Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder"

Transkript

1 Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

2 Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea eller banken) i henhold til Vilkår for betalingskonti til privatkunder. Alle priser er oplyst i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre valutaer, omregnes priserne på en serviceydelse til den i punkt 4.1 i Vilkår for betalingskonti til privatkunder nævnte kurs på debiteringsdagen. Når der er angivet et sidste tidspunkt for bestilling af en betaling mv., betyder det, at arbejdsdagen for den pågældende betalingstjeneste slutter på det angivne tidspunkt. De oplyste renteberegningsregler på kreditorsiden gælder for Nordea. Andre banker kan have andre renteberegningsregler. Indenlandske overførsler fremgår af særskilt prisliste. Definitioner Gennemførelsestid er det antal dage, det tager at gennemføre en betalingstransaktion.ved dage forstås arbejdsdage, dvs. det tidsrum, hvor det er muligt at gennemføre eller modtage en betalingstransaktion. Arbejdsdage i Nordea og i andre pengeinstitutter er ikke nødvendigvis sammenfaldende. Ved dag 0, 1 og 2 menes arbejdsdage (se dog afsnittet om internationale bank helligdage nedenfor). EØS-landene er EU-landene, samt EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island. EØS-valutaer er EUR, DKK og andre nationale EU-valutaer (BGN, CZK, GBP, HRK, HUF, PLN, RON, SEK) samt nationale valutaer i EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island (NOK, CHF, ISK). Regler for rentedage Renteberegning af indbetalinger i EØS-valutaer fra EØS-lande sker fra den arbejdsdag, vi har modtaget beløbet, eksklusive ekspeditionstid for eventuel veksling. Renteberegning af indbetalinger i ikke-eøs-valutaer fra EØS-landene sker arbejdsdagen efter, at Nordea har modtaget beløbet. Renteberegning af indbetalinger fra øvrige lande uden for EØS uanset valuta sker arbejdsdagen efter, at Nordea har modtaget beløbet. Renteberegning af udbetalinger sker fra den arbejdsdag, hvor Nordea hæver beløbet på kontoen, medmindre en anden rentedag er anført ud for den enkelte type overførsel. Nordea koncernens udenlandske enheder Nordea-valutaer Internationale bankhelligdage Nordea koncernen har enheder i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge, Rusland, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD og USD. Ved afvikling af overførsler til eller fra udlandet tages der i validering af disse forbehold for internationale bankhelligdage i både afsender- og modtagerland samt afvikling/renteberegning i valutamarkederne. Internationale bankhelligdage kan ses på nordea.dk/bankhelligdage. 2

3 Veksling Vekslingskursen for overførsler til og fra udlandet fastsættes efter de nedenfor beskrevne principper. Overførsler til udlandet Valuta AED AUD CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF ILS ISK JPY MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD THB TRY USD ZAR Indtil kl Beløb op til modværdi af DKK Beløb over modværdi af DKK Efter kl Alle beløb. Valuta BGN IDR INR JOD KES KRW KWD LKR MAD MYR PHP PKR QAR TND Indtil kl Beløb op til modværdi af DKK Beløb over modværdi af DKK Efter kl Beløb op til modværdi af DKK Beløb over modværdi af DKK Overførsler fra udlandet Valuta AED AUD CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF ILS ISK JPY MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD THB TRY USD ZAR Indtil kl Beløb op til modværdi af DKK Beløb over modværdi af DKK Efter kl Alle beløb. Valuta BGN IDR INR JOD KES KRW KWD LKR MAD MYR PHP PKR QAR TND Indtil kl Beløb op til modværdi af DKK Beløb over modværdi af DKK Efter kl Alle beløb. Nordeas handelsnoteringskurs næste dag med tillæg/fradrag af Afregning af betalinger, hvor Nordeas handelsnoteringskurs er anvendt, sker når kurserne offentliggøres om eftermiddagen samme dag eller dagen efter. Markeds-kursen kan ses på nordea.dk/valutakurser, og bankens marginal kan ses på nordea.dk/marginal. De seneste Nordea handelsnoteringskurser kan ses i Netbank, Netbank konto-kik eller på nordea.dk/handelsnoteringskurs. 3

4 Overførsler til udlandet Priser/omkostninger Oftest fordeles omkostninger, så ordregiver betaler omkostninger til Nordea, og modtager betaler omkostninger til sin bank. Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis betalingen videregives gennem flere pengeinstitutter. Betalinger i EØS-valutaer til lande i EØS er reguleret af Betalingstjenesteloven. Her gælder, at afsender og modtager hver især skal dække egne omkostninger til banken (SHARE), medmindre veksling finder sted. Ved betalinger, der ikke er reguleret af Betalingstjenesteloven, kan ordregiver - foruden at vælge at afsender og modtager hver især skal dække egne omkostninger til banken (SHARE) - også vælge at dække modtagers omkostninger ved at angive dette i betalingsordren (OUR). Hvis ordregiver ønsker at betale alle omkostninger, beregner Nordea DKK 100 for betalinger op til DKK eller modværdien heraf. For beløb over DKK , eller modværdien heraf, vil det udenlandske pengeinstituts omkostninger blive beregnet, hvis de er kendt. Kendes de ikke, vil der blive beregnet DKK 200, der efterreguleres. Gennemførelsestid Betalinger til udlandet stilles til rådighed for bankens korrespondentbanker som vist på nordea.com (benyt evt. link på næste side). Modtager af betalingen får beløbet stillet til rådighed efter modtagerlandets regler og kutymer. Overførsler udføres på bestillingsdagen, medmindre andet anføres, hvis ordren er modtaget inden seneste bestillingstidspunkt som anført for den enkelte type overførsel. Sikkerhed for betalingens fremkomst For at sikre at betalingen kommer hurtigst muligt frem, skal betalingsanmodningen indeholde fulde navn og adresse på beløbsmodtager og bankforbindelse. Endvidere øges sikkerheden ved oplysning af beløbsmodtagers kontonummer (i Europa normalt IBAN - International Bank Account Number) og oplysning om bankforbindelsens BIC (Bank Identifier Code). Læs mere på nordea.dk/iban og nordea.dk/bic. 4

5 Overførsler til udlandet * ) Produkt Pris i DKK hvis: Bestillling i Netbank 1) Bestilt via filial Nordea Payment i Nordeavalutaer til Nordeaenheder 2) 3) EU Payment 4) Standardoverførsel 3) Ekspresoverførsel 3) 5) 300 +½ ved veksling 450 +½ ved veksling Nordea Intercompany Payment i Nordeavalutaer til Nordeaenheder 3) 0 0 Produkt Pris i DKK Tilbagekaldelse, gentagelse, ændring, sletning af en endnu ikke afsendt betaling, forespørgsel og teleadvisering til beløbsmodtager pr. overførsel, eller hvis banken i udlandet uopfordret returnerer overførslen evt. udl. omk. Opsporing af betalingstransaktioner, der er ældre end seks måneder 800 (timeløn) Elektronisk advisering af overførsler til udlandet 0 Brevlig advisering af overførsler til udlandet 6) 20 *) Se cut-off tider 7) og rentedage ved elektronisk bestilte overførsler på nordea.com på engelsk. *) Se cut-off tider 7) og rentedage ved filial bestilte overførsler her. 1) Bestillingen skal indeholde korrekt BIC og/eller bankkode. Udfyldes begge, skal de både være korrekte og passe sammen. Er dette ikke tilfældet, tillægges et reparationsgebyr på DKK 150. Nordea Intercompany Payment dog DKK 15. 2) Bestilles som standardoverførsel og skal indeholde korrekt BIC (Bank Identifier Code) på beløbsmodtagers Nordea-enhed. Endvidere vil en EU Payment i EUR til Nordea i et andet EU-land, herunder Norge, blive behandlet med samme rentedag som Nordea Payment. 3) Alle overførsler, uanset valuta, til EØS-landene samt Schweiz, skal indeholde både modtagers IBAN og modtagerbankens BIC. Er disse informationer ikke indeholdt/korrekte, kan overførslen ikke gennemføres og vil derfor blive afvist. Bestillinger til øvrige lande, som ligeledes har indført obligatorisk krav om IBAN, skal også indeholde korrekt IBAN på beløbsmodtager. Er dette ikke tilfældet afvises betalingen. Liste over IBAN-lande kan ses på nordea.dk/iban. 4) EU Payment bestilles som en standardoverførsel. Bestillingen skal være i EUR til en beløbsmodtagers bank i et EØS-land. Bestillingen skal indeholde korrekt BIC og beløbsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Ordregiver betaler Nordeas omkostninger, mens modtagende banks omkostninger betales af beløbsmodtager. 5) For valutaer med rentedag dag 2 er prisen uden tillæg på ½. Se mere information på nordea.com. 6) Hvis samme information også er stillet til rådighed elektronisk. 7) Tidspunktet for afslutning af arbejdsdagen for den enkelte betalingstjeneste. Overførselsbeløbet hæves på effektueringsdagen. 5

6 Overførsler fra udlandet For at få udenlandske overførsler hurtigst muligt igennem til Nordea anbefales det at give afsender instruktioner om, at overførsel skal ske direkte til Nordea via bankens BIC NDEADKKK og påført IBAN. Overførsler uanset valuta vil blive indsat på det kontonummer, som er anført i betalingen, medmindre andet er aftalt med banken. Er intet kontonummer oplyst, kontonummeret forkert, eller er kontoen lukket: For beløb over modværdien af DKK kan overførslen enten blive: - indsat på beløbsmodtagers konto i samme valuta, hvis en sådan findes - vekslet og indsat på beløbsmodtagers DKK konto - returneret til afsenders bank. For beløb under modværdien af DKK vil overførslen blive returneret til afsenders bank. Omkostninger Omkostninger betales sædvanligvis af modtager, medmindre afsender dækker alle omkostninger. Gennemførelsestid og arbejdsdag Overførsler modtaget af Nordea indsættes - afhængig af produktet - med renteberegning den samme arbejdsdag, som Nordea har modtaget beløbet, eller arbejdsdagen efter. Seneste tidspunkt, opdelt pr. valuta for Nordeas modtagelse af en international betalingsinstruktion fra inden- og udenlandske banker, samt Nordeas udenlandske enheder, kan ses på nordea.com/cutoffdk. Overførsler modtaget efter det senest angivne modtagelsestidspunkt betragtes som modtaget den efterfølgende arbejdsdag. 6

7 Overførsler fra udlandet * ) Produkt Rentedag 1) Pris i DKK Til indsættelse på konto i Nordea EØS valutaer fra EØS lande - uden veksling - med veksling DKK til en EUR konto / EUR til en DKK konto EØS valutaer fra ikke EØS lande Nordea-valutaer fra Nordea-enheder Øvrige valutaer 0 dage 1 dag 0 dage 1 dag 0 dage 1 dag EU Payment 2) 0 dage Nordea Intercompany Payment i Nordeavalutaer fra Nordea-enheder 3) Koncernoverførsel i EØS-valuta fra EØSlande uden veksling 3) Øvrige koncernoverførsler fra andre udenlandske eller indenlandske pengeinstitutter 3) Præ-advisering via (kun efter aftale med banken) 0 dage 0 0 dage 50 0 dage pr. Produkt Pris i DKK Anmodning om indhentning af yderligere oplysninger, pr. overførsel evt. udl. Omk Elektronisk advisering af overførsler fra udlandet 0 Brevlig advisering af overførsler fra udlandet 4) 20 *) Se cut-off tider for overførsler fra udlandet på nordea.com på engelsk. 1) Se yderligere oplysninger om regler for rentedage på side 2 og regler for gennemførelsestid på side 6. 2) Overførsler i EUR fra en bank i et andet EØS-land afregnes som en EU Payment, når de indeholder dit IBAN og Nordeas BIC (NDEADKKK). Desuden skal det fremgå af den modtagne overførsel, at ordregiver betaler afsenderbankens omkostninger, og at beløbsmodtager betaler Nordeas omkostninger (SHA). 3) Overførsler fra udlandet behandles som koncernoverførsler, hvis afsenders bank har anført INTC i meddelelsen. 4) Hvis den samme information også er stillet til rådighed elektronisk. 7

8 Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Checks til udlandet Pris i DKK pr. check ved: Elektronisk bestilling Bestilling via filial Udstedt af Nordea, sendt til ordregiver 1) Udstedt af Nordea, sendt til beløbsmodtager 1) Kunders egne checks og øvrige services Indløsning af checks udstedt af firmaer/private fra DKK-konto, anvendt i udlandet Pris i DKK pr. check 215 Spærring af checks evt. udl. omk. Rekvirering af checkkopi / anmodning om indhentning af yderligere oplysninger evt. udl. omk. 1) Checks sælges kun til kunder med konto, hvor beløbet kan debiteres. Checks fra udlandet Rentedage/valuta Pris i DKK Trukket på dansk pengeinstitut (alle valutaer) Trukket på udenlandsk pengeinstitut (alle valutaer) 1 rentedag 150 Pr. check 7 rentedage 150 Pr. valuta 1) Udenlandsk check indløst via inkasso DKK og fremmed valuta 2,5 Pr. check min. 500/ maks Rejsechecks Fremmed valuta 30 Pr. check, pr. ekspedition, min. 60/ maks. 300 Ubetalte returnerede checks DKK og fremmed valuta evt. udl. omk. Tilbagekøb af checks DKK 0 Fremmed valuta 50 Pr. check Tilbagekøb af rejsechecks Fremmed valuta 30 Pr. check, pr. ekspedition, min. 60/ maks. 100 Afsendelse af rykkerskrivelse ved manglende eller forsinket honorering af check DKK og fremmed valuta 150 Pr. gang 1) Afregning af checks i EUR sker pr. land. For checks afleveret i filialens åbningstid, og til indsættelse på en konto i Nordea, sker beregning af rentedag ifølge skemaet ovenfor med virkning fra modtagelsesdagen i Nordea, og beløbet afregnes til bankens købskurs den efterfølgende arbejdsdag. For checks afleveret via kuvertløsning, og til indsættelse på en konto i Nordea, sker beregning af rentedag ifølge skemaet ovenfor med virkning fra modtagelsesdagen i Nordea, og beløbet afregnes til bankens købskurs på modtagelsesdagen. Bankens forbehold ved køb af udenlandske checks og bankens ansvar i forbindelse med forsendelse af checks fremgår af afregningsnotaen. 8

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Vilkår for Danske Direkte Forening

Vilkår for Danske Direkte Forening Vilkår for Danske Direkte Forening Indholdsfortegnelse Almindelige forretningsbetingelser forbrugere... 2 Information om fortrydelsesret... 10 Vilkår og betingelser for betalingskonti - forbrugere... 11

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015

Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015 Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Vilkår for Danske Business Plus. Indholdsfortegnelse

Vilkår for Danske Business Plus. Indholdsfortegnelse Vilkår for Danske Business Plus Indholdsfortegnelse Almindelige forretningsbetingelser... 2 Provisioner, som Danske Bank modtager fra forskellige samarbejdspartnere.... 8 Vilkår og betingelser for betalingskonti...

Læs mere