er ikke en fuldstændig gengivelse af den bagvedliggende dokumentation for produktet, Final Terms. Vi opfordrer dig til at bestille og læse Final Terms, inden du investerer i JB Valuta Trio Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette faktablad og Final Terms, er det Final Terms, der gælder. Du kan bestille Final Terms hos din rådgiver i Jyske Bank. JB Valuta Trio 2011 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af faktabladet blev afsluttet den 7. oktober

3 JB Valuta Trio 2011 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de tre valutaer vil styrke sig over for euroen over de kommende to år. Ønsker at sprede dine investeringer på flere typer af aktiver. Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på to år. Kan undvære pengene i to år. Ønsker en bund under din investering i form af en 100 % hovedstolsbeskyttelse. JB Valuta Trio 2011 passer måske ikke til dig, hvis du Har en forventning om, at de tre valutaer ikke vil styrke sig over for euroen over de kommende to år. I forvejen er stærkt eksponeret over for valutaerne SEK, NOK og GBP. Kan få behov for pengene med kort varsel. JB Valuta Trio 2011 er som udgangspunkt en køb og behold investering, da udviklingen i valutakurven først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbeskyttelsen gælder også kun ved udløb. Ønsker en fastforrentet placering. Frygter, at Jyske Bank ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb. Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på valutamarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge JB Valuta Trio 2011, før den udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Sikkerheden i JB Valuta Trio 2011 er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank er udsteder af den strukturerede obligation og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. Jyske Bank A/S har udarbejdet dokumentet Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Final Terms er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. I Final Terms afsnittet om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i JB Valuta Trio Vi opfordrer dig til at læse Final Terms, som du kan bestille hos din rådgiver i Jyske Bank. 2

4 Valutakurven Den strukturerede obligations afkast afhænger af udviklingen i valutakurven. Valutakurven består af tre valutaer over for euroen og er udvalgt af Jyske Banks analytikere. Hver valuta vægter 1/3 i kurven. De tre valutaer i kurven ligger fast i hele investeringsperioden. Valutakryds EUR/SEK EUR/NOK EUR/GBP Beskrivelse Kursen på svenske kroner (SEK) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange svenske kroner man skal betale for én euro. En styrkelse af SEK vil altså betyde et fald i EUR/SEK-kursen. Kursen på norske kroner (NOK) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange norske kroner man skal betale for én euro. En styrkelse af NOK vil altså betyde et fald i EUR/NOK-kursen. Kursen på britiske pund (GBP) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange pund man skal betale for én euro. En styrkelse af GBP vil altså betyde et fald i EUR/GBP-kursen. Udviklingen i de tre valutaer over for euroen de seneste fem år Nedenstående graf viser hvorledes de tre valutaer har udviklet sig i forhold til euroen de seneste 5 år. Indekseret udvikling EUR/SEK EUR/NOK EUR/GBP Kilde: Bloomberg Vi tilbyder JB Valuta Trio 2011 fra den 19. oktober til den 30. oktober

5 Investeringscase Som følge af den dybe finansielle krise har mange landes valutaer været under pres gennem det seneste år. Investorerne er i særlig grad flygtet ud af mindre valutaer som SEK og NOK til fordel for større og traditionelt mere sikre og likvide valutaer som USD, JPY og CHF. Også lande, som har været stærkt eksponeret mod den finansielle sektor, har oplevet fald i deres valutakurs. Dette har eksempelvis været tilfældet for Storbritannien og det britiske pund. Efterhånden som den økonomiske udvikling vender, forventes investorernes interesse for de mindre valutaer at komme tilbage. Ligeledes ventes diverse ekspansive penge- og finanspolitiske tiltag, som er blevet iværksat af de lokale regeringer, også at vise sin effekt. Disse tiltag vil påvirke landenes vækst i en positiv retning, hvilket vil være understøttende for landenes valutaer. I det følgende ser vi nærmere på de tre underliggende valutaer i JB Valuta Trio Fælles for dem er, at de på nuværende tidspunkt er undervurderet ift. EUR målt på købekraftsparitet. Så selvom det for alle tre valutaer er svært at sige noget entydigt omkring udviklingen i kursen på kort sigt (1-3 måneder), har Jyske Bank positive forventninger til de tre valutakurser set over den strukturerede obligations løbetid på to år. Svenske kroner (SEK): Sverige er en lille åben økonomi, som er meget følsom over for udviklingen i verdensøkonomien. Desuden er Sverige meget eksponeret mod det usikre Baltikum, hvilket sammen med den globale økonomiske krise har sendt den svenske økonomi ind i sin værste recession siden bankkrisen i starten af 90 erne. Recessionen har naturligt nok haft en negativ indvirkning på den svenske valuta, som har oplevet store fald i løbet af krisens hærgen. Usikkerheden vedrørende Baltikum er imidlertid aftagende, ligesom der er tegn på et begyndende globalt opsving, og begge disse faktorer har positive effekter på den svenske krone. Vi vurderer dog, at SEK fortsat er undervurderet over for euro, og vi ser derfor et pænt potentiale for den svenske valuta over de næste to år. I takt med, at det globale opsving for alvor sætter ind, vil den svenske eksport styrkes, hvilket vil understøtte SEK. 4

6 Norske kroner (NOK): Selvom Norge ikke har været så hårdt påvirket af den globale økonomiske nedgang som så mange andre lande, har den norske krone alligevel været presset i løbet af krisen. Norge har imidlertid klaret sig godt igennem krisen relativt til Euroland, og i et globalt perspektiv er udsigterne for den norske økonomi forholdsvist fornuftige. Det samme gælder den norske valuta, som vi vurderer har et lovende potentiale fremadrettet. De positive fremtidsudsigter for NOK styrkes yderligere af forventningen om, at Norges Bank vil være blandt de centralbanker, som kommer først med renteforhøjelser. Dermed venter vi at rentespændet mellem NOK og EUR vil øges i løbet af de kommende to år, hvilket vil forhøje investorernes interesse for NOK. Britiske pund (GBP): Finanskrisen har i særdeleshed ramt det britiske pund hårdt og sendt pundet ned i det laveste niveau i reale termer siden slutningen af 1970 erne. En del af forklaringen på pundets negative udvikling i forbindelse med krisen skal findes i Londons status som finansielt centrum. Derfor forventes pundet også at styrke sig, efterhånden som den globale finanskrise aftager, ligesom positive nøgletal omkring britisk økonomi også vil kunne få pundet til at stige. Netop den britiske økonomi forventes at forbedres væsentligt over de kommende kvartaler og det relativt hurtigere end bl.a. euroland. Årsagen til denne forventning er først og fremmest, at Storbritannien har lempet både finans- og pengepolitikken voldsomt som svar på den økonomiske nedgangsperiode. Derudover forventes Bank of England også at komme den europæiske centralbank i forkøbet med hensyn til at hæve renten. Dette vil sammen med forbedringen af den britiske økonomi hjælpe pundet på vej mod et højere niveau. 5

7 Beregning af afkast og udløbskurs på JB Valuta Trio 2011 Beregning af afkast på valutakurven Afkastet på valutakurven beregnes som et simpelt gennemsnit af afkastet på de tre valutaer: 3 Afkast Kurv 1 3 Startværdi i Slutværdi i Startværdi i 1 for i = EUR/SEK, EUR/NOK og EUR/GBP Eftersom kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én euro, vil en styrkelse af valutaen over for euroen vise sig som et fald i kursen. Derfor beregnes afkastet som startværdien minus slutværdien. Startværdierne for de tre valutaer fastsættes den 3. november Slutværdierne for de tre valutaer fastsættes som et gennemsnit af fem ugentlige observationer over de sidste fire uger frem til den 3. november Disse observationer foretages på flg. datoer: 6. oktober 2011, 13. oktober 2011, 20. oktober 2011, 27. oktober 2011 og 3. november Beregning af udløbskurs Udløbskursen beregnes som: Udløbskurs Deltagelsesgrad MAX 0%; Afkast Kurv Altså får du som minimum udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Er afkastet på valutakurven positivt, får du endvidere dette positive afkast ganget med deltagelsesgraden. Hvis afkastet på valutakurven er negativt, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du 2 kurspoint som følge af en udstedelseskurs på 102. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de finansielle instrumenter. Om deltagelsesgrad Deltagelsesgraden er den andel i procent, som du får af det positive afkast på valutakurven ved udløb. Er deltagelsesgraden 100 %, får du hele det positive afkast på valutakurven. Vi forventer en deltagelsesgrad på ca. 105 %. Med andre ord forventer vi, at du får 105 % af det positive afkast på valutakurven ved udløb. Deltagelsesgraden afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Kan vi ikke opnå en deltagelsesgrad på minimum 95 %, vil udstedelsen blive annulleret, og vi hæver ingen penge på din konto. Deltagelsesgraden lægges fast på handelsdagen, som er den 3. november

8 Sådan virker JB Valuta Trio 2011 mulige udløbskurser Dette afsnit uddyber mulighederne for indfrielseskurser på JB Valuta Trio 2011 ved udløb d. 10. november Nedenfor er mulige afkast på JB Valuta Trio 2011 sammenlignet med dels en investering i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid og dels en direkte investering i valutakurven. Hvad kan DKK 102 blive til? Følgende tabel viser en række hypotetiske scenarier for indfrielseskursen ved en deltagelsesgrad på 105 % svarende til den forventede deltagelsesgrad. Investeringen i JB Valuta Trio 2011 er sammenlignet med en investering i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid. Ud fra markedskursen den 7. oktober 2009 vil en 6 % statsobligation med udløb den 15. november 2011 give et afkast på omkring 1,66 % om året. Udvikling i valutakurven Udløbskurs for JB Valuta Trio 2011 Deltagelsesgrad: 105 % Dansk statsobligation Udløb 15. november % 121,00 105,57 15 % 115,75 105,57 10 % 110,50 105,57 5 % 105,25 105,57 0 % 100,00 105,57-5 % 100,00 105,57-10 % 100,00 105,57-15 % 100,00 105,57-20 % 100,00 105,57 Eksempler på beregning af udløbskurs Nedenfor uddybes tre eksempler på beregningen af udløbskursen. Eksemplerne er ikke en indikation af den forventede udvikling i valutakurven eller det endelige indfrielsesbeløb ved udløb. Ligesom i ovenstående tabel forudsættes en deltagelsesgrad på 105 %. Scenarie 1: Positiv udvikling i valutakurven De tre valutaer har samlet set styrket sig med 10 % over for euroen, dvs. udviklingen i valutakurven er +10 %. Afkastet er således deltagelsesgraden ganget med den procentuelle udvikling i valutakurven, dvs. 105 % 10 % = 10,5 %. Indfrielsesbeløbet vil være 100 plus 10,5 % gange 100 = 110,5, svarende til 110,5 % af din nominelle investering Scenarie 2: Negativ udvikling i valutakurven De tre valutaer har samlet set svækket sig med 10 % over for euroen, dvs. udviklingen i valutakurven er -10 %. Da udviklingen i valutakurven er negativ, indfries den strukturerede obligation til kurs 100. Indfrielsesbeløbet er derfor 100, svarende til 100 % af din nominelle investering. Scenarie 3: Neutral udvikling i valutakurven De tre valutaer har samlet set hverken styrket eller svækket sig over for euroen, dvs. udviklingen i valutakurven er 0 %. Det betyder, at afkastet er nul (0 %), og indfrielsesbeløbet vil derfor være 100, svarende til 100 % af din nominelle investering. 7

9 Mulige udløbskurser Nedenstående graf viser mulige udløbskurser på dels JB Valuta Trio 2011 og dels en direkte investering i valutakurven ved forskellige scenarier for udviklingen i valutakurven. Bemærk at grafen forudsætter en deltagelsesgrad på 105 % og, at JB Valuta Trio 2011 holdes til udløb. Grafen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Udløbskurs Direkte investering JB Valutatrio Udvikling i valutakurven 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Kilde: Jyske Bank Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder den strukturerede obligation, til den udløber, da udviklingen i valutakurven først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Sådan er din investering sat sammen JB Valuta Trio 2011 er sat sammen af en obligationsdel og en investering i valutakurven via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 7. oktober 2009: Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,00 kr. 95,67 kr. 3,58 kr. 2,75 kr. De 95,67 kr. sætter Jyske Bank af for at sikre sig mindstekursen på 100 om 2 år. 8

10 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge den strukturerede obligation. Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i den strukturerede obligation, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB Valuta Trio Generelt JB Valuta Trio 2011 behandles skattemæssigt som en fordring i fremmed valuta og beskattes derfor efter realisationsprincippet. Gevinster og tab medregnes i den skattepligtige indkomst ved realisation og opgøres som forskellen mellem værdien af JB Valuta Trio 2011 ved investeringens indfrielse (afståelsessummen) og værdien ved investeringens begyndelse (anskaffelsessummen). Privatpersoner, frie midler Gevinster og tab beskattes som kapitalindkomst, hvis årets samlede gevinst eller tab overstiger 1000 kr. Den marginale skattesats for kapitalindkomst i 2010 er 52,2 % incl. Kirkeskat. Tab har en fradragsværdi mellem 33,5 % og 52,2 %. Investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Det bemærkes, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under (enlige) og (ægtefæller). JB Valuta Trio er især interessant for private investorer med negativ nettokapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst under kr. (enlige) eller kr. (ægtefæller). Pensionsmidler Den strukturerede obligation kan ikke anvendes til pensionsmidler, da den ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan ikke investere i JB Valuta Trio Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25 %. 9

11 Vilkår for JB Valuta Trio 2011 Fondskode B50135 Udsteder Jyske Bank A/S Standard & Poor s Rating Service har pr. 20. februar 2009 tildelt Jyske Bank karakteren A, Negative outlook for langfristet gæld. Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning. JB Valuta Trio 2011 udgør en simpel fordring mod Jyske Bank A/S. Regeringen og bankerne har indgået aftale om, at oprette en garantiordning, der sikrer alle indlån og simple fordringer mod tab i danske pengeinstitutter. Jyske Bank er gennem medlemskab af Det Private Beredskab omfattet af ordningen, der løber fra den 6. oktober 2008 og indtil 30. september Vi gør opmærksom på, at JB Valuta Trio 2011 derfor ikke er dækket af garantiordningen efter den 30. september Introduktionskurs DKK i øvrigt uden handelsomkostninger Årlige omkostninger i pct. 1,35 %. Derudover betales depotgebyr. Nominel kurs 100 Introduktionsperiode 19. oktober 2009 til 30. oktober 2009 Handelsdag 3. november På denne dato fastsættes de endelige betingelser for den strukturerede obligation, herunder deltagelsesgraden og startværdierne for valutakurven. Investeringsperiode 10. november 2009 til 10. november 2011 Investeringsvaluta Den strukturerede Obligation udstedes i danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering nominelt: DKK Udløbskurs Den strukturerede obligation indfries på udløbsdagen til et beløb, der beregnes som det nominelle beløb plus det positive afkast på valutakurven gange deltagelsesgraden. Er afkastet på valutakurven negativt udløber den strukturerede obligation til kurs 100. Dvs.: Udløbskurs Deltagelsesgrad MAX 0%; Afkast Kurv Deltagelsesgraden forventer vi bliver 105 %. Den kan blive højere eller lavere end 105 %, dog gennemføres udstedelsen ikke hvis, der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 95 %. Deltagelsesgraden fastsættes endeligt den 3. november Afkastet på valutakurven beregnes som gennemsnittet af den procentuelle udvikling i de tre valutaer. Da kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én euro, vil en styrkelse af valutaen over for euroen vise sig som et fald i kursen. Derfor beregnes afkastet for hver enkelt valuta som: Afkast = (Startværdi Slutværdi)/Startværdi 10

12 Start- og slutværdi Final Terms Børsnotering Køb og salg Startværdierne for de tre valutaer fastsættes den 3. november 2009, mens slutværdierne fastsættes som et gennemsnit af fem ugentlige observationer over de sidste fire uger af løbetiden første gang den 6. oktober 2011 og sidste gang den 3. november Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. JB Valuta Trio 2011 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Jyske Bank A/S har udarbejdet dokumentet Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Final Terms er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. Du kan bestille det hos din rådgiver i Jyske Bank. Den strukturerede obligation vil ikke blive børsnoteret Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe den strukturerede obligation, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af den strukturerede obligation, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge JB Valuta Trio Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun på udløbsdagen. Sælger du JB Valuta Trio 2011 inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i valutakurven vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i valutakurven kun delvis slå igennem i kursen på JB Valuta Trio Indtil 3. november 2009 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 95 %. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank de strukturerede obligationer i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet dette faktablad. Ved uoverensstemmelse mellem faktablad og Final Terms, vil det være Final Terms, der gælder. 11

13 JB/10.09

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

NB Højrente. Januar 2006. Nykredit Bank Debt Capital Markets

NB Højrente. Januar 2006. Nykredit Bank Debt Capital Markets Præsentation final version NB Højrente Januar 2006 Nykredit Bank Debt Capital Markets - Disclosure - Dette materiale er udarbejdet til de investorer, der har fået materialet udleveret fra Nykredit Bank

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere