Nets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 5/2016 Nets A/S Lautrupbjerg Ballerup CVR-nr september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Nets A/S ( Nets eller Selskabet ), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ( Nasdaq Copenhagen ). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hovedkontor og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside. Nets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2016 af 13. september 2016 og selskabsmeddelelse nr. 3/2016 af 21. september 2016 offentliggør Nets A/S i dag den endelige udbudskurs på DKK 150 pr. aktie i Selskabets børsnotering ( Udbuddet eller Børsnoteringen ) af nye og eksisterende aktier ( Udbudte Aktier ). Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag, den 23. september 2016, forudsat at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet, og at Nets offentliggør en meddelelse herom. Bo Nilsson, Nets CEO, udtaler: På vegne af Nets byder jeg alle vores nye danske og udenlandske aktionærer velkommen. Jeg er meget taknemmelig for den støtte og positive respons, vi har fået på vores roadshow. Samtidig vil jeg gerne takke alle mine kolleger i Nets for det hårde arbejde og den store indsats, de har ydet for at skabe en førende udbyder af betalingstjenester i Norden. Vi vil fastholde vores fokus på at levere forretningsorienterede, kundevendte, innovative løsninger på det hurtigt voksende marked for digitale betalinger. Jeg har store forventninger til fremtiden, og jeg er overbevist om, at vi vil kunne bygge videre på den succes vi har opnået frem til i dag. Inge K. Hansen, formand for Nets bestyrelse, udtaler: Denne børsnotering er en væsentlig milepæl i Nets udvikling, og jeg byder både institutionelle og private danske investorer velkommen. Prisfastsættelsen af vores aktier i dag er udtryk for en anerkendelse af de stærke resultater, som alle vores dygtige medarbejdere i Nets har bidraget til. Side 1-11

2 James Brocklebank, Managing Partner i Advent International og medlem af Nets bestyrelse, udtaler: Det har været meget positivt at opleve den store respons, der har været på Børsnoteringen af Nets. Det afspejler den vellykkede udvikling, selskabet har gennemgået i de senere år under Bos og hans ledelsesteams lederskab. Vi tror på at der er plads til betydelig vækst i det nordiske betalingstjenestesegment, og at Selskabet nu er godt positioneret til at udnytte disse muligheder. Vi ser frem til som storaktionær forsat at støtte Nets i den næste fase af deres vækst som et børsnoteret selskab Robin Marshall, Managing Director i Bain Capital Europe og medlem af Nets bestyrelse udtaler: Nets er blevet transformeret siden vi foretog investeringen i 2014 og har opfyldt vores ambition om at være med til at opbygge en førende aktør på det nordiske betalingsmarked. Nets er nu et af verdens bedste betalingsselskaber, og den succesfulde børsnotering på Nasdaq Copenhagen er både det næste skridt fremadrettet og den næste store bedrift i Nets udvikling. Vi har altid håbet at opnå dette for derigennem at muliggøre, at Selskabet kan øge sin investering i produkter og innovation til kundernes fordel. Resume af Udbuddet Udbudskursen fastsættes til DKK 150 pr. aktie, hvilket giver Nets en markedsværdi på DKK 30,0 mia. Nets udsteder stk. nye aktier, hvilket giver et bruttoprovenu på DKK 5,5 mia. Der er solgt stk. eksisterende aktier (eksl. eventuelle aktier i forbindelse med Overallokeringsretten) på vegne af de Sælgende Aktionærer, der består af: visse fonde, der forvaltes af Advent International Corporation ( Advent-fondene ) og visse fonde, der rådgives af Bain Capital Private Equity (Europe) L.L.P. ( Bain Capital-fondene ) gennem et fælles moderselskab, der er etableret i forbindelse med Børsnoteringen, AB Toscana (Luxembourg) Investment S.à r.l. (den Væsentlige Aktionær ), ATP gennem ATP Private Equity Partners IV K/S og Via Venture Partners Fond II K/S (sammen benævnt ATP Investeringsselskaber ), medlemmer af Nets ledelse og medarbejdere gennem einvestments af 23. marts 2014 ApS og NH Fintech ApS, der indirekte kontrolleres af Nets CEO og dennes nærtstående parter ( NH Fintech ). Der er en overallokeringsret på yderligere stk. eksisterende aktier til udbudskursen, som de Sælgende Aktionærer, bortset fra einvestments af 23. marts 2014 ApS, har tildelt Joint Global Coordinators, som på vegne af Emissionsbankerne kan udnyttes helt eller delvist indtil 22. oktober Overallokeringsretten svarer til 15% af de nye og eksisterende aktier, der sælges i Udbuddet (ekskl. eventuelle aktier omfattet af overallokeringsretten). 2-11

3 Forud for en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten udgør Udbuddet DKK svarende til aktier solgt i Udbuddet, og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil Udbuddet udgøre DKK svarende til aktier solgt i Udbuddet. Den såkaldte free float, som repræsenterer den andel af aktiekapitalen, der ejes af nye investorer udgør ca. 52% før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten og ca. 60%, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud. Omkring nye investorer er blevet tildelt aktier i Nets. Ca. 11% af de udbudte aktier er blevet tildelt private danske investorer (ca. 10% hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud), mens 89% er blevet tildelt danske og internationale institutionelle investorer (ca. 90% hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud). Umiddelbart efter Udbuddets afvikling, og før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten, vil visse aktionærer have følgende aktiebesiddelser: - Den Væsentlige Aktionær: 40,0% - ATP Investeringsselskaber: 2,3% - NH Fintech ApS: 0,2% - einvestments af 23. marts 2014 ApS: 4,2% - Deltagerne i Nets-koncernens ledelsesinvesteringsprogram ( MIP-deltagerne ): 0,8% Umiddelbart efter Udbuddets afvikling, og efter en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten, vil visse aktionærer have følgende aktiebesiddelser: - Den Væsentlige Aktionær: 32,6% - ATP Investeringsselskaber: 1,9% - NH Fintech ApS: 0,1% - einvestments af 23. marts 2014 ApS: 4,2% - MIP-deltagerne: 0,8% Ved ordrer med en kursværdi på mere end DKK 3 mio. har den Væsentlige Aktionær og Nets Bestyrelse i samråd med Joint Global Coordinators foretaget individuel tildeling Ved ordrer med en kursværdi til og med DKK 3 mio. er der foretaget matematisk reduktion, og alle antal aktier er rundet ned til nærmeste hele antal, som følger: o For ordrer op til og med 155 stk. aktier, svarende til DKK , er der sket fuld tildeling o For ordrer op til og med stk. aktier, svarende til DKK , er der sket tildeling af 155 stk. aktier samt 20% af den resterende ordre o For ordrer på mere end stk. aktier er der sket tildeling af 790 stk. aktier samt 5% af den resterende ordre Endvidere er det nye bestyrelsesmedlem, Jeff Gravenhorst, blevet tildelt stk. Udbudte Aktier, svarende til en kursværdi på DKK 2,5 mio. 3-11

4 Nets har i dag gennemført IPO-Omstruktureringen, hvorved Nets har erstattet Nassa Topco AS som Nets-koncernens moderselskab ved gennemførelse af en række trin i omstruktureringen, som fremgår af Prospektet. Nærmere oplysninger om Udbuddet fremgår af Bilag A ( Meddelelse om kursfastsættelse ). Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag, den 23. september 2016, betinget af at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet. De Udbudte Aktier omfattet af Udbuddet (herunder de nye aktier) leveres i form af midlertidige købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode (DK ). Torsdag den 29. september 2016 vil de midlertidige købsbeviser automatisk blive ombyttet i VP SECURITIES A/S til et tilsvarende antal aktier i Nets, der leveres i den permanente ISIN-kode (DK ) efter daglig opdatering. I forbindelse med den automatiske ombytning vil de midlertidige købsbeviser ophøre med at eksistere. Første handelsdag for de midlertidige købsbeviser på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS TEMP forventes at blive i dag, den 23. september 2016, i den midlertidige ISINkode, og sidste handelsdag for de midlertidige købsbeviser på Nasdaq Copenhagen bliver tirsdag den 27. september Aktierne i Nets forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS i den permanente ISIN-kode onsdag den 28. september Efter handelstids ophør på Nasdaq Copenhagen tirsdag den 27. september 2016 vil al fremtidig handel i Nets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S således fortsætte og afvikles i den permanente ISIN-kode (DK ) under symbolet NETS. Betaling for og afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted omkring tirsdag den 27. september 2016 i form af elektronisk levering af de midlertidige købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode DK mod kontant betaling i danske kroner på investorernes konti hos VP SECURITIES A/S samt gennem Euroclear Bank S.A./N.A., som operatør af Euroclear System og Clearstream Banking, S.A.. Efter gennemførelsen af Udbuddet og efter betaling for de midlertidige købsbeviser, der repræsenter de Udbudte Aktier, vil kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier, der udstedes af Selskabet i forbindelse med Udbuddet, blive registreret i Erhvervsstyrelsen, hvilket vil ske tirsdag den 27. september Hvis Udbuddet bringes til ophør eller tilbagekaldes før afvikling tirsdag den 27. september 2016, vil Udbuddet og dispositioner i forbindelse hermed bortfalde, alle afgivne ordrer vil automatisk blive annulleret, beløb modtaget vedrørende Udbuddet vil blive returneret til investorerne uden rente (fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger), og optagelse til handel og/eller officiel notering af de midlertidige købsbeviser eller aktierne på Nasdaq Copenhagen vil blive annulleret. Som følge heraf kan eventuelle handler med midlertidige købsbeviser og/eller aktier i Nets på eller uden for markedet 4-11

5 før afvikling af Udbuddet betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne levere solgte midlertidige købsbeviser og/eller aktier i Nets, og investorer, der har solgt eller erhvervet midlertidige købsbeviser og/eller aktier på eller uden for markedet, kan pådrage sig et tab. Al handel med midlertidige købsbeviser og/eller Udbudte Aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de pågældende parters egen regning og risiko. Som tidligere meddelt forventer Nets at anvende provenuet fra Udbuddet sammen med beløb trukket på en ny bankaftale, der vil blive indgået betinget af gennemførelse af Børsnoteringen, samt en del af den eksisterende likviditet til at indfri eksisterende gæld i Nets-koncernen. Banksyndikat og rådgivere Deutsche Bank, Morgan Stanley og Nordea er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Danske Bank, DNB Markets, JPMorgan og UBS Investment Bank er Joint Bookrunners. Carnegie, OP Corporate Bank, SEB, SpareBank 1 Markets og Sydbank Markets er Co-Lead Managers. Lazard & Co. Limited fungerer som finansiel rådgiver for Nets. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: - Slut - Nets A/S Karsten Anker Petersen, Head of Group Communications Lars Østmoe, Head of Investor Relations Powerscourt Peter Ogden, Victoria Palmer-Moore, Karen Le Cannu +44 (0) Vigtig information Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Nets A/S ( Selskabet ) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion. Denne meddelelse og oplysningerne indeholdt heri må ikke distribueres i eller til USA. Dette dokument er ikke og udgør ikke nogen del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i USA. De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive 5-11

6 registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i medfør af Rule 144A. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ( EØS-medlemsstat ), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater, Prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat. Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) til investment professionals som defineret i Article 19(5) af Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller 3) high net worth entities, som er omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (idet personer beskrevet i 1) til 3) ovenfor under ét betegnes Relevante Personer ). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det Prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af Prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser på Selskabets hjemmeside. I forbindelse med udbuddet kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning tegne eller købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede instrumenter i forbindelse med udbuddet eller på anden måde. Enhver henvisning i Prospektet til de aktier, der udstedes, udbydes, tegnes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende enhver udstedelse eller ethvert udbud til eller tegning, køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til 6-11

7 hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser. I forbindelse med udbuddet kan Deutsche Bank AG, London Branch ( Stabiliseringsagenten ) (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte værdipapirernes markedskurs på et højere niveau end det, der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen A/S, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid, men skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag. Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med Børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med Børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse eller nogen transaktion, ordning eller andre forhold benævnt heri. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som vurderer, forventer, forudser, agter, anslår, vil, vil måske, fortsætter med, bør og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel. 7-11

8 Bilag A 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN MEDDELELSE OM KURSFASTSÆTTELSE VEDRØRENDE UDBUDDET AF AKTIER I NETS A/S Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende Udbuddet af Udbudte Aktier beskrevet i prospektet offentliggjort af Nets A/S ( Selskabet eller Nets ) den 13. september 2016 ( Prospektet ) og bør læses i sammenhæng med Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke defineres i denne meddelelse, har den betydning, der er angivet i Prospektet. Udbudsperioden udløb den 22. september 2016 kl (dansk tid) som meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S i selskabsmeddelelse nr. 3 af 21. september Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger vedrørende Udbuddet er anført nedenfor: 1. UDBUDSOPLYSNINGER Udbudskurs pr. Udbudt Aktie... DKK 150 Antal Udbudte Aktier i alt (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes) Selskabet de Sælgende Aktionærer Antal Overallokeringsaktier i alt 1) Antal Udbudte Aktier i alt (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud), som udbydes af Selskabet de Sælgende Aktionærer Nets markedsværdi ved Udbudskursen... Omtrentligt samlet bruttoprovenu til Selskabet... Omtrentligt samlet bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... Omtrentligt samlet bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... DKK 30,0 mia. DKK 5,5 mia. DKK 10,2 mia DKK 12,6 mia Andel af udestående aktiekapital, der ejes af Nets eksisterende aktionærer 2) efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... 47,5% 8-11

9 Andel af udestående aktiekapital, der ejes af Nets eksisterende aktionærer 2) efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... 39,6% (1) Yderligere aktier, som Joint Global Coordinators på vegne af Emissionsbankerne kan købe til Udbudskursen i henhold til Overallokeringsretten tildelt af AB Toscana (Luxembourg) Investment S.à r.l. (den Væsentlige Aktionær ), ATP Private Equity Partners IV K/S, som forvaltes af Private Equity Advisors ApS, og Via Venture Partners Fond II K/S, som forvaltes af Via Venture Partners A/S, ( ATP Investeringsselskaberne ) og NH Fintech ApS. (2) Nets eksisterende aktionærer udgøres af den Væsentlige Aktionær, ATP Investeringsselskaberne, medlemmer af Nets ledelse gennem einvestments af 23. marts 2014 ApS og NH Fintech ApS, som indirekte kontrolleres af Nets CEO og dennes nærtstående parter. 2. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITALEN Nets aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse vil være som følger: Antal Aktier Nominel værdi 1) Udstedt aktiekapital 2) DKK Egne aktier... (1) Hver Aktie i Nets har en nominel værdi på DKK 1. (2) Heri indgår en forhøjelse af aktiekapitalen på nye aktier til en samlet nominel værdi på DKK , som gennemføres den 27. september 2016 i forbindelse med Udbuddets afvikling. Der henvises til afsnittet Udbuddet Bemyndigelse i Prospektet. Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag den 23. september 2016, betinget af at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet. Aktierne omfattet af Udbuddet (herunder de nye Aktier) leveres i form af Midlertidige Købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode (DK ). Torsdag den 29. september 2016 vil de midlertidige købsbeviser automatisk blive ombyttet i VP SECURITIES A/S til et tilsvarende antal aktier i Nets, der leveres i den permanente ISINkode (DK ) efter daglig opdatering. I forbindelse med den automatiske ombytning vil de Midlertidige Købsbeviser ophøre med at eksistere. Første handelsdag for de Midlertidige Købsbeviser på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS TEMP forventes at blive i dag den 23. september 2016 i den midlertidige ISIN-kode, og sidste handelsdag for de Midlertidige Købsbeviser på Nasdaq Copenhagen forventes at blive tirsdag den 27. september Aktierne forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS i den permanente ISIN-kode onsdag den 28. september Efter handelstids ophør på Nasdaq Copenhagen tirsdag den 27. september 2016 vil al fremtidig handel i Nets Aktier på Nasdaq Copenhagen A/S således fortsætte og afvikles i den permanente ISIN-kode (DK ) under symbolet NETS. Betaling for og afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted tirsdag den 27. september 2016 i form af elektronisk levering af de Midlertidige Købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode DK mod kontant betaling i danske kroner på 9-11

10 investorernes konti i VP SECURITIES A/S samt gennem Euroclear Bank S.A./N.A., som operatør af Euroclear System og Clearstream Banking, S.A. Efter gennemførelsen af Udbuddet og efter betaling for de Midlertidige Købsbeviser, der repræsenter de Udbudte Aktier, vil kapitalforhøjelsen vedrørende de nye Aktier, der udstedes af Selskabet i forbindelse med Udbuddet, blive registreret i Erhvervsstyrelsen, hvilket vil ske tirsdag den 27. september Hvis Udbuddet bringes til ophør eller tilbagekaldes før afvikling tirsdag den 27. september 2016, vil Udbuddet og dispositioner i forbindelse hermed bortfalde, alle afgivne ordrer vil automatisk blive annulleret, beløb modtaget vedrørende Udbuddet vil blive returneret til investorerne uden rente (fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger), og optagelse til handel og/eller officiel notering af de Midlertidige Købsbeviser eller Aktierne på Nasdaq Copenhagen vil blive annulleret. Som følge heraf kan eventuelle handler med Midlertidige Købsbeviser og/eller Aktier på eller uden for markedet før afvikling af Udbuddet betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne levere solgte Midlertidige Købsbeviser og/eller Aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet Midlertidige Købsbeviser og/eller Aktier på eller uden for markedet, kan pådrage sig et tab. Al handel med Midlertidige Købsbeviser og/eller Udbudte Aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de pågældende parters egen regning og risiko. 3. GENNEMFØRELSE AF IPO-OMSTRUKTURERINGEN Som planlagt, har Nets i dag gennemført IPO-omstruktureringen. Som resultat af IPOomstruktureringen har Nets erstattet Nassa Topco AS som moderselskab for Nets-koncernen ved gennemførsel af en række trin i omstruktureringen, som beskrevet i Prospektet. Nets blev stiftet med henblik på at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen som moderselskab for Nets-koncernen. Forud for IPO-omstruktureringen havde Nets ingen væsentlige aktiver eller passiver og havde ingen driftsaktivitet. Tabellen i afsnittet Ejerstruktur nedenfor beskriver aktiebesiddelserne i Nets A/S efter gennemførsel af IPO-omstruktureringen og før gennemførelse og afvikling af Udbuddet. 4. EJERSTRUKTUR Nedenstående tabel viser ejerandelene i Nets 1) efter IPO-Omstruktureringen, der blev foretaget i dag og før Udbuddets gennemførelse, og 2) umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse under forudsætning af at a) Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, og b) Overallokeringsretten ikke udnyttes

11 Aktionær Aktier ejet efter IPO-omstruktureringen og før Udbuddets gennemførelse Antal Aktier % Aktier ejet efter Udbuddets gennemførelse (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) (1) Antal Aktier % Aktier ejet efter Udbuddets gennemførelse (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes) (1) Antal Aktier % AB Toscana (Luxembourg) ,9% ,6% ,0% Investment (2)... ATP Investeringsselskaber (3) ,0% ,9% ,3% NH Fintech (4) ,4% ,1% ,2% einvestments (5) ,8% ,2% ,2% MIP-deltagere ,0% ,8% ,8% Nye aktionærer ,4% ,5% Selskabet (egne aktier)... I alt % % % Aktier ejet af Bestyrelsen, det Nye Bestyrelsesmedlem, Direktionen og Nøglemedarbejdere (2) Bestyrelsen Inge K. Hansen ,03% ,02% ,02% James Brocklebank... Robin Marshall... Monica Caneman ,03% ,02% ,02% Per-Kristian Halvorsen (5) ,06% ,05% ,05% Jeff Gravenhorst ,01% ,01% Direktion Bo Nilsson (3) ,49% ,44% ,47% Klaus Pedersen ,64% ,39% ,39% Nøglemedarbejdere Asger Hattel ,53% ,30% ,30% Susanne Brønnum ,43% ,25% ,25% Frode Åsheim ,43% ,25% ,25% Freddy Haraldsen ,43% ,25% ,25% Pia Jørgensen ,43% ,25% ,25% Niels Mortensen ,42% ,24% ,24% Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere i alt 4) ,93% ,45% ,49% (1) Aktierne, der ejes af einvestments, MIP-deltagerne, de Eksisterende Bestyrelsesmedlemmer og det Nye Bestyrelsesmedlem, Direktionen (bortset fra NH Fintech) og Nøglemedarbejderne, berøres ikke af en hel eller delvis udnyttelse af Overallokeringsretten. (2) Omfatter Aktier, der ejes af de Eksisterende Bestyrelsesmedlemmer eller det Nye Bestyrelsesmedlem, eller medlemmer af Direktionen eller Nøglemedarbejdere personligt eller gennem juridiske enheder, der kontrolleres af dem. (3) Omfatter ejerandele ejet af CEO eller dennes nærtstående parter gennem NH Fintech ApS og Bamboh ApS, der ejer aktier i einvestments. (4) Bortset fra som anført i denne tabel ejer ingen andre Eksisterende Bestyrelsesmedlemmer eller det Nye Bestyrelsesmedlem, eller medlemmer af Direktionen eller Nøglemedarbejdere direkte eller indirekte Aktier før Udbuddet, bortset fra James Brocklebank og Robin Marshall, der begge er medlemmer af Bestyrelsen og begge har en indirekte økonomisk interesse i Selskabet gennem henholdsvis Advent og Bain Capital, der indirekte har en ejerandel i den Væsentlige Aktionær, og som tillige er egentlig ejer af minoritetsinteresser i et indirekte moderselskab for henholdsvis Advents og Bain Capitals komplementarer. (5) Per-Kristian Halvorsen har ikke deltaget i Udbuddet sammen med de øvrige MIP-deltagere og har derfor ikke foretaget et salg af en andel af hans ejerandel, som er ejet gennem einvestments 11-11

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Nets offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for den planlagte Børsnotering

Nets offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for den planlagte Børsnotering Selskabsmeddelelse Nr. 2/2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 1/37427497 13. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering SELSKABSMEDDELELSE Nr. 4/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Selskabsmeddelelse. DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering, herunder en udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie. Nr.

Selskabsmeddelelse. DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering, herunder en udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie. Nr. Selskabsmeddelelse Nr. 19/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN DONG Energy A/S Kraftværksvej

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

PANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER

PANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER Nr. 1 SELSKABSMEDDELELSE 5. oktober 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA PANDORA FASTSÆTTER

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

DONG Energy offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering

DONG Energy offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering Koncernmeddelelse Nr. 14/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Koncernmeddelelse. DONG Energy offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for sin planlagte børsnotering. Nr. 15/2016

Koncernmeddelelse. DONG Energy offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for sin planlagte børsnotering. Nr. 15/2016 Koncernmeddelelse Nr. 15/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Nets offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering

Nets offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering Selskabsmeddelelse Nr. 1/2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 1. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

En børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand.

En børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand. Pressemeddelelse København, 9. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Chr. Hansen fastsætter udbudskurs til DKK 90 pr. aktie i forbindelse med selskabets børsnotering og udbud af aktier

Chr. Hansen fastsætter udbudskurs til DKK 90 pr. aktie i forbindelse med selskabets børsnotering og udbud af aktier S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 3 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

Appendix til TDC A/S' selskabsmeddelse nr. 27/2010

Appendix til TDC A/S' selskabsmeddelse nr. 27/2010 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER CANADA TILBAGEKØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I TDC A/S

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i TORM A/S i henhold til selskabslovens 70 og 72 Denne meddelelse udgør ikke et tilbudsdokument eller et prospekt i forbindelse med et udbud af værdipapirer i TORM plc. Investorer skal hverken acceptere

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 16/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

NPinvestor.com A/S offentliggør prospekt i forbindelse med ny udbudsperiode af aktier og børsintroduktion på Nasdaq First North i København

NPinvestor.com A/S offentliggør prospekt i forbindelse med ny udbudsperiode af aktier og børsintroduktion på Nasdaq First North i København NPinvestor.com A/S offentliggør prospekt i forbindelse med ny udbudsperiode af aktier og børsintroduktion på Nasdaq First North i København MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

UDBUDSKURSINTERVAL: DKK, DKK 160 PR. UDBUDT AKTIE

UDBUDSKURSINTERVAL: DKK, DKK 160 PR. UDBUDT AKTIE Nets A/S Udbud af op til 105.000.000 stk. aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 37427497) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 105.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 (og sammen med Overallokeringsaktierne

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Matas offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering på NASDAQ OMX Copenhagen

Matas offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering på NASDAQ OMX Copenhagen Selskabsmeddelelse Allerød, 31. maj 2013 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission Prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission på DKK 273,6 mio., side 1 af 5 Head Office Til OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 10/2008 Kontaktperson: Administrerende direktør Peter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere