Februar 2014 Markedsguiden Finansielle rådgivningsbudskaber fra Danske Bank Markets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2014 Markedsguiden Finansielle rådgivningsbudskaber fra Danske Bank Markets"

Transkript

1 Markets Investment Research Februar 2014 Markedsguiden Finansielle rådgivningsbudskaber fra Danske Bank Markets Markedsoverblik Den amerikanske økonomi viser midlertidige svaghedstegn oven på en hård vinter, vækstopbremsningen i Kina fortsætter, og euroområdet kæmper fortsat med meget lav inflation. Vores seneste prognoser for dansk og international økonomi peger dog overordnet set på tiltagende vækst i 2014 og Tema: Nyt lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko Vi sætter i denne måned fokus på lovforslaget om regulering af refinansieringsrisikoen knyttet til dansk realkredit. Tema: Virksomhedsobligationer Vi har også sat fokus på udviklingen og udsigterne på markedet for virksomhedsobligationer. Renteafdækning På den korte bane ventes stabile euro- og kronerenter, mens vi fortsat forventer højere lange renter på lidt længere sigt. Valutaafdækning Frasalget i emerging markets-valutaerne har været ubarmhjertigt i det forløbne år og er intensiveret i år. Fremadrettet er der grund til at tro, at vi kan komme til at se mere uro.

2 Analytikere Redaktionen afsluttet 20. februar 2014 Investeringsanalyse Ansvarshavende redaktør: Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Rente- og valutaanalyse Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Morten Helt Christin Tuxen Anders Vestergård Fischer Senioranalytiker Senioranalytiker Senioranalytiker Analytiker Jens Nærvig Pedersen Analytiker Kristoffer Kjær Lomholt Assisterende analytiker Statistisk kildemateriale: Macrobond, OECD, IMF, Danmarks Statistik og andre nationale statistiske institutter samt egne beregninger. Næste udgave af Markedsguiden udsendes medio marts februar 2014

3 Månedens budskaber Markedsoverblik Den amerikanske økonomi er begyndt at vise midlertidige svaghedstegn oven på en hård vinter. Den kinesiske økonomi fortsætter vækstopbremsningen. Euroområdet kæmper fortsat med meget lav inflation, hvilket vi forventer, vil udløse en reaktion fra Den Europæiske Centralbank inden for de kommende måneder. Overordnet set er der dog udsigt til gradvist tiltagende vækst i dansk økonomi og verdensøkonomien, hvilket også er afspejlet i vores seneste prognoser. Tema: Nyt lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko Vi sætter i denne måned fokus på lovforslaget om regulering af refinansieringsrisikoen knyttet til dansk realkredit. Tema: Virksomhedsobligationer Vi har også sat fokus på udviklingen og udsigterne på markedet for virksomhedsobligationer. Renteafdækning På den korte bane ventes stabile euro- og kronerenter, mens vi fortsat forventer højere lange renter på lidt længere sigt. Der er stadig udsigt til snarlig rentenedsættelse fra ECB, samt en indsnævring af det pengepolitiske rentespænd mellem Danmark og euroområdet. I de kommende måneder vil der være et vindue, hvor afdækning af dollarrenter er attraktivt. Vi anbefaler en lidt højere afdækningsgrad end i sidste måned. Indhold Månedens budskaber Markedsoverblik Tema: Nyt lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko Tema: Virksomhedsobligationer Renteafdækning Valutaafdækning Dollar Pund Yen Svenske kroner Norske kroner Øvrige store valutaer Østeuropæiske valutaer Øvrige Emerging Markets valutaer Valutaprognoser Valutaafdækning Frasalget i emerging markets-valutaerne har været ubarmhjertigt i det forløbne år og er intensiveret i år. De fleste emerging markets-lande står i dag over for betydelige økonomiske og finansielle udfordringer, og fremadrettet er der grund til at tro, at vi kan komme til at se mere uro. Udviklingen i Kina er særligt afgørende for stabilisering i emerging marketsvalutaerne, og så længe, udsigterne for kinesisk økonomi er så usikre, som de er netop nu, kan yderligere svækkelse af disse valutaer ikke udelukkes. Vi anbefaler derfor virksomheder med indtægter i EM-valutaer så som russiske rubler, tyrkisk lira, sydafrikanske rand og ungarske forint at overveje afdækningsstrategier, der sikrer en kendt worst case-kurs på indtægter de kommende tre til seks måneder. Læs mere i Danske Banks seneste prognoser og publikationer Det Globale Billede Nordisk Økonomi Renteprognose Valutaprognose Råvareprognose Ugefokus Markedsnyt Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen februar 2014

4 Markedsoverblik Hård vinter bremser amerikansk økonomi Den seneste tids meldinger fra amerikansk økonomi har været kedelig læsning. Beskæftigelsesfremgangen, som er i særlig fokus, er gået ned i tempo de seneste to måneder, og den har været svagere end ventet. Udviklingen i beskæftigelsen er central i fastsættelsen af pengepolitikken i USA, og det er derfor vigtigt at have øje på den. Indtil videre er meldingen fra centralbanken, at den svage beskæftigelsesfremgang de seneste to måneder ikke rokker ved den pengepolitiske kurs, og at centralbanken dermed forventer at fortsætte den gradvise aftrapning af obligationskøbene på mødet i marts. Meldingerne fra industrien i USA var også, at produktionsfremgangen foregik i et væsentligt lavere tempo i januar, og byggeriet har også meldt om tilbagegang de seneste måneder. En del af forklaringen på de nedslående økonomiske nyheder fra USA er det ekstraordinært dårlige vintervejr, hvor særligt den arktiske cyklon, den såkaldte polar vortex, i begyndelsen af januar besværliggjorde betingelserne for økonomien. Hvis det hårde vejr er årsagen, så er der tale om en midlertidig forhindring for den økonomiske vækst, og den økonomiske genopretning vil derfor formentlig komme tilbage på sporet i løbet af de kommende måneder. Kinesisk vækstnedgang skaber bekymring De ledende indikatorer for udviklingen i den kinesiske økonomi har givet anledning til bekymring i de finansielle markeder. Væksten i Kina ser ud til at bremse op igen, om end opbremsningen ikke ser ud til at være af dramatisk karakter. Hovedårsagen til den kinesiske vækstnedgang er en opstramning af pengepolitikken, som den kinesiske centralbank har gennemført det seneste halve års tid. Kinesisk økonomi vil formentlig fortsætte med at bremse op i løbet af første halvår i år. Kina har fået stor betydning for verdensøkonomien qua økonomiens størrelse, og den kinesiske vækstopbremsning har således haft konsekvenser uden for Kinas landegrænser. Særligt er de øvrige lande i gruppen af såkaldte emerging markets blevet ramt. På godt og ondt er de afhængige af, hvordan det går i Kina. I denne omgang ser det især ud til at være gået ud over tyrkisk økonomi, hvor valutaen er deprecieret til trods for, at centralbanken har hævet renten markant. Renteforhøjelse og rentenedsættelse venter i Danmark Nationalbanken havde ikke behov for at foretage støtteopkøb af danske kroner i januar til trods for, at kronen faldt over for euroen i løbet af måneden. Det betyder, at en selvstændig renteforhøjelse i Danmark formentlig ikke venter lige om hjørnet. Normalt foretager Nationalbanken støtteopkøb for i omegnen af mia. kroner, før den tager renteinstrumentet i brug. Vi forventer dog fortsat, at Nationalbanken i løbet af de kommende tre måneder vil hæve renten med 0,10 procentpoint, da det fortsat er dyrt at holde danske kroner i forhold til euro. Den Europæiske Centralbank (ECB) sænkede, mod forventning, ikke renten i februar. Inflationen er meget lav i euroområdet i øjeblikket, og deflationsfrygten er begyndt at lure i krogene. Selvom centralbanken ikke foretog justeringer af pengepolitikken i februar, så forventer vi, at en yderligere lempelse vil indtræffe inden for de kommende måneder. Den vil formentlig inkludere indførelsen af en negativ rente i euroområdet. Hvis Den Europæiske Centralbank vælger at indføre en negativ rente, vil Nationalbanken formentlig følge med. Vi kan derfor ende i en situation, hvor renten om nogle måneder er uændret, men hvor Nationalbanken i mellemtiden både har hævet og sænket renten. Beskæftigelsesvæksten i USA aftager Kilde: Macrobond Kina bremser op igen Kilde: Macrobond Lav euroinflation skaber behov for flere pengepolitiske lempelser Kilde: Macrobond februar 2014

5 Nye prognoser: Den økonomiske vækst tager til Vi har den seneste tid opdateret vores prognose for dansk og international økonomi. Herunder præsenterer vi de væsentligste hovedpunkter i udsigterne for dansk økonomi og Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Danmark: Krisen slipper sit tag Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst, hvilket vi venter, vil fortsætte over de kommende år. I år skønner vi, at væksten vil blive 1,5 procent, og næste år 2,1 procent. Det vil give anledning til højere privatforbrug og øget investeringsaktivitet, men en væsentlig drivkraft vil dog være en højere eksport. Inflationen var historisk lav sidste år, men det tror vi, var et midlertidigt fænomen. I år vil inflationen lande på 1,3 procent, mens den næste år vil stige yderligere til 1,5 procent. Sverige og Norge: Stabil vækst til gavn for dansk eksport Hos vores nordiske naboer, og vigtige eksportpartnere, er der også udsigt til vækstfremgang. Både i 2014 og i 2015 er der i Sverige udsigt til en vækst omkring 2,5 procent. Det vil udløse højere privatforbrug og flere investeringer og løfte svensk importvækst, og dermed være til gavn for dansk eksport. I Norge skønner vi en vækst på 2,5 procent i år og 2,8 procent næste år, hvilket vil puste yderligere liv i privatforbruget og give anledning til en øget importvækst, hvilket dermed også er godt nyt for dansk eksport. Globalt: Opsving på flere store eksportmarkeder Flere af Danmarks store eksportmarkeder øjner også øget økonomisk fremgang. Euroområdet går fra recession til moderat fremgang på 1,3 procent i år og 1,7 procent næste år, særligt drevet af en acceleration af væksten i Tyskland til henholdsvis 2,5 og 3,0 procent i 2014 og Amerikansk, britisk og japansk økonomi har ydermere også udsigt til en pæn stigning i væksten i år. Derimod er det vores forventning, at Kina vil bremse yderligere op i 2014 og Danske Banks økonomiske prognose Kilde: Danske Bank 1) årlig vækst i procent år BNP 1 Privat forbrug 1 Faste inv. 1 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Tyskland Danmark Sverige Norge UK USA Japan Kina Analytiker Jens Nærvig Pedersen februar 2014

6 Tema: Nyt lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko Erhvervs- og Vækstministeriet fremsatte den 28. november 2013 et nyt lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko på realkreditobligationer. Den 6. februar indgik Regeringen og Venstre, SF og de Konservative en aftale vedr. lovforslaget, og lovforslaget ventes således at blive vedtaget i ved Folketingets 3. behandling den 27. februar. Lovforslaget om regulering af refinansieringsrisiko på realkreditobligationer omfatter obligationer, som er udstedt med en løbetid som er kortere end lånets løbetid, dvs. obligationer med løbende refinansiering. Lovforslaget indeholder tre centrale elementer: Rente-trigger ved en rentestigning på 5 procentpoint. Løbetidsforlængelse ved stigende renter gælder kun for fastforrentede obligationer med en løbetid ved refinansiering på op til 24 måneder (dvs. F1- og F2-obligationer), og der kan kun løbetidsforlænges en gang pr. obligation. Løbetidsforlængelse ved en fejlet auktion. Løbetidsforlængelse i tilfældet af en fejlet auktion gælder for alle obligationer med refinansiering, og løbetiden kan forlænges flere gange, såfremt auktionen fejler mere end en gang. Løbetidsforlængelse i tilfældet af konkurs. Implementeringsdatoen for det nye lovforslag er den 1. april for obligationer med en løbetid ved refinansiering på op til 12 måneder, mens datoen er 1. januar 2015 for de resterende obligationer med refinansiering (dvs. hvor løbetiden på realkreditlånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer.) Rente-trigger ved en rentestigning på 5 procentpoint Det nye lovforslag medfører en implicit optionalitet som følge af et stigende renteniveau, idet der vil være en løbetidsforlængelse og et loft over renten i 1 år, såfremt renten stiger med mere end 5 procentpoint inden for 1 år. Løbetidsforlængelse ved en rentestigning gælder for fastforrentede obligationer med en løbetid ved refinansiering på op til 24 måneder (dvs. F1- og F2-obligationer). Løbetidsforlængelsen kan kun ske en gang pr. obligationsserie. For fastforrentede obligationer med en løbetid ved refinansiering på op til 12 måneder forlænges løbetiden, hvis den effektive rente i forbindelse med refinansiering er på mere end 5 procentpoint i forhold til den effektive rente fastlagt ved seneste refinansiering. Den effektive rente beregnes ud fra den kurs, som investor betaler, og ikke låntagers lånerente (hvor kursskæring er inkluderet). Den effektive rente fastsættes til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. For fastforrentede obligationer med en løbetid ved refinansiering på over 12 måneder forlænges løbetiden, hvis den effektive rente i forbindelse med refinansiering er steget med mere end 5 procentpoint i forhold til den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme løbetid måneder tidligere. Den effektive rente fastsættes til den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme løbetid måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Det er endnu uklart, hvordan rente-triggeren vil være for variabelt forrentede obligationer, og hvorvidt der ligesom for de fastforrentede obligationer vil være et løbetidskriterium på 24 måneder. Vi forventer, at rente-triggeren for variabelt forrentede obligationer vil ligge meget tæt op ad det seneste udkast til Senioranalytiker Christina Emilia Falch februar 2014

7 lovforslaget. I det seneste udkast gjaldt det, at såfremt renten ved en rentefastsættelse er mere end 5 procentpoint højere i forhold til den senest fastsatte rente, ville kuponen blive fastsat til den senest fastsatte rente plus 5 procentpoint. Den fastsatte rente ville derefter være uændret i minimum 12 måneder, medmindre der blev fastsat en lavere rente inden de 12 måneder. Derefter var der ingen begrænsning på den fastsatte rente. Løbetidsforlængelse ved en fejlet auktion I Erhvervs- og Vækstministeriets lovforslag er der opsat en procedure for håndtering i tilfældet af, at en auktion fejler, hvilket vil være gældende, såfremt der ikke er nok aftagere ved refinansiering. Realkreditinstitutterne har mulighed for at refinansiere obligationer helt frem til udløb af de eksisterende obligationer. Såfremt der ikke er nok aftagere ved en auktion, vil den underliggende obligationsløbetid blive forlænget med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres en refinansieringsauktion. I tilfældet, hvor løbetiden forlænges med 12 måneder pga. en fejlet auktion, vil den effektive rente for fastforrentede obligationer med en løbetid ved refinansiering på op til 12 måneder blive fastsat som den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. For fastforrentede obligationer med en løbetid ved refinansiering på over 12 måneder og op til 24 måneder, vil den effektive rente blive fastsat til den effektive rente for en lignende obligation måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Såfremt løbetiden ved refinansiering er over 24 måneder, vil den effektive rente blive fastsat til den effektive rente for en obligation med måneders restløbetid måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Ved yderligere forlængelse af løbetiden som følge af, at auktionen fejler mere end en gang, vil den effektive rente fastsat ved den første løbetidsforlængelse fortsat være gældende. Det er endnu uklart, hvordan kuponen vil blive fastsat for variabelt forrentede obligationer i tilfældet, hvor løbetiden forlænges som følge af en fejlet auktion. Løbetidsforlængelse i tilfælde af konkurs I tilfælde af, at et realkreditinstitut er under afvikling, vil løbetiden forlænges med et år ad gangen, hvis (1) kurator vurderer, at han ikke vil kunne honorere sine forpligtelser over for alle de eksisterende obligationsinvestorer, såfremt der udstedes refinansieringsobligationer, eller hvis (2) der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til obligationerne (dvs. en fejlet auktion). Løbetidsforlængelsen kan fortsættes hele lånets løbetid. Renten på den forlængede obligation fastsættes til den ledende 1-årige referencerente (f.eks. Cita) i samme valuta med et tillæg på op til 5 procentpoint. Låntagerne med lån i et realkreditinstitut under afvikling vil fortsat kunne indfri deres lån til den pålydende værdi i forbindelse med refinansiering. Læs mere i Realkredit: Præcisering af lovforslaget om refinansieringsrisiko februar 2014

8 Tema: Virksomhedsobligationer Stadig udsteders marked i 2014 Markedet for erhvervsobligationer i Europa havde et fremragende år i Det foreliggende lave rentemiljø har ført til øget risikovillighed hos investorer og pustet liv i high-yield-obligationer, hybridkapital samt efterstillet gæld alle markeder, som har oplevet massiv vækst i løbet af året. På trods af den vanskelige makroøkonomiske udvikling i 2013 har også eurodenominerede investment-grade-kreditter opnået nævne-værdige 2,6 procent i afkast, og high-yield over 8,4 procent, begge lige under deres respektive langsigtede gennemsnit. Virksomhederne har altså udnyttet det historisk lave renteniveau til at fastlåse billig finansiering, mens investorerne har købt obligationerne og høstet et solidt afkast som følge af indsnævring af kreditspænd samt lavere underliggende renter. Udvalgte transaktioner EUR 500,000, % due 2021 Bookrunner December 2013 Dog har der i det forgangne år også være perioder med udsving, som har udfordret og i kortere perioder resulteret i meget lave udstedelsesmængder. Vi er gået fra et turbulent forår, hvor redningen af Cypern og den amerikanske centralbanks erklæring om at skære ned på de månedlige obligationsopkøb var i fokus til et mere stabilt efterår med høj udstedelsesaktivitet og et robust marked, hvor kreditspændene støt indsnævredes. DKK 900,000,000 FRN due 2020 EUR 1,000,000, % due ser indtil videre rigtig fornuftigt ud med virksomhedsudstedelser for låntagere med både investment-grade og high-yield ratings og i løbetider længere ude på kurven (ca. 20 procent er udstedt bare i 10-årssegmentet). På trods af urolighederne i forbindelse med emerging markets-økonomierne har der i det primære marked i januar været udstedelse for 28,35 mia. euro i virksomhedsobligationer i forhold til 26,5 mia. euro i januar Det høje udbud kan dog stadig ikke mætte efterspørgslen, og udstedelserne har derfor været overtegnede og billige set fra virksomhedernes synspunkt. Forventningerne om stigende renter som følge af den amerikanske centralbanks mindre ekspansive pengepolitik har ikke afholdt virksomhederne fra at gå ud på kurven, og vi har således set både 10, 12 og helt op til 15 års udstedelser med markante overtegninger. Vi forventer at den udvikling fortsætter i 2014, hvor kredit understøttes af en stille fremgang i økonomien og lave renter samt rekordhøje udløb. Sidstnævnte betyder, at efterspørgslen vil overhale udbud, da investorer på tværs af landegrænser vil have flere penge at investere i nyudstedelser. Denne tendens så vi allerede i efteråret 2013, hvor nyudstedelser blev markant overtegnet, og nyudstedelsespræmier overordnet var faldende. Bookrunner Bookrunner November 2013 November 2013 EUR 225,000,000 EUR 300,000, % due % due 2024 NOK 1,810,000,000 FRN due 2020 Bookrunner Bookrunner November 2013 October 2013 Der var en klar præference for en højere rente (og dermed højere risiko), dog var der så mange penge i omløb, at selv de højst ratede, lavest forrentede udstedelser blev overtegnet. Irske ESB er godt eksempel herpå; ESB var ude med en 300 mio. euro udstedelse i november, som tiltrak ordrer på mere end 4 mia. euro fra 287 investorer, svarende til en overtegning på mere end 13 gange udstedelsessummen. Aktiviteten i det danske marked for virksomhedsobligationer fortsatte i 4. kvartal 2013, hvor Axcel-ejede EG (tidligere EDB Gruppen) i december gik i markedet med en 900 mio. kroner variabelt forrentet udstedelse den første kronedenominerede high-yieldtransaktion for en dansk kapitalfond. Global Head of Debt Origination Jens Frederik Mølhave Nielsen februar 2014

9 Renteafdækning På den korte bane ventes renterne i euro og kroner at bevæge sig sidelæns, mens vi fortsat forventer højere lange renter på lidt længere sigt. Der er stadig udsigt til snarlig rentenedsættelse fra ECB samt en indsnævring af det pengepolitiske rentespænd mellem Danmark og euroområdet. I de kommende måneder vil der være et vindue, hvor afdækning af dollarrenter er attraktivt. Vi anbefaler en lidt højere afdækningsgrad end i sidste måned. I euro og danske kroner anbefaler vi afdække via swap med forward start. Det er fortsat mest attraktivt at afdække løbetider over seks år. Svaghedstegn i USA lægger låg på de lange renter også i Europa I både Danmark, Europa og USA er renterne faldet en smule over den seneste måned. Det skyldes formentlig kombinationen af flere forhold. For det første har Federal Reserve fået kommunikeret den igangværende afvikling af opkøbsprogrammet så tydeligt til markedet, at mange investorer formentlig har taget forskud på den forventede stigning i markedsrenterne. For det andet har den amerikanske økonomi vist uventede svaghedstegn. Den umiddelbare årsag hertil er formentlig det usædvanligt hårde vintervejr i USA, der har ramt både forbrug og produktion. Der er dog andre faktorer, der tyder på, at svagheden kan blive en smule mere langvarig end antydet i vejrudsigterne. Dels ser det ud til, at industrien har opbygget store lagre i løbet af 3. og 4. kvartal, og dels kan det tage noget tid, før den negative effekt af rentestigningerne på boligmarkedet er overstået. Der er med andre ord en reel risiko for, at væksten kan forblive svag i en længere periode og dermed at den forventede stigning i renterne lader vente på sig. Mindre rentefald i den seneste måned 30 år 10 år 5 år 2 år Fixing* Kilde: Bloomberg Seneste renteudvikling (ændring i swaprenter over en måned) basispunkter EUR DKK USD Det helt store spørgsmål i den forbindelse er imidlertid, om Federal Reserve holder kursen og fortsætter afviklingen af opkøbsprogrammet uden at ryste på hånden. Tager de imod forventning en pause, kan det medføre en kortere periode med faldende renter, indtil væksten igen kommer op i gear senere på året. Det skal dog fremhæves, at de seneste tegn på afmatning ikke ændrer ved de grundlæggende positive udsigter for amerikanske økonomi. Således venter vi stadig, at renterne vil stige set hen over Blødere amerikanske data.. lægger låg på renterne Kilde: Macrobond financial Kilde: Macrobond financial Senior analytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer februar 2014

10 Vi venter stadig på både ECB og Nationalbanken Den kortsigtede usikkerhed fra USA vil også bidrage til at lægge låg på renterne i Europa særligt for de lidt længere løbetider. Hertil kommer, at vi fortsat forventer en nedsættelse af renten fra ECB i løbet af foråret med baggrund i den lave og stadig faldende inflation. Det forventes dog allerede i de finansielle markeder, at ECB med en vis sandsynlighed vil lempe pengepolitikken yderligere, hvorfor effekten på rentemarkedet formentlig vil være moderat. ECB s fortsatte fokus på lav inflation betyder imidlertid, at renterne i den korte ende af eurokurven vil være solidt forankret for det meste af året. Vi forventer dog forsat, at renterne for de lidt længere løbetider vil stige henover året, men det vil i høj grad være drevet af udviklingen i USA. I Danmark ser vi fortsat en høj sandsynlighed for en selvstændig dansk renteforhøjelse i de kommende måneder. Nationalbanken havde imidlertid ikke behov for at intervenere i valutamarkedet i januar, og det ser derfor ud til, at en renteforhøjelse ikke er helt så tæt på som hidtil ventet. Lidt højere afdæknings grad i dollar uændret i euro og kroner På baggrund af de seneste rentefald anbefaler vi nu en lidt højere afdækningsgrad i dollar. Vi vurderer, at der over de kommende måneder, vil være et vindue, hvor man kan afdække sig på noget mere attraktive niveauer, end det har været tilfældet gennem meget af andet halvår Vi anbefaler afdækning på det meste af kurven med spot start. I euro og danske kroner fastholder vi afdækningsgraden uændret på et niveau, der ligger en smule over benchmark. Vi ser fortsat mest værdi i at afdække de lange løbetider, da de korte renter vil være forankret af ECB. Pengemarkedskurverne i både euro og danske kroner er fortsat relativt stejle i forhold til vores forventninger om de fremtidige fixinger. Dermed er det stadig mest attraktivt at afdække med 2-3 års forward start. Lavere afdækningsgrad i EUR og DKK Afdækningsgrad (varighed relativt til individuelt benchmark) Min Neutral Max EUR DKK USD Nuværende anbef aling Senest e anbef aling Afdæk lange løbetider i EUR og DKK Afdækning på kurven (løbetider i år med spotstart) EUR DKK USD reducer af dækning f orøg af dækning f orward st art Volatilitet er blevet billigere Volatiliteten fortsætter ned Volatiliteterne for optioner med udløb op til et år er generelt fortsat nedad over den seneste måned og i euromarkedet er den nu tilbage på niveauerne fra start På den korte bane er der ikke udsigt til, at denne trend vil ændre sig. I USA har markedet indstillet sig på afviklingen af opkøbsprogrammet og om noget kan der måske komme en pause, hvilket alt andet lige vil tale for et yderligere fald. I euroområdet holder ECB fast i den korte ende af kurven, og med udsigt til endnu en rentenedsættelse vil volatiliteten formentlig forblive lav. Alt andet lige er det dog blevet billigere at købe afdækning via optioner i euro. Kilde: Macrobond financial og Bloomberg Holdninger til renter og volatilitet (6-12 måneders horisont) EUR DKK USD Pengemarked Pengemarkedskurven er fladet en del, men vi forventer fortsat, at fixingerne vil realiseres en smule under markedsforventningen. Vi anbefaler swaps med op til 2 års forward start. Vi venter en selvstændig renteforhøjelse. Fixingerne ventes dog at stige langsommere, end markedet priser. Vi anbefaler fastlåsning med forward start ud til 2-3 år. Markedets forventning for fixingerne på linje med vores egne. Vi anbefaler swaps med spot start. Kurve Kurven ventes at stejle senere på året drevet af moderat stigende lange renter og en rentenedsættelse fra ECB. Vi ser mest værdi i fastlåsning på horisonter over seks år. Rentespændet til EUR skal ikke længere ud, da vi kun forventer en enkelt selvstændig renteforhøjelse. Kurven vil stejle trukket af de gradvist stigende lange renter men den korte ende vil være forankret. Vi ser mest værdi i afdækning af løbetider over seks år. Vores forventninger til renterne er over forwardmarkedet, men der kan gå nogle måneder, inden renterne stiger. Ud fra et forsikringssynspunkt vurderer vi, at det er attraktivt at fastlåse på det meste af kurven. Størst risiko for stigende renter på løbetider mellem 2 og 5 år. Volatilitet Volatiliteten for swaptioner med op til 1 års løbetid er fortsat med at falde, da ECB ventes at forankre en stor del af kurven. Vi har et neutralt syn på volatiliet i EUR på 2-3 mdr. sigt. Jf. EUR Volatilitet for swaptionsløbetider under 1 år har handlet sidelæns. Vi er neutral på vol, men ser mulighed for højere niveauer, hvis økonomien overrasker positivt og renteforhøjelser rykker nærmere februar 2014

11 Renteprognoser fra Danske Bank Markets 3m Euribor med prognose 3m Cibor med prognose 3m USD libor med prognose 5-årig EUR swap-rente med prognose 5-årig DKK swap-rente med prognose 5-årig USD swap-rente med prognose Danske Banks renteprognose DKK EUR * USD Horizon Policy rate 3m xibor 2-yr swap 5-yr swap 10-yr swap 2-yr gov 5-yr gov 10-yr gov Spot m m m Spot m m m Spot m m m februar 2014

12 Valutaafdækning Frasalget i emerging markets-valutaerne har været ubarmhjertig i det forløbne år og er blevet intensiveret i år. De fleste emerging markets-lande står i dag over for betydelige økonomiske og finansielle udfordringer, og fremadrettet er der grund til at tro, at vi kan komme til at se mere uro. Udviklingen i Kina kan særligt være afgørende for stabilisering i emerging markets-valutaerne, og selvom vi fundamentalt er af den overbevisning, at emerging markets-valutaer som den tyrkiske lira, den sydafrikansk rand og den brasilianske real er blevet billige fra et fundamentalt perspektiv, så kan yderligere svækkelse af disse valutaer ikke udelukkes, så længe udsigterne for kinesisk økonomi er så usikre, som de er netop nu. Vi anbefaler derfor virksomheder med indtægter i EM-valutaer så som russiske rubler, tyrkisk lira, sydafrikanske rand og ungarske forint at overveje afdækningsstrategier, der sikrer en kendt worst case-kurs på indtægter de kommende tre til seks måneder. For rubel-indtægter anbefaler vi eksempelvis at afdække via en såkaldt bearish butterfly spread-strategi, hvor der er mulighed for at opnå en højere kurs relativt til afdækning via terminskontrakt. På side 15 til side 23 findes desuden Danske Bank Markets aktuelle afdækningsanbefalinger på en række udvalgte valutaer. Emerging markets-valutaer under pres Selvom 2013 var et relativt godt år for den globale økonomi, så var det ikke nogen dans på roser for emerging markets-lande som Tyrkiet, Brasilien, Indien og Sydafrika. Således har frasalget i emerging markets-valutaerne været ubarmhjertigt i det forløbne år, og frasalget er intensiveret i år. Det er dog bemærkelsesværdigt, hvor relativt forskelligartet den økonomisk-politiske reaktion på disse markedsbevægelser har været, mens centralbanker og regeringer i visse lande klart er blevet grebet af panik, har andre landes beslutningstagere været betydeligt mere rolige og er forblevet fokuserede på mellemfristede økonomisk-politiske målsætninger, så som at sikre en stabil økonomisk udvikling med stabil vækst og lav inflation. Valutakurs-ændringer i forhold til DKK Majors USD GBP JPY SEK NOK CHF AUD NZD CAD -10.0%-7.5%-5.0%-2.5% 0.0% 2.5% EMEA PLN CZK RUB HUF -10.0%-7.5%-5.0%-2.5% 0.0% 2.5% 1M 3M Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Når et negativt økonomisk chok i form af massiv kapitaludstrømning rammer på den måde, som det har gjort i emerging markets over det seneste år, så står disse landes centralbanker over for, hvad de opfatter som et vanskeligt valg enten lader de deres valutaer svække, eller også strammer de pengepolitikken voldsomt for at forsvare deres valutaer. Svækkes et lands valuta, kan det medføre en betydelig stigning i inflationen, mens omkostningen ved det sidste valg meget let kan være en massiv vækstopbremsning måske endda recession og finansiel krise. Så valget burde ikke være svært specielt ikke, når man tænker på, at de fleste af disse lande officielt har flydende valutakurser, men det er noget, mange centralbanker glemmer, når valutaerne for alvor komme under pres, som vi har set i det seneste år. De fleste emerging markets-lande står i dag over for betydelige økonomiske og finansielle udfordringer. De lande, der vil klare sig bedst, er de lande, hvor centralbankerne holder hovedet koldt, og lader deres valutaer flyde frit, mens de lande, hvor centralbankerne går i panik og strammer pengepolitikken markant eller værre, indfører kapitalkontrol, potentielt kan komme i endog meget store problemer. Fremadrettet er der grund til at tro, at vi kan komme til at se mere uro, og her vil udviklingen i Kina særligt være afgørende. Selvom vi fundamentalt er af den overbevisning, at emerging markets-valutaer som den tyrkiske lira, den sydafrikansk rand og den brasilianske real er blevet billige fra et Senior Analytiker Morten Helt februar 2014

13 fundamentalt perspektiv, så kan yderligere svækkelse af disse valutaer ikke udelukkes, så længe udsigterne for kinesisk økonomi er så usikre, som de er netop nu. Modsat må vi også sige, at så snart, udsigterne for kinesisk økonomi bliver mere lyse, er det oplagt, at den attraktive værdiansættelse af en række EM-valutaer og relativt høje lokale renter i for eksempel Tyrkiet eller Sydafrika vil understøtte EM-valutaerne. Spørgsmålet er blot, hvor langt vi er fra en sådan vending. Afdækning af valutarisiko: Skal? Skal ikke? Skal! De seneste markante kursfald blandt nogle EM-valutaer berører en væsentlig problemstilling omkring afdækning af indtægter i højrentevalutaer. Grundet den store renteforskel til Danmark kan afdækning via terminskontrakt være relativt bekosteligt, og i kølvandet på de seneste kursfald er omkostningen for at kurssikre steget yderligere som følge af stigende renter i EM-landene. Den udækkede renteparitet foreskriver, at en investering i en højrentevaluta finansieret med lån i lavrentevaluta, ikke vil medføre et positivt afkast, eftersom valutakursen vil justere sig i forhold hertil og neutralisere renteprofitten. For at dette kan opfyldes, forventes det, at højrentevalutaen procentuelt vil depreciere over for lavrentevalutaen med en størrelse, der er identisk med renteforskellen mellem de to lande. Som illustreret i figuren nedenfor, der viser udviklingen i rubel-kursen og RUB/DKKterminskurser med forskellige løbetider på udvalgte datoer, er der ingen empirisk bevis for, at den udækkede renteparitet holder, og hvorfor man som virksomhed i perioder kan være fristet til at undlade at afdække sine indtægter. RUB/DKK: faktisk kursudvikling sammenlignet med terminskurser RUB/DKK terminskurser med 0-6 mdr løbetid handlet den 30/ Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Særligt i tyrkiske lira og i rubler er terminsfradraget steget markant, og efter de seneste kursfald kan det virke knap så attraktivt at fastlåse eksempelvis rubel-kursen på historisk lave niveauer. Vi vil dog blot understrege, at det på ingen måde kan udelukkes at EMvalutaerne fortsat vil være under pres de kommende måneder, og risikoen for yderligere massive kursfald kan ikke udelukkes. Vi mener, at den seneste måneds fald meget godt illustrerer, at afdækning, der sikrer en eller anden form for worst-case-kurs kan være en god ide. Vi anbefaler derfor virksomheder med indtægter i EM-valutaer så som rubler, lira, rand og forint at overveje februar 2014

14 afdækningsstrategier, der sikrer en kendt worst case-kurs på indtægter i de kommende tre til seks måneder. Afdæk rubel-indtægter med bearish butterfly spread Særligt den russiske rubel virker i øjeblikket skrøbelig, og vi anbefaler at afdække rubelindtægter via en såkaldt bearish butterfly spread-strategi, der består af en købt put-option, der sikrer worst case ved kursfald samt en solgt call-option med dobbelt hovedstol i forhold til den købte put-option. Herudover, købes endnu en call-option, der udligner halvdelen af det forpligtede salgsbeløb fra den solgte call-option og derved sikrer mod ubegrænset tabsrisiko i tilfælde af betydelig kursstigning. Det er blevet dyrere at afdække indtægter med terminskontrakt Strategien kan på en seks måneders horisont eksempelvis indgås omkostningsneutralt (indikative priser, spot ref.: 15,22) ved at sætte aftalekurserne (strikes) på hhv. 14,20 (købt put), 14,80 (solgt call) og 15,40 (købt call). Den solgte call-option med dobbelt hovedstol indebærer, at virksomheden er forpligtet til at sælge det dobbelte beløb i forhold til hovedstolen på den købte call- og den købte putoption, hvis rubel-kursen ligger inden for intervallet 14,80-15,40 på optionens udløbstidspunkt. Dette betyder endvidere, at denne strategi kun kan anbefales virksomheder, der har løbende indtægter i rubler, og som i en periode kan leve med at være overafdækket. Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Som illustreret i figuren nedenfor, giver strategien ikke mulighed for at opnå en kurs højere end 14,80, hvilket er et stykke under den aktuelle spotkurs. Til gengæld er der mulighed for at opnå en bedre kurs end terminskursen, hvis rubel-kursen handler inden for intervallet 14,30-15,30 på udløbstidspunktet. Er rubel-kursen højere end 15,40 eller lavere end 14,20, sælger virksomheden rubler på en worst case-kurs på 14,20. Handles der under 14,80 men over 14,20 er virksomheden ikke forpligtet til at sælge rubler, man kan veksle til markedskurs. Alt i alt mener vi, at strategiens risk/reward er attraktiv givet den aktuelle markedssituation, og anbefaler at overveje denne type strategi som alternativ til en terminskontrakt. Eksempel: afdækning af RUB-indtægter via 6 mdr bearish butterfly spread-strategi (omkostningsneutral) Ingen afdækning Terminskurs Bearish Butterfly Spread (omk. Neutral) Aktuelle spot kurs: 15, Effektiv kurs Spot ved udløb Strategien består af købt put strike 14,20, købt call option strike 15,40 samt solgt call strike 14,80 med dobbelt hovedstol i forhold til den købte put og den købte call option. Strategien er omkostningsneutral (indikativ priser, spot ref: 15.22) februar 2014

15 USD stærkere i 2014 Vi forventer fortsat, at 2014 vil byde på en dollarstigning, der ikke er udløst af finansiel uro eller bekymringer om euro-gældskrisen, men derimod af en kombination af stigende amerikanske renteforventninger og vækst samt ikke mindst, at ECB ventes at nedsætte indlånsrenten til negativt niveau. Udsigter for USD/DKK Udfasningen af den amerikanske centralbanks obligationsopkøb gennem 2014 ventes at føre til en højere dollarkurs. Egentlige renteforhøjelser i USA har dog fortsat lange udsigter, og støtten til dollaren i 2014 skal primært komme fra øgede forventninger om renteforhøjelser i Dollarstyrkelsen ventes nu at materialisere sig lidt senere en ventet. Det skyldes, at euroen og dermed danske kroner i øjeblikket bliver understøttet af stigende appetit efter europæiske aktiver. Ikke mindst statsobligationerne fra Sydeuropa er igen populære. Samtidig er de helt korte pengemarkedsrenter på det seneste steget i euroområdet. USD/DKK USD/DKK 5.25 DB prognose Cons. prognose Vores prognose for dollarkursen er ikke kun baseret på dollarstyrke, men ligeledes på fornyet eurosvaghed. Vi forventer, at ECB introducerer negative renter til april, og at det vil føre til en mere markant svækkelse af euroen og dermed danske kroner i 2. kvartal. Anbefalet afdækning Vi venter en betydelig stigning i dollarkursen i løbet af 2014, og anbefaler at afdække indtægter via Extra-strategier, der bevarer gevinstpotential ved kursstigning og samtidig sikrer virksomheden en kendt worst-case-kurs. Vi anbefaler at fastlåse udgifter via en terminskontrakt. 3 mdr. volatilitet 3 mdr. risk reversal 3 mdr. terminstillæg (% pa.) 10 Historisk volatilitet 0.00 EURUSD risk reversal -0.20% 3M terminstillæg (% p.a.) % % % 6 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: Risk reversal (USD sælger) -0.60% Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Prisindikator: Terminstillæg (USD sælger) februar 2014

16 GBP lidt stærkere i 2014 Vi vurderer fortsat, at pundet vil blive styrket i løbet af De seneste måneder har vi set en acceleration i britisk økonomi og ikke mindst ledigheden er faldet langt hurtigere end ventet. Dermed ventes britisk pengepolitik at bevæge sig i modsat retning af den europæiske, hvor lav inflation fortsat tilsiger pengepolitiske lempelser. Udsigter for GBP/DKK Den britiske vækst er accelereret i 2. halvår af 2013, og fra 2. til 3. kvartal voksede den britiske økonomi med 0,8 procent, og væksten ventes at stige i samme takt i 4. kvartal. Ikke mindst boligmarkedet har fuld fart på, og i øjeblikket stiger priserne med en årstakt på mellem 6 og 8 procent. Den højere vækst fik Bank of England til i november at fremrykke det forventede tidspunkt for den første renteforhøjelse til 2015 fra Men med udsigt til at ledigheden falder yderligere i foråret, ventes nye revisioner fra centralbanken i Samtidig er ECB med udsigten til meget lav inflation gået den anden vej. Begge forhold vil tendere til at styrke pundet i 2014 i forhold til danske kroner. GBP/DKK GBP/DKK 8.25 DB prognose Cons. prognose Hvis den tiltagende britiske vækst derimod svækkes, kan det få centralbanken til igen at udskyde den første renteforhøjelse. Samtidig er der risiko for, at styrkelsen af euroen, og dermed kronen, fortsætter i 2014 som følge af fortsat positive vækstoverraskelser i euroområdet, og at ECB mod vores forventning ikke lemper pengepolitikken. Anbefalet afdækning Vi anbefaler at afdække GBP-indtægter via en intervalkontrakt (købt GBP put-option og solgt GBP call- option), hvilket både giver en kendt worst case kurs samt potentiale for at drage fordel af et stærkere pund. Vi anbefaler at fastlåse udgifter via en terminskontrakt. 3 mdr. volatilitet 3 mdr. risk reversal 3 mdr. terminstillæg (% pa.) 10 Historisk volatilitet Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: EURGBP risk reversal Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: Risk reversal (GBP sælger) -0.20% 3M terminstillæg (% p.a.) -0.30% -0.40% -0.50% -0.60% -0.70% -0.80% -0.90% -1.00% -1.10% Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Prisindikator: Terminstillæg (GBP sælger) februar 2014

17 JPY yderligere svækkelse i 2014 Vi forventer, at den japanske centralbank vil fortsætte den ekstremt lempelige pengepolitik i 2014, hvilket ventes at føre til en yderligere bred svækkelse af yennen. Svækkelsen over for danske kroner ventes dog at blive markant mindre end i 2013, hvor yen-kursen faldt næsten 21 procent. Udsigter for JPY/DKK Der er fortsat udsigt til en meget lempelig japansk pengepolitik i Det på trods af, at væksten har overrasket positivt de seneste måneder, og inflationen er steget. Det skyldes ikke mindst, at Japan planlægger en momsforhøjelse på 3 procentpoint, hvilket kan svække væksten igen. Japan har i nyere tid normalt haft overskud på betalingsbalancen. Men de seneste tal viser, at billedet nu er vendt. Det skyldes stigende omkostninger til energi og stigende indenlandsk efterspørgsel. Det kombineret med demografiske faktorer peger i retning af, at Japan mere permanent kan blive et underskudsland, hvilket er yen-negativt. JPY/DKK JPY/DKK 4.00 DB prognose Cons. prognose Med hensyn til risikofaktorer skal det bemærkes, at markedet allerede har positioneret sig for en svagere yen. Et globalt fald i aktierne kan derfor medvirke til en betydelig styrkelse af yennen. På den anden side har 2013 vist, at man ikke skal undervurdere centralbankens ønske om højere inflation og en svagere yen. Anbefalet afdækning Vi venter en svækkelse af yen på sigt, hvilket taler for afdækning af indtægter via terminer. Risikoen for yderligere yen-svækkelse er fortsat stor, mens risikoen for markant yen-styrkelse vurderes at være begrænset. Vi anbefaler derfor at afdække yen-udgifter således, at gevinstpotentiale bevares ved en eventuel svækkelse af yen. Helt konkret anbefaler vi at afdække udgifter via en forward extra. Derved opnås et betydeligt potentiale for gevinst ved fald i JPY/DKK. 3 mdr. volatilitet 3 mdr. risk reversal 3 mdr. terminstillæg (% pa.) Historisk volatilitet Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: 0.50 EURJPY risk reversal Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: Risk reversal (JPY sælger) 3M terminstillæg (% p.a.) 12.00% 8.00% 4.00% 0.00% -4.00% -8.00% % Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Prisindikator: Terminstillæg (JPY sælger) februar 2014

18 SEK stærkere på den lange bane I 2014 ventes en kombination af højere vækst i svensk økonomi, uændrede renter fra Riksbanken og en fundamental billig krone at styrke den svenske krone. På helt kort sigt skal man dog ikke undervurdere risikoen for, at lav inflation kan føre til en ny rentenedsættelse. Udsigter for SEK/DKK Som følge af lav inflation nedsatte den svenske Riksbank renten i december Vi vurderer på trods af en fortsat lav inflation de kommende måneder at det var den sidste rentenedsættelse fra Riksbanken i denne omgang. De seneste økonomiske nøgletal fra Sverige har været meget opløftende, og det er vores forventning, at svensk økonomi i år vil få gavn af den generelle bedring i den globale økonomi. Det er samtidig vores fundamentale vurdering, at den svenske krone i øjeblikket er for billig, og at den derfor på længere sigt vil stige. Vi venter således, at kursen på den svenske krone vil stige til omkring 0,88 over de kommende 12 måneder. SEK/DKK SEK/DKK 0.75 DB prognose Cons. prognose Hvis inflationen forbliver meget lav de kommende måneder, kan det udløse nye rentenedsættelser fra Riksbanken og mod vores forventning svække den svenske krone. Det samme kan en ny svækkelse af svensk økonomi. Anbefalet afdækning Vi forventer en styrkelse af den svenske krone, hvilket taler for at bevare et potentiale. Afdækning af indtægter via en forward extra giver mulighed for at drage fordel af en kronestyrkelse samtidig med, at der opnås en worst-case afdækningskurs. Overordnet set er det vores anbefaling, at udgifter i svenske kroner fastlåses via terminskontrakter. 3 mdr. volatilitet 3 mdr. risk reversal 3 mdr. terminstillæg (% pa.) 11 Historisk volatilitet Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: 1.20 EURSEK risk reversal Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: Risk reversal (SEK sælger) -0.70% -0.80% 3M terminstillæg (% p.a.) -0.90% -1.00% -1.10% -1.20% -1.30% -1.40% -1.50% -1.60% Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Prisindikator: Terminstillæg (SEK sælger) februar 2014

19 NOK mindre risikopræmie Forbedrede vækstudsigter, lavere sandsynlighed for norske rentenedsættelser og en øget investorappetit ventes at styrke norske kroner i 2014 efter den markante svækkelse i Lav likviditet i det norske valutamarked udgør dog en latent risiko for den norske krone. Udsigter for NOK/DKK Den norske økonomi fortsætter med at vise moderat vækst. Vi vurderer dog, at bekymringen for den norske økonomi og markedsforventningerne om, at Norges Bank igen nedsætter renten, er overdrevne. Boligpriserne steg faktisk beskedent i december, og olieselskaberne melder fortsat om en høj investeringsaktivitet i olie- og gassektoren i Vi deler heller ikke frygten for et kollaps i det norske boligmarked i Det er vores vurdering, at markedet gennem 2014 stille og roligt vil ændre sin nuværende negative holdning til norsk økonomi og den norske krone. Samtidig ser vi nu en forbedring af likviditeten i det norske valutamarked, hvilket skulle fjerne noget af den likviditetspræmie, som ramte den norske krone i 4. kvartal sidste år. NOK/DKK NOK/DKK 0.80 DB prognose Cons. prognose Hvis Norges Bank endnu engang nedsætter renten, eller olieprisen falder markant og rammer olieinvesteringerne i Norge, så det vil formentlig også ramme den norske krone. Anbefalet afdækning Vi forventer en styrkelse af den norske krone, hvilket taler for at bevare et potentiale. Afdækning af indtægter via en forward extra giver mulighed for at drage fordel af en kronestyrkelse, samtidig med at der opnås en worstcase afdækningskurs. Vi forventer et stigning i NOK/DKK, og vi anbefaler derfor terminsafdækning. Grundet den relativt store renteforskel mellem NOK og DKK opnås et attraktivt terminsfradrag ved køb af NOK/DKK via termin. 3 mdr. volatilitet 3 mdr. Risk reversal 3 mdr. terminstillæg (% pa.) 11 Historisk volatilitet Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: 2.00 EURNOK risk reversal Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Prisindikator: Risk reversal (NOK sælger) -1.00% 3M terminstillæg (% p.a.) -1.25% -1.50% -1.75% -2.00% -2.25% -2.50% Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Prisindikator: Terminstillæg (NOK sælger) februar 2014

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere