ÅRSBERETNING. JYSK Nordic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. JYSK Nordic 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING JYSK Nordic

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Formel selskabsledelse 5 Ledelsens beretning 6 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 JYSK Nordic 9 Danmark 10 Sverige 11 Norge 12 Finland 13 Polen 14 Tjekkiet/Slovakiet 15 Ungarn 16 Holland 17 Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien 18 England 19 Kina 20 Forventninger 21 Kommentarer 23 Samfundsansvar 25 Resultatopgørelse 28 Balance 29 Forsidefoto: Jennie, Store Manager i JYSK Finland 2

3 Forord Dette er årsberetningen 2010/11 for den del af JYSK-koncernen, vi betegner som JYSK Nordic. Beretningen dækker de selskaber, som har butikker i de nordiske lande, Centraleuropa, Holland, Storbritannien og Kina. Dermed dækker beretningen 15 af de lande, hvor JYSK har butikker. Undtaget fra denne beretning er butikkerne i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien og Italien, der drives af JYSK Nordics søsterselskab Dänisches Bettenlager med hovedkontor i Flensborg, Tyskland. JYSK Franchise eller andre selskaber inden for JYSK Holding A/S er heller ikke medtaget. Vores regnskabsår blev afsluttet ved udgangen af august. Den finansielle krise sætter stadig dagsordenen i verdensøkonomien, så JYSK har i regnskabsåret haft fokus på omkostningsstyring og fortsat ekspansion, da vi mener, at vækst under krisen vil styrke JYSK. JYSK har åbnet butikker i et nyt land i år Serbien, hvor kunderne har taget godt imod vores koncept. Sidste år blev byggeriet af Nordeuropas største distributionscenter i Uldum, Danmark, afsluttet, og i år blev et endnu større distributionscenter i Radomsko, Polen, færdigt. Begge distributionscentre er i fuld drift og vi kan nu se stordriftsfordelene ved investeringerne. Ekspansionen i den samlede JYSK-koncern er fortsat stor. Vi er i dag cirka kolleger fordelt i cirka butikker, to hovedkontorer og seks distributionscenter fra Kina til Canada. Antallet af nye butikker og medarbejdere er dermed på et historisk højt niveau og i 2012 forventer vi at nå en milepæl i JYSKs historie, der begyndte med en enkelt butik på Silkeborgvej i Aarhus, Danmark, i 1979 nemlig åbningen af butik nummer God læselyst. Lars Larsen Bestyrelsesformand Jan Bøgh Managing Director Lars Larsen åbnede sin første butik i I dag er JYSK en international koncern med cirka butikker i 34 lande og cirka medarbejdere. JYSK ønsker at være et godt tilbud for alle og har en ambition om at blive udbredt i hele verden. Koncernen ejes af Lars Larsen, og den årlige omsætning er på cirka 18,5 milliarder kroner. 3

4 Indledning JYSK Nordic består af: JYSK A/S, Danmark JYSK AS, Norge JYSK Sp. z o.o, Polen JYSK Kft, Ungarn JYSK s.r.o, Slovakiet JYSK d.o.o, oo Slovenien JYSK Trading co. Ltd, Kina JYSK d.o.o, Serbien JYSK AB, Sverige JYSK OY, Finland JYSK s.r.o, Tjekkiet JYSK B.V, Holland JYSK Ltd., England JYSK d.o.o, oo Kroatien JYSK d.o.o. Bosnien-Hercegovina Alle selskaberne er ejet af Lars Larsen. JYSK Nordic er ikke en juridisk enhed, men de viste oplysninger består af konsoliderede resultater fra de nævnte selskaber. Resultaterne er præsenteret som om JYSK Nordic var en juridisk enhed. Ledelsen i JYSK Nordic: Jan Bøgh, Managing Director Jacob Brunsborg, Brand Director Henrik Naundrup, Director Finance & IT Henrik Bøgelund, Logistics Director Hans Nielsen, Purchasing Director Niels Veien, Sales & Marketing Director Mikael Nielsen, Retail Director Jan Verhoek, HR Director 4

5 Formel selskabsledelse JYSK A/S (Danmark) JYSK AB (Sverige) JYSK AS (Norge) Management Management Management Jan Bøgh, adm. dir. Johan Sjödin John Thomasgaard Jacob Brunsborg Henrik Naundrup Board Board Board Lars Larsen, Formand Jan Bøgh, Formand Jan Bøgh, Formand Hans Henrik Kjølby Jacob Brunsborg Jacob Brunsborg Jan Bøgh Henrik Naundrup Henrik Naundrup Mikael Nielsen Mikael Nielsen JYSK OY (Finland) Board of directors Mikael Nielsen Board Jan Bøgh, Formand Jacob Brunsborg Henrik Naundrup JYSK Kft. (Ungarn) Board of directors Jan Bøgh, Formand Henrik Naundrup Mikael Nielsen Øvrige selskaber Board of directors Jan Bøgh, Formand Jacob Brunsborg Henrik Naundrup Mikael Nielsen 5

6 Ledelsens beretning Resultatet efter skat blev på 575,2 mio. DKK imod 627,4 mio. DKK i 09/10. Resultatet anses som værende tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. EBIT resultatet er stort set uændret på 861,3 mio. DKK imod 863,4 mio. DKK i 09/10. Den konsoliderede nettoomsætning er steget med 8,1 %, hvilket delvist skyldes, at kursen på SEK overfor DKK i gennemsnit er steget med 9,3 % i løbet af året, NOK med 3,6 % og PLN med 2,4 %. Med uændrede valutakurser ville den konsoliderede vækst i omsætningen have været på 4,7 % og det opnåede EBIT resultat ville være ca. 38 mio. dårligere. Der er realiseret en mindre forbedring af bruttomarginalen, hvilket til dels skyldes at den gennemsnitlige USD kurs er faldet i værdi overfor de vigtigste valutaer, DKK, SEK og PLN. Personaleomkostningsprocenten er faldet primært som følge af at der er realiseret de forventede rationaliseringsgevinster på distributionscentret i Uldum, hvor de relativt store omkostninger til implementeringen af det nye automatiserede lager i foregående regnskabsår nu er bortfaldet. Varebeholdningerne er steget fra 1,97 mia. DKK til 2,24 mia. DKK, hvilket hovedsagligt skyldes stigende lagre på distributionscentrene og øgede kostpriser. Der har samtidigt været et behov for ekstra hensættelser til ukurans, hvilket har haft en negativ resultateffekt på 17,8 mio. DKK i forhold til foregående år. På trods af de stigende varebeholdninger er omkostningerne til eksterne lagre og containerleje nedbragt med 9,2 mio. DKK som følge af den forøgede kapacitet på distributionscentrene i Uldum, Danmark og Radomsko, Polen. Afskrivningerne er steget med 19,7 mio. DKK primært som følge af den fulde ibrugtagning af distributionscentret i Radomsko. De finansielle poster er forringet med 41,8 mio. DKK, hvilket primært skyldes lovpligtig udgiftsførsel af renter på kapitallån til JYSK Holding i det finske regnskab på 21,0 mio. DKK samt forøgede renteomkostninger i Polen til finansieringen af udvidelsen af distributionscentret i Radomsko på 16,5 mio. DKK. I Kina, Bosnien-Herzegovina og Serbien er det et lovkrav, at årsregnskabet afsluttes pr. 31/12. I JYSK Nordic regnskabet for 09/10 er resultaterne for Kina og Bosnien-Herzegovina indregnet pr. 31/ Fra og med 10/11 er disse lande indregnet pr. 31/8, hvilket har betydet, at der i dette års JYSK Nordic regnskab indgår 20 måneders resultat fra de to nævnte lande. Dette har medført en negativ EBIT resultateffekt på 24,6 mio. DKK i 10/11. EBIT resultatet i Danmark er gået kraftigt frem som følge af en god udvikling i omsætningen, kombineret med at en række omkostninger er blevet reduceret. I det svenske regnskab er der igen opnået EBIT rekord, bl.a. som følge af stigende bruttomarginal. Ligeledes er der opnået EBIT rekord i det finske selskab, selvom resultatniveauet fortsat bør kunne hæves. I Norge og Tjekkiet/Slovakiet er resultaterne fastholdt på et relativt højt niveau. Det ungarske marked er fortsat præget af en hård krise, og det er derfor positivt at EBIT resultatet nu udviser et plus, og at der er fremgang for 2. år i træk. Det hollandske resultat er præget af et marked i krise, hvorved både omsætning og bruttomarginal er realiseret under forventningerne. 6

7 Ledelsens beretning Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien opnår tilsammen et negativt EBIT resultat, men resultatet er påvirket af åbningen af 20 nye butikker. Som følge af et fortsat meget højt huslejeniveau er der kun åbnet 1 butik i løbet af året i England. Omsætningsniveauet er fortsat for lavt. Resultaterne i Kina ligger under det forventede primært pga. en lavere omsætning i de åbnede butikker, som alle ligger i det stærkt konkurrenceprægede Shanghai område. Der blev i regnskabsåret åbnet netto 61 nye butikker svarende til niveauet i foregående år. Ekspansionen har primært fundet sted i Polen, Holland, Tjekkiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien- Herzegovina og Serbien. Egenkapital Egenkapitalen er steget fra 2,16 mia. DKK til 3,04 mia. DKK. Heri er indregnet et foreslået udbytte til JYSK Holding A/S på 1,09 mia. kr. Landeresultater Resultaterne er i det følgende beskrevet med samme struktur som den ledelsesmæssige organisering af landene. Dette indebærer, at resultaterne for Tjekkiet og Slovakiet er præsenteret samlet, og at resultaterne for Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien er præsenteret samlet. Der er ikke foretaget elimineringer i de konsoliderede resultater for Tjekkiet/Slovakiet og Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina samt Serbien, da de koncerninterne transaktioner imellem disse lande er ubetydelige. Alle landeresultaterne er præsenteret pr. 31/8 2011, selvom der i Kina, Bosnien-Herzegovina og Serbien er lovkrav om årsregnskabsaflæggelse pr. 31/12. I præsentationen af de tre landes resultater indgår en regnskabsperiode på 12 måneder. 7

8 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 5-årig periode kan JYSK Nordics udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 8

9 JYSK Nordic 9

10 JYSK A/S (Danmark) EBIT fremgang Resultatet efter skat blev på 235,1 mio. DKK imod 199,6 mio. DKK i foregående år. EBIT resultatet er steget fra 257,5 mio. DKK til 311,8 mio. DKK. Danmark Resultatfremgangen skyldes, at nettoomsætningen totalt set er steget med 2,7 %, hvilket skyldes, at butiksomsætningen er steget med 3,2 %, og at salget fra distributionscentret i Uldum til franchisetagere og til JYSK butikker i andre lande stort set er uændret. Den stigende butiksomsætning skal ses i sammenhæng med, at der blev åbnet for online salg fra d. 1/ fra Personaleomkostningerne er netto nedbragt med 3,0 mio. DKK, hvilket dækker over to modsatrettede effekter. Der er opnået et betydeligt fald i personaleomkostningerne på distributionscentret i Uldum, som følge af at sidste års indkøring af det nye automatiserede lager nu er gennemført. Dernæst er der realiseret en stigning i omkostningerne til bonus til butiksmedarbejderne, da der er indfriet en række delmål i butikkerne. Omkostningerne til eksterne lagre og containerleje er igen nedbragt, denne gang med 14,8 mio. DKK, som følge af indkøringen af det nye distributionscenter. Varebeholdningerne er steget fra 574,4 mio. DKK til 679,3 mio. DKK, hvilket er mere end planlagt. En del af de stigende varebeholdninger kan tilskrives at omsætningen af havemøbler ikke levede fuldt op til forventningerne bl.a. som følge af det dårlige vejr. De generelle nedbringelser af omkostningerne på distributionscentret i Uldum skal ses på baggrund af, at vilkårene herfor har været vanskeliggjort af de stigende varebeholdninger. Der er åbnet 1 butik i løbet af året, således at der nu er 93 danske butikker. 10

11 JYSK AB (Sverige) EBIT rekord igen Sverige Resultatet efter skat er faldet fra 366,1 mio. SEK til 266,1 mio. SEK i 10/11. EBIT resultatet er gået frem fra 341,2 mio. SEK til 360,6 mio. SEK. Årsagen til resultattilbagegangen efter skat er at selskabet i 09/10 valgte at afstå fra at hensætte til periodiseringsfond og ligeledes indtægtsførte tidligere års hensættelser. Dette medførte en indtægt efter skat på 101,0 mio. SEK i 09/10. De finansielle poster er netto forringet med 12,5 mio. SEK, da der blev realiseret positive kursgevinster i 09/10. Fremgangen i EBIT resultatet på 19,4 mio. SEK skyldes flere modsatrettede forhold. Omsætningen er faldet med 1,8 %, hvilket skyldes en nedgang i omsætningen fra distributionscentret i Nässjö til en række franchisetagere samt en mindre nedgang i omsætningen i de svenske butikker. Omvendt er bruttomarginalen steget primært som følge af en styrkelse af SEK i forhold til USD med i gennemsnit ca. 10 % i løbet af året. Desuden er afskrivningerne faldet med 13,9 mio. SEK pga. et lavere investeringsniveau på distributionscentret. Varebeholdningerne er steget fra 655,3 mio. SEK til 689,4 mio. SEK i 10/11. Stigningen har ikke været planlagt og har derfor medført forøgede omkostninger til containerleje. Der er uændret 122 svenske butikker. Kurs (100 SEK/DKK) pr. 31/ = 81,31 11

12 JYSK AS (Norge) Stort set uændret EBIT resultat Norge EBIT resultatet er gået tilbage fra 157,6 mio. NOK til 154,3 mio. NOK i 10/11. Resultatet efter skat er på 118,0 mio. NOK imod 119,9 mio. NOK i foregående år. Omsætningen er steget beskedent med 0,8 %, og bruttomarginalen er stort set uændret. Personaleomkostningerne er holdt på stort set samme niveau som året før igennem en effektiv omkostningsstyring. Dette er sket på trods af, at det norske arbejdsmarked fortsat er præget af relativt høje lønstigninger. Øvrige driftsomkostninger er steget med 5,2 %, hvilket væsentligst skyldes indgåelse af nye lejemål på forbedrede placeringer, højere el-omkostninger som følge af højere priser og den hårde vinter, samt højere omkostninger til reparation og vedligehold på eksisterende lejemål. Der er åbnet 2 nye butikker i løbet af regnskabsåret 10/11, således at der ved årets udgang var i alt 72 norske butikker. Kurs (100 NOK/DKK) pr. 31/ = 96,27 12

13 JYSK OY (Finland) Bedste EBIT resultat nogensinde Finland Resultatet blev et overskud på 0,3 mio. EUR imod 2,3 mio. EUR i foregående år. EBIT resultatet steg fra 2,6 mio. EUR til 3,3 mio. EUR i 10/11. EBIT fremgangen skyldes, at omsætningen er steget med 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til de gældende markedsbetingelser. Desuden er det lykkedes at øge bruttomarginalen. Resultatet efter skat er forværret med 2,0 mio. EUR, fordi selskabet har udgiftsført koncerninterne renter af kapitallån ydet fra JYSK Holding A/S. Der er tale om lån ydet i tidligere regnskabsår, hvor renterne i henhold til finsk lovgivning nu skal udgiftsføres, da selskabets forbedrede drift sætter det i stand til at tilbagebetale både renter og dele af hovedstolen. Selskabet havde ved regnskabsårets slutning i alt 58 butikker, og der er dermed åbnet 1 butik i løbet af året. Kurs (100 EUR/DKK) pr. 31/ = 745,12 13

14 JYSK Sp. z o.o. (Polen) EBIT nedgang og fuld indkøring af det nye distributionscenter i Radomsko Polen Resultatet blev et overskud efter skat på 26,6 mio. PLN imod 58,5 mio. PLN i foregående år. EBIT resultatet blev på 50,1 mio. PLN imod 77,5 mio. PLN i foregående år. Resultattilbagegangen skyldes, at det nye distributionscenter i Radomsko nu er fuldt ibrugtaget, hvilket for det første har medført forøgede afskrivninger på 11,6 mio. PLN samt en stigning i personaleomkostningerne på 3,6 mio. PLN. De forøgede personaleomkostninger er til dels en følge af indkøringen af det nye automatiserede lager. Omsætningen er steget med 7,3 %, men størstedelen af væksten skyldes salg fra distributionscentret til franchisetagere og til JYSK butikker i andre lande. Samtidigt er bruttomarginalen vigende primært som følge af hårdere konkurrence på det polske marked, og sekundært pga. at den forøgede aktivitet på distributionscentret sker til lav avance, hvilket presser selskabets totale avance ned. De finansielle poster er forringet med 12,3 mio. PLN, hovedsagligt som følge af forøgede renteudgifter i forbindelse med finansieringen af udvidelsen af Radomsko distributionscentret. Selskabet har åbnet 9 butikker i løbet af regnskabsåret og havde 133 butikker ved årets slutning. Kurs (100 PLN/DKK) pr. 31/ = 179,63 14

15 JYSK s.r.o. (Tjekkiet) og JYSK s.r.o. (Slovakiet) Stort set uændret resultat Tjekkiet Slovakiet Resultatet efter skat blev på 292,0 mio. CZK imod 287,8 8 mio. CZK i foregående år. EBIT resultatet faldt fra 373,8 mio. CZK til 372,2 mio. CZK. Omsætningen er steget med 5,0 % som følge af åbning af nye butikker og omsætningen i eksisterende butikker har været vigende pga. faldende forbrug på begge markeder. Bruttomarginalen er realiseret på uændret niveau, og via en stram styring af omkostningerne er det derved lykkedes at fastholde et relativt højt EBIT overskud Der er åbnet 10 butikker i løbet af året, hvorved der var 85 butikker i de to lande ved årets udgang. Kurs (100 CZK/DKK) pr. 31/ = 30,91 15

16 JYSK Kft. (Ungarn) EBIT overskud og fremgang for 2. år i træk Ungarn Resultatet efter skat blev et underskud på 104,9 mio. HUF imod et underskud på 604,4 mio. HUF i foregående år. EBIT resultatet blev på 77,8 mio. HUF imod et underskud på 5,3 mio. HUF i foregående år. Årsagen til det forbedrede EBIT resultat er primært en stigning i bruttomarginalen som følge af forbedrede indkøbsbetingelser samt en tilfredsstillende styring af omkostningerne. Omsætningen er steget med 7,8 %, hvilket dog overvejende kan tilskrives nye butikker. Forbedringen i resultatet efter skat skyldes de meget store kursreguleringer g i 09/10, som følge af den svage udvikling i HUF. Der er åbnet 4 butikker i løbet af året, således at selskabet havde i alt 66 butikker ved årets slutning. Kurs (100 HUF/DKK) pr. 31/ = 2,74 16

17 JYSK B.V. (Holland) Utilfredsstillende resultatudvikling Holland EBIT resultatet er faldet fra -5,4 mio. EUR til -6,8 mio. EUR og resultatet efter skat er faldet fra -5,8 mio. EUR til -7,0 mio. EUR. Den utilfredsstillende resultatudvikling skyldes flere forhold, som trækker i samme retning. Omsætningen er steget med 17,7 %, men det skyldes nye butikker, da omsætningen i eksisterende butikker har udvist et mindre fald. Samtidigt er bruttomarginalen faldet pga. hård konkurrence på det hollandske marked med deraf følgende behov for prisnedsættelser i et ikke forudset omfang. Omkostningsstyringen har desuden ikke været tilfredsstillende, hvilket har medført, at personaleomkostningerne er steget mere end planlagt. Selskabet har åbnet 8 nye butikker i løbet af regnskabsåret og havde dermed i alt 51 butikker ved årets slutning. Kurs (100 EUR/DKK) pr. 31/ = 745,12 17

18 Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien. Åbning i Serbien i april 2011 Det samlede resultat efter skat for de fire lande blev et underskud på 14,6 mio. HRK imod 6,9 mio. HRK i foregående år. EBIT resultatet blev på 6,8 mio. HRK imod 2,0 mio. i foregående år. Resultatet er påvirket negativt af åbningen af de første 4 butikker i Serbien i april 2011 samt af de øvrige 16 nye butikker. Omsætningen udvikler sig som forventet i landene, hvilket ikke mindst gælder butikkerne i Serbien. Der var i alt 49 butikker i landene ved regnskabsårets udgang. Kurs (100 HRK/DKK) pr. 31/ = 99,55 18

19 JYSK Ltd. (UK) Stort set uændret underskud England Resultatet blev et underskud efter skat på 2,1 mio. GBP imod 1,8 mio. GBP i foregående år. Resultattilbagegangen skyldes primært åbningen af 1 ny butik, således at selskabet havde 5 butikker ved regnskabsårets udgang. Omsætningsfremgangen blev på 20,6 %, hvilket kan tilskrives den nye butik. Det engelske marked er fortsat præget at meget store omkostninger til husleje, selvom den igangværende krise har medført tegn på beskedne prisfald. Kurs (100 GBP/DKK) pr. 31/ = 841,37 19

20 JYSK Trading co. Ltd (Kina) Resultatet påvirket af nyåbninger Kina Resultatet blev et underskud på 25,9 mio. RMB efter skat. Resultatet er påvirket af de 5 nyåbninger, samt af lavere omsætning end forventet. Selskabet har i alt 9 butikker, der alle er placeret i Shanghai området. Kurs (100 RMB/DKK) pr. 31/ = 80,87 20

21 Forventninger Forventninger til regnskabsåret 11/12 Den stigende uro på finansmarkederne og de deraf følgende offentlige budgetbesparelser samt en lang række skatte- og afgiftsforhøjelser forventes at ville få en negativ effekt på omsætningen i stort set alle de lande, som JYSK Nordic opererer i. Det forventes at blive vanskeligt fuldt ud at kompensere herfor med yderligere omkostningsbesparelser, og for regnskabsåret 11/12 må der derfor forventes en vis resultattilbagegang. Der planlægges gennemført et uændret antal butiksåbninger i forhold til 10/11. Det forventes, at der implementeres online salg i yderligere 2-3 lande i løbet af regnskabsåret, og der indledes test af City Center koncept i Sverige og Norge. 21

22 Jeg har altid udviklet mig og fået nye udfordringer på både det personlige og faglige plan. Det har været afgørende for min motivation og er grunden til, at jeg har været i JYSK i mange år. Martina Hangby, 35 år, Retail Manager i JYSK Sverige, begyndte som 18-årig i JYSK som butiksmedhjælper. JYSK har en målsætning om, at 80 procent af lederne skal være rekrutteret internt. 22

23 Kommentarer Seks indsatsområder frem mod 2014 JYSKs mission er stadig den samme, nemlig at være et godt tilbud til alle indenfor sleeping and living. Et større strategisk arbejde med involvering af hundredvis af medarbejdere dannede i år grundlag for, at ledelsen har fastlagt seks strategiske ambitioner, som er fokusområder frem mod JYSK Best Practice Forbedre JYSK-konceptet Fortsætte ekspansionen Indføre nye butikskoncepter Udvikle onlinesalg Forbedre image som experts in Sleeping Culture Blandt de konkrete initiativer findes udrulning af onlinesalg i JYSK Nordic på baggrund af erfaringerne fra den danske onlinebutik. Derudover lanceres et CityCenter-koncept i Sverige og Norge, ligesom der afprøves større HYPER JYSK i Centraleuropa. Forbedring af opfattelsen af produktkvalitet samt farver og designs er også en ambition, og bl.a. er sortimentet blevet udvidet med madrasser og senge fra Dunlopillo. Læs mere om de seks indsatsområder her: Medarbejdere Købmand, Kollega og Korpsånd. Det er JYSKs værdier. Medarbejdernes tilfredshed og udviklingsmuligheder spiller en stor rolle for os. Og når JYSK i gennemsnit åbner 2-3 butikker hver uge, så kræver det både nye talenter og erfarne kræfter overalt i koncernen i butikker, distributionscentre og på hovedkontoret. Vi har stort fokus på ledertræning af talenter, da vi har en ambition om at 80% af vores ledere skal rekrutteres internt. Det har bl.a. også givet sig udslag i en øget kommunikationsindsats internt og eksternt for at tiltrække de bedste medarbejdere til JYSK. Se blandt andet og vores karriereavis: Sidste år fik vi netto cirka nye kolleger i JYSK-koncernen velkommen! Distributionscentre I foråret 2011 blev udbygningen af JYSKs distributionscenter i Radomsko, Polen, afsluttet. Året før stod distributionscentret i Uldum, Danmark, færdigt. Med disse topmoderne distributionscentre er JYSK dermed indtil videre rustet til at håndtere de millioner af varer, der hvert år købes ind og sendes videre ud i butikkerne. Stordriftsfordelene f d ved investeringerne i lagerkapacitet skal nu udnyttes og vi kan allerede nu se de første effekter af et moderne logistiksystem. Udover Danmark og Polen har JYSK Nordic et distributionscenter i Sverige og i Kina. JYSK Nordics søsterselskab Dänisches Bettenlager har to distributionscentre i Tyskland. Se mere om vores logistik på 23

24 Lagermedarbejder Steen Hansen fra distributionscentret i Uldum, Danmark, håndterede den allerførste online-ordre, da den danske webshop åbnede den 15. november Ordren lød på en dyne og en pude fra Ringsted dun, som skulle sendes til København. Webshops skal nu udrulles i andre JYSK Nordic-lande. 24

25 Samfundsansvar JYSK er en international koncern, som tusindvis af kunder og medarbejdere er i kontakt med hver eneste dag. Det forpligter. Vi køber store mængder varer fra leverandører rundt om i verden, og vores handlinger påvirker vores omgivelser. Vi vil være en samfundsansvarlig detailvirksomhed, og vi forventer og kræver den samme holdning fra vores leverandører. Vi kontrollerer vores leverandører og deres produktionsprocesser både anmeldt og uanmeldt for at sikre, at vores kontraktlige aftaler bliver fulgt. Vi har valgt at definere vores arbejde med CSR som det at tage ansvar for produktionen og frembringelsen af vores varer. Her mener vi, at vi kan gøre den største forskel, og derfor giver det mening at kanalisere vores ressourcer herhen. Vi er medlem af the Business Social Compliance Initiative (BSCI), som støtter FNs Global Compact og the International national Labour Organisation. BSCI er et fælleseuropæisk kontrol- ol og uddannelsessystem af leverandører med over 700 virksomheder som medlemmer. Vi har de samme standarder og krav til sociale forhold og det giver mening for den enkelte leverandør, der dermed kun har en enkelt standard at forholde sig til. BSCIs 10 principper for god etisk og social ansvarlighed for virksomheder er udformet i en Code of Conduct, som leverandører til BSCI-medlemmer skal underskrive. Den forbyder blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination og stiller krav om sikkerhed, rimelig arbejdstid og miljøbeskyttelse. Forandring kommer ikke fra den ene dag til den anden, og forandring kommer slet ikke ved at vende ryggen til problemer. Hvis en leverandør begår fejl, vil vi derfor hellere som udgangspunkt holde fast i leverandøren og hjælpe vedkommende med at forbedre sig. Kun hvis vi involverer os, er vi med til at præge udviklingen i en positiv retning der, hvor vi driver forretning. En af de helt store klimasyndere er rydningen af verdens skove. Cirka 20 procent af udledningen af drivhusgasser stammer fra skovfældning og afbrænding af skove, hvilket blandt andet finder sted inden for træ til produktion af havemøbler og gulve. JYSK er blandt Europas største retailere inden for havemøbler. Vi har derfor en særlig forpligtelse på dette område og arbejder aktivt for, at ulovlig skovhugst og afbrænding bekæmpes. Det sker gennem vores medlemskab af The Forest Trust (TFT), som JYSK var medstifter af i TFT arbejder for at skabe mere bæredygtigt skovbrug, og har i dag over 80 medlemmer på verdensplan. Gennem medlemskabet forpligter JYSK sig til at øge andelen af FSC-certificerede møbler i vores sortiment og det har vi også gjort i år. Alle kontrolsystemer kan naturligvis have huller, og der kan ske fejl og misforståelser, så vi kan desværre ikke udstede garantier på, at alle vores krav bliver fulgt til punkt og prikke hos alle vores leverandører i hele verden hele tiden. Men vi kan garantere, at vi er vores ansvar bevidst og systematisk arbejder på at forbedre forhold og processer i samarbejde med vores leverandører. Vores Code of Conduct bygger på FN Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsmæssige ansvar. 25

26 Fremskridtsrapport Samfundsansvar JYSKs etiske retningslinier bygger på ti principper, som er identiske med kernen i BSCI s Code of Conduct, der er baseret på blandt andet ILOs konventioner samt FNs Global Compact. Aktiviteter Resultater 1. Freedom of association and the right to collective bargaining g are respected. 2. No discrimination is practised. 3. Child labour is prohibited. 4. Legal minimum and/or industry standard wages are paid. 5. Working hours are compliant with national laws. 6. There is no forced labour and disciplinary measures. 7. The workplace is safe, and healthy. 8. The environment is respected. 9. There is a policy for social accountability. 10. There is an anti-bribery and anti-corruption policy. JYSK har været medlem af BSCI siden BSCIs Code of Conduct indgår i JYSKs Supplier Guidelines og er en fast del af kontrakten med leverandører. BSCIgodkendte auditører kontrollerer leverandørerne ligesom leverandører også undervises i Code of Conduct via BSCI. JYSK var i 1999 medstifter af The Tropical Trust. Gennem medlemskabet forpligter JYSK sig til at øge andelen af FSCcertificerede havemøbler. JYSK sælger varer fra bl.a. Fairtrade ligesom vi har besluttet at, alt vores sengelinned, lagner, håndklæder og boligtekstiler skal leve op til økotexstandarden. Derudover sælger vi varer med EU blomsten. JYSK ønsker at indgå i dialog med vigtige g interessenter inden for CSR og deltager derfor aktivt i samarbejder inden for området. Alle JYSKs største og vigtigste leverandører er gået ind i BSCI-processen. JYSK deltager i et samarbejde med bl.a. Red Barnet kaldet Work2Learn et uddannelsesforløb for unge i Bangladesh. Ingen af JYSKs havemøbler var i 1999 FSC-certificerede. I dag er tallet 80% (mod 75% sidste år). Vi forventer at øge andelen yderligere næste år. JYSK er repræsenteret i TFTs bestyrelse. JYSK er officiel licenshaver Fairtrade Mærket. Alt sengelinned, lagner og håndklæder bliver i dag kontrolleret for, om det lever op til Økotex-kravene. Tilsvarende proces er iværksat på andre boligtekstiler. Ud over at være medlem af BSCI og Rådet for Bæredygtig g Erhvervsudvikling meldte JYSK sig sidste år ind i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Sponsorater og donationer JYSK er hovedsponsor for Dansk Handicap Idræts-Forbund Forbund. JYSK / JYSK Franchise er også sponsor for handicapforbundene i Norge og Sverige samt Canada, Litauen, Letland, Estland, Island og Færøerne. JYSK har påbegyndt et projekt under The Climate Tree, hvor 1 mio. kvm. regnskov genplantes i Brasilien. Læs mere her: JYSK har igen i år solgt varer til støtte for kampen mod brystkræft for Kræftens Bekæmpelse, har støttet indsamlingerne Afrika Nu og Danmarks Indsamling samt sponsoreret FSC Design Award. JYSKs almindelige plastikposer er gået fra at være 33 pct. genbrug til 50 pct. genbrugsmateriale. Læs mere På kan man læse mere om vores politikker og aktiviteter og også downloade vores CSR-strategi og Code of Conduct. 26

27 Alan Schmidt gav sine konkurrenter baghjul ved World Cup i Cykling i 2010 i Australien og vandt guldmedaljer i både 30 kilometer linjeløb og enkelstartskonkurrencen. Allan Schmidt er spastisk lammet og deltager i tricycling-klassen. JYSK har i over 20 år været hovedsponsor for Dansk Handicap Idræts Forbund. JYSK / JYSK Franchise er også sponsor for handicapforbundene i Norge og Sverige samt Canada, Litauen, Letland, Estland, Island og Færøerne. Foto: Lars Schmidt. 27

28 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 1. september august

29 Balance 31. august Aktiver 29

30 Balance 31. august Passiver 30

31 JYSK fortsætter sin ambition fra sidste år om at dyrke og forbedre vores image som experts in Sleeping Culture. Vi sælger BASIC-varer i den helt billige ende, PLUS-varer i mellemkategorien og vi tilbyder blandt andet dyner, puder og madrasser af høj kvalitet i vores GOLD-kategori. Senest er vi også begyndt at sælge madrasser og senge fra Dunlopillo. JYSK Nordic Sødalsparken 18 DK-8220 Brabrand T F JYSK.com

JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING

JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING Indhold Forord 3 Indledning 4 Formel selskabsledelse 5 Ledelsens beretning 6 Hoved- og nøgletalsoversigt 7 JYSK Nordic 8 Danmark 9 Sverige 10 Norge 11 Finland 12 Polen

Læs mere

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Indhold Velkommen 3 Købmand, kollega og korpsånd 4 Der er altid nye butikker at åbne 5 Styr på logistikken 6 Velkommen til tre nye lande 7 Et helt nyt koncept i Kina

Læs mere

Miljø og ansvarlighed CSR

Miljø og ansvarlighed CSR Miljø og ansvarlighed CSR Social ansvarlighed 2 Miljø butikkerne 3 Miljø lagrene 4 Oms 3,9b Miljømærkede varer 5 Skovrydning 6 Dyrevelfærd 7 Sponsorater og donationer 8 Work2Learn 9 1 SOCIAL ANSVARLIGHED

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere