Modi-nomics giver Indien håb. Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modi-nomics giver Indien håb. Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver"

Transkript

1 Modi-nomics giver Indien håb Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver Kvartals- Orientering Nr

2

3 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Modi-nomics giver Indien håb 10 Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-ak 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28 Asien 31 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

4 Leder Kære Investor Aktiemarkederne gav endnu et kvartal med positive afkast drevet af den gunstige kombination af fremgang i den globale økonomi og fortsat meget lempelig pengepolitik fra verdens centralbanker. I kvartalet sænkede Den Europæiske Centralbank indskudsrenten til under nul pct., og der tales nu om støtteopkøb for at lempe yderligere. Disse tiltag resulterede i, at de lange obligationsrenter faldt yderligere. Renten på de 10-årige statsobligationer, i eksempelvis Spanien og Italien, er nu under 3 pct. Dette er mere end en halvering i forhold til niveauerne for bare et år siden, hvor krisestemningen prægede Sydeuropa. Så længe vi oplever disse gunstige forhold, tror vi, at aktiemarkederne kan fortsætte den positive trend. Det aktuelle kursniveau på aktiemarkedet levner dog ikke plads til skuffelser i virksomhedernes indtjening, og stigende renter måske allerede i 2015 er en reel risikofaktor. I et sådan miljø mener vi, at vores fokuserede investeringsstrategi med afsæt i at finde de veldrevne selskaber med gode langsigtede indtjeningsmuligheder er den rette. Du kan læse mere om afkastudviklingen, investeringsstrategien og udsigterne for de enkelte afdelinger under afdelingssiderne. Afdeling Asien helt i top med 25 pct. i merafkast de seneste 3 år Afkastudviklingen i afdeling Asien har ligget helt i top i forhold til alle europæiske og danske konkurrenter målt over en etårig, treårig og femårig periode. Eksempelvis har afkastet de seneste tre år været 41 pct. Dette er 25 procentpoint mere end markedet, som i denne periode kun har leveret et afkast på 16 pct. Strategien har været at fokusere på en række mindre væksttemaer i Asien og til tider at gå lidt mod strømmen. Eksempelvis har vi tjent gode penge på investeringer i den kinesiske ejendomssektor på et tidspunkt, hvor mange andre investorer var skeptiske. Vi vurderer, at denne strategi fortsat er vejen til gode afkast på de asiatiske vækstmarkeder. Ændring af investeringsprofilerne i afdeling Europa og afdeling Østeuropa Vi har en klar målsætning om, at alle afdelinger i Carnegie World- Wide skal have høj kvalitet og kunne dække dine investeringsbehov på en attraktiv måde. Vi evaluerer løbende vores produktudbud ud fra disse parametre. Da afkastudviklingen i afdeling Europa og afdeling Østeuropa, særligt på det seneste, ikke har levet op til vores forventninger, er det vores vurdering, at den bedste fremadrettede løsning er at ændre afdelingernes investeringsprofil. Vi foreslår derfor en ændring af afdeling Europa til Globale Aktier Stabil samt en ændring af afdeling Østeuropa til Emerging Markets. Samtidig foreslår vi en navneændring af afdeling Globale Aktier SRI - AK til afdeling Globale Aktier Etik-ak. Investeringsprofilen i denne afdeling forbliver uændret. Medlemmerne i disse tre afdelinger vil derfor medio juli få tilsendt information om ændringerne og en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2014, hvor forslagene vil blive behandlet. I forbindelse med disse produktændringer har vi samtidig øget de investeringsmæssige ressourcer. Vi har ansat Jakob Greisen, som har en lang og succesfuld erfaring med at vælge aktieinvesteringer på de globale aktiemarkeder. Han vil få ansvaret for den nye afdeling Globale Aktier Stabil, og Aman Kalsi, som i et par år har arbejdet som porteføljeanalytiker, vil få ansvaret for afdeling Emerging Markets. Vi ser ændringerne, som en vigtig styrkelse af vores produktprogram i retning mod endnu større globalt fokus. Vi vurderer, at dette vil komme dig til gavn i form af forbedrede afkastudsigter og mere holdbare investeringsafdelinger. Med ønsket om en god sommer. Bo Knudsen Tim Kristiansen Resultat 2. kvartal 2014 Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 2. kvt. 2. kvt. 06/ /2014 Globale Aktier 2,2% 5,6% 4,8% 6,8% Globale Aktier SRI-ak* 2,2% 5,6% 5,9% 6,8% Europa 0,3% 3,8% 3,1% 6,1% Danske Aktier 7,7% 6,7% 17,6% 17,3% Østeuropa 13,9% 6,2% -6,2% -1,6% Asien 9,0% 7,8% 13,4% 7,1% 4 Carnegie Worldwide / LEDER

5 Følger du dine investeringer? Overblik giver indsigt få vores nyhedsbrev hver 14. dag Carnegie WorldWides hjemmeside og nyhedsbrev giver dig overblik og indsigt i dine investeringer. Vores erfarne porteføljeforvaltere holder dig opdateret om den seneste udvikling inden for langsigtede investeringstrends. Med Carnegie WorldWides nyhedsbrev får du: Viden om langsigtede investeringstrends Indsigt i aktuelle markedsudviklinger Indblik i investeringsbeslutningerne Adgang til dybdegående artikelanalyser Overblik over din portefølje Tilmeld dig nyhedsbrevet på forsiden af cww.dk. Vores nyhedsbrev og cww.dk fik en topplacering i Jyllands-Postens analyse af informationsformidling CWW.DK

6 Modi-nomics giver Indien håb Af porteføljeforvalter Mogens Akselsen For at forstå betydningen og potentialet for Indien, ved valget af deres nye præsident, Narendra Modi, er man nødt til at have indsigt i mennesket og karakteren Modi. Det er Modis karaktertræk og lederskab, der frem for noget andet, kan udløse Indiens skjulte potentiale. avancement resulterer i, at han, trods manglende erfaring inden for politisk lederskab, bliver opstillet som spidskandidat til posten som Chief Minister for delstaten Gujarat i 2001 og vinder valget. Det billede, der tegner sig af Modi, på baggrund af hans opvækst og resultater i Gujarat, er, at han forfølger sine mål med vedholdenhed uden at skele til populisme og korruption. Narendra Modi, der i dag er 63 år gammel, voksede op i en fattig familie bestående af seks personer, hvor faderen arbejdede som tesælger ved den lokale togstation. Familien levede under små kår og boede i et hus med kun ét lille værelse. Allerede som 9-årig udviste Modi stor handlekraft, da han startede sin egen, lille tebutik med henblik på at fordele overskuddet til ofrene for en række oversvømmelser i lokalområdet. Som 17-årig drager Modi ud på en længere rejse gennem Indien, dels for at separere sig fra sit i henhold til kutymen arrangerede ægteskab, og dels for at søge åndelig inspiration og indsigt. I slutningen af denne rejse ender Modi som fuldgyldigt medlem af den højreorienterede hindu-nationalistiske organisation RSS, hvilket kommer til at udgøre fundamentet for hans fremtidige politiske virke inden for BJP-partiet, som han bliver tilknyttet i Modi er flittig, vedholdende og disciplineret, og med sine taktiske evner og evnen til at eksekvere får han i de følgende år en central placering i partiet. Modis hastige Fra oktober 2001 til maj 2014 formår Modi, ved hjælp af sin forandringsvillighed og sit visionære, men bestemte lederskab, at øge væksten i Gujarat fra 2,8 pct. til ca. 11 pct. årligt. Arbejdsløsheden minimeres til 1 pct., (mod Indiens ca. 4 pct.), fattigdommen reduceres markant i landområderne, og der etableres den nødvendige infrastruktur. I regionen skabes et af Indiens bedste erhvervsklimaer. Det gunstige erhvervsklima i Gujarat kommer bl.a. til udtryk ved, at nyetablerede virksomheder bliver mødt med erhvervsvenlige startpakker samt et proaktivt og imødekommende embedsapparat. Gujarat er desuden en af de få delstater i Indien, som døgnet rundt kan tilbyde stabil strømforsyning til 97 pct. af husholdningerne samt garantere mindst 8 timers strømforsyning til landbrugets vandingsanlæg. Den længerevarende stabile strømforsyning til landbruget har været en medvirkende årsag til, at landbrugssektoren er vokset med ca. 11 pct. i perioden fra 2001 til 2010, hvilket er det dobbelte af, hvad andre indiske delstater har formået i samme periode. Også inden for det sociale område, såsom uddannelse og sundhed, er der sket markante fremskridt i kraft af højere produktivitet og kvalitet via målrettede offentlige bevillinger. Spørgsmålet er nu, hvad en individualist som Modi kan gøre for Indien, der som bekendt lider under manglende strukturreformer, høj strukturel inflation og underskud på betalingsbalancen. 6 Carnegie Worldwide / TEMA

7 Det billede, der tegner sig af Modi, på baggrund af hans opvækst og resultater i Gujarat, er, at han forfølger sine mål med vedholdenhed uden at skele til populisme og korruption, samt at han forholder sig empatisk til fattigdom. Han er desuden fortaler for minimalstaten, der som bekendt indbefatter mindst mulig bureaukrati og langsigtet fokus. Efter sigende sover Modi kun 4-5 timer hver nat og begynder dagen senest kl om morgenen. De første telefonmøder med udvalgte ministre er planlagt fra kl. 6.30, og arbejdsdagen varer typisk timer. Under sin valgkamp lykkedes det Modi at gennemføre 437 store valgmøder og offentlige video-sessioner (heraf sessioner via 3Dkonferenceteknologi). Det siges, at han har talt til ca. 600 mio. mennesker i perioden. Modi har desuden aldrig tabt et valg. Modi fratrådte sin post som Chief Minister i Gujarat tilbage i maj 2014 i forbindelse med, at han og BJP-partiet vandt præsidentvalget med et absolut flertal i underhuset og bred opbakning fra befolkningen. Det er ikke sket siden 1984, at et parti vinder flertallet uden andre partier, hvilket giver Modi et ekstremt stærkt mandat til at føre forandringspolitik. Såfremt Modi kan gentage succesen fra Gujarat på nationalt plan, er vejen banet for udrulningen af store sociale og økonomiske forandringer over den kommende årrække. Allerede en uge efter sin indsættelse proklamerede Modi en markant anderledes struktur og arbejdsmoral blandt sine ministre og topembedsmænd. Det første tegn kom i forbindelse med Modi s udnævnelse af ministre, hvor han med et snuptag nedbragte antallet fra ca. 72 ministre, i den tidligere koalitionsregering UPA, til kun 45. Ydermere har han sammenlagt adskillige ministerier og komitéer og gennemført en række forenklinger, blandt andet i form af implementering af elektronisk sagsbehandling i forbindelse med projektgodkendelse. Samtlige tiltag har til formål at effektivisere beslutningsprocesserne samt at undgå fastfrysninger og magtkampe. Modi har endvidere indført en regel om, at alle ministre fremadrettet skal møde senest kl i ministeriet og forsætte arbejdet indtil kl En beslutning, der sendte chokbølger gennem den skare af topembedsmænd og ministre, som har været vant til først at møde ind ved frokosttid. Enkelte har anonymt udtalt til pressen, at ændringen påvirker deres helbred. Modis svar var helt kontant: I det tilfælde, må man finde sig en anden beskæftigelse. At så strenge midler er nødvendige til at starte med, kan ses tydeligt af figur 1, der viser, at antallet af strandede infrastrukturprojekter beløber sig til ca mia. rupees (ca. 800 mia. DKK) som følge af bureaukrati og korruption hvilket svarer til ca. 8 pct. af BNP eller en tredobling siden Figur 1: Forsinkede infrastrukturprojekter Spørgsmålet er nu, hvad en individualist som Modi kan gøre for Indien, der som bekendt lider under manglende strukturreformer, høj strukturel inflation, underskud på betalings- og statsbalancen, korruption, fattigdom samt et langsommeligt bureaukrati. Svaret er klart. En mand som Modi er formentlig lige præcis det, Indien har brug for med henblik på at komme gennem det økonomiske dødvande, som landet har befundet sig i de seneste mange år. Såfremt Modi kan gentage succesen fra Gujarat på nationalt plan, udnytte sit flertal i underhuset samt skabe et samlet flertal i parlamentet ved at inkludere alliancepartier, er vejen banet for udrulningen af store sociale og økonomiske forandringer over den kommende årrække. INR mia Forsinkede infrastrukturprojekter i Indien Kilde: CLSA Carnegie Worldwide / TEMA 7

8 Sammenlagt drejer det sig om mere end 400 projekter, herunder bl.a. investeringer som, ved hjælp af en velfungerende administration, nemt kan genstartes. Hertil kommer et stort antal projekter, som blev opgivet på forhånd af samme årsag. Siden den 11. juni i år har den nye regering, via den såkaldte PMG-komité, allerede godkendt 155 af de mere end 400 projekter. Det står således klart, at en af Modis vigtigste opgaver består i at gennemføre infrastrukturprojekter i alle dimensioner. En optimering af administrationsstrukturen og de såkaldte flaskehalse vil formentlig kunne afhjælpe den vedvarende høje inflation, som presser renterne såvel som fødevarepriserne op og dermed medfører ulige levevilkår for den fattigste del af befolkningen. Dette er et eksempel på en negativ spiral, hvor de høje renter tynger de private investeringer samt det generelle aktivitetsniveau. Det står således klart, at en af Modis vigtigste opgaver består i at gennemføre infrastrukturprojekter i alle dimensioner. Grundet manglende infrastruktur inden for køletransport og logistik går så meget som ca. 40 pct. af alle fødevarer tabt i Indien. I den relation kan man, fra både BJP-valgmanifestet samt hidtidige udmeldinger udlede, at netop reformer relateret til landbrugs- og fødevaresektoren vil være i fokus, da man ønsker at øge produktiviteten såvel som kvaliteten. Over de næste et til to år kan vi desuden forvente en lang række reformer, som sigter mod optimering inden for bl.a. skatte- og afgiftsopkrævning, den finansielle sektor, energisektoren, den offentlige administration (minimalstat), industrisektoren samt udenlandske investeringer. Dertil kommer Modis vision om at bygge 100 smart cities ved at fremme brugen af internettet i alle aspekter, ( I-ways instead of highways ), samt at hæve såvel uddannelsesniveauet som fagligheden blandt befolkningen. Hvorledes og hvornår disse hensigtserklæringer udmøntes i konkrete politikker, står stadig uklart på nuværende tidspunkt. Det er dog vores indtryk, at arbejdet i de forskellige ministerier er i fuld gang. Umiddelbart efter sin indsættelse forlangte Modi en 100-dages plan fra hvert enkelt ministerium, hvilket vidner om 8 Carnegie Worldwide / TEMA

9 Modis konstruktive utålmodighed, når det gælder administrative opgaver. Det forventes endvidere, at fortidens brug af populistiske politikker i form af tilskud, subsidier og ensidige overførsler står over for en væsentlig neddrosling, hvilket bl.a. implicerer en hel eller delvis liberalisering af priserne på benzin og diesel. Ydermere vil mange grupperinger i samfundet formentlig opleve en kortvarig forringelse af velfærden, som følge af førnævnte betydelige omvæltninger. Modi har ved gentagne lejligheder givet udtryk for, at den kortvarige forringelse er et nødvendigt skridt på vejen mod at løse Indiens strukturelle problemer. Forventningerne til Modi er efterhånden anselige, hvilket også kan udledes af udviklingen på det indiske aktiemarked, hvor værdiansættelsen er steget i 2014 som det ses i figur 2. Der tegner sig dermed et billede af, at Indiens mulighed for via reformer at udnytte landets uforløste potentiale ikke har været større i mange år. Figur 2: P/E 30 Det indiske aktiemarked såfremt Modi får succes ikke overvurderet. Og i det tilfælde vil vi opleve øget indtjeningsfremgang i de indiske virksomheder. Hvis ikke Modi formår at forandre og forbedre Indien til et mere nutidsvarende samfund, er det svært at forestille sig hvem, der kan løfte opgaven. Den umiddelbart største trussel udgøres af Modis eventuelle bortgang. Han fremstår som en dedikeret personlighed, der målrettet og sikkert forfølger sine overbevisninger og hverken lader sig fordreje af lobbyisme eller korruption. Modis karisma har da også allerede givet genklang i Delhi, hvilket også betyder, at han vil skabe sig mange fjender på sin vej. Dette faktum udgør en risiko, som vi ikke kan ignorere. Vi forventer, med Modi ved roret, at den økonomiske, politiske og finansielle udvikling i Indien som et resultat af Modi-nomics vil være en af de bedste globale historier, der vil udspille sig over de næste tre til fem år Værdiansættelse af Sentex indekset Kilde: Bloomberg 2014 Sagt med andre ord, hvis ikke Modi formår at forandre og forbedre Indien til et mere nutidsvarende samfund, er det svært at forestille sig hvem, der kan løfte opgaven. Til trods for at aktiemarkedet på nuværende tidspunkt ikke er billigt i traditionel forstand, er det Carnegie Worldwide / TEMA 9

10 Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver Af porteføljeforvalter Morten Springborg De store olieselskaber har gennem længere tid givet investorerne skuffende afkast. Selskabernes afkast på investeret kapital har været skuffende, og skeptikere frygter, begrænsninger på CO 2 -udledninger vil betyde politiske begrænsninger for olieselskaberne. Vi har aktuelt ingen investeringer inden for olie- og gassektoren i den globale portefølje, men vi er dog mere positive over for sektoren end mange af skeptikerne. Det primære argument for ikke at investere i de store olieselskaber er, at de paradoksalt nok ikke drager fordel af de høje oliepriser. Ingen gavn af høje oliepriser Det primære argument for ikke at investere i de store olieselskaber er, at de paradoksalt nok ikke drager fordel af de høje oliepriser. På trods af et stærkt energimarked har sektoren skabt et skuffende afkast på deres investerede kapital, hvilket primært skyldes accelererende investerings- og udvindingsomkostninger de seneste 10 år. Et eksempel er franske Total, der i 2006 med en oliepris på USD 65 pr. tønde skabte et afkast på investeret kapital på over 24 pct. Denne forrentning var i 2013 faldet til under 7 pct. i et miljø med en oliepris på over USD 100. Dette er en væsentlig parameter, lige som det er afgørende for os, at sektoren er i stand til igen at kunne drage nytte af højere energipriser, før vi igen investerer i sektoren. Global opvarmning Et andet ofte fremført argument mod investering i olie- og gasselskaber er den globale opvarmning. Her er tesen, at selskaberne, såfremt den globale opvarmning accelerer yderligere, vil få begrænset muligheden for at udnytte reserverne som følge af politiske tiltag mod olie- og gasproduktion. I denne forbindelse har FN s klimapanel vurderet, at såfremt vi skal lykkes med at begræn- se den globale temperaturstigning til 2 grader, er det nødvendigt at lade ca. 2/3 af verdens olie-, kul- og gasressourcer ligge uudnyttet i undergrunden. Dette er dog et scenarie, som vi finder mindre sandsynligt. For det første har verdenssamfundet historisk set ikke kunnet udvise ret meget fælles fodslag omkring den globale opvarmning. Dernæst vil specielt udviklingsøkonomierne få begrænset deres vækst kraftigt, såfremt man skulle gøre noget sådan. Jo fattigere et land er, jo større er behovet for billig energi, såfremt landet skal kunne udvikle sig. Vores vurdering er, at en begrænsning af den globale olie- og gasproduktion vil føre til markant forhøjede energipriser, hvilket vil kaste verdensøkonomien ud i en recession, og de negative effekter heraf vil ramme hårdest i verdens fattigste lande. Olieselskabet Exxon Mobil publicerer årligt rapporten Outlook for Energy, hvor de bl.a. analyserer den fremtidige energiefterspørgsel. En af konklusionerne i rapporten er, at vi globalt vil få behov for al den energi, selskabet producerer helt frem til 2040, hvilket først og fremmest skyldes den tætte sammenhæng mellem energiforbruget og den globale vækst. Dette argument bakkes op af olieanalytikere hos Bernstein Research, som finder det usandsynligt, at olie- og gasproduktionen reduceres fra politisk hold, da energiefterspørgslen nødvendiggør produktion af fossile brændstoffer også fremadrettet. Endvidere er det i vores øjne utænkeligt, at en reduktion af produktionen vil blive accepteret af de nationale olieselskaber. Det er utænkeligt, at disse selskaber, der i de fleste tilfælde er af afgørende betydning for deres landes økonomiske udvikling, skulle blive pålagt restriktioner, der ville forhindre udnyttelsen af to-tredjedele af deres reserver. Hvis der i Vesten ensidigt rettes initiativer mod egne olieselskaber, vil det blot yderligere reducere de vestlige olieselskabers betydning i den globale energiforsyning til fordel for statsligt ejede selskaber i udviklingsøkonomierne. I den forbindelse skal man huske på, at de vestlige nationale olieselskaber kun sidder på lidt over 3 pct. af verdens energireserver, hvorfor det ikke ville få nogen klimamæssig betydning, hvis man alene lægger restriktioner på udvindingen af deres reserver. 10 Carnegie Worldwide / TEMA

11 Vækst kræver fossile brændstoffer Et af de væsentligste argumenter for nødvendigheden af fossile brændstoffer også i fremtiden er væksten i udviklingsøkonomierne. Let og billig adgang til energi er forudsætningen for udviklingsøkonomiernes fortsatte vækst. Det er derfor usandsynligt, at de lande vil lægge begrænsninger på anvendelsen af olie og gas, om end måske nok på lavkvalitetskul. Vi ser en klar tendens til, at CO 2 -udledningen er kraftigt stigende i Mellemøsten, Nordafrika, Asien og i særdeleshed Kina. Derimod falder udledningen i den vestlige verden og primært i USA drevet af substitution af kul med gas. Figur 1: Andel i % C0 2 -udledning (Olie) Et af de væsentligste argumenter for nødvendigheden af fossile brændstoffer også i fremtiden er væksten i udviklingsøkonomierne. Industri Bygninger Transport Andet Kilde: IEA, EIA, Bernstein Research Olie vigtig for transport Et andet vigtigt aspekt, når det gælder nødvendigheden af traditionelle energikilder, er transportsektoren. Mere end 70 pct. af den endelige efterspørgsel efter olieprodukter stammer fra transportsektoren. Alternative transportteknologier er i dag endnu ikke udviklet til et niveau, hvor vi kan undvære de fossile brændstoffer. I forhold til udfordringen med at nedbringe CO 2 -udledningen er det vores vurdering, at de væsentligste bidragsydere i årene fremover vil være forbedret energieffektivitet, skiftet fra kul- til gasbaseret elektricitetsproduktion (halvering af CO 2 -udledning per produceret enhed elektricitet) og reducerede subsidier til fossile energiformer, primært i udviklingsøkonomierne. Carnegie Worldwide / TEMA 11

12 Dette understøttes af, at kul på nuværende tidspunkt mister markedsandele i det globale energiforbrug med en lille årlig stigning i efterspørgslen på 0,6 pct., mens gasefterspørgslen eksempelvis stiger 2,7 pct. Kul er dog stadig den væsentligste bidragsyder til væksten i CO 2 -udledning, som det fremgår af figur 2. Konklusionen er altså, at de store olie- og gasselskaber også fremadrettet har deres berettigelse, og risikoen for stranded assets er i vores perspektiv lille. Figur 2: Energiefterspørgsel og CO 2 -udledning Årlig vækst i % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Efterspørgsel gas Efterspørgsel olie Efterspørgsel kul Gas Olie Kul Kilde: IEA, selskabsrapporter, Bernstein Research CO2- udledning Risikoen for strandede aktiver vs. attraktiv prisfastsættelse Konklusionen er altså, at de store olie- og gasselskaber også fremadrettet har deres berettigelse, og risikoen for strandede aktiver (værdiløse/ikke-brugbare aktiver) er i vores perspektiv lille. Fra et investeringsmæssigt perspektiv er det desuden vigtigt at vurdere den aktuelle prisfastsættelse af selskaberne. Kigger man på den aktuelle prisfastsættelse af de integrerede olieselskaber handles sektoren på halvanden til tre gange værdien af kommercielle reserver (såkaldte proven reserves ), hvilket viser, at markedet også indregner værdien af sandsynlige reserver (såkaldte probable reserves ). Hvis man værdifastsætter selskaberne ud fra både de kommercielle og sandsynlige reserver, handles eksempelvis de store europæiske olieselskaber med en rabat på ca. 10 pct. i forhold til disse værdier. Sandsynlige reserver indeholder typisk projekter under udvikling, eller projekter som er nærtforestående. Et eksempel herpå er det italienske energiselskab ENI s LNG aktiver i Mozambique, der nok først leverer indtjening på den anden side af Sandsynlige reserver indeholder dog ikke netop fundne reserver, der ikke er gennemtestet og analyseret, som f.eks. ENI s fund i Congo, som blev annonceret for nyligt. Disse reserver i Congo er faktisk let tilgængelige og meget store og vil med stor sandsynlighed levere indtjening fra Som disse to eksempler illustrerer, er sandsynlige reserver dog ikke et komplet billede af energiselskabets potentielle reserver. Det er vores indtryk, at sektoren handles tæt på historisk høje rabatter i forhold til de indre værdier. Dette billede går igen, hvis vi ser på prisfastsættelsen i forhold til indtjeningen og cash flow i selskaberne. Det er analysehuset Bernstein Researchs vurdering, at disse selskabers kommercielle og sandsynlige reserver med meget stor sandsynlighed vil blive produceret, hvorfor værdiansættelsen i dag er konservativ givet den aktuelle rabat på ca. 10 pct. til disse aktiver. Hertil kan lægges optionsværdien af mulig succes fra efterforskningsprojekter. Dette er i sagens natur dog forbundet med væsentlig større usikkerhed. Generelt tillægges optionsværdien af efterforskning oftest ingen værdi i værdiansættelsen af selskaberne, med mindre der er tale om dedikerede efterforskningsselskaber som f.eks. Tullow og Cain. De integrerede olieselskaber har også aktiviteter længere nede i værdikæden, såsom raffinaderi, kemi og distribution. Disse indregnes naturligvis i værdiansættelsen. 12 Carnegie Worldwide / TEMA

13 Det er vores indtryk, at sektoren handles tæt på historisk høje rabatter i forhold til de indre værdier. Dette billede går igen, hvis vi ser på prisfastsættelsen i forhold til indtjeningen og cash flow i selskaberne. Figur 3: Europæiske olie- og gasselskabers relative P/E P/E 1,4 1,2 1,0 0,8 Dernæst er vi meget skeptiske over for idéen om, at verdenssamfundet vil kunne enes om at begrænse udvindingen af fossile brændstoffer. Verdensøkonomien er afhængig af let adgang til energi og her i særdeleshed verdens fattigere økonomier, der med stor sandsynlighed ville blive fastlåst i økonomisk stagnation, hvis adgangen til energi reduceres. Kun de rigere økonomier ville være i stand til håndtere de økonomiske konsekvenser. Vi forholder os som nævnt investeringsmæssigt afventende over for sektoren, da trenden for afkast på investeret kapital stadig er negativ. Selskaberne handles imidlertid med rabat i forhold til de underliggende værdier, og da sektoren i det store og hele er i stand til at dække sine kapitalomkostninger, er der langsigtede værdier i energisektoren. 0,6 0,4 0,2 0, Europæiske olie- og gasselskabers relative P/E Kilde: Bernstein Research Sektorens værdiansættelse er faldet, hvilket som nævnt skyldes det faldende afkast på den investerede kapital samt manglende evne til at levere den lovede produktionsvækst. Skulle sektoren, som Bernstein forventer, øge kapitalafkastet gennem lavere kapitalforbrug, kan sektorens prisfastsættelse let stige betydeligt i forhold til det generelle marked, men det er fortsat et forhold, som vi i øjeblikket er afventende over for. Omvendt synes et salg af disse aktier på baggrund af en frygt for, at aktiverne er for højt prisfastsat, hvis reserverne ikke vil blive produceret, at være ubegrundet. Aktierne handles typisk med en betydelig rabat i forhold til selskabernes aktivværdi, og aktiverne vil blive produceret. Vi mener derfor ikke, at der er reel risiko for, at man risikerer at miste store værdier, hvis man investerer i sektoren. For det første handles selskaberne typisk med en rabat til de indre værdier, hvilket betyder, at markedet i dag ikke prisfastsætter selskabernes reserver fuldt ud. Carnegie Worldwide / TEMA 13

14 Globale Aktier Status på kvartalet Det forgangne kvartal har været præget af usikkerhedselementer på globalt plan, herunder de geopolitiske spændinger i Østeuropa og Mellemøsten, usikkerheden omkring den kinesiske vækst og de langsigtede effekter af den længerevarende periode med lempelig pengepolitik på globalt plan. Kombineret med en moderat bedring inden for en række økonomiske indikatorer i bl.a. USA var det dog netop den lempelige pengepolitik, der endnu en gang var den væsentligste drivkraft bag de globale aktiemarkeders gode afkast. De globale aktiemarkeder, målt ved MSCI AC World (verdensaktieindekset), steg med 5,6 pct. Afdeling Globale Aktier steg med 2,2 pct. Afdelingens lavere afkast kan henføres til en negativ udvikling i bl.a. ASOS, SAP og UBS. ASOS-aktien faldt som følge af et skuffende kvartalsresultat samt en nedjustering af resultatet for resten af året. Vi er dog fortsat positive over for selskabets betydelige vækstmuligheder. Vi har derfor valgt at udnytte kursfaldet i ASOS-aktien til at øge vores investering i selskabet. Omvendt var HDFC, BAT og Union Pacific blandt de positive bidragsydere. I Indien sikrede partiet BJP (Bharatiya Janata Party), anført af Narendra Modi, sig et flertal i det indiske parlaments underhus. Partiet står således over for en gylden mulighed for at implementere reformer og sikre vedvarende vækst i Indien. HDFC leverer fortsat solid vækst og står stærkt i forhold til at kunne drage nytte af de positive vækstudsigter i Indien. Aktien oplevede på den baggrund en god udvikling i kvartalet. Fremadrettet forventer vi, at de globale aktiemarkeder trods muligheden for en korrektion på kort sigt vil udvikle sig positivt. Temaoversigt pr Abenomics 1,7 % Automation Øvrige Category Killer 2,4 2,6 3,6 Emerging Markets Boligmarkedet i USA Energi EFF Finansiel genopretning 6,9 7,1 8,6 10,6 Connected Lives 18,7 Stabil vækst 37,8 Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber. I det aktuelle marked suppleres dette fundament af selskaber, som på hver deres måde står stærkt i forhold til den forventede globale udvikling. Her taler vi f.eks. om selskaber, som er ledende inden for teknologiområdet, selskaber, som er gunstigt positioneret i forhold til en bedring i den finansielle sektor, eller selskaber, som forventes at drage størst mulig nytte af et øget fokus på energieffektivisering eller af stigende renter på globalt plan. De afgørende faktorer i udvælgelsen af selskaberne udgøres bl.a. af positive fremtidsudsigter, en stærk finansiel situation og ledelse, samt en solid forretningsmodel, der understøttes af en eller flere strukturelle vækstdrivere, som giver selskaberne mulighed for at skabe en solid indtjeningsvækst selv i et miljø med lav vækst. 14 Carnegie Worldwide / Globale Aktier

15 Globale Aktier Omlægninger I løbet af kvartalet købte vi Gilead Sciences og Prudential til porteføljen, og vi solgte SAP og Danske Bank. Derudover øgede vi investeringen i ASOS. Gilead Sciences er et af de mest succesfulde bioteknologiselskaber i verden. Efter en lang periode som den dominerende aktør inden for behandling af HIV har Gilead Sciences nu udviklet en kur mod Hepatitis C, som vil transformere selskabet. Vi forventer, at det nye produkt vil skabe et stort overskud, som vil blive returneret til aktionærerne samt investeret i selskabets lovende portefølje af nye potentielle produkter. Selskabet er lavt prisfastsat, hvilket bl.a. skyldes politikernes fokus på den høje pris på behandling af Hepatitis C. Den anden risikofaktor er den fremtidige konkurrence fra andre farmaceutiske selskaber, som må ventes at lancere konkurrerende produkter inden for Hepatitis C og HIV. Vi er dog positive over for selskabets muligheder i forhold til at imødegå disse udfordringer, og vi vurderer derfor, at aktien er attraktiv på den nuværende prisfastsættelse. Vi har udnyttet den seneste negative kursudvikling i ASOS-aktien til at øge vores investering tegner sig som et udpræget investeringsår for ASOS, hvor infrastrukturen til fremtidig vækst opbygges. Derudover er vi overbeviste om, at overgangen fra én global pris på de enkelte varer til en mere lokal prisstruktur vil forbedre selskabets konkurrencedygtighed, samt at de nuværende høje distributionsomkostninger vil blive løst. Vi vurderer, at ASOS har stærke muligheder for at blive en førende aktør inden for globalt online tøjsalg, der fortsat er på et tidligt stadie i sin udvikling. Købene af Gilead Sciences og Prudential til porteføljen blev finansieret ved et salg af softwareselskabet SAP. På baggrund af selskabets nuværende, primære fokus på cloud - segmentet kombineret med, at det konkurrencemæssige billede tegner sig mere broget, vurderer vi, at afkast-/risikoforholdet er mere favorabelt i henholdsvis Gilead Sciences og ASOS. Danske Bank blev købt til porteføljen sidste år, da vi vurderede, at aktien blev handlet med en betydelig rabat i forhold til selskabets indre værdi. På nuværende kursniveau afspejler aktieprisen i høj grad selskabets vækstudsigter. Både interne og eksterne dynamikker understøtter Danske Bank fremadrettet, men vi vurderer, at de modne markeder, som Danske Bank opererer på, begrænser de langsigtede vækstudsigter. Vi ser derfor mere potentiale i Prudential, hvorfor vi har solgt Danske Bank. Prudential er børsnoteret i Storbritanien, men er førende inden for livs- og sundhedsforsikring i Asien. Selskabet har også aktiviteter i Storbritanien samt i USA. I Asien, hvor der er begrænset eller intet socialt sikkerhedsnet, har Prudential 13 mio. kunder ud af et potentielt marked på ca. 500 mio. Vi mener således, at selskabet står over for et betydeligt og langsigtet vækstpotentiale. I USA har Prudential fokus på de 77 mio. baby boomers, som tegner sig for en samlet formue på mia. USD Prudential er fokuseret på kapitalforvaltning i form af salg af variable livrente- og opsparingsprodukter til de personer, som går på pension dagligt. Vi forventer, at selskabet vil øge deres indtjening med pct. de næste mange år, samtidig med at selskabet genererer betydelige mængder likviditet, som delvist udbetales til aktionærerne. Prudential vil også drage nytte af højere renter på globalt plan, hvilket er vores forventning, vil ske inden for de kommende år. Forventninger I andet halvår af 2014 forventer vi, at de globale aktiemarkeder fortsat vil udvikle sig positivt understøttet af bl.a. centralbankernes fortsat lempelige pengepolitik samt det fortsat høje niveau af fusioner og opkøb. Trods USA s negative økonomiske vækst i 1. kvartal 2014, som bl.a. skyldtes ekstremt dårlige vejrforhold, er der en række faktorer, som antyder, at den amerikanske økonomi er i bedring. Heriblandt den moderat positive udvikling inden for huspriser samt antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, der nu ligger på samme niveau som i 2007, selvom arbejdsmarkedsdeltagelsen dog er lavere end tidligere. Et stramt arbejdsmarked vil hjælpe til at presse lønningerne op og sandsynligvis påvirke forbruget, som udgør mere end to tredjedele af den amerikanske økonomi. Kina og Japan er verdens 2. og 3. største økonomier, og økonomisk vækst i disse lande er derfor afgørende i forhold til en mere afbalanceret global økonomisk vækst. Disse lande har fortsat fokus på at implementere strukturreformer. Indtil disse reformer er implementeret, kan vi forvente, at økonomien og aktiemarkederne vil blive understøttet af lempelig pengepolitik i disse to lande. Vi har en forventning om, at aktiemarkederne overordnet set vil udvikle sig positivt og være drevet af positiv global økonomisk vækst, omend moderat, samt støttet af fortsat lempelig pengepolitik. Vi vurderer i dette miljø, hvor prisfastsættelsen formentlig ikke bliver højere, at det er vigtigt at fokusere på selskaber, som har gode langsigtede indtjeningsmuligheder. Carnegie Worldwide / Globale Aktier 15

16 Globale Aktier Risikomærkning Læs mere om risikomærkning på Fondskode Afkastudvikling (start indeks 100) DKK DK Afdelingens start: Læs mere på: Logaritmisk skala CWW/Globale Aktier MSCI All Country World* inkl. udbytter i DKK Nøgletal Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Udbytte 0,00 0,00 Indre værdi 638,18 624,42 Officiel kurs 635,60 622,90 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 11,0 42,2 83,4 109,8 10,2 Benchmark* 16,7 41,9 98,2 72,5 6,2 Globale Aktier merafkast ift. benchmark* -5,7 0,3-14,8 37,3 4,0 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 10,2 10,3 12,8 16,0 Std.afv. % p.a. benchmark* 9,3 9,7 12,6 15,6 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 1,1 1,1 0,4 0,3 Placering i IFR s afkaststatistik år 3 år CWW/Globale Aktier 5 år 10 år Antal afdelinger Benchmark* Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i angivne perioder. Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Afdelingens investerings filosofi er forskellig fra de fle s te større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Forening en arbejder målrettet hver dag -1, på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse -10, fremtiden er det at være forberedt -20, på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier. -30, Afdelingen investerer i børsnoterede -40, selskaber og har ingen geografiske eller sektormæssige afgrænsninger. -50, , Afdeling ens porteføljeforvaltere indgår i et tæt samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afde linger. -70, år 3 år 5 år 10 å CWW/Globale Akti Benchmark Aktieporteføljen pr Pacific * Benchmark er pr ændret fra MSCI World til MSCI All Country World inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bag navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktiers aktiebeholdning. Emerging Markets Energi 0,0 10,2 Råvarer Praxair 2,9 2,9 6,1 Industri og service Union Pacific 4,5 abb 2,8 Schneider Electric 2,7 Fanuc 2,4 Komatsu 1,7 Total Antal foreninger Benchmark* 14,1 10,6 Forbrugsgoder - cykliske Home Depot 3,5 ASOS 0,7 bmw 3,2 13,9 11,6 L. Brands 2,8 Walt Disney 3,7 Forbrugsgoder - defensive CVS Caremark 3,2 bat 4,7 nestlé 2,8 13,8 9,6 Diageo 3,1 Medicinal Gilead Sciences 2,4 Novo Nordisk 3,7 6,1 10,6 Finans Citigroup 3,0 Prudential 3,0 UBS 3,0 HDFC 6,6 24,1 21,3 Goldman Sachs 3,4 TD Ameritrade 1,5 Wells Fargo 3,6 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Alliance Data 1,9 Facebook 2,7 google 5,0 Microsoft 4,0 visa 6,6 Samsung Electronics 4,9 25,1 12,8 Telekommunikation 0,0 3,8 Koncessioneret service 0,0 3,4 Andet 0,0 0,0 Total 54,7 11,5 18,2 4,1 11,5 100,0 - Benchmark* 52,8 7,8 16,8 11,8 10,8-100,0 16 Carnegie Worldwide / Globale Aktier

17 Globale Aktier SRI-ak Temaoversigt pr Fødevaremangel 1,6 % Category Killer Automation Øvrige Emerging Markets Finansiel genopretning Boligmarkedet i USA Energi effiktivitet 3,5 4,0 4,5 7,1 8,2 8,2 8,7 Connected Lives 13,5 Stabil vækst 40,7 Status på kvartalet I årets andet kvartal steg de globale aktiemarkeder med 5,6 pct., målt ved MSCI All Country World. Kvartalet bar præg af spændingerne i Østeuropa og Mellemøsten, usikkerheden omkring den kinesiske vækst samt de langsigtede effekter af den globale lempelige pengepolitik. Den økonomiske fremgang i bl.a. USA og den lempelige pengepolitik var endnu en gang drivkraft bag de globale aktiemarkeders solide performance. Afdeling Globale Aktier SRI-AK gav i årets andet kvartal et afkast på 2,2 pct. Afdelingens lavere afkast kan henføres til bl.a. SAP og UBS, som gav negative afkast i kvartalet. Blandt de positive bidragsydere til porteføljens afkast finder vi indiske HDFC, der fortsat leverer solid vækst. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber, som i det aktuelle marked suppleres med selskaber, der bl.a. er ledende inden for teknologiområdet, eller som står stærkt positioneret i forhold til at drage størst mulig nytte af en bedring i den finansielle sektor. Afdelingens etiske profil betyder, at vi ikke har investeret i tobak- og alkoholselskaberne BAT samt Diageo, som afdeling Globale Aktier har investeret i. Vi har heller ikke investeret i Samsung Electronics, Goldman Sachs eller Komatsu, der er leverandører til forsvarsindustrien. I stedet har vi investeret i Caterpillar, General Mills, Nike, Novartis og Syngenta. Omlægninger i kvartalet I årets andet kvartal valgte vi at investere i Prudential og Gilead Sciences samt at øge positionen i ASOS. Vi solgte Danske Bank og SAP. Forventninger Se afsnit under afdeling Globale aktier side 15. Prudential er børsnoteret i Storbritanien, men er førende inden for livs- og sundhedsforsikring i Asien. Selskabets markedsandel i Asien udgør kun ca. 2,6 pct. og kombineret med et stærkt distributionsnetværk ser vi gode vækstmuligheder for selskabet. Gilead Sciences er et af verdens mest succesfulde biotekselskaber og har nu udviklet en kur mod Hepatitis C. Vi forventer, at selskabet vil drage nytte af den lovende portefølje af nye potentielle produkter. Carnegie Worldwide / Globale Aktier sri-ak 17

18 Globale Aktier sri-ak Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 14,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 112,64 124,48 Læs mere på: Officiel kurs 114,50 123,60 Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK 12,4 36, ,3 Benchmark* 16,7 41, ,9 Globale Aktier SRI-AK merafkast ift. benchmark* -4,3-5, ,6 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 9, ,6 Std.afv. % p.a. benchmark* 9, ,1 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 1, ,8 Afkastudvikling (start indeks 100) DKK Mar 11 Jul 11 Nov 11 Mar 12 Jul 12 Nov 12 Mar 13 Jul 13 Nov 13 Mar 14 CWW/Globale Aktier SRI-AK MSCI All Country World inkl. udbytter i DKK Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Afdelingen investerer i selskaber, som foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Afdeling Globale Aktier SRI-ak har samme investeringsproces som afdeling Globale Aktier, men inden der investeres i et nyt selskab, screenes selskabet af en ekstern konsulent, som sikrer, at selskaberne i porteføljen overholder internationale konventioner og normer samt udviser sociale- og miljømæssige hensyn. Aktieporteføljen pr * Benchmark er MSCI All Country World inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bag navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-aks aktiebeholdning. Pacific Emerging Markets Total Benchmark* Energi 0,0 10,2 Råvarer praxair 2,8 Syngenta 1,7 4,5 6,1 Industri og service Caterpillar 2,0 abb 2,4 Fanuc 4,0 16,6 10,6 Union Pacific 4,8 Schneider Electric 3,4 Forbrugsgoder - cykliske Home Depot 3,4 ASOS 0,7 BMW 3,0 15,7 11,6 L Brands 2,8 nike 2,1 Walt Disney 3,7 Forbrugsgoder - defensive General Mills 2,5 Nestlé 4,0 9,6 9,6 CVS Caremark 3,1 Medicinal Gilead Sciences 2,5 Novartis 3,5 10,6 10,6 Novo Nordisk 4,6 Finans Citigroup 3,5 TD Ameritrade 1,5 Wells Fargo 4,8 Prudential 2,9 UBS 3,3HDFC Bank 7,1 23,1 21,3 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Alliance Data 1,9 Facebook 1,9 Google 5,3 Microsoft 4,2 visa 6,6 19,9 12,8 Telekommunikation 0,0 3,8 Koncessioneret service 0,0 3,4 Andet 0,0 0,0 Total 59,4 3,6 25,9 4,0 7,1 100,0 - Benchmark* 52,8 7,8 16,9 11,8 10,7-100,0 18 Carnegie Worldwide / Globale Aktier SRI-ak

19 Europa Temaoversigt pr Category Killers 1,0 % Infrastruktur Emerging Markets Demografi 4,4 4,5 5,1 Status på kvartalet Aktiemarkedet forsatte den positive undertone i 2. kvartal drevet af bedre udsigter for den globale økonomi og faldende europæiske renter. Afdelingens indre værdi steg 0,3 pct., hvilket var under det generelle aktiemarked, der steg 3,8 pct. Energi Connected Lives Øvrige Finansiel genopretning Stabil vækst 6,9 8,1 9,1 11,8 49,1 Det lavere afkast kan henføres til aktievalget, hvor specielt ASOS måtte nedjustere indtjeningsforventningerne. Aktien faldt godt 40 pct., hvilket, vi vurderer, er en klar overreaktion, da de reducerede forventninger primært er knyttet til accelerationen af selskabets udbygning af distributionscentre fra ét til fem. Udbygningen forventes på plads i løbet af 2015 og vil muliggøre, at salget kan mere end fordobles uden, at der igen skal investeres. Afdelingens investering i Kingfisher og italienske finansaktier var ligeledes i modvind, men skyldes primært, at de tidligere var steget pænt. For halvåret er afdelingens indre værdi steget med 3,1 pct., mens benchmark er steget 6,1 pct. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Trods blandede nøgletal er forventningerne til den globale økonomi fortsat gode. Den globale økonomi drives af en pæn vækst i USA, og det ser ud til, at tøjlerne til den kinesiske økonomi atter slækkes. Det er naturligvis godt for væksten i Europa og for de selskaber, som sælger deres varer og services globalt. Derfor er halvdelen af afdelingens investeringer stadig placeret i store globale vækstselskaber inden for forbrugs- og medicinalsektoren. Uroen i Mellemøsten og Ukraine har dog medført stigende oliepriser, hvilket kan lægge en betydelig dæmper på væksten, hvis olieprisen fortsætter opad. Væksten i Europa er stadig svag og ligeså er inflationen. ECB (Den Europæiske Central Bank) estimerer, at Eurozonens inflation blot vil stige med 0,7 pct. i 2014, hvilket er faretruende tæt på deflation. Deflation er et onde især i en situation, hvor gælden er høj og fortsætter med at vokse. ECB s respons udeblev dog heller ikke, idet banken i juni valgte at lempe pengepolitikken yderligere. Blandt andet sænkede ECB indskudsrenten fra 0 pct. til minus 0,1 pct. Det er således første gang i historien, at banker skal betale for at sætte deres overskudslikviditet i ECB. Målet er at tvinge bankerne til at låne pengene ud, og dermed skubbe væksten i gang. Problemet er dog, at de europæiske banker samtidig bliver bedt om at have mere kapital i forhold til udlånene for at styrke bankerne mod fremtidige kriser. Det betyder, at bankerne forsøger at nedbringe deres udlån for at undgå aktieemissioner. Løsningen bliver formentlig, at ECB må blive mere ukonventionel og begynde at lave opkøb i obli- Carnegie Worldwide / Europa 19

20 Europa gationsmarkederne i stil med det, den amerikansk centralbank allerede har gjort via deres kvantitative lempelser. Dette er netop, hvad obligationsmarkederne allerede fortæller os, hvor renterne fortsætter med at falde. Se blot grafen til højre, som viser, at den 10-årige statsobligationsrente i Tyskland nu er nede på kun 1,2 pct. og Italiens på 2,8 pct. Kvantitative lempelser vil være positivt for aktiemarkedet og især for finanssektoren, i hvert fald på kort sigt, hvilket også er forklaringen på vores høje vægt i finanssektoren på aktuelt 22 pct. Effektiv rente (%) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Rentespænd Afdelingen har ingen sektorer, som er markant overvægtet, og afdelingen har ingen eksponering mod offentlige værker eller råvareselskaber, som vi mener, er under strukturelt pres fra faldende efterspørgsel, hård konkurrence og stigende regulering. 1,5 1,0 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Jun 14 Italiensk effektiv rente Tysk effektiv rente Kilde: Bloomberg Omlægninger i kvartalet Der har været få omlægninger i kvartalet. Vi har reduceret investeringen i Jazztel efter god performance, og Portugal Telecom er solgt for at skabe plads til at øge vægten i Adidas og til købet af Wirecard. Wirecard er et spændende tysk service- og teknologiselskab, der hjælper sine godt kunder med at udføre internationale betalinger og udstede betalingskort, ligesom selskabet sælger diverse risikostyringsværktøjer. På betalingssiden konkurrerer Wirecard bl.a. med PayPal og Western Union. Wirecard har en tysk banklicens og er desuden medlem af Visa og Mastercard. Wirecard er ligeledes stærk inden for de strukturelle vækstområder for online- og mobilbetalinger, der ventes at vokse med pct. om året. Wirecard er således i stand til at behandle mobilbetalinger på en række platforme, hvilket er vigtigt, da det endnu ikke er klart hvilken teknologi, som kunderne vil vælge. Med en stærk ordrebog og fokus på at ekspandere i Asien, forventer vi, at Wirecard kan øge indtjeningen med godt 25 pct. om året. Aktien er ikke billig med en p/e på 25x, men vi mener, at der er tale om en strukturel vækstvinder. Forventninger Det går langsomt fremad for den europæiske økonomi, og vi tror, at de positive takter for de europæiske aktiemarkeder kan fortsætte i andet halvår af Vi forventer, at den globale vækst vil understøtte væksten i Europa, ligesom ECB vil fortsætte sin ekspansive pengepolitik, som sandsynligvis vil omfatte kvantitative lempelser. Bestyrelsen for Carnegie WorldWide har besluttet at foreslå medlemmerne en ændring af investeringsuniverset til globale stabile aktier. Vi håber med denne ændring at kunne skabe bedre afkastudsigter for afdelingens investorer. Ændringen ventes gennemført til efteråret. 20 Carnegie Worldwide / Europa

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE Holdbare investeringer siden 1990 cww.dk HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014 Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder Marts 2014 Agenda Den holdbare investering! Megatrends muligheder? Opsparing anno 2014 2 Indtjening driver afkast Indtjeningsvækst Afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne gav endnu en gang positive afkast i første halvår drevet af den gunstige kombination af

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2013 Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 5 Er der mere i aktiemarkedet? 6 Globale Aktier

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013 Blandet udvikling i 1. halvår Første halvår blev præget af modsatrettede tendenser, hvor de modne markeder sluttede med pæne, positive resultater,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 I C WorldWide tror vi på, at et globalt udsyn er nøglen til at finde de gode investeringer

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014 Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa Marts 2014 CWW Østeuropa Emerging Markets som aktivklasse Tyrkiet hvad sker der? Polen - skepsis Rusland for 4. gang never again! 2 Afkast CWW Østeuropa

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation!

Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2016 Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation! November blev måneden, hvor vi fik sat navn på den næste amerikanske præsident. Som ved Brexit

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

BankInvest Asiatiske Aktier

BankInvest Asiatiske Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske aktier gav i tredje kvartal et afkast efter omkostninger på 10,1%, hvilket var 1,1 % point bedre end

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere