Forord Kapitel 1: Sammenfatning Kapitel 2: De internationale virksomheder Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?..."

Transkript

1 INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige opgaver og ekstern bistand De fremtidige sprogkompetencer Kapitel 5: Kompetencer og uddannelse Kapitel 6: Barrierer og kommunikationsproblemer på det internationale marked Bilag 1: Undersøgelsen og metode... 18

2 Forord Danmark er en lille økonomi, som er afhængig af verden omkring os. Samhandel med andre lande er altafgørende for vores vækst og velstand. Den største del af Danmarks eksport går til nærmarkederne, men geografisk og kulturelt fjerne markeder spiller en stadig større rolle for danske virksomheder. Danmark er derfor afhængig af at kunne begå sig på det globale marked, og at kunne kommunikere med både gamle og nye samhandelspartnere. Globaliseringen er en realitet - det er den virkelighed, som DI s medlemsvirksomheder agerer i. For virksomhederne giver globaliseringen muligheder for nye markeder og samarbejde rundt om på kloden. Men globaliseringen stiller også nye krav til virksomheder og medarbejdere - interkulturel forståelse og gode kommunikationsevner er afgørende elementer, når virksomheder konkurrerer på et stadig mere internationaliseret marked. Der er mange uskrevne regler, virksomheder skal kende og have indsigt i - hvordan man begår sig til møder, hvordan man tiltaler sine forretningsforbindelser, og hvordan man diskuterer og kommer til enighed. Kort sagt: for at kunne handle, skal man kunne tale sammen. Nøglen til forståelse af et lands kultur ligger i sproget. Men hvilke sproglige kompetencer har man behov for i erhvervslivet? Er det tilstrækkeligt at kunne tale engelsk? Eller er det nødvendigt at kunne kommunikere på flere fremmedsprog? Med denne undersøgelse giver DI svar på, hvilke markeder virksomhederne især handler med, hvilke sprogkompetencer de i dag har internt i virksomheden, og hvilke sprogbehov de ser i fremtiden. DI har også undersøgt, hvilken betydning sprogkompetencer har for virksomhedernes aktiviteter og samhandel, og hvilke barrierer virksomhederne møder, når de handler internationalt. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med adjunkt Lisbeth Verstraete Hansen fra Copenhagen Business School. God læselyst! Charlotte Rønhof 2

3 Kapitel 1: Sammenfatning For næsten 9 ud af 10 af de medvirkende virksomheder udgør det internationale marked en stor del af deres hverdag. 86 procent af virksomhederne har internationale aktiviteter i form af samhandel, samarbejde eller datterselskaber. Virksomhedernes handel foregår over hele kloden, men især inden for de nordiske, tyske og engelsksprogede områder. De internationale aktiviteter stiller krav til virksomhederne og medarbejdere, da der skal kommunikeres og samarbejdes med forskellige sproggrupper. Stort set alle de medvirkende virksomheder har medarbejdere, der kan kommunikere på flere sprog. Engelsk er det mest udbredte fremmedsprog i virksomhederne - det er det sprog, som stort set alle virksomheder bruger, når de kommunikerer og handler på det internationale marked. 96 procent af virksomhederne har en eller flere medarbejdere, der kan kommunikere på engelsk. Men selv om engelsk er det globale handelssprog, så er tyskkompetencer også velrepræsenteret i virksomhederne. Mere end 80 procent af virksomhederne angiver, at de har medarbejdere, der kan kommunikere på tysk. Af de sydeuropæiske sprog er fransk det mest udbredte. I mere end en tredjedel af virksomhederne er franskkompetencer repræsenteret. Få virksomheder har medarbejdere, der kan andre sydeuropæiske sprog. Især er der få virksomheder, der har medarbejdere med kompetencer inden for italiensk og portugisisk. Virksomhedens sproglige medarbejdere er typisk medarbejdere, der enten har fremmedsproget som modersmål eller har en bachelor i erhvervssprog. Kun et mindretal af virksomhederne har en medarbejder med en sproglig kandidatgrad. Når det drejer sig om virksomhedernes fremtidige behov for sproglige kompetencer, mener næsten halvdelen af virksomhederne, at de ikke vil få behov for yderligere fremmedsproglige kompetencer i de næste par år. Mere end 20 procent mener, at de har behov for at styrke deres engelskkompetencer, mens 15 procent vil få behov for flere medarbejdere med tyskkompetencer. Også fransk, russisk og nordiske sprog mener virksomhederne, de vil få behov for. Godt 12 procent af virksomhederne ønsker at styrke deres sproglige profil inden for disse sprog. Selv om sprogkompetencer er i højsædet hos virksomhederne, er det ikke medarbejdere med en ren sproglig uddannelse, der er de mest efterspurgte blandt virksomhederne. Kun 3 procent af virksomhederne mener, at de har et stort behov for medarbejdere med en ren sproglig uddannelse, og kun lidt mere end hver tredje virksomhed har svaret, at virksomheden har moderat behov for medarbejdere, hvis kompetence primært er sprog. Det virksomhederne har størst behov for, er medarbejdere med dobbelt- 3

4 kompetencer det vil sige en medarbejder med to ekspertiseområder - f.eks. en ingeniør, der taler flydende tysk eller en cand.merc., der kan fransk. Når virksomhederne skal prioritere, hvilke kompetencer der er vigtigst i forhold til international samhandel, peger de på faglig viden om produktet, forretningsforståelse og engelske sprogkompetencer. Engelsk er det primære forretningssprog. Over halvdelen af virksomhederne anvender engelsk, når de kommunikerer med deres forretningsforbindelser og godt en tredjedel bruger både engelsk og handelspartnerens lokale sprog. Årsagen til, at langt de fleste af virksomhederne vælger at kommunikere på engelsk med deres samarbejdspartnere er, at partnerne til dels også kan kommunikere og forhandle på engelsk. Men ikke alle taler godt nok engelsk. Virksomhederne støder på kommunikationsvanskeligheder. Godt 4 ud af 10 af de medvirkende virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med virksomheder i andre lande, som kan tilskrives manglende sproglige færdigheder. Det er især kinesiske forretningsforbindelser, der kan være svære at kommunikere med. Men virksomheder oplever også kommunikationsvanskeligheder på nogle af Danmarks større eksportmarkeder, som Frankrig og Tyskland. Alvoren af kommunikationsvanskeligheder varierer - det kan være alt lige fra mindre misforståelser til, at virksomheden mister ordrer. Godt en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen har oplevet, at manglen på sprogkompetencer har konsekvenser for virksomheden på det internationale marked. Næsten hver fjerde virksomhed har oplevet store vanskeligheder i forhandlingssituationer. En del af de medvirkende virksomheder har også oplevet direkte økonomiske konsekvenser af manglende fremmedsproglige kompetencer. Næsten 4 procent har oplevet, at virksomheden har tabt ordrer, fordi man ikke har kunnet kommunikere med samhandelspartneren, og næsten 8 procent har afstået fra nye markedsfremstød på grund af manglende fremmedsproglige kompetencer. Manglende fremmedsproglige kompetencer kan altså have meget direkte økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 4

5 Kapitel 2: De internationale virksomheder Danmark klarer sig godt på det globale marked. Vi har stigende samhandel med mange forskellige lande over hele kloden. Udviklingen er glædelig og vidner om, at danske virksomheder har været gode til at omstille sig til de globale markedsvilkår og drage fordel af nye forretningsmuligheder. For at kunne begå sig på internationale markeder, er det altafgørende at kunne kommunikere effektivt på tværs af forskellige sprog og kulturer. For flertallet af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er det internationale marked en stor del af deres hverdag. 86 procent af virksomhederne har internationale aktiviteter f.eks. i form af samhandel, samarbejde eller datterselskaber. Denne internationale orientering stiller krav til virksomhedernes medarbejdere, der skal kommunikere og samarbejde med kollegaer eller kunder med andre sprog og fra andre kulturer. Netop for at kunne kommunikere internationalt er det nødvendigt at have medarbejdere, der har fremmedsproglige kompetencer. Stort set alle de medvirkende virksomheder har da også medarbejdere, der kan kommunikere på et eller flere fremmedsprog. 80 procent af virksomhederne angiver desuden, at deres medarbejdere dagligt anvender og kommunikerer på andre sprog end dansk. Figur 1: Virksomheder der anvender fremmedsproglige kompetencer I det daglige arbejde Af og til Anvender ikke Procent De områder, hvor virksomhederne har internationale aktiviteter, er primært de nordiske, tyske og engelske sprogområder, hvor langt de fleste virksomheder agerer. Næsten 8 ud af 10 af virksomheder har enten samhandel eller samarbejde inden for disse sprogområder. De engelske sprogområder dækker blandt andet USA, England og Australien. Det tyske sprogområde er mere bredt og omfatter også lande, hvor tysk ikke er modersmålet. Både Schweiz, Østrig og en del af de Østeuropæiske lande er indeholdt i denne kategori. Også de nordiske sprog dækker en bred palet - i kategorien findes både svensk, norsk, finsk og islandsk. 5

6 Figur 2: Sprogområder hvor virksomhederne har aktivitet Nordisk Tysk Engelsk Fransk Russisk Spansk Kinesisk Portugisisk Arabisk Intet internationalt samarbejde Procent Virksomhederne har også en del samhandel inden for det franske sprogområde, hvor også Canada og dele af Afrika er repræsenteret. Næsten hver femte virksomhed har en international relation til det franske sprogområde. En del af virksomhederne agerer også inden for det russiske og det spanske sprogområde. Omkring 35 procent af de internationalt orienterede virksomheder har samhandel eller samarbejde i disse sprogområder. Både det russiske og det spanske sprogområde dækker en bred kam af lande. Det spanske sprogområde omfatter store dele af Latinamerika. Det gælder dog ikke Brasilien, hvor portugisisk er modersmålet. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked? På trods af at virksomhederne agerer i mange forskellige sprogområder, bruger langt de fleste primært engelsk, når de kommunikerer med deres største handels-/ samarbejdspartnere. Engelsk er det globale forretningssprog. Over halvdelen af virksomhederne anvender engelsk som internationalt sprog. Der er dog også en del virksomheder, som vælger en kombination af engelsk og handelspartnerens lokale sprog. Godt en tredjedel af virksomhederne kommunikerer både på engelsk og på deres primære samhandelspartners lokale sprog. Det er kun omkring 10 procent af virksomhederne, der kommunikerer alene med deres primære handelspartner på partnerens eget sprog. Omkring 5 procent af virksomhederne vælger et andet fremmedsprog end engelsk, når de skal kommunikere med deres primære handelspartner, f.eks. tysk i Polen. 6

7 Figur 3: Det primære kommunikationssprog som virksomhederne anvender i forhold til virksomhedernes samhandelspartner. 5% 28% Engelsk Samhandels-/ samarbejdspartnerens eget sprog 57% Både engelsk og samhandels- / samarbejdspartnerens eget sprog Andet (f.eks. tysk i Polen) 10% Baggrunden for, at langt de fleste af virksomhederne vælger at kommunikere på engelsk med deres samhandelspartner, er, at partneren kan kommunikere og forhandle på engelsk. Der er dog 4 procent af virksomhederne, der begrunder valget af engelsk med, at det ikke har været muligt at rekruttere medarbejdere med de ønskede sprogkompetencer på et tilstrækkeligt højt niveau. Figur 4: Baggrunden for at virksomhederne ikke anvender samhandelspartnerens eget sprog 4% 7% 4% Det er ikke nødvendigt, da vores samhandels- /samarbejdspartnere kan engelsk Det er ikke muligt at få medarbejdere med sprogkompetencer på et tilstrækkeligt højt niveau Engelsk er samhandels- / samarbejdsparnerens eget sprog Andre grunde 85% 7

8 Den del af virksomhederne, der vælger at kommunikere på samhandelspartnerens eget sprog eller i en kombination af engelsk og det lokale sprog, gør det ikke, fordi samhandelspartneren ikke kan forstå eller tale engelsk. Det handler derimod om, at virksomhederne foretrækker at møde forretningsforbindelsen på vedkommendes eget sprog. Virksomheder møder også forretningsforbindelser, som overhovedet ikke kan kommunikere på andre sprog end deres eget. Det er dog kun 11 procent af de virksomheder, som vælger at kommunikere på samhandelspartneres eget sprog, der er nødsaget til at gøre det. Figur 5: Baggrund for at virksomheden anvender samhandelspartnerens eget sprog. 18% 11% Vores samhandels- /samarbejdspartnere forstår ikke engelsk Samhandelspartnere- /samarbejdspartnere forstår engelsk, men vi foretrækker at kommunikere på deres eget sprog Andre grunde 71% 8

9 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne Virksomhederne vælger oftest at kommunikere på engelsk. Engelsk kan derfor betegnes som det primære forretningssprog. Men også tysk er et meget anvendt sprog i virksomhederne. Mere end 80 procent af de deltagende virksomheder har medarbejdere, der kan kommunikere på tysk. Af de sydeuropæiske sprog er fransk det mest udbredte. I mere end en tredjedel af virksomhederne er franskkompetencer repræsenteret. Knap så mange virksomheder har medarbejdere med kompetencer inden for de øvrige sydeuropæiske sprog, f.eks. i italiensk eller portugisisk. Figur 6: Sprogkompetencer repræsenteret i virksomhederne procent Tysk Engelsk Italiensk Portugisisk Polsk Arabisk Kinesisk Russisk Spansk Fransk Nordisk (foruden dansk) Medarbejderne, der kommunikerer på fremmedsprog i virksomhederne, har forskellige baggrunde. Størstedelen af virksomhederne har fremmedsproglige medarbejdere, der slet ikke har en sproglig uddannelse, men som taler fremmedsproget som modersmål, eller har boet i det pågældende land. Der er også en klar overvægt af medarbejdere med en bachelor i erhvervssprog, som også inkluderer medarbejdere med den ældre uddannelse som korrespondent. Godt og vel halvdelen af virksomhederne har medarbejdere med denne uddannelsesbaggrund. Det er derimod kun knap hver femte virksomhed, som har medarbejdere med en kandidatuddannelse i sprog fra handelshøjskolerne, og kun hver tiende virksomhed beskæftiger sproglige kandidater fra universitetet. Medarbejdere, som ikke nødvendigvis har en sproglig uddannelse, men som alligevel behersker fremmedsprog på højt niveau, er i høj kurs. De 9

10 internationale medarbejdere kan altså også på denne front understøtte erhvervslivets konkurrenceevne. Figur 7: Sproglige medarbejderes uddannelsesbaggrund Det pågældende fremmedsprog er medarbejderens modersmål Bachelor i erhvervssprog/korrespondent Ikke sproglig uddannelse Udenlandsk uddannelse Cand.ling.merc Cand.mag Andet Procent Fremmedsproglige opgaver og ekstern bistand Som vist har virksomhederne aktiviteter i mange lande og i den forbindelse mange forskellige kommunikationsopgaver. Langt de fleste af virksomhederne har medarbejdere, der kan kommunikere på et fremmedsprog, men en del opgaver kan kræve et stærkt og dybdegående kendskab til et fremmedsprog. Det er ikke alle virksomheder, som har sådanne medarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det kan vanskeliggøre kommunikationen og dermed samhandlen eller samarbejdet. At virksomhedens medarbejdere ikke behersker det nødvendige fremmedsprog på højt niveau betyder dog ikke, at samhandel og samarbejde med andre lande er umuligt. Det forudsætter blot, at virksomheden har adgang til kvalificeret ekstern assistance i forbindelse med fremmedsproglige opgaver. I den forbindelse er virksomhederne blevet spurgt om deres praksis med hensyn til at varetage fremmedsproglige opgaver selv, eller få ekstern bistand i forbindelse med vanskelige fremmedsproglige opgaver som f.eks. udarbejdelse af salgsmateriale, tolkeopgaver eller generel oversættelse. 10

11 Der er stor forskel på, om virksomhederne søger ekstern assistance. Det er i den forbindelse tydeligt, at virksomhederne i høj grad er fortrolige med engelsk, mens andre fremmedsprog rummer større udfordringer for virksomhederne. Når det handler om engelsksprogede opgaver, vælger mere end 6 ud af 10 virksomheder at løse samtlige opgaver selv - som figur 6 viste, har virksomhederne også engelsksprogskompetencerne til rådighed. Når der er tale om et andet fremmedsprog end engelsk, gør dette sig kun gældende for 4 ud af 10 virksomheder. Figur 8: Løses krævende fremmedsproglige opgaver internt eller med eksternt bistand Vi løser alle opgaver selv Vi får løst nogle opgaver, der kræver sproglig kompetence eksternt Vi får løst alle opgaver, der kræver sproglig kompetence eksternt Procent Opgaver på andre fremmedsprog end engelsk Engelsksprogede opgaver Over halvdelen af virksomhederne vælger at søge ekstern bistand til en række af deres fremmedsproglige opgaver, når det drejer sig om andre sprog end engelsk. Men det er kun få virksomheder, der får løst alle deres fremmedsproglige opgaver eksternt. Det tyder på, at en stor del af virksomhederne i undersøgelsen er godt rustede, når det kommer til vanskelige fremmedsproglige opgaver. 11

12 Figur 9: Oversigt over hvilke opgaver virksomhederne får løst eksternt Teknisk dokumentation Udarbejdelse af salgsmateriale Juridisk dokumentation Generel oversættelse Tolkeopgaver Andet Procent Opgaver på andre fremmedsprog end engelsk Engelsksprogede opgaver Det er især i forbindelse med teknisk og juridisk dokumentation samt udarbejdelse af salgsmateriale, at virksomheden anvender ekstern assistance. Det gør sig gældende både for engelsksprogede opgaver og opgaver på andre fremmedsprog end engelsk. Men det er primært i forbindelse med kommunikationsopgaver på andre fremmedsprog end engelsk, at virksomhederne søger ekstern bistand. De fremtidige sprogkompetencer Når det omhandler de fremtidige sprogkompetencer, mener halvdelen af virksomhederne, at de ikke vil få yderligere behov for at opruste deres sproglige profiler. De virksomheder, der mener, at de vil få yderligere fremtidige behov for medarbejdere med sprogkompetencer, peger primært på engelsk og tysk. Mere end 20 procent mener, at de har behov for at styrke deres engelskkompetencer, mens mere end 15 procent vil få behov for flere medarbejdere med tyskkompetencer. Fransk, russisk og nordiske sprog er dog også sprog, som virksomhederne mener, de vil få behov for godt 12 procent af virksomhederne ønsker at styrke deres sproglige profil inden for disse sprog. Kinesisk og spansk er ligeledes nogle af de sproglige kompetencer, som virksomheder mener de kan få behov for. 12

13 Figur 10: Fremtidigt behov for andre sproglige kompetencer procent Tysk Engelsk Portugisisk Arabisk Italiensk Spansk Kinesisk Russisk Fransk Nordisk (foruden dansk) Næsten 6 procent af virksomhederne mener også, at de vil få behov for medarbejdere, der kan kommunikere på italiensk i fremtiden. Lidt overraskende er det, at meget få virksomheder mener, at de vil få behov for medarbejdere med kompetencer inden for portugisisk. Også få virksomheder mener, at de vil få behov for medarbejdere, der kan kommunikere på arabisk. Kapitel 5: Kompetencer og uddannelse Selv om sproglige kompetencer er i højsædet hos virksomhederne, er det ikke nødvendigvis medarbejdere med en ren sproglig uddannelse, der er mest efterspurgt blandt virksomhederne. Kun lidt mere end hver tredje virksomhed har svaret, at virksomheden har moderat behov for medarbejdere, hvis kompetence primært er sprog. Og kun 3 procent af virksomhederne mener, at de har et stort behov for medarbejdere med en ren sproglig uddannelse. 13

14 Figur 11: Hvilke typer medarbejdere med sproglige kompetencer har virksomhederne behov for Medarbejdere der ikke nødvendigvis har en uddannelse i sprog, men som forstår og taler det pågældende sprog på højt niveau (f.eks. en ingeniør, der kan fransk eller tysk) Medarbejdere med en kombinationsuddannelse af sprog, og en anden uddannelse (f.eks. kombinationen af erhvervsøkonomi og tysk) Medarbejdere hvis primære kompetence er sprog og sproglige opgaver (f.eks. uddannede i tysk, engelsk eller lignende) Procent Moderat behov Stort behov Virksomhederne har behov for medarbejdere med fremmedsproglige kompetencer på et højt niveau, men ikke nødvendigvis medarbejdere med en uddannelse inden for sprog. 4 ud af 10 virksomheder peger på, at der er et stort behov for medarbejdere, der primært har andre kvalifikationer, samtidig med, at de taler et fremmedsprog på højt niveau. Medarbejdere med en kombinationsuddannelse af sprog og en anden uddannelse f.eks. erhvervsøkonomi, er også i høj kurs blandt de medvirkende virksomheder. 6 ud af 10 virksomheder har et moderat eller stort behov for medarbejdere med en kombinationsuddannelse. Virksomhederne ønsker sig altså primært medarbejdere med dobbeltkompetencer. Det vil sige, som både kan varetage f.eks. salg, markedsføring eller udvikling og kommunikere på flere fremmedsprog på et højt niveau. Billedet af dobbeltkompetencer går delvist igen, når virksomhederne skal prioritere hvilke kompetencer, der er vigtigst i international samhandel og samarbejde. Den vigtigste kompetence er den faglige viden om produktet og derefter forretningsforståelse. Men viden er naturligvis ikke nok; man skal også kommunikere med sine kunder og samarbejdspartnere. Den tredje vigtigste kompetence er derfor evnen til at kunne kommunikere på engelsk. Kommunikationsevner i de lokale sprog er ikke højdespringeren - tværtimod. Kendskab til tysk, fransk og andre sprog er prioriteret lavest ud af de syv kompetencer. Faglig viden, forretningsforståelse og engelsk- 14

15 Kina kompetence er altså ifølge virksomhederne alfa omega, når man skal ud på det globale marked. Kapitel 6: Barrierer og kommunikationsproblemer på det internationale marked Selv om engelsk er det globale forretningssprog, kan der opstå kommunikationsvanskeligheder, når to parter med hver deres sprog kommunikerer på et tredje sprog. Der kan være en del barrierer, når man skal tale med internationale kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser på engelsk. Godt 4 ud af 10 af de medvirkende virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med internationale virksomheder, som kan tilskrives manglende sproglige færdigheder hos deres samhandelspartner. De virksomheder, der har oplevet kommunikationsvanskeligheder, er blevet bedt om at angive, i hvilke lande de er stødt på sådanne problemer. Kina er topscorer over de lande, hvor virksomhederne har oplevet kommunikationsvanskeligheder. Nogle af virksomhederne, der har oplevet kommunikationsproblemer med kinesiske forretningsforbindelser angiver, at det kan være yderst vanskeligt blot at give en instruktion eller få en aftale på plads. Figur 12: Lande hvor virksomhederne har oplevet kommunikationsproblemer Procent Frankrig Tyskland Italien Rusland Spanien Polen Det er dog ikke kun det asiatiske marked, der kan volde kommunikationsvanskeligheder. En stor del af de virksomheder, som er stødt på misforståelser og kommunikationsproblemer, nævner også to af Danmarks 15

16 største samhandelspartnere Tyskland og Frankrig. De kommunikationsvanskeligheder, virksomhederne støder på, er bl.a. samhandelspartnerens manglende engelskkundskaber, som derfor fører til misforståelser. En del af de virksomheder, der nævner Frankrig som et af de lande, hvor man har oplevet kommunikationsvanskeligheder, begrunder det med, at virksomheden ikke selv har medarbejdere, der forstår fransk på et tilstrækkeligt niveau, og at de franske samhandelspartneres engelskkundskaber er for utilstrækkelige. De manglende engelskkompetencer hos samhandelspartnerne går også igen, når det drejer sig om kommunikationsvanskeligheder i Rusland, Italien og Spanien, som er nogle af Danmarks større eksportmarkeder. En af virksomhederne påpeger i den forbindelse, at nogle af deres russiske forretningsforbindelser er så dårlige til engelsk, at der på et tidspunkt var usikkerhed om aftalegrundlaget for en stor ordre. Selv om engelsk er det mest anvendte sprog, og må karakteriseres som det globale fremmedsprog, kommer man ikke uden om, at ikke alle er lige gode til det, og man derfor løber panden mod muren en gang imellem. Kommunikationsvanskeligheder kan dog gradbøjes. Det kan være alt lige fra et spørgsmål om mindre misforståelser, som kan udredes, til at virksomheden ligefrem mister ordrer. Manglende fremmedsproglige kompetencer kan have økonomiske betydning for virksomhederne, og kan være en barriere for virksomhederne i forhold til kunne konkurrere på det globale marked. Nogle af virksomhederne oplever netop manglende sproglige kompetencer som en barriere. Næsten en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen har oplevet, at manglen på sproglige kompetencer har konsekvenser for virksomheden på det internationale marked. Næsten 80 procent af de virksomheder, der har angivet, at de har oplevet problemer med manglende fremmedsproglige kompetencer, har mødt vanskeligheder i forhandlingssituationer. Det svarer til ca. hver fjerde af alle adspurgte virksomheder. De andre problemer, som virksomhederne nævner i forbindelse med manglende sproglige kompetencer, er samarbejdsproblemer eller tabte samarbejdsmuligheder, fordi parterne ikke forstår hinanden. 16

17 Figur 13: Problemer, som virksomhederne har oplevet, der kan tilskrives mangel på sproglige kompetencer Procent Tabt ordrer Oplevet vanskeligheder i forhandlinger Afstået fra et markedsfremstød Har ikke oplevet nogle af delene En del af virksomhederne har dog også oplevet direkte økonomiske konsekvenser af manglende fremmedsproglige kompetencer. 12 procent af de virksomheder, der har oplevet manglende sproglige kompetencer som en barriere, har angivet, at de har tabt ordrer, mens 27 procent har angivet, at de har afstået fra markedsfremstød på grund af manglende fremmedsproglige kompetencer. Det svarer til, at godt 8 procent af de medvirkende virksomheder har afstået fra nye markedsfremstød, og næsten 4 procent har oplevet, at virksomheden har tabt ordrer, fordi man ikke har været i stand til at kommunikere med samhandelspartneren. Med andre ord kan manglende fremmedsproglige kompetencer have direkte økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 17

18 Bilag 1: Undersøgelsen og metode For at kortlægge de sproglige kompetencer i de danske virksomheder og virksomhedernes erfaringer og praksis omkring fremmedsprog, har DI gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder i efteråret I undersøgelsen spørges der bl.a. til de sproglige kompetencer i virksomheden og virksomhedens fremtidige behov for sproglige kompetencer, de sproglige medarbejderes uddannelsesprofil, virksomhedens praksis vedrørende sproglige opgaver samt virksomhedens erfaringer med fremmedsprog og evt. mangel på fremmedsproglige kompetencer. Undersøgelsen er baseret på en tilfældig udvalgt repræsentativ stikprøve blandt DI's medlemsvirksomheder. 312 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 31 procent. Af de medvirkende virksomheder har 16 pct. mindre end 20 ansatte, 33 pct ansatte, 30 pct ansatte og 21 pct. flere end 250 ansatte. Spørgeskemaet er typisk sendt til den HR-ansvarlige i virksomheden og for de mindre virksomheders vedkommende, den adm. direktør. 18

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg September 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juni 2011 Side 1 af 7 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Marts 2012 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER DEM MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juli 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger De kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg August 2011 Side 1 af 9 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg April 2012 Side 1 af 8 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg December 2011 Side 1 af 5 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Februar 2012 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg April 2011 Side 1 af 5 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Juli 2012 Side 1 af 7 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI HAR

Læs mere