F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: januar 2015, uge 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3"

Transkript

1 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% Nikkei -1,8% C20cap + 1,5% 817 S30 + 0,0% FTSE -1,1% DAX + 2,0% Euro ,7% BRIC + 2,4% 268 VIX + 31,6% 22 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD - 1,5% 1,1638 EUR/DKK - 0,1% 7,4337 USD/DKK +1,5% 6,3873 SEK/DKK - 0,0% 0,7863 NOK/DKK +1,2% 0,8374 GBP/DKK +1,9% 9,7013 CHF/DKK +17,9% 7,3024 JPY/DKK +4,0% 5,4762 Forventning om QE i næste uge Obligationsrenterne forblev meget lave, mens aktiekurserne steg henover ugen. Finansmarkedet er fortsat styret af de lave oliepriser, der giver meget lav inflation på begge sider af Atlanten. Hertil kommer, at de fleste venter, at ECB i næste uge annoncerer et stort opkøbsprogram af statsobligationer. Også finansbom- F I N A N S U G E N ben fra Schweiz bidrog til lave renter på statsobligationer i de sikre lande. Næste uge: ECB-rentemøde og erhvervsbarometre for januar I eurozonen holder ECB et vigtigt pengepolitisk møde på torsdag, hvor al markedsfokus vil være på, om ECB introducerer et omfattende opkøbsprogram af statsobligationer ( QE ) eller ej. De fleste venter, at det kommer til at ske, og derfor skønnes QE at være inddiskonteret i de nuværende meget lave obligationsrenter i Europa. Det kan dog ikke udelukkes, at ECB skuffer ved blot at tilkendegive, at man stadig arbejder på sagen, hvilket kan få obligationsrenterne til at stige lidt. Fra eurozonen kommer desuden PMI-erhvervsbarometre for januar, og de ventes at ligge lidt højere end i december og dermed signalere, at det går fremad for eurozonens økonomi. Hertil kommer, at der også udsendes tal for forbrugertilliden i januar, der ligeledes ventes lidt højere end måneden før. Mange forhold støtter et opsving i europæisk økonomi i øjeblikket, så som den lave rente, de lave energipriser og den lave eurokurs. Fra USA kommer kun moderat vigtige tal, der mest vedrører boligmarkedet. Det bliver i form af NAHB-aktivitetsbarometret for byggefirmaerne, hvortil kommer tal for nybyggeriet og hussalget. Set under ét ventes tallene at vise en fortsat moderat fremgang på boligmarkedet. Sluttelig udsender Kina BNP-tal for 4. kvartal. Markedsforventningen er en lidt lavere vækstrate end foregående kvartal. Det vil skabe stor usikkerhed på finansmarkedet, hvis det kinesiske væksttal skuffer markant. Renter 7 dage Niveau US 2Y -0,19 0,42% US 10Y -0,29 1,73% Tysk 10Y -0,05 0,46% Dansk 10Y -0,13 0,67% Råvarer 7 dage Niveau Guld +4,2% Olie (WTI) - 4,9% 46 Metaller - 5,8% Opdateret per: 16. januar Side 1 af 6

2 Indhold Det stærke og alligevel gådefulde arbejdsmarked i USA... 2 Lav inflation er et globalt fænomen... 3 Schweiz centralbank opgiver at holde CHF-kursen lav mod euro millioner nye arbejdspladser i 2014 Det stærke og alligevel gådefulde arbejdsmarked i USA Det amerikanske arbejdsmarked var stærkt gennem Der blev skabt knap 3 millioner nye arbejdspladser, og der er nu flere amerikanere i job end før finanskrisen. Ledigheden nærmer sig det naturlige niveau Endvidere faldt arbejdsløsheden til 5,6% i december mod 6,7% året før. Arbejdsløsheden nærmer sig hermed det naturlige niveau, som ifølge den amerikanske centralbank ligger et sted i intervallet 5,2-5,5%. Når ledigheden falder ned under det naturlige niveau er der voksende risiko for lønpres på grund af konkurrence om arbejdskraften. En meget moderat lønstigningstakt er imidlertid den helt store gåde på det amerikanske arbejdsmarked. Den store gåde: Lav lønstigningstakt I december faldt lønstigningstakten til 1,7% på årsbasis, og grafen viser, at det er i den lave ende i forhold til udviklingen gennem de senere år. Side 2 af 6

3 Ingen kender den præcise årsag til den lave lønstigningstakt, men mulige årsager er: Nogle bud på den lave lønstigningstakt Signalerne peger i begge retninger - finanskrisen er stadig i frisk erindring hos lønmodtagerne, som derfor prioriterer det at have et job højere end at få mere i lønposen. - lønstigningstakten er lav, fordi inflationen er lav. Reallønnen stiger, fordi inflationen stiger endnu langsommere end lønningerne. - arbejdsmarkedet kan være svagere, end de officielle tal antyder. Officielt var arbejdsløsheden i december på 5,6%, men den er helt oppe på over 11%, målt med den såkaldte U6 -arbejdsløshed. Her er medregnet dem, der ikke er aktivt jobsøgende, men som ønsker et job, og som har søgt et indenfor de seneste 12 måneder. Hertil lægges dem, der tilkendegiver at være sat på deltid mod deres vilje. Hvad betyder det for pengepolitikken? Udviklingen på arbejdsmarkedet har stor betydning for pengepolitikken, men signalerne fra arbejdsmarkedet peger desværre ikke i nogen bestemt retning. Vurderet ud fra den hastigt faldende (officielle) arbejdsløshedsprocent bør Fed begynde at træde på den økonomiske bremsepedal allerede i år og hæve den pengepolitiske rente. Omvendt tilsiger den meget moderate lønstigningstakt (og dermed også inflation), at der IKKE er grund til at hæve renterne. Vi venter en tilbageholden centralbank Vores forventning er, at Fed forlader 0-rentepolitikken midt på året og hæver den pengepolitiske rente til 0,25%. Hvad der sker derefter, afhænger efter vores vurdering af udviklingen i lønstigningstakten og i inflationen. Hvis udviklingen forbliver moderat i de to parametre, er vores vurdering, at den pengepolitiske rente kun vil blive hævet meget langsomt, så den ligger i 0,50% ultimo Andre markedsiagttagere venter et mere aggressivt stramningsforløb. Den amerikanske pengepolitik er vigtig, fordi udviklingen i den pengepolitiske rente smitter af på obligationsrenterne, især de korte. Desuden smitter den amerikanske renteudvikling normalt også af på de tilsvarende europæiske obligationsrenter, desuagtet at ECB befinder sig et helt andet sted i den pengepolitiske cyklus. Ikke bare i Europa, men også i USA og Asien Lav inflation er et globalt fænomen Renten på 10-årige statsobligationer er meget lav i de fleste lande. I USA er den 10- årige statsrente faldet til under 2% og i Tyskland svinger den omkring 0,5%. Væsentlige årsager til de lave obligationsrenter er: - lempelig pengepolitik med pengepolitiske renter tæt på 0%, og - den aktuelt meget lave inflation Den lave inflation er et globalt fænomen. I grafen på næste side er vist inflationen i USA og eurozonen, men billedet er nogenlunde det samme for andre store økonomier som Storbritannien og Kina. Side 3 af 6

4 Lave oliepriser er en del af forklaringen Den lave og faldende inflation hænger i høj grad sammen med olieprisfaldet. Da oliepriserne er fortsat med at falde ind i 2015, vil de kommende måneder byde på endnu lavere inflation i USA og i eurozonen. Selv hvis oliepriserne bliver liggende på de nuværende niveauer, vil inflationen være meget lav resten af 2015, om end basiseffekten vil aftage i løbet af andet halvår. Oliepriserne begyndte at falde i juni 2014, så fra juni 2015 og frem vil oliepriserne trække gradvist mindre ned i inflationen som sagt hvis de bliver liggende på det nuværende niveau resten af året. Det vil de selvfølgelig næppe gøre, men ingen kan med sikkerhed spå om, hvordan oliepriserne udvikler sig i fremtiden. Kan faldende inflation i USA skabe støj omkring deres pengepolitik? Som sagt bliver også USA s inflation trukket ned de kommende måneder af oliepriserne, og minusinflation i USA - som allerede nu er tilfældet i eurozonen - kan bestemt ikke udelukkes i forårsmånederne. Jokeren kan være, at Fed holder renten i ro Styrket over 100 kr. på et døgn En noget søgt forklaring Det vil i så fald konflikte voldsomt med Feds nuværende signaler om at ville hæve deres pengepolitiske renter. Derfor kan en af 2015 s jokere på finansmarkedet efter vores opfattelse blive, at Fed slet ikke hæver deres pengepolitiske rente. Konsekvensen af det vil være fortsat meget lave obligationsrenter, mens aktierally et får vind i sejlene et stykke tid endnu. Schweiz centralbank opgiver at holde CHF-kursen lav mod euro Den schweiziske centralbank overraskede torsdag alt og alle ved at opgive deres hidtidige loft på 1,20 mod EUR. Nu er loftet fjernet, og schweizerfrancen flyder frit. Samtidig blev indlånsrenten i den schweiziske centralbank sænket 50 bp til -0,75%, hvilket skal gøre det dyrt og ufordelagtigt for investorerne at placere penge i Schweiz. Straks efter meddelelsen blev CHF kraftigt styrket mod EUR og nærmede sig på et tidspunkt paritet. Mod danske kroner svarer det til en styrkelse fra 619 til 729 fredag morgen en styrkelse på over 100 kr. på et døgn! Centralbankens begrundelse for beslutningen er, at CHF er blevet svækket mod USD i takt med, at euro er blevet svækket, men den forklaring lyder noget søgt. Den væsentligste årsag er formentlig, at ECB efter al sandsynlighed er på vej med et stort QEprogram, som vil gøre det endnu vanskeligere for den schweiziske centralbank at holde CHF svag mod EUR. Side 4 af 6

5 Grafen nedenfor viser den effektive (handelsvægtede) CHF, som fortsat ligger højt, hvilket betyder, at CHF stadig er dyr mod de valutaer, som betyder mest for Schweiz udenrigshandel. Den effektive CHF er dyr Markedsreaktionen på den overraskende beslutning blev en markant styrkelse af CHF mod euro altså det stik modsatte af hensigten i den gamle valutakurspolitik. Udenlandske låntagere i CHF lider tab Dårligt for schweizisk økonomi For udenlandske låntagere i CHF betyder beslutningen, at gælden er steget markant målt i national valuta. Herhjemme er blandt andet kommuner og landmænd ramt, og også et land som Ungarn vil formentlig blive hårdt ramt, da en stor del af borgernes låntagning er sket i CHF. For Schweiz økonomi betyder det dårligere konkurrenceevne for eksporten, ligesom inflationen formentlig vil blive endnu mere negativ. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvordan CHF vil udvikle sig mod EUR de kommende måneder, nu hvor kursen i princippet er frit flydende. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag EUR betalingsbalance (10.00) november mia. EUR EUR byggeri og anlæg (11.00) november % m/m og år/år 1,3 / 1,4 USD Helligdag (M artin Luther King's Day) Tirsdag Kina BNP-tal (03.00) 4.kvt.2014 % år/år 1,8 / 7,2 1,9 / 7, Kina industriproduktion (03:00) december % år/år 7,4 7,2 Kina detailomsætning (03.00) december % år/år 11,8 11,0 DEU producentpriser (08.00) december % m/m og år/år 0,0 / -0,9 SPA sælger skatkammerbeviser (10.30) DEU ZEW-indekset (11.00) januar indeks 34,9 USD NAHB's Housing M arket Index (16.00) januar indeks Onsdag JPY pengepolitisk møde (06.00) ledende rente, % 0,10 0, UK arbejdsløshed (10.30) december %/ ændring ,0 / -26,9k EUR ECB's Bank Lending survey (10.00) 4. kvt Portugal sælger statsobligationer (11.00) USD påbegyndt byggeri (14.30) december k 1.028k USD byggetilladelser (14.30) december k 1.052k IM F IM F udsender opdateret øk. prognose (16.00) Torsdag DKK detailomsætning (09.00) december % m/m og år/år 0,8 / 0, DKK forbrugertillid (09.00) januar indeks 6,0 UK månedstal for statsfinanserne (10.30) Jan.-dec. mia.gbp EUR pengepolitisk møde i ECB (medd 13.45, tale 14.30) refi rente, % 0,05 0,05 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. USD Huspris statistik (FHFA, 15.00) november % m/m 0,3 0,6 EUR forbrugertillid (16.00) januar indeks Fredag JPY PM I-industri (02:35) januar indeks 52, Kina HSBC industri-pm I (02:45) januar indeks 49,6 Korea BNP-tal (05.00) 4. kvt % kvt/kvt og år/år / 2,8 0,9 / 3,2 FRA INSEE-erhvervsbarometret (08.45) januar indeks 99 FRA PM I-industri (flash estimate, 09.00) januar indeks 47,5 FRA PM I-service (flash estimate, 09.00) januar indeks 50,6 DEU PM I-industri (flash estimate, 09.30) januar indeks 51,2 DEU PM I-service (flash estimate, 09.30) januar indeks 52,1 EUR PM I-industri (flash estimate, 10.00) januar indeks 50,6 EUR PM I-service (flash estimate, 10.00) januar indeks 51,6 EUR PM I-composite (flash estimate, 10.00) januar indeks 51,4 UK detailomsætning (10.30) december % m/m og år/år 1,6 / 6,4 USD Chicago Fed National Activity Index (14.30) december indeks 0,73 USD M arkit PM I-industri (15.45) januar indeks 54 53,9 USD Existing home sales (16.00) december mill. annualiseret 5,04 4,93 USD leading indicators (Conf. Board, 16.00) december % m/m 0,4 0,6 Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere