JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Formel selskabsledelse 5 Ledelsens beretning 6 Hoved- og nøgletalsoversigt 7 JYSK Nordic 8 Danmark 9 Sverige 10 Norge 11 Finland 12 Polen 13 Tjekkiet/Slovakiet 14 Ungarn 15 Holland 16 Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien 17 Storbritannien 18 Kina 19 Forventninger 20 Kommentarer 21 Samfundsansvar 23 Resultatopgørelse 26 Balance 27 Forsidefoto: Medarbejdere fra JYSKs butik i Viby, Danmark. 2

3 Forord Dette er årsberetningen 2011/12 for den del af JYSK-koncernen, vi betegner som JYSK Nordic. Beretningen dækker de selskaber, som har butikker i de nordiske lande, Centraleuropa, Holland, Storbritannien og Kina. Dermed dækker beretningen 15 af de lande, hvor JYSK har butikker. Undtaget er butikkerne i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien og Italien, der drives af JYSK Nordics søsterselskab Dänisches Bettenlager. JYSK Franchise eller andre selskaber inden for JYSK Holding A/S er heller ikke medtaget. JYSKs regnskabsår blev afsluttet ved udgangen af august. Ekspansionen fortsætter i den samlede JYSK-koncern. I dag er vi cirka kolleger fordelt i mere end butikker, to hovedkontorer og seks distributionscentre. Derfor kan vi igen i år konkludere, at antallet af butikker og medarbejdere aldrig har været højere og vi fortsætter ekspansionen, så endnu flere kunder kan få en masse gode tilbud fra JYSK. God læselyst. Lars Larsen Bestyrelsesformand Jan Bøgh Managing Director Lars Larsen åbnede sin første butik i I dag er JYSK en international koncern med mere end butikker i 34 lande og cirka medarbejdere. JYSK ønsker at være et godt tilbud for alle og har en ambition om at blive udbredt i hele verden. Koncernen ejes af Lars Larsen, og den årlige omsætning er på cirka 19,5 milliarder kroner. 3

4 Indledning JYSK Nordic består af: JYSK A/S, Danmark JYSK AS, Norge JYSK Sp. z o.o, Polen JYSK Kft, Ungarn JYSK s.r.o, Slovakiet JYSK d.o.o, o Slovenien JYSK Trading co. Ltd, Kina JYSK d.o.o, Serbien JYSK AB, Sverige JYSK OY, Finland JYSK s.r.o, Tjekkiet JYSK B.V, Holland JYSK Ltd., England JYSK doo d.o.o, Kroatien JYSK d.o.o. Bosnien-Hercegovina Alle selskaberne er ejet af Lars Larsen. JYSK Nordic er ikke en juridisk enhed, men de viste oplysninger består af konsoliderede resultater fra de nævnte selskaber. Resultaterne er præsenteret som om JYSK Nordic var en juridisk enhed. Ledelsen i JYSK Nordic: Jan Bøgh, Managing Director Jacob Brunsborg, Brand Director Henrik Naundrup, Director, Finance & IT Henrik Bøgelund, Logistics Director Hans Nielsen, Purchasing Director Niels Veien, Sales & Marketing Director Mikael Nielsen, Retail Director Jan Verhoek, HR Director 4

5 Formel selskabsledelse JYSK A/S (Danmark) JYSK AB (Sverige) JYSK AS (Norge) Direktion Direktion Direktion Jan Bøgh, adm. dir. Johan Sjödin Martina Hangby Jacob Brunsborg Henrik Naundrup Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Lars Larsen, Formand Jan Bøgh, Formand Jan Bøgh, Formand Hans Henrik Kjølby Jacob Brunsborg Jacob Brunsborg Jan Bøgh Henrik Naundrup Henrik Naundrup Mikael Nielsen Mikael Nielsen JYSK OY (Finland) Direktion Mikael Nielsen Bestyrelse Jan Bøgh, Formand Jacob Brunsborg Henrik Naundrup JYSK Kft. (Ungarn) Direktion Jan Bøgh, Formand Henrik Naundrup Mikael Nielsen Øvrige selskaber Direktion Jan Bøgh, Formand Jacob Brunsborg Henrik Naundrup Mikael Nielsen 5

6 Ledelsens beretning Resultatet efter skat blev på 535,4 mio. DKK imod 575,2 mio. DKK i 2010/11. Resultatet anses som værende tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. EBIT-resultatet er faldet svagt fra 861,3 mio. DKK til 848,3 mio. DKK i 2011/12. Den konsoliderede nettoomsætning er steget med 3,4 %, hvilket skyldes åbning af nye butikker. 2. halvår var præget af faldende forbrugertillid i en række lande, hvilket indvirkede negativt på omsætningen. Bruttomarginalen er realiseret med et mindre fald, hovedsagligt pga. styrkelse af USD overfor DKK, SEK og PLN. Personaleomkostningsprocenten er svagt faldende som følge af en stram omkostningsstyring i butikker, distributionscentre og i administrationen. Varebeholdningerne er steget fra 2,24 mia. DKK til 2,45 mia. DKK. Omkostningerne til containerleje og eksterne lagre er på trods af dette svagt faldende. Afskrivningerne er steget med 14,7 mio. DKK som følge af den fulde ibrugtagning af distributionscentret i Radomsko i Polen. De finansielle poster er forringet med 33 mio. DKK, hvilket skyldes forøget lovpligtig udgiftsførsel af renter af kapitallån til JYSK Holding i det finske regnskab samt forøgede renteomkostninger i Polen til finansieringen af udvidelsen af distributionscentret i Radomsko. Hertil kommer kursreguleringer som følge af svækkelsen af en række valutaer i de Centraleuropæiske lande. Der blev åbnet netto 48 nye butikker i regnskabsåret. Ekspansionen har primært fundet sted i Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien. Landeresultater Resultaterne er i det følgende beskrevet med samme struktur som den ledelsesmæssige organisering af landene. Dette indebærer, at resultaterne for Tjekkiet og Slovakiet er præsenteret samlet, og at resultaterne for Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien er præsenteret samlet. Der er ikke foretaget elimineringer i de konsoliderede resultater for Tjekkiet/Slovakiet samt Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien, da de koncerninterne transaktioner imellem disse lande er ubetydelige. Alle landeresultaterne er præsenteret pr. 31/8 2012, selvom der i Kina, Bosnien-Herzegovina og Serbien er lovkrav om årsregnskabsaflæggelse pr. 31/12. I præsentationen af de tre landes resultater indgår en regnskabsperiode på 12 måneder. 6

7 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 5-årig periode kan JYSK Nordics udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 7

8 JYSK Nordic 8

9 JYSK A/S (Danmark) Fremgang i EBIT for tredje år i træk Danmark Resultatet efter skat blev på 251,7 mio. DKK imod 235,1 mio. DKK i foregående år. EBIT-resultatet er steget fra 311,8 mio. DKK til 329,5 mio. DKK. Resultatfremgangen skyldes, at nettoomsætningen totalt set er steget med 4,3 %, hvilket skyldes, at butiksomsætningen er steget med 2,5 %, og at salget fra distributionscentret i Uldum til franchisetagere og til JYSK-butikker i andre lande er steget med 9,1 %. Personaleomkostningerne er stort set uændrede, hvilket skyldes stram omkostningsstyring overalt i organisationen. Varebeholdningerne er på stort set uændret niveau på 674,0 mio. DKK. Der er åbnet 2 butikker i løbet af året, således at der nu er 95 danske butikker. 9

10 JYSK AB (Sverige) Faldende EBIT-resultat Sverige Resultatet efter skat er faldet fra 266,1 mio. SEK til 166,6 mio. SEK i 2010/11. EBIT resultatet er faldet fra 360,6 mio. SEK til 296,9 mio. SEK. Den primære årsag til resultattilbagegangen efter skat er, at selskabet har valgt at starte med at hensætte til periodiseringsfond, hvilket har medført en negativ resultateffekt på 56,7 mio. SEK. EBIT-resultatet er gået 63,6 mio. SEK tilbage, hvilket skyldes, at omsætningen er gået tilbage med 1,0 % pga. svære markedsvilkår. Hertil kommer, at bruttomarginalen er faldet med 1,1 %, hvilket har sammenhæng med den styrkede USD overfor SEK. Varebeholdningerne er på uændret niveau på 689,9 mio. SEK, hvilket er højere end forventet, og det har derfor medført forøgede omkostninger til containerleje og eksterne lagre på 9,1 mio. SEK. Resultatet er desuden påvirket negativt af, at selskabet har gennemført et stigende antal projekter i form af flytning og ombygning af butikker, herunder åbningen af 2 City butikker. Der er åbnet 2 butikker i løbet af året, således at der nu er 124 svenske butikker. Hertil kommer åbningen af en ny webshop i foråret Kurs (100 SEK/DKK) pr. 31/ = 89,2 10

11 JYSK AS (Norge) Bedste resultat nogensinde Norge Resultatet efter skat er på 140,6 mio. NOK imod 118,0 mio. NOK i foregående år. EBIT-resultatet er gået frem fra 154,3 mio. NOK til 183,9 mio. NOK i 2011/12. Omsætningen er steget med 4,6 %, og bruttomarginalen er uændret. Personaleomkostningerne er steget med 3,2 %, hvilket er sikret igennem en stram omkostningsstyring på et norsk arbejdsmarked præget af lav arbejdsløshed. Øvrige driftsomkostninger er svagt faldende primært pga., at kun få projekter i form af flytninger og ombygninger er gennemført. Der er åbnet 1 ny butik i løbet af regnskabsåret 2011/12, således at der ved årets udgang var 73 norske butikker. Kurs (100 NOK/DKK) pr. 31/ = 102,1 11

12 JYSK OY (Finland) Bedste EBIT-resultat nogensinde Finland Resultatet efter skat blev på 0,0 mio. EUR imod 0,3 mio. EUR i foregående år. EBIT resultatet steg fra 3,3 mio. EUR til 4,4 mio. EUR i 2011/12. EBIT-fremgangen skyldes, at omsætningen er steget med 8,3 %, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til de gældende markedsbetingelser. Desuden er det lykkedes at øge bruttomarginalen, og alle væsentlige omkostningsprocenter har været faldende. Resultatet efter skat er reduceret med 0,3 mio. EUR, fordi selskabet har udgiftsført koncerninterne renter af kapitallån ydet fra JYSK Holding A/S. Der er tale om lån ydet i tidligere regnskabsår, hvor renterne i henhold til finsk lovgivning nu skal udgiftsføres, da selskabets forbedrede drift sætter det i stand til at tilbagebetale renterne. De resterende endnu ikke udgiftsførte renter udgør nu kun 0,3 mio. EUR, som forventes udgiftsført i 2012/13. Selskabet har åbnet 3 butikker i løbet af regnskabsåret og havde ved årets udgang 61 butikker. Kurs (100 EUR/DKK) pr. 31/ = 745,1 12

13 JYSK Sp. z o.o. (Polen) Stort set uændret EBIT-resultat Polen Resultatet blev et overskud efter skat på 10,4 mio. PLN imod 26,6 mio. PLN i foregående år. EBIT-resultatet blev stort set uændret på 48,1 mio. PLN imod 50,1 mio. PLN i foregående år. Omsætningen er steget med 9,7 %, som kan henføres til forøget aktivitet på distributionscentret i Radomsko vedr. salg af varer til JYSK-butikker i andre lande samt til franchisekunder. Den samlede bruttomarginal er faldet primært pga. den forøgede aktivitet på distributionscentret,der sker til lav avance. Omsætningen i butikkerne udviser et mindre fald. Der er gennemført besparelser i butikkerne og på distributionscentret på personaleomkostninger, distribution, eksterne lagre m.v. på 12,1 mio. PLN for at imødegå aktivitetsfaldet. Der er realiseret forøgede afskrivninger på det nye distributionscenter, hvor der i 2011/12 er medtaget et helt års fulde afskrivninger svarende til en stigning på 11,1 mio. PLN. De finansielle poster er forringet med 18,6 mio. PLN, hovedsagligt som følge af forøgede renteudgifter i forbindelse med finansieringen af udvidelsen af distributionscentret samt kursreguleringer som følge af den svækkede PLN overfor EUR og USD. Selskabet har åbnet 9 butikker i løbet af regnskabsåret og havde 142 butikker ved årets slutning. Kurs (100 PLN/DKK) pr. 31/ = 177,7 13

14 JYSK s.r.o. (Tjekkiet) og JYSK s.r.o. (Slovakiet) Stort set uændret EBIT-resultat Tjekkiet Slovakiet Resultatet efter skat blev på 284,1 mio. CZK imod 292,0 mio. CZK i foregående år. EBITresultatet er steget beskedent fra 373,3 mio. CZK til 373,7 mio. CZK. Omsætningen er steget med 7,3 % som følge af åbning af nye butikker, og bruttomarginalen er realiseret på samme niveau som i foregående år. De finansielle udgifter er steget med 14,3 mio. CZK p.g.a. vigende CZK overfor EUR. Der er åbnet 8 butikker i løbet af året, hvorved der var 93 butikker i de to lande ved årets udgang. Kurs (100 CZK/DKK) pr. 31/ = 29,9 14

15 JYSK Kft. (Ungarn) EBIT-tilbagegang Ungarn Resultatet efter skat blev et underskud på 406,3 mio. HUF imod et underskud på 104,9 mio. HUF i foregående år. EBIT-resultatet blev på 5,9 mio. HUF imod 60,8 mio. HUF i foregående år. Årsagen til det forringede EBIT-resultat skyldes indførelsen af en ny afgift på omdelte reklameaviser, som udgør ca. 80 mio. HUF. Omsætningen er steget med 11,9 %, hvilket først og fremmest kan tilskrives eksisterende butikker. De finansielle poster udgør den resterende del af resultattilbagegangen efter skat og skyldes den svagere HUF primært overfor PLN. Hovedparten af varerne til JYSK Kft. leveres fra det polske distributionscenter. Der er åbnet 2 butikker i løbet af året, således at selskabet havde 68 butikker ved årets slutning. Kurs (100 HUF/DKK) pr. 31/ = 2,62 15

16 JYSK B.V. (Holland) Utilfredsstillende resultatudvikling Holland EBIT-resultatet t t er faldet fra -6,8 mio. EUR til -9,0 mio. EUR og resultatet t t efter skat er faldet fra -7,0 mio. EUR til -9,1 mio. EUR. Det er positivt, at det er lykkedes at øge omsætningen med 15 %, og samtidigt er bruttomarginalen øget. De positive effekter heraf er dog mere end opvejet af forøgede personaleomkostninger samt investering i mere markedsføring. Hertil kommer den negative resultateffekt af en nedbrændt butik. Selskabet har åbnet 5 nye butikker i løbet af regnskabsåret og havde dermed 56 butikker ved årets slutning. Kurs (100 EUR/DKK) pr. 31/ = 745,1 16

17 JYSK i Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien EBIT-fremgang Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegovina Det samlede resultat efter skat for de fire lande blev på -18,1 mio. HRK imod -14,6 mio. HRK i foregående år. EBIT-resultatet blev på 3,2 mio. HRK imod 6,8 mio. HRK i foregående år. Resultatet er påvirket negativt af åbningen af 17 nye butikker. Størstedelen af omsætningsvæksten skyldes nye butikker, men omsætningen i de eksisterende butikker udviser også vækst, hvilket har medført fremgang i alle landenes EBIT-resultater. Resultatet efter skat er forværret som følge af valutakursreguleringer i primært det serbiske og kroatiske regnskab. Der var 66 butikker i landene ved regnskabsårets udgang. Kurs (100 HRK/DKK) pr. 31/ = 99,7 17

18 JYSK Ltd. (UK) Omsætnings- og bruttomarginalfremgang Storbritannien Resultatet blev et underskud efter skat på 1,8 mio. GBP imod 2,1 mio. GBP i foregående år. Resultatfremgangen skyldes en omsætningsvækst på 7,6 % kombineret med en forbedret bruttomarginal. Samtidig er de nominelle omkostninger faldet - bl.a. pga. genforhandlede butikslejemål samt distributionsaftaler. Hertil kommer besparelser som følge af omlægning af markedsføringen med mindre vægt på omdelte reklameaviser. Regnskabet er belastet af omkostningerne forbundet med etableringen af 1 ny butik, som er åbnet efter regnskabsårets afslutning. Som følge af høj husleje pr. m 2 planlægges det at åbne butikker med mindre areal. Der var 5 butikker på det engelske marked ved regnskabsårets udgang. Kurs (100 GBP/DKK) pr. 31/ =

19 JYSK Trading co. Ltd (Kina) Utilfredsstillende omsætning Kina Resultatet blev på -32,33 mio. RMB efter skat imod -25,9 mio. RMB i foregående år. Resultattilbagegangen skyldes først og fremmest, at der pr. 31/ ikke længere aktiveres udskudt skat. Den altovervejende årsag til underskuddet er, at omsætningen er mindre end planlagt. Selskabet har 8 butikker, hvorved der er lukket 1 butik i løbet af regnskabsåret. Det er besluttet, at de mindst rentable butikker skal lukkes. Samtidigt vil der blive åbnet nye butikker i et opdateret koncept med reduceret sortiment og færre kvadratmeter butiksareal med fokus på sleeping -relaterede varer. Kurs (100 RMB/DKK) pr. 31/ = 93,1 19

20 Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Forventninger Forbrugertilliden er fortsat t lav på de fleste af de markeder, som JYSK Nordic opererer på, og samtidig slår de offentlige budgetbesparelser igennem på det private forbrug. Dette medfører, at regnskabsåret 2012/13 vil være præget af uændret eller svagt faldende indtjening. Pr. 1/ overtog JYSK Nordic selv driften af den tidligere franchisetagers 10 butikker i Ukraine. Der pågår henover det meste af regnskabsåret en løbende koncept- og IT-mæssig integration af butikker m.v. til JYSK Nordic standardløsninger. Vækstpotentialet i Ukraine forventes at være betydeligt. Der er for nærværende ikke planer om at åbne butikker i yderligere lande i 2012/13, men der sker en løbende vurdering af mulighederne. Der planlægges gennemført en stigning i antallet af butiksåbninger i forhold til 2011/12. Der er åbnet en webshop i Holland i september 2012 og Norge i november Det forventes, at der åbner webshops i yderligere 2-3 lande i regnskabsåret 2012/13. 20

21 Kommentarer Det hele begyndte med en masse visioner, som nu er blevet til butikker. I forbindelse med den store milepæl, skrev Lars Larsen dette brev til alle medarbejdere, som blev trykt i personalemagasinet GO JYSK. 21

22 JYSK customer promises Tusindvis af kunder besøger JYSK hver dag naturligvis på grund af vores mange gode tilbud, men der er også mange andre årsager. Vores uddannelser giver kompetente medarbejdere. Vi er blandt de førende inden for eksempelvis madrasser, puder og dyner. Og så vil vi være vores kunders lokale butik med de fordele, vi har som en global koncern. Ovenstående er blot eksempler på, hvad vi i JYSK gerne vil stå for. Vi har i den anledning formuleret JYSK customer promises for at sætte ord og handlinger på præcis den forventning, den service og den oplevelse, l som vi ønsker, at hver eneste af vores kunder skal have. Under hver af de fem JYSK customer promises ligger en række definitioner, og kombinationen af disse skal bidrage til at gøre JYSK til kundernes foretrukne valg. Læs mere på City JYSK nyt butikskoncept Med Stockholm som første by lancerede JYSK i år et helt nyt butikskoncept. Det er et koncept bestående af mindre butikker med varer og indretning, som er tilpasset den urbane livsstil. Foreløbig er der tre butikker inden for dette koncept i Sverige og kunderne har taget godt imod det. 22

23 Samfundsansvar JYSK er en international koncern, som tusindvis af kunder og medarbejdere er i kontakt med hver eneste dag. Det forpligter. Vi køber store mængder varer fra leverandører rundt om i verden, og vores handlinger påvirker vores omgivelser. Vi vil være en samfundsansvarlig detailvirksomhed, og vi forventer og kræver den samme holdning fra vores leverandører. Vi kontrollerer vores leverandører og deres produktionsprocesser både anmeldt og uanmeldt for at sikre, at vores kontraktlige aftaler bliver fulgt. Vi har valgt at definere vores arbejde med CSR som det at tage ansvar for produktionen og frembringelsen af vores varer. Her mener vi, at vi kan gøre den største forskel, og derfor giver det mening at kanalisere vores ressourcer herhen. Vi er medlem af the Business Social Compliance Initiative (BSCI), som støtter FN Global Compact og the International Labour Organisation. BSCI er et internationalt kontrol- og uddannelsessystem af leverandører med cirka virksomheder som medlemmer. Vi har de samme standarder og krav til sociale forhold og dermed har den enkelte leverandør kun en enkelt standard at forholde sig til. BSCI s 10 principper for god etisk og social ansvarlighed for virksomheder er udformet i en Code of Conduct, som leverandører til BSCI-medlemmer skal underskrive. Den forbyder blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination og stiller krav om sikkerhed, rimelig arbejdstid og miljøbeskyttelse. Forandring kommer ikke fra den ene dag til den anden, og forandring kommer slet ikke ved at vende ryggen til problemer. Hvis en leverandør begår fejl, vil vi derfor hellere som udgangspunkt holde fast i leverandøren og hjælpe vedkommende med at forbedre sig. Kun hvis vi involverer os, er vi med til at præge udviklingen i en positiv retning der, hvor vi driver forretning. En af de helt store klimasyndere er rydningen af verdens skove. Cirka 20 procent af udledningen af drivhusgasser stammer fra skovfældning og afbrænding af skove, hvilket blandt andet finder sted inden for træ til produktion af havemøbler og gulve. JYSK er blandt Europas største forhandlere af havemøbler. Vi arbejder aktivt for, at ulovlig skovhugst og afbrænding bekæmpes. Det sker gennem vores medlemskab af The Forest Trust (TFT), som JYSK var medstifter af i TFT arbejder for at skabe mere bæredygtigt skovbrug, og har i dag over 80 medlemmer på verdensplan. Gennem medlemskabet forpligter JYSK sig til at øge andelen af FSC-certificerede møbler i vores sortiment og det har vi også gjort i år. Alle kontrolsystemer kan naturligvis have huller, og der kan ske fejl og misforståelser, så vi kan desværre ikke udstede garantier på, at alle vores krav bliver fulgt til punkt og prikke hos alle vores leverandører i hele verden hele tiden. Men vi kan garantere, at vi er vores ansvar bevidst og systematisk arbejder på at forbedre forhold og processer i samarbejde med vores leverandører. Vores Code of Conduct bygger på FN Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsmæssige ansvar. 23

24 Fremskridtsrapport Samfundsansvar JYSKs etiske retningslinier bygger på ti principper, som er identiske med kernen i BSCI s Code of Conduct, der er baseret på blandt andet ILO s konventioner samt FN Global Compact. Aktiviteter Resultater 1. Freedom of association and the right to collective bargaining g are respected. 2. No discrimination is practised. 3. Child labour is prohibited. 4. Legal minimum and/or industry standard wages are paid. JYSK har været medlem af BSCI siden BSCI s Code of Conduct indgår i JYSKs Supplier Guidelines og er en fast del af kontrakten med leverandører. BSCIgodkendte auditører kontrollerer leverandørerne ligesom leverandører også undervises i Code of Conduct via BSCI. JYSK var i 1999 medstifter af The Forest Trust. Gennem medlemskabet forpligter JYSK sig til at øge andelen af FSCcertificerede havemøbler. 5. Working hours are compliant with national laws and do not exceed 48 hours regular + 12 hours overtime. JYSK sælger varer fra bl.a. 6. There is no forced labour Fairtrade, ligesom vi har and disciplinary besluttet, at alt vores measures. 7. The workplace is safe and healthy. 8. The environment is respected. 9. There is a policy for social accountability. 10. There is an anti-bribery and anti-corruption policy. sengelinned, lagner, håndklæder og boligtekstiler skal leve op til Oeko-Texstandarden. JYSK ønsker at indgå i dialog med vigtige interessenter inden for CSR og deltager derfor aktivt i samarbejder inden for området. Alle JYSKs største og vigtigste leverandører er gået ind i BSCI-processen. JYSK deltager i et samarbejde med bl.a. Red Barnet kaldet Work2Learn et uddannelsesforløb for unge mellem 12 og 16 i Bangladesh. Ingen af JYSKs havemøbler var i 1999 FSC-certificerede. I dag er tallet 90% (mod 80% sidste år). Vi forventer at øge andelen yderligere næste år. Derudover har vi nu taget en strategisk beslutning om at øge andelen af FSCcertificeret træ på indemøbler. JYSK er repræsenteret i TFT s bestyrelse. JYSK er officiel licenshaver af Fairtrade-mærket. Alt sengelinned, lagner og håndklæder mærkes i dag med Oeko-Tex. Tilsvarende proces er iværksat på andre boligtekstiler. Ud over at være medlem af BSCI og Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling er JYSK også medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Sponsorater og donationer JYSK sponsorerer de danske, svenske og norske handicap idrætsforbund. JYSK har et projekt under The Climate Tree, hvor 1 mio. kvm. regnskov genplantes i Brasilien. JYSK sælger varer til støtte for kampen mod brystkræft for Kræftens Bekæmpelse, støtter Danmarks Indsamling og sponsorerer FSC Design Award. 24

25 Jackie T. Christiansen - guld i kuglestød. Peter Rosenmeier - bronze i bordtennis. Annika Lykke Dalskov - 2 x bronze. Daniel W. Jørgensen - bronze i længdespring. JYSK har været sponsor for Dansk Handicap Idræts Forbund siden 1989, og i henholdsvis 2002 og 2004 blev vi sponsor for norsk og svensk handicapidræt. Det var en fornøjelse at følge atleterne ved sommerens Paralympiske Lege i London, og vi vil gerne sige tak for de store oplevelser. Foto: Lars Møller 25

26 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 1. september august

27 Balance 31. august Aktiver 27

28 Balance 31. august Passiver 28

29 JYSK Nordic Sødalsparken 18 DK-8220 Brabrand T F JYSK.com

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Indhold Velkommen 3 Købmand, kollega og korpsånd 4 Der er altid nye butikker at åbne 5 Styr på logistikken 6 Velkommen til tre nye lande 7 Et helt nyt koncept i Kina

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Konkrete mål hver dag. På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler. Velkommen til tre nye lande Så skal der åbnes butikker!

Konkrete mål hver dag. På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler. Velkommen til tre nye lande Så skal der åbnes butikker! Nr. 44, årgang 12, marts 2013 Konkrete mål hver dag Tjekkiske Pavel: Customer promises hjælper os til at blive mere fokuserede På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler Velkommen til tre nye

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08... 1 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN... 2 INDLEDNING... 3 VIGTIGE TILTAG 2008/09... 4 FORVENTNINGER TIL 2008/09... 5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2007/08...

Læs mere

Miljø og ansvarlighed CSR

Miljø og ansvarlighed CSR Miljø og ansvarlighed CSR Social ansvarlighed 2 Miljø butikkerne 3 Miljø lagrene 4 Oms 3,9b Miljømærkede varer 5 Skovrydning 6 Dyrevelfærd 7 Sponsorater og donationer 8 Work2Learn 9 1 SOCIAL ANSVARLIGHED

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Endnu et godt år for ECCO 2007 blev endnu et tilfredsstillende

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring.

Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Mission, mål og strategi Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7 InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af kommunikationsløsninger

Læs mere

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab Årsrapport 2011 2012 Kort om Ambu's forretning The destination på vej mod målet Hovedpunkter Hoved- og nøgletal Indhold LEDELSESBERETNING 3 Kort

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé 3 Hoved og nøgletal 5 Direktionen har ordet 6 Årsberetning 7 Forventninger til 2005/06 8 IC Companys Vision 3 årig økonomisk målsætning 8 Regnskabsberetning 12 Balance og

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

h o v e d - o g n ø g l e ta l

h o v e d - o g n ø g l e ta l årsrapport 2010 h o v e d - o g n ø g l e ta l hoved- og nøgletal Koncern Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 Hovedtal Nettoomsætning 49.030 46.230 49.469 47.742 45.491 heraf uden for DK/SE 30.600 28.374

Læs mere

Årsrapport 2003 ISS A/S

Årsrapport 2003 ISS A/S Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING GENNEMGANG AF DRIFTEN 6 Hoved- og Nøgletal 50 create2005 7 Årsberetning 52 Segmentoversigt 14 Corporate Governance

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak datter af Birte og Karl Toosbuy er i dag hovedaktionær

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Årsrapport 2004 LEGO Koncernen

Årsrapport 2004 LEGO Koncernen Årsrapport 2004 LEGO Koncernen LEGO Koncernen i tre generationer 1932: Ole Kirk Christiansen grundlægger legetøjsfabrik under mottoet Det bedste er ikke for godt 1935: Virksomhedens første trækonstruktionslegetøj

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere