Forord Kapitel 1: Sammenfatning Kapitel 2: De internationale virksomheder Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?..."

Transkript

1 INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige opgaver og ekstern bistand De fremtidige sprogkompetencer Kapitel 5: Kompetencer og uddannelse Kapitel 6: Barrierer og kommunikationsproblemer på det internationale marked Bilag 1: Undersøgelsen og metode... 18

2 Forord Danmark er en lille økonomi, som er afhængig af verden omkring os. Samhandel med andre lande er altafgørende for vores vækst og velstand. Den største del af Danmarks eksport går til nærmarkederne, men geografisk og kulturelt fjerne markeder spiller en stadig større rolle for danske virksomheder. Danmark er derfor afhængig af at kunne begå sig på det globale marked, og at kunne kommunikere med både gamle og nye samhandelspartnere. Globaliseringen er en realitet - det er den virkelighed, som DI s medlemsvirksomheder agerer i. For virksomhederne giver globaliseringen muligheder for nye markeder og samarbejde rundt om på kloden. Men globaliseringen stiller også nye krav til virksomheder og medarbejdere - interkulturel forståelse og gode kommunikationsevner er afgørende elementer, når virksomheder konkurrerer på et stadig mere internationaliseret marked. Der er mange uskrevne regler, virksomheder skal kende og have indsigt i - hvordan man begår sig til møder, hvordan man tiltaler sine forretningsforbindelser, og hvordan man diskuterer og kommer til enighed. Kort sagt: for at kunne handle, skal man kunne tale sammen. Nøglen til forståelse af et lands kultur ligger i sproget. Men hvilke sproglige kompetencer har man behov for i erhvervslivet? Er det tilstrækkeligt at kunne tale engelsk? Eller er det nødvendigt at kunne kommunikere på flere fremmedsprog? Med denne undersøgelse giver DI svar på, hvilke markeder virksomhederne især handler med, hvilke sprogkompetencer de i dag har internt i virksomheden, og hvilke sprogbehov de ser i fremtiden. DI har også undersøgt, hvilken betydning sprogkompetencer har for virksomhedernes aktiviteter og samhandel, og hvilke barrierer virksomhederne møder, når de handler internationalt. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med adjunkt Lisbeth Verstraete Hansen fra Copenhagen Business School. God læselyst! Charlotte Rønhof 2

3 Kapitel 1: Sammenfatning For næsten 9 ud af 10 af de medvirkende virksomheder udgør det internationale marked en stor del af deres hverdag. 86 procent af virksomhederne har internationale aktiviteter i form af samhandel, samarbejde eller datterselskaber. Virksomhedernes handel foregår over hele kloden, men især inden for de nordiske, tyske og engelsksprogede områder. De internationale aktiviteter stiller krav til virksomhederne og medarbejdere, da der skal kommunikeres og samarbejdes med forskellige sproggrupper. Stort set alle de medvirkende virksomheder har medarbejdere, der kan kommunikere på flere sprog. Engelsk er det mest udbredte fremmedsprog i virksomhederne - det er det sprog, som stort set alle virksomheder bruger, når de kommunikerer og handler på det internationale marked. 96 procent af virksomhederne har en eller flere medarbejdere, der kan kommunikere på engelsk. Men selv om engelsk er det globale handelssprog, så er tyskkompetencer også velrepræsenteret i virksomhederne. Mere end 80 procent af virksomhederne angiver, at de har medarbejdere, der kan kommunikere på tysk. Af de sydeuropæiske sprog er fransk det mest udbredte. I mere end en tredjedel af virksomhederne er franskkompetencer repræsenteret. Få virksomheder har medarbejdere, der kan andre sydeuropæiske sprog. Især er der få virksomheder, der har medarbejdere med kompetencer inden for italiensk og portugisisk. Virksomhedens sproglige medarbejdere er typisk medarbejdere, der enten har fremmedsproget som modersmål eller har en bachelor i erhvervssprog. Kun et mindretal af virksomhederne har en medarbejder med en sproglig kandidatgrad. Når det drejer sig om virksomhedernes fremtidige behov for sproglige kompetencer, mener næsten halvdelen af virksomhederne, at de ikke vil få behov for yderligere fremmedsproglige kompetencer i de næste par år. Mere end 20 procent mener, at de har behov for at styrke deres engelskkompetencer, mens 15 procent vil få behov for flere medarbejdere med tyskkompetencer. Også fransk, russisk og nordiske sprog mener virksomhederne, de vil få behov for. Godt 12 procent af virksomhederne ønsker at styrke deres sproglige profil inden for disse sprog. Selv om sprogkompetencer er i højsædet hos virksomhederne, er det ikke medarbejdere med en ren sproglig uddannelse, der er de mest efterspurgte blandt virksomhederne. Kun 3 procent af virksomhederne mener, at de har et stort behov for medarbejdere med en ren sproglig uddannelse, og kun lidt mere end hver tredje virksomhed har svaret, at virksomheden har moderat behov for medarbejdere, hvis kompetence primært er sprog. Det virksomhederne har størst behov for, er medarbejdere med dobbelt- 3

4 kompetencer det vil sige en medarbejder med to ekspertiseområder - f.eks. en ingeniør, der taler flydende tysk eller en cand.merc., der kan fransk. Når virksomhederne skal prioritere, hvilke kompetencer der er vigtigst i forhold til international samhandel, peger de på faglig viden om produktet, forretningsforståelse og engelske sprogkompetencer. Engelsk er det primære forretningssprog. Over halvdelen af virksomhederne anvender engelsk, når de kommunikerer med deres forretningsforbindelser og godt en tredjedel bruger både engelsk og handelspartnerens lokale sprog. Årsagen til, at langt de fleste af virksomhederne vælger at kommunikere på engelsk med deres samarbejdspartnere er, at partnerne til dels også kan kommunikere og forhandle på engelsk. Men ikke alle taler godt nok engelsk. Virksomhederne støder på kommunikationsvanskeligheder. Godt 4 ud af 10 af de medvirkende virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med virksomheder i andre lande, som kan tilskrives manglende sproglige færdigheder. Det er især kinesiske forretningsforbindelser, der kan være svære at kommunikere med. Men virksomheder oplever også kommunikationsvanskeligheder på nogle af Danmarks større eksportmarkeder, som Frankrig og Tyskland. Alvoren af kommunikationsvanskeligheder varierer - det kan være alt lige fra mindre misforståelser til, at virksomheden mister ordrer. Godt en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen har oplevet, at manglen på sprogkompetencer har konsekvenser for virksomheden på det internationale marked. Næsten hver fjerde virksomhed har oplevet store vanskeligheder i forhandlingssituationer. En del af de medvirkende virksomheder har også oplevet direkte økonomiske konsekvenser af manglende fremmedsproglige kompetencer. Næsten 4 procent har oplevet, at virksomheden har tabt ordrer, fordi man ikke har kunnet kommunikere med samhandelspartneren, og næsten 8 procent har afstået fra nye markedsfremstød på grund af manglende fremmedsproglige kompetencer. Manglende fremmedsproglige kompetencer kan altså have meget direkte økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 4

5 Kapitel 2: De internationale virksomheder Danmark klarer sig godt på det globale marked. Vi har stigende samhandel med mange forskellige lande over hele kloden. Udviklingen er glædelig og vidner om, at danske virksomheder har været gode til at omstille sig til de globale markedsvilkår og drage fordel af nye forretningsmuligheder. For at kunne begå sig på internationale markeder, er det altafgørende at kunne kommunikere effektivt på tværs af forskellige sprog og kulturer. For flertallet af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er det internationale marked en stor del af deres hverdag. 86 procent af virksomhederne har internationale aktiviteter f.eks. i form af samhandel, samarbejde eller datterselskaber. Denne internationale orientering stiller krav til virksomhedernes medarbejdere, der skal kommunikere og samarbejde med kollegaer eller kunder med andre sprog og fra andre kulturer. Netop for at kunne kommunikere internationalt er det nødvendigt at have medarbejdere, der har fremmedsproglige kompetencer. Stort set alle de medvirkende virksomheder har da også medarbejdere, der kan kommunikere på et eller flere fremmedsprog. 80 procent af virksomhederne angiver desuden, at deres medarbejdere dagligt anvender og kommunikerer på andre sprog end dansk. Figur 1: Virksomheder der anvender fremmedsproglige kompetencer I det daglige arbejde Af og til Anvender ikke Procent De områder, hvor virksomhederne har internationale aktiviteter, er primært de nordiske, tyske og engelske sprogområder, hvor langt de fleste virksomheder agerer. Næsten 8 ud af 10 af virksomheder har enten samhandel eller samarbejde inden for disse sprogområder. De engelske sprogområder dækker blandt andet USA, England og Australien. Det tyske sprogområde er mere bredt og omfatter også lande, hvor tysk ikke er modersmålet. Både Schweiz, Østrig og en del af de Østeuropæiske lande er indeholdt i denne kategori. Også de nordiske sprog dækker en bred palet - i kategorien findes både svensk, norsk, finsk og islandsk. 5

6 Figur 2: Sprogområder hvor virksomhederne har aktivitet Nordisk Tysk Engelsk Fransk Russisk Spansk Kinesisk Portugisisk Arabisk Intet internationalt samarbejde Procent Virksomhederne har også en del samhandel inden for det franske sprogområde, hvor også Canada og dele af Afrika er repræsenteret. Næsten hver femte virksomhed har en international relation til det franske sprogområde. En del af virksomhederne agerer også inden for det russiske og det spanske sprogområde. Omkring 35 procent af de internationalt orienterede virksomheder har samhandel eller samarbejde i disse sprogområder. Både det russiske og det spanske sprogområde dækker en bred kam af lande. Det spanske sprogområde omfatter store dele af Latinamerika. Det gælder dog ikke Brasilien, hvor portugisisk er modersmålet. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked? På trods af at virksomhederne agerer i mange forskellige sprogområder, bruger langt de fleste primært engelsk, når de kommunikerer med deres største handels-/ samarbejdspartnere. Engelsk er det globale forretningssprog. Over halvdelen af virksomhederne anvender engelsk som internationalt sprog. Der er dog også en del virksomheder, som vælger en kombination af engelsk og handelspartnerens lokale sprog. Godt en tredjedel af virksomhederne kommunikerer både på engelsk og på deres primære samhandelspartners lokale sprog. Det er kun omkring 10 procent af virksomhederne, der kommunikerer alene med deres primære handelspartner på partnerens eget sprog. Omkring 5 procent af virksomhederne vælger et andet fremmedsprog end engelsk, når de skal kommunikere med deres primære handelspartner, f.eks. tysk i Polen. 6

7 Figur 3: Det primære kommunikationssprog som virksomhederne anvender i forhold til virksomhedernes samhandelspartner. 5% 28% Engelsk Samhandels-/ samarbejdspartnerens eget sprog 57% Både engelsk og samhandels- / samarbejdspartnerens eget sprog Andet (f.eks. tysk i Polen) 10% Baggrunden for, at langt de fleste af virksomhederne vælger at kommunikere på engelsk med deres samhandelspartner, er, at partneren kan kommunikere og forhandle på engelsk. Der er dog 4 procent af virksomhederne, der begrunder valget af engelsk med, at det ikke har været muligt at rekruttere medarbejdere med de ønskede sprogkompetencer på et tilstrækkeligt højt niveau. Figur 4: Baggrunden for at virksomhederne ikke anvender samhandelspartnerens eget sprog 4% 7% 4% Det er ikke nødvendigt, da vores samhandels- /samarbejdspartnere kan engelsk Det er ikke muligt at få medarbejdere med sprogkompetencer på et tilstrækkeligt højt niveau Engelsk er samhandels- / samarbejdsparnerens eget sprog Andre grunde 85% 7

8 Den del af virksomhederne, der vælger at kommunikere på samhandelspartnerens eget sprog eller i en kombination af engelsk og det lokale sprog, gør det ikke, fordi samhandelspartneren ikke kan forstå eller tale engelsk. Det handler derimod om, at virksomhederne foretrækker at møde forretningsforbindelsen på vedkommendes eget sprog. Virksomheder møder også forretningsforbindelser, som overhovedet ikke kan kommunikere på andre sprog end deres eget. Det er dog kun 11 procent af de virksomheder, som vælger at kommunikere på samhandelspartneres eget sprog, der er nødsaget til at gøre det. Figur 5: Baggrund for at virksomheden anvender samhandelspartnerens eget sprog. 18% 11% Vores samhandels- /samarbejdspartnere forstår ikke engelsk Samhandelspartnere- /samarbejdspartnere forstår engelsk, men vi foretrækker at kommunikere på deres eget sprog Andre grunde 71% 8

9 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne Virksomhederne vælger oftest at kommunikere på engelsk. Engelsk kan derfor betegnes som det primære forretningssprog. Men også tysk er et meget anvendt sprog i virksomhederne. Mere end 80 procent af de deltagende virksomheder har medarbejdere, der kan kommunikere på tysk. Af de sydeuropæiske sprog er fransk det mest udbredte. I mere end en tredjedel af virksomhederne er franskkompetencer repræsenteret. Knap så mange virksomheder har medarbejdere med kompetencer inden for de øvrige sydeuropæiske sprog, f.eks. i italiensk eller portugisisk. Figur 6: Sprogkompetencer repræsenteret i virksomhederne procent Tysk Engelsk Italiensk Portugisisk Polsk Arabisk Kinesisk Russisk Spansk Fransk Nordisk (foruden dansk) Medarbejderne, der kommunikerer på fremmedsprog i virksomhederne, har forskellige baggrunde. Størstedelen af virksomhederne har fremmedsproglige medarbejdere, der slet ikke har en sproglig uddannelse, men som taler fremmedsproget som modersmål, eller har boet i det pågældende land. Der er også en klar overvægt af medarbejdere med en bachelor i erhvervssprog, som også inkluderer medarbejdere med den ældre uddannelse som korrespondent. Godt og vel halvdelen af virksomhederne har medarbejdere med denne uddannelsesbaggrund. Det er derimod kun knap hver femte virksomhed, som har medarbejdere med en kandidatuddannelse i sprog fra handelshøjskolerne, og kun hver tiende virksomhed beskæftiger sproglige kandidater fra universitetet. Medarbejdere, som ikke nødvendigvis har en sproglig uddannelse, men som alligevel behersker fremmedsprog på højt niveau, er i høj kurs. De 9

10 internationale medarbejdere kan altså også på denne front understøtte erhvervslivets konkurrenceevne. Figur 7: Sproglige medarbejderes uddannelsesbaggrund Det pågældende fremmedsprog er medarbejderens modersmål Bachelor i erhvervssprog/korrespondent Ikke sproglig uddannelse Udenlandsk uddannelse Cand.ling.merc Cand.mag Andet Procent Fremmedsproglige opgaver og ekstern bistand Som vist har virksomhederne aktiviteter i mange lande og i den forbindelse mange forskellige kommunikationsopgaver. Langt de fleste af virksomhederne har medarbejdere, der kan kommunikere på et fremmedsprog, men en del opgaver kan kræve et stærkt og dybdegående kendskab til et fremmedsprog. Det er ikke alle virksomheder, som har sådanne medarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det kan vanskeliggøre kommunikationen og dermed samhandlen eller samarbejdet. At virksomhedens medarbejdere ikke behersker det nødvendige fremmedsprog på højt niveau betyder dog ikke, at samhandel og samarbejde med andre lande er umuligt. Det forudsætter blot, at virksomheden har adgang til kvalificeret ekstern assistance i forbindelse med fremmedsproglige opgaver. I den forbindelse er virksomhederne blevet spurgt om deres praksis med hensyn til at varetage fremmedsproglige opgaver selv, eller få ekstern bistand i forbindelse med vanskelige fremmedsproglige opgaver som f.eks. udarbejdelse af salgsmateriale, tolkeopgaver eller generel oversættelse. 10

11 Der er stor forskel på, om virksomhederne søger ekstern assistance. Det er i den forbindelse tydeligt, at virksomhederne i høj grad er fortrolige med engelsk, mens andre fremmedsprog rummer større udfordringer for virksomhederne. Når det handler om engelsksprogede opgaver, vælger mere end 6 ud af 10 virksomheder at løse samtlige opgaver selv - som figur 6 viste, har virksomhederne også engelsksprogskompetencerne til rådighed. Når der er tale om et andet fremmedsprog end engelsk, gør dette sig kun gældende for 4 ud af 10 virksomheder. Figur 8: Løses krævende fremmedsproglige opgaver internt eller med eksternt bistand Vi løser alle opgaver selv Vi får løst nogle opgaver, der kræver sproglig kompetence eksternt Vi får løst alle opgaver, der kræver sproglig kompetence eksternt Procent Opgaver på andre fremmedsprog end engelsk Engelsksprogede opgaver Over halvdelen af virksomhederne vælger at søge ekstern bistand til en række af deres fremmedsproglige opgaver, når det drejer sig om andre sprog end engelsk. Men det er kun få virksomheder, der får løst alle deres fremmedsproglige opgaver eksternt. Det tyder på, at en stor del af virksomhederne i undersøgelsen er godt rustede, når det kommer til vanskelige fremmedsproglige opgaver. 11

12 Figur 9: Oversigt over hvilke opgaver virksomhederne får løst eksternt Teknisk dokumentation Udarbejdelse af salgsmateriale Juridisk dokumentation Generel oversættelse Tolkeopgaver Andet Procent Opgaver på andre fremmedsprog end engelsk Engelsksprogede opgaver Det er især i forbindelse med teknisk og juridisk dokumentation samt udarbejdelse af salgsmateriale, at virksomheden anvender ekstern assistance. Det gør sig gældende både for engelsksprogede opgaver og opgaver på andre fremmedsprog end engelsk. Men det er primært i forbindelse med kommunikationsopgaver på andre fremmedsprog end engelsk, at virksomhederne søger ekstern bistand. De fremtidige sprogkompetencer Når det omhandler de fremtidige sprogkompetencer, mener halvdelen af virksomhederne, at de ikke vil få yderligere behov for at opruste deres sproglige profiler. De virksomheder, der mener, at de vil få yderligere fremtidige behov for medarbejdere med sprogkompetencer, peger primært på engelsk og tysk. Mere end 20 procent mener, at de har behov for at styrke deres engelskkompetencer, mens mere end 15 procent vil få behov for flere medarbejdere med tyskkompetencer. Fransk, russisk og nordiske sprog er dog også sprog, som virksomhederne mener, de vil få behov for godt 12 procent af virksomhederne ønsker at styrke deres sproglige profil inden for disse sprog. Kinesisk og spansk er ligeledes nogle af de sproglige kompetencer, som virksomheder mener de kan få behov for. 12

13 Figur 10: Fremtidigt behov for andre sproglige kompetencer procent Tysk Engelsk Portugisisk Arabisk Italiensk Spansk Kinesisk Russisk Fransk Nordisk (foruden dansk) Næsten 6 procent af virksomhederne mener også, at de vil få behov for medarbejdere, der kan kommunikere på italiensk i fremtiden. Lidt overraskende er det, at meget få virksomheder mener, at de vil få behov for medarbejdere med kompetencer inden for portugisisk. Også få virksomheder mener, at de vil få behov for medarbejdere, der kan kommunikere på arabisk. Kapitel 5: Kompetencer og uddannelse Selv om sproglige kompetencer er i højsædet hos virksomhederne, er det ikke nødvendigvis medarbejdere med en ren sproglig uddannelse, der er mest efterspurgt blandt virksomhederne. Kun lidt mere end hver tredje virksomhed har svaret, at virksomheden har moderat behov for medarbejdere, hvis kompetence primært er sprog. Og kun 3 procent af virksomhederne mener, at de har et stort behov for medarbejdere med en ren sproglig uddannelse. 13

14 Figur 11: Hvilke typer medarbejdere med sproglige kompetencer har virksomhederne behov for Medarbejdere der ikke nødvendigvis har en uddannelse i sprog, men som forstår og taler det pågældende sprog på højt niveau (f.eks. en ingeniør, der kan fransk eller tysk) Medarbejdere med en kombinationsuddannelse af sprog, og en anden uddannelse (f.eks. kombinationen af erhvervsøkonomi og tysk) Medarbejdere hvis primære kompetence er sprog og sproglige opgaver (f.eks. uddannede i tysk, engelsk eller lignende) Procent Moderat behov Stort behov Virksomhederne har behov for medarbejdere med fremmedsproglige kompetencer på et højt niveau, men ikke nødvendigvis medarbejdere med en uddannelse inden for sprog. 4 ud af 10 virksomheder peger på, at der er et stort behov for medarbejdere, der primært har andre kvalifikationer, samtidig med, at de taler et fremmedsprog på højt niveau. Medarbejdere med en kombinationsuddannelse af sprog og en anden uddannelse f.eks. erhvervsøkonomi, er også i høj kurs blandt de medvirkende virksomheder. 6 ud af 10 virksomheder har et moderat eller stort behov for medarbejdere med en kombinationsuddannelse. Virksomhederne ønsker sig altså primært medarbejdere med dobbeltkompetencer. Det vil sige, som både kan varetage f.eks. salg, markedsføring eller udvikling og kommunikere på flere fremmedsprog på et højt niveau. Billedet af dobbeltkompetencer går delvist igen, når virksomhederne skal prioritere hvilke kompetencer, der er vigtigst i international samhandel og samarbejde. Den vigtigste kompetence er den faglige viden om produktet og derefter forretningsforståelse. Men viden er naturligvis ikke nok; man skal også kommunikere med sine kunder og samarbejdspartnere. Den tredje vigtigste kompetence er derfor evnen til at kunne kommunikere på engelsk. Kommunikationsevner i de lokale sprog er ikke højdespringeren - tværtimod. Kendskab til tysk, fransk og andre sprog er prioriteret lavest ud af de syv kompetencer. Faglig viden, forretningsforståelse og engelsk- 14

15 Kina kompetence er altså ifølge virksomhederne alfa omega, når man skal ud på det globale marked. Kapitel 6: Barrierer og kommunikationsproblemer på det internationale marked Selv om engelsk er det globale forretningssprog, kan der opstå kommunikationsvanskeligheder, når to parter med hver deres sprog kommunikerer på et tredje sprog. Der kan være en del barrierer, når man skal tale med internationale kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser på engelsk. Godt 4 ud af 10 af de medvirkende virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med internationale virksomheder, som kan tilskrives manglende sproglige færdigheder hos deres samhandelspartner. De virksomheder, der har oplevet kommunikationsvanskeligheder, er blevet bedt om at angive, i hvilke lande de er stødt på sådanne problemer. Kina er topscorer over de lande, hvor virksomhederne har oplevet kommunikationsvanskeligheder. Nogle af virksomhederne, der har oplevet kommunikationsproblemer med kinesiske forretningsforbindelser angiver, at det kan være yderst vanskeligt blot at give en instruktion eller få en aftale på plads. Figur 12: Lande hvor virksomhederne har oplevet kommunikationsproblemer Procent Frankrig Tyskland Italien Rusland Spanien Polen Det er dog ikke kun det asiatiske marked, der kan volde kommunikationsvanskeligheder. En stor del af de virksomheder, som er stødt på misforståelser og kommunikationsproblemer, nævner også to af Danmarks 15

16 største samhandelspartnere Tyskland og Frankrig. De kommunikationsvanskeligheder, virksomhederne støder på, er bl.a. samhandelspartnerens manglende engelskkundskaber, som derfor fører til misforståelser. En del af de virksomheder, der nævner Frankrig som et af de lande, hvor man har oplevet kommunikationsvanskeligheder, begrunder det med, at virksomheden ikke selv har medarbejdere, der forstår fransk på et tilstrækkeligt niveau, og at de franske samhandelspartneres engelskkundskaber er for utilstrækkelige. De manglende engelskkompetencer hos samhandelspartnerne går også igen, når det drejer sig om kommunikationsvanskeligheder i Rusland, Italien og Spanien, som er nogle af Danmarks større eksportmarkeder. En af virksomhederne påpeger i den forbindelse, at nogle af deres russiske forretningsforbindelser er så dårlige til engelsk, at der på et tidspunkt var usikkerhed om aftalegrundlaget for en stor ordre. Selv om engelsk er det mest anvendte sprog, og må karakteriseres som det globale fremmedsprog, kommer man ikke uden om, at ikke alle er lige gode til det, og man derfor løber panden mod muren en gang imellem. Kommunikationsvanskeligheder kan dog gradbøjes. Det kan være alt lige fra et spørgsmål om mindre misforståelser, som kan udredes, til at virksomheden ligefrem mister ordrer. Manglende fremmedsproglige kompetencer kan have økonomiske betydning for virksomhederne, og kan være en barriere for virksomhederne i forhold til kunne konkurrere på det globale marked. Nogle af virksomhederne oplever netop manglende sproglige kompetencer som en barriere. Næsten en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen har oplevet, at manglen på sproglige kompetencer har konsekvenser for virksomheden på det internationale marked. Næsten 80 procent af de virksomheder, der har angivet, at de har oplevet problemer med manglende fremmedsproglige kompetencer, har mødt vanskeligheder i forhandlingssituationer. Det svarer til ca. hver fjerde af alle adspurgte virksomheder. De andre problemer, som virksomhederne nævner i forbindelse med manglende sproglige kompetencer, er samarbejdsproblemer eller tabte samarbejdsmuligheder, fordi parterne ikke forstår hinanden. 16

17 Figur 13: Problemer, som virksomhederne har oplevet, der kan tilskrives mangel på sproglige kompetencer Procent Tabt ordrer Oplevet vanskeligheder i forhandlinger Afstået fra et markedsfremstød Har ikke oplevet nogle af delene En del af virksomhederne har dog også oplevet direkte økonomiske konsekvenser af manglende fremmedsproglige kompetencer. 12 procent af de virksomheder, der har oplevet manglende sproglige kompetencer som en barriere, har angivet, at de har tabt ordrer, mens 27 procent har angivet, at de har afstået fra markedsfremstød på grund af manglende fremmedsproglige kompetencer. Det svarer til, at godt 8 procent af de medvirkende virksomheder har afstået fra nye markedsfremstød, og næsten 4 procent har oplevet, at virksomheden har tabt ordrer, fordi man ikke har været i stand til at kommunikere med samhandelspartneren. Med andre ord kan manglende fremmedsproglige kompetencer have direkte økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 17

18 Bilag 1: Undersøgelsen og metode For at kortlægge de sproglige kompetencer i de danske virksomheder og virksomhedernes erfaringer og praksis omkring fremmedsprog, har DI gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder i efteråret I undersøgelsen spørges der bl.a. til de sproglige kompetencer i virksomheden og virksomhedens fremtidige behov for sproglige kompetencer, de sproglige medarbejderes uddannelsesprofil, virksomhedens praksis vedrørende sproglige opgaver samt virksomhedens erfaringer med fremmedsprog og evt. mangel på fremmedsproglige kompetencer. Undersøgelsen er baseret på en tilfældig udvalgt repræsentativ stikprøve blandt DI's medlemsvirksomheder. 312 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 31 procent. Af de medvirkende virksomheder har 16 pct. mindre end 20 ansatte, 33 pct ansatte, 30 pct ansatte og 21 pct. flere end 250 ansatte. Spørgeskemaet er typisk sendt til den HR-ansvarlige i virksomheden og for de mindre virksomheders vedkommende, den adm. direktør. 18

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE profiler Et udvalg Januar 2012 Side 1 af 7 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Uddannelsesminister Ulla Tørnæs på scenen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Uddannelsesminister Ulla Tørnæs på scenen En national sprogstrategi? Ja tak! To ministre gik hjem fra konferencen om en national sprogstrategi, en konference om udfordringer, perspektiver og løsninger på sprogområdet den 17. november på Nationalmuseet

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

DI's syn på folkeskolen. 25. maj 13

DI's syn på folkeskolen. 25. maj 13 DI's syn på folkeskolen Charlotte Rønhof Folkeskolereformen 25. maj 13 Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, der repræsenterer 10.000 virksomheder. DI arbejder

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Februar 2011 Side 1 af 7 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Maj 2011 Side 1 af 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog - UgebrevetA4.dk

Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog - UgebrevetA4.dk GURKENGLAS Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 24. august 2017 Det skader både eksporten og Danmarks muligheder, hvis regeringen ikke snart

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Kære uddannelsesudvalg, kulturudvalg, undervisningsminister Bertel Haarder, kulturminister Brian Mikkelsen.

Kære uddannelsesudvalg, kulturudvalg, undervisningsminister Bertel Haarder, kulturminister Brian Mikkelsen. Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 221 Offentligt den 8.6. 2008 Henvendelse fra Fransklærerforeningen til Folketingets uddannelsesudvalg, Folketingets kulturudvalg, til undervisningsminister

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Eksportbarometer 2016

Eksportbarometer 2016 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2016 Om Eksportbarometeret 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 26. september til den 7. oktober 2016 gennemført en rundspørge hos danske virksomheder.

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere